Pædagogisk Extrakt nr. 20

Page 8

Pædagogisk Extrakt

8

VIA University College

PÆDAGOGIKKENS USTYRLIGHED Af Sebastian Nemeth, adjunkt ved VIA Pædagoguddannelsen

Livet er en virkelighed, der skal opleves Når det normative køn udfordres. Om pædagogiske strategier for at arbejde normkreativt med køn og kropslighed for at øge transkønnede børn og unges muligheder.

Virkeligheden i normativitetens tegn Overskriften til denne artikel er formuleret ud fra den danske teolog og filosof Søren Kirkegårds klassiske citat: “Livet er ikke et problem, der skal løses, men en virkelighed der skal opleves.” Citatet er centralt, fordi det sætter virkeligheden, livet, i direkte forbindelse med det menneske, der oplever det. Det,

jeg oplever, er altså min virkelighed. Mit liv. Det danske samfund bygger på tanker om frihed, mulighed og fællesskab. Vi er langt hen ad vejen enige om, at der skal være plads til alle. Alligevel findes der en minoritetsgruppe af børn, hvis virkelighed udfordres af hverdagens kønsnormative kultur.

Kønsforståelsens basis Børn er ikke født med en viden om, hvad det betyder at være dreng eller pige. Man kan diskutere, hvor meget af den biologiske krop, der er kønnet fra fødslen. Men en stor del af betydningen for drengethed og pigethed er konstrueret igennem kulturelle og diskursive samfundsstrukturer. Filosof og queer-forsker Judith Butler argu-