Nivon - Toorts - Herfst - 2022

Page 1

Herfst 2022 Frisse wind Jonge Nivonners aan zet Internationaal Ready, set, IYNF Jongen vrij b ij Nivon

ik hoorde dat het onderwerp van deze Toorts ‘jongeren’ is, maakte mijn hart een sprongetje. Wat leuk dat wij, vanuit Nivon Centraal en vanuit NivonJong, nu samen mogen nadenken over de toekomst van Nivon!”

V ernieuwen, verduurzamen en verjongen is het onderwerp van ‘Samen naar 2030’. Daar hebben we afgelopen zomer op de Nivonraad uitgebreid met elkaar over geproken. Maar verjongen gebeurt al een tijdje, want NivonJong bloeit als nooit tevoren. Carla, voorzitter van het Centraal Bestuur, sprak met Simone, voorzitter van NivonJong, over hoe het de jongeren vergaat binnen Simone:Nivon.“Toen

Geen van beide dames is opgegroeid met Nivon. Ze kijken dus met een frisse blik naar de vereniging: “Ik krijg steeds meer het gevoel van thuiskomen bij Nivon. Ik kom er ook achter hoe divers en veelzijdig de vereniging is. Dat wil ik ook graag aan andere jongeren uitdragen.” vertelt Simone. “De motivatie daarvoor vind ik in het NivonJongbestuur.” Ook Carla wil als ‘oudere’ graag terugkijken, omdat je vanuit de geschiedenis altijd een goed beeld krijgt van de club en van de positie van jongeren daarbinnen. Er is van oudsher altijd al veel belangstelling geweest van jongeren voor de ‘actieve poot’ van Nivon, zoals reizen, bergsporten en de kampen. Ook Simone ziet dat: “Een belangrijke boodschap vanuit NivonJong is dat Nivon een koepelorganisatie is en dat ook steeds meer wil worden voor jongeren(werkgroepen). JUMP bijvoorbeeld, of Watersport, Spring Reizen en TREQ kanoreizen.”

Carla: “Als jongeren staan jullie op de schouders van de oprichters en van de huidige ‘oudere’ generatie van Nivon. Wat is jullie bood schap aan alle leden?” Simone: “We vinden het natuurlijk belangrijk – voor de toekomst van alle volgende generaties – dat er bewuster wordt nagedacht over de impact van ons handelen op het klimaat. Wat kun je zelf bijdragen, maar ook: wat stralen we als vereniging uit? Zo ontstaan er mooie nieuwe initiatieven en die geven een gevoel van saamhorigheid. Dat is wat ik al vanaf dag één heb gevoeld binnen Nivon! bent jong en je bent Nivon

• Column Je

Carla: “Maar behalve met deze activiteiten ben je ook bestuurlijk actief binnen Nivon, als voorzitter van NivonJong. Wat is daarbij een belangrijk doel voor jou?” Simone: “Ondersteuning bieden aan al die activiteiten, maar natuurlijk ook een stem hebben binnen Nivon als totale vereniging. Bijvoorbeeld door de jongeren te vertegen woordigen in de Nivonraad.” Carla: “Dat gebeurt inmiddels! Jullie waren in juni met maar liefst tien afgevaardigden bij de ledenraad.

Carnivoor? Geef ’t door! Tijdens de Nivonraad in mei is een motie aangenomen die stelt dat vegetarisch eten voortaan de norm is bij Nivon. Minder vlees en/of vis eten beter is voor het milieu, de dieren en onze gezondheid. Dit betekent dat bij activiteiten, vergade ringen, cursussen/trainingen en reizen van Nivon voortaan standaard uitgegaan wordt van vegetarisch eten. Wie daarvan wil afwijken, kan dat van tevoren doorgeven. Zo blijft de keuzevrijheid toch be houden. Dus: carnivoor? Geef het door!

Bij Nivon was het lange tijd zo dat wie vegetarisch wil eten, dit nog vaak van tevoren moet aangeven. Dat zou eigenlijk andersom moeten: vleesliefhebbers geven voortaan hun menuvoorkeuren door. In de praktijk is gebleken dat bij het omdraaien van het perspectief (standaard vegetarisch, alleen vlees en/of vis op verzoek) de overgrote meerderheid bereid is om duurzamer, dier vriendelijker en gezonder te eten. Dit principe is al bij veel universiteiten, hogescholen, bedrijven en gemeentes ingevoerd. De motie van het NivonJong-bestuur (ook namens JUMP, Watersport, TREQ Kanoreizen en Spring Reizen) werd met een ruime meerderheid aangenomen.

• 2 TOORTS

en vier huisjes (De Karbonkel, ’t Krikske, Het Koetshuis en Klein Morgenrood). Niet voor kampeerterreinen en de overige huisjes. De bijdrage is hetzelfde voor leden en niet-leden.

Kort nieuws Energiebijdrage Voor nieuwe boekingen geldt sinds deze zomer voorlopig een bijdrage voor de hoge energiekosten van €1,- p.p.p.n. voor gasten vanaf 6 jaar. Om de hoge energiekosten verspreid op te vangen en de Nivonhuizen op lange termijn toegankelijk te houden voor iedereen, vragen we om een tijdelijke bijdrage voor energiekosten. De energiebijdrage van €1,- per persoon per nacht voor gasten vanaf 6 jaar geldt alleen voor nieuwe reserveringen of reserveringen die werden aangepast en plaatsvonden vanaf 1 juli. Voorlopig geldt de bijdrage tot 31 december 2022. De bijdrage wordt berekend voor over nachtingen in alle natuurvriendenhuizen

NivonJong heeft zelfs een motie ingediend die met een grote meerderheid is aangenomen. Dat alles past mooi in een sociaaldemocratische vereniging als de onze!” De vereniging heeft een aantal kernwaarden, zoals groen en sociaal, waar het NivonJong-bestuur jongeren bewuster van wil laten zijn.

Simone: “We doen dit op een actieve manier, door het organiseren van leuke en inspirerende activiteiten. Bijvoorbeeld hiken in de bergen, surfen of vogels spotten bij natuurvriendenhuis Banjaert en wadlopen op Vlieland. Hiermee hopen we mét de jongeren te werken aan een sociale en duurzame toekomst. Die motie in de Nivonraad ‘vegetarisch is de standaardnorm’, was een mooie eerste stap en moet nu concreet ingevuld worden binnen alle activiteiten en evene menten van Nivon.”

InhoudHerfst2022 4 Jong en actief: een nieuwe generatie aan het roer 9 De nieuwe trekvogelgids: reden voor een feestje! 6 JongebijhuiswachtenNivon 19 Een kijkje bij IYNFInternationalNaturefriendsYoung 11 Wat kan jij als jongere doen bij Nivon? 18 Achter de schermen bij het NivonJong kanoweekend En verder... 8 Uit de Vereniging 10 Vrijwilliger in de spotlight 15 Column NivonJong 22 Reizen 26 Activiteiten 31 Leg een link 12 #NivonnersOpInstagram 282727Activiteitenseptemberoktobernovember21 Groen & Doen: de kampeeressentials TOORTS 3

Aanvankelijk twijfelde ze tussen toerisme en politicologie - ook dat laatste houdt haar erg bezig. Ze heeft een half jaar in Zweden Internationale en Zweedse politiek gestudeerd. "Heel interessant, hoe bijvoorbeeld een democratie in elkaar zit," vindt Sarah. Met vrienden praat ze veel over politiek, vooral rondom de verkiezin gen. ‘Voor welke partij kies je, en waarom?’ Sarah verdiept zich ook in de politieke kant van Toerisme, zoals de toekomstvisie van de toeristensector in het regeerakkoord. Milieu — Het milieu is een belangrijk gespreksonderwerp bij Sarah en haar vrienden. "Ik ben van nature een piekeraar, ga gauw obses sief om met dingen. Voor mijn eigen gemoedsrust verdiep ik ik me er niet te veel in," legt Sarah uit. "We moeten niet wachten, maar nu doen wat we kunnen." Ze ziet dat er onder jongeren een switch plaatsvindt: afval scheiden, carpoolen, vaker treinen en minder vlees eten. "Op milieugebied heb ik geen voortrekkersrol - daarvoor heb ik Sarah Uuldriks (22) plaats zal opeisen. Dat kan betekenen dat er dan minder plaats is voor de mens. Met vrienden praat ze daarover, zelf kleine stapjes maken ligt haar meer dan zich via een politieke partij inzetten voor een betere wereld.

Jongeren groeien op in een onzekere tijd. Ze worden geconfronteerd met problemen die de generaties voor hen hebben veroorzaakt. Zijn ze daarmee bezig? Hoe gaan ze daarmee om? Een aantal actieve, jongvolwassen Nivonleden komt aan het woord over klimaat, duurzaamheid, wonen, politiek en toekomstperspectief. En wat kun je zelf doen?

E

Toekomstperspectief — "Onze generatie praat over wel of geen kinderen. Ik vind het schokkend dat dit een wezenlijke vraag is," zegt Esther. Uit zelfbescherming denkt ze er zelf niet te veel over na, in de hoop dat het goedkomt. Dat het beleid moet veranderen en de landelijke politiek iets moet doen, is volgens Esther wel duidelijk. Ze is ervan overtuigd dat de natuur heel krachtig is en zijn Esthers tip: Moedig elkaar aan om groene stappen te maken. Dat kan groot en klein, dat kan zitten in wat je zegt en in wat je doet.

Milieu — "Vaak komen er jongeren op onze activiteiten af die Nivon helemaal niet kennen. Het zijn altijd mensen voor wie groen, klimaat en milieu belangrijk zijn," vertelt Esther. Vanwege haar studie is ze heel bewust bezig met duurzaamheid. Het valt haar op dat de mensen om haar heen daar veel over nadenken: wat eet ik, welke kleren draag ik, ga ik wel of niet met de auto. Bij de activiteiten die NivonJong organiseert wordt ook gestimuleerd om met de trein te reizen, en anders om zoveel mogelijk met elkaar te reizen. "Soms vliegt het me aan, wat je allemaal zou moeten doen om de wereld te verbeteren," bekent Esther. Maar haar optimisme zegeviert. Als iedereen iets aanpakt, komt het wel goed. Esther Goes (26)

Interview 4 TOORTS

Jong en actief: een nieuwe generatie aan zet

KooderingsJetTekst:

sther Goes (26) komt uit Ede en zit in het bestuur van NivonJong. Op dit moment zit ze in haar laatste jaar van de studie Landschapsarchitectuur in Wageningen. Via een vriend kwam ze in aanraking met de jongerenafdeling van Nivon en na zich georiënteerd te hebben, gaf ze zich op voor het bestuur. NivonJong is overkoepelend voor andere organisaties zoals Jump, Spring, Treq en Nivon Watersport. Ze organiseren activiteiten om jongeren van buitenaf aan te trekken. Esther geniet ervan om leeftijdsgenoten te ontmoeten.

Politiek — Tijdens het zeer geslaagde PiKa-festival, waar Sarah de PR voor doet, vertelt ze waar ze mee bezig is en met haar vrienden over praat. Momenteel studeert Sarah Toerismemanagement in Rotterdam. Met nog 1,5 jaar te gaan loopt ze nu stage bij het Nederlandse Bureau voor Toerisme & Congressen.

S arah Uuldriks (22) is opgegroeid in Brabant, waar haar ouders een café hadden. Omdat haar ouders oorspronkelijk uit Rotterdam kwamen, kreeg Sarah niet alle Brabantse tradi ties mee, maar kwam ze wel in aanraking met carnaval. Dat past gelukkig ook bij Sarah: ze houdt ervan om mensen te leren kennen en nieuwe dingen te doen. Sarah wil graag haar steentje bijdragen aan een betere toekomst en is ervan overtuigd dat dat kan zonder daarvoor plezier in te leveren.

Immes tip: Praat met elkaar, spreek je zorgen uit. Het helpt om je gevoelens met anderen te delen. Sarahs tip: Je kunt wel klagen, maar dat is geen goede invalshoek. Ga iets doen, iemand moet de eerste stappen zetten.

Esmée Sollart (25) Imme Huiskamp (20) Toekomstperspectief — "Over de toekomst durf ik niet goed na te denken, het ziet er behoorlijk slecht uit." De generatie van Esmée kreeg geen studiefinanciering, maar moest lenen. Nu daar ineens ook rente over moet worden betaald, krijgt het consequenties. "Daarom ziet de toekomst er niet goed uit. Maar bij de pakken neerzitten is geen plan. Alles wat je nu doet heeft invloed," denkt Esmée.

Interview TOORTS 5

"Ik vind koken heel leuk en de kampen zijn geweldig," geeft Imme enthousiast aan. De gastleden en de instructeurs vormen samen het kader van de kampen, waarvan er 4 per jaar worden georgani seerd voor verschillende leeftijdsgroepen. Imme woont nog thuis in Zwolle, waar ze de opleiding Gezondheidszorg en Welzijn volgt. Klimaat en toekomst — "We praten veel over het onderwerp ‘klimaat’.

B ij Nivon Watersport is Imme Huiskamp (20) volop onder leeftijdsgenoten en wordt er flink gepraat over onderwerpen die in de wereld spelen. Vijf jaar geleden ging Imme voor het eerst mee met een Nivonkamp en ze was meteen verkocht." Het was de tijd van mijn leven." Nu is ze gastlid bij Nivon Watersport.

Nivon is daarmee bezig en wij ook," vertelt Imme. Op de kampen eet men vanuit milieuperspectief geen vlees meer, en letten ze op de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Ook kijken ze of materialen die worden gekocht lang meegaan of worden deze tweedehands aan geschaft. Imme maakt zich zorgen over hoe de wereld er over 50 jaar uitziet. ‘Wat gaat er de komende jaren veranderen en gaan mensen beseffen dat het echt anders moet?’. Maar ze is ook benieuwd hoe het verder gaat en ziet ze de toekomst positief tegemoet.

Het jaar daarna ging ze op met een andere natuurorganisatie op zomerkamp, maar dat haalde het niet bij JUMP. Sindsdien ging Esmée elke zomer naar JUMP en sinds haar 18e is ze zelf begeleider. Nu is ze ook actief als voorzitter. JUMP is een gezellige groep, waar Esther veel vrienden heeft gevonden. Momenteel woont Esmée in Utrecht, waar ze sociologie studeert. Protesteren — Onlangs was Esmée met een groep vanuit JUMP bij het Woonprotest. Hoewel ze van zichzelf zegt dat ze niet zo activistisch is, vindt ze het belangrijk om aandacht te vragen voor het woonbeleid. Ook op het gebied van klimaat is een aantal JUMP’ers betrokken bij een actiegroep, die regelmatig aan demonstraties deelneemt. Er wordt veel over duurzaamheid gesproken, er wordt bij JUMP bewust omgegaan met het klimaat. Ze gebruiken zo min mogelijk wegwerpartikelen en kopen geen vlees. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om te verduurzamen. Politiek — "Ik ben zelf niet zo politiek bezig, behalve op het gebied van wonen." Het woonbeleid moet anders, vindt Esmée. Wat haar ook aan het hart gaat, is sociale ongelijkheid. Esmée is van mening dat er nog veel verbeterpunten zijn in het beleid op verschillende niveaus in de politiek. Social media — "Ik ben me ervan bewust dat je beïnvloed wordt door social media. Je komt in een bepaald algoritme terecht, waar door je vaak maar één kant ziet," vertelt Esmée. Het gevaar is groot dat dat je referentiekader wordt. Maar zolang je je dat realiseert, kun je vermijden dat je in die spiraal terechtkomt.

Esmées tip: Kijk naar wat je nu kunt doen, denk niet ‘het komt wel goed’ of ‘het is nu eenmaal zo’. Als je wilt dat er iets verandert, doe dan iets. onvoldoende kennis van zaken. Maar ik maak graag de wereld een stukje beter. Als jongeren beseffen we dat wij het moeten overne men, en voor onze kinderen een betere toekomst moeten willen.’

Oorlog — De oorlog in Oekraïne heeft ook invloed op Imme. "Ik ben opgegroeid in een tijd waarin je je daarover geen zorgen hoefde te maken. Nu ineens wel," zegt Imme. Ook tijdens de kampen deze zomer werd dit onderwerp uitgebreid besproken. Want naast de gezellige gespreksonderwerpen en grapjes, komen ook altijd de grotere zaken aan de orde.

Corona — Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie merkte Imme goed hoeveel impact deze had op haar leven. Aan iedereen merkt ze hoe fijn het is om elkaar nu weer te zien. Maar het is ook nog onwennig om met veel mensen bij elkaar te zijn. “Het gevoel van geïsoleerd zijn heeft iedereen gehad en pas nu dringt dat echt door. Erover praten met anderen helpt, het is geruststellend dat anderen dezelfde ervaring hebben."

H aar moeder had een leuk zeilkamp voor Esmée uitgezocht bij Nivon, een organisatie die ze niet kende. Maar Esmée Sollart (25) wilde liever naar een ander kamp. Zo kwam ze als 10-jarige bij JUMP Zomerkampen terecht. Ze vond het geweldig.

6 TOORTS

Zimo: "Ik probeer dingen wat meer te laten gebeuren, me niet teveel zorgen te maken dat iets niet 100% loopt zoals het zou moeten. En ik wil heel gastvrij zijn, vrolijk, een goede rondleiding geven, een gezicht voor het huis zijn."

Zimo: "Ja! Wij kunnen ook veel vanuit huis werken, dus dat kunnen we zeker proberen."

Zimo: "Ik sta vroeg op, vanaf 8.00 moet je wel beschikbaar zijn. Dan is er een overzicht van taakjes, zoals het klaarzetten van de schoonmaakkar voor vertrekkende gasten, mensen goedemorgen wensen, nieuwe gasten warm ontvangen. Gedurende de dag ben je in de buurt van de balie, soms loop je een rondje om je gezicht te laten zien. ’s Avonds is er weer een checklist om de boel af te sluiten. Alleen als ik zelf moet eten, zonder ik me een beetje af."

Zimo: "Ik ben niet zo bang voor vrijwilligerswerk, ik was al jaren lang begeleider bij JUMP. Ik ken Nivon dus al lang en kom in veel Nivonhuizen. En dan dacht ik bij de ontvangst wel eens: ‘Dit kan hedendaagser en flexibeler, dat is iets voor ons'."

Anne: "Mijn intentie is vooral heel gastvrij te zijn, de tijd te nemen om mensen te helpen met vragen. Als gasten willen weten wat er te doen is, zal ik ze niet alleen wijzen op wandelingen maar ook: ‘Hee, er is ook een pretpark in de buurt’, als mensen kinderen heb

SchaafHesterTekst: VeldendervanAnne&VermaasIrisFoto’s: ‘Je zit een hele week gratis in een prachtige omgeving.’

Anne van der Velden, 31 jaar, is online redacteur en is samen met haar moeder Greetje huiswacht bij het Hunehuis in Darp.

Anne en Zimo zijn huiswacht in het Hunehuis en Koos Vorrinkhuis. Ze zijn voorstander van een gastvrije, hedendaagse aanpak van het huiswachtschap. "We gaan niet heel de tijd achter mensen aan rennen als ze niet meteen hun troep opruimen. Je mag wel tolerant zijn tegen over je gasten. Laat ze een beetje hun eigen vakantie hebben."

Vertel eens, wat doe je heel de dag als huiswacht?

Interview

Hoe ziet dat ‘hedendaagser’ er voor jullie uit?

"We vertrouwen erop dat gasten hun verantwoordelijkheid nemen"

Hoe kwam je erbij om huiswacht te worden?

Anne: "Ik kan geen hele week vrij nemen om huiswacht te zijn, maar ik kan mijn werk wel vanaf mijn laptop doen. Dus in de och tend ‘open‘ ik het huis. Mijn moeder – dat is mijn medehuiswacht loopt wat meer rond, ik ga achter de balie zitten en ben beschik baar voor vragen. Als je op afstand werkt, kun je dat prima ernaast doen. Je bent niet de hele dag bezig met vragen beantwoorden. Ik denk dat het goed is om daar een beetje mee te experimenteren: het kan meer jonge mensen over de streep trekken."

Zijn er nooit dingen waar je onzeker over bent? Zimo: "Nou, het huis is technisch wel ingewikkeld, er zijn exotische gevallen van dingen die kapot gaan, lijpe quirks die je thuis niet gewend bent. Maar als je er echt niet uitkomt, kun je iemand van het technisch beheer bellen."

Zimo: "Het is belangrijk dat je echt klaar staat voor je gasten. Als je al de hele ochtend druk bent en geen moment rust krijgt, dan moet dat niet je humeur verpesten. Soms moet je drie groepen tegelijk inchecken, heeft iemand een bezem nodig en moet je tegelijkertijd een kinderbedje uit de kelder halen.."

Anne: "Ja, je staat de hele dag aan. Ook als je zit te eten. Ik hoorde zelfs een keer dat belletje op de balie afgaan toen ik op de wc zat."

Anne: "Je moet het leuk vinden om met veel verschillende mensen om te gaan en tegen iedereen even aardig kunnen zijn.

Zimo: "Ja, dat gaat bij ons ook heel goed. Je hebt meestal wel snel door of iemand er echt een rommel van maakt. Bijna altijd ruimen ze wel op - soms met vertraging."

Interview

ben. Ook al ‘hoort’ dat misschien niet. Ik vertrouw erop dat gasten hun verantwoordelijkheid nemen. Als ze op een avond hun vieze vaat laten staan, ga ik er niet meteen achteraan rennen, maar ga ik ervan uit dat ze dat morgen zullen doen. Zo niet, dan kun je ze altijd nog aanspreken. Er mag wel een beetje geleefd worden."

Zimo: "Soms zijn mensen te lang luidruchtig bezig, of draaien ze nog laat harde muziek. Daar zeg ik dan wel wat van. Als je dat op een normale manier doet, is dat nooit een probleem."

Anne: "Je moet niet meteen heel autoritair ergens op afstappen vind ik. Je kunt gewoon uitleggen dat anderen er last van heb ben. Dan krijg je een normale reactie terug. Ik heb niet meege maakt dat je iemand niet gewoon ergens op kunt aanspreken."

Anne: "Je mag wel een beetje tolerant zijn naar je gasten. ‘Jij doet het zo, en dat is ook oké.’ Laat mensen hun eigen vakantie hebben. Dat vind ik belangrijk." Wat moet je kunnen als huiswacht?

Zimo: "Een weekend was het hele huis afgehuurd voor een bruiloft. Met een ceremonie op het gazon en een feest in één van de zalen. Dat weekend zag er heel anders uit dan een gewoon huiswachtweekend."

Anne: "Toen ik er was, was er net een schildercursus in het Hune huis. Heel leuk om dat creatieve proces te volgen. We mochten ook de eindpresentatie zien, super om die trotse mensen te zien!"

Anne: "Het Hunehuis heeft ook wel gebruiksaanwijzingen. En ik had wel een beetje moeite met mensen die aan de balie vroegen: ‘Waar is de huiswacht?’ ‘Eh.. Dat ben ik.’ Dat ze mijn moeder wat serieuzer namen dan mij vond ik wel lastig. "

Zijn er wel eens lastige gasten?

Waarom zouden mensen huiswacht moeten worden? Zimo: "Je krijgt veel terug van gasten. Ik houd ervan om te zien hoe mensen zich vermaken, kinderen die lekker bezig zijn. Daar haal ik voldoening uit."

‘Je mag wel een beetje tolerant zijn tegenover je gasten.’

TOORTS 7

Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt?

Zimo Sibbing, 30 jaar, is IT’er en is samen met zijn vriendin Iris huiswacht bij het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche.

Anne: "En heel praktisch: je zit de hele week gratis in een prachtige omgeving. Als het een beetje rustig is, kun je ook prima een stukje gaan wandelen. Je hebt een echt leuke week met elkaar: quality time! Ik zie alleen maar voordelen."

Klimaatmars

Op de foto van links naar rechts: Henk Hanssen, Rob de Lange, beeldredacteur Eric Blom, Sjoerd Kemeling en Marijke de Vrankrijker.

8 TOORTS

Tijdens de klimaatmars in Rotterdam op 19 juni was Nivon goed zichtbaar! Een groepje Nivonleden van onder meer de Afdeling Zuid-Holland West hield de Nivonvlaggen hoog. Sommigen herkenden de vlag en wilden ermee op de foto. De vlag moest dan wel goed zichtbaar zijn, de dragers waren onbelangrijk.

jij een leuk verhaal over een bijzondere vakantiebelevenis, een inspirerende bij eenkomst of een ontmoeting die tot een gouden huwelijk leidde? Aarzel niet, stuur je verhaal in en oogst eeuwige roem!

Werk je mee aan het jubileumboek?

Sjoerd Kemeling van de werkgroep Historie is positief over de presentatie. ‘Het heeft alles in zich om een prachtig kijk- en bladerboek te worden.’ Han Verschuur, die de redactie begeleidt, noemt het ‘een inspirerend basisdocument.’ Oud-voorzitter Henk Schaaf: ‘Het begint te leven!’ De opmerkingen gingen vergezeld van de nodige suggesties. Nu de vormge ving is neergezet, verlegt de redactie het komende half jaar de aandacht naar de inhoud en zoekt naar medewerking van de leden. Verhalenwedstrijd Onder de kop ‘Mijn Nivon’ verschijnen de mooiste verhalen over die ene reis naar de Harz, schuifelen in Ons Honk of dat inspirerende gesprek op het PiKa-festival. De verhalen mogen overal over gaan en elke vorm hebben: poëzie, een thriller, een

HanssenHenkTekst:

LeegwaterMarliesTekst:

Uit de vereniging

maakt voor alle Nivonleden. De antwoorden komen in de rubriek Nivon in Cijfers, die een gevarieerd beeld geeft van de leden, hun wensen en voorkeuren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat zoveel mogelijk mensen aan de enquête meedoen! Je vindt de enquête op 100-jaar.nivon.nl. Deelname duurt ca. 5 minuten. Pastaparty voor de werkgroep Historie Wat zou een jubileumboek zijn zonder historisch fundament? De samenstellers van het jubileumboek zijn blij met de werk groep Nivon Historie. Sinds de oprichting in 2014 is deze werkgroep in de weer om het omvangrijke archief van Nivon in kaart te brengen. Het monnikengeduld en de precisie waarmee zij te werk gaan betaalt zich nu weer uit: reisgidsen, boeken, foto albums, dia’s, films en ook speldjes, borden en vlaggen: alles ligt keurig geordend in kasten. Een overzicht van de markantste personen uit de honderdjarige historie van Nivon? Kunnen jullie die geschiedenis samenballen in twaalf canons? Wat was de betekenis van oud-voorzitter Kees de Boer? De werkgroep krijgt met regelmaat dit soort vragen op zich af. Steevast luidt de reactie: ‘Zoeken we uit. Komen we op terug.’ Toen ze dit voorjaar weer in De Bos beek voor werkoverleg bij elkaar kwamen, was het tijd om de leden te bedanken. Eindredacteur Henk kookte een heerlijke lunch voor hen. • bekentenis, essay of roman. De maximale lengte is 2500 woorden. Foto’s zijn zeer welkom, doe er wel een kort bijschrift bij. De redactie beoordeelt de inzendingen. De beste bijdragen worden - letterlijk - beloond met eeuwige roem en gepubliceerd in het jubileumboek. Deze inzenders krijgen ook een speciale prijs. Alle andere bijdragen worden in elk geval op de jubileumsite 100-jaar.nivon.nl geplaatst. Je kunt je verhaal tot 15 november 2022 insturen naar nivon100@nivon.nl. Gezocht: vrijwilligers om in het zonnetje te zetten Nivon draait op de inzet van maar liefst drieduizend vrijwilligers. In het jubileumboek worden tientallen bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet. We zoeken de kanjers, de stille werkers, mensen die al jarenlang steunpilaar zijn van een Nivon-onderdeel. Ken jij zo’n vrijwilliger die altijd voor iedereen klaarstaat? Mail naar: nivon100@nivon.nl met in het bericht de naam, woonplaats en contactgegevens van de vrijwilliger en beschrijf je motivatie. Informeer vooraf bij de vrijwilliger of hij/zij wil meewerken aan een foto en een kort interview. Doe mee aan de enquête De redactie heeft een online enquête ge De redactie van het jubileumboek is op zoek naar de mooiste, gekste en ontroe rendste verhalen van de afgelopen eeuw. Het onderwerp? Dat bepaal jij. Dus: heb

Een prachtig kijk- en bladerboek Sinds begin dit jaar is de redactie bezig met het samenstellen van het jubileum boek vanwege het honderdjarig bestaan van Nivon. In juni werd een ‘moodbook’ gepresenteerd: een versie van ongeveer veertig pagina’s die illustreert hoe de rubrieken en de verschillende redactionele onderdelen er straks uitzien. De werktitel van het boek luidt ‘Van Nieuwe Mens tot Natuurvriend’.

Zij sprak van ‘bloed, zweet en tranen’ die er in de gids zaten, en ook hoe belangrijk en gewaardeerd de inzet van alle Nivonvrijwilligers is. Voor de padco’s was er een biologische plant en zij kregen, net als alle markeerder, een vogelhuisje van de Vogel bescherming als dank voor al het werk. Voor de verdieping sprak daarna Chris, namens oprichter Joep van de Vlasakker, geroerd over het ontstaan van het Trekvogelpad: “Het pad kwam tot ontwikkeling toen Vogelbescherming 100 jaar bestond. Maar men moet ook niet vergeten dat het Nivon toen 75 jaar bestond. Het mag dus met recht het jubileumpad van beide organisaties genoemd worden.”

Chris sprak de wens uit dat het Trekvogelpad door veel Wandervögel (zoals de trekkers van de oude wandelvereniging genoemd werden) gebruikt zal blijven worden. “Maar ook dat de gedachte om natuurbescherming langs het pad verder te ontwikkelen levend gehouden wordt voor en door volgende generaties, en dat het zal leiden tot een prachtige ecologische West-Oost as, dwars door Nederland.” Voor al die jaren bevlogen inzet voor natuurbehoud door Joep, kreeg Chris een klimroos in Nivonkleur mee naar huis. Daarna was het tijd voor de andere onmisbare onderdelen in het boekje, namelijk de vogels! Paula Huijgens van de Vogelbescherming nam ons mee op een virtuele tour langs het pad, waarbij ze van west naar oost de meest voorkomende of bijzondere vogels uitlichtte. Gecombineerd met anek dotes van de fotografen uit de zaal kregen we zo een kleurrijk beeld van de gevleu gelde onderdelen van het Trekvogelpad. En dan een toost natuurlijk! Op de nieuwe gids, op al het harde werk en ook dat we weer eens samen konden komen. Gevolgd

RavensteijnvanAnkeTekst: WetterBasFoto's: TOORTS 9

Bestel de gids hier! Enthousias geworden? Je kunt de Trekvogelpadgids bestellen via: nivon.nl/webshop/trekvogelpad• WEBSHOP Het Schoolhuys in Holysloot, ten noorden van Amsterdam, vormde begin juni het zonovergoten toneel voor de officiële lancering van de Trekvogelpadgids. Padcoördinatoren, markeerders, vrijwilligers van de huizen langs het pad, leden van de bestuurscommissie Wandelen en het Landelijk Bureau van Nivon kwamen bij een om de voltooiing van de zesde editie van de gids te vieren. Uiteraard was ook de Vogelbescherming vertegenwoordigd, enkele vogelfotografen en zelfs pers. door een korte excursie met leenkijkers van de Vogelbescherming om de weidevogels in de omgeving van Waterland te spotten. Helemaal toevallig was dat het kerkje van Holysloot, dat zijn deuren speciaal voor ons had geopend, een vogelexpositie huisvestte. Helemaal in het thema was er dus ook nog de kans wat cultuur te snuiven. Bovendien is Holysloot met zijn idyllische houten huisjes een zeer fotogeniek en interessant dorpje, vanaf waar je het Trekvogelpad met een pontje kunt Neemvervolgen.dusvooral een kijkje in de her nieuwde uitgave van het Trekvogelpad, dat nu 414 kilometer dwars door Neder land bestrijkt. Of misschien is het een leuk cadeau voor iemand die vogelen en wan delen (of andersom!) graag combineert.

Na ontvangst met koffie en thee in de tuin van het Schoolhuys begon het programma. Nivon-voorzitter Carla Alma trapte af met een dankwoord voor de tomeloze inzet van de padcoördinatoren voor deze gids.

Zonovergoten lancering Trekvogelpadgids

Uit de vereniging

Laat je leiden naar iets wat je aandacht

Ben je nieuwsgierig geworden? Van 31 oktober t/m 3 november vindt de 3-daagse Bosbad Retraite (Shinrin Yoku) plaats in het Koos Vorrinkhuis.

Ik zit ook in het bestuur van US Volley bal in Amsterdam. Ik heb daar vanaf mijn zestiende training gegeven aan de jeugd en ben twee jaar later in het bestuur ge komen. Eerst voor de jeugdafdeling maar later ook voor de volwassenen.

Uit

Doe je nog meer vrijwilligerswerk?

Shinrin Yoku: een bosbad-retraite

Bosbaden als meditatie Bij Shinrin Yoku beweeg je je heel bewust en langzaam door het bos, terwijl je probeert alles in je op te nemen. Het is sinds de jaren ’80 een integraal onderdeel van de Japanse gezondheidszorg. Deze manier van wandelen is goed om stress te verlagen en je immuunsysteem te ‘boosten’. Kortom: het verbetert je gezondheid. Het kenmerkt zich door een paar eigenaardigheden: de kruinen van de bomen houden de zonnestralen buiten en de bomen verdampen water, wat leidt tot koelere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid.

Hoor de ritselende bladeren, streel een ruwe berkenbast, neem de geur op van de bosgrond, luister naar de vogels: de Japanners noemen het Shinrin Yoku – oftewel bosbaden: je onderdompelen in de natuur. Het openen van je zintuigen, contact maken en meer waarnemen. Wie? Rivka Schraa (28) uit Amsterdam. Wat doe je voor Nivon? Op dit moment begeleid ik JUMP zomerkampen voor de leeftijdsgroep 6 t/m 18 jaar. Ik heb een tijd in de werkgroep gezeten, maar sinds vorig jaar niet meer. Sinds mijn 19e begeleid ik zomerkampen, dit wordt mijn 8e keer. In 2017 heb ik het een  jaar niet gedaan omdat ik in NieuwZeeland zat als au pair. Hoeveel tijd kost je dat? We hebben drie weekenden per jaar als voorbereiding. Daarnaast kost het thuis ook nog de nodige tijd om de kampweek voor te bereiden. En dan natuurlijk de kampen zelf, waar ook de opbouwweek en het afbreekweekend bij horen. We houden de JUMP-kampen op kampeerterrein Het Hallse Hull, maar ook bij Den Broam in Buurse. In verband met corona hebben we de afge lopen twee jaar in het ABK-huis gezeten met de nodige maatregelen. We hebben er met man en macht aan gewerkt om dat te kunnen realiseren en het is allemaal goed gegaan, dat was een hele prestatie. Waarom doe je het? Omdat het leuk is om te doen. We hebben altijd veel plezier en je houdt er leuke vrienden aan over. Soms is het hard werken, maar als je dan terugkijkt denk je vaak: ‘Dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen’. Voor mij voelt het als thuiskomen als ik naar Het Hallse Hull ga, ik kom daar al mijn hele leven. Wat is er leuk aan JUMP? Je ontmoet er verschillende mensen en iedereen laat de ander in zijn waarde, je kunt er jezelf zijn en ik kan er mijn creativiteit kwijt. Je mag alles zelf bedenken, zonder dat er in een boekje staat hoe het moet. Welke plaats neemt Nivon in je leven in? Best veel. Ik kom uit een Nivon-familie, mijn overgrootouders hebben elkaar bij de AJC ontmoet en de generaties daarna hebben elkaar ook via Nivon gevonden. Mijn ouders hebben ook altijd kinderkampen begeleid en ik ging vanaf mijn negende mee. Ook heb ik mijn vriend via het PiKa-festival ontmoet, Patrick zit daar in de organisatie en regelt de hele technische productie.

In deze rubriek zetten we elke keer een Nivon-vrijwilliger in het zonnetje. Wil je iemand aanmelden? Mail een korte toelichting naar toorts@nivon.nl

KooderingsJetTekst: Vrijwilliger in de spotlight LosLisheTekst:

vereniging

trekt. Haal diep adem en ‘proef’ de frisse lucht. Luister naar het geluid van de vogels, van de ritselende bladeren. Voel de zon of regen op je huid en haren. Leg je hand op een boom om de structuur te voelen, laat water tussen je vingers stromen, aai wat mos. Neem vooral de tijd. Gebruik ook je zesde zintuig: je gevoel. Observeer wat het bosbaden met je doet. Ga desnoods een tijdje languit op de grond liggen, op een zachte en droge plek. Of doe je schoenen uit en voel hoe je voeten contact maken met de aarde. de

• 10 TOORTS

Fytonciden Bomen produceren zuurstof en essentiële oliën, zoals fytonciden. Vanwege deze grote hoeveelheid fytonciden is Shinrin Yoku zo heilzaam. Bomen scheiden deze natuurlijke oliën af als afweer tegen insec ten, dieren en micro-organismen en dienen als geurboodschappen tussen planten. In Japan keken onderzoekers naar het effect van fytonciden op het immuunsysteem. Zo bleek dat de antistoffen die witte bloed cellen aanmaken, toenamen bij mensen die werden blootgesteld aan concentraties fytonciden. En niet alleen de lucht van planten, ook die van aarde is goed voor je. Daar vind je de bacterie mycobacte rium vaccae, die neuronen gelinkt aan je immuunsysteem activeert. Fijne bijkomstigheid: je krijgt er een goed humeur van. Je zintuigen openstellen Die zintuigen, daar draait het dus allemaal om. Maar hoe zet je die open? Kies een stuk natuur uit waar je je prettig voelt en waar geen verkeer te horen is. Ga je neus achter na naar iets wat aards of interessant ruikt.

Wat zijn je hobby’s? Volleybal dus en fotografie. Of gezellig op een terrasje zitten met vrienden, erop uit trekken, naar concerten gaan en natuurlijk kamperen. Ik ben ook erg creatief, daar zou ik meer mee willen doen. Maar ik werk 36 uur in de kinderopvang, dus er blijft niet zo heel veel tijd over.

Uit de vereniging

Als stuurlid volg je eerst een opleidingsweek waarin je de boot, de organisatie en de kampen leert kennen. Gastlieden leren alles tijdens het voorjaarsweekend en de gastliedendag. Als gastlid is het vanzelfsprekend dat je houdt van koken en het organiseren Benvan activiteiten.jeminimaal

Ben jij tussen de 18 en 40 jaar oud? Dan zijn er bij Nivon genoeg leuke mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, ook naast je (bij)baan en/of studie! Lees hier meer over wat je allemaal kunt doen.

Wil jij samen met een NivonJong-bestuurslid een van onze activi teiten organiseren en begeleiden? Dan is de nieuwe evenementen commissie misschien iets voor jou! Interesse? info@nivonjong.nl

TOORTS 11

Ben jij een ondernemende outdoorfan tussen de 18-30 jaar die zich graag inzet voor jongeren? En wil jij het NivonJong-bestuur te versterken? Stuur je motivatie en cv naar info@nivonjong.nl Vrijwilligerspool Helpen bij NivonJong als vrijwilliger? Kun je bijvoorbeeld goed fotograferen of filmen? Kom bij de vrijwilligerspool! Je bent vrij om eenmalig of vaker te helpen. Meer info: nivonjong.nl/get-active

NivonJong Bestuur

TREQ Kanoreizen TREQ Kanoreizen bestaat nu 3 jaar. Tot nu toe zijn er 5 reizen voor verschillende leeftijden geweest. Binnenkort zijn er weekenden gepland, en we zijn bezig met de reizen voor volgend jaar. Reisbegeleiders

Evenementencommissie

ALLERT ALLERT ALLERT ALLERTVACATUREALLERT

S pring Reizen Reisbegeleider (opleiding) Met een groep wandelaars de bergen intrekken? Van hut naar hut of kamperen bij een mooi bergmeertje? Verantwoordelijk zijn voor navigatie, risico-inschatting en de voorbereiding? En ben je tussen de 25-40 jaar? Word dan reisbegeleider bij Spring! Je staat er nooit alleen voor: onze reizen worden altijd begeleid door een duo en ook de deelnemers hebben met bijvoorbeeld koken als het nodig is. We gaan overal heen, maar altijd in Europa en goed bereikbaar met de trein. Spring heeft een eigen opleiding om reisbegeleiders voor te berei den: drie weekenden een jaarlijkse EHB(B)O dag. Voor reizen in het Alpien-terrein is er nog een trainingsweek in de Alpen. Deelnemen aan de volgende opleiding? Stuur ons een motivatie en je wandelervaring. Meer info: springreizen.nl/over-spring/word-reisbegeleider

Nivon Watersport Stuur- of gastlid Nivon Watersport bestaat uit ruim 20 vrijwilligers die samen de zeilkampen en -vakanties in Friesland organiseren en begeleiden. We hebben 4 kampen voor de leeftijd van 9 t/m 20 jaar, waarbij de nadruk op plezier ligt. Ons kader bestaat uit stuurlieden en gastlieden, allemaal opgeleid door onze opleidingsinstructeurs.

Ben jij een outdoorfan, houd je van (wild-)kamperen en kanoën en ben je sociaal vaardig en assertief? Word dan reisbegeleider! Voordat de reis krijg je eerst een kano-opleiding. Dit is niet nodig voor een kanoweekend. Social media beheer Heb je affiniteit met kanoën en social media? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Bekijk voor meer info: treqkanoreizen.nl /vacatures

JUMP Zomerkampen

Begeleider Zon spelletjes, kampvuurtjes, spooktochten, buiten eten, watergevechten, knutselen en kinderen: JUMP zomerkamp in een notendop. Wil je werken met kinderen, samenwerken met andere jongeren (18-30 jaar) en een week in de zomer een tof kamp organiseren? Word dan begeleider! Je kunt je inschrijven vanaf november. Meer info: jumpzomerkampen.nl/begeleiders

18 jaar en heb je interesse in het begeleiden van een zeilkamp? Mail dan naar: info@nivonwatersport.nl

Wat kun je bij Nivon doen naast je baan, studie, bijbaan …?

@floorverkerk #jumpzomerkampen#nivonjong#pikafestival @eijspaart #muggenbulten#kampina#morgenrood @mzhandmade #hethallsehull#broodjesbakken#pikafestival @irissuzannev #wandelweekend#vriendinnen#bosbeek @wandelmaara #avontuur#trektocht#hunehuis @outdoorsy_arno Tag#leersumseveld#nivonjong#bushcraft@nivonnatuurvrienden en deel je ervaring! Ga je op avontuur met Nivon? @rushaluna #moeievoetjes#trektocht#bosbeek @racheldevrieswolff@nivonnatuurvrienden#biesbosch#kamperen#dekleinerug 12 TOORTS

Duurzaamheid

HogervorstKeesTekst:

Die verschuiving merkte ik ook toen ik laatst in een restaurant ging eten. Op het menu stonden de vegetarische gerechten bovenaan, dan de visgerechten en onderaan de vleesgerechten. Er verandert echt wel wat. Het boek biedt overzicht en inzicht, en schetst een hoopvol perspectief voor Nederland en de wereld in transitie. •

en een warmtepomp geplaatst bij een andere buurman. Ieder een in de straat is ermee bezig. De warmtepompen zijn niet aan te slepen. Ook binnen Nivon worden stappen gezet. Tijdens de Nivonraad in juni is besloten om langjarig geld vrij te maken om de energiebesparing te versnellen. Voor nog meer zonnepanelen en ook om verder te isoleren en warmtepompen te plaatsen. Rotmans stelt: “Je kunt ook je leefstijl verduurzamen. Steeds meer mensen worden flexitariër. Vlees eten en produceren is een van de meest klimaatbelastende activiteiten. Als je een jaar lang twee of drie keer in de week geen vlees eet, bespaar je net zoveel Co2-uitstoot als wanneer je een jaar lang geen auto rijdt.” NivonJong diende op de Nivonraad een motie in die daarop aansluit. Ze stelden voor om voortaan bij Nivonmaaltijden vegetarisch eten als uitgangspunt te nemen. Tot nu toe was vlees eten het uitgangspunt en werd gevraagd op te geven of je vegetarisch wilt eten. Dat wordt nu omgedraaid: vegetarisch eten als uitgangspunt en als je vlees wilt eten geef je dat op. De motie is aangenomen. Een wellicht kleine maar psycholo gisch belangrijke verandering.

De grotere eensgezindheid in Europa om van het gas af te komen en grote stappen te maken tegen klimaatverandering is zeker positief. Er verandert echt wel wat. Die verschuiving merk je overal. Maar voor onszelf moeten we zorgen dat het positieve overwint. Dat positieve zie ik in de vermindering van het aantal vluchten vanaf Schiphol. Maar ook hoeveel meer er nu aan energiebespa ring wordt gedaan. Terwijl ik dit schrijf, draait een kraan zonnepanelen op het dak van de overbuurman en wordt er tripleglas

TOORTS 13

'Omarm de chaos' heet het boek van transitieprofessor Jan Rotmans uit 2021. Hij voorspelt een groot aantal crises. De klimaatcrisis kennen we inmiddels, net als de biodiversiteitsitscrisis. En de chaos rond de stikstofcrisis kennen we inmiddels ook. Een grondstoffencrisis zit eraan te komen en er zal ook nog een economische crisis volgen. E en onheilsprofeet, zul je zeggen. Maar nee, alle crises zijn de bron voor een positieve verandering. Daar kunnen we mee verder. Daarom: omarm de chaos. Met de oorlog in Oekraïne hebben we nu ook een geopolitieke crisis. Het is niet alleen een oorlog tussen Oekraïne en Rusland, maar ook een oorlog tussen het westen en het oosten. En wellicht een wereld wijde verandering naar een nieuwe machtspolitieke ordening. Rusland zoekt toenadering tot Indonesië en landen in Afrika. China zoekt economische en politieke banden met heel veel landen. China en Rusland pleiten voor een regionale wereld politieke ordening. Het Westen met Amerika als motor mag zijn macht uitoefenen in het Westen, Rusland en China in het oosten. Individuele landen hebben daarin niet veel te kiezen. Kortom, een democratisch toekomstperspectief wordt lang niet door iedereen gedeeld. Ik zie in deze geopolitieke crisis (nog) geen positieve verandering. Hoewel: de grotere eensgezindheid in Europa om van het gas af te komen en grote stappen te maken tegen klimaatverandering is zeker positief. Maar ondertussen worden hele steden kapotgeschoten en draaien de wapenfabrieken als nooit tevoren. Dat gaat veel CO2 kosten. Daartegenover staat weer dat de hogere gasprijzen de verduurzaming van huizen sterk stimuleert, voor wie het betalen kan.

Crisis als bron voor positieve verandering

Wel of geen Nivo

KemelingSjoerdTekst:

De Werkgroep Historie Nivon verzamelt materiaal uit het Nivonverleden om voor de toekomst te bewaren.

D e aanleiding van deze ontstemde brief is het verschijnen van Nivo nr. 4 in 1969. Nivo is het blad van de Nivon-jongeren in die dagen. Begonnen als een mapje met losse vellen, verschijnt het in 1969 als een keurig, door drukkerij De Volharding gedrukt tweemaandelijks tijdschrift. De redactie, in 1969 natuurlijk ‘redaktie’ geheten, bestaat uit een sterk wisselende groep van ‘aktieve’ leden van het Nivon-jongerenwerk. De broers en zus Vonk zijn niet de enigen die zich keren tegen de inhoud van Nivo. De Nivon-jongeren van Wolvega voelen zich door het blad geremd in het streven naar open jeugdwerk. Op de eerste pagina staat de tekst van de Internationale afgedrukt. De inhoud vindt ‘Wolvega’ veel te links. Ze zijn bang dat ‘onze afdeling buiten haar wil om een stempel van socialisme op zich gedrukt krijgt’. Dat weerhoudt de afdeling er overigens niet van in het oktobernummer van hun eigen blad een groot portret van Che Guevara af te drukken. De jongelui uit Wolvega vinden ook dat “de voorpagina van het blad weinig tot niets met de inhoud te maken heeft, wat een enigszins provocerende indruk geeft”. Daar zouden ze nog wel eens gelijk in gehad kunnen hebben. Die omslag bestaat uit een foto van een jongen en meisje aan het strand. ‘Niks aan de hand’, zou je zeggen, ware het niet dat die jongen en dat meisje geen kleding dragen. Daar zit voor een aantal lezers nou net de kneep. Ook voor de jongeren van afdeling Aalsmeer. Het bestuur van die afdeling laat aan het Landelijk Jongeren Bestuur (LJB) weten dat de gehele afdeling de Nivo niet meer wenst te ontvangen. Het LJB reageert daarop door ieder jongerenlid in Aalsmeer een ‘cirkulaire’ te sturen met een antwoordstrookje waarmee ieder lid persoonlijk te kennen kan geven of ze Nivo al dan niet wensen te ontvangen. Zo’n twintig Aalsmeerders willen dat ding niet meer in de brievenbus zien.

We kennen nu Nivon Jong. In 1960 werd het Nivonjongerenwerk opgericht als min of meer zelfstandige organisatie. In de ruim 40 jaar dat Nivon-jongerenwerk bestond verscheen er een hele rits afdelingsblaadjes met namen als het Nivodje, de Jongerenagenda, Manifest, Aksie, en het Floepertje. Daarnaast dus diverse landelijke periodieken. Allemaal belangrijk voor het onderling ‘kontakt’ ,de meningsvorming en soms schurend met de rest van de vereniging. In de loop der jaren verschenen Nivo, Zo, Rakelinks, de PC 163 en de Aansteker. Nivo was echter het eerste jongerenblad dat Nivon van een vuurtje voorzag. •

— N.J. Vonk uit Rotterdam

Geschiedenis

Die missen wel wat, vooral een mogelijkheid om mee te praten, want in Nivo (een enkele keer verschenen als Nievo) staan artikelen en “diskussies” die de jongeren in die tijd binnen onze vereniging bezighouden. Zo is kampregel 5 een heet hangijzer. In kampregel 5 verbiedt de ANWB het gemengd slapen in een tent. Tenminste, als die gemengde slapers ongehuwd zijn. Ook het gebruik van alcohol is een onderwerp waarover met ‘de ouderen’ heftig van mening wordt verschild. ‘Waarom moet in de Natuurvriendenhuizen het wijntje stiekem in een theepot geschonken worden, of op de slaapkamer?’. Het blad Jeugdwerk Nu, een uitgave van de Nederlands Jeugd Gemeenschap, schrijft over deze Nivon-discussie: “Een beetje wezensvreemde bedoening zo bij elkaar als heel Nederland zich keelpijn diskussieert over het drugsprobleem.”

14 TOORTS

“Daar ik als Nivon-jongere mijn lidmaatschap betaald heb, kreeg ik l.l. Nivo in huis. Als dit blad zo uitgevoerd wordt met foto’s die ik niet nodig vind en stukken die ik niet passend vind voor jongeren wens ik dit blad niet meer te ontvangen. Ik ben zelf 19 jaar maar dit vind ik niet nodig. Ik schrijf dit ook namens mijn broer J. en mijn zus A. Vonk, die er net zo over denken. Ik hoop dat jullie nog andere kopij vinden als deze onzin.”

Het leek geen goed idee om zestigers dat te laten doen. Samen met Iris Vermaas brachten we de leden van onder de 30 in kaart, inventariseerden we welke activiteiten er op het gebied van jongeren plaatsvonden en richtten we NivonJong op. Zodra het bestuur vastere vormen kreeg, trok ik me terug. Inmiddels begeleidt Céline

Steenbergen op het Landelijk Bureau het jongerenproject, en betrekt zij samen met het NivonJong-bestuur jongeren actief bij Nivon. En het lukt! Langzaam zien we het aantal jonge leden weer toenemen. Maar er is een opmerkelijk verschil met vroeger: wij dachten in afdelingen. De jongeren van nu gebruiken sociale media, hebben contact via whatsapp en Instagram en willen een flitsende website. Groene, sociale jongeren die de natuur in willen. Ik heb er alle vertrouwen in dat jongeren weer een groter aandeel krijgen binnen Nivon.

Mijn kennismaking met Nivon is lang geleden, rond 1960. Samen met mijn broers en ouders op zondagochtend naar de film, georganiseerd door Nivon Rotterdam. Prachtig! Later volgden vakanties naar natuurvriendenhuizen in Duitsland en Oostenrijk. Toen ik vijftien werd, moedigden mijn ouders ons aan om deel te nemen aan de jongerenactiviteiten. Instuif aan de Noordsingel, plaatjes draaien en kletsen. En kamperen in de Biesbosch. Zo raakte ik betrokken bij de organisatie van deze acti viteiten en voor ik het wist zat ik in het bestuur van Nivon jongeren Rotterdam. We organiseerden culturele activiteiten zoals live muziekavonden, maar ook discussieavonden rond items zoals ‘geweldloze weerbaarheid’. Ik ontmoette andere afdelingen en we organiseerden Paaskampen. Ook hielp ik bij de programmering van Pinksterkampen. Het jongerenwerk binnen Nivon bruiste. Mijn volgende stap was de Sociale Academie. In 1971 ging ik stage lopen bij de VARA en kwam ik in voor malig natuurvriendenhuis Ons Honk terecht, nu omgedoopt tot Nivon-jongeren centrum. Ik was de eerste beheerder. Ik zou nog uren over mijn persoonlijke belevenissen kunnen praten. Maar wees niet bang, ik vind niet dat vroeger alles beter was. Ik bleef lid van Nivon, maar vanwege andere functies was ik niet altijd actief. Van een afstand zag ik het jongerenwerk af nemen, zeker toen ook de subsidies voor de jongerenwerkers stopten. Gelukkig bleven er wel jongerenactiviteiten bestaan, zoals JUMP- en Watersportkampen. In 2015 trad ik aan in het Centraal Bestuur. We zagen dat we snel maatregelen moesten nemen om meer jongeren te trekken. Hoe konden we beter met jongeren communiceren?

Herbert Boerendonk•

TOORTS 15

Van Nivon Jongerenwerk naar NivonJong

Column NivonJong NivonJong is de jongerenafdeling van Nivon. Speciaal voor iedereen tussen de 15 en 30 jaar organiseert NivonJong adembenemende evenementen. Check hiervoor: nivonjong.nl

Reportage VermaasIris&HupDavidFoto's: Pika 2022 Wat was het geweldig en wat hebben we genoten! 16 TOORTS

Op naar volgend jaar en ondertussen nagenieten van de afgelopen editie.

Op de hoogte blijven van PiKa? Volg instagram.com/pika.festival voor alle updates!

Het thema van dit jaar was Ontwikkelen, en dat hebben we zeker gedaan. We zijn creatief en muzikaal geweest, we hebben gedanst, heerlijk gegeten, gedronken en gediscussieerd. De samenhorigheid, de gezelligheid en het samenzijn met jong en oud was hartverwarmend. Dank aan iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Bijna alles ging goed, sommige dingen gaan we nóg beter doen in 2023.

Reportage

TOORTS 1717

WettenvanMarijeTekst: WitdeBetteFoto’s: Een kijkje in de keuken bij het kanoweekend in de Biesbosch Reportage

Yes, de datum voor het kanoweekend in de Biesbosch is geprikt! Elk jaar, op de coronajaren na, gaan wij met NivonJong een weekend naar de Biesbosch om met de kano de prachtige natuur in deze omgeving te ontdekken. Maar wat gaat er nou allemaal aan zo’n weekend vooraf?

H et kanoweekend vindt plaats bij natuurvriendenhuis De Kleine Rug, dus als allereerst moeten we natuurlijk kijken of het huis beschikbaar is voor ons. Vaak is dit geen pro bleem, omdat we ruim van tevoren plannen en de huiswachten van De Kleine Rug ons graag ontvangen. Om niet verdwaald te raken in het midden van de Biesbosch, regelen we ook een gids die ons meeneemt op de kanotocht. Met de datum geprikt, de locatie vastgelegd en de gids geboekt, kan de activiteit op onze website en socials geplaatst worden! Nu is het wachten op de eerste aanmeldingen. Tijdens het wachten zitten we niet stil. Er moet nog van alles geregeld worden, zoals een boodschappenlijst voor het hele week end maken (Zijn er mensen veganistisch? Wat gaan we maken en hoeveel is er nodig?), de paklijst samenstellen, het contact met de huiswachten onderhouden en eventuele vragen van mogelijke deelnemers beantwoorden: wat is de gemiddelde groepsleeftijd? Moet je al goed kunnen kanoën? Moet je een eigen kano meenemen? (Antwoord: nee.)

het kanoweekend gaat van start. Een bestuurslid van NivonJong is op tijd bij de parkeerplaats om de deelnemers te ontvangen. Als de groep compleet is, gaan we van start met een leuke kennismaking. Het is in het begin nog even aftasten maar naarmate het weekend vordert, komen gesprekken los en is iedereen op z’n gemak. Het zonnetje schijnt, de kanotocht is prachtig en we spotten zelfs bevers! Na afloop gaan we met een voldaan gevoel en nieuwe vrienden weer terug naar huis.

Waar houdt het bestuur van NivonJong zich mee bezig?

18 TOORTS

Wow, binnen een kleine maand is de activiteit volgeboekt! Tijd om alle informatie naar de deelnemers te sturen en een groepsapp aan te maken, zodat iedereen vast kan kennismaken en eventueel carpool afspraken kan maken. Later zetten we hier natuurlijk ook alle foto’s in! Een aantal weken voordat de activiteit begint, is iedereen op de hoogte van de verzameltijd en is het vervoer geregeld, wat fijn! Nu de laatste dingen regelen, en dan is het tijd om van het weekend te Degenieten.dagisaangebroken,

Internationale activiteiten IYNF organiseert het hele jaar door toffe internationale activiteiten. Daar kun jij als NivonJong-lid ook aan deelnemen! Deze internationale activiteiten duren vaak meerdere dagen en ze hebben altijd een thema, bijvoorbeeld ‘Outdoor Education’ of ‘Youth and Mental Health’. De gehele activiteit zal in het teken staan van dat thema; je krijgt allerlei workshops en er worden veel leuke (teambuildings)activiteiten georganiseerd. Tijdens zo’n activiteit leer je allerlei skills, werk je aan een tof eindresultaat en ontmoet je jongeren van andere natuurvriendenorganisaties.

Hartstikke leuk, inspirerend en leerzaam dus! Deze activiteiten vinden plaats in natuurvriendenhuizen door heel Europa: van Tsjechië tot Italië en van Griekenland tot Oostenrijk. Good to know De accommodatie en het eten worden gedekt door IYNF. Er is altijd een beperkt aantal plekken beschikbaar per project per land. Ook zijn er een paar vereisten om deel te nemen. Zo zijn alle projecten voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar (soms met een beperkt aantal plekken voor deelnemers ouder dan 30 jaar) die NivonJong-lid zijn. Ook is het natuurlijk belangrijk dat je IYNF Hannover NivonJong Internationaal

interesse hebt in het thema of het onderwerp van het project of daar meer over wilt leren. Voor meer info over IYNF en deze internationale activiteiten: Natuurvriendenhuizenwww.iynf.org

De internationale activiteiten vinden plaats in natuurvriendenhuizen. Want natuurvriendenhuizen zijn er niet alleen in Neder land; maar over heel Europa en zelfs over de hele wereld. Overal zijn ze net weer een beetje anders, maar allemaal vanuit hetzelfde gedachtegoed en vaak midden in de natuur. Ook heerlijk voor een weekje vakantie of weekendje weg. Meer info: www.nivon.nl/internationaal • NivonJong is aangesloten bij de International Young Nature Friends (IYNF), de internationale Natuurvrienden-jongerenorganisatie. Zij bestaat uit een groot internationaal netwerk van partnerorganisaties. IYNF organiseert uitwisselingen en activiteiten en verbindt en inspireert jongeren op het gebied van duurzaamheid, gelijkheid, solidariteit, respect en liefde voor de natuur.

SteenbergenCélineTekst: IYNFFoto: TOORTS 19 Reportage

VerschuurHanTekst: MujćićIrvinFoto's: In 1895 was de oprichtingsbijeenkomst van de arbeidersbergsportvereniging 'Die Naturfreunde', op 16 september. Rond die datum vieren wij nog steeds onze 'Natuurvriendendag' met bijzondere initiatieven.

De watermolen in de 'Oase van de Vrede'

Met het planten van een treurberk als 'boom van verbondenheid' bij het ABK-huis vroeg Nivon haar leden om een solidariteitsbijdrage, om daarmee een watermolen voor Irvins 'Oase van de Vrede' te financieren. Kort daarna volgde een tweede solidariteitsboom bij het Zeehuis. Dat leverde ruim € 3000 op voor het doel. in de Kasapić Watermolen in de

een nieuwe toekomst voor Srebrenica. Het verliezen van de hoop is voor hem pas echt een tragedie. Als het voor jongeren weer aantrekkelijk wordt om zich blijvend in het stadje te vestigen, brengt dat nieuw leven, als het beste antwoord op genocide. In het Noord-Italiaanse bergland kwam hij in contact met de Natuurvriendenbeweging.

winter 20 TOORTS Internationaal

Intussen is de centrale ruimte met verblijfs- en kookgelegenheid af. Begin augustus verwacht Irvin 20 vrijwilligers uit Italië en Duitsland en de boekingsstand geeft uitzicht op een goed seizoen.

Ook dit jaar looft het bestuur van NFI een premie van € 500 uit voor een opmerkelijke invulling van de Natuurvriendendag. Elke afdeling, elk huis komt daarvoor in aanmerking. Het gaat om het wij-gevoel, om solidariteit en om het uitdragen van onze identiteit.

Hoe staat het er nu voor met de molen? In december kon de behuizing voor de watermolen nog net voor de sneeuwval voltooid worden. In de wintermaanden lag het werk stil. De voormalige stuwdam is gedeeltelijk hersteld en er zijn bomen gekapt. De volgende grotere klus is het herstel van de dam, waar een waterval in de beek deze nu doorbreekt. Daarvoor is een graaf machine nodig, het graafwerk vergt 20-25 uur. Dat laat nog even op zich wachten omdat het normale uurtarief (€ 40) is opgelopen tot € 70. De hoop is gericht op betere tijden, waarin het werk weer voor een aanvaardbaar tarief kan worden aanbesteed.

I n 2021 hebben wij deze dag gewijd aan solidariteit met een inspirerend Natuurvriendeninitiatief in Srebrenica. Irvin Mujčić vluchtte in 1993 als kind tijdens de Bosnische burgeroorlog naar Italië. Hij dacht dat dat voor maximaal een jaar zou zijn: het werden er twintig. Hij studeerde filosofie en had een goedbetaalde baan in Brussel, tot hij in 2014 besloot terug te keren naar Srebrenica om zich daar te engageren voor zijn project 'Srebrenica - City of hope'. Het stadje wordt geassocieerd met het bloedbad van 1995, als bestemming voor ramptoerisme, verlaten door de jeugd bij gebrek aan Irvinstoekomstperspectief.projectrichtzichop

Onze invulling van de Natuurvriendendag 2021 leverde een NFIpremie op van € 500. Daarmee ondersteunen wij het herstel van het Natuurvriendenhuis in Senegal, dat getroffen is door waterover last als gevolg van zware moessonregens, die samenhangen met het veranderende klimaat. Een kleine bijdrage in het kader van onze inzet voor klimaatrechtvaardigheid, zoals die in de doelstellingen van de Natuurvriendenbeweging is vastgelegd.

Het concept van de Natuurvriendenhuizen daar was voor hem het voorbeeld voor zijn 'Oase van de Vrede' op een terrein in het bergland bij Srebrenica, waar voor de oorlog tussen twee bergstroompjes een gehucht lag. In harmonie met de natuur bouwt hij daar nu, samen met vrijwilligers, aan een ecodorp in traditionele regionale houtbouw, als uitgangspunt voor outdoorachtige activiteiten.

Waterval

Genoeg (schone) sokken is echt een redder voorEenwandelvakantiesgoedkooktoestel.

Zeker bij lange kampeeruitjes, zodat je zoveel mogelijk bij de tent kunt koken Een percolator, want koffie moet er altijd en overal (Natuurlijke)zijninsecten- of muggenspray! Niets ergers dan jeuk tijdens het wandelen

Een goed mes! Dat komt altijd wel van pas

Een bijl, dutchoven en opinel: essentiële onderdelen bij het kamperen

Een Garmin horloge! Superfijn op wandelen fietstochten, zodat je bijvoorbeeld in kunt schatten hoeveel je nog te gaan hebt Wat móet er mee jouw buitenavontuur?op

•••••• OUTDOOR/CAMPING TOORTS 21 Groen & Doen

Het gebied van de Dachsteingletsjer is een onge evenaard paradijs voor langlaufers, wandelaars en skiërs. Het is een gebied met goed onderhouden loipes, maar ook goed bewegwijzerde en gepre pareerde wandelpaden. De loipes lopen langs het hotel. Voor alpineskiërs zijn er veel mogelijkheden in Schladming en op de Dachsteingletcher. In de buurt van het hotel (met sauna) is een skibus halte, die ons in 10 minuten naar de Planaibahn in Schlad ming brengt, waar we kunnen gaan skiën in een gebied met meer dan 200 km skipiste. We logeren in tweepersoonskamers met eigen sanitaire voorzie ningen. Eenpersoonskamers zijn beperkt mogelijk.

Winterreizen

Met de ski safari van Pension Residence Gasser ont dekken we de mooiste skigebieden van Zuid Tirol. De eerste dag gaan we naar het skigebied van Plose, een andere dag naar Gröden- Wolkenstein- Sella ronde. Op een dag brengt de taxibus ons naar Val Gardena of de Seiseralm. Zo is er elke dag een ander gebied waar naartoe gegaan kan worden.

Er zijn tevens veel mogelijkheden voor wandelen, langlaufen en rodelen. We logeren in luxe 2 per soonskamers met eigen sanitaire voorzieningen en er is een Wellnessruimte aanwezig. Skiles nemen is geen optie, omdat we elke dag ergens anders naar toe gaan. Zell am See Steiermark, Oostenrijk 10Skiënt/m 19 feb 2023 CX 2303 Prijs: vanaf € 723 (kind t/m 12 jaar €602). Vanaf 6jr. Incl. Halfpension, Nivon-reisbegelei ding, FirstClass nachtbus en afscheidsmaaltijd. Info: nivonwintersport@nivon.nl Logeren in de Pinzgauerhutte op 1700 m hoogte, midden in de sneeuw! Laat je ’s ochtends met de scooter vanaf het natuurvriendenhuis naar de piste brengen. Daar kun je je uitleven op je ski’s of snowboard. Er ligt 100 km piste voor je klaar! Aan het eind van de dag ga je met de lift terug naar huis, waar we samen eten, napraten en het gezel lig maken met de groep. Voldoende ingredienten voor een geslaagde wintersport met elkaar. We slapen in eenvoudige 2 tot 4 persoonskamers en hebben gedeeld sanitair op de gang. Enige jaren ski-ervaring is nodig. Zell am See Steiermark, Oostenrijk 17Skiënt/m 26 feb 2023 CX 2304 Prijs: vanaf € 723 (kind t/m 12 jaar €602). Vanaf 6 jr. Incl: Halfpension, Nivon-reisbegelei ding, FirstClass nachtbus en afscheidsmaaltijd. Info: nivonwintersport@nivon.nl Logeren in de Pinzgauerhutte op 1700 m hoogte, midden in de sneeuw! Laat je ’s ochtends met de scooter vanaf het natuurvriendenhuis naar de piste brengen. Daar kun je je uitleven op je ski’s of snow board. Er ligt 100 km piste voor je klaar! Aan het eind van de dag ga je met de lift terug naar huis, waar we samen eten, napraten en het gezellig maken met de

Ramsau Steirmark, Oostenrijk Langlauf, wandelen, skiën 13 t/m 22 jan 2023 CX 2301 Prijs: vanaf € 724 (kind tot 12 jaar €603). Vanaf 6 jr. Incl. halfpension Nivon reisbegeleiding en First Class nachtbus. Info: nivonwintersport@nivon.nl

helpt iedereen een handje bij het klaarmaken van het eten. Bij andere reizen is de maaltijdvoorziening inbegrepen. Besluit je al snel om mee te gaan, dan profiteer je van vroegboekkorting. Inschrijven kan via wintersport.nivon.nl .

Bij de zelfverzorgingsreizen

Reisbegeleiders gezocht De kerngroep wintersport zoekt nieuwe enthousiaste vrijwilligers die als reisbegeleider mee willen op onze wintersportreizen. Heb je erva ring met reizen begeleiden of wil je het graag leren, laat het ons weten via nivonwintersport@nivon.nl of vraag informatie aan over het reilen en zeilen van het leven van een reis begeleider wintersport. Je krijgt een training en een mooi samenzijn met mensen in de sneeuw. groep. Voldoende ingrediënten voor een geslaagde wintersport met elkaar. We slapen in eenvoudige 2 tot 4 persoonskamers en hebben gedeeld sanitair op de gang. Enige jaren ski ervaring is nodig. Val Sinestra, Engadin, Zwitserland Skiën, langlaufen en wandelen 19 t/m 25 feb 2023 CX 2305 Prijs: Vanaf € 705 ( kind tot 12 jaar € 588) Vanaf 4 jr. Incl. Volpension, Nivon-reisbegelei ding, Royal Class dag bus. Info: nivonwintersport@nivon.nl

Villanders Sud Tirol, Italië Skiën, langlaufen, wandelen 20 t/m 29 jan 2023 CX 2302 Prijs: vanaf € 787 (kind t/m 12 jaar v.a. €656). Vanaf 6 jr. Incl. Halfpension Nivon reisbegelei

Wintersport

Buiten in de sneeuw kun je je hart, je longen, je energie en je humeur een flinke boost geven. Nivongroepen maken het gezellig door met groepjes op pad te gaan, samen te lunchen in het zonnetje bij de piste, spelletjes te doen en ‘s avonds te lachen om de grappigste gebeurtenissen van die dag. We gaan naar prima bestemmingen en samen maken we er meer van. Bij de reizen sluiten zich merendeels gezinnen aan in alle soorten en maten: met één of meer ouders, met één of meer kinderen. Individuen vermaken zich ook prima. Kenmerkend is dat iedereen met iedereen omgaat. Reisbegeleiding, vervoer en afscheidsmaaltijd zijn inbegrepen.

Hotel Val Sinestra ligt schitterend diep in een zijdal van de Inn, naast de rivier de Branca. Het is een ruim 100 jaar oud voormalig Kurhotel, met veel hout, gerund door Nederlanders die ons met ontbijt en avondeten gaan verwennen. We verblijven met onze eigen groep in het even zo gezellige Berghuis met ruim 15 kamers, direct beneden het Kurhotel. Iedere dag worden we met de hotel busjes in een half uur naar het nabij gelegen unieke skigebied Scuol gebracht met in totaal ruim 80 km pistes, waarvan 35 km makkelijk en 30 km gemiddeld en 15 km moeilijk te noemen zijn. De wandelaars kunnen o.a. starten in Sent alwaar schitterende wandelingen gemaakt kunnen worden. Georgani seerd door het hotel worden er ook leuke uitstapjes gemaakt. Het skigebied is met een hoogte van 2785 m. sneeuwzeker. Vanuit Scuol brengt de vierpersoonsgondel ons naar de hoogalpine Motta Naluns en in Ftan kan gebruik worden gemaakt van de stoeltjeslift. Ook zijn er mogelijkheden voor langlaufers. Eenpersoonskamers zijn beperkt mogelijk Veilig reizen met Nivon Garanties zijn er nooit, maar we hopen toch van harte dat er deze komende zomer weer wat gereisd kan worden, in binnen- of buitenland. Nivon volgt daarbij de richtlijnen van de Neder landse Overheid, lokale overheden en de reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Reizen naar bestemmingslan den naar een (op het moment van vertrek) gebied waarvoor code oranje of rood geldt, worden geannuleerd. Als een reis geannuleerd wordt als gevolg van corona, wordt het gehele reisbedrag gerestitueerd. ding en First Class nachtbus en afscheidsmaaltijd. Info: nivonwintersport@nivon.nl

22 TOORTS

Voor alle reizen geldt: vertrek is onder voorbehoud. Reizen gaan alleen door als dat voldoende veilig wordt geacht door RIVM en overheid en er geen negatief reisadvies voor een locatie is. Houd voor de meest recente informa tie de websites van de organiserende werkgroepen in de gaten! de heerlijkste maaltijden. We kunnen wandelen (32 km wandelpaden), langlaufen (22 km) en skiën. Elke dag staat er een ski taxi klaar om ons naar de lift te brengen, die 1,5 km verderop begint. Het skigebied Ski Zillertal 3000 heeft totaal meer dan 200 km skipiste. De gebieden zijn op elkaar aangesloten. Holzgau, Tirol, Oostenrijk Langlauf, wandelen, skiën 10 t/m 19 mrt CX 2310 Prijs: vanaf € 766 (kind t/m 12 jaar € 639) Vanaf 6 jr. Incl. Halfpension, Nivon-reisbegelei ding, First Class nachtbus en afscheidsmaaltijd. Info: nivonwintersport@nivon.nl Het dorp Holzgau ligt in het Lechtal op 1100 m. We kunnen wandelen, langlaufen en skiën in Warth, Schröcken en Lech, wat allemaal met elkaar verbonden is. We verblijven in het gasthof Bären in tweepersoonskamers, als gasten van de familie Lumper die dit hotel al jaren in de goede Oostenrijkse traditie beheert. Gasthof Bären is een mooi onderkomen, gelegen op een prachtige plek in het dorpshart van Holzgau. Het ligt midden in het indrukwekkende berglandschap van het Lechtal in Tirol. Naast een ruimte met biljart- en tafeltennismogelijkheden heeft Bären ook een wellness-faciliteit. De kamers hebben allemaal eigen sanitair. Ontbijt en diner zijn inbegrepen.

We slapen in meerpersoons slaapzaaltjes met bedbakken, dat betekent dat er soms vier ma trassen naast elkaar liggen. We hebben genoeg ruimte omdat we het hele huis niet vol boeken, dus meestal is er een matras tussen jou en je buurman/vrouw. Ski-ervaring is noodzakelijk.

Hochoetz, Oetztal, Oostenrijk 24Skiënfeb t/m 5 mrt CX 2306 Prijs: vanaf € 694 ( kind tot 12 jaar € 578) Vanaf 6 jr. Incl. Halfpension, Nivon reisbegeleiding First Class nachtbus en afscheidsmaaltijd. Info: nivonwintersport@nivon.nl Hochoetz is een uitermate leuk skigebied, en biedt mooie afdalingen en goed onderhouden pisten in alle moeilijkheidsgraden. Het skigebied ligt slechts 8 minuten met de skilift, boven het bekende skidorp Oetz, aan het begin van het Oetztal. Samen met het dichtbij gelegen skigebied Kühtai, het hoogst gelegen skidorp van Oostenrijk, vormt Hochoetz een grote skiregio, en met de skipas kan je in beide skigebieden genieten van de heerlijke sneeuw. We logeren 7 nachten in de Bielerfelder Hütte op 2.150 meter hoogte. De Bielerfelder Hütte, van de Duitse Alpenvereniging sectie Bielefeld, staat aan de voet van de 3.008 meter hoge Acherkogel, en is absoluut aan te bevelen. Niet alleen omdat je hier een erg mooi uitzicht over het Ötztal hebt, tot aan Imst in het Inntal, maar ook omdat de keuken erg goed is, en je erg gastvriendelijk wordt onthaald. We slapen in 2 tot 4 persoonskamers. Ontbijt en diner zijn inbegrepen. Een aantal jaren ski ervaring is noodzakelijk. Het huis is alleen skiënd te bereiken.

Info: nivonwintersport@hotmail.com Zelfverzorgingsreis (voor het eten wordt een extra bijdrage gevraagd). Het groepshuis Tuxertal ligt in Tux vlakbij Vorderlanersbach en Mayrhofen in het Zillertal. Het is een luxe huis met 2 en 3 persoonskamers, waarvan een aardig aantal met eigen douche. De keuken is prima uitgerust met een professionele afwasmachine. Het dagverblijf is gezellig en er is een tafeltennistafel. We koken zelf, de reisbegeleiding zorgt voor de boodschap pen en de recepten. Voor het eten treedt elke dag een andere corveeploeg aan die ons verzorgt met Kijk voor meer info over de reis, prijs, kortingen en hoe je je kunt inschrijven op: wintersport.nivon.nl nivonwintersport@nivon.nl

Nauders bij de Rechenpas, Oostenrijk Skiën, langlaufen, wandelen 24 feb t/m 5 mrt 2023 CX 2307 Prijs: vanaf € 554 ( kind tot 12 jaar €461) Vanaf 6 jr. Zelfverzorgingsreis (voor het eten wordt een extra bijdrage gevraagd). Incl: Nivon-reisbegeleiding, First Class nachtbus en afscheidsmaaltijd (ook voor beginners). Info: nivonwintersport@nivon.nl Nauders is een typisch Oostenrijks dorpje, dat z'n oorspronkelijkheid bewaard heeft. Het ligt in het Reschenpass Skiparadijs, op de grens van Oostenrijk en Italië. Je kunt er skiën, snowboarden, langlaufen, wandelen en rodelen en er is een 'Kinderland'. Het Reschenpass Skiparadijs is een bijzonder skigebied. Niet alleen vanwege de enorme rust en de hoogte, maar ook doordat je met je skipas in Oostenrijk (Nauders) én Italië kunt skiën. Als pistelunch heb je dus de keuze: een germknödel in Oostenrijk of een échte Italiaanse pasta aan de andere kant! Er is in totaal 111 km aan afdalingen met 25 liften en cabines. Het skigebied kenmerkt zich door lange afdalingen. De pistes zijn breed, met in Nauders bij de Zirbenlift zelfs de breedste piste van Oostenrijk (300m). Rondom het middenstation in Bergkastel gaan mooie brede afdalingen door het bos. Voor ervaren skiërs is de 9 km lange afdaling van de Tscheyeck (2.750 m) naar het dal een aanrader. Voor langlaufers en wandelaars op zoek naar rust is dit een prachtig gebied. Er is 50 kilometer aan uitgezette winterwandelwegen en 90 km aan geprepa reerde loipes. Het dal en de omgeving rond de meren hebben hun originaliteit behouden: authen tiek, puur natuur. We logeren 7 nachten in een vakantiehuis midden in het dorp. De bushalte is 50m van het huis verwijderd. Het hele huis is voor ons en er is zelfs een sauna. Er zijn 10 slaapkamers met 36 bedden, een grote woonkamer en een goede keuken. We gaan met max 24 tot 26 personen, er is dus plaats genoeg. We verblijven 7 nachten op basis van zelfverzorging, d.w.z. je hebt een keer per week een kookbeurt, samen met anderen.

TOORTS 23

Skiën, langlaufen, wandelen 24 feb t/m 5 mrt CX 2309 Prijs: vanaf € 518 (kind t/m 12 jaar v.a. € 432) Vanaf 6 jaar. Incl. Nivon-reisbegeleiding, First Class nachtbus en afscheidsmaaltijd.

Aussertal Zillertal, Oostenrijk

Disclaimer

Z elfverzorgingsreis (voor het eten wordt een extra bijdrage gevraagd). Het prachtig gelegen natuur vriendenhuis ‘Hans Ladreiter’ bij Schladming ligt op de Planai-berg aan de piste op 1700 meter. Je kunt dus zó vanuit het huis op de ski’s schuiven. Ruim 220 kilometer aan skipistes liggen voor ons klaar. We koken zelf, de reisbegeleiding zorgt voor de boodschappen en de recepten. Voor het eten treedt elke dag een andere corveeploeg aan die ons verzorgen met de heerlijkste maaltijden.

Het huis is alleen te bereiken via een rode piste.

Winterreizen

Eenpersoonskamers zijn beperkt beschikbaar.

Schladming, Steiermark, Oostenrijk 24Skiënfeb t/m 5 mrt CX 2308 Prijs: vanaf € 464 (kind t/m 12 jaar v.a. € 387) Vanaf 6 jr. Incl. Nivon-reisbegeleiding, First Class nachtbus en afscheidsmaaltijd. Info: nivonwintersport@nivon.nl

Zomertreffen is op zoek naar jou! Zomertreffen heeft een vacature voor een penningmeester en een functie die in goed overleg met de kerngroep ingevuld kan worden door herverdeling van taken (voor zitter tzt, PR, beheersystemen).

ZomertreffenActievekampeervakantievoorgezinnen,solo-deelnemersenstellen

Avontuurlijke wandelreizen (voor & door 25 - 40 jarigen) Spring biedt duurzame, avontuurlijke groepsreizen aan, wandelend van hut naar hut of met de tent. Ook dit jaar hebben we onze reizen aangepast, zo dat we ook met coronamaatregelen verantwoord én gezellig op pad kun nen. Concreet betekent dit meer kamperen en meer eigen vervoersreizen. Nazomeren in het Reestdal (Overijssel) 10 t/m 11 sep Prijs: vanaf € 40 voor leden Incl. spring weekendbegeleiding en -materiaal; overnachting op camping; maaltijden diner zaterdag t/m lunch zondag. Ga je met ons mee een weekend nazomeren? We maken een kampeertrektocht op de grens van Overijssel en Drenthe! Hier slingert het grensriviertje de Reest door een uniek en eeuwenoud beekdal, met daarlangs landgoederen, bloemrijke akkers en heidevelden.

Heerlijk! Tijdens deze standplaatsreis vlak naast de Écrins maken we ook een mini-trektocht naar een dorp dat alleen te voet bereikbaar is. Herfst op de Hermannshöhen (Duitsland) 26 t/m 30 okt Prijs: € 369 , niet-leden: € 409 Je zou er bijna jaloers van worden. Als Herman de Cherusk niet druk was om de Romeinen te verslaan, genoot hij vanaf de kam van één van de mooiste plekjes in de omgeving. 2000 jaar later gaan wij naar de naar hem vernoemde Hermannshöhen. Sluit jij aan deze herfst?

Als penningmeester draag je bij aan het financieel verloop, zorg je voor de begro ting van de reizen, het beheer van de financiën en help je mee de aanmeldingen van de reizen te verwerken. Samen met de kerngroep draag je bij aan een goed ver loop van geslaagde Zomertreffens. Heb je affiniteit met cijfers en financiële erva ring dan kun je een positieve bijdrage leveren aan de Zomertreffen. Draag je Zomertreffen een warm hart en kun je handen en voeten geven aan andere taken waarin je passie ligt? Laat dan van je horen! Een reis begeleiden behoort ook tot de mogelijkheden. Meer informatie? Mail naar: zomertreffen@nivon.nl

Watersport

Expeditie was overal en nergens en heeft de mooiste plekjes van Friesland ontdekt. Zeil vakantie 16-20 jaar heeft hele dagen op en in het water doorgebracht. En 's avonds van de lange zomeravonden genoten. Net als zeil kamp 13-16 jaar, die vele dorpjes hebben be zocht en spellen hebben gespeeld. Het jong ste kamp, 9-13 jaar deed het wat rustiger aan maar was desalniettemin ook veel op en in het water, ook om lekker af te koelen natuurlijk. Was jij er dit jaar niet bij, maar wil je er in 2023 wel heel graag bij zijn? Hou dan de website, Facebook of instagram maar ook de toorts in de gaten voor meer informatie. Info en aanmelden: nivonwatersport.nl / info@nivonwatersport.nl Volg ons ook op Facebook en Instagram: @nivonwatersport

Écrins: le balcon Champcella (Frankrijk) 14 t/m 22 okt Prijs: € 971 , niet-leden: € 1011 Wandelen in de bergen door de schilderachtige herfstkleuren en dan welverdiend uitrusten in een gite d’etape gelegen op ‘le balcon Champcella’. De meest recente info en nieuwste reizen vind je op: springreizen.nl

Wat een goeie zomer was dit weer! Vol zon, water maar bovenal wind in de zeilen. Dit jaar zijn er weer 4 toffe, leuke, gezellige maar bovenal zonnige zeilkampen geweest!

Reizen 24 TOORTS

Na de mooie zomerreizen zijn er deze herfst ook drie kanoweekenden gepland. Zin om een weekendje te peddelen? Kijk voor meer informatie op: wandel60plus.nivon.nl

Alde Feanen (35-50 jaar) 16 t/m 18 sep KW2201 Op twee dagtochten verkennen we het prachtige natuurgebied Alde Feanen net onder Leeuwarden. We verblijven op een camping in Eernewoude.

Kanovaren over de Berkel (25-40 jaar) 24 t/m 25 sep KW2202 Eind september maken we een kanotocht over de Berkel in de Achterhoek. Geniet samen van dit meanderende riviertje vanaf Borculo naar de Hanzestad Zutphen. Tussendoor overnachten we op een camping. Ga je mee?

De meeste actuele info, prijzen en routebeschrijvingen vind je op: nivon.nl/vitaal-reizen

Daarnaast werken we onder andere aan: Kamperen op Vlieland (juni 2023) Zeilen in Valken tijdens een lang weekend (juni 2023) Wandelweek in Davos, Zwitserland (zomer 2023) Stedenreizen, fietstrektocht en meer! * deze prijzen zijn vooralsnog indicatief

Reizen Dutch Mountain Trail (Limburg, Nederland) 6 t/m 13 mei Prijs: ca € 475* 'Bergtocht' in voor- en/of najaar. Volpension, natuurvriendenhuis, eigen vervoer. Wie aan Limburg denkt denkt aan bergen, wandelen, vergezichten, bloesem, Maastricht en herfstkleuren. Vanuit ons Natuurvriendenhuis Eikhold in Limburg kan je -met begeleiding- dat een hele week beleven en heerlijk wandelen langs een route die de 7 hoogste 'bergen' van Nederland bestijgt. En na al dat geklim en gewandel wordt er een prima maaltijd voor je verzorgd.

TOORTS 25

Het derde weekend gaat naar de Vinkeveense plassen, voor de leeftijdsgroep 20-30. Meer informatie: treqkanoreizen.nl KanoreizenTREQ

In september gaan we naar Natuurvrien denhuis Val d’Orbey, ten noorden van de Hohneck. In het voorjaar van 2023 reizen we naar Sauerland en in september naar natuurvriendenhuis Freibergsee in Oberst dorf. Beide locaties zijn met het OV goed te bereiken. Meer info vind je in de Winter toorts, intekenen vanaf 1 jan.

Wijnwandelen Elzas, waarschijnlijk tijdens de wijnpluk (Elzas, Frankrijk) 23 t/m 30 sept 2023 Prijs: ca € 650* Vanuit twee vakantiehuizen, eigen vervoer. Incl ontbijt/lunchpakket. Elke dag een lekkere wandeling met begeleiding van zo’n 17,5 tot 22 km. Combineer dat met de Elzas in herfstkleuren, de geur van geperst druivensap, praten en proeven met de boer die de wijn maakt en ’s avonds naar eigen keuze een Elzasser maaltijd.

Wandel-fietsreis bij Ommen, parel aan de Vecht (Nederland) 7 t/m 14 okt Prijs: vakantiehuis vanaf € 215 Ommen is een leuk marktstadje dat ligt aan de Vecht én aan de spoorlijn Zwolle-Coevorden. Tegenover ons huis begint de Sallandse Heuvelrug Oktober is herfstmaand, een kleurrijke omgeving is dus verzekerd. Wandelen en fietsen ligt dan ook voor de hand. Reizen in ontwikkeling voor 2023 2022 is pas net over de helft, maar de eerste concrete plannen voor 2023 zijn al bekend: Wintersport in Winterberg (Sauerland, Duitsland) 4 t/m 11 feb Prijs: hotel vanaf ca € 425* Wij verwachten dat er sneeuw ligt en dan kun je in Winterberg prima skiën, langlaufen of sneeuw schoenwandelen. Ligt er geen sneeuw dan ga je vanuit het hotel 'gewoon'wandelen of uitstapjes maken in de schitterende omgeving. We verblijven in het centrum Savita in Winterberg-Niedersveld.

Wandel60+

Vitaal Reizen

Vitaal Reizen richt zich op 50-plussers, stellen en alleengaanden. Wil je op vakantie en met anderen activiteiten ondernemen zonder gebonden te zijn aan een voorgekookt programma? Dan zijn onze reizen iets voor jou! ’s Avonds treffen we elkaar bij de koffie/thee-kring en bespreken we de plannen en ervaringen.

Op de volgende reizen in 2022/winter 2023 hebben wij nog plek voor jou!

In mei waren we in de Hoge Vogezen, voor het eerst dit jaar te gast bij Natuurvrienden huis Le Schnepfenried. Deze refuge ligt op 1050 meter: vanuit het huis zie je de toppen liggen. We waren eerder al op de Hohneck, en nu lachte deze top ons vanaf de dag 1 al toe met de sneeuwveldjes. We liepen via het sentier de la Crête naar deze top en beklommen met onze Franse gids de Petit Ballon, de Grand Ballon, de Lauchenkopf, de Batteriekopf en de Rothenbachkopf. Moe en voldaan sloten we iedere dag af met een zelfgemaakte maaltijd en een potje kaarten.

50+

nivon.nl /activiteiten Activiteiten september — november TOORTS26

Extra Fietsweek 25 t/m 30 sep Morgenrood Prijs: € 250, niet-leden: € 300, 5 dagen met de fiets eropuit door afwisselend Brabants natuur schoon. De tochten zijn ongeveer 45 km. per dag. Bij terugkomst lekker verwend worden met een heerlijke maaltijd. Geheel verzorgd. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987. Info: act.morgenrood@ nivon.nl / 0880990987 (Irene Granneman)

Encaustic Art basis 14 t/m 15 sep Allardsoog Prijs: € 116, niet-leden: € 176 Beginnerscursus o.l.v. Sonja Hen driks. Leer de basistechnieken: met een strijkboutje en blokjes gekleurde bijenwas maak je kleurige schilderijtjes. Bedruk ook een katoenen tas. Materiaal € 25. Boeken: allardsoog@nivon.nl. Info: sonja17sept@gmail.com (Sonja Hendriks). Vragen: pr.allardsoog@ nivon.nl / 0636104412 (Dorothé Voet) Extra ‘Verzorgd vrij-zijn’ 18 t/m 23 sep Morgenrood Prijs: € 220, niet-leden: € 280 Niets moet, veel mag. Geniet van de bossen, de vennen, de heide en het gezellige centrum van Oisterwijk. Breng een bezoek aan Den Bosch of ga kanovaren op de Reusel. 2x per dag een verzorgde maaltijd, lunchpakket mee! Incl. koffie en thee. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987. Info: act.morgenrood @nivon.nl / 0880990987 (Irene Granneman) Vlechten met Wilgentenen 18 t/m 23 sep Het Hunehuis Prijs: € 149 niet-leden: € 209 Werk met Wilgentenen in onze rustige en prachtige omgeving. O.b.v. twee ervaren mandenmaak sters uit het Zuiderzeemuseum, maak je door middel van diverse vlechttechnieken een aantal leuke objecten. Boeken: hunehuis@ nivon.nl /0880990981. Info: carla. beers@quicknet.nl / 0228315009 (Siem en Carla Beers). 0654607912dokyverhagen@gmail.comVragen:/(DokyVerhagen) Leven met de wildplukworkshopnatuur:en diner (NivonJong) 24 sep Spankeren, Gelderland Prijs: € 45 niet-leden: € 65 We wandelen vaak door de natuur zonder te beseffen wat die ons allemaal te bieden heeft. Op zaterdag 24 sep gaan we met Mirjam Scholten de natuur in voor een educatieve wandeling. En daarna gaan we koken met de planten die we geplukt hebben. Boeken: NivonJong / info@nivonjong.nl Gezellige Doe-week 25 t/m 30 sep Krikkenhaar P rijs: € 250 niet-leden: € 275 Een week vol activiteiten, zoals een workshop koken, knutselen, wandelen, fietsen of een museumbezoek. Volledig verzorgde, incl. lakenpakket. Boeken: ams. krikkenhaar@nivon.nl / 0880990984 Info: pm.krikkenhaar@nivon.nl / 0642335218 (Eric Niekolaas). Vragen: act.krikkenhaar@nivon.nl / 0612147992 (Maria van Klingeren, coördinator activiteiten) Verzorgd Vrij Zijn 25 t/m 30 sep Morgenrood Prijs: € 220, niet-leden: € 280, Niets moet, veel mag tijdens deze vijf dagen. Geniet van de bossen, de vennen, de heide en het gezellige centrum van Oisterwijk. Breng een bezoek aan Den Bosch of ga kanovaren op de Reusel. 2x per dag een verzorgde maaltijd, lunchpakket mee! Boeken: morgenrood@ nivon.nl / 0880990987. 0880990987act.morgenrood@nivon.nlInfo:/(IreneGranneman)

sep Open dag 3 sep Meenthe Prijs: Maakgratiskennis met alles wat te maken heeft met het beheer van een Nivon kampeerterrein. Alles om onze gasten een fijn verblijf te garanderen. Je kunt meteen actief worden op de Meenthe. Dat kan! Boeken: vz.meenthe@nivon.nl / 0651408584. Info: vz.meenthe@ nivon.nl / 0651408584 (Dannie Brus)

Kunst en natuur 9 t/m 14 okt De Bosbeek Prijs: € 180 niet-leden: € 230 Een midweek waarin je volop kunt gaan genieten, niet alleen van de natuur maar ook van de cultuur die deze natuur teweeg heeft gebracht, in het verleden maar vooral ook in het nu. Boeken: bosbeek@nivon.nl / 0880990974. Vragen: jmvollen broek@gmail.com (Ans Vollenbroek) Zomaar een Zondag aan Zee 9-10 okt Het Zeehuis Prijs: € 79,50 niet-leden: € 122,50 Uitwaaien aan Zee met een natuur wandeling o.b.v. een IVN-gids. Een 3-gangendiner aan de boulevard en logeren in Het Zeehuis in een 2-persoonskamer met ontbijt. Incl. lakenpakket en duinkaart. Boeken: zeehuis@nivon.nl / 0880990988. Info: fd.zeehuis@nivon.nl / 0646027547 (Linda Hooft). Vragen: vz.zeehuis@nivon.nl / 0622440147 (Friso Teerink)

Cultuur en Natuur in Twente 10 t/m 14 okt Den Broam Prijs: € 266,90, niet-leden: € 305,65 Beleef de mooie natuur rond Den Broam en leer Twente kennen adhv div. excursies, bezoeken en lezingen. Rijksmuseum Twente, de mooiste synagoge van Ned., Disclaimer

Speksteendagen 5 t/m 7 oktober De Hondsrug Prijs: € 107, niet-leden: € 160 Incl. begeleiding, steen en gebruik gereedschap, 2 warme maaltijden en koffie en thee. Ontbijt en lunch o.b.v. zelfverzorging. Excl. overnach tingen. Info: dehondsrug.nivon.nl Vrij schilderen 3 t/m 7 okt Het Hunehuis Prijs: € 265, niet-leden: € 325 Dineke ondersteunt je om de beste resultaten te krijgen met acryl of olieverf, ook voor beginners. Alle technieken toegestaan, doe wat je wilt. Volledigd verzorgd genieten. Boeken: hunehuis@ nivon.nl / 0880990981. dinekekraaijeveld@gmail.comInfo: / 0636117633 (Dineke Kraaijeveld). Vragen: dokyverhagen@gmail.com / 0654607912 (Doky Verhagen) (incl.Paddenstoelenexcursielunchenovernachting) 4-5 okt Allardsoog Prijs: € 44 niet-leden: € 66 Ontdek de mooie en boeiende wereld van de paddenstoelen, met zeer ervaren en bevlogen gids Freek Kalsbeek. Boeken: allardsoog@ nivon.nl / 0880990971. Info: allardsoog@nivon.nl / 0880990971. Vragen: pr.allardsoog@nivon.nl / 0636104412 (Dorothé Voet)

Qigong 30 sep t/m 2 okt Allardsoog Prijs: € 191, niet-leden: € 251 Een serie van 18 Chinese gezond heidsoefeningen met toelichting en achtergrondinformatie. De oefenin gen zijn gemakkelijk mee te doen. Goed voor iedereen én leuk om te doen! Boeken: allardsoog@nivon.nl / 0880990971. Info: margobouwman @gmail.com (Margo Bouwman). Vragen: pr.allardsoog@nivon.nl / 0636104412 (Dorothé Voet) okt Inloop Quiltweek 2 t/m 7 okt Morgenrood Prijs: € 93,25, niet-leden: € 135,75 Inspireren en leren van elkaar en plezier hebben. Altijd verrassend wat voor mooie werkstukken dat oplevert. o.b.v. zelfverz., maar geza menlijk koken. Boeken: morgenrood @nivon.nl / 0880990987. Info of vragen: act.morgenrood@nivon.nl / 0402422934 (Fini van Breugel of Fia van Deursen) / 0880990987 (Irene Granneman)

KoosCafe 2 okt Koos Vorrinkhuis Prijs: gratis Een inloop zondagmiddagbijeen komst van Nivon en niet-Nivonleden. Aanvang 15:00 uur. Drank jes en hapjes aanwezig. Elke keer een extra activiteit. Zie 0686629016pr.koosvorrinkhuis@nivon.nlnivon.nlBoekenwww.koosvorrinkhuis.nivon.nl.hiervooreninfo:koosvorrinkhuis@/0880990983.Vragen:/(JanPaulVeenhuizen)

Voor alle activiteiten geldt: onder voorbehoud. Activiteiten gaan alleen door als dat voldoende veilig wordt geacht en er voldoende gelegenheid is tot het nemen van gepaste afstand, in overeenstemming met de geldende corona maatregelen (kan per regio verschillen!). Wees ook zelf verstandig, meld je niet aan in geval van verkoudheid of andere gezondheidsklachten of wanneer je tot een risico groep behoort. Neem voor de meest actuele informatie over een activiteit eerst even contact op met de accommo datie, de afdeling of werkgroep.

TOORTS 27 Activiteiten

KoosCafe 4 sep Koos Vorrinkhuis Prijs: gratis Een inloop zondagmiddagbijeen komst van Nivon en niet-Nivonleden. Aanvang 15:00 uur. Drank jes en hapjes aanwezig. Elke keer een extra activiteit. Zie 0686629016pr.koosvorrinkhuis@nivon.nlnivon.nlBoekenwww.koosvorrinkhuis.nivon.nl.hiervooreninfo:koosvorrinkhuis@/0880990983.Vragen:/(JanPaulVeenhuizen)

Speksteen bewerken 3 t/m 7 okt Het Hunehuis Prijs: € 298, niet-leden: € 358 Kom lekker buiten 'stoeien’' met speksteen o.l.v. Geesje en dan: van brok steen tot eigen sculptuur! Verder lekker verzorgd en genieten maar. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981. Info: 0638138984 (Geesje van der Korff). 0654607912dokyverhagen@gmail.comVragen:/(DokyVerhagen)

moderne stadsontw. & architectuur na de vuurwerkramp en de Tw. textielindustrie. Verz. midweek. Boeken en info: denbroam@nivon. nl / 0880990 975 (Onne Haitsma). Vragen: pr.denbroam@nivon.nl / 0623486953 ( Wien Gerards)

KoosCafe 30 okt Koos Vorrinkhuis P rijs: gratis Een inloop Paulhuis@nivon.nl0880990983info:activiteitenoverzicht.www.koosvorrinkhuis.nivon.nl/eenenhuis.Nivonledenbijeenkomstzondagmiddag-vanNivonenniet-inhetKoosVorrinkAanvang15:00uur.Drankjeshapjesaanwezig.Elkekeerextraactiviteit.ZiehiervoorBoekenenkoosvorrinkhuis@nivon.nl/.Vragen:pr.koosvorrink/0686629016(JanVeenhuizen)

Halloween-kaboutermiddag 30 okt Krikkenhaar Prijs: € 10, niet-leden: € 10 Om 16 uur beginnen we de gezel lige knutselmiddag voor kinderen van ongeveer 3 tot 10 jaar. Je mag een pompoen uithollen en daar een gezicht van maken. En als het donker wordt, gaan we samen het kabouterpad ontdekken. Ouders mogen gratis meedoen. 0612147992Info:act.krikkenhaar@hotmail.com.Boeken:act.krikkenhaar@nivon.nl/(MariavanKlingeren)

De Kleine Rugklusdagen 31 okt t/m 2 nov De Kleine Rug Prijs: gratis De halfjaarlijkse klusdagen (vooral 0181621658enincl.hetvanoudseblok-Weerwolf.enzaamheden,Schilder-,buitenwerkzaamheden).tegel-enterreinwerkreparerenvankano’sopknappenvandeHeenenOntruimenvandeentrekkershutteneneennajaarsschoonmaakvoorgrotehuis.Volledigverzorgd,lakenpakket.Aanmeldeninfo:e.zoomer@kpnmail.nl/ Herfstwandel4daagse 2022 31 okt t/m 3 nov Koos Vorrinkhuis Prijs: € 195, niet-leden: € 255 Fijne najaarswandelingen (17 en 10 km) in de mooie omgeving van het Koos Vorrinkhuis (Lage Vuursche). Met Marijke en Cor den Heijer. Volledige verzorging: 3x ontbijt, lunch, diner en laken pakket. Boeken: koosvorrinkhuis@ nivon.nl / 088 0990983. Info: cm. denheijer@online.nl / 0715411767 (Marijke en Cor den Heijer). Vragen: pr.koosvorrinkhuis@ nivon.nl / 0686629016 (Jan Paul Veenhuizen) nov Najaarschrijfweekend in De Bosbeek 4 t/m 6 nov De Bosbeek Prijs: € 100, niet-leden: € 140 Creatief schrijven betekent dat je speelt met woorden, met zinnen, met steeds verschillende inspiratiebronnen en invalshoeken. Taal is niet alleen de nonchalance van een gesprek, maar het is ook de schoonheid van poëzie. Boeken en info: bosbeek@nivon.nl / 088099074 Verdwalen is balen 4 t/m 6 nov De Bosbeek Prijs: € 100, niet-leden: € 140 Leren omgaan met kaart, kompas en gps voor beginners rondom De Bosbeek. Voor iedereen wil leren over verantwoord kompasgebruik. Boeken: bosbeek@nivon.nl / 088099074 Zomaar een Zondag aan Zee 6-7 nov Het Zeehuis Prijs: € 79,50 niet-leden: € 122,50 Uitwaaien aan Zee met een natuur wandeling onder begeleiding van een IVN-gids. Een 3-gangendiner aan de boulevard en logeren in Het Zeehuis in een 2-persoonskamer met ontbijt. Inclusief lakenpakket en duinkaart. Maximaal 15 deelnemers. Boeken: zeehuis@nivon.nl / 0880990988. Info: fd.zeehuis@ nivon.nl / 0646027547 (Linda Hooft). Vragen: vz.zeehuis@nivon.nl / 0622440147 (Friso Teerink) Natuurwerkdag 5 nov De Bosbeek Prijs: gratis, incl. koffie / thee De grootste vrijwilligersdag in het groen, komen werken in ons bos en op de heide. Opgeven via tech.bosbeek@nivon.nl

het Noordlaarderbos met uitleg over aardkundige,

Timmerclub voor (groot) ouder-(klein)kind in Buurse 19 okt Den Broam Prijs: gratis Kom samen met je moeder, opa of andere begeleider in Den Broam een vogelhuisje timmeren of een vogel figuurzagen en schilderen. Janwillem brengt materiaal mee en vertelt over vogels en natuur. Voor tussen 6-12 jr. Boeken: denbroam@nivon.nl / 0880990975. Info: denbroam@ nivon.nl / 0880990975 (Onne Haits ma). Vragen: pr. denbroam@nivon.nl / 0623486953 (Wien Gerards)

Fotosafari 10 t/m 13 okt Koos Vorrinkhuis Prijs: € 207, niet-leden: € 267 Samen op pad rondom het Koos Vorrinkhuis. Het beeld en de artistieke perceptie zijn het doel, niet de techniek. Aan het eind van de dag delen we de foto's met elkaar. Volledige verzorging. Boeken: koosvorrinkhuis@nivon.nl / 0880990983 Info: peter@pgserve.nl (Peter van der Wijst). Vragen: pr.koosvorrinkhuis@nivon.nl / 0686629016 (Jan Paul Veenhuizen)

Najaarswandeling met ivn 16 okt De Bosbeek Prijs: gratis Start: 14.00 uur vanaf het Natuur vriendenhuis De Bosbeek, duur 2 uur Gidsen: Jeltje Zeelenberg en Hans Gonggrijp. Graag vooraf aanmelden bij Jeltje. Boeken: 0318413486 (Jeltje Zeelenberg) Natuurbeleving voor kinderen 17 t/m 21 okt Banjaert Prijs: €2,50 / €1,00 Gedurende deze dagen zijn er activi teiten voor kinderen vanaf 4 jaar. Ter plekke inschrijven. Het werken staat o.l.v. Marion Sandee en Akkelien Wiersma. Kosten: €2,50 per kind per activiteit, €1,00 voor een avondacti viteit. Vragen: cfmfit48@gmail.com / 0251238289 (Kees Fit).

Wolvilten 30 okt t/m 4 nov De Bosbeek Prijs: € 160, (niet leden € 210) excl. materiaal, zelfverzorging. Wolvilten, samen voor de mooiste resultaten onder begeleiding. Zowel voor ervaren wolvilters als voor beginners. Boeken en info: bosbeek@nivon.nl / 0880990974.

DMT Seven Summits 6 t/m 13 nov Eikhold Prijs: € 474, niet-leden: € 539 Deze zesdaagse tocht biedt de complete ervaring van de Dutch Mountain Trail. Start in Eygel shoven en einde in Maastricht. Totaal 101 kilometer wandelen. Incl. volledige verzorging. Boeken: eikhold@nivon.nl / 0880990976. Info en vragen: eikhold@nivon.nl / 088099076 of 0645462269 (Diana Snijders). Lokaal eten in Twente 7 t/m 11 nov Den Broam Prijs: € 266,90, niet-leden: € 305,65 Geniet van de omgeving of ga mee op excursie naar een bier brouwerij of kaasboerderij. Vanaf 16:00 uur samen met een profes sionele kok de maaltijd bereiden met lokale producten, 18:00 uur aanschuiven kan ook. Geheel ver zorgd. Boeken: denbroam@ nivon.nl / 0880990975 Info: mail2santema@ gmail.com (Edsart Santema) Super van DMT 7 t/m 12 nov Eikhold Prijs: € 345, niet-leden: € 390 Tijdens deze vierdaagse tocht loop je een uitdagend traject dat op de eerste dag start in Bocholtz en op de vierde wandeldag eindigt in Eysden. In totaal wandel je 78 km. Incl. volle dige verzorging. Boeken: Eikhold @nivon.nl / 0880990976. Info: eikhold@nivon.nl / 0880990976 of 0645462269 (Diana Snijders) Encaustic gevorderdenArt-voor 8-9 nov Banjaert P rijs: € 75, niet-leden: € 112,50 Schilderen met bijenwas, o.l.v. Sonja Hendriks. Voor eerdere deelnemers: verdieping van de techniek. Hotgun, hotplate, A4/A5 formaat, mixed media. Materiaal kosten: € 25,00 Ontbijt/lunch: zelfverzorging. Incl. warme maaltijd. Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972. Info: cfmfit48@ gmail. com / 0251238289 ( Kees Fit)

Activiteiten 28 TOORTS

Beeldhouwen in speksteen 23 t/m 28 okt De Bosbeek Prijs: € 175, niet-leden € 225, Speksteenzelfverzorging.iseen zachte steen die geen “harde arbeid” nodig heeft en bewerkt kan worden met bijvoorbeeld een houtrasp, mesje e.d. Ervaring is niet nodig en materiaal (zoals stenen) kan ter plekke worden aangeschaft, ook gereedschappen zijn op De Bos beek aanwezig. Boeken en info: bosbeek@nivon.nl / 0880990974

Schrijven vanuit je hart 26 t/m 28 okt Banjaert Prijs: € 130, niet-leden: € 190 A.d.h.v. korte opdrachten schrijven in een kleine groep. Samen op schrijfavontuur geeft een schrift vol goede woorden, daar ga je mee naar huis. Ontbijt/lunch zelfverz. Incl. diner. Boeken: ams.banjaert.h@ nivon.nl / 0880990972. Info: cfmfit48@gmail.com / 0251238289 (Kees Fit). Op stap met Natuurmonumenten vanuit De Hondsrug 29 okt De Hondsrug Prijs: € 4, niet-leden: € 6 Flinke wandeling met gids door 0505417010Vragen:NivonGrAs@gmail.comuur.conditietoekomstigwaardennatuurkundigecultuurhistorische,enrecreatievevanuitzowelhistorischalsperspectief.Redelijkevereist.Tijd:10.30-13.00Infoenboeken:EerlijkEnGroen(N.Drukker).n.drukker@hotmail.com/(NellekeDrukker)

Wandelen Nivon wandelgroep Noord NIVON wandelgroep Noord wandelt elke eerste zondag van de maand in één van de drie noordelijke provincies. We beginnen om 10.00 uur. Boeken en info: holzflorrie@hotmail.com (Florrie Holzscherer) 4 sep Schiermonnikoog Organisator: Eli Beeksma 2 okt Wehe den Hoorn (14 km) Organisatie: Eika Medema. 6 nov koloniegeschiedenisWandeling (18 km) Organisatie: Annie Woudstra (0613751673) 4 dec PepernotenwandelingBeetsterzwaag (15 km) Organisatoren: Piet en Karien de Boer Nivon wandelgroep Fryslân Wandelingen op elke 3e zondag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur met een lengte van 12-15 km. Er is meestal een mogelijkheid om een stukje af te snijden of niet de hele wandeling mee te doen. De groep verza melt op interessante plekken met mooie natuur en bestaat doorgaans uit 10-15 personen. De routes worden vermeld op de Facebook pagina Nivon Friesland Boeken en info: colettedehaas@ hotmail.com Wandelen in Twente 5 t/m 9 sep Den Broam Prijs: € 251,90 niet-leden: € 290,65 Heerlijk wandelen in het Twentse coulissenlandschap en prachtige veengebieden o.l.v. onze ervaren gids Jan. Verz. midweek op Den Broam. Ontbijtbuffet, lunchpakket mee voor picknick onderweg en bij thuiskomst een 3-gangen menu. Dagtochten tot 20 km. Boeken: denbroam@nivon.nl / 0880990975. Info: denbroam@ nivon.nl / 0880990975 (Onne Haitsma). Vragen: pr.denbroam@ nivon.nl / 0623486953 (Wien Gerards) Herfstwandelen 19 t/m 22 sep Het Hunehuis Prijs: € 177, niet-leden: € 237 Gertiena en Loek nemen je graag mee voor flinke wandelingen door het prachtige landschap rond Het Hunehuis: hei, essen, bossen; juist kleine (gps)paadjes worden niet geschuwd! De 1e dag en 4e iets kortere, andere dagen lange wandelingen. Volledig verzorgd! Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981. Info: gertiena@ icloud.com (Gertiena Michaelis). Vragen: dokyverhagen@gmail.com / 0654607912 (Doky Verhagen) Wandeldriedaagse 19 t/m 22 sep Krikkenhaar

Schilderweekend Krikkenhaar 19-20 nov Krikkenhaar Prijs: € 100, niet-leden: € 160 Geesje Kuit leert ons om snel een schilderij op te zetten. Neem je eigen materiaal mee, liefst acrylverf en penselen, 1, 3 en 5 cm breed. Een weekend lekker schilderen met volledige verzorging. Boeken: ams. krikkenhaar@nivon.nl / 0618791152. Info: act.krikkenhaar@nivon.nl (Maria van Klingeren). Vragen: mariavank@ hotmail.com / 0612147992 (Maria van Klingeren) WintersfeerMakers 21 t/m 24 nov Koos Vorrinkhuis Prijs: € 142, niet-leden: € 192 We leren verschillende technieken om sfeermakers voor de donkere winterdagen in en rond het huis te maken. 's Ochtends techniek, ’s middags toepassing, na het avondeten eigen creativiteit. En tijd voor boswandeling. Maaltijden o.b.v. zelfverzorging. Boeken: koosvorrink huis@nivon.nl / 0880990983. Info: 0686629016pr.koosvorrinkhuis@nivon.nl(Barbiebarbie.wolfswinkel@planet.nlWolfswinkel).Vragen:/(JanPaulVeenhuizen)

Quilt Bee 14 t/m 18 nov Het Hunehuis Prijs: € 116, niet-leden: € 174 Samen quilten, ideeën opdoen, trucjes/handigheidjes uitwisselen en elkaar inspireren! Breng alles mee en ga aan de slag. Tijd voor een babbeltje is er natuurlijk altijd ook nog. Zelfverzorging. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981. Info: 0645860948 (Sujata Groot). Vragen: dokyverhagen@gmail.com / 0654607912 (Doky Verhagen) Schrijfweek in Morgenrood 14 t/m 18 nov Morgenrood Prijs: € 135, niet-leden: € 175 Dagelijks een schrijfmoment van twee uur en een creatieve workshop op een avond. Voor wie graag schrij vend op ontdekkingsreis gaat naar zichzelf en de ander. Ontbijt en lunch apart, gezamenlijk de avondmaaltijd. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987. Info: act.morgenrood@ nivon.nl / 0880990987 (Jannie van Maldegem of Irene Granneman) Spelen met wol en (nat)vilten 16 t/m 18 nov De Hondsrug Prijs: € 107, niet-leden € 160 Start met het maken van een kei om het materiaal goed te leren kennen. Vervolgens maken we een sjaal of wandlap. Speel met kleuren geïn spireerd door de bosrijke omgeving. Voor iedereen. Incl. begeleiding, materiaal, 2 warme maaltijden en koffie en thee. Ontbijt en lunch o.b.v. zelfverzorging. Excl. overnachtingen. Info: dehondsrug.nivon.nl

Prijs: € 150 niet-leden: € 210 Drie dagen samen met een gids op pad in het mooie Twente. De wandelafstand is zo'n 18 a 20 km. per dag. Volledig verzorgd, incl. lakenpakket. ams.krikkenhaar@nivon.nlBoeken: / 0880990984. Info en 0612147992act.krikkenhaar@nivon.nlvragen:/(MariavanKlingeren). Banjeren vanuit Banjaert 19 t/m 22 sep Banjaert Prijs: € 120, niet-leden: € 180. Deze wandeldagen staan o.l.v. Marijke en Cor den Heijer. Drie flinke wandeldagen, op donder dag een kortere wandeling. Geniet van de duinen en het strand. Wandelen met anderen, dat maakt dat je gaat. Ontbijt/ lunch op basis van zelfverzor ging. Inclusief diners. Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972. Info: cfmfit48@ gmail.com / 0251238289 (Kees Fit) Wandel2daagse o.l.v. een gids over de Zuid Veluwe 5-6 nov De Bosbeek Prijs: € 100, niet-leden: € 140 Deze wandeltweedaagse langs het Mosselse Zand met zijn zandverstuivingen en langs het Planken Wambuis. Na verzorgde overnachting op de tweede dag door naar Oosterbeek. Boeken: bosbeek@nivon.nl / 088099074. Info: bosbeek@nivon.nl / 0880990974. Winterwandelweek 20 t/m 24 nov Morgenrood Prijs: € 210, niet-leden: € 255 Wandelen rondom Oisterwijk onder leiding van Ivan Crost, coördinator van het Brabants Vennepad en belangenbehar tiger van het wandelnet NB. Hij geeft uitleg tijdens de wandelingen en in de avond tijdens een natuurfilm uit de regio. Geheel verzorgd. Boeken: morgenrood@ nivon.nl / 0880990987. 0880990987act.morgenrood@nivon.nlInfo:/(IreneGranneman)

Wandelmidweek aan Zee 21 t/m 25 nov Het Zeehuis Prijs: € 220, niet-leden: € 280 Geheel verzorgde wandelmid week van maandag 21 november 11.00 uur tot vrijdag 25 november 14.00 uur. We wandelen iedere dag ongeveer 17 km. We starten gezamenlijk als groep. Je kan altijd korter wandelen en met het OV terugkeren naar Het Zeehuis. Boeken: zeehuis@nivon.nl / 0880990988. Info: chw.zeehuis@ nivon.nl (Ank van der Zee). Vragen: vz.zeehuis@nivon.nl / 0622440147 (Friso Teerink)

Activiteiten TOORTS 29

Mooiste van DMT 8 t/m 12 nov Eikhold Prijs: € 278, niet-leden: € 318 Drie dagen wandelgenot op een bijzonder mooi deel van de Dutch Mountain Trail. Je begint in Lemiers en eindigt op de derde dag in Eysden - in totaal 58 km wandelen. Volledig verzorgd. Boeken: eikhold @nivon.nl / 0880990976. Info: eikhold@nivon.nl / 0880990976 of 0645462269 (Diana Snijders) Workshop Watermandala's tekenen 11 t/m 13 nov Morgenrood Prijs: € 155, niet-leden: € 175 We gaan tekenen over water. Een gevarieerd programma waarin we de waterbeweging gebruiken om vrijer te leren bewegen op het papier maar ook meer figuratief tekenen over de onderwaterwereld. Je kunt meerdere mandala’s maken of een grote! 0880990987Vragen:0499477644Info:morgenrood@nivon.nlBoeken:/0880990987act.morgenrood@nivon.nl/(YvonnevanMeteren).act.morgenrood@nivon.nl/(IreneGranneman)

Bordspelletjesweekend 18 t/m 20 nov De Hondsrug Prijs: € 60, niet-leden: € 90 Lekker bordspellen spelen. Gezel ligheid staat voorop. Aanwezig zijn o.a. Catan, Azul, Orleans, Splendor, Wingspan, Tapestry, Carcassonne, Mahjong. Eigen spellen meenemen mag natuurlijk ook. Incl. 2 overnach tingen, op basis van zelfverzorging. Boeken: hondsrug@nivon.nl / 0880990980. Info: 0653848722Vragen:weekend@chrisbax.nlbordspellen(Chris).pr.hondsrug@nivon.nl/(Chris)

Griendwerkdagen 13 nov t/m 18 dec De Kleine Rug Prijs: Gezamenlijkgratis ontspannen werk zaamheden verrichten in de griend, waaronder het wilgen knotten. Voor de inwendige mens wordt gezorgd. Aanvang 09.00. Incl. koffie/thee en snertlunch. Aanmelden en info: jhvandezedde@gmail.com / 0639684875

Vachtvilten 18-19 nov Allardsoog Prijs: € 198, niet-leden: € 258 Bij vachtvilten maak je met een am bachtelijke vilttechniek een 'vege tarische vacht'. het wordt een mooie vacht van 45/45 cm. Er is keus uit diverse vachtsoorten, dit materiaal zit in de prijs inbegrepen. Dute en Boukje zijn de begeleiders. Boeken: allardsoog@nivon.nl / 0880990971. Info: 0636104412Vragen:vachtvilten.nlinfo@boduworkshops-schapen(BoukjeenDute).pr.allardsoog@nivon.nl/(DorothéVoet)

Korte midweek Handwerken 21 t/m 24 nov De Hondsrug Prijs: € 138, niet-leden €238,50 Heb jij een handwerk waar je niet aan toe komt? Of wil je starten met

Mindfulness: Accepteren en Loslaten 28 t/m 30 nov De Kleine Rug Prijs: € 150, niet-leden € 190 Het wordt zo gemakkelijk gezegd: 'Dat moet je loslaten', alsof dat zomaar gaat. Wat is dat: accep teren en iets loslaten? Hoe dan? In deze workshop bekijken we de mogelijkheden en onmogelijkheden van Accepteren en Loslaten, waarvoor wordt gebruikt de natuur, theorie, oefeningen, meditatie, mu ziek en spel. Volledige verzorging incl. boottocht. Excl. lakenpakket. Boeken: corrie.vdmarel@kpnmail.nl / 0880990982. Info: Elmvdkuy@ kpnmail.nl / 0653552923

Midweek Amsterdamse School aan Zee 28. nov t/m 2 dec Het Zeehuis Prijs: € 310, niet-leden: € 400, Geheel verzorgde midweek over de beroemde Amsterdamse School, we bezoeken musea, waaronder Het Schip in Amsterdam. We worden geïnformeerd door ter zake deskundigen, er is een excursie door plan Meerwijk in Bergen en een workshop schilde ren. Boeken: zeehuis@nivon.nl / 0880990988. Info: Friso Teerink / vz.zeehuis@nivon.nl / 0622440147

Extra Portret Schilderweek 28 nov t/m 2 dec Morgenrood Prijs: € 270, niet-leden: € 330, Een portret schilderen van je partner, huisdier of (klein)kind? Doe dan mee! Hoe zet je een portret op, hoe meng je een mooie huidskleur? Alles komt aan bod. Incl. materialen, geheel verzorgd. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987. Info: act.morgenrood@ nivon.nl / 0617867456 (Irene Granneman) Health Qigong 28 nov t/m 1 dec Het Hunehuis Prijs: € 200, niet-leden: € 260 Even aandacht voor jezelf en je lijf. Gun het jezelf met dit arrangement o.l.v. Ruah. Health Qigong brengt op zachte wijze soepelheid en balans in lichaam en geest. De oefeningen worden staand gedaan, maar zitten kan ook. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981 Info: ruahtichelaar@ziggo.nl / 0614022168 (Ruah Tichelaar) . Vragen: dokyverhagen@gmail.com / 06 54607912 (Doky Verhagen)

Colofon Toorts, verenigingsblad van Nivon Natuurvrienden 93e jaargang, nr. 4, herfst 2022 Verschijnt 4 x per jaar Redactie: Hester Schaaf, Iris Vermaas, Herbert Boerendonk Aan dit nummer werkten mee: Sjoerd Kemeling, Marije van Wetten, Jet Kooderings, Henk Schaaf, Céline Steenbergen, Herbert Boerendonk, Han Verschuur, Werkgroepen Bergsport Trefkamp, JUMP, Spring, Watersport, Zomertreffen, Treq, Vitaal Reizen, NivonJong. Coverfoto: Laurence Harms Backcover: Marleen Annema Kopij & reacties: Redactie: toorts@nivon.nl Nivon, Plantage Middenlaan 2F 1018 DD VerschijningDeadline088-0990900Amsterdamkopijwinternummer:14oktober2022(redactioneel)21oktober2022(reizenenactiviteiten)volgendeeditie:december2022 Art-directie & ontwerp: Dutch Portfolio, dutchportfolio.com Productie: Senefelder Misset, senefelder.nl Contact: Nivon: Agendainfo@nivon.nl&berichten:nivon.nl/activiteiten Regeladvertenties: Overigenivon.nl/legeenlinkadvertenties:communicatie@nivon.nl Kleine lettertjes: Artikelen en berichten zijn welkom. De redactie behoudt het recht bijdragen in te korten of te weigeren. Door en voor Nivongroepen mag alles uit Toorts worden over genomen, behoudens foto's waarop copyright berust. Voorwaarde voor elk gebruik is bron- en naams vermelding van schrijver e/o foto graaf. Auteurs dragen bij publicatie de auteursrechten over aan Nivon. Nivon is niet aansprakelijk voor wijzigingen en drukfouten. Toorts digitaal ontvangen? Mail naar: leden@nivon.nl Activiteiten Meer informatie? Ga naar nivon.nl/activiteiten 30 TOORTS

een nieuw handwerkproject? Ieder maakt een eigen project waar wij en de andere deelnemers met je mee kunnen denken. Ook leuk voor beginners! Incl. 3 overnachtingen, vega ontbijt en lunch en koffie en thee. Warme maaltijd is o.b.v. zelfverzorging. Info: dehondsrug. nivon.nl Schilder & wandel 3 daagse met de natuur in de hoofdrol 21 t/m 24 nov De Bosbeek Prijs: € 175, niet-leden: € 240 In de als atelierruimte ingerichte Heidezaal gaan we vrij schilde ren met acryl voor beginners en gevorderden in een ontspannen sfeer. De natuur als inspiratiebron. Er is ook ruimte voor korte en langere wandelingen. Boeken: bosbeek@nivon.nl / 0880990974. Vragen: rosevolkert@me.com Verzorgd (Niets)doen 21 t/m 24 nov Het Hunehuis

21 t/m 24 nov Koos Vorrinkhuis Prijs: € 142, niet-leden: € 192 Leer verschillende technieken om sfeermakers voor de donkere winterdagen te maken. 's Ochtends techniek, ’s middags toepassing, na het avondeten eigen creativiteit. En tijd voor boswandeling. Maaltijden o.b.v. zelfverzorging.

Het Scheppingsschilderspel 21 t/m 25 nov Banjaert Prijs: € 195, niet-leden: € 255 Stilstaan bij jouw leven en verlan gens? Dan kan dit spel o.l.v. Paula Swalen iets voor jou betekenen. Via praten, mediteren schilderen. Meer info op www.banjaert.nivon.nl. Incl. 4 warme maaltijden, excl. ontbijt/ lunch. Boeken: ams.banjaert.h@ nivon.nl / 0880990972. Info: cfmfit48@gmail.com / 0251238289 (Kees Fit)

Prijs: € 235, niet-leden: € 295 Trek gewoon lekker je eigen plan en wordt ondertussen volledig verzorgd! Zo kun je echt optimaal genieten in het huis, de natuur en van de leuke en interessante dingen in de omgeving. Er is meer dan je denkt te zien of te doen! Dus OER-genieten. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981 Info: act.hunehuis@nivon.nl / 0620450588 (Jenny Stuivenberg). Vragen: dokyverhagen@gmail.com / 0654607912 (Doky Verhagen)

WintersfeerMakers

"Betalen we wel een eerlijke prijs voor ons eten?" Discussie over de macht van de supermarkt 22 nov Humanistisch Centrum Groningen Prijs: € 5, niet-leden: € 6,50 Start met een korte inzichtgevende documentaire, waarna we met el kaar dit maatschappelijke probleem bespreken. Het resultaat / onze stem kunnen we delen met onze lokale bestuurders en met Nivon Landelijk. Tijd 19.30 - 21.30 uur. Info en boeken: 0505417010Vragen:NivonGrAs@gmail.comEerlijkEnGroen(N.Drukker).n.drukker@hotmail.com/(NellekeDrukker)

/Vragen:@planet.nl0880990983koosvorrinkhuis@nivon.nlBoeken:/.Info:barbie.wolfswinkel(BarbieWolfswinkel).pr.koosvorrinkhuis@nivon.nl0686629016(JanPaulVeenhuizen)

2 daagse Wilgenteenvlechten 22-23 nov of 25-26 nov De Kleine Rug Prijs: € 100, niet-leden: € 140 O.l.v. een ervaren wilgenteen vlechtster een mand of eendenkorf vlechten en/of een creatie van wil gentenen maken. Zelf snoeischaar en priem meenemen. Start op 1e dag om 10.00 uur en einde op 2e dag om 16.00 uur. Incl. volledige verzorging en boottochtje, excl. lakenpakket. Boeken: corrie. vdmarel@kpnmail.nl / 0880990982. Info: elmvdkuy@kpnmail.nl / 0653552923 Art Journaling 22 t/m 24 nov Morgenrood Prijs: € 145, niet-leden: € 170 Wil je graag ontspannen op een creatieve manier? Houd je van tekenen, schilderen, stempelen, kleuren, collages maken, doodlen, handletteren of wil je dat graag leren? Meld je dan aan! Je leert pagina's te maken voor je journal. Incl. materialen. Boeken: morgen rood@nivon.nl / 0880990987. Info: act.morgenrood@nivon.nl / 0880990987 (Irene Granneman) Stilteretraite zelfcompassie 25 t/m 27 nov Allardsoog Prijs: € 180 niet-leden: € 240 Een weekend met aandacht voor jezelf met meditaties, yoga en wandelingen in de mooie natuur. Volpension van vr 19.00 t/m zo 16.00 uur. o.b.v. Sietske Russchen en Wil van den Berg, Mindfulnessen Compassietrainers. Boeken: allardsoog@nivon.nl. sietskerusschen@hetnet.nlInfo: / 0516541464 (Sietske Russchen). Vragen: pr.allardsoog@nivon.nl / 0636104412 (Dorothé Voet) Inloop midweekHandwerkinspiratie 27 nov t/m 2 dec De Bosbeek Prijs: € 100, niet-leden: € 140 Kom mee quilten, breien, haken en borduren, ieder met haar/ zijn eigen werk. Doe ideeën op inspireer stimuleer elkaar! Het is steeds weer verrassend wat voor moois er aan het eind van de week liggen. Boeken: bosbeek@nivon. nl / 088099074. Info: bosbeek@ nivon.nl / 088099074

(Zuid-Italië)

€ 10

Het reductietarief vervalt als: men enig moment aangeeft meer inkomen te hebben na drie jaar als er niet wordt gereageerd op verzoek opnieuw aantonen inkomen Het Nivon-lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u minimaal acht weken voor het verstrijken van uw contributieperiode schriftelijk opzegt via leden@nivon.nl of Nivon Ledenadministratie, Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam. Betaling gebeurt voor af, per contributieperiode.

500 wandel- en fietsroutes Nederland Routes Downloaden, printen mogelijk, ook GPS www.fietsenwandelweb.nl • Mooi gelegen, vrijstaand privéhuisje aan het Natuurpark Dwingelderveld. Max. 4 personen. www.patriciakuiper.nl/huisje. Tel 0633805412

€ 20

Meer info: nivon.nl/leden• Ledentarieven: t/m 5 jaar 6 t/m jaar 16 t/m 25 jaar 26 jaar en ouder eerste 26 jaar en ouder tweede Maximaal per huishouden Reductie jaar en ouder (voor regels zie hieronder) Het reductietarief wordt toegekend voor een periode van maximaal drie jaar. Hiervoor geldt: voor volwassenen een bewijs van inkomen via bijstand in de vorm van een kopie bankafschrift wordt overlegd aan Landelijk Bureau Nivon

privacy,

aan

€ 10

lid € 40

€ 90

fietsenzon@hotmail.com •

Voordelen Nivonleden: Deelname aan alle verenigingsactiviteiten Korting op overnachtingen in Nivon Natuur vriendenhuizen en op kampeerterreinen Korting op Nivonreizen en -kampen Korting op aanschaf Nivon wandelgidsen Korting op Globetrotter Buitensportvoeding Korting in de Carl Denig buitensportwinkel en Ontvangenwebshopkwartaaltijdschrift

jaar. Reacties

Nivonlid worden? Meld je aan via nivon.nl/leden . Voor meer info leden@nivon.nl of bel 088-0990914, bereikbaar op werkdagen (14.00 tot 17.30)

Uitdaging waard tel. 0640786243 • Heerlijk

15

Leg een link Regeladvertenties voor natuurvrienden. Minimaal drie regels. Kosten €5 per regel (€10 niet-leden). Geef deze op via nivon.nl/legeenlink Schilderen Koos januari 2023.

€ 0

Dankuwel! • Senioren

Een ANBI heeft een aantal belasting voordelen, zoals vrijstelling van erf- en schenkbelasting; ook als een ANBI zelf schenkingen doet voor het algemeen belang betaalt de instelling geen schenk belasting. (Voor meer info: anbi.nl )

lid € 30

Liefst

Kijk voor

Of kijk eens op: nivon.nl/vacatures

Midden Portugal, vrijstaand en comfortabel vakantiehuis voor 4 p. Lissabon 45 min. Geniet van cultuur, natuur (wandelen) en vriendelijke mensen. Wees welkom en voel je thuis! www.casadasamoreiras.com

• TOORTS 31

Chinese Landschapjes

Toorts

Lieve vrouw zoekt leuke vent om samen vanuit Nivonhuizen te fietsen. tussen 60 en 70 naar

inkomen op maximaal bijstands niveau (2021 alleenstaande € 1.021 twee personen € 1.459)

(23 jaar en ouder) met

Gezocht: treinreisgenoten vanaf eind sept. 2022 of begin feb 2023. Ik heb een 1e klas interrailkaart geldig tm 10 april 2023. margr@planet.nl mijn sabbatical wil ik (vrouw, 54) graag drie maanden in Londen wonen ergens tussen 1 januari en 1 juni 2023. Nu ben ik op zoek naar leuke én betaalbare huisvesting. Wie heeft een tip? Mail heel graag naar: Londen2023@ outlook.com. zoeken tochtgenoten voor een wandeltrekking met bagagevervoer door Aspromonte in Mei 2023. jefoomen@gmail.com of nellyvandewolfshaar@gmail.com & ontspanning op de Inspiratiedag! voetreflexmassage, numerologie & Tarot. het dagprogramma en de data knus vakantiehuisje, 2 pers. fietsen, veel eigen terrein, natuur, 200 euro p week. www.huisjewesterwolde.nl vakantiehuis in Tsjechië. Een echte roubenka met ruimte voor 8-10 p.. Grote tuin met beek en speelhuisje. Geweldig wandelgebied en interessante cultuur. Bij Trutnov, oost. van het Reuzengebergte. snabilic.comAuthentieke Spaanse vakantiewoning de voet van natuurpark de Montgo, Denia, 2,5 km van zee, wifi, drie 2-pers.slpk, kindvriendelijk, prachtige tuin, alle voorz. binnen 2 km, huur: € 330 tot 430 p/wk, excl. eindschoonm. Info: www.bakkershuisdenia.nl of tel: 0647812170

/ 0433219208 • Bewustzijn

23

0880990983koosvorrinkhuis.nivon.nl/activiteiten.Info:Boeken/koosvorrinkhuis@nivon.nl •

Zie Algemene voorwaarden van het lidmaatschap: nivon.nl/leden • ANBI Nivon stelt Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen beschikbaar voor Sociale Groepsvakanties, begeleid door vrijwilligers. Deze vakanties zijn bedoeld voor kinderen (tot 16 jaar) van ouders met een minimum inkomen. De Sociale Groeps vakanties financiert de groepsvakanties met bijdragen van sponsors, subsidies en fondsen. Giften en donaties aan de stichting zijn van harte welkom. Voor meer info: socialegroepsvakanties.nl De Sociale Groepsvakanties zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan ANBI zijn als het zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

en Qigong

Vorrinkhuis 2/5

• Tijdens

www.meander-voetreflex.nl/inspiratiedagop:• WESTERWOLDE

Vrijwilligers Dankzij de inzet van actieve vrijwilligers faciliteren wij binnen het Nivon mooie activiteiten. Ook jouw waardevolle inzet stellen wij als vereniging op prijs. Neem zelf contact op met een afdeling, Natuurvrienden huis, kampeerterrein of wandelgroep bij jou in de buurt als je zin hebt om mee te doen.

Ervaar

•Te huur:

Dankzij de vrijwilligers kan Nivon mooie activiteiten en accommodaties aanbieden. Voor natuurbeleving, ont moetingen, reizen, ontwikkeling, cultuur en om te genieten.

Draag bij met jouw skills

met de Nivonafdelingen/groep of accommodatie waar je iets wilt doen. Vacatures plaatsen we meestal op de website. PostNL Port betaald Retouradres: Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam nivon.nl/vacatures

Wil jij je ook inzetten voor de vereniging? Je bent van harte welkom! Je kunt huis- of terreinwacht worden bij de accomodaties, komen klussen of helpen bij andere handen spandiensten. Of kom ondersteunen bij een afdeling of Neem(reis)werkgroep.contactop

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.