3 minute read

Mennesket er motiveret

ANMELDELSE

Af Torkil Østerbye, ph.d og lektor ved VIA Efter- og videreuddannelse

– derfor er vores arbejde så meget mere end styring

I en ny tankevækkende og nuanceret bog tager Dorthe Birkmose livtag med essensen i den professionelle hjælpekunst. Bogen udfordrer vante måder at tænke på. Den inviterer til at kaste et kritisk blik på egen praksis og værne om empatien i hjælpearbejdet.

’Mennesket er motiveret’ er en opfølgning på ’Når gode mennesker handler ondt’ af samme forfatter. Hvor sidstnævnte handlede om begrebet forråelse, handler denne bog om, hvordan vi som professionelle ikke kan have prøvet alt i vores forsøg på at hjælpe andre mennesker. Bogen bygger på en grundtanke om, at mennesket ER motiveret, og at det er den professionelles opgave at finde denne motivation. Det skaber håb. Håb om, at der er mere at gøre, selv for de borgere, der har det sværest.

Motivation

Bogen består af tre dele. Den første del danner grundlag for resten af bogen og omhandler emner som motivation, hjælpekunst og blikket for andres vanskeligheder. Motivation er parathed til handling og derfor vigtig, men motivation alene er ikke nok, der kan være andre og måske usynlige barrierer. Den professionelle har derfor brug for at skærpe sit blik for den enkeltes mestringsstrategier og barrierer.

Perspektivskifte som metode Anden del, som er den centrale og største del af bogen, handler om, at vi som professionelle ikke kan have prøvet alt, når der

ANMELDELSE

findes så mange metoder at vælge imellem. Anden del byder således på en gennemgang af henholdsvis det styrende, det følgende og det vejledende paradigme og viser, hvordan vi som professionelle har mulighed for at vælge og vrage mellem teorier og metoder.

Der er i denne del af bogen fokus på, hvor de enkelte paradigmer har risiko for at kippe over i forråelse. Centralt står her beskrivelsen af de fem skridt væk fra forråelsen. Dorthe Birkmose behandler samtidig perspektivskifte som metode – en metode som kan anvendes, når vi oplever, at andre har en uforståelig eller problemskabende adfærd. Hvordan kan vi træde et skridt tilbage og se på situationen med et nyt perspektiv? Hvordan kan vi se på personen med et indefra-perspektiv og få øje på, hvad andre har brug for, at du gør? Bogen henvender sig til professionelle, som er ansat til at hjælpe andre mennesker, herunder pædagoger inden for alle områder. Sekundært henvender bogen sig til dem, som har brug for eller har modtaget hjælp fra andre.

’Mennesket er motiveret’ er en letlæst og letforståelig bog, som giver en fornem indføring i udfordringer, teorier og ikke mindst muligheder, som den professionelle, der hjælper andre, står overfor.

Styring som mega-trend

Bogens tredje del handler om styring som mega-trend. Her diskuteres faglige metoder og evidens, og hvordan indførelse af metoder kan føre til målfiksering eller tunnelsyn og gøre én blind for egne handlemuligheder. Målstyring kan på den måde blive en barriere for professionel hjælpekunst. Afsnittet afrundes med en diskussion af brugen af indefra-perspektiv, også fra ledelsens side, og indefra-perspektiv som mulig ny trend.

Brugbar viden og inspiration

’Mennesket er motiveret’ giver inspiration ved at folde en bred horisont af psykologiske teorier ud og illustrere disse med letforståelige praksiseksempler fra mange forskellige dele af velfærdsområdet. Bogen udvider på den måde de professionelles handlemuligheder og giver nye perspektiver på den professionelle hjælpekunst.

Bogfakta

!

Titel: Mennesket er motiveret – derfor er vores arbejde så meget mere end styring

Forfatter: Dorthe Birkmose

Sideantal: 348

Forlag: Syddansk Universitetsforlag

Anmeldt af: Torkil Østerbye, tork@via.dk

Torkil Østerbye er ph.d. og lektor ved VIA Efter- og videreuddannelse og videnmedarbejder i forskningscenter for Pædagogik og dannelse i programmet Sprog og literacy.

Torkil er vært på Pædagogisk Extrakts podcast, hvor han blandt meget andet har interviewet Dorthe Birkmose om hendes bøger. Find alle Pædagogisk Extrakts podcasts her