Pædagogisk Extrakt nr. 20

Page 9

Pædagogisk Extrakt

9

VIA University College

PÆDAGOGIKKENS USTYRLIGHED

Problemet er ikke, at disse aktiviteter eksisterer, men at der er langt imellem variablerne. De transkønnede børn møder derfor ikke fortællinger, de kan spejle sig i.

menterer for, at denne kulturelle konstruktion af køn starter, så snart en jordemoder erklærer barnets køn til scanningen baseret på observerede kønsorganer på fostret. Allerede i denne erklæring begynder verden omkring det lille foster at etablere sig for barnet. Kønnede kasser Det er i de kønnede kasser som børnene tilbydes, at børn med en flydende kønsidentitet kan opleve, at de ikke passer ind. Eller endda oplever deres virkelighed voldet af de artefakter, lege, regler og strukturer som den pædagogiske dagligdag indeholder. Hvad gør det 5-årige barn, der har en oplevelse af ikke at passe ind, når der er blå og røde børnerum i garderoben? Hvem går de til, og hvordan kan de udtrykke denne form for oplevelse? Hvilken oplevelse af kropslighed og dysfori giver hverdagen det 13-årige barn, der identificerer sig som

dreng, men har en piget krop, når pædagogen eller læreren begynder at tale om pubertet og kropslighed? Hvad stiller en 14-årig non-binær ung op, når vedkommende konsekvent bliver opfattet som ’én af drengene’? Disse børn og unge oplever gang på gang deres virkelighed overskredet i lege, aktiviteter, sprog, regler og strukturer i hverdagens institutionsliv. Fortællinger man kan spejle sig i Legetøjsproducenter tillægger traditionelt en kønnethed i legetøj. Alt fra Barbiedukker til blå brandbiler markedsføres kønnet. Men i pædagogisk praksis eksisterer denne form for tillagt kønnethed også. Vi fortæller fx historien om Askepot og synger børnesange, der er tydeligt kønnede. Problemet er ikke, at disse aktiviteter eksisterer, men at der er langt imellem variablerne. De transkønnede børn møder derfor ikke fortællinger, de kan spejle sig i.

Tal om transkønnethed LGBT Danmark estimerer, at 50.000-100.000 borgere lever kønnet på en anden måde end det klassisk normative cismand og cis-kvinde. Det tal inkluderer ikke børn, men der var i 2019 registreret 168 børn til udredning ved sexologisk klinik. Psykiatriafdelingen i Region Hovedstaden estimerer, at omkring 75% af de børn, der oplever kønsubehag i barndommen, finder deres egen måde at overleve i denne uoverensstemmelse mellem kropsligt udtryk i det tildelte køn og egen oplevelse af køn. Vi ved derfor ikke præcist, hvor mange børn og unge, der er tale om. Men vi ved, at et ikke ubetydeligt antal børn og unge kæmper med mulighed eller sprog for at udtrykke deres kønsidentitet. Konsekvenserne af dette er kendte og nedslående. Projekt Sexus har vist, at 66% af alle transkvinder og 78% af trans-

Foto: Jakob Bjerre

OM Sebastian Nemeth sne@via.dk Sebastian Nemeth er adjunkt ved VIA Pædagoguddannelsen. Sebastian er videnmedarbejder i programmet Samfund og mangfoldighed i Forskningscenter for Ledelse, organisation og samfund. Udover arbejdet i VIA var Sebastian i 2019 tildelt årets ildsjæl ved Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge, for sit arbejde med tryghed og deltagelse for unge i det danske bræt- og rollespilsmiljø.