Advertisement
The user logo

NVU Hlas ľudu

Novi Sad, Serbia

http://www.hl.rs

Prvé číslo Hlasu ľudu vyšlo v Báčskom Petrovci 19. októbra 1944. Od roku 1967 vychádza v Novom Sade. Vydavateľom je NVU Hlas ľudu z Nového Sadu. Základné rubriky novín: Fókus, Slovensko, Z našich osád, Kultúra, Šport, Detský kútik, ako aj Oznamy a RTV panoráma. Spoločensko-zábavný časopis pre mládež VZLET vychádza od roku 1970 ako jediný mládežnícky mesačník vojvodinských Slovákov. Vydavateľom časopisu je Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu z Nového Sadu. Obsah časopisu je zostavený z príspevkov, v ktorých sa sledujú aktivity a záujmy mladých ľudí v oblastiach vzdelávania, jazyka a literatúry, novinárstva, hudby, výtvarníctva, divadelníctva, filmu a iných foriem umenia, informatiky, ekológie, športu a v iných vedeckých, kultúrno-umeleckých a spoločenských oblastiach.

Publications

Hlas ľudu 30/2022


October 12, 2022

Hlas ľudu 28/2022


October 12, 2022

Hlas ľudu 29/2022


October 12, 2022

Hlas ľudu 31/2022


October 12, 2022

Hlas ľudu 27/2022


October 12, 2022

Hlas ľudu 25/2022


September 23, 2022

Hlas ľudu 22/2022


September 23, 2022

Hlas ľudu 24/2022


September 23, 2022

Hlas ľudu 21/2022


September 23, 2022

Hlas ľudu 20/2022


September 23, 2022

Hlas ľudu 26/2022


September 23, 2022

Hlas ľudu 23/2022


September 23, 2022

Hlas ľudu 15/2022


June 15, 2022

Hlas ľudu 10/2022


May 30, 2022

Hlas ľudu 9/2022


May 30, 2022

Hlas ľudu 13/2022


May 30, 2022

Hlas ľudu 12/2022


May 30, 2022

Hlas ľudu 14/2022


May 30, 2022

Hlas ľudu 11/2022


May 30, 2022

Hlas ľudu 1/2022


May 23, 2022

Hlas ľudu 6/2022


May 23, 2022

Hlas ľudu 46/2021


May 23, 2022

Hlas ľudu 5/2022


May 23, 2022

Hlas ľudu 50/2021


May 23, 2022

Hlas ľudu 4/2022


May 23, 2022

Hlas ľudu 49/2021


May 23, 2022

Hlas ľudu 2/2022


May 23, 2022

Hlas ľudu 3/2022


May 23, 2022

Hlas ľudu 47/2021


May 23, 2022

Hlas ľudu 45/2021


May 23, 2022

Hlas ľudu 7/2022


May 23, 2022

Hlas ľudu 48/2021


May 23, 2022

Hlas ľudu 8/2022


May 23, 2022

Hlas ľudu 31/2022


April 27, 2022

Hlas ľudu 35/2021


April 27, 2022

Hlas ľudu 33/2021


April 27, 2022

Hlas ľudu 37/2021


April 27, 2022

Hlas ľudu 41/2021


April 27, 2022

Hlas ľudu 32/2021


April 27, 2022

Hlas ľudu 42/2021


April 27, 2022

Hlas ľudu 34/2021


April 27, 2022

Hlas ľudu 43/2021


April 27, 2022

Hlas ľudu 44/2021


April 27, 2022

Hlas ľudu 38/2021


April 27, 2022

Hlas ľudu 36/2021


April 27, 2022