TURUN SEUDUN EKONOMIT 1/2024

Page 1

TURUN SEUDUN EKONOMIT

”TSEMPPARI ON TURUN SEUDUN EKONOMIT RY:N MYÖNTÄMÄ STIPENDI.”

Vuoden 2023 TSEmppareiksi valittiin Ella Käppi ja Rami Rakkolainen.

1/2024

TSEMPPARIT 2023 S. 14

Turun Seudun Ekonomien uudet hallituslaiset esittelyssä HALLITUS S. 8

Suorajäsenyys – opiskelijan näkökulma OPISKELU S. 12

Kaks ekonomia Turust´ I

Kevätkokous

I Lukupiiri I Tulevat tapahtumat


PÄÄKIRJOITUS

HELI HOOKANA puheenjohtaja 2024

Talouden käännettä odotetaan – ekonomeja tarvitaan Kuva Heli Hookana

Talouden kehityksen ennustetaan kääntyvän myönteisempään suuntaan vuoden 2024 puoliväliin mennessä. Tämän Akavan joulukuussa 2023 tehdyn ennusteen toteutuminen edellyttää, että maailmantalous piristyy, vientikysyntä elpyy ja kuluttajien luottamus paranee Suomessa. Meitä ekonomeja tarvitaan varmasti tulevissa talouden käänteissä. Valtakunnallinen Suomen Ekonomit on yli 50 000

liiketoimintaosaajan yhteisö, joka antaa jäsenilleen voimaa haastaviin tilanteisiin ja omaan kehittymiseen. Vahvalla ekonomiyhteisöllä on vaikuttavuutta ja merkitystä myös talouden myönteisen kehityksen varmistamisessa. Suomen Ekonomien strategiakausi 2022–2025 on etenemässä puoliväliin. Liitolla on tällä strategiakaudella kolme strategista kehitysohjelmaa: ekonomiyhteisön kasvu ja uudistuminen, merkityksellinen jäsenkokemus sekä vaikuttavuus. Näillä kaikilla kehitysohjelmilla tavoitellaan vahvistuvaa ja yhteen hiileen puhaltavaa ekonomiyhteisöä, jonka merkitys näkyy myös yritysten ja elinkeinoelämän kehityksessä.

Osana Suomen Ekonomeja Turun Seudun Ekonomit

tarjoaa merkittävän paikallisen ekonomiverkoston jäsenilleen. Yhdistys on järjestänyt viime vuosina noin 50 jäsentapahtumaa vuodessa. Tuemme näin jäsenistön ammatillista kehittymistä, verkostoitumista ja virkistäytymistä. Tule aktiivisesti mukaan tapahtumiin tutustumaan alueen muihin ekonomeihin. Yhdessä olemme enemmän sekä ekonomiyhteisönä että talouden muutosvoimana.

Turun Seudun Ekonomit ry:ssä oli vuoden alussa 2328

jäsentä. Yhdistys panostaa alkavanakin vuonna jäsenhankintaan. Tiedätkö tuttavaa tai kollegaa, joka voisi liittyä jäseneksi? Tai tiedätkö tuttavaa tai kollegaa, joka on jäsen, mutta yhdessä voisitte tulla aktiivisesti mukaan tapahtumiin? Tehdään yhdessä todeksi jäsenmäärämme yhden prosentin kasvutavoite kuluvana vuotena.

”YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN SEKÄ EKONOMIYHTEISÖNÄ ETTÄ TALOUDEN MUUTOSVOIMANA.”

2

Yhdistyksen luottamustehtävät antavat näkö-

alapaikan paikallisen ekonomiyhteisön toimintaan. Näin pääset mukaan myös luottamushenkilöiden aktiiviseen verkostoon. Hallituksen jäsenyyden lisäksi voit vaikuttaa yhdistyksen toimintaan myös monissa työryhmissä. Tapahtuma- ja lehtityöryhmät kuulevat mielellään uusista ideoista. Näissä työryhmissä voit vaikuttaa jäsenille tarjottavaan toimintaan ja viestintäämme. Uutena työryhmänä on vuoden alussa aloittanut työelämä- ja uratyöryhmä, joka järjestää ekonomin työuralle hyödyllisiä ja inspiroivia tapahtumia. Myös sijoitustyöryhmä tekee tärkeää työtään yhdistyksen sijoitussalkun hoitamisessa. Kiinnostuitko jostakin näistä työryhmistämme? Otapa vain yhteyttä.

Tehdään meistä yhdessä vahva, jäsentä ja talouden muutosta tukeva ekonomiyhteisö. Menestystä vuodelle 2024!


Kuva Otava/Marek Sabogal

SISÄLLYS

Lukupiirissä taloustieteilijä ja kirjailija Sixten Korkmanin kirja Talous ja humanismi.

10 2

PÄÄKIRJOITUS

Kehity Virkisty Verkostoidu

Esittelyssä äiti Heidi Leppiniemi ja tytär Mira Laitinen

8

Turun Seudun Ekonomien syyskokouksen kuulumiset

Syyskokous pidettiin 16.11.2023 Hotel Kakolassa

YKS EKONOMI TURUST’ Yks, ei kun kaks ekonomia Turust´ – entiset Mäkisen flikat 6 SYYSKOKOUS Syyskokouksen kuulumiset

7

JÄSENETU Eduhousen laaja koulutustarjonta

8

HALLITUS Turun Seudun Ekonomien uudet hallituslaiset esittelyssä

10

LUKUPIIRI Talous ja humanismi

12

OPISKELU Suorajäsenyys – opiskelijan näkökulma

14

TSEMPPARIT TSEmpparit 2023 – Ella ja Rami TAPAHTUMAT JA YHTEYSTIEDOT

20

MEDIAKORTTI

TURUN SEUDUN EKONOMIT

17

Tapahtumat kutsuvat jäseniä

Jääkiekkoa, lukupiiriä, mielenkiintoinen vierailu ja kevätkokous

Tapahtumat

4

17

JÄSENLEHTI

Kuva Life on a Leaf

4

Yks, ei kun kaks ekonomia Turust´

1/2024

Voitko asua kuvassa tai taideteoksessa? Jäsentoiveena vierailemme lehtitalossa.

18

JULKAISIJA Turun Seudun Ekonomit ry PÄÄTOIMITTAJA Jaana Määttälä ULKOASU kasma.fi KANNEN KUVA Ella Käppi PAINO PunaMusta Oy LEHTI ILMESTYY neljä kertaa vuodessa. AINEISTO Lehden 2/2024 aineistopäivä 22.3. JAKELU Lehti 2/2024 ilmestyy viikolla 17. Levikki 2 500 kpl ISSN 2736-8491 (painettu) ISSN 2736-8505 (verkkojulkaisu)

AUDITOITU

CO2 NEUTRAALI PAINOTUOTE


YKS EKONOMI TURUST’

Tällä palstalla julkaisemme kiinnostavan ekonomitarinan. Vuoden 2024 ensimmäisessä tarinassa esittelemme kahden sukupolven ekonomit, äiti Heidi Leppiniemen ja tytär Mira Laitisen.

Yks, ei kun kaks ekonomia Turust´ – entiset Mäkisen flikat Löysimme kaks ekonomia Turust´, äidin ja tyttären, jotka molemmat ovat valmistuneet Turun kauppakorkeakoulusta. Perhesiteen ja KTM-tutkinnon lisäksi, äitiä ja tytärtä yhdistää muun muassa osallistuva ja aktiivinen elämäntapa sekä halu olla monessa mukana. Teksti ja kuvat Heidi Leppiniemi ja Mira Laitinen

H

eidi Leppiniemi valmistui aikuisopiskelijana kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2006 johtamisen laitokselta ja Mira Laitinen vuonna 2019 samasta opinahjosta pääaineenaan laskentatoimi ja rahoitus. Mira aloitti opintonsa vuonna 2013 ja Heidi aloitti seuraavana vuonna Turun Seudun Ekonomien puheenjohtajana toimittuaan ensin 3 vuotta tapahtumatyöryhmän jäsenenä. Heidi on järjestänyt muun muassa yhdistyksen 75-vuotisjuhlat Marina Palacessa. Samanaikainen side Turun kauppakorkeakouluun oli molemmille hedelmällistä ja mieluisaa ja se mahdollisti oppimisen ja sparrailun puolin ja toisin, esimerkiksi silloin kun Turun Seudun Ekonomit kaipasi opiskelijanäkemystä. Vastaavasti Heidin tärkein opetus tyttärelle oli: ”suorita tutkinto valmiiksi ja verkostoidu”.

Opiskelu aikuisiällä oli palkitsevaa

Heidi hakiessaan 40-vuotiaana avoimen yliopiston kautta sisälle kauppakorkeakouluun, oli tehnyt pitkän työuran B2B myynnin parissa muun muassa Soneralla ja Lähitapiolassa. Aikuisiällä opiskelun mahdollisti vuoden ja

Äiti ja tytär TuKYn vuosijuhlilla vuonna 2015.

HEIDIN TÄRKEIN OPETUS TYTTÄRELLE OLI: ”SUORITA TUTKINTO VALMIIKSI JA VERKOSTOIDU”.

4


o

n

Ke n

en ek

i m o

l

n ta rin

ha

isit kuu a lla u

an sinä

?

Anna vinkki, laita viestiä: toimisto@turunseudunekonomit.fi.

4 kuukauden pituinen opintovapaa silloisesta Soneran myyntipäällikön työtehtävästä. Opiskeluaika saa leveän hymyn Heidin huulille. ”Se oli upeaa aikaa, hyvä breikki pitkän työrupeaman jälkeen ja olin aidosti kiinnostunut opiskelemistani aineista”. Nykyisessä työssään Aktia Pankki Oyj:ssä Sales Managerina Heidi on toiminut vuodesta 2015 lähtien. Aluksi vastaten Aktian Vakuutuspalveluiden yksikön toiminnasta ja myöhemmin yrityskaupasta johtuneen Vakuutuspalveluiden lopettamisen jälkeen työskennellen Henkilöliikeasiat -yksikössä Turussa. Pitkän työuran aikana kaikkia aikaisempia työtehtäviä on yhdistänyt muun muassa myynnillisyys, vaihtelevat työpäivät ja muutoksissa mukana pysyminen sekä uuden oppiminen. On ollut ilo huomata, miten myynnissä voi aina oppia uutta. Esimerkiksi aikaisemmin myyntiä hoidettiin pääasiassa kasvotusten matkapäiviä säästelemättä. Nykyisin myyntitilanteissa voidaan hyödyntää Teamsia tai muita sähköisiä apuvälineitä, mikä säästää kaikkien osapuolien aikaa ja etenkin liikkumista paikasta toiseen ja mahdollistaa hybridityön etätyöpäivineen vaikkapa mökiltä tai Euroopasta käsin.

Äidiltä peritty aktiivisuus

Tällä hetkellä Mira on komennuksella Münchenissä.

Mira edusti usein Heidin mukana avecina Turun Seudun Ekonomien tapahtumissa. Äidin esimerkki yhdistystoiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä sai tyttären myös opiskeluaikana osallistumaan Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (TuKY) ainejärjestöjen hallituksiin ja tapahtumiin, järjestämään useita opiskelijatapahtumia (kuten Pikkulaskiainen) sekä toimimaan mm. uusien opiskelijoiden tutorina. Taidettiinpa Mira valita jopa fuksivuonna ”Vuoden aktiivisimmaksi pupuksi”. Myöhemmin tapahtumien järjestämisen opeista on ollut konkreettista hyötyä Miran projektinvetoluontoisessa työelämässä.

Ehtinyt paljon nuoresta iästä huolimatta

Mira on ollut mukana työelämässä jo 16-vuotiaasta lähtien opintojensa ohella tuntitöissä perintäyhtiö iKassa Finlandissa. Myöhemmin työtehtävät ovat vaihtuneet Accountor Suomen palkanlaskennasta ja EY:n tilintarkastuksen Turun ja Helsingin toimipisteiden kautta nykyisen työnantajan PwC Finlandin palvelukseen, jossa Mira on työskennellyt Finance Consulting yksikössä. Tällä hetkellä Mira sisäistää saksalaista työkulttuuria vuoden komennuksella PwC:llä Münchenin Deals -yksikössä Managerina.

Opiskelusta on aina hyötyä

Molemmat toteavat yhteen ääneen, että ovat saaneet opiskeluajoilta sekä yhdistystoiminnan kautta hyvät ja laajat ystäväverkostot ja korkeakoulututkinto on luonut pohjan moneen mielenkiintoiseen työtehtävään.

Sekä Heidille että Miralle meri merkitsee paljon. Kuvassa Heidi veneen ruorissa.

5


SYYSKOKOUS

Turun Seudun Ekonomien uuden ja vanhan hallituksen jäseniä vaihtokokouksessa joulukuussa 2023.

Syyskokouksen kuulumiset Turun Seudun Ekonomien sääntömääräinen syyskokous pidettiin 16.11.2023 Hotel Kakolassa. Teksti ja kuvat Jaana Määttälä

S

Heli Hookana, puheenjohtaja Lauri Liljenbäck, varapuheenjohtaja, nuorekonomivastaava Hanna Korhonen, talousvastaava Elina Koivisto, jäsenvastaava

yyskokous onnistui hyvin ja läsnä oli kolmisenkymmentä yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Katri Kronström ja sihteeriksi Maija Rantapaju. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marianne Suominen ja Ville Kartaslammi. Sääntömääräisessä kokouksessa esiteltiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä vahvistettiin vuoden 2024 jäsenmaksuksi 25 euroa. Syyskokouksessa valittiin neljä uutta jäsentä yhdistyksen hallitukseen: Tiina Huovinen, Sari Kulmala, Sanna Repo ja Sanna-Riikka Valtonen. Lisäksi

Hannele Larkovuo valittiin jatkamaan työ- ja uravastaavana toiselle hallituskaudelle. Yhdistyksen viestinnästä vastaa jatkossa toimistonhoitaja Mari Tiitinen ja jäsenlehden päätoimittajana vuonna 2024 toimii Jaana Määttälä. Yhdistyksen Instagramista vastaavat Jonna Reilimo sekä Heidi ja Nella Koivisto. Kokousosion jälkeen turkulainen suunnittelijapariskunta Saana Sipilä ja Olli Sallinen kertoivat muotoilualan yrityksestään nimeltä Saana ja Olli. Yritys suunnittelee ja valmistuttaa tekstiilituotteita, joiden materiaalina on eurooppalainen hamppukangas. Tietoa yrityksestä löydät: www. saanajaolli.com

> KEVÄTKOKOUS pidetään ma 18.3. klo 18. Scandic Juliassa Paikka: Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku Lue lisää s. 17.

6

TURUN SEUDUN EKONOMIEN HALLITUS 1.1.2024 ALKAEN

Tiina Huovinen, tapahtumavastaava Sari Kulmala, tapahtumavastaava Hannele Larkovuo, työ- ja uravastaava Sanna Repo, työ- ja uravastaava Sanna-Riikka Valtonen, työ- ja uravastaava Puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksissa omaavat myös Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö Lauri Kemppainen, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (TuKY ry) vuoden 2024 puheenjohtaja Jenny Sääksi ja TSE Masters ry:n puheenjohtaja Onerva Tuominen (30.4.2024 asti).


SINULLE EKONOMI - UUSI JÄSENETU:

JÄSEN ETU

Eduhousen laaja koulutustarjonta

P

idä taitosi ajan tasalla muuttuvassa työelämässä ja ota käyttöösi Eduhousen laaja koulutustarjonta. Koulutustarjonta on käytössäsi maksutta 24/7 ja pystyt valitsemaan itsellesi sisältöjä useasta eri aihealueesta, vaativuustasosta ja koulutusmuodosta. Eduhouse on suomalainen koulutusorganisaatio, jonka ytimessä on osaamisen kehittäminen.

Mitä etu sisältää?

Eduhousen verkkopalvelu sisältää yli 4 000 koulutustallennetta, jotka ovat katsottavissa sinulle sopivaan aikaan. Lisäksi palvelussa on satoja eri alan asiantuntijoiden vetämiä etäkoulutuksia ja -tapahtumia, joihin ilmoittaudutaan erikseen. Ekonomien jäsenille kuuluvat koulutusten aihealueet ovat: • johtaminen • talous & vero • HR & palkka • myynti & asiakaskokemus • juridiikka • digitaidot • työelämätaidot

Muutama esimerkki etäkoulutuksista: ChatGPT – mestaruusluokka (arvo 390 €) Esiintymistaito – pidä parempia esityksiä (arvo 790 €) Esihenkilö, konfliktit ja epäasiallinen käyttäytyminen (arvo 390 €) Excel taloushallinnon raportoinnissa (arvo 690 €) InDesign CC – jatko (arvo 1 180 €) Sähköpostien kirjoittaminen tekoälyllä (arvo 240 €) Muutama esimerkki opintopoluista: Johtajuus: Esihenkilön haastavat tilanteet HR: Muutosneuvotteluiden johtaminen Digitaidot: Tekoälyn mestaruusluokka Työelämätaidot: Työssä jaksaminen Edun lunastaminen ja käyttöoikeus Ekonomien jäsenenä osallistut Eduhousen koulutuksiin maksutta. Käyttöoikeutesi Eduhousen koulutussisältöihin on voimassa kulloisenkin voimassaolojakson päättymiseen saakka. Jos pidit sisällöistä ja hyödynsit koulutuksia säännöllisesti, voit uusia käyttöoikeudet taas seuraavaksi jaksoksi. Voimassaolojaksot: 1.12.2023–31.3.2024 1.4.–30.6.2024 1.7.–0.9.2024

STU

TUTU

LUNASTA ETUSI NYT! Ekonomien jäsenpalvelusta!

Tutustu Eduhousen koulutussisältöihin ja rakenna itsellesi mieleinen koulutuskokonaisuus. Ekonomien jäsenenä osallistut koulutuksiin maksutta. Käyttöoikeuksia on rajoitetusti, joten lunasta etusi nyt Ekonomien jäsenpalvelusta!

7


HALLITUS

SANNA REPO

SANNA-RIIKKA VALTONEN

Työ- ja uravastaava 2024–2026

Työ- ja uravastaava 2024–2026

Olen Turun kauppakorkeakoulusta 2001 valmistunut KTM. Pääaineeksi valikoitui johtaminen ja organisaatiot, jossa syvennyin henkilöstöjohtamiseen. Onnekseni ”ajauduin” opiskeluaikoina Turun Osuuskauppaan HR-työhön ja alalla olen saanut kehittyä ja työskennellä yli 20 vuoden ajan. Urani aikana olen työskennellyt monipuolisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä paikallisesta kansainväliseen organisaatioon sekä asiantuntija-, esihenkilö- kuin johtoryhmäroolissa. Suurimman osan urasta olen tehnyt HR-työtä tuotanto-organisaatioiden parissa kuten Trafotek tai Neste.

Olen Sanna-Riikka Valtonen, lempinimeltäni Sanski. Aloitin opiskeluni viime vuosituhannen puolella Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa taloustieteiden osastolla pääaineenani kansantaloustiede ja valmistuin lopulta Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta pääaineenani rahoitus. Opintojen loppuvaiheessa eksyin S-ryhmän kaupallisen kenttäkoulutuksen (nyk. S-Trainee) myötä töihin ja teinkin 15 vuotisen uran marketkaupan esihenkilö- ja johtotehtävissä Pohjois-Suomessa. Sittemmin olen valunut länsirannikkoa alaspäin, kun perhe toi minut Porin kautta toukokuussa 2023 Turkuun.

Reilut kaksi vuotta sitten halusin koittaa omia siipiäni ja perustin yritykseni nimeltä Partner4 People Oy. Yrittäjänä jatkan tutun HR-työn parissa, tarjoten asiakasyrityksille interim HR-päällikköpalvelua, henkilöstökonsultointia ja apua HR-projekteihin. Lisäksi teen työyhteisösovittelua eli autan työyhteisöjä ristiriitatilanteissa löytämään heille sopivia ratkaisuja eteenpäin. Olen ikuinen opiskelija ja vuosien varrella opiskellut ensin työnohjaajaksi, sitten työyhteisösovittelijaksi. Ensi syksynä valmistun Executive&Team coachiksi. Kotona elämä pyörii onnellisesti kahden tyttären (17 ja 14), puolison ja koiran kanssa harrastellen ja ulkoillen. Luonto eri vuodenaikoineen on minun henkinen kotini, josta saan mielenrauhaa ja perspektiiviä elämään. Olen ollut mukana Turun Seudun Ekonomien hallituksessa vuosina 2007–2009. Tässä hetkessä lähdin uudelleen mukaan vahvasti sen paikallisuuden vuoksi. Turku on antanut itselleni valtavasti viimeisen 20-vuoden aikana, ja tämä on nyt yksi keino antaa jotakin takaisinkin.

HALLITUKSEN 2024 YHTEYSTIEDOT LÖYTYVÄT KOTISIVUILTAMME: WWW.TURUNSEUDUNEKONOMIT.FI/ YHDISTYS/HALLITUS/ HALLITUKSEN-JASENET

8

Tällä hetkellä työskentelen LähiTapiola-ryhmässä ja vastaan HRD-päällikkönä valtakunnallisesti johtamisen kehittämisestä ja Talent Managementista. Työmatkailen konttorille Espooseen harva se viikko. Sivutoimisesti valmennan ja teen business coachingia oman yritykseni Rohkea Developmentin puitteissa sekä Timanttia Consultingin asiantuntijana. Järjestökentässä vaikutan tällä hetkellä myös Mothers in Business ry:n hallituksessa (2024─2025) ja olen tehnyt pitkän aktiiviuran nuorkauppakamarilaisena vaikuttaen nykyisin senaattorina. Olen mentoroinut vuodesta 2014 lähtien, viimeisimpänä Suomen Ekonomien mentorointiohjelmassa. Perheeseeni kuuluu ekonomimieheni lisäksi eskarilainen ja Oulussa asuvat 16- ja 19-vuotiaat lapseni. Tuoreena turkulaisena halusin löytää mielekästä tekemistä, paikallisia verkostoja ja uusia ystäviä – mikäs sen parempaa kuin lähteä aktiivisesti mukaan Turun Seudun Ekonomien toimintaan.


Tu r

un Seud

E un

ko no

mi

en

uude

t

ll a h

itusla

ise

t e s i t te

s lys

ä...

TIINA HUOVINEN

SARI KULMALA

Tapahtumavastaava 2024–2026

Tapahtumavastaava 2024–2026

Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi keväällä 2019 pääaineena laskentatoimi ja rahoitus. Sivuaineina minulla oli johtaminen ja organisointi sekä tietojärjestelmätiede. Aloitin täysipäiväisen työskentelyn Business Controllerina jo maisteriopintojen alkuvaiheessa, mutta valmistumisen jälkeen siirryin työskentelemään asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen kehittämisen pariin ja sille tielle olen jäänyt. Tällä hetkellä toimin asiakaskokemuksen kehityspäällikkönä Terveystalossa ja sitä ennen olen toiminut erilaisissa esihenkilö- ja asiantuntijarooleissa luotonhallinnan ja rahoituksen alalla.

Olen valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta pääaineena laskentatoimi ja sivuaineena yritysjuridiikka. Hakeuduin jo opintojeni loppuvaiheessa tilitoimistoon töihin ja samalla alalla olen pysytellyt koko kauppakorkeakoulun jälkeisen ajan. Nykyinen työpaikkani on Aallon Turku Oy.

Koko opiskeluajan olin aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa välillä huolehtien yhdistyksen taloudesta ja välillä järjestäen erilaisia tapahtumia sitseistä vuosijuhliin. Turun Seudun Ekonomien hallitus on luontainen jatkumo sille nyt, kun valmistumisesta on vierähtänyt useampi vuosi ja elämäntilanteeni mahdollistaa osallistumisen hallituksen toimintaan aktiivisesti. Vapaa-aikani kuluu tällä hetkellä kuntosalilla, kävelylenkeillä äänikirjaa kuunnellen, sisäpyöräilytunneilla, lentopallon parissa tai läheisten seurassa. Lisäksi toimin vapaaehtoisena Pelastakaa Lapset ry:ssä kahden pojan sporttikummina. Hallituskaudelta odotan uusia ihmisiä, verkostoitumista sekä uuden oppimista. Odotan innolla tilaisuutta päästä tutustumaan ja kehittämään paikallista ekonomiyhteisöä.

Vapaa-ajalla tykkään liikkua, kesällä pyöräilen ja lenkkeilen ja talvella hiihdän, mikäli sää sen sallii. Uutena harrastuksena olen tänä talvena löytänyt avantouinnin. Lisäksi sydäntäni lähellä ovat lukeminen ja musiikki. Minulla on kolme aikuista lasta ja toimin aikoinaan noin kymmenen vuoden ajan heidän kouluihin ja harrastuksiin liittyvissä yhteisöissä. Nyt kun näistä ajoista on jo kulunut aikaa, niin huomasin, että yhteinen tekeminen voisi taas olla kivaa. Loppukesästä kävin yhdessä Turun Seudun Ekonomien tapahtumassa ja juttelin tutun hallituksen jäsen kanssa ja hänen kauttaan kiinnostuin hallitustyöskentelystä. Odotan innolla yhteistyötä hallituksen ja koko ekonomiyhteisön kanssa. Mukava tutustua uusiin ihmisiin, verkostoitua ja kehittää toimintaa yhteisvoimin.

OLETHAN MEIHIN YHTEYDESSÄ MATALALLA KYNNYKSELLÄ, MIKÄLI SINULLA ON TAPAHTUMATOIVEITA!

9


LUKUPIIRI

Tervetuloa mukaan Lukupiiriin! Lukupiiriin voit osallistua, vaikka et kirjaa/kirjoja olisi lukenutkaan.

S

ixten Korkmanin kirjassa edetään Antiikin Kreikasta ja keskiajan katolisesta kirkosta Euroopan modernisaatioon, renessanssiin, 1700-luvun valistuksen aikaan, liberalismin syntyyn, Ranskan suureen vallankumoukseen ja porvariston nousuun hallitsevaksi yhteiskuntaluokaksi. Kirjassa pohditaan kulttuurin suhdetta talouteen ja politiikkaan. Lähtökohtana sanotaan olevan idealistinen käsitys siitä, että kulttuuri muokkaa taloutta ja yhteiskuntaa. Kulttuurin nähdään osaltaan elävän talouden ehdoilla ja saavan vaikutteita yhteiskunnan kehityksestä. Koska yhteiskunnallisella kehityksellä on omat polkuriippuvuutensa, voidaan monia ilmiöitä ymmärtää vain historian valossa.

Kristinuskon ja valistuksen perintö

Talous j a humanismi Lukupiirin syksyn 2023 tapaamisessa käsiteltiin taloustieteilijä ja kirjailija Sixten Korkmanin kirjaa Talous ja humanismi. Vuonna 2022 ilmestynyt kirja kuvaa talousjärjestelmämme aatteellisia juuria niin kattavalla tavalla, että kirja oli myös yksi vuoden 2022 historiateos -ehdokkaista. Teksti Jaana Määttälä Kuva Otava/Marek Sabogal

10

Kirjan mukaan kristinuskon perintö nähdään ristiriitaisena mutta kiistatta valtavana. Sen nähdään vaikuttaneen ja vaikuttavan sekä näkyvästi yhteiskuntaan että taustalla moraalikäsityksiimme ja kulttuuriin kokonaisuudessaan. ”Kristinusko on aiheuttanut suunnatonta tuhoa uskonsotien ja vääräuskoisten vainojen sekä ristiretkien muodossa. Toisaalta kristinuskon armon sekä lähimmäisenrakkauden etiikka on muuttanut maailmaa inhimillisemmäksi.” Kirkon nähdään suhtautuneen pitkään varauksellisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen ja Raamatun opetuksia kyseenalaistaviin tieteen näkemyksiin. Yhteiskunnallisten olojen toivottiin pysyvän muuttumattomina. ”Ajatus talouden ja yhteiskunnan edistyksestä oli keskiajan ajatusmaailmalle ja katoliselle kirkolle vieras.” Kirjan mukaan tiede on muuttanut maailmaa viime vuosisatojen aikana kaikkein eniten. ”Valistuksen läpimurto johti luontevasti uskonsotien ja roviolla polttamisen päättymiseen. Modernin talouden ja yhteiskunnan nähdään


Lu

kup ri ii

nk

oontum ok

ise

nojautuvan vahvasti siihen maailmankuvaan ja niihin eettisiin käsityksiin, joita uuden ajan tieteen kulttuuri ja valistusajan ajattelijat synnyttivät.” ”Valistuksen aatteet ovat toivo lähde: usko järkeen perustuvaan pohdintaan, tieteeseen, humanismiin ja edistykseen. Näkemykset ja todellisuus ovat läpikäyneet monia muutoksia, mutta valistuksen ihanteet ja aatteellinen perintö ovat edelleen läsnä. Pohjoismaissa ja etenkin Suomessa on viime vuosina vahvasti tuotu esille näkemystä, jonka mukaan pohjoismainen hyvinvointivaltio nojaa arvopohjalle, jota voi pitää maallistuneena luterilaisuutena.”

Markkinoiden ja julkisen vallan suhde keskiössä

Korkman kuvailee kapitalismin olevan paitsi markkinoihin nojaava talousjärjestelmä myös liberalismiin kytkeytyvä ideologia, jolla on osaltaan aatteellisia juuria protestanttisessa kristinuskossa ja valistuksessa. Markkinatalouden saavutukset vapauden edistäjänä ja vaurauden tuojana nähdään kiistattomina. Toisaalta kapitalismin nähdään aiheuttavan tai kärjistävän useita yhteiskunnallisia ongelmia, kuten epävakaisuutta ja eriarvoisuutta. ”Taloustieteen keskeisiä sanomia on, että markkinatalous toimii määrätyin ehdoin tehokkaasti – toisaalta tehokkuuden ehdot eivät käytännössä koskaan ole kaikilta osin voimassa. Lisäksi ei ole mitään takeita siitä, että markkinatalous olisi vakaa tai oikeudenmukainen. Näistä syistä missään yhteiskunnassa ei ole pelkkää markkinataloutta. Sitä täydentää kaikkialla julkisen sektorin monimuotoinen toiminta, jonka laajuus vaihtelee kuitenkin melkoisesti.”

t lö

yd ä

. ts

1 8 tap

ah

tum i s ta.

4

Kapitalismin roolia tai markkinoiden ja valtiovallan suhdetta voi Korkmanin mukaan pitää hyvin perustein yhteiskuntapolitiikan tärkeimpänä kysymyksenä. Kirjassa hän pohtii, onko kapitalismi nykyisin vaurauden lähde vai toteutumista odottava katastrofi.

Humanismin ytimessä ihmisen arvokkuus

Korkmanin mukaan on kiistatonta, että Eurooppa ja maailma ovat valistuksen aikakauden jälkeen edistyneet valtavasti: elintaso on noussut, väkivalta vähentynyt, terveystilanne parantunut ja sivistystaso kohonnut. ”Ihmiskunnan suurimmat ongelmat eivät nykyään ole teknis-taloudellisia, vaan ekologisia ja sosiaalisia sekä poliittisia ja kulttuurisia. Ne liittyvät siihen mikä on ihmisen suhde itseensä ja hänen asemaansa yhteisöissä sekä hänen suhteeseensa luontoon ja vierasmaalaisiin ihmisiin.” ”Olemassaolomme ongelmia koskevaa ymmärrystä voi hakea humanistisista tieteistä. Humanismin ytimessä olevat ihmisoikeudet ovat muodostuneet kansainvälisessä yhteisössä ihmisten kohtelun arvioinnin tärkeimmäksi eettiseksi lähtökohdaksi.” Kirjassa korostetaan myös taiteiden merkitystä mielikuvituksen ja luovuuden sekä empatian ja ymmärryksen edistäjänä.

SIXTEN KORKMAN Talous ja humanismi (2022) Arvosana: 4/5 Lukupiirin nostoja: • Ajankohtainen kirja hyvinvointi valtion merkityksestä. • Kattava kokonaisuus Euroopan historiasta ja taloushistoriasta. • Tällainen tietokirja toimii paremmin luettuna kuin kuunneltuna. • En olisi tarttunut kirjaan ilman lukupiiriä. Suosittelen.

Talous ja humanismi tuo esille, että talousteoriat (klassinen taloustiede, keynesiläinen taloustiede) eivät ole itsessään mitään oikeaa tai väärää. ”Teorioiden arvioinnin perustana ovat arvot, se mitä pidetään tärkeänä ja arvokkaana elämänä.” Kirja herättelee lukijaa pohtimaan myös omia perimmäisiä arvojaan suhteessa näihin teorioihin.

”AIKAMME SUURIEN ONGELMIEN YMMÄRTÄMINEN JA KORJAAVIEN TOIMIEN HAKEMINEN KAIPAA OSALTAAN HUMANISTISEN AJATTELUN HYÖDYNTÄMISTÄ. ” – SIXTEN KORKMAN

11


OPISKELU

” Va l

mistum

is

en

ta

ie

lke

nuori j

a a s i i tä mu

u ta m

ät

an

t ää

ro

en moni

lii

vu

tt t t y m ä t tä l i i o on, od en sisällä."

Suorajäsenyys – opiskelijan näkökulma Tutustuin viime vuoden Turun kauppatieteiden ylioppilaiden (TuKY) puheenjohtajana sekä Suomen Ekonomien että Turun Seudun Ekonomien toimintaan. Yksi vuoden polttavimmista kysymyksistä liiton päätöksenteossa oli niin sanottu suorajäsenyys. Vuoden 2023 liittokokouksessa suorajäsenyys ei saanut kuitenkaan vielä riittävästi kannatusta. Teksti ja henkilökuva Frans Isolauri Kuvituskuva Suomen Ekonomit

12


S

uorajäsenyys Suomen Ekonomien kontekstissa tarkoittaa mahdollisuutta kuulua liittoon ilman, että on Suomen Ekonomeihin kuuluvan paikallisyhdistyksen jäsen. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista, vaan kuuluakseen liittoon täytyy kuulua myös paikallisyhdistykseen. Esimerkiksi näin Turussa asuvana mahdollisuuksia kuulua Suomen Ekonomeihin on käytännössä kaksi: vielä opiskeleva voi kuulua Suomen Ekonomeihin Turun KY:n kautta opiskelijajäsenenä, kun taas valmistunut voi kuulua Suomen Ekonomeihin Turun Seudun Ekonomien kautta. Viime syksyn liittokokouksessa Suomen Ekonomien hallitus toi päätettäväksi esityksen Hybridijäsenyysmallista, jota oli valmisteltu jo pidemmän aikaa. Hybridimallin pohjaesityksessä malli selitettiin näin:

”Suomen Ekonomien hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy erillisen liitteen mukaiset sääntömuutokset, jotka mahdollistavat suoran henkilöjäsenyyden Suomen Ekonomit ry:hyn. Näin liitto siirtyy nk. Hybridijäsenyysmalliin, jossa jäsenkelpoinen henkilö voi kuulua liittoon joko jäsenyhdistyksen jäsenyyden myötä tai suoraan henkilöjäsenenä. Samalla syntyy myös mahdollisuus jäsenyyteen ainoastaan liiton jäsenyhdistyksen jäsenenä (nk. Yhdistyksen omajäsen). Uusi jäsenyysmalli tarjoaa mahdollisuuksia jäsenyyden edelleenräätälöintiin sekä joustavan mallin hyväksyä eri teemojen ympärille muodostuneita verkostoja osaksi Ekonomiyhteisöä.” Kylteriyhdistykset ja niiden puheenjohtajista koostuva verkosto (KPV) ovat jo pidemmän aikaa ajaneet suorajäsenyyden mahdollistamista. Hybridijäsenyys kuitenkin äänestettiin nurin syksyn 2023 liittokokouksessa. Kysymys jäsenyydestä on monimutkainen ja se on herättänyt suuria tunteita, mutta teetetyn jäsenkyselyn perusteella enemmistö Suomen Ekonomien kyselyyn vastanneista jäsenistä olisi sen kannalla. Miksei äänestys sitten mennyt läpi? Useille paikallisyhdistyksille suorajäsenyys saattaa näyttäytyä eräänlaisena mörkönä, joka vie heiltä jäsenet. Kieltämättä osa paikallisyhdistyksen jäsenistä saattaisi liittyä mahdollisuuden tullessa suoraan liittoon ja paikallisyhdistykset menettäisivät osan jäsenistään. Kuitenkin ne paikallisyhdistykset, joilla on aktiivista toimintaa ja jotka tarjoavat jäsenilleen hyvän syyn pysyä jäsenenä, tulisivat tuskin kokemaan suurta jäsenkatoa.

Nuorten näkökulmasta tarpeellinen vaihtoehto

Opiskelijan ja nuoren näkökulmasta suorajäsenyys olisi tarpeellinen vaihtoehto. Valmistumisen jälkeen moni jättää liittymättä liittoon, tai eroaa siitä muutaman vuoden sisällä. Uskoisin, että FRANS Suomen Ekonomit saisi houISOLAURI kuteltua lisää jäseniä itselTurun kauppatieteiden leen mahdollistamalla moylioppilaat ry:n nipuolisempia tapoja kuulua puheenjohtaja 2023 liittoon. Lisäksi osa liiton jäsenistä ei koe paikallisyhdistystoimintaa omakseen, vaan haluaisi vain hyödyntää liiton tarjoamia palveluja tai etuja. Paikallisyhdistysten toiminta myös vaihtelee merkittävästi. Osalla paikallisyhdistyksistä on jotain annettavaa vastavalmistuneille nuorille, osalla ei niinkään. Paikallisyhdistysten vahvuutena on mielestäni paikallisen yhteisön tarjoaminen jäsenilleen. Kuitenkin valmistumisen kynnyksellä opiskelijalla on suurella todennäköisyydellä oma yhteisönsä opiskeluajoilta, sen lisäksi on työpaikan yhteisöä, ja tarjolla on usein myös alumnitoimintaa oman opinahjon tai opiskelijayhdistyksen alumniyhdistyksessä. Mahdollisuuksia on monia, eikä paikallisyhdistystoiminnan tarjoamalle yhteisölle ole välttämätöntä tarvetta. Suorajäsenyyden tarve näkyy myös yhden paikallisyhdistyksen, Flex ry:n, suosion kasvuna. Flex ry on Suomen Ekonomien paikallisyhdistys, jolla ei ole lainkaan paikallisyhdistystoimintaa, eikä siten ollenkaan omaa jäsenmaksua. Eli se on käytännössä tapa olla Suomen Ekonomien jäsen, ja maksaa ainoastaan maksu liittoon kuulumisesta. Flex ry:n jäsenmäärä on noussut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja tulee luultavasti jatkamaan kasvuaan edelleen, jollei suorajäsenyyttä liittoon mahdollisteta. Mitä sitten itse olen mieltä asiasta? Liitynkö liittoon valmistumiseni jälkeen? Vaikka olenkin päässyt tutustumaan tarkemmin sekä Suomen Ekonomien toimintaan, että Turun Seudun Ekonomien toimintaan ja nähnyt niiden hyvät puolet, tulen harkitsemaan valmistumiseni jälkeen liitynkö liittoon, ja jos liityn, mitä kautta? Turun Seudun Ekonomit ry on hyvä vaihtoehto paikallisyhdistyksenä, mikäli asettaudun aloilleen Turkuun, mutta myös Flex ry houkuttelee alemmalla jäsenmaksullaan. Näin mikäli suorajäsenyydestä ei olla päästy sopuun vielä silloin, kun kävelen ulos kauppakorkeakoulusta maisterin paperit kourassa.

"USKOISIN, ETTÄ AMMATTILIITTO SAISI HOUKUTELTUA LISÄÄ JÄSENIÄ ITSELLEEN MAHDOLLISTAMALLA MONIPUOLISEMPIA TAPOJA KUULUA LIITTOON.” 13


TSEMPPARIT

TSEmpparit 2023 – Ella ja Rami TSEmppari on Turun Seudun Ekonomit ry:n myöntämä 300 euron arvoinen stipendi. Stipendi jaetaan vuosittain hakemusten perusteella kahdelle sellaiselle maisterivaiheen opiskelijalle, jotka opiskelevat Turun kauppakorkeakoulussa sekä täyttävät hakukriteerit. Stipendejä on jaettu vuodesta 2022 alkaen. Teksti Jaana Määttälä, Ella Käppi, Rami Rakkolainen Kuvat Ella Käppi, Rami Rakkolainen ja Freepik

H

akukriteerien mukaan stipendien saajat valitaan niiden joukosta, joiden opintomenestys on hyvä ja jotka ovat osallistuneet menestyksellisesti opiskelijajärjestön toimintaan tai toimineet kannustajana muille opiskelijoille (ns. TSEmppari). Saajan on opiskeltava Turun kauppakorkeakoulussa ja oltava Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n tai TSE Masters ry:n jäsen. Turun Seudun Ekonomien hallitus päättää stipendien saajat vuosittain valittavan stipendityöryhmän esityksen perusteella. Vuoden 2023 TSEmppareiksi valittiin Ella Käppi ja Rami Rakkolainen.

14


ELLA

TSEmppari-stipendi on Ella Käpille tunnustus siitä, että tsemppaaminen, positiivisuus ja muiden auttaminen ovat hänelle sydämenasioita.

ELLA KÄPPI on maisterivaiheen opiskelija markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelmassa. Hänelle aidon arvon tuottaminen muille esimerkiksi kannustamisen, auttamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen kautta, ovat aina olleet asioita, joista hän on saanut eniten voimaa, iloa ja merkityksen tunnetta. Lukukaudella 2022–2023 Ella Käppi otti tehtäväkseen parantaa Turun kauppakorkeakoulun maisteriopiskelijoiden asemaa ottamalla useasti kantaa suoraan maisterivaiheeseen siirtyvien pakolliseen kandidaatintutkielman suorittamiseen. Kannanottojen ja hyvinvointikyselyiden tulosten ansiosta kandidaatintutkielma ei ole enää syksyn 2023 alusta pakollinen täydentävä opinto maisteriopiskelijoille, joilla on tradenomin tutkinto. ”Uskon, että tämä saavutus ei parantanut pelkästään opiskelijoiden opiskelukokemusta, vaan myös vahvisti yhteisöllisyyden tunnetta ja tasavertaisuutta opiskelijoiden keskuudessa.”, Ella kertoo.

TSE Masters -aktiivi

”Olen itsekin aloittanut opinnot siirtymällä ammattikorkeakoulusta suoraan maisteriopintoihin. Olen näin ollen kokenut erityisen tärkeänä maisterivaiheeseen siirtyneiden integroimisen, kannustamisen ja inspiroimisen yliopistokulttuuriin ja eritoten Turun kauppakorkeakouluun.”, Ella kuvailee. Ella on toiminut aktiivisena jäsenenä TSE Masters ry:n markkinointivastaavana sekä tutortoiminnassa. TSE Masters on Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoita varten toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää erityisesti

maisterivaiheen opiskelijoiden verkostoitumista ja menestymistä sekä Turun kauppatieteiden ylioppilaiden opiskelijayhteisössä että työelämässä. Vuonna 2023 Ella on ollut mukana järjestämässä useita isompia ja pienempiä tapahtumia, jotka ovat edistäneet maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia ja -kulttuuria. ”Tärkeänä arvona meille on ollut lisätä alkoholivapaita tapahtumia, joissa on turvallinen ja vastaanottavainen ilmapiiri jokaiselle osallistujalle. Tutorointiin liittyen olen järjestänyt yksin ja muiden tutoreiden kanssa useita työpajoja sekä tilaisuuksia, joissa olen rohkaissut muita opiskelijoita opintojen aloittamiseen sekä yliopiston opiskelijayhteisöön liittymiseen liittyen.”, Ella tiivistää toimintaansa. Ella tuo esille ”että aurinkoisuus, positiivisuus ja toisten tukeminen ovat avaintekijöitä niin opiskelussa kuin elämässä yleensäkin. Ne vievät kaikista pisimmälle, etenkin henkisellä tasolla. Muut ovat sanoneet, että aurinkoisuuteni ja positiivinen asenteeni ovat tarttuvia ja olenkin pyrkinyt näiden kautta luomaan iloista ja tsemppaava oppimisympäristöä muille opiskelijoille. Auttaminen vie pitkälle ja ystävällisyyttä ei voi ikinä olla mielestäni liikaa tässä maailmassa.” Turun Seudun Ekonomit arvostivat Ella Käpissä erityisesti hänen merkittävää panostaan TSE Masters -aktiivina. Lisäksi hän on tehnyt paljon työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseksi sekä alkoholivapaiden tapahtumien järjestämiseksi.

15


TSEMPPARIT

RAMI

RAMI RAKKOLAINEN opiskelee kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan taloustiede. Rakkolaisen opinnot ovat jo pitkällä, vain pro gradu -tutkielmaa vaille valmiit. Rami on asenteeltaan itseohjautuva, tunnollinen, ahkera ja suunnitelmallinen joukkuepelaaja, jolla on kova palo edistää kanssaopiskelijoiden etuja. Häntä on sanottu myös analyyttiseksi henkilöksi, joka perehtyy ja valmistautuu huolella kulloinkin käsillä olevaan asiaan. Kauppatieteiden kandidaatiksi valmistumisen jälkeen Rami on suorittanut C1-tasoisen liikesaksan Prüfung Wirtschaftsdeutsch International -tutkinnon (PWD) kokonaisarvosanalla 92,25 / 100. Vuoden 2023 syyskuussa kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän opettajat myönsivät Rakkolaiselle Multilingual in Business -diplomin ”tunnustuksena erityisestä harrastuneisuudesta ja menestyksestä kielten ja liikeviestinnän opinnoissa." Rami haluaa nostaa esille kiitollisuuttaan kauppakorkeakoulun opettajia kohtaan erityisesti saksan kielessä saadusta opetuksesta. ”Aloitin saksan lukiossa ja kauppakorkeassa olen tehnyt kursseja sitten senkin edestä. Muistelen lämmöllä kielikursseilta tekemiämme matkoja Sveitsiin ja Berliiniin. Olisi mielenkiintoista viettää näissä paikoissa pidempäänkin aikaa esimerkiksi työn merkeissä.”, Rami kuvailee.

Aktiivinen yhdistysvaikuttaja

Turun kauppatieteiden ylioppilaat (TuKY) ry:n jäsenenä Rami on aktiivisesti osallistunut taloustieteen ainejärjestö Kartellin, TuKYn edunvalvontajaoston ja kauppakorkeakoululaisia Turun yliopiston ylioppilaskunnassa (TYY) edustavan TSE-listan toimintaan. Kartellissa hän on toiminut kaksi kautta, yhden kauden koulutuspoliittisena vastaavana ja toisen kauden puheenjohtajana. TuKYn edunvalvontajaostossa Rami on toiminut kauden rahastonhoitajana. Lisäksi hän on kantanut kortensa kekoon Terve Mieli -hankkeeseen päivittämällä hankkeen nettisivuja. Rami on osallistunut aktiivisesti ylioppilaskunnan edustajiston kokouksiin, ja hän on edustanut kaksi kertaa Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksissa. Rami toimi myös ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnassa ja osallistui vuoden 2023 lopussa valintatoimikuntaan.

16

Rami Rakkolainen kiittää saamastaan huomionosoituksesta ja pitää tärkeänä Turun Seudun Ekonomien aloittamaa perinnettä jakaa TSEmppari-stipendejä.

Rami nostaa esille oppeja matkansa varrelta: ”Urheilussa puhutaan kasvattajaseuroista, mutta mielestäni voitaisiin puhua myös kasvattajayhdistyksistä. Kun ymmärtää miten yhdistys toimii, niin se auttaa ymmärtämään muunkin yhteiskunnan toimintaa. Yksityiskohdat vaihtelevat, mutta perusperiaatteet ovat samat.” Turun Seudun Ekonomit arvostivat Rami Rakkolaisessa erityisesti hänen haluaan ajaa aktiivisesti kanssaopiskelijoiden etuja ja hänen monipuolista osallistumistaan esimerkiksi TuKYn ja TYYn toimintaan sekä Terve Mieli -hankkeeseen. Lisäksi arvioinnissa nousi esille Ramin vuonna 2020 tekemä opintokysely, josta taloustieteen laitos palkitsi hänet ylimääräisellä opintopisteellä.


u a m ka an

ka

ikkiin

tap

t ah

umiimm

e!

Ev

e r yo n

s ei

we

lcome

!”

TAPAHTUMAT

TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN EKONOMIEN KIEKKOILTA TPS:N KANSSA Ilmoittautumiset ovat sitovia. Pakottavan syyn kohdalla voi ilmoittautumisen peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka Suomen Ekonomien sivujen kautta. Mikäli joudut peruuttamaan ilmoittautumisen tämän ajankohdan jälkeen, lähetäthän viestiä tapahtumanjärjestäjälle (katso tapahtumailmoitus) tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@turunseudunekonomit.fi. Voit myös ilmoittautua toimiston sähköpostiin, jos ilmoittautuminen järjestelmässä ei onnistu. Tapahtumien maksut Maksullisten tapahtumien maksut suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Peruutustapauksissa osallistumismaksu palautetaan, mikäli peruutus on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos kirjautuminen Suomen Ekonomien sivuille ei onnistu Mikäli et ole aikaisemmin kirjautunut jäsensivuille tai olet unohtanut salasanasi, kirjaudu käyttäen Suomen Ekonomien jäsennumeroasi ja henkilötunnuksesi loppuosaa. Jäsennumerosi löydät mm. Ekonomi-lehden osoitetiedoista. Jos et pääse kirjautumaan Suomen Ekonomien sivuille, niin olethan yhteydessä Suomen Ekonomeihin (jasenrekisteri@ekonomit.fi) uuden salasanan saamiseksi.

ILMOITTAUDU MUKAAN!

www.ekonomit.fi/tapahtumat jäsensivuille kirjautumalla.

LA 17.2. KLO 16–19 Tervetuloa matsiin ja tapaamaan Jore Karhua & Tepsin valmennusta lauantaina 17.2. klo 16 alkaen. Koko perheen kiekkotapahtuma kokoaa Turun Seudun Ekonomit Gatorade Centeriin (Turkuhalliin) TPS:n vieraiksi. Luvassa on monenmoista illan jääkiekko-ottelun lisäksi mm. • Paikalla Jore karhu – tapaamassa perheen pienempiä ja vähän innokkaampiakin kannattajia • Kuulemme valmennuksen mietteet illan pelistä • Alustus Ratapiha-hankkeesta • ”TPS-kumppanuus on muutakin kuin jääkiekko” myyntijohtaja Jussi Nevanpään puheenvuoro • Iltaan osallistujien kesken arvotaan kahden hengen Business Club VIP paketti • Liput matsiin TPS-Pelicans, ottelu alkaa klo 17.00 • Tilaisuus on maksullinen, jäsenet ja lapset alle 12-vuotta 5 € / hlö, muut avecit 10 €. Alle 7-vuotiaat lapset aikuisen mukana/sylissä maksutta peliin/tapahtumaan. Tilaisuus alkaa klo 16.00 luentosalissa, sisäänkäynti hallin messukeskuksen puoleiselta seinältä, AITIO-sisäänkäynnistä. Emäntänä toimii Katri Kronström, puh. 045 788 18337 ja mukaan mahtuu ensimmäiset 150 henkilöä. Avec-tilaisuus ja mukaan voi ottaa koko perheen. Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy paikkoja suoraan Katrilta!

KEVÄTKOKOUS MA 18.3. KLO 18 Tervetuloa Turun Seudun Ekonomien sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 18.3. Scandic Juliaan klo 18 alkaen. Tilaisuudessa on puhujana kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.

Kuvat Scandic Julia ja Saara-Sofia Sirén

“ Te r v e t

o ul

Kokouksen esityslista ja materiaalit julkaistaan myöhemmin yhdistyksen nettisivuilla. Kokouksessa on illallistarjoilu. Ilmoittautumiset viimeistään 29.2.

Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku

17


TAPAHTUMAT

ve t u

l o a m u ka a n ka

in t ikki

apahtumiimme!

"

Kuva Life on a Leaf

“ Te r

EKONOMIEN LUKUPIIRI TO 29.2. KLO 17.15–18.45

JÄSEN TOIVE

OPASTETTU VIERAILU: LEHTITALO (LIFE ON A LEAF)

Tervetuloa mukaan lukupiiriin! Lukupiiriin voit osallistua, vaikka et kirjaa olisi lukenutkaan. Tapaamisessa käsitellään seuraava kirja: Petteri Järvinen. Tekoäly. (2023) Ilmoittautumiset ja lisätiedot: toimisto@turunseudunekonomit.fi

KE 28.2. KLO 18–19 Jäsentoiveena tutustumme ainutlaatuiseen lehtitaloon. Taiteilija Jan-Erik Anderssonin kokonaistaideteos, lehden muotoinen talo, valmistui 2009. Andersson suunnitteli sen yhdessä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa. Talo toimii nykyään taiteilijaresidenssinä. Talo oli pääosassa Anderssonin Kuvataideakatemian tohtorityössä. Rakennus polemisoi arkkitehtuurin ja kuvataiteen suhdetta sekä tutkii talon ja sen ympäristön vuorovaikutusta. Voitko asua kuvassa tai taideteoksessa? Life on a Leaf -talo on inspiroinut lukuisia Anderssonin taiteilijakollegoita luomaan taideteoksia, jotka on sulautettu talon rakenteisiin ja sisustukseen: yksityiskohtia seinissä ja lattiassa, pöytälevy, valoja, videotaidetta lattiassa, ääni-installaatioita sekä ympäristöystävällistä suunnittelua. Talon pihassa on rajatusti parkkipaikkoja, joten paikalle kannattaa tulla esimerkiksi bussilla (foli.fi). Huomioithan myös, että kierros ei ole esteetön ja talossa on otettava kengät pois. Avec-tapahtuma. Hinta 12 € / hlö. Ilmoittautumiset 21.2. mennessä. Minimi osallistujamäärä 10, maksimi 25.

Life on a Leaf, Pikisaarentie 4, 20900 Turku

EKONOMIT VIERAILULLE? “Ku

18

tsu m

eid

ät

a vier ilulle

MUNANKUORIMOSAIIKKI -KURSSI KE 6.3. KLO 18.00–20.30 Tervetuloa valmistamaan munankuorimosaiikilla tarjotin. Tarjotin päällystetään munankuorilla, maalataan ja hiotaan. Pinnasta saadaan näin todella kaunis ja eläväinen. Valittavana on eri kokoisia tarjottimia sekä paljon eri värejä mistä valita. Kurssin hinta sisältää kaikki tarvikkeet. Avec-tapahtuma. Hinta 37 € / hlö. Ilmoittautumiset viimeistään 20.2.

Luomuspaja, Paimalantie 38, 20380 Turku

Haluaisitko saada Turun Seudun Ekonomit vierailulle yritykseesi/organisaatioosi? Mikäli vierailu sinun yritykseesi/organisaatioosi olisi mahdollista, ota yhteyttä toimistosihteeri Mari Tiitiseen (toimisto@turunseudunekonomit.fi). Otamme myös vastaan toiveita mielenkiintoisista vierailukohteista!

!”

Tapahtumavastaavat Tiina Huovinen, puh. 040 707 1265 ja Sari Kulmala, puh. 050 3744 769


" Eve r y

is one

TAPAHTUMAT

we l c o m e ! ”

eLoun

Kuva Suomen Ekonomit

SUOMEN EKONOMIT

ge

EKONOMIEN LUKUPIIRI KE 17.4. KLO 17.15–18.45 Tervetuloa mukaan lukupiiriin! Lukupiiriin voit osallistua, vaikka et kirjaa olisi lukenutkaan. Tapaamisessa käsitellään seuraavat kirjat: Evgeny Morozov. To Save Everything, Click Here. (2013) Miki Liukkonen. Vierastila. (2023) Ilmoittautumiset ja lisätiedot: toimisto@turunseudunekonomit.fi

SUOMEN EKONOMIEN TAPAHTUMATALLENTEET LÖYDÄT ELOUNGESSA Jäikö joku kiinnostava webinaari väliin? eLoungesta löydät tuoreet tallenteet, esimerkiksi: Sisäpiirin salaisuudet: Näin sinut hakkeroidaan Tietoturva-alan huippuasiantuntija Benjamin Särkkä valottaa tässä webinaarissa tulevaisuuden kyberturvallisuuden uhkakuvia tekoälyn täyttämässä maailmassa. Työsuhteen päättämissopimukset Onko sinulle tarjottu päättämissopimusta? Tai tiedätkö kollegan, joka lähti eropaketilla? Mistä oikein on kyse?

UINTITEKNIIKAN KURSSI TO 2.5. KLO 17–18 Suosittu uintitekniikkakurssi alkaa taas! Turun Seudun Ekonomit järjestää jäsenilleen uintitekniikkakoulutuksen viitenä torstaina alkaen 2.5. klo. 17–18. Muut kerrat 9., 16., 23. ja 30. toukokuuta. Hinta 65 € / hlö, ilmoittautumiset viimeistään 29.4.

Timanttisen LinkedIn-profiilin rakentaminen ja oman osaamisen esiintuominen LinkedInissä Oletko jo luonut oman LinkedIn-profiilisi, mutta tuntuuko siltä, että et saa siitä kaikkea irti? Miten teidän työyhteisössä nukutaan? Tuntuuko, että oma vireystila heittelehtii päivän aikana? Onko päiväkooma tuttu ilmiö? Entä pohditko unen vaikutuksia suoriutumiseesi töissä tai muussa elämässä?

Kouluttajana toimii liikunnanohjaaja Sini Kokkala.

Tutustu tallenteisiin eLoungessa: https://elounge.ekonomit.fi

Holiday Club Turun Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku

Kuva Mari Tiitinen

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY Puhelin: 045 783 74 091 Sähköposti: toimisto@turunseudunekonomit.fi

19

Puheenjohtaja Heli Hookana 050 541 0869

Tapahtumavastaavat Tiina Huovinen 040 707 1265 ja Sari Kulmala 050 3744 769

19


”Tavoita Varsinais-Suomen liike-elämän vaikuttajat.”

JÄSENLEHTI

SÄHKÖINEN UUTISKIRJE

MAINOSPAKETIT

Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Turun Seudun Ekonomit ry:n sähköinen jäsenkirje lähetetään kerran kuukaudessa noin 2300 jäsenelle. Jäsenkirjeen mainoksessa voit • kertoa ajankohtaista tietoa ja mainostaa • tarjota tarjouksia nopeallakin aikataululla.

Paketti 1300 €

Lehti lähetetään koko jäsenistöllemme: tavoitat sillä noin 2400 ekonomia! Lisäksi lehti postitetaan valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle.

Mainoksen kuvan koko on 560 x 180 px, enintään 0,5 Mt, tekstiä enintään 600 merkkiä. Yksi jäsenetu / jäsenkirje. Valitsemme yhdessä mainokselle parhaiten sopivan jäsenkirjeen.

Sähköinen lehti lähetetään sekä jäsenillemme että Turun Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Lehti on myös yhdistyksemme kotisivuilla. Jäsenlehti on Turun Seudun Ekonomien luetuin kanava!

Nro 1/2024 2/2024 3/2024 4/2024

Aineisto 5.1. 22.3. 7.6. 20.9.

Paketti 700 €

• Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai • 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä • Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

”OSTA OMA MAINOSPAIKKASI SEURAAVASTA LEHDESTÄ JA/TAI UUTISKIRJEESTÄ!”

Lehden aikataulu 2024

Ilmestyy viikolla 6 viikolla 17 viikolla 33 viikolla 43

Ilmoitus 350 €, lehti

TOP

Lukijat

Ekonomien mediaanipalkka 5 400 €/kk (Suomen Ekonomit v. 2022).

Turun Seudun Ekonomien toimialat 1. teollisuus 2. palvelut liike-elämälle 3. rahoitus- ja vakuutusala

Tiedustelut, varaukset, aineiston toimitus toimisto(at)turunseudunekonomit.fi Toimisto puh. 045 783 74 091

4

• Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) • kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä • Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

3

• Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä

Ilmoitus 150 €, lehti

• 1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

Ilmoitus 225 €, sähköinen jäsenkirje

• Kuvallinen mainos sähköisessä jäsenkirjeessä, joka voi sisältää yhden jäsenedun yhdistyksen jäsenille

turunseudunekonomit.fi

Kuva Lauri Liljenbäck

MEDIAKORTTI 2024


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.