5 minute read

Mbo Wateronderwijs in Leeuwarden is een voorbeeld voor Europa

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) heeft vorig jaar van de Europese Commissie voor de tweede keer subsidie toegekend gekregen om hun programma uit te breiden. Het zogenaamde Erasmus+ programma geeft mbo-studenten de kans om over de landsgrenzen ervaringen op te doen. CIV Water heeft samen met Learning Hub Friesland het internationale programma voor mbo-studenten opgezet. OF sprak met twee betrokkenen: Erna van der Werff en Pieter Hoekstra.

CIV Water is geen school, maar intermediair tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Beide werelden hebben een eigen focus. CIV Water trekt hen naar een gemeenschappelijke focus. CIV wil hiermee een duurzaam netwerk vormen en in die samenwerking wordt de basis voor onderwijsvernieuwing gelegd. “Als je dat goed kunt organiseren, stroomt de kennis over en weer en breng je de studenten en professionals in ontwikkeling”, zegt Pieter Hoekstra.

32 OF 2022-04

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN . 33 OF 2022-04

In Ondernemend Friesland is er al veel over gepubliceerd: de WaterCampus Leeuwarden, waar een uniek innovatie ecosysteem is ontwikkeld, waar onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven de watertechnologie-sector helpt met alle facetten om van idee naar business te komen. Het systeem is de blauwdruk geweest voor het 7 jaar durende Europese programma van 400 miljoen euro voor Vocational Excellence (uitmuntend mbo-onderwijs). Programma Manager CIV Water Pieter Hoekstra: “Het enthousiasme waarmee dit is omarmd geeft aan dat de urgentie om de mbo'er onder het voetlicht te brengen, heel groot is. Dat doen we toch heel leuk in Leeuwarden. We zijn wat te bescheiden met het uithangen van de vlag, maar dat zou hier zeker wel mogen. Tegen alle gebruiken in, is ons nogmaals subsidie verleent om het project op te schalen.”

Waarom is dat belangrijk? Pieter Hoekstra: “We kunnen studenten in internationale context laten leren. Voor hbo en wo studenten is het gebruikelijk dat je een buitenland stage doet. Mbo-onderwijs heeft het karakter van regionaal studeren. Door ook mbo’ers een proeverij aan te bieden, komen ze in aanraking met een andere omgeving. We dragen naast hun inhoudelijke ontwikkeling ook bij aan een stukje levenservaring.”

Learning Hub Friesland maakt de internationale koppeling voor studenten mogelijk. Initiator Erna van der Werff: “CIV Water wilde ontdekken wat je met mbostudenten kunt doen die hier wateronderwijs volgen. De vraag was vooral hoe je hen in contact kunt krijgen met studenten elders in Europa. Met dit programma kunnen studenten uit Leeuwarden hun opleiding voor een deel ook in deze landen volgen. Water is namelijk een thema dat zich heel goed voor internationale samenwerking leent. Zo hebben we in Europa verschillende samenwerkingspartners, en vanaf begin juni werken we ook samen met partners in Zuid- Afrika. De kennis die daar is opgedaan om te werken in droogte, wordt ook in Europa hard nodig.”

Wat wordt door het bedrijfsleven van de mbo-studenten gevraagd? Pieter Hoekstra: “De Nederlandse mboopleidingen hebben in Europa veel aanzien.

'We zijn wat te bescheiden met het uithangen van de vlag, maar dat zou hier zeker wel mogen'

34 OF 2022-04

Brussel kijkt heel erg naar hoe wij het hier doen. Ons onderwijs is naast het opdoen van kennis en vaardigheden ook het ontwikkelen van beroepshouding om te komen tot wendbaar vakmanschap.” Erna van der Werff: “We willen meer dat studenten competenties en vaardigheden ontwikkelen door internationaal samen te werken. Als je samenwerkt met mensen met een verschillende achtergrond, leer je niet voor verschillen terug te deinzen en wendbaar te zijn. Als je jongeren in een Europese leerweek laat samenwerken, ontwikkelen ze zoveel meer in een breder perspectief. Proactief handelen, ondernemendheid, wendbaarheid ontwikkelt zich supersnel. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de rest van hun carrière. Zij zullen niet meer twintig jaar bij een werkgever blijven. Ze zullen meer van beroep naar beroep gaan.”

Wat zijn de plannen en ambities voor 2022 en 2023? Pieter Hoekstra: “De partners zijn veranderd. Schotland is afgevallen door de Brexit. Daarnaast hebben we nieuwe landen en scholen aan weten te trekken. We begonnen vorig jaar met 12 partners. Dat zijn er nu 23. We moeten elkaar de komende tijd eerst goed leren kennen. Daarnaast bouwen we voort aan het uitwisselen van studenten, docenten en professionals. We gaan aan de slag met Virtual Reality zodat we ook op afstand de kennis kunnen laten stromen. We leren als regio’s van elkaar.”

Waarom zijn deze ontwikkelingen goed voor de Friese economie? Pieter Hoekstra: “Friese studenten leren van andere partijen. Onze partner Vitens heeft bijvoorbeeld steeds meer te maken met de verzilting van het grondwater. Onze partners op Malta kennen deze problematiek van ontzouten van water. Daar kunnen wij van leren. In Spanje wordt afvalwater hergebruikt voor irrigatie in de meest droge gebieden waar ze komkommers en tomaten kweken. Wij krijgen ook steeds meer te maken met droogte. Daarvan kunnen wij leren. In ons programma wordt die kennis gedeeld. Binnen dit PoVE Water programma, biedt CIV Water als intermediair ook bedrijven de mogelijkheid in deze regio’s te gaan kijken om ervaring op te doen.”

Kijk voor meer informatie op povewater.eu

Learning Hub Friesland

Learning Hub Friesland heeft verstand van Europese financieringsmogelijkheden. Naast het aanvragen van een subsidie participeert ze in de projecten die ze aanvraagt. “Wij gaan altijd naast de school staan om de Europese samenwerking te coördineren. We halen goede ideeën op in zo’n consortium en vertalen dat naar lesmateriaal in de klas”, legt Erna van der Werff uit. “Wij vinden dat elke Friese jongere een Europese ervaring op zou moeten doen. De blik naar buiten!”

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN . 35 OF 2022-04