Läromedel – sfi, sva, språk

Page 1

Läromedel Sfi, sva, språk

svenska moderna språk


Innehåll Översikt 1: sfi, sva, svenska

4 5 6 7 8–11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22–23 24 25 26 27 28 29 30 31 32–33 34–35

à vous – franska för gymnasiet La littérature française – på franska Comunicare – italienska för gymnasiet Nygrekiska + Polska Finska + Danska för nybörjare Japanska + Kinesiska + Thai för nybörjare Arabiska + Turkiska för nybörjare Ya habibi! – arabiska i Sverige

36 37 38 39 40 41 42 43

Köpvillkor för skola & bokhandel

44

www.folkuniversitetetsforlag.se

Eva Thors Rudvall

Börja med Strindberg

Ett halvt ark papper Läs- och skrivträning med klassisk text

Alfabetisering

1

Jan Zara

Mån.

Tis.

Ons.

Tors.

Svenska dag för dag

Fre.

2

Allt-i-ett-bok · sfi kurs D (GERS B1/B1+) Sfi kurs D (GERS B1/B1+)

3 4

Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, sjukvård, ekonomi eller miljö.

5

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

6

Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Ordkunskap och läsning Ordkunskap och läsning Grammatik Mer grammatik och skrivövningar Hör- och talövningar

Svenska dag för dag D · Jan Zara

Översikt 2: moderna språk

2–3

Nu komplett! 7

Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se Där hittar man även en kort lärarhandledning.

8 9

Formell svenska · Ylva Olausson

Tro, hopp & sfi Börja med Strindberg & Lagerlöf Tala svenska direkt – bildordbok m.m. Goda grunder – vardagssvenska Svenska dag för dag B + C + D Mot målet 1 + 2 Min mening – textbok + lärarhandledning På svenska! 1 På svenska! 2 På svenska! 3 På svenska! Grammatik Form i fokus – övningsböcker i grammatik Webb & appar: Form i fokus A + Ord i fokus Skriva B, C, D – genrepedagogik för sfi Läsa C – genrepedagogiska texter Formell svenska – frekventa ord Hand i hand + Kort och lätt Text i fokus 1 & 2 + Sammansatta ord Svenska idiom + Ungdomsvärldens uttryck Partikelverbens värld Skrivtrappan + Talstegen Svenska för sjukvårdspersonal Pedagogisk svenska Medicinsk svenska + Odontologisk svenska + Veterinärsvenska Sverige på svenska

Några av våra nyheter

– frekventa ord

Avancerad svenska Ylva Olausson

Litteratur­historia på franska


Vi kan språk Folkuniversitetets förlag är en egen stiftelse som står helt fri från religiösa och politiska intressen. I snart 50 år har vi utvecklat läromedel och ­litteratur med sikte på språkinlärning. Vår ut­givning har alltid stått på två stadiga ben: • läromedel i svenska för en utländsk publik • läromedel i främmande språk för en svensk publik. Viktiga nyheter i sortimentet spänner ända från ­alfabetisering med hjälp av svenska klassiker till avancerad, formell svenska. Välkommen att botanisera! Henrik Killander Förlagschef


Välj läromedel här! Sfi, sva och svenska Fler titlar, mer information och priser på www.folkuniversitetetsforlag.se

Studieväg 3 (A2 till B1+) Studieväg 2 (A1 till A2+)

1

Jan Zara

Mån.

Tis.

Ons.

Tors.

Svenska dag för dag

Fre.

2 Sfi kurs D (GERS B1/B1+)

3 4

Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, sjukvård, ekonomi eller miljö.

5

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

6

Måndag: Ordkunskap och läsning Tisdag: Ordkunskap och läsning Onsdag: Grammatik Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar Fredag: Hör- och talövningar

7

Svenska dag för dag D · Jan Zara

Studieväg 1 (A1− till A2)

Allt-i-ett-bok · sfi kurs D (GERS B1/B1+)

Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se Där hittar man även en kort lärarhandledning.

8 9

Utbildning i svenska för invandrare

1

Mot m ålet

Utbildn ing i sve nska för invan drare

2

3

2 Cami Ola Ry lla Flom en Sö berg

Tis.

Ons.

Tors.

Svenska dag för dag

Fre.

Allt-i-ett-bok · sfi kurs D (GERS B1/B1+) Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, sjukvård, ekonomi eller miljö.

5

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

6

Måndag: Ordkunskap och läsning Tisdag: Ordkunskap och läsning Onsdag: Grammatik Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar Fredag: Hör- och talövningar

7 Camilla Flom Ola Ryen Söberg

Jan Zara

Mån.

Sfi kurs D (GERS B1/B1+)

4

1

Komplettera med: Min mening, Börja med Strindberg, ­Börja med Lagerlöf

1 2 Svenska dag för dag D · Jan Zara

Mot m ålet

Mot målet

Mot målet

Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se Där hittar man även en kort lärarhandledning.

8 9

Eva Thors Rudvall

Börja med Strin

dberg

ark papper Ett halvt ing med klassisk Läs- och skrivträn

text

Vardagssvenska

Komplettera med: Form i fokus, Hand i hand 1, Mångt och mycket, Ord i fokus, Bygg upp ditt ordförråd, Skriva, Läsa

·2·

Komplettera med: På svenska! Grammatik, Form i fokus, Hand i hand 2 & 3, Ord i fokus, Fuzias flykt, Svenska idiom, Kort och lätt, Bygg upp ditt ordförråd, Skriva, Läsa, Formell svenska, Partikelverbens värld


Kompletterande material Hand i hand

Webb

Appar

Börja med … Eva Thors Rudvall

Börja med Strindberg

Ett halvt ark papper Läs- och skrivträning med klassisk text

Så här beställer du Ring oss på telefon 046-14 87 20. Skicka e-post till order@ folkuniversitetetsforlag.se

Yrkessvenska Thérèse Werner

Thérèse Werner

VETERINÄRSVENSKA

HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA VETERINÄRER

Marie Andersson

HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA LÄRARE

PEDAGOGISK SVENSKA

VETERINÄRSVENSKA

Beställ via www.folk­ universitetetsforlag.se

Marie Andersson

PEDAGOGISK SVENSKA

Eller kontakta din läromedelsdistributör.

Svenska som andraspråk, avancerade nivåer

Jag förstår svenska ganska bra nu. Men det är ändå svårt att förstå svenskar som pratar med varandra … Den här boken är till alla som har tänkt eller sagt precis det. En vanlig orsak till att personer från andra länder ibland inte förstår en konversation svenskar emellan, är att de ännu inte har lärt sig så många partikelverb – en typ av verb som infödda svenskar omedvetet använder hela tiden.

Partikelverbens värld

Partikelverbens värld

– frekventa ord

Boken Partikelverbens värld försöker lösa det problemet. Här får man lära sig 240 partikelverb. Tack vare dessa kommer man automatiskt att förstå ännu fler. Vissa partikelverb använder nämligen samma partikel, samma logik, för att uttrycka samma sak. ”Hicka till” betyder ”hicka bara en gång”. Då blir betydelsen av partikelverben ”sparka till” och ”blinka till” även klara och tydliga. Bokens metod är att knyta varje exempel till en stark grundkänsla – t.ex. glädje, sorg, spänning eller rädsla – känslor som alla människor kan relatera till. Det gör lärandet roligt och lustfyllt, vilket gör det lättare att memorera alla partikelverb.

Johannes Vivers

Formell svenska · Ylva Olausson

banka in • blanda ihop • få för sig • förstå sig på • glömma bort • hinna med • hoppa över • klara av • komma ihåg krångla till det • känna igen sig • ligga bakom • peka ut • se upp • spela roll • sätta fart • ta del av • tänka efter

Johannes Vivers är lärare i svenska som främmande språk och har tidigare jobbat som översättare. Partikelverbens värld är hans första läromedel.

Johannes Vivers

Ylva Olausson

Till lärare

Sverige

på svenska Samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag

Tro, hopp & Sfi EN DIDAKTISK DAGBOK FÖR ALFABETISERINGSLÄRARE Eva Thors Rudvall

Johan Eriksson & Birgitta Melén

·3·


Tro, hopp & sfi Lärarens loggbok

Till alla lärare Alfabetisering Tro, hopp & sfi – en didaktisk dagbok för alfabet­i­ se­ringslärare är en djupt personlig dagbok och en pedagogisk loggbok som ingen annan.

Tro, hopp & Sfi

Bokens syfte är inget mindre än detta: att ge lärare och elever i hela den ofta nedvärderade och kritiserade sfi-apparaten en injektion av mod och till­försikt. ”I en A-klass finns sällan någon utöver läraren som har någon studievana. Klassen består dessutom regelmässigt av kursdeltagare från flera olika länder, som därmed också saknar ett gemensamt språk. Därtill är det kontinuerligt intag, elevkonstell­ationen förändras så gott som varje månad. […] Kursdel­tagarnas familje­ situation kan vara kaotisk.

EN DIDAKTISK DAGBOK FÖR ALFABETISERINGSLÄRARE Eva Thors Rudvall

På en termin lär de sig ändå att läsa och skriva och samlar på sig ett svenskt basordförråd, tillräckligt för att presentera sig själva på svenska och fylla i sina personuppgifter på en enkel blankett. Ibland tänker jag att andra skolformer skulle kunna ha något att lära av sfi!”

Tro, hopp & sfi

Eva Thors Rudvall har varit verksam som sfi-lärare i tre decennier, mestadels för elever på spår 1. H ­ ennes strävan är att ge alla nya svenskar tillgång till det språk som är nyckeln till både arbetsmark­naden och det demokratiska samtalet. Och att stärka de lärare som ska göra detta möjligt.

sfi

·4·

Författare Eva Thors Rudvall 728-9

Trådbunden bok

www.trohoppochsfi.se

141 s.


Börja med en klassiker! Läs- och skrivträning Eva Thors Rudvall

Börja med Strindberg

Klassisk  alfabetisering för vuxna

Ett halvt ark papper Läs- och skrivträning med klassisk text

ETT HALVT ARK PAPPER

EN UNDERBAR RESA

Börja med Strindberg är den första boken i en ny bokserie för alfabetisering och latinisering genom läs- och skrivträning utifrån en klassisk text.

Börja med Lagerlöf är en bok för läs- och skrivträning med stöd av en klassisk text. Den vänder sig företrädesvis till nybörjare i sfi.

Själva kärnan i boken är en förenklad ­version av ­Strindbergs novell ”Ett halvt ark papper”. Detaljerade illustrationer och övningar finns i direkt anslutning till varje avsnitt.

Huvudtexten bygger på Lagerlöfs klassiska lärobok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. I ­direkt anslutning till varje avsnitt finns detaljerade illustrationer och övningar.

Börja med Strindberg : Ett halvt ark papper fungerar även som introduktion till en klassisk berättelse av en stor svensk författare. Att som vuxenstuderande få möta texter med vuxet innehåll stimulerar både ny­ fikenhet och lust att lära.

Eftersom sfi-klasser oftast är heterogena vad gäller de studerandes ålder, bakgrund och erfarenheter, så inne­ håller B ­ örja med Lagerlöf: en underbar resa ord och övningar i olika svårighetsgrader.

Boken inleds med ett bildalfabet byggt på glosor från bokens text och ­illustrationer. För dem som ­behöver bokstavsinlärning finns övningar med ­för­tryckta skuggtexter och repetition av varje bokstav i alfabetet. Novellen ­presenteras sedan som en sammanhängande text, för dem som redan har knäckt läskoden.

Liksom i Börja med Strindberg innehåller boken ett bildalfabet med glosor och bilder hämtade från den för­enklade texten. Via ett avsnitt om ordklasser kan man bland annat träna på frågeord. Ett kors­ ord och en faktaruta om Selma Lagerlöf ingår också. Ett av b ­ okens huvudsyften är även att läsarna ska få ­bekanta sig med Sveriges geografi, djur och natur.

Börja med Strindberg : Ett halvt ark papper

Börja med Lagerlöf : En underbar resa

Författare Eva Thors Rudvall

Författare Eva Thors Rudvall

733-3

Trådbunden bok

48 s.

749-4

Trådbunden bok

48 s.

www.borjamed.se ·5·

sfi


Tala svenska direkt Muntlig inlärning Tala svenska direkt är ett läromedel som ger de studerande en god kommunikativ kompetens i svenska utan att ta vägen om skriftspråket. Det vänder sig i första hand till deltagare med kort studiebakgrund och är bland annat lämpligt att använda inom sfi-utbildningens studieväg 1, kurs A och B. Tala svenska direkt är upplagt kring samhälls­in­ riktade och språkliga teman och har en systematisk metodik för muntlig inlärning. BILDORDBOK Bildordboken är unik med över 700 färgfoton och teckningar. I boken uppträder huvudpersonerna i vardagliga situationer. Bokens teman spänner över områden som mat, kläder, bostad, affär, skola, resor, yrken, hälsovård, traditioner, natur samt olika grammatiska moment. Ljudinspelningar ­hjälper eleven att lära in nya ord och träna uttalet på egen hand. LÄSHÄFTEN Tio häften ger lästräning på lätt svenska. Varje huvudperson i bildordboken presenteras i ett eget häfte. Läshäftena väcker intresse för språket och ökar läsförståelsen. Texterna är korta och har stor stil. Häftena har två nivåer, 1–5 och 6–10, och säljs både separat och i paket om vardera fem häften. LÄRARENS BOK Boken innehåller först en allmän del om muntlig metodik. Därefter följer en sidvis handledning till bildordbokens teman och kopie­ringsunderlag med bilder och övningar. Tala svenska direkt Författare Ellen Hanssen 672-5

Bildordbok inkl. ljudfiler

554-4

Läshäfte 1–5 (paket)

555-1

Läshäfte 6–10 (paket) Läshäfte separat

675-6

Lärarens bok

124 s.

30 s. 204 s.

www.talasvenskadirekt.se

sfi

·6·

1

L Ä SHÄF TE

Tala svenska direkt

Pedros bok Läshäfte 1 · Ellen Hanssen

sfi studieväg 1 kurs A + B

1

l är arens bok

Tala svenska direkt Ellen Hanssen


Vardagssvenska för nyanlända vardagssvenska

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända är ett uppdaterat urval ur det klassiska läro­ medlet Goda grunder. Det togs primärt fram för kurser i svenska för nyanlända i regi av studie­ förbund och folkhögskolor, men fungerar också utmärkt i andra sammanhang – som introduktion inför sfi, på språk­caféer, studiecirklar etc. Läromedlet ger goda möjligheter att öka deltagarnas för­måga att kommunicera muntligt och skriftligt. Texter och bilder stimulerar till samtal och diskussioner. Olika teman ger asylsökande och andra nyanlända kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända: – tolv textavsnitt med många dialoger – varierade övningar – grammatisk översikt – gratis ljud på www.godagrunder.se – gratis lärarhandledning på webbplatsen.

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 692-3

Lärarhandledningen är till särskilt god hjälp för den som har begränsad erfarenhet av att undervisa och leda kurser.

·7·

Allt-i-ett-bok inkl. ljudfiler

120 s.

www.godagrunder.se

svenska


Svenska dag för dag sfi kurs B

Tydlig struktur under nio veckor Svenska dag för dag är allt-i-ett-böcker för sfi kurs B, C och D och annan undervisning i s­ venska. Läro­ medlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grund­kunskaper och snabbt vill komma vidare. Böckerna utgår ifrån vardera nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, fritid, bostad eller sjukvård. För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upp­lägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering. Måndag: Ordkunskap och läsning Tisdag: Ordkunskap och läsning Onsdag: Grammatik Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar Fredag: Hör- och talövningar

Svenska dag för dag – Allt-i-ett-bok inkl. ljud Författare Jan Zara

Ljud, facit och kort lärarhandledning finns på böckernas webbplats.

746-3

Svenska dag för dag B

216 s.

709-8

Svenska dag för dag C

220 s.

710-4

Svenska dag för dag D

214 s.

www.svenskadagfordag.se

sfi

·8·


1 Mån.

Tis.

Ons.

Fre.

Tors.

2 3 4 5

5 dagar 9 veckor allt-i-ett 1

Jan Zara

Mån.

8

Ons.

Tors.

Svenska dag för dag

Fre.

2

Allt-i-ett-bok · sfi kurs D (GERS B1/B1+) Sfi kurs D (GERS B1/B1+)

3 4

7

Tis.

Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, sjukvård, ekonomi eller miljö.

5

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

6

Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

7

Ordkunskap och läsning Ordkunskap och läsning Grammatik Mer grammatik och skrivövningar Hör- och talövningar

Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se Där hittar man även en kort lärarhandledning.

Svenska dag för dag D · Jan Zara

6

sfi kurs C

sfi kurs D

8 9

9 ·9·

sfi


Svenska dag för dag – så funkar det

Återkommande upp­lägg samma dag varje vecka så att elever kan komma in i gruppen när som helst under kursens gång.

1

Mån.

Ordkunskap och läsning

Tis.

Ordkunskap och läsning

Ons.

Grammatik

Tors.

Mer grammatik och skrivövningar

Fre.

Hör- och talövningar

Vecka 1 · Min familj Måndag · Ordkunskap och lästräning

Vecka 1 · Min familj Måndag · Ordkunskap och lästräning

1

Mån.

Sabers familj u1

Svenska

Ditt språk

för … sedan

Mitt namn är Saber och jag kommer från Irak. Jag kom till Sverige för två år sedan. Jag är gift och jag har två söner. Min fru heter Leila. Min äldsta son heter Sami och min yngsta son heter Monir. Sami är 20 år gammal och Monir är 18 år. Mina föräldrar bor kvar i mitt hemland. De ville inte lämna vårt land.

en son, söner gammal, äldre, äldst, äldsta ung, yngre, yngst, yngsta

u

Mina föräldrar bor hos min syster i Bagdad. Det är väldigt tråkigt att de inte bor med oss här i Sverige. Men vi ringer dem varje dag. Det går inte en dag utan att jag tänker på dem. Min fru och jag längtar väldigt mycket efter dem, men jag är glad att vi har våra barn här med oss. Vi hoppas att mina föräldrar snart kan komma hit till Sverige.

2

en förälder

kurs

kvar att lämna

B

hos en syster att längta väldigt mycket glad här hit

·8·

·9·

Måndagar och tisdagar: Ordkunskap och läsning

sfi

· 10 ·


1 Mån.

Tis.

Ons.

Fre.

Tors.

2 Vecka 5 · Skola Onsdag · Grammatik

kurs

4

2. Skoldagen är slut. Vart brukar eleverna gå efter skolan?

Ons.

.............................................................................................................................

C

3

Vecka 5 · Skola Onsdag · Grammatik

Rumsadverb

3. Simon åt frukost innan han kom till skolan. Varifrån kom han?

på en plats

5

till en plats

från en plats

Position (Var?)

Destination (Vart?)

Varifrån?

inne

in

inifrån

ute

ut

utifrån

här

hit

härifrån

där

dit

därifrån

uppe

upp

uppifrån

nere

ner

nerifrån

hemma

hem

hemifrån

............................................................................................................................. 4. Vart går du när skolan är slut? ............................................................................................................................. 5. Skolreceptionen ligger på plan ett. Du är på plan tre. Var ligger receptionen? ............................................................................................................................. 6. Du går ut från skolan och ser en kompis stå ute. Din kompis frågar dig: Varifrån kommer du?

5

............................................................................................................................. Var?

Vart?

Varifrån?

är inne

går in

kommer inifrån

sitter ute

springer ut

kommer utifrån

står här

åker hit

åker härifrån

ligger där

kör dit

kör därifrån

sover uppe

flyttar upp

flyttar uppifrån

bor nere

flyttar ner

flyttar nerifrån

stannar hemma

kommer hem

kommer hemifrån

7. Du vill inte vara inomhus. Vart går du? ............................................................................................................................. 8. Läraren står i korridoren och hör elever skrika från klassrummet. Varifrån kom ljudet? ............................................................................................................................. 9. Du står i ditt kök och lagar mat. Var är du? .............................................................................................................................

Övning A

5

10. Du står på plan ett och hör ljud från plan fyra. Varifrån kommer ljudet?

Svara på frågorna. Välj ett lämpligt rumsadverb från ovan.

.............................................................................................................................

1 . Eleverna står på skolgården och klockan ringer. Rasten är slut. Vad måste de göra?

11. Vart går du om du går från plan ett till plan två?

.............................................................................................................................

· 102 ·

Onsdagar: Grammatik

6

.............................................................................................................................

· 103 ·

Vecka 8 · Språkinlärning Fredag · Hör- och talövningar

Fre. Hörövning A

Vecka 8 · Språkinlärning Fredag · Hör- och talövningar

Hörövning B

u

60

Ellinor och Ahmad är klasskamrater i kurs D. Lyssna på dialogen och välj rätt svar på frågorna.

7

Fre.

u

61

kurs

Vad motiverade personerna till att lära sig svenska? Lyssna och sätt kryss.

1. Hur länge har Ahmad gått på D-kursen? a. Ahmad har gått på kursen i två månader. b. Ahmad har gått på kursen i tre månader. c. Ahmad har gått på kursen i fyra månader. 2. Hur länge har Ellinor bott i Sverige? a. Hon har bott i Sverige i fem månader. b. Hon har bott i Sverige i sex månader. c. Hon har bott i Sverige i sju månader.

Arbete

Barn

Umgänge

Självständighet

D

Integration

Pavla Lavra Dirck Alfredo Khaled

3. Hur kommer det sig att Ellinor kan så pass bra svenska? a. Hon kunde svenska innan hon kom till Sverige. b. Hon har en svensk mamma. c. Hon hade jobbat med många svenskar innan hon kom till Sverige.

8

4. Hur länge har Ahmad studerat svenska? a. Han har studerat svenska i 12 månader. b. Han har studerat svenska i 24 månader. c. Han har studerat svenska i mer än ett år. 5. Hur många språk kan Ellinor? a. Hon kan fyra språk. b. Hon kan fem språk. c. Hon kan sex språk.

9

8

6. Hur många timmar i veckan går Ahmad och Ellinor i skolan? a. De går i skolan 10 timmar i veckan. b. De går i skolan 15 timmar i veckan. c. De går i skolan 20 timmar i veckan.

8

· 162 ·

· 163 ·

Fredagar: Hör- och talövningar · 11 ·

sfi


5 färdigheter Mot målet sfi studieväg 2 kurs B + C

Att lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Mot målet 1 och Mot målet 2 är ett läromedel för sfi kurs B och C, och det ­lämpar sig särskilt för studieväg 2. Texterna är vardagliga och består av många olika texttyper. Man får följa Lydia, 27 år, när hon studerar sfi, flyger till ett bröllop, är på språkpraktik och mycket mer. Till läromedlet hör också omfattande övningar på webben där språkfärdigheterna övas ytterligare. Lärarhandledningen ger bra stöd för individan­ passad undervisning. Mot målet är utvecklat för utbildning i svenska för invandrare (sfi), men kan även användas på andra studievägar och i olika studieformer såsom lär­ centrum och självstudier. ALLT-I-ETT-BÖCKER + WEBB Läromedlet tar sin utgångspunkt i de fem språk­ färdigheterna hör- och läsförståelse, muntlig interaktion och produktion samt skriftlig färdighet.

Mot målet

Texterna består av verklighetsnära språkhandlingar med anknytning till vardags-, samhälls- och arbetsliv. Stor vikt läggs vid inlärningsstrategier och språklig medvetenhet. Materialet är omfattande med övningar och uppgifter speciellt utformade för att klara de nationella proven för kurs B och C.

LÄRARHANDLEDNING I Mot målets lärarhandledning finns en mängd ­användbart material för läraren. Här finner man till exempel verktyg för planering, kartläggning och olika checklistor. Lärarhandledningen ger bra stöd i utformandet av en individuell studieplan. Där finns också nedladdningsbara tester där varje färdighet prövas.

Utbildning i svenska för invandrare

2

2

Övningsdelen följer textdelen kapitel för kapitel. I övningsdelen inleds varje kapitel med en ordlista. Sedan följer uppgifter som övar vokabulär, grammatik och språkbruk med anknytning till kapitlet. Minigrammatiken går separat igenom de svenska ordklasserna och svensk syntax. Deltagare i behov av mer övning i en färdighet har också möjlighet att öva mer på webbplatsen. Där finns även alla texter inlästa, samt en uttals- och en grammatikdel.

Mot målet

Camilla Flom Ola Ryen Söberg

Mot målet Författare Camilla Flom & Ola Ryen Söberg 667-1

Mot målet 1

270 s.

668-8

Mot målet 2

294 s.

681-7

Lärarhandledning (webb + pdf) Elevwebb

www.motmalet.nu

sfi

· 12 ·


Min mening Läs och diskutera    3 nivåer   15 teman 45 texter

Tredje upplagan med aktuella samhällsteman Min mening är ett läromedel i svenska som andraspråk som passar att använda inom språk­ introduktion, sfi och vuxenutbildning för nyanlända. Nu finns läromedlet i en tredje upplaga. • 15 aktuella samhällsteman. • Tre olika texter på nivåerna A, B och C. • Nivåindelning som underlättar individanpassad undervisning. Elever med olika kunskaper, skolbakgrund och studietakt kan arbeta med samma tema. • Lärarhandledning med mängder av övningar att arbeta med enskilt, i par eller i grupp. Kopi­er­ings­­ underlag finns till varje text. Texterna stimulerar eleverna att uttrycka egna tankar, känslor och åsikter samt jämföra sina erfarenheter med andras. Det vuxna perspektivet väcker intr­esse och lust att aktivt använda språket. Alla texter finns inlästa på webbplatsen. Min mening

Eva Bernhardtson · Louise Tarras

Min mening

Lärarhandledning · Kopieringsunderlag

Rikhaltigt extramaterial

Författare Eva Bernhardtson & Louise Tarras 688-6

Textbok

96 s.

689-3

Lärarhandledning

152 s.

www.minmening.nu

· 13 ·

sva/sfi


På svenska! 1 Språk, seder, bruk

På svenska! 1 På svenska! 1 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdig­heter i språket att man kan delta i ett vardags­samtal. Läromedlet täcker nivå A1 och A2 enligt Europa­rådets nivåskala (GERS). Läroboken omfattar 12 avsnitt med korta, vardags­nära dialoger och andra texttyper. På svenska! 1 bygger på helfrasinlärning och innehåller många dialoger. Läsaren får samtidigt en inblick i ­seder och bruk och andra typiskt svenska företeelser. I texterna får vi följa några svenskar i helg och vardag. Glimtar ges från olika delar av Sverige. Särskilda bildsidor underlättar ord­inlärningen. Nyttiga fraser för vanliga vardagssituationer ­presenteras genom hela boken. Hörövningar finns i varje avsnitt för att eleven tidigt ska träna sig i att uppfatta och förstå talat språk. Par- eller gruppövning återkommer kontinuerligt. Boken ger ett ordförråd på cirka 2 000 ord. Övningsboken innehåller kompletterande övningar som främst tränar ordförrådet och utvecklar och befäster grammatik­kunskaperna. STUDIEBOKEN Uttal och grammatik beskrivs och förklaras på det egna språket i studie­boken, vilket gör inlärningen effektiv. Studieboken finns på språken engelska, franska, kinesiska, nederländska, spanska, tyska och ara­biska. Den består av tre avsnitt: uttal, grammatik och ordlista.

Författare Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada 750-0

Lärobok med mp3-cd

139 s.

751-7

Övningsbok

104 s.

Studiebok (engelska, franska, kinesiska, nederländska, spans­ ka, tyska, arabiska)

cirka 120 s.

www.pasvenska123.se

Ljud till alla delarna finns på webbplatsen.

svenska

På svenska! 1

· 14 ·


På svenska! 2 Språk, kultur, samhälle

Historia och kultur

På svenska! 2 På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå goda färdigheter i svenska. På svenska! 2 täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (GERS). PÅ SVENSKA! 2 På svenska! 2 är ett fortsättningsmaterial som vänder sig till studerande som redan har uppnått nivå A2. Läromedlet kan användas både i klassrumsundervisning och vid självstudier. Efter avslutade studier beräknas man ha uppnått en god B1-nivå. Lärobokens tio avsnitt tar upp såväl aktuella före­ teelser i samhället som svensk historia och kultur. Texterna har stor variation för att väcka nyfikenhet på språket och kulturen och stimulera till egen muntlig och skriftlig produktion.

På svenska! 2

Övningsboken innehåller skriftliga och muntliga övningar som utvecklar och befäster ordförrådet och tränar grammatiken.

Författare Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada 702-9

Lärobok med mp3-cd

133 s.

703-6

Övningsbok

144 s.

616-9

Lärarhandledning (pdf)

130 s.

www.pasvenska123.se · 15 ·

svenska


På svenska! 3 Språk, nyheter, kultur På en lokaltidning

Tredje delen av På svenska! På svenska! 3 är ett fortsättningsmaterial i sven­ ska som främmande språk. Den vänder sig till ­studerande som snabbt vill uppnå goda färdig­ heter i svenska. På svenska! 3 täcker nivå C1 ­ enligt Europarådets nivåskala (GERS). PÅ SVENSKA! 3 Lärobokens texter tar upp lite av det som händer i en svensk småstad under några veckor och hur dessa händelser sedan speglas i den lokala tidningen. Man får följa journalisternas arbete från intervju till färdig artikel. Förutom vanliga nyhetsartiklar presenteras bland annat notiser, korta faktatexter, små serierutor och enkäter. Varje avsnitt avslutas med ett porträtt av en känd svensk – oftast en historisk person. På svenska! 3 vill stimulera till att läsa kritiskt och att göra egna reflektioner. De flesta texter kan ­användas som underlag för diskussioner och även som modell för egen skriftlig produktion. Texter till hörövningarna återges i slutet av boken.

På svenska! 3 Författare Annika Helander & Mai Parada

Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som utvecklar ord- och grammatikkunskaperna. Här finns även en liten skrivskola som tar upp olika typer av skrivande och inspirerar till egen produktion.

svenska

700-5

Lärobok med mp3-cd

116 s.

701-2

Övningsbok

126 s.

616-9

Lärarhandledning (pdf)

130 s.

www.pasvenska123.se

· 16 ·


Grammatik På svenska!

Nyckel till svenska språket

Kluriga språkfrågor

Grammatik för svenska som främmande språk, sfi och sva På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och funge­ rar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment. Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en fri­stående grammatik för alla som studerar svenska som ­främmande språk, sfi eller svenska som andraspråk. Den passar till ­nivåerna A2 till C1 på Europarådets nivåskala. Boken täcker grunderna i svensk grammatik, men tar även upp områden som avstavning, komma­ tering, förkortningar och u ­ ttal, samt ­innehåller ett avsnitt om ord vars betydelser många lätt ­blandar ihop. Vanliga språkfrågor är samlade under den återkommande ­rubriken Tips!. Sist i läromedlet finns även en samling med ­användbara ord och uttryck som den studerande själv kan ­arbeta ­vidare med.

På svenska! Grammatik Författare Annika Helander & Mai Parada 704-3

Grammatikbok

80 s.

www.pasvenska123.se/grammatik

· 17 ·

svenska


Övningsböcker i svensk grammatik

reviderade   upplagor

Form i fokus är tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, sva och svenska som främmande språk. De är avsedda för vuxna som nyligen börjat studera svenska eller som vill ha en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivå. Form i fokus lär ut hur det svenska språket är uppbyggt och hur det används med hjälp av enkla regler, tydliga mönsterexempel och övningar av olika slag. Övningarna är rikt varierade, vilket gör grammatik­ träningen stimulerande. Varje bok innehåller både fria och bundna övningar. Språket är vardagligt och idiomatiskt. Form i fokus Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 694-7

Form i fokus A

695-4

Facit till Form i fokus A

706-7

Form i fokus B

707-4

Facit till Form i fokus B

731-9

Form i fokus C

732-6

Facit till Form i fokus C

www.formifokusabc.se

sva/sfi

· 18 ·

263 s. 42 s. 251 s. 34 s. 209 s. 28 s.


Digitala övningar På webben och som app! Sju ordklasser + ordföljd

Ord i fokus app

Form i fokus A lär ut grunderna i den svenska grammatiken. Eleven förbättrar snabbt sina kunskaper i det svenska språket med hjälp av ut­manande och varierande övningar på webben eller i appen.

Det är lättare att lära sig ett språk om det sam­ tidigt är roligt. Med Ord i fokus kan man förbättra och bredda sitt ordförråd i svenska på ett lekfullt och utmanande sätt. Applikationen är baserad på böckerna Bygg upp ditt ordförråd.

Välj mellan åtta olika övningskategorier: • substantiv • verb • pronomen • adjektiv

• adverb • konjunktioner • prepositioner • ordföljd.

Man har tre kategorier att välja mellan, den lättaste varianten är ”bild till ord”. En bild visas och olika ord faller nedåt i strid ström. Upp­giften är att klicka på det ord som passar till bilden. Väljer man rätt ord så får man höra ordet uttalas, varpå det hamnar i ens ordlista. På samma sätt men tvärtom fungerar kategorin ”ord till bild”. När man har förbättrat sitt ordförråd kan man utmana sig själv med den tredje kategorin – synonymer.

Form i fokus A digital/app är baserade på boken Form i fokus A som hjälpt tiotusentals människor att förbättra sin svenska. Form i fokus A digital (webbresurs) Köp på www.formifokus.nu

Ord i fokus app

Form i fokus A app

Köp i AppStore!

Köp i AppStore, MacAppStore eller Google Play!

www.ordifokus.se

www.formifokus.nu www.formifokusabc.se/app · 19 ·

sva/sfi


Metodisk skrivträning

Strukturerat   + effektivt

Genrepedagogik för sfi I de tre böckerna Skriva B, Skriva C och Skriva D – genre­pedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi-­ kurserna B, C och D. Varje bok inleds med praktiska råd och exempel­ texter. Där­efter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Skrivträningen blir effektiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en text­typ genom genrebaserad undervisning. Varje texttyp återkommer i flera teman och skrivandet blir därmed cykliskt. Böckerna innehåller exempeltexter, tankekartor, plats för egna texter och ord­kunskaps­träning. De går bra att använda både i grupp och i individualiserad undervisning. På webbplatsen kan läraren ladda hem pdf-filer med exempeltexterna (för projicering vid de lektionstillfällen då läraren går igenom dem). Skriva – genrepedagogik för sfi Författare Helena Bogren, Karin Sundström & Susanne Södergren 683-1

Skriva B

165 s.

684-8

Skriva C

139 s.

685-5

Skriva D

143 s.

www.genreskriva.se

sfi

· 20 ·

sfi kurs B+C+D


Metodisk lästräning

Ordkunskap tankekartor

Utveckling av läsförståelse I övningshäftena Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs C (GERS A2/A2+). Övningarna ger även god träning inför det nationella provet. Läsa C innehåller många typer av texter – tidnings­ artiklar, fakta, blogginlägg, meddelanden, intervjuer, annonser med flera. Varje häfte inleds med tips till eleven. En kort lärarhandledning finns på läromedlets webbplats. Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa C och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text. Läsa C består av sex häften, vart och ett utifrån ett ­givet tema: Läsa – genrepedagogik för sfi

• Barndom och vuxenliv • Hem och bostad • Skola och utbildning • Yrke och arbetsliv • Friskvård och fritid • Ekonomi och konsumtion.

Författare Helena Bogren

Häftena kan användas utan inbördes ordning och ­köpas i paket om sex häften, i klassuppsättningar eller som enstaka häften. Läsa C fungerar även som ett bra komplement till ­Skriva C, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån ­samma teman.

720-3

Läsa C – paket med 6 häften

292 s.

714-2

Läsa C, häfte 1. Barndom och vuxenliv

48 s.

715-9

Läsa C, häfte 2. Hem och bostad

48 s.

716-6

Läsa C, häfte 3. Skola och utbildning

48 s.

717-3

Läsa C, häfte 4. Yrke och arbetsliv

52 s.

718-0

Läsa C, häfte 5. Friskvård och fritid

48 s.

719-7

Läsa C, häfte 6. Ekonomi och konsumtion

48 s.

www.lasabcd.se

· 21 ·

sfi


Formell svenska Akademiska ord Formell svenska · Ylva Olausson

Utveckla ordförrådet i tal & skrift

Formell svenska Formell svenska – frekventa ord är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift, till exempel: • gymnasieelever • lärare (med annat förstaspråk än svenska) • elever som vill få behörighet i svenska för högskole­studier eller som bedriver självstudier med Tisustestet som mål • invandrare som lär sig svenska som vuxna.

– frekventa ord

Ylva Olausson

Inom ämnet svenska som andraspråk har insikten om ord­förrådets betydelse för framgång i studier och på arbets­marknaden ökat på senare tid. Formell svenska erbjuder en genomtänkt, strukturerad ordträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang. De ord man tränar i Formell svenska ingår i den frekvens­baserade En svensk akademisk ordlista, som innehåller 652 ord och sedan 2014 är fritt tillgänglig på internet. Att den är frekvensbaserad innebär att den innehåller de vanligast förekommande, icke-ämnesspecifika orden i akademiska texter.

Författare Ylva Olausson

På läromedlets webbplats finns • diagnostiskt test • facit till bokens övningar • ljud till 30 av bokens textavsnitt.

svenska

Formell svenska – frekventa ord

739-5

Trådbunden bok

www.formellsvenska.se

· 22 ·

206 s.


Varje text innehåller fem av de 50 första verben i AO i frekvens­ ordning. Det betyder att de fem verben i den första texten är vanligare i formell svenska än de fem verben i den andra texten och så vidare. Här tränas betydelse och användning, se Nations tabell (sidan 8).

Text 1 A. Kombinera verben med rätt förklaring. 1. beskriver

........... är, har eller innehåller något, består av

2. innebär

........... tycker, menar

3. skapar

........... formar något nytt, gör så att något finns

4. utgör

........... berättar hur någon/något ser ut eller är,

5. anser

........... betyder

karakteriserar

ska · Ylva Olausson

TIO KORTA TEXTER – VERB 1–50

ANVÄNDNING – VERBKONSTRUKTION Verbkonstruktion A. Läs den alfabetiska listan för verb 101–160 (s. 95–99). Välj sedan verb  från listan som du behöver träna och skriv dem med egna exempel på  papper eller i din dator. Se exempel nedan.

antyder B. Välj bland de fem verben ovan och skriv det som passar bäst i texten.  Varje verb ska användas en gång. Tänk på att verben ska stå i rätt form.

Kan användas med preposition

Kan följas av en bisats

Kan följas av att + verb i infinitiv

Kan följas av ett objekt

för

ja

nej

ja

Hon försökte antyda något, men jag förstod inte vad. Chefen antydde för oss att vi skulle få sluta tidigt om vi jobbade snabbt. .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

u

1 Skogen Många klassiska sagor för barn utspelar sig i skogen, och det är inte så underligt eftersom cirka två tredjedelar av Sveriges yta 1 av skog. I barnsagorna 2 författaren ofta skogen som mörk, mystisk och kanske lite farlig.   I dag är skogen en plats för rekreation där man till exempel jagar älg,  vandrar och plockar svamp och bär. Men skogsbruket är också en viktig del av Sveriges ekonomi vilket ibland   3   en intressekonflikt, eftersom  fritidsfolket 4 att skogsägarna inte alltid tar tillräcklig hänsyn till miljön. Sedan ett par decennier tillbaka har vi en skogsvårdslag som 5 att man måste ta hänsyn till miljön vid alla typer av skogsbruk.

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

Verb + objekt

1. ...................................................

A. Vilka kombinationer av orden nedan känns naturliga och vanliga? Para ihop verben i vänsterspalten med ett eller flera lämpliga substantiv  i högerspalten i en exempelmening. Samma substantiv kan användas  flera gånger.

2. ................................................... 3. ................................................... 4. ................................................... 5. ...................................................

· 16 ·

ORDKOMBINATIONER – SUBSTANTIV 1–50 A. Vilka kombinationer av orden nedan känns naturliga och vanliga? Para ihop verben i vänsterspalten med ett eller flera lämpliga substantiv  i högerspalten. verb anger

substantiv antal

....................................................................................

delar

betydelse

....................................................................................

diskuterar

förutsättning

....................................................................................

genomför

intervju

....................................................................................

hävdar

nivå

....................................................................................

jämför

resultat

....................................................................................

påverkar

uppfattning

....................................................................................

saknar

utveckling

....................................................................................

Substantiv (+ preposition) + att + verb i infinitiv Följande substantiv i 1–50­listan (se s. 122–126) kan konstrueras med att + verb i infinitiv: SUBSTANTIV (+ prep.) + att

Exempel

behov av att

Företaget har ett behov av att öka produktionen.

behov att

Är det ett mänskligt behov att köra bil?

diskussion om att

Diskussionen om att sänka skatten fortsätter nästa vecka.

erfarenhet av att

Han har stor erfarenhet av att arbeta utomlands.

handlingen att

Förstår du vad filmens titel har med handlingen att göra?

intresse för att

Hon har visat stort intresse för att lära sig mer svenska.

mening med att

Det finns ingen mening med att ha konflikter på arbetsplatsen.

metod för att

Vi behöver hitta nya metoder för att göra havsvatten drickbart.

metod att

Det utvecklas hela tiden nya metoder att behandla cancer.

möjlighet att

Eleverna ska ha möjlighet att påverka sina studier.

samtal om att

Samtalen om att förbättra relationen mellan länderna har påbörjats.

syfte att

Projektet har startats i syfte att hjälpa arbetslösa ungdomar.

verb besvarar

substantiv Läraren glömde att besvara elevens fråga. förväntning -en ...........................................................................................

handlägger

metod -en

...........................................................................................

kommenterar fråga -n

...........................................................................................

motsvarar

...........................................................................................

ärende -t

sammanfattar innehåll -et

...........................................................................................

tillämpar

...........................................................................................

resultat -et

· 92 ·

Ord ur En svensk akademisk ordlista

· 120 ·

· 23 ·

svenska


Läsupplevelser med förvecklingar

Hand i hand är tre fristående noveller – Ali & Eva, Babak & Malin samt Sara & Tomas. Novellernas karaktärer återkommer och böckerna kan läsas som en serie. Språket är enkelt och passar sfi och sva (GERS A2 – Ali & Eva – samt A2/B1). Novellerna är spännande och fulla av förvecklingar. Sist i böckerna finns uppgifter som stödjer läsförståelsen och inspirerar till att diskutera och berätta. På webbplatsen finns novellerna inlästa och dess­ utom fler språkliga övningar (kopieringsunderlag). KORT OCH LÄTT Kort och lätt är ett läromedel i läsförståelse. Boken vänder sig till vuxna på sfi och sva och är lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten. Tyngdpunkten ligger på läsning av tidningstexter, notiser. Texterna kan även användas för träning i muntlig färdighet. I varje avsnitt finns frågor på texterna och övningar i ordkunskap och ordbildning. Hand i hand + Kort och lätt Författare Ylva Olausson 678-7

Ali & Eva (Hand i hand 1)

45 s.

679-4

Babak & Malin (Hand i hand 2)

48 s.

680-0

Sara & Tomas (Hand i hand 3)

62 s.

677-0

Paket (Hand i hand 1 + 2 + 3)

630-5

Kort och lätt – läsförståelse

145 s.

www.handihand123.se

svenska

· 24 ·


Läsförståelse och Sammansatta ord

Text i fokus 1 och 2

Sammansatta ord

Text i fokus vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse. Läromedlet består av två böcker och är lämpligt att använda på en avan­ cerad nivå i svenska som andraspråk.

Sammansatta ord vänder sig i första hand till elever som läser svenska som andraspråk i gymnasiet, men boken kan även användas av vuxenstuderande inom sfi-undervisningen.

Texterna är hämtade från tid­ningar och tidskrifter och har stor vari­ation vad gäller ämne, stil och svårighetsgrad. De spänner över områden som språk, historia, samhälle, relationer, miljö och kultur. Till varje text finns övningsuppgifter som testar färdigheterna i sök-, översikts- och närläsning.

Sammansatta ord kan vara svåra att tolka av andraspråksinlärare även om man förstår de ingående, ­separata orden. Boken Sammansatta ord innehåller varierade övningar med fokus på tolkning och förståelse.

För att ge stöd vid valet av texter har dessa delats in i tre nivåer (A, B och C) efter svårighetsgrad. Text i fokus ger ett rikt och varierat ordförråd som befästs genom återkommande övningar i ordkunskap. Text i fokus 2 är upplagd på samma sätt som del 1 och bygger vidare på kunskap­erna med stimule­ rande texter och varierade övningar.

Texter och övningar är indelade efter teman för att ge sammanhang och underlätta tolkningen av ­orden. Övningarna inleds vanligen med enkla fakta­ texter som även ger läsaren en ökad omvärldskunskap. Centrala termer och begrepp kring sammansättningar presenteras och förklaras i ett inledande avsnitt. Sammansatta ord är rikt illustrerad med instruktiva teckningar och foton. Sammansatta ord

Text i fokus

Författare Christina Skagerborg

Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 505-6

Text i fokus 1

112 s.

509-4

Facit till Text i fokus 1

10 s.

524-7

Text i fokus 2

525-4

Facit till Text i fokus 2

594-0

Tematisk övningsbok

136 s.

164 s. 12 s.

www.textifokus.se

· 25 ·

svenska


Svenska idiom Ungdomsspråk

ordlista   sms, chatt

SVENSKA IDIOM

UNGDOMSVÄRLDENS UTTRYCK

De fasta uttrycken i svenska språket är ofta svåra att förstå för studerande med svenska som andraspråk och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen.

Boken vänder sig till alla som på ett eller annat sätt har med ung­domar att göra – givetvis föräldrar, men även yrkeskategorier som lärare, annan skolpersonal, socionomer och poliser.

Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i två steg, dels i form av förklaringar, dels i en vardagsnära kontext som visar typisk användning av uttrycket. Vid synonyma uttryck fungerar sökordet som länk till andra uttryck i ord­boken, vilket leder till fördjupad förståelse. Den innehåller cirka 5 000 fasta uttryck.

Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – förkortningar vid sms, chatt etc. – olika moderna fenomen, särskilt på sociala ­medier – vuxna, goda strategier för att närma sig ­ungdomar.

Övningsboken behandlar flera hundra frekventa vardagsuttryck i varierade övningar. Den ger sam­ tidigt en möjlighet att förstå och arbeta mera för­ djupat med ordboken. Svenska idiom – 5 000 vardagsuttryck

Ordbok

578-0

Övningsbok

Ungdomsvärldens uttryck är producerad och tänkt just som en handbok – att ha nära till hands och kunna konsultera i sin vardag och/eller sitt arbete. Ritande Mamman är ett alias för Louise Wester, som har gjort alla illustrationer i boken.

Författare Hans Luthman 705-0

Några avsnitt ägnas även så kallade ”spaningar”, som med inkännande humor sätter fingret på hur språkbruket förändras över tid och missförstånd uppstår mellan generationerna.

198 s. Ungdomsvärldens uttryck

67 s.

Författare Louise Wester & Johanna S Remgard 711-1

Handbok för vuxna

94 s.

www.ungdomsvarldensuttryck.se

svenska

· 26 ·


Partikelverbens värld bjuder in Partikelverbens värld

Se upp! Kom ihåg! Kör på!

Partikelverbens värld

Johannes Vivers

Banka in 240 partikelverb! I boken Partikelverbens värld får man lära sig 240 partikel­verb. Tack vare dessa kommer man ­automatiskt att förstå ännu fler.

Johannes Vivers

En vanlig orsak till att personer från andra länder ibland inte förstår en konversation svenskar e ­ mellan, är att de ännu inte har lärt sig så många partikelverb – en typ av verb som infödda svenskar omedvetet ­använder hela tiden. Boken Partikelverbens värld försöker lösa det pro­b­ lemet. Här får man lära sig 240 partikelverb. Tack vare dessa kommer man automatiskt att förstå ännu fler. Vissa partikelverb använder nämligen ­samma ­partikel, samma logik, för att uttrycka samma sak. ”Hicka till” betyder ”hicka bara en gång”. Då blir ­betydelsen av partikelverben ”sparka till” och ”blinka till” även klara och tydliga. Bokens metod är att knyta varje exempel till en stark grundkänsla – till exempel glädje, sorg, spänning ­eller rädsla – känslor som alla människor kan r­ elatera till. Det gör lärandet roligt och lustfyllt, ­vilket gör det ­lättare att memorera alla partikelverb.

Partikelverbens värld Författare Johannes Vivers 745-6

Trådbunden bok

88 s.

www.partikelverbensvarld.se

På webbplatsen finns ljud till boken.

· 27 ·

svenska


Skrivtrappan Talstegen

SKRIVTRAPPAN

Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning och vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk. Boken ger träning i att skriva i många genrer, till exempel berättelser, beskrivningar, referat, recensioner, platsansökan, debattartiklar, protokoll. Man börjar med enkla, personliga texter och fortsätter med mer formella. Till varje kapitel hör övningar och en längre skrivuppgift. Skrivtrappan har ett rikt och varierat ordförråd vilket gör att texterna även fungerar som intensiv­ texter. Boken innehåller dessutom övningar på ordförråd, idiom och uttryck, samt avstavning. Den ger många råd och tips om vad man bör tänka på när man skriver en text.

Avancerade   övningar

TALSTEGEN

Talstegen ger träning i muntlig färdighet och uttal. Boken vänder sig till den som har studerat svenska som andraspråk eller främmande språk i ett par terminer. Boken är indelad i 15 kapitel. Man börjar med mer konkreta genrer och avslutar med abstrakta. Övningarna handlar till exempel om att berätta, att beskriva föremål och personer, förklara begrepp och processer, intervjua, göra jämförelser, presentera böcker, hålla föredrag och argumentera. Talstegen tar även upp exempel på vanliga samtalsfraser som man kan ha nytta av. Man får även träna på att tala oförberett och att försöka hitta strategier för hur man kan omformulera sig om man saknar ett specifikt svenskt ord. Uttalsövningar och uttalskommentarer finns i ett särskilt avsnitt i slutet av boken. Talstegen avslutas med ett repetitionskapitel. Facit finns (pdf).

Skrivtrappan Författare Ronald Alfredsson 481-3

Läro- & övningsbok

484-4

Facit

svenska

Talstegen 101 s.

Författare Ronald Alfredsson & Inga Sjödin

12 s.

602-2

· 28 ·

Läro- & övningsbok

102 s.


Sjukvårdssvenska – bilder, dialoger, fakta För jobb inom vården Svenska för sjukvårdspersonal 1 är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning. Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska ­dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna komp­ letteras med faktatexter och övningar av olika slag. Svenska för sjukvårdspersonal 1 innehåller rikligt med bilder som underlättar ordinlärningen. Boken ger ett ordförråd på cirka 1 000 ord. Svensk-engelsk ordlista finns i slutet av boken. Facit ingår. Boken tar bland annat upp följande: – namn, siffror och mått – kroppsdelar och inre organ – yrken och miljöer inom sjukvården – kläder, instrument och annan sjukvårdsutrustning – hälso- och friskvård – vaccinationer – biverkningar. Dialoger, faktatexter och vissa övningar finns inlästa på bokens webbplats. Svenska för sjukvårdspersonal 1 Författare Annika Helander & Mai Parada 626-8

Trådbunden bok

164 s.

www.svenskaforsjukvardspersonal.se

· 29 ·

yrkessvenska


Pedagogisk svenska handbok för lärare Marie Andersson

För utländska lärare

Pedagogisk svenska vänder sig till utländska ­lärare som redan är aktiva eller på väg att söka ­arbete inom den svenska skolan.

PEDAGOGISK SVENSKA HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA LÄRARE

PEDAGOGISK SVENSKA

Pedagogisk svenska

Marie Andersson

Tyngdpunkten i handboken ligger på: • ordkunskap och terminologi • läroplaner, kursplaner och betyg • aktuella pedagogiska metoder • samtal med elever och föräldrar. Några avsnitt ägnas även kulturella skillnader, språkliga övningar, ­förklaringar kring ordbildning och förkortningar. Pedagogisk svenska består av en handbok samt inlästa exempeldialoger mellan lärare och elev/ förälder. Man kan lyssna gratis på dessa på nätet. Tack vare sitt behändiga fickformat och sin syste­ matiska genomgång har boken en given plats i lärarens vardag. Pedagogisk svenska Författare Marie Andersson 738-8

Handbok för lärare

www.pedagogisksvenska.se

yrkessvenska

· 30 ·

83 s.


Handböcker för vårdpersonal Thérèse Werner

Thérèse Werner

VETERINÄRSVENSKA

HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA VETERINÄRER

VETERINÄRSVENSKA

För läkare  tandläkare veterinärer Svenska i vården – för människa och djur Medicinsk svenska, Odontologisk svenska och Veterinär­svenska vänder sig till utländska läkare, tandläkare och veter­inärer som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska vården.

Medicinsk svenska Författare Thérèse Werner 687-9

Handbok för läkare

130 s.

Odontologisk svenska Författare Thérèse Werner

Tyngdpunkten i handböckerna ligger på: – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning – patient- och djurägarsamtal – patientjournaler med anamnes.

697-8

Handbok för tandläkare

88 s.

www.medicinsksvenska.se www.odontologisksvenska.se

Några avsnitt ägnas även språkliga övningar, förklaringar kring ordbildning och vanliga förkortningar. Böckerna består av handbok samt inlästa exempeldialoger mellan läkare/tandläkare och patient samt mellan veterinär och djurägare. Dessa finns på böckernas webbplatser. Tack vare ett behändigt fickformat och sin systematiska genomgång har böckerna sin givna plats i rockfickan.

· 31 ·

Veterinärsvenska Författare Thérèse Werner 727-2

Handbok för veterinärer

102 s.

www.veterinarsvenska.se

yrkessvenska


Sverige på svenska Geografi och samhälle Kultur traditioner vardag

Sverige

på svenska

Sveriges samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag

Samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag

För en infödd svensk känns nog det mesta i det svenska samhället ganska självklart och helt naturligt. Men för en person född i utlandet – ­första generationens invandrare, gäststudenter, turister eller allmänt intresserade – kan Sverige i många ­avseenden tvärtom te sig som Landet Annorlunda. Sverige på svenska ger alla läsare fördjupade kunskaper om Sverige och den ibland ganska svårfångade svenska identiteten. Varför ser egentligen samhället ut som det gör och varför beter sig svenskarna som de gör? Sverige på svenska är en rikt illustrerad lärobok som tar ett helhetsgrepp på landet Sverige. Den är indelad i följande kapitel: • Ett första ögonkast på Sverige • Från norr till söder • Språk, traditioner och folklig kultur • Sveriges historia • Individ, familj och samhälle • Dagens Sverige från insidan

Sverige på svenska Författare Johan Eriksson och Birgitta Melén 753-1

Trådbunden bok

www.sverigepasvenska.se

Boken kan med fördel användas i gymnasie­skolans undervisning i svenska som andraspråk, i de senare stadierna inom sfi, svenskundervis­ning på universitet i Sverige eller utomlands – samt givetvis för självstudier.

Sverige

Johan Eriksson & Birgitta Melén

· 32 ·

240 s.


Vad är  typiskt svenskt? 3 • Sveriges geografi

3 • Sveriges geografi

Timbuktu Timbuktu är artistnamn för Jason Diakité (född 1975), och han får representera kulturen i storstadsområdena. Timbuktu är mest känd som rappare och låtskrivare och gör ofta snabba, roliga och originella låtar med ett politiskt budskap. Dessutom rappar han på dialekt – skånska.

Landskap

Blomma

Djur

Blekinge

kungsljus (ek)

ekoxe

Bohuslän

vildkaprifol

knubbsäl

Dalarna

ängsklocka

berguv

Dalsland

förgätmigej

korp

Gotland

murgröna

igelkott

Gästrikland

liljekonvalj

tjäder

Halland

hårginst

lax

Hälsingland

lin

lo

Härjedalen

mosippa

brunbjörn

Jämtland

brunkulla

älg

Lappland

fjällsippa

fjällräv

Medelpad

gran

skogshare

Norrbotten

åkerbär

lavskrika

Närke

gullviva

hasselmus

Skåne

prästkrage

kronhjort

Småland

linnea

utter

Södermanland

vit näckros

fiskgjuse

Uppland

kungsängslilja

havsörn

Värmland

skogsstjärna

varg

Västerbotten

kung Karls spira

storspov

Västergötland

ljung

trana

Västmanland

mistel

rådjur

Ångermanland

styvmorsviol

bäver

Öland

ölandssolvända

näktergal

Östergötland

blåklint

knölsvan

Det svenska samhället

22

Skånes landskapsblomma prästkrage

Ölands landskapsdjur näktergal

5

Landskapen förknippas med olika traditioner när det gäller dialekter, mat och så vidare. Dessutom har varje landskap en symbol i form av en växt och ett djur. Exempelvis är Medelpads landskapsväxt gran och landskapsdjur skogshare. Den svenska förvaltningen har tre nivåer: central, regional och lokal. På central nivå finns bara statlig förvaltning. På regional nivå finns det däremot bådeSamhälle statlig och kommunal förSamhälle betyder Det svenska samhället kan beskrivas valtning. som välorganiserat, Den statliga förvaltningen är indelad i län från som delvis början ”sammanhållning”. fredligt, demokratiskt och jämlikt. Tanken på ”folkhemmet”, motsvarar landskapen och leds avDet länsstyrelsen. Den kommukommer från forn­ det stabila och solidariska samhället,nala är fortfarande levan­ som har ansvar är indelad ett i regioner för ”samhälde”, hälso- och sjuksvenskans de ideal. Vad svenskarna än gör, så tycks ske i organiserad vård,det regional utveckling med mera. påsaman” lokal nivå finns ochÄven ”halda (hålla form. Idéer och reformer går via politiska processer, myndig­ förvaltning. samman). både statlig och kommunal Läs Ordet mer påsyftar sidanpå XX heter, särskilt utsedda ombudsmän, eller genomförvaltning. det starka för­ många typer av sociala om statlig gemenskaper: byar, städer, eningslivet. Allt tar tid, alla ska helst komma överens och ingen kommuner, och regioner är vill ha bråk, höjda röster eller ”extrema” lösningar. exempel på samhällen. Men kanske är hela Sverige extremt? Internationella under­ sökningar visar åtminstone att svenskar i ovanligt hög grad tror på individens frihet, moderna och sekulära värderingar, © Författarna & Folkuniversitetets förlag © Författarna & Folkuniversitetets förlag och att de snabbt tar till sig ny teknik och globala trender. Tänk efter! Jakten på individualism och modernitet har dock nackdelar. Vilka egenskaper och feno­ Svenskarna sägs vara ensamma, traditionslösa, blyga och men förknippar du själv asociala. Det ständigt uppkopplade och automatiserade sam­ med det svenska samhället? hället leder till stress, osunda ideal och ytliga relationer. Och välfärden som svenskarna gärna skryter om – handlar det egentligen inte mest om förmynderi och byråkrati?

Individ, familj och samhälle

Sveriges 25 landskap. Blå toner: landskap i Götaland, gula toner: landskap i Svealand, beige toner: landskap i Norrland.

Gotlands landskapsdjur igelkott

23

Detta kapitel tar sig an den motsägelsefulla bilden av Sve­ rige. Vi kommer på vägen att stöta på svåra frågor som: • Betyder staten mer för svenskarna än den egna familjen och vännerna? • Hur går bilden av det moderna välfärdssamhället ihop med allt fler dödsskjutningar, självmord, våldtäkter och fall av kvinnomisshandel?

Från norr till söder

• Tycker svenskarna själva (i hemlighet) att de är bäst i världen? Är ”jante” och ”lagom” egentligen uttryck för falsk blygsamhet?

Ordförklaringar

– ordförklaring, ordförklaSverigesu Same geografi • Hotas den traditionella svenska kulturen av normupp­ ring, ordförklaring, ordförklaring, lösning, invandring och högljudda minoritetsgrupper?

Kapitlet handlar också om svenskt familjeliv, religionens bety­ delse och det svenska statsskickets grunder. Det blir även en del partipolitik, ekonomi och internationella relationer. Hur är det egentligen med den svenska rädslan för Ryssland, den så kallade ”rysskräcken”? Och varför drar svenskarna Norgehis­ torier, men inte några om danskar och finländare?

Stortorget i Gävle

2

© Författarna & Folkuniversitetets förlag

2

ordförklaring. u Istid – kort ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring. u Fångstgrop – ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring. u Megalitgrav – ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring.

3

© Författarna & Folkuniversitetets förlag

Tänk efter! Vad förknippar du själv med det svenska land­ skapet och geografin?

Orörd skog där granarna är smyckade med snö. En liten rödmålad stuga med vita knutar skymtar i en glänta – är det kanske mångas idealbild av det svenska landskapet? En bild som fortfarande hämtar kraft ur barnböcker som Emil i Lönne­ berga och Petttson och Findus. Men en mer realistisk bild ligger närmare nutida barnböcker där barnen växer upp i förorter och sällan får uppleva orörd natur – och dessutom lär sig hur fiskar och kor ser ut via pedagogiska filmer. Det här kapitlet tar oss med på en konstutställning i Sveriges natur. Sedan presenteras olika naturtyper i Sverige och vi reder också ut egenheterna i det svenska klimatet samt företeelser som midnattssol och polarnatt. Texten tar även upp kontrasterna mellan stad och landsbygd och svenskarnas stora intresse för natur och friluftsliv. Sverige ligger i norra Europa och är till ytan ett av Europas största länder. Det som tydligast sticker ut på en kartbild är att 2

© Författarna & Folkuniversitetets förlag

· 33 ·

© Författarna & Folkuniversitetets förlag

Ordförklaringar u knut – lodräta brädor längs ytterhörnen på ett trähus, där väggarnal möts. u förort – avgränsat samhälle eller bostadsområde inom en större stadsregion. u midnattssol – när solen inte går ner under horisonten någon gång under dygnet. u polarnatt – de månader på året då solen inte går upp, utan det är ständig natt.

3

Sverige


Vi kan språk Vilka språk kan du? Italienska

Nygrekiska

Polska

Tjeckiska

Ryska

Portugiska

Franska

· 34 ·


Danska

Finska

Turkiska

Arabiska

Ya habibi! Ya habibi! Arabiska i Sverige

Pia Ohlsson · Mohamad Anouz

Kinesiska

Japanska

Fler titlar, mer information & priser på www.folkuniversitetetsforlag.se

· 35 ·

Bild: Pixabay/Gerd Altmann

Thai


Franska för gymnasiet allt-i-ett   kultur, liv, språk

à vous 1 och à vous 2 är två heltäckande läro­ medel i franska, steg 1 respektive steg 2–3 på gymnasiet eller motsvarande inom vuxen­ utbildningen (A1–B1/B2 GERS). à vous 1 och à vous 2 är två allt-i-ett-böcker inklu­ sive ljud (mp3-cd och ljud på webbplatsen). Böckerna innehåller avsnitt med texter och övningar samt grammatik och ordlistor. Grammatikdelarna ger en kort översikt över fransk grammatik. I böckerna finns berättande texter, dialoger och faktatexter som beskriver vardagsliv, levnadssätt och traditioner i Frankrike. I à vous 2 får man följa det svensk-franska paret Mats och Valérie och deras liv i Frankrike. De umgås med vänner och familj, reser, går på restaurang och teater, flyttar, söker jobb och planerar sin framtid. à vous är rikt illustrerad, vilket underlättar förstå­ elsen för dialoger, faktatexter och övrigt innehåll. Via webbplatsen finns det möjlighet till ytterligare inlärning och repetition med hjälp av både inter­ aktiva övningar och ljudövningar. à vous – franska för gymnasiet Författare Carla Killander Cariboni, Janine Sages & Pierangelo Sassola 674-9

à vous 1 (allt-i-ett-bok + ljud)

151 s.

698-5

à vous 2 (allt-i-ett-bok + ljud)

199 s.

www.avous.nu

franska

· 36 ·


Fransk litteratur på franska

Franskspråkig litteratur – epoker, strömningar, författare För dem som läser franska som främmande språk (FLE, français langue étrangère) kan ämnets omfattande litteraturhistoria ofta vara en stor utmaning. Traditionella (franska) läroböcker förutsätter i allmänhet att de studenter som exempelvis tar sig an kapitlet om Balzac, redan känner till huvudpersonen Rastignac, är bekanta med restaurationens historia och med imperfekt konjunktiv. Denna bok utgår från andra premisser. La littérature de langue française är skriven på ett enkelt och tillgängligt språk som är anpassat för studenter från och med nivån B1 på GERS-skalan (CEFR). Den presenterar på ett pedagogiskt sätt den franska litteraturen från medeltiden till i dag och inbegriper även franskspråkig litteratur från resten av världen. La littérature de langue française – époques, courants, auteurs innehåller: • introduktioner till alla epoker och litterära ­strömningar • författarpresentationer • illustrationer och förklarande textrutor • ordlista över litterära termer och begrepp • personregister.

Författare Mari Bacquin och Carla Killander Cariboni Trådbundet hårdband

Pour les étudiants de français langue étrangère (FLE), étudier l’histoire de la littérature représente souvent un défi. Les manuels classiques partent ­généralement du principe que les étudiants qui abordent le chapitre sur B ­ alzac, par exemple, connaissent déjà le person­ nage de Rastignac, l’histoire de la ­Restauration et l’imparfait du subjonctif. Avec ce manuel, il en va ­différemment. Écrit dans une langue accessible à des étudiants à ­partir du niveau B1 sur l’échelle du Cadre E ­ uropéen Commun de Référence pour les Langues CECRL (CEFR en anglais), il présente de manière pédagogique la littérature de France (du Moyen Âge à nos jours) et la littérature-monde en français. La littérature de langue française contient :

La littérature de langue française – époques, courants, auteurs

744-9

LA LITTÉRATURE DE LANGUE FRANÇAISE – époques, courants, auteurs

272 s.

• des introductions sur les époques et les courants ­littéraires • des présentations d’auteurs • des illustrations et notes explicatives • un glossaire des notions littéraires • un index des noms de personnes. · 37 ·

franska


Italienska för gymnasiet allt-i-ett   liv, språk, kultur Comunicare 1 och Comunicare 2 är två heltäckande läromedel i italienska, steg 1 och steg 2 på gymnasiet eller motsvarande inom vuxenutbildningen (A1–B1 GERS). Man lär sig att samtala om olika ämnen i vardagliga situationer, läsa enklare texter samt skriva kortare och längre meddelanden. Comunicare beskriver även vardagsliv, levnadssätt och traditioner i Italien. Comunicare 1 och Comunicare 2 är två allt-i-ett-­ böcker inklusive ljud (mp3-cd och ljud på webbplatsen). Böckerna innehåller åtta avsnitt vardera plus mini­grammatik med övningar, facit och ordlistor. Grammatikdelarna ger en kort översikt över ­italiensk grammatik. Övningar i uttal och betoning finns genomgående i böckerna. Comunicare-böckerna är rikt illustrerade, vilket underlättar förståelsen för dialoger, fakta­texter och övrigt innehåll. Via webbplatsen finns det möjlighet till ytter­ligare inlärning och repetition med hjälp av både inter­ aktiva övningar och ljudövningar. Där finns även ­pdf:er med extra­övningar anpassade till varje ­kapitel. Comunicare – italienska för gymnasiet Författare Donatella Prete & Pierangelo Sassola 673-2

Comunicare 1 (bok inkl. ljud)

156 s.

664-0

Comunicare 2 (bok inkl. ljud)

175 s.

www.comunicare.se

italienska

· 38 ·


Läromedel i polska Rena rama nygrekiskan POLSKA Nybörjar- och fortsättningsmaterial i polska för vuxna. Läromedlet Polska 1 omfattar 20 avsnitt som innehåller text, styckeordlista, grammatik och övningar av olika slag. Texterna behandlar vardagssituationer och ger ett användbart basordförråd. Polska 2 är en allt-i-ett-bok som dessutom ger en ­inblick i polskt samhällsliv och polsk kultur. Varje del motsvarar ungefär två terminers studier i studiecirkel. LÄTT NYGREKISKA Lätt nygrekiska lämpar sig för studiecirklar, men även för självstudier. Lätt nygrekiska vänder sig till nybörjare som först och främst vill lära sig alfabetet och vanliga fraser och uttryck. Textböckernas avsnitt innehåller dialoger, berättande texter, övningar och uttals­träning. Ytterligare övningar finns i övningsböckerna.

Lätt nygrekiska Författare Georgios Ioannidis 552-0

Lätt nygrekiska 1 lärobok

96 s.

553-7

Lätt nygrekiska 1 övningsbok

62 s.

567-4

Lätt nygrekiska 1 cd audio

583-4

Lätt nygrekiska 2 lärobok

96 s.

584-1

Lätt nygrekiska 2 övningsbok

96 s.

585-8

Lätt nygrekiska 2 cd audio

Nygrekiska Författare Georgios Ioannidis & Ann Lindvall – se www.folkuniversitetetsforlag.se

www.nygrekiska.se Polska Författare Joanna Nicklasson-Mlynarska

NYGREKISKA Nygrekiska 1 och Nygrekiska 2 är ett nybörjar- och fortsättningsmaterial för studiecirklar och själv­ studier i nygrekiska.

556-8

Polska 1 textbok

172 s.

453-0

Polska 1 arbetsbok

58 s.

454-7

Polska 1 facit

16 s.

Nygrekiska 1 ger eleven tillräckliga kunskaper för att kunna delta i ett vardagssamtal och klara sig i van­ liga turistsituationer.

570-4

Polska 1 cd audio

676-3

Polska 2 (allt-i ett-bok med ljud)

Nygrekiska 2 bygger vidare på kunskaperna från nybörjarboken och ger dessutom en glimt av seder och bruk, helger och högtider i det grekiska samhället.

· 39 ·

186 s.

www.polska2.se

Europa


Språk så in i Norden Finska och danska

FINSKA FÖR NYBÖRJARE Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare. Böckerna omfattar tolv avsnitt var och innehåller korta dialoger, ord- och frasförråd, elementära grammatiska moment, övningar samt repetition. För den intresserade finns även ett avsnitt i Finska för nybörjare 1 om det finska språket: ursprung och utveckling, struktur, skillnader i tal- och skriftspråk, uttal. Facit och alfabetisk ordlista ingår i böckerna. VÄGAR TILL DANSKA SPRÅKET Vägar till danska språket vänder sig till den som via studier i grammatik och uttal vill lära sig danska. Bokens genomgång av språkförståelse, uttal och grammatik bygger på skillnaderna mellan det svenska och danska språket. Problemområden lyfts fram, förklaras och sammanfattas i ett antal tumregler.

Finska för nybörjare Författare Eeva Haapalehto 499-8

Finska för nybörjare 1 lärobok

467-7

Finska för nybörjare 1 cd

634-3

Finska för nybörjare 2 lärobok

472-1

Finska för nybörjare 2 cd

96 s.

91 s.

www.finskafornyborjare.se Vägar till danska språket Författare Maj Holm Svensson

Genom att lyssna till texterna övar man upp för­ mågan att lättare förstå och tala danska.

615-2

Textbok

128 s.

621-3

Övningsbok

142 s.

DANSK MED ET SMIL Dansk med et smil är en lättfattlig introduktion som vänder sig till svenskar som vill lära sig att förstå ­talad danska. Texterna är enkla och ofta i dialogform. De utspelar sig under en tur i Danmark, då man också får lära sig mer om berömda danskar, ­sevärda platser, dansk kultur och historia.

628-2

Facit

99 s.

596-4

Cd audio

Boken innehåller även en kort grammatisk översikt och en dansk-svensk ordlista.

Norden

· 40 ·

Dansk med et smil Författare Ann Gustafsson 629-9

Textbok

451-6

Cd audio

www.vagartilldanskaspraket.se

133 s.


Upptäck hela världen

JAPANSKA FÖR NYBÖRJARE Japanska för nybörjare vänder sig till studerande i vuxenundervisning eller på gymnasiet. Boken lär ut talad japanska i vanliga vardagssituationer, både det formella, artiga språket och det familjära. I läromedlet arbetar man med hörförståelse, läsförståelse samt muntlig och skriftlig färdighet. Boken omfattar 13 avsnitt med dialoger och texter. De japanska skriftsystemen lär man sig successivt genom att läsa texter på japanska. De flesta texter är också transkriberade. Foton och faktatexter om ­Japans geografi, kultur och seder ger en god bild av det japanska samhället. KINESISKA FÖR NYBÖRJARE Kinesiska för nybörjare riktar sig till studerande på gymnasienivå eller annan vuxenundervisning. Boken innehåller tio avsnitt med texter som behandlar vardagsliv och nöjen. Både hör- och läsförståelse tränas, liksom muntlig och skriftlig färdighet. Språk­ inlärningen kompletteras med fristående texter om kinesisk kultur. THAI Thai är en nybörjarbok i thai för vuxna. Boken ger tillräckliga kunskaper för att man ska klara sig i de flesta vardagssituationer som besökare i Thailand. Boken innehåller tio avsnitt med korta dialoger och övningar av olika slag. Dessutom finns en utförlig presentation av språket och ljudsystemet och text­er om Thailands historia, religion, statsskick och umgängesregler. Boken lär ut talspråket – texterna är därför transkriberade till det latinska alfabetet. · 41 ·

Japanska för nybörjare Författare Adam Beije 661-9

Textbok

593-3

Cd audio

192 s.

www.japanskafornyborjare.se Kinesiska för nybörjare Författare Chengyu Wang & Xuenan Wang Fredengren 631-2

Textbok (inkl. cd)

165 s.

www.kinesiskafornyborjare.se Thai Författare Hans Johansson & Tomas Larsson 482-0

Lärobok för nybörjare

526-1

Cd audio

96 s.

www. thaifornyborjare.se

Asien


Arabiska & turkiska för nybörjare ARABISKA FÖR NYBÖRJARE Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande, eller för dem som planerar att arbeta eller resa i arabvärlden. Boken består av tjugo avsnitt som innehåller kommunikativa lästexter, dialoger och övningar. Två avsnitt presenterar islam och beskriver umgängesformer i arabvärlden med nyttiga fraser för olika tillfällen. Sist i boken finns en kortfattad grammatik. Separat facit med ordlista finns att beställa. Boken innehåller ett rikt bildmaterial. TURKISKA Turkiska 1 vänder sig främst till den som snabbt vill kunna använda det talade vardagsspråket. Boken kan användas både vid självstudier och i studiecirklar. Varje kapitel består av korta dialoger samt muntliga och skriftliga övningar. Genom korta faktatexter på svenska får man en inblick i seder och bruk. Sist i boken finns en grammatisk översikt, alfabetisk ordlista (turkisk-svensk och svensk-turkisk) samt facit. Turkiska 2 bygger vidare på kunskaperna från första delen. Bokens tio kapitel tar upp ämnen såsom bostäder, släktförhållanden, yrkesliv och kultur. Arabiska för nybörjare Författare Birgitta Jungbeck & Mounir Obeid 690-9

Textbok

686-2

Cd audio

371-7

Facit & ordlista

212 s.

115 s.

www.arabiskafornyborjare.se Turkiska Författare Ann Lindvall & Janine Sages 633-6

Turkiska 1 textbok

575-9

Turkiska 1 cd audio

618-3

Turkiska 2 textbok

619-0

Turkiska 2 cd audio

199 s.

220 s.

www.turkiska.nu

världen

· 42 ·


Ya habibi! Arabiska i Sverige Ya habibi!

Yalla! Arabiska språket Ya habibi! Arabiska i Sverige

Nyfiken på arabiska? I dag är arabiska är det näst största moders­målet i Sverige. Det är dessutom ett av de största språken i världen. Ya habibi! vänder sig till alla som är nyfik­ na på det arabiska ­språket och som även vill veta lite mer om arab­ländernas färgrika värld. Boken Ya habibi! vill öka förståelsen för det arabiska språket och kulturen. Den tar upp några av de gemen­ samma drag som finns i arabvärlden. Dessutom lär man sig att uttala van­liga arabiska ord och fraser som används i vardagssituation­er. De arabiska orden är skrivna med svenska bok­stäver, så att läsaren ­enkelt kan prova att uttala orden. Dessutom går det att ­lyssna på www.yahabibi.se Pia Ohlsson är språkvetare och lärare i arabiska och svenska. Hon har bott och verkat i arabvärlden ­under flera år. Mohamad Anouz kommer från ­Syrien och har bland annat arbetat med över­sättningar och tolkning.

Pia Ohlsson · Mohamad Anouz

Ya habibi! Författare Pia Ohlsson & Mohamad Anouz 754-8

Trådbunden bok

80 s.

www.yahabibi.se

Hej och välkomna in! Ahlan wa sahlan!

‫اهال و هسال‬

· 43 ·

arabiska


Köpvillkor för skola & bokhandel Direkt från Folkuniversitetets förlag har avtalskunder möjlighet att handla. Med avtalskunder menas skolor, utbildningsföretag, återförsäljare, bokhandlare och andra företag som har en överenskommelse med Folkuniversitetets förlag om att kunna köpa direkt från oss. Privatpersoner hänvisas till bokhandeln för köp. Länkar till olika internetbokhandlare finns på vår webbplats.

Om en leverans är felaktig i något annat avseende ska anmärkning om detta göras till Folkuniversitetets förlag snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande av förlaget, som även ger besked om hur återsändande ska ske. Fraktkostnaden för sådan retur betalas av Folkuni­ versitetets förlag.

Köpvillkor

Returer

Leveranser till förlagsnettopris (f-pris) sker direkt från förlaget till återförsäljare, statliga och kommunala skolor, erkända studieförbund samt efter förlagets bedömning i varje enskilt fall till andra organisationer och företag som bedriver organiserad utbildning. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive moms, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för fakturering och rabattsättning. Med en order avses en samlad beställning för leverans till en adressat vid ett tillfälle. Rabattens storlek är beroende av ordervärdet.   Till privatpersoner och elever säljs förlagets läromedel endast via återförsäljare, d.v.s. lokala bokhandlar och internetbokhandlare. Priserna sätts då av återförsäljaren.

Retur av böcker kan ske inom tre månader från faktura­ datum. Returnerade varor som är felfria och omärkta krediteras till f-pris minus 25 % hanteringskostnad. Retur­ frakten betalas av köparen. Retur av cd-skivor, digitala läromedel och datorprogram medges inte. Det åligger kunden att styrka att inköp skett under den angivna perioden genom att med varorna bipacka faktura eller följesedel.

Rabatt Ordervärde Rabatt % 0–9.999 0 10.000–14.999 2 15.000–19.999 3 20.000–24.999 4 25.000–49.999 5 50.000–99.999 7 100.000– 9

Datorprogram Vid köp av datorprogram gäller utöver ovan också Folk­ universitetets förlags allmänna avtalsvillkor för nyttjande av datorprogram inom undervisningsområdet. Dessa översänds i samband med köp eller efter anmodan.

30 dagar netto från fakturadatum. Om betalning inte erläggs inom föreskriven tid, är förlaget berättigat att debitera dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelseavgift för nuvarande 50 SEK.

Restnoterade artiklar medräknas i ordervärdet och debiteras ursprungsorderns rabatt vid leveransen. Beställda artiklar, som ännu ej utkommit och som ej beräknas utkomma inom sex månader, medräknas dock ej i ordervärdet.

Beställningar Folkuniversitetets förlag Box 2116 220 02 Lund Telefon: 046-14 87 20 E-post: order@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

· 44 ·

Tryck Bulls Graphics, Litauen

Kommentarer

Betalningsvillkor

Köpvillkor

Folkuniversitetets förlag c/o Postpac Maskingatan 6 274 30 SKURUP

Lärare har möjlighet att direkt från förlaget köpa enstaka exemplar. Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt. Betalningsvillkor: Kontant genom insättning till vårt plusgiro eller mot postförskott. Vissa kategorier av böcker säljs inte som lärarexemplar, till exempel fristående lärarhandledningar och liknande.

För att underlätta expediering kan artikelnummer eller ISBN-nummer anges på beställningen. Ingen orderavgift uttas för order inom Sverige. För leveranser till utlandet (utom Norden) utgår en orderavgift på 60 SEK. Frakten betalas alltid av köparen, alltså även vid restleveranser.

Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart göra anmälan om denna till transportföre­ taget. Om något kolli saknas ska detta anges på frakt­ sedeln, innan kvittens sker.

Returer skickas som brev eller paket till

Lärarexemplar

Frakt och orderavgift

Skador och felaktiga leveranser

Returadress


Vi kan sprĂĽk Folkuniversitetets fĂśrlag


B

SVERIGE

P O R T O B E TA LT

Folkuniversitetets fรถrlag Box 2116, 220 02 Lund Telefon: 046-14 87 20 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se folkuniversitetetsforlag.se Fรถlj/gilla oss pรฅ Facebook!