Palanacke Novine

Palanacke Novine

Serbia

Palanačke - Nezavisne varoške novine izlaze dvonedeljno (1. i 15. u mesecu) na području opština Smederevska Palanka, Topola i Velika Plana (Republika Srbija). Prvi broj Palanačkih izašao je 8. decembra 2006. godine

www.palanacke.com