Suomen ympäristökeskus - Finnish Environment Institute - Finlands miljöcentral

Suomen ympäristökeskus - Finnish Environment Institute - Finlands miljöcentral

Finland

Suomen ympäristökeskus SYKE on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua.

The Finnish Environment Institute SYKE is both a research institute, and a centre for environmental expertise.

Finlands miljöcentral (SYKE) är ett forsknings- och expertinstitut som producerar information, kompetens och tjänster som är nödvändiga för en hållbar utveckling i samhället.

www.syke.fi