Suomen ympäristökeskus - Finnish Environment Institute - Finlands miljöcentral

FI

Suomen ympäristökeskus SYKE on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. The Finnish Environment Institute SYKE is both a research institute, and a centre for environmental expertise. Finlands miljöcentral (SYKE) är ett forsknings- och expertinstitut som producerar information, kompetens och tjänster som är nödvändiga för en hållbar utveckling i samhället.

https://www.syke.fi/fi-FI

Publications