Nivon - Toorts - Lente - 2024

Page 1

Lente 2024

g

10 0 l e n tes j o n

Z-generatie

Open dag Nivon

aan het woord

7 april


2

TOORTS

Column

Actieve pleisterplaats

D

e kop is eraf, de klok is gaan lopen. Hét jubileum Nivon 100 jaar is aangevangen. We vieren feest omdat het een eeuw geleden is dat de basis is gelegd voor het huidige Nivon. Hoe dat is gegaan en hoe Nivon zich in die afgelopen honderd jaar heeft ontwikkeld, staat beschreven in het jubileumboek dat onlangs van de persen is gerold. Dit jubileumjaar wordt aangegrepen om stevig reclame te maken voor ons zijn, doen en laten. Vier opeenvolgende generaties zijn bij machte gebleken vast te houden aan normen die horen bij de begrippen eerlijk, groen, sociaal en verdraagzaam. Vier generaties achtereen hebben deze kernboodschap van Nivon praktisch handen en voeten gegeven – vrijwillig en in talloze rollen. Als bestuurder, zeilinstructeur, jeugdbegeleider, padmarkeerder, klusser en noem maar op. We zijn denkers en doeners in afdelingen, natuurvriendenhuizen, langeafstandswandelpaden, JUMP, Trefkampen, zeilweken, enzovoort. We slaan op de grote trom omdat we erin geloven dat dit ‘mensenwerk’ verrijkend en vormend is en we hiermee bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Wat minder hoogdravend: we hebben er gewoon plezier in om iets tot stand te brengen. En een feestje op z’n tijd hoort daarbij. Het was niet al die tijd alleen maar rozengeur en maneschijn. Niet in de wereld en niet bij Nivon. Maar elke ‘down’ maakte en maakt krachten los waarvan je denkt: hoe krijgen we het met z’n allen voor elkaar om knelpunten met succes te pareren. Neem het feit van 30.000 leden in het jubeljaar. We zijn uit een diep dal geklommen. Dat geeft ons alle vertrouwen om ook de vraagstukken in de nabije toekomst te kunnen tackelen. Denk aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud van onze natuurvriendenhuizen. Dit, in combinatie met de wens en de noodzaak tot energiebesparing en verduurzaming, is een gecompliceerd vraagstuk. Er is onder-

tussen een brede toekomstgerichte discussie over de huizen opgestart, met 2030 als punt op de horizon. Nivon-eigen houden we meteen alle Nivon-onderdelen tegen het licht; van afdelingen tot wandelen. Wat voor organisatie wil Nivon in 2030 zijn? Hoe blijven we een organisatie van vrijwilligers en leden die via democratische spelregels de koers bepalen? Daarbij hoort ook een gedachtewisseling over ons maatschappelijke engagement. Sinds een paar jaar is vegetarisch koken voor groepen de norm in onze huizen. We lopen mee met de Klimaatmars. We hebben een bijdrage geleverd – en doen dit nog – aan de opvang van vluchtelingen. We werken eraan om een plek te blijven waar mensen zichzelf kunnen zijn en anderen kunnen ontmoeten, in alle vrijheid kunnen discussiëren, een fijne vrijetijdsbesteding vinden. Kortom: we willen een (actieve) pleisterplaats bieden om energie en voldoening uit te halen. Alle ingrediënten zijn aanwezig om van 2024 een mooi en memorabel jaar te maken. Een jaar waar verleden, heden en toekomst samenkomen. Om de filosoof Augustinus te citeren: “Ook al lijkt het nu echt tegenwoordig, het verleden en de toekomst zijn er ook de hele tijd. Het verleden is de aanwezige herinnering, en de toekomst is onze verwachting. Het heden kan niet zonder verleden en toekomst.”•

— Voorzitter Centraal Bestuur

PS: Nivon doet ook dit jaar mee aan de Fiets- en Wandelbeurs op 23, 24 en 25 februari in de Utrechtse Jaarbeurs. Bij die gelegenheid worden onze nieuwste wandelgidsen gepresenteerd. Kom ook!

Kort nieuws

Foto: Ron Manuel

In 2018 kwamen Wilma en Moniek elkaar tegen tijdens de Nivonraad. Wilma was daar namens de Nivon-regio Zuid-Holland en Moniek vertegenwoordigde destijds de werkgroep Zomertreffen. Ze ontdekten dat ze een gezamenlijke passie deelden: wandelen en het organiseren daar omheen. Wilma vertelde enthousiast aan Moniek over de Vogezen, waar talloze natuurvriendenhuizen op de mooiste plekken staan. Al snel werd het plan voor een wandelreis geboren en ontstond de werkgroep Wandel60plus.•

Jubileumboek 100 jaar Nivon

Zie pagina 9 voor meer informatie over het Nivon 100 jaar jubileumboek

De komende en gaande man Naar alle verwachtingen wordt het Centraal Bestuur van Nivon dit voorjaar weer aangevuld tot volle sterkte. Veteraan Herbert Boerendonk heeft inmiddels na ruim zes decennia van enthousiaste en betrokken inzet z'n laatste bestuursvergadering genoten. Kandidaat-bestuurslid Menno Evers stelt zich in deze Toorts alvast voor. Zie pag. 13•

In memoriam Wilma de Ruijter Op 23 januari is Wilma de Ruijter (geb. 1946) onverwacht overleden. Wilma was onder meer drijvende kracht achter de werkgroep Wandel60plus, samen met Moniek Raadt, en actief Nivonlid van afdeling Zuid-Holland West.


TOORTS

3

Inhoud Lente 2024

4

6

8

Onbewust bewust leven

Het moet, het kan. Op voor het plan!

PiKa Festival 2024

10

12

14

Vrouwencursusweken 75 jaar!

Sterft, gij oude vormen… Experimenteren volgens de tijdgeest

18

21

De wildernis van woensdag

Vogelwereld Stand van zaken lente 2024

Natuurvriendenhuizen in Oostenrijks Spital

En verder...

Activiteiten

7 Vacatures 9 Landelijke Open Dag 11 NivonJong: Verbinding! 13 De komende man 16 Prikbord 22 Reizen

26 Activiteiten 27 Februari, maart 28 April 30 Mei


4

TOORTS

Reportage

Onbewust bewust leven

Tekst: Henk Schaaf Foto’s: Henk Schaaf en Hester Schaaf

Hoe kijken jonge Nivonleden naar de toekomst? Doen zij dat met een onbevangen blik, of met zorg? Onverschillig zijn ze zeker niet. Waar staan zij als het om groen en sociaal draait? Op bezoek in natuurvriendenhuis De Hondsrug spraken we hierover met zes kinderen uit de Z‑generatie, tussen 10 en 22 jaar.

Elin de Boer: “Het gaat om ónze toekomst!”

D

e 10-jarige Nils is met zijn ouders fietsend vanuit Groningen naar De Hondsrug in Noordlaren gekomen. Zo’n 20 kilometer. Niks bijzonders, het hoort er gewoon bij. De auto blijft thuis. “Echt een mooie plek”, zegt hij spontaan als ik hem en zijn nichtje Zonne (11) in dit Nivonhuis ontmoet. De families brengen er een deel van de kerstvakantie door. Spelletjes doen, fietsen, wandelen. Tussendoor praat ik met hen over de toekomst (nog ver weg!). Verlegen vertellen de twee basisschoolleerlingen wat zij weten van de klimaatverandering (groot woord!). Nils: “Met de natuur gaat het niet goed. Er zijn minder planten, minder dieren.” Zonne: “Ja jammer, dat het zo slecht is met de natuur. Op school praten we er over. Af en toe doen we in de klas een opdracht. Dan zoeken we allerlei informatie op.” Thuis komt het onderwerp ook op tafel. De gezinnen dragen op hun eigen manier bij aan een gezonder leven. Zonne: “Wij eten altijd biologisch.” Neef Nils: “Wij denken er ook goed over na.” Willen zij zich actief inzetten voor een beter milieu? Nils, aarzelend: “Ik wil er later wel mee bezig zijn. Biologische dingen kopen. Minder met de auto.” Zonne geeft aan dat ze daar nog niet zo over nagedacht heeft: “Maar ik vind wel dat de mensen niet elke keer met het vliegtuig op vakantie moeten gaan.” Kijkdoos Elin de Boer (11) en haar moeder zijn vanuit Eelde naar het nabijgelegen natuurvriendenhuis gekomen. Zij doen een speurtocht in het Noordlaarderbos. Als Nivonleden hebben zij eerder gekam-

Jonathan van der Kris: “Proberen wat groener te zijn.”

peerd bij de Banjaert in Wijk aan Zee: “Leuk, echt héél leuk!” Ook van Elin wil ik horen hoe zij naar de toekomst kijkt. Ze vertelt dat de milieuproblematiek op school zeker behandeld wordt. Bij het combivak aardrijkskunde/geschiedenis/biologie maken de leerlingen soms een werkstuk. De klas probeert via websites te achterhalen wat de klimaatcrisis betekent. “We zijn er dan wel twee weken mee bezig. De ene schrijft een verslag, een ander houdt een spreekbeurt. En ik heb iets gedaan met het thema droogte en een soort kijkdoos gemaakt. Op het Jeugdjournaal zie je er ook vaak nieuws over. Het zou toch fijn zijn als die problemen allemaal een beetje worden opgelost.” Zij snapt niet dat volwassenen de jonge generatie er weinig bij betrekken. “Ze beslissen dan voor ons, de kinderen. Denken volwassenen soms dat wij er niet goed over kunnen nadenken? Het is toch ónze toekomst!”, stelt Elin resoluut. ‘Beetje normaal’ Hoe kijkt een middelbare scholier naar de wereld? Waar ga je voor, waar sta je zelf? Nivon staat voor een samenleving die eerlijk is, groen, sociaal en verdraagzaam. Daarom voelen Jonathan van der Kris en zijn ouders zich op hun plek in de natuurvriendenhuizen. Gekampeerd wordt er ook. De 16-jarige gymnasiast uit Haarlem wil best zijn mening geven over Nivon. Hij beantwoordt mijn vragen per mail. Nivon vindt hij ‘een geweldige vereniging': "Voor iedereen is er iets te beleven. Maar volgens mij kan Nivon wel wat nieuwe input gebruiken.” Hij wenst Nivon na de eerste honderd


TOORTS

Reportage

jaar nog een lang en gezond leven toe: “Jongeren zijn de toekomst van de wereld én van Nivon.” Hij is het eens met Elin de Boer: “De veteranen zouden soms wat beter naar ons kunnen luisteren, of meer kunnen leren van de jongeren.” Jonathan vindt het lastig te bedenken waar hij zichzelf over een paar jaar ziet staan. “Ik verwacht iets te gaan studeren in de richting van scheikunde of natuurkunde. Het zou helemaal geweldig zijn als ik kan helpen de wereld een stukje duurzamer te maken.” Over hetgeen er speelt in de wereld maakt hij zich wel zorgen. “Er zijn zaken die mij mateloos irriteren. Zijn het nou grotere problemen dan waarmee de mensen vijftig jaar geleden te maken hadden? Weet ik niet, want ik was toen nog niet geboren…” Laten mensen eens ‘een beetje normaal’ met elkaar omgaan, vindt hij. “En dan bedoel ik niet de VVD-slogan, maar kijk met een open blik naar de mensen om je heen en leer van ze. Laat je mening horen zonder een ander te kwetsen. Luister ook naar anderen, ook als zij dingen verkondigen waar je het niet mee eens bent. In een groep waar je veel dezelfde meningen hoort moet je niet bang zijn om eerlijk te zeggen wat je zelf denkt.” We moeten met z’n allen proberen groener te zijn, vindt Jonathan. “Natuurlijk is het goed om eerst naar jezelf te kijken. Eet wat minder vlees, pak de fiets, zet de verwarming lager. Maar uiteindelijk redden we daar de wereld niet mee. De oplossingen moeten vooral uit de politiek en van grote bedrijven komen, en die zijn lastig te beïnvloeden. Daar maken vooral veel jongeren zich zorgen om.” Struikelstenen Ten slotte treffen we de zussen Jarieke en Corjanne Haan (20 en 22) aan in De Hondsrug. Corjanne en haar moeder zijn actieve leden van de volksdansgroep bij Nivon Hengelo. De Nivon-waarden onderschrijven zij van harte. “Je hebt hier een plekje voor jezelf, maar er zijn ook altijd mensen om je heen. Elk gezin kookt zijn eigen potje in de keuken, maar je bent verbonden met de andere gasten. Het is niet ieder voor zich, maar – anders dan in de maatschappij – met zijn allen voor elkaar.” De zussen zijn zelf bezig de omgeving een tikkeltje in de goede richting te duwen. “Onbewust bewust”, zo omschrijven de jonge vrouwen kernachtig de eigen levenshouding. Corjanne eet vegetarisch en Jarieke ruimt met Scoutinggroep Nanne Zwiep afval op in natuurgebieden. Een bijzondere activiteit van dezelfde groep is het poetsen van struikelstenen in hun woonplaats Enschede. De groep is vernoemd naar de predikant Nanne Zwiep, die in 1942 is vermoord in Dachau nadat hij zich vanaf de kansel uitsprak tegen de naziterreur. Hij wordt ook zelf herdacht met een steentje. De zussen zouden veel meer aandacht willen voor voedselverspilling en overmatige consumptie. “Mensen brengen oude spullen naar de kringloop en schaffen direct daarna weer iets anders aan. Ze kopen voor de feestdagen mooie kleren die ze na één keer dragen afdanken. We weten ’t wel, het is best moeilijk om niet toe te geven aan nieuwe snufjes.” Corjanne: “Zoals nieuwe technologie, je kunt het niet terugdraaien. Want hoe wil je nou internetbankieren zonder I-phone?” Jarieke: “Ja, je gaat onwillekeurig mee met de rest. Maar wij zijn gelukkig niet merkgevoelig.” Corjanne: “Van waarde is dat je naar elkaar omkijkt. Elkaar helpt als het nodig is.” Haar zus stemt in: “Als je dat doet, krijg je er ook veel voor terug. Geen geld, maar blije gezichten, liefde.”•

De muzikant Thé Lau schreef een prachtig lied. De band The Scene staat er steevast mee in de Top 2000: “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.” De Nivonjeugd weet het.

5


6

TOORTS

Uit de vereniging

Het moet, het kan. Op voor het plan! Een nieuw Plan van de Arbeid, door Michiel Zonneveld

Tekst: Dannie Brus Foto's aangeleverd door Michiel Zonneveld

Nivon viert 1 mei in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, met als vast onderdeel, sinds 2017, de Koos Vorrinklezing. Jan Pronk was in 2017 de eerste die deze lezing verzorgde. Daarna volgden Kathalijne Buitenweg, Merijn Oudenampsen, Sadet Karabulut, Noortje Thijssen & Ferd Crone en Bas van Weegberg. Vast thema is de actuele stand van zaken in de linkse beweging. De spreker wordt nadrukkelijk gevraagd in zijn of haar verhaal voorstellen te doen voor de toekomstige agenda van links. En dat is na de verkiezingen van 22 november 2023 alleen maar belangrijker geworden. Dit jaar is aan journalist Michiel Zonneveld gevraagd de Koos Vorrinklezing 2024 te verzorgen. Geen gemakkelijke opgave, maar hij heeft de uitdaging aangenomen.

Boek omslag: Plan van de Arbeid

M

ichiel Zonneveld is de schrijver van het boek Het Plan van de Arbeid. “Dat kennen we toch,” zullen sommige Nivonners meteen zeggen, en dat klopt. Althans, de titel komt overeen met het Plan dat in 1935 is gemaakt door een commissie vanuit SDAP en NVV. Michiel zegt over zijn ‘ontdekking’ van het Plan: “Een kennis vroeg me of ik wilde helpen een bestemming te vinden voor de boekenverzameling van zijn vader. Die boekenverzameling bleek een schatkamer vol oude werken over de socialistische beweging. Bij het uitruimen kon ik het niet laten regelmatig een van de boeken open te slaan. Tussen al die geschriften lag Het Plan van de Arbeid. Ik heb de verleiding weerstaan om me een

Michiel Zonneveld

deel van de collectie toe te eigenen. Met één uitzondering: Het Plan van de Arbeid. Wat me aansprak, en dat steeds meer is gaan doen, was dat het zo duidelijk richting gaf. Het doel – het verzekeren van bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil – was in het rapport zowel de start- als bewegingsmotor, het criterium waaraan alles ondergeschikt was.”

Dreiging toen en nu 1935 was er de dreiging van oorlog en het opkomend fascisme en nationaal-socialisme. De politieke verdeeldheid was in die jaren dertig niet minder dan die nu is. Toen deden vierenvijftig partijen mee aan de verkiezingen van de Tweede Kamer (die toen nog honderd leden telde). Daarin zaten uiteindelijk


TOORTS

Uit de vereniging veertien partijen, waaronder de eenmansfracties van De Nederlandse Boeren-, Tuinders- Middenstandspartij en het Verbond voor Nationaal Herstel - slechts één minder dan de vijftien partijen en partijtjes die het Binnenhof op dit moment bevolken. Die dreiging in 1935 was een extra reden om met een democratisch alternatief te komen dat de hoop op vooruitgang herstelde. Want ook in Nederland spraken de autoritaire alternatieven tot de verbeelding. Overal ontstonden fascistische en semi-fascistische partijtjes. 1935 was het jaar waarin de fascistische NSB meedeed aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ze haalde in één klap acht procent van de stemmen. “Ik kan het oude Plan natuurlijk niet lezen zonder te denken dat ook in deze tijd de democratie wankel is. Misschien minder dan toen, maar er gebeurt veel te veel om de ongerustheid weg te nemen. Zou je met een alternatief zoals het Plan van de Arbeid niet de hoop op vooruitgang en daarmee het vertrouwen in de democratie kunnen versterken?” vraagt Michiel zich af. “Vrijwel meteen nadat ik het in handen kreeg, werd ik gegrepen door het verlangen naar een nieuw Plan van de Arbeid.” Michiel Zonneveld heeft dat verlangen kunnen omzetten in een boek dat vorig jaar op 1 mei is gepresenteerd. Het boek bevat tien concrete voorstellen voor een nieuw Plan van de Arbeid. Wil je daar meer van horen, kom dan op 1 mei aanstaande naar het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. •

1 mei-viering Koos Vorrinkhuis, Lage Vuursche.

Inloop vanaf 13.00 uur, aanvang 1 mei-viering 14.00 uur. Toegang is gratis. Alvast inlezen? Plan van de Arbeid, 160 pagina's. Uitg. Querido. €17,50

Vacatures Allardsoog:

coördinator vrijwilligers & coördinator huishoudelijke zaken gezocht Allardsoog is het gezellige natuurvriendenhuis van Nivon op de grens van Friesland, Groningen en Drenthe. Het ligt aan de rand van Natura 2000gebied ‘t Mandefjield, tussen Een-West en Bakkeveen. Zo’n 50 vrijwilligers zijn betrokken bij het reilen en zeilen van Allardsoog, onder meer in een technische en tuinploeg, als huiswachten of in de activiteitencommissie. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat onze gasten zich prettig en op hun gemak voelen. Voor beheer en onderhoud van Allardsoog zijn steeds nieuwe vrijwilligers nodig. We kunnen altijd versterking gebruiken, met andere woorden: we zijn op zoek naar jou!

Wat vragen we van je? Je past bij ons als je enthousiast, sociaal en gastvrij bent. Je houdt van aanpakken, in een team werken. Je bent handig en praktisch ingesteld. Met name voor de technische krachten zijn we op zoek naar mensen uit de omgeving van het drieprovinciënpunt.

Wat mag je van ons verwachten? Een gezellige accommodatie, een enthousiast team, reiskostenvergoeding, tweejaarlijks vrijwilligersweekend en altijd voldoende klussen om op te pakken! Ook word je ingewerkt zodat je je werk met plezier kunt gaan doen. Omdat een van onze coördinatoren, na jaren met plezier gewerkt te hebben, in september gaat stoppen, zoeken we op dit moment:

• een coördinator vrijwilligers; • en een coördinator huishoudelijke zaken. Voor beide functies geldt dat je automatisch lid wordt van de beheercommissie (BHC). Wil je meer weten? Neem dan contact op met Mieke Minkes (0654304195, vz.allardsoog@nivon.nl)

Algemeen oproepje En zo zijn er meer vrijwilligersvacatures. Doe je ook mee?! Kijk op de nivon.nl

7


8

TOORTS

Uit de vereniging

PiKa Festival 2024

100 jaar en verder Vrijdagmiddag 17 mei gaat om 14.00 uur het PiKa Festival 2024 van start! Natuurlijk staan we dan ook stil bij 100 jaar Nivon: wat we hebben bereikt, waar we nu staan, en waar we naartoe gaan.

P

iKa Festival is hét festival waar voor jong en oud iets te doen, te beleven en te ontdekken is. De naam PiKa is een samentrekking van de oude naam Pinksterkamp. En zo voelt het ook een beetje: alsof je een weekend lang op kamp bent! PiKa Festival is geen camping met een heel vol activiteitenprogramma, maar een (familie)festival waar mensen elkaar ontmoeten en samen zorgen voor een heerlijk weekend. Lezingen, workshops, kleinkunst, sport en spel, muziek en nog veel meer – dat is er allemaal. De activiteiten worden vooral door Nivon-leden verzorgd, met en voor elkaar. Op het PiKa Festival staat daarom ook een ‘uitzendbureau’ voor kleine hand-en-spandiensten. Op deze manier draagt iedereen een steentje bij. Aanmelden vanaf 1 maart! Aanmelden kan via onze website pikafestival.nivon.nl Vroege vogels die zich voor 16 mei aanmelden maken gebruik van het vroegboektarief. Na 16 mei gaan de tarieven 10% omhoog. Maar aanmelden kan zelfs tijdens het festival nog.

Tarieven voor het gehele weekend:

2024 kamperen

ABK-huis

Afgerond Nivon lid

25 +

€ 78,00

Nivon lid

18 tot 25 jaar

€ 53,00

Nivon lid

6 tot 17 jaar

€ 48,00

Nivon lid

0 tot 5 jaar

€ 14,00

Geen lid

25 +

€ 117,00

Geen lid

18 tot 25 jaar

€ 79,50

Geen lid

6 tot 17 jaar

€ 72,00

Geen lid

0 tot 5 jaar

€ 21,00

Nivon lid

25 +

€ 142,00

Nivon lid

18 tot 25 jaar

€ 142,00

Nivon lid

6 tot 17 jaar

€ 100,00

Nivon lid

0 tot 5 jaar

€ 21,00

Geen lid

25 +

€ 202,00

Geen lid

18 tot 25 jaar

€ 202,00

Geen lid

6 tot 17 jaar

€ 150,00

Geen lid

0 tot 5 jaar

€ 31,50

De tarieven zijn inclusief alle activiteiten. Een parkeerkaart kost € 6,00 en een elektra-aansluiting op het kampeerterrein €12,50. Heb je een minimaal inkomen en sta je ook zo geregistreerd bij Nivon? Dan kom je (alleen bij kamperen) in aanmerking voor het speciale minimatarief (ongeacht leeftijd). Trefveld voor alleengaanden Het Trefveld – afgeleid van de Nivon Trefkampen – is al jaren een groot succes. Wil je kamperen en andere mensen ontmoeten; samen met anderen activiteiten ondernemen tijdens het festival; gezamenlijk koken en eten; of als gezellige campingburen met elkaar borrelen en de dag doornemen? Dat kan allemaal op het Trefveld. Wij zorgen ervoor dat er enkele picknicktafels staan zodat er centrale ontmoetingsplekken zijn. Wil je als eerste weten wat de programmaonderdelen zijn of neem je graag een kijkje achter de schermen bij het PiKa Festival? Volg ons dan op Facebook & Instagram!

Vragen over het aanmelden, of over PiKa Festival in het algemeen? Mail naar pikafestival@nivon.nl. Wil je dat weekend een kamer reserveren in het ABK-huis? Dan gaat dat ook via pikafestival@nivon.nl. Mensen op hoge leeftijd en diegenen die om andere redenen niet (meer) kunnen kamperen hebben voorrang. Nivon 100 reünie zaterdag 18 mei Op zaterdag 18 mei vindt de grote Nivon 100 reünie plaats, tijdens PiKa Festival. Dan wordt onder andere het jubileumboek officieel gepresenteerd. Ook is er alle gelegenheid om bij te kletsen en treedt het Zang- en Muziekgilde op. De reünie start om 11 uur.•

Meer informatie over PiKa-activiteiten vind je op pikafestival.nivon.nl


TOORTS

Uit de vereniging

Van harte gefeliciteerd allemaal! Dit jaar zindert van de extra activiteiten omdat we ons eeuw feest vieren. Maak (nader) kennis met Nivon tijdens de

Landelijke Open Dag op zondag 7 april Ben je benieuwd hoe het natuurvriendenhuis of kampeerterrein bij jou in de buurt eruitziet? Wat er allemaal gebeurt bij je lokale afdeling? Wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld op reis te gaan met Nivon of mee te doen aan een leuke activiteit? Wat er georganiseerd wordt voor kinderen? Dit is je kans om het allemaal te ontdekken! En neem je vrienden en familie mee om ook eens nader kennis te maken met deze bijzondere vereniging. Door het hele land ontvangen onze vrijwilligers je op zondag 7 april met open armen. Van de Gronselenput in het puntje van Zuid-Limburg tot Allardsoog in Groningen en De Grutto bij Delft, en alles ertussen: wees welkom! Op de speciaal opgetuigde website jubileumboek tot activiteiten.

100jaar.nivon.nl zijn alle feestelijke elementen te vinden – van

Jubileumboek 100 jaar Nivon Jubileumboek 100 jaar Nivon Vanaf de landelijke Nivon Open Dag op zondag 7 april is het langverwachte Jubileumboek verkrijgbaar. Vroege vogels kunnen nu al een exemplaar reserveren, tegen een vroege-vogel-prijsje. Prijs voor leden € 23,95 (daarna 28,95), voor niet-leden € 30 (daarna € 37,50). Meld je nu al als vroege vogel via de speciale jubileumwebsite van Nivon: 100jaar.nivon.nl/jubileumboek. Je krijgt dan een mailtje zodra het boek met korting te bestellen is.•

9


10 TOORTS

Uit de vereniging Hoe zijn jullie bij Nivon terecht gekomen? Wij kennen elkaar van Nivon Jongerenwerk, waar we samen kinderkampen in Amsterdam hebben gedaan, georganiseerd door de commissie Jeugdwerk. Dat is al meer dan veertig jaar geleden. Later vroeg een kennis van Nivon of we iets wilden doen voor Het Zeehuis. We hebben toen eerst twee weekenden geholpen tijdens een werkweekend en niet lang daarna zijn we huiswacht geworden.

Tekst: Jet Kooderings

Vrijwilligers in de spotlight

Wie? Rob en Elly van Aggele-Battermann (resp. 74 en 70 jaar) zijn actief betrokken bij Het Zeehuis in Bergen aan Zee. Ze wonen al veertig jaar in Purmerend, komen allebei uit de onderwijswereld en hebben vier kinderen, waarvan één dochter regelmatig in de zomer bijspringt als huiswacht. Volgens ingewijden zijn Rob en Elly hele lieve mensen, met een groot hart voor Nivon. Reden om hen een keer in de schijnwerper te zetten. Elly doet het woord namens hen beiden.

Wat doen jullie nu voor Nivon? Rob is ongeveer dertig uur per week bezig als aanmeldsecretaris. Gelukkig is er wel iemand uit het bestuur achterwacht, daardoor kunnen we ook weleens op vakantie. En iedere dinsdag zijn we bij Het Zeehuis en doen dan lopende klussen. Ik ben actief als interim-coördinator huishoudelijke zaken. Dat betekent dat ik de voorraden bijhoud. Rob is nu drie jaar aanmeldsecretaris, daarvoor was hij assistent aanmeldsecretaris. Eigenlijk is hij al dertig jaar actief in het bestuur, ook als voorzitter en secretaris. Net na mijn pensionering heb ik zes jaar in het bestuur gezeten als secretaris. Nu ben ik sinds drie jaar uit het bestuur. Daarnaast zijn we drie keer per jaar huiswacht. Maar we vallen ook in bij calamiteiten en soms koken we als er een verzorgde week is.

Welke plaats neemt Nivon in jullie leven in? Onze kinderen zeggen altijd ‘jullie wonen en leven in Het Zeehuis’ en het is waar: we zijn daar veel mee bezig. Maar dat vinden we dan ook prettig. We vinden het leuk om wat te doen voor Nivon, we voelen ons betrokken bij die club en het geeft inhoud aan ons leven. Is er nog tijd voor andere dingen? Ik ben secretaris van de plaatselijke korfbalclub en onlangs zijn we samen in het Nivonbestuur gestapt van afdeling Purmerend en omstreken. We willen daar in de toekomst wandelingen gaan opstarten, maar daar nemen we even rustig de tijd voor. Wat vinden jullie belangrijk in het leven? In de eerste plaats gezondheid. Maar ook dat het goed gaat in de wereld en met de natuur. We wandelen graag en willen dat het leefbaar blijft, ook voor de generaties na ons. Verder hopen we dat er voldoende vrijwilligers actief blijven om Nivon ook de komende 100 jaar te laten voortbestaan. In deze rubriek zetten we elke keer een Nivon-vrijwilliger in het zonnetje. Wil je iemand aanmelden? Mail een korte toelichting naar toorts@nivon.nl•

Vooraankondiging:

Nivon Vrouwencursusweken 75 jaar! In het Nivon-jubileumjaar 2024 hebben ook de Nivon Vrouwencursusweken iets te vieren: in november worden de vrouwencursusweken voor de 75e keer gehouden! Hiermee zijn ze de langstlopende jaarlijkse activiteit van Nivon. De eerste vrouwencursusweken werden in 1948 georganiseerd. Dit jaar vinden de weken plaats in natuurvriendenhuis De

Bosbeek in Bennekom. De eerste week is van 4 t/m 8 november 2024 en de tweede week van 11 t/m 15 november 2024. De indeling van de gastvrouwen staat nu al vermeld op: www.vcw.nivon.nl In de volgende Toorts, die in mei uitkomt, komt nadere informatie over het thema en over de wijze van aanmelden. Vrouwen die

eerder deelnamen, of die in 2023 op de wachtlijst stonden, ontvangen eind april, begin mei een mail over de VCW 2024. P.S. In de Toorts van zomer 2023 stond een reportage over de geschiedenis van de cursusweken. Deze Toorts is online terug te vinden op nivon.nl•

Eerder aanmelden is niet mogelijk, maar als je geïnteresseerd bent, noteer de data dan alvast!


TOORTS

Uit de vereniging Column NivonJong

Verbinding!

H

et is april 2022. Corona houdt ons niet langer binnen, de winter begint nu zelf haar winterslaap en ik zat door mijn Instagram feed te scrollen. De ene advertentie wordt gevolgd door de andere. En de meeste veeg ik met een snelle swipe weer weg. De meeste…

Want waar het gros mijn netvlies direct verlaat, was er eentje die mij wel erg opviel. “Kanoweekend in de Biesbosch” stond er. Gesponsord door “NivonJong”. Een organisatie waar ik nog nooit van had gehoord. Toch wist het mijn aandacht te trekken. De bijgevoegde foto met een aantal vrolijke gezichten, midden in de natuur terwijl op de achtergrond de zon het gouden uurtje sloeg, maakte het des te interessanter. Enthousiast gemaakt door de advertentie klikte ik al snel door naar de activiteiten pagina op hun site. Naast dit kanoweekend bleek er nog meer georganiseerd te worden. Van een wildpluk-workshop tot een bushcraftweekend. Voor mij twee termen die ik nog niet eerder had gehoord. Echter, voor ik het wist had ik een aantal weekendjes voor mezelf ingepland. We gaan een paar maanden verder, en het moment is daar. Met een groep enthousiaste jongeren dobberen we op de wateren van de Biesbosch. De zon verwarmt onze gezichten en Koos vertelt enthousiast over de prachtige omgeving en haar bewoners: bevers. Zonder dat ik er naar op zoek was, heeft NivonJong mij in korte tijd gegeven wat ik miste — verbinding. Met de natuur, maar ook met gelijkgestemde mensen om mij heen. Iets wat mij tijdens de voorgaande jaren heeft verlaten, en nog geen wederkeer had gemaakt. Als Sven (onze voorzitter) vervolgens tijdens het avondeten laat vallen dat er een nieuwe bestuursfunctie aan zit te komen, word ik meteen enthousiast. Vol inspiratie begon ik aan mijn brief, en vertelde daar, net als hier, wat NivonJong mij per toeval heeft weten te brengen. En hoe ik dat gevoel met zoveel mogelijk mensen wil delen. Niet veel later werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Het resultaat moge duidelijk zijn. Het was hier in het bestuur, dat Céline mij attendeerde op het project Klimaatrechtvaardigheid van IYNF (International Young Naturefriends). Enkele weken later bevond ik mij onder een groep van 25 internationale jongeren. Hier werd dit gevoel van verbinding alleen maar herbevestigd. Want ondanks dat onze achtergronden zo verschilden, waren we van binnen meer gelijk dan dat we anders waren. De Natuurvrienden hebben mij twee dingen doen realiseren. Als eerste ben ik er heilig van overtuigd dat het hebben van de juiste mensen om je heen één van de meest waardevolle dingen is die men kan nastreven. En als klimaatactivist weet ik dat, voor je ergens voor kan strijden, je dicht bij je doel moet staan. Deze vereniging geeft mij beide: een community van prachtige mensen, en een versterkte waardering voor de natuur. Als bestuurslid probeer ik dit met zoveel mogelijk jongeren te delen. En wat is een beter moment om mensen grootschalig in verbinding te brengen dan PiKa Festival ‘24? Het jaar van Nivon 100? Ik zie jullie daar. — Juul Mous, Evenementencoördinator•

NivonJong is de jongerenafdeling van Nivon. Speciaal voor iedereen tussen de 15 en 30 jaar organiseert NivonJong adembenemende evenementen. Check hiervoor: nivonjong.nl

11


12 TOORTS

Geschiedenis

Sterft, gij oude vormen…* Experimenteren volgens de tijdgeest Tegenwoordig zoek je via internet op hoe je een activiteit organiseert. Dan stuit je al gauw op een lijstje ‘veelgestelde vragen’. De antwoorden zijn vaak net zo vanzelfsprekend als de tips uit Nivon-kaderblad Stuwing in de jaren zestig. Al bladerend in dat oude kaderblad is het leuk om te zien dat gezocht wordt naar mogelijkheden en vormen die aansluiten bij of soms vooruitlopen op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat doen we dit jaar al honderd jaar...

E Tekst: Sjoerd Kemeling

en ‘Zoemconferentie’, zo noemen de Nivon-jongeren hun congres in 1965. Het jongerenwerk bestaat dan vijf jaar; hoog tijd om te bezinnen. Waar zijn we mee bezig? Zijn we op de goede weg? “Want,” schrijft Siem Rijpma in Stuwing, het Nivon-kaderblad: “Ons jongerenwerk is IN, maar voor je het weet ben je weer OUT.” En hij vervolgt: “Een Zoemconferentie is een groepsgewijze, spontane discussie over belangrijke vragen, waarvan vrijwel onmiddellijk een samenvatting kan volgen door alle groepsmeningen naast elkaar te leggen.” De honderdvijftig afgevaardigden hadden de vragen vooraf niet gekregen. “Het was onze bedoeling spontane reacties te krijgen.” De uitkomsten van dit Zoemexperiment werken de Nivonjongeren het jaar daarop in twee weekenden uit. Een van de resultaten is het opzetten van vakantiereizen voor en door jongeren. Die reizen zijn er nog steeds.

Nivon kaderblad Stuwing, 1965

* Vrij naar De Internationale.

Ontwikkelingswerk Niet alleen de jongeren experimenteren geheel volgens de tijdgeest in die dagen met nieuwe vormen. Ook de rest van de organisatie zoekt naar nieuwe mogelijkheden om het ontwikkelingswerk – het zit niet voor niks in onze naam – gestalte te geven. In vroeger dagen omarmt Nivon al de opkomst van de film: al in de roerige jaren twintig rolt de ‘Rode Filmbus’ door het land die “tot in de kleinste gehuchten met kunst- en ontwikkelingsfilms” de kijkers “aangename, leerrijke en ook verheffende avonden bezorgt.” Aan het stuur Jef Last, die als filmoperateur ook met luide stem


TOORTS 13

Uit de vereniging zorgt voor de explicatie bij de getoonde beelden. Film wordt dan bij uitstek geschikt gevonden om de kijkers kennis te laten nemen van diverse onderwerpen. In de jaren zestig streeft de televisie op dit terrein de film voorbij. Teleac zendt vanaf 1963 tal van educatieve programma’s en cursussen uit. Dat soort televisieprogramma’s leent zich ervoor, althans dat is de gedachte, om er in huiselijke kring met een overzichtelijk groepje mensen naar te kijken en om de inhoud met elkaar te bespreken. Dat laatste is noodzakelijk voor de broodnodige verdieping. Het ‘opwekken tot eigen oordeel’ staat daarbij voorop. En een goede voorbereiding is dan natuurlijk onontbeerlijk. Stafkracht Michiel Faassen wijdt er in Stuwing een heel artikel aan. Hij pakt de zaak serieus aan en laat werkelijk niets aan het toeval over. Hij beschrijft niet alleen het belang van de gespreksleiding, maar ook het maken van verslagen van de bijeenkomsten. Faassen stelt zelfs een veelheid aan praktische wenken op voor hen die in groepsverband een televisiecursus willen volgen.

Kandidaat-bestuurslid Menno Evers

De komende man Afgelopen maanden zijn veel telefoontjes gepleegd en gesprekken in levende lijve gevoerd die begonnen met de vraag: “We zoeken een nieuw lid van het Centraal Bestuur. Is dat iets voor jou?” De reacties waren steeds positief, echter in bijna alle gevallen bleken obstakels bij nader inzien te groot – met name de factor: onvoldoende tijd. Hoe leuk is het dan als er zelf iemand opbelt en begint met de woorden: “Zeg, ik las in Toorts dat het Centraal Bestuur nieuwe leden zoekt. Dat lijkt me wel wat!” Een kennismakingsgesprek was snel gepland en inmiddels loopt de beller, Menno Evers, mee met het bestuur van Nivon. De verwachting is dat in april aan de Nivonraad wordt voorgesteld om Menno te benoemen. Ter nadere kennismaking beantwoordt hij alvast vijf vragen. Vertel eens iets over jezelf. Als geboren Amsterdammer woon ik nu zo’n veertien jaar in Haarlem. Op mijn levensklok staat nu 69 - en die tikt nog prima. Ik heb drie kinderen, die het naar hun zin hebben met hun leventje, relatie en werk. Mijn werkend leven begon ik als maatschappelijk werker. Niet vanuit een kantoor met spreekuren, maar vanuit een buurthuis – de contacten werden gelegd bij bijvoorbeeld de koffieochtenden van de peuterspeelzaal en bij de ‘disco-avonden’ van de jongeren. In dat werk heb ik ontdekt dat individuele hulpverlening alleen niet voldoende is om de oorzaak van problemen op te lossen. De stap daarna – stadsdeelwethouder in de Amsterdamse Rivierenbuurt – lag voor de hand; een GroenLinks bestuurder met onderwijs, sociale vernieuwing, welzijn en financiën op het bord. Na een aantal jaren als zelfstandige werd ik gebiedsverbinder in Haarlem – letterlijk het verbinden van het vitale leven in de wijken en de stroperigheid van de gemeentelijke organisatie. Het meeste plezier had ik bij het ontwikkelen van festivals, wijkmagazines en wijkgerichte samenwerking. Ik zing in een koor (als bas). Verder is er veel tijd voor wandelen, kunst en cultuur.

In de hoek “Uiteraard is het belangrijk, dat iedere deelnemer het beeld goed kan waarnemen. Daartoe dient gelet te worden op: de afstand tot het toestel. Deze is afhankelijk van de breedte van de beeldbuis. Het beste is niet te ver van het toestel te zitten, aangezien dan veel detail van het beeld verloren gaat.” Hij levert er zelfs een lijstje bij met diameters van toestellen en de daarbij behorende minimum- en maximumafstanden. Zo geldt voor beeldbuizen van 43 cm en 48 cm een afstand van 2,5 m tot 5 m. “Naarmate de hoek waaronder men het beeld waarneemt groter wordt, neemt ook de beeldvertekening toe.” En… “bij gebruik van een vierkante huiskamer kan men enige ruimte winnen door het plaatsen van het toestel in de hoek van de kamer.” “Het beste zou zijn dat het toestel zich op ooghoogte bevindt. Is het in verband met de ruimte en het aantal deelnemers gewenst het toestel boven ooghoogte te plaatsen, dan verdient het aanbeveling het toestel iets voorover te laten hellen, bijv. door het plaatsen van een boekje onder de achterkant van het toestel.” En ook geeft Faassen nog wat tips over de verlichting van de ruimte en over het gewenste geluidsvolume.• Bron: Nivon archief

Waarom en wanneer ben je lid van Nivon geworden? In 1964 hebben mijn ouders leren kamperen (letterlijk) met Nivon. In datzelfde jaar volgde ook onze eerste buitenlandse Nivon-reis: met de bus naar de camping bij Luttenbach in de Vogezen. In 1987 ben ik zelf lid geworden van Nivon. Naast het idee van solidariteit was het Trefkamp een zeer aanlokkelijk vakantiedoel.

Wat vind jij de essentie en/of kracht van Nivon? De essentie van Nivon ligt wat mij betreft in de ontmoeting, het verbonden voelen met anderen, de saamhorigheid. En je mag je best trots voelen – als Nivonlid: je bent een heel klein stukje eigenaar van zoveel mooie huizen en terreinen.

Wat maakt voor jou besturen leuk en inspirerend? Nivon heeft ruim twintig afdelingen met een divers aanbod aan activiteiten. Echter, er zijn duizenden leden die buiten een afdeling vallen. Het lijkt mij geweldig om te onderzoeken of er met nieuwsgierige, enthousiaste Nivonners nieuwe afdelingen kunnen worden gestart. Je kunt nu al kijken op de Nivon-website welke activiteiten de bestaande afdelingen aanbieden. Ter inspiratie! Meld je als je ideeën hebt: Mevers@nivon.nl

Nivon denkt in alle geledingen na over de toekomst, met 2030 als stip op de horizon. Welke inbreng/rol wil jij hebben in deze discussie? 2030 is door Nivon gekozen als mijlpaal voor de verdere ontwikkeling. Voor mij begint dat (over)morgen. In die discussie vind ik het belangrijkste dat alle leden aan bod kunnen komen en dat de actieve vrijwilligers (in afdeling, huis, terrein, werkgroep) zelf de kans hebben om

de toekomst van Nivon vorm te geven.


14 TOORTS

Internationaal

Natuurvriendenhuizen in Oostenrijks Spital In het 2250 zielen tellende Oostenrijkse dorp Spital, aan de voet van de Pyhrnpas, staan maar liefst drie natuurvriendenhuizen binnen de gemeentegrenzen. Han Verschuur ging er op bezoek.

Tekst: Han Verschuur Foto's: aangeleverd door Han Verschuur

I

n 1984 openden de Naturfreunde van Opper-Oostenrijk tegenover de kerk het sport- en congreshotel Freunde der Natur, dat het kwakkelende vakantiedorpje een boost moest geven. Je kunt het beschouwen als het natuurvriendenhuis van de toekomst. Of als een uit de hand gelopen prestigeproject... De manager van deze eerste versie van het hotel is inmiddels al jaren burgemeester van het dorp. Vijf jaar geleden zijn er miljoenen geïnvesteerd in het hotel. Het heeft nu 75 kamers, allemaal voorzien van faciliteiten als een eigen badkamer met föhn en flat screentv, vijf nieuwe vergaderzalen, een lounge met bar, een nieuw restaurant, een wellnesszone met sauna, fitnessruimte en klimwand. Het bedrijf is ondergebracht in een aparte bv van de Natuurvrienden in Opper-Oostenrijk. De kamers worden via Booking.com en andere boekingsplatformen in de markt gezet. Zo kan je er voor €81 overnachten, inclusief vorstelijk ontbijtbuffet – met papaja en ananas... De duurzaamheids-ambitie van Natuurvrienden had (in elk geval tijdens mijn verblijf daar) nog geen postgevat in hotel Freunde der Natur. De huidige professionele hotelmanager is bepaald niet het type ‘Hüttenwart´ die zelf met de pollepel zwaait, de kachel opstookt en ook nog wandelroutes uitstippelt voor zijn gasten. Slechts dertig procent van de accommodaties beschikt nog over een gastenkeuken.

De voettocht naar het Rohrauerhaus verloopt over een lengte van anderhalve kilometer door de Vogelgesangklamm. Nivon-stijl Wellicht een interessant project, maar geen optie voor Nivon. Ook wij zijn aan het upgraden, maar bij ons is de exploitatie vooralsnog principieel gebaseerd op de inzet van vrijwilligers. Wij kiezen bewust voor een sobere inrichting van de kamers. Het gaat tenslotte primair om de ontmoeting en die stimuleer je niet met een grootbeeldtv-toestel op elke kamer. Wél met een keuken voor gezamenlijk gebruik! Bij de Oostenrijkse Natuurvrienden is inmiddels de helft van de hutten en huizen verpacht. Maar gelukkig treffen we in het fraaie Spital ook een natuurvriendenhuis in Nivon-stijl.

Rohrauerhaus ligt tamelijk afgelegen op 1348 m hoogte. Vanaf het dorp Spital is het ongeveer 2,5 uur lopen (met overbrugging van 700 hoogtemeters). Er rijden ook pendelbusjes tot halfweg, naar de Bosruckhütte. Vanaf daar is het te voet nog een klein uurtje.


TOORTS 15

Internationaal

Het huis ligt gunstig aan langeafstandswandelroutes. Natuurvrienden uit Linz startten in 1923 met de bouw. Helaas brandde het huis in 1933 tot op de fundering af, een jaar voordat de Naturfreunde in Oostenrijk na een fascistische staatsgreep werden verboden. Na de oorlog duurde het tot 1957 eer het nieuwe Rohrauerhaus geopend werd. Het Rohrauerhaus is anno 2023 een van de acht natuurvriendenhuizen die voldoen aan het Oostenrijkse milieulabel. Daarvoor is vanaf 2020 €120.000 geïnvesteerd, waarvan €100.000 aan Europese middelen. Het dieselaggregaat wordt volledig vervangen door zonne-energie in combinatie met een accu. Het aggregaat is er alleen nog voor noodgevallen. Het Rohrauerhaus heeft 38 slaapplekken, voor de helft in meerpersoonskamers en voor de andere helft op de slaapzolder. De overnachtingsprijs varieert tussen 35 en 43 euro. En nóg een natuurvriendenhuis... Natuurvriendenhuis Wurzerarm ligt ook bij Spital, op 1393 m hoogte, in het Totes Gebirge. Het is ooit gebouwd door een lokale Naturfreundeafdeling, midden in het gelijknamige

Naturfreunde in Oostenrijk De deelstaat Opper-Oostenrijk heeft nog geen anderhalf miljoen inwoners. Ruim drie procent daarvan is aangesloten bij de Oostenrijkse Natuurvrienden. Zou in Nederland de belangstelling proportioneel even groot zijn, dan zou Nivon zo'n 600.000 leden hebben... Dat maakt duidelijk dat de Natuurvriendenbeweging in Oostenrijk (het land van oorsprong) en vooral in Opper-Oostenrijk een andere status heeft dan bij ons. Voor de Natuurvrienden daar is hun vrijetijdsclub primair een alpine sportvereniging (inclusief bergsportverzekering). Daarnaast heeft onze Oostenrijkse zusterorganisatie de status van officieel erkende natuurbeschermingsorganisatie. De Oostenrijkse Naturfreunde bezitten honderddertig berghutten en huizen, waarmee het bergland mooi ontsloten wordt voor ontdekkingsreizigers uit binnen- en buitenland. De meeste accommodaties zijn inmiddels zo'n 70 tot 100 jaar blootgesteld aan weer en wind en worden met aanzienlijke nationale en Europese overheidssteun onderhouden, uitgebreid en verduurzaamd. Voorwaarde bij de subsidieverstrekking is wel dat de hutten minstens op een half uur loopafstand van de openbare weg moeten liggen. Ligt de accommodatie boven de 1400 meter, dan is er nog aanvullende subsidie. Ongeveer de helft van de Oostenrijkse natuurvriendenhuizen voldoet aan de criteria voor overheidssteun.

Alois Rohrauer 70 jaar oud

Een en al gastvriendelijkheid Bij de aanblik van het Rohrauerhaus in het Kalkgebergte bij Spital gaat mijn Natuurvriendenhart toch wat sneller kloppen. Het kan er in de winter flink sneeuwen en dan is het huis moeilijk bereikbaar. Toch houden de pachters Martin Heidlmair en Cornelia Pöttinger het huis het hele jaar open, op november en december na. Martin en Cornelia zijn voor hun rol geboren en stralen een en al gastvriendelijkheid uit. Om elk misverstand uit de weg te ruimen is Martins T-shirt bedrukt met het opschrift 'Naturfreund. Er worden voornamelijk vleesloze maaltijden geserveerd, zoals spinazieknödels. Wie eerder een knödeltrauma heeft opgelopen, is daar met Martins spinazieknödels - in een botersausje met vers geraspte kaas - snel van verlost. Gasten worden met raad en daad bijgestaan om hen te waarschuwen voor gevaren onderweg en om te helpen de mooiste routes uit te stippelen.

wandel- en wintersportgebied. Het draait op vrijwilligers en richt zich op zelfverzorgers. Wel moeten drankjes in het huis worden afgenomen, omdat dat een inkomstenbron is. Met uitzondering van de maanden mei en november is het huis het hele jaar open. Het huis biedt ongeveer 40 slaapplaatsen, voor de helft in zogenoemd Matratzenlager. Overnachting is al mogelijk vanaf 16 euro. Vanaf Spital kan je met de Wurzenbahn naar 1420 m hoogte, op de Wurzenalm. Vanaf daar is natuurvriendenhuis Wurzerarm slechts tien minuten lopen. Mountainbikes kunnen mee in de kabelbaan.•

De man met de zeis Spital is geboortedorp van Alois Rohrauer (1843-1923), de oprichter en charismatisch voorzitter van de Natuurvrienden-organisatie in Oostenrijk. In Spital werd hij tot zeissmid opgeleid. Door opkomende concurrentie uit het Roergebied weken de zeishandelaren uit Ober-Österreich uit naar Rusland. Toen er in 1863 in het door Rusland geannexeerde Polen een volksopstand uitbrak werd de handel van zeisen verboden, omdat de partizanen ze als wapen gebruikten. Rohrauer nam toen ontslag als zeissmid om in Wenen zijn geluk te zoeken in de metaalindustrie. Hij werd actief in de prille vakbeweging en trok volle zalen als begenadigd redenaar.

Huis Wurzerarm

Wurzerarmbahn


16 TOORTS

Uit de vereniging

Prikbord Het prikbord is bedoeld voor iedereen die iets wil delen met andere 'Nivonners': een oproep, een compliment of juist een kritische noot, een korte anekdote of een mooie foto. Stuur jouw inzending naar toorts@nivon.nl en vermeld 'prikbord' in het onderwerp. @doredevries #outdoorphotography #drenthepad #oerdrenthe

Bedankje In de winter-Toorts stond een mooi artikel over de Sociale Vakantieweken. Hier

Het Zeehuis Het Zeehuis is m'n baken door de jaren heen.

hebben we veel reacties op gekregen: nieuwe vrijwilligers om deze weken tot een succes te helpen maken, en diverse

Een Bleekneusje benoemd in de jaren 50 plus.

donaties om ons werk financieel mogelijk

Toen moest ik aansterken, voorwaar een hele klus.

te maken. Allemaal enorm bedankt.

Zusters zaten daar niet mee En in 'no time' was ik weer oké.

Samen maken we er wat moois van! Doky Verhagen Voorzitter werkgroep Sociale Groepsvakantie

Ettelijke jaren later gingen mijn kids er op schoolkamp. Het was één groot feest, voorwaar geen ramp. Uiteindelijk vierde ik er m'n 75ste geboortedag In het bijzijn van vrienden en familie. Sinds november van dit jaar een bridgereünie. – Cok van Aalst, Leersum

@lotte_verzintnogeengoedenaam #zeehuis #strandwandeling


TOORTS 17

Uit de vereniging

Wandelontmoetingen Vertel ons over een wandelontmoeting die je nog altijd is bijgebleven en krijg in ruil het boek Op Pieterpad thuisgestuurd. Dat was de vraag aan lezers van Toorts in december. Geniet mee van deze bloemlezing van mooie herinneringen die wij ontvingen…

Letterlijk “Wat mij altijd is bijgebleven is de bijzondere ontmoeting tijdens een van de etappes van het Pieterpad. Op een prachtig smal bospad liep ik, ver van huis, mijn collega letterlijk tegen het lijf. We wisten van elkaar niet dat we beiden hetzelfde pad wandelden; ik vanaf het noorden en

Vertrouwen

mijn collega vanaf het zuiden.”

“Lang geleden liep ik het eerste stuk van het Pieterpad in Groningen met twee vriendinnen. Ik had zwaar liefdesverdriet, paniekerig over het uitgaan van de relatie met mijn grote liefde. Maar het wandelen deed mij goed.

Jagen en lachen

Ergens onderweg zag ik een ouder stel in een

“Mijn mooiste wandelontmoeting was in

bootje langs de kant rustig koffie drinken. Op

een klein dorpje in Oost Duitsland. Een

de één of andere manier gaf dat beeld mij

oude man die daar woonde vroeg mij

zó’n rust en het vertrouwen dat ook ik als ik

waarom prins Bernard nooit meer kwam.

oud was met een geliefde ergens rustig koffie

Hij had met zijn kameraden jaren geleden

zou drinken. Dat gaf mij moed. Lang leve

met Bernard gejaagd en veel gelachen.”

wandelen, de rust die het geeft om te kijken en te ervaren, lang leve het Pieterpad!”

@trusttheprocess11.11 #geluksmomentjes #morgenrood

Op stap met verhalen “Omdat het op mijn werk niet lekker ‘liep’, nam ik in de zomer van 2011 alle vakantiedagen op en besloot ik het Pieterpad te gaan lopen, van Holten naar de Pieterberg. Al bij mijn eerste pauze kwam ik hem tegen: een man die vrijwilligerswerk had gedaan in Ghana, zo vertelde hij. Hij vertelde dat hij na een pauze van twee maanden naar Haïti zou gaan. Hij liep het Pieterpad om "Ghana achter zich te laten en naar Haïti toe te lopen." In plaats van twee maanden verlof te vullen met familie- en vriendenbezoek had hij besloten te gaan lopen: “Wie me wil zien, moet maar naar me toe komen." Zo waren we allebei met onze eigen ‘verhaal’ op pad. We hebben die middag verder samen opgelopen tot hij naar zijn hotel ging en ik naar mijn Vrienden op de Fiets-huis. De volgende dag kwamen we elkaar onderweg weer tegen! De een was aan het pauzeren, de ander sloot aan, en zo ging dat de volgende dagen steeds weer. Hele stukken liepen we samen op; er waren veel mooie, boeiende en persoonlijke gesprekken, maar ook konden we hele stukken zwijgend samen oplopen. Na ruim een week nam hij afscheid met "Tot op de Pieterberg!" Hij zou een dag pauze nemen en nam aan dat ik dat ook wel een keer zou doen. Dat is er niet van gekomen; ik heb de tocht naar de Pieterberg verder zonder pauzedagen afgemaakt. In Maastricht heb ik op de Keizer Karelbrug een ansichtkaart voor hem

@sillyruns

gekocht en beschreven en op de Pieterberg heb ik het kaartje in een plastic zakje bij het eindpunt achter-

#trekvogelpad

gefeliciteerd en het beste gewenst voor de toekomst.”

gelaten. Twee dagen later kreeg ik een appje dat hij de kaart gevonden had. We hebben elkaar

#Utrecht #buitenleven

Ga je op avontuur met Nivon? Tag op instagram

@nivonnatuurvrienden en deel je ervaring!


18 TOORTS

Reportage Groen traineeship

De wildernis van woensdag

Tekst en foto’s: Kim van den Oord

Het is woensdag, een dag die tot voor kort gevuld was met bureaustoelen en computerschermen. Maar nu, als kersvers lid en trainee van NivonJong, zijn de woensdagen opeens een onbeschreven avontuur. Mijn enige regels voor deze dag: het bureau en computerscherm moeten wijken, frisse lucht en nieuwe kennis komen daarvoor in de plaats. Dus daar ga ik, Kim. Klaar voor een nieuw avontuur.

H

et Groen Traineeship Into the Wild(plukken) kruiste in juli mijn pad. Het beloofde me een ontdekkingstocht door de wereld van eetbare planten en kruiden. Samen met een groep mede-trainees begon in oktober mijn reis. Letterlijk, want de komende zes maanden zouden mijn woensdagen gaan bestaan uit een retourtje Amsterdam-Lage Vuursche. Met de eerste rit op 18 oktober startte het avontuur in en om het Koos Vorrinkhuis. Net als ik zaten mijn mede-trainees vol nieuwsgierigheid. We hadden een gezamenlijk verlangen om vaker naar buiten te gaan, meer verbondenheid met de natuur te voelen en een dieper begrip te ontwikkelen van de kracht van eetbare planten. Met onze gedeelde wensen, de kennis van een wildplukexpert en onder begeleiding van boswachter Bob trokken we de natuur in. Steeds een stapje dichter bij een groenere woensdag. Wat verwachtte ik? Ik geef eerlijk toe dat ik misschien niet helemaal objectief ben geweest bij de start. Mijn enthousiasme om meer te leren over eetbare planten, hun werking en de voordelen voor onze gezondheid, was zo groot dat ik het liefst elke les hieraan had gewijd. Maar het traineeship bood meer dan alleen het

verkennen van groene smaken. Er werd namelijk ook nadruk gelegd op teambuilding en het creëren van een eindproduct, in mijn geval een Woekerboek: een boek over wilde woekeraars en

Praktijkles eetbare paddenstoelen


TOORTS 19

Reportage Groen traineeship buitenbeentjes, waarin je leert hoe je juist samen, in plaats van tegen ze kan werken. Laat me je meenemen naar een typische traineedag:

9:15-10:15 uur: van stad naar natuur Na de eerder genoemde rit van Amsterdam naar Lage Vuursche, ruilde ik de stad in voor natuur. Het Koos Vorrinkhuis werd het startpunt van een inspirerende dag en begon met een ‘goedemorgen’ van de aanwezige vrijwilligers. Daarna het trappetje op naar de traineeruimte en rustig opstarten met een kop koffie, omringd door mijn mede-trainees.

10:15-10:45 uur: dagopening Dan de dagopening; een bijzonder ritueel van onze traineedagen. Iedere woensdag verzorgt een andere trainee deze ‘binnenkomer’, waardoor we elke keer met nieuwe energie begonnen. Soms rustig, met een korte meditatie, andere keren actief de bossen in voor een natuurbingo.

10:45-12:30 uur: workshops Vervolgens werden we ondergedompeld in een workshop, iedere week begeleid door iemand anders. De workshops varieerden van zelf touw maken (van pitrus, een geweldige plant) en informatieve sessies met een wildplukexpert, tot design thinking en teambuilding. Stuk voor stuk waardevolle aanvullingen op ons wildplukavontuur. 12:30-13:00uur lunch Lunchtijd. En je weet wat ze zeggen: je bent pas in Lage Vuursche geweest, als je bij een pannenkoekenhuis bent geweest. Het beste pannenkoekenhuis van Nederland, welteverstaan. Hoewel we heus niet iedere woensdag een bezoekje brachten aan de Vuursche Boer, hebben we er toch minstens één keer van warme chocolademelk en pannenkoeken genoten. Aanrader! 13:00-17:00: werken aan het Woekerboek In de middag keerden we terug naar de traineeruimte. Hier begonnen we in kleine groepjes aan ons eigen project, het Woekerboek. Taken werden verdeeld, (veld)onderzoek uitgevoerd en de rest van de tijd bestond uit schrijven, schrijven en nog meer schrijven. 17:00-17:30: dagafsluiting Na een intensieve middagsessie restte alleen nog de dagafsluiting. Deze afsluiting gaf ons de kans om even stil te staan bij wat we die dag hadden geleerd en ervaren. Waar de ene woensdag werd afgesloten met een bijzonder verhaal, eindigde de andere woensdag met een dankbaarheidsoefening of reflectiemoment. En zo eindigde een typische traineedag, met een mix van ontdekkingen, creativiteit en ontspanning. Tijd om richting huis te gaan.

Inmiddels is het traineeship tot een einde gebracht. Maar hoe nu verder? Mijn gedachten dwalen weer af naar ons eindproduct, het Woekerboek. Een verhaal over woekeraars die, als je ze een kans geeft, onverwachte bondgenoten blijken te zijn. Vandaar ook de titel: ‘Van buitenbeentje naar bondgenoot’. In het boek onthullen we hun geheime krachten en de verrassende toepassingen die ze te bieden hebben. Ik hoop dan ook dat ons Woekerboek niet alleen een stoffig boekenplankje vult, maar echt onderdeel wordt van de Nivon-ervaring, een waardevolle activiteit voor de bezoekers van het Koos Vorrinkhuis. En persoonlijk? Mijn groene avontuur is nog niet voorbij. Mijn plan is om dieper te duiken in de kracht van eetbare planten, om met respect te plukken en hiermee niet alleen mijn eigen gezondheid, maar ook die van de natuur te verrijken. De woensdagen zijn dus niet langer voorspelbaar, maar gevuld met groen en avontuur. Want eerlijk is eerlijk, wie weet welke eetbare schatten er nog verscholen liggen in de wildernis van woensdag.•

De twee producten die de deelnemers aan Groen Traineeship Into the wild(plukken) hebben ontwikkeld: een spel en een boek, speciaal voor bezoekers van de natuurvriendenhuizen.

Meld je nu aan! Groen Traineeship Natuurbeleving Wil jij een eetbare bloementuin aanleggen, een blotevoetenpad maken of vogelhuisjes in elkaar timmeren? In de bossen tussen Wageningen en Arnhem kan dat binnenkort. Steek je handen uit de mouwen en ga buiten aan de slag bij natuurvriendenhuis De Bosbeek. Als ‘Feel Green’ trainee leer je alles over groenbeheer en werk je aan jouw eigen groene projecten voor meer natuurbeleving op het terrein. Groen Traineeship is een initiatief om jongeren te matchen met groene organisaties, en andersom. Iedereen tussen 16 en 30 jaar kan zich aanmelden voor de projecten. Samen met je mede-trainees werk je aan een gezamenlijk doel. Je volgt relevante trainingen en workshops onder begeleiding van experts uit het werkveld. Ook is het een kans om je groene netwerk uit te breiden. Nieuw Groen Traineeship vanaf 4 maart. Elke maandag tot en met 17 juni steken we de handen uit de mouwen voor meer natuurbeleving op het terrein. Het Groen Traineeship is voor jongeren van alle achtergronden, met of zonder ervaring. Je zult genoeg kennis en inspiratie opdoen tijdens de trainingen en workshops die georganiseerd worden. Organisatie: Nivon(Jong) in samenwerking met Groen Traineeship Locatie:

Natuurvriendenhuis De Bosbeek, Bennekom

Wanneer:

Vanaf 4 maart 2024 elke maandag van 10:00-17:00 uur (t/m 17 juni)

Wil jij ook elke week een dag lekker buiten spelen?

Ga voor meer info en aanmelden naar: groentraineeship.nl/project/creeer-een-natuurbeleving

Deadline aanmelden: 26 februari


20 TOORTS

Duurzaam

Voorjaar Wanneer begint het voorjaar? Volgens de astronomische jaarkalender op 20 maart, en de meteorologen vinden dat de lente al op 1 maart begint. En in tijden van klimaatverandering kan er nu al in februari een heerlijke ‘rokjesdag’ zijn. Maar voor mij persoonlijk begint het voorjaar op een heel ander moment. Voor mij begint het voorjaar als de grutto’s komen. Als ik de grutto’s weer zie staan in ondiepe plasjes om bij te komen van hun lange vlucht uit Portugal of Afrika, dan weet ik: het voorjaar komt.

Tekst: Kees Hogervorst

V

orig jaar was dat op 26 februari: toen zag ik honderdertig grutto’s op een plas in de Driemanspolder in Zoetermeer en zesentwintig op de plas ‘het Kraaijennest’ bij De Lier. (Tien dagen eerder zag ik de eerste kievit, maar die tel ik niet mee voor mijn jaarkalender). Zo rond die tijd word ik wat onrustig en fiets ik mijn verkenningsrondjes. Een jaar eerder, in 2022, zag ik de eerste grutto op 25 februari, één dag eerder dus. En ook in 2021 zag ik de eerste vijf grutto’s op 25 februari, in een plasje tussen veel wulpen en zeventig kieviten. Ik ben benieuwd wanneer mijn voorjaarsmoment dit jaar zal zijn. Wel moet ik steeds verder fietsen; in mijn buurtplasje vlakbij huis zie ik nog maar zelden een grutto. En ook in de weilanden in Midden-Delfland rond kampeerterrein ‘De Grutto’ zie ik ze niet meer. Jammer, heel jammer. Alleen in zorgvuldig vogelvriendelijk beheerde graslanden vinden grutto’s nog een plek om te broeden en hun jongen groot te brengen. Waarom toch niet veel meer graslanden met een zorgvuldig maaibeleid, een hoge grondwaterstand en bloemrijke randen? Dat dat ook echt kan, zag ik tijdens een elfstedenfietstocht door Friesland. We fietsten veel langs ‘raaigrasplantages’ die je eigenlijk geen weilanden meer kunt noemen. Maar in Wommels laat boer Murk Nijdam zien dat het ook heel anders kan. Met plasdras-gebieden bijvoorbeeld. De grasopbrengst zal minder zijn, maar de opbrengst voor de natuur is een stuk hoger. Een beter evenwicht tussen natuur en melkopbrengst, daar moeten we naar toe! Moeten we dan zelf maar land gaan opkopen? Misschien wel! Kijk maar eens op de website landvanons.nl. •

Haikoes wat boffen jullie goed gras, fijn land, aardig volk alleen zo plat, hè

horens in de zon met de hoeven in het gras meer hoeven we niet

jij beheerst de kunst van het kijken naar bloemen waar je nog bij kunt

hai koe, een ode aan jou is als de mode het verkoopt zichzelf

Uit: Haast honderd onthaastende haikoes, Oscar Tops. Uitgeverij Palmslag, 2023.

Deze poëziebundel is een ode aan de koe, aan haar weide en de wandeling erlangs. De dichter staat stil bij de rand van het weiland en creëert daar zijn allereerste haikoebundel: koeien-haiku’s van Hollandse bodem. Letterlijk, want ze ontstonden allemaal tijdens het (hard)lopen door de begraasde graslanden. •


TOORTS 21

Duurzaam

Over CO2-uitstoot: Blijf niet thuis, logeer in een Nivonhuis! Ook over 2023 zijn stroom- en gasverbruik van natuurvrienden-huizen vergeleken met eerdere jaren. Door de plaatsing van nog meer zonnepanelen is het netto stroomverbruik met 23% gedaald ten opzichte van 2022. En we hebben, ondanks de verdubbeling van het aantal overnachtingen ten opzichte van 2012, inmiddels een besparing bereikt van 55%. Daarmee is het doel van 50% besparing in 2024 reeds bereikt. Met het gasverbruik is het nog niet zover. De bereikte besparing in het gasverbruik ten opzichte van 2012 is nu 28%. Daar moet met warmtepompen nog een inhaalslag gemaakt worden. Uiteindelijk gaat het om de vermindering van de CO2-uitstoot. Door de energiebesparing hebben we ten opzichte van vorig jaar een vermindering bereikt van 10%.

Maar feit blijft dat we ruim 500 ton CO2 produceren met gas- en stroomverbruik. Is dat veel? Ja, dat is veel. Maar als we de CO2uitstoot delen door het aantal overnachtingen komen we op 2,11 kg CO2 per overnachting. Rekenen we alleen de huizen dan is dit 2,79 kg CO2. Thuisblijven kost meer… Want op dezelfde manier berekend komt een huishouden van twee personen met een gasverbruik van 1000 m3 en een stroomverbruik van 2500 kWh per jaar op een CO2-uitstoot van 3 ton. Per overnachting uitgerekend is dat 4,36 kg CO2 per persoon per overnachting. Anders gezegd: Blijf niet thuis, logeer in een Nivonhuis! Dat scheelt bijna de helft in je CO2-uitstoot.•

Vogelwereld Stand van zaken lente 2024

O

ok in de vogelwereld liggen hoogte- en dieptepunten dicht bij elkaar. Zo broedden er nog nooit zoveel kraanvogels in Nederland, maar greep ook de vogelgriep weer massaal om zich heen, met talloze dode

sternachtige en meeuwen tot gevolg. In dit jaaroverzicht tipt Vogelbescherming Nederland de top 5 vogelsuccessen, maar ook de top 5 vogels die nog wel wat extra aandacht kunnen gebruiken.

Top 5 successen:

Top 5 uitdagingen:

1. Het Beschermingsproject 'Grote Karekiet': na jaren neemt de uiterst

1. De vogelgriep leidde ook in 2023 weer tot massale sterfte bij

zeldzame broedvogel de grote karekiet weer toe in Nederland.

2. Purperreiger en roerdomp hebben een voorspoedig jaar gehad in 2023, mede dankzij het herstel van moerassen, waar ze graag leven. Daarnaast hebben ook de zachte winters een positief effect gehad op de populatie van de roerdomp.

3. Een recordaantal kraanvogelbroedparen werd geregistreerd in 2023, dankzij verbeterde bescherming en rust in hun leefgebieden. Ook het regenachtige weer hielp de kraanvogel: hierdoor was het rustig qua bezoekers in de broedgebieden.

4. De zeearend, grote zilverreiger, ooievaar en lepelaar hebben geprofiteerd van langdurige, effectieve nationale en internationale beschermingsmaatregelen in hun leefgebieden en broeden op steeds meer plaatsen in Nederland.

5. Tot slot wint ook de grasmus aan terrein, vooral door de nattere winters in de Sahel waar dit vogeltje overwintert.

onder andere kokmeeuw, grote stern en visdief.

2. De slechtvalk leek een aantal jaren in de lift te zitten, maar die toename is abrupt gestopt. De stand neemt zelfs af, vermoedelijk doordat slechtvalken veel door vogelgriep verzwakte prooien eten en daardoor zelf besmet raken.

3. Staartmezen en groenlingen, typische vogels van onze tuinen en strui-ken, laten een achteruitgang zien. Ze broeden graag in struiken en die zijn er in stedelijk gebied steeds minder. Iedereen kan deze vogels helpen door het aanplanten van struiken of klimop in eigen tuin.

4. Niet alleen onze nationale vogel de grutto holt in aantal achteruit door de intensieve landbouw. Ook de minder bekende ringmus verdwijnt hierdoor in hoog tempo van het platteland.

5. De algemene kievit is enorm afgenomen in aantal en staat op de nominatie om de grutto achterna te gaan.•


22 TOORTS

Reizen

Nivon Vitaal Reizen 50+ Alles mag, niets hoeft

De Nivon-reiswerkgroep Vitaal 50+ is blij en trots want het reisconcept blijkt aan te slaan: volgeboekte arrangementen en zo’n dertig mensen op de wachtlijst. Dat voelt goed. In deze Toorts vermelden we kort een overzicht van de reizen waarvoor in 2024 nog plek is. Het volledige en meest actuele jaaroverzicht is te vinden op www.Nivon.nl/vitaal-reizen. Vitaal Reizen 50+ brengt mensen bij elkaar om samen op vakantie te gaan. “Wij richten ons op vitale 50plussers, alleen- en samengaanden. Als je graag op vakantie wilt met anderen en activiteiten wilt ondernemen zonder gebonden te zijn aan een voorgekookt programma, dan zijn onze reizen iets voor jou! Ervaringen en plannen worden dagelijks uitgewisseld waardoor er nieuwe ideeën ontstaan. Alles mag, niets hoeft.”•

Succesnummer Wandelen over het Stellingenpad (Nederland) Prijsindicatie leden: vanaf ca. €305 Twee wandelreizen over het bekroonde Stellingenpad in Noord-Nederland zijn dit jaar al volgeboekt dus proberen we nog een derde te organiseren. Houd onze website in de gaten!

Fietsen over het Pieterpad-Noord (Nederland) 12 t/m 18 mei 2024

Verderop dit jaar, in juli, augustus, september en oktober is er nog ruimte in de volgende reizen:

Wandelen - Pfalz (Duitsland) 6 t/m 13 juli VR2409 Fietsen over het Trekvogelpad-West (Nederland) 31 augustus t/m 6 september VR2411

TREQ Kanoreizen

Bergwandelen bij Clarezia (Zwitserland) 1 t/m 9 september VR2412 Steden- en cultuurreis langs Hanzesteden aan de IJssel (Nederland) 7 t/m 14 september VR2413

Prijsindicatie leden: vanaf ca. €245 logies, ontbijt + lunch op basis van zelfverzorging, eigen vervoer.

Zinvol wandel- en cultureel weekend in Kloosterhotel ZIN te Vught (Nederland) 13 t/m 15 september VR2414

Vallei van de Semois, Ardennen

We fietsen ca. 270 km van Pieterburen naar Doetinchem. Startpunt in natuurvriendenhuis De Hondsrug, in Zuidlaren. Via Het Hunehuis in Havelte naar natuurvriendenhuis Krikkenhaar in Bornerbroek. De laatste dag fietsen we door naar Doetinchem. We verblijven telkens twee nachten in een huis.

Tekenen, wandelen, fietsen vanuit Het Hunehuis in Drenthe (Nederland) 6 t/m 13 oktober VR2415

In mei vertrekt TREQ Kanoreizen twee keer naar de zuidelijke Ardennen om over de mooie Semois te kanoën. Als je snel bent kan je nog mee…! Met Hemelvaart kanoën we met een leuke groep (20 tot 40 jaar) in drie dagen van Chiny naar Bouillon. We kamperen op campings langs de rivier. Maak je borst maar nat voor de stroomversnellingen en de prachtige natuur!

Yoga-weekend Renkum (Nederland) 14 t/m 16 juni 2024

Eind mei maken we in samenwerking met Salto Reizen een heuse kanowandelreis met een gezellige groep 40-55 jarigen! We kanoën over hetzelfde stuk rivier, maar plakken er na een rustdag in Bouillon nog drie wandeldagen aan vast! We wandelen dan voor een groot deel over de Sentier de la Semois vanwaar we een mooi uitzicht hebben op de rivier en de omgeving.

Prijsindicatie leden: vanaf ca. €469 volpension, eigen vervoer. Een gevarieerd yoga-weekend dat start op vrijdagavond met een nacht(natuur)wandeling waarbij we o.a. vossen gaan spotten. Op zaterdag staat een tweetal yogasessies op het programma met afslui-tend een diner dat we samen klaarmaken en vervolgens gezellig bij het kampvuur verorberen. Op zondag starten we weer met yoga, en na de lunch een verrassende wandeling. De yogalessen zijn geschikt voor zowel beginners als meer gevorderden. Het is een verwen-weekend.

Voor het meest actuele overzicht en beschikbaarheid kijk je op

Kijk voor meer informatie op

Nivon.nl/vitaal-reizen

treqkanoreizen.nl


TOORTS 23

Reizen

Avontuurlijke wandelreizen (25 - 40 jaar) Spring biedt duurzame, avontuurlijke groepsreizen aan, wandelend van hut naar hut of met de tent. Ook dit jaar hebben we onze reizen aangepast, zodat we ook met coronamaatregelen verantwoord én gezellig op pad kunnen. Concreet betekent dit meer kamperen en meer eigen vervoersreizen. •

Schotse Wildernis, SCHOTLAND wandelen en wildkamperen**** 17 mei t/m 26 mei JV2403 Prijs: vanaf €489,- voor leden Incl. Spring-reisbegeleiding, maaltijden, vervoer ter plaatse, overnachtingskosten op campings of in accommodaties. Heb jij zin in een wildernis avontuur? Dan is deze reis precies wat je zoekt. Spring gaat terug naar de Schotse Hooglanden. Dit jaar lopen we over ongemarkeerde paden van Achnasheen naar Shiel Bridge. We gaan met elkaar genieten van de ruige wildernis, Munros, wildkamperen, rust, ruimte en ontspanning door inspanning. Ga mee en je zult versteld staan van het Schotse natuurschoon!

Salzburger Almenweg, OOSTENRIJK trektocht langs berghutten en hostels*** 19 juli t/m 28 juli JV2406 Prijs: vanaf €1130,- voor leden incl. vervoer per trein, overnachtingen obv halfpension, vervoer ter plaatse, Spring-reisbegeleiding. Houd je van de bergen maar ben je geen echte klimgeit? Nergens in Oostenrijk zijn er zoveel alpenweides te vinden als in het Salzburgerland. Tijdens onze huttentocht kunnen we genieten van kleurrijke ‘Almen’, bloemrijke weiden en bossen. We bevinden ons in het gebied rondom St. Johann im Pongau. Vanuit hier hebben we prachtige panorama-uitzichten richting de Hochköning (2941m), Hoher Dachstein (2995m) en de eeuwig met ijs bedekte ‘drieduizenders’ van de Hohen Tauern.

Zomer in de Zee-Alpen, FRANKRIJK/ITALIË kampeertrektocht**** 26 juli t/m 4 augustus JV2307

Wandel60+ Er is nog plaats in het reisgezelschap naar Duitsland: Nazomeren in Hochsauerland in natuurvriendenhuis Mollseifen (Duitsland) 16 september – 23 september WA2402 Prijs: €599, geen lid: €659 Volpension. Afstand vanaf Utrecht 320 km, met eigen vervoer (samen reizen) of trein. De groep telt max. 16 personen. Het huis Mollseifen ligt aan de rand van een dorp, vlakbij een bosrijk gebied. Vanuit het huis begin je zo aan een wandeldag. Rond Winterberg zijn veel uitgezette wandelingen mogelijk. We verblijven op tweepersoonskamers. Er zijn enkele eenpersoonskamers tegen extra betaling (€42) beschikbaar.

VOL! De reis in mei WA2401 Arimont (België) 22 t/m 29 mei is inmiddels volgeboekt.

Prijs: vanaf €850,- voor leden incl. treinreis, overnachtingen, maaltijden op trekkingdagen, Spring-reisbegeleiding. Heerlijk weer, uitdagende bergpaden en verre uitzichten! We wandelen zowel in Frankrijk als Italië, de grenskam door de zuidelijke Alpen volgend, langs verlaten forten hoog in de bergen. Het gebied leent zich perfect voor kamperen in het wild, dus na een inspannende dag wandelen zetten we onze tentjes op bij een van de vele bergmeren en sluiten de dag af met een verfrissende duik!

Er zijn ook nog een paar plekken bij de (hutten)tocht door de spectaculaire Pyreneeën, van 12 t/m 21 juli.

Meer informatie op:

Kijk op Springreizen.nl

wandel60plus.nivon.nl


24 TOORTS

Reizen

Re c t i

f i ca t i

e:

Nivon Watersport

Drie kampen is scheepsrecht Time flies when you’re having fun! Wat is er nou leuker dan een week lang veel zeilen en nieuwe avonturen beleven, samen met leeftijdsgenoten?! Al vele jaren organiseert Nivon Watersport elke zomer verschillende zeilvakanties in Friesland voor kinderen en jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Leren zeilen en een fantastische week beleven samen met leeftijdsgenoten staan hierbij centraal. Met een mooie boerderij aan het water als uitvalsbasis bezeilen we dagelijks de omliggende wateren. Alle kampen zijn uniek en er is altijd van alles te beleven! Kijk snel bij het kamp van jouw voorkeur en ontdek wat we komend seizoen allemaal gaan doen. Voor de kenners: het zomerprogramma van 2024 ziet er inderdaad anders uit. In de vorige Toorts is iets misgegaan met de data en mede door corona hebben we de afgelopen jaren minder instructeurs kunnen opleiden. Daarom is besloten om komend jaar (totdat we weer meer vrijwilligers hebben opgeleid) drie i.p.v. vier kampen aan te bieden. Twee zeilkampen op de boerderij én Expeditie Friesland.•

Zeilkamp 3 t/m 10 augustus 10-14 jaar Max. 24 deelnemers. Prijs: ca. €320 Zes stuurlieden leren jou zeilen, en twee gastlieden zorgen voor heerlijke maaltijden en originele spellen op de kant. Elke dag ga je het water op met een vaste instructeur. Het maakt niet uit of je al kunt zeilen of nog nooit in een boot hebt gezeten. Behalve zeilen is er ook vermaak op de kant en genoeg vrije tijd om met je nieuwe vrienden te zwemmen of te voetballen.

Zeilkamp 27 juli t/m 3 augustus 16-20 jaar Prijs: ca. €350 Zeilen biedt je de ideale vakantie, met een mooie mix van actie en ontspanning. Een week lang trekken wij er elke dag op uit met onze valken. We bezoeken dorpjes in de omgeving of relaxen op een van de omliggende eilandjes. Elke dag ga je op pad met een andere instructeur en andere deelnemers. Zo leer je iedereen goed kennen en leer je elke dag weer nieuwe kneepjes van het zeilen. ’s Avonds komt de hele groep weer bij elkaar en delen we onze nieuwe ervaringen met elkaar, onder het genot van een heerlijke maaltijd. Dan nog een spel of andere activiteit, en voelen we de wind nog waaien? Dan kunnen we het vaak niet laten om nog even te gaan nachtzeilen, en misschien zelfs ergens overnachten, met een kampvuur en goede verhalen.


TOORTS 25

Logeren en kamperen bij de Natuurvrienden

Prijs: ca. €300 Tijdens dit kamp slapen we op de boten – geen enkele nacht op dezelfde plek, en iedere dag zeilen we naar een ander eilandje of dorp. Ervaar deze vrijheid op Expeditie Friesland! Een week lang trekken we op valken door Friesland. Samen bepalen we de route van deze avontuurlijke tocht en gaan we op zoek naar de mooiste slaapplekken. Of je nu al volop zeilervaring hebt of nog nooit op een zeilboot hebt gezeten: we leren jou binnen no-time zeilen op elk gewenst niveau! Ook worden jouw expeditievaardigheden getest en ga je samen de strijd aan tegen de andere boten! Hoe snel kun jij een vlot bouwen of een vuurtje aan krijgen? Vrees niet: je hoeft niet je eigen eten bij elkaar te sprokkelen of je eigen vis te vangen, want de gastlieden voor een heerlijk diner! Als afsluiting van de avond kruipen we dicht bij het kampvuur voor mooie verhalen en vallen we vervolgens in slaap onder een prachtige sterrenhemel.

Kies waar je wilt overnachten en boek! 4

5-3 1-1

5-3

Lettelbert

19

4

De Hondsrug

Allardsoog

S

1-1

De Meenthe 8

5-2

14

14

14

6

15

10

8

Het Hunehuis

S 14

Het Zeehuis 4

12

8

9-I

1-2 8

Banjaert

2 15

9

11

4

2

7-1

16

8 3

3

ABK-huis Het Hallse Hull

Koos Vorrinkhuis

12

De Grutto

Krikkenhaar

3

5-2

12

2

Den Broam

13

1-3

2

8

De Bosbeek

1

9-II 6

5-1

18

6

De Kleine Rug 1-3

15

10

4

3 7-1

GR5 13

17

Via onze website kan je binnenkort inschrijven voor deze drie kampen.

Morgenrood 11

7-2

14

10 9-II

5

13

7-2

11 11

Nivon Natuurvriendenhuis

nivonwatersport.nl

Hier start ook een wandeltweedaagse: nivon.nl/wandeltweedaagsen

Nivon Kampeerterrein

De Gronselenput 9-II

6

Nationale Streekpaden

De Gele Anemoon

Eikhold 7

7-2

Stellingenpad 6

@nivonwatersport

9-I

20

5-1

Op onze socials is te zien wanneer dat precies is. Dus hou ons in de gaten!

4

Reserveer online via nivon.nl

Lange-Afstand-Wandelpaden

ABK-huis - Hall (H)

De Hondsrug - Noordlaren (H, K)

abkhuis.nivon.nl, 088-0990970

dehondsrug.nivon.nl, 088-0990980

Allardsoog - Een-West (H)

Het Hunehuis - Darp (H, K)

allardsoog.nivon.nl, 088-0990971

hunehuis.nivon.nl, 088-0990981

Banjaert - Wijk a. Zee (H, K)

De Kleine Rug - Dordrecht (H, K)

banjaert.nivon.nl, 088-0990972 (na 19.00) banjaert.nivon.nl/kampeerterrein, 088-0990973

dekleinerug.nivon.nl, 088-0990982

De Bosbeek - Bennekom (H)

koosvorrinkhuis.nivon.nl, 088-0990983

bosbeek.nivon.nl, 088-0990974

Den Broam - Buurse (H, K) denbroam.nivon.nl, 088-0990975

Eikhold - Heerlen (H) eikhold.nivon.nl, 088-0990956

De Gele Anemoon - Wijlre (K) degeleanemoon.nivon.nl, seizoen: 088-0990957, overig 088-0990977

De Gronselenput - Wijlre (K) gronselenput.nl, 043-4591645

De Grutto - Delft (K) degrutto.nivon.nl, (18 - 19 u), seizoen: terrein 088-0990958, reserveren buiten seizoen: 088-0990978

Het Hallse Hull - Hall (K) hethallsehull.nivon.nl, 088-0990979

Kaart: BosmaGrafiek.nl

Expeditie Friesland 14 – 18 20 t/m 27 juli Avonturiers van 14-18 jaar

Koos Vorrinkhuis - Lage Vuursche (H) Krikkenhaar - Bornerbroek (H, K) krikkenhaar.nivon.nl, 088-0990984

Lettelbert - Lettelbert (K) lettelbert.nivon.nl, 088-0990985

De Meenthe - Noordwolde (K) demeenthe.nivon.nl, 088-0990966

Morgenrood - Oisterwijk (H, K) morgenrood.nivon.nl, 088-0990987

Het Zeehuis - Bergen a. Zee (H) zeehuis.nivon.nl, 088-0990988 (telefonisch bereikbaar di 19-21 uur, vr 10-12 uur) Bel de contactpersonen of reserveer via de website voor een verblijf in een Nivon Natuurvriendenhuis (H) of op een kampeerterrein (K). nivon.nl


26 TOORTS

Activiteiten februari — mei Er wordt zoveel georganiseerd door Nivon-afdelingen, -huizen en -werkgroepen dat het maar goed is dat we tegenwoordig alles online kunnen bijhouden. Natuurlijk blijft het ook lekker om te bladeren en een beetje te krassen: ‘O kijk, dat is een leuke workshop, daar zet ik even een kringeltje omheen!’ Vorige keer is hier en daar wat misgegaan tijdens het in elkaar zetten van de papieren Toorts. Excuses daarvoor. Reden te meer om je keuze even online te checken, want op de websites van Nivon, afdelingen, werkgroepen en natuurvriendenhuizen staat doorgaans de meest actuele informatie. Of een workshop al volgeboekt is, bijvoorbeeld. Of dat er opeens een leuke nieuwe activiteit ingelast is!

Alles wat je altijd al wilde weten over klokken en klokkenstoelen in Friesland 13 t/m 16 mei Allardsoog

een verscheidenheid aan stoelen: groot, klein, met zadeldak, schilddak of helmdak,

Naar Oerol met NivonJong 13 t/m 16 juni Terschelling

met een, twee of drie klokken. En je mag zelf de klok luiden. Excursieleider is Jan

Heb jij zin in een weekend vol theater,

Prijs: €130 niet-leden: €190

de Mars, die zich al lange tijd bezighoudt

strand, muziek en gezelligheid met ande-

Incl. overnachtingen, excursies en avond-

met dit bijzondere culturele erfgoed. Het

re NivonJongers? Ga met NivonJong mee

programma. Exclusief carpoolkosten,

programma bestaat uit boeiende verhalen

naar het Oerol-festival op Waddeneiland

consumpties en maaltijden (zelfvoorziening).

en twee excursies. Je komt alles te weten

Terschelling! Prijs is afhankelijk van hoeveel

over oorsprong, bouw en gebruik. Ook wordt

dagen je komt.

Kerkklokken kennen we allemaal; ze laten

er een film over het gieten van klokken

al sinds mensenheugenis hun geluid horen.

vertoond. We carpoolen door het prachtige

Meer informatie op www.nivonjong.nl of

Ook klokkenstoelen hebben een lange

Friese platteland rond Oosterwolde

stuur een mailtje naar info@nivonjong.nl.

geschiedenis. Ze komen vooral voor in de

en Joure. Maar we zitten niet alleen in de

Boeken via www.nivonjong.nl/agenda.

zuidoostelijke helft van Friesland. Ze werden

auto. Bij iedere klokkenstoel stoppen we

gebouwd als het niet mogelijk was om

voor verrassende informatie.

klokken in kerktorens te hangen. De klok had vroeger veel functies: oproepen voor de

Meer informatie: Jan de Mars,

kerkdienst, verdrijven van de bliksem, ver-

j.j.demars@ziggo.nl of via 088-0990971.

kondigen van een sterfgeval – het is in feite

Boeken: allardsoog@nivon.nl / 088-0990971.

het massacommunicatiemiddel van de middeleeuwen… Vanuit Allardsoog gaan we op bezoek bij

Kijk ook op nivon.nl/activiteiten


TOORTS 27

Activiteiten

Geregeld samen wandelen Vanuit verschillende Nivonafdelingen wordt geregeld

Uit de natuur-

vriendenhuizen

samen gewandeld. nl / 088-0990971. Aanmelden:

Zang- en muziekweekend 8 t/m 10 mrt ABK-huis. Prijs: €90, Niet-leden €100 Een weekend waarin het koor zingt en het orkest muziek maakt. Geheel verzorgd, vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur tot zondagmiddag na de lunch. Begeleid door een goede koordirigent en idem orkestdirigent. En er wordt heerlijk gekookt door onze vaste kookploeg. Op zondagmorgen treden we voor elkaar op. Zo leuk! Zangers en muzikanten, geef je snel op bij W. Degeling: w.degeling@ziggo.nl want het volgende zang- en muziekweekend is pas weer 8 t/m 10 november.

Nivon Zuid-Holland West Voor 3 x per maand wandelen vanuit Leiden, 2 x per maand een cultuuravond in Rijswijk en

Amarins Slofstra / allardsoog@

feb

nivon.nl / 088-0990971.

2 x per maand een uitje op zaterdag, bekijk de website van de www.nivon-zuid-holland.nl.

Midweek Ontspannen en Genieten 26 feb t/m 1 mrt Den Broam

afdeling Zuid-Holland West:

mrt

Nivon Enschede

Prijs: €270, niet-leden: €330

Tot eind april wandelt de wandel-

Volledig verzorgde midweek

groep elke donderdag 10 à 25 km

om helemaal bij te komen: met

Swingdans-weekend 2 t/m 3 mrt Allardsoog

in de regio. Inmiddels ontvangen

yoga en tai chi, een fantastisch

Prijs: €75, niet-leden: €112,50

ruim veertig personen wekelijks

klankconcert, ontspannende

Drie workshops (solo jazz, lindy

een e-mail met locatie van vertrek.

handmassage, stiltewandeling

hop, rock ‘n roll/boogiewoogie)

Wil je mee? info@nivon-enschede.nl.

in een prachtige omgeving en

van 1,5 uur o.l.v. vier enthousiaste

heerlijke maaltijden. Boeken: den-

dansdocenten. Voor iedereen van

Iedere dinsdagmiddag in de peri-

broam@nivon.nl / 088 0990 975.

18 tot 80+. Aansluitend vrij dansen.

ode oktober-april gaat een kleine-

Meer informatie: Wien Gerards

Min.14, ma. 30 deelnemers. Zelf-

re groep wandelaars op pad voor

/ milieu.denbroam@nivon.nl /

verzorging. Boeken: allardsoog@

een kortere tocht van ongeveer 5

0623486953.

nivon.nl / 088 0990971. Meer informatie: Marianne Borgman /

à 7 km. Wil je mee? Mail dan naar: info@nivon-enschede.nl.

Durf jij te tekenen* 27 en 29 feb ABK-huis

secr.allardsoog@nivon.nl.

Wandelgroep Nivon Fryslan

Prijs: €200, niet-leden €240

Iedere derde zondag van de

Sonja Wentzel leert je nauw-

maand loopt deze groep een

keurig te kijken en te tekenen

Inloop handwerk-inspiratie midweek 3 t/m 8 mrt De Bosbeek

tocht van maximaal 15 kilometer.

wat je écht ziet. Juist als je denkt

Prijs: €120, niet-leden: €180

De hele dag samen musiceren

Iedereen is daarbij welkom.. Wil

dat je niet kunt tekenen maar

Kom quilten, breien, haken en

o.l.v Rosita van Oosten. Op-

je op de hoogte blijven van het

dat wel graag zou willen, dan

borduren, ieder met eigen werk.

geven en meer informatie

programma, neem dan contact

is deze workshop iets voor jou.

Doe ideeën op en inspireer elkaar!

bij Laura van de Bunt:

op met Colette de Haas-van

Incl. volledige verzorging en ma-

Het is steeds weer verrassend

lauravandebunt@gmail.com.

Harten, 06 37302196, colettede-

terialen. Meer informatie: Sonja

wat voor mooie werkstukken er

haas@hotmail.com.

Wentzel / waterverven@gmail.

aan het eind van de week liggen.

com. Boeken: Aanmeldsecretaris

Boeken: bosbeek@nivon.nl /

ABK-huis / ams.abk@nivon.nl /

0880990974. Meer informatie:

0880990970.

Aanmeldsecretariaat / bosbeek@

ZaterdagFluitendagen 30 mrt en 13 apr Utrecht

nivon.nl / 0880990974.

Voor mantelzorgers van dementerenden: ‘En wie zorgt er voor mij!?’ 27 t/m 29 feb Allardsoog

Verwendagen 5 t/m 7 mrt De Hondsrug

Prijs: €181, niet-leden €241

Vlak voor vrouwendag een paar

Het zorgen voor iemand met de-

verwendagen. Niks moeten, niets

mentie kan extra taken met zich

hoeven en vooral doen waar je op

meebrengen. Daarnaast kunnen

dat moment zin in hebt. Incl. maal-

contacten verloren gaan. Thema’s

tijden en hand- of stoelmassage,

die aanbod komen zijn: zelfzorg,

excl. overnachtingen. Boeken:

sociale contacten en omgaan

hondsrug@nivon.nl. Meer infor-

met verlies. Tijdens workshops

matie: Willy Meijer / willymeijer@

delen we verhalen met elkaar en

hotmail.com.

Prijs: €100, niet-leden: €130

komen verschillende thema’s aan

IG/maatschappelijke zorg) en

Kennismaken met portrettekenen 5 t/m 7 mrt Koos Vorrinkhuis

Hanneke Karsten (docent en con-

Prijs: €65, niet-leden: €90

tactclown) / allardsoog@nivon.

Leren kijken, zien en voelen.

bod. Meer informatie: Jente van der Heide (docent verzorgende


28 TOORTS

Activiteiten Beeldhouwen in speksteen 17 t/m 22 mrt De Bosbeek

picknicken met zelfgemaakt

dingen, schaduw enz. Eigen materiaal meenemen. Indien gewenst

Prijs: €200, niet-leden: €260

heerlijke verzorgde maaltijd.

is er gelegenheid tot bewegen

Speksteen is een zachte steen

Prijs incl. lakenpakket. Boeken

binnen of buiten. Verblijf op

die bewerkt kan worden met een

en meer info: Rinze Vonk /

basis van zelfverzorging. Boeken:

houtrasp, mesje e.d. Ervaring is

denbroam@nivon.nl / 088

koosvorrinkhuis@nivon.nl / 088

niet nodig en stenen kunnen ter

0990 975.

0990983. Meer informatie: Marion

plekke worden aangeschaft. Ge-

Sandee / 020-6133270

reedschappen zijn op De Bosbeek

Oefenen met de opbouw, verhou-

Wandelmidweek door de duinen 18 tot 22 mrt Zeehuis

lunchpakket en ’s avonds een

Kookworkshop Hindoestaans / Surinaams vegetarisch koken (extra) 2 t/m 4 apr Morgenrood

aanwezig. Boeken: bosbeek@

2-daagse Topo GPS cursus 26 t/m 27 mrt Het Zeehuis

nivon.nl / 0880990974. Meer

Prijs €35, niet-leden €52,50. Op

informatie: bosbeek@nivon.nl /

basis van zelfverzorging. Boeken:

0880990974

zeehuis@nivon.nl / Meer info: Ank

Prijs: €105, niet-leden €157,50

van der Zee, chw.zeehuis@nivon.nl

Leer de kneepjes van het vak

Onze Levenservaring 18 t/m 22 mrt Het Hunehuis

tijdens deze populaire kookworkshop, gegeven door Lila en Chitra.

Een midweek reflectie en bezin-

Dao De Qi Gong: natuurlijk samen bewegen 29 t/m 31 mrt Koos Vorrinkhuis

ning op het leven zelf. Of je nu

Prijs: €135, niet-leden: €195

zelfverzorging. Boeken: morgen-

twintig of negentig bent, het leven

Je vitaliteit en je contact met an-

rood@nivon.nl / 0880990987.

leert je dingen die je op school niet

deren versterken. Veel beweging,

Meer informatie: Irene Granneman

Prijs: €230, niet-leden: €290,-

hebt geleerd. We gaan op zoek.

interactie, ademhalingstechnie-

/ act.morgenrood@nivon.nl /

Geheel verzorgde midweek met

Volledig verzorgd. Max. 12 deel-

ken, emotieregulatie, mindfulness,

0880990987

ontbijt, lunch en diner. We maken

nemers. Boeken: hunehuis@nivon.

(stilte)wandeling en opdrachten

wandelingen van 15-18 km, bege-

nl / 0880990981. Meer informatie:

– alleen en samen. Zelfverzorging.

leid door twee personen. Boeken

Mieke de Wit / mieke@freedom.nl

Boeken: koosvorrinkhuis@nivon.nl

Shinrin Yoku (bosbaden) 8 t/m 10 apr Morgenrood

/ 0880990983. Informatie:

Prijs: €92,50, niet-leden: €138,75

Dirk Keuning / dirk@grastraining.

Tijdens deze 2-daagse retraite

nl / 0683679031

dompel je jezelf onder in de

Prijs: €299, niet-leden: €359

en meer info: Rob van Aggele / zeehuis@nivon.nl

Qigong Shibasi, serie 1 22 t/m 24 mrt Allardsoog

Incl. twee maaltijden, aperitief, koffie/thee. Ontbijt/lunch o.b.v.

Kleine gedichten schrijven 15 t/m 17 mrt De Bosbeek

Prijs: €190, niet-leden: €250

natuur. Shinrin-Yoku (bosbaden) is

Chinese gezondheidsoefeningen

ontstaan in Japan en is een speci-

Prijs: €120, niet-leden: €180

met uitleg over de achtergrond

ale manier om te vertragen en te

Kleine gedichten schrijven, zoals

ervan. Docent: Margo Bouwman.

de haiku en andere vormen. Op

Boeken en meer info: allardsoog@

zoek naar beelden proberen we

nivon.nl / 088 0990971.

apr

verstillen. Op basis van zelfzorg. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987. Meer informatie: Irene Granneman / act.morgen-

met zo weinig mogelijk woorden te hebben. Zelfverzorging.

Bergwandelen Zuid-Veluwe 23 t/m 24 mrt De Bosbeek

Boeken: ams.bosbeek@nivon.nl /

Prijs: €100, niet-leden: €150

Vogelmidweek Allardsoog 2 t/m 6 apr Allardsoog

0880990974. Meer informatie: Paul

Wandeltweedaagse onder bege-

Prijs: €238, niet-leden: €298

Bassant / ac.bosbeek@nivon.nl

leiding, van station Rhenen naar

Vogelmidweek op Allardsoog. We

Encaustic Arts (beginnerscursus) 8 t/m 10 apr Morgenrood

station Arnhem. Beide dagen is de

maken excursies naar een aantal

Prijs: €92,50, niet-leden: €138,75

Volksdansweekend 16 en 17 mrt Koos Vorrinkhuis

route zo’n 20 km. We overnach-

prachtige natuurgebieden in de

Schilderen met bijenwas wordt

ten in De Bosbeek. Maaltijden en

omgeving, onder leiding van onze

gedaan met behulp van een strijk-

Prijs: €100, niet-leden €115

overnachting inbegrepen. Boeken:

ervaren vogelgids,Koert. Volledige

boutje en blokjes bijenwas. De was

Meld je aan voor jaarlijkse

bosbeek@nivon.nl / 0880990974.

verzorging. Enige carpoolingkos-

wordt aangebracht op een gladde

volksdansweekend o.l.v. Mirjam

Meer informatie: Paul Bassant /

ten. Boeken: allardsoog@nivon.nl

ondergrond waarbij verrassende

Bannink. Aanmelden en info: fol-

ac.bosbeek@nivon.nl

/ 088-0990971. Meer informatie:

patronen ontstaan. O.b.v. zelfverzor-

Amarins Slofstra / allardsoog@

ging. Boeken: morgenrood@nivon.

nivon.nl / 088-0990971

nl / 0880990987. Meer informatie:

zo veel mogelijk zeggingskracht

kloredansweekend@gmail.com

Lente wandelweek 17 t/m 21 mrt Morgenrood

Wandelmidweek Twente 25 t/m 29 mrt Den Broam

rood@nivon.nl / 0880990987

Irene Granneman / act.morgenrood@nivon.nl / 0880990987

Prijs: €197,50, niet-leden: €257,50

Art Journal workshop (extra) 2 t/m 4 apr Morgenrood

Vier dagen wandelen rondom

Prijs: €135, niet-leden €195

Oisterwijk onder leiding van

Ontspannen op een creatieve

Ivan Crost, coördinator van het

manier: tekenen, schilderen,

Fietsen langs de kust vanuit Banjaert en Het Zeehuis 8 t/m 12 apr Banjaert

Brabants Vennepad. Ongeveer

stempelen, kleuren, collages ma-

Prijs: €245, niet-leden: €305,

15 km p.d. Incl. 4x diner, aperitief,

ken, doodlen, handletteren. Incl.

Succes in 2023 Fietsen in twee

koffie en thee. Ontbijt/lunch

twee maaltijden. Ontbijt/lunch

natuurgebieden, vanuit Banjaert

zelfzorg. Boeken: morgenrood@

Prijs: €255, niet-leden: €315

zelfverzorging. Boeken: morgen-

en vanuit Het Zeehuis. Gemiddeld

nivon.nl / 0880990987. Meer

Met twee begeleiders gaan

rood@nivon.nl / 0880990987.

40 km per dag. Woensdag naar

informatie: Irene Granneman

we op pad en genieten van de

Meer informatie: Irene Granneman

Bergen aan Zee. Incl. 4x diner en

/ act.morgenrood@nivon.nl /

Twentse lente. We wandelen

/ act.morgenrood@nivon.nl /

bedlinnen. Ontbijt/lunch zelfver-

0880990987

15-20 km per dag. Onderweg

0880990987

zorging. Boeken: ams.banjaert.h@


TOORTS 29

Activiteiten verzorging. Boeken en informatie:

teriaal mag natuurlijk ook. Excl.

willymeijer@hotmail.com

doeken. Expo op donderdag. Deelnemers 12. Volledige verzor-

Verzorgd vrij-zijn 15 t/m 19 apr Banjaert

ging. Boeken: hunehuis@nivon.nl

Prijs: €180, niet-leden: €240

Dineke Kraaijeveld / dineke-

Wegens succes in 2023 doen

kraaijeveld@gmail.com

/ 0880990981. Meer informatie:

we het weer in 2024: vijf dagen Zij verzorgen het ontbijt en het

Speksteen bewerken 22 t/m 26 apr Het Hunehuis

lunchpakket. En Brenda komt

Prijs: €317, niet-leden: €377

weer koken. En wat je gaat doen,

Volledig verzorgd. Ontdek de

bepaal je zelf. Alleen, of met een

kracht van speksteen. Hakken,

ander. Boeken: ams.banjaert.h@

schuren, een wonder verschijnt.

nivon.nl / 088 099 0972. Meer

Buiten aan de slag, ervaren dat

informatie: Kees Fit / cfmfit48@

zo'n steen inspireert. Beginners

gmail.com / 0251238289

en gevorderd. Bij vertrek trots zijn

te gast bij Herman en Sophie!

op je beeld. Vrijdag expo. Boeken:

Workshop Zingen vanuit je hart 16 t/m 18 apr Allardsoog

hunehuis@nivon.nl / 0880990981. Meer informatie: Geesje van der Korf / geesjek@gmail.com

nivon.nl / 088 099 0972. Meer

0990971. Meer informatie: Ria

Prijs: €214, niet-leden: €274

informatie: Kees Fit / cfmfit48@

de Munk of Ellen Teijgeler / al-

Een 3-daagse workshop door

gmail.com / 0251238289

lardsoog@nivon.nl / 06 51472408

Frank en Marita: liederen aanleren

of 0522-261933/ 06 38237327

die je raken. Prachtige melodieën

Fotografeer de lente in Twente! 22 t/m 26 apr Den Broam

Wandel4daagse 8 t/m 11 apr Het Hunehuis

maar ook ‘bevlogen’ teksten. Men-

Prijs: €255, niet-leden: €315

geling van wereldliederen, oude

Als in de lente de natuur weer

Prijs: €192, niet-leden: €252

Schrijven en wandelen 9 t/m 12 apr ABK-huis

muziek en nieuw werk. Geheel

groeit en bloeit, leer je in deze

April wandelmaand… Dan is het

Prijs: €290, niet-leden: €350

verzorgd. Boeken: allardsoog@

verzorgde midweek hoe je dat

heerlijk wandelen rondom het

Lopen en schrijven in de bosrijke

nivon.nl / 088-0990971. Meer

vastlegt in boeiende foto’s en hoe

Hunehuis. Heide, bos, zand zijn

omgeving van Hall. Elke dag erop

informatie: Frank Edam of Marita

je van je digitale beelden echte

volop aanwezig. Tal van mooie

uit en creatief bezig met mooie

Kruijswijk / frankedam1@gmail.

plaatjes maakt o.l.v. professionele

routes zijn uitgestippeld. De

schrijfopdrachten. De dagelijkse

com / 088-0990971

fotograaf. Boeken: denbroam@

wandelingen variëren in afstand.

wandeling is 8-12 kilometer. Ont-

Volledige verzorging. Deelne-

bijt en lunch zelfvoorziening.

mers: 14. Boeken: hunehuis@

Boeken en meer info: marijever-

Fietsen in Brabant 21 t/m 26 apr Morgenrood

nivon.nl / 0880990981. Meer

beeck@gmail.com / 06 48645418.

Prijs: €245, niet-leden: €305

nivon.nl / 088 0990 975. Meer informatie: Caty Wijn / caty@ foto-wijn.nl

act.hunehuis@nivon.nl

Spelen met wol en natvilten 9 t/m 11 apr De Hondsrug

door afwisselend Brabants natuurschoon. De tochten zijn on-

Lentewandelingen vanuit Koos Vorrinkhuis 22 t/m 25 apr Koos Vorrinkhuis

Schrijven vanuit je hart 8 t/m 10 apr Banjaert

Prijs: €120, niet-leden: €170.

geveer 45 km per dag. Inclusief

Prijs: €230, niet-leden: €290

Speel met wol en kleuren geïnspi-

4x diner, aperitief, koffie/thee

Geheel verzorgde 4-daagse. We

Prijs: €150, niet-leden: €210

reerd door de bosrijke omgeving.

en lekkers. Ontbijt/lunch o.b.v.

maken vier dagen een wandeling

Een cursus voor wie schrijvend op

Begin met een kei of een wind-

zelfzorg. Boeken: morgenrood@

met Lage Vuursche als startpunt,

ontdekkingsreis wil gaan. Diverse

licht om materiaal en techniek

nivon.nl / 0880990987. Meer

door het lentebos met de prachti-

schrijfvormen, schrijfideeën, o.l.v.

beter te leren kennen, om vervol-

informatie: Irene Granneman

ge lichtinval die daar bij hoort. Elke

Jannie van Maldegen. Ontbijt/

gens aan een groter werkstuk te

/ act.morgenrood@nivon.nl /

wandeling heeft Lage Vuursche

lunch zelfverzorging, inclusief 2

werken. Inclusief materiaal, 2x een

0880990987

als startpunt. Variërend van 10 tot

x diner. Boeken: ams.banjaert.h@

vegetarische maaltijd, koffie en

nivon.nl / 088 099 0972. Meer

thee. Ontbijt en lunch op basis van

informatie: Kees Fit / cfmfit48@

zelfverzorging. Boeken en infor-

gmail.com / 0251238289

matie: willymeijer@hotmail.com

Met de knapzak op pad! Wandelen rond Allardsoog 8 t/m 11 apr Allardsoog

Theaterimprovisatie 12 t/m 14 apr De Hondsrug

neeltjeveken@hotmail.com

Prijs: €120, niet-leden: €170

Prijs: €217, niet-leden: €267

Maak samen verhalen en speel

De start van de lente meemaken

geïmproviseerde scenes. Probeer

Natuurlijk schrijven De vier seizoenen: Lente 22 t/m 24 apr De Hondsrug

in Noord-Drenthe en de Friese

rollen uit. Plezier, humor, ontroe-

Wouden? We lopen tussen 10-17

ring. Mix van o.a. theatersport,

Prijs: €285, niet-leden: €345

Schrijven is verstillen. We gaan op

km. Maaltijden verzorgd en vege-

terugspeeltheater en 'De vloer op'.

Hunehuis omgebouwd tot atelier.

pad met inspirerende schrijf-

tarisch. Als we carpoolen delen

Inclusief twee keer een vege-

Aan de slag met diverse soorten

opdrachten. Natuur, schrijven

we de kosten. Ga je mee? Boeken:

tarische maaltijd, koffie en thee.

verf. Jij bepaalt wat je gaat doen.

en aandachtig leven. Ontwik-

allardsoog@nivon.nl / 088-

Ontbijt en lunch op basis van zelf-

Er is materiaal, maar eigen ma-

kel je schrijfstijl en leer nieuwe

informatie: Jenny Stuivenberg

Vijf dagen met de fiets eropuit

18 kilometer. Geen moeilijk terrein,

Vrij schilderen 22 t/m 26 apr Het Hunehuis

wel een goede wandelconditie gewenst. Boeken: koosvorrinkhuis@nivon.nl / 088 0990983. Meer informatie: neeltje veken /

Prijs: €120, niet-leden: €170


30 TOORTS

Activiteiten Colofon

vaardigheden. Incl. twee keer een vegetarische maaltijd, koffie en

Toorts, verenigingsblad van Nivon Natuurvrienden 95e jaargang, nr. 2, lente 2024 Verschijnt 4 x per jaar

thee. Ontbijt en lunch op basis van zelfverzorging. Boeken en informatie: willymeijer@hotmail.com

Redactie: Marijke Katsburg (eindredactie),

mei

Aan dit nummer werkten mee: Dannie Brus, Kees Hogervorst, Angela Huizinga, Jet Kooderings, Sjoerd Kemeling, Juul Mous, Kim van den Oord, Marlou Saris, Henk Schaaf, Han Verschuur, Corine Westerink, Bas Wetter en de Nivon-(reis) werkgroepen en Nivon-huizen.

Kinderactiviteiten tijdens schoolvakanties 28 apr t/m 10 mei Morgenrood Ook in 2024 verzorgen we weer gratis kinderactiviteiten en natuur-

Coverfoto: Bas Wetter Backcover: via Het Hunehuis

Verhalen-3-daagse 6 t/m 8 mei Banjaert

de natuurgebieden rondom Den

ties ‘s ochtends tussen 10.00 en

Broam leiden. Max. 50 km per

Kopij & reacties:

12.00 uur, en indien het weer het

Prijs: €150, niet-leden: €210

dag, gem. snelheid is 15 km/u.

toelaat 's avonds een kampvuur

Verhalen vertellen, hoe, wanneer?

Picknick onderweg. Boeken:

met zang en verhalen. Boeken en

Een workshop met uitnodigende

denbroam@nivon.nl / 088 0990

meer informatie: Irene Granneman

oefeningen. Werken met plezier

975. Meer informatie: Emiel Stolp

Redactie: toorts@nivon.nl Nivon, Plantage Middenlaan 2F 1018 DD Amsterdam 088-0990900

/ act.morgenrood@nivon.nl /

De vertelster Anne van Delft geeft

/ emielstolp@gmail.com

0880990987

les in het vertellen. Ontbijt/lunch

beleving tijdens de schoolvakan-

Bamboefluit bouwen en bespelen 29 apr t/m 3 mei Allardsoog

Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl

Vogeldag 25 mei De Hondsrug

/ 088 099 0972. Meer informatie:

Prijs: €20

Anne van Delft / info@annevan-

Tijdens de nationale vogelweek

Prijs: €217, niet-leden: €277

delft.nl / 020 6227395

organiseren we een vroege vo-

zelfverzorging; incl. 2 x diner.

gelwandeling (7.00 uur van start),

Je maakt je eigen bamboefluit en

Deadline kopij zomernummer: 20 maart 2024 (redactioneel) 27 maart 2024 (activiteiten en reizen) Verschijning volgende editie: Mei 2024

Art-directie & ontwerp: Dutch Portfolio, dutchportfolio.com

koffie met vogelpraatjes, vogels

‘s ochtends (9.00/10.30) en ’s

De perfectie natuurfoto 10 t/m 12 mei Koos Vorrinkhuis

kijken rondom het huis en een

Productie:

avonds (19.00/21.00).Tussendoor

Prijs: €156, niet-leden: €216

bezoek aan de Onnerpolder (fiets

Senefelder Misset, senefelder.nl

kun je eropuit trekken. Jonger dan

Weekend workshop natuurfo-

noodzakelijk). Boeken en informa-

12 jaar, kom dan gezellig met (o-)

tografie, voor beginners en iets

tie: willymeijer@hotmail.com

ma/(o-)pa. Zelfvoorzienend. Boe-

gevorderden. Elke dag bespreken

ken: allardsoog@nivon.nl / 088

Hugo en Andrea foto’s en came-

0990971. Meer informatie: Corry

ratechniek en ga je betere foto’s

de Klepper / coklebo@gmail.com

maken. Volledige verzorging.

Leestekens in het Holtingerveld 27 t/m 31 mei Het Hunehuis

Boeken: hugoweenen1@gmail.

Prijs: €132, niet-leden: €192

com. Meer informatie: Activiteiten

We gaan op zoek naar de geschie-

coördinator KVH / act.koosvor-

denis in het landschap. Leer het

rinkhuis@nivon.nl / 0880990983

landschap ‘lezen’ en ervaar hoe-

leert die bespelen. We werken

Vlieg met de vogels 6 t/m 8 mei Banjaert

veel meer informatie er zichtbaar

Vogeldag 11 mei De Hondsrug

wordt. Een fiets is gewenst ( evt.

Prijs: €20

thee/koffie. Verder zelfverzorging.

Tijdens de nationale vogelweek

Materiaalkosten €50. Boeken:

organiseren we een vroege vo-

hunehuis@nivon.nl / 0880990981.

gelwandeling (7.00 uur van start),

Meer informatie: Wim van der Wijk

Prijs: €115, niet-leden: €172,50

koffie met vogelpraatjes, vogels

/ vdwijkwim@gmail.com

Elke dag fietsend op pad naar

kijken rondom het huis en een

strand, duinen en weilanden

bezoek aan de Onnerpolder (fiets

gaan we vogels observeren,

noodzakelijk). Boeken en informa-

kijken en luisteren. De nachte-

tie: willymeijer@hotmail.com

te huur op het huis). Incl: verblijf,

Contact: Nivon: info@nivon.nl Agenda & berichten: nivon.nl/activiteiten Regeladvertenties: nivon.nl/legeenlink Overige advertenties: communicatie@nivon.nl

Kleine lettertjes: Artikelen en berichten zijn welkom. De redactie behoudt het recht bijdragen in te korten of te weigeren. Door en voor Nivongroepen mag alles uit Toorts worden overgenomen, behoudens foto's waarop copyright berust. Voorwaarde voor elk gebruik is bron- en naamsvermelding van schrijver en/of fotograaf. Auteurs dragen bij publicatie de auteursrechten over aan Nivon. Nivon is niet aansprakelijk voor wijzigingen en drukfouten.

galen komen ook. Samen met diner. Ontbijt/lunch zelfverzor-

Fietsen in de Twentse natuur 20 mei t/m 24 mei Den Broam

ging. Boeken: ams.banjaert.h@

Prijs: €255, niet-leden: €315

nivon.nl / 088 099 0972. Meer

Geheel verzorgde midweek

informatie: Kees Fit / cfmfit48@

fietsen o.l.v. twee gidsen die je

gmail.com / 0251238289

via de mooiste weggetjes door

Magda en Nora. Inclusief 2 x

Meer informatie? Ga naar nivon.nl/activiteiten *Activiteit is vol, inschrijven op een wachtlijst is mogelijk via het emailadres.

Toorts digitaal ontvangen? Mail naar: leden@nivon.nl


TOORTS 31

Leg een link Regeladvertenties voor natuurvrienden. Minimaal drie regels. Kosten €5 per regel (€10 niet-leden). Geef deze op via nivon.nl/legeenlink Interesse in de taal Esperanto? Kom naar het studieweekend in Krikkenhaar! Op 12, 13, 14 april 2024. Informatie op www.esperanto-nederland.nl• Oerol per tjalk van 9/6 t/m 15/6. Kosten afh. Van aantal deeln. Vorig jaar bij 11 dln. € 530,- incl. boordgeld. Info: Martin Kras, tel. 06 45250000, e-mail: martinkras@gmail.com• Comfortabel chalet voor 4 volw (2 stellen) midden in de natuur € 70,- pn omg Dwingeloo-Diever. Boek nu vast: Bezoek chaletdeforet.nl• Walcheren: te huur 5-pers stacaravan. Rustige famcamping Serooskerke (W). Lgseizoen €65 pn, Hgseizoen €75 pn. 3 slpkmrs. Dichtbij Veere, Mburg, strand. Goed bereikbaar met OV. Info: pewattel@ hotmail.com, tel: 06-23960356• Heerlijk vakantiehuis in Tsjechië. Een echte roubenka met ruimte voor 8-10 pers. Geweldig wandelgebied aan de oostkant van het Reuzengebergte bij Trutnov. Grote tuin met beek. Info: www.snabilic.com. 0633628548•

Nivonlid worden? Meld je aan via nivon.nl/leden•

Voordelen Nivonleden − deelname aan alle verenigingsactiviteiten − korting op overnachtingen in de natuurvriendenhuizen en op de kampeerterreinen, ook internationaal − korting op Nivonreizen en -kampen − korting op aanschaf Nivon wandelgidsen en publicaties − korting op Globetrotter Buitensportvoeding − korting in de Carl Denig buitensportwinkel en webshop − elk kwartaal de Toorts, het magazine vol activiteiten en verhalen van Nivon. Meer info: nivon.nl/leden•

Contact Mail naar leden@nivon.nl of bel ons op 088 - 0990 914•

Ledentarieven 0 t/m 5 jaar gratis 6 t/m 15 jaar €10 16 t/m 25 jaar €20 26 jaar en ouder eerste lid €40 26 jaar en ouder tweede lid €30

Languedoc: stilte, ruimte en prachtige wandel- en (race)fietsroutes vanuit leuk huisje midden in de Zuid-Franse wijngaarden. Vanaf € 335,00/wk www.lapetitemaisonenfrance.com•

Vele IVN-ers genoten al van een vakantie in La Belle Poire. Natuur, rust en historie in het mooie levendige wijndorp Oupia. Res.: via vakantiehuisfrankrijk.nl (zoeken naar La Belle Poire)•

Chalet te koop op mooi groen en rustig park in bos bij Voorthuizen. Vraagprijs in overleg. Meer info: mail loes.knotter@icloud.com•

ONTDEK DE PAREL in z.o.Gr.: WESTERWOLDE. Heerlijk knus vakantiehuisje voor 2 pers. Landschap glooiend, essen, stroomdalen, rust. € 225/ week. Website www.huisjewesterwolde.nl•

Weergaloos wandelen? www.wanderlustenleven. nl Ecolonie in de Vogezen in mei nog 1 plek! Tsjechië in mei en sept nog paar plekken. Rudo Snabilie 0611782610 snabilier@gmail.com• Zeegse (Dr), knus huisje met veel privacy, www.boomkleverzeegse.nl Gerard Christiaan Boer: 050-4029152•

Aanbod 'jongens van de reisvereniging' 2024: Vijfdaagse fiets-wandelvakantie vanuit een vakantiehuis in Robertville in de Belgische Ardennen. Vanaf € 300,- per persoon ma 3 t/m vr 7 juni. Zesdaagse fiets-wandelvakantie in Morgenrood in Oisterwijk. Vanaf € 350,- per persoon zo 22 t/m 27 sept. Inclusief duurzaam ontbijt, lunch en diner. Informatie: www.jongensvandereisvereniging.nl Pierre van Zantvoort tel.: 06 47297848•

Te huur: Authentieke Spaanse vakantiewoning aan de voet van natuurpark de Montgo, Denia, 2,5 km van zee, wifi, drie 2-pers.slpk, kindvriendelijk, prachtige tuin, binnen 2 km alle voorzieningen, huur: 330 tot 430 p/wk, Info: www.bakkershuisdenia.nl, 06-47812170.•

4-daagse ‘Natuur en Stilte’. Natuur beleven vanuit een klooster. Zie: www.natuurtrainingen.nl•

Een huishouden met meerdere leden betaalt maximaal €90 per jaar. Volwassenen met een inkomen op bijstands- niveau kunnen in aanmerking komen voor een speciaal tarief. Neem voor meer informatie contact op via leden@nivon.nl.

Vrijwilligers

Zie Algemene voorwaarden van het lidmaatschap: nivon.nl/leden•

Steun Nivon Vind jij het belangrijk dat Nivon zichtbaar is in de samenleving? Dat de ideeën, activiteiten en accommodaties bestaansrecht houden en de samenleving van dienst kunnen zijn? Dat de boodschap ‘eerlijk, sociaal, groen en verdraagzaam’ wordt uitgedragen? Steun Nivon op de manier die bij jou past. Je kunt Nivon steunen: − door jouw inbreng als vrijwilliger − als lid van de vereniging − met een financiële bijdrage door middel van een schenking, periodieke gift of door Nivon op te nemen als legataris Bankrekening Nivon: NL08TRIO0391049186 Meer info: nivon.nl/steun-nivon of finance@nivon.nl•

Dankzij de inzet van actieve vrijwilligers faciliteert Nivon mooie activiteiten. Ook jouw waardevolle inzet stellen wij als vereniging op prijs. Neem zelf contact op met een afdeling, Natuurvriendenhuis kampeerterrein of wandelgroep bij jou in de buurt als je zin hebt om mee te doen. Of kijk eens op: nivon.nl/vacatures En wil je zelf wat organiseren? Leuk, meld het maar! Meer weten? nivon.nl/vrijwilligers•


Schilderachtig “Ik heb een maand hei lucht ingeademd. Ik had die ook absoluut nodig. Ik ben gaan zitten bij een boerenturfvuur met een wieg er naast. Ik spreek kalm, ik denk kalm nu.” Dit schreef Vincent van Gogh ruim honderd jaar geleden, in 1883, in één van de drieëntwintig brieven aan zijn broer Theo. Van Gogh woonde in die tijd drie maanden in Drenthe, maakte er zes schilderijen, meerdere tekeningen en schreef brieven aan zijn broer. Die gebruikt stichting Zuid-Oost Drenthe Film nu als inspiratiebron voor de speelfilm 23 brieven van Vincent. Verschillende scènes zijn opgenomen bij het Hunehuis. Een moeder en haar dochter die samen de was ophangen, een meisje dat Vincent heimelijk achtervolgt als hij in het veld gaat schilderen, en hetzelfde meisje dat een tekening van Vincent maakt als Vincent aan het schilderen is. De rol van Vincent wordt gespeeld door Pim Muda (Ashton Brothers en Foute Vrienden). Het meisje is een echte Drentse, gecast uit wel zeventig andere Drentse meisjes. De opnamen zorgden voor een gezellige happening in het Hunehuis, zo meldden de huiswachten van dat moment. De filmploeg gebruikte de bovenkamer als uitvalsbasis en lunchruimte. Pim Muda vertelde dat hij een echt “Nivonkindje” is en in zijn jeugd vele vakanties in Het Zeehuis heeft doorgebracht. Ook de gasten van het Hunehuis vonden het een mooi spektakel en maakten hun eigen foto’s en filmpjes. Dit jaar komt de speelfilm in de bioscopen.

PostNL Port betaald Retouradres: Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam


Articles inside

Leg een link

2min
page 31

Activiteiten

16min
pages 26-30

Nivon Watersport Drie kampen is scheepsrecht

4min
pages 24-25

Wandel60+

1min
page 23

Spring: Avontuurlijke wandelreizen (25 - 40 jaar)

2min
page 23

TREQ Kanoreizen

1min
page 22

Nivon Vitaal Reizen 50+

2min
page 22

Vogelwereld Stand van zaken lente 2024

2min
page 21

Over CO2-uitstoot: Blijf niet thuis, logeer in een Nivonhuis!

2min
page 21

Duurzaam: Voorjaar

3min
page 20

Reportage Groen traineeship: De wildernis van woensdag

6min
pages 18-19

Uit de vereniging: Wandelontmoetingen

3min
page 17

Natuurvriendenhuizen in Oostenrijks Spital

4min
pages 14-15

Kandidaat-bestuurslid Menno Evers - De komende man

3min
page 13

Geschiedenis: Sterft, gij oude vormen...

4min
pages 12-13

Column NivonJong: Verbinding!

3min
page 11

Vooraankondiging: Nivon Vrouwencursusweken 75 jaar!

1min
page 10

Vrijwilligers in de spotlight

3min
page 10

Uit de vereniging

2min
page 9

PiKA Festival 2024. 100 jaar en verder

3min
page 8

Het moet, het kan. Op voor het plan!

4min
pages 6-7

Onbewust bewust leven

7min
pages 4-5

Column: Actieve pleisterplaats

3min
page 2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.