Svensk Byggtidning 1/2021

Page 1

Svensk

Nr 1_2021

Byggtidning B Fastigheter & Projekt

Svensk

H22

Byggtidning B – SKAPANDE AV EN SMARTARE STAD

STABILT INNEKLIMAT

KAN VARA AVGÖRANDE

BOKLOK BYGGER Fastigheter & Projekt GRÖNA HEM

I GAMMAL ÄPPELLUND

BYGGLOGISTIK

– mycket vunnet men mycket kvar att vinna

POSITIV UTVECKLING INOM VÄRMEPUMPSBRANSCHEN ÅTERBRUK INOM BYGG OCH ANLÄGGNING – många lovande case

GRUNDLÄGGNING MED DYKARE

NORRA DJURGÅRDSSTADEN – ETT AV EUROPAS MEST OMFATTANDE STADSUTVECKLINGSPROJEKT


Upp till 80% gratis energi* Nya Aquarea R32 High Performance

Ett nytt, inovativt lågenergisystem med R32 köldmedium

Högeffektiv lösning för värme, tappvarmvatten och komfortkyla

Diskret design för enkel integrering

www.aircon.panasonic.se

Behagligt inomhusklimat året om - till och med vid riktigt låga utomhustemperaturer

Underhållsfri premiumtank i rostfritt stål

Uppkoppling via Aquarea Smart Cloud**

* Upp till 80% av energin som behövs för effektiv drift kommer från utomhusluften runt enheten **Stryning med smartphone som tillval: Aquarea Smart Cloud för styrning och underhåll på distans via trådlös eller trådbunden LAN


Bygg- & Anläggningsbranschens bästa projekt- & affärsverktyg Förenklad administration, full kontroll på projekten och ökad tillväxt. För stora, medelstora och små företag.

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag via vår hemsida eller på 013-470 40 13

Läs mer på next-tech.com


Gas – ett enkelt val för Mjöbäcks Entreprenad Efter lyckade anslutningar vid bostadsprojekt i Löddeköpinge och Skanör var det ett enkelt val för Mjöbäcks Entreprenad att också välja gas som energikälla till projektet Ängalyckan i Vellinge. Bostadsföreningen kommer med stor sannolikhet att använda biogas som uppvärmning, vilket har stora fördelar för klimatet.

För gemene man är kanske Mjöbäcks mest kända för sina villor, men projektutveckling står för lika stor del av omsättningen. Framgångsfaktorerna är en kombination av attraktiva lägen, upplevelserik arkitektur och moderna bostäder, vilket Ängalyckan är ett tydligt bevis på. Låg anslutningsavgift När Mjöbäcks Entreprenad köpte marken i Vellinge för cirka 15 år sedan låg en gammal gård på platsen. Gården hade anslutits till gasnätet när det byggdes på orten 1985. – Det var helt naturligt att använda gas för värme och varmvatten. Infrastrukturen fanns redan på plats, vilket gjorde processen enkel och anslutningsavgiften låg. Vi visste också sedan tidigare att gas är driftsäker och ren, den är också enkel och lättreglerad vilket underlättar arbetet framåt. säger Magnus Ivarsson, entreprenadchef på Mjöbäcks Entreprenad och projektledare för Ängalyckan.

SVERIGES LEDANDE GASNÄTSBOL AG


Smidig process Med parollen ”Tillsammans blir vi starkare” sätter Mjöbäcks Entreprenad en stor ära i att arbeta nära partners och intressenter. Genom att inkludera Weum tidigt i projektet säkerställdes en optimal lösning för att ansluta den nya fastigheten. Kontakten med både Weum och Vellinge kommun var positiv. Vellinge är en utpräglad ”gaskommun” där Weum har ett välutbyggt distributionsnät med många anslutna företag, flerfamiljshus och villakunder. Kommunen och det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder använder idag biogas för att värma sina tillsammans över 80 anläggningar. Efter en projektering kapade Weum den gamla ledningen som gick rakt över tomten och byggde en ny servisledning till den nybyggda panncentralen på Ängalyckan. Sammantaget tog Weum hand om allt från tillståndsprövning till trycksättning och driftsättning. Hög verkningsgrad och kostnadseffektivt Ängalyckans moderna kondenserande gaspanna tar tillvara på vattenångan som bildas vid uppvärmningen, vilket innebär att årsverkningsgraden blir runt 103 procent. Detta bidrar till att göra gasen till ett mycket kostnadseffektivt val. – Vi har ett serviceavtal med en lokal serviceaktör som håller ner våra underhållskostnader och håller vår anläggning i ett driftoptimalt skick, säger Magnus. Bekvämt för boende Den smarta lösningen gynnar även de boende på flera sätt. Lisa och Tore Haglund bor i en generös lägenhet med söderbalkong på hela 18 kvadratmeter. Som hemvändande Vellingebor efter några år i Malmö är de vana vid gas. – Vi använde gas till både spis och värme när vi bodde i villan i Vellinge. Då när gasen kom hit passade vi på och bytte ut oljepannan. Det blev massor av plats över. Och så blev det tystare. I Ängalyckan tänker vi inte på att det är gas på samma sätt, pannan ligger separat och värmen finns alltid när den behövs. Dessutom ingår värmen i månadsavgiften, så inte ens kostnaden blir synlig direkt, säger Tore, som funderar på att engagera sig

VERKSAMHET Mjöbäcks Entreprenad AB och Ängalyckan i Vellinge OMFATTNING 45 bostäder samt två villor PLANERAD ÅRSFÖRBRUKNING 250 MWh/år APPLIKATIONER Värme och varmvatten

Värmen finns alltid när den behövs. Lisa och Tore Haglund

ytterligare genom en roll i bostadsrättsföreningens nya styrelse. Klimatneutralt och skattebefriat – grön gas nästa Som interimsstyrelse tar Mjöbäcks Entreprenad vanligtvis inte beslut som binder avtal, men nu när de lämnar över är det högst troligt att Ängalyckan börjar använda biogas. Som 100 procent klimatneutral energikälla är biogas 100 procent skattebefriad. Biogas blir alltså både kostnadseffektivt och ett hållbart val för miljön. Tore pekar också på att det är mycket intressant att kunna följa föreningens förbrukning på Mina sidor på weum.se för att se om det går att spara ännu mer. Det handlar inte bara om pengar – alla vill bidra till en bättre miljö. För Mjöbäcks Entreprenad är det viktigt att vara lyhörd för sina kunders behov. De märker att fler även bryr sig om hur projekten byggs. Därför ligger fokus på energieffektivitet och bra produktval.

När de nu bygger ytterligare ett 30-tal nya bostäder i Vellinge – Plåtslagaren – väljer de att även där ansluta sig till gasnätet. Kan vi sia om att det blir biogas där också?

Vill du också ha leveranssäker, bekymmersfri och effektiv energi till din fastighets uppvärmning? Weum är landets största gasdistributör med verksamhet i 25 kommuner och över 100 orter i södra Sverige. Kontakta oss på 0774-41 42 00 eller besök oss på weum.se om du vill ansluta dig eller vill få ut mer av din befintliga gasanslutning.


Funktion. Kvalité. Design.

FÖR RENARE INOMHUSMI LJÖ Kåbe Originalmatta är med sina klassiska vågformade gummilameller och stomme i aluminium den mest effektiva entrémattan på marknaden. Sedan 1944 har funktion, design och kvalité gjort oss marknadsledande i Sverige. Kåbe-mattan erbjuder ett komplett program av entrémattor och skrapgaller med tillbehör som passar alla entréer.

kabe-mattan.se


Världens största oberoende tillverkare av fog, lim och skum Soudal bedriver verksamhet mot butiker, glasmästerier, inglasningsföretag, fasadtillverkare samt hela den tillverkande dörr- och fönsterindustrin. Soudal NV är ett belgiskt familjeägt företag som bildades 1966 som är präglat av entreprenörsanda. Soudal är ett starkt varumärke över hela världen som idag vuxit fram till en av världens största producenter av fogmassor, polyuretanskum och lim, med en omsättning, år 2020, på 10 miljarder kronor. Vi har över 50 års erfarenhet i 145 länder och 20 tillverkande enheter på 5 kontinenter, över 70 lokala filialer och över 3 300 anställda. Soudal i Sverige har under de senaste 3 åren ökat sin personalstyrka från 8 personer till att idag vara 13 personer. Detta innebär att vi på Soudal numera har en rikstäckande säljkår som alltid står till förfogande. Soudal har under de 2 senaste åren skapat ett flertal nya avtal och samarbetspartners med stora betydande aktörerna på den svenska marknaden. Samtidigt som vi jobbar kontinuerligt med att söka nya samarbetspartners. Ett urval av våra samarbetspartners:

SOUDAL AB Effektvägen 14, 196 37 Kungsängen 08-445 72 30 info.se@soudal.com


”Benders kan leverera stommar och stomkomponenter till ert byggprojekt!” Vill ni ha projekthjälp, kontakta oss! 010-888 00 00 | info@benders.se

www.benders.se

Benders har idag tre produktionsenheter för prefab betong i Sverige: - Norberg - Strängnäs - Uddevalla.

Det naturliga valet


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ


ledare INVESTERINGARNA HUSBYGGNAD VÄXTE UNDER 2020 VARJE KVARTAL presenterar NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg, statistik över påbörjade husbyggnadsinvesteringar i sin konjunkturrapport. Enligt analytikerna uppgick de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler till drygt 252 miljarder kronor för helåret 2020. Den negativa trend som har varit sedan toppen 2016 är nu bruten om man jämför investeringsvolymen med 2019 års volym. Utfallet innebär en ökning med ca 4 procent, beräknat i påbörjade projektinvesteringar husbyggnad. Utfallet blev något mer positivt än vad som förutsågs där det var särskilt ombyggnadsinvesteringarna på lokalsidan som överraskade uppåt, medan den befarade nedgången inom nybyggnad av kontor- och handelslokaler blev ett faktum. Bygg- och fastighetssektorns produktion står för sammanlagt cirka 10 till 30 procent av den sammanlagda miljöpåverkan som sker i Sverige. Trots detta visar studien ”Vem bryr sig om hållbar renovering?”, som tagits fram av NAVET Analytics på uppdrag av Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB), ett initiativ från Boverket och Svensk Byggtjänst, där över en halv miljon

konsumenter i Sverige studerats med hjälp av AI. Konsumenterna är fortfarande kvar på de enkla åtgärderna och glömmer till stor del hållbarhetsaspekten när det kommer till renovering och byggande. Fokus för de flesta ligger på att förbättra sig inom återvinning och avfallshantering. Förmodligen för att detta är ett relativt enkelt, snabbt och ett billigt sätt att inkludera hållbarhet i vardagen. Intresset för hållbara alternativ inom transport och hållbart byggande ökar betydligt långsammare jämfört med t e x inköp av livsmedel. Detta beror sannolikt på det faktum att dessa kräver större och dyrare förändringar i livsföringen. Till exempel att byta till en elbil/hybridbil eller välja ett mer miljövänligt träslag när man bygger kan kännas som ett större steg att ta. Det man har minst hållbarhetsintresse för, är områdena energisystem och kläder. I AKTUELLT NUMMER av Svensk Byggtidning kan man bland mycket annat läsa om bygglogistik, med en planerad logistik och ett digitalt logistiksystem kan ledtider och därmed kostnader reduceras. Om H22 i Helsingborg. Om en positiv utveckling inom värmepumpsbranschen, och Norra Djurgårdsstaden – ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt. God läsning, Jan Åström

Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor. Inget projekt är för stort eller för litet!

För offert eller referenser kontakta någon av våra byggsäljare! Skåne och Halland

Småland

Michael Ellerstrand Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se

Tommy Leifsson Tel: 0733-695865 tommy.leifsson@elon.se

Robert Sjölander Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se

Vi fir

www.kokscentrum.com

a 19 7 0 r 5 0 år ! -202 0


HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET SOM TAR HÖJD FÖR SÄKERHETEN Hyrex AB och Hyrex Industri AB är två av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala. Vi har egen KMA-ingenjör, konstruktör och även säkerhetsinspektör vilket garanterar både säkerhet och hög kompetens till era projekt. Med över 40 års erfarenhet i branschen är vi specialister på tekniska lösningar och säkra produkter.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN SAMT STIB-AUKTORISERADE.


inneHÅLL 29

66

96 10 12 14 20 22

LEDARE INNEHÅLL NYHETER BOKTIPS NYA PROJEKT

64 66

Alla projekt behöver en grön tråd – som leder till inspiration, engagemang och miljövinster Återbruksledare får fart på det cirkulära materialflödet

BYGGLOGISTIK 27 Stor potential för besparingar med logistiklösning 28 Bygglogistik – mycket vunnet men mycket kvar att vinna 29 Bygglogistiksysten – nödvändigt i krävande byggproduktion

INOMHUSKLIMAT 68 Energisparprojekt ger äldre fastigheter energieffektiva ventilationssystem 70 ZEB-Laboratoriet sätter standarden för framtidens hållbara byggen 72 Sunt inomhusklimat och energieffektivitet toppar i undersökning om nya bostäder 74 Stabilt inneklimat kan vara avgörande

FUKTSKYDD 32 Ett nyutvecklat fuktskyddsmembran för KL-Trä

FÖRTÄTNING 76 Förtätning – på vems villkor?

DIGITALISERING 34 Smidigt säkerhets- och kvalitetsarbete

78 80

HÅLLBAR STAD Staten måste dra sitt strå till stacken för att lösa bostadsbristen i Stockholms län Så mycket lägre blir byggpriset med Kombohus

82 83 86

BRAND & SÄKERHET Nytt alternativ på Ståldörrsmarknaden Arbeta systematiskt med brandskyddet Viktiga samhällsaktörer – för säkerhets skull

STADSUTVECKLING 36 Norra Djurgårdsstaden – ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt 39 Den fossilfria tanken vinner nästa upphandling! 40 Stockholms baksida blir framsida när stadsdelen Värtahamnen står färdig 2030 GRUNDLÄGGNING 42 Grundläggning med dykaren är Vildmannen 7 i centrala Stockholm uppförs på nytt

ENERGIEFFEKTIVISERING 88 Stora besparingar genom enkla energioptimeringsåtgärder 92 Stena Fastigheter minskade sin energianvändning med 30 procent

RENOVERING 44 Varsamma renoveringar ökar fastighetsägarens intäkter

VÄRMEPUMPAR 94 Fjärrvärme på Rydebäck del av effektpusslet 96 Positiv utveckling inom värmepumpsbranschen 100 Skärpta krav kommer i ekodesigndirektivet och energimärknings förordningen 104 Växtvärk i värmepumpsbranschen 107 Stockholms största geoenergianläggning använder DLE-Teknik 108 Värmepump – möjligt bidrag i energieffektiviserings och renoveringsprojekt 112 F-GAS-Förordningen trappar ner användning av miljöfarliga köldmedier 113 Vaillants värmepump erkänns som ”Bra val”

TVÄTTSTUGA 46 Framtidens tvättstuga – en hållbar förändringsmöjlighet STADSUTVECKLING 48 H22 – skapande av en smartare stad 52 Helsingborg står inför stora demografiska förändringar 54 Helsingborg satsar på en långsiktig och hållbar stadsutveckling 56 Den digitala staden blir verklighet med Brikks 57 BoKlok bygger gröna hem i gammal äppellund ÅTERBRUK 58 Återbruk inom bygg och anläggning – många lovande case

KONTOR 114 Blandstadsdelen Ebbepark – innovationsföretag samsas med service och boende 116 Merkurhuset – en göteborgsk institution


Svensk

Nr 1_2021

Byggtidning B Fastigheter & Projekt

118 Bågformat arbetsområde växer etappvis i Karlstad 119 Flemingsberg utvecklas till ett internationellt affärs- och forskningscentrum 120 Stationshusen i Falkenberg erbjuder toppmodern kontorspark BOSTAD 122 Fjällbo Park utvecklas med nya bostadsrätter 124 Första bilfria boendet i Uppsala 126 Två nya bostadshus på Ängsgärdet I Västerås 128 Nu byggs det bostadsrätter I Södra Ekkällan 129 Unikt samarbete i Västra Förstaden 130 Elevbostäder helt i trä – byggs enligt Miljöbyggnad Silver 132 Bygger två flerbostadshus i Repisvaara 133 Nya bostadsrätter byggs vid Korseberg i Vänersborg 134 Bostäder på hög höjd med utsikt över Öresund 135 136 138 139

VÅRD & OMSORG Omfattande modernisering i Nya Sjukhusområdet Malmö Kungsbacka satsar på äldreboende Nybyggt äldreboende i suterräng på Trumslagaregården i Eskilstuna Komplicerat bygga på Östra Varvsgatan i Malmö

SPORT & FRITID 140 Leksands nya sporthall för innebandy och skolidrott 142 Vattenparken Oceana – nu inleds bygget SKOLA 144 Skolprojekt lyfter utbildningsmiljön i Lindesberg 146 Frillesås får en ny och större skola 148 Tråvad i Vara kommun får ny skolbyggnad 149 Ny förskola för Nykvarns småttingar 150 Östhammars nybyggda skola gjord för flexibel pedagogik 152 Nyforsskolan byggs ut och blir ”Forskaren” 154 Praktiska Gymnasiet bygger om i Luleå LAGER & LOGISTIK 156 Superautomatiserad logistikjätte tar plats i Bålsta 159 VI BYGGER SVERIGE LADDINFRA 162 Användarvänlig laddkabel för extrema klimat

Svensk

H22

Byggtidning B – SKAPANDE AV EN SMARTARE STAD

STABILT INNEKLIMAT

KAN VARA AVGÖRANDE

BOKLOK BYGGER Fastigheter & Projekt GRÖNA HEM I GAMMAL ÄPPELLUND

BYGGLOGISTIK

– mycket vunnet men mycket kvar att vinna

POSITIV UTVECKLING INOM VÄRMEPUMPSBRANSCHEN ÅTERBRUK INOM BYGG OCH ANLÄGGNING – många lovande case

GRUNDLÄGGNING MED DYKARE

NORRA DJURGÅRDSSTADEN – ETT AV EUROPAS MEST OMFATTANDE STADSUTVECKLINGSPROJEKT

REDAKTION

ISSN 2000-8880 Nr 1/2021 UTGIVARE: Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm BESÖKSADRESS: Sveavägen 159 VÄXEL: 08-501 08 710 ANSVARIG UTGIVARE CHEFREDAKTÖR & PROJEKTLEDNING: Jan Åström jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se FÖRSÄLJNINGSCHEF: Fredrik Bojå fredrik.boja@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK OCH BOKBINDERI: Exakta Print AB, Malmö 2021 OMSLAGSBILD: Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Bild: Stockholms stad

SKRIBENTER:

SVENSK BYGGTIDNING UTKOMMER SEX GÅNGER OM ÅRET.

Thomas Andersson

Kjell-Arne Larsson

Niclas Svensson

Marie Louise Aaröe

Kim Hall

Gösta Löfström

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.svenskbyggtidning.se facebook @svenskbyggtidning.se www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se


byggNYTT

NU BYGGS VÄRLDENS STÖRSTA TRÄGOLVSFABRIK WOODURA, en golvteknologi som utvecklats av Välinge Innovation är en försäljningssuccé och efterfrågan på Bjelins härdade trägolv växer. Golvfabriken i skånska Viken som togs i bruk för bara två år sedan kommer nå maxkapacitet redan år 2023. Därför investerar ägarbolaget Pervanovo Invest AB EUR 200 miljoner i ytterligare en hypermodern anläggning i Kroatien som blir världens största golvfabrik.

BYGGBRANSCHEN STÅR STARK GENOM PANDEMIN – DEN STORA konkurslavinen uteblev. Under året har många företag i utsatta branscher kört på fälgarna men ändå överlevt. Konkurserna ökade i våras, men sedan sjönk konkursnivåerna tillbaka ordentligt, säger Richard Damberg, ekonom på UC till tidningen Byggnadsarbetaren.

VILLA BLANKA – SENASTE TILLSKOTTET I MODULHUS FRITIDSHUS-PORTFÖLJ NU LANSERAR MODULHUS sitt nya hus Villa blanka. Husets utformning har utgått från Blankaholm i Västervik.

NCC SÄLJER OPTIPLAN TILL SWECO NCC HAR SÅLT sitt dotterbolag Optiplan till Sweco. Optiplan erbjuder teknik- och arkitekturlösningar till byggindustrin i Finland. Försäljningen förväntas få en positiv resultateffekt på cirka 40 miljoner kronor för NCC Building Nordics under det fjärde kvartalet 2020. Läs mer på www.svenskbyggtidning.se

Mattias Robinson, hållbarhetschef Mestergruppen Sverige AB.

XL-BYGG ANLÄGGNINGAR CERTIFIERAS enligt spårbarhetscertifikaten PEFC och FSC XL-BYGGS ANLÄGGNINGAR certifierar sig enligt PEFC och FSC, för att säkerställa att deras anläggningar säljer virke och träprodukter som kommer från hållbart brukade skogar. Allt fler kunder efterfrågar certifierade trävaror från ett ansvarsfullt skogsbruk. Därför har huvuddelen av XL-Byggs anläggningar nu bestämt sig för att certifiera sig enligt PEFC och FSC®. Syftet med certifieringen är att kunna säkerställa att XL-Byggs anläggningar kan sälja virke eller träprodukter som kommer från hållbart brukade skogar. Det ställer krav på att

de skogsråvaror som används i certifierade träprodukter ska kunna spåras tillbaka till den hållbart brukade skogen. Det ställer också krav på det certifierade företagets ledningssystem och arbetsvillkor. Ambitionen är att 75 procent av XL-Byggs alla 80 anläggningar skall vara certifierade under 2021. – Vi märker att efterfrågan ökar och det är viktigt för oss att ge medlemmarna förutsättningar att kunna sälja produkter med spårbarhetscertifierad träråvara, säger Mattias Robinson, hållbarhetschef Mestergruppen Sverige AB.

VECTURA TECKNAR NYA HYRESAVTAL FÖR BROMMA SJUKHUS VECTURA HAR tecknat hyresavtal för lokaler som avser vårdverksamhet och vård- och omsorgsboende i nya Bromma sjukhus. Förhyrningarna uppgår till 2 300 kvadratmeter respektive 5 300 kvadratmeter. Stiftelsen Stockholms sjukhem är en av aktörerna och etablerar 78 vård- och omsorgsboenden i höghuset. Arbetet med ombyggnationen där Bromma sjukhus omvandlas från en sluten vårdbyggnad till en plats för naturliga möten mellan människor har startat. Med husets nya gestaltning möjliggörs

utökad vård, omsorg och service som möter dagens behov. – Stockholms sjukhem vill bidra till att skapa fler äldreboendeplatser för att möta framtidens ökade behov. Därför känns det spännande och roligt att tillsammans med Vectura skapa framtidens äldreboende för de som bor i Bromma med omnejd. Äldreboendet blir ett bra komplement till de sjukvårdsverksamheter vi redan driver vid Bromma sjukhus. Det ger oss möjlighet att erbjuda en sammanhållen vård och omsorg till de äldre, säger sjukhusdirektör Karin Thalén.


Bygglogistik är ett lagspel. Vi gör det enkelt, för alla.

BÄTTRE KONTROLL - MINDRE ADMINISTRATION - EFFEKTIVARE BYGGARBETSPLATSER www.myloc.se | info@myloc.se

Var 30% snabbare än de andra Välj Congrids digitala verktyg för att hantera kvalitet och säkerhet på din byggarbetsplats och spara

upp till 30% av din tid jämfört med traditionella metoder.

congrid.se


byggNYTT BRAVIDA BREDDAR KUNDERBJUDANDET

– förvärvar SKM Service Oy i Finland BRAVIDA FINLAND förvärvar SKM Service Oy och kompletterar därmed sitt totala kunderbjudande i Finland. Företaget har 20 anställda och omsätter omkring 13 miljoner euro. SKM Service Oy är specialiserade inom industrirör och erbjuder en bred kompetens inom installation och underhåll av anläggningar för industrisektorn. Marko Holopainen, divisionschef på Bravida Finland är mycket nöjd med förvärvet, han kommenterar: – Genom förvärvet utökar vi vårt kunderbjudande och stärker vår position i Österbotten. SKM Service Oy är ett välskött företag med kompetenta medarbetare som kompletterar vår egen verksamhet. Det skapar en bra plattform för att utveckla verksamheten vidare, tillsammans. Marko Junttila, vd för SKM Service Oy är nöjd över att nu bli en del i Bravida och ser

en god möjlighet för fortsatt tillväxt. – Vi har redan från början strävat efter att bli branschledande i Finland. När vi nu blir en del av Bravida ger det oss ett fantastiskt tillfälle att nå ytterligare nivåer och utöka kundbasen, samt erbjuda våra kunder mer omfattande tjänster till nya affärsområden kommenterar Marko Junttila.

Genom förvärvet utökar vi vårt kunderbjudande och stärker vår position i Österbotten. /Marko Holopainen, divisionschef i Bravida Finland

INDOOR ENERGY

bygger automationslösningen för Vasakronans prestigeprojekt Nya Kronan, i Sundbyberg NYA KRONAN SKA andas något nytt i Sundbyberg, något som sticker ut på marknaden och som underlättar för hyresgästen att prestera på topp. Byggnaden skall uppföras med mycket höga miljömål med låga driftkostnader samt certifieras på högsta nivån enligt LEED – Platina. Ska man klara detta är styrningen av fastigheterna en central och helt avgörande funktion. – Vi gillar tuffa utmaningar och kraven för att klara av högsta certifiering enligt LEED, dvs Platina, är ingen enkel sak, det kräver ett dynamiskt och flexibelt automationssystem, säger Jan-Olov Josefsson, vd på Indoor Energy Control.

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


Gröna Lund. Bild: Nordr

SLUTSÅLT I NORDRS PROJEKT GRÖNALUND KVARTERSHUSET, LUND I VÅRAS BÖRJADE Nordr (fd Veidekke Eiendom) bygga de 62 nya lägenheterna som utvecklas på Väster i Lund och efter stort intresse är nu samtliga bostäder i projektet sålda. Den dyraste lägenheten i Grönalund Kvartershuset har en boyta om 98 kvadratmeter och såldes för 7 945 000 kronor. Byggnationen av husen pågår för fullt och de första köparna väntas flytta in i sina nya lägenheter i slutet av november. – Vi är naturligtvis mycket stolta över att vi nu sålt alla lägenheter i Grönalund Kvartershuset. Det har funnits ett stort intresse för projektet sedan start och vi ser att intresset kring vårt andra projekt på Väster i Lund, Grönalunds trio, fortsatt också är väldigt stort, säger Mats Lorentz, säljansvarig på Nordr Kvartershuset som byggs är V-format och ritat av arkitektbyrån Stadsstudio. Det har åtta våningar och inrymmer en stor variation av lägenhetstyper med en boyta om 34-98 kvadratmeter som fördelar sig på 1-4 rum och kök. På nedre plan har lägenheterna få stora uteplatser och på de översta våningarna byggs tre penthouse med stora privata takterrasser och utsikt över Lund. Lägenheten högst upp i huset har dessutom ingång till hissen direkt inifrån bostaden. – Det finns ett stort behov av nya moderna lägenheter med tillgång till hiss. Många av våra köpare har sålt sin villa och vill bo kvar på sitt kära Väster, med både ett centralt läge såväl som lugna och grönskande omgivningar. Med det sagt tycker vi också att vårt projekt är ett ypperligt bevis på hur man kan ta hand om och utveckla outnyttjade ytor i centrala lägen, säger Mats Lorentz.


byggNYTT

Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Bild: Sustainable Innovation

LFM30 HJÄLPER BYGGBRANSCHEN ATT NÅ KLIMATMÅLEN Blanka kakelplattor och pastelljusblått! I det här badrummet är trendfaktorn hög. Det bruna golvet blinkar till 70-talet, en annan av årets influenser. Kaklet Tone finns i flera pastellfärger och i både kvadratisk och rektangulär form. Bild: Konradssons Kakel

BADRUMSTRENDER 2021 DEN STORA TRENDKULÖREN 2021 är blått med inspiration från rymden, himlen och havet. Gärna blankt och skimrande, som kakelplattan på bilden. Toniton finns förutom i ljusblått även i andra pasteller som ljusgrönt, ljuslila och rosa. Kakelspecialisten. Blått är färgen vi längtar efter när vardagen känns trång och instängd. Blått, som himmelen, havet och rymden. Det märks inte minst i årets badrum där trenden går mot blåa toner i allt från skimrande ljusblått till mörkaste marin. 70-talet gästspelar också med färger som brunt, grönt och gult och i blankt kakel. En annan trend på temat retro är klassisk Italiennostalgi i marmor- och terrazzodesign som syns i både klinker och badrumsvinyl. Naturen fortsätter att inspirera. Vi ser grönt i alla tänkbara nyanser, trämönstrade golv i klinker och vinyl samt spektakulära blom- och bladmönstrade plattor. Naturnära, varma färger är populära. Nyanser av cham-

pagne, havre samt kulörer som greige (grått + beige) och taupe (grått och ljusbrunt) finns ii både kakel, klinker och vinyl. De lugna nyanserna är reaktionen på en önskan att söka sig bort från ”vitt och fräscht” till harmoniska, vilsamma badrum, till en privat plats för avkoppling och återhämtning. I naturtrenden ingår även rustika ytor med struktur och handgjord känsla. Att vi kommit en bit från det ljusa och fräscha visar också de prov vi ser på mörka badrum i svarta nyanser på både golv och väggar. Lyxigt och elegant på samma gång. Badrumsvinyl är ett funktionellt, slitstarkt och lättstädat alternativ. I år har golv- och väggplasten ett starkt startfält med uttryck som varierar från tidlöst elegant design till mönster som trä, betong och terrazzo. Här visar vi en härlig mix av klassiska, färgstarka, lyxiga, retroinspirerade och vattensäkra badrumstrender från leverantörer av kakel, klinker, våtrumsmattor och -tapeter.

JERNHUSEN SAMARBETAR MED KROOK & TJÄDER JERNHUSEN VÄL JER efter parallellt uppdrag att samarbeta med arkitektbyrån Krook & Tjäder för den första byggnaden i RegionCity i Göteborg Gestaltningen av byggnaden som bland annat kommer att inrymma Västlänkens östra stationsuppgång i RegionCity

i Göteborg börjar ta form. Projektet omfattar 34 000 kvadratmeter och kommer ge plats åt en station, stationsservice, handel, restauranger och 1 500 arbetsplatser. Byggnation påbörjas 2023 och fastigheten kommer vara klar för inflyttning redan 2026.

BRANSCHINITIATIVET för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, LFM30, har lagt grunden för ett klimatpositivt byggande till år 2035. Målet ska nås med definierade gränsvärden och en ny metod för klimatbudget som går betydligt längre än föreslagen lagstiftning. LFM30 har i dagsläget 145 anslutna aktörer från hela byggkedjan, varav 37 är byggherrar. Samtliga deltagare förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på såväl företags- som projektnivå samt redovisa resultaten. För att säkerställa byggande med bästa teknik har LFM30 tagit fram målgränsvärden (X kg CO2e/m2 ljus BTA) för nyproduktion av småhus, flerbostadshus och lokaler. Motsvarande arbete pågår för renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten på befintliga byggnader och anläggningar. Målgränsvärdena spelar en viktig roll i LFM30:s nya metod för klimatbudget som innehåller fem steg. Metoden omfattar både byggnader och anläggningar, såväl befintliga som nyproducerade. Det övergripande målet är att nå klimatneutralt byggande år 2030 och klimatpositivt byggande 2035. – LFM30:s åtagande är betydligt tuffare än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022. LFM30 går även längre än olika miljöcertifieringssystem av byggnader, till exempel är de de enda som har definierade målgränsvärden. Dessutom är de restriktiva när det gäller återbetalning, de tillåter exempelvis inte att man köper sig fri genom handel med utsläppsrätter utan fokuserar på riktig kolinlagring. Parisavtalet trycker på behovet av negativa utsläpp, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har varit med och utvecklat LFM30:s metod.


Låt oss skapa något hållbart tillsammans!

Är ni i behov av hållbara och iögonfallande stenprodukter till inne- eller utemiljöer? Då har ni hittat rätt. Med 40 års samlad expertis av natursten kan Granum tillgodose alla era stenbehov – oavsett om ni är ett företag eller en privatperson.

Granum Stenprodukter AB Aspgatan 33, 289 71 Sibbhult www.granumstenprodukter.se


bokTIPS Boken vänder sig till den som kommer i kontakt med ABK i sitt arbete. Den är avsedd att kunna användas av alla som har behov av vägledning kring hur ABK ska tillämpas, oavsett om man är jurist eller inte. Boken har korta sammanfattningar och en förteckning över vilka bestämmelser i ABK som behandlas i respektive rättsfall.

Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2020 Handboken vänder sig till dig som i ditt yrke dagligen bygger hus i någon form, med syfte att, inom ramen för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, minimera antalet byggfel, tillbud och olyckor. Byggarbetsplatsens teknikhandbok behandlar vanliga arbeten vid byggande av bostäder och lokaler. Den innehåller viktiga punkter att tänka på med hänvisningar till ytterligare information. Dessutom behandlas allmänna krav på byggprocessen, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, nyheter, innovationer, med mera.

Boken tar även upp den så kallade Lindhagenplanen i Stockholm och dess ”sekelskifteshus” och diskuterar modernismens stadsplaneringsideal i förhållande till traditionell kvarterstadsbebyggelse.

Koden för en bra stad handlar om hur ämbetsmannen GeorgesEugène Haussmann under senare hälften av 1800-talet byggde det moderna Paris och vad det kan lära oss om stadsbyggande när det gäller de grundläggande fysiska förutsättningarna som skapar en bra och långsiktigt hållbar storstad. När vi i dag försöker hitta sätt att bygga ”promenadstad” och ”blandstad” och skapa ”levande bottenvåningar” då är Haussmann mer relevant och aktuell än någonsin.

Stockholms vattenrum – stadsmiljö, klimat och framtid

Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare

Koden för en bra stad Så tolkas ABK De viktigaste domarna av betydelse för tillämpningen av ABK refereras i boken. Även domarna kommenteras med bland annat slutsatser kring rättsfallens betydelse och eventuella lärdomar som kan dras ifrån dem. Rättsfallen är ordnade efter område: Konsultuppdragets omfattning, Organisation, Ansvar, Försäkring samt Ersättning och betalning.

För fattare: Fredrik Gröndahl, Magdalena Svanström Utgivningsår: 2010 Utgivare: Liber förlag Antal sidor: 300

Författare: Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist Utgivningsår: 2020 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 263

Författare: Robert Lavelid Utgivningsår: 2020 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 215

Utgivningsår: 2020 Utgivare: Byggföretagen Antal sidor: 412

Författarna arbetar båda aktivt med hållbar utveckling både på KTH och Chalmers och ute i samhället och har mångårig erfarenhet av att undervisa i ämnet.

”Hållbar utveckling” tar inledningsvis upp miljöhistoria och utvecklingen av begreppet hållbar utveckling samt nödvändig grundkunskap om ekologi och miljöeffekter. Men bokens huvudsakliga fokus ligger på innebörden av hållbar utveckling och vilka strategier som man kan använda för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Läroboken vänder sig mot grundkurser i hållbar utveckling på universitet och högskolor har som målsättning att ge en förståelse av vad begreppet hållbar utveckling innebär.

Stockholm är en stad vid vatten som erbjuder sina invånare möjlighet att bo nära vattenlinjen och njuta av naturen. Mot bakgrund av den snabba temperaturök ning som sker globalt, med stigande havsnivåer, stormar och översvämningar, är det mer angeläget än någonsin att belysa vattnets viktiga roll i våra liv och i vårt samhälle. Genom tolv kunniga skribenter får vi ta del av både historien och den senaste forskningen. Livet ovanpå och under vattnet speglas i artiklar om klimatförändringarnas påverkan, utsläpp och vattenkvalitet, badhygien och marin ekologi, vattnet som transportväg, broarnas roll samt stränders och kajers betydelse för ett levande stadsliv. Författare: Samfundet S:t Erik Utgivningsår: 2020 Utgivare: Svensk Byggtjänst Antal sidor: 239


STARKA PARTNERS KRING…

…EN STARK KÄRNA Göthes Industribeslag grundades 1861 och är idag ett av Europas äldsta företag inom lås & beslag samt Skandinaviens ledande grossist till OEM Industri dvs Dörr-, Fönster- & Fasadindustrin. Vi har över 50 olika varumärken i vårt sortiment och du får alltid en samlad leverans. Det är smart logistik som sparar miljön med reducerad transport, distribution och emballage. Du som kund spar tid och pengar genom att beställa allt på ett ställe. Dessutom slipper du hantera flera olika leveranser och uppackningar, dvs lägre CO2 - avtryck. Smidigt för dig och bra för miljön. Välkommen till vårt klimatsmarta ONE STOP SHOP koncept - En hållbar affär!

Våra Leverantörer – Era Leverantörer Vår Logistik – Era Miljövinster Vårt Sortiment – Er Valfrihet

Vår Kunskap – Er Kunskap Vår Prioritet - Er Leverans Vår Passion - Er Framgång e

Falun • Stockholm • Göteborg • 010-483 40 00 • Du hittar alltid det senaste på www.gothes.se


nya PROJEKT

UNIK ARKITEKTUR Ett kvarter från Stortorget i Växjö bygger Lansa just nu 86 nya hyreslägenheter i kvarteret Lågan. Här har Arkitektbolaget i Växjö skapat ett kvarter som med sin unika arkitektur bidrar med ett spännande intryck till stadsbilden. I kvarteret finns idag befintliga bostadsrätter och Lansa kompletterar nu med två hus med 86 hyreslägenheter i storlek 1 till 3 rum och kök. Tillsammans bildar husen ett ikoniskt och modernt stadskvarter i en av Växjös mest centrala delar. Under januari startar uthyrningen av lägenheterna och inflyttning sker i slutet av sommaren. – Husen ligger i ett väldigt attraktivt läge, där du har nära till allt. Vi tror att intresset för lägenheterna kommer att vara väldigt stort, säger Anna Granander, marknads- och uthyrningsansvarig på Lansa. Lansa, som går mot att bli ett helgrönt bolag, kommer att certifiera fastigheten med Miljöbyggnad Silver. Det är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader där man tar hänsyn till faktorer som bland annat ljudmiljö, solskydd, ventilation och dagsljus för att skapa ett hållbart boende.


t

STIL

NY FAVORIT i nyproduktion

HAGA

STORSÄLJAREN

EPOK

STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader

Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000

Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

0496-707 00 • www.leiab.se

ROYAL

RAK OCH ELEGANT DESIGN

AL mode LA fås meller kan dräner d dolda för 2+ ingshål 1e 3-glas ller


nya PROJEKT

RIKSBYGGENS NYA KVARTER med 225 bostäder i Berga Park växer fram Nu pågår resningen av stommarna till det andra av Riksbyggens två hus med totalt 182 hyresrätter i Berga Park, Linköping. Hösten 2021 startar inflyttningen i de nya, Svanenmärkta, bostäderna som kommer att bilda ett nytt och levande bostadsområde. – Det är fantastiskt att se ett nytt bostadskvarter ta form. Området är uppbyggt med lekparker, grönskande promenadstråk och med trivsamma innegårdar för umgänge. Med blandade upplåtelseformer och Svanenmärkta bostäder finns långsiktiga förutsättningar för ett levande och hållbart bostadsområde, säger Patrik Rosenlund, marknadsområdeschef Bostad Riksbyggen.

I två huskroppar byggs 182 hyreslägenheter om sju till åtta våningar. Lägenheterna byggs i storlekarna 1-3 rum och kök och samtliga ligger mot en grön innergård. I den ena huskroppen pågår resningen av stommar medan den andra har kommit lite längre och där pågår arbetet med att skapa ett tätt hus. – Under våren startar vi uthyrningen av lägenheterna. Det blir hög standard i alla lägenheter, till exempel blir det ekparkett i alla rum och i de helkaklade badrummen finns både tvättmaskin och torktumlare, berättar Patrice Wedlund, säljare och marknadskoordinator hyresrätter på Riksbyggen. De 43 bostadsrätterna i Brf Riddaren i Berga Park är yteffektiva och de minsta

lägenheterna kan passa perfekt som studentlägenhet. Storlekarna är 1-3 rum och kök med en boyta på 35–59 kvadratmeter. Lägenheterna är ljusa och välplanerade och husen är utformade så att de ska vara beständiga och lättskötta över tid. På entréplan kommer en ljus och välutrustad tvättstuga att vara placerad. På samma våningsplan finns också den bokningsbara gemensamhetslokalen och övernattningslägenheten för de boende i Brf Riddaren. Svanenmärkningen av husen är ett kvitto på att husen är en bra produkt, med en byggnad där människor får en sund inomhusmiljö, och där påverkan på miljön blir så liten som möjligt.


Ett välbeprövat liftsystem för Ljuskronor Spotlights Filmdukar

VisionPlus

www.lightlift.se info@lightlift.se 070-733 6612

Fönster för generationer från H-Fönstret i Lysekil H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd. Unik konstruktion! H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74 | info@hfonstret.se | www.hfonstret.se

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

ET H Y N

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


nya PROJEKT

Förslag för stadsparken i Halmstad:

”EN PARK DÄR LIVET ÄGER RUM” Den 26:e januari presenterades arbetet om hur Norre Katts park, Norre port och Bastionen tillsammans kan utvecklas så att området blir en levande del av stadsmiljön. Arbetet grundar sig i en omfattande analys framtagen av White Arkitekter tillsammans med Halmstads kommun. – Med vår vision sätter vi människan i centrum. Vi vill skapa en trygg och inbjudande park för Halmstadborna att vistas i dygnet runt, året runt. Vi vill skapa en park där livet äger rum. Där man vill vara och där man får vara. En aktiv mötesplats, likväl där du kan finna lugn och ro. Med denna förstudie hoppas vi att parken, idag, till viss del, en bortglömd och outnyttjad plats, ska nå sin fulla potential, säger Karin Höök, ansvarig landskapsarkitekt på White i Halmstad. Att omvandla området till en levande och attraktiv stadspark har krävt specialistkompetens. För att förstudien ska vara genomförbar, gedigen och förankrad har många kompetenser samarbetat. Från White kommer arkitekt, landskapsarkitekt, stadsplanerare, kulturgeograf, antikvarie o c h k a l k y l ato r. Äve n a r ke o l o g f rå n Kulturmiljö Halland samt konstruktör och geotekniker från WSP har ingått i teamet.

– Områdets unika historia med flera lager, som sträcker sig från tidig medeltid fram till idag, är något som vi vill värna om och synliggöra. Genom att synliggöra historien i Stadsparken tydliggör vi också hela Halmstads utveckling. Vi vill skapa en stadspark som är identitetsskapande för vår stad, en plats med dragkraft som är lustfyllt att vistas i både som Halmstadbo och turist, säger Michelle Bengtsson, arkitekt på White i Halmstad. Det nära samarbetet med Halmstad

kommun har resulterat i en övergripande strukturplan för hela stadsparken med två olika scenarios där Bastionen och Norre Port ingår. En kalkyl är framtagen för strukturplanen och både scenarios för att stödja kommunstyrelsens beslutsprocess. På tisdag den 26 januari tas beslut om hur visionen om Stadsparken tas vidare. Med stöd av förstudien kan kommunstyrelsen skapa sig en helhetsbild över hur Stadsparken kan utvecklas till att bli en levande del av stadsmiljön.


27

Stor potential för

Tack vare Myloc, AFRY och andra aktörer är det ordning och reda på logistiken kring Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Bild: AFRY

BESPARINGAR MED LOGISTIKLÖSNING Med en planerad logistik och ett digitalt logistiksystem kan ledtider och därmed kostnader reduceras. Bland annat färre hanteringar, minskade skador och lägre svinn ger en smidigare byggproduktion, och i slutänden ofta högre kvalitet på det som byggs. Detta tillsammans med kraftigt reducerat transportarbete blir en vinst också för miljön. AV KJELL-ARNE LARSSON – SPARPOTENTIALEN OCH FÖRDELARNA är mycket stora

om transporter samordnas samtidigt som byggmaterialen och byggprodukterna hanteras på ett mer planlagt sätt, säger Jenny Olsson, Supply Chain-konsult hos AFRY. ARFY:s kunder inom bygglogistik finns bland byggentreprenörerna och då handlar det ofta om stora komplexa byggprojekt, men vinster kan göras även i mindre projekt. En av kundgrupperna utgörs av beställare som kommuner och regioner. – Det är kanske viktigast att beställarna tillgodogör sig en effektiv och hållbar logistikstruktur, fortsätter Jenny Olsson. De ställer sedan krav på byggentreprenörer och leverantörer av varor och tjänster. Ju tidigare i processen som man börjar planera logistiken och inför logistiklösningar, desto bättre. Det gör också att de sammanlagda besparingarna kan bli större.

Fyra faser Konsultens insats för kunden kan omfatta fyra faser: • Logistikanalys. Befintlig logistik. Beställarens krav och önskemål. • Design av logistiklösning. • Implementering. Etablera lösningen i kundens organisation och system. • Driftsfas. Uppföljning och kontinuerliga förbättringar. Förutom AFRY, som ikläder sig konsultrollen, behövs två andra parter, en leverantör av det digitala logistiksystemet och en operatörspartner, exempelvis ett transportföretag.

Ett intressant referenscase är Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där AFRY är logistikpartner, medan Myloc levererar logistiksystemet och DB Schenker utför den operativa logistiken. Med logistiksystemets hjälp kan alla berörda hålla reda på allt från inköpsorder, transporter, inleverans och även inbärning av byggmaterial och -produkter. Det går alltid att få reda på var varje kolli befinner sig. – För våra kunder kan vi ta fram en komplett logistiklösning. För ett stort och komplext byggprojekt, särskilt på en trång byggplats kan det underlätta eller till och med vara nödvändigt med ett bygglogistikcenter (mellanlager), slingbilar som kör bestämda rutter för att hämta leveranser samt ett arbetslag som bär in material till det som byggs, och då på tider som inte stör byggproduktionen eller närliggande verksamheter, berättar Jenny Olsson. – Uppföljningar som gjorts visar att det totala transportarbetet kan reduceras med hälften, eller i vissa fall med upp till 80 procent, avslutar Jenny Olsson från AFRY. Fördelar med logistiksystem: • Mindre transportarbete och lägre klimatavtryck • Kortare ledtider och kortare byggtid • Lägre kostnader • Mindre spill • Lägre risk för skador och olyckor • Bättre arbetsmiljö • Högre kvalitet på det som byggs


28 Svensk Byggtidning

BYGGLOGISTIK

BYGGLOGISTIK – mycket vunnet

men mycket kvar att vinna För inte så många år sedan var byggbranschen ointresserad av logistik och logistiksystem. Detta har nu svängt. Byggentreprenörer, fastighetsägare, kommuner och regioner ser allt fler fördelar. Samtidigt finns mer att önska hos de arbetssätt som tillämpas idag. AV KJELL-ARNE LARSSON ANNA FREDRIKSSON SOM ÄR biträdande professor vid Lin-

köpings universitet och del av Bygglogistikgruppen har tillsammans med kollegor undersökt tretton olika svenska bygglogistiklösningar. Forskarna har kartlagt vilka tjänster (funktioner) som använts, vilka som var huvudmän (oftast beställare) och vilka som var operatörer. I samtliga fall användes ett boknings- och planeringssystem (leveranskalender) för att hålla ordning på beställningar, transporter och leveranser. På trånga byggplatser utan uppläggningsytor tillämpades inbärning av material till det som byggdes. I många fall kombinerades denna hantering med ett bygglogistikcenter (mellanlager) och en slingbil som skötte transporterna från detta. I logistiklösningen kunde också ingå att byggmaterialleverantören etablerade ett lager eller en butik, på eller nära byggplatsen. Uthyrare av maskiner kunde etablera uthyrningsservice lokalt, eller genom leverans till en smart-container vid bygget. Till möjliga logistiklösningar kunde forskarna också räkna utbildning (av underentreprenörer i interna föreskrifter med mera på arbetsplatsen), snöröjning, avfallshantering och hissberäkningar för att minimera vertikalt transportarbete. På vissa byggen fanns en avdelad logistikkoordinator som svarade för hur olika delar av byggplatsen fick disponeras. Det förekom tre kategorier av huvudmän: fastighetsägare/beställare, byggentreprenörer samt kommuner. Efterfrågan på logistiksystem har gjort att det växt fram nya typer av operatörer. Leverantörer av kommersiell programvara och konsulter svarar för de mjuka leveranserna. Åkerier och maskinföretag sköter transporter, snöröjning och avfallshantering. Företagen som svarar för byggmaterial och byggprodukter, vidgar och vässar sitt erbjudande för att underlätta beställarens logistik,

Ännu mer vinster än idag skulle kunna göras om märkning och spårning av produkter och datainsamlingen fungerade bättre och samordnades mellan olika system, även med beställarnas affärssystem. /Anna Fredriksson, biträdande professor, Linköpings universitet och del av Bygglogistikgruppen

genom att erbjuda Just In Time-leveranser och mellanlager nära byggplatsen. – Idag inser byggbranschen potentialen att spara tid och kostnader med bygglogistik. Ännu mer vinster än idag skulle kunna göras om märkning och spårning av produkter och datainsamlingen fungerade bättre och samordnades mellan olika system, även med beställarnas affärssystem. En dröm vore sedan att få ett slutligt saldo på hur mycket material och produkter som hade byggts in i huset. Med samordning av information skulle ytterligare besparingar kunna göras, avslutar Anna Fredriksson. Referens: Fredriksson, A., Janné, M. and Rudberg, M. (2021) Characterizing Third-Party Logistics Setups in the Context of Construction, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management


BYGGLOGISTIK

Svensk Byggtidning 29

Även kranar och liftar bör samordnas logistiskt. Bild: Kjell-Arne Larsson

BYGGLOGISTIKSYSTEM – nödvändigt i krävande byggproduktion

Ett logistiksystem underlättar i hela leveranskedjan, från leverantör, via eventuellt mellanlager, transporten till byggplatsen och inom byggplatsen. Stora som små, lätta som besvärliga byggproduktioner kan dra nytta av logistiksystem. Ledtider och kostnader minskar samtidigt som kontroll över materialflöde, trygghet och säkerhet ökar. AV KJELL-ARNE LARSSON SÄRSKILT STORA KRÄVANDE byggprojekt i citymiljö, med

minimala utrymmen för inleverans, lagring och hantering på själva byggplatsen, har mycket stora fördelar av ett logistiksystem/logistiknätverk. Det handlar om att ha kontroll på hela försörjningskedjan – Construction Supply Chain Management. Företaget Myloc har redan svarat för logistiksystem till mer än 300 byggprojekt. Systemet ger en oöverträffad kontroll och säkerhet. – Med Myloc Construction går det att koordinera flödet av alla byggmaterial och produkter, från leverantör, via eventuell terminal, med transport till byggplatsen och även inbärning i bygget och montage, berättar Anders Eklund, sälj- och marknadschef hos Myloc.

Tack vare minskade arbetsinsatser för hantering och kortare ledtider blir byggproduktionen effektivare. Själva hanteringen fungerar också bättre. Riskerna minskar. Antalet skador och olyckor minskar och arbetsmiljön förbättras. I slutänden gynnar detta både kvaliteten på det som byggs och den yttre miljön. – Normalt hanteras all information genom ett stort antal mail, excel-filer och blanketter, säger Magnus Rydberg, produktansvarig på Myloc. Vårt system ersätter allt detta. On-line i realtid går det att styra och följa allt som ska levereras och se var det för stunden befinner sig. Är kollit transporterat till byggplatsen? Finns det på terminalen? Är materialet inburet i huset som byggs? Mylocs digitala verktyg gör det möjligt att hantera all den >>


30 Svensk Byggtidning

BYGGLOGISTIK

information som behövs. Myloc Construction håller reda på status hos leverantör, terminal (mellanlager), transport, lossning och montage i det som byggs. Det är till och med möjligt att i slutänden se hur mycket byggmaterial som förbrukats. I Myloc ingår också funktioner för att inspektera materialet i samband med godsmottagning och göra eventuell avvikelserapportering med foto kopplat till det skadade kollit.

Moduler Myloc Construction är moduluppbyggt och användaren väljer lämpliga moduler efter behov i projektet. En av modulerna är leveranskalendern som grafiskt visar alla leveranser och kopplade tjänster som utförs i projektet. Byggprojekt som vill minimera antalet transporter och som saknar yta för lagring av material kan behöva en terminal för samlastning och korttidslagring av material. En av Mylocs moduler används för styrning och kontroll av en sådan terminal. Projektet kan också genom Myloc se vad för material som finns på terminalen och kan beställa det till projektet i rätt tid och kvantitet. – Stora byggen i citymiljö med minimalt utrymme kring bygget klarar sig inte utan en logistiksamordnare, ett mellanlager, Just In Time-leveranser och ett logistiksystem, säger Magnus Rydberg. Om bygget använder sig av en inbärningspatrull, som bär in material under kvällar och nätter, finns en modul även för detta. Myloc går att integrera mot leverantörer och mot underentreprenörer. Integration är möjlig till inköpsorder och transportorder. Om man önskar integrera till sitt befintliga affärssystem finns en modul för detta.

En leveranskalender ska visa bland annat vilken väg materialet tar och när det befinner sig i olika positioner längs leveranskedjan. Bild: Kjell-Arne Larsson

Stora byggen i citymiljö med minimalt utrymme kring bygget klarar sig inte utan en logistiksamordnare, ett mellanlager, Just In Time-leveranser och ett logistiksystem. /Magnus Rydberg, produktansvarig, Myloc

Myloc Construction är en molntjänst. Användaren behöver enbart dator med uppkoppling. Funktioner kan också skötas från en mobil med appen Myloc GO. – Myloc Construction är enkelt att lära sig och vi ger dessutom utbildning och support. Ju tidigare i ett projekt man börjar planera logistiken och använda ett logistiksystem desto bättre, redan under detaljprojekteringen eller i systemhandlingsskedet, säger Anders Eklund. Vi finns allt oftare med tidigt och skräddarsyr rätt lösning för projektet. I stället för att logistiken – som på ett konventionellt bygge


BYGGLOGISTIK

Svensk Byggtidning 31

– riskerar att skapa problem, så förebyggs problemen genom planering av materialflödet med ett logistiksystem som Myloc. Att på så sätt agera proaktivt minskar tidsåtgång, sänker kostnader och höjer både produktivitet och kvalitet samt ger en fullständig kontroll av materialflödet.

Citygate i Göteborg Myloc svarar för logistiksystem till flera stora och utmanande projekt. Ett av dem är Skanskas bygge av Citygate i Göteborg. – Till utmaningarna hör att byggplatsen är trång och saknar uppläggningsytor. Vi har enbart tre lossningszoner kring bygget. Ett bygglogistikcentrum – en hub – har inrättats där alla stora kollin på väg till oss mellanlagras. Efter transport till byggplatsen görs inbärning kvällar och nätter av en inbärningspatrull från ett tjänsteföretag. Bara kollin som går att lyfta manuellt levereras direkt till byggplatsen, berättar Jeff Stridsberg som är Skanskas logistiksamordnare/logistikchef för Citygate. Skanska uppskattar bland annat funktionerna och finesserna hos Mylocs leveranskalender och dess kringtjänster. Med hjälp av den håller man reda på alla order och kan exempelvis skapa arbetsorder för de som svarar för frakter och för inbärning. Man använder också Mylocs modul för inbärning. – Med Mylocs logistiksystem får vi framförallt bra kontroll över flödet av alla byggmaterial och byggprodukter. Detta från att de lämnar leverantör, transporteras till hubben, från hubben och hit och slutligen när de bärs in på bygget. Kontroll över flöden samt nedlagd arbetstid och kostnader hör ihop. Byggproduktionen blir smidigare och vi sparar mantimmar. Bättre kontroll ger fördelar både i vårt dagliga arbete och i slutänden. Mylocs logistiksystem passar framförallt i stora projekt där utmaningarna är många. För bygget av Citygate är ett logistiksystem helt nödvändigt för en bra framdrift av byggproduktionen, avslutar Jeff Stridsberg på Skanska.

Koppling till digital tvilling I samband med bygget av Citygate kommer ytterligare användningssätt för Myloc logistiksystem att provas. Företaget Bimvirtual är innovationspartner till Skanska. Bimvirtual svarar för projektets digitala tvilling, det vill säga en informationsmodell för hur data som beskriver byggnaden genom dess livscykel hänger ihop och förändras. Denna inne-

På trånga byggen krävs att inlastning och inbärning utförs kvälls- och nattetid. Bild: Myloc

håller i det här fallet bland annat lägesspecifik information i byggskedet. Ett BIM-arbetssätt används under hela byggprojektet där man arbetar bland annat kring 3D-modeller. – För att öka nyttan av modellerna ytterligare läggs till exempel även arbetszoner och materialzoner in, berättar Patrik Johansson, vd för Bimvirtual. Materialzoner utgörs av lager och uppläggningsplatser externt och i huset som byggs. Nu kopplar vi flödesdata från Mylocs logistiksystem till arbets- och materialzonerna. Med hela flödet kopplat till den digitala tvillingen går det att även i denna ha full kontroll på var materialet befinner sig i

processen och om och när det slutligen är monterat på plats i huset. Man ser även hur långt arbetet kommit i varje zon. Bimvirtual har redan visat att denna nya användning av den digitala tvillingen fungerar tekniskt. Nu implementerar Mylocs sitt system i modellen och därefter ska funktionen provas ute i byggproduktionen. – Full kontroll på materialflödet även i förhållande till 3D-modellen innebär en rad fördelar. I förlängningen medger det automatisk uppföljning nära nog i realtid av projektets framdrift och möjlighet att harmonisera denna med tidplanen, avslutar Patrik Johansson.


32 Svensk Byggtidning

FUKTSKYDD

ETT NYUTVECKLAT FUKTSKYDDSMEMBRAN FÖR KL-TRÄ Boutiquehotellet The Wood i Wien är byggt av färdigtillverkade moduler. Planeringen och genomförandet av byggarbetet var en utmaning. Det nyutvecklade fuktskyddsmembranet från SIGA kom som på beställning. BOUTIQUEHOTELLET THE WOOD i centrala Wien ligger i

en träbyggnad uppbyggd av färdigtillverkade element. Systemets moduler tillverkas i fabriken, transporteras till byggplatsen och installeras sedan våning efter våning.

Utmanande byggplats Modulerna var så gott som fullständigt färdigtillverkade med inredning och sanitär utrustning, vilket i sin tur ledde till extra arbete i planeringsfasen. Den stramt planerade tillverkningstiden på fem veckor för 18 moduler och den föreskrivna monteringstiden på 30 minuter per modul var en utmaning för DPM Holzdesign GmbH som fått uppdraget.

Tidigare var modulerna inpackade i tio meter breda plastfolier, säkrade med brädor, vilket gjorde dem svåra att hantera. På byggplatsen packades allt material upp och arbetet med att skapa en jämn tätning kunde påbörjas. – Denna tidskrävande och osäkra process är inte längre nöd® vändig, tack vare SIGA Wetguard , säger Markus Steiner, ingenjör och träbyggexpert från DPM Holzdesign. EN BÄTTRE LÖSNING

Markus Steiner är övertygad av den nya lösningen med SIGA ® Wetguard : – Förpackningsarbetet är betydligt lättare tack vare det hel-


FUKTSKYDD

täckande, självhäftande membranet. Fuktskyddsmembranet kan lämnas kvar på modulen då det har ett lågt Sd-värde, vilket sparar tid vid monteringen. För att uppnå fullständig täthet behöver enbart fogarna mellan modulerna tätas. Wetguard är ett heltäckande, självhäftande fuktskyddsmembran som kan monteras direkt vid tillverkningen, i förbearbetningsfasen eller på byggplatsen. Det skyddar färdiga träelement mot fukt och skador vid förvaring, transport, och montering. Detta innebär att materialet är skyddat mot fuktskador, som kan ge upphov till exempelvis missfärgningar, mögelangrepp och -förskjutning på grund av svällning eller sprickbildning, under byggnadsarbetet.

Transparent och säker ®

SIGA Wetguard släpper igenom vattenånga och har en halksäker och vattentät specialbeläggning. Materialets robusta fiberstruktur skyddar mot mekaniska skador och tack vare det heltäckande, högpresterande klistret från SIGA är det säkert fixerat på ytan av träet. ® Med SIGA Wetguards genomskinliga design är inte bara markeringar eller genomföringar från tillverkningsprocessen synliga, utan även träets karakteristiska ytstruktur. Plastfilmen tål hög mekanisk belastning och är halkfri även när den är fuktig. Den formstabila bäraren möjliggör enkel och snabb läggning utan att veck uppstår och tätning uppnås direkt. ® SIGA Wetguard 200 SA är tillgängligt i tre dimensioner (1 560 mm/780 mm/390 mm x 50 m). I specialfall kan produkten även tillverkas i valfria dimensioner och varianter efter kundens önskemål. ® SIGA Wetguard ger maximal säkerhet genom hela byggprocessen och sparar in på extra arbetsmoment och tid för hantverkarna. Det är därmed under byggtiden det perfekta tätningsmaterialet för alla träbyggnadsarbeten, enkla eller krävande. – Samarbetet med medarbetarna från SIGA präglades av kompetens och engagemang, och tack vare detta snabbades några tillverkningssteg upp. Vi testade Wetguard och det förenklade hela processen, från förvaring till transport och montering av modulerna, säger Markus Steiner.

Den svenska marknaden – I Sverige har vi precis introducerat Wetguard och intresset från både tillverkare av KL trä och montörer är stort säger Jonas Andersson, försäljningschef för SIGA i Sverige. Vi har haft ett flertal fullbokade genomgångar online och av de frågeställningar som kommer fram märker vi att vi kan ® lösa flertalet problem med SIGA Wetguard . Vi har även testmonterat och använt Wetguard etappvis på flera olika projekt och skillnaden mellan ett oskyddat bjälklag och ett som är skyddat med Wetguard är slående. – SIGA är en fullskalig leverantör av produkter som behövs för klimatskalet fortsätter Jonas. Vi har en rad tätningstejper och membran både för fasad och tak samt jobbar rikstäckande med egen personal. – Det som skiljer oss från andra leverantörer på marknaden är framförallt våra innovativa produkter och patent. Vår senaste, Wetguard är ett bra exempel på hur vi konstant försöker förbättra och utveckla våra produkter så att de på bästa sätt kan lösa våra kunders problem.

Svensk Byggtidning 33


34 Svensk Byggtidning

DIGITALISERING

SMIDIGT SÄKERHETS- OCH KVALITETSARBETE Alla parter i byggprocessen vill nå målen om en säker byggarbetsplats och ett produktionssätt som ger en byggnad med hög kvalitet. Samtidigt känns hanteringen av skyddsronder, säkerhetsanmärkningar, besiktningar och uppföljningar väldigt betungande. Men faktum är att det redan finns en lösning för ett smidigt arbete på byggplatsen och ett robust flöde av arbetsorder och insamlade data. AV KJELL-ARNE LARSSON OCH VARFÖR HAR det fram till nu varit så betungande? För

att man jobbar på det gamla sättet, med papper och penna, och har med sig buntar och rör med ritningar, som får ”hundöron” och blir nerstänkta med kaffe. I bästa fall kanske sedan mängder med pdf- och Excel-filer skickas kors och tvärs i byggorganisationen, utan ett strukturerat flöde och utan tydlig slutadress. Lösningen på all osmidighet är verktyget från Congrid. Idén kommer från några platschefer i Finland som tröttnade på papper och penna och separata datafiler, för att övervaka kvalitetssäkring och säkerhetshantering. Cheferna tog fasta på digitaliseringens möjligheter. Man värvade Andrej Silverörn till företaget. Han hade lång erfarenhet av byggsektorn med 35 års meriter från service, utbildning och försäljning. – Efter att ha upplevt hur snårigt och tidsödande det är att driva säkerhets- och kvalitetsarbete på det gamla sättet, gillade jag verk-

ligen att vara med och utveckla ett digitalt verktyg med en app i stället, säger Andrej Silverörn, som idag är försäljningschef. – Jag har insett betydelsen av ett användarlätt och smidigt arbetsverktyg i form av Congrids plattform och app. Och även hur oerhört avgörande supporten och servicen till kunderna är, fortsätter Andrej.

Empati med människor – Det finns en massa människor på arbetsplatserna som inte vill ha med digitalisering att göra, och många gånger är det inte för att det är svårt utan det är ovanan som hälsar på hos individen, menar Andrej. Företaget Congrid lägger mycket kraft på att ta fram det kunderna behöver och ta vara på alla frågor de kommer med. För företagets del handlar det inte om att ringa så många kunder


DIGITALISERING

Det är jäkla skoj att övertyga 50- och 60-talister. Många av dem är lätta att övertyga och de blir snart entusiastiska. Med deras långa erfarenhet från bygg, blir det också denna generation som ställer de klurigaste frågorna och hjälper oss att vässa vårt eget verktyg! /Andrej Silverörn, försäljningschef, Congrid

som möjligt och sälja in produkter, utan det handlar om fingertoppskänsla och visa empati inför människor som faktiskt är rädda att arbeta på ett nytt sätt. – Det är jäkla skoj att övertyga 50- och 60-talister, berättar Andrej. Många av dem är lätta att övertyga och de blir snart entusiastiska. Med deras långa erfarenhet från bygg, blir det också denna generation som ställer de klurigaste frågorna och hjälper oss att vässa vårt eget verktyg! Ingen av de som tagit till sig ett digitalt arbetssätt vill någonsin gå tillbaka till det gamla med papper, penna, ihoprullade ritningar och svårkontrollerad mailtrafik med separata dokument.

Molntjänst Congrid tillhandahåller en plattform för att hantera all kvalitetsoch säkerhetshantering i alla byggprojekt, inklusive verktyg för

Svensk Byggtidning 35

hela konstruktionens livscykel: från planering, konstruktion till underhållsfasen. Lösningen inkluderar uppgiftslista, kvalitetsinspektioner, foto observationer, säkerhetsanmärkningar och mycket mer. Congrid utvecklar lösningar som syftar till att hjälpa användarna att dra nytta av programvarans potential. Två nyheter i den pågående utvecklingen av Congrid: • Med Congrids BIM-Viewer kan du snabbt granska modelldata för din byggarbetsplats och jämföra verkligheten med vad som planerades. • Frågor och svar, lista. FS-Listan samlar in dialoger med frågor och svar mellan parterna i projektet Congrid används i alla faser av bygget, från kvalitetsplan, via besiktningar, ronderingar, anmärkningshantering, kvittering av åtgärder, uppföljning och samling av slutdokument. Appen är det enda digitala verktyg som behövs ute på byggplatsen. – Under en besiktning som görs på det gamla viset brukar vi räkna med att hinna fyra åtgärder på 30 minuter. Med Congrid kan man bli klar på 5 minuter. Totalt all administration inräknad kan arbetstiden reduceras med 30 procent, berättar Andrej. Systemet är transparent, all information kan ses av alla som har en relevant roll i säkerhets- och kvalitetsarbetet. Information kan sparas om när, hur och vid vilket väder (!) olika åtgärder gjordes. Garantiärenden kan hanteras och sparad dokumentation kan användas i eventuella tvister. – Det digitala verktyget bidrar också till en positiv säkerhetskultur. Det hjälper till att minska risken för olyckor med personliga tragedier och höga viten som konsekvens, säger Andrej. Congrid är nu på frammarsch i Sverige. I Finland har företaget redan 70 procent av marknaden, med kunder som YIT och NCC. I det stora bostadsprojektet kring Helsingfors flygplats Vantaa används Congrid. Till kunderna i Sverige hör bland andra WSP, Serneke och Cobab.

Vart vänder man sig? Congrid har en generös webbplats, där systemets användningssätt och funktioner presenteras. Utbildning och support är kärnfunktioner hos Congrid. Webinarier har olika inriktningar beroende på vilken roll du har. Sedan finns snabbutbildning, grundutbildning och avancerad utbildning. För att nå Congrids starka position från starten 2013 och till i idag har Andrej handplockat en handfull personer till sina kollegor som har sin expertis inom supportfrågor, försäljning, och service och alla har samma synsätt att de finns till för att hjälpa kunderna med allt de är i behov av och lite till. – Ett av de bästa betyg vi får är att 95 procent av de som var tveksamma i början är just dom som vill veta ännu mer om systemet, avslutar Andrej Silverörn på Congrid.

Congrid är en molntjänst. Plattformen LIVE hanteras via din kontorsdator medan appen är arbetsverktyget på byggplatsen. Allt som görs på appen uppdateras direkt i plattformen. Beroende på vem du är – besiktningsman, arbetsmiljöansvarig, KMA-chef, byggentreprenör, ue, konsult eller byggherre, väljer du relevanta moduler och funktioner i Congrid. Byggentreprenör/beställare kan spara slutdokumenten. Congrid har öppet API som gör det möjligt att integrera Congrid till kundernas interna system, till exempel ERP.


Gröna stråk och satsningar på attraktiva utemiljöer är en viktig del av Norra Djurgårdsstaden. Bild: Stockholms stad

NORRA DJURGÅRDSSTADEN – ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt


D

STADSUTVECKLING

Svensk Byggtidning 37

Det omtalade projektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är tveklöst ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden de första decennierna på 2000-talet. Här planeras för minst 12 000 nya bostäder och ungefär 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är också ett av huvudstadens utpekade hållbarhetsprofilområden, som ska tjänstgöra som förebild för andra projekt. Vid FNs klimatkonferens i Paris 2015 erhöll projektet C40 Cities en prestigeladdad utmärkelse för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt. AV NICLAS SVENSSON

DET ÄR I TIDIGARE hamn- och industriområden i nordöstra

delarna av Stockholms innerstad som Norra Djurgårdsstaden har sin placering, och den nya stadsdelen ligger intill Nationalstadsparken. Området tillhör stadsdelen Östermalm och sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. De första 700 bostäderna stod klara under 2012 och byggproduktionen kommer att pågå några år in på 2030-talet. Platsen för den nya stadsdelen representerar en del av det organiska skärgårdslandskapet, där vatten omgärdat Hjorthagsberget och vikar vid nuvarande Frihamnen. Landskapet har förstås genomgått förändringar över tid, först genom naturens förändringar och senare genom ingrepp såsom markutfyllnader. Genom att ta tillvara och förstärka de specifika kvaliteterna i respektive delområde, skapas en naturlig variation i området. – Det som är unikt med området är att det i stora delar finns så mycket befintlig verksamhet och att marken används vilket förstås medför stora utmaningar. För att hålla ihop projektet krävs en omfattande planering och logistik, vilket funnits med i organisationen från början, säger Staffan Lorentz, projektchef. Det som idag benämns Norra Djurgårdsstaden återfinns i

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Bild: Stockholms stad

historiska området Kungliga Djurgården. Under 1880-talet utvecklades här huvudstadens största hamn- och industriområde. Den stora fördelen var förstås den direkta accessen till Östersjöns öppna vatten. Värtahamnen som kom till 1884 fungerade till en början som kolhamn för Värtagasverket. Den första frihamnen i Sverige stod här färdig år 1919 med namnet Stockholms frihamn och söderut tillkom Lindarängens sjöflyghamn med öppningsår 1921. Möjliggörandet av den nya stadsdelen i Norra Djurgårdsstaden har bland annat handlat om förändringen av gassystemet för stadgas. Det gamla spaltgasverket, där gas framställdes av lättbensin, lades ned och ersattes av nya gasanläggningar söder om stan. Gasnätet är fortsatt i drift och förser industrier, hushåll och restauranger med gas, och växer fortfarande. I dagsläget består gasen i nätet till 85% av biogas, som är helt fossilfri.

En arena för hållbarhet Hållbarhet har varit en grundläggande del av Norra Djurgårdsstaden sedan den omfattande och mångåriga planeringen tog fart. Med den långa genomförandetiden är det också självklart att >>


38 Svensk Byggtidning

STADSUTVECKLING

öppenhet för nya förutsättningar och att kontinuerligt tillföra ny kunskap, som efterhand tas in i projektet. Avsikten är att den nya stadsedelen ska fungera som ett fönster för en ny utveckling av kommande stadsmiljöer i Stockholm. Det ska också inspirera till ny arkitektur, hållbara livsstilar och högkvalitativa stadsrum. Nya ambitioner för social hållbarhet har successivt vävts in i projektet. – Det handlar förstås om att lära av tidigare erfarenheter, leverera nya innovationer, pröva nya metoder och lösningar. Med höga ambitioner en gemensam vision ska den nya stadsdelen bli klimatpositiv Vi ska och vill ha ögonen på oss och ytterst handlar det om att de människor som bor, arbetar eller besöker Norra Djurgårdsstaden ska ha ett gott mående, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg.

Provisoriska parkmiljöer Omvandlingen från stängda industriområden till en öppen stadsdel tar tid. Att bedriva verksamheten utifrån Agenda 2030 medför ambitioner såsom hur stadsmiljöer skapar god tillgänglighet och delaktighet för alla invånare, ett gynnsamt klimat för företag och innovation och attraktiva boendemiljöer. Stockholm Stad ska förstås samtidigt radikalt minska sin miljö- och klimatpåverkan, avveckla ohållbara produktions- och konsumtionsmönster, motverka segregation och ojämlikhet och förbättra jämställdheten. Detta medför förstås en lång rad konsekvenser. Och den långa byggtiden för Norra Djurgårdsstaden medför också att delar av området under längre perioder är en byggarbetsplats, vilket de ansvariga har tagit stor hänsyn till. – Här kommer att finnas barn som får hela sin uppväxt nära eller i anslutning till byggverksamhet Därför har vi arbetat med att åstadkomma provisoriska lösningar, såsom ”pop-up-parker”, så att trivsel och lekmöjligheter finns trots det intilliggande myllret av byggaktiviteter, säger Fredrik Bergman, projektchef genomförande.

Norra Djurgårdsstadens framväxt i korthet

• Gasverksområdet/Norra Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden började byggas i den nordvästra delen av stadsdelen Hjorthagen och efter överklaganden ända upp till regeringsnivå fördröjdes starten från 2009 till 2011. Inflyttning i de första bostadshusen skedde under hösten 2012. Idag bor ungefär 7 000 människor i det nya området runt Gasverket. När denna del av området är färdigbyggt om tio år kommer cirka 15 000 människor att ha sitt boende i området. • Ropsten För den gråa miljön kring trafikplatsen Ropsten är en stadsmiljö planerad med en omstigningspunkt mellan tunnelbanans röda linje, ny bro för spårväg, gång- och cykeltrafik till Lidingö och busstrafik. Med i planerna är också Spårväg City. Marken där infartsparkeringen tidigare fanns ska utvecklas och i Hjorthagsberget byggs ett garage för cirka 1 600 bilar. • Värtahamnen. Den nya Värtapiren stod klar 2016. I och med detta frigjordes också mark i Södra Värtahamnen. Längs de nya landområdena kommer 1 100 meter ny kaj att anläggas vilket innebär att Värtahamnen efter utbyggnad omfattar cirka 133 000 kvadratmeter. Det som fram till nu varit ett ganska brokigt hamn- och industriområde i Södra Värtahamnen ska förvandlas till en naturskön och trygg miljö med kontor och bostäder. Här planeras för 5 000 boende, och totalt 20 000 arbetsplatser, torg, parker, service, strandpromenad och bra kommunikationer. Genom strandpromenaden binds hela stadsdelen samman i nord-sydriktning.

Det som är unikt med området är att det i stora delar finns så mycket befintlig verksamhet och att marken används vilket förstås medför stora utmaningar. /Staffan Lorentz, projektchef, Stockholms stad Bild: Stockholms stad

• Loudden och frihamnen Den avvecklade oljehamnen i Loudden ska på sikt bli ett nytt område med bostäder av innerstadskaraktär. Även i Frihamnen har containerterminalen flyttats till förmån för stadsutvecklingen. Dessa blir några av de sista utbyggnadsdelarna i Norra Djurgårdsstaden och de beräknas stå färdiga några år in på 2030-talet.

Kommunikationer Den efterlängtade och för Norra Djurgårdsstaden och Lidingö så betydelsefulla Norra Länken togs i trafik fullt ut under 2015. Därtill ska hållbarhetsprofilen för hela stadsdelen vara ett signum och därför är förstås kollektiva trafikförbindelser centrala och viktiga. Planerna är att Spårväg City ska byggas ut för att förena området med Stockholm City. Sedan år 2020 trafikerar båtpendellinje 80 sjövägen med utgångspunkt från Ropsten, där den på sin färd mot Stockholms centrum gör stopp i Frihamnen, Dahlenum/ AGA-området på Lidingö därefter Nacka och efter ytterligare stopp ankommer till Nybrokajen (Nybroplan) inne i city. Utöver det finns ännu inga beslut om val mellan utbyggnad av spårväg eller andra lösningar.


ANNONS

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV NESTE MY FÖRNYBAR DIESEL

Den fossilfria tanken vinner nästa upphandling! Hållbarhetskonceptet är här för att stanna, det är vi nog alla överens om. Marknaden är tuff mot den som inte ställt om till fossilfritt, men hur möter man enklast och effektivast de allt hårdare miljökraven? Genom den moderna tidens miljöfordon – med dieselmotor. I kampen mot växthuseffekten är förbränning av fossila bränslen den viktigaste barriären att ta sig över. Klimatet väntar inte! Allt fler kunder sätter också krav på att företaget de anlitar kan leverera fossilfria lösningar. Det är dags att ställa om och tänka mer förnybart och fossilfritt – det behöver inte vara så komplicerat.

Från avfall till bränsle – så går det till Återvinning är en av de mest grundläggande insatserna för att minska klimatavtrycket, det är någonting som Neste MY Förnybar Diesel har förstått. Förnybar diesel, även kallad HVO100, är ett bränsle med

samma egenskaper som den fossila dieseln, med undantaget att den drastiskt minskar belastningen på klimatet. Istället för råolja används nämligen restprodukter, som till exempel slakteriavfall och återvunna vegetabiliska oljor från matlagning, i framställningen av produkten. Omvandlingen från avfall till förnybart bränsle innebär att inga nya växthusgaser tillförs till atmosfären, eftersom de ingår i ett redan befintligt kretslopp, till skillnad från det fossila bränslet.

– Jag är övertygad om att dieselfordonet är den moderna tidens miljöfordon, säger Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste.

Bara att tanka och köra Omställningen är dessutom enkel, det är bara att tanka och köra. Du behöver inte genomföra krångliga

eller kostsamma modifikationer av ditt befintliga dieselfordon för att kunna tanka förnybart. Till skillnad från traditionell biodiesel ger Neste MY Förnybar Diesel en renare förbränning och drar heller inte till sig vatten. Det säkerhetsställer att bränsletanken inte blir hem för oönskat liv, som alger. Utöver detta har HVO100 även en unik tålighet mot kyla ned till -30 grader. Att inom byggbranschen stå i framkant med en genomtänkt, fossilfri hållbarhetsplan kommer hjälpa er att vinna mark i era nästa upphandlingar. Eftersom 80 procent av transport- och byggsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen, kommer ni att stå ut från mängden när ni tankar förnybart. Genom att göra omställningen till HVO100 skapar du en miljövänlig framtid för kommande generationer – och blir framgångsrik på köpet. Är du redo att ställa om? Räkna på dina Co2e utsläpp på nestemy.se


40 Svensk Byggtidning

STADSUTVECKLING

STOCKHOLMS BAKSIDA BLIR FRAMSIDA

när stadsdelen Värtahamnen står färdig 2030 En plats med busig stadsbebyggelse där kreativa möten mellan människor står i fokus. Liksom hållbarhet i ordets bästa bemärkelse. Och det kommer att finnas plats för kulturhistoriska byggnader och miljöer – för det finns faktiskt några pärlor i området. AV NICLAS SVENSSON INTERVJUSAMTALET MED Kristina Alvendal, som företräder

Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB, är öppet, fullt av skratt och sprakar då och då av energi och entusiasm. Intervjun handlar förstås om den kommande stadsdelen Värtahamnen som när den blir färdig 2030 kommer att innesluta det gamla hamnområdet i Värtahamnen och med strandkanten mot havet som naturlig gräns. Stockholms östersjömiljö ska bli en plats att både bo i och vilja besöka. Och Värtahamnen är verkligen på gång – det planeras för 5 000 boende och ungefär 20 000 människor får sina arbetsplatser här.

Det kommer således att i direktanslutning till storstadens närmaste havsmiljö och med utsikt mot Värtan, Lidingö och Värmdö att uppföras kontor, butiker, idrottsmöjligheter, skola, caféer och restauranger. Äldre lokaler görs om för nya ändamål och en ny tid. Och delar av historiska miljöer får i den nya visionen vara kvar; såsom Värtans vackra lilla stationshus från 1882 – för att inte tala om restaurang Skeppet med sin välbekanta gula träfasad, där HasseåTage firade triumfer. – Ja, här ska vi åstadkomma en unik atmosfär med plats för möten, kreativitet och öppenhet som är både inspirerande för


STADSUTVECKLING

olika aktiviteter – och samtidigt hållbar förstås, säger Kristina Alvendal. Sedan filosoferar hon och tänker högt: är det egentligen möjligt att skapa en kreativ atmosfär? Det låter onekligen svårt. För drygt hundra år sedan försökte ingen mindre än August Strindberg att beskriva just atmosfären vid denna plats: ”När jag kommer ut ur porten åt Karlavägen, ligger Gärdet lätt beslöjat, och ögat löper bort till den vackra tavlan i fjärran, Värtan sommarblå och Lidingön skärgårdsgrå med svarta grankonturer.” Strindberg i DN, julafton 1905 Men i stället för att spekulera så har Stadsutvecklarna i Värtahamnen låtit Novus undersöka vad stockholmare i nio olika stadsdelar egentligen tycker. Vad är viktigt för att trivas i ett område? Hur skapas en mysig atmosfär? Och svaren har blivit en del av planerings- och utvecklingsarbetet i nya Värtahamnen, berättar Kristina Alvendal. Men vi tar det från början. Historien kring Värtan är i korthet att hamnen kom till åren 1879–1886 efter att Stockholms stad införskaffat mark med avsikt att skapa en hamn för kol och annat skrymmande gods. Gods- och persontrafik drogs fram genom Värtabanan och i början av 1900-talet utvidgades och fördjupades hamnen och 1903 invigdes det närbelägna koleldade Värtaverket. Det här var förstås långt tidigare än när HasseåTage hade sina absoluta glansdagar med ”88-öresrevyn” på restaurang Skeppet i Värtahamnen 1970 med sådana klassiker som ”Stetsonhatt” och ”På jobbet” – och som enligt många bedömare tillhör det bästa som komikerparet gjorde. Men än i dag känns fortfarande som en ”bakgård”, med stora oljecisterner, industrier och en ganska ogästvänlig plats, eller hur? – Ja, platsen idag är delvis brokig och ogästvänlig. Men det ska vi förstås ändra på – radikalt, säger Kristina Alvendal. Faktum är att området från fartyg och färjor har ungefär 4,5 miljoner besök per år. Många far vidare direkt med taxi eller kollektivtrafik. I framtidens stadsdel ska det finnas anledning att stanna kvar.

Busigt och inbjudande Kajerna i Värtahamnen ska bli vackra och inbjudande promenadstråk med verksamheter och restauranger. Stadskvarteren i området ska ha utgångspunkten i en ”tät stadsstruktur med slutna gårdar”. Intill hamnpirarna ska uppföras högre hus som skärmar av den emellanåt bullriga och livfulla hamnverksamheten. I bottenvåningarna i stadskvarteren kommer det att finnas butiker och lokaler för olika verksamheter med en kreativ och aktiv stadsmiljö. Puls och mångfald i arkitekturen eftersträvas. – Vi vill ha det lite ”busigt”, och undvika stadsmiljöer som är alltför tillrättalagda. Inte stereotypt, utan det ska vara en miljö där citypuls blandas med trygga bostadskvarter, kulturaktiviteter, kreativa möten, idrottsutövande och mycket annat. Det ska helst vara liv och rörelse dygnet runt, säger Kristina Alvendal. Och förbindelserna är en nöt att knäcka. Värtahamnen är en del av Stockholms innerstad, och området ligger egentligen mindre än 10 minuter från Stureplan. Frågan är hur boende och besökare tar sig dit. I dag finns bussförbindelse, båtlinjer och tunnelbanan till Gärdet, Spårväg City är ”på gång” och utgör förstås en del av planerna i den nya stadsdelen. Möjligheterna till en Östlig förbindelse finns i åtanke och är förstås med i den ”stora bilden”, vilket skulle kunna ge möjligheter till spårväg till Sickla. Och om det råder en viss tvekan om framtida förbindelser, så är förstås tillkomsten av Norra Länken 2014 redan en ”modern dörröppnare” för boende och arbetande i

Svensk Byggtidning 41

Vi vill ha det lite ”busigt”, och undvika stadsmiljöer som är alltför tillrättalagda. Inte stereotypt, utan det ska vara en miljö där citypuls blandas med trygga bostadskvarter, kulturaktiviteter, kreativa möten, idrottsutövande och mycket annat. /Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB

hela området, och som omfattar inte bara Norra Djurgårdsstaden utan även Lidingö. – Att området delvis redan har, och kommer att få ännu bättre kommunikationer så småningom råder det väl ingen tvekan om, säger Kristina Alvendal. Att Kristina Alvendal leder ”Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB” är väl kanske ingen överraskning. De ganska tröga beslutsprocesserna i Stockholms stad är bra att ha god kunskap om. Och med sin bakgrund som borgarråd (M) och ordförande i bland annatStockholmshem och Svenska Bostäder, har hon förstås en gedigen bakgrund och vet ”hur en slipsten ska dras”. Företaget har bildats av Stockholms hamnar, Vasakronan, Bonnier Fastigheter, Wallfast, Kungsleden, Niam och Capman. Även Stockholms stad är en del i samarbetet. Och det nya bolaget kan betraktas som ett nytt grepp inom stadsutveckling i Stockholm. – Ja det är nog faktiskt ganska unikt att vi bildat ett särskilt bolag för att samordna och driva på i framväxten av Värtahamnen och på det sätt vi arbetar, säger Kristina Alvendal.


42 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Kulturhistoria möter framtid när kvarteret Vildmannen återuppförs efter en brand. Bild: Hufvudstaden AB

GRUNDLÄGGNING MED DYKARE när Vildmannen 7 i centrala Stockholm uppförs på nytt

För grundläggningen som sker under vatten används dykare med specialistkompetens. Bild: Hufvudstaden AB

En dramatisk brand i november 2017 ödelade det vackra huset i korsningen mellan Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan i Stockholms city. Innandömet totalförstördes men den vackra stenfasaden var glädjande nog intakt. Den 120 år gamla fasaden i sandsten från Roslagen kommer således även fortsättningsvis att kunna skådas av stockholmare och besökare när Hufvudstaden kan visa upp den nya byggnaden på våren 2023. AV NICLAS SVENSSON NÄR KULTURHISTORIA möter nutid – så kan projektet för

fastigheten Vildmannen 7 kort och gott beskrivas. Och det är en smått euforisk Niklas Engvall, projektledare hos Hufvudstaden som engagerat berättar om handlingsplanen för kvarteret Vildmannen 7 från byggstart i oktober 2020 med grundläggning till färdigställande och inflyttning våren 2023. – Projektet är unikt på många sätt, säger Niklas Engvall. Genom att vi bibehåller fasaden kunde vi få fram en ny detaljplan på knappt två år – en process som i genomsnitt annars tar cirka fem till sju år i Stockholm.

Ursprungliga byggnaden stod färdig 1897 Men vi tar det från början. Det var under sena 1800-talets byggrusch som det vackra hörnhuset uppfördes och invigdes 1897. Byggherre och byggmästare var Carl Gustaf Ohlsson och arkitekt den vid tiden högt anlitade Erik Josephson, som också var aktuell vid tiden som upphovsman bakom Grand Hotel i Saltsjöbaden och Djurgårdsbron. Hörnhuset med stomme i tegel bestod i bostads- och butikslängor mot Biblioteks- och Jakobsbergsgatan och två smala gårdsflyglar mot norr och väster. Gatufasaderna som vätte mot Biblioteks- och Jakobsbergsgatan kläddes med röd roslagssandsten i olika schatteringar och smyckades med blommor, fåglar och


GRUNDLÄGGNING

Svensk Byggtidning 43

apor. För detaljerna stod skulptören Christian Eriksson och karaktären är nationalromantik med anknytning till brittisk Tudorstil.

Förödande brand i november 2017 En del ombyggnader har skett under 1900-talet men i princip var det precis som ovan beskrivet som byggnaden såg ut före den förödande branden den 9 november 2017. Lågorna förstörde stora delar av huset. I hörnhusets del mot Biblioteksgatan blev i stort sett hela byggnadens innandöme lågornas rov. När det gällde gårdsflyglar och den del av fastigheten som har sin fasad mot Jakobsbergsgatan, brann vinden ned och den översta våningen brandskadades. Övriga våningsplan i byggnaden fick omfattande vatten- och rökskador. I korthet medger de nuvarande planerna möjligheten att återuppbygga fastigheten med kontor, butik och bostäder. De värdefulla fasaderna bevaras och en helt ny byggnad med moderna funktioner i 2020-talets tappning kommer till stånd. Noggranna undersökningar av den gamla fasaden har varit viktigt och skett i samarbete med landets bästa stenexperter hos RISE (tidigare Statens Provningsanstalt). – Byggnaden har den högsta ”klassningen” som byggnadsminnesmärke, säger Niklas Engvall. Det har förstås betytt stora utmaningar och särskild omsorg i projektet. Men vi kommer att nå dagens krav på energianvändning och vi återanvänder detaljer inifrån den äldre byggnaden – såsom exempelvis en kakelugn och träsniderier som klarat branden.

Grundläggning med dykare Rivningsarbetena påbörjades i maj 2019 och pågick till september 2020. I oktober månad startade de relativt komplicerade grundläggningsarbete, som är spektakulärt och unikt även det. Det är nämligen så att grunden gjuts via undervattensarbete – för närvarande på fyra meters djup. – Faktum är att vi har en pool eller en bassäng på cirka 800 kvadratmeter och undervattensgjutning för hela källarplanet utförs av synnerligen skickliga yrkesarbetande dykare från en entreprenör som vi anlitar. Det är samma teknik som används när brofästen gjuts, säger Niklas Engvall. Grundläggningsarbetet ska vara färdigt sensommaren 2021, därefter påbörjas den platsgjutna nya betongstommen till den nya byggnaden innanför den kulturhistoriska fasaden. Den nya stommen vävs ihop med den estetiskt unika äldre fasaden mot gatan och får ett nytt modernt uttryck på mot innergården.

Vildmannen år 2023 – bostäder, kontor och butiker Efter uppbyggnaden ökar antalet bostäder från tidigare 9 till 11 och dessa centreras runt innergården i den del som har fasaden ut mot Jakobsbergsgatan. De ursprungliga fina kvaliteterna med exempelvis en rumshöjd på 3,3 meter, genomgående fönsteraxlar och höga pardörrar återställs. Kontorsutrymme får sin placering i den resterande delen mot Jakobsbergsgatan, mot Biblioteksgatan och in mot gården. Den nya innergården får en ny utformning och struktur, blir större och får överlag större ljusinsläpp. Byggnaden blir också helt tillgänglighetsanpassad och precis som tidigare kommer gatuplanet att inrymma restauranger och butiker. – Genom att fasaden gick att rädda är min bedömning att fastigheten kommer att uppskattas av såväl stockholmsbor som besökare – utvändigt får den behålla sin stjärnstatus samtidigt som den invändiga miljön får en modern utformning och är anpassad till en ny tid, säger Niklas Engvall.

Byggnaden har den högsta ”klassningen” som byggnadsminnesmärke. Det har förstås betytt stora utmaningar och särskild omsorg i projektet. Men vi kommer att nå dagens krav på energianvändning och vi återanvänder detaljer inifrån den äldre byggnaden – såsom exempelvis en kakelugn och träsniderier som klarat branden. /Niklas Engvall, projektledare, Hufvudstaden Bild: Hufvudstaden AB

FAKTA I KORTHET: Återuppbyggnad av fastighet på Norrmalm, Vildmannen 7, Biblioteksgatan 9, Stockholm City Byggstart Höst 2019–Q4 2022 Byggherre: Hufvudstaden AB Värde: 300-400 Mkr


44 Svensk Byggtidning

RENOVERING

Broschen utgör ett viktigt inslag i stadsbilden. I projektet lyckades man återskapa tidstypiska detaljer och därmed bevara helhetsintrycket. Bild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

VARSAMMA RENOVERINGAR ökar fastighetsägarens intäkter

Ett av kompetensområdena för Ahlqvist & Almqvist Arkitekter är renovering och ombyggnad av kulturhistoriskt intressanta och värdefulla fastigheter. Företaget gör utredningar, förstudier, tar fram A-handlingar och är i många fall engagerade tills byggproduktionen är i hamn. AV KJELL-ARNE LARSSON FASTIGHETEN TOPPSEGLET I Gröndal i Stockholm ritades

av Björn Hedvall och uppfördes på 1930-talet. Huset hade källarvåning, bottenvåning och ett övre plan. På bottenvåningen fanns lokaler för verksamhet och på övre planet ett mindre antal lägenheter. Huset är gulmarkerat enligt Stadsmuseets klassificering. – Fastighetsägaren Exinox ville behålla husets karaktär, men önskade bygga på med en våning för att skapa flera lägenheter, berättar Britt Almqvist, vd för Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB. Detaljplanen hindrade inte påbygge av en våning och ökad höjd

stör heller inte i miljön som i övrigt har stor skala. Arkitekterna lyckades behålla husets arkitektoniska uttryck och återanvända de ursprungliga stilelementen. Det påbyggda huset har som tidigare sadeltak och en toppig frontespis mot gatan. Fönstren på det befintliga bostadsplanet har gjorts högre än tidigare och är högre än fönstren på det nya planet. Denna fönstersättning skapar viss dynamik på fasaderna. Fastigheten har efter avslutat byggprojekt 22 lägenheter och ägaren kan därmed förbättra sina intäkter.


RENOVERING

Projektet Toppseglet visar att det går att anpassa en värdefull byggnad till nutida behov. Renovering och påbyggnad kan göras varsamt. Bild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

– Projektet visar att det går att anpassa till nutida behov, samtidigt som renovering och påbyggnad kan göras varsamt, säger Britt Almqvist. Under projektet har också bottenvåningen renoverats med avseende på installationer och brandskydd. Där finns idag ett bageri, precis som det fanns när huset var nytt på 1930-talet. Staffan Svensson som är arkitekt för renoveringen var engagerad också under hela byggproduktionen. – Ombyggnads- och upprustningsprojekt kräver nästan alltid att vi är med och följer projekten även på plats eftersom det finns så mycket som man inte känner till innan man börjar riva, menar Britt Almqvist.

Broschen Broschen 1 ligger i Älvsjö och består av två hus med placering i vinkel. Ursprungligen hade båda husen butikslokaler på nedre plan och lägenheter på de övre. Husen byggdes på 1950-talet och var ritade av Ancker, Gate & Lindegren. Fastighetsägaren Exinox önskade bygga om det ena huset eftersom butikslokaler stod tomma på grund av utebliven efterfrågan. Husen är grönmarkerade enligt Stadsmuseets klassificering. Trots den mycket omfattande renoveringen som gjordes efter ritningar från Ahlqvist & Almqvist Arkitekter lyckades man behålla exteriören med alla dess uttryck. De fem genomgångslägenheterna på övre plan gjordes om till nio lägenheter kring en mittkorridor. På nedre plan omvandlades butikslokalerna för motsvarande planlösning. Skyltfönstren omvandlades till lägenhetsfönster och på så sätt bevarades utseendet på markplanet. Det övre planet fick sedan stora skjutglaspartier mot balkongerna längs gatan. För att

Svensk Byggtidning 45

Projektet visar att det går att anpassa till nutida behov, samtidigt som renovering och påbyggnad kan göras varsamt. /Britt Almqvist, vd, Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB

åstadkomma den helt nya planlösningen blev byggproduktionen mycket omfattande. På grund av genomgående korridor i två plan fick många av de befintliga väggarna bäras upp med nya stålpålar förankrade i mark. – Trots omfattningen lyckades vi varsamt bevara och återställa husets befintliga karaktär, säger Staffan Svensson och Britt Almqvist. Det går att göra stora förändringar inne och samtidigt bevara kulturhistoriska värden. Nu har fastighetsägaren arton fina ettor med köksdel och sovalkov, bostäder vilka hyrs ut som lägenhetshotell. Huset utgör ett viktigt inslag i stadsbilden. I projektet lyckades arkitekt, andra projektörer och byggare att behålla och återskapa tidstypiska detaljer och därmed bevara helhetsintrycket.


FRAMTIDENS TVÄTTSTUGA – en hållbar förändringsmöjlighet

Den älskade och hatade gemensamma tvättstugan har funnits i hundra år och är hetare än någonsin när bostadshus ska energieffektiviseras. Men hur ska fastighetsägarna få in hyresgästerna i tvättstugan igen? Frågan diskuterades nyligen på ett webbinarium som ordnades av Gröna städer och Electrolux. DEN GEMENSAMMA TVÄTTSTUGAN är en mångårig scen

för grannosämja och arga lappar. Det, och även ökade krav på individuell bekvämlighet har gjort att individuella tvättmaskiner nu ofta installeras i lägenheter. När Fastighetsägaren Fribo i Borås jobbade med ett nytt bostadsområde hade de en lång kö med intressenter. Men när det avslöjades på ett informationsmöte att husen enbart skulle ha gemensamma tvättstugor blev det protester. – Många av de som köat länge tillhörde en grupp äldre som bor i villa och ville flytta till hyresrätt på äldre dagar. De markerade direkt att ”vi flyttar inte dit om vi inte har har tvättstuga i lägenheten”. Det slutade med att vi tog bort tvättstugan och ritade in maskiner i lägenheterna, berättade Kjell-Ove Sethson, vd Fribo i Borås. Men om vi ska nå klimatmålen är gemensamma tvättstugor en viktig del i arbetet. Peter Sundqvist som är försäljningschef på Electrolux Professional berättade hur två tvättmaskiner, ett torkskåp och en torktumlare kan ta hand om 35 tvåbarnsfamiljers gemensamma tvätt, i stället för 70 maskiner, om de skulle instal-

leras individuellt. – Om man sköter om professionella produkter så kan maskinerna stå upp till femton år i tvättstugan, sa Peter Sundkvist. Delningsekonomin som är på allas läppar måste alltså i allra högsta grad även handla om tvätt. Martin Fors, vd på fastighetsägaren Einar Mattson tror till och med att individuella tvättstugor snart inte längre kommer få plats i markanvisningar. – Inom fem år tror jag inte Stockholms stad kommer att tillåta en lösning där man har tvättstugor i lägenheten i markanvisningar. Det kommer inte gå ihop med stadens ganska ambitiösa klimatagenda, sa han. Möjligheterna att åstadkomma förbättringar för miljön i gemensamma tvättstugor är stor. Med energisnålare tvättmaskiner kan man till exempel frigöra mängder av el som kan användas för laddstolpar till elbilar. – Det kommer att bli så att vi måste erbjuda laddmöjligheter för hemmaladdning av elbil även i kommunala bostadsbolag. Det medför en del problem och ger högre energieffekt för hela


fastighetens anläggning, så vi måste börja effektoptimera. Och då är tvättstugorna en av de få områden vi har att spela på. Det finns inte så många fler ställen att effektivisera än tvättstugor och undercentralen i våra hus, sa Christian Sjölund, energistrateg på MKB Malmö. I framtiden tror han solceller, laddplatser och tvättstuga kommer att byggas ihop. Det kommer ställa stora krav på driften av tvättstugor. Många fastighetsbolag jobbar nu för att energieffektivisera sina tvättstugor. Bostadsbolaget, Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsbolag har bland annat föreskrivit värmepumpteknik för torkning i tvättstugor. Det har också gjort en inventering av alla tvättstugor och byggt in varmvattenkopplade maskiner och håller på att ta bort bort torkrum. – Vi har också testat maskiner som återvinner gråvatten och dessutom rensar vattnet från mikroplaster. Det är en lösning som ger oss lägre kostnader och hyresgästen renare kläder, säger Oskar Scheine, energichef på Bostadsbolaget. För fastighetsägare finns det också annat att vinna på gemensamma tvättstugor, menar Martin Fors på Einar Mattson. Att inte ha tvättmaskiner i lägenheterna minskar kraftigt risken för vattenskador. – Hus och vatten går inte ihop, det är alltid en riskkonstruktion. Ser man över 50 år så är det ungefär 10 vattenskador i ett hus, ofta på grund av att tvättlösningen finns i lägenheten, säger Martin Fors. Men hur får man då in svenskarna i tvättstugan igen? Jo, det gäller att göra tvättstugan attraktiv. På KTHs campus i Stockholm har man till exempel byggt en tvättstuga med kombinerad co-working, där studenterna kan studera medan de tvättar. I Malmö har MKB redan tagit fram konceptet ”Framtiden tvättstuga” där

man flyttar upp tvättstugan från källarnivån, och gör den mysigare med soffor och tidningar. –Vi vinner mycket på att grannar möts, ur trygghetssynpunkt och rent välmående. Tvättstugan är ett utmärkt ställe att träffa sina grannar, säger Christian Sjölund, MKB. Fribo i Borås skissar också på nytänkande tvättstugor. – Vi funderar också på framtidens tvättstuga som har fler tjänster än bara tvätt. Kan man ha andra maskiner som man delar i huset? Fler och fler jobbar hemifrån, och skaffat sig den vanan och insett hur mycket tid man sparar på att undvika pendling. Då tror jag att ett grannskapskontor där du kan som är en social mötesplats där du kan ha bättre ergonomi än hemma vid köksbordet kan vara en framtidslösning i kombination med tvättstugan, sa Kjell-Ove Sethson, vd för Fribo. Han går till och med så långt som att han tänker sig nya affärsmodeller för att behålla tvättstugorna. –Vi har en kunskap i våra bostadsbolag om hur man hanterar tvättstugan, kanske skulle vi kunna sälja ren tvätt som tjänst – bemanna tvättstugor och ge hyresgästerna all-inclusive boende, sa han.

• Seminariet ordnades av Electrolux Professional och Gröna städer, en organisation som vill stimulera arbete mellan företag och organisationer inom hållbar samhällsbyggnad. • Medverkade gjorde Peter Sundqvist (Electrolux Professional) Martin Fors, (Einar Mattson) Oskar Scheiene, (Bostadsbolaget), Kjell-Ove Sethson (Fribo), Christian Sjölund (MKB) och moderator Anders Ekdahl för Gröna städer.


H22 – skapande av en

smartare stad

Bild:Helsingborg Helsingborg stad stad Bild:

År 2030 beräknas 60 procent av jordens befolkning bo i städer. Samtidigt blir FN:s globala hållbarhetsmål helt avgörande för framtiden. H22 – the making of a smarter city är en internationell stadsmässa som kommer att äga rum den 30 maj till 3 juli 2022 i Helsingborg. Men det är bara en del i projektet. H22 handlar om en långsiktig investering i framtidens välfärd, där innovation används för en smartare stadsutveckling och ett mer hållbart liv i staden. AV KIM HALL HELSINGBORG HAR UNDER de senaste åren gjort stora sats-

ningar med fokus på att utveckla Helsingborg till en bättre stad att leva och verka i. – Jag har jobbat inom kommunen i många år och ansvarade tidigare för att starta Kontaktcenter. Där gick vi från att vara lågt rankade inom kommunal service till att bli bäst i Sverige flera år i rad, genom att tillgängliggöra service och ändra servicetänket i

grunden, säger Soraya Axelsson, ansvarig för H22 och med bakgrund inom förändringsledning, utveckling och projektledning samt ledarutveckling. H22 består av två delar. En del som fokuserar på hur staden och den egna organisationen kan utvecklas till att bli mer innovationsdriven, genom att utveckla en kultur och struktur som främjar innovation. Den andra delen av H22 handlar om att skapa >>


God arkitektur behöver inte kosta mer Vi vill skapa god arkitektur för de många människorna. Därför har vi i samarbete med arkitektfirman sandellsandberg och arkitekten Thomas Sandell tagit fram en ny generation flerfamiljshus där vi kombinerar attraktiv design, hållbarhet och kvalitet. Till ett pris som människor med vanliga inkomster har råd med. Designen andas nytänkande och tradition på samma gång. Eftersom vi bygger i trä från svenska skogar har det varit naturligt att hämta inspiration från det svenska landskapet i valet av material och färger. De olika materialen och färgerna är vackra i sig själva men kan också kombineras för att passa in i olika situationer och omgivningar. Helt enkelt okomplicerat och hållbart över tid, precis som resten av BoKlok.

Läs mer på boklok.se/flerfamiljshus


38 Svensk Byggtidning 50

KULTURVÅRD STADSUTVECKLING

förutsättningar för att lära av andra, sätta Helsingborg i en internationell kontext och planera och genomföra City expo 2022. Arbetet har handlat om att gå från att jobba med bara verksamhetsutveckling till att driva innovationsarbete. – Skillnaden är att man med verksamhetsutveckling tar det man har och gör det bättre, medan innovation innebär nya radikala lösningar på de utmaningar man har, säger Soraya Axelsson. – Det har gått otroligt bra för staden de senaste åren och vi har lyckats på många områden. Helsingborg har fått blickarna på sig och det finns många drivna aktörer i landet som vill lära av oss. Men vi vill ta ytterligare kliv och lära oss av aktörer som finns runt om i hela världen. Ska vi kunna göra det så måste vi också vara intressanta internationellt, säger Soraya Axelsson och tillägger att i september 2020 utsågs Helsingborg till en av Europas mest innovativa städer av Europakommissionen.

Nätverk och partnerskap En nyckel till framgången är att projektet jobbar mycket med att bygga nätverk och partnerskap. – Vi är övertygade om att vi inte kan lösa de utmaningar vi står inför på egen hand. Framtidens utmaningar löser vi först när vi börjar samarbeta mellan sektorer, organisationer, branscher, städer och länder. Vi utforskar nya former av partnerskap som inte bygger på köp och sälj, istället utgår vi från utmaningar som vi gemensamt kan lösa och som gynnar både partnern och staden. I nuläget har vi 70-tal partners, stora globala och mindre lokala, som vi samarbetar med, säger Soraya Axelsson. För att manifestera den långsiktiga satsningen som H22 innebär, genomförs H22 City expo. Helsingborg bjuder in världen under 35 dagar för att utforska framtidens lösningar. Hela arbetet med H22 är ett sätt att i grunden förändra stadens DNA, för de som bor och verkar här. – Vi vet att vi måste hitta nya lösningar på nutida och framtida utmaningar. De stora utmaningarna vi står inför är, i första hand, att vi har en förändrad demografi – antalet äldre och yngre ökar i förhållande till andelen som arbetar och betalar skatt – samtidigt som kraven ökar på tjänster och service som en stad ska tillhandahålla. Vi ska leverera lika bra eller ännu bättre tjänster och service med mindre resurser, förklarar Soraya Axelsson. – Till det kommer de klimatutmaningar som Helsingborg tillsammans med resten av världen måste lösa, men också digitalisering och teknisk utveckling som går rasande fort. Här gäller det att hänga med, menar Soraya Axelsson och tillägger att utmaningarna som staden står inför kan hanteras på olika sätt. – Ett sätt är att höja skatten för att få in mer ekonomiska resurser, men det är inte aktuellt i Helsingborg. Ett annat sätt är att sänka servicenivån, vilket inte heller är aktuellt. Det tredje är att strömlinjeforma processer och arbetssätt. Problemet är att vi har gjort detta i så många år nu så det ger inte så stora effekter, säger Soraya Axelsson. Därför har Helsingborg bestämt att använda innovation för att lösa framtidens utmaningar genom H22 – som är Helsingborgs stora välfärds- och innovationssatsning. Det är en långsiktig satsning i att utveckla framtidens smarta och hållbara stad. – H22 handlar om hur vi skapar framtidens skola, välfärd, äldrevård etc. men också att stärka livskvaliteten än mer i staden. Vi ska manifestera allt arbete i H22 City expo och sedan fortsätta resan mot stadens vision 2035. H22 City expo ska ses som en hållplats på vägen, säger Soraya Axelsson. Den totala investeringen är 250 miljoner kronor, där 132 miljoner går till nämnderna som använder dem enbart till att

Vi vet att vi måste hitta nya lösningar på nutida och framtida utmaningar. /Soraya Axelsson, ansvarig för H22 Bild: Ateljé Lena

driva innovationsarbete. 118 miljoner går till H22-arbete med internationalisering, partnerskap och stadsmässan. – Nu har vi kommit ganska långt i internationalisering och partnerskap. Nu fokuserar vi på mässan. Allt vårt eget innovationsarbete ingår, med spännande internationella och nationella möten och händelser. Vi ser det som en världsutställning i Cityformat, säger Soraya Axelsson. Till skillnad från en klassisk bomässa används H22 fysiskt i staden, med tre fysiska huvudområden med olika perspektiv; Drottninghög – ett miljonprogramsområde där förvandlingen görs med dem som bor där, Oceanhamnen – ett helt nytt område som visar nya innovativa lösningar på boende och livsstil, samt SeaU – cityområdet där det utforskas hur förtätning utvecklar staden. Utöver det kommer stadsmässan H22 att upplevas på andra platser i staden genom olika typer av satelliter. – Just nu arbetar vi i det kreativa rummet med att ta fram liv och händelser under de 35 dagarna som H22 City Expo kommer att finnas, det vill säga den 30 maj till 3 juli 2022, säger Soraya Axelsson, innan hon fortsätter med att skapa en ny plattform för ett smartare och mer hållbart stadsliv.


Säg hej till senaste innovationen inom horisontellt vajersystem

När säkerhet och bekvämlighet går

Hand i hand Läs mer om våra branschledande system på www.sfsintec.biz/se | +46 152 71 50 00 | se.info@sfsintec.biz


52 Svensk Byggtidning

STADSUTVECKLING

Genom att frigöra ytor vid hamnen i centrala Helsingborg skulle det skapa 1500 nya bostäder och cirka 40 000 kvadratmeter yta för kommersiell verksamhet. Bild: H22

HELSINGBORG STÅR INFÖR stora demografiska förändringar

För ett tiotal år sedan bestämde Helsingborg stad att de skulle våga testa nya saker och idéer för att möta framtiden. Kulturen blev att jobba på tvären och uppmuntra olika aktörer som näringsliv och fastighetsägare till mer samarbete för skapa en framtidstad med hållbarhet i fokus. AV KIM HALL – DET HANDLAR OM att våga, testa och göra saker som inte

gjorts förut samt att vara en möjliggörare för andra att förverkliga idéer. Istället för att konkurrera, samarbetar vi med varandra, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör, Helsingborg stad. Helsingborg står, liksom många andra städer, inför stora samhällsutmaningar med en demografi som förändras, tuffare ekonomiska förutsättningar, samtidigt som förväntningarna på vad en kommun ska göra ökar. För att lösa den samhällsutmaningen

måste man börja arbeta på helt nya sätt. Helsingborg valde därför att sätta upp en mycket ambitiös målbild – att senast utgången 2022 vara en av Europas mest innovativa städer. 118 miljoner går till H22 City Expo och resterande 132 miljoner går till innovationer inom välfärdsarbetet för en ökad livskvalitet, i en smartare och mer hållbar stad. Innovationsinitiativen finns för hela stadens verksamheter, men huvudfokus är kärnverksamheten.


STADSUTVECKLING

Nu pågår projekt inom stadsutveckling i Drottninghög, Oceanhamnen och H22 City Expo. Nästa steg är stadsutvecklingen kring Helsingborg C, det som förr var Knutpunkten och som nu byggts om med mer tillgänglig kommunikation, restauranger, butiker med mera. Ett projekt att utveckla gamla Knutpunkten till en attraktiv mötesplan – ett nytt Helsingborg C. – Varje dag passerar runt 40 000 personer Helsingborg C, på väg till och från buss, tåg eller färja. Nu jobbar vi för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det möjliggör en fortsatt utveckling runt Helsingborg C och Oceanhamnen, till exempel området som sträcker sig ner till Lunds universitet där en attraktiv stadsdel med bostäder, kontor, service och park kan realiseras på de ytor som frigörs, säger Mikael Kipowski. En persontågsförbindelse skulle knyta samman två städer med direkttåg och skapa ökad tillgänglighet till Köpenhamn och kontinenten. Medan en motorvägsförbindelse skulle kunna leda trafiken utanför stadskärnorna och ge potential för stadsutveckling i attraktiva lägen, bättre stadsmiljö och ökad tillgänglighet till resten av Europa. – En frigörelse av ytor vid hamnen i centrala Helsingborg skulle skapa 1 500 nya bostäder och cirka 40 000 kvadratmeter yta för kontor, handel och kultur. I ett annat stort stadsutvecklingsprojekt föreslås Helsingborgs hamn att flyttas söderut till Kemira. Det möjliggör för hamnen att både expandera och moderniseras samtidigt som det frigörs cirka 50 hektar mark att exploatera. Då kan vi bygga ihop norra och södra delen av Helsingborg i ett 40-årsperspektiv och får 4 000 nya bostäder och flera tusen kvadratmeter för kommersiella ytor i nära havsmiljö som vi inte haft tidigare, säger Mikael Kipowski.

Tycker du att 2020 var lite tråkigt?

Svensk Byggtidning 53

Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör Helsingborg stad, menar att H22 handlar om att våga, testa och göra saker som inte gjorts förut och att vara en möjliggörare för andra att förverkliga idéer.

Är det viktigt med en bra kultur på och i jobbet

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Är du med på att ”balans” i livet är superviktigt?

Ja

Nej

Kan du det? Bra, för vi söker nu uppdragsledare och erfarna trafikplanerare samt landskapsarkitekter till våra spännande projekt.

Vill du ha en ledande roll i några av landets

Ja

Nej

Fortfarande sugen? Bra, ta då och svara på frågorna här intill. Om du ärligt ringar in ”Ja” på sju så blir vi superglada om du hör av dig så snart som möjligt så tar vi ett snack!

Tycker du att du har en småkul personlighet,

Ja

Nej

Nu har du chansen att ta revansch, börja jobba med oss!

för att du ska trivas? Trivs du med att jobba i en organisation där tillit och förtroende har ersatt kontroll och mikromanagement? Känner du att din personliga utveckling är ett

Efterlyses: södra Sveriges bästa samhällsutvecklare och ingenjörer inom mekanik, el och automation. Varför: Vi befinner oss i en viktig utvecklingsfas. Våra barns och barnbarns livsmiljö kommer att vara resultatet av hur väl vi planerar och bygger nu. För att det ska bli så bra som möjligt behöver vi fler kollegor som vill och kan spana in i framtiden och hitta lösningar på de utmaningar vi står inför.

Sök en av våra lediga tjänster, eller mejla oss på michaela.lundin@afry.com.

afry.com/sv/bli-en-del-av-afry/lediga-jobb

resultat av att dina yngre jobbarkompisar lärt sig något viktigt genom din existens? Tror du att de val vi gör idag påverkar framtiden för de som kommer efter oss?

viktigaste samhällsbyggnadsprojekt?

kanske till och med intressant?


54 Svensk Byggtidning

KULTURVÅRD

I stadsdelen Drottninghög är ambitionen att tillsammans med de boende skapa mötesplatserna The Kitchen, The Garden och The Market.

HELSINGBORG SATSAR

på en långsiktig och hållbar stadsutveckling Samarbete är nyckelordet för H22 där Helsingborg stad, i nära samarbete med helsingborgarna, föreningar och näringslivet, skapar en innovativ och hållbar stad inför stadsmässan H22 City Expo den 30 maj till 2 juni 2022. AV KIM HALL – H22 ÄR VÅRT SÄTT att utveckla staden för helsingborgarna

och en del i FN:s globala hållbarhetsmål. Helsingborg har tidigare arrangerat H55 då arkitektur, formgivning och konstindustrin stod i fokus. H99 var en bomässa med Norra hamnen som bas och nu går vi ifrån bomässorna till att göra en stadsmässa med fyra huvudområden; Gröningen, Oceanhamnen, Drottninghög och Helsingborg C. Nu gör vi någonting vi aldrig gjort tidigare och det tillsammans med helsingborgarna och våra sponsorer. IKEA som redan har ett starkt hållbarhetsengagemang, är en viktig parters i detta, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Det är första gången IKEA inleder ett flerårigt samarbete med en hel stad och därmed tar klivet utanför hemmets fyra väggar. Syftet är att, tillsammans med Helsingborgs stad, utforska och vidga begreppet hem. Men också utveckla livet i staden och i hemmet på ett bättre sätt.

– Vi vill hitta lösningar som leder till ett sundare och mer hållbart liv hemma, där mat och hälsa har en viktig roll. Vi vill undersöka hur framtidens hem blir mer överkomligt, utforska tillverkning av produkter i vår närmiljö och granska hur vårt sätt att handla ser ut i framtiden. Vi vill bli bättre på att möta våra kunders behov, säger Fredrik Håkansson Lundh, regionchef på IKEA Sverige. Definitionen hemma får en ny roll där IKEA och Helsingborg stad tillsammans med helsingborgarna testar olika experiment. Syftet är att göra livet i staden och i hemmet mer hälsosamt, bättre och mer hållbart för de människor som bor där. Samarbetet handlar om tre områden; Drottninghög, Fredriksdalsskogen och Oceanhamnen. I stadsdelen Drottninghög är ambitionen att tillsammans med de boende skapa mötesplatserna The Kitchen, The Garden och The Market. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt ska outnyttjade


STADSUTVECKLING

H22 i Helsingborg är en gemensam språngbräda för en långsiktig och hållbar stadsutveckling. Nya mötesplatser där vardagsrummet inte nödvändigtvis måste vara inomhus i bostaden utan lika gärna på gator och torg.

ytor användas för att producera matvaror. – Urban Farming handlar om hur vi ska kunna odla i en stadsdel och slippa frakter. Köket utvecklar vi tillsammans med dem som bor där. Det behövs ingredienser att laga mat av och restauranger och catering för att få ut maten, förklarar Marcus Engman, chief creative officer på Ingka Group. I Fredriksdalsskogen, som tillkom under H55, är IKEAs ambition att få studenter från hela världen att utforska hur ett alternativt och hållbart samhälle kan se ut och fungera. – Vi vill ta fram historien från H55. Det vi vill komma åt nya sätta att umgås, det andra är småskaligt boende så att alla har råd att bo. Vi vill tillverka hus på samma sätt som vi gör IKEA-möbler, säger Marcus Engman. Husen ska byggas oberoende av vatten, avlopp och el. Tillsammans med stadsplanerare, arkitekter och staden sätter IKEA samman en stadsplanering för att se vad som händer om stadskvarteret görs cirkulärt eller i kvadrat. Oceanhamnen är framtidens stad. Där planerar IKEA att utforska framtidens hem, handel och lokal produktion, allt med fokus på återbruk, i en övergiven lagerlokal. En utställning i tre våningsplan ska visa hur man lagar mat, tar fram nya möbler av gamla och hur vi kan bo tillsammans.

Svensk Byggtidning 55

IKEA vill bli bättre på att möta sina kunders behov genom att i samband med H22 undersöka hur framtidens hem kan bli mer överkomligt, hur tillverkning av produkter kan förändras och studera sättet att handla i framtiden. /Fredrik Håkansson Lundh, regionchef, IKEA Sverige

– IKEA är innovativa på att ta fram nya möbler. Vi var duktiga på att rita detaljhandel. Det vill vi ta tillbaka och ta fram nya idéer – hur vi kan handla på nya sätt, digitalt analogt. Syftet är att korta avståndet mellan produktion och konsumtion, säger Marcus Engman. H22 är en gemensam språngbräda för en långsiktig och hållbar stadsutveckling.


56 Svensk Byggtidning

STADSUTVECKLING

Midroc och Riksbyggen bygger in hemmaportalen BRIKKS där de boende kan styra sin belysning, öppna ytterdörren, larma huset och även boka sin bilpoolsbil via mobiltelefon, Ipad eller dator.

DEN DIGITALA STADEN blir verklighet med Brikks

I samband med H22 i Helsingborg implementerar Midroc och Riksbyggen operativsystemet Brikks i sina fastigheter. Ett samarbete med den digitala visionären Jonas Birgersson på Via Europa som förenar olika tjänster, erbjudanden och förenklar livet för brukare i bostad och kommersiella fastigheter. AV KIM HALL BYGGNADERNA FÖRSES MED ett avance-

rat, urbant, uppskalningsbart operativsystem som skapar mer trygghet och bekvämlighet för de boende och arbetsplatsen. Genom AI och smart teknik styrs hemmet eller kontoret via Brikks, som kan liknas vid en App. – Genom att introducera den nya digitala infrastrukturen i byggnader skapas nya möjligheter för såväl tjänsteutveckling som fastighetsoptimering, menar Johan Svedström, affärschef på Midroc. Det bästa i kråksången är att ju fler som ansluter sig till Brikks, desto fler tjänster finns att tillgå. Dessutom ger det kickbacks till brukarna. Det enda som krävs är inloggning en gång och sedan är det bara att klicka på de olika brickorna. – Grundfundamentet är det samma. Man samlar funktioner för tändning och släckning av lampor, kameror, larm, lås, elförbrukning, värmeförbrukning, bokning av tvättstuga, beställning av matvaror i närmaste livsmedelsbutik med mera, under samma gränssnitt i portalen och styr detta med hjälp av Brikks, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef på Riksbyggen. I ett större perspektiv fungerar Brikks så att om Midroc skulle ta in bilpool åt sina kunder i sitt system så får Riksbyggen och alla andra som har Brikks också tillgång till den tjänsten. Ett system där alla är vinnare. – Vi pratar mycket om hur vi underlättar för äldre att vara kvarboende i hemmet. För varje dag man kan vårda en person

i hemmet sparar samhället pengar. Kan man då koppla på en på olika larm. Man kan också sätta hemmet på läge ”bortrest” och då styrs de funktioner som läggs in i Brikks av sensorer i bostaden, berättar Johan Svedström. – Om hemtjänsten skulle ansluta sig till Brikks behöver de inte ha nycklar. De får automatiskt tillträde via en QR kod. Rätt person kommer in till vårdtagaren och hemtjänsten har koll på utförd tjänst. Samarbetet finns ännu inte, men vår förhoppning är att jobba med kommunen, tillägger Theodor Alexandris. Både Midroc och Riksbyggen bygger nu in infrastrukturen i byggsystemet i nyproduktion inför H22 City Expo, 2022. Midroc och Riksbyggen har startat ett samarbete där de presenterade sina idéer för H22 vid ett seminarium i januari 2021. – Vi har inte alla svaren ännu, men ju fler som går in i Brikks desto snabbare kan vi utveckla systemet, säger Johan Svedström och får medhåll av Theodor Alexandris som tillägger att fastighetsbranschen är på väg in i en ny era. Möjligheterna är oändliga. Riksbyggen bygger in Brikks-systemet i sina 22 radhus på 115 kvadratmeter fördelade på två plan och med tallskogen som granne, i bostadsrättsföreningen Ribbhusen i kvarteret Spårvagnshallarna, medan Midroc implementerar Brikks i sina fastigheter i Oceanhamnen.


STADSUTVECKLING

Översiktsillustration av de nya radhusen i kvarteret BoKlok Melba, Drottninghög, Helsingborg. På bilden syns också lägenhetshusen i tidigare etapp BoKlok Aroma. Bild: BoKlok

Svensk Byggtidning 57

Illustration av gatuvy i det nya kvarteret BoKlok Melba på Drottninghög, Helsingborg. Bild: BoKlok

BOKLOK BYGGER GRÖNA HEM i gammal äppellund

Äppelodlingarna som fanns på Drottninghög i Helsingborg går igen när BoKlok uppför bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus och radhus i samband med H22 City Expo, 2022. Namnen på äppelsorterna har gett namn till de tre bostadsetapperna; Aroma, Melba och Astrakan. AV KIM HALL – HELA UTVECKLINGEN på Drottninghög är ett stort stadsdels-

projekt som leds av Helsingborgs stad och Helsingborgshem. På Drottninghög har vi haft närvaro av de boende när vi utvecklat våra projekt och vi känner verkligen att vi kan bidra till stadsdelen här och erbjuda något annat än det som funnits innan. Drottninghög är en av våra två satsningar inom ramarna för H22, vi ska också bygga i Mariastaden, där vi bygger seniorboendet SilviaBo. Oavsett område, ser vi stor möjlighet i att utveckla stadsdelarna vi är delaktiga i. Vi vill inspirera med de boendelösningar vi har, berättar Jessica Hallberg, projektchef på BoKlok. H22 är en möjlighet att skapa framtidens val av boende. Det ska vara enkelt att leva hållbart och smart. Det finns ett nytänkande i hela stadsplaneringen. På BoKlok bygger man på ett annorlunda sätt, genom att prefabricera byggmoduler i en fabrik i Småland. Det mesta byggs helt enkelt klart inomhus och transporteras sedan till byggarbetsplatsen där det blir ett färdigt hus på bara någon dag. Solceller på taken är ytterligare ett exempel på hur BoKlok utvecklat sitt innovativa koncept och finns i alla deras flerbostadsprojekt. Likt alla hus från BoKlok, byggs husen på Drottninghög med trästomme för att hålla nere klimatpåverkan. Filosofin är att bygga hållbara bostäder som alla har råd att bo i. – Att tänka grönt och hållbart genomsyrar BoKlok. Vi försöker få in det gröna även på husen med bland annat sedumtak på alla komplementhus och växtväggar. Innergårdarna utformas så att de ska uppmuntra till möten mellan människor, möjliggöra för gemenskap och en känsla av sammanhållning för de som bor där. Drottninghög är ju ett väldigt grönt område som det är, och

vi försöker spara de träd som finns och kommer också att plantera nya träd och buskar för en härlig utomhusmiljö – kanske nya äppelträd för att knyta an till historien, säger Jessica Hallberg. De tre etapperna på Drottninghög kommer att byggas både inför, under och efter H22. Aroma blir lägenhetshus med 36 bostadsrätter och Melba omfattar 31 radhus i bostadsrättsform. De båda etapperna står klara våren och sommaren 2022. Astrakan, som uppförs efter H22 City Expo, 2022, blir 52 bostadsrättslägenheter. I Flerbostadsprojektet Aroma byggs 36 bostadsrättslägenheter fördelade på två huskroppar, med loftgångar på utsidan. Utvändigt kommer huset att ha skifferfasad på tre av fyra sidor och målad träfasad på den fjärde sidan. Melba omfattar 31 radhus som alla byggs på 117 kvadratmeter fördelat på två plan, med kök, vardagsrum och badrum på bottenplan samt tre sovrum, allrum och badrum på plan två. Radhusen kommer alla att ha målad fasad, i olika kulörer för olika huslängor. Exakt hur den tredje etappen, Astrakan, kommer att se ut är ännu inte klart. De 52 lägenheterna i flerbostadshus kommer att uppföras efter H22 City Expo, 2022.

FAKTA I KORTHET: BoKlok Flerbostadshus Aroma Byggperiod februari 2021–våren 2022 Byggherre: BoKlok Housing Byggentreprenör: BoKlok Housing Arkitekt: BoKlok Housing


58 Svensk Byggtidning

ÅTERBRUK

Markplattor, växter och annat i landskapsarkitekturen kan återbrukas. Bild: Kjell-Arne Larsson

ÅTERBRUK

INOM BYGG OCH ANLÄGGNING – många lovande case

Återbruk Väst bjöd in till ett webinarium med titeln ”Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen”. Nätverket ”Återbruk Väst” samlar fastighetsägare, arkitekter, andra konsulter, offentliga aktörer och forskare. Målet är att hitta sätt att skala upp dagens återbruk till industriell nivå. Webinariet bjöd på många bra exempel från verkligen. Framtidsutsikterna är lovande för aktörer inom återbruk, men samtidigt står de inför många utmaningar. AV KJELL-ARNE LARSSON MODERATOR FÖR WEBINARIET var Jeanette Green från IVL

– Svenska Miljöinstitutet. IVL tillsammans med Business Region Göteborg är projektledare för nätverket. – Det är roligt att det är ett enormt stort intresse för vårt arrangemang med över två hundra deltagare, inledde Jeanette Green.

Grundläggande upplägg Det första passet på webinariet handlade om resan mot mer cirkulära materialflöden. Det stod snart klart hur återbruk – litet eller stort – kan gå till under ett byggprojekt. Ett grundläggande upplägg är att tidigt engagera en återbrukssamordnare, en arkitekt som är inställd på återbruk och inventera vad som finns att återbruka, antingen i ett rivning- eller ombyggnadsprojekt, eller ute på återbruksmarknaden som hittills är

väldigt blygsam. Vad som går att återbruka ska först inventeras, därefter införlivas detta under projekteringen. Denna bör innefatta kalkyler för hur stora vinster som görs med återbruk, miljömässigt och ekonomiskt. Material och utrustning kan behöva mellanlagras. Under byggproduktionen kan man behöva justera användningen/göra korrigerande underhandsprojektering. Slutligen bör fastighetsägaren helst ha dokumentation på vad i form av återbrukade material som har byggts in i huset. Mia Edofsson som är hållbarhetschef hos Akademiska Hus nämnde inledningsvis att företaget har klimat- och hållbarhetsmål i framkant och att återbruk kommer att bli en viktig del för att nå målen. Akademiska Hus håller på att ta fram en strategi för ökad cirkularitet genom återvinning och återbruk. Dessa kan bidra till


ÅTERBRUK

Vid tillbyggnaden av Onsala Rymdobservatorium är målet 85 procent återbrukat. Bild: Magnus Falck

att minska klimatlasten och det är viktigt att ta fram nyckeltal på denna när byggherren står inför olika alternativ. Vid bygget av en ny byggnad för Handelshögskolan i Göteborg gjordes i inledande skede inventering av material, innan demontering och rivning. Återbrukbart material lagrades och man jobbade hårt för att få avsättning för detta i egna byggprojekt och projekterade då med delar av det som var återbrukbart. – Vi bedömde återbrukspotentialen samt beräknade avfallsminskningen och klimatnyttan, berättade Mia Edofsson. Vi använde CCBuild:s marknadsplats för att tillgängliggöra återbruksprodukter som vi inte själva använde. Akademiska Hus återbrukade marmor, marksten, växter och andra material till Handelshögskolan och andra projekt, fortsatte Mia Edofsson. – Bland annat flyttades växter, först till ett mellanlager i en befintlig park, och sedan till vår nya innovations- och kontorsarena på Chalmers i Göteborg. Det hela blev en stor vinst för både ekonomin och miljön. – Vi behöver jobba med återbruk både i stora och små projekt och i olika skeden av byggprocessen. Mitt budskap är att man ska ha en tydlig strategi och vara beredd att undanröja skepsis och andra hinder. Målet är att få in återbruk i våra löpande byggprocesser, avslutade Mia Edofsson.

Återbruk hos Klövern Teresa Mattisson som är hållbarhetschef för Klövern presenterade ett pågående projekt med återbruksambitioner. Klöverns kontor i Kista renoveras fram till sommaren. Målsättningen är 100 procent återbruk av stomme, interiöra material och tekniska installationer samt 100 procent återbruk eller up-cycling/re-design

Svensk Byggtidning 59

av möbler, textilier och rumsbelysning. – White som ursprungligen ritade huset är med som konsult under hela renoverings- och återbruksprojektet, och det är oerhört betydelsefullt, menade Teresa Mattisson. Återbruksinventering och klimatberäkning utfördes av Kompanjonen och Bengt Dahlgren. Rivning, demontering och bygg av Lindesbergs Bygg, medan Rekomo svarade för möbler och lös inredning. Klövern har siffror på bland annat andelen gipsväggar och glaspartier som flyttas respektive bevaras. Den bedömda klimatpåverkan av alla åtgärder uppskattas till över 60 ton CO2. – Mitt budskap är att välja rätt projekt för återbruk. Samarbeta tidigt och tätt med byggentreprenören och arkitekten. Med bra förutsättningar kan också kostnaderna reduceras för bygget. Affärsnytta och klimatnytta går hand i hand, avslutade Teresa Mattisson. Till saken hör att finansiärer av byggprojekt i allt högre grad efterfrågar klimatdata. Då gäller det att ha bra underlag att redovisa. Klimatpåverkan ska beaktas i fastighetens alla faser.

Testbäddar Förskolan Hoppet i Göteborg är en fossilfri byggnation. Projektet ingår i samverkansarenan Återbruk Väst och det hela utgörs egentligen av ett omfattande innovationsprojekt för fossilfritt och klimatneutralt byggande. Till ”Hoppet” hör en rad testbäddar och pilotprojekt. Den fossilfria byggnationen baseras på fem strategier: • Biobaserat • Återbrukat och återvunnet • Utesluta och minimera riskämnen • Livscykelperspektiv >> • Fossilfri byggarbetsplats


60 Svensk Byggtidning

ÅTERBRUK

Inom mark- och anläggningsarbetena för ”Hoppet” görs insatserna för återbruk i fyra steg: • Inventering • Projektering • Samlat lager • Byggnation – Inventeringen bestod av två delar, berättar Angélica Karlsson, miljöingenjör på Göteborgs stad och med placering på lokalförvaltningen. Först tittade vi på vad som kunde bevaras på den befintliga tomten. Därefter inventerades både vårt eget utomhusförråd och byggentreprenörens. En sammanställning gjordes för typer av material och deras respektive mängd. Projekteringen utfördes delvis för flexibla lösningar, eftersom vissa ställningstaganden måste göras på plats. Ritningarna fick lämna öppet för alternativa lösningar. Angélica Karlsson visade bilder på olika detaljlösningar i markarbetena. – Sammanfattningsvis så krävs det engagemang, bland annat från byggentreprenören, och beredskap inför utmaningar. Flexibilitet under projektering och produktion är viktig liksom att samverka under hela projekttiden, avslutade Angélica Karlsson.

Rymdrum Chalmersfastigheter har anlitat Projektutsikter i West AB och Jonas Dahlstrand som projektledare för tillbyggnaden av besökscentret vid Onsala rymdobservatorium. I en befintlig byggnad på 400 kvm ska 200 kvm demonteras och cirka 300 kvm byggas

Tegel från rivningar kan användas igen. Det hänger på att sätta återbruk i system och kvalitetssäkra tegelstenarna. Bild: Kjell-Arne Larsson

till. Målet är 85 procent återbruk och då ska allt vara inkluderat, även installationer. – Tillsammans med Chalmersfastigheters togs det fram ett förfrågningsunderlag där anbudsgivarna skulle redovisa klimatpåverkan i form av koldioxidekvivalenter, berättade Jonas Dahlstrand. Anbud kom in och beställaren kunde sedan skriva partneringkontrakt med NCC. Projektet har haft och har flera utmaningar, exempelvis: • Går det att år 2021 nå 85 procent återbruk? • Vilka tekniska egenskapskrav ska ställas på återbrukade komponenter? • Hur ska man säkerställa att återbrukat organiskt material, inte har oönskad påväxt? • Hur hanterar man garantifrågan vid återbruk? • Hur fungerar återbruk i relation till bygglov, BBR och CE-märkning? Det kan nämnas att inom projektet har man lärt sig att testa organiskt material för att säkerställa att det inte byggs in mögelangripet material. Beträffande garantier lämnar entreprenören garantiansvar för utfört arbete, nya material och produkter enligt AB/ABT. Byggherren tar garantiansvaret för återbrukade produkter och material. – Fastighetsägaren ställer krav på vad som byggs in i huset. Det är skillnad om det sätts in ett återbrukat fönster som är 2 år eller 20 år gammalt, menade Jonas Dahlstrand. Projektet innebär utmaningar, men de är hanterbara och inom närtid inleds byggproduktionen på plats.


ÅTERBRUK

Svensk Byggtidning 61

Inredning kan återbrukas med eller utan rekonditionering. Bild: Kjell-Arne Larsson

Inventering av material och produkter möjliga att återbruka Sedan fick vi höra hur en återbrukssamordnare och en -arkitekt samarbetar med bland annat inventeringar. Återbrukssamordnaren var Anton Franker med sitt företag ReclaimD och återbruksarkitekten Anna-Maria Blixt från LINK Arkitektur. En återbrukssamordnare arbetar som projektstöd, med förmedling & försäljning, lager & logistik, inköp och fastighetsrådgivning. En återbruksarkitekt arbetar med strategi, arkitektur och inredning (alla cirkulära), transformation och re:design. I teamwork svarar de två för bland annat inventeringar. Det är viktigt att både återbrukssamordnare och -arkitekt finns med från början i projektet och är beredda att samarbeta med alla parter i bygget. Beträffande det tidigare nämnda projektet Nya handelshögskolan gjordes en inventering av befintlig fastighet som skulle rivas. Kvaliteten var hög på material och produkter och mycket hade potential att återbrukas, bland annat kalkstensfasad, marmorgolv, dörrpartier i teak, växter och marksten. Fastigheten Studiehuset som skulle byggas om inventerades också. Bland annat planeras att använda minerit-plattor från fasaden i ett annat projekt. Växter återanvänds inom projektet. Anton Franker och Anna-Maria Blixt utvecklade tillsammans två ”verktyg”, nämligen en återbruksmatris och en urvalshierarki. Med hjälp av återbruksmatrisen kan man vikta olika inventerade produkt- och materialvärden mot varandra. Utifrån återbruksmatrisen används materialet i enighet med framtagen urvalshierarki för projektet. – Det är ofta ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att >>

EN TJÄNST FÖR DE SMARTA. Det är egentligen ganska enkelt, dina befintliga byggnader är en materialresurs. Väljer du återbruk i dina byggprojekt så vinner du. Ofta ekonomiskt. Men framför allt så blir du en del av lösningen – istället för att spä på problemet. Det är verkligen dags nu att vi slutar upp med den förlegade slitoch släng-mentaliteten som fortfarande råder och ser till att återbruk blir en självklarhet i alla byggprojekt. Hur du kommer igång? Tjänsten Återbruksledning hittar du på dayspring.se.


62 Svensk Byggtidning

ÅTERBRUK

cirkulera så mycket som möjligt av materialen inom den aktuella fastigheten, påpekar Anton Franker. Alla aktörer i ett återbruksprojekt måste vara beredda att möta utmaningar och att testa olika idéer. – Vi ska inte fråga ”Kan vi det här?” utan ”Hur gör vi det här?”, avslutade Anna-Maria Blixt.

Även installationer För att nå den höga återbruksgraden på 85 procent som nämndes tidigare är det nödvändigt att återanvända även tekniska installationer. Att detta också är möjligt visas av de pionjärarbeten som görs hos Bengt Dahlgren AB. Företaget driver sedan 2019 innovationsprojektet Återbruk och man vill leda utvecklingen så att: • Återbrukade installationer finns tillgängliga på marknaden • Det finns system för hantering och lagerhållning • Byggprocessen och dess aktörer har rätt förutsättningar – Vårt mål är att kunna projektera återbrukade installationer för våra kunder, säger Anton Zita som är innovationsledare för Bengt Dahlgren i Göteborg. Installationer kan kanske betraktas som en dold potential eftersom de inte syns så mycket. Detta medger å andra sidan att skav/mindre skador kan tillåtas så länge funktionen är intakt. – Att många installationer innehåller mycket stål talar för återanvändning, eftersom ett kilo nytt stål motsvarar 2,5 kilo koldioxidekvivalenter, påpekade Anton Zita. Vid återbruk ska hänsyn tas bland annat till om den återbrukade produkten har större vatten- och energiförbrukning än motsvarande ny. Det är möjligt att räkna ut vid vilken tidpunkt Break Even inträffar för en befintlig produkt i förhållande till en ny. Viktiga bedömningsfaktorer generellt är klimatpåverkan, livslängd, ekonomiskt värde, driftskede (energi/vatten) och praktiska möjligheter. Bengt Dahlgren har haft uppdrag där återbruk varit aktuellt, däribland förskolan Hoppet och Rymdrummet som nämndes tidigare. Bland annat har återbruksprojektering och inventeringar utförts. Återbruk har tidigare generellt visat sig användbart för exempelvis kabelstegar, belysningsarmaturer, brytare och apparatskåp. Av lätt insedda skäl är det mer tveksamt för utrustning som innehåller avancerade styrfunktioner. Bengt Dahlgrens egen Tio I Topp-lista innehåller: • Ventilationskanaler • Till- och frånluftsdon • Apparatskåp

Att många installationer innehåller mycket stål talar för återanvändning, eftersom ett kilo nytt stål motsvarar 2,5 kilo koldioxidekvivalenter. /Anton Zita, innovationsledare, Bengt Dahlgren

Ge ditt projekt en grön tråd! tfn 08-765 35 90 www.torstensson.se


ÅTERBRUK

Svensk Byggtidning 63

För återbruk av produkter med en klimatpåverkan i driftskedet finns en risk att driften av den återbrukade produkten i längden ger större klimatpåverkan, exempelvis genom energi- och vattenförbrukning, än för en ny. Utredningar bör göras i varje aktuellt fall. Risken att driften ”äter upp” klimatbesparingen för återbruk är generellt sett större än risken kopplat till klimatpåverkan orsakat av transport, lagring och rekonditionering inför återbruk. Bild: Hanna Gerhardsson IVL

• Givare och rumsregulatorer • WC • Ljusarmaturer • Porslin och blandare • Kabelstegar • Kablage • Radiatorer – Testa att återbruka minst en installationsprodukt i varje projekt och dela med dig av dina erfarenheter. Det minimerar kostnaden och risken för det enskilda projektet samtidigt som det gör att vi tillsammans snabbt kan komma upp i stor industriell skala, förespråkade Maria Perzon, senior miljökonsult och hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren.

Återbrukspotential Sedan berättade Hanna Gerhardsson, som är expert på IVL, om den utvärdering och beräkning av återbrukspotentialen som har genomförts inom Återbruks Väst olika projekt. Hanna Gerhardsson presenterade preliminära siffor för produktskick, reduktion av avfallsmängder, minskade klimatavtryck och ekonomi. För respektive beräkning redovisades också fördelningen på de olika kategorierna av material. Hon frågade sig också om återbruk alltid är bra för klimatet och jämförde linjär materialanvändning med återbruk. Processer vid återbruk kan omfatta inbyggnad, drift, demontering, transport, lagerhållning och rekonditionering. För återbruk av produkter med en klimatpåverkan i driftskedet finns en risk att driften av den återbrukade produkten i längden ger större klimatpåverkan, exempelvis genom energi- och vattenförbrukning, än för en ny. Utredningar bör göras i varje aktuellt fall. Risken att driften ”äter upp” klimatbesparingen för återbruk är generellt sett större än risken kopplat till klimatpåverkan orsakat av transport, lagring och rekonditionering inför återbruk. Slutligen bör det påminnas om de digitala tjänster som CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande – erbjuder, med inventeringsapp (vilka produkter finns tillgängliga för återbruk), produktbank (vilken återbrukspotential finns i mitt projekt/min organisation?) och marknadsplats (välj produkter baserade på återbrukspotential).

För återbruk av produkter med en klimatpåverkan i driftskedet finns en risk att driften av den återbrukade produkten i längden ger större klimatpåverkan, exempelvis genom energi- och vattenförbrukning, än för en ny. /Hanna Gerhardsson, expert på IVL


Varför inte skapa en skulptur av överblivna rör och cykelhjul? Bild: Torstensson Art & Design

Infarten till Stockby Returpark kantas av kreativa utställningsföremål av återbrukat material. Bild: Torstensson Art & Design


Fantasin flödar. Här har återvunnet glas använts för att tillverka prydnadsäpplen. Bild: Torstensson Art & Design

ÅTERBRUK

Svensk Byggtidning 65

ALLA PROJEKT BEHÖVER EN GRÖN TRÅD – som leder till inspiration, engagemang och miljövinster

Vi brukar tala om den röda tråden i en framställning eller en verksamhet. Med dagens ambitioner inom miljöoch klimatområdet är det dags att byta den röda tråden mot en grön. Det är också en grön tråd som präglar Torstensson Art & Design, ett företag som även hjälper sina kunder med en grön tråd i deras verksamheter. AV KJELL-ARNE LARSSON TORSTENSSON ART & DESIGN utför i vissa fall rena arkitekt-

uppdrag. Företaget designar också produkter, inredningsdetaljer, dekorationer och prydnader. Ofta finns invävda budskap för ett ändrat beteende med sikte på ett hållbart samhälle. Grafisk formgivning och visualisering av varumärken är andra områden. Företaget utformar särskilda presenter, gåvor och priser (utmärkelser). Specialbeställda konstnärliga utsmyckningar tillhör också kompetensområdet. – Vårt mål är att väcka nyfikenhet, ge positiva känslor och ge upphov till glada minnen, säger Jonas Torstensson, grundare av företaget. Vi skapar berättelser som inspirerar och hjälper till att lyfta det som du vill få sagt med arkitekturen, inredningen eller dekoren. Oavsett uppdrag hjälper vi till med en genomtänkt lösning som har en grön tråd att följa ända fram till målet. Med tankar och engagemang, genom att fundera ett steg till kan mervärde adderas till alla projekt oavsett karaktär. Lägg lite mer omtanke om ditt projekt helt enkelt. – Projektet vinner på flera sätt. Dels ger det mervärde i form av miljömässighet. Vi använder ofta återvunna material och återbrukade produkter, och det rimmar allt oftare med kundernas ambitioner. Extra mervärde behöver inte kosta mycket alls av projektets budget, men i slutänden ger det både bättre trivsel, inspiration och engagemang.

– Vi vänder och vrider på invanda tankesätt och inspirerar till att hitta nya vägar mot målet. Den gröna tråden vävs in i projektet med en strategi som omfattar både den visuella helheten och alla tänkbara, miljöriktiga och hållbara val. Oftast förbättras den sociala hållbarheten parallellt med den miljömässiga. Trivsel ger lägre slitage, mindre skadegörelse, mindre omsättning bland hyresgäster och nöjda brukare. En grön tråd som genom design och arkitektur tar sig miljömässiga uttryck har samtidigt en pedagogisk funktion. Det visas inte minst i de återvinningscentraler som företaget varit med och utvecklat. Till kunderna hör kommuner, kommunala och privata bolag samt byggentreprenörer. – Mycket går att återvinna och återbruka på ett både miljömässigt, kreativt och konstnärligt sätt. Stål och plast återvinns redan i större eller mindre utsträckning inom byggbranschen. Och för ett nytt golv går det att i stället för stengolv välja terrazzo med återvunnet glas. Möbler, inredning och mycket annat går att återbruka. Den del av budgetarna för offentliga byggen som är reserverade för konstnärlig utsmyckning räcker långt om denna projekteras på ett finurligt sätt. Och privata byggherrar kan tänka på att bara lite mer satsning på miljömässig och social hållbarhet i början, nästan alltid betalar sig i längden. Ty en mer hållbar byggnad innebär hyresgäster och brukare som agerar mer hållbart.ÅTERBRUK

Svensk Byggtidning 67

ÅTERBRUKSLEDARE får fart på det cirkulära materialflödet Dayspring har nyligen lanserat Återbruksledare i sitt utbud. Återbruksledaren fungerar som ett stöd för byggherren och andra aktörer som behöver få fart på återbruket under byggprocessen, som exempelvis entreprenörer och konsulter. Byggprojektet får med återbruksledaren en person som fokuserar på återbruksfrågorna och ser till att leda dem genom alla skeden, från planeringsstadiet, genom projektering, upphandling och produktion tills bygget står klart. AV KJELL-ARNE LARSSON ÅTERBRUK INNEBÄR att du bygger med begagnade produkter

och att befintliga byggnader ses som en materialresurs. Därmed skapar du utifrån det som redan finns. Antingen genom att du använder produkter och material till samma sak igen, eller till något annat, med eller utan någon bearbetning.

Erfarenhet av återbruk Med ett mer cirkulärt materialflöde som mål blir återbruket en bra affär för alla parter och en riktig vinst för miljön. Hos Dayspring finns över 40 års erfarenhet av renoveringsprojekt och andra byggprojekt. Allt större inriktning på hållbarhet innebär att företaget idag har en bred kompetens och gör insatser både som projektledare och återbruksledare. – Det är bra om vi kommer med i inledande skeden i byggprocessen. Då kan frågan om återbruk väckas tidigt. I vilken utsträckning det är möjligt och vilka fördelarna och vinsterna blir. En återbruksledare kan få fart på det cirkulära materialflödet, berättar Fredrik Olsson, koncernchef för Dayspring. Väldigt få aktörer idag gör just det vi gör inom återbruk. Dayspring kan ställa upp med både projektledare och återbruksledare, eller ikläda sig en av rollerna. Återbruksledaren är ett komplement till projektledaren, eftersom återbruksprocessens alla skeden behöver sitt särskilda fokus, och ett bra stöd under förstudiefaser och tidiga planeringsfaser och för att ta fram ett förfrågningsunderlag som främjar återbruk och som inspirerar entreprenörer till nya lösningar och affärsmodeller. Återbruksledaren kan sedan inventera vad som är möjligt att återbruka från rivnings- och ombyggnadsprojekt, ur byggherrens egna förråd samt vad som finns att tillgå på marknaden. – Vi ser positivt på att det utvecklas leverantörer av återbrukade produkter och dessutom att befintliga tillverkare blir inriktade på renovering och även på upcycling, det vill säga uppgradera produkternas funktioner eller form och användningsområde, menar Fredrik Olsson. De tjänster som Dayspring erbjuder inom återbruk är nära nog unika, och just återbruksledaren får en allt viktigare roll när branschen nu har siktet inställt på en cirkulär ekonomi.

I många fall finns tillgång på begagnat material och produkter som går att återbruka i nyproduktion.

Återbruksledaren kan vara engagerad till och med i slutbesiktning, dokumentation och efterkalkyler. – Det finns ett stort värde i att kontrollera måluppfyllelsen och se vilka miljömässiga vinster som har gjorts. Ett bra projekt blir en vinst både för aktörerna och för miljön, säger Fredrik Olsson.

Bra referenser Dayspring har arbetat som projektledare för Vasakronan och lett återbruksprojekt i flera år, mestadels vid ombyggnader av kontorslokaler, bland annat Lilla Bommen 1 (”Läppstiftet”) i Göteborg. Projektet omfattade exempelvis återbruk av glaspartier och dörrpartier samt även lös inredning. – Vi ser idag en viktig roll i att inspirera för att tänka till och tänka nytt om återbruk och inte vara kvar i byggbranschens gamla tänkande. Väldigt mycket skulle kunna återanvändas, inte bara byggprodukter, möbler och fast inredning utan även ventilationssystem och andra installationer, menar Therese Tranarp, byggprojektledare hos Dayspring. – Dagens affärsmodeller är ofta en bromskloss för återbruk, så en av våra viktigaste uppgifter är att vara stöd i upphandling av entreprenörer så att de får incitament att vilja få in mer av återbruk i projekt. Ett cirkulärt materialflöde ger vinst för både människa, miljö och ekonomi och det vill vi genom den nya tjänsten Återbruksledare hjälpa till att visa vägen till, avslutar Fredrik Olsson, koncernchef för Dayspring.


68 Svensk Byggtidning

INOMHUSKLIMAT

Byggnaden lever nu upp till dagens energikrav, systemet har nu en godkänd OVK-besiktning, och det har satts in en ny och fräsch anläggning med nya aggregat som ersätter de uttjänta systemet. Bild. Bevego

ENERGISPARPROJEKT

ger äldre fastigheter energieffektiva ventilationssystem Marknaden 1 är en fastighet i Täby om 9 våningar som ägs av Hemsö Fastigheter. Denna fastighet är en av flera där Ingenjörsfirman Gösta Schelin AB genomfört ett energisparprojekt. Syftet är att få äldre byggnader att leva upp till dagens högt ställda krav på ventilation och energiförbrukning. – NÄR VI PÅ Gösta Schelin får en förfrågan om att genomföra

ett energisparprojekt kan det vara för att fastighetsägaren inte fått godkänt på sin OVK-besiktning som är en obligatorisk kontroll av ventilationssystemet, eller så är ventilationssystemet i fastigheten uttjänt och inte längre fungerar effektivt. säger Eric Lindqvist som är projektansvarig och delägare på Gösta Schelin AB.

Täby De 9 våningarna i fastigheten med namn Marknaden 1 inrymmer vårdcentral och apotek på våning 2-4 och äldreboende på våning 5-8. Våningsplan 1 och 9 består bland annat av ventilationsutrymme. Byggnaden är från 1969 och då ventilationssystemet började bli dåligt ringde fastighetsägaren in Gösta Schelin AB. – Energisparprojektet som vi genomfört på totalentreprenad i samverkan med beställaren i Marknaden 1 innefattar projektering och installation av nytt ventilationssystem. Projektet har genomförts med flera partners inblandade. Vi har haft högt ställda krav på oss i detta projektet. Medan många andra beställare nöjer sig med att uppnå de lagstadgade kraven som bland annat omfattar fläktrummen har Hemsö Fastigheter eftersträvat en hög nivå i hela byggnaden, säger Eric.

Detta har bland annat inneburit att kanalsystemet har gjorts om även ute i anläggningen och inte bara i fläktrummen. Kanalerna i anläggningen byttes ut mot större och tätare kanaler för att minska tryckfallen och få ett riktigt bra inomhusklimat. Gösta Schelin AB fick projektet i april 2020 och började arbeta på plats i början av juni. Just nu pågår justeringsarbete och projektet kommer vara helt klart inom kort. I projektet Marknaden 1 har Eric arbetat som projektansvarig och kollegan Jari Gröndahl har varit projektledare. Jari har bland annat haft en dialog med Bevego kring beställning av material och alla löpande leveranser till arbetsplatsen.

Resultatet – Efter avslutat projekt kommer byggnaden ha en betydligt lägre energiförbrukning än tidigare, och förutom att det är ekologiskt mer hållbart innebär det också en ekonomisk vinning på lång sikt. Framförallt har vi uppnått våra tre ursprungskrav. Byggnaden lever nu upp till dagens energikrav, systemet har nu en godkänd OVK-besiktning, och vi har satt in en ny och fräsch anläggning med nya aggregat som ersätter de uttjänta systemet. avslutar Eric.


Rektangulära

Ventilationskanaler Tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler sker efter kundspecifikation

Kanalerna kan tillverkas främst i galvplåt men kan även tillverkas i rostfritt, svartplåt och magnelis.

Samtliga kanaler kan levereras med invändig- ljud, brand eller kondensisolering.

Kanalerna levereras med gejd och förmonterad packning vid kanalstorlek < 1600 mm.

Nu ännu bättre Bevegos skarvsystem 2.0 har en unik skarvkonstruktion med två kamrar, vilket ger högre täthet och en vridstyvare konstruktion. Systemet finns i galvplåt och magnelis samt är kompatibel med andra skarvsystem. Hörnvinklarna i skarvsystemet är längre och tjockare än motsvarande produkter på marknaden. Packningen är tillverkad i EPDM gummi som ger snabb återfjädring oavsett temperatur. Välkommen in till oss på Bevego för mer information!


70 Svensk Byggtidning

INOMHUSKLIMAT

ZEB-laboratoriet har skapats av NTNU och SINTEF i samarbete med Veidekke och LINK Arkitektur. Bild: LINK Arkitektur

ZEB-LABORATORIET sätter standarden för framtidens hållbara byggen

Byggnaden producerar mer förnybar energi än dess CO2-utsläpp under hela livscykeln. Nollutsläppslaboratoriet har skapats av NTNU och SINTEF i samarbete med Veidekke och LINK Arkitektur. ZERO EMISSION BUILDINGS LAB (ZEB-laboratoriet) har hög-

specialiserad forskningsutrustning och undervisningslokaler där Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU) och forskningsinstitutet SINTEF ska testa ny nollutsläppsteknologi. Byggnaden i sig har en klimatredovisning för koldioxidutsläppen, med motsvarande kompensation genom energiproduktion. Detta är ett banbrytande projekt i världssammanhang som kommer att sätta en ny standard för morgondagens byggnationer. Projektet bidrar till att reducera klimatgasutsläpp genom hållbar byggnads- och områdesutveckling. Det är också ett unikt exempel på hur vi kan energieffektivisera byggnader, samt klimatanpassa både byggnader och infrastruktur samtidigt som vi formar goda byggnader med en god inomhusmiljö. LINK Arkitektur har bidragit med förslag till design av byggnadens framåtblickande ventilationsprinciper.

En internationell förebild Byggnaden är modern och innovativ och ett gott exempel på samarbete mellan FoU-verksamheter, offentliga aktörer och ledande entreprenörer. Klimatpositiva lösningar är centralt för att bidra till det gröna skiftet.

Utöver att vara ett unikt laboratorium i världssammanhang, är ZEB-laboratoriet också en del av ett framtida NTNU-campus i Trondheim, där Statsbygg är en viktig aktör.

Ett landmärke Byggnadens 1 800 m2 fördelar sig över fyra våningsplan, där gatuplanet har formgivits som öppet och inbjudande med kafé och presentationsrum i nära anslutning till entrén. Med insyn i energiproduktion och -lagring, skapar byggnaden en nyfikenhet och blir ett attraktivt besöksmål. Byggnaden har en funktionell struktur med en flexibel konstruktion i massivträ. Gestaltningsmässigt kommer inspirationen från de kiselkristaller som solcellspanelerna producerar. Byggnadens form är baserad på kravet om att energiproduktionen ska motsvara allt CO2-utsläpp från produktion av material, transporter, uppförandet av byggnaden samt driften av såväl byggarbetsplatsen som själva byggnaden. Därmed är fasad och tak är försett med solcellspaneler och taket lutar 42 grader mot söder för en optimerad energiproduktion. Det ger också byggnaden en särpräglad identitet, vilket gör den till ett landmärke. ZEB-laboratoriet invigdes torsdagen den 4:e mars.


fläktkonvektor

Värmeåtervinning - en lönsam investering för framtiden

Aircoil batterier & värmeväxlare - marknadens mest kompletta leverantör Vi har lång erfarenhet av att leverera batterier och värmeväxlare till ventilationsindustrin. BATTERIÅTERVINNING Batterier anpassade för att klara Ecodesign-kraven enligt EN308 PLATTVÄRMEVÄXLARE Kors- och motströmsväxlare för bästa verkningsgrad eller låga tryckfall - helt utifrån kundens behov VÄRME- & KYLBATTERIER med vårt patenterade frysskadeskydd Thermo Guard ® som tillval Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram rätt växlare för ditt behov.

www.aircoil.se


72 Svensk Byggtidning

INOMHUSKLIMAT

SUNT INOMHUSKLIMAT OCH ENERGIEFFEKTIVITET toppar i undersökning om nya bostäder Lyckos har genomfört en undersökning tillsammans med Hemnet som visar att bostadssökande vill ha energieffektiva bostäder med låga driftskostnader och ett sunt inomhusklimat. I UNDERSÖKNINGEN fick respondenterna fritt associera till

Radhus i Södra Sandby. Bilder: Lyckos/Billy Bergh

begreppet hållbarhet i relation till en ny bostad. 30 procent nämner miljövänliga kvalitetsmaterial, 15 procent det geografiska läget och 14 procent energieffektivitet och energisnålhet. När de sedan får specificera vilka faktorer som påverkar deras köpbeslut mest, anger hela 88 procent, det vill säga nästan nio av tio att det som är avgörande eller har ganska stor påverkan för köpbeslutet är effektiv och energisnål uppvärmning som ger låga driftskostnader. – Resultatet pekar i riktningen att boendekostnaden har stor betydelse för de allra flesta som söker ny bostad. Om det går att minska kostnaderna kan troligen fler välja en ny bostad, säger Anders Larsson, vd på Lyckos. Med genomarbetade planlösningar och miljömärkningen Svanen kan vi erbjuda yteffektiva, hållbara bostäder till rimliga boendekostnader. Intresset för en sund och hälsosam inomhusmiljö är också väldigt högt. 89 procent rankar en hälsosam inomhusmiljö som avgörande alternativt med ganska stor påverkan på köpbeslutet. För mer än åtta av tio, 83 procent är det viktigt att bostaden lever upp till de egna värderingarna om kvalitet och hållbarhet – det har avgörande eller ganska stor påverkan på köpbeslutet. – Allt fler som planerar att köpa en ny bostad värderar hållbara materialval och säkerställda metoder som ger en god inomhusmiljö, det vill säga ett friskt hus, säger Anders Larsson. Vi har tidigare förvånats över att många inte verkar ha funderat på vad som finns i väggen intill sina sovande barn, en plats där barnen kanske sover under sina första 18 år i livet. Nu upplever vi att miljömedvetenheten hos kunderna har ökat, och det kommer att leda till ännu fler miljömärkta bostäder i framtiden.


Ta kontroll över inomhusmiljö och ekonomi. Vår användarvänliga och skalbara lösning ebm-papst Building Connect hjälper dig att:

SPARA ENERGI TID & PENGAR ebmpapst.se


74 Svensk Byggtidning

INOMHUSKLIMAT

Inventarier som målningar kan vara mycket känsliga för fel inneklimat. Bilden visar tavelgalleriet på Hallwylska museet Bild: Wikimedia

STABILT INNEKLIMAT kan vara avgörande

Inneklimatet i en byggnad påverkas av flera olika faktorer och behöver mätas, övervakas och följas upp över tid för att förebygga skador. Ann-Cathrin Rothlind vid Statens Historiska Museer har tidigare studerat inneklimatet bland annat i Hallwylska museet, Mariefreds kyrka och Skoklosters slott. Just Skoklosters slott var föremål för EU-projektet Climate for Culture i Energimyndighetens program Spara och Bevara – Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Målet för projektet har varit att finna metoder för att stabilisera inneklimatet – ett arbete i samverkan med Statens Fastighetsverk. AV KJELL-ARNE LARSSON KYRKOR, SLOTT OCH DERAS inventarier påverkas av bland

annat hög relativ fukthalt i luften, kondenserad fukt, luftströmmar och mikroorganismer. Kyrkor med konstant uppvärmning och hög bruksfrekvens kan tidvis ha ett för torrt inneklimat, medan kyrkor med låg användning och lågjusterad skyddsvärme kan riskera att få fuktproblem.

Klimatstyrning Klimatmätningarna visade att Hallwylska museet som saknade klimatstyrning i stora drag hade jämn temperatur, men under vintermånaderna mycket låg RF med risk för uttorkningsskador på träinventarier. Mariefreds kyrka hade jämn temperatur och jämn RF inom de internationellt godtagna gränsvärdena mellan 40 och 60 procent RF för inneklimat över året. Skoklosters slott hade mycket stora variationer i båda parametrarna, vilket med-

förde risk för mögelpåväxt, korrosion, glassjuka, samt att limmer bryts ned och trä slår sig. En viktig faktor för bevarande är också ”smutsfaktorn”. Särskilt besökare drar med sig smuts, som i sig kan innehålla både mikroorganismer och substrat för dessa. Att hålla ytor rena är viktigt generellt för bevarande och i synnerhet för att hindra angrepp av mikroorganismer.

Ljusskador Det är också viktigt att skydda inventarier mot ljus. För ljuskänsliga material, som exempelvis textilier och bemålade inventarier handlar det om att hindra UV- och IR-strålning, och dessutom att få ner exponeringen för synligt ljus. Ljusstyrka multiplicerat med Exponeringstid kan ge skador som inte går att reparera. Inventarier kan i kulturhistoriska byggnader skyddas med ljusskyddsgar-


INOMHUSKLIMAT

Svensk Byggtidning 75

Sentens på vägg i Skoklosters slott: Je vorsichtiger, desto sicherer. Ju försiktigare desto säkrare.

Mycket intressanta utredningar om inneklimatet har gjorts på Skoklosters slott. Bild: Wikimedia

diner på dagen och mörkläggningsgardiner under stängningstid. Tekniska rullgardiner stänger ute nästan all UV-strålning och reflekterar IR-strålningen utåt, vilket innebär låg drivhuseffekt. Gardinerna bidrar således till ett stabilare inneklimat. Beträffande utställningsmontrar är det viktigt att välja rätt typ av lampor, med lämplig våglängdsfördelning för att i första hand minska risken för ljusskador, i andra hand uppnå korrekt färgåtergivning. För textilförvaring i kyrkor och andra byggnader där gamla värdefulla textilier tillhör inventarierna är det många frågor som ska besvaras. Vilka textilier ska hänga/ligga/vara rullade? Vilka

ska visas/bevaras långsiktigt? Skåp i rent trä invändigt är idag allmänt förekommande i svenska kyrkor, men problematiskt för långvarig förvaring då trä avger bland annat både myrsyra och ättiksyra. Träet kan isoleras invändigt med aluminiumfolie eller spärrfärg för att hindra skadliga flyktiga ämnen från att skada textilier. Textilskåp ska vara dammtäta och nätade mot ohyra. För att möjliggöra en termohygrostatstyrd uppvärmning behöver textilskåp vara täta. Klimatet styrs mot 18–20 °C och RF på max 60 procent.

9 SKÄL ATT TÄTA VENTILATIONSKANALERNA ® ® MED VENTILFLEX OCH FURANFLEX

1 2 3

Åtgärd vid underkänd OVK

Friskare inneklimat i en mer energismart fastighet Samma resultat som om du installerat nya kanaler

4 5 6

För alla ventilationssystem i samtliga fastigheter Den boendes vardag påverkas inte Installatörens arbete blir enklare

7 8 9

Passar även ventilationskanaler i Eternit Minskad radonhalt

Kostnadseffektivt

Besök www.furanflex.se för mer information! SFSAB SkorstensFolket Sverige AB förser de nordiska länderna med VentilFlex® och FuranFlex® 031-91 28 00, 08-651 79 00, info@skorstensfolket.nu www.furanflex.se, www.skorstensfolket.nu


76 Svensk Byggtidning

FÖRTÄTNING

Två tredjedelar av gårdsytan på miljonprogramsgårdarna i undersökningen var grön medan två tredjedelar av gårdsytan på nittiotalsgårdarna var hårdgjord. På bilden miljonprogramsområdet Västerberga i Linköping. Bild: Eva Kristensson

FÖRTÄTNING

– på vems villkor? Säga vad man vill om miljonprogramsområdena, men de har vissa kvaliteter som varar länge. Renoverings- och ombyggnadsprojekt visar att stomkonstruktionerna i flertalet fall står pall och dessutom erbjuder funktionella planlösningar. En annan framträdande kvalitet är tillgången på generösa gröna omgivningar i form av bostadsgårdar och park- och naturmark. AV KJELL-ARNE LARSSON OM MILJONPROGRAMSOMRÅDEN förtätas kan en stor del

av miljökvaliteterna gå förlorade. Sett i ett större perspektiv är det inte flerbostadsbebyggelsen som lägger beslag på merparten av markarealen. Av den areal i Sverige som upptas av permanenta bostäder svarar småhus för 92,6 procent och flerbostadshus för endast 7,4 procent (SCB 2015), trots att runt hälften av antalet bostäder finns i flerbostadshusen (SCB 2019). – Är det då flerbostadshusområdenas grönområden som ska bebyggas, trots att invånarna där redan bor ”mera trångt”, frågar sig Eva Kristensson, tidigare forskare vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU i Alnarp.

Tillgänglig area År 2003 publicerade Eva Kristensson doktorsavhandlingen ”Rymlighetens betydelse. En undersökning av rymlighet i bostadsgårdens kontext”. Avhandlingen satte fingret på frågan om betydelsen av utrymmen

kring bostadshuset. En rymlig bostadsgård gav möjlighet för utemiljön att klä sig i alla dess roller. På det sättet var storleken på den tillgängliga arean en kvalitet i sig. Frågorna kring rymlighet i utemiljön är ännu mer aktuella idag än för tjugo år sedan. Detta för att vi nu lever i en tid av förtätning, som tillämpas både i städernas centrala delar och i mer perifera områden. Även nya stadsdelar i rena ytterområden planeras ibland med stenstadens kvartersstruktur och täthet som ideal. Som en följd av den globala uppvärmningen ska man också tänka på vegetationens temperaturreglerande effekt i stadsmiljön och även i detta sammanhang är grönytorna viktiga. Under 1970-talet utvecklades statliga riktlinjer om hur mycket grönyta som skulle finnas i bostadens nära grannskap, och som innebar 100 kvadratmeter för 100 kvadratmeter lägenhetsyta. Med ett allt mer decentraliserat beslutsfattande försvann med tiden detaljregleringarna. I och med PBL 1987 fanns inte längre någon norm för tillgänglig bostadsnära utemiljö. Enligt 8 kap 9 § i


FÖRTÄTNING

Svensk Byggtidning 77

I flera av de bostadsområden som har byggts under de senaste decennierna är hyresgästernas gemensamma uterum – bostadsgården – inte så mycket större än en villatomt. Men till skillnad från villatomten är det inte ett utan kanske 20 till 40 hushåll som ska dela på ytan. Den här gården, som var med i studien, är med dagens mått mätt inte så trång. Men det är ändå drygt 30 lägenheter som ska dela på gårdens 620 kvadratmeter. Bild: Eva Kristensson

PBL ska det finnas ”Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse”. Några måttangivelser – friytenormer – för ”tillräckligt stor” finns inte i något regelverk. Under 1990-talet utförde Eva Kristensson omfattande intervjuundersökningar med boende, i tre områden från miljonprogramsåren och i tre områden byggda i början av 1990-talet. Frågorna handlade om bostadsgården och hur den användes av dess invånare. Vad är då en bostadsgård? Vad skiljer den från andra gröna stadsrum? Det generella svaret är att det bostadsnära läget och den kollektiva karaktären – att gården är ett för de boende gemensamt uterum – särskiljer bostadsgården. I de tre förstnämnda områdena erbjöd bostadsgårdarna mellan 40 och 70 kvadratmeter mark per lägenhet. För de sistnämnda var dessa siffror mellan 16 och 25 kvadratmeter per lägenhet. – Utifrån vad de boende berättade om gårdens kvaliteter och brist på kvaliteter, kunde man utskilja fyra olika roller hos bostadsgården. Gårdens roller definierades därmed utifrån deras användare, berättar Eva Kristensson. • Bostadsnära uterum. En bostadsgård vidgar lägenhetens yta och blir till ett förlängt vardagsrum. • Lekmiljö. Gården är mycket viktig för barn och ska passa för både små och större barn. • Mötesplats. Gården är en av grannskapets viktigaste mötesplatser. • Utsikt. Även de boende som inte använder gården uppskattar fin utsikt från fönster och balkonger.

Två huvudtyper av gårdar Miljonprogramområdenas rymliga gårdar benämns folkhemsgårdar medan nittiotalsgårdarna benämns innerstadsgårdar. Det var efterkrigstidens folkhemsideal som formade miljonprogrammet. De sociala ambitionerna omfattade bland annat att även boende i hyreshus skulle ha tillgång till grönytor. Eva Kristenssons forskning visade att tillräckligt med area är en förutsättning för att bostadsgården ska uppfylla sina fyra roller. Tillräckligt med utrymme behöver också kombineras med en god utformning för att gården ska bli användbar, med goda lekmöjligheter för barn, sittplatser för vuxna och vacker vegetation. – Efter miljonprogramsperioden gav postmoderna ideal nya

– Det är viktigt att utmana dagens förtätningstrend. Jag tror att staten borde ta tillbaka en del av ansvaret och se över behovet av bindande normer för den bostadsnära utemiljön, menar Eva Kristensson, tidigare forskare vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU i Alnarp.

förebilder för stadsbyggandet då man återgick till tät bebyggelse och slutna kvarter, ofta med mindre bostadsgårdar omgärdade av högre hus än tidigare. Planerare och arkitekter glömde bort bostadsgårdens viktiga roller. Det traditionellt stadslika fick i stället råda, och har fortfarande stort inflytande på det nya som byggs, menar Eva Kristensson. Så varför har det blivit så att bostadsgårdens funktioner och kvaliteter fått ett allt mindre utrymme i planeringen? Ett decentraliserat beslutfattande har lett till lagar och regelverk som saknar normer formulerade i detaljerade anvisningar och krav uttryckta i siffror. Efter 1987 års PBL är planfrågorna ”delegerade” till kommuner och byggbranschen. Att förtäta och bygga tätt utgör idag axiom för aktörerna. Ofta anges miljöskäl – exempelvis mindre transportbehov – som argument. – Kommunerna, som nu fått detta ansvar, borde utveckla en lokal policy för kvalitetsfrågorna för den bostadsnära utemiljön på tomtmark. De flesta kommuner har upprättat grönyteplaner, men dessa gäller i första hand för den offentliga grönskan på allmän platsmark. Kommunerna borde också ge riktlinjer för den bostadsanknutna grönskan, den omfattande del av stadens grönska som ligger inom tomtmark, säger Eva Kristensson. – Det är viktigt att utmana dagens förtätningstrend. Jag tror att staten borde ta tillbaka en del av ansvaret och se över behovet av normer. Här kunde också Boverket få en viktig roll genom att lyfta frågan och inspirera kommunerna, menar Eva Kristensson. Kommunerna har en mycket viktig roll, liksom byggherrarna. Det gäller att ta tillvara och förvalta den kunskap som finns. Bostadsgårdens och i övrigt den gröna närmiljöns betydelse borde också få ökad status i landets arkitektutbildningar. * Avhandlingen sammanfattas i skriften ”Bostadsgården, vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt” utgiven av Formas 2007. Skriften innehåller även råd till planerare och arkitekter.


78 Svensk Byggtidning

HÅLLBAR STAD

De största hindren för bostadsbyggande i Stockholm län idag anser kommunpolitikerna är statliga regler kring strandskydd och riksintressen, men även markbrist. Bild: HSB

Staten måste dra sitt strå till stacken för att

LÖSA BOSTADSBRISTEN I STOCKHOLMS LÄN

Det råder stor bostadsbrist i Stockholms län och klyftorna på bostadsmarknaden växer. Detta har regeringen i många år kritiserat kommunerna för eftersom de ansvarar för bostadsförsörjningen. Men kommunernas handlingsutrymme styrs till stora delar av staten och avsaknaden av en sammanhållen bostadspolitik på riksplanet är plågsamt tydlig. AV ANDERS SVENSSON, VD HSB STOCKHOLM, CATHERINA FORED, VD HSB NORRA STOR-STOCKHOLM, JIMMY BERGMAN, VD HSB SÖDERTÖRN BOSTADSBRISTEN ÄR KONSTANT sedan länge och problemen

med trångboddhet i socialt utsatta områden har blivit uppenbara i smittspridningen av covid-19. Unga vuxna och unga familjer har svårt att köpa en egen bostad på grund av kraftiga kreditrestriktioner. Situationen har dessutom förvärrats under pandemin, då många unga vuxna har blivit arbetslösa. En hel generation håller på att stängas ute från bostadsmarknaden. För att lösa problemen krävs åtgärder från staten. I rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” framgår att kommunpolitikerna i Stockholms län allra helst vill att staten förenklar regelverket kring nyproduktion för att få igång byggandet. De vill se en ökad rörlighet i bostadsbeståndet, att det inrättas startlån för unga och att kreditgivningen underlättas. De största hindren för bostadsbyggande i Stockholm län idag anser kommunpolitikerna är statliga regler kring strandskydd

och riksintressen, men även markbrist. Därefter lyfter politikerna upp systematiska överklaganden som ett problem. Överprövande instansers långa handläggningstider fördyrar bostäder helt i onödan. Sverige har saknat en sammanhållen bostadspolitik värd namnet på årtionden. HSB håller i hög grad med kommunpolitikerna i kritiken mot rikspolitiken. Samtidigt måste Stockholms politiker också använda de verktyg som de själva förfogar över, där de viktigaste enligt dem själva är en aktiv markpolitik med många detaljplaner, allmännyttan och dialog med privata aktörer. Det HSB som bostadsbyggare i Stockholmsregionen efterfrågar är ett ökat samarbete med kommunerna i länet för att få fart på byggandet och bättre möta efterfrågan. Det finns betydligt mer att göra här, och det skulle gagna alla att den kompetens som finns hos de långsiktiga aktörerna tas tillvara. Det är hög tid att kraftsamla tillsammans, få upp bostadsfrågorna på den politiska dagordningen och lösa bostadsbristen.


ANNONS

PRODUKTER SOM SKYDDAR SAMHÄLLSKRITISKA FUNKTIONER OCH BIDRAR TILL ÖKAD SÄKERHET

Behovet av att skydda viktiga byggnader, gågator och torg växer ständigt. Även flygplatser, hamnar och tågstationer behöver skyddas från fordon och människor som kan vara en säkerhetsrisk. Sedan 1965 har man på Perimeter Protection Group PPG, specialiserat sig på högsäkerhetsprodukter; pollare, wedges och grindar med mera för att uppnå globala standarder. Nu växer man ännu mer.

P

PG är världsledande leverantör av säkerhetslösningar för statssäkerhet, områdesskydd och terroristbekämpning. – Våra experter hjälper gärna till med att föreslå en helhetslösning för säkerheten och tar fram- både lämplig design och rätt nivå på skalskyddet. Vi erbjuder allt från fordonshinder till kraschtestade pollare och grindar som alla är certifierade och professionellt testade för att säkerställa högsta kvalitet. Vi erbjuder också äkta Gunnebostängsel, berättar Caroline Talsma, vd för Perimeter Protection i Sverige samt CFO i PPG-koncernen. Caroline har alltid varit intresserad av utveckling av processer samtidigt som möjligheten att vara med och bidra till ett tryggare och mer säkert samhälle lockade henne. Särskilt var det PPG:s stora och avancerade produkter som drog till sig hennes nyfikenhet. Som en av de få kvinnorna i branschen tycker hon också att det känns väldigt kul att bidra till en större mångfald samtidigt som det givande arbetet är något hon hoppas fler, både kvinnor och män, ska få upp ögonen för. – Vi är i en växande marknad med många spännande möjligheter och framtidsplaner samtidigt som man kan vara med och bidra till ökad trygghet i samhället. Helhetslösningar för bästa möjliga säkerhet Helhetslösningar från PPG består oftast av en kombination av områdesskydd och fordonshinder. Vanligtvis både fasta och

hydrauliska pollare (pollare som kan sänkas ner i marken). PPG har ett flertal pollare med olika nivåer av säkerhetsklassning, skjutgrindar och snabb vikgrindar, så kallade QFG, för att uppfylla olika typer av säkerhetsbehov. – Vi vill öka medvetenheten bland framförallt beslutsfattare i städer och större kommuner som kan behöva förbättra säkerheten på och omkring gågator och torg. Det är viktigt med rätt typ av hinder, rätt placering och framförallt att hindret står emot kraften av till exempel en lastbil. De betongklossar som man ofta ser utplacerade stoppar tyvärr inte ett tungt fordon och kan dessutom orsaka splitterskador. Därför är pollare och wedges en bättre lösning, förklarar Caroline.

Framöver kommer PPG expandera både på produktsidan men även geografiskt. PPG har en lång erfarenhet av att leverera högsäkerhetslösningar till olika samhällskritiska byggnader, allt ifrån statliga och politiska platser till polisstationer, stadskärnor och sportarenor och ser fler och fler kundgrupper växa fram. – Vi har ett flertal stora projekt på gång, som vi idag inte kan gå närmare in på, men det är så spännande att vi får ha en ständigt pågående dialog med många av Sveriges största städer och institutioner för att skapa ett tryggare samhälle, avslutar Caroline Talsma.

Caroline Talsma, vd för Perimeter Protection i Sverige samt CFO i PPG-koncernen.

Läs mer på: perimeterprotection.net


80 Svensk Byggtidning

HÅLLBAR STAD

Ett exempel på Kombohus-byggande: I Alvesta bygger byggföretaget JSB just nu Kombohus Trygg, ett koncept för trygghetsbostäder. Husen är så kallade sexspännare, som innehåller sex lägenheter per våningsplan. Bild: JSB

Så mycket lägre blir byggpriset

MED KOMBOHUS

Kortare byggtid, 20 procent lägre byggpris och i förlängningen lägre hyra. Det är resultatet av Allmännyttans Kombohus, visar en ny stor jämförelse av byggpriser i allmännyttigt och privat byggande. KONSULTFÖRETAGET TYRÉNS har granskat och bearbetat

byggprisstatistik från SCB, som tagits fram i samarbete med utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet. Tyréns analys är en uppföljning på rapporten Tio år med Kombohus – resultat, effekt och påverkan, som publicerades i våras. I den nya fördjupade analysen jämförs Kombohus med allmännyttans övriga byggande samt med privata aktörers byggande i olika kommuntyper. Den nya analysen visar att byggpriset för Kombohusen ligger i genomsnitt 20 procent lägre än annat allmännyttigt byggande. Det motsvarar 6 000 kr mindre per kvadratmeter.

Billigare i alla kommuntyper Analysen visar också att Kombohus är billigare i samtliga kommuntyper som går att jämföra. Prisskillnaden är störst där byggpriserna är högst, det vill säga i storstadsnära kommuner. Minst är prisskillnaden i mindre städer och landsbygdskommuner, där byggpriserna är lägre. – Resultatet visar att Kombohusen sänker byggpriserna i alla kommuner där de har byggts och därmed även möjliggjort lägre hyror i nyproduktion, säger Sofia Heintz, expert fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta. Genom den jämförande analysen går det också att mäta vilka enskilda delar i ramavtalsupphandlingen som sänker priset allra mest. Kombohusens mest prispressande egenskaper är gemensam upphandling för hela allmännyttan genom ramavtal och en

industriell byggprocess. Bägge delarna sänker kvadratmeterpriset med cirka 3 000 kronor vardera. – Det är väldigt bra att vi nu inte bara kan säga att Kombohusen alltid sänker byggpriset, utan också sätta en prislapp på de olika delarna som gör ramavtalsupphandlingen effektivare, säger Sofia Heintz. Högre byggpris i allmännyttanStatistiken bygger på genomsnittligt byggpris för allmännyttiga och privata hyresbostäder byggda mellan 2013 och 2018. – Vid vår analys av ägarstrukturen framgår att privata värdar har lägre byggpris än allmännyttans vanliga byggande, konstaterar Robin Svensén, nationalekonom på Tyréns och den som har genomfört analyserna. Allmännyttan har generellt tio procent högre byggpriser än privatvärdar, enligt den statistiska jämförelsen i rapporten. Den enda tydliga skillnaden mellan privat och allmännyttig upphandling är att allmännyttan handlar upp enligt lagen om offentlig upphandling LOU. Prisskillnaden kan därmed tolkas som en konsekvens av upphandlingsformen i LOU. Men vid byggande av vid byggande av Kombohus (alltså via ramavtal och inom LOU) är priserna ännu lägre än de privata värdarnas. – Tack vare Kombohusen har det byggts en mängd bostäder som annars inte skulle kunnat byggas. Det möjliggör byggande på orter där det annars är svårt att få en positiv investeringskalkyl, säger Sofia Heintz.


Flexibla, lekfulla och hållbara förskolor för både barn och vuxna.

Inom fyra år kommer det att behövas fler än 700 nya förskolor i Sverige och Flexator är med och bygger dessa förskolor för både barnen, personalen och samhället. Vi erbjuder anpassningsbara och nyckelfärdiga förskolebyggnader formgivna för att främja lekfullhet och lärande hos barnen, och en god arbetsmiljö för personalen.

Våra förskolor byggs av hållbara material, med en stark relation mellan ute- och innemiljöer och tillgänglighet med stora öppna ytor. Som del av Sveriges Kommuner och Regioners ramavtal för förskolebyggnader gör vi det enkelt för kommuner att beställa anpassningsbara förskolor som bjuder in till kreativ pedagogik och lek.

Läs mer om våra nyckelfärdiga förskolor och de två koncept som valts ut till SKRs ramavtal för förskolebygnader på flexator.se/skr


82 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET

Den robusta och kraftiga konstruktionen gör att dörrarna klarar slitage bra.

Nytt alternativ på

STÅLDÖRRSMARKNADEN KPAB har sedan några år arbetat med utveckling av ett eget program för ståldörrar. Dessa marknadsförs under varumärket KP Ståldörrar. Företaget breddar därmed sin portfölj mot byggsektorn där erbjudandet tidigare bestått av glaspartier av aluminium. AV KJELL-ARNE LARSSON KPAB FORTSÄTTER SOM leverantör av glaspartier som också

innefattar dörrar av aluminium. Företaget erbjuder idag dessutom ståldörrar i form av förrådsdörrar, säkerhetsdörrar och branddörrar.

Ny grundkonstruktion – Vi tog fram en egen grundkonstruktion eller plattform om man så vill, berättar Mattias Karlsson, marknadschef hos KPAB. Tanken från början med konstruktionen av vår förrådsdörr var att den skulle kunna vidareutvecklas till både säkerhetsdörrar och branddörrar, vilket vi nu lyckats med. Idag erbjuder företaget ett komplett program. KP Förrådsdörrar passar industri- och ekonomibyggnader och liknande fastigheter. Dörrarna är CE-godkända. Den robusta och kraftiga konstruktionen gör att de klarar slitage bra. Finns också som pardörrar. KP Säkerhetsdörrar har en förstärkt konstruktion med dolt brytskydd. De passar i skolor, kontor och industrilokaler samt som lägenhetsdörrar. Säkerhetsdörrarna klarar motståndsklass RC2 och RC3. Certifierade enligt SS-EN 1627. KP Branddörrar genomgick också lyckade provningar och klarade godkännanden både för brandmotstånd upp till 30 respektive 60 minuter (brandklass EI 30 respektive EI 60) samt inbrottsskydd i klass RC 3. Rökgastätheten klarar både Sa och S200. Dörrarna passar i

brandcellsgränser i olika typer av lokaler och bostadshus. När det gäller färg finns det i princip obegränsade valmöjligheter i och med att dörrarna pulverlackeras. Utöver standardkulörerna har KPAB ytterligare cirka 400 kulörer på lager att välja på. – Vi lackerar de skilda komponenterna innan vi monterar ihop dörren och kan därför lacka med olika kulörer på in- och utsidan av både dörrblad och karm, berättar Mattias Karlsson. Detta är unikt på marknaden.

Högteknologiskt KPAB beskriver sin produktutveckling som att den förenar högteknologi och klurigt bondförnuft. KP Ståldörrar innehåller flera innovationer, bland annat en patentsökt förstärkning som ger dörrbladet sin vridstyva och inbrottssäkra konstruktion. Svensk tillverkning i egen fabrik och personlig service erbjuder kunderna både flexibilitet och korta leveranstider, för standardsortimentet. KPAB arbetar idag främst med direktförsäljning i kombination med glaspartier, men i samverkan med sin delägare Benders, etablerar man nu kanaler via återförsäljare. – I och med våra ståldörrar är vi nu en komplett leverantör som utöver att sälja dörrar även erbjuder en helhet i kombination med våra glaspartier av aluminium. Att kunna leverera kompletta lösningar stärker oss på marknaden och är en klar fördel för beställarna, avslutar marknadschefen Mattias Karlsson.


Brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen. Bild: Brandskyddsföreningen

BRAND & SÄKERHET

Svensk Byggtidning 83

ARBETA SYSTEMATISKT MED BRANDSKYDDET – Behovet när det gäller brandskydd och säkerhet varierar beroende på vad det är för typ av fastighet. Mycket handlar om återkommande och kontinuerliga kontroller av fastigheten. Det är viktigt att ha rutiner för översyn av brandcellsgränser och utrymningsvägar, säger brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen. AV ELISABETH HANSDOTTER RÖKLUCKAN, OM DET finns en sådan, måste öppnas åtminstone

någon gång per år så att man kan säkerställa att den inte fastnat. I vissa fastigheter finns det en fläkt i stället för en röklucka. Även den måste man se över. Som fastighetsägare har man idag, enligt praxis, skyldighet att se ut att det finns en brandvarnare i alla lägenheter. Ansvaret för att den sedan fungerar är ligger på lägenhetsinnehavaren. – En rekommendation är också att det finns en sexkilos pulversläckare i lägenheterna samt en brandfilt för mindre brandhärdar, fortsätter Lars. Förra året omkom 85 personer i bränder, enligt preliminära färska siffror från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är en ökning från 2019 då 73 personer omkom.

Dödsbränderna sker främst i bostäder och äldre samt ensamboende är överrepresenterade i statistiken. Den gemensamma nämnaren är att de omkomna har begränsad förmåga att agera vid en brand i bostaden. Sedan 2010 har MSB en nollvision att ingen ska behöva omkomma i sin bostad. Samtidigt har vi i Sverige en demografisk utveckling som innebär att medelåldern stiger och att andelen äldre i samhället ökar. Kvarboendeprincipen spär på trenden med flera äldre som bor kvar hemma med stöd och olika insatser från samhället. Enligt SCB kommer andelen äldre att öka dramatiskt under kommande decennier. Man kan förutspå störst ökning i gruppen 80 år och äldre. Inom en tioårsperiod kommer det att ha skett en ökning med >>


84 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET

50 procent. Inom 2-3 decennier kommer det att ske en fördubbling. Också ensamboende utgör en av de starkaste riskfaktorerna för att omkomma i brand. I Sverige ligger antalet singelhushåll i topp jämfört med övriga världen. 40 procent, cirka 1,8 miljoner, hushåll i Sverige består av en person. Utvecklingen pekar på att hemsjukvården ökar och att allt fler med begränsad förmåga att agera vid brand bor kvar i sina hem. En statlig utredning från 2019 (SOU 2019:29) fastslår att sluten vård inte behöver ske på vårdinrättningar utan den kan också ske i hemmet. Vi står inför en stor brandsäkerhetsmässig utmaning – i stark kontrast med MSB:s nollvision. Något som Brandskyddsföreningen ser med stor oro på. – Det finns utrustning på marknaden som sårbara grupper som äldre och funktionsnedsatta gynnas av. Här kan kameraövervakning med ny teknik, mobila sprinklersystem med separata vattentankar, spisvakt och brandlarm kopplade till trygghetslarm vara värdefulla investeringar som kan göra skillnad, menar Lars. Brandskyddsföreningen tycker att dessa frågor är jätteviktiga och att de måste upp på dagordningen. – När det gäller spridning av information finns mycket mer att önska, tycker Lars. Både vad gäller information till fastighetsägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar men också till lägenhetsinnehavare. Han uppmanar till och påminner om att man alltid är välkommen att kontakta till exempel räddningstjänsten om man har frågor och funderingar. – Det gäller att arbeta systematiskt med brandskyddet i sina bostadsfastigheter och här är det framförallt det tekniska man måste ha kontinuerlig koll på, avslutar Lars.

I Sverige finns 22 lokala brandskyddsföreningar. De är fristående med egen styrelse och ordförande. Varje lokal brandskyddsförening har en verksamhetsledare som har till uppgift att hjälpa företag, organisationer och allmänheten när det gäller utbildning och information inom området brandskydd. Varje år utbildar Brandskyddsföreningen över 150 000 personer när det gäller brandskydd. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum för att öka brandsäkerheten och minska samhällets skadekostnader. De utvecklar och sprider kunskap, tar ställning och driver opinion. Föreningens allmännyttiga roll innebär att de är en samhällsaktör. De driver inte enskilda medlemmars eller branschens intressen. Det gör att de kan agera som normsättande part och certifiera aktörer som till exempel installations- och utbildningsföretag. De utvecklar och förvaltar normer, regler och rekommendationer som ligger till grund för brandsäkra lösningar i till exempel bostadshus.


©STÖBICH

NYHET!

Fibershield®- I

EI-klassade brandgardiner med CE-märkning

PREVIS

Nu kan vi erbjuda brandgardiner med brandklass EI30, EI60, EI90 och EI120 utan krav på skyddsavstånd och sprinkler. Kontakta oss för mer information! Gravitationsstängande Lätt och slimmad konstruktion

Smidigare än traditionella jalusier Upp till 6 500 x 4 500 mm

B R A N D S K Y D D

Se hela vårt sortiment på www.previs.se

färgsystem med brandskydd TEknos FR FACADE + NORDICA-serien brandskyddar din husfasad •

Teknos FR Facade uppnår B-s1,d0, SP Fire 105 och systemet har verifierad bruksklass EXT enligt EN 16755.

Systemet innefattar TEKNOSAFE 2407-00 + NORDICA EKO 3330-03 + slutstrykning med Teknos husfärger i NORDICA-serien, finns i tre glanser; matt, halvmatt och blank.

NORDICA CLASSIC är Svanenmärkt.

NORDICA Husfärger

We make wood last longer


86 Svensk Byggtidning

BRAND & SÄKERHET

VIKTIGA SAMHÄLLSAKTÖRER

– för säkerhets skull Rikard Silverfur är chef för utveckling och hållbarhet hos Fastighetsägarna. Han inleder vårt samtal med att säga att det här med säkerhet och trygghet är ett komplext ämne. – Ingen av oss som arbetar här kan sägas äga frågan, berättar Rikard. Den är svår att placera i något specifikt fack, den innehåller för många discipliner. Det är en fråga som berör och angår oss alla. AV ELISABETH HANSDOTTER – MAN KAN PRATA om fysiska saker när man talar om trygg-

het och säkerhet. Saker som skalskydd, belysning, fönster, säkerhetsdörrar och larm av olika slag. Saker som är ”hands on” som dessa sorterar under förvaltning, menar Rikard. – Fastighetsägare har en stor möjlighet att tillsammans med andra, genom platsutveckling, öka attraktivitet och trygghet i sina områden. När vi talar om trygghet i boendet kan det lika väl handla om att verka för att till exempel barn inte blir vräkta. Det kan också handla om att man faktiskt vill flytta andra som stör, ställer till och skapar oro. Kanske bedrivs det verksamheter i fastigheten som är rent kriminella eller i alla fall inte önskvärda? Då handlar det om hyresjuridik och besittningsskydd, säger Rikard. – Ofta är det rent konkreta saker, de vardagsnära, vi menar när vi talar om trygghet och säkerhet för de boende i fastigheterna. Det kan handla om att satsa på belysning, grannsamverkan eller samarbeten med polisen i närområdet. Man kan anlita en förvaltare som också erbjuder tjänster som ronderingar och återkommande tillsyn om det är stökigt. När det handlar om att investera i säkerhetsdörrar eller avancerade passersystem innebär det alltid kostnader. Här är det inte ovanligt att man stöter på problem, säger Rikard. Alla röstar ”ja” när det handlar om att öka säkerheten och därmed känslan av trygghet men man är inte lika intresserad av att få avgifts- eller hyreshöjningar.

Det är viktigt att man är på det klara med vad det är man vill uppnå innan man börjar investera i olika produkter och tjänster också när det handlar om säkerhet. /Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna Rikard berättar att det startats en statlig utredning som arbetar med ansvarsfrågor i ämnet. Bör kommunernas brottsförebyggande ansvar öka? Kommunerna har ett sådant ansvar när det handlar om detaljplanering, skola och inom socialförvaltningen. Men när det gäller löpande trygghetsåtgärder? – Det är inte ovanligt vi får frågor som handlar om de sprängningar, i fastigheter eller strax intill, som ägt rum under den senaste tiden, säger Rikard. – Frågor som handlar om vad fastighetsägaren tänker vidta för åtgärder? Här menar vi att fastighetsägare eller fastighetsbolag omöjligt kan förväntas arbeta förebyggande för så allvarliga brott som sprängningar i trappuppgångar. Sprängningar måste vara en sak för polisen att hantera. Att det idag finns en gemensam förståelse för värdet av att tillsammans lyfta utsatta områden genom att bland annat arbeta med brottsförebyggande åtgärder, ser Rikard som positivt ur Fastighetsägarnas perspektiv. – Det satsas idag öronmärkta pengar till olika typer av trygghetsåtgärder vilket är bra. Dessa insatser vinner alla på, menar Rikard. – Det är viktigt att man är på det klara med vad det är man vill uppnå innan man börjar investera i olika produkter och tjänster också när det handlar om säkerhet. Ofta handlar det om att flera olika insatser måste göras parallellt i de olika disciplinerna, avslutar Rikard.Studenthuset Linköpings Universitet. Bild. 88 Cowi/Linköpings Universitet Svensk Byggtidning ALLMÄNNYTTAN

STORA BESPARINGAR genom enkla energioptimeringsåtgärder

Många fastigheter har installationer som slukar energi helt i onödan. Genom att arbeta aktivt med energioptimering kan fastighetsägare med enkla åtgärder göra stora energibesparingar. Det tjänar både fastighetsägare och miljön på. Det menar Finn Hultman, projektledare på COWI och föreläsare med trettio års yrkeserfarenhet. FINN BRINNER FÖR att dela med sig av hur fastighetsägare

kan optimera sina fastigheter och vinsten med detta, både ur ett humanistiskt och ekonomiskt perspektiv. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet från både bostadsfastigheter och kommersiella lokaler har han bra koll vad olika sorters fastigheter behöver för att effektiveras på både kort och lång sikt.

Energioptimering ligger helt rätt i tiden Finn betonar att energioptimering utöver att generera sänkta energi- och driftkostnader även bidrar till en stabil och behaglig

inomhusmiljö, förlänger livslängden hos de tekniska anläggningarna och minskar miljöpåverkan. Att energioptimera är också en nödvändig del för att Sverige ska kunna bidra med sin del i förhållande till Kyotoavtalet och andra viktiga miljömål. – Det är inte hållbart att fortsätta förbruka så mycket energi som vi gör i dagsläget. Vi behöver hitta en balans. Genom att energioptimera blir både fastighetsägarna och miljön gladare, säger Finn. En bättre förståelse för vilka komponenter man kan energioptimera i en fastighet gör att fastighetsägaren också sparar in >>


ÅTERBRUK SEDAN 1996

HÅLLBAR ISOLERING SEDAN 1937 Idag förstår de flesta att det är vi människor som är den största och viktigaste orsaken till den globala uppvärmningen. Växthusgaser och andra utsläpp påverkar atmosfären och temperaturen, havsnivå och nederbördsmönster förändras. Byggnader står för ca 40% av den totala energianvändningen i Europa och isolering är en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att minska utsläppen och bidra till att nå klimatmålen. Paroc är en del av Owens Corning, och en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva isolerlösningar med över 80 års erfarenhet av utveckling och produktion av hållbar och brandsäker isolering av stenull. Tillsammans kan vi minimera negativ klimatpåverkan och bidra till en bättre byggnadsmiljö. Läs mer på PAROC.SE.


90 Svensk Byggtidning

ALLMÄNNYTTAN

Klimatsmart kontor i Göteborg, Platinan 1. Bild Cowi/Vasakronan/EGA/TMRW

på de olika energislagen. När man utnyttjar dem smartare får fastighetsägaren dessutom ut så mycket som möjligt av varje inköpt kilowattimme.

Små förändringar ger stora resultat En förutfattad mening som Finn ofta får höra är att energioptimering skulle vara samma sak som att förvaltarna enbart sänker inomhustemperaturen i en byggnad och därmed skapar ett inomhusklimat som är mindre behagligt att vistas i. – Det stämmer såklart inte. Men jag vågar påstå att det mycket väl går att spara energi genom att sänka temperaturen med någon grad. Om man sänker framledstemperaturen med en grad påverkar det inomhusklimatet i rummet med ungefär 0,3 grader. De som vistas i lokalerna kommer med andra ord inte märka något i första taget om du sänker temperaturen någon grad. Den enkla åtgärden sparar dessutom in två procent på värmekostnaden, menar Finn.

Finn menar att ett av de mest effektiva sätten att spara energi är att installera fjärrvärme, alternativt att använda en kombination av fjärrvärme och värmepumpar. Andra alternativ är att dra ner på den köpta energin eller att ta in solenergi. Man kan också genomföra en inreglering av värmesystemet så att varje radiator får rätt mängd vatten, vilket resulterar i en mer jämn värmefördelning i fastigheten.

Anpassa inomhusklimatet utifrån verksamheten Det är svårt att göra alla i en fastighet nöjda, det kommer ofta vara någon som tycker att det är för varmt eller för kallt, menar Finn. Därför är det viktigt att sätta ett kommunicerbart mål för vilken temperatur man ska leverera till hyresgästerna. Som riktlinje berättar Finn att många kommunala bostadsbolag har ett mål på 20–21 °C, plus eller minus någon grad, för inomhustemperaturen. Inom bostadsrättsföreningar är det vanligt med ett mål på cirka 23 °C. I kontorslokaler där många har ett stillasittande


ENERGIEFFEKTIVISERING

arbete är runt 21 °C ett vanligt temperaturmål. Det är vanligt att fastighetsägare får ta emot klagomål om att hyresgästerna upplever att det inte finns något syre i lokalen. Den upplevda syrebristen beror oftast på att det är dålig luftomsättning eller för hög temperatur. Vid dessa tillfällen är det lämpligt att sänka temperaturen och kontrollera att ventilationen uppfyller lagkraven. Blir det inte bättre får fastighetsägaren djupare utreda orsaken till problematiken.

Med energioptimering är det du som får kontroll Att arbeta med energioptimering handlar om så mycket mer än att enbart utgå från värme- och kylkomponenterna. Det är till exempel vanligt att glömma bort att även el-sidan går att optimera. – För att kunna energioptimera behöver man ha koll på sina fastigheter. Man måste ha uppdaterade ritningar, veta var saker sitter, hur ledningssystemen ser ut och den typen av frågor. Annars blir det svårt att optimera. Men har man inte kontroll innan så får man det när man börjar jobba aktivt med energioptimering, säger Finn Genom att ha bra dagsljus i lokaler påverkas människorna i dem positivt samtidigt som det behövs färre belysningsarmaturer. Det är ett tydligt exempel på hur man genom planering och enkla förbättringsåtgärder kan få positiva effekter utifrån både ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

Sätt upp tydliga och mätbara mål – För att uppnå en god energioptimering behöver man börja med att sätta upp tydliga och mätbara mål för vad man vill uppnå, säger Finn. Därefter är det dags för analyser och utvärderingar. I nästa

Svensk Byggtidning 91

För att uppnå en god energioptimering behöver man börja med att sätta upp tydliga och mätbara mål för vad man vill uppnå. Därefter är det dags för analyser och utvärderingar. I nästa led fattas beslut om vilka åtgärder som är mest energieffektiva samt ekonomiskt genomförbara. /Finn Hultman, projektledare på COWI led fattas beslut om vilka åtgärder som är mest energieffektiva samt ekonomiskt genomförbara. I de allra flesta fall genererar energioptimeringen både ett bättre inomhusklimat och lägre kostnader. – När du hittar orsaken till dåliga flöden eller varför fastigheten förbrukar så mycket energi finns det mycket pengar att spara, avslutar Finn.

- Den kompletta totalleverantören i Skaraborg I Skaraborg inleder KAEFER 2021 med att starta upp Coating, ett måleri utöver det vanliga. Förutom det som vanligtvis förknippas med måleriföretag, såsom nyproduktion och in- och utvändiga renoveringsarbeten, har KAEFER Coating både kunskap och kapacitet att utföra omfattande rost- och brandskyddsmålning på site. I kombination med vår gren Isolering gör detta KAEFER till en komplett leverantör av passivt brandskydd. Tillsammans med vårt plåtslageri har vi möjlighet att erbjuda kostnadseffektiva lösningar vid renoveringar av plåttak, fasader och detaljer och då vi även är ledande inom ställningsbyggnation finns det få begränsningar för vad vi klarar av att utföra. En svårslagen kombination helt enkelt. Sammanfattningsvis kan vi erbjuda; Teknisk Isolering VVS-Isolering Ställningsbyggnation Byggnadsplåtslageri

Coating / Måleri Brandtätning HMS-tjänster

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller besök vår hemsida www.kaefer.se

Jimmy Järlesand Filialchef / Byggplåt +46 709 596 968

Jon Duckman Isolering +46 705 932 373

Peter Gustafsson Måleri / Coating +46 702 535 283

Timmy Strid Ställning +46 738 022 607


92 Svensk Byggtidning

ALLMÄNNYTTAN

Stora investeringar i teknisk utrustning har gjorts under tioårsperioden för att nå energimålet. Bild: Stena Fastigheter

STENA FASTIGHETER

minskade sin energianvändning med 30 procent Användningen av värme, el och vatten skulle minska med 20 procent i hela Stena Fastigheters bestånd på tio år. Ett mål som nu överträffats med råge. Så gjorde fastighetsbolaget för att lyckas. – DET HAR VARIT ett målmedvetet, ibland också svårt arbete,

men vi har hela tiden haft vårt mål för ögonen och kontinuerligt följt upp våra resultat, vilket bidragit till att vi nu nått de mål som vi satte för tio år sedan. Det är glädjande att arbeta med insatser som bidrar till miljön och samtidigt är ekonomiskt lönsamt, säger Jonas Larsson, energi- och miljöchef i Malmö. Stena Fastigheter, som är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, satte för drygt 10 år sedan ett mål att minska sin användning av värme, fastighetsel och vatten med 20 procent till 2020, i hela sitt fastighetsbestånd. Företaget har mellan 2010

och 2020 i genomsnitt minskat sin användning av värme med 30 procent, fastighetsel 38 procent, förbrukning av vatten med 21 procent.

Automatiserat och digitaliserat arbete När målen sattes fick Stena Fastigheter se över sin organisation, och det anställdes personer som skulle driva arbetet med energieffektivisering och miljöfrågor. Då, 2010, fanns det nästan inga så kallade uppkopplade fastigheter. All kontroll och reglering fick göras manuellt ute på plats, även avläsningen av data skedde


ENERGIEFFEKTIVISERING

Svensk Byggtidning 93

manuellt och endast en gång i månaden. I dag är alla fastigheter uppkopplade till automatiserade system, som kan nås via ett eget tekniskt nät. – Avläsning av mätarna sker momentant, var femtonde sekund, så det är fullt möjligt att analysera i realtid vad som händer. Det här bidrar till att det är lättare att styra och optimera energianvändningen, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef i Malmö. Stora investeringar i teknisk utrustning har gjorts under tioårsperioden för att nå energimålet. Bland investeringarna kan nämnas närvarostyrd LED-belysning, ventilation med återvinning och ett tekniskt nät där alla fastigheter kan kopplas upp, vilket säkrar insamlingen av data.

Stena Fastigheter har med tiden utökat sin personalstyrka i arbetet kring energi- och hållbarhetsfrågor, där energifrågan är en av flera viktiga pusselbitar i företagets stora hållbarhetsarbete för att halvera sitt klimatavtryck till 2030. Men vad är då framgångsfaktorerna för att lyckas minska sin energianvändning? Vi har haft dedikerad och utbildad personal som har hållit ihop arbetet, samtidigt som det har getts ett ekonomiskt utrymme att driva projekt för att minska energianvändningen. Genom att redovisa våra resultat öppet i organisationen, kvartalsvis, har det skapats ett engagemang och en vinnarkultur för att målet ska uppnås, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef för Stena Fastigheter i Malmö.

Så gjorde Stena Fastigheter för att nå sina mål • Vi satte klara mål, som följts upp kvartalsvis • Vi byggde upp en ny organisation kring målen. Vi anställde personal och skapade energi- och miljöavdelningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. • Vi har under perioden gått från manuella månadsmätningar till automatiserade mätsystem, som vi äger själva och läser av kontinuerlig i realtid. • Vi har investerat tid och pengar i energiprojekten. De har varit både miljömässigt- och ekonomiskt framgångsrika. • Resultaten har redovisats öppet för kollegor. Vilket har skapat engagemang och en vinnarkultur.

År 2009 tog Stena Fastigheter beslut om att minska energianvändningen med 20 procent för värme, fastighetsel och vatten, mellan 2010 och 2020. Resultat, minskad användning: 30 procent värme, 38 procent fastighetsel, 21 procent vatten. Stena Fastigheter har sedan 2012 köpt in ursprungsmärk grön el till alla sina fastigheter. 2020 gick företag över till egenproducerad vind-el genom ett samarbete med Stena Renewable. Sverige hade ett energimål att energianvändningen ska vara 20 procent effektivare jämfört med 2008 (genom minskad energiintensitet) till 2020.

Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se

Allt inom tekninsk isolering www.vvsisolering.se

johan.qvist@jpiab.se 0703-329594


94 Svensk Byggtidning

VÄRMEPUMPAR Grävmaskin Rydebäck. Bild: Lovisa Lundström

FJÄRRVÄRME PÅ RYDEBÄCK del av effektpusslet

Nu är det klart att det nya exploateringsområdet Månsgård i Rydebäck får fjärrvärme. Öresundskraft satsar 4,5 Mkr för att förse ett antal flerfamiljshus och förskola med fjärrvärme och bygger samtidigt för framtiden. Det sker bland annat för att frigöra eleffekt som Helsingborg behöver. RYDEBÄCK BEBYGGDES på 70-talet och har fram tills nu inte

haft fjärrvärme. Ett visst hopp om detta väcktes när den stora fjärrvärmeledningen mellan Helsingborg och Landskrona drogs 2005 men det blev inte av. – Att dra fjärrvärmeledningar i befintlig bebyggelse blir för dyrt när gator och trottoarer måste rivas upp. I det här fallet handlar det om ett nytt område som ska bebyggas och vi har hittat en klok etablering alldeles i närheten av vår distributionsledning som vi kan utgå ifrån, berättar Dan Lilja, chef för affärsområde Distribution på Öresundskraft.

bidrar till att frigöra effekt som vårt växande Helsingborg behöver, menar Dan Lilja. – Rydebäck tillsammans med Ramlösa har pekats ut som ett av de stora framtida exploateringsområdena för bostäder så det här är en långsiktig investering, avslutar Dan Lilja.

Värmepumpar Till saken hör att de boende i Rydebäck idag får sin värme från en mix av värmepumpar, direktverkande el och gas. Men Öresundskraft vill inte att mer el används för uppvärmning. – Fler värmepumpar innebär en ökad belastning på elnätet. Det kan bli kritiskt under till exempel kalla dagar när effektuttaget är som störst. Med fjärrvärme avlastas istället elnätet. Satsningen

Månsgård i Rydebäck får fjärrvärme. Bild: Lovisa Lundström


www.ctc.se

CTC GSi 612 utsågs som ett Bra val 2020 i Folksams nya stora jämförelse av värmepumpar.

Svensk design- och ingenjörskonst på en helt ny nivå!

CTC lanserar en ny serie snygga, smarta och snåla värmepumpar. Med innovativa lösningar och en snygg design tar vi steget in i framtiden. En ny integrerad touchdisplay, ny flexibel brineanslutning och ett gränssnitt där du både kan swipa och scrolla är bara några av nyheterna. Ta steget in i framtiden du också! Läs mer om våra nya produkter på ctc.se

12 års varmvattengaranti

Alla CTC’s nya inomhusprodukter har utrustats med en välbeprövad teknik för varmvattenproduktion. Vi är så säkra på funktionen att vi lämnar hela 12 års garanti mot läckage i varmvattenvärmeväxlaren.


96 Svensk Byggtidning

VÄRMEPUMPAR

Värmepumpsbranschen hade lysande tider under 2020. Karlstads Rörmontage

POSITIV UTVECKLING INOM VÄRMEPUMPSBRANSCHEN Under förra året upplevde värmepumpsbranschen en uppgång och bra konjunktur, detta trots läget i övrigt i världen. Från att historiskt sett ha startat på en mycket låg nivå, fick värmepumpstekniken en bred förankring i samhället. Det är inte längre en ”grej för miljömuppar”. Under åren har både små och stora fastighetsägare sparat stora slantar genom att ta tillvara den ”gratisenergi” som värmepumparna erbjuder. AV KJELL-ARNE LARSSON SVENSKA KYL & VÄRMEPUMPFÖRENINGEN (SKVP) be-

dömde 2016 att landets värmepumpar levererade ungefär 40 TWh. Siffran gäller levererad värme och inkluderar elen för att driva värmepumparna. Uppgiften 40 TWh gäller fastighetsnära värmepumpar. Dessutom tillkommer det som producerades av energibolag i ett antal storskaliga anläggningar. En luft-luftvärmepump i ett hus (villa) kan vanligtvis spara 30–50 procent av värmebehovet, exklusive tappvarmvatten, under året. En luft-vattenvärmepump kan spara 50–60 procent av värmebehovet, inklusive tappvarmvatten. Dimensioneringen av värmepumpar görs med hänsyn till det

maximala effektbehovet. Tidigare dimensionerades i allmänhet bergvärmepumpar med en angiven effekt på 60–70 procent av maximalt effektbehov och de gav då ungefär 90 procent av det årliga värmebehovet. Resterande 10 procent fick täckas in av andra värmekällor – toppeffekter. Det var knepigt att dimensionera värmepumpar. Om de dimensionerades med hög effekt för att täcka hela värmebehovet fick det till följd att kompressorn måste slå av och på ofta, för att parera vid lägre effektbehov. Konsekvenserna blev slitage på motor/kompressor och sämre verkningsgrad. Lösningen på problemet med on/off-kompressorer blev frekvensstyrd varvtalsreglering. Den introducerades först på >>


FRAMTIDSSÄKRA CHILLERLÖSNINGAR PURPLE HP INVERTER • Högeffektiva reversibla luft/vatten värmepumpar • Inverterkompressorer • Effektområde värme från 26 ÷ 222 kW • Effektområde kyla från 22 ÷ 176 kW • Utgående vätsketemp upp till 62°C • Utgående köldbärare ner till -10°C • Arbetsområde från -20°C ÷ 45°C • Low noise som standard • Köldmedie Propan R290 GWP 3

GWP 3

För mer info kontakta din lokala kylsäljare 0771-775000 www.ahlsell.se

AhlsRef_Annons_Purple HP Inv_190x125_210208.indd 1

2021-02-08 15:40

Framtidssäkra din kyl- och värmepumpanläggning med naturliga köldmedier Vi projekterar och installerar hållbara anläggningar med låg livscykelkostnad och minimal växthuspåverkan.

+46 (0)8 612 07 70 • www.frigotech.se


98 Svensk Byggtidning

VÄRMEPUMPAR

Både små och stora fastighetsägare har sparat stora slantar genom att ta tillvara den ”gratisenergi” som värmepumpar erbjuder. Bild: Kjell-Arne Larsson

Med de rätta förutsättningarna kan sjövärme vara en god investering. Bild: Free Energy BST

– Att priset på elektronik för frekvensstyrning nått en sådan nivå att den även kunnat inkluderas i villavärmepumpar kan ses som de senaste årens stora teknikkliv, säger Morgan Willis, teknisk expert på Svenska kyl & värmepumpföreningen. Bild: SKVP

luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar. Sedan även på bergvärmepumpar. Enligt SKVP:s årliga enkät Pulsen är idag ungefär hälften av alla sålda bergvärmepumpar utrustade med frekvensreglering. De kan dimensioneras för 100 procent täckning av värmebehovet eller mer. Man ska dock akta sig för överdimensionering. En stor kompressor måste då ändå slå av vid sitt minvarvtal. Dessutom ska man tänka på verkningsgradskurvan. Vid ett visst varvtal är verkningsgraden som högst. Både lägre och högre varvtal försämrar verkningsgraden. – Att priset på elektronik för frekvensstyrning nått en sådan nivå att den även kunnat inkluderas i villavärmepumpar kan ses som de senaste årens stora teknikkliv, säger Morgan Willis, teknisk expert på Svenska kyl & värmepumpföreningen. Förutom förbättrad verkningsgrad möjliggör det exempelvis att värmepumpen kan anpassa sig till befintlig energibrunn, något som blir viktigt när äldre värmepumpar måste bytas ut. – Framöver förutspår jag kanske inga teknikkliv, men en successivt förbättrad prestanda. När värmepumparna blir allt smartare och mer uppkopplade ser jag dock på sikt en ny roll för värmepumparna att hjälpa elnätet vid effekt- och kapacitetstoppar.

Något som har potential att även synas i värmepumpägarens plånbok. I Sverige har vi många värmepumpar. Om de kan styras så att effekttopparna minskas kan i storleksordningen en kärnkraftsreaktor sparas in, säger Morgan Willis. I sammanhanget kan den som investerar i hållbara energilösningar fundera över möjligheten att åtminstone delvis producera egen el till värmepumpsanläggningen. Om man exempelvis installerar bergvärme kanske det är möjligt att samtidigt uppföra en anläggning för sol-el. Om investeringen framstår som dyr och projektet för omständligt kanske ett genomförande i två etapper kan bli aktuellt.


Thermia Mega – den ultimata fastighetsvärmepumpen » Varvtalsstyrd kompressor » Hetgasväxlare som standard » Extra lätt att integrera och kombinera med andra system » Modbus som standard » Effektspann från 10 kW upp till 1408 kW

A+++ Vi hjälper dig att ta fram den bästa lösning – allt ifrån rådgivning till projektering och support. Välkommen att kontakt oss. Thermia Fastighetsavdelning fastighet@thermia.se 0570-813 20

Thermia Värmepumpar S T O L T S P O N S O R AV S V E N S K A LÄNGDLANDSLAGET


100 Svensk Byggtidning

VÄRMEPUMPAR

Ekodesigndirektivet ger en ram för att, genom produktspecifika förordningar, sätta minimikrav på energiprestanda hos bland annat värmepumpar. Bild: Kjell-Arne Larsson

SKÄRPTA KRAV KOMMER i ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen

Ekodesigndirektivet ger en ram för att, genom produktspecifika förordningar, sätta minimikrav på energiprestanda hos bland annat värmepumpar. Det gör att de sämsta produkterna sållas bort. Enligt de produktspecifika förordningarna under energimärkningsförordningen, måste sedan de tillåtna produkterna förses med ”betyg” och märkas. AV KJELL-ARNE LARSSON FÖR ATT KLARA EKODESIGNDIREKTIVET räcker det inte

att en produkt har bra energiprestanda. Den måste också ha bra funktion. Därför finns krav även på bland annat bullernivå.

Specifika krav för respektive produkter statueras i produktförordningar. De reglerar också hur mätningar och kontroller ska gå till. Energimyndigheten är med och förhandlar fram nya direktiv >>


040-39 48 00

Klimatkyl ga Det naturli valet! e klimatkyl.s

Miljövänliga kylanläggningar Klimatkyl erbjuder energirådgivning, projektering, nyinstallation, ombyggnad och service av: • Komfortkyla • Industri, kyl och frys • Butik, kyl och frys • Storkök och varukylanläggning • Värmepumpar

Framtidens kylföretag inom industriell kylteknik med naturliga köldmedier

info@industrikyla.se

www.industrikyla.se

Industrikyla AB är ett företag inom industriell kylteknik, med lång erfarenhet att arbeta industrianläggningar och isbanor med naturliga köldmedier. Företaget finns på flera orter så som Skara, Göteborg och Jönköping och består idag av 8 st kyltekniker och 2 st licenssvetsare. Företaget levererar platsbyggda anläggningar likväl som fabriksbyggda aggregat eller värmepumpar med naturliga köldmedier så som Ammoniak (R717), Koldioxcid (Co2) samt HFO köldmedier. Företaget arbetar över hela Sverige.


102 Svensk Byggtidning

VÄRMEPUMPAR

och produktspecifika förordningar under ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen samt revideringar av dessa. Myndigheten tar då in synpunkter från bland annat branschen med SKVP. Förordningar beslutas av en kommitté av medlemsstater där Energimyndigheten företräder Sverige och förordningarna gäller sedan som lag inom hela EU. Energimyndigheten utför också tillsyn när det handlar om ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen. Myndigheten har rätt att testa produkter vid misstanke om brister i produkterna eller informationen om dem och kan utfärda vite och andra sanktioner som försäljningsförbud. Nämnda regelverk gäller en lång rad produkter inom energiområdet. En produktgrupp är uppvärmningsprodukter för vattenburna centralvärmesystem, såsom pannor av olika slag samt värmepumpar, till exempel bergvärmepumpar, luftvattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Beroende på produkttyp gäller regelverken upp till en viss effekt. Det är tillverkaren som har ansvar för att testa och märka produkterna. Energimärkningsetiketten ska innehålla energieffektivitetsklass, ljudnivå och effekt. För närvarande gäller skalan A+++ till D för uppvärmning och A+ till F för tappvarmvatten. En annan produktgrupp är luftkonditionering och luftluftvärmepumpar. Beräkning av energieffektiviteten baserar sig på SEER (seasonal energy efficiency ratio) och SCOP (seasonal coefficient of performance) som tar hänsyn till luftluftvärmepumpens verkningsgrad under en hel kyl- respektive uppvärmningssäsong. SCOP speglar verkningsgraden under flera olika förhållanden som antas vara representativa (vanliga) i en viss klimatzon. Energimärkningen har klasser som sträcker sig från A+++ till G. Förutom krav på energieffektivitet finns även krav på ljudnivå inomhus och utomhus. Ekodesigndirektivet och energimärkningsförordningen är nu föremål för revision. Det handlar bland annat om eventuell ny klassning av pannor, minimikrav på energiprestanda och hur klassningen i energimärkningen ska göras och anges. Vissa nya regler börjar gälla 1 mars i år. Andra regler dröjer och vissa kan komma att dröja ända till 2026, men Energimyndigheten arbetar för att det inte ska ta så lång tid. Vissa ändringar som gäller värmepumpar kan förhoppningsvis komma på plats innan årets slut. – I jämförelse med den senaste revideringen 2013 har vi nu skärpa klimatmål att ta hänsyn till, säger Carlos Lopes, senior rådgivare hos Energimyndigheten och svensk förhandlare i EU. EU har nytt mål att bli klimatneutralt till 2050 och Sverige har siktet inställt på 2045. – Vi ser gärna att det blir skärpa krav framförallt för pannor och att energimärkningen främjar de energieffektivaste lösningarna, som till exempel de bästa värmepumparna. Med tanke på att en revision av regelverken tar ungefär fem år innan den får genomslag och att livslängden för pannor ofta är i storleksordningen 25 år är det viktigt att vara ute i tid, fortsätter Carlos Lopes. Allteftersom värmekällor som använder fossila bränslen eller i övrigt orsakar nettoutsläpp av koldioxid avvecklas så kommer värmepumpar att få en allt viktigare roll i integrerade system som värmer våra fastigheter. Korrekta data om uppvärmningsprodukter är avgörande och i sammanhanget har EU:s databas EPREL en stor roll (EPREL = The European Product Database for Energy Labelling). I denna måste tillverkare lägga in data om energiprestanda och annan teknisk dokumentation. Databasen ska vara gemensam för hela EU och blir viktig inte minst för tillsynsmyndigheter som Energimyndigheten.

Vi ser gärna att det blir skärpa krav och att energimärkningen främjar de energieffektivaste lösningarna, som till exempel de bästa värmepumparna. /Carlos Lopes, senior rådgivare hos Energimyndigheten och svensk förhandlare i EU. Foto: Oskar Lürén


DLE

– framtidens koncept för miljövänlig och energi­effektiv­ kyla och värme! DLE-konceptet har på kort tid fått ett stort genomslag och gjort succé. Just nu installeras DLE-tekniken i många projekt som t ex Sergelgatan för Vasakronan, Bas Barkarby för Atrium Ljungberg och Yasuragi för Nordic Hotels & Resorts AB/AS.

DLE är i dag den överlägset mest energieffektiva och miljövänliga produkten på marknaden. DLE-konceptet brukar stå för 100% av en fastighets behov av värme och kyla. Energin som DLE-systemet tillför fastigheten återvinns till både värme och varmvatten. För fastighetsägare är det här en dröm.

DLE använder sig av återvunnen CO2 – ett 100% miljövänligt köldmedium

Det här är en hållbar lösning över tid som är både energi- och kostnadseffektiv. DLE-tekniken ger direkt en energibesparing på mer än 20%, för både värme och kyla. Det finns starka skäl, såväl klimatmässiga som ekonomiska, för att satsa på DLE-tekniken. Konceptet har redan varit i drift i flera år hos flera beställare. I dag levererar Labkyl aggregat i fyra standardiserade format, DLE 100, DLE 500, DLE 1000 och DLE 2000.

Foto: Vasakronan, Gustav Kaiser

installation.se · labkyl.se

TESAB LABKYL


104 Svensk Byggtidning

VÄRMEPUMPAR

Efterfrågan på värmepumpar är så stor att branschen har brist på tekniker, framförallt kyltekniker för installation av kylanläggningar och värmepumpar. Bild: Kjell-Arne Larsson

VÄXTVÄRK

i värmepumpsbranschen Förra året var ovanligt bra för kyl- och värmepumpsbranschen. Försäljningen gick upp med 9 procent från 2019, sett till alla typer av värmepumpar. Sedan en tid lider branschen av växtvärk så till vida att det är mycket svårt att rekrytera personal, framförallt de tekniker som installatörsföretagen behöver. AV KJELL-ARNE LARSSON SETT TILL FASTIGHETSKATEGORI ökade försäljningen av

värmepumpar mest till stora fastigheter, med 7 procent. Uppdelat på typer av värmepumpar ökade luft-vattenvärmepumpar med 15–20 procent medan frånluftsvärmepumpar visade en försäljning som var all-time-high. – Den höga volymen av frånluftsvärmepumpar kanske delvis kan förklaras med att många äldre installationer närmade sig sin

livslängd och därför byttes ut, förklarar Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert hos Svenska kyl & värmepumpföreningen. Samtidigt minskade antalet installationer av bergvärme under 2020.

Brist på personal Efterfrågan på värmepumpar är så stor att branschen har brist på tekniker, framförallt kyltekniker för installation av kylanläggningar >>


Vi hjälper er att spara energi! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

IVT Geo - bergvärmepump • Anpassad för all typer av fastigheter. • Möjlighet att kombineras med fjärrvärme. • Trygghet med installation och serviceavtal av IVT-Partners.

IVT Vent 402 - frånluftsvärmepump • Enkel styrning och snygg installation. • Anpassad för utbyte oavsett tidigare märke.

Varför väljer allt fler fastighetsägare värmepump?

• Hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

En förklaring är priset. Normalt sparar du in investeringen på bara tre till sex år. Och ju fler kvadrat du behöver värma, ju mer pengar finns att spara. Vi på IVT har en hel avdelning med specialister på värmepumpar för fastigheter. Vi ger dig tydliga underlag att ta ställning till och hjälper dig hela vägen till ett driftsäkert värmesystem. Vill du se hur andra gjort? Vi har flera referensprojekt att läsa om - från mindre hyresfastigheter till Sveriges största geoenergiprojekt. Besök: www.ivt.se/storre-fastigheter/projekt och inspireras.

Du hittar din IVT-återförsäljare på www.ivt.se


106 Svensk Byggtidning

VÄRMEPUMPAR

och värmepumpar. Rapporter från Navet Analytics som gör undersökningar två gånger per år visar att bristen har tilltagit. Det finns en treårig gymnasieutbildning för kyltekniker. De som klarar den avslutande certifieringen är helt klara för arbetsmarknaden. Ett alternativ för den som redan har en annan gymnasieutbildning är 12–15 månader på yrkeshögskola. Och Insu i Katrineholm erbjuder en intensiv utbildning på ett halvår. Anne-Lee Bertenstam och kollegan Henrik Brengesjö jobbar för utbildningsfrågorna genom kontakter med Skolverket. Dessutom sitter de med i ledningen för yrkeshögskolorna. Målet är att öka utbildningsplatserna. Problemet är dock att ibland finns platser, men inte tillräckligt många sökande. – Vi är aktiva på sociala plattformar för att locka ungdomar till utbildningarna och det har gett bra utdelning, fortsätter Anne-Lee Bertenstam. Det som lockar är förstås de goda utsikterna att få jobb med bra lön, men dessutom att samtidigt bli engagerad för miljön och klimatet.

Bättre matchning Svenska kyl & värmepumpföreningen tog initiativet till Matchningskommissionen för att utreda hur man kan komma tillrätta med rekryteringsbehoven. Budskapet är enkelt: om en arbetslös person går en yrkesutbildning är sannolikheten för jobb efteråt mycket hög. Kommissionens förslag är bland annat att introducera ett yrkesbasår för nyanlända och andra som vill ställa om till yrkesarbete. Ett annat att göra kyl- och värmepumpstekniker till en inriktning under gymnasiets el- och energiprogram. – Vi försöker påverka politiker till arbetsmarknadsinsatser. Bland annat vill vi att man sätter igång arbetsmarknadsutbildningarna igen, avslutar Anne-Lee Bertenstam. Vissa företag rekryterar arbetskraft i andra EU-länder. Den certifiering som teknikerna har gäller inom hela EU så de är behöriga att montera även i Sverige.

Den höga volymen av frånluftsvärmepumpar kanske delvis kan förklaras med att många äldre installationer närmade sig sin livslängd och därför byttes ut. /Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert, Svenska kyl & värmepumpföreningen


VÄRMEPUMPAR

Vasakronan moderniserar och uppgraderar Sergelgatan. Bild: Vasakronan, Gustav Kaiser

Svensk Byggtidning 107

Stockholms största geoenergianläggning

ANVÄNDER DLE-TEKNIK

Labkyl har fått uppdraget att installera centrala Stockholms största geoanläggning med kyla och värme. Fyra klimatneutrala DLE-aggregat förser kontor och handelsplatser med klimatneutral värme, kyla och varmvatten. SERGELGATAN VAR SVERIGES första gågata när den byggdes

1959 och ingår i det stora ombyggnadsprojekt som Vasakronan genomför i sina fyra höghus med kontor och gågatans låghus med handel. Labkyl installerar fyra kraftfulla DLE-aggregat med en sammanlagt effekt på två megawatt. De kommer täcka fastigheternas hela värmebehov. Det här är tredje projektet som Vasakronan väljer DLE-teknik. Tidigare har liknande installationer gjorts till Vasakronans stora kontorsfastigheter Kv. Nöten 3 och 5 i Solna, men också i Atrium Ljungbergs BAS Barkarby samt Hasseludden Yasuragi för Nordic Hotels & Resorts AB/AS. – Det är framsynt av vår beställare att de väljer att bygga en sådan här energianläggning mitt i Stockholm. Energilösningen är helt miljövänlig och använder sig av hållbar DLE-teknik. Nu är vi i installationsfas och har tidigare hjälpt vår beställare med strategin angående Sergelhusens energiflöden. I det här projektet arbetar vi med konsulterna från Ferax Installationsprojekt AB som ser DLE-teknikens alla fördelar, säger Patrik Larsson, vd på Labkyl. DLE – Delta Lift Energy, ett hållbart, energi- och kostnadseffektivt koncept. Aggregaten skapar både kyla och värme och kan användas till såväl kyla, uppvärmning som varmvatten. Systemen

kan arbeta från -40°C till +85°C. DLE-konceptet ger vanligen en fastighet 100 procent effekttäckning. Verkningsgraden är normalt 20-30 procent högre beroende på driftförhållanden än andra system. Det som möjliggjort den här utvecklingen är den banbrytande DLE-tekniken, där CO2 (koldioxid) används i stället för miljöfarliga syntetiska köldmedier. Den CO2 som används har återvunnits från ammoniak- och biogastillverkning. – När vi studerade lösningen med koldioxid som en del av DLE-konceptet såg vi många fördelar som ger fantastiska möjligheter. DLE-tekniken konkurrerar ut en traditionell HFO-lösning. Vi får en förbättrad verkningsgrad samtidigt som lösningen är klimatneutral. Det här är framtiden, vi löser hela frågan med köldmedier utan att tappa i verkningsgrad, säger Mats Helander på Ferax Installationsprojekt AB. – DLE-konceptet är med sina naturliga köldmedier och höga verkningsgrad en innovativ lösning för att skapa miljövänlig värme, kyla eller komfortkyla. Tekniken gör att vi kan använda naturliga köldmedier utan begränsning, vilket innebär att värmesystemet kan leverera väldigt höga temperaturer samtidigt som vi får en hög värmeåtervinningsgrad för att att till exempel skapa varmvatten, säger Johan Revholm på SEC Projekt AB.


108 Svensk Byggtidning

VÄRMEPUMPAR

På bred front i samhället ska mängden köpt energi i fastighetssektorn minskas med hälften till 2050. Bild: Vaillant

VÄRMEPUMP

– möjligt bidrag i energieffektiviseringsoch renoveringsprojekt Motivet till att installera värmepump i en befintlig fastighet är att minska energiförbrukning och spara kostnader. I synnerhet i samband med renoveringsprojekt är det viktigt att inte bara överväga installation av värmepump eller annan alternativ värmekälla, utan från början arbeta strategiskt med helheten för att nå bästa energieffektivisering och förbättrad innemiljö. AV KJELL-ARNE LARSSON PÅ BRED FRONT i samhället ska mängden köpt energi i fastig-

hetssektorn minskas med hälften till 2050. Det kräver ambitiösa åtgärder inte minst när miljonprogramsområdena renoveras. – Ta ett helhetsgrepp på energieffektiviseringen och börja med en energikartläggning, säger Tomas Berggren, expert på Energimyndigheten. Ett rättesnöre man sedan kan ta fasta på är Energitriangeln.

Energimyndigheten finansierar nätverken BeLok (lokaler) och BeBo (bostäder). Nätverken erbjuder kurser, kostnadsfria ”verktyg” och vägledningar, samt referenser till goda exempel. Fastighetsägare, andra beställare, konsulter med flera får gratis gå webbutbildningen Energilyftet. Därefter kan man fortsätta med exempelvis utbildningen Beställarkompetens. BeLok har lanserat Totalmetodiken, som erbjuder stöd och >>


Vi har lösningar

för alla behov Värmepumpar, luftkonditionering & ventilation

HITTA DIN LÖSNING, KONTAKTA OSS • 08-462 92 90 • www.kylpartner.se


110 Svensk Byggtidning

VÄRMEPUMPAR

Gör en ordentlig kartläggning av energiförbrukning och alternativa lösningar innan val av värmepump. Bild: easyserv

Både installationer av värmepumpar och vilka andra åtgärder det än kan gälla måste sättas in i sitt sammanhang, i ett strategiskt arbetssätt där man börjar med kartläggning och avslutar med uppföljning. /Tomas Berggren, expert, Energimyndigheten

”verktyg” för bland annat fastighetsägare. På ett lönsamt sätt förbättras energiprestandan i befintliga lokaler. Om man inte själv har kompetensen är det viktigt att från början anlita en oberoende energikonsult. Man måste undvika att hamna ”i händerna på” värmepumpsleverantörer som främst är inriktade på att sälja och installera sina fabrikat, om det nu är den tekniken man funderar på. Totalmetodiken börjar med framtagning av åtgärdspaket som initialt omfattar energikartläggning och insamling av alla relevanta data. Etapp 2 består av åtgärder och etapp 3 av uppföljning. Totalmetodiken erbjuder gratis verktyg. Lönsamheten av enskilda åtgärder respektive kombination av åtgärder visas i kurvor. Värmepump som delvis ersätter fjärrvärme kan innebära vissa besparingar. Men beakta också isolering av klimatskal (som snart kan ge betydande besparing), nya fönster, ny ventilation etc. BeLok:s metodik ger svar på frågorna om vilka åtgärder som bör genomföras och i vilken ordning.

”Rekorderlig renovering” BeBo erbjuder liknande stöd och hjälp, en strategi som är en parallell till ”Totalmetodiken”. Mot bakgrund av renoverings-

Nyttan av en brett upplagd och välplanerad energilösning inklusive värmepump kan också bli betydande förbättringar av innemiljön. Bild: Kjell-Arne Larsson

behoven i miljonprogramsområdena togs en metod fram som benämns Rekorderlig renovering. Fastighetsägaren kan genom ett metodiskt arbetssätt uppnå både energibesparing, kostnadsreduktion, innemiljöförbättring och kunskapsuppbyggnad. För att klara detta är helhetsgrepp nödvändiga och att man hittar en kombination av energibesparande åtgärder där de mest kostnadseffektiva kan vara med och betala för åtgärder som inte skulle ha valts som enskild åtgärd. Investering eller reinvestering i värmepumpar kan utgöra en del av ett åtgärdspaket. Totalt sett ska hela åtgärdspaketet vid renovering vara så kostnadseffektivt att det uppfyller fastighetsägarens krav på lönsamhet. – Både installationer av värmepumpar och vilka andra åtgärder det än kan gälla måste sättas in i sitt sammanhang, i ett strategiskt arbetssätt där man börjar med kartläggning och avslutar med uppföljning. Här ska vi också tänka på att innemiljön i befintliga hus ofta är dålig. Nyttan av ett brett upplagt och välplanerat åtgärdspaket blir också betydande förbättringar av innemiljön, avslutar Tomas Berggren, expert på Energimyndigheten.


Säkra miljömålen och öka värdet på era fastigheter

Kyla

Värme

Service

Installation

Vi utför projektering, installationer och servicearbeten med stor vikt vid hållbarhet samt energi- och miljöfrågor.

Sedan starten 1984 har vår strävan alltid varit att ligga i framkant när det gäller teknik, kvalitet och service. Detta har gjort oss till en av branschens ledande aktörer inom kyl- och värmeteknik. Vi värdesätter goda, långsiktiga och sunda kundrelationer och ett gott arbetsklimat. Våra tjänster ska skapa ett mervärde för våra kunder och deras verksamheter - då har vi lyckats. www.kylgruppen.se

Vretensborgsvägen 20, 126 30 Hägersten

Tel. 08-445 22 10


112 Svensk Byggtidning

VÄRMEPUMPAR

CFC-köldmedier skadade ozonskiktet och utfasades tack vare Montrealprotokollet 1987. Under senare år har HFC-köldmedier använts. Men eftersom dessa är kraftiga växthusgaser ska även dessa fasas ut. Bild: Kjell-Arne Larsson

F-GAS-FÖRORDNINGEN

trappar ner användning av miljöfarliga köldmedier CFC-köldmedier skadade ozonskiktet och utfasades tack vare Montreal-protokollet 1987. Under senare år har HFC-köldmedier använts. Men eftersom dessa är kraftiga växthusgaser (högt värde på GWP Global Warming Potential) ska även dessa fasas ut och nu med hjälp av F-gasförordningen EU/517/2014 och motsvarande svenska SFS 2016:1128. AV KJELL-ARNE LARSSON F-GASFÖRORDNINGEN SKA successivt begränsa försäljningen

av f-gaser (det vill säga fluorinnehållande gaser, såsom olika typer av HFC) och förbjuda köldmedier med hög miljöpåverkan (högt GWP), vid nyinstallation och service. En del av förordningen förbjuder installationer och service där köldmedium med hög miljöpåverkan används, detta efter ett visst årtal. Regelverken är relativt invecklade, men avsikten är att strama åt användningen successivt. F-gasförordningen innehåller också delar som ska styra försäljningen av f-gaser inom EU genom att begränsa den mängd

f-gaser (mätt i CO2-ekvivalenter) som får säljas ett visst år. Tillverkare och importörer har tilldelats kvoter som styr hur många ton CO2 e som deras försäljning av f-gaser får ge upphov till. År 2030 ska försäljningen vara högst 21 procent av vad den var 2015 (räknat som CO2 e). Förordningen syftar till att sänka utsläppen av f-gaser med två tredjedelar till 2030 i förhållande till 2015. – Det är viktigt att alla som tillverkar, importerar, säljer och hanterar och installerar dessa produkter sätter sig in i bakgrunden och de förordningar och författningar som gäller, säger Robert Thell, ordförande i Svenska kyltekniska föreningen.

Rätt temperatur på rätt plats! Vi hjälper dig med en framtidssäker kyl- och värmelösning till din anläggning – Som är både energieffektiv och miljövänlig.

Kylmästarna En del av TESAB-kedjan

Tel 08-410 99 990 | info@kylmastarna.se | www.kylmastarna.se


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV VAILLANT

Svensk Byggtidning 113

VAILLANTS VÄRMEPUMP erkänns som ”Bra val”

Det stora försäkringsbolaget Folksam har genomfört ett stort test av värmepumpar. Vaillants luft/vatten-värmepump, aroTHERM plus, får utmärkelsen ”Bra val”. EN VÄRMEPUMP ÄR både en effektiv och miljövänlig metod

Otroligt miljövänlig

för uppvärmning av bostäder. Dessutom finns det goda möjligheter för att investeringen leder till stora besparingar över tid.

aroTHERM plus utmärkte sig i synnerhet i kategorin miljö och blev tilldelad det högsta betyget. aroTHERM plus har också bidragit till att revolutionera luft/ vatten-värmepumpar i och med användningen av ett naturligt köldmedium. Här förbluffade man självaste CNN genom att introducera det naturliga köldmediet med ett CO2-avtryck som är 700 gånger mindre än tidigare (från 2088 kg till 3 kg CO2 per kg köldmedium), utan att göra avkall på effektiviteten.

Jämförelse av 70 värmepumpar Som konsument kan det dock vara svårt att följa med i den tekniska utvecklingen och välja den rätta värmepumpen. Det har nu blivit lättare. Ett av Sveriges största försäkringsbolag, Folksam, har nämligen testat och jämfört omkring 70 värmepumpar. Folksam har testat olika typer och modeller från ett stort antal tillverkare som konkurrerar om utmärkelsen ”Bra val”. En utmärkelse som ska hjälpa husägare att göra ett val som är rätt och hållbart när de investerar i en ny värmepump.

Effektivitet, miljö, funktion och garanti Det stora testet byggde på fyra kategorier, däribland effektivitet, miljö, funktion och garanti, och olika betyg utdelades beroende på kategori. Inom typen luft/vatten-värmepumpar tog Vaillants aroTHERM plus hem utmärkelsen ”Bra val”. Totalt sett erhöll aroTHERM plus fina poäng i alla fyra kategorier och kan nu stoltsera med att vara bland de bästa värmepumparna i sitt slag.

En värmepump för hela Norden Att aroTHERM plus klarar sig fint i ett test som bygger på det svenska klimatet bevisar att vi har att göra med en värmepump som kommer att klara sig bra och vara effektiv i hela Norden – i vart fall ända ner till -25° C.

www.vaillant.se


114 Svensk Byggtidning

STADSUTVECKLING

Stora byggnaden ”Spektrum” blir något av hjärtat i Ebbepark, med reception, lounge, konferenslokaler och restaurang. Bild: Winell & Jern

BLANDSTADSDELEN EBBEPARK – innovationsföretag samsas med service och boende

Mellan universitetet och centrum i Linköping växer en ny typ av innerstadsmiljö fram. Ebbepark utgör en nytänkande del av staden för innovations- och utvecklingsföretag, men också för service och boende. Innovation och kunskap präglar området, liksom en livsstil som är hållbar på flera sätt. Mottot för stadsdelen är ”Dare, Care and Share”. AV KJELL-ARNE LARSSON EBBEPARK BESTÅR AV fyra kvarter och där kvarteret Verkstan

nu närmar sig färdigställande. Här har Sankt Kors låtit uppföra fyra byggnader samt ett parkeringsgarage. Nu i januari stod ”Repfabriken” klar och i denna inryms Campushallen med gym och träningslokaler. Företagen Maxar och Nordic Biomarker flyttar in i sina kontor här under året. Endast en mindre lokalyta återstår att hyra ut, lämplig för ett café eller motsvarande. – Vi är mycket nöjda med de hyresgäster vi knutit till oss och att de ser långsiktigt på sin etablering här, säger Anna-Maria Jakobsson, vd för Sankt Kors.

”Hjärtat” i Ebbepark Den andra stora byggnaden är ”Spektrum” som blir något av hjärtat i Ebbepark, med reception, lounge och konferenslokaler. Det finns också lokaler för en restaurang samt kontorsytor, både för egna kontor, för co-working och mer flexibla ytor. På en av takytorna finns en stor terrass för både utomhus-

arbete och socialt umgänge. I kvarteret finns ytterligare två mindre huskroppar, där en av dem inreds till kontor för Axis Communications, medan för den andra diskussioner pågår med potentiella hyresgäster. Dessa hus blir helt klara i augusti i år, respektive under tredje kvartalet nästa år. Parkeringshuset under mark är redan färdigställt och har 161 bilplatser och ett cykelrum för 194 cyklar. – Ebbepark har ett ambitiöst hållbarhetsprogram. Det innebär bland annat att vi bygger för delade lokalytor och delade parkeringsplatser samt att området erbjuder bilpool och elcykelpool, berättar Anna-Maria Jakobsson. Här ska nya lösningar testas i skala 1:1. – Ebbepark blir en blandstadsdel med både företag, service och bostäder. Det är intressant att både vi, hyresgäster och andra aktörer kan ha testbäddar här för att utveckla teknik inom fastighetssektorn och andra områden. Helt i linje med en av stadsdelens målsättningar som är innovativa samarbetsformer, säger Anna-Maria Jakobsson.


STADSUTVECKLING

Svensk Byggtidning 115

TEAM Projektpartner svarar för projektledning av Ebbepark och dess olika delprojekt. Företaget har ramavtal med Sankt Kors för projektledning. Projektledningsgruppen består av tio personer. Team Projektpartner har arbetat med allt från idé, skisser, detaljplan, systemhandlingar, projekteringsledning och nu även ledning av byggproduktionen för byggnaderna. För Verkstan har Sankt Kors handlat upp de 14 entreprenörerna i delad upphandling, där TEAM Projektpartner hanterat allt från förfrågningsunderlag och utvärdering av anbud till ledning, styrning och samordning. – Det är intressant och bra att vara med i alla faser av projektet, säger Peter Nilsson, projektchef hos TEAM Projektpartner, och som arbetat i projektet ända sedan idéstadiet 2015. Nu leder företaget byggproduktionen på plats, med bland annat tre arbetsledare för husbyggena och en för markarbetena. I uppdraget ingår också markinfrastruktur inklusive ledningar i mark och gator för Tekniska Verken. Efterhand som Sankt Kors får hyresgäster för sina lokaler svarar TEAM Projektpartner också för hyresgästanpassningar. FAKTA I KORTHET: Nybyggnationer i Ebbepark, Linköping Tidplan: juli 2017–hösten 2022 Area: 34 000 kvm BTA Byggherre: Sankt Kors Fastighets AB Projekt- och byggledning: TEAM Projektpartner PPS AB Byggentreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB Arkitekt: Winell & Jern Värde: 800 Mkr

– Ebbepark har ett ambitiöst hållbarhetsprogram, berättar Anna-Maria Jakobsson, vd för Sankt Kors. Bild: Lasse Hejdenberg

–Tänk inte på din inomhusmiljö eller på dina stödsystem... Överlåt det till oss i stället! Våra ledord är öppenhet, kundfokus och enkelhet!

www.torpheimer.se


116 Svensk Byggtidning

KONTOR

Det nya Merkurhuset utstrålar exklusivitet där man inte har sparat på något när det gäller spännande och annorlunda material och lösningar. Bild: Bornstein Lyckefors arkitekter AB

MERKURHUSET

– en göteborgsk institution Merkurhuset på Skeppsbron har i mer än hundra år legat vid Göta älv centralt i Göteborg och är en ståtlig byggnad där många rederier har haft sina kontor. Den inre delen mot staden har varit ett tomrum under flera decennier då den delen av byggnaden revs och sedan dess varit en parkeringsplats. Nu bygger Platzer Fastigheter och Bygg Göta världens fräckaste kontorsbyggnad och knyter samtidigt ihop staden på ett trevligt sätt. AV MARIE LOUISE AARÖE – DET KÄNNS MYCKET bra att Skeppsbron i Göteborg utveck-

las och vi är först ut, säger Claes Sjöström, projektledare på Platzer Fastigheter. Genom Stora Badhusgatan och Esperantoplatsen för vi samman staden, samtidigt som vi bygger ihop det nya med det gamla huset som kommer att ge spännande arkitektoniska kontraster. Esperantoplatsen är en levande plats som tangerar Järntorget. Den nya byggnaden är på åtta våningar samt källare. Företaget Forsman & Bodenfors hyr fem av dessa våningar med avsikten att samlokalisera sina verksamheter som legat spridda runt om i Göteborg. Två våningar är fortfarande lediga samt även restauranglokalen i gatuplan. – Vi såg här en möjlighet att vara med och utveckla Skeppsbron som en ny kommande stadsdel och ser detta projekt som ett

startskott för andra efterföljande, säger Claes Sjöström. När det gäller utvecklingen av Skeppsbron har debatten varit hög i Göteborg. Men bortsett från det vill man nu bygga ett hus som berikar området. – Trots att det är en byggnad med mycket glas får den en robusthet av det fina teglet. Byggnaden certifieras enligt Breeam och Beam Well, internationella certifieringar utifrån ett poängsystem. Det gamla huset, som är över hundra år, måste man ha respekt för och ingår i den viktiga gestaltningen och omsorgen, säger Claes Sjöström. Den gamla palatsliknande byggnaden Merkurhuset uppfördes 1897 och ritades av arkitekten Ernst Krüger, en ståtlig byggnad med torn och tidstypiska detaljer. Fortfarande finns inredning kvar i huset från den gamla rederitiden. Byggnaden har en hänförande


utsikt över Göta älv. Den nya delen av Merkurhuset som vetter in mot staden har inspirerats av hamnen och stenstadens robusta kvartersstruktur.

Ett prestigefyllt projekt – 2018 fick vi en förfrågan genom en upphandling om en totalentreprenad i partnering där det var många mjuka värden som ingick, berättar Matias Klysing, vd, Bergman & Höök Byggnads AB. Vi vann upphandlingen och under sommaren 2019 rev Platzer en del som vi var behjälpliga med och under hösten 2019 påbörjade vi markarbetena. Bygget av stommen kom igång under våren 2020. Nu är det full fart på de invändiga arbetena. Arbetet med de platsbyggda murade fasaderna har precis påbörjats. Fasaden består av ett mycket exklusivt tegel. Byggnaden är genomgående av mycket hög klass och man har inte sparat på något. Det finns inget som är standardiserat i projektet. – Projektutvecklingen sker kontinuerligt i varje del som vi bygger, berättar Mattias Klysing. Det innebär stora krav på oss alla. Det finns många önskemål om material där marknaden ännu inte har hängt med, som exempelvis att vissa väggar ska vara beklädda med tyg som ska uppfylla både brand- och miljökraven. Det är en stor utmaning att ligga i framkant, men vi gillar det. För att få till runda fönster i takkuporna har vi använt avloppsrör i plast där vi svetsat på en ring för infästning och sedan satt in glas och därefter klätt in fönstren med plåt för att få det rätta uttrycket. Det ska se bra ut både nerifrån gatan och inifrån översta våningen.

KONTOR

Svensk Byggtidning 117

För att få till runda fönster i takkuporna har vi använt avloppsrör i plast där vi svetsat på en ring för infästning och sedan satt in glas och därefter klätt in fönstren med plåt för att få det rätta uttrycket. /Matias Klysing, vd, Bergman & Höök Byggnads AB Det är själva projektet som driver utvecklingen. Samtliga underentreprenörer, installatörer och leverantörer bidrar. Alla drar lärdom av varandra och jobbar mot samma slutmål; världens fräckaste kontor som ska stå klart hösten 2021. – Ett annat exempel är att besiktningsmännen är med i arbetet och besiktigar kontinuerligt samt är också med på arbetsmöten. Det får inte finnas något som sitter fel eller snett. Allt ska vara på topp och projektet har utvecklats och antagit nya former och samarbeten. Ett genomgående helt nytt och spännande sätt att arbeta, säger Mattias Klysing.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av kontor i Göteborg Byggherre: KB Biet (Bygg Göta AB och Platzer Fastigheter AB) Totalentreprenad: Bergman & Höök Byggnads AB Arkitekt: Bornstein Lyckefors arkitekter AB

Team. Work. PE är huvudkonstruktör för kvarteret Merkurius. Tillsammans skapar vi innovativa och hållbara lösningar inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Läs mer på pe.se


118 Svensk Byggtidning

KONTOR

Karlstads nya stadsdel och arbetsplatsområde Fanfaren växer etappvis fram i ett logistiskt optimalt läge nära centrum och kommunikationer.

BÅGFORMAT ARBETSOMRÅDE växer etappvis i Karlstad

Fem byggetapper och fem byggnader för i först hand kontor, men också med butiker, restauranger, gym och service. Fanfaren vid Klaramotet i Tingvalla utvecklas till en egen stadsdel och arbetsplatsområde nära E 18 i Karlstad. – Med flexibla byggnader som kan inredas för olika typer av framförallt kontorshyresgäster, förklarar ansvarige arkitekten Rune Börhaug på Mondo arkitekter Värmland. AV THOMAS ANDERSSON ETABLERINGEN AV DEN nya stadsdelen Fanfaren sker på tidigare

obebyggd mark väster om Klarälven vid Tingvalla och E18 i centrala Karlstad. Ett område som växer fram med fokus på kontor och kompletterande service med bland annat handel och restauranger. – Ett av de logistikmässigt bästa områdena i hela Karlstad. Det ligger intill motorvägen med enkel på- och avfart. Du har nära till centrum, busstation och järnvägsstation, säger Magnus Fält, fastighetschef och vice vd på byggherren Maxfastigheter Den första utbyggnadsetappen stod klar vid årsskiftet 2018-2019. Då med hyresgäster som Rekryteringsmyndigheten och Restaurang Hamburgerbruket. Efter avslutad utbyggnadsetapp nummer två flyttade ICA Supermarket in som hyresgäst i ytterligare en nyproducerad byggnad. Liksom Restaurang Food Court samt kontors – och utbildningsverksamhet. Under första halvåret 2021 pågår bygget av ett tredje hus i en tredje etapp med sikte på färdigställande till hösten samma år. Husen uppförs med en stomme i betong och stål och med fibercementskivor på fasader som kläs med fönsterband. Fönster och fasader mot motorvägen är extra välisolerade. Fasadskivorna

på huset i exempelvis etapp två växlar mellan olika kulörer och nyanser, beroende på sol- och dagsljus. De fem husen i Karlstads nya stadsdel Fanfaren kännetecknas arkitektoniskt av en bågform. – Byggnaderna ligger i en stor båge, eller halvcirkel. Alla har samma formspråk, förklarar arkitekt Rune Börhaug, Mondo arkitekter Värmland. I slutändan handlar projektet Fanfaren om fem utbyggnadsetapper för olika verksamheter och en bruttoyta på sammanlagt 55 000 kvadratmeter. FAKTA I KORTHET: Nybyggnad kontor, Fanfaren etapp 3, Karlstad Tidplan: oktober 2020–augusti 2021 Byggherre: Maxfastigheter i Sverige AB Byggentreprenör: Wermlandsbygg i Sverige AB Arkitekt: Mondo arkitekter Värmland AB Kostnad: 50-100 Mkr

Tynäsgatan 6, 652 16 Karlstad Sveagatan 148, Grums | 0555-124 05 | grumsror.se | info@grumsror.se

Till Ansvarig för kundreskontra/ faktureringsansvarig

Viktig information om kundfakturor Byte av fakturaadress fr.o.m. 2020-09-01

054-13 10 10 • info@norrstrandsgolv.com • www.norrstrandsgolv.se I samarbete med Aspia AB har vi en ny skanningslösning

byter vi fakturaadress. Införandet av fakturaskanning inn

Från och med 2020-09-01 skall samtliga fakturor som i dagsl Värmland AB, organisationsnummer 556456-6296 adressera


Planen är att Fabege AB ska utveckla ett nytt stadscentrum för det framtida Flemingsberg. Bild: Huddinge Kommun

KONTOR

Svensk Byggtidning 119

FLEMINGSBERG UTVECKLAS till ett internationellt affärs- och forskningscentrum Huddinge kommun och Fabege AB har tecknat avtal om markanvisning för utveckling av Flemingsbergsdalen till en internationell affärs- och forskningshubb i södra Stockholm. FABEGE AB SKA UTVECKLA ett nytt stadscentrum för det

framtida Flemingsberg. Stadscentrum ska utvecklas till en mötesplats som erbjuder miljöer för arbetande, boende, studerande och besökare med ett brett och varierat utbud av offentliga mötesplatser, kultur, restauranger, nöje, handel och grönska. Nu tas nästa stora steg för utveckling av Flemingsbergsdalen. Huddinge kommun har tecknat avtal med Fabege AB om markanvisning invid Flemingsbergs station. Markanvisningen omfattar cirka 90 000 kvadratmeter kontor och övriga kommersiella ytor samt 30 000 kvadratmeter bostäder. Fabege AB kommer tillsammans med det egna fastighetsinnehavet ta ett samlat ansvar för exploatering av utvecklingen av hela Flemingsbergsdalen. Planen är att Flemingsberg ska gå från att vara en regional kärna till ett internationellt affärs- och forskningscentrum. Ett centrum som på sikt ska locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. En plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare. – Nya viktiga steg tas i Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Vi planerar för tiotusentals nya arbetsplatser och bostäder i en attraktiv stadsmiljö. Flemingsberg ska bli en självklar etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv och en eftertraktad livsmiljö, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande. – Markanvisningsavtalet med Huddinge kommun är nästa förväntade steg i Fabeges utveckling av Flemingsbergsdalen.

Genom avtalet förstärks Fabeges närvaro och kontroll över den framtida utvecklingen. Vi är glada över att fortsätta vår planerade utveckling av Flemingsberg i samarbete med Huddinge kommun, kommenterar Stefan Dahlbo, vd, Fabege. Flemingsberg utgör idag en av de största målpunkterna söder om Stockholms innerstad med universitetssjukhus, världsledande forskning, fem universitet och högskolor samt myndigheter och företag. Inom en radie av en kilometer från Flemingsbergs station finns idag en hög koncentration av kunskap och människor i form av 15 000 boende. Därför är Flemingsberg utpekad som en regional stadskärna och lyfts fram som en självklar knutpunkt för morgondagens infrastruktur. Planen är att Fabege AB ska utveckla ett nytt stadscentrum för det framtida Flemingsberg. Stadscentrum ska utvecklas till en mötesplats som erbjuder miljöer för arbetande, boende, studerande och besökare med ett brett och varierat utbud av offentliga mötesplatser, kultur, restauranger, nöje, handel och grönska. I stadscentrum planeras även för vidare utveckling av rättscentrum samt en ny bytespunkt för kollektivtrafiken. – Just nu så pågår ett av Sveriges första stadsutvecklingsprojekt i Flemingsberg, säger Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör i Huddinge kommun. Med Fabege och alla andra aktörer i området får vi tillsammans vara med och bygga en unik och spännande mötesplats för många människor.


Man har valt högsta kvalitet på design och materialval på Stationshusen i Falkenberg. Exteriören består av svart stål och ek som harmonierar med varandra samt ger ett spännande uttryck. Bild: White Arkitekter AB

Stationshusen i Falkenberg erbjuder

TOPPMODERN KONTORSPARK Området kring Falkenbergs tågstation fortsätter att växa. Här bygger Eirefelt Fastigheter två kontorsbyggnader där det första, Stationshus 2, precis står klart. Falkenberg ligger strategiskt bra till mellan Oslo och Köpenhamn och vid havet som präglar staden på ett positivt sätt. Det gör att Falkenberg successivt utvecklas alltmer. AV MARIE LOUISE AARÖE – STATIONSHUSEN BYGGS i två etapper där vi börjar med nr 2,

berättar Martin Eirefelt, vd, Eirefelt Fastigheter. Den första etappen består av en byggnad på fyra våningar. Här kommer Friskis & Svettis flytta in på plan ett och Region Hallands öppenpsykiatri på våningarna två och tre. Den andra etappen består av en sju våningar hög byggnad. Vi tänker oss att i detta hus kommer det att finnas all tänkbar service som exempelvis restaurang, café, frisörsalong osv för att göra det smidigt och trevligt för de som reser, arbetar eller bor i området.

Mellan byggnaderna planeras ett torg med lummig grönska samt en vattenspegel och sittbänkar. Här ska man kunna mötas på ett trevligt sätt. Denna del av Falkenberg expanderar och Tröinge Ängar är ett nytt område som vuxit och blivit en egen stadsdel och man räknar med att minst 400 nya bostäder kommer att byggas fram till 2025. – Stationshusen kommer att få en tydlig miljöprofil och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, säger Martin Eirefelt. Taken är belagda med sedum som fångar upp regnvatten, har en renade


effekt och är gynnsamt för insekter och fåglar. Det har varit viktigt med ett genomgående hållbarhetstänk i projekten. Genom diskussioner med White Arkitekter har vi kommit fram till olika miljöanpassade val såväl inomhus som utomhus. Det är högsta kvalitet på design och materialval. Exteriören består av svart stål och ek som harmonierar med varandra samt ger ett spännande uttryck. Eken kommer att få en patina som bli allt vackrare. – Vi på Whites team har i projektet bidraget med både projekteringsledning, arkitektur, landskapsarkitektur och miljö. Det goda samarbetet med alla inblandade kommer i slutresultatet medföra ett kvarter som tar plats i staden och bidrar till ett livfullt stationsområde, säger Jimmie Ahlgren, projekteringsledare, White i Halmstad.

Gott samarbete – Vi har byggt fastigheter för Eirefelt Fastigheter tidigare, berättar Marie Bengtsson, entreprenadingenjör på Tage & Söner. Vi fick en förfrågan om detta projekt, som en samverkansentreprenad. Det innebär öppenhet och transparens samt en kontinuerlig dialog med alla inblandade entreprenörer. Det är en vacker byggnad med en originell fasad som är prefabricerad och monterad på plats med träfanerskivor med kompositkärna som vinklas in mot fönstren. Kortsidan av långdelen är beklädd med plåtar där både färg och form bidrar till den intressanta fasaden. Inredningen är vackert belyst med fina material som träpanelinslag i dörrar och väggar. De tre första planen i Stationshus 2 är nu inredda och klara. Den fjärde våningen väntar på hyresgäst för att då anpassas efter deras önskemål.

KONTOR

Svensk Byggtidning 121

Det är genomgående en vacker miljö och mycket tid har lagts på att få fram en fin belysning. /Marie Bengtsson, entreprenadingenjör, Tage & Söner

– Det är genomgående en vacker miljö, säger Marie Bengtsson och mycket tid har lagts på att få fram en fin belysning. Martin Eirefelt har en vision där vikten av en god och vacker arkitektur ingår. Det är ett mycket trevligt projekt att vara involverad i och det goda samarbetet mellan alla har underlättat. FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av kontorsverksamhet i Falkenberg Byggherre: Eirefelt Fastigheter AB Totalentreprenör: Tage & Söner i Varberg AB Arkitekt: White Arkitekter AB Markentreprenör: Åminne Entreprenad AB

Tage & Söner är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom byggentreprenad, byggservice och fastighetsförvaltning. Vi har en stark och lokal förankring i västra Sverige. Vår framgång bygger på ett starkt engagemang och yrkesskickliga medarbetare. Tage_söner_200x55mm.indd 1

2016-10-20 09:39:52


122 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Ett charmigt villaområde från 1910-talet kompletteras nu med 90 bostadsrätter i en låg bebyggelse för att bevara det ursprungliga uttrycket. Bild: Radar Arkitektur

FJÄLLBO PARK UTVECKLAS med nya bostadsrätter

Fjällbo Park i östra Göteborg är ett charmigt område med övervägande villabebyggelse från 1910-talet. Nu bygger Egnahemsbolaget 90 bostadsrätter. Fokus har varit att behålla det estetiska med lägre hus som ska harmoniera med den ursprungliga bebyggelsen. AV MARIE LOUISE AARÖE – VI VANN UPPHANDLINGEN som totalentreprenör i sam-

verkan, berättar Peter Bladh, platschef på Vestia Construction Group AB. Vi startade produktionen i maj 2020 och räknar med en första inflyttning under 2022. Det nordligaste av de fem husen består av fem våningar medan de övriga husen söderut består av fyra våningar. Valet av byggmaterial har varit viktigt. Därför fångar vi upp de bästa tillgängliga materialen för en god miljö. Stommen är i betong med fasader i trä. Panelerna är skarvlösa för att ge en god känsla och ta upp uttrycket från den befintliga bebyggelsen. Interiören håller en god standard med en tillvalslista man kan välja utifrån. Lägenheterna består av ettor upp

till femmor, totalt 90 lägenheter samt en övernattningslägenhet för gäster.

God kommunikation – Vi har ett mycket gott samarbete med Egnahemsbolaget och Familjebostäder som äger marken, säger Peter Bladh. Vi lägger stort fokus på att forma ett väl fungerande samarbete vilket vi startade redan tidigt i projekteringen för att uppnå ett bra projekt ur ett långsiktigt perspektiv med tanke på, förutom produktionen, även den framtida driften och förvaltningen. Vi har skapat en mötesstruktur mellan verksamheterna och de boende för att det


ska bli en bra produkt och att produktionen, som varar i princip tre år, ska fungera på bästa sätt. För att uppnå detta kommunicerar vi varje vecka till alla i området vad som är på gång och ska hända framöver. Fjällbo Park byggs utifrån Miljöanpassad byggnad 2.0 2017 som till stor del handlar om produktion, energi, hälsa och buller. Man vill ligga så lågt som möjligt på dessa problem under byggtiden.

Förbättringar för framtiden – När vi ändå är i gång och gräver i området så gör vi också förbättringar i området bland annat nya VA-ledningar. Tanken är också att få till en grön och lummig miljö. Därför arbetar vi med en befintlig park där vi också ska bygga en ny lekplats. Vi är kontinuerligt inne och försöker göra förbättringar i området med tanke på framtiden. Det finns Lindalléer i området som är skyddade av Länsstyrelsen. Vi har en tät dialog med dem och en landskapsarkitekt är anlitad för att säkerställa alléerna. – Vi kallar oss Team Fjällbo och samtliga i gruppen samverkar på ett riktigt bra sätt och bidrar verkligen mot gemensamma mål berättar Peter Bladh. För att skapa engagemang och motivation arbetar vi med flera olika verktyg för målstyrning. Ett utav dessa verktyg är en speciellt utformad app som vi med hjälp av ett antal frågor, som vi tillsammans med vår beställare definierat. Vi tar tempen på hur deltagarna upplever projektets status, bland annat genom att mäta om vi håller budget, hur bra vi jobbar tillsammans och om arbetet utförs med hög kvalitet. Resultatet presenteras direkt efter varje

BOSTAD

Svensk Byggtidning 123

Vi är kontinuerligt inne och försöker göra förbättringar i området med tanke på framtiden. /Peter Bladh, platschef, Vestia Construction Group AB

mätning på TV-skärmen i entrén till bodarna så att alla i projektet får reda på hur vi ligger till.

Naturskönt område Från de första villorna på 1910-talet har Fjällbo Park utvecklats genom åren med radhus, flerfamiljshus och nu med trevliga och ljusa bostadsrätter. Området gränsar till Fjällbo Ängar och Fjällboberget där det kryllar av naturstigar, små grottor och hela 180 klättringsleder.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av flerbostadshus i Utby, Göteborg Byggherre: Göteborgs Egnahem AB Totalentreprenör: Vestia Construction Group AB Arkitekt: Radar Arkitektur & Planering AB

Fler perspektiv ger bredare förståelse och mer genomtänkta förslag. Därför driver vi projekt utifrån principerna – se helheten, utgå från människan, gestalta för framtiden. Läs mer om konsten att tänka runt på radar-arkplan.se


124 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Cykelkungen består av två huskroppar på 5 respektive 6 våningar, med 99 lägenheter på 20–100 kvadratmeter. Det är allt från etagelägenheter i bottenplan med radhuskänsla till vindslägenheter. Bild: Hauschild+Siegel Achitecture

FÖRSTA BILFRIA BOENDET i Uppsala

Sveafastigheter Bostad blir först med ett bilfritt boende i Uppsala. Cykeln som färdmedel prioriteras med generösa utrymmen för cyklar, för att pumpa, mecka och förvara däck. Alla som flyttat in får möjlighet att hyra eldriven lådcykel och får fem års medlemskap i en bilpool. Även i övrigt har Cykelkungen höga hållbarhetsambitioner. AV KJELL-ARNE LARSSON IDÉN BAKOM ETT bilfritt boende kom från arkitektföretaget

Hauschild+Siegel Architecture som tidigare ritat två bilfria bostadsprojekt i Malmö. Arkitektföretaget hade sedan i egen regi startat ett projekt med lokalisering i Östra Salabacke i Uppsala, en stadsdel som expanderat starkt under senare år. Händelseutvecklingen blev emellertid den att Sveafastigheter kom att förvärva det ganska långt komna projektet från arkitekten. – Därmed fick vi med även idén om ett bilfritt boende. Vi tycker dessutom att Östra Salabacke är ett intressant utvecklingsområde med ett mycket bra läge i Uppsala. Stort serviceutbud finns i närheten och med cykel når man snabbt stora delar av staden, säger Åsa Hansson, projektchef hos Sveafastigheter Bostad. De boende i Cykelkungen har inte möjlighet att hyra någon bilplats vid fastigheten. Den är med andra ord uppförd med

P-talet 0. Uppsala kommun gick med på detta tack vare höga hållbarhetsprestanda, inte bara när det gäller de boendes val av cykel som huvudsakligt färdmedel. – Husen har stor tillgång på parkeringar för cyklar, cykelpumpar både ute och inne, ett utrymme för att mecka med cykel och möjlighet att förvara cykeldäck, samt ett träningscykelrum, fortsätter Åsa Hansson. Det finns möjlighet att hyra eldriven lådcykel. Alla som flyttat in har fått fem års medlemskap i en bilpool och ett UL-busskort fyllt med 1000 kronor. – Cykelkungen är ett grönt boende med Sedum-tak, solceller, en lummig gård och växter som kommer att slingra på fasaderna. Förutom ett återvinningsrum finns ett återbruksrum för saker som man vill ge bort. Husens energiprestanda klarar kraven enligt Miljöbyggnad nivå silver, vilket är den ambition vi har i alla


BOSTAD

nybyggen, avslutar Åsa Hansson. Totalentreprenör för Cykelkungen har varit Hanssons Hus Entreprenad AB (H2). Husen består av prefab i betong på en platsgjuten platta. Alla bärande delar i huset utgörs av prefab, inklusive lägenhetsskiljande väggar. Betongytterväggarna är klädda med 200 mm cellplast och putsade i vitt. – Vi har sedan tidigare bra samarbete med Sveafastigheter. Merparten av våra åtaganden är totalentreprenader vilket gällde även för Cykelkungen, berättar Jacob Juntorp, som varit både projektledare och platschef för bygget. Utmaningarna har varit den trånga byggplatsen, där vi var de sista som byggde i kvarteret. En logistiksamordnare arbetade heltid för att klara inleveranser och samordning på byggplatsen. Vindsvåningarna med sina branta partier monterades på marken och lyftes sedan på plats, ett trick som företaget använt i tidigare byggen. – Cykelkungen har ett miljöinriktat koncept som inkluderar ett parkeringstal på noll. Det är stimulerande att vara med i frontlinjen, bryta ny mark och bidra till utvecklingen i branschen. Cykelkungen är verkligen en bra referens som vi tar med oss i vår fortsatta verksamhet, avslutar Jacob Juntorp från H2.

Svensk Byggtidning 125

ggtek.se

FAKTA I KORTHET: Cykelkungenn nybyggnad av bostadshus, Östra Salabacke, Uppsala Tidplan: april 2019–november 2020 Byggherre: Sveafastigheter Bostad AB Totalentreprenör: Hanssons Hus Entreprenad AB Arkitekt: Hauschild+Siegel Achitecture AB Värde: cirka 140 Mkr

KVALITETSSÄKRADE STÄLLNINGAR OCH VÄDERSKYDD Hyrex AB går stolt i fronten för ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala. Hyrex anlitades som ställningsentrepenör för Cykelkungen Sala Backe. ”Som specialister på tekniska lösningar och säkra produkter tar vi era projekt till nya höjder!” Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen.

STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN SAMT STIB-AUKTORISERADE.


126 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Två nya bostadshus med balkonger och infärgade fasader ramar in en innergård ovanpå ett gemensamt garage i stadsdelen Ängsgärdet i Västerås. Bild: Lansa Fastigheter

Två nya bostadshus på

ÄNGSGÄRDET I VÄSTERÅS I Västerås bygger totalentreprenören Consto två flerbostadshus på Pilgatan i den nya stadsdelen Ängsgärdet. Ett tidigare industriområde som nu omvandlas till ett centrum och bostadsområde med på sikt närmare 600 bostäder. – Husen byggs med CO2-reducerad betong, som beställaren specifikt efterfrågat i det här projektet, berättar arbetschef Tord Johansson på totalentreprenören Consto AB. AV THOMAS ANDERSSON DE TVÅ NYA hus som uppförs i Västerås nya stadsdel Ängsgärdet

är 6-7 våningar höga och byggs genomgående med prefabricerad betong. Under det ena huset placeras ett parkeringsgarage. – Vi drog igång den första september 2020 och håller fortfarande på med parkeringsgaraget i källarplanet på Hus 1, rapporterade totalentreprenören Constos arbetschef Tord Johansson till Svensk Byggtidning i mitten på januari månad 2021. Samtidigt pågick arbetet med grundplattan för det lite mindre

Hus 2. Det som är placerat mot Pilgatan. I slutet på januari började också gårdsbjälklaget att monteras, det vill säga ”locket” på de båda husens gemensamma garage. Det av Lansa Fastigheter ägda Pilhus AB står som byggherre för de två hus som nu uppförs i stadsdelen Ängsgärdet i Västerås. Där Abetong levererar den CO2-reducerade betongen till hus med solceller på taken och traditionella balkonger utan inglasning på infärgade betongfasader i skiftande kulörer. På hus som utrustas


BOSTAD

Svensk Byggtidning 127

Vi har bra kläm på det här och en bra arbetsplatsledning som hela tiden är på tå. /Tord Johansson, arbetschef, Consto AB

med bergvärme. Ambitionen är att certifiera nyproduktionen som Miljöbyggnad Silver. Byggprojektet genomförs på en liten fastighet med begränsad tomtyta. Dessutom intill den förhållandevis hårt trafikerade Pilgatan. Utmanande begränsningar för logistik och byggande som rätt antagna också kan vändas till effektiviserande fördelar, påpekar totalentreprenören Contos arbetschef Tord Johansson. – Det här gör att vi måste planera transporter och att allting måste klicka i varandra. Det kan också vara bra! Vi har bra kläm på det här och en bra arbetsplatsledning som hela tiden är på tå. Till hösten blir det tätt hus och i februari 2022 beräknas byggprojektet gå i mål med planerad inflyttning under tidig vår.

Utvidgat centrum Ängsgärdet och Pilgatan ligger ungefär 1 kilometer öster om Västerås centrum. Ett tidigare industriområde som nu transformeras till en utvidgning av Västerås centrum med bostads- och hyresrätter, handel, matbutik och hotell.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad flerbostadshus, garage, Västerås Tidplan: september 2020–februari 2022 Byggherre: Pilhus AB Byggentreprenör: Consto AB Arkitekt: KLARA Arkitekter Kostnad: 300-400 Mkr

Vi levererar stommen till Kv Sågklingan


128 Svensk Byggtidning

BOSTAD

De flesta lägenheter kommer att få balkonger i söderläge. Bilder: Bonava

Nu byggs det bostadsrätter

I SÖDRA EKKÄLLAN

Bonava har ägt mark i Södra Ekkällan sedan 2006 och sedan dess har de utvecklat både bostadsrätter hyresrätter och radhus i området. Nu bygger de Tinnerbäcks Brunn – ett grannskap på 52 bostadsrätter, 2-5 rum och kök. AV MARTINA STRAND NYHLIN – DET ÄR ALLTID KUL att vara med från idé till färdigställande

och se hur projektet växer fram. Att vi i tidigt skede tänker smarta planlösningar, tydliga målgrupper och storlek på lägenheter. Försäljningen har gått bra och samtliga hem har nya ägare som tillträder nu till hösten, säger Sofie Bornmar, project manager på Bonava Sverige. Södra Ekkällan är ett område som har nära till det mesta: Linköpings stadskärna, natur, handel och även skolor och förskolor. Området som vuxit fram de sista femton åren har blivit en fin boendemiljö tycker Sofie Bornmar. Tinnerbäcks Brunn är ett Svanenmärkt lamellhus med två trapphus och höjden variera från 6 till -8 våningar. Fasaden är putsad med inslag av cemberit på balkongerna och det är plåttak.

– Projektet kommer att ha en grönskade innergård och ett gårdshus med relax för avkoppling tillsammans med grannprojektet Tinnerbäcks Brunn II, säger Sofie Bornmar. Marklägenheterna har uteplats som vetter mot innergård, de flesta lägenheterna har balkong i söderläge. Under marken finns ett garage. Projekt genomförs som en utförandeentreprenad och Bonava har projekterat grannskapet. – Vi har handlat upp alla entreprenörer och det är ett sammansvetsat gäng som tidigare byggt åt oss enligt liknande upplägg i annat projekt i området. Samarbetet är gott, säger Sofie Bornmar. Enligt Anton Söderteg på AB Lindstams Bygg, som är Bonavas generalentreprenör, har det gått ”oförskämt bra” att bygga Tinnerbäcks Brunn. Och nu är de inne på etapp två i samma projekt. Det ska vara klart i november i år. AB Lindstams Bygg har byggt i området i femton år och tycker det är kul att det nu börjar bli ett ”färdigt område”. – Det blir ju lite trängre kring projekten ju fler hus som kommer upp, men det är en fördel för projektet att många flyttat hit. De som bor här gillar området och trivs. Området är ett kanonområde, tycker jag, säger han.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping Tidplan: November 2019–september 2021 Byggherre Bonava Sverige AB Byggentreprenör AB Lindstams Bygg Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter Kostnad: 80-100 Mkr


Flerfamiljshuset som byggs utmed Flygaregatan och Beredningsgatan i Halmstads nya stadskvarter i Västra Förstaden, innehåller 175 hyreslägenheter och beräknas stå färdigt december 2022. Bild: E/S-A Arkitekter AB

BOSTAD

Svensk Byggtidning 129

UNIKT SAMARBETE I VÄSTRA FÖRSTADEN Gemensamma värderingar och arbetssätt var det som förde projektutvecklaren I Am Home och byggentreprenören Peterson & Hansson Byggnads samman när fastigheten Bonden 7, i Halmstads nya stadskvarter i Västra Förstaden, skulle bebyggas. Tillsammans med stadsarkitekten, byggnadskontoret och E/S Arkitekter växte ett flerfamiljshus fram, innehållande 175 yteffektiva lägenheter och en varierande fasadstruktur som bryter ned storskaligheten på ett smart sätt. AV KIM HALL DEN 16 OKTOBER togs det första spadtaget och i slutet av samma

månad påbörjades grundarbetet. Den tidigare fastighetsägaren hade sanerat marken eftersom fastigheten tidigare hade varit industritomt. Nu ville Halmstads kommun uppföra en ny stadsdel i ett attraktivt område med plats för totalt 500 bostäder i varierande storlekar och med olika aktörer. – När vi såg tomten ville vi vara med. Initialt hade vi sedan tidigare ett samarbete med Rikshem, som kommer att äga och förvalta byggnaden när den står färdig december 2022. Vi tecknade avtal med Peterson & Hansson Byggnads efter en selektiv upphandling. Vi hade samma värderingar och arbetssätt som gjorde att allt stämde överens, säger Daniel Johnsson, projektledare och tillika byggherreombud på I am Home, i samarbete med Rikshem. – Allt kändes rätt från början och när projekteringen var klar kom vi snabbt igång med platsgjutningen av källaren. Nu ska vi påbörja arbetet med byggnaden ovan mark, 11 800 BTA. Bygg-

konstruktionen består av platsbyggd filigranbjälklag, förklarar Martin Cronholm, platschef på Peterson & Hansson Byggnads. Stadsarkitekten ville få fram en bykänsla då kvarteret ligger intill ett äldre villaområde. Gestaltningen och fasaden diskuterades så att det skulle stämma överens med produkten som I Am Home hade. Det resulterade i att fasaden nu består av varierande struktur, material och kulörer. Taket kläs med bandtäkt plåt och i källarplan finns garage med 70 platser och förråd. Förråd finns även i bostaden. På bottenplan vid Flygaregatan och Beredningsgatan ligger de kommersiella lokalerna som i sig skapar en stadskänsla. – Fasaden har delats upp och består av puts, värmebehandlat trä och fibercementskivor. Lägenheterna består av tvåor om cirka 40 kvadratmeter, till treor om cirka 55 kvadratmeter. Vissa lägenheter får balkong. Våningsplanen varierar mellan fyra, fem och nio våningsplan där lägenheten högst upp i hörnet av Flygaregatan och Beredningsgatan, är något större och med stor balkong i söderläge, berättar Daniel Johnsson. Innergården är kringbyggd med generösa ytor för umgänge och grönska. Gårdsfasaden är ljus och har loftgångar till lägenheterna. Byggprojektet byggs enligt miljöbyggnad silver. – Det har varit en del utmaningar. Det är många delar och önskemål som ska sammanfalla. Nu jobbar vi för att alla puzzelbitarna ska falla på plats, tillägger Martin Cronholm.

FAKTA I KORTHET: Flerfamiljshus, Bonden 7 i Halmstad Byggperiod: oktober 2020–december 2022 Projektutvecklare: I am Home Byggherre: Rikshem Byggentreprenör: Peterson & Hansson Byggnads AB Arkitekt: E/S-A Arkitekter AB


130 Svensk Byggtidning

BOSTAD

ELEVBOSTÄDER HELT I TRÄ – byggs enligt Miljöbyggnad Silver

Byggnationen av de båda elevbostäderna i Bräkne-Hoby, vid E22 mellan Karlshamn och Ronneby i Blekinge är nu på gång. Byggnaderna innehåller totalt 46 lägenheter. Den ena byggnaden har sex utbildningssalar samt grupprum på plan två. AV KIM HALL PROJEKTET BYGGS enligt Miljöbyggnad Silver och har bland

Bilder: Freddie Pettersson

annat solceller på södertaket, som försörjer byggnaderna med el. Folkhögskolan, som grundades 1869, ägs och drivs av Region Blekinge. Men det var först 1916 som folkhögskolan kom till Bräkne-Hoby för att stanna. Skolan bedriver traditionella gymnasieutbildningar av det mer praktiska slaget, såsom fiskevård, konst, låtskrivande, matlagning, textförfattande, samt teater och dramapedagogik. – Det finns idag elva elevbostäder med åtta lägenheter i varje hus. Byggnaderna är från 1970-talet och är byggda med den byggteknik man hade då. Vi har fixat ventilation mellan isolering och bottenplattan, men byggnaderna är gamla och skolan behövde dessutom nya elevrum och undervisningslokaler, säger Mats Gebestam, byggprojektledare på Region Blekinge. De nya byggnaderna omfattar totalt 2 400 kvadratmeter och byggs i två plan med teknikutrymmen i vindsutrymmet. Sedan det första spadtaget togs i augusti 2020 har Lagans Byggnads AB hunnit gjuta betongplatta på mark samt rest den första huskroppen. I början av februari är det ena huset tätt och det andra senare i vår. Konstruktionen består av trä rakt igenom och med trästomme som håller upp byggnaderna. Fasaden består av Cembritskivor, där mittenpartiet har mörkare grå nyans, medan gavlarna och sidorna har röd nyans. – Vi håller på med fasaden och innerväggarna i den ena byggnaden Allt tillverkas under väderskydd, vilket gör att vi inte är


BOSTAD

Svensk Byggtidning 131

Bild: Freddie Pettersson

beroende av vädret och lättare kan hålla tidsplanen. Invändigt har vi fläktar som torkar upp, förklarar Freddie Pettersson, områdeschef för Lagan Byggnads AB i Blekinge. Projektet bedrivs som samordnad generalentreprenad, vilket betyder att bygghandlingar har regionen tagit fram medan Lagan Byggnads ansvarar för byggnationen. Husen är ritade av Projektbyggaren Teknik Syd i Växjö. – Det är många detaljer att hålla reda på. Våra hantverkare tycker det är kul att bygga i trä rakt igenom. Det är inte så ofta man gör det. Den andra byggnaden med undervisningssalar på plan två är lite annorlunda invändigt. Annars är byggnaderna identiska utvändigt, säger Freddie Pettersson.

Larssons Plåtslageri

Utemiljön är grön med träd och wifi vid några av sittbänkarna. Det byggs även ett miljöhus med källsortering samt ett cykelskjul. I slutet av januari 2022 beräknas byggprojektet vara slutfört och inflyttning sker under våren. FAKTA I KORTHET: Folkhögskola Elevbostäder Bräkne-Hoby, Blekinge Byggperiod: augusti 2020–januari 2022 Byggherre: Region Blekinge Generalentreprenör: Lagan Byggnads AB i Blekinge Arkitekt: Projektbyggaren Teknik Syd i Växjö

APPELQUIST MÅLERI AB Sedan 1880 Tele 0457/25100


132 Svensk Byggtidning

BOSTAD

BYGGER TVÅ FLERBOSTADSHUS i Repisvaara

I stadsdelen Repisvaara i Gällivare bygger totalentreprenören S A Englund två flerbostadshus på uppdrag av byggherren LKAB. Ett av många projekt i utvecklingen av en ny stadsdel. Och ett led i den på grund av gruvbrytningen pågående samhällsomvandlingen av Malmberget och Gällivare. AV THOMAS ANDERSSON REPISVAARA ÄR en ny stadsdel som succesivt byggs i Gällivare.

Här vid foten av Dundret i tätortens södra del bygger totalentreprenören S A Englund två flerbostadshus med LKAB som byggherre. Byggrojektet handlar om totalt 38 lägenheter fördelade på två huskroppar i fyra våningsplan, plus vindsvåning med förråd och teknikrum. Byggstart var i augusti 2020. – Betongstommen är på plats, fasaderna påbörjade och yttertaken strax klara, rapporterar S A Englunds projektledare Simon Viklund till Svensk Byggtidning i februari 2021. Husen uppförs med prefabricerad betongstomme och bjälklag från Öjebyn och Prefabmästarna i Sverige. Även ytterväggarna

Hundra år av erfarenhet och lika mycket kunnande.

Med i hög utsträckning prefabricerade lösningar från norrbottniska leverantörer uppför byggföretaget S A Englund två bostadshus i stadsdelen Repisvaara i tätorten Gällivare. Bild: S A Englund

är av prefabricerad betong. Dessutom kommer badrummen som kompletta prefabricerade moduler från Part Construction i Kalix. – Det är en relativt hög fabriceringsgrad i projektet, konstaterar Simon Viklund. Fasaden på de två översta våningsplanen samt vindsvåning kläs i trä. Det pågående byggprojektet i södra Repisvaara är det senaste projektet av flera tidigare i samma område för privatägda, norrbottniska, byggföretaget S A Englund. – Fördelen här är att vi kan återanvända ett inarbetat byggsätt med nästan alla inblandade leverantörer. Utmaningen är att det är rätt många lägenheter, parkeringsplatser och så vidare på ganska begränsad tomtyta. De två bostadshus som nu byggs är bara ett av flera avslutade, pågående och kommande byggprojekt i Gällivares nya stadsdel Repisvaara. Sammantaget med sikte på runt 1 000 nyproducerade bostäder i villor och flerbostadshus med antingen hyres- eller bostadsrätter. Har då byggföretaget S A Englund några nya kommande byggprojekt på gång i Repisvaara? – I dagsläge har vi inte skrivit kontrakt på något ytterligare projekt. Men vi tittar givetvis på allting som ska göras, svarar byggföretagets projektledare Simon Viklund. Samhällsomvandlingen i Malmberget i Gällivare kommun, tolv mil söder om Kiruna, har på grund av gruvbrytningens växande sprickor och sättningar i marken pågått i decennier. FAKTA I KORTHET: Nybyggnad flerbostadshus, Gällivare Tidplan: augusti 2020–januari 2022 Byggherre: LKAB Fastigheter AB Totalentreprenör: Byggmästare S A Englund AB Arkitekt: M.A. F Arkitektkontor AB Kostnad: 70 Mkr

Konstruktion • Tillverkning • Montage www.prefabmastarna.se


BOSTAD

Svensk Byggtidning 133

Nya bostadsrätter byggs vid

KORSEBERG I VÄNERSBORG

Byggföretaget Brixly har uppfört ytterligare 40 bostadsrättslägenheter åt Riksbyggen vid Korseberg i Vänersborg efter en första etapp och ytterligare byggen är på gång. AV GÖSTA LÖFSTRÖM KORSEBERGS STRAND är namnet på det senaste projektet.

Området ligger mycket sjönära vid Vassbotten, den allra sydligaste viken av Vänern nära Vänersborgs centrum. Området Korseberg, där cirka 200 lägenheter är planerade, marknadsförs som ”en gömd jätteträdgård och en alldeles egen liten värld. En fridfull oas bortom stress och måsten”. Alla lägenheter i det nya bostadsområdet har utsikt över Vänerns sydvästra spets. Korseberg Strand består av tio villaliknande hus i två våningar med fyra lägenheter i varje. Planlösningarna är flexibla, vilket gör att lägenheterna passar för flera olika målgrupper, allt från singelhushåll till familjer och villasäljare med utflugna barn. De är i storlekar från två till fyra rum om 66 till 91 kvadratmeter. Standard är trestavsparkett, vita skåpsluckor och målade väggar. Men bostadsköparna kan göra sina egna tillval. Utöver de tio bostadshusen ingår i området carport för bilar till alla lägenheter samt en länga med förråd, återvinningsstation

Korseberg Strand med tio hus om vardera fyra lägenheter är en av fyra byggetapper vid Vassbotten i Vänersborg i Riksbyggens regi med Brixly AB som totalentreprenör. Bild: Tomorrow Arkitekter

och soprum. Ett gemensamhetshus innehåller övernattningslägenhet alternativt festlokal. – Tekniskt bygger husen på platta på mark, stålpelare, gjutna betongvalv, trä i ytterväggar och tak plus liggande panel på utsidan och betongpannor på taket. Uppvärmning sker med fjärrvärme, berättar Jan Olsson, Brixlys platschef för projektet. Tidigare har Brixly för Riksbyggen uppfört Korseberg Park med 52 lägenheter. Nu aktuella Korseberg Strand om 40 lägenheter började byggas 2019, sedan mer än hälften av lägenheterna blivit sålda, och har haft etappvis inflyttning från oktober 2020 fram till mars i år. Ett kommande projekt i området heter Korseberg Fjärd som omfattar 54 lägenheter i ett 7-våningshus och beräknas få byggstart i vår. Ytterligare en etapp är planerad liknande Korseberg Fjärd med 50 lägenheter. Brixly grundades 2019, men har en 70-årig historia genom att företaget tidigare var en del av Erlandsson Bygg, som Erlandsson Bygg i Väst.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus i Vänersborg. Byggherre: Riksbyggen Totalentreprenör: Brixly AB Kostnad: 80 Mkr

Vi finns ute på fältet Allt inom VVS

Martin Karnström, arb.led. entreprenad Strömstad 0526-620 92 Robert Collin, arb.led. service Strömstad 0526-620 95 Robert Joelsson, arb.led. Tanumshede 0525-291 60

070-963 23 46 070-875 17 99 070-739 81 99

Strömstad Värme & Sanitet AB Oslovägen 41, Strömstad, Växel: 0526-130 75 VSS-butik: 0526-620 98, Färgbutik: 0526-620 99

Lurs Rör Storemyrsvägen 9, Tanumshede Tel: 0525-291 60 Annons 186x134.indd 1

2013-01-29 13.08


134 Svensk Byggtidning

BOSTAD

Högst upp på Drottninghög i Helsingborg kan de boende njuta av utsikten över Öresund från takterrasserna. Bild: Riksbyggen

BOSTÄDER PÅ HÖG HÖJD med utsikt över Öresund

På toppen av Drottninghög i Helsingborg, med utsikt över Öresund mot den danska kusten, har Riksbyggen uppfört totalt 149 lägenheter och en förskola med plats för cirka 80 barn. De tio våningar höga husen är en del av stadsmässan H22 City Expo, som arrangeras sommaren 2022. AV KIM HALL STADSOMVANDLINGEN AV Drottninghög påbörjades redan

2012 och nu börjar så smått resultaten av omvandlingen att synas. Längs med Regementsvägen har Riksbyggen byggt två hus på fastigheten Trumslagarpojken och Cymbalen 1 och 2, varav Trumslagaren innehåller 72 hyresrätter och Cymbalen som är formad som ett öppet L innehåller 39 hyresrätter, en förskola på bottenplan och 38 bostadsrättslägenheter. – Fastighetsuppdelningen upplevdes först som lite knepig, men när vi läste beskrivningen på Lantmäteriet blev det tydligare. Fastigheten är belägen bredvid stort grönområde med tillhörande utomhusbad. Husen är belägna på Regementsgatan, medan entrén till förskolan är på baksidan, förklarar Martin Björk, projektledare på Riksbyggen. På gården till Trumslagarpojken finns 17 parkeringsplatser och ett underjordiskt garage med 34 platser. Hyresrättslägenheterna har förråd inne i lägenheten medan bostadsrätterna har sina förråd i en sidobyggnad, där även gemensamhetslokal finns. På samma fastighet finns ett miljöhus. Båda sidobyggnaderna har sedumtak och tvärgående träpanel i svart kulör i fasaden. Både hyresrätterna och bostadsrätterna är av samma typ med vissa skillnader på tillval. Högst upp i Cymbalen finns två takterrasser, en för hyresgästerna och en för bostadsrättsinnehavarna.

www.lpmaleri.se

Annons_SvByggtidning_LPmaleri_92x60_20171121.indd 1

– Gavellägenheterna är genomgående och har balkong. Huset som svänger in mot cykelstigen, ovanför förskolan, har loftgång på baksidan. Det finns vissa standardskillnader i hyres- respektive bostadsrätterna, exempelvis har hyresrätterna rostfritt stål som diskbänk medan bostadsrätterna har nersänkt diskho infälld i laminatskivan samt komfortvärme i golvet i badrummet, säger Martin Björk och tillägger att Riksbyggen även har avtal med Öresundkraft om öppet fibernät till alla lägenheter och även avtal med M om en bilpool med tre Volvobilar. Konstruktionen består av prefabricerad betongstomme, tegelfasad i varierande mönster som Jais Arkitekter har tagit fram och låglutande papptak. – Vi hade byggstart i början av 2019 och gjöt bottenplattan i mars. Projektet har följt tidsplanen, avslutar Martin Björk. FAKTA I KORTHET: Trumslagarpojken och Cymbalen 1 och 2 Drottninghög Helsingborg Byggperiod: februari 2019–december 2021 Byggherre: Riksbyggen Totalentreprenör: Wästbygg Arkitekt: Jais Arkitekter

042-19 41 50

2017-11-21 10:40:16

www.oresundsfasad.se


Servicebyggnaden på Malmös sjukhusområde börjar ta form. Med curtain wall, prefabricerade glaselement, som fasad blir det en arkitektonisk byggnad som sticker ut. Bild: Perry Nordeng

VÅRD & OMSORG

Svensk Byggtidning 135

Bild: Tengbom

Omfattande modernisering i

NYA SJUKHUSOMRÅDET MALMÖ Servicen och transporterna inom Malmö sjukhusområde kommer att bli effektivare med säkrare hantering, när den nya servicebyggnaden blir färdig hösten 2022. Utöver service, varumottagning och avfallshantering kommer, den cirka 27 000 kvadratmeter stora byggnaden i fyra plan med teknikutrymme på plan fem, även att innehålla kontor och laboratorium. AV KIM HALL MALMÖ SJUKHUSOMRÅDE genomgår en omfattande moder-

nisering i syfte att kunna erbjuda högkvalitativ, trygg och effektiv sjukvård och bättre arbetsmiljö för sina anställda. Utöver ny vårdbyggnad, servicebyggnad och bättre teknisk infrastruktur byggs bårhuset om. Det gamla kapellet anpassas så att alla etniska kulturer ska kunna ta avsked av sina anhöriga. Nya bårkylar, beredningsrum och utrymmet där begravningsentreprenörerna kan lasta av och på byggs om med en överbyggnad. Det hela började som en del i fastighetsutvecklingen av sjukhusområdet. Efter beslut av regionfullmäktige 2013 och projektering 2015 påbörjades planeringen. Byggherren Region Skåne beslutade att driva projektet i samverkan med byggentreprenören Peab, arkitekten Tengbom och diverse konsulter. – Våra arkitekter och konstruktörer har fortsatt att konstuera även efter att vi börjat bygga. Programhandlingar kring vad bygg-

naden skulle innehålla, utförandet och layouten utfördes och kostnadskalkyl gjordes. Efter detta togs beslut om genomförande. Bygghandlingar togs därefter fram parallellt med byggandet. Skulle vi ha ritat först och byggt sen skulle det ha tagit för lång tid, förklarar Christian Weddig, delområdesansvarig för bygg i servicebyggnaden och bårhuset, i projekt Nya Sjukhusområdet Malmö. Våren 2018 sattes spaden i marken och nu har bygget av den nya servicebyggnaden hunnit halvvägs. Stommen, bestående av stål och betong, är på plats och i mars månad beräknas huset vara tätt. Fasaden består av curtain wall, prefabricerade glaselement som hängs på en bärande stomme. – Hela gestaltningen av sjukhusområdet har gjorts i samverkan med stadsbyggnadskontoret i Malmö stad. Miljö- och energikraven är höga, motsvarande Miljöbyggnad Silver, säger Christian. Installationerna utförs parallellt med byggandet. Ventilation och ljuskraven är höga, likaså val av ytskikt och säkerheten. – Servicehanteringen är placerad i nedre delen av byggnaden. Här finns automatiserade truckar som kör mellan servicebyggnaden och ut till avdelningarna, via kulvertar i sjukhusområdet, med försörjning till och avfall från avdelningarna. Avfallet sorteras och hanteras innan det hämtas av Sysav, avslutar Christian Weddig.

FAKTA I KORTHET: Servicebyggnad med bland annat laboratorium, Malmö sjukhusområde Byggperiod: september 2018–oktober 2022 Byggherre: Region Skåne Byggentreprenör: Peab Arkitekt: Tengbom


136 Svensk Byggtidning

VÅRD & OMSORG

Mellan avdelningarna på omsorgsboendet finns stora ljusa gemensamma ytor. Bild: Markgren Arkitekt AB

KUNGSBACKA

satsar på äldreboende Gruppen äldre, äldre växer alltmer i Kungsbacka. Sedan tidigare finns här åtta omsorgsboenden. Nu har man precis börjat att bygga ett nionde. En vacker byggnad som kommer att visa vägen in i kommunen från norr. AV MARIE LOUISE AARÖE – VI ÄR EN MYCKET expansiv kommun och har en stor puckel

av äldre, äldre. Kungsbacka kommun växer med 1 200-1 300 personer per år och då ökar även de äldre som många gånger är i behov av speciellt boende, berättar Christer Kilersjö, vd på det kommunala bostadsbolaget Eksta Bostads AB som bygger, äger och förvaltar bostadsfastigheter samt hyr ut lokalfastigheter till kommunen. – Ett lokalt program har skapats tillsammans med kommunen för att ta tillvara på alla önskemål och krav som brukarna har. Här har det varit viktigt att hitta modeller som fungerar, och nyckeln till ett lyckat resultat är just samverkan.

Planprocessen påbörjades i början av 2020, och då var ännu inte detaljplanen klar utan har arbetats fram parallellt. Det har kunnat genomföras genom en bra samverkan mellan Eksta och vård & omsorgsboende samt samhällsbyggnadskontoret. – Det går mycket bra om man om man har ett gott samarbetsklimat, säger Christer Kilersjö. Detta projekt är ett viktigt exempel på just detta.

Norra entrén Här skapas en ny stadsdel i norra Kungsbacka och omsorgsboendet Björkriset är början på en helhet där det planeras både bostäder,


VÅRD & OMSORG

Svensk Byggtidning 137

skola och förskola i området. Det är 120 lägenheter som byggs fördelade på 12 avdelningar med stora allmänna ytor. Varje avdelning består av 10 lägenheter formade som ett L där den stora gemensamma delen ligger i mitten. Lägenheterna är anpassade efter olika behov och för ett avancerat omhändertagande av de boende med en byggnad som ska fungera på ett bra sätt under många år. Under hösten 2020 stod ett omsorgsboende klart på Särö. Detta i Kungsbacka är en större variant där man har utnyttjat det som var bra i Säröprojektet.

Ljus inspiration Både exteriören och interiören går i ljusa färger som förmedlar glädje. Betongstommen är i en Co2 klimatsmart betong och i övrigt en traditionell byggnad med en ljus putsad fasad. Byggnaden är på två våningar med trevliga innergårdar som ska locka till att vistas i både för de boende och besökare. – Då vi ligger vid den norra infarten till Kungsbacka och är väl synliga, har den arkitektoniska utformningen varit viktig med en byggnad som ska upplevas på ett trevligt sätt även om den är stor, 12 000 kvadratmeter. Det tycker vi att arkitekten har lyckats med, säger Christer Kilersjö. Projektet drivs i en partneringsamverkan med fokus på att utveckla projektet tillsammans. Våra projekt inom Eksta handlar till 95 procent om partneringsamverkan. För att lyckas är det viktigt att man har en gemensam syn på arbetet för att det inte ska gå snett.

Miljön i fokus – Vi inom Eksta har också en spetskompetens inom energifrågan och vill hela tiden utveckla denna och ta tillvara på energin i dess helhet. Vi bygger exempelvis genomgående passivhus, säger Christer Kilersjö. Och det har vi gjort i minst 15 år. Vi följer de hårda kraven som innebär FEBY Guld. Vi har även byggt tak med solenergi under många år. Det senaste är en hybridsolfångare som innebär en kombination av solvärme (vatten) och solceller (el). Vi har också i Kungsbacka ett nytt koncept för storkök med

Christer Kilersjö är VD på Eksta Bostads AB, där man under många år haft miljön i fokus så också i projektet Björkris. Denna byggnad byggs efter FEBY Guld. Bild: Eksta Bostads AB

fettavskiljare där man ska kunna återvinna energin i fettet. I skrivande stund pålar man för den nya byggnationen som kommer att stå klar för inflyttning i slutet av 2022.

FAKTA I KORTHET: Björkris, nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kungsbacka Beställare: Eksta Bostads AB Totalentreprenör i samverkan: Brixly AB HK Arkitekt: Markgren Arkitektur AB

Stolt samverkanspartner och markentreprenör för Björkris vård- och omsorgsboende


138 Svensk Byggtidning

VÅRD & OMSORG

Trumslagargårdens nya äldreboende i Eskilstuna är placerat i naturskön miljö. Tyréns ambition som ansvarig konsult och arkitekt är att bidra till trygghet, gemenskap och livskvalitet. Bilder: Tyréns

Nybyggt äldreboende i suterräng på

TRUMSLAGARGÅRDEN I ESKILSTUNA Totalentreprenören NCC bygger 80 nya lägenheter i ett nytt vård- och omsorgsboende i Eskilstuna. En utbyggnad intill det redan existerande boendet Trumslagargården. Tillbyggnaden i suterräng ska stå färdig för slutbesiktning första kvartalet 2022. – Byggnadens form är unik och utmanande, men vi har en bra produktionsorganisation som arbetar kostnadseffektivt, säger Anders Lindkvist, affärschef Västmanland/Södermanland på NCC. AV THOMAS ANDERSSON DET UTBYGGDA BOENDET Trumslagargården i Eskilstuna

blir – enligt byggherren Eskilstuna Kommunfastigheter – ett ”modernt och tryggt boende” som svarar upp mot ett ökat behov av vård – och omsorgsboenden i Eskilstuna. Det nya äldreboendet är närmare bestämt en tillbyggnad intill det nuvarande boendet Trumslagargården. Beläget på Sveavägen nära Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Totalt handlar det om en fristående utbyggnad motsvarande cirka 8 000 kvadratmeter för 80 nya vård- och omsorgslägenheter. Plus personalytor och allehanda supportutrymmen. Under ledning av totalentreprenören NCC pågår under vintern och tidigt våren 2021 arbetet med en platsgjuten betongstomme. Därefter påbörjas tak och utfackningsväggar. Tillbyggnaden i suterräng i en naturnära omgivning kläs där-

www.oppundasvets.se 0150-48 91 20 • www.oppundasvets.se

efter med ”putsade fasader i en mörkare varmgrå färg”, lyder totalentreprenören NCC:s beskrivning av exteriören i ett pressmeddelande. – Det är en del skog i omgivningen och det har jobbats mycket med att få huset att smälta in på tomten. Byggnadens form och en grundläggning på olika nivåer är lite utmanande, men inga konstigheter, tillägger NCC:s affärschef Anders Lindkvist. Balkonger och entréer omgärdas av ytterväggar med träpanel. Träspaljéer kommer att fungera som stöd för växter, som skydd mot insyn och som solavskärmning.

Särskild hänsyn Byggnadsarbetet på det nya boendet bedrivs parallellt med pågående verksamhet i Trumslagargårdens intilliggande befintliga äldreboende. Vilket, påpekar Anders Lindkvist, ställer särskilda krav på hänsyn vad gäller sådant som logistik, buller och andra miljöpåverkande faktorer i ett pågående byggprojekt. – Så att det funkar för alla! Med höga krav på energieffektivitet samt på ventilation och material i inomhusmiljön har Trumslagargårdens nya äldreboende i Eskilstuna projekterats med sikte på certifiering för Miljöbyggnad Silver.

FAKTA I KORTHET: Ny- och tillbyggnad vård- och omsorgsboende, Eskilstuna Tidplan: april 2020–mars 2021 Byggherre: Eskilstuna Kommunfastigheter AB Totalentreprenör: NCC Sverige AB Arkitekt: Tyréns Kostnad: 180 Mkr


VÅRD & OMSORG

Svensk Byggtidning 139

KOMPLICERAT BYGGE på Östra Varvsgatan i Malmö

Att bygga ett nytt reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) med laboratorium som har extremt höga krav på hygienutrymmen och en logopedmottagning för personer med hörselproblem ovanpå den nya polishögskolan i Malmö, ställer höga krav på byggentreprenören. Bild: Thage i Skåne

AV KIM HALL TILL DET FÅR VI inte glömma att byggnaden på Östra Varvsga-

tan, Kranen 2, i Malmö är från tiden då Kockums tillverkade fartyg och ubåtar. Alldeles intill ligger nämligen den gamla U-båtshallen, som för cirka fem år sedan byggdes om för att anpassas till Försäkringskassans verksamhet. – Både U-båtshallen och denna byggnad innebär en hel del utmaningar för oss som utför byggentreprenaden. Kranen 2 är mer komplicerad än U-båtshallen så tillvida att Region Skåne och Malmö Högskola ska kunna bedriva sina verksamheter utan att störa varandra. Gamla byggnader är inte anpassade för alla nätverk och säkerhetskrav som dessa verksamheter kräver, säger Ulf Bergh, platschef på Thage i Skåne. Fastigheten ägs och förvaltas av Wihlborgs. Utvändigt är, den cirka 21 000 kvadratmeter stora industribyggnaden, i fem plan intakt. Fönsterpartierna har bytts ut mot mer energieffektiva. I övrigt har man försökt att bevara industrikänslan, där de gamla plåtdörrarna finns kvar i hissutrymmen. Men det är innanför ytterväggarna som de stora utmaningarna finns. – Den befintliga stommen är från Kockumstiden. Gjutna pelare och teglade ytterväggar samt gjutna bjälklag är intakt. Installationsmässigt innebär det ganska mycket arbete eftersom byggnaden inte är anpassad för vård- och skolmiljö, dessutom är våningshöjden ganska låg, säger Ulf Bergh.

Polishögskolan är till stor del klar, endast ett litet utrymme på plan tre återstår att färdigställa. Men de två översta våningsplanen som region Skåne hyr, återstår det en hel del installationsarbeten. Målningsarbetet och golvläggarna är i gång. Säkerheten är högprioriterad, vilket medför en hel del kabeldragningar. – Längst ner i huset finns batteribackup ifall det skulle inträffa strömavbrott. Behållarna där spermier förvaras, i minus 78 grader, måste fungera oavsett och får inte utsättas för elavbrott, förklarar Ulf Bergh. Region Skåne räknar med att kunna flytta in i byggnaden den första oktober. Det innebär att Thage i Skåne och alla inblandade i byggprojektet måste vara klara i augusti 2021. De rena rummen måste stå tomma i två månader för att säkerställa att luften är helt ren.

FAKTA I KORTHET: Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), logopedmottagning och Polishögskola Byggperiod: september 2019–augusti 2021 Byggherre: Wihlborgs Fastigheter Totalentreprenör Thage i Skåne Arkitekt: Nyquist & Morän Arkitekter

Service och installation på ventilations-, kyl- och värmeanläggningar. Sporregatan 5, 213 77 Malmö • Tel: 040-18 71 80 • Fax: 040-217 180


140 Svensk Byggtidning

SPORT & FRITID

Leksands nya sporthall för bland annat innebandy och skolidrott dockas mot befintlig sporthall och invigs hösten 2022. Bild: Agnasark AB

LEKSANDS NYA SPORTHALL för innebandy och skolidrott

Bygget på en ny och större sporthall pågår för fullt i Leksand. Den nya hallen uppförs i direkt anslutning till den befintliga Leksandshallen och ska stå färdig för invigning till hösten 2022. – Den blir jätteviktig! Inte minst för innebandyn, men också för skolans verksamhet, säger samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg, Leksands kommun. AV THOMAS ANDERSSON

Det var år 2017 som Leksands kommun beslutade sig för att placera den nya sporthallen i Paradparken. Där den byggs ihop med den gamla Leksandshallen. – Vi håller på att bli klara med markarbetena och det är urgrävt. Det är läget just nu, rapporterar samhällsutvecklingschefen Åke Sjöberg på Leksands kommun till Svensk Byggtidning i månadsskiftet januari-februari 2021. Utformningen av den nya sporthallen är resultatet av en dialog

som kommunen fört med idrottsföreningar och skolor om deras behov. – Det är ett stort intresse och ett stort behov av lokaler framförallt för innebandy. Sedan är det också skolan som har ett ökat behov av lokaler för idrott. Innebandyns behov och önskemål innebär att Leksands nya sporthall får en fullstor innebandyplan på 40x20 meter. Plus extra yta för träningsplaner, när man delar den fullstora.


SPORT & FRITID

Svensk Byggtidning 141

– Skolan gör att det blir ökade krav på ljudisolering. Då är det plötsligt en utbildningslokal, med andra bullerkrav som gäller. Det är den största utmaningen i kombination med skolan. Att Leksands gymnasium i bland annat idrottsinriktningarna hockey och baseboll har riksintag på sitt gymnasium ställer förstås särskilda krav på högkvalitativa idrottslokaler för utbildning och utövning. – Det är mycket idrott kopplat till vårt gymnasium. Det är en jätteviktig del i det hela likaså för grundskolan! Leksands nya sporthall, som utförs med stålstomme och delvis bekläds med målad träfasad kommer, utöver ytorna för innebandy, att inrymma fyra stora omklädningsrum, plus tre små samt två lärarrum. Lägg till foajé, verksamhetskiosk, spegelsal förråd och teknikrum. Tanken är att den nya sporthallens inriktning också skapar större utrymme i den gamla hallen för andra sporter än innebandy och kampsport.

Utmanande dockning Leksands kommande sporthall kommer med en gemensam entré att dockas mot den gamla hallen. – Det är ju alltid mycket med brandsäkerhet och annat att tänka på när du gör en dockning. Det är så klart också en stor utmaning, avslutar Leksands kommuns samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg. Tillhörande simhall med gym får dock även i fortsättningen en separat ingång. Den nya sporthallen i Leksand utrustas med solceller på taket. I linje med ambitionen att skapa en anläggning med låga driftkostnader.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad sporthall, Leksand Tidplan: oktober 2020–augusti 2022 Byggherre: Leksands kommun Totalentreprenör: Skanska Sverige AB Arkitekt: Agnasark AB Kostnad: 64 Mkr

DalaFrakt – din entreprenör inom anläggningsbranschen Kontakta oss: E-post: info@dalafrakt.se Tel: 0247-647 00

www.dalafrakt.se


Oceana blir namnet på den nya vattenparken och kommer att få en unik tematisering inspirerad av Göteborgs historia. Bilder: Quarry Fold Studios UK, för Liseberg

VATTENPARKEN

OCEANA – nu inleds bygget Efter positivt beslut i Liseberg styrelse och ett undertecknat avtal med byggentreprenören NCC kan nu arbetet med Lisebergs vattenpark i Göteborg inledas. Vattenparken med sitt läge i anknytning till nöjesparken Liseberg har fått namnet Oceana. Anläggningen beräknas att stå klar under 2024. AV MARIE LOUISE AARÖE – DET BLIR ETT positivt tillskott för turistnäringen i Göteborg,

säger Thomas Sjöstrand, vd för Lisebergs Jubileumsprojekt. Vattenparken, som får namnet Oceana, kommer, som hotellet Liseberg Grand Curiosa Hotel, att få en tematisering som till stora delar blir inspirerad av Göteborgs historia. Vattenparken blir en storslagen upplevelse som är unik i Skandinavien. Badytan inomhus är på närmare 6 000 kvadratmeter och på 4 000 utomhus. Här ska man kunna njuta av lugna inomhusstränder kompletterande med de fartfyllda vattenåken som blir norra Europas häftigaste. Thomas Sjöstrands personliga favorit är ”boomerangon”. I den åker man sex personer tillsammans. En annan häftig attraktion är en ”berg- och dalbana” som vattenrutschkana och påminner om en häftigare variant av Lisebergs ”Flum Ride”. – Vattenparken kommer att kunna ta emot en halv miljon besökare om året, som man beräknar kommer att generera 185 000 extra gästnätter till staden. Totalt kommer man att kunna välja mellan 14 olika attraktioner och rutschkanor.

– Detta är bara början, säger Thomas Sjöstrand. Precis som med Lisebergs nöjespark kommer vattenparken att vara under ständig utveckling där nya attraktioner, teman och upplevelser läggs till allt efter som. – Systemhandlingarna för vattenparken blev färdiga för beslut i november 2020. Vi har målet med 500 000 besökare per år. För att få en uppfattning att besökarna ska få upplevelser på bästa sätt har vi brutit ner per månad och per dag, berättar Thomas Sjöstrand. Vintertid ser vi 1 250 besökare per dag och sommartid max 1 750 besökare per dag, samtliga fördelade över olika timmar på dygnet med en beräkning att man stannar max fyra timmar. Det får inte vara för många gäster samtidigt för att få den optimala upplevelsen. Hela anläggningen byggs med ett stort ljusinsläpp och bassängerna är bågformade med mycket ljus och med limträbalkar i taken. Gröna oaser med växter har varit viktiga för att skapa den speciella upplevelsen. Konceptet är unikt med hotell och en


SPORT & FRITID

Thomas Sjöstrand är vd för Lisebergs Jubileumsprojekt. Bild: Liseberg AB

Svensk Byggtidning 143

Epsilon Byggkonsult AB Box 14166, 400 20 Göteborg Tel: 031-400 380 www.epsilon-byggkonsult.se

vattenpark samt en lustgård mitt i hela anläggningen. Naturmaterial är första alternativet och växter som ger en skön miljö. Det ska också finnas något för hela familjen oavsett om du är ett eller 100 år. När man kommer till Oceana ska man i entrén mötas av ett café och en shop med prylar för sim, bad och vattenlek. Inne i vattenparken planeras bar och restaurang. Upplevelsen ska vara att befinna sig någon annanstans, kanske på lite varmare breddgrader.

Häftig utmaning – Vi påbörjade byggprojektering vecka två 2021 och håller just nu på med sanering av marken. Det är många saker som ska lösas. Det handlar om stora byggnader och stora attraktioner och innebär då också en häftig utmaning, säger Thomas Sjöstrand. Det känns mycket tryggt att arbeta med NCC som är vana vid att bygga simhallar, därför har vi verkligen en partner att lita på. Fortfarande är vi inne i ett tidigt skede där energisidan är viktig. Vi ska hålla 32 grader inomhus och 31 grader i vattnet. Det ställer krav. Därför arbetar vi mycket med att energieffektivisera så mycket som möjligt. Vi skapar en komplex produkt och den första i sitt slag i Sverige. Liseberg Grand Curiosa Hotel beräknas stå klart 2023 då också nöjesparken Liseberg fyller 100 år. Vattenparken Oceana beräknas stå klar första kvartalet 2024.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av vattenpark i Göteborg Byggherre: Liseberg AB Totalentreprenör: NCC Sverige AB Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

REJLERS utgår från beprövade metoder och med nyskapande lösningar har vi ambitionen att skapa byggnader som uppfyller just dina krav. Vi skapar värde för bygg- och fastighetsaktörer inom ombyggnation, nyproduktion, kontroll, besiktning samt i tidig planering. Viktiga områden är fastighetsautomation och energieffektivisering. Med vår breda kompetens kan vi också bidra inom smarta byggnader. Extra aktuellt just nu är digitalisering av fastigheter På senare år har vi specialiserat oss på badhusprojekt och extra skoj att vi nu är med och projekterar Lisebergs Vattenpark som är ett av många roliga projekt. Badhus är utmanande och utvecklande i och med sina komplexa anläggningar och stora krav på installationerna i krävande miljöer. Det är just dessa erfarenheter vi bidrar med i nya projekt, tillsammans med våra kunder.

Med lång erfarenhet inom sim- och badanläggningar är vi Er självklara samarbetspartner i nästa projekt! I Oceana ansvarar vi för projekteringen av rör- och luftbehandlingssystemen.

www.aohab.se • 031-704 25 00 • Vi finns på LinkedIn


144 Svensk Byggtidning

SKOLA

För entreprenören Lindesbergs bygg är skolprojektet deras största någonsin Bild: FALAB

SKOLPROJEKT LYFTER utbildningsmiljön i Lindesberg

Ett nytt landmärke och ett viktigt kunskapsnav. Det är vad Lindesbergs kommun velat skapa i sitt skolutvecklingsprojekt. För att ersätta ortens tidigare högstadieskola bygger man en ny intill en f-6-skola, som samtidigt får sig ett ansiktslyft. AV MARTINA NYHLIN – VI VILL ATT DE NYA skolorna ska bli en plats och en bygg-

nad som sticker ut och som inspirerar både de som jobbar i skolmiljön och de som bor i och besöker Lindesberg. Skolorna ska vara estetiskt tilltalande och skapas med material som håller över tid, säger Maria Fossen, Fastighetsutvecklare på Fastigheter i Linde AB Lindesbergs gamla högstadieskola Stadsskogsskolan, som byggdes 1977, har med tiden blivit sliten och omodern. Skolan har också blivit för liten för det antal elever och den verksamhet som finns idag. Att renovera skolan bedömdes inte som en rimlig väg att gå för kommunen av framför allt ekonomiska skäl. Lindesbergs kommun beslutade sig därför för att bygga en ny skola. Lindbackaskolan har strategiskt placerats vid Brotorpsskolan (F-6) och i direkt anslutning till kommunens ishall. Satsningen på Brotorpsskolan med ny utbyggnad gjordes för att knyta ihop skolorna ytterligare.

Lindbackaskolans byggnad är utformad som en treklöver med ett nav i mitten. Hela skolbyggnaden är länkad med den nya idrottshallen som i sin tur är ihopbyggd med den befintliga ishallen och curlinghallen. Skolans tak får sedumtak som ska fördröja dagvattnet till kommunens ledningsnät och idrottshallen kommer att förses med solpaneler. Utbyggnaden av Brotorpsskolan skapar en ny entré till skolan och binder ihop skolorna. I den nya entrén finns gradängtrappor där elever och personal kan samlas för att till exempel titta på film. En hel del resurser har lagts på konstutsmyckning. – För oss som fastighetsbolag är det oerhört spännande att få leda ett så stort projekt som Lindbackaskolan med delprojektet Brotorpsskolan och att få skapa så viktiga byggnader i Lindesberg, säger Maria Fossen. För entreprenören Lindesberg’s Bygg AB är skolprojektet det största de nånsin har jobbat med. Det innebär att de fått utveckla


SKOLA

Svensk Byggtidning 145

F-6-skolans nya entre binder ihop Brotorpsskolan och Lindbackaskolan. Bild: FALAB

En stor gemensam yta med gradängtrappor där elevena kan samlas byggs i entrén. Bild: FALAB

företaget inom nya områden. – Vi har använt den kompetens vi haft inom företaget och utvecklat den vidare för att kunna ta oss an projektet. Det är en utmaning vår personal klarat med bravur, säger Håkan Öfverström, projektchef på Lindesbergs bygg. Nya skolan och utbyggnaden byggs i stål och betong, och även om Lindesbergs bygg arbetat med liknande konstruktioner tidigare gör storleken på projektet att det blir annorlunda. – Att få ihop alla delar av byggnaden med alla installationer som ingår, det är utmaningen, säger han.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av 7-9 skola, om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg Tidplan: september 2019–juni 2021 Byggherre: Fastigheter i Linde AB Totalentreprenör: Lindesberg’s Bygg AB Arkitekt: SWECO Architects AB i Karlstad

PO:s Akustikmontage AB Vi monterar undertak och akustiktak Hässlebergsvägen 35, 694 34 Hallsberg 073-682 86 95 • info@posakustikmontage.se • www.posakustikmontage.se


146 Svensk Byggtidning

SKOLA

Frillesåsskolan utanför Kungsbacka blir en ny attraktiv skola för 840 elever, efterlängtad efter 20 år i paviljonger. Skolan är i två våningar med ett trevligt neutralt intryck. Bild: ABAKO Arkitektkontor

FRILLESÅS

får en ny och större skola En kapacitetsutredning 2016 konstaterade att det finns framtida behov av en större skola i Frillesås, söder om Kungsbacka, en attraktiv ort med närhet till havet. Kungsbacka kommun drar till sig många människor från Göteborg och så också de kringliggande orterna i kommunen. AV MARIE LOUISE AARÖE – NU UTÖKAR VI SKOLAN från dagens 540 elever till 840

elever. Det innebär en utökning med 300 nya elever, berättar Henric Alike, projektsamordnare på Kungsbacka kommun. Det är en totalentreprenad i samverkan med Skanska Sverige. Kontraktssumman är på 122, 9 miljoner kronor och vi bygger 4 300 kvadratmeter BTA, där ingår 590 kvadratmeter för den nyrenoverade och ombyggda matsalen och 410 kvadratmeter för det nya storköket som från att ha varit ett mottagningskök nu blir ett fullt ut-

rustat tillagningskök för 1200 portioner för att även kunna serva förskolorna i Frillesås. Efter tjugo år av trångboende skedde byggstarten i mars 2020. I den första fasen var Yvonne Olsson projektsamordnare och Henric Alike är nu projektsamordnare för fas två. I tjugo år är det paviljonger som har löst skolans möjligheter till undervisning. Man är därför genomgående mycket glad för den nya skolan. Exteriören kommer att bestå av träfasader och


SKOLA

En gradäng i den centrala delen av skolan möjliggör samlingar av olika slag. Bild: ABAKO Arkitektkontor

det är även trämaterial interiört. Specialsalar görs för textil, trä, musik, hemkunskap och bild samt därtill ett trevligt elevkafé med stora umgängesytor.

Nytt lärande – Trappan är den centrala delen i entrén till skolan och kommer att bilda en gradäng som innebär att, förutom att göra nytta som en trappa, kommer den också bli en sittplats både för att träffas men även att kunna ta del av det som händer nedanför, exempelvis samlingar och föreläsningar. Trappan blir en trevlig mötesplats. Skolan byggs efter det nya konceptet för utbildningslokaler, som också finns i Fjärås Bräckaskolan. Varje hubb har möjlighet att ha 75-90 elever i både stora som små lokaler med pedagoger som finns nära eleverna i hubben. – Vi kommer inte att ta bort de befintliga paviljongerna förrän det är klart att flytta över till den nya skolan. Två av paviljongerna hyr vi och de kommer att gå tillbaka till uthyraren. En paviljong äger vi och kommer att flyttas till annan plats och den fjärde paviljongen är uttjänt och kommer att rivas. Skolgården är det

Svensk Byggtidning 147

sista som vi gör vid då vi bygger den nya skolbyggnaden på den gamla skolgården, säger Henric Alike. Den nya skolgården kommer att bli en spännande plats och är det sista som görs i projektet. Bland annat skapas tillsammans med eleverna en aktivitetsvägg. Eleverna har också varit delaktiga i skolans inredning. Inspiration för denna skola finns från bland annat den nybyggda Fjärås- Bräckaskolan, Furulidskolan samt den ombyggda Hålabäcksskolan. – Nu har vi fått tätt tak i huvudbyggnaden och håller på med innerväggarna och i september 2021 ska allt vara klart för eleverna att göra sin entré. Skolan har ett neutralt uttryck och består av två våningar där de äldre eleverna kommer att ta plats på våning två, berättar Henric Alike.

FAKTA I KORTHET: Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås Byggherre: Kungsbacka kommun Totalentreprenör: Skanska Sverige AB Arkitekt: ABAKO arkitektkontor AB

Varbergs Anläggningsservice AB Markentreprenör

Tel. 0340-890 95


148 Svensk Byggtidning

SKOLA

Den nya skolbyggnaden i Tråvad i Vara blir en kombinerad en- och tvåplansbyggnad som länkas till bevarade delar av den gamla skolan. Bild: Vara kommun

Tråvad i Vara kommun får

NY SKOLBYGGNAD Bygget av en ny skola är vintern 2021 i full gång i Tråvad i Vara kommun i Västergötland. Den nya skolbyggnaden dockas mot bevarade delar av den gamla skolbyggnaden, som i övrigt rivs. – Den nya skolan byggs för att den befintliga är i så dåligt skick. Före senast valet lovade politikerna att Tråvad skulle få en ny skola och förskola, säger byggprojektledare Håkan Svensson, Tekniska förvaltningen, Vara kommun. AV THOMAS ANDERSSON TÄTORTEN TRÅVAD i Västergötland ligger några kilometer

öster om Vara. Det är här som totalentreprenören Peab i en och samma byggnad uppför en ny förskola och 1-3 skola. – Den del av byggnaden som utformas för årskurserna 1-3 görs i två plan, berättar byggprojektledare Håkan Svensson, fastighetsenheten, Tekniska Förvaltningen i Vara kommun. – Första spadtaget togs av några förskolebarn och skolbarn den 10 september 2020. Sedan började bygget! Den nya skolbyggnaden i Tråvad är en stålkonstruktion. Med plattbärlag som bjälklag i lågstadiedelen. Det vill säga ett betongvalv mellan de två våningsplanen. I takkonstruktion och takstolar handlar det om limträ. Skolbyggnaden förses med träytterväggar och fasaden kläds med träpanel. Nedtill pryds exteriören med skärmtegel. – Ett dansk fabrikat, som hänger som fiskfjäll på en träkonstruktion. Kan liknas med en form av tegel. Ännu inte så beprövat i Sverige, men det finns en del projekt där man använt detta. På plan ett placeras ett komplett produktionskök med matsal. Lägg till lokaler för förskola, fritidsverksamhet samt utrymmen för administration. På plan två inreds tre klassrum med tillhörande grupprum, plus specialklassrum för ämnen som NO, bild och musik. Hit förläggs också fläktrum och andra teknikutrymmen. Den nybyggda skolan i Tråvad kommer att länkas ihop med bevarade delar av den gamla skolbyggnaden. – Vi kommer att behålla gymnastiksalen med tillhörande om-

www.kjellnersror.se

klädningsrum och duschar. Och fräscha upp dem! Även den gamla matsalen med kök kommer att återanvändas. Men här blir det istället bibliotek, personalrum, städcentral och förråd. I pågående byggprojekt ingår också en mindre helt fristående miljöbyggnad. Med plats för källsortering, förråd, vaktmästeri, driftutrymme samt inte minst ett teknikrum för bergvärme. Tråvads nya skolbyggnad ska enligt bygghandlingarna stå klar för slutbesiktning den 15 oktober 2021. Överflyttning till den nya skolan är tänkt att ske under höstlovet. – Som alltid i kommunala förvaltningar ska pengarna räcka till. Om pedagoger och utbildningsförvaltning hade fått allt de önskade hade det blivit dyrare. Vi fick skära bort lite grand. Det är väldigt vanligt för att klara ekonomin i politikernas investeringsanslag, avslutar byggprojektledare Håkan Svensson på Vara kommun. Innan rivning kommer den gamla skolbyggnaden i Tråvad att vårterminen 2022 tjäna som tillfälliga undervisningslokaler. Detta i samband med ett renoveringsprojekt i en annan skola i Vara.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad skola, förskola, Vara Tidplan: september 2020–oktober 2021 Byggherre: Vara kommun Totalentreprenör: Peab Sverige AB Arkitekt: Dahrén Arkitekter AB


SKOLA

Svensk Byggtidning 149

Bilder: Nykvarns kommun

NY FÖRSKOLA FÖR NYKVARNS SMÅTTINGAR Nykvarn växer och därmed behovet av att fler förskolor. När en förskola visade sig vara i för dåligt skick för att renoveras satsade kommunen på Nya Lillhaga förskola med två våningar, terasser och rymliga utemiljöer. AV MARTINA NYHLIN – DET BLIR EN FIN förskola med fin utegård. Allt har gått som

planerat, tidsplanen håller trots corona. Hela projektet har gått bra, säger Jonna Andersson på Frankgruppen, som varit kommunens projektledare. En besiktning av gamla Lillhaga förskola genomfördes i november 2015, då blev slutsatsen att förskolan hade för stora renoveringsbehov för att renoveras och inte uppfyllde krav för energihushållning, tillgänglighet, säkerhet och luftkvalitet. Verksamheten evakuerades till tillfälliga lokaler och förskolan revs. Nya Lillhaga förskola är ungefär 2100 kvadratmeter stor med 8 600 kvadratmeter tomtarea. Konstruktionen är stålstomme med HDF-bjälklag. Gavlarna har klätts med tegel och långsidorna med fibercementskivor. På andra våningen finns tre uteterasser och inuti förskolan finns stora gemensamma ytor som alla avdelningar kan dela på. Skolan har också gemensamt matrum och tillagningskök. – Det är väldigt fint är att förskolan har så många gemensamhetsytor. Från en av dessa ytor är det stora fönsterpartier mot förskolegården med naturtomt – träd och backar, säger Jonna Andersson. Hållbarhetsaspekter på bygget har varit att del av taket täcks

”VI SKAPAR ESTETISK OCH FUNKTIONELL ARKITEKTUR UTIFRÅN KUNDENS ÖNSKEMÅL OCH GIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR”

av solceller, att biologisk mångfald bevarats på förskolegården och även att man jobbat med återbruk av möbler från den gamla förskolan. – Vi har jobbat med en inredningsarkitekt som tillvaratagit saker från den tidigare förskolan som ska flyttas med till den nya. Arkitekten har sedan kompletterat med nya saker som behövs, eftersom dessa lokaler är större, säger Jonna Andersson. Trots covid-19-tider har det löpt på bra. – Covid 19 har förstås alla berört men det har inte påverkat bygget av förskolan. Vi har en bra kommunikation med entreprenören Byggteknik i Tumba också, så det har rullat på där också, säger Jonna Andersson.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av förskola i Nykvarn Tidplan: oktober 2019–april 2021 Byggherre: Nykvarns kommun Totalentreprenör: Byggteknik i Tumba Arkitekt: Frisk Arkitektur AB Kostnad: 50 Mkr


150 Svensk Byggtidning

SKOLA

ÖSTHAMMARS NYBYGGDA SKOLA

gjord för flexibel pedagogik En nybyggd skola med pedagogiskt och socialt motiverade planlösningar invigdes den 12 januari i Östhammar och används från och med vårterminen 2021 för undervisning i årskurserna 4-9. – Valmöjligheter och flexibilitet! Det är det unika med Östhammars nybyggda mellan- och högstadieskola, säger verksamhetschef Lasse Karlsson, Östhammars kommun. AV THOMAS ANDERSSON NÄR DEN GAMLA låg- och mellanstadieskolan Frösåkersskolan

Hemvister i olika kulörer, obefintliga skolkorridorer och transparens präglar den av ORIGO arkitekter utformade nya Frösåkersskolan i Östhammar. Bilder: ORIGO Arkitekter

från 1968 i Östhammar undersöktes så stod det klart. Den var för gammal och sliten för att helt och hållet kunna renoveras och byggas om för att motsvara dagens krav på en skolbyggnad. Med förberedande markarbeten, platsgjuten grundsättning och en redan beställd prefabricerad stomme på gång togs de första spadtagen på en ny kommunal grundskola i Östhammar i slutet på februari 2019. – Grundsättningen blev ganska tidskritisk, konstaterar i efterhand entreprenadchef Patric Karlsson på SH Bygg Sten & Anläggning. Den nya Frösåkersskolan, som tagits i anspråk för undervisning i årskurserna 1-4, är en förhållandevis kompakt byggnad med prefabstomme från Strängbetong och tre våningsplan. En ljusgrå infärgad betongfasad – med en färgsättning i ett rutsystem som representerar elevernas sex olika hemvister inne i skolan – omger den nya skolbyggnaden i Östhammar. – Det är både betongstomme som bärande del och isolering samt fasadskiva, tillägger Patric Karlsson. Utöver det handlar det om ett platsbyggt genomfört byggprojekt. Tanken är att optimalt även utnyttja tomten för den tillhörande skolgården. Här planeras bland annat utvändiga rum för skilda aktiviteter för olika åldersgrupper. Trä, gradänger, generösa ljusinsläpp och högt i tak präglar skolans interiör. Med pedagogiskt och socialt motiverade planlösningarna som erbjuder undervisning i en skolbyggnad där


SKOLA

Svensk Byggtidning 151

olika typer av ”studieplatser” i stor utsträckning ersätter rader av likformiga traditionella klassrum. Fönster mellan studierum för transparens och avsaknad av typiska anonyma, trånga skolkorridorer. Det här är exempel på socialt och pedagogiskt motiverade planlösningar i nya Frösåkersskolan i Östhammar. Med sikte på en trygg och inspirerande studiemiljö. Med termer som ”valmöjlighet” och ”flexibilitet”, för såväl lärare som elever, sammanfattar Östhammars verksamhetschef Lasse Karlsson kärnan i utformningen av den nya Frösåkersskolan. – Det finns en blandning av olika rumsstorlekar. Du kan sitta i ett tyst rum, i ett klassrum, i en gradäng … Du har valmöjligheter!

Länkad matsal Avslutningen av skolbyggnadsprojektet i Östhammar innebär att den nya Frösåkersskolan länkas ihop med den gamla skolans matsal, vars byggnad i övrigt rivs. – Det har varit ett väldigt bra fungerande samarbete med beställaren Östhammars kommun, avslutar entreprenadchef Patric Karlsson på totalentreprenören SH Bygg Sten & Anläggning. FAKTA I KORTHET: Rivning, ny- och ombyggnad grundskola, Östhammar Tidplan: februari 2019–november 2020 Byggherre: Östhammars kommun Totalentreprenör: SH Bygg Sten & Anläggning AB Arkitekt: ORIGO arkitekter AB Kostnad: 200 Mkr

LabRum gör er studiemiljö bättre! LabRum AB har stor kompentens gällande fast inredning till skolans alla salar och är specialister på inredning för NO-salar. LabRum hjälper er från projektering till slutbesiktning LabRum AB har levererat den fasta inredningen till Frösåkersskolan. Här har vi byggt en inredning med extra tåliga material för att möta skolans hårda slitage. Kontakta oss på www.labrum.se


152 Svensk Byggtidning

SKOLA

”Forskaren” blir den nya huvudbyggnaden i kvarteret. Bild: Bertil Andersson Byggkonsult i Västerås AB

NYFORSSKOLAN BYGGS UT och blir ”Forskaren”

Nyforsskolan i Eskilstuna byggs till med en huskropp för den kommunala grundskolan och kommer framöver att kallas ”Forskaren”. Eftersom nybygget tar en del av skolgården i anspråk försvinner värdefull mark för eleverna under rasterna. Som en viss kompensation förläggs en utelektionssal till taket, vilket är ett nytt koncept i stadens skolmiljö. AV KJELL-ARNE LARSSON I KVARTERET VID Tegelbruksgatan i stadsdelen Nyfors höll

tidigare enbart den kommunala låg- och mellanstadieskolan till. Under senare år har byggnaderna inom kvarteret delats mellan kommunala skolan och Engelska skolan. Eskilstuna har expanderat betydligt under senare år och fler elevplatser behövs. Detta är bakgrunden till uppförandet av den nya skolbyggnad som kommer att ligga längs Tegelbruksgatan och på Nyforsskolans tomt. Byggherre är Eskilstuna Kommunfastigheter AB som sköter förvaltning, upphandling och projektdrift åt kommunen, vilken är fastighetsägare för skolbyggnaderna. Eskilstuna Kommunfastigheter har en egen projektavdelning som svarar för allt från volymstudier till genomförande av projekten.

Den nya byggnaden blir 3–4 våningar hög och kommer att ha en area på 5 020 kvadratmeter BTA. Bottenvåningen kommer att innehålla entré, reception, tillagningskök med kapacitet för 1 600 portioner, matsal och bibliotek. Plan 2 och 3 kommer att inrymma lektionssalar och lokaler för fritidsverksamhet. På plan 3 blir det dessutom en mindre idrottssal. Byggnaden kommer att ha två trapphus och över ett av dem ska det resa sig ett teknikrum. På den resterande delen av plan 4 blir det en utelektionssal i friska luften. Här kommer det bland annat att finnas odlingslådor. – Utmaningarna med bygget blir framförallt att klara ljudkraven vid idrottssalen, säger Göran Nyström, entreprenadingenjör


SKOLA

hos Tuna Förvaltning & Entreprenad AB. Det blir intressant och kanske även utmanande att få ställa i ordning utelektionssalen. ”Forskaren” blir först i staden med en sådan lektionssal. Huskonstruktionen baseras på prefab betong och stål, som kompletteras med platsbyggda utfackningsväggar vilka utförs av Tunas egen personal. Exteriören kommer att präglas av fasadtegel, i likhet med byggnader i grannskapet. – Skolbyggnaden kommer att länkas till det befintliga hus B. Det blir en länkbyggnad i två plan, med kommunikationsstråk, en samlingssal med gradänger på bottenplan och ett utrymme för ny undercentral i källarvåning, fortsätter Göran Nyström. I en kommande byggetapp ska ett av befintliga husen på skolgården rivas och då försvinner utrymmen för både kök, matsal och undercentral.

Skolan får ett nydanande koncept med en utelektionssal på taket. Bild: Bertil Andersson Byggkonsult i Västerås AB

Totalentreprenad Tuna Förvaltning & Entreprenad AB är totalentreprenör och svarar därmed även för projekteringen. I tidigt skede anlitades Cedervall Arkitekter AB för att ta fram förfrågningsunderlag. Senare uppdrogs åt Bertil Andersson Byggkonsult i Västerås AB att göra detaljprojektering av arkitekturen. – Förskolor, skolor och LSS-boenden utgör ett av våra affärsområden. Där har vi en rad referenser och dessutom expanderar nu företaget starkt, berättar Jonas Lundin, projektchef på Tuna Förvaltning & Entreprenad AB. FAKTA I KORTHET: Nyforsskolan ”Forskaren”, renovering och nybyggnad av kommunal skola, Eskilstuna Tidplan: apr 2020–dec 2022 Byggherre: Eskilstuna Kommunfastigheter AB Totalentreprenör: Tuna Förvaltning & Entreprenad AB Arkitekt: Cedervall Arkitekter AB och Bertil Andersson Byggkonsult i Västerås AB Värde: ca 120 Mkr

Nybyggnationen länkas till den befintliga skolbyggnaden B till vänster. Bild: Bertil Andersson Byggkonsult i Västerås AB

Svensk Byggtidning 153


154 Svensk Byggtidning

SKOLA

Hellströms Bygg omvandlar en äldre tegelbyggnad och före detta bilhall till moderna och funktionella undervisningslokaler i två plan för Praktiska Gymnasiet i Luleå. Bild: Stark arkitekter

PRAKTISKA GYMNASIET bygger om i Luleå

Praktiska Gymnasiet i Luleå har sedan länge bedrivit sin utbildning i flera olika lokaler i Ytterviken i Luleå. Ett ombyggnadsprojekt som startade i månadsskiftet oktober-november 2020 gör att all undervisning nu kan koncentreras till särskilt anpassade undervisningslokaler. AV THOMAS ANDERSSON ETT PÅGÅENDE ombyggnadsprojekt gör att Praktiska Gymna-

siets nya undervisningslokaler i Luleå – till skillnad mot tidigare – kommer att ligga i en och samma byggnad. Närmare bestämt på Ålgatan i handelsområdet Skutviken Ett attraktivt läge med 3 000 kvadratmeter utbildningslokaler i fastigheten Vattenormen 2, vid den största infartsleden in till centrala Luleå. Här har tidigare varit en bilhall med bilförsäljning. Detta i en gammal tegelbyggnad, med en tillbyggnadsdel med plåtfasad från 1990.

I januari månad 2021 pågår ombyggnadsarbetet för fullt under ledning av totalentreprenören Hellströms Bygg. – Vi gör innerväggar och håller på att förbereda för ett nytt betongbjälklag, rapporterar totalentreprenörens platschef Jonas Lindholm till Svensk Byggtidning. Den del av byggnaden där det var högt i tak delas nu in i två plan. Som kommer att gå ihop med den andra delen av byggnaden, som redan är i två plan. Beställaren och byggherren Galären håller själv i samtliga installationer.


SKOLA

Svensk Byggtidning 155

Hellströms Bygg ansvarar för själva byggdelen i ombyggnaden för Praktiska Gymnasiets nya lokaler i Luleå. Där det bland annat delvis blir en ny stomme utvändigt och en ny fasad. – I stora drag så är det den gamla tillbyggnaden vi byter fasad på. Tegel behåller vi, men det blir ny plåt på befintlig plåtfasad, berättar Jonas Lindholm. Vad är utmaningen i det här ombyggnadsprojektet? – Det är väldigt kort byggtid för att göra den här typen av gjutning av bjälklag. Problemet är att hinna med en uttorkning av betongen. Det är den stora utmaningen för oss! I övrigt är det inga konstigheter. I slutändan handlar det alltså om ett i tid tillräckligt torrt betongbjälklag för att Praktiska Gymnasiets nya samordnade undervisningslokaler i Luleå ska stå färdiga veckan före midsommar 2021. Fram till dess fortskrider byggprojektet under våren med tätt hus. – Det är det angenäma i det hela! Vi hade ett tätt skal redan när vi körde igång, med möjlighet att köra värme och allting. Det är bra förutsättningar för att bygga.

Fastighetsutvecklare och familjeföretag Praktiska Sverige AB bedriver gymnasiala utbildningar med praktisk inriktning och ingår i Ace Media-koncernen. Byggherren Galären är ett bolag och fastighetsutvecklare som förvaltar drygt 100 000 kvadratmeter lokaler, äger mer än 600 bostäder och har, förutom i Stockholm, också ett kontor Luleå med cirka 30 anställda. Totalentreprenören Hellströms Bygg är ett familjeföretag som med Piteå som utgångspunkt och drygt 100 anställda utför ny- och ombyggnation av lokaler, skolor och bostäder i Norrland.

FAKTA I KORTHET: Ombyggnad till gymnasieskola, Luleå Tidplan: september 2020–maj 2021 Byggherre: Galären i Luleå AB Totalentreprenör: PÅ Hellströms Bygg AB Arkitekt: Stark arkitekter Kostnad: 50 Mkr

VS-entreprenörer 010-414 40 80 • www.ivab.com


Bild frånSvensk bygget Byggtidning av nya 156 logistikcenret i Bålsta. Bild:Gothia Reklamfoto AB

STÅL

SUPERAUTOMATISERAD LOGISTIKJÄTTE tar plats i Bålsta

När Axfoodkoncernens nya logistikcenter i Bålsta står klart 2023 kommer det att vara ett av Europas modernaste nav för butik och e-handel inom dagligvaror. Dessutom kommer det vara gigantiskt - och innehålla mer stål än Eiffeltornet. AV MARTINA NYHLIN – DET HÄR BLIR ett unikt lager för det är det första som kombi-

nerar lager och logistik för leverans till butiker och lager och logistik till privatkunder som köper matleverans på nätet, säger Eva Sterner, projektchef hos byggherren Logicenters Sverige. Skillnaden på butikslager och lager som servar privatkunder är att man i det förstnämnda fallet kan använda helautomatiserade lager medan man till privatkundernas matkassar delvis måste plocka för hand. I det 125 000 kvadratmeter stora lagret i Bålsta kommer dock ett smart system göra det möjligt för båda verksamheterna att äga

rum i samma byggnad. – Vi samarbetar med en tysk automationsleverantör som heter Wittron och gör logistiksystem specifikt mot dagligvaruhandel. De har tagit fram en väldigt smart lösning för det här behovet, säger Eva Sterner. En utmaning med projektet är att det helt enkelt är en väldigt stor byggnad. Därför blir det många entreprenader och många människor som ska jobba samtidigt på samma yta. – Att börja i ena änden och transportera sig bort till våra byggbodar tar en stund. Det ställer stora krav på logistik och


LAGER & LOGISTIK

Axfoodkoncernens nya lager kommer att bli 125 000 kvadratmeter stort. Bild: Kanonaden Entreprenad

Svensk Byggtidning 157

För fler byggnyheter, besök:

• •

www.byggastockholm.se www.svenskfastighetsutveckling.se

materialflöden och hur vi koordinerar produktionstidplanerna, säger Eva Sterner. Logicenters, som är en del av NREP, jobbar så att de utvecklar projekt med egen projektledning och handlar upp på delad entreprenad. – Genom att jobba med delade entreprenader tycker vi att vi kan styra resans gång under hela projektet bättre. Till exempel slipper vi förhandla ”ätor” och kan lösa problemsituationer när de uppstår. Dessutom är det mer kostnadseffektivt att ha många entreprenader och entreprenörer, säger Eva Sterner-Bjurström. Elbehovet i byggnaden är enormt – dels på grund av kyl- och frysanläggningarna – men också automationsdelarna. – Det var en utmaning att få ström till det här området, vi fick förhandla ett helt år med EON för att få nog med elkraft. Huset ska certifieras enligt Breeam Good och det finns planer på flera hållbarhetsåtgärder, men alla är ännu inte helt spikade. En åtgärd man redan gjort är att återanvända berg som sprängts på platsen som fyllnadsmassor. – Vi har också projekterat för att hela taket ska utformas med solceller, men det är en diskussion som pågår, säger Eva Sterner.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av lager och logistiklokaler i Bålsta Tidplan: juli 2019–juli 2023 Byggherre: NREP AB/Logicenters Sverige Entreprenörer: Logicenters jobbar med delad entreprenad och många entreprenörer Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm

Byggkonstruktion B yggkonstruktion K ontrollansvarig Kontrollansvarig B yggledning Byggledning Besiktning www.stiba.se

Need some help with your upcoming logistics building projects? We take building energy efficient logistics facilities seriously. Together with our customers we reach operational efficiency and take customer service to a whole new level. Our name is new, but our history spans more than 80 years of designing, manufacturing and installing frame structures. Contact us!

www.nordec.com


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


vi bygger SVERIGE

SOLSKYDD

LÄKTARE

BYGGKONSTRUKTION

C.S. PERSIENNER & MARKISER

ALFING

CIVILBYRÅN

I snart 50 år har vi konstruerat, tillverkat och monterat stolar. På Alfing började vi tillverka och montera stolar i slutet av sextiotalet. Främst var det då inredningar till skolor och universitet. Sortimentet har genom åren utökats med robusta stolar för arenor och komfortabla stolar för konferensanläggningar. De senaste åren har vi även expanderat vårt sortiment med teleskopläktare för bland annat multiarenor och andra arenor där stor flexibilitet önskas. Vår konstruktion, tillverkning och montering arbetar efter vårt interna kvalitetssystem som är årligen ISO-9001-certifierat sedan 1997. Alla ingående komponenter hos oss eller våra underleverantörer följer detta system. Detta ger dig som kund en trygghet för att kvaliteten ska uppfylla dina krav för många år framåt.

Civilbyrån är konsulter inom bygg- och anläggningsfacket med breda kunskaper inom byggnadskonstruktion. Vi åtar oss projekt som både huvudkonstruktör & stomkonstruktör från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar för uppförande av bland annat flerbostadshus, kontor och industribyggnader. Projektering sker i avancerade 3D-miljöer för såväl beräkningar som vid skapandet av ritningar. Vi är vana att arbeta i både mindre och större projekt där ett nära samarbete med kunden alltid är av största betydelse för oss. Vi vet att gott samarbete och engagemang ger lönsamma projekt och långsiktiga arbetsrelationer.

08-519 804 84, www.csmarkiser.se

Vår verksamhetsidé är att erbjuda allt från fönster- och terrassmarkiser till persienner i olika material och färger. Vi har ett brett sortiment och tar alltid med oss prover på våra kundbesök så att ni har möjlighet att se hur de passar in.Vi gör även kostnadsfria hembesök på kvällar och helger. Vi levererar produkter med hög kvalitet och bra service. Trygghet och förtroende är nyckelorden i vårt företag. Vi har ett gott rykte och är måna om att göra ett bra jobb till en låg kostnad, samtidigt som det går snabbt. Vi levererar inom 10-15 arbetsdagar. Företaget har egen tillverkning av markiser och persienner. Alla våra produkter är svensktillverkade och levereras med 5 års garanti.

www.alfingstolar.se

Komfortabla läktarstolar från ALFING

www.civilbyran.se


vi bygger SVERIGE BETONG

TRAPPOR

STÅL

BENDERS

ATAB-TRAPPAN

HUDDINGE STÅL

Benders är idag en av de ledande nordiska leverantörerna av produkter i betong, lertegel och natursten. Benders har under åren ständigt utvecklat sitt koncept och erbjudande när det kommer till betongprodukter för närmiljön, samt produkter för trafikmiljön, väggbyggnation och trappor. Benders Byggsystem AB erbjuder kompletta stomlösningar i betong och stål för alla typer av byggnationer. När du väljer Benders Byggsystems helhetslösning för prefabricerade stomsystem ansvarar vi för projektering, projektledning, tillverkning och montage. Vi har lång erfarenhet inom BIM och 3D-modellering något vi använder genom hela processen. Genom att involvera oss i tidigt skede av ert projekt så skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

Ta steget och designa din trappa tillsammans med oss! Vi erbjuder ett unikt och flexibelt trappsortiment som gör det enklare att hitta rätt trapplösning. DesignLinjerna är skapade så att man kan skapa fritt i de grundläggande trappformerna. ATABs trappor med konceptet Safe Design ger dig också tryggheten att få en trappa som uppfyller alla normer. Kontakta gärna våra återförsäljare som har kompetens med allt från uppmätning till montering av din trapp. När du har tid, kom och upplev kvaliteten i våra permanenta utställningar!

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

010-888 00 00, www.benders.se

0372-655 00, www.atab-trappan.se

08–711 25 35, www.huddingesteel.se

FASADER HOFV2

www.hofv2.se

SYDSTEN

www.sydsten.se

Har du ett projekt på gång i Skåne, Blekinge eller Halland? Då är Sydsten det självklara valet! Vi är en trygg par tner inom fabriksbetong, betongpumpning och prefab – och vi ser till att ditt projekt blir som du har tänkt dig. För oss är varje projekt unikt och tillsammans hittar vi vägen till ett perfekt resultat. Nu kan vi även erbjuda klimatförbättrad betong som ger ett markant lägre CO2-avtryck jämför t med standardbetong.

VENTILATION AHLSELL

www.ahlsell.se

Som kund hos Ahlsell får du: • Marknadens största och bredaste sortiment för VA-produkter. Dessutom ett heltäckande sortiment för din verksamhet med allt från verktyg och personlig skyddsutrustning till arbetskläder, skor och tillfällig el. Vi har över 100 000 lagerförda artiklar från ledande leverantörer. • Kompletta leveranser. Vi skräddarsyr en lösning som passar dig. • Leverans dagen efter beställning i hela landet. Vår leveranssäkerhet håller världsklass. • Lägre kostnader och förenklad administration.

hofv2 har funnits på den svenska marknaden sedan 2008 och startade konstruktion och montage av sträckmetallfasader 2010 och är numera tekniskt ledande med vår spetskompetens på stora maskor i alla dess modeller, som rakt, S-format, V-format, organisk form, solpaneler, inboxning mm. Vi lägger mycket tid på innovation – bästa montage och att ta fram nya modeller, nya maskstorlekar. Egna klammer och bärverk i aluminium. Fasadmaterial aluminium • Stor sträckmetall från 110 - 800mm maskor • Avancerad mönsterperforering Våra fasader med våra material P-Hus, Handel - kontor - kultur, Logistikkluster idrottshallar - bilhallar, Skolor, Bostadsrätter

SWL STÅLKONSTRUKTIONER AB

HISSAR

MARKSKRUV

NORDISK HISS

SLUTA GRÄV / DENSUS BYGG

013–31 47 00, www.nordiskhiss.se

Vi är flexibla specialister. Vi arbetar genom nära och personliga kontakter för att tillgodose och motsvara våra kunders önskemål på bästa tänkbara sätt. Grunden för vår t arbete ska vara gällande miljölagstiftning. Vi ska kontinuerligt följa myndigheters krav och vara lyhörda för kundernas behov och förväntningar. Vårt miljöarbete skall stå under ständig förbättring. Nordisk Hiss star tades 1993 och ingår i Motumkoncernen sedan december 2014.

www.swl.se

SWL Stålkonstruktioner AB är ledande inom konstruktion och tillverkning av fackverk samt takstolar. Med fackverken som grundelement kan även speciella konstruktioner som ex. ramar, gång- och cykelbroar samt rörbryggor tillverkas. Våra beställare kan försäkra sig om att våra produkter tillverkas och kontrolleras för att fylla krav i myndighetsregler, standarder och typgodkännanden. Vi är certifierade av Nordcert enligt SS-EN 1090-1. För övrig information samt noggrann beräkning och pris vänd er till vår marknadsavdelning.

www.slutagrav.se

Sluta Gräv AB är ett svenskt företag som har skapat och utvecklat markskruven: en modern och kostnadseffektiv markförankring för såväl stora som små byggprojekt. Vårt koncept är att leverera en helt byggfärdig grund – inte bara skruven utan också monteringen – en tjänst som sparar tid och pengar. Vi monterar markfundament av jordskruv i hela landet, året runt. Sluta Grävs professionella montörer tar dig tryggt från ritning till byggstart.


BYGGINDUSTRI

BALKONGER

TRAFIKSÄKERHET

BLEKINGE ROT

WELAND ALUMINIUM

TMA ÖREBRO AB

Weland Aluminium – din kompletta balkongsystemsleverantör. Med oss som leverantör har du en stöttepelare från statik/konstruktion till monterad balkong på huset. Vi hjälper dig att välja en anpassad lösning oavsett om det är utbyte eller nya balkonger. Fastigheter kan generellt sett få nya större balkonger utan större ingrepp eller störande konstruktioner. Den viktigaste frågan är val av infästning mot husets konstruktion. Ju bättre infästning desto enklare montage. Aluminiumplatta 100 mm Balkongplattan, som har låg vikt, är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler med en målningsbar undersida. Dessa balkongplattor kan monteras med ett flertal typer av infästningar samt har en självbärande längd på cirka 5 meter. Djupet följer fasta modulmått i 50-100 mm:s intervaller.

Utbildningar för Yrkesförare & Vägarbetare. TMA Örebro AB är ett företag som jobbar med trafiksäkerhet både genom TMA-skydd till de som jobbar på våra vägar men även genom utbildning som är riktad till dig som jobbar som yrkesförare eller vägarbetare. När det gäller TMA-skydd erbjuder vi våra tjänster dygnet runt på årets samtliga dagar. Jourtelefon 019-10 36 00.

0457-785 30, www.blekingerot.se

Blekinge ROT är ett etablerat byggföretag med säte i Ronneby. Företaget, som ingår i GRE AB, bildades 1983 och är idag ett medelstort byggföretag med cirka 50 anställda. Vår inriktning är mot bostäder, kontor och industri, där såväl nyproduktion som ombyggnader förekommer. Inom en verksamhetsradie på cirka 15 mil från Ronneby finns våra idag återkommande beställare. Det är främst kommun, landsting, allmännyttiga företag, försvaret samt privata företag. Ett fortlöpande kvalitetsarbete inom företaget, där miljöfrågor integreras som en naturlig del, säkerställer både samhällets och beställarens önskemål.

0472-445 00 www.welandaluminium.se

www.tmaorebro.se

EL-JOUR JOURAB

010-480 86 40, www.jourab.se

FOG SVENSKA FOG

010-2078008, www.svenskafog.se

Svenska Fog är ett av Sveriges ledande fogföretag. Vårt arbetsområde är från Skåne till Mälardalen. Vi har egen personal i Stockholm, Göteborg och Skåne redo att hjälpa er med era fogprojekt. Vi utvecklar ständigt nya arbetssätt för att kunna pressa våra priser på fogning. Vårt egen utvecklade TUDV-rör förbättrar ventilationen i fogarna och samlar upp fukt som finns bakom fogen.Våra certifierade brandtätare står redo att brandtäta era byggnader snabbt och tillförlitligt. All brandtätning sker med full dokumentation med alla möjligheter att senare gå tillbaka för att få fram en specifik tätning.

SVENSKA FOG

AKUSTIK SVENSK EMBALLAGETEKNIK AB 08-58 09 40 00, www.bastaonline.se

Stepisol är lösningen för dig som upplever att oljud är ett problem. I byggnader med dålig stegljudsisolering kan ljud enkelt transporteras genom olika våningsplan, men med Stepisol stegljudsisolering kan det hållas inom dess avsedda utrymme. Stepisols ljudisolerade skivor installeras under golven och skapar en effektiv ljuddämpning – som också är bevisad. Stepisol tillverkas till 90 procent av återvunnen Polyeter och är därför ett bra val. Stepisol är registrerad i BASTA-registret. BASTAregistreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Kristianstad

LEDNINGAR BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

Vi är en jour för alla, av alla. Vi är en samlingspunkt för företag som erbjuder jourtjänst. Vi erbjuder en rad fördelar för våra anslutna företag inom respektive branscher. Läs mer på vår hemsida om vad vi kan göra för ditt företag och skicka in en ansökan att bli JourAB Tekniker.

SVETS SVETSMONTAGE FRITSLA AB 072-253 24 26

Vi utför arbeten med svetskonstruktioner och smidesarbeten samt montage och försäljning av portar och hallar. Vi levererar stål, rostfritt och aluminium. Även tillverkning och montage.

TAKLJUS & LUCKOR NYTEC AB

0371-335 90, www.nytec.se

Nytec är ett familjeföretag beläget i Smålandsstenar. Med erfarenheter sedan 1960-talet har vi kunskaperna som behövs för att kunna svara upp till framtida behov och efterfrågan inom vårt arbetsområde. Nytec AB är inte bara en leverantör av takprodukter, vi är också en problemlösare och producent av helt färdiga produkter. Det är du som väljer hur mycket du vill ha hjälp med. Vi har en hög serviceinriktning för att snabbt kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt. Vi lyssnar på dina behov och önskemål. Nytec är ISO-certifierade enligt ISO 9001, kvalitet, och ISO 14001, miljö. Vi har även Trippel-A, vilket är det högsta kreditvärdet. Välkommen till Nytec AB. Våra affärsområden är takljuskupoler, rökluckor / brandgasventilatorer, uppstigningsluckor, takljuslanterniner, vindstrappa, fasadluckor. Vi har en lång erfarenhet och kunnande, våra produkter håller en hög kvalitet och är anpassade för det nordiska klimatet. Välkommen att kontakta oss för – ”en ljusare framtid”.

 


162 Svensk Byggtidning

LADDINFRA

eConnect är marknadens enda laddkabel som alltid kan prestera på högsta nivå i det nordiska klimatets extrema blandväder. Bild: DEFA

ANVÄNDARVÄNLIG LADDKABEL för extrema klimat

DEFA lanserar nu eConnect, en helt ny laddkabel till el- och laddhybridbilar, som är mer tålig och användarvänlig i det extrema nordiska klimatet än tidigare laddkablar. eConnect är den första laddkabeln på marknaden som specialkonstruerats för kyla, fukt och värme och där material, ergonomi och tekniska lösningar har användaren och klimatet i fokus. LADDKABELN ECONNECT är utvecklad för att ge högre

prestanda, användarvänlighet och hållbarhet i det nordiska klimatet med såväl sträng kyla, snö och frost, regn och fukt som höga temperaturer och starkt UV-ljus. Målsättningen är att eConnect ska förenkla för användaren och därmed kunna öka bekvämligheten och nyttjandet av laddbara bilar. eConnect kommer att bli ett standardtillbehör i nya elbilar och laddhybrider från ett flertal biltillverkare och kommer även att säljas i handeln där biltillbehör säljs.

Testerna visar att eConnect: • Levererar optimal prestanda ner till -30 grader • Är över 40 procent mer flexibel i låga temperaturer än alla andra laddkablar på marknaden • Kan kopplas in 30 000 gånger i kontakten utan slitage, vilket motsvarar tio års användning • Klarar att köras över av bilen utan att skadas • Har ett ergonomiskt designat grepp utifrån hur en användare lättast ansluter och tar bort en laddkabel • Är lätt och flexibel att hantera och rulla ihop.

eConnect är marknadens enda laddkabel som alltid kan prestera på högsta nivå i det nordiska klimatets extrema blandväder av kyla, snö, frost liksom regn, fukt, stark värme och UV-ljus. Skyddslocket till plugin-kontakten på den nordiska laddkabeln har en ny, smart konstruktion. När kontakten är ansluten hänger locket upp och ner på säkert avstånd från bilen vilket hindrar insidan från att bli blöt och smutsig samtidigt som lacken inte repas. Köldtesterna har utförts både i DEFAs köldkammare i Norge och i vinterförhållanden. Testerna i hög värme och starkt UV-ljus har gjorts såväl på enskilda komponenter som i den kompletta kabeln för att kunna garantera att materialet håller prestandan och att färgen är stabil över tid. eConnect passar till alla bilar med Type 2-kontakt och levereras för laddning med 1-fas eller 3-fas: – Med vår nya laddkabel eConnect vill vi kunna bidra till att marknaden för elbilar utvecklas positivt. Det är en användarvänlig och miljösäker produkt som gör elbilsladdning enklare och tryggare för bilägaren. För DEFA är eConnect ett nytt, viktigt steg för att ytterligare stärka vår marknadsledande position inom eMobility, säger Martin Jonsson, vd för Defa Sverige och utvecklingsansvarig för eConnect som chef för området Auto & Industry.


ANNONS

NFM SKUMBETONG NFM Flytgolv AB är experter på leverans och pumpning av skumbetong som används till uppbyggnad av undergolv när det gäller nybyggnationer, renovering av bostäder, kontor samt offentliga byggnader och institutioner. NFM Skumbetong är en cement-baserad fyllnadsmassa som består av ren standardcement, skum och en vattenreducering för snabbare uttorkning. Produkten kan köpas med olika densitet, från 350–850 kg/m3. Låg densitet ger en lätt men mindre stark skumbetong och hög densitet ger en starkare och tyngre skumbetong.

Produkten har en tryckhållfasthet på 1–3 MPa beroende på densiteten. Skumbetong läggs i skikttjocklekar från 50 mm till 600 mm. Vi kan blanda och leverera upp till 30 m3/timme. Produkten är lämplig för värme-isolering mellan balkar och golv-värme och som brandisolering. Produkten är CE-märkt EN13813 i enlighet med byggvarubedömningen under ministeriet för transport, konstruktion och bostäder. NFM Skumbetong är M1 märkt i Danmark och uppfyller nuvarande krav för det danska och svenska inomhusklimatet.

VD HAR ORDET Jag och min bror Leif har varit i branschen i 41 år, det som driver mig vidare är arbetet med att skapa produkter som passar dagens marknad. Innan vi tog fram NFM Skumbetong använde vi EPS som fyllnadsmassa. NFM Skumbetong är billigare samt mer miljövänligt då frigolitkulor inte används i produkten. NFM Skumbetong är en stabil produkt som vi är väldigt stolta över. Den har visat sig vara mycket användbar genom åren vid nybyggnation såväl som vid renoveringar.

Börje Gustavsson

Ju lättare skumbetong är desto större isolerings värde har den. Produkten kan med fördel användas för uppbyggnad av tjocka, lätta skikt.

Skumbetong är ett bra alternativ i stället för EPS och frigolit.

www.nfm.se

På vår hemsida www.nfm.se kan du läsa mer om våra produkter och där hittar du även våra produktblad.


POSTTIDNING AB Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm

Våra bästa kunder är de som gör vårt jobb svårt. Välkommen till en bygghandel för dig som ställer höga krav. Vi vet att ett lyckat bygge kräver de bästa förutsättningarna. Därför ställer vi höga krav på oss själva. Från vårt utbud av material till våra tjänster som leverans och rådgivning. Precis som vi gjort sedan 1952. Hitta din närmaste Bygmaanläggning på bygma.se


Articles inside

LADDINFRA article cover image

LADDINFRA

3min
pages 162-164
VI BYGGER SVERIGE article cover image

VI BYGGER SVERIGE

9min
pages 159-161
Nyforsskolan byggs ut och blir ”Forskaren article cover image

Nyforsskolan byggs ut och blir ”Forskaren

2min
pages 152-153
LAGER & LOGISTIK article cover image

LAGER & LOGISTIK

2min
pages 156-158
Praktiska Gymnasiet bygger om i Luleå article cover image

Praktiska Gymnasiet bygger om i Luleå

2min
pages 154-155
Östhammars nybyggda skola gjord för flexibel pedagogik article cover image

Östhammars nybyggda skola gjord för flexibel pedagogik

2min
pages 150-151
Frillesås får en ny och större skola article cover image

Frillesås får en ny och större skola

2min
pages 146-147
Tråvad i Vara kommun får ny skolbyggnad article cover image

Tråvad i Vara kommun får ny skolbyggnad

2min
page 148
Ny förskola för Nykvarns småttingar article cover image

Ny förskola för Nykvarns småttingar

1min
page 149
Skolprojekt lyfter utbildningsmiljön i Lindesberg article cover image

Skolprojekt lyfter utbildningsmiljön i Lindesberg

2min
pages 144-145
Komplicerat bygga på Östra Varvsgatan i Malmö article cover image

Komplicerat bygga på Östra Varvsgatan i Malmö

2min
page 139
Leksands nya sporthall för innebandy och skolidrott article cover image

Leksands nya sporthall för innebandy och skolidrott

2min
pages 140-141
Vattenparken Oceana – nu inleds bygget article cover image

Vattenparken Oceana – nu inleds bygget

4min
pages 142-143
Nybyggt äldreboende i suterräng på Trumslagaregården i Eskilstuna article cover image

Nybyggt äldreboende i suterräng på Trumslagaregården i Eskilstuna

1min
page 138
Kungsbacka satsar på äldreboende article cover image

Kungsbacka satsar på äldreboende

3min
pages 136-137
Omfattande modernisering i Nya Sjukhusområdet Malmö article cover image

Omfattande modernisering i Nya Sjukhusområdet Malmö

2min
page 135
Bostäder på hög höjd med utsikt över Öresund article cover image

Bostäder på hög höjd med utsikt över Öresund

1min
page 134
Nya bostadsrätter byggs vid Korseberg i Vänersborg article cover image

Nya bostadsrätter byggs vid Korseberg i Vänersborg

2min
page 133
Unikt samarbete i Västra Förstaden article cover image

Unikt samarbete i Västra Förstaden

2min
page 129
Elevbostäder helt i trä – byggs enligt Miljöbyggnad Silver article cover image

Elevbostäder helt i trä – byggs enligt Miljöbyggnad Silver

2min
pages 130-131
Nu byggs det bostadsrätter I Södra Ekkällan article cover image

Nu byggs det bostadsrätter I Södra Ekkällan

1min
page 128
Bygger två flerbostadshus i Repisvaara article cover image

Bygger två flerbostadshus i Repisvaara

2min
page 132
Två nya bostadshus på Ängsgärdet I Västerås article cover image

Två nya bostadshus på Ängsgärdet I Västerås

2min
pages 126-127
Fjällbo Park utvecklas med nya bostadsrätter article cover image

Fjällbo Park utvecklas med nya bostadsrätter

3min
pages 122-123
Första bilfria boendet i Uppsala article cover image

Första bilfria boendet i Uppsala

2min
pages 124-125
Stationshusen i Falkenberg erbjuder toppmodern kontorspark article cover image

Stationshusen i Falkenberg erbjuder toppmodern kontorspark

3min
pages 120-121
boende Merkurhuset – en göteborgsk institution article cover image

boende Merkurhuset – en göteborgsk institution

3min
pages 116-117
Bågformat arbetsområde växer etappvis i Karlstad article cover image

Bågformat arbetsområde växer etappvis i Karlstad

1min
page 118
Flemingsberg utvecklas till ett internationellt affärs- och forskningscentrum article cover image

Flemingsberg utvecklas till ett internationellt affärs- och forskningscentrum

2min
page 119
Blandstadsdelen Ebbepark – innovationsföretag samsas med service och article cover image

Blandstadsdelen Ebbepark – innovationsföretag samsas med service och

3min
pages 114-115
Vaillants värmepump erkänns som ”Bra val article cover image

Vaillants värmepump erkänns som ”Bra val

1min
page 113
Värmepump – möjligt bidrag i energieffektiviserings och renoveringsprojekt article cover image

Värmepump – möjligt bidrag i energieffektiviserings och renoveringsprojekt

2min
pages 108-111
F-GAS-Förordningen trappar ner användning av miljöfarliga köldmedier article cover image

F-GAS-Förordningen trappar ner användning av miljöfarliga köldmedier

1min
page 112
Stockholms största geoenergianläggning använder DLE-Teknik article cover image

Stockholms största geoenergianläggning använder DLE-Teknik

1min
page 107
Positiv utveckling inom värmepumpsbranschen article cover image

Positiv utveckling inom värmepumpsbranschen

2min
pages 96-99
Växtvärk i värmepumpsbranschen article cover image

Växtvärk i värmepumpsbranschen

2min
pages 104-106
Skärpta krav kommer i ekodesigndirektivet och energimärknings article cover image

Skärpta krav kommer i ekodesigndirektivet och energimärknings

3min
pages 100-103
Fjärrvärme på Rydebäck del av effektpusslet article cover image

Fjärrvärme på Rydebäck del av effektpusslet

1min
pages 94-95
Stena Fastigheter minskade sin energianvändning med 30 procent article cover image

Stena Fastigheter minskade sin energianvändning med 30 procent

3min
pages 92-93
Viktiga samhällsaktörer – för säkerhets skull article cover image

Viktiga samhällsaktörer – för säkerhets skull

2min
pages 86-87
Stora besparingar genom enkla energioptimeringsåtgärder article cover image

Stora besparingar genom enkla energioptimeringsåtgärder

5min
pages 88-91
Arbeta systematiskt med brandskyddet article cover image

Arbeta systematiskt med brandskyddet

3min
pages 83-85
Staten måste dra sitt strå till stacken för att lösa bostadsbristen article cover image

Staten måste dra sitt strå till stacken för att lösa bostadsbristen

4min
pages 78-79
i Stockholms län Så mycket lägre blir byggpriset med Kombohus article cover image

i Stockholms län Så mycket lägre blir byggpriset med Kombohus

2min
pages 80-81
Nytt alternativ på Ståldörrsmarknaden article cover image

Nytt alternativ på Ståldörrsmarknaden

2min
page 82
FÖRTÄTNING article cover image

FÖRTÄTNING

5min
pages 76-77
Energisparprojekt ger äldre fastigheter energieffektiva ventilationssystem article cover image

Energisparprojekt ger äldre fastigheter energieffektiva ventilationssystem

2min
pages 68-69
ZEB-Laboratoriet sätter standarden för framtidens hållbara byggen article cover image

ZEB-Laboratoriet sätter standarden för framtidens hållbara byggen

1min
pages 70-71
Sunt inomhusklimat och energieffektivitet toppar i undersökning om nya article cover image

Sunt inomhusklimat och energieffektivitet toppar i undersökning om nya

1min
pages 72-73
och miljövinster Återbruksledare får fart på det cirkulära materialflödet article cover image

och miljövinster Återbruksledare får fart på det cirkulära materialflödet

3min
pages 66-67
BoKlok bygger gröna hem i gammal äppellund article cover image

BoKlok bygger gröna hem i gammal äppellund

2min
page 57
ÅTERBRUK article cover image

ÅTERBRUK

11min
pages 58-63
Alla projekt behöver en grön tråd – som leder till inspiration, engagemang article cover image

Alla projekt behöver en grön tråd – som leder till inspiration, engagemang

2min
pages 64-65
Den digitala staden blir verklighet med Brikks article cover image

Den digitala staden blir verklighet med Brikks

2min
page 56
Helsingborg står inför stora demografiska förändringar article cover image

Helsingborg står inför stora demografiska förändringar

4min
pages 52-53
Helsingborg satsar på en långsiktig och hållbar stadsutveckling article cover image

Helsingborg satsar på en långsiktig och hållbar stadsutveckling

3min
pages 54-55
H22 – skapande av en smartare stad article cover image

H22 – skapande av en smartare stad

5min
pages 48-51
Stockholms baksida blir framsida när stadsdelen Värtahamnen står färdig 2030 article cover image

Stockholms baksida blir framsida när stadsdelen Värtahamnen står färdig 2030

4min
pages 40-41
TVÄTTSTUGA article cover image

TVÄTTSTUGA

4min
pages 46-47
GRUNDLÄGGNING article cover image

GRUNDLÄGGNING

4min
pages 42-43
RENOVERING article cover image

RENOVERING

2min
pages 44-45
Den fossilfria tanken vinner nästa upphandling article cover image

Den fossilfria tanken vinner nästa upphandling

1min
page 39
FUKTSKYDD article cover image

FUKTSKYDD

3min
pages 32-33
DIGITALISERING article cover image

DIGITALISERING

4min
pages 34-35
Bygglogistiksysten – nödvändigt i krävande byggproduktion article cover image

Bygglogistiksysten – nödvändigt i krävande byggproduktion

5min
pages 29-31
Norra Djurgårdsstaden – ett av Europas mest omfattande article cover image

Norra Djurgårdsstaden – ett av Europas mest omfattande

5min
pages 36-38
BOKTIPS article cover image

BOKTIPS

2min
pages 20-21
NYA PROJEKT article cover image

NYA PROJEKT

4min
pages 22-26
Stor potential för besparingar med logistiklösning article cover image

Stor potential för besparingar med logistiklösning

2min
page 27
Bygglogistik – mycket vunnet men mycket kvar att vinna article cover image

Bygglogistik – mycket vunnet men mycket kvar att vinna

2min
page 28
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.