Skogsnära #1 2021

Page 44

Text Sanna Bergens Foto Lasse Arvidson

Hilma Nilsson är områdeschef för virkesköpsverksamheten i västra Värmland-Bohusdal.

Per Fenger-Krog, HR-chef, Stora Enso.

Samarbete som leder till jobb Skogsnäringen behöver kompetenta medarbetare och samtidigt efterfrågar utbildningarna stöd från företagen i att utvecklas. En win-win tycker Hilma Nilsson som är engagerad i Stora Ensos arbete med skogliga utbildningar. Många gymnasieutbildningar inom naturbruk erbjuder skogsinriktningar, där eleverna efter studierna kan jobba som maskinförare. Stora Enso har haft samarbete med flera skogliga utbildningar under många år. Genom att ha representanter från företaget i skolornas programråd hjälper man till att utveckla utbildningarna. – Det går ut på att stötta skolorna så att utbildningarna håller rätt kvalitet. Vi gjorde exempelvis ett samarbete med Södra Viken i Sunne kring vattenvård. Då höll vi utbildning med våra anställda och skolpersonalen samtidigt. Det handlade om att planera avverkningar på ett sätt som gör att vi minskar antalet överfarter över vattendrag så mycket som möjligt, och att vi gör överfarter på rätt sätt när vi väl måste göra dem, berättar Hilma Nilsson som är områdeschef för virkesköpsverksamheten i västra Värmland-Bohusdal. Under ett flertal år har branschen tillsammans med LRF drivit en kampanj som kallas Jobba Grönt, för att inspirera unga att söka sig till exempelvis skogsnäringen. – Vi har även varit aktiva med att utveckla ett nytt verktyg som använder modern simulatorteknik för att validera maskinförarkompetens (Svensk Skogsvalidering). Den kan dels användas på skolorna och dels för att fånga in så kallade yrkesbytare till vår bransch. Så det jobbas på många fronter, men mer behöver göras, konstaterar Per Fenger-Krog som är HR-chef på Stora Enso. Fler maskinförare behövs Ett stort stöd för utbildningarna är att Stora Enso tillhandahåller övningsobjekt för skolornas elever. Det vill säga skogsbestånd som är tillgängliga för 44  Skogsnära  1 | 21

skolornas elever att öva praktiskt på. Hilma Nilsson ser en stor nytta med att vara nära naturbruksutbildningarna och hjälpa till att utveckla dem. – Ju fler som går de här utbildningarna desto bättre. Vi har ett stort behov av att rekrytera personal, det finns alldeles för få utbildade maskinförare. Det kommer ut hälften så många från skolorna varje år som vi skulle behöva, förklarar hon. Hon får medhåll från Per Fenger-Krog. – Glädjande nog har trenden brutits under senare år och vi ser fler sökande till de här utbildningarna. Vi ser försiktigt optimistiskt på att även fler unga kvinnor söker. Skolornas arbete är avgörande för att vi ska lyckas med våra uppdrag, så därför satsar vi på att stötta med aktiva representanter i programråden och med bra praktikplatser säger han. Praktik leder ofta till jobb Varje år tar Stora Enso Skog emot praktikanter från skolan, då får eleverna komma ut och köra maskin med ett vanligt avverkningsteam. Det kan vara ett ganska ensamt jobb att köra skogsmaskin, men de nyutexaminerade ungdomarna har alltid någon med sig. – Vi kan ju aldrig förvänta oss att någon som kommer direkt från gymnasiet är en fullärd maskinförare, utan mycket av lärandet sker hos oss när de börjar jobba. Därför behöver de ha driv och intresse av att lära sig, menar Hilma Nilsson och fortsätter. – Är det någon som har haft praktik hos oss och visat framfötterna vill vi nästan alltid anställa den personen sedan. Den som visar intresse och vilja att lära sig har goda möjligheter till jobb direkt efter studenten.