6 minute read

Teater gør en forskel

PÆDAGOGIKKENS USTYRLIGHED

Af journalist Hanne Duus, VIA University College, hd@via.dk

Lotte Wagner er ansat som dramapædagogisk medarbejder i Opgang2 Turnéteater. Sammen med tre kollegaer turnerer hun med teater og workshops rundt på skoler, for igennem kunsten at udfordre og udvide unge menneskers forståelse for både deres egen tilværelse og den omverden, de er en del af.

PÆDAGOGIKKENS USTYRLIGHED

Med drama og teater bearbejder vi forskellige udfordringer og giver tankerne et andet sprog.

”Vi arbejder med at give unge mennesker en større forståelse for, hvordan teater kan være med til at skabe større forståelse for og i verden”. Sådan siger Lotte Wagner, der er dramapædagogisk medarbejder i Turnéteateret Opgang2. Sammen med en anden dramapædagog og de, der optræder i forestillingen, rejser hun landet tyndt med et teaterog dramakoncept ’Andre horisonter #2’. En samlet pakke, der skal være med til at udfordre og udvide unge menneskers verdensforståelse – for sig selv, for deres kammerater og for omverden i det hele taget. Andre horisonter #2 består af forskellige teaterforestillinger kombineret med workshops. Og baseret på årelangt udviklingsarbejde i samarbejde mellem Opgang2 og en række uddannelsesinstitutioner

”Teateret kan være med til at skærpe de unges evne til at

TEATRET SKÆRPER OPMÆRKSOMHEDEN

De unge afprøver nyt og får pludselig et rum, hvor de kan mærke forskellige følelser og handlinger på egen krop. observere og få en større forståelse for, hvad der sker. Og forstå, at vi opfatter ting forskelligt,” siger Lotte Wagner, der uddyber og forklarer, at workshoppene og teaterforestillingen hører sammen. I den første workshop arbejder de med dramaøvelser, der relaterer sig til teaterstykket, som de ser og efterfølgende bearbejder og analyserer.

Giver tankerne et andet sprog

”Det er altid et arbejde med replikker fra den forestilling, de skal se lige om lidt. Hver person får en replik som de skal sige. Bagefter skal gruppen sammen udfylde hullerne imellem replikkerne, så de i fællesskab laver en fortælling. Når de har vist deres historie for hinanden, snakker vi om, hvad det er, vi ser og forstår. Hvordan kan vi gøre det mere tydeligt eller anderledes?” siger Lotte Wagner. Hun giver et eksempel, hvor en gruppe spiller en scene med en ung pige, der snakker med sin socialråd-

OM

Lotte Wagner lottewag@gmail.com

Lotte er uddannet skolelærer og arbejder som dramapædagog på Turnéteateret Opgang2. Lotte er desuden uddannet skuespiller inden for den alternative skuespilverden.

Lige nu arbejder hun med ’Andre horisonter #2’, et teater- og dramakoncept, baseret på årelangt udviklingsarbejde i samarbejde mellem Opgang2 og en række uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om Andre Horisonter#2

PÆDAGOGIKKENS USTYRLIGHED

Vi har en fantasimuskel, og den skal motioneres og masseres for at udvikle sig. Den er jo netop med til, at vi får nye idéer, videreudvikler dem og skærper nysgerrigheden.

giver sammen med en bisidder. Sammen taler de om, hvor pigen skal bo – enten hos mor eller far. Scenen er lavet i en efterworkshop på baggrund af et indtryk fra forestillingen, som eleverne digter videre på og giver deres eget udtryk.

”I det her tilfælde handlede det om en ung pige, der var klemt i en skilsmisse. Måske var det en reel situation, gruppen havde valgt, og som de så bearbejdede sammen. Måske var det noget, de havde fundet på. Det er også ligegyldigt. Det vigtige er, at de får større forståelse for omverden, når de bruger deres krop, og mærker, hvordan det føles at skulle forholde sig til fx, hvor man skal bo. Med drama og teater bearbejder vi forskellige udfordringer, og giver tankerne et andet sprog ,” siger Lotte Wagner. Hun fortæller videre, hvordan det handler om at gå fra indtryk til udtryk og på at finde ud af, hvad handler det om for mig og for fællesskabet. Hvordan oplever vi hver især det, der sker omkring os? Vi skaber en flerstemmighed i rummet, hvor vi deler de mange forskellige indtryk og oplevelser med hinanden. Så vi får en fælles oplevelse af, hvad det er, vi har set og mærket. Og samtidig får vi en forståelse af, hvordan vi oplever ting forskelligt.

Teateret styrker vores abstraktionsevne

Opgang2 Turnéteater arbejder sammen med forsker Anne Mette Winneche Nielsen, Aalborg Universitet. Sammen med Niels Ulrik Sørensen har hun blandt andet skrevet bogen ’Når kunst gør en forskel’, hvor hun undersøger, hvordan arbejdet med kunst og kultur kan være med til at åbne for nye muligheder for unge på kanten af samfundet. Ifølge hende træner kunsten og teateret vores abstraktionsniveau.

”Vi benytter os af teater og kunst til at arbejde med at udvide og nuancere forskellige grupper af unges forståelse for deres eget liv, for omverden og for fællesskabet. Vi har en fantasimuskel, og den skal motioneres og masseres for at udvikle sig. Den er jo netop med til, at vi får nye idéer, videreudvikler dem og skærper nysgerrigheden,” siger Lotte Wagner, og fortæller

TANKERNE FÅR ET ANDET SPROG

Med drama og teater bearbejder de unge forskellige udfordringer og giver tankerne et andet sprog.

PÆDAGOGIKKENS USTYRLIGHED

DET ER OK AT FEJLE

Eleverne lærer at sætte sig selv i spil, når de laver forskellige optrin for hinanden. I et trygt rum. videre, hvordan de også bruger teater og æstetik til at lære de unge, at det er ok at fejle.

”De lærer at sætte sig selv i spil. I løbet af øvelserne møder de forskellige udfordringer, fx når de skal vise deres små optrin for hinanden. Her er de i et trygt rum, hvor de lærer, at det er ok at fejle. Og så lærer de – på længere sigt – at det kan man også godt i det offentlige rum, uden det er en katastrofe,” siger Lotte Wagner.

Inspiration til pædagoger og lærere

Som en fast del af ’Andre horisonter #2’-konceptet er et intro- og evalueringsmøde med de involverede pædagoger og lærere. Her afstemmer de forventninger, hører om målgruppen og planlægger forløbet. I evalueringen er der desuden videnopsamling og metodeudvikling, fordi en væsentlig del af arbejdet med Turnéteater Opgang2 også handler om at samle ny viden og udvikle metoderne.

”Mange har givet udtryk for, at det overraskede dem, hvor meget eleverne faktisk tør overskride deres egne grænser. De har opdaget ukendte kompetencer hos de unge, fordi der kommer andre og nye ting i spil. Og fordi kunsten åbner for nye måder at betragte verden på. Det bliver synligt for dem, at eleverne, som de kender i forvejen, pludselig kan noget andet, end de plejer at kunne. De giver udtryk for, hvor dejligt det er at iagttage dem på en ny udebane,” siger Lotte Wagner, og fortsætter:

”De unge afprøver nyt, og får pludselig et rum, hvor de kan mærke forskellige følelser og handlinger på egen krop. De får plads til at reflektere over det, over sig selv, og over det de oplever i fællesskabet. Og selvom de er i deres normale fællesskab, så åbner arbejdet med teater og kunst for nye måder at være sammen på. Nye måder at se sig selv og hinanden på,” siger Lotte Wagner, der fortæller videre, at hun har talt med flere lærere og pædagoger om at bruge teaterarbejdet som analyseredskab som supplement til de traditionelle analysemetoder. Måden de mærker valgene på egen krop, er mindst lige så stærk,” siger Lotte Wagner, der lige nu turnerer med ’Andre Horisonter #2’, der ruller ud i Danmark fra 2021-2024

Om Opgang2

Opgang2 består af en række forskellige afdelinger, der i fællesskab og hver for sig arbejder med en blanding af professionelle kunstnere, kunst, æstetik og med unge mennesker.

Opgang2 består af en række afdelinger: Opgang2 Turnéteater, Opgang2 film og Opgang2 Ungdomsspor. Derudover er der de årlige Jalla-festivaller, der afholdes på Aarhus Teater og på Gellerup Scenen.

I år har Opgang2 50 års jubilæum. Læs mere om Opgang2 her.