The "Suomen ympäristökeskus - Finnish Environment Institute - Finlands miljöcentral" user's logo

Suomen ympäristökeskus - Finnish Environment Institute - Finlands miljöcentral

Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. The Finnish Environment Institute (Syke) contributes to building a sustainable society through research, information and services.

Publications