TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2021

Page 1

1 2021 Toivon voivani tehdä näkyvämmäksi Suomen Ekonomien hyvää ja aktiivista vaikuttamistyötä.” SAARA-SOFIA SIRÉN YKS EKONOMI TURUST’ LEHDEN TEEMA: vastuullisuus

Uudet hallituksen jäsenet esittelyssä HISTORIALLINEN SYYSKOKOUS S. 6

Vuoden 2021 teemamme on: ”Löydä oma heimosi!”

Yli 55-vuotiaiden syrjintä työelämässä on ongelma SUOMEN EKONOMIEN KYSELY S. 8

TEHOSTA AJANHALLINTAASI I LUKUPIIRIN KIRJA-ARVIOT I TULEVAT TAPAHTUMAT


PÄÄKIRJOITUS

Uusin voimin uuteen vuoteen 2021 HELI HOOKANA puheenjohtaja

Vaiherikkaan vuoden 2020 jälkeen etsimme uusia rutiineja. Koronavuosi 2020 haastoi meidät ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Turun Seudun Ekonomit järjesti vuonna 2020 yhteensä 16 Yhdistyksen hallitus on asettanut tavoitteeksi yhtapahtumaa. Tapahtumien määrä on alle puolet normaaden prosentin kasvun jäsenmääräämme vuonna 2021. livuoden tapahtumista, mutta kykenimme pitämään toiJäsenmäärän kasvu on ollut tyypillisesti pienehkö, alle mintaa yllä läpi vuoden erityisjärjestelyillä. Lisäksi tiedoyhden prosentin. Hallitus käynnistää vuoden alussa jätimme jäsenille Helsingin Ekonomien järjestämistä, kaikille senhankintakampanjan. Jos jäsen hankkii yhden uuden yhdistyksille avoimista webinaareista. Syyskokouksessa jäsenen, palkinnoksi annetaan kaksi leffalippua. Py2020 otimmekin jo digiloikan, kun yhrimme tukemaan jäsenhankintaa distyksen sääntömääräinen kokous terävöittämällä ja kohdentamaljärjestettiin ensimmäistä kertaa ja la viestintää. Hallituksen jäsenet sujuvasti Teams-kokouksena. ovat sitoutuneet mm. videoviestin Turun Seudun Ekonomien hallitään yhdistyksen sivuilla vuoden Vuoden 2021 teema: tuksessa aloitti vuoden alussa nelalusta alkaen. Kerrotaan yhdessä jä uutta innokasta jäsentä tapahhienosta ekonomihengestä muil”Löydä oma heimosi!” tuma- sekä työ- ja uravastaavien lekin. ”Löydä oma heimosi!”, kuten tehtävissä. Tervetuloa mukaan Elivuoden 2021 teemamme kuuluu. na Järvinen, Hannele Larkovuo, Turkulaisuus näkyy vahvasKirsi Pitkänen ja Hanna Tähkäaho! ti myös Suomen Ekonomien halliToimintasuunnitelman 2021 mukaisesti järjestämme tuksessa kaudella 2021–2023. Mukana ovat ensimmäiseammatillisia tapahtumia, vapaa-aikaan liittyviä tapahtunä varapuheenjohtajana Saara-Sofia Sirén sekä jäseninä mia sekä laadukkaita syys- ja kevätkokouksia. ErityisesKalle Kahanpää ja Joona Uusitalo. Myös Riku Hietarinti ekonomien ammatillista kehittymistä ja työurilla etenalla on turkulainen tausta. Suomen Ekonomien hallituknemistä pyritään tukemaan erityyppisillä koulutuksilla, sen jäsenet eivät toki edusta alueita. Hallitukseen haetseminaareilla, yritysvierailuilla ja verkostoitumistapahtutiin uusia näkemyksiä ja näkökulmia omaavia henkilöitä, milla. Tapahtumia järjestetään eri keinoin, riippuen korojotka kykenevät viemään koko Suomen ekonomiyhteisöä natilanteen kehittymisestä. eteenpäin. Ja niitähän Turusta löytyy! Toimintasuunnitelman mukaisesti lisäämme huo Uudistuminen lähtee vastuunottamisesta ja vastuulmattavasti yhteistyötä nuorten ekonomien ja opiskelilisuudesta. Jatkamme tässä lehdessä vastuullisuus -teejoiden kanssa. Tästä merkittävästä kohderyhmästämme maa. Vastuullisessa toiminnassa huomioidaan suorat ja kasvaa tulevaisuuden ekonomeja. Nuorista ekonomeista epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. myös vanhemmat jäsenet voivat ammentaa paljon uutta. Järjestämme yhdessä tilaisuuksia ja lisäämme keskiUudistumisrikasta vuotta 2021! näistä viestintää.

2 2 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018


Kuva Suomen Ekonomit

SISÄLLYS

Naisekonomi ansaitsee samasta työstä vähemmän kuin miesekonomi.”

1 2021

SIVU 9 Kosti Hyyppä

PÄÄKIRJOITUS

4

YKS EKONOMI TURUST’ Saara-Sofia Sirén – vahva turkulainen vaikuttaja

6

TAPAHTUMA Ekonomien historiallinen syyskokous Uudet hallituksen jäsenet esittelyssä

8

TYÖELÄMÄ Yli 55-vuotiaiden syrjintä työelämässä on ongelma Naisekonomi ansaitsee samasta työstä vähemmän kuin miesekonomi TAPAHTUMA Tehosta ajan- ja energianhallintaasi

12

VASTUULLISUUDESTA Diversiteetti ja sukupuolten välinen tasa-arvo osaksi vastuullisuusstrategiaa

14

VÄITÖSKIRJA Hyvinvointipolitiikan tarjoamat välineet jäävät usein hyödyntämättä kehittyvissä maissa

16

OPISKELU Kesätöiden hakukausi on alkanut

17

LUKUPIIRI

18

TAPAHTUMAT, KEVÄTKOKOUS JA YHTEYSTIEDOT

SIVU 18

Covis Partners Oy:n toimitila

Kuva Kristian Tervo

10

Lukupiiriin ja liikkumaan pääsee nyt kotisohvalta.”

Kuva Henna Laukka

2

Saara-Sofia Sirén on juuri valittu Suomen Ekonomien hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.” SIVU 4 Saara-Sofia Sirén

Kehity, Virkisty, Verkostoidu.


YKS EKONOMI TURUST’

Saara-Sofia Sirén on turkulainen ekonomi, joka on työskennellyt kansanedustajana vuodesta 2015. Hänet on juuri valittu Suomen Ekonomien hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Saara-Sofian muita luottamustehtäviä ovat Turun kaupunginvaltuutettu, maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja, Kokoomuksen Naisten liiton puheenjohtaja sekä Suomen YK-liiton puheenjohtaja. Kysyimme tuoreelta varapuheenjohtajalta ajatuksia uudesta tehtävästä.

Saara-Sofia Sirén – vahva turkulainen vaikuttaja SAARA-SOFIA SIRÉN JA MAIJA RANTAPAJU teksti HANNA STENGÅRD kuva

TÄLLÄ PALSTALLA JULKAISEMME KIINNOSTAVAN EKONOMITARINAN.

4 4 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018


MITÄ TAVOITTEITA SINULLA ON UUDESSA LUOTTAMUSTEHTÄVÄSSÄSI SUOMEN EKONOMIEN VARAPUHEENJOHTAJANA? Olen erittäin motivoitunut toimimaan Suomen Ekonomien varapuheenjohtajana nyt alkaneella kaudella. Monet itselleni tärkeät teemat ovat keskeisiä myös ekonomeille: työelämän joustot ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen, tasa-arvoa parantava perhevapaauudistus sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisten toimintatapojen eteenpäinvieminen.

sen vauhdin kiihtymisestä. Ekonomeilla on monipuolinen koulutus, joka tarjoaa hyvät lähtökohdat monenlaisille työurille myös maailman myllerrysten keskellä. Osaaminen on Suomen kilpailuvaltti, joten yleisellä tasolla suomalaisten koulutustasoa on tarpeen nostaa. Ekonomien kannalta keskeistä on huolehtia jatkossakin koulutuksen laadusta ja osaamisen päivitysmahdollisuuksista.

MIKSI SUOMEN EKONOMIT ON MIELESTÄSI TÄRKEÄ EKONOMILLE? Politiikassa, työmarkkinoilla tai elämässä ylipäänsäkään ei kukaan pärjää yksin. Suomalaisessa järjestelmässä kolmikantaisella sopimisella on pitkä historia ja työmarkkinapöydissä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaan.

Tällaiset ilmiöt heikentävät demokratian perusteita. Demokratian tilaan on kaikkien syytä kiinnittää huomiota, sillä se vaikuttaa suoraan koko yhteiskuntaamme ja esimerkiksi mahdollisuuksiimme työmarkkinoilla. Aktiiviset järjestöt ovat myös keskeinen osa toimivaa demokratiaa.

VIESTISI TURUN SEUDUN EKONOMEILLE? Olen jo useamman vuoden ollut huolissani demokratian ja oikeusvaltion suunnasta maailmalla, mutta myös Meillä on innostava uusi hallitus koolla ja olen varma, että Suomessa. Yhteiskunnallinen päätöksentekojärjesteltekemisen tavoitteet tullaan mämme on rakentunut yhteisasettamaan korkealle. Omaltyölle, luottamukselle ja kompta osaltani toivon voivani tehromisseille. Ne mahdollistavat ”SUOMEN EKONOMIT dä näkyvämmäksi Suomen vakauden, tasa-arvon ja kesVALVOO NIMENOMAAN Ekonomien hyvää ja aktiivistävän kehityksen edistämiOMIEN JÄSENTENSÄ ETUJA ta vaikuttamistyötä esimerkiksen. Viime vuosina suunta on NEUVOTTELUPÖYDISSÄ si paremman työelämän ja huolestuttavasti ollut kuitenSEKÄ TARJOAA kestävämmän yhteiskunnan kin sellainen, että vastakkainMONENLAISIA edistämiseksi. Haluan myös olla asettelu eri näkemysten välillä PALVELUITA TYÖURALLE.” kehittämässä jäsenillemme taron jatkuvasti kärjistynyt ja esijottavia palveluita entisestään, merkiksi sosiaalisen median jotta yhä useampi kokee toiminkanavissa levitetään jatkuvasti taan osallistumisen merkitykselliseksi ja antoisaksi. virheellistä ja valheellistakin tietoa.

Suomen Ekonomit vaikuttavat osaltaan kehityksen suuntaan. Ekonomeille oma järjestö on tärkeä tietysti myös siksi, että Suomen Ekonomit valvoo nimenomaan omien jäsentensä etuja neuvottelupöydissä sekä tarjoaa monenlaisia palveluita työuralle. Kannattaa tutustua myös jäsenetuihin! AJATUKSIASI EKONOMIN OSAAMISESTA YHTEISKUNNASSA – MERKITYS JA TULEVAISUUS? Yhteiskunnassa on tällä hetkellä monenlaista epävarmuutta ja varmoja voimme olla oikeastaan vain muutok-

Saara-Sofia Sirén ajaa lakimuutosta koskien turhien kilpailukieltojen poistamista. Tämä koskee jopa 60 prosenttia Suomen Ekonomien jäsenistä. Turun Seudun Ekonomit seuraa lakimuutoksen etenemistä äänestykseen ja palaamme aiheeseen tulevissa lehdissä. lipalkitsemisjärjestelmät, veronmaksu, korruptio-

KENEN EKONOMIN TARINAN SINÄ HALUAISIT KUULLA? Anna vinkki, laita viestiä: toimisto@turunseudunekonomit.fi.

JÄSENHANKINTAKAMPANJA 1.1.–31.12.2021 Turun Seudun Ekonomi – Hanki yksi uusi jäsen paikallisyhdistykseemme, saat palkinnoksi kaksi leffalippua! Lunastaaksesi palkinnon, ota yhteyttä toimistosihteeri Mari Tiitiseen, puh. (02) 469 0680, email: toimisto@turunseudunekonomit.fi

5


TAPAHTUMA

Ekonomien historiallinen syyskokous Turun Seudun Ekonomien sääntömääräinen syyskokous pidettiin 17. marraskuuta Covid-19-tilanteesta johtuen ensimmäistä kertaa Teams-kokouksena. Etäkokous onnistui hyvin ja läsnä oli parikymmentä yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Heidi Tuominen ja sihteeriksi Marja Ansio. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Velin ja Tarja Rantala. JAANA MÄÄTTÄLÄ teksti

Sääntömääräisessä kokouksessa esiteltiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus, vahvistettiin vuoden 2021 jäsenmaksuksi 25 euroa ja keskusteltiin yhdistyksen sijoitussuunnitelmasta. Vuoden 2021 teemaksi vahvistettiin: Löydä oma heimosi! Syyskokouksessa valittiin neljä uutta jäsentä yhdistyksen hallitukseen: Elina Järvinen, Hannele Larkovuo, Kirsi Pitkänen ja Hannele Tähkäaho. Lisäksi Anu Keltaniemi valittiin jatkamaan viestintävastaavana toiselle hallituskaudelle. Kokousosion jälkeen Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel piti puheenvuoron ajankohtaisista ekonomien edunvalvonnan teemoista, joita ovat mm. kilpailukielto, ikäsyrjintä ja naisten palkkaepätasa-arvo. Kyseisiä teemoja esitellään tässä jäsenlehdessä laajemmin.

TURUN SEUDUN EKONOMIEN HALLITUS 1.1.2021 ALKAEN Heli Hookana puheenjohtaja Lauri Liljenbäck varapuheenjohtaja, nuorekonomivastaava Hanna Korhonen talousvastaava Marianne Suominen jäsenvastaava Jaana Määttälä jäsenlehden päätoimittaja Anu Keltaniemi viestintävastaava Elina Järvinen tapahtumavastaava Kirsi Pitkänen tapahtumavastaava Hannele Larkovuo työ- ja uravastaava Hanna Tähkäaho työ- ja uravastaava Puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksissa omaavat myös Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö Aku Lehojärvi, ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (TuKY ry) vuoden 2021 puheenjohtaja Sofia Isolauri ja TSE Masters ry:n puheenjohtaja Anssi Pulkkinen (30.4.2021 asti).

6 6 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

Elina Järvinen (2021–2023)

Olen KTM Turun kauppakorkeakoulusta, pääaineena markkinointi ja sivuaineina taloussosiologia ja kansantaloustiede. Tällä hetkellä suoritan markkinoinnin jatko-opintoja Turun kauppakorkeakoulussa sekä kuulun Turun kauppakorkeakoulun johtokuntaan. Opintojeni ohella toimin toiminnanjohtajana Turun Liikemiesyhdistys ry:ssä, jonka tarkoituksena on Turun seudun liike-elämän ja kaupallisen koulutuksen edistäminen. Vapaa-ajalla harrastan kulttuuria sekä liikuntaa monipuolisesti. Suosikkilajeja tällä hetkellä ovat purjelautailu, tennis, murtomaahiihto ja suunnistus, joista viimeksi mainittu on pitkän partiouran peruja. Vaikka partioharrastus on jäänyt vähemmälle toimin edelleen opinnäytetöiden koordinoijana osana Suomen Partiolaisten tutkimus- ja kehitysryhmää. Elokuvat ovat lähellä sydäntäni ja olen hallituksen jäsen elokuvakerho Kinokoplassa, jonka tarkoituksena on järjestää elokuva-aiheisia tapahtumia. Työskentely TSE:n hallituksessa tarjoaa tilaisuuden päästä kehittämään paikallista ekonomiyhteisöä yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa.

”LÄMPIMÄT KIITOKSET KAIKILLE TYÖSTÄ YHDISTYKSEN ETEEN!”


Uuden hallituksen yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme: www.turunseudunekonomit.fi/yhdistys/hallitus/hallituksen-jasenet

Hannele Larkovuo

Kirsi Pitkänen

Hanna Tähkäaho

Olen valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 1995 ja sen jälkeen tehnyt valtaosan uraani koulutuksen ja rekrytoinnin parissa. Olen työskennellyt mm. opettajana kauppaoppilaitoksessa, päällikkötehtävissä Markkinointi-Instituutissa ja Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa. Näiden tehtävien jälkeen rekrytoinnit ovat vieneet mennessään. Aloitin Eilakaislalla vuonna 2015 ja sieltä siirryin 2019 nykyiseen työhöni Personnelille suorahaku- ja rekrytointikonsultiksi. Minulla oli pääaineena hallinto ja työskentely yritysten henkilöstöasioiden kanssa onkin minulle juuri se mistä nautin! Olen aktiivinen nuorkauppakamarilainen, tätä nykyä tosin sieltä ”eläköitynyt” senaattoriksi eli ainaisjäseneksi. Harrastan lisäksi liikuntaa ja lukemista. Perheeseeni kuuluu mies, 12-vuotias tyttö ja kotoa jo pois muuttanut 21-vuotias kylteripoika. Lähdin mukaan hallitukseen monestakin syystä: itsensä kehittäminen, verkostoituminen, oman kokemuksen ja verkoston hyödyntäminen ja nyt myös elämäntilanteeni antaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa aktiivisemmin.

Olen valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden maisteriksi ensimmäisestä Global Innovation Management -maisteriohjelmasta vuonna 2008. Myös aiemmat tutkintoni ovat kaupalliselta puolelta sillä opiskelin lukion jälkeen ensin ulkomaankaupan merkonomiksi ja suoritin myöhemmin tradenomitutkinnon englanniksi. Opintoni ovat keskittyneet kansainväliseen liiketoimintaan ja ne ovat varmasti edesauttaneet siinä, että työurallani olen saanut olla kansainvälisten yritysten palveluksessa. Olen toiminut myynnissä ja asiakaspalvelussa, mutta pisin kokemukseni on hankinnan eri tehtävistä. Tällä hetkellä työskentelen Valmet Automotive Oy:n osto-osastolla ja teen yhteistyöstä tehtaan lukuisten tavarantoimittajien kanssa. Hain mukaan Turun Seudun Ekonomien hallitukseen kannustimenani verkostoitua ja tutustua paremmin ekonomiyhteisöön. On ilo päästä jatkamaan edeltäjien hyvää työtä ja odotan innolla yhteistyötä niin hallituksen kuin koko jäsenistön kanssa.

Olen Turusta vuonna 2003 valmistunut kauppatieteen maisteri, pääaineenani johtaminen ja organisaatiot. Parikymmentä vuotta kansainvälisessä liiketoiminnassa (Kesko, Beiersdorf ja Raisio) mm. strategisen markkinoinnin parissa vaihtui neljänkympin kynnyksellä vanhaan intohimoon, ihmismieleen. Psykologian opintojen lisäksi olen nykyisin osakkaana Elämyspuu Oy:ssä, joka valmentaa ja kouluttaa sekä työyhteisöjä että yksilöitä mm. työkykyjohtamisessa, stressinhallinnassa sekä ajatteluja tunnetaidoissa. Vapaa-aikani kuluu tiiviisti kahden alakouluikäisen lapsen, yrittäjämiehen ja (korona)koiranpennun kanssa ulkoillen ja mökkeillen. Ulkomaankomennusten ja kovan reissailun jälkeen juuret ovat taas vahvasti Turun savisessa maassa! Tavoitteenani on tuoda paikallisyhdistyksen koulutustarjontaan jäsenten kaipaamia koulutuksia ja muita aktiviteetteja, eli olethan toiveisiin liittyen yhteydessä matalalla kynnyksellä! Omaa sydäntäni lähellä ovat erityisesti itsensä johtamiseen liittyvät teemat.

(2021–2023)

(2021–2023)

(2021–2023)

”TURUN SEUDUN EKONOMIEN HALLITUS KIITTÄÄ EROVUOROSSA OLLEITA JOHANNA PENTTILÄÄ JA NINA STENSTRÖM-IIVARISTA SEKÄ VUODEN 2020 TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N PUHEENJOHTAJA KALLE KAHANPÄÄTÄ.”

7


TYÖELÄMÄ

Yli 55-vuotiaiden syrjintä työelämässä on ongelma Suomen Ekonomit selvitti yli 55-vuotiaiden jäsentensä kokemaa syrjintää työelämässä. Vastaajista 84 prosenttia oli sitä mieltä, että yli 55-vuotiaisiin kohdistuva syrjintä on ongelma. Joka neljäs oli kokenut itse ikäsyrjintää. RIIKKA MYKKÄNEN Suomen Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikkö teksti PEXELS.COM kuvituskuva

Työpaikoilla koetun ikäsyrjinnän yleisimmäksi syyksi nähtiin negatiiviset asenteet iäkkäämpiä kohtaan. Vastaajista 26 prosenttia oli kokenut syrjintää ja 25 prosenttia havainnut sitä omassa työyhteisössään. Vaikka ikäsyrjintä koetaan ongelmaksi, vain joka kolmas syrjintää kokenut on ottanut asian puheeksi työpaikallaan. Suurin osa koki, ettei asian esiin nostamisella ollut vaikutusta. Pahimmillaan seurauksena oli irtisanominen tai syrjinnän paheneminen. Työnantaja oli puuttunut tiedossaan olevaan syrjintään vain kahdessa prosentissa tapauksista. Syrjintää kokeneista 57 prosenttia kertoi pohtineensa työpaikan vaihtamista tai työsuhteen päättämistä ikäsyrjinnän vuoksi. SELKEIN KIPUKOHTA LÖYTYI TYÖNHAUSTA Peräti 80 prosenttia kyselyyn vastanneista työttömistä työnhakijoista oli kokenut ikään perustuvaa syrjintää työnhaun yhteydessä. Suurin osa (87 %) koki tulleensa syrjityksi haastatteluvalinnoissa siten, ettei ollut saanut haastattelukutsuja hakiessaan osaamistaan vastaaviin työpaikkoihin. Vastaajista 43 prosenttia koki, ettei ollut edennyt hauissa odotetulla tavalla. Moni kertoi, että rekrytointitilanteessa on sanottu suoraan tai vihjattu epäsuoraan hakijan olevan liian vanha. TYÖNANTAJILLA POSITIIVINEN KÄSITYS YLI 55-VUOTIAISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ Suomen Ekonomit kysyi myös joukolta yksityisen sektorin työnantajia heidän asenteistaan ja arvoistaan liittyen yli 55-vuotiaiden työllistämiseen. Näkemykset olivat varsin myönteisiä.

”VASTAAJISTA 84 PROSENTTIA OLI SITÄ MIELTÄ, ETTÄ YLI 55-VUOTIAISIIN KOHDISTUVA SYRJINTÄ ON ONGELMA.”

8 8 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

Työnantajien mielestään yli 55-vuotiailla on yrityksen kannalta tärkeää osaamista, hyvät ammatilliset verkostot ja keskimääräistä korkeampi työmoraali. Kehittämisen varaa nähtiin työnhakutaidoissa ja valmiudessa omaksua uusia teknologioita. Työnantajistakin 54 prosenttia piti korkeampaan ikään liittyvää syrjintää ongelmana suomalaisessa työelämässä. Kuitenkin vain 4 prosenttia vastaajista oli havainnut syrjintää edustamassaan yrityksessä. TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄISI PALKKAKULUIHIN VAIKUTTAMINEN Sekä ekonomien että työnantajien mielestä yli 55-vuotiaiden työllistymistä edistäisi parhaiten työnantajan maksaman palkan sivukulujen alentaminen. Kannatusta saa myös työnantajalle maksettava palkkatuki yli 55-vuotiaan palkkaamiseksi. Kepin sijaan toivotaan siis kannustimia. Lisäksi tärkeänä pidetään työkykyyn ja työhyvinvointiin panostamista sekä osaamisen kehittämistä. Eläkeputken poistoa sen sijaan kannatti vain joka kymmenes vastaaja.


Kuva Suomen Ekonomit

NAISEKONOMI ANSAITSEE SAMASTA TYÖSTÄ VÄHEMMÄN KUIN MIESEKONOMI KOSTI HYYPPÄ Suomen Ekonomien erityisasiantuntija teksti

niin edelleen. Palkkaerossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yli 20 vuodessa. Palkkaerot eivät sinällään ole huono asia, päinvastoin. Palkkaeroille on kuitenkin oltava peruste. Tasaarvolain mukaan jokaisen työnantajan on edistettävä sukupuolten tasa-arvoa, erityisesti palkkauksessa. Välineenä tähän ovat esimerkiksi vähintään 30 työntekijän työpaikoissa tehtävät tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset. Näitäkin tehokkaampi väline on avoin ja tehtävien vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä, jota käytetään oikein.

GrafiikkakuvaSuomen Ekonomit

Nais- ja miesekonomien välinen selittymätön palkkaero yksityisellä sektorilla on 12 prosenttia. Selittymätön palkkaero tarkoittaa sitä eroa keskipalkoissa, joka jää jäljelle muiden selittävien tekijöiden kuin sukupuolen jälkeen. Lukuisten selittävien tekijöiden joukosta eniten sukupuolten välisiä säännöllisen työajan palkkaeroja selittävät erot asematasossa, viikkotyötunneissa, poissaolovuosissa työelämästä sekä tulospalkkioiden piirissä olemisessa. Toisin sanoen miehet sijoittuvat useammin johtotehtäviin ja naiset asiantuntijatehtäviin, miehet tekevät pidempää päivää ja

EKONOMIEN JA TYÖNANTAJIEN NÄKEMYKSIÄ SELVITETTIIN LOKAKUUSSA 2020. Tiivistelmät tutkimuksista löytyvät täältä:

>

JÄSENKYSELY yli 55-vuotiaiden työmarkkina-asemasta

KYSELYTUTKIMUS yritysjohdolle yli 55-vuotiaiden työmarkkina -asemasta

ekonomit.fi > suomen ekonomit > tutkimukset

9


TAPAHTUMA

Tehosta ajanja energianhallintaasi Asiantuntija 2.0. – Modernin asiantuntijan ajan- ja energianhallinnan tehopäivässä kouluttaja Sani Leino opasti ekonomeja sosiaalisen median aktiivisiksi haltuunottajiksi ja oman ajan hallinnoijiksi. Tässä toisessa osassa kerromme, millaisilla työkaluilla ekonomi voi parantaa omaa energian- ja ajanhallintaa. MAIJA RANTAPAJU teksti ja SANI LEINO kuvat

Sani Leino kiteytti aika yleisen aikaansaamattomuusongelman ytimekkäästi sanomalla, että ”mitä sinulla ei ole kalenterissa, sitä ei yleensä tule tehtyä”. Tarvitsemme selkeän tavoitteen, jonka saavuttamiseksi laadittu toimintasuunnitelma ohjaa tekemistä. Turun Seudun Ekonomit saivat monia hyviä vinkkejä siihen, miten kalenterista tehdään itseä ja tavoitteita palveleva suunnitelma. TÄRKEÄT ASIAT KALENTERIIN Työn ja vapaa-ajan erottaminen varsinkin etätyöympäristössä voi olla haasteellista. On kuitenkin tärkeää tehdä selkeä ero näiden kahden ajan välille. Leino opasti laatimaan jokaiselle viikonpäivälle lukujärjestyksen eli kalenteroimaan sekä työ- että vapaa-ajan myös viikonlopuiksi. Hän kannustaa tekemään tärkeät asiat heti aamulla, jolloin ne eivät vaivaa mieltäsi koko päivää. Mitä asioita sitten kannattaa laittaa kalenteriin? Sani kehotti listaamaan ne asiat, jotka ovat sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä. Merkitykselliset asiat ovat tavoitteita, jotka eivät ole kiireellisiä tänään, mutta tärkeitä sinun elämässäsi. Nämä elämän tärkeät asiat, joita voimme kutsua vaikkapa timanteiksi, kannattaa kalenteroida joka viikolle tai jopa joka päivälle, jos tavoitteesi saavuttaminen näin edellyttää. Usein tunne kiireestä johtuu siitä, että teemme ei-tärkeitä asioita ja sivuutamme meille oikeasti tärkeät asiat. Sinulle tärkeät asiat tiedät vain sinä itse. Jollekin meistä se on perhe ja läheiset, toiselle joku harrastus tai itsensä kehittäminen. Tärkeä asia voi olla iso tai pieni ja siihen pääseminen voi kestää lyhyen aikaa tai kauemmin. Tavoitteen sanominen ääneen konkretisoi sen ja voi auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Voit myös julkistaa tavoitteesi somessa, Sani kannustaa.

10 10 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018


”USEIN TUNNE KIIREESTÄ JOHTUU SIITÄ, ETTÄ TEEMME EI-TÄRKEITÄ ASIOITA JA SIVUUTAMME OIKEASTI TÄRKEÄT ASIAT.”

AJANHALLINTA APUKEINOJA KESKITTYMISEEN Koulussa ei yleensä opeteta ajanhallintaa, mutta se on Sani Leinon mielestä me emme tarvitse lisää työaikaikille korvaamaton taito, joka parantaa elämänlaatua kaa saadaksemme asiat tehdyksi, vaan tarvitsemme ja tuottaa toivottuja tuloksia. Voit aloittaa tarkastelemalvähemmän keskeytyksiä. Meidän pitäisi siis panostaa la kalenteriasi ja arvioimalla, että hengittääkö vai huohottyössämme työtuntien määrän sijaan niiden laatuun. taako se? Mikäli kalenteri ei henTutustuimme koulutuksessa gitä vapaasti, tarkastele mistä Pomodoro-tekniikkaan, joka ”EMME TARVITSE asioista se on täyttynyt? Datarkoittaa tietyn tehtävän suoLISÄÄ TYÖAIKAA vid Sedariksen teorian mukaan rittamista keskeytyksettä. Nevoimme menestyä vain, mikätistä voi ladata ”Tomato-timer” SAADAKSEMME ASIAT li keskitymme ainoastaan kol-Appin, joka mittaa aikaa 25 TEHDYKSI, VAAN meen asiaan neljästä, joita ovat minuutin ajan, jolloin tarkoitukTARVITSEMME VÄHEMMÄN perhe, ystävät, työ ja terveys. sena on tehdä vain ja ainoasKESKEYTYKSIÄ.” Kun valitset enemmän kuin koltaan yhtä tehtävää ja suorittaa Sani Leino me, joku näistä osa-alueista alse loppuun. Ennen seuraavan kaa kärsiä ja menestyminen on keskittymisjakson alkamista heikkoa. Yksi tapa tehostaa ajankäyttöä on hyödyntää pidetään 5 minuutin tauko, jolloin aivojen annetaan paPOKO-mallia, jossa kalenterista poistetaan viihdettä ja lautua edellisestä suorituksesta. vapautunut aika korvataan timanteilla, niillä oman eläVoit myös kokeilla kalenteroida esimerkiksi työsähköposmän tärkeimmillä asioilla. tien lukemisen kahdesti päivässä joka päivä aina samaan Monille voi olla tuttu Eisenhoverin nelikenttä, jossa jaaikaan. Leino korosti myös tehtävien suunnittelun tärkeotellaan asiat tärkeyden ja kiireellisyyden suhteen. Tuliyttä. Jos sinulla on työtehtävä, jonka toteuttaminen vaapalot ovat tärkeitä ja kiireellisiä hoitaa, mutta esimerkiksi tii suunnittelua, muista varata tähän aikaa kalenterista. kaikki viihde on ei-kiireellistä ja ei-tärkeää. Tärkeät ja eiMikäli työtehtäväsi vaativat ja muu elämä sallii myös viikiireelliset asiat ovat omia tavoitteitasi. Kiireelliset, mutta konloppujen käyttämisen työtehtävien tekemiseen, voit ei-tärkeät asiat usein tukkivat kalenterimme ja luovat itse hyödyntää viiden päivän sijaan seitsemää päivää ja näin aiheutettua kiirettä. Pyri delegoimaan tai vähentämään saada lisää tilaa arkeen itsellesi tärkeille asioille. Jos taas tällaisia asioita kalenteristasi. et koskaan ehdi ottamaan omaa aikaa, kokeile yksinkerAsioiden suunnittelu ja kalenterin hallinta vaativat taisesti laittaa oma aika kalenteriin hyvissä ajoin ja pidä toistoja ja sitoutumista. Ohjenuorana voi toimia esimersiitä kiinni. Oma aika pitäisi käyttää itselle tärkeiden asikiksi sanonta ”onnistunut huominen suunnitellaan täoiden tekemiseen tai ihan vaan olemiseen. nään” tai jopa jo edellisellä viikolla.

KIRJASUOSITUKSET JA LISÄTIETOA NETISTÄ

• • • • •

Kirja: Jaron Lanier - 10 syytä tuhota kaikki sometilit nyt Kirja: Brian Tracy - Eat that frog! Eisenhowerin matriisi Pomodoro-tekniikka The 4 Burners Theory - David Sedaris

11


PALSTA

Vastuullisuudesta – ajatuksia ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun ympäriltä.

Diversiteetti ja sukupuolten välinen tasa-arvo osaksi vastuullisuusstrategiaa LOTTA SIUTLA teksti ja henkilökuva UNSPLASH.COM kuvituskuva

TEEMA: vastuullisuus

Vaaleansininen lentokoneen mallinen pyyhekumi, joita HubSpotin, amerikkalaisen markkijaettiin aikoinaan British Airwaysin lennoilla lapsille yhnointiautomaatiotalon toimitusjohtaja dessä tehtävälehtisten kanssa, jotta nämä viihtyisivät Brian Halligan katuu eniten sitä, että heidän sata ensimpitkällä lennolla. Neljävuotias lapsi ojentaa lentokonemäistä työntekijää näyttivät aivan toisiltaan (samanpyyhekumin toiselle lapselle Äiti Teresan lastenkodisikäisiä valkoihoisia miehiä), jolloin diversiteetin kasvatsa Zimbabwessa 1990-luvun alussa. Lapset hymyilevät taminen seuraavan sadan työntekijän osalta oli entistä ja lahjansaaja on haltioissaan, sillä lapsella on leluivaikeampaa. Kukapa meistä ei ole nähnyt toistensa kalnaan vain tyhjiä pesuainepahvilaatikoita, lahjanantajalle taisia johtoryhmän jäseniä, eikä näe siinä mitään outoa. tämä hetki jää mieleen. Lapset eivät tiedä mitään viereiTiedämme kuitenkin, että tutkimusten mukaan erilaisissen valtion hetki sitten päättyta ihmisistä koostuvat tiimit teneestä apartheidistä tai miskevät parempia päätöksiä ja ovat tään muustakaan, sillä lapset innovatiivisempia. ”TUTKIMUSTEN MUKAAN ovat lapsia. ERILAISISTA IHMISISTÄ RASISMIN JA SUKUPUOLEN KOOSTUVAT TIIMIT MONIMUOTOISUUS LISÄÄ VÄLISEN TASA-ARVON TILA TEKEVÄT PAREMPIA INNOVATIIVISUUTTA SUOMESSA PÄÄTÖKSIÄ JA OVAT Erilaisuutta ja ulkopuolisuutta Yhdenvertaisuusvaltuutettu julINNOVATIIVISEMPIA.” kokee moni. Usein erilaisuutkaisi vuonna 2020 selvityksen afta selittää mm. sukupuoli, ikä, rikkalaistaustaisten henkilöiden etninen tausta, koulutus, vamkokemasta syrjinnästä. Selvitys maisuus tai seksuaalinen suuntautuneisuus. Monissa nostaa esiin rasismin karun todellisuuden tänään: suuri yrityksissä diversiteettiä eli monimuotoisuutta vaaliosa Suomessa asuvista afrikkalaistaustaisista henkilöistaan panostamalla esimerkiksi anonyymiin rekrytointä on lapsuudesta asti kokenut taustansa vuoksi kiusaatiin ja haastattelemalla keskenään erilaisia ihmisiä. Erimista, vähättelyä, väkivaltaa, työttömyyttä ja ulkopuolilaisten ihmisten houkuttelua vaikeampaa onkin heistä suutta. Viha, nöyryyttäminen ja syrjintä kohdistuu yhtä kiinni pitäminen eli sitouttaminen yritykseen. Monet lailla lapsiin ja aikuisiin. Kokemukset ovat samansuuntaisaattavat ymmärtää culture fit -ajattelun väärin, sen sia arabialaistaustaisilla ja romaneilla: rasismi voi tehdä pohjimmiltaan tarkoittaessa organisaation ja työntearjesta yksilölle sietämättömän vaikean. kijöiden arvojen kohtaamista, ei niinkään persoonalliKun puhutaan sukupuolten kokemasta tasa-arvossuustekijöiden samankaltaisuutta. ta Suomessa, on meillä saavutettu paljon, mutta täy-

12


”RASISMIA EI KITKETÄ SILLÄ, ETTET OLE RASISTI, VAAN SINUN TULISI OLLA AKTIIVISESTI ANTIRASISTI”. GOOGLEN POHJOIS-EUROOPAN DIVERSITEETTIJA MARKKINOINTIJOHTAJA YACINE SAMB

dellisyydestä olemme vielä kaukana. Naiset saivat äänioikeuden sata vuotta sitten, mutta toisaalta vasta viime vuonna meillä tuli ensimmäinen vain naisista koostuva hallituksen johtoviisikko, joka herättää positiivista huomiota maailmalla. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työikäisten naisten koulutustaso on Suomessa miesten koulutustasoa korkeampi. Naisten osuus johtotehtävissä on kuitenkin miesten osuutta pienempi. Yrittäjistä naisten osuus on yli 30 prosenttia. Naiset työskentelevät miehiä enemmän osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa. Työn ja perheen yhteensovittamista tuetaan julkisella päivähoitojärjestelmällä ja perhevapailla, äidit käyttävät kuitenkin valtaosan vanhempainvapaista. Hyvin monella naisella on omakohtaista kokemusta siitä, että on johtoryhmän ainoa nainen. Miten monella miehellä mahtaa olla vastaavaa kokemusta? RATKAISUJA OSAKSI VASTUULLISUUSSTRATEGIA Suomen väestöstä jo yli 7 prosenttia puhuu muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään. Tästä huolimatta poliisit, tuomarit, toimitusjohtajat ja ministerit ovat edelleen lähes yksinomaan valtaväestöön kuuluvia. Työpaikkojen moninaisuus on tärkeää työyhteisöille yleisesti, mutta

yhdenvertaisuuden toteutumiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että eri vähemmistöihin kuuluvat henkilöt näkevät esimerkkejä moninaisista työyhteisöistä. Vastauksena yhdenvertaisuusvaltuutettu peräänkuuluttaa itsekriittistä pohdintaa niin tiedotusvälineissä, koulutuksessa, työelämässä ja urheilussa. Ja kun pohdintaa on tehty, on aika toimia: suunnitella ja edistää monimuotoisuutta, ja puuttua rasismiin. Tähän tarvitaan johtajuutta. Googlen Pohjois-Euroopan diversiteetti- ja markkinointijohtaja Yacine Samb toteaa: ”Rasismia ei kitketä sillä, ettet ole rasisti, vaan sinun tulisi olla aktiivisesti antirasisti”. Kuinka moni meistä on aktiivisesti antirasisti? Suomalaiselta työelämältä voidaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi edellyttää kahta keskeistä asiaa: isät enemmän vanhempainvapaalle ja työelämään lisää joustoja perhevapailta palaavien osa-aikatyön mahdollistamiseksi. Myös jaettua johtajuutta voisi kokeilla, jossa kaksi henkilöä toteuttaa osa-aikaisesti yhden täysiaikaisen työtehtävää. Usein näistä eduista tinkimistä perustellaan kustannuksilla, mutta pidemmällä ajalla sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät säästävät niin työterveys- kuin rekrytointikuluissa.

n ää pikkuveljeäni lukuu olen alareunassa näkyv n ttii ssa va ote t ku idä en me bw in ba hyv Zim 1990-luvun si. Muistan kuinka lap n ine ho koi en val oa rille pä ain lapsi voi katsoa ym ottamatta päiväkodin erilaisia. Uskon, että jo vastaan vaikka olimme etuoikeutettu. tai en lain ja huomata olevansa eri

13


VÄITÖSKIRJA

TEEMA: vastuullisuus

Hyvinvointipolitiikan tarjoamat välineet jäävät usein hyödyntämättä kehittyvissä maissa MSc Susmita Baulia tutki väitöskirjassaan sitä, miksi hyvinvointipolitiikan tarjoamia välineitä, kuten mikroluottoja ja rokotteita, ei hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla kehittyvissä maissa. TURUN YLIOPISTON TIEDOTE teksti ja kuva UNSPLASH.COM kuvituskuva

Kaksi vuosikymmentä sitten mikroluottoja pidettiin tehokkaana keinona vähentää köyhyyttä. Niiden katsottiin löysäävän köyhien luottorajoitteita ja mahdollistavan sijoittamisen pienyrityksiin. Mikroluottojen yhteisvastuun myötä joukko lainanottajia saattoi olla yhdessä vastuussa takaisinmaksusta, mikäli joku laiminlöi maksuvelvollisuutensa. Vuosien varrella mikroluotot ovat kuitenkin menettäneet hohtonsa. Tutkijat, kuten taloustieteen Nobel-palkinnon vuonna 2019 saaneet Banerjee ja Duflo, ovat havainneet, että mikrolainoilla on vain vähäisiä vaikutuksia pienyritysten perustamiseen tai köyhän väestönosan hyvinvoinnin mittariin. Tämä siksi, että lainoja otetaan hyvin vähän.

JOKAISELLE LAINANOTTAJALLE EI SOVI SAMANLAINEN SOPIMUS Baulian mukaan halukkuutta ottaa mikroluottoja vähentää sopimustyyppien joustamattomuus riskinottohalukkuuden sekä toisten hyvinvointia koskeville preferensseille. Baulia mittasi tätä päätöksentekoa opiskelijoista koostuvalla koehenkilöryhmällä. Hän tarjosi koehenkilöille erilaisia mikroluottojen valikoimia sekä vastaavasti vain yhtä vaihtoehtoa. Hän havaitsi, että luottoja otettiin enemmän silloin kun valinnanvara kasvoi. Lisäksi Baulia totesi, että riskiä karttavat lainanottajat olivat muita haluttomampia ottamaan yksilöllisen vastuun lainoja. Epäitsekkäät lainanottajat puolestaan suosivat yhteisvastuullisia lainoja.

”Oikeassa elämässä todellisilla lainanottajilla ja suuremmilla panoksilla vaikutukset ovat varmasti vielä merkittävämmät”, Baulia vakuuttaa. HUONO TYÖTILANNE JA TIEDON PUUTE HEIKENTÄVÄT TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖASTETTA Väitöskirjassa käsitellään myös sitä, miten kehittyvien maiden köyhät hyödyntävät terveydenhuoltopolitiikan toimia. ”Yksinkertaiset ja kustannustehokkaat investoinnit, kuten lasten rokottaminen, hyönteisverkkojen käyttäminen tai juomaveden klooraaminen, voivat pienentää merkittävästi tartuntatautitaakkaa köyhissä maissa. Vaikka näiden edullisten ja ennaltaehkäisevien terveydenhuoltotoimien saatavuus

”RESURSSIRAJOITTEISELLE KOTITALOUDELLE LAPSEN ROKOTETTAVAKSI VIEMISESTÄ KOITUVA KUSTANNUS VOI OLLA YHTÄ SUURI KUIN YHDEN MAATALOUSTÖISTÄ SAATAVAN PÄIVÄPALKAN MENETTÄMINEN.” 14 14 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018


SUOMEN EKONOMIT

MSc Susmita Baulia

on hyvä, niiden käyttöaste on matala”, Baulia kertoo. Tämä johtuu siitä, että eteen tulee esteitä, jotka ylittävät välittömät hyödyt. Resurssirajoitteiselle kotitaloudelle lapsen rokotettavaksi viemisestä koituva kustannus voi olla yhtä suuri kuin yhden maataloustöistä saatavan päiväpalkan menettäminen.

MSc Susmita Baulia väitteli Turun yliopistossa 4.12.2020. Vastaväittäjänä toimi professori Patricia Justino (Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitos UNU-WIDER), Kustoksena toimi professori Janne Tukiainen (Turun yliopisto). Väitöksen alana on taloustiede.

Tutkiessaan ugandalaista kyselytutkimusaineistoa Baulia havaitsi, että pienituloisten kotitalouksien aikuiset jakavat aikansa työhön ja vapaa-aikaan, ja että lasten terveydenhuolto kuuluu jälkimmäiseen. ”Tämän vuoksi on syytä käyttää joko ennaltaehkäisevän terveydenhuollon hintatukia tai tiukempaa terveydenhuollon käyttöä koskevaa sääntelyä.”

Sosioekonomisesti heikossa asemassa oleville äideille annettiin suoria rahansiirtoja synnyttämisestä julkisen terveydenhuollon piirissä sekä paikallisyhteisöihin palkattiin kiertäviä terveydenhuollon työntekijöitä valistamaan raskaana olevia. ”Intiassa yhteisöissä kiertävien terveydenhuollon ammattilaisten antaman opastuksen merkitys oli köyhille äideille suoria rahansiirtoja suurempi. Aktiivinen kannusteiden asettaminen tarjontapuolelle auttaa informaatiokuilun umpeen kuromisessa”, Baulia sanoo.

Baulia tutki myös Intiassa toteutettua julkista äitien ja lasten terveydenhuollon uudistusta, jossa kannustimia oli sekä kysyntä- että tarjontapuolella.

SEURAA VÄITÖKSIÄ ETÄNÄ Turun yliopiston tiedekunnat järjestävät vuosittain yhteensä noin 170 väitöstilaisuutta. Väitöstilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 10 henkilöä. Seuraa tulevia väitöksiä etänä!

>

LÖYDÄT VÄITÖKSEN TÄÄLTÄ

ESSAYS ON CHALLENGES IN TAKE-UP OF CREDIT AND HEALTHCARE IN DEVELOPING COUNTRIES Susmita Baulia

OPI UUTTA, INNOSTU, INSPIROIDU Suomen Ekonomit tarjoavat jäsenilleen laajan valikoiman webinaareja ja podcasteja katsottavaksi ja kuunneltavaksi johtamiseen, rekrytointiin ja työnhakuun, osaamiseen sekä työelämään liittyen. Tutustu myös Helsingin Ekonomien webinaaritarjontaan! LÖYDÄT TARJONNAN Suomen Ekonomien jäsenpalvelusta ja paikallisten ekonomiyhdistysten tapahtumista!

>

ekonomit.fi/tapahtumat jasenpalvelu.ekonomit.fi

HEI JÄSEN! Milloin viimeksi olet tarkistanut jäsentietosi? Oikeat tiedot jäsenrekisterissä varmistavat sen, että saat juuri sinua koskevaa tietoa. Oikeat tiedot jäsenrekisterissä voivat olla myös rahanarvoisia, sillä Ekonomien jäsenenä saatat olla oikeutettu saamaan alennuksen Suomen Ekonomien jäsenmaksustasi. Alennushakemuksen voit täyttää Suomen Ekonomien jäsenpalvelussa.

TARKISTAJÄSENTIETOSI EKONOMIEN JÄSENPALVELUSSA!

>

jasenpalvelu.ekonomit.fi

15

Kuva Unsplash.com

Intiassa yhteisöissä kiertävien terveydenhuollon ammattilaisten antaman opastuksen merkitys oli köyhille äideille suoria rahansiirtoja suurempi.”


OPISKELU

Kesätöiden hakukausi on alkanut AKU LEHOJÄRVI JA SOFIA ISOLAURI teksti JUKKA LEHOJÄRVI, STAR IMAGE henkilökuvat WIKIPEDIA COMMONS kuvituskuva

Vuosi on vaihtunut ja kesätyön hakukausi on saatu avattua. Opiskelijat ympäri Suomen hiovat CV:t kuntoon ja alkavat lähettää hakemuksia. Viime kesä meni vain harvoilla niin kuin piti ja pandemian aiheuttama epävarmuus heijastuu tänäkin vuonna todennäköisesti jo työnhakuvaiheeseen. Monien opiskelijoiden mielissä saattaa pyöriä viime vuodelta tarinoita, joissa työsopimuksen tuoma turva vietiin vain viikkoja ennen ensimmäistä työpäivää. Kausi voi olla stressaava opiskelijoille, kun koulutöiden ohella kirjoitellaan useita hakemuksia yrityksiin, joihin haetaan satojen tai jopa tuhansien vastahakijoiden kanssa. Tilanteen epävarmuus vaikuttaa mahdollisiin muuttosuunnitelmiin tai rahahuoliin, kun samanaikaisesti ystäviltä saatavaa vertaistukea on vähemmän tarjolla etäopiskelussa. Jos toimit työnantajan roolissa, ota hakijan tilanne huomioon ja pyri toiminnallasi poistamaan epävarmuutta, esimerkiksi hyvän viestinnän avulla. Näin voit jättää edustamastasi organisaatiosta positiivisen muistijäljen hakijalle, vaikka paikkaa et voisikaan tarjota. Toisaalta voit myös lähestyä tilannetta optimistisemmin; aiemmin Turun seutukuntien kiinnostavuus on saattanut kärsiä sijainnista, mutta nyt opiskelijat saattavat olla innokkaampia hakemaan paikkoja, joihin työmatkat olisivat normaalitilanteessa liian pitkiä.

TYÖELÄMÄTAITOJA YHDISTYSTOIMINNASTA Myös yhdistyksessä otetaan työllistymiseen liittyvät kysymykset huomioon. Turun KY haluaa toimia vahvana linkkinä jäsentensä ja työelämän välillä. Työnantajat löytävät saman katon alta innokkaat tulevaisuuden tekijät, joilla on opintojen ja käytännön kautta saavutetut valmiudet toimia arvokkaana osana työyhteisöä. Samalla opiskelijat voivat luottaa siihen, että he kulkevat urallaan oikeaan suuntaan ja heidän kykyjään arvostetaan työelämässä. Tämän molemminpuolisen yhteistyön kulmakivi on avoin keskustelu. Työelämän edustajilta odotetaan signaaleja siitä, millaisia taitoja opiskelijoilta odotetaan ja miten opiskelijayhdistys voisi näiden taitojen kehittämistä edistää. Opiskelijat taas toivovat, että työnantajat ottavat opiskelijatoiminnan vakavasti ja antavat arvoa sen kautta saavutetuille taidoille työnhaussa. Yksi Turun KY:n strategisista painopisteistä on tarjota jäsenilleen ainutlaatuinen kasvuympäristö eli mahdollisuus kokeilla ja oppia epäonnistumisia pelkäämättä. Teoriapainotteisen opiskelun vastapainona yhdistystoiminta kartuttaa käytännön työelämätaitoja kuin huomaamatta. Ruudun eteen voi haastattelussa astua itsevarmana, kun huomaa, miten on luottamustehtävän myötä kehittynyt harppauksin esimerkiksi tiiminvetäjänä, neuvottelijana, esiintyjänä tai kommunikoijana. Opiskelijatoiminnan luoma mahdollisuus yrittää ja erehtyä, kantaa vastuuta ja kehittyä monipuolisesti on monelle oppimiskokemus, joka valmistaa tulevaisuutta varten.

”YKSI TUKY:N STRATEGISISTA PAINOPISTEISTÄ ON TARJOTA JÄSENILLEEN AINUTLAATUINEN KASVUYMPÄRISTÖ ELI MAHDOLLISUUS KOKEILLA JA OPPIA EPÄONNISTUMISIA PELKÄÄMÄTTÄ.” SOFIA ISOLAURI Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja

16 16 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

AKU LEHOJÄRVI Kylteriyhdyshenkilö, Turun kauppakorkeakoulu


LUKUPIIRI

2,7 HELENA PETÄISTÖ, RANSKA, MACRON JA MINÄ (2018) Arvosana: 2,7/5 Moni kertoi kirjan aihepiirin olevan oman mukavuusalueen ulkopuolella, mutta lukupiirin hyöty onkin juuri tässä. Omaa ajattelua ja kiinnostuksen kohteita voi laajentaa tutustumalla erilaisiin kirjoihin. Kommentteja: • Rakenne kaipaisi viimeistelyä, listamainen tapa kirjoittaa tapahtumien kulkua • Vaalikamppailun kuvaus erittäin intensiivinen, jopa puuduttava • Antoi lukijalle mielenkiintoista ehkä uuttakin näkökulmaa Ranskan politiikkaan, historiaan ja kulttuuriin • Kirjassa olisi voinut olla enemmän Macronin henkilötarinaa

2,3

3,7

JUHA PIHKALA JA ESKO VALTAOJA, ELÄMÄN MERKITYKSEN JÄLJILLÄ (2020) Odotukset Esko Valtaojan ja Juha Pihkalan kirjaa kohtaan eivät täyttyneet ja kirja saikin lukupiiriltä arvosanaksi 2,3/5. Koska kirjan saamat arviot olivat kriittisiä, heräsi monelle lukupiiriläiselle yllättäen kiinnostus lukea kirja.

MATTI ALAHUHTA, JOHTAJUUS - KIRKAS SUUNTA JA IHMISTEN VOIMA (2015) Matti Alahuhdan kirja sai lukupiiriltä arvosanaksi 3,7/5. Arvioissa oli paljon hajontaa ja osa lukijoista piti kirjaa loistavana yleiskäsikirjana johtajuuden kysymyksiin, kun taas osa lukijoista piti kirjaa tylsänä ja oppikirjamaisena.

Kommentteja: • Eskon oma tuotanto suositeltavampaa luettavaa • vaikea seurata kirjan kulkua varsinkin kuunneltuna • monia kysymyksiä esitettiin puolin ja toisin, mutta niihin ei vastattu • Pihkala yllättävän pessimistinen, odotus oli enemmän positiivinen näkemys

Kommentteja: • Alahuhta on erittäin arvostettava yritysjohtaja, vaikuttavat tulokset • Yhden johtajan korostus, vaikka taustalla iso tiimi ja sattumaakin mukana • Kaivattiin syvällisempää katsausta esimerkiksi päätöksenteon taustoihin eli hiljainen osaaminen ei auennut kirjasta • Sovellettavissa myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja monenlaisiin yrityselämän tilanteisiin

TURUN SEUDUN EKONOMIT KIITTÄÄ LUKUPIIRIN TAPAAMISTEN 19.10. JA 30.11. MAHDOLLISTAJAA, COVIS PARTNERS OY:TÄ!” SEURAAVA LUKUPIIRI ma 1.3. klo 17.15. Lue lisää s. 19.

17


TAPAHTUMAT

Tapahtumiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.ekonomit.fi/tapahtumat jäsensivuille kirjautumalla. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Pakottavan syyn kohdalla voi ilmoittautumisen peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka Suomen Ekonomien sivujen kautta. Mikäli joudut peruuttamaan ilmoittautumisen tämän ajankohdan jälkeen, lähetäthän viestiä tapahtumanjärjestäjälle (katso tapahtumailmoitus) tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@turunseudunekonomit.fi. Voit myös ilmoittautua toimiston sähköpostiin, jos ilmoittautuminen järjestelmässä ei onnistu. TAPAHTUMIEN MAKSUT Maksullisten tapahtumien maksut suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Peruutustapauksissa osallistumismaksu palautetaan, mikäli peruutus on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. JOS KIRJAUTUMINEN SUOMEN EKONOMIEN SIVUILLE EI ONNISTU Mikäli et ole aikaisemmin kirjautunut jäsensivuille tai olet unohtanut salasanasi, kirjaudu käyttäen Suomen Ekonomien jäsennumeroasi ja henkilötunnuksesi loppuosaa. Jäsennumerosi löydät mm. Ekonomi-lehden osoitetiedoista. Jos et pääse kirjautumaan Suomen Ekonomien sivuille, niin olethan yhteydessä Suomen Ekonomeihin (jasenrekisteri@ekonomit.fi) uuden salasanan saamiseksi.

WWW

MAANANTAISIN (TAI MILLOIN TAHANSA) KLO 9

Liikunnanohjaaja Sini Kokkala on suunnitellut jäsenillemme 10 kerran liikuntavideosarjan kevätkaudelle 2021. Luvassa on monipuolisesti erilaisia tunteja. Lyhyet 20–30 minuutin treenit on helppo tehdä kotona ilman erityisiä välineitä – tehokasta ja hauskaa! Voit ilmoittautua liikuntavideosarjan käyttäjäksi ilmoittautumisjärjestelmämme kautta. Tällöin saat käyttöösi linkin, jonka takaa löydät uuden liikuntavideon joka viikon maanantai klo 9. Videopankki on käytettävissä toukokuun loppuun saakka, joten ehdit jumppailemaan Sinin kanssa niin monta kertaa kuin haluat. Videot on tarkoitettu vain Turun Seudun Ekonomien jäsenille ja palvelun tilanneille, eikä niitä saa ladata tai jakaa edelleen muualla myöhemmin esitettäviksi. Teemat eri julkaisuviikoilla: vko 2 patteriharjoitus koko keholle vko 3 niska-hartiaseutua vetreyttävä jumppa (käsipainot/isot vesipullot) vko 4 tasapainojumppa vko 5 ylävartalon lihaskuntotreeni (käsipainot/isot vesipullot ja iso pyyhe) vko 6 villasukkajumppa (villasukat) vko 7 alavartalon lihaskuntotreeni (iso pyyhe) vko 8 FasciaMethod -kehonhuoltotunti vko 9 HIIT-intervalliharjoitus vko 10 lihaskuntoa kehonpainolla vko 11 dynaaminen jooga Oma tietokone. Videolinkki lähetetään ilmoittautuneille.

www.ekonomit.fi/tapahtumat

Seuraa tulevia tapahtumia yhdistyksen kotisivuilta, uutiskirjeestä ja facebookista!”

18 18 I

LIIKUNTAVIDEOSARJA: LIIKUNNANOHJAAJA SINI KOKKALA

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

”TULE MUKAAN LIIKKUMAAN MONIPUOLISESTI.” Liikunnanohjaaja Sini Kokkala


LUKUPIIRI: EKONOMIEN LUKUPIIRI

Kuva Radisson Blu Marina Palace

Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiimme!”

KEVÄTKOKOUS

MA 1.3. KLO 17.15

TI 23.3.2021 KLO 18–20

Uusi vuosi on käynnistynyt lukupiirissä. Tervetuloa mukaan uuden harrastuksen pariin - mukaan mahtuu vielä! Elokuussa käynnistynyt lukupiiri kokoontuu noin 6–8 viikon välein. Lukupiiriin voit osallistua, vaikka et kirjaa olisi lukenutkaan. Seuraavana kirjat: Yrityskulttuuri on kuningas, Panu Luukka (2019) Uusi neuvotteluvalta, Juhana Torkki ja Sami Miettinen (2019). Ilmoittautumiset ja lisätiedot: toimisto@turunseudunekonomit.fi

Tervetuloa Turun Seudun Ekonomien sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 23.3. klo 18 Radisson Blu Marina Palaceen, mikäli koronatilanne sen sallii. Muussa tapauksessa kevätkokous järjestetään Teams-kokouksena. Kokouksen esityslista ja materiaalit julkaistaan myöhemmin yhdistyksen kotisivuilla. Ilmoittautumiset 16.3. mennessä. Osallistujien kesken arvotaan 50 euron arvoinen herkkukori! Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32, Turku

Oma tietokone (Teams)

”LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!”

UINTITEKNIIKKAKURSSI TIISTAISIN 4.5.–1.6. KLO 16.45–17.45

GOLF: GOLFIN GREEN CARD -KURSSI

Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, Turku

TURUN SEUDUN EKONOMIT WWW

LA 6.3. KLO 14–18 Nyt on mahdollisuus suorittaa Green Card Luolavuoren Golfhallissa Ekonomien omalla alkeiskurssilla. Valmentajana toimii PGA Golf Pro Mika Mäki. Ohjelma: 3h golfopetusta ja 1h golfin teoriaa, Golfin peruslyönnit (swing, chip, putti, sand) ja Golfin teeoriapaketti, Green Card. Maksullinen jäsentilaisuus. Kurssin hinta 84 € (69€ kurssi + hallimaksu 15€). Kurssille mahtuu mukaan 8 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset 26.2. mennessä. MM Golf Putt and Chip, Luolavuorentie 32, 20880 Turku

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY

Toimistosihteeri Mari Tiitinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu (02) 469 0680 www.ekonomit.fi/tapahtumat toimisto@turunseudunekonomit.fi

Puheenjohtaja Heli Hookana 050 5410 869

Tapahtumavastaava Elina Järvinen 050 4328 268

19 Turun Seudun Ekonomit 2/2018

19 19 I 19

Kuva Unsplash.com

Turun Seudun Ekonomit järjestää jälleen keväällä jäsenilleen suositun uintitekniikkakoulutuksen Holiday Club Caribian allasosastolla viitenä tiistai-iltana 4.5. alkaen klo 16.45. Seuraavat kerrat ovat 11.5.,18.5., 25.5. ja 1.6. Kouluttajana toimii liikunnanohjaaja Sini Kokkala. Maksullinen avec-tapahtuma. Hinta 54 euroa/henkilö. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. Ilmoittautumiset ja maksut 4.4. mennessä. Tämä tapahtuma on täynnä. Ilmoittaudu jonotuslistalle toimistoon, puh. (02) 469 0680, toimisto@turunseudunekonomit.fi


TO 8.4. KLO 19

TURUN SEUDUN EKONOMIT

Jorma Ollila on täynnä unelmia lähtiessään kehittämään kumisaappaista tunnettua Nokiaa. Hän haluaa tehdä siitä Suomen ensimmäisen aidosti globaalin suuryhtiön. Mies onnistuu, mutta kun maailma muuttuu, alkaa maa järkkyä yrityksen alla. Nokia on yritystarina ylitse muiden. Nokia kohosi vuonna 1998 maailman ylivoimaisesti suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi. Nokian brändi oli 2000-luvun alussa yksi maailman tunnetuimmista. Vuonna 2008 Nokia oli 51 miljardin liikevaihdollaan suurempi, kuin Suomen valtion budjetti. Nokian 155-vuotisen taipaleen aikana yhtiö sai kaiken ja menetti melkein kaiken. Liikemaailma johtajineen on harvinainen aihe näyttämöllä. Suomesta kuitenkin löytyy käänteissään aivan uskomaton yritystarina, josta riittää loputtomasti kerrottavaa. Inhimillisen, viihdyttävän draaman keskiössä ovat Nokia-johtajat Jorma Ollila (Taneli Mäkelä) ja Risto Siilasmaa (Olli Rahkonen). Tapahtuma on maksullinen avec-tapahtuma, 30 paikkaa. Hinta 57 € jäsen/avec/eläkeläinen, ja 40 € opiskelija/työtön. Hinta sisältää kuohuviinin ja Nokia-leivoksen (L,G). Sitovat ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 15.3. Turun kaupunginteatteri, Itäinen Rantakatu 14, Turku

JÄSENLEHTI

JULKAISIJA Turun Seudun Ekonomit ry PÄÄTOIMITTAJA Jaana Määttälä ULKOASU www.kasma.fi KANNEN KUVA Hanna Stengård PAINO Euraprint Oy, Eura LEHTI ILMESTYY neljä kertaa vuodessa. AINEISTO Lehden 2/2021 aineistopäivä 26.3.2021. JAKELU Lehti 1/2021 ilmestyy viikolla 6. Levikki 2 500 kpl ISSN 2736-8491 (painettu) ISSN 2736-8505 (verkkojulkaisu)

”TULE MUKAAN KATSOMAAN SUOMEN SUURINTA YRITYSTARINAA.”

”KERRO MEILLE PALAUTETTA!” Turun Seudun Ekonomit ovat alkaneet keräämään palautetta sähköpostitse välittömästi tapahtumien jälkeen. Pyydämme tapahtumiin osallistuneita vastaamaan kyselyyn, jotta saamme tärkeää tietoa tapahtumien kehittämiseksi.

f

Tykkää meistä myös Facebookissa!

WWW

turunseudunekonomit.fi

Kuva Otto-Ville Väätäinen

TEATTERI: TURUN KAUPUNGINTEATTERI: NOKIA – SUOMEN SUURIN YRITYSTARINA