Ondernemend Friesland editie 4-2022

Page 68

De Freonen stellen zich voor

De droom van Bart Zantman In Ondernemend Friesland (OF) stellen we met regelmaat leden voor van de Freonen van Fossylfrij Fryslân. Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar komt hun hart voor duurzaamheid vandaan? In deze editie vijf vragen aan Bart Zantman, architect en directeur van Zantman Architecten.

Wie ben je en wat doe je? Ik ben Bart Zantman, architect en directeur van Zantman Architecten. Ons team bestaat zowel uit jonge architecten als ervaren technici, uit interne en enkele externe

krachten. We hebben diverse uitdagende projecten mogen realiseren binnen en buiten Friesland, als bureau en in verschillende samenwerkingsverbanden.

Waar onderscheiden jullie je in? Als bureau zijn wij altijd gericht op het betekenisvol toevoegen van waarde aan buurt, wijk of stad. Dit door ons actief in te zetten op het ontwerpen van gezonde en leefbare omgevingen en gebouwen. We willen niet de schade van het bouwen beperken, maar een stap verder gaan door iets waardevols toe te voegen. Dit is hoognodig, om de gebouwde omgeving meer en meer circulair, klimaat-adaptief, natuur-inclusief en energieneutraal te maken. Zogenaamd ‘regeneratief ontwerpen’ is een steeds belangrijker aspect van de integrale ontwerpstrategie van Zantman Architecten. En samenwerken is daarbij erg belangrijk. Wanneer we integraal samenwerken met omwonenden, gebruikers en andere disciplines buiten de branche, als ecologie, stedenbouw en landschap, zijn er enorme stappen te maken.

Hoe, op welke manier, werken jullie aan duurzaamheid? Alles heeft met elkaar te maken. Sociale duurzaamheid, energie, gezondheid, materiaalkeuzes, water en ecologie staan met elkaar in verband. Door toedoen van de mens sterven planten en diersoorten in

68

OF 2022-04