3 minute read

Mod i pædagogikken

ANMELDELSE

Af Majken Svane Hansen, lektor ved VIA Pædagoguddannelsen

– et vilkår og en livskraft i det pædagogiske arbejde

Mod i pædagogikken lægger op til selvrefleksion. Vi er alle handlende mennesker, der i forskellige livssituationer må gøre noget, der kræver mod. Mod i pædagogikken tager livtag med, hvad det betyder for pædagoger og pædagogisk arbejde.

’Mod i pædagogikken’ er en ny antologi, der er redigeret af Stig Brostrøm og Karsten Mellon. Bogen indeholder i alt seks tankevækkende kapitler, der fra forskellige perspektiver beskriver, hvorfor mod er centralt i pædagogisk arbejde. Bogen viser, gennem både teoretiske og praksisnære eksempler, hvordan mod og at være modig er centralt i alt pædagogisk arbejde.

Mod som menneskelig livskraft

Mod handler, ifølge bogen, om at kunne sætte sig selv og sine værdier i spil, udforske verden, gøre en forskel, skabe relationer og udvikle sig som et helt menneske. Mod opfattes som en særlig menneskelig livskraft, der befinder sig i spændingsfeltet mellem at gøre og at være.

Vi kender alle det fysiske mod. Det bruger vi, hvis vi skal springe ned fra en stor sten og er lidt i tvivl, om vi kan. Eller når vi smager på fremmed mad. Men det særligt interessante ved bogen er, at den også beskæftiger sig med begrebet mod ud fra en moralsk, etisk, eksistentiel og endda en sjæls-og åndsoptik.

Bogens perspektiver udfordrer på den måde de strukturelle og normative tænke- og handlemåder i pædagogikken. Pædagogens mod har betydning for fx at kunne forholde sig kritisk til egen praksis. Det kræver mod at bringe egne værdier op til debat. Det kræver mod at lytte åbent til kollegers og forældres holdninger, selv når de er kritiske og stiller spørgsmålstegn ved noget, man har gjort. Det kræ-

ANMELDELSE

Men det særligt interessante ved bogen er, at den også beskæftiger sig med begrebet mod ud fra en moralsk, etisk, eksistentiel og endda en sjæls-og åndsoptik.

ver mod at gøre sig fri af faglige og daglige mål, hvis situationen kalder på noget andet end det planlagte.

Vi kan dyrke (vove)modet

Bogen omtaler flere gange børns mod som vovemod. Forfatterne henviser til at turde vove pelsen, fx når man gerne vil være med i en leg og frygter afvisningen. Men der er også risiko forbundet med ikke at handle, hvilket gør det at være modig til en balanceakt i livet, en tilværelseskompetence. Selv i de helt små daglige aktiviteter og hverdagsoplevelser handler det om at udvise mod, hvilket illustreres nærværende og praksisnært i bogens mange beskrivelser og fortællinger.

Et modigt læringsmiljø

Børns mod hænger sammen med pædagogers mod. Et eksempel beskriver nogle børn og en pædagog, der er udenfor i våd og sjappet grødis. Et barn siger, at det er meget koldt. Pædagogen foreslår at de skal undersøge det nærmere, og pædagogen tager hurtigt sko og strømper af og begynder at soppe, og en del børn følger hans eksempel.

Bogen betoner, at man må se børn som subjekter i pædagogisk praksis, da alle kan have forskellige opfattelser af, hvad der er farligt, og hvor man har brug for mod. Men bogen fremhæver især, at pædagogen må tage ansvar ved at udfordre ’den truende tryghed’ gennem eksperimenter med indbyggede små kontroltab, for netop at understøtte børns udvikling som modige mennesker. I den forbindelse kan jeg dog savne, at bogen også kastede et organisatorisk og uddannelsesmæssigt blik på, hvordan vi kan dyrke modet i fællesskab og arbejde os frem mod en mere modig kultur.

Jeg fik mod!

I mit virke som lektor opfordrer jeg studerende til at være modige. Men ved at læse bogen, oplevede jeg også noget mere personligt og sjæleligt. Jeg begyndte at reflektere over en svær beslutning i mit eget liv. Gennem bogens perspektiver og mødet med alle de modige pædagoger og børn i praksiseksemplerne, fik jeg mod til handle på det, jeg frygter. Bogen gav mig lyst til at udfordre min egen frygt for det nye. Jeg blev opmærksom på, at jeg vil være modig. Jeg fik mod!

Bogfakta

!

Titel: Mod i pædagogikken

Forfatter: Stig Brostrøm og Karsten Mellon

Sideantal: 183

Forlag: Akademisk Forlag

Anmeldt af: Majken Svane Hansen, mash@via.dk

Majken er lektor ved VIA Pædagoguddannelsen og videnmedarbejder i VIAs Forskningscenter for innovation og entreprenørskab under programmet for Transformativ entreprenørskabsdidaktik. Majken er uddannet i Medievidenskab og som coach. Hun interesserer sig særligt for mediepædagogik, kreativitet og playful learning.