NVU Hlas ľudu

Novi Sad, Serbia

http://www.hl.rs

Prvé číslo Hlasu ľudu vyšlo v Báčskom Petrovci 19. októbra 1944. Od roku 1967 vychádza v Novom Sade. Vydavateľom je NVU Hlas ľudu z Nového Sadu. Základné rubriky novín: Fókus, Slovensko, Z našich osád, Kultúra, Šport, Detský kútik, ako aj Oznamy a RTV panoráma. Spoločensko-zábavný časopis pre mládež VZLET vychádza od roku 1970 ako jediný mládežnícky mesačník vojvodinských Slovákov. Vydavateľom časopisu je Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu z Nového Sadu. Obsah časopisu je zostavený z príspevkov, v ktorých sa sledujú aktivity a záujmy mladých ľudí v oblastiach vzdelávania, jazyka a literatúry, novinárstva, hudby, výtvarníctva, divadelníctva, filmu a iných foriem umenia, informatiky, ekológie, športu a v iných vedeckých, kultúrno-umeleckých a spoločenských oblastiach.

Publications