The "Folkuniversitetets förlag" user's logo

Folkuniversitetets förlag

Teaching material in Swedish as a second language has long been the foremost concentration at Folkuniversitetets förlag. Further development has resulted in the inclusion of other modern languages and the publishing house now offers a wide variety of teaching materials for different languages, levels and forms of study. / Svenska för invandrare och svenska som andraspråk har alltsedan starten varit kärnan i förlagets utgivning av läromedel. Efterhand har utgivningen breddats till att omfatta även andra moderna språk. Särskilt i italienska språket erbjuds läromedel för olika nivåer och studieformer.

Publications

Praktikportföljen


September 12, 2023

Skrivtrappan facit


September 4, 2023

Läsa C 1–3


May 3, 2023

Läsa C 4–6


May 3, 2023

Läsa B 4–6


May 17, 2022

Läsa B 1–3


May 17, 2022

Vårdpraktik övningsbok


February 1, 2022

Skolpraktik övningsbok


February 1, 2022

Vårdpraktik


February 1, 2022

Skolpraktik


February 1, 2022

Läsa D 4–6


February 5, 2021

Svenska dag för dag A


February 3, 2021

Läsa D 1–3


February 2, 2021

På svenska! 1 lärobok


February 4, 2020

Börja med Lagerlöf


October 3, 2019

Svenska dag för dag B


September 11, 2019

Partikelverbens värld


September 11, 2019

Formell svenska


May 9, 2019

Börja med Strindberg


January 22, 2019

Sjung och träna svenska


September 14, 2018

Tro, hopp & sfi


September 5, 2018

Mångt och mycket


August 28, 2018