3 minute read

Mous Waterbeheer: Thuis in watertechniek

Klimaatverandering zorgt voor weerextremen. Het blijft langer droog en als het regent, gaat het ook echt tekeer. Zelf kunt u de nodige kleine maatregelen nemen om wateroverlast op te vangen, bijvoorbeeld de klinkers uit de tuin halen. Meer grond en groen neemt het water makkelijker op. Op grotere schaal zorgen stuwen, poldergemalen en rioolgemalen, buizenstelsels, pompen en opvangbassins voor regulering van regenwater en rioolwater. Voor de meeste burgers een ver-van-mijn-bed-show; een teken dat de professionals van waterbeheer goed werk leveren.

Mous Waterbeheer is zo’n professional. “Waterbeheer is enerzijds zorgen dat we droge voeten houden en anderzijds dat ons rioolafvoersysteem blijft werken, zodat de volksgezondheid niet in gevaar komt”, legt Hidde Kriele, directeur van Mous Waterbeheer, uit. “Natte voeten bij hoog water door een hoosbui is maar een klein probleem vergeleken met de verspreiding van bacteriën of chemicaliën door een overstromend riool. Ons vakgebied richt zich op zowel oppervlaktewater als op riooltechniek.”

Partnerschap en kennis delen

Waterbeheer is een vak apart. Daarvoor hebben we gemeenten en waterschappen. Bedrijven als Mous Waterbeheer leveren hen innovatieve oplossingen. “Onze technische kennis is een belangrijke bouwsteen voor succesvol waterbeheer. Die kennis houden we niet voor onszelf. We willen delen, partnerschappen aangaan. Daarmee bouw je aan duurzame relaties en wederzijds vertrouwen. Om die reden hebben we vaste contactpersonen voor de bedrijven en overheden waarmee wij werken. Je kent elkaar en je houdt de lijnen kort. Zo’n relatie kan wel tot dertig jaar teruggaan. Dat is partnerschap.”

“We kunnen snel schakelen. Laatst bleek weer hoe fijn dat is bij stormschade aan een besturingskast. Voor onze beheer- en onderhoudsafdeling vinden we deze flexibiliteit een must. Sluizen, pompen, stuwen en gemalen moeten blijven werken.”

“Naast onderhoud doen we ook nieuwbouw en renovatie. We bedenken, ontwerpen en leveren waterwerken. Dergelijke projecten vragen een andere bedrijfsvoering dan storingen en onderhoud. Doordat we een duidelijke langetermijnstrategie hebben, blijven we op koers.”

Slimme IT bespaart

Met slimme IT-oplossingen reduceert Mous Waterbeheer 30% tot 50% in energieverbruik van waterbeheerinstallaties. Onderhoud kan op afstand worden uitgevoerd en mocht de monteur toch ter plekke nodig zijn, dan weet hij op voorhand welke onderdelen mee moeten. Minder verkeersbewegingen bespaart energie en CO2-uitstoot. Met big data kan het bedrijf ‘voorspellen’ wanneer er een storing op gaat treden en preventief onderhoud uitvoeren. “We koppelen ‘buienradar’ aan ons managementsysteem voor rioolgemalen. Zo kunnen we de hoosbui volgen en steeds het juiste gemaal extra water laten verplaatsen. Zo houden we droge voeten.”

Mous Academy

“Kennis is key. Met onze nieuwe Mous Academy willen we technici opleiden. Ook partners kunnen hun personeel laten bijscholen. Nieuwe uitdagingen, waaronder klimaatverandering, vragen om nieuwe kennis. We zijn ervan overtuigd dat technici het verschil gaan maken.”

‘Waterbeheer is, kort gezegd, zorgen dat we droge voeten houden en dat ons rioolafvoersysteem blijft werken’

48 OF 2022-04

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN . 49 OF 2022-04