Pædagogisk Extrakt nr. 20

Page 35

Pædagogisk Extrakt

35

VIA University College

ET ELSKELIGT ROD

1. At den enkelte pædagog er bevidst om de kvaliteter det ustyrede, komplekse og kaotiske har i arbejdet med de pædagogiske kerneopgaver. 2. At man er tydelig i kommunikationen til forældrene om, hvorfor man arbejder som man gør i institutionen. Så de ikke tror, at tilsyneladende ustyrlige situationer er udtryk for ugidelighed eller manglende faglighed.

3. At man som faggruppe er afstemt, så man fx spørger kollegaen i sofaen, inden man griber til handling. 4. At man i personalegruppen arbejder med at kunne udholde ustyrlighed og fornemmelsen af kaos: at turde stå i et usikkert felt og modstå impulsen til at tæmme og ordne.

Dannelse til det utæmmede Mange situationer i dagtilbuddenes hverdag kan se kaotiske ud. De har også et element af ustyrlighed, men måske ligger det fine netop heri? Niels Jakob Pasgaard skriver i ’Sidste chance’, at dannelsen foregår i det utæmmede. Det vi ikke kan kontrollere eller manipulere, men lader være frit. Det tilsyneladende kaotiske, fremstår ikke nødvendigvis

Det tilsyneladende kaotiske, fremstår ikke nødvendigvis kaotisk for den pædagog, der har et indgående kendskab til de enkelte børn, børnegruppen og de dynamikker, der er i den.

kaotisk for den pædagog, der har et indgående kendskab til de enkelte børn, børnegruppen og de dynamikker, der er i den. Eller med andre ord; det, der skal til, for at kunne navigere i kaos, er måske at have den opmærksomhed og viden, der skal til for at se, at det ikke er kaos, men i stedet en kompleks og ustyrlig virkelighed, der udfolder sig.