Läromedel – sfi, sva, språk

Page 1

svenska moderna språk Läromedel Sfi, sva, språk

Nyheter 2–5

Översikt 1: sfi, sva, svenska 6–7

Tro, hopp &sfi 8

Börja med Strindberg & Lagerlöf 9

Tala svenska direkt – bildordbok m.m. 10

Goda grunder – vardagssvenska 11

Svenska dag för dag A, B, C, D + introduktion 12–15

Mot målet 1 + 2 16

Min mening – textbok + lärarhandledning 17

På svenska! 1 18

På svenska! 2 19

På svenska! 3 20

På svenska! Grammatik 21

Form i fokus – övningsböcker i grammatik 22

Webb & appar: Form i fokus A + Ord i fokus 23

Skriva B, C, D – genrepedagogik för sfi 24

Läsa B, C, D – genrepedagogiska texter 25

Formell svenska – frekventa ord 26

Vardaglig svenska 1 & 2 27

Hand i hand + Kort och lätt 28

Text i fokus 1 & 2 + Sammansatta ord 29

Svenska idiom + Ungdomsvärldens uttryck 30

Partikelverbens värld 31

Skrivtrappan + Talstegen 32

Svenska för sjukvårdspersonal 33 Pedagogisk svenska 34

Medicinsk svenska + Odontologisk svenska + Veterinärsvenska 35

Sverige på svenska 36–37

Översikt 2: moderna språk 38–39

à vous – franska för gymnasiet 40

La littérature française – på franska 41

Comunicare – italienska för gymnasiet 42

Nygrekiska + Polska 43

Finska + Danska för nybörjare 44

Japanska + Kinesiska + Thai för nybörjare 45

Arabiska + Turkiska för nybörjare 46

Köpvillkor för skola & bokhandel 48

Inför nationella provet Nu även för kurs A och introduktionskurs Vårdpraktik
Innehåll www.folkuniversitetetsforlag.se
Skolpraktik lågstadielärare fritidsledare elevassistent Ylva Olausson 3 yrken noveller Några av våra nyheter
Yrkessvenska ABC för gamla och nya svenskar
läkare sjuksköterska tandläkare Ylva Olausson 3 yrken noveller

Vi kan språk

Folkuniversitetets förlag är en egen stiftelse som står helt fri från religiösa och politiska intressen.

I 50 år har vi utvecklat läromedel och litteratur med sikte på språkinlärning. Vår utgivning har alltid stått på två stadiga ben:

• läromedel i svenska för en utländsk publik

• läromedel i främmande språk för en svensk publik.

Viktiga nyheter i sortimentet spänner ända från

ABC för vuxna med olika svenska företeelser till noveller för yrkessvenska.

Välkommen att botanisera!

Folkuniversitetets förlag

läsförståelse ordkunskap grammatik

Ylva Olaussons två novellserier Skolpraktik och Vårdpraktik – lättlästa noveller i skolmiljö och vårdmiljö – är för alla som vill jobba inom skola eller inom vården.

I Skolpraktik möter man tre personer som alla studerar på sfi i kombination med att de gör språk praktik på en skola. Efter varje novell erbjuds rikligt med skriftliga och muntliga uppgifter. I övningsboken går man vidare och tränar läsförståelse, ordkunskap och grammatik. Betyg 5 i BTJ-häftet!

I Vårdpraktik lär vi känna Luís, Hyewon och Jalila som alla går på kompletterande vårdutbildningar med praktik inom vården. Efter varje novell hittar man många skriftliga och muntliga övningar. I den tillhörande övningsboken går man vidare och tränar läsförståelse, ordkunskap och grammatik.

Nyheter 2022!
Nyheter!
Skolpraktik + Vårdpraktik Författare Ylva Olausson 805 7 Skolpraktik noveller 181 s. 806 4 Skolpraktik övningsbok 182 s. 807 1 Vårdpraktik noveller 135 s. 808 8 Vårdpraktik övningsbok 82 s. www.skolpraktik.se + www.vardpraktik.se Svenska i praktiken Ylva Olausson årdpraktikV Vårdpraktik Övningsbok Ylva Olausson ordkunskap grammatik Vårdpraktik läkare sjuksköterska tandläkare Ylva Olausson 3 yrken noveller Skolpraktik Övningsbok Ylva Olausson ordkunskap grammatik Skolpraktik lågstadielärare fritidsledare elevassistent Ylva Olausson 3 yrken noveller · 2 ·

Dags för NP Ny övningsbok

”Det känns som jag har glömt hjärnan hemma när det är prov.”

Snart dags för NP?

Eva Bernhardtsons och Louise Tarras Dags för NP – sfi kurs D vänder sig till elever som vill träna inför provet och testa sina kunskaper – för att känna sig trygga och säkra när det blir dags för NP.

Dags för NP – sfi kurs D innehåller tre delar:

1. Inledning om nationella prov och om hur eleven kan förbereda sig på bästa sätt. Tips på vad eleven bör tänka på vid själva provet.

2. Olika typer av övningar:

• LÄSA – 16 övningar i läsförståelse.

• HÖRA – 8 övningar i hörförståelse.

• SKRIVA – 8 skrivuppgifter.

• TALA – 8 övningar i att diskutera och berätta.

3. Ledtrådar till var man hittar de rätta svaren till uppgifterna i läsförståelse och hörförståelse. Längst bak finns även ett facit.

Dags

Så här beställer du

Ring oss på telefon 046 14 87 20. Skicka e post till order@folkuniversitetetsforlag.se Beställ via www.folkuniversitetetsforlag.se Eller kontakta din läromedelsdistributör.

Nyheter!
för NP – sfi kurs D Författare Eva Bernhardtson & Louise Tarras 823 1 Trådbunden bok 110 s. www.dagsfornp.se D Dags för NP Eva Bernhardtson & Louise Tarras Sfi kurs · 3 ·

Så här beställer du

Ring oss på telefon 046 14 87 20. Skicka e post till order@folkuniversitetetsforlag.se Beställ via www.folkuniversitetetsforlag.se Eller kontakta din läromedelsdistributör.

Nyhet: En vuxen ABC­bok

ABC för gamla och nya svenskar

ABC för gamla och nya svenskar är en ABCbok för vuxna. Det är Bo Åkerström, sångaren i bandet Torsson, som har skrivit verserna. Hans son Axel står för illustrationerna.

Många har lärt sig inte bara alfabetets bokstäver utan också byggt upp det första ordförrådet via en ABC bok. En ABC bok utgör på sätt och vis det skrivna och lästa språkets första verktygslåda.

Denna ”vuxna” variant vill använda ABC bokens form – men med en annorlunda twist. Den bärs av tänkvärda budskap om välkända svenska företeelser som ”allemansrätt”, ”dansband”, ”fika”, ”ko släpp”, ”norrsken” och ”utedass”. Allt förmedlat i korta meningar på vers och med fyndiga illustrationer. ”Bokstavsverserna och illustrationerna åskådliggör fyndigt, upplysande, humoristiskt och tonsäkert speciella, ofta lite udda, svenska företeelser”. (ur BTJ-häftet nr 10/2022)

Nyheter!· 5 ·
ABC för gamla och nya svenskar Bo & Axel Åkerström 811 8 Inbunden bok 48 s. www.abcbok.se

Välj läromedel här!

och svenska

med: Min

Börja med Strindberg, Börja med Lagerlöf

Komplettera med: Form i fokus, Hand i hand 1, Mångt och mycket, Ord i fokus, Bygg upp ditt ordförråd, Skriva, Läsa

Komplettera med: På svenska! Grammatik, Form i fokus, Hand i hand 2 & 3, Svenska idiom, Dags för NP, Kort och lätt, Formell svenska, Bygg upp ditt ordförråd, Skriva, Läsa, Vardaglig svenska, Partikelverbens värld

· 6 ·
Sfi, sva
Studieväg 3
Studieväg 2
Camilla Flom Ola Ryen Söberg 1 Mot målet Mot målet 1 Utbildning svenska för invandrare CamillaFlom OlaRyenSöberg 2 Mot måletMot målet 2 Utbildningisvenskaförinvandrare Studieväg 1 Komplettera
mening,
Vardagssvenska Fler titlar, mer information och priser på www.folkuniversitetetsforlag.se (A1− till A2) (A1 till A2+) (A2 till B1+) 9 Jan Zara a dag för dag sfi kurs D (GERS B1/B1+) 1 Jan Zara a dag för dag sfi kurs D (GERS B1/B1+) Thors Börja med Strindberg Ett halvt ark papper Läs- och skrivträning klassisk Jan Zara Svenska dag fö Introduktionsbok Svenska dag för dag Introduktionbok Jan Zara Anette Hokkanen & Jan Zara Svenska dag för dag Allt-i-ett-bok sfi kurs A (GERS A1−/A1)Svenska dag för dag A Anette Hokkanen & Jan Zara Anette Hokkanen & Jan Zara ska dag för dag Allt-i-ett-bok sfi kurs A (GERS A1−/A1) Jan Zara Svenska dag för dag Introduktionsbok Svenska dag för dag Introduktionbok Jan Zara
· 7 · Kompletterande material Webb Appar Yrkessvenska Svenska som andraspråk, avancerade nivåer Börja med Strindberg Ett halvt ark papper Till lärare EN DIDAKTISK DAGBOK FÖR ALFABETISERINGSLÄRARE Eva Thors Rudvall Tro, hopp & Sfi Hand i hand Thérèse Werner VETERINÄRSVENSKA HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA VETERINÄRER VETERINÄRSVENSKA Thérèse Werner Marie Andersson PEDAGOGISK SVENSKA HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA LÄRARE PEDAGOGISK SVENSKA Marie Andersson Börja med … Formell svenska Ylva Olausson – frekventa ord Ylva Olausson Partikelverbens värld Johannes Vivers Johannes Vivers Partikelverbens värld Jag förstår svenska ganska bra nu. Men det är ändå svårt att förstå svenskar som pratar med varandra … En vanlig orsak till att personer från andra länder ibland inte inte har lärt sig så många partikelverb en typ av verb som man lära sig 240 partikelverb. Tack vare dessa kommer man automatiskt att förstå ännu fler. Vissa partikelverb använder betyder ”hicka bara en gång”. Då blir betydelsen av partikelverben ”sparka klara och tydliga. Bokens metod är att knyta varje exempel till en stark grund känsla t.ex. glädje, sorg, spänning eller rädsla – känslor som lustfyllt, vilket gör det lättare att memorera alla partikelverb. Johannes Vivers är lärare svenska som främmande språk 15 192 18 192 15 252 15 432 6th type of cover 4th cover 1st cover Samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag Johan Eriksson & Birgitta Melén Johan Eriksson & Birgitta Melén självklart och helt naturligt. Men för människor födda utlandet första generationens invandrare, gäststudenter, turister eller allmänt intresserade kan Sverige tvärtom te sig som Landet Annorlunda. Sverige på svenska ger alla läsare fördjupade kunskaper om Sverige. Varför ser egentligen samhället ut som det gör och varför beter sig svenskarna som de gör? • Ett första ögonkast på Sverige som andraspråk, de senare stadierna inom sfi, svenskundervisning på Sverige eller utomlands samt givetvis för självstudier. är läromedelsförfattare, redaktör och översättare. Hon har också arbetat med den svenska Nationalencyklopedin. Samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag för gamla och nya svenskar Bo & Axel Åkerström ABCABC för gamla och nya svenskar D Dags för NP Sfi kurs Ylva Olausson årdpraktik Vårdpraktik Övningsbok Ylva Olausson ordkunskap grammatik Vårdpraktik läkare sjuksköterska tandläkare Ylva Olausson 3yrken noveller Skolpraktik Övningsbok Ylva Olausson ordkunskap grammatik Skolpraktik lågstadielärare fritidsledare elevassistent Ylva Olausson 3yrken noveller Klimat och miljö möten och samhälle LÄSA Läsförståelseutveckling för sfi D 4 5 6 Helena Bogren & Södergren LÄSA D 1 2 3 Läsförståelseutveckling för sfi D 4–6 övningsböckerna läsförståelseutveckling för man strukturerat för förståelse sfi kurs B (GERS Övningarna ger även en god förberedelse provet. LÄSA innehåller tidningsartiklar, faktatexter, diagram, intervjuer, programblad Varje bok tips till eleven. Eleven återkommande lässtrategier före, under och efter synonymrikt och idiomatiskt samtidigt ordförråd. LÄSA består av sex kapitel böcker. Varje har ett givet tema: Familj och Mat och Kropp Läsa Kläder Vardagsliv LÄSA fungerar som ett SKRIVA eftersom de båda läromedlen teman. Facit samt lärar handledning till www.lasabcd.se. 4 5 6 Helena & 4–6 LÄSAB C D LÄSA B Läsförståelseutveckling för Läsförståelseutveckling för sfi B C D de två övningsböckerna läsförståelseutveckling för sfi –innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, fakta LÄSA är synonymrikt och idiomatiskt så att eleven samtidigt båda läromedlen utgår ifrån samma teman. Facit samt lärarhandledning finns på www.lasabcd.se. LÄSA B LÄSA 1–3 1 2 3 Vardaglig svenska 2 Ylva Olausson Ylva Olausson Fraser och uttryck VARDAGLIG SVENSKA 2 Vardaglig svenska 1 Ylva Olausson Ylva Olausson Frekventa ord med familjer VARDAGLIG SVENSKA 1

Tro, hopp & sfi Lärarens loggbok

Alfabetisering

Tro, hopp & sfi – en didaktisk dagbok för alfabetiseringslärare är en djupt personlig dagbok och en pedagogisk loggbok som ingen annan.

Bokens syfte är inget mindre än detta: att ge lärare och elever i hela den ofta nedvärderade och kritiserade sfi apparaten en injektion av mod och tillförsikt.

”I en A-klass finns sällan någon utöver läraren som har någon studievana. Klassen består dessutom regel mässigt av kursdeltagare från flera olika länder, som därmed också saknar ett gemensamt språk. Därtill är det kontinuerligt intag, elevkonstellationen förändras så gott som varje månad. […] Kursdeltagarnas familje situation kan vara kaotisk.

På en termin lär de sig ändå att läsa och skriva och samlar på sig ett svenskt basordförråd, tillräckligt för att presentera sig själva på svenska och fylla i sina personuppgifter på en enkel blankett.

Ibland tänker jag att andra skolformer skulle kunna ha något att lära av sfi!”

Eva Thors Rudvall har varit verksam som sfi lärare i tre decennier, mestadels för elever på spår 1. Hennes strävan är att ge alla nya svenskar tillgång till det språk som är nyckeln till både arbetsmarknaden och det demokratiska samtalet. Och att stärka de lärare som ska göra detta möjligt.

Tro, hopp & sfi Författare Eva Thors Rudvall 728 9 Trådbunden bok 141 s. EN DIDAKTISK DAGBOK FÖR ALFABETISERINGSLÄRARE Eva Thors Rudvall Tro, hopp & Sfi www.trohoppochsfi.se Till alla lärare
· 8 ·sfi

Börja med en klassiker! Läs­ och skrivträning

ETT HALVT ARK PAPPER

Börja med Strindberg är den första boken i en ny bokserie för alfabetisering och latinisering genom läs- och skrivträning utifrån en klassisk text.

Själva kärnan i boken är en förenklad version av Strindbergs novell ”Ett halvt ark papper”. Detaljerade illustrationer och övningar finns i direkt anslutning till varje avsnitt.

Börja med Strindberg : Ett halvt ark papper fungerar även som introduktion till en klassisk berättelse av en stor svensk författare. Att som vuxenstuderande få möta texter med vuxet innehåll stimulerar både nyfikenhet och lust att lära.

Boken inleds med ett bildalfabet byggt på glosor från bokens text och illustrationer. För dem som behöver bokstavsinlärning finns övningar med förtryckta skuggtexter och repetition av varje bokstav i alfabetet. Novellen presenteras sedan som en sammanhängande text, för dem som redan har knäckt läskoden.

EN UNDERBAR RESA

Börja med Lagerlöf är en bok för läs- och skrivträning med stöd av en klassisk text. Den vänder sig företrädesvis till nybörjare i sfi.

Huvudtexten bygger på Lagerlöfs klassiska lärobok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige I direkt anslutning till varje avsnitt finns detaljerade illustrationer och övningar.

Eftersom sfi klasser oftast är heterogena vad gäller de studerandes ålder, bakgrund och erfarenheter, så innehåller Börja med Lagerlöf: en underbar resa ord och övningar i olika svårighetsgrader.

Liksom i Börja med Strindberg innehåller boken ett bildalfabet med glosor och bilder hämtade från den förenklade texten. Via ett avsnitt om ordklass er kan man bland annat träna på frågeord. Ett korsord och en faktaruta om Selma Lagerlöf ingår också. Ett av bokens huvudsyften är även att läsarna ska få bekanta sig med Sveriges geografi, djur och natur.

Börja Ett Klassisk alfabetisering för vuxna
· 9 · sfi
Börja med Strindberg : Ett halvt ark papper Författare Eva Thors Rudvall 733 3 Trådbunden bok 48 s.
med Lagerlöf : En underbar resa Författare Eva Thors Rudvall 749 4 Trådbunden bok 48 s. www.borjamed.se Eva Thors Rudvall Börja med Strindberg
halvt ark papper Läs- och skrivträning med klassisk text

Tala svenska direkt

Muntlig inlärning

Tala svenska direkt är ett läromedel som ger de studerande en god kommunikativ kompetens i svenska utan att ta vägen om skriftspråket. Det vänder sig i första hand till deltagare med kort studiebakgrund och är bland annat lämpligt att använda inom sfi-utbildningens studieväg 1, kurs A och B.

Tala svenska direkt är upplagt kring samhälls riktade och språkliga teman och har en systematisk metodik för muntlig inlärning.

BILDORDBOK

Bildordboken är unik med över 700 färgfoton och teckningar. I boken uppträder huvudpersonerna i vardagliga situationer. Bokens teman spänner över områden som mat, kläder, bostad, affär, skola, resor, yrken, hälsovård, traditioner, natur samt olika grammatiska moment. Ljudinspelningar hjälper eleven att lära in nya ord och träna uttalet på egen hand.

LÄSHÄFTEN

Tio häften ger lästräning på lätt svenska. Varje huvudperson i bildordboken presenteras i ett eget häfte. Läshäftena väcker intresse för språket och ökar läsförståelsen. Texterna är korta och har stor stil. Häftena har två nivåer, 1–5 och 6–10, och säljs både separat och i paket om vardera fem häften.

LÄRARENS BOK

Boken innehåller först en allmän del om muntlig metodik. Därefter följer en sidvis handledning till bildordbokens teman och kopieringsunderlag med bilder och övningar.

Tala svenska direkt Författare Ellen Hanssen 672 5 Bildordbok inkl. ljudfiler 124 s. 554 4 Läshäfte 1–5 (paket) 555 1 Läshäfte 6–10 (paket) Läshäfte separat 30 s. 675 6 Lärarens bok 204 s. www.talasvenskadirekt.se Tala svenska direkt Pedros bok Läshäfte 1 Ellen Hanssen1 LÄSHÄFTE Tala svenska direkt Ellen Hanssenlärarens1bok sfi studieväg 1 kurs A + B · 10 ·sfi

Vardagssvenska för nyanlända

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända är ett uppdaterat urval ur det klassiska läro medlet Goda grunder. Det togs primärt fram för kurser i svenska för nyanlända i regi av studie förbund och folkhögskolor, men fungerar också utmärkt i andra sammanhang – som introduktion inför sfi, på språkcaféer, studiecirklar etc.

Läromedlet ger goda möjligheter att öka deltagarnas förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Texter och bilder stimulerar till samtal och diskus sioner. Olika teman ger asylsökande och andra ny anlända kunskap om och förståelse för det svenska samhället.

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända:

– tolv textavsnitt med många dialoger

– varierade övningar

– grammatisk översikt

– gratis ljud på www.godagrunder.se

– gratis lärarhandledning på webbplatsen.

Lärarhandledningen är till särskilt god hjälp för den som har begränsad erfarenhet av att undervisa och leda kurser.

vardagssvenska Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända Cecilia Fasth & Anita Kannermark
· 11 · svenska
Författare
692 3 Allt i ett bok inkl. ljudfiler 120 s. www.godagrunder.se

Svenska dag för dag

5 allt­i­ett­böcker

5 dagar

9 veckor

allt i ett

struktur

Svenska dag för dag är fyra allt-i-ett-böcker för sfi kurs A–D och annan undervisning i svenska. B-, C- och D-böckerna passar särskilt för del tagare med snabb progression. Det finns även en bok för introduktionskurser.

Böckerna utgår ifrån vardera nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, hälsa eller skola.

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

Måndag: Ordkunskap och läsning

Tisdag: Ordkunskap och läsning

Onsdag: Grammatik

Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar

Fredag: Hör och talövningar

Ljud, facit och kort lärarhandledning finns på nätet.

sfi · 12 ·
Svenska dag för dag – allt i ett böcker inklusive ljud Författare: Jan Zara (medförfattare A: Anette Hokkanen) 755 5 Sfi introduktion Trådbunden bok 85 s. 789 0 Sfi kurs A Trådbunden bok 192 s. 746 3 Sfi kurs B Trådbunden bok 216 s. 709 8 Sfi kurs C Trådbunden bok 220 s. 710 4 Sfi kurs D Trådbunden bok 214 s. Tydlig
under 9 veckor www.svenskadagfordag.se Jan Zara Svenska dag för dag Introduktionsbok Svenska dag för dag Introduktionbok Jan Zara sfi intro Anette Hokkanen & Jan ZaraSvenska dag för dagAllt-i-ett-bok sfi kurs A (GERS A1−/A1)Svenska dag för dag A Anette Hokkanen & Jan Zara Jan ZaraSvenska dag för dagAllt-i-ett-bok sfi kurs B (GERS A1/A1+)Svenska dag för dag B Jan Zara Svenska dag för dag Allt-i-ett-bok sfi kurs C (GERS A2/A2+) Svenska dag för dag Jan Zara Jan Zara Svenska dag för dag Allt-i-ett-bok sfi kurs D (GERS B1/B1+)Svenska dag för dag D Jan Zara sfi kurs B sfi kurs C sfi kurs D sfi kurs A

Svenska dag för dag

Mån. Tis. Ons. Tors. Fre.

Flexibelt och digitalt

Svenska dag för dag digital är ett heldigitalt allt-i-ett-läromedel för sfi kurs B, C och D och introduktionskurs. Det baseras på läroböckerna Svenska dag för dag.

• Passar både fjärrundervisning och ”blended learning”.

• En tydlig struktur ger stöd till både läraren och elev erna.

• Flexibelt och utmärkt vid löpande intag av elever.

• Allt finns i läromedlet, vilket sparar in planerings och förberedelsetid.

• Löpande och detaljerad uppföljning och återkoppling för varje undervisningsmoment.

• Lättnavigerat och anpassat för att kunna användas via såväl webbläsare som surfplatta och mobil och både i skola och hem.

sfi· 13 · 1 2 3 4 5 8 7 6 9
Svenska dag för dag digital – allt i ett läromedel Författare: Jan Zara före sfi Introduktionskurs kommer hösten 2022 792 0 Sfi kurs B pris per elevlicens/år 793 7 Sfi kurs C pris per elevlicens/år 794 4 Sfi kurs D pris per elevlicens/år
www.svenskadagfordagdigital.se 4 kurser distans allt­i­ ett

Svenska dag för dag – så funkar det

Vecka 1 Min familj

1

Sabers familj

u1

Mitt namn är Saber och jag kommer från Irak. Jag kom till Sverige för två år sedan. Jag är gift och jag har två söner. Min fru heter Leila. Min äldsta son heter Sami och min yngsta son heter Monir. Sami är 20 år gammal och Monir är 18 år. Mina föräldrar bor kvar mitt hemland. De ville inte lämna vårt land.

Måndag Ordkunskap och lästräning u2

Mån.

Mina föräldrar bor hos min syster Bagdad. Det är väldigt tråkigt att de inte bor med oss här i Sverige. Men vi ringer dem varje dag. Det går inte en dag utan att jag tänker på dem. Min fru och jag längtar väldigt mycket efter dem, men jag är glad att vi har våra barn här med oss. Vi hoppas att mina föräldrar snart kan komma hit till Sverige.

Mån. Tis. Ons. Fre.

Ordkunskap och läsning

Tors

9 Återkommande upplägg samma dag varje vecka så att elever kan komma in i gruppen när som helst under kursens gång.

Ordkunskap och läsning

Grammatik

Mer grammatik och skrivövningar

1Vecka 1 Min familj

Måndag Ordkunskap och lästräning

Svenska Ditt språk för … sedan en son, söner gammal, äldre, äldst, ä dsta ung, yngre, yngst, yngsta en förälder kvar att lämna hos en syster att längta vä digt mycket glad här hit

8 Hör- och talövningar

Måndagar och tisdagar: Ordkunskap och läsning

kurs B
sfi · 14 ·

kurs

Tis. Ons. Tors. Fre.

Ons.

Rumsadverb

på en plats till en plats från en plats

Position (Var?) Destination (Vart?) Varifrån? inne in inifrån ute ut utifrån här hit härifrån där dit därifrån uppe upp uppifrån nere ner nerifrån hemma hem hemifrån

5

Var? Vart? Varifrån?

är inne går in kommer inifrån

sitter ute springer ut kommer utifrån står här åker hit åker härifrån

ligger där kör dit kör därifrån sover uppe flyttar upp flyttar uppifrån bor nere flyttar ner flyttar nerifrån stannar hemma kommer hem kommer hemifrån

Övning A

Svara på frågorna. Välj ett lämpligt rumsadverb från ovan.

1. Eleverna står på skolgården och klockan ringer. Rasten är slut. Vad måste de göra?

Onsdagar: Grammatik

Hörövning

Fredag

Lyssna på dialogen och välj rätt svar på frågorna.

1. Hur länge har Ahmad gått på D-kursen?

a. Ahmad har gått på kursen två månader.

b. Ahmad har gått på kursen tre månader.

c. Ahmad har gått på kursen fyra månader.

2. Hur länge har Ellinor bott i Sverige?

a. Hon har bott Sverige i fem månader.

Hon har bott Sverige i sex månader.

Hon har bott Sverige i sju månader.

3. Hur kommer det sig att Ellinor kan så pass bra svenska?

a. Hon kunde svenska innan hon kom till Sverige.

b. Hon har en svensk mamma.

c. Hon hade jobbat med många svenskar innan hon kom till Sverige.

4. Hur länge har Ahmad studerat svenska?

a. Han har studerat svenska i 12 månader.

b. Han har studerat svenska i 24 månader.

c. Han har studerat svenska i mer än ett år.

5. Hur många språk kan Ellinor?

a. Hon kan fyra språk.

b. Hon kan fem språk.

c. Hon kan sex språk.

6. Hur många timmar i veckan

Vecka

2. Skoldagen är slut. Vart brukar eleverna gå efter skolan?

3. Simon åt frukost innan han kom till skolan. Varifrån kom han?

4. Vart går du när skolan är slut?

5. Skolreceptionen ligger på plan ett. Du är på plan tre. Var ligger receptionen?

går ut från skolan och ser en kompis stå ute. Din kompis frågar dig: Varifrån kommer du?

vill inte vara inomhus. Vart går du?

står korridoren och hör elever skrika från klassrummet. Varifrån kom ljudet?

står i ditt kök och lagar mat. Var är du?

står på plan ett och hör ljud från plan fyra. Varifrån kommer ljudet?

går du om du går från plan ett till plan två?

103

Hör-

Hörövning

Vad motiverade personerna till att lära sig svenska? Lyssna och sätt kryss.

Arbete Barn Umgänge Självständighet

Fredagar: Hör och talövningar

Grammatik Vecka 8 Språkinlärning
sfi· 15 · Mån.
1 2 3 4 5 8 7 6 9 102 Vecka 5 Skola
Onsdag Grammatik
Vecka 5 · Skola 5
6. Du
7. Du
8. Läraren
9. Du
10. Du
11. Vart
Onsdag
162
8
A Ellinor och Ahmad är klasskamrater i kurs D.
b.
c.
går Ahmad och Ellinor i skolan? a. De går i skolan 10 timmar i veckan. b. De går i skolan 15 timmar i veckan. c. De går i skolan 20 timmar i veckan.
Hör- och talövningar Fre. u60 163
8 Språkinlärning 8
B
Integration Pavla Lavra Dirck Alfredo Khaled Fredag
och talövningar u61Fre.
C kurs D

5 färdigheter Mot målet

Att lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grun den i Mot målet Mot målet 1 och Mot målet 2 är ett läromedel för sfi kurs B och C, och det lämpar sig särskilt för studieväg 2. Texterna är vardagliga och består av många olika texttyper.

Man får följa Lydia, 27 år, när hon studerar sfi, flyger till ett bröllop, är på språkpraktik och mycket mer. Till läromedlet hör också omfattande övningar på webben där språkfärdigheterna övas ytterligare. Lärarhandledningen ger bra stöd för individanpassad undervisning.

Mot målet är utvecklat för utbildning i svenska för invandrare (sfi), men kan även användas på andra studievägar och i olika studieformer såsom lärcentrum och självstudier.

ALLT-I-ETT-BÖCKER + WEBB

Läromedlet tar sin utgångspunkt i de fem språkfärdigheterna hör och läsförståelse, muntlig inter aktion och produktion samt skriftlig färdighet.

Texterna består av verklighetsnära språkhandlingar med anknytning till vardags , samhälls och arbets liv. Stor vikt läggs vid inlärningsstrategier och språk lig medvetenhet. Materialet är omfattande med övningar och uppgifter speciellt utformade för att klara de nationella proven för kurs B och C.

Övningsdelen följer textdelen kapitel för kapitel.

I övningsdelen inleds varje kapitel med en ordlista. Sedan följer uppgifter som övar vokabulär, gram matik och språkbruk med anknytning till kapitlet. Minigrammatiken går separat igenom de svenska ordklasserna och svensk syntax. Deltagare i behov av mer övning i en färdighet har också möjlighet att öva mer på webbplatsen. Där finns även alla texter inlästa, samt en uttals och en grammatikdel.

LÄRARHANDLEDNING

I Mot målets lärarhandledning finns en mängd användbart material för läraren. Här finner man till exempel verktyg för planering, kartläggning och olika checklistor. Lärarhandledningen ger bra stöd i utformandet av en individuell studieplan. Där finns också nedladdningsbara tester där varje färdighet prövas.

sfi · 16 ·
sfi studieväg 2 kurs B + C Mot målet Författare Camilla Flom & Ola Ryen Söberg 667 1 Mot målet 1 270 s. 668 8 Mot målet 2 294 s. 681 7 Lärarhandledning (webb + pdf) Elevwebb www.motmalet.nu Camilla Flom Ola Ryen Söberg 2 Mot målet Mot målet Utbildning i svenska för invandrare

Min mening Läs och diskutera

Tredje upplagan med aktuella samhällsteman

Min mening är ett läromedel i svenska som andraspråk som passar att använda inom språk introduktion, sfi och vuxenutbildning för nyan lända. Nu finns läromedlet i en tredje upplaga.

• 15 aktuella samhällsteman.

• Tre olika texter på nivåerna A, B och C.

• Nivåindelning som underlättar individanpassad undervisning. Elever med olika kunskaper, skolbak grund och studietakt kan arbeta med samma tema.

• Lärarhandledning med mängder av övningar att arbeta med enskilt, i par eller i grupp. Kopierings underlag finns till varje text.

Texterna stimulerar eleverna att uttrycka egna tankar, känslor och åsikter samt jämföra sina er farenheter med andras. Det vuxna perspektivet väcker intresse och lust att aktivt använda språket. Alla texter finns inlästa på webbplatsen.

sva/sfi
Min mening Författare Eva Bernhardtson & Louise Tarras 688 6 Textbok 96 s. 689 3 Lärarhandledning 152 s. www.minmening.nu 3 nivåer 15 teman 45 texter
Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Lärarhandledning Kopieringsunderlag Rikhaltigt extramaterial · 17 ·

På svenska! 1 är ett läromedel i svenska som främman de språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i ett vardagssamtal. Läromedlet täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (GERS).

Läroboken omfattar 12 avsnitt med korta, vardagsnära dialoger och andra texttyper. På svenska! 1 bygger på hel frasinlärning och innehåller många dialoger. Läsaren får samtidigt en inblick i seder och bruk och andra typiskt svenska företeelser.

I texterna får vi följa några svenskar i helg och vardag. Glimtar ges från olika delar av Sverige. Särskilda bildsidor underlättar ordinlärningen. Nyttiga fraser för vanliga vardagssituationer presenteras genom hela boken.

Hörövningar finns i varje avsnitt för att eleven tidigt ska träna sig i att uppfatta och förstå talat språk. Par eller gruppövning återkommer kontinuerligt. Boken ger ett ordförråd på cirka 2 000 ord.

Övningsboken innehåller kompletterande övningar som främst tränar ordförrådet och utvecklar och befäster grammatikkunskaperna.

STUDIEBOKEN

Uttal och grammatik beskrivs och förklaras på det egna språket i studieboken, vilket gör inlärningen effektiv. Studieboken finns på språken engelska, franska, kinesis ka, nederländska, spanska, tyska och arabiska. Den består av tre avsnitt: uttal, grammatik och ordlista. Ljud till alla delarna finns på webbplatsen.

svenska · 18 · På svenska! 1 Språk, seder, bruk På svenska! 1 Författare Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada 750 0 Lärobok med mp3 cd 139 s. 751 7 Övningsbok 104 s. Studiebok (engelska, franska, kinesiska, nederländska, spanska, tyska, arabiska) cirka 120 s. 795 1 Lärarhandledning 80 + 195 s. www.pasvenska123.se På svenska! 1 På svenska! Lärarhandledning A1 & A2 Annika Helander Mai Parada DIKTAMEN MUNTLIGA ÖVNINGAR SKRIFTLIGA ÖVNINGAR LEKTIONSPLANERING KOPIERINGSUNDERLAG

På svenska! 2

Språk, kultur, samhälle

På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå goda färdigheter i svenska. På svenska! 2 täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (GERS).

På svenska! 2 är ett fortsättningsmaterial som vänder sig till studerande som redan har uppnått nivå A2. Läromedlet kan användas både i klassrums undervisning och vid självstudier. Efter avslutade studier beräknas man ha uppnått en god B1 nivå.

Lärobokens tio avsnitt tar upp såväl aktuella företeelser i samhället som svensk historia och kultur. Texterna har stor variation för att väcka nyfiken het på språket och kulturen och stimulera till egen muntlig och skriftlig produktion.

Övningsboken innehåller skriftliga och muntliga övningar som utvecklar och befäster ordförrådet och tränar grammatiken.

LÄRARHANDLEDNINGEN

Lärarhandledningen består av en tryckt del och ett kompletterande kopieringsunderlag (pdf). Den innehåller pedagogiska tips, lektionsplaneringar, gloslappar och många övningar.

På svenska! 2 svenska· 19 · På svenska! 2 Författare Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada 702 9 Lärobok med mp3 cd 133 s. 703 6 Övningsbok 144 s. 796 8 Lärarhandledning 62 + 146 s. www.pasvenska123.se På svenska! Lärarhandledning B1 Annika Helander Mai Parada 2 LEKTIONSPLANERING KOPIERINGSUNDERLAG DIKTAMEN MUNTLIGA ÖVNINGAR SKRIFTLIGA ÖVNINGAR Historia och kultur

På svenska! 3 är ett fortsättningsmaterial i sven ska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå goda färdig heter i svenska. På svenska! 3 täcker nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (GERS).

PÅ SVENSKA! 3

Lärobokens texter tar upp lite av det som händer i en svensk småstad under några veckor och hur dessa händelser sedan speglas i den lokala tidning en. Man får följa journalisternas arbete från inter vju till färdig artikel. Förutom vanliga nyhetsartiklar presenteras bland annat notiser, korta faktatexter, små serierutor och enkäter. Varje avsnitt avslutas med ett porträtt av en känd svensk – oftast en historisk person.

På svenska! 3 vill stimulera till att läsa kritiskt och att göra egna reflektioner. De flesta texter kan användas som underlag för diskussioner och även som modell för egen skriftlig produktion. Texter till hörövningarna återges i slutet av boken.

Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som utvecklar ord och grammatikkun skaperna. Här finns även en liten skrivskola som tar upp olika typer av skrivande och inspirerar till egen produktion.

svenska · 20 ·
På svenska! 3 Författare Annika Helander & Mai Parada 700 5 Lärobok med mp3 cd 116 s. 701 2 Övningsbok 126 s. 616 9 Lärarhandledning (pdf) 130 s. www.pasvenska123.se På svenska! 3 Språk, nyheter, kultur Tredje delen av På svenska! På en lokaltidning

Grammatik

På svenska!

På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och funge rar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment.

Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en fristående grammatik för alla som studerar svenska som främmande språk, sfi eller svenska som andraspråk. Den passar till nivåerna A2 till C1 på Europarådets nivåskala.

Boken täcker grunderna i svensk grammatik, men tar även upp områden som avstavning, kommatering, förkortningar och uttal, samt innehåller ett avsnitt om ord vars betydelser många lätt blandar ihop.

Vanliga språkfrågor är samlade under den åter kommande rubriken Tips!. Sist i läromedlet finns även en samling med användbara ord och uttryck som den studerande själv kan arbeta vidare med.

Grammatik för svenska som främmande språk, sfi och sva
Kluriga språkfrågor Nyckel till svenska språket svenska· 21 · På svenska! Grammatik Författare Annika Helander & Mai Parada 704 3 Grammatikbok 80 s. www.pasvenska123.se/grammatik

Övningsböcker i svensk grammatik

Form i fokus är tre övningsböcker i svensk gram matik för undervisning i sfi, sva och svenska som främmande språk. De är avsedda för vuxna som nyligen börjat studera svenska eller som vill ha en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivå.

Form i fokus lär ut hur det svenska språket är upp byggt och hur det används med hjälp av enkla regler, tydliga mönsterexempel och övningar av olika slag. Övningarna är rikt varierade, vilket gör grammatikträningen stimulerande. Varje bok innehåller både fria och bundna övningar. Språket är vardagligt och idiomatiskt.

sva/sfi · 22 ·
Form i fokus Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 694 7 Form i fokus A 263 s. 695 4 Facit till Form i fokus A 42 s. 706 7 Form i fokus B 251 s. 707 4 Facit till Form i fokus B 34 s. 731 9 Form i fokus C 209 s. 732 6 Facit till Form i fokus C 28 s. www.formifokusabc.se
reviderade upplagor

Digitala övningar

På webben och som app!

Sju

ordklasser + ordföljd

Form i fokus A lär ut grunderna i den svenska grammatiken. Eleven förbättrar snabbt sina kunskaper i det svenska språket med hjälp av utmanande och varierande övningar på webben eller i appen.

Ord i fokus app

Det är lättare att lära sig ett språk om det sam tidigt är roligt. Med Ord i fokus kan man förbättra och bredda sitt ordförråd i svenska på ett lekfullt och utmanande sätt. Applikationen är baserad på böckerna Bygg upp ditt ordförråd

Man har tre kategorier att välja mellan, den lättas te varianten är ”bild till ord”. En bild visas och olika ord faller nedåt i strid ström. Uppgiften är att klicka på det ord som passar till bilden. Väljer man rätt ord så får man höra ordet uttalas, varpå det hamnar i ens ordlista. På samma sätt men tvärtom fungerar kategorin ”ord till bild”. När man har förbättrat sitt ordförråd kan man utmana sig själv med den tredje kategorin – synonymer.

Ord

www.ordifokus.se

sva/sfi· 23 ·
Välj mellan åtta olika övningskategorier: • substantiv • adverb • verb • konjunktioner • pronomen • prepositioner • adjektiv • ordföljd. Form i fokus A digital/app är baserade på boken Form i fokus A som hjälpt tiotusentals människor att förbättra sin svenska. Form i fokus A digital (webbresurs) Köp på www.formifokus.nu Form i fokus A app Köp i AppStore, MacAppStore eller Google Play! www.formifokus.nu www.formifokusabc.se/app
i fokus app Köp i AppStore!

Metodisk skrivträning

Strukturerat + effektivt

Genrepedagogik för sfi

I de tre böckerna Skriva B, Skriva C och Skriva D – genrepedagogik för sfi – tränar man strukture rat för att nå målen för skriftlig produktion i sfikurserna B, C och D.

Varje bok inleds med praktiska råd och exempeltexter. Därefter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Skrivträningen blir effek tiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en texttyp genom genrebaserad undervisning. Varje texttyp återkommer i flera teman och skrivandet blir därmed cykliskt.

Böckerna innehåller exempeltexter, tankekartor, plats för egna texter och ordkunskapsträning. De går bra att använda både i grupp och i individualise rad undervisning. På webbplatsen kan läraren ladda hem pdf filer med exempeltexterna (för projicering vid de lektionstillfällen då läraren går igenom dem).

Nu finns Skriva som skollicens. Använd fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan. Kontakta förlaget för information och pris!

sfi kurs + C +
sfi · 24 ·
B
D
Skriva – genrepedagogik för sfi Författare Helena Bogren, Karin Sundström & Susanne Södergren 683 1 Skriva B 165 s. 684 8 Skriva C 139 s. 685 5 Skriva D 143 s. www.genreskriva.se

Metodisk lästräning

faktatexter, diagram, webbkommentarer, intervjuer, programblad m.m. Varje bok inleds med instruktioner och tips till eleven. Eleven använder flera återkommande lässtrategier i LÄSA B Strategierna används före, under och efter läsningen. Språket i LÄSA B är synonymrikt och idiomatiskt så att eleven samtidigt bygger ut sitt ordförråd.

LÄSA B består av sex kapitel fördelade på två böcker. Varje kapitel har ett givet tema: Läsa B 1–3 Familj och släkt Mat och dryck Kropp och hälsa

Läsa B 4–6 Kläder och väder Bostad och adress Vardagsliv och fritid

Utveckling av läsförståelse

LÄSA B fungerar som ett bra komplement till SKRIVA B eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman. Facit samt lärarhandledning till LÄSA B finns på www.lasabcd.se.

LÄSA B, C och D finns även som skollicenser pdf-format för fri användning på din skola.

978-91-7434-816-3

I Läsa – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs B, C och D. Läromedlet finns även som skollicens (pdf:er med fri användning). Övningarna ger god träning inför det nationella provet.

Läsa innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, faktatexter, kvitton, blogginlägg, meddelanden, scheman, intervjuer, diagram, skyltar, annonser med flera. Varje häfte/bok inleds med tips till eleven. Korta lärarhandledningar samt facit finns på nätet.

Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text.

Övningsmaterialet till kurs C består av sex häften, vart och ett utifrån ett givet tema. Häftena kan användas utan inbördes ordning och köpas i paket om sex häf ten, i klassuppsättningar eller som enstaka häften. Till kurs B och kurs D består läromedlet av sex olika kapitel/teman fördelade över två böcker per kurs.

Läsa fungerar även som ett bra komplement till Skriva, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman.

sfi· 25 ·
Klimat och miljö Kultur och möten Medborgare och samhälle LÄSA Läsförståelseutveckling för sfi D 4 5 6 Helena Bogren & Susanne Södergren Studier och arbete Relationer och familjeliv Kropp och själ LÄSA D 1 2 3 Helena Bogren &Susanne Södergren Läsförståelseutveckling för sfi
Läsa – genrepedagogik för sfi Författare Helena Bogren 816 3 Läsa B, tema 1–3 174 s. 817 0 Läsa B, tema 4–6 168 s. 720 3 Läsa C – paket med 6 häften 292 s. Läsa C, enstaka häfte – läs mer på lasabcd.se 48 s. 785 2 Läsa D, tema 1–3 164 s. 786 9 Läsa D, tema 4–6 168 s. www.lasabcd.se Nu finns Läsa som skollicens. Använd fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan. Kontakta förlaget för information och pris! Läsförståelseutveckling för sfi 1–3 B C D de två övningsböckerna LÄSA B – läsförståelseutveckling för sfi –tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs B (GERS A1/A2). Övningarna ger även metodiskt en god förberedelse inför det nationella provet. LÄSA B innehåller många typer av texter – tidningsartiklar,
Kropp och hälsa Familj och släkt LÄSA B Helena Bogren & Karin Sundström
LÄSA B 1–3 Läsförståelseutveckling för sfi 1 3 Läsförståelseutveckling för sfi D 4–6 789174 347869 I de två övningsböckerna LÄSA B – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen förläsförståelse sfi kurs B (GERS A1/A2). Övningarna ger ävenmetodiskt en god förberedelse inför det nationella provet.LÄSA B innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, fakta­texter, diagram, webbkommentarer, intervjuer, programblad m.m. Varje bok inleds med instruktioner och tips till eleven.Eleven använder flera återkommande lässtrategier LÄSA BStrategierna används före, under och efter läsningen. Språket i LÄSA B är synonymrikt och idiomatiskt så att eleven samtidigtbygger ut sitt ordförråd. LÄSA B består av sex kapitel fördelade på två böcker. Varjekapitel har ett givet tema: Läsa B 1–3 Familj och släktMat och dryckKropp och hälsa Läsa B 4–6 Kläder och väder Bostad och adressVardagsliv och fritidLÄSA B fungerar som ett bra komplement till SKRIVA B eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman. Facit samt lärarhandledning till LÄSA B finns på www.lasabcd.se. Vardagsliv och fritid Kläder och väder Bostad och adress 4 5 6 Helena Bogren &Karin Sundström ISBN 978 91 7434 786 9 4–6 LÄSAB C D LÄSA B Läsförståelseutveckling för sfi Ordkunskap tankekartor

Formell svenska Akademiska ord

Formell svenska

Formell svenska – frekventa ord är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift, till exempel:

• gymnasieelever

• lärare (med annat förstaspråk än svenska)

• elever som vill få behörighet i svenska för högskolestudier eller som bedriver självstudier med Tisustestet som mål

• invandrare som lär sig svenska som vuxna. Inom ämnet svenska som andraspråk har insikten om ordförrådets betydelse för framgång i studier och på arbetsmarknaden ökat på senare tid. Formell svenska erbjuder en genomtänkt, strukturerad ordträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang.

De ord man tränar i Formell svenska ingår i den frekvensbaserade En svensk akademisk ordlista, som innehåller 652 ord och sedan 2014 är fritt tillgänglig på internet. Att den är frekvensbaserad innebär att den innehåller de vanligast förekommande, icke ämnes specifika orden i akademiska texter.

På läromedlets webbplats finns

• diagnostiskt test

• facit till bokens övningar

• ljud till 30 av bokens textavsnitt.

Utveckla ordförrådet i tal & skrift Formell svenska – frekventa ord Författare Ylva Olausson 739 5 Trådbunden bok 206 s. www.formellsvenska.se Formell svenska Ylva Olausson – frekventa ord Ylva Olausson svenska · 26 ·

Vardaglig svenska Träna ord och uttryck

ord uttryck fraser

Systematisk träning av ord

Vardaglig svenska 1 och Vardaglig svenska 2 är två böcker för alla som behöver systematisk träning av vanliga svenska ord, fraser och uttryck.

I Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer är övningar på 200 ordfamiljer (substantiv, verb och adjektiv) integrerade med grammatik och ordbildning. Den språkliga nivån ligger strax över nybörjarnivån i svenska, A2/B1 enligt GERS.

I Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck tränar man sedan på olika fraser och uttryck. Urvalet av dessa har gjorts med utgångspunkt i de 200 ordfamiljerna i bok 1. Den språkliga nivån ligger här lite högre, B enligt GERS.

Böckerna är avsedda för:

• nyanlända i svenska skolan

• studievana elever på sfi C och de flesta på sfi D (Vardaglig svenska 1) respektive senare delen av sfi D (Vardaglig svenska 2)

• sva grund

• kursdeltagare på olika kurser i yrkessvenska

• studenter i svenska utomlands

• alla som behöver repetera grunderna i svenska.

svenska· 27 ·
Vardaglig svenska Författare: Ylva Olausson 776 0 Bok 1 Trådbunden bok 227 s. 777 7 Bok 2 Trådbunden bok 280 s.
Vardaglig svenska 2 Ylva Olausson Fraser och uttryck VARDAGLIG SVENSKA 2 Vardaglig svenska 1 Ylva Olausson Ylva Olausson Frekventa ord med familjer VARDAGLIG SVENSKA 1 www.vardagligsvenska.se

Läsupplevelser med förvecklingar

– Ali & Eva, Babak & Malin samt Sara & Tomas Novellernas karaktärer återkommer och böckerna kan läsas som en serie.

Språket är enkelt och passar sfi och sva (GERS A2

– Ali & Eva – samt A2/B1). Novellerna är spännande och fulla av förvecklingar. Sist i böckerna finns upp gifter som stödjer läsförståelsen och inspirerar till att diskutera och berätta.

På webbplatsen finns novellerna inlästa och dessutom fler språkliga övningar (kopieringsunderlag).

KORT OCH LÄTT

Kort och lätt är ett läromedel i läsförståelse. Boken vänder sig till vuxna på sfi och sva och är lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten. Tyngdpunkten ligger på läsning av tidningstexter, notiser. Texterna kan även användas för träning i muntlig färdighet. I varje avsnitt finns frågor på texterna och övningar i ordkunskap och ordbildning.

svenska · 28 ·
Hand i hand + Kort och lätt Författare Ylva Olausson 678 7 Ali & Eva (Hand i hand 1) 45 s. 679 4 Babak & Malin (Hand i hand 2) 48 s. 680 0 Sara & Tomas (Hand i hand 3) 62 s. 677 0 Paket (Hand i hand 1 + 2 + 3) 630 5 Kort och lätt – läsförståelse 145 s. www.handihand123.se

Läsförståelse och Sammansatta ord

Text i fokus 1 och 2

Text i fokus vänder sig till studerande som vill för bättra sin läsförståelse. Läromedlet består av två böcker och är lämpligt att använda på en avan cerad nivå i svenska som andraspråk.

Texterna är hämtade från tidningar och tidskrifter och har stor variation vad gäller ämne, stil och svå righetsgrad. De spänner över områden som språk, historia, samhälle, relationer, miljö och kultur. Till varje text finns övningsuppgifter som testar färdig heterna i sök , översikts och närläsning.

För att ge stöd vid valet av texter har dessa delats in i tre nivåer (A, B och C) efter svårighetsgrad.

Text i fokus ger ett rikt och varierat ordförråd som befästs genom återkommande övningar i ordkun skap.

Text i fokus 2 är upplagd på samma sätt som del 1 och bygger vidare på kunskaperna med stimulerande texter och varierade övningar.

Sammansatta ord

Sammansatta ord vänder sig i första hand till elever som läser svenska som andraspråk i gymnasiet, men boken kan även användas av vuxenstuderande inom sfi-undervisningen.

Sammansatta ord kan vara svåra att tolka av andra språksinlärare även om man förstår de ingående, separata orden. Boken Sammansatta ord innehåller varierade övningar med fokus på tolkning och för ståelse.

Texter och övningar är indelade efter teman för att ge sammanhang och underlätta tolkningen av orden. Övningarna inleds vanligen med enkla faktatexter som även ger läsaren en ökad omvärldskun skap. Centrala termer och begrepp kring samman sättningar presenteras och förklaras i ett inledande avsnitt.

Sammansatta ord är rikt illustrerad med instruktiva teckningar och foton.

svenska· 29 ·
Text i fokus Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 505 6 Text i fokus 1 112 s. 509 4 Facit till Text i fokus 1 10 s. 524 7 Text i fokus 2 164 s. 525 4 Facit till Text i fokus 2 12 s. www.textifokus.se
Sammansatta ord Författare Christina Skagerborg 594 0 Tematisk övningsbok 136 s.

Svenska idiom Ungdomsspråk

SVENSKA IDIOM

De fasta uttrycken i svenska språket är ofta svåra att förstå för studerande med svenska som andraspråk och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen.

Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i två steg, dels i form av förklaringar, dels i en vardagsnära kontext som visar typisk använd ning av uttrycket. Vid synonyma uttryck fungerar sökordet som länk till andra uttryck i ordboken, vilket leder till fördjupad förståelse. Den innehåller cirka 5 000 fasta uttryck.

Övningsboken behandlar flera hundra frekventa vardagsuttryck i varierade övningar. Den ger samtidigt en möjlighet att förstå och arbeta mera fördjupat med ordboken.

UNGDOMSVÄRLDENS UTTRYCK

Boken vänder sig till alla som på ett eller annat sätt har med ungdomar att göra – givetvis för äldrar, men även yrkeskategorier som lärare, annan skolpersonal, socionomer och poliser.

Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi

– förkortningar vid sms, chatt etc. – olika moderna fenomen, särskilt på sociala medier – vuxna, goda strategier för att närma sig ungdomar.

Några avsnitt ägnas även så kallade ”spaningar”, som med inkännande humor sätter fingret på hur språkbruket förändras över tid och missförstånd uppstår mellan generationerna.

Ungdomsvärldens uttryck är producerad och tänkt just som en handbok – att ha nära till hands och kunna konsultera i sin vardag och/eller sitt arbete. Ritande Mamman är ett alias för Louise Wester, som har gjort alla illustrationer i boken.

Ungdomsvärldens uttryck

Författare Louise Wester & Johanna S Remgard 711 1 Handbok

vuxna

www.ungdomsvarldensuttryck.se

sms, chatt
svenska
Svenska idiom – 5 000 vardagsuttryck Författare Hans Luthman 705 0 Ordbok 198 s. 578 0 Övningsbok 67 s.
· 30 ·
för
94 s.
ordlista

Partikelverbens värld bjuder in

Banka in 240 partikelverb!

I boken Partikelverbens värld får man lära sig 240 partikelverb. Tack vare dessa kommer man automatiskt att förstå ännu fler.

En vanlig orsak till att personer från andra länder ibland inte förstår en konversation svenskar emellan, är att de ännu inte har lärt sig så många partikelverb – en typ av verb som infödda svenskar omedvetet använder hela tiden.

Boken Partikelverbens värld försöker lösa det problemet. Här får man lära sig 240 partikelverb. Tack vare dessa kommer man automatiskt att förstå ännu fler.

Vissa partikelverb använder nämligen samma partikel, samma logik, för att uttrycka samma sak. ”Hicka till” betyder ”hicka bara en gång”. Då blir betydelsen av partikelverben ”sparka till” och ”blinka till” även klara och tydliga.

Bokens metod är att knyta varje exempel till en stark grundkänsla – till exempel glädje, sorg, spänning eller rädsla – känslor som alla människor kan relatera till. Det gör lärandet roligt och lustfyllt, vilket gör det lättare att memorera alla partikelverb.

På webbplatsen finns ljud till boken.

· 31 ·
Se upp! Kom ihåg! Kör på! Partikelverbens värld Författare Johannes Vivers 745 6 Trådbunden bok 88 s. www.partikelverbensvarld.se Partikelverbens värld Johannes Vivers Johannes Vivers Partikelverbens värld svenska

Skrivtrappan Talstegen

Avancerade övningar

SKRIVTRAPPAN

Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning och vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk.

Boken ger träning i att skriva i många genrer, till ex empel berättelser, beskrivningar, referat, recensioner, platsansökan, debattartiklar, protokoll. Man börjar med enkla, personliga texter och fortsätter med mer formella. Till varje kapitel hör övningar och en längre skrivuppgift.

Skrivtrappan har ett rikt och varierat ordförråd vilket gör att texterna även fungerar som intensivtexter.

Boken innehåller dessutom övningar på ordförråd, idiom och uttryck, samt avstavning. Den ger många råd och tips om vad man bör tänka på när man skriver en text.

Skrivtrappan

Författare Ronald Alfredsson

TALSTEGEN

Talstegen ger träning i muntlig färdighet och uttal. Boken vänder sig till den som har studerat svenska som andraspråk eller främmande språk i ett par terminer.

Boken är indelad i 15 kapitel. Man börjar med mer konkreta genrer och avslutar med abstrakta. Övningarna handlar till exempel om att berätta, att beskriva föremål och personer, förklara begrepp och processer, intervjua, göra jämförelser, presentera böcker, hålla föredrag och argumentera.

Talstegen tar även upp exempel på vanliga samtals fraser som man kan ha nytta av. Man får även träna på att tala oförberett och att försöka hitta strategier för hur man kan omformulera sig om man saknar ett specifikt svenskt ord.

Uttalsövningar och uttalskommentarer finns i ett särskilt avsnitt i slutet av boken. Talstegen avslutas med ett repetitionskapitel. Facit finns (pdf).

Talstegen

Författare Ronald Alfredsson & Inga Sjödin
svenska · 32 ·
481 3 Läro & övningsbok 101 s. 484 4 Facit 12 s.
602 2 Läro & övningsbok 102 s.

Sjukvårdssvenska – bilder, dialoger, fakta

jobb inom vården

Svenska för sjukvårdspersonal 1 är ett nybörjar material för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning.

Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna kompletteras med faktatexter och övningar av olika slag.

Svenska för sjukvårdspersonal 1 innehåller rikligt med bilder som underlättar ordinlärningen. Boken ger ett ordförråd på cirka 1 000 ord. Svensk engelsk ordlista finns i slutet av boken. Facit ingår. Boken tar bland annat upp följande:

– namn, siffror och mått

– kroppsdelar och inre organ

– yrken och miljöer inom sjukvården

– kläder, instrument och annan sjukvårdsutrustning

– hälso och friskvård

– vaccinationer

– biverkningar.

Dialoger, faktatexter och vissa övningar finns inlästa på bokens webbplats.

yrkessvenska
Svenska för sjukvårdspersonal 1 Författare Annika Helander & Mai Parada 626 8 Trådbunden bok 164 s.
För
· 33 · www.svenskaforsjukvardspersonal.se

Pedagogisk svenska handbok för lärare

Pedagogisk svenska

Pedagogisk svenska vänder sig till utländska lärare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska skolan.

Tyngdpunkten i handboken ligger på:

• ordkunskap och terminologi

• läroplaner, kursplaner och betyg

• aktuella pedagogiska metoder

• samtal med elever och föräldrar.

Några avsnitt ägnas även kulturella skillnader, språkliga övningar, förklaringar kring ordbildning och förkortningar.

Pedagogisk svenska består av en handbok samt inlästa exempeldialoger mellan lärare och elev/ förälder. Man kan lyssna gratis på dessa på nätet.

Tack vare sitt behändiga fickformat och sin systematiska genomgång har boken en given plats

i lärarens vardag.

PEDAGOGISK SVENSKA
Pedagogisk svenska Författare Marie Andersson 738 8 Handbok för lärare 83 s. www.pedagogisksvenska.se yrkessvenska · 34 ·
För utländska lärare

Handböcker för vårdpersonal

Svenska i vården

– för människa och djur

Medicinsk svenska, Odontologisk svenska och Veterinärsvenska vänder sig till utländska läkare, tandläkare och veterinärer som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska vården.

Tyngdpunkten i handböckerna ligger på:

– ordkunskap och terminologi

– symptombeskrivning

– patient och djurägarsamtal

– patientjournaler med anamnes.

Några avsnitt ägnas även språkliga övningar, förkla ringar kring ordbildning och vanliga förkortningar.

Böckerna består av handbok samt inlästa exempel dialoger mellan läkare/tandläkare och patient samt mellan veterinär och djurägare. Dessa finns på böck ernas webbplatser. Tack vare ett behändigt fickfor mat och sin systematiska genomgång har böckerna sin givna plats i rockfickan.

yrkessvenska
Thérèse Werner VETERINÄRSVENSKA HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA VETERINÄRER VETERINÄRSVENSKA Thérèse Werner Medicinsk svenska Författare Thérèse Werner 687 9 Handbok för läkare 130 s. Odontologisk svenska Författare Thérèse Werner 697 8 Handbok för tandläkare 88 s. www.medicinsksvenska.se www.odontologisksvenska.se Veterinärsvenska Författare Thérèse Werner 727 2 Handbok för veterinärer 102 s. www.veterinarsvenska.se För läkare tandläkare veterinärer · 35 ·

Sverige på svenska Geografi och samhälle

Kultur traditioner vardag

För en infödd svensk känns nog det mesta i det svenska samhället ganska självklart och helt naturligt. Men för människor födda i utlandet – första generationens invandrare, gäststudenter, turister eller allmänt intresserade

– kan Sverige tvärtom te sig som Landet Annorlunda.

432

Sverige på svenska ger alla läsare fördjupade kunskaper om Sverige.

Varför ser egentligen samhället ut som det gör och varför beter sig svenskarna som de gör?

Sveriges samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag.

Sverige på svenska är en rikt illustrerad lärobok som tar ett helhetsgrepp på landet Sverige. Den är indelad i följande kapitel:

• Ett första ögonkast på Sverige

• Från norr till söder

• Språk, traditioner och folklig kultur

• Sveriges historia

• Individ, familj och samhälle

• Dagens Sverige från insidan

• Mera Sverige!

Boken kan med fördel användas i gymnasieskolans undervisning svenska som andraspråk, i de senare stadierna inom sfi, svenskundervisning på universitet i Sverige eller utomlands – samt givetvis för självstudier.

Birgitta Melén är läromedelsförfattare, redaktör och översättare.

Hon har också arbetat med den svenska Nationalencyklopedin.

Johan Eriksson är journalist, författare och redaktör. Även han har arbetat med Nationalencyklopedin och han är också verksam inom folkbildning.

För en infödd svensk känns nog det mesta i det svenska samhället ganska självklart och helt naturligt. Men för en person född i utlandet – första generationens invandrare, gäststudenter, turister eller allmänt intresserade – kan Sverige i många avseenden tvärtom te sig som Landet Annorlunda. Sverige på svenska ger alla läsare fördjupade kunskaper om Sverige och den ibland ganska svårfångade svenska identiteten. Varför ser egent ligen samhället ut som det gör och varför beter sig svenskarna som de gör?

Sverige på svenska är en rikt illustrerad lärobok som tar ett helhetsgrepp på landet Sverige. Den är indelad i följande kapitel:

• Ett första ögonkast på Sverige

• Från norr till söder

• Språk, traditioner och folklig kultur

• Sveriges historia

• Individ, familj och samhälle

• Dagens Sverige från insidan

Boken kan med fördel användas i gymnasieskolans undervisning i svenska som andraspråk, i de senare stadierna inom sfi, svenskundervisning på universi tet i Sverige eller utomlands – samt givetvis för själv studier.

Samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag Johan Eriksson & Birgitta Melén Johan Eriksson & Birgitta Melén Samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag Sverige på svenska Eriksson Birgitta
Sverige · 36 ·
15 192 18 192 15 15 252 15
6th type of cover 4th cover 1st cover
SvPaSvenska_Omslag_7april.indd 1 2020-04-08 12:23
Författare Johan
och
Melén 753 1 Trådbunden bok 240 s.

Landskap Blomma Djur

Blekinge kungsljus (ek) ekoxe Bohuslän vildkaprifol knubbsäl

Dalarna ängsklocka berguv

Dalsland förgätmigej korp Gotland murgröna igelkott Gästrikland liljekonvalj tjäder Halland hårginst lax Hälsingland lin lo Härjedalen mosippa brunbjörn Jämtland brunkulla älg Lappland fjällsippa fjällräv Medelpad gran skogshare Norrbotten åkerbär lavskrika Närke gullviva hasselmus Skåne prästkrage kronhjort Småland linnea utter Södermanland vit näckros fiskgjuse Uppland kungsängslilja havsörn Värmland skogsstjärna varg Västerbotten kung Karls spira storspov Västergötland ljung trana Västmanland mistel rådjur Ångermanland styvmorsviol bäver Öland ölandssolvända näktergal Östergötland blåklint knölsvan

Individ, familj och samhälle

Det svenska samhället

Det svenska samhället kan beskrivas som välorganiserat, fredligt, demokratiskt och jämlikt. Tanken på ”folkhemmet”, det stabila och solidariska samhället, är fortfarande ett levan de ideal. Vad svenskarna än gör, så tycks det ske organiserad form. Idéer och reformer går via politiska processer, myndig heter, särskilt utsedda ombudsmän, eller genom det starka för eningslivet. Allt tar tid, alla ska helst komma överens och ingen vill ha bråk, höjda röster eller ”extrema” lösningar.

Gotlands landskapsdjur är igelkott.

Skånes landskapsblomma är prästkrage.

Ölands landskapsdjur är näktergal.

Landskapen förknippas med olika traditioner när det gäller dialekter, mat och så vidare. Dessutom har varje landskap en symbol i form av en växt och ett djur. Exempelvis är Medel pads landskapsväxt gran och landskapsdjur skogshare. Den svenska förvaltningen har tre nivåer: central, region al och lokal. På central nivå finns bara statlig förvaltning. På regional nivå finns det däremot både statlig och kommunal förvaltning. Den statliga förvaltningen är indelad län som delvis motsvarar landskapen och leds av länsstyrelsen. Den kommunala är indelad i regioner som har ansvar för hälsooch sjukvård, regional utveckling med mera. Även på lokal nivå finns både statlig och kommunal förvaltning. Läs mer om statlig förvaltning på sid. 123

Men kanske är hela Sverige extremt? Internationella undersökningar visar åtminstone att svenskar i ovanligt hög grad tror på individens frihet, moderna och sekulära värderingar, och att de snabbt tar till sig ny teknik och globala trender.

© Författarna & Folkuniversitetets förlag

Jakten på individualism och modernitet har dock nackdelar.

Svenskarna sägs vara ensamma, traditionslösa, blyga och asociala. Det ständigt uppkopplade och automatiserade sam hället leder till stress, osunda ideal och ytliga relationer. Och välfärden som svenskarna gärna skryter om – handlar det egentligen inte mest om förmynderi och byråkrati?

Detta kapitel tar sig an den motsägelsefulla bilden av Sve rige. Vi kommer på vägen att stöta på svåra frågor som: Betyder staten mer för svenskarna än den egna familjen Hur går bilden av det moderna välfärdssamhället ihop med allt fler dödsskjutningar, självmord, våldtäkter och

svenskarna själva (i hemlighet) att de är

Samhälle Samhälle betyder från början ”sammanhållning”. Det kommer från forn svenskans ”samhälde”, och ”halda saman” (hålla samman). Ordet syftar på många typer av sociala gemenskaper: byar, städer, kommuner, och regioner är exempel på samhällen.

Tänk efter! Vilka egenskaper och fenomen förknippar du själv med det svenska samhället?

5Från norr till söder

Sveriges geografi

Ordförklaringar u Same – ordförklaring, ordförkla ring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring. u Istid – kort ordförklaring, ordför klaring, ordförklaring, ordförkla ring, ordförklaring.

© Författarna & Folkuniversitetets förlag Kapitlet handlar också om svenskt familjeliv, religionens bety delse och det svenska statsskickets grunder. Det blir även en del partipolitik, ekonomi och internationella relationer. Hur är det egentligen med den svenska rädslan för Ryssland, den så kallade ”rysskräcken”? Och varför drar svenskarna Norgehis torier, men inte några om danskar och finländare? Stortorget Gävle
37 2 • Från norr till söder 2 • Från norr till söder
Timbuktu Timbuktu är artistnamn för Jason Diakité (född 1975), och han får representera kulturen i storstadsområde na. Timbuktu är mest känd som rappare och låtskrivare och gör ofta snabba, roliga och originella låtar med ett politiskt budskap. Dessutom rappar han på sin dialekt – skånska. · 37 · Sverige
Tycker
bäst världen? Är ”jante” och ”lagom” egentligen uttryck för Hotas den traditionella svenska kulturen av normupp lösning, invandring och högljudda minoritetsgrupper? 3© Författarna & Folkuniversitetets förlag
2 Tänk efter! Vad förknippar du själv med det svenska landskapet och geografin? Ordförklaringar u knut – lodräta brädor längs ytterhörnen på ett trähus, där väggarnal möts. u förort – avgränsat samhälle eller bostadsområde inom en större stadsregion. u midnattssol – när solen inte går ner under horisonten någon gång under dygnet. u polarnatt – de månader på året då solen inte går upp, utan det är ständig natt. Orörd skog där granarna är smyckade med snö. En liten röd målad stuga med vita knutar skymtar en glänta – är det kan ske mångas idealbild av det svenska landskapet? En bild som fortfarande hämtar kraft ur barnböcker som Emil i Lönneberga och Petttson och Findus. Men en mer realistisk bild ligger närmare nutida barnböcker där barnen växer upp förorter och sällan får uppleva orörd natur – och dessutom lär sig hur fiskar och kor ser ut via pedagogiska filmer. Det här kapitlet tar oss med på en konstutställning i Sveri ges natur. Sedan presenteras olika naturtyper i Sverige och vi reder också ut egenheterna det svenska klimatet samt före teelser som midnattssol och polarnatt. Texten tar även upp kontrasterna mellan stad och landsbygd och svenskarnas stora intresse för natur och friluftsliv. Sverige ligger i norra Europa och är till ytan ett av Europas största länder. Det som tydligast sticker ut på en kartbild är att Vad är typiskt svenskt?

Vi kan språk Vilka språk kan du?

Polska Tjeckiska Ryska Italienska Nygrekiska PortugiskaFranska
· 38 ·
Finska Danska Kinesiska Japanska Turkiska
Arabiska Thai
Fler titlar, mer information & priser på www.folkuniversitetetsforlag.se Bild: Pixabay/Gerd Altmann · 39 ·

Franska för gymnasiet

à vous 1 och à vous 2 är två heltäckande läro medel i franska, steg 1 respektive steg 2–3 på gymnasiet eller motsvarande inom vuxen utbildningen (A1–B1/B2 GERS).

à vous 1 och à vous 2 är två allt i ett böcker inklusive ljud (mp3 cd och ljud på webbplatsen). Böcker na innehåller avsnitt med texter och övningar samt grammatik och ordlistor. Grammatikdelarna ger en kort översikt över fransk grammatik. I böcker na finns berättande texter, dialoger och faktatexter som beskriver vardagsliv, levnadssätt och traditioner i Frankrike.

I à vous 2 får man följa det svensk franska paret Mats och Valérie och deras liv i Frankrike. De umgås med vänner och familj, reser, går på restaurang och teater, flyttar, söker jobb och planerar sin framtid.

à vous är rikt illustrerad, vilket underlättar förståelsen för dialoger, faktatexter och övrigt innehåll.

Via webbplatsen finns det möjlighet till ytterligare inlärning och repetition med hjälp av både interaktiva övningar och ljudövningar.

à vous

franska
– franska för gymnasiet Författare Carla Killander Cariboni, Janine Sages & Pierangelo Sassola 674 9 à vous 1 (allt i ett bok + ljud) 151 s. 698 5 à vous 2 (allt i ett bok + ljud) 199 s. www.avous.nu allt i ett kultur, liv, språk · 40 ·

Fransk litteratur på franska

Franskspråkig litteratur

– epoker, strömningar, författare

För dem som läser franska som främmande språk (FLE, français langue étrangère) kan ämnets omfat tande litteraturhistoria ofta vara en stor utmaning. Traditionella (franska) läroböcker förutsätter i all mänhet att de studenter som exempelvis tar sig an kapitlet om Balzac, redan känner till huvudpersonen Rastignac, är bekanta med restaurationens historia och med imperfekt konjunktiv. Denna bok utgår från andra premisser.

La littérature de langue française är skriven på ett enkelt och tillgängligt språk som är anpassat för stu denter från och med nivån B1 på GERS skalan (CEFR).

Den presenterar på ett pedagogiskt sätt den franska litteraturen från medeltiden till i dag och inbegriper även franskspråkig litteratur från resten av världen.

La littérature de langue française – époques, courants, auteurs innehåller:

• introduktioner till alla epoker och litterära strömningar

• författarpresentationer

• illustrationer och förklarande textrutor

• ordlista över litterära termer och begrepp

• personregister.

LA LITTÉRATURE DE LANGUE FRANÇAISE

– époques, courants, auteurs

Pour les étudiants de français langue étrangère (FLE), étudier l’histoire de la littérature représente souvent un défi. Les manuels classiques partent généralement du principe que les étudiants qui abordent le chapitre sur Balzac, par exemple, connaissent déjà le personnage de Rastignac, l’histoire de la Restauration et l’imparfait du subjonctif. Avec ce manuel, il en va différemment.

Écrit dans une langue accessible à des étudiants à partir du niveau B1 sur l’échelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues CECRL (CEFR en anglais), il présente de manière pédagogique la littérature de France (du Moyen Âge à nos jours) et la littérature monde en français.

La littérature de langue française contient :

• des introductions sur les époques et les courants littéraires

• des présentations d’auteurs

• des illustrations et notes explicatives

• un glossaire des notions littéraires

• un index des noms de personnes.

La littérature de langue française – époques, courants, auteurs Författare Mari Bacquin och Carla Killander Cariboni
français
· 41 ·
744 9 Trådbundet hårdband 272 s.

Italienska för gymnasiet

Comunicare 1 och Comunicare 2 är två heltäck ande läromedel i italienska, steg 1 och steg 2 på gymnasiet eller motsvarande inom vuxenutbild ningen (A1–B1 GERS).

Man lär sig att samtala om olika ämnen i vardagli ga situationer, läsa enklare texter samt skriva kor tare och längre meddelanden. Comunicare beskriver även vardagsliv, levnadssätt och traditioner i Italien.

Comunicare 1 och Comunicare 2 är två allt i ettböcker inklusive ljud (mp3 cd och ljud på webb platsen). Böckerna innehåller åtta avsnitt vardera plus minigrammatik med övningar, facit och ord listor. Grammatikdelarna ger en kort översikt över italiensk grammatik. Övningar i uttal och betoning finns genomgående i böckerna. Comunicare böcker na är rikt illustrerade, vilket underlättar förståelsen för dialoger, faktatexter och övrigt innehåll.

Via webbplatsen finns det möjlighet till ytterligare inlärning och repetition med hjälp av både interaktiva övningar och ljudövningar. Där finns även pdf:er med extraövningar anpassade till varje kapitel.

italienska
Comunicare – italienska för gymnasiet Författare Donatella Prete & Pierangelo Sassola 673 2 Comunicare 1 (bok inkl. ljud) 156 s. 664 0 Comunicare 2 (bok inkl. ljud) 175 s. www.comunicare.se
allt­i­ ett liv, språk, kultur · 42 ·

Läromedel i polska Rena rama nygrekiskan

POLSKA

Nybörjar och fortsättningsmaterial i polska för vuxna. Läromedlet Polska 1 omfattar 20 avsnitt som innehåller text, styckeordlista, grammatik och övningar av olika slag. Texterna behandlar vardags situationer och ger ett användbart basordförråd.

Polska 2 är en allt i ett bok som dessutom ger en inblick i polskt samhällsliv och polsk kultur.

Varje del motsvarar ungefär två terminers studier i studiecirkel. Ljudet finns på nätet.

LÄTT NYGREKISKA

Lätt nygrekiska lämpar sig för studiecirklar, men även för självstudier.

Lätt nygrekiska vänder sig till nybörjare som först och främst vill lära sig alfabetet och vanliga fraser och uttryck. Textböckernas avsnitt innehåller dia loger, berättande texter, övningar och uttalsträning. Ytterligare övningar finns i övningsböckerna.

NYGREKISKA

Nygrekiska 1 och Nygrekiska 2 är ett nybörjar och fortsättningsmaterial för studiecirklar och självstudier i nygrekiska.

Nygrekiska 1 ger eleven tillräckliga kunskaper för att kunna delta i ett vardagssamtal och klara sig i vanliga turistsituationer.

Nygrekiska 2 bygger vidare på kunskaperna från ny börjarboken och ger dessutom en glimt av seder och bruk, helger och högtider i det grekiska samhället.

Lätt nygrekiska

Författare Georgios Ioannidis

552 0 Lätt nygrekiska 1 lärobok 96 s. 553 7 Lätt nygrekiska 1 övningsbok 62 s. 567 4 Lätt nygrekiska 1 cd audio 583 4 Lätt nygrekiska 2 lärobok 96 s. 584 1 Lätt nygrekiska 2 övningsbok 96 s. 585 8 Lätt nygrekiska 2 cd audio

Nygrekiska

Författare Georgios Ioannidis & Ann Lindvall – se www.folkuniversitetetsforlag.se www.nygrekiska.se

Polska

Författare Joanna Nicklasson-Mlynarska

556 8 Polska 1 textbok 172 s. 453 0 Polska 1 arbetsbok 58 s. 454 7 Polska 1 facit 16 s.

Lyssna på nätet – polska1.se 676 3 Polska 2 (allt i ett bok med ljud) 186 s.

www.polska1.se + www.polska2.se

Europa
· 43 ·

Språk så in i Norden Finska och danska

FINSKA FÖR NYBÖRJARE

Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare.

Böckerna omfattar tolv avsnitt var och innehåller korta dialoger, ord och frasförråd, elementära grammatiska moment, övningar samt repetition.

För den intresserade finns även ett avsnitt i Finska för nybörjare 1 om det finska språket: ursprung och utveckling, struktur, skillnader i tal och skriftspråk, uttal. Facit och alfabetisk ordlista ingår i böckerna. Ljudet finns på nätet: www.finskafornyborjare.se

VÄGAR TILL DANSKA SPRÅKET

Vägar till danska språket vänder sig till den som via studier i grammatik och uttal vill lära sig dans ka. Bokens genomgång av språkförståelse, uttal och grammatik bygger på skillnaderna mellan det svens ka och danska språket. Problemområden lyfts fram, förklaras och sammanfattas i ett antal tumregler.

Genom att lyssna till texterna övar man upp förmågan att lättare förstå och tala danska. Lyssna direkt på nätet – www.vagartilldanskaspraket.se

Finska för nybörjare

Författare Eeva Haapalehto 499 8 Finska för nybörjare 1 lärobok 96 s. 467 7 Finska för nybörjare 1 cd 634 3 Finska för nybörjare 2 lärobok 91 s.

Ljudet finns på nätet.

www.finskafornyborjare.se

Vägar till danska språket

Författare Maj Holm Svensson 615 2 Textbok 128 s. 621 3 Övningsbok 142 s. Facit finns på nätet. 99 s. 596 4 Cd audio

www.vagartilldanskaspraket.se

Norden
· 44 ·

Upptäck hela världen

JAPANSKA FÖR NYBÖRJARE

Japanska för nybörjare vänder sig till studerande i vuxenundervisning eller på gymnasiet. Boken lär ut talad japanska i vanliga vardagssituationer, både det formella, artiga språket och det familjära.

I läromedlet arbetar man med hörförståelse, läsför ståelse samt muntlig och skriftlig färdighet. Boken omfattar 13 avsnitt med dialoger och texter.

De japanska skriftsystemen lär man sig successivt genom att läsa texter på japanska. De flesta texter är också transkriberade. Foton och faktatexter om Japans geografi, kultur och seder ger en god bild av det japanska samhället.

KINESISKA FÖR NYBÖRJARE

Kinesiska för nybörjare riktar sig till studerande på gymnasienivå eller annan vuxenundervisning.

Boken innehåller tio avsnitt med texter som behand lar vardagsliv och nöjen. Både hör och läsförståelse tränas, liksom muntlig och skriftlig färdighet. Språkinlärningen kompletteras med fristående texter om kinesisk kultur.

THAI

Thai är en nybörjarbok i thai för vuxna. Boken ger tillräckliga kunskaper för att man ska klara sig i de flesta vardagssituationer som besökare i Thailand.

Boken innehåller tio avsnitt med korta dialoger och övningar av olika slag. Dessutom finns en utförlig presentation av språket och ljudsystemet och texter om Thailands historia, religion, statsskick och um gängesregler. Boken lär ut talspråket – texterna är därför transkriberade till det latinska alfabetet.

· 45 · Asien
Japanska för nybörjare Författare Adam Beije 661 9 Textbok 192 s. 593 3 Cd audio (eller lyssna på nätet) www.japanskafornyborjare.se Kinesiska för nybörjare Författare Chengyu Wang & Xuenan Wang Fredengren 631 2 Textbok (inkl. cd) 165 s. www.kinesiskafornyborjare.se Thai Författare Hans Johansson & Tomas Larsson 482 0 Lärobok för nybörjare 96 s. 526 1 Cd audio (eller lyssna på nätet) www. thaifornyborjare.se

Arabiska & turkiska för nybörjare

Arabiska för nybörjare ger en introduktion till mo dern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande, eller för dem som plane rar att arbeta eller resa i arabvärlden.

Boken består av tjugo avsnitt som innehåller kom munikativa lästexter, dialoger och övningar. Två avsnitt presenterar islam och beskriver umgänges former i arabvärlden med nyttiga fraser för olika till fällen. Sist i boken finns en kortfattad grammatik. Separat facit med ordlista finns att beställa. Boken innehåller ett rikt bildmaterial.

TURKISKA

Turkiska 1 vänder sig främst till den som snabbt vill kunna använda det talade vardagsspråket. Boken kan användas både vid självstudier och i studiecirk lar. Varje kapitel består av korta dialoger samt munt liga och skriftliga övningar. Genom korta faktatexter på svenska får man en inblick i seder och bruk. Sist i boken finns en grammatisk översikt, alfabetisk ord lista (turkisk svensk och svensk turkisk) samt facit.

Turkiska 2 bygger vidare på kunskaperna från första delen. Bokens tio kapitel tar upp ämnen såsom bo städer, släktförhållanden, yrkesliv och kultur.

världen
Arabiska för nybörjare Författare Birgitta Jungbeck & Mounir Obeid 690 9 Textbok 212 s. 686 2 Cd audio (eller lyssna på nätet) 371 7 Facit & ordlista 115 s. www.arabiskafornyborjare.se Turkiska Författare Ann Lindvall & Janine Sages 633 6 Turkiska 1 textbok 199 s. 575 9 Turkiska 1 cd audio 618 3 Turkiska 2 textbok 220 s. 619 0 Turkiska 2 cd audio www.turkiska.nu
· 46 ·

Så här beställer du

Ring oss på telefon 046 14 87 20.

Skicka e post till order@folkuniversitetetsforlag.se

Beställ via www.folkuniversitetetsforlag.se

Eller kontakta din läromedelsdistributör.

Köpvillkor för skola & bokhandel

Direkt från Folkuniversitetets förlag har avtalskunder möjlighet att handla. Med avtalskunder menas skolor, utbildningsföretag, återförsäljare, bokhandlare och andra företag som har en överenskommelse med Folkuniversi tetets förlag om att kunna köpa direkt från oss. Privatper soner hänvisas till bokhandeln för köp. Länkar till olika internetbokhandlare finns på vår webbplats.

Köpvillkor

Leveranser till förlagsnettopris (f pris) sker direkt från förlaget till återförsäljare, statliga och kommunala skolor, erkända studieförbund samt efter förlagets bedömning i varje enskilt fall till andra organisationer och företag som bedriver organiserad utbildning. F priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive moms, frakt , emballage och försäkringskostnader. F priset utgör basen för fakturering och rabattsättning. Med en order avses en samlad beställning för leverans till en adressat vid ett till fälle. Rabattens storlek är beroende av ordervärdet. Till privatpersoner och elever säljs förlagets läromedel endast via återförsäljare, d.v.s. lokala bokhandlar och inter netbokhandlare. Priserna sätts då av återförsäljaren.

Rabatt

Ordervärde Rabatt %

0–9.999 0 10.000–14.999 2 15.000–19.999 3 20.000–24.999 4 25.000–49.999 5 50.000–99.999 7 100.000– 9

Frakt och orderavgift

För att underlätta expediering kan artikelnummer eller ISBN nummer anges på beställningen. Ingen orderavgift uttas för order inom Sverige. För leveranser till utlandet (utom Norden) utgår en orderavgift på 60 SEK. Frakten be talas alltid av köparen, alltså även vid restleveranser.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Om betalning inte er läggs inom föreskriven tid, är förlaget berättigat att debite ra dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelse avgift för nuvarande 50 SEK.

Skador och felaktiga leveranser

Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mot tagandet. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart göra anmälan om denna till transportföretaget. Om något kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln, innan kvittens sker.

Om en leverans är felaktig i något annat avseende ska anmärkning om detta göras till Folkuniversitetets förlag snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen. Even tuellt återsändande får endast ske efter godkännande av förlaget, som även ger besked om hur återsändande ska ske. Fraktkostnaden för sådan retur betalas av Folkuniversitetets förlag.

Returer

Retur av böcker kan ske inom tre månader från fakturadatum. Returnerade varor som är felfria och omärkta krediteras till f pris minus 25 % hanteringskostnad. Returfrakten betalas av köparen. Retur av cd skivor, digitala läromedel och datorprogram medges inte. Det åligger kun den att styrka att inköp skett under den angivna perioden genom att med varorna bipacka faktura eller följesedel.

Returadress

Returer skickas som brev eller paket till

Folkuniversitetets förlag c/o Postpac Maskingatan 6 274 30 SKURUP

Lärarexemplar

Lärare har möjlighet att direkt från förlaget köpa ensta ka exemplar. Lärarexemplar säljs till f pris plus moms och frakt. Betalningsvillkor: Kontant genom insättning till vårt plusgiro eller mot postförskott. Vissa kategorier av böcker säljs inte som lärarexemplar, till exempel fristående lärar handledningar och liknande.

Datorprogram

Vid köp av datorprogram gäller utöver ovan också Folkuniversitetets förlags allmänna avtalsvillkor för nyttjande av datorprogram inom undervisningsområdet. Dessa över sänds i samband med köp eller efter anmodan.

Kommentarer

Restnoterade artiklar medräknas i ordervärdet och debi teras ursprungsorderns rabatt vid leveransen. Beställda ar tiklar, som ännu ej utkommit och som ej beräknas utkom ma inom sex månader, medräknas dock ej i ordervärdet.

Beställningar

Folkuniversitetets förlag Box 2116 220 02 Lund

Telefon: 046 14 87 20

E post: order@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

Köpvillkor
· 48 ·

Vi kan språk Folkuniversitetets förlag

2116,

046-14

info@folkuniversitetetsforlag.se

oss

Folkuniversitetets förlag Box
220 02 Lund Telefon:
87 20 E-post:
folkuniversitetetsforlag.se Följ/gilla
på Facebook!

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.