Läromedel – sfi, sva, språk

Page 1

Läromedel Sfi, sva, språk

svenska moderna språk


Innehåll

Några av våra nyheter

Nyheter

2–5

Översikt 1: sfi, sva, svenska

6–7

Tro, hopp &sfi Börja med Strindberg & Lagerlöf Tala svenska direkt – bildordbok m.m. Goda grunder – vardagssvenska Svenska dag för dag A, B, C, D + introduktion Mot målet 1 + 2 Min mening – textbok + lärarhandledning På svenska! 1 På svenska! 2 På svenska! 3 På svenska! Grammatik Form i fokus – övningsböcker i grammatik Webb & appar: Form i fokus A + Ord i fokus Skriva B, C, D – genrepedagogik för sfi Läsa B, C, D – genrepedagogiska texter Formell svenska – frekventa ord Vardaglig svenska 1 & 2 Hand i hand + Kort och lätt Text i fokus 1 & 2 + Sammansatta ord Svenska idiom + Ungdomsvärldens uttryck Partikelverbens värld Skrivtrappan + Talstegen Svenska för sjukvårdspersonal Pedagogisk svenska Medicinsk svenska + Odontologisk svenska + Veterinärsvenska Sverige på svenska

8 9 10 11 12–15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36–37

Översikt 2: moderna språk

38–39

à vous – franska för gymnasiet La littérature française – på franska Comunicare – italienska för gymnasiet Nygrekiska + Polska Finska + Danska för nybörjare Japanska + Kinesiska + Thai för nybörjare Arabiska + Turkiska för nybörjare

40 41 42 43 44 45 46

Köpvillkor för skola & bokhandel

48

www.folkuniversitetetsforlag.se

Inför nationella provet

Nu även för kurs A och introduktionskurs

Skolpraktik Ylva Olausson

lågstadielärare · fritidsledare · elevassistent

yrken

3 noveller

Vårdpraktik Ylva Olausson

läkare · sjuksköterska · tandläkare

yrken

3 noveller

Yrkessvenska

ABC för gamla och nya svenskar


Vi kan språk Folkuniversitetets förlag är en egen stiftelse som står helt fri från religiösa och politiska intressen. I 50 år har vi utvecklat läromedel och ­litteratur med sikte på språkinlärning. Vår ut­givning har alltid stått på två stadiga ben: • läromedel i svenska för en utländsk publik • läromedel i främmande språk för en svensk publik. Viktiga nyheter i sortimentet spänner ända från ABC för vuxna med olika svenska företeelser till noveller för yrkessvenska. Välkommen att botanisera! Henrik Killander Förlagschef


Nyheter 2022! Folkuniversitetets förlag

Ylva Olausson

läsförståelse ordkunskap grammatik

Vårdpraktik Ylva Olausson

Övningsbok

Ylva Olausson Vårdpraktik

Vårdpraktik re erska · tandläka läkare · sjuksköt Övningsbok

Svenska i praktiken Ylva Olaussons två novellserier Skolpraktik och Vårdpraktik – lättlästa noveller i skolmiljö och vårdmiljö – är för alla som vill jobba inom skola eller inom vården.

yrken

3 noveller

I Skolpraktik möter man tre personer som alla ­studerar på sfi i kombination med att de gör språk­ praktik på en skola. Efter varje novell erbjuds rikligt med skriftliga och muntliga uppgifter. I övnings­ boken går man vidare och tränar läsförståelse, ­ordkunskap och grammatik. Betyg 5 i BTJ-häftet! I Vårdpraktik lär vi känna Luís, Hyewon och Jalila som alla går på kompletterande vårdutbildningar med praktik inom vården. Efter varje novell hittar man många skriftliga och muntliga övningar. I den till­hörande övningsboken går man vidare och tränar läsförståelse, ordkunskap och grammatik.

läsförståelse · ordkunskap · grammatik

Skolpraktik Ylva Olausson

Övningsbok

Ylva Olausson

Skolpraktik assistent fritidsledare · elev lågstadielärare ·

Skolpraktik + Vårdpraktik Författare Ylva Olausson 805-7

Skolpraktik noveller

181 s.

806-4

Skolpraktik övningsbok

182 s.

807-1

Vårdpraktik noveller

135 s.

808-8

Vårdpraktik övningsbok

yrken

3 noveller

82 s. läsförståelse · ordkunskap · grammatik

www.skolpraktik.se + www.vardpraktik.se

Nyheter!

·2·


Dags för NP Ny övningsbok Sfi kurs

D

”Det känns som jag har glömt hjärnan hemma när det är prov.”

Dags för NP Eva Bernhardtson & Louise Tarras

Snart dags för NP? Eva Bernhardtsons och Louise Tarras Dags för NP – sfi kurs D vänder sig till elever som vill träna inför provet och testa sina kunskaper – för att känna sig trygga och säkra när det blir dags för NP. Dags för NP – sfi kurs D innehåller tre delar: 1. Inledning om nationella prov och om hur eleven kan förbereda sig på bästa sätt. Tips på vad eleven bör tänka på vid själva provet. 2. Olika typer av övningar: • LÄSA – 16 övningar i läsförståelse. • HÖRA – 8 övningar i hörförståelse. • SKRIVA – 8 skrivuppgifter. • TALA – 8 övningar i att diskutera och berätta. 3. Ledtrådar till var man hittar de rätta svaren till uppgifterna i läsförståelse och hörförståelse. Längst bak finns även ett facit. Dags för NP – sfi kurs D Författare Eva Bernhardtson & Louise Tarras 823-1

Trådbunden bok

www.dagsfornp.se

110 s.

Så här beställer du Ring oss på telefon 046-14 87 20. Skicka e-post till order@folkuniversitetetsforlag.se Beställ via www.folk­universitetetsforlag.se Eller kontakta din läromedelsdistributör.

·3·

Nyheter!


Så här beställer du Ring oss på telefon 046-14 87 20. Skicka e-post till order@folkuniversitetetsforlag.se Beställ via www.folk­universitetetsforlag.se Eller kontakta din läromedelsdistributör.


Nyhet: En vuxen ABC-bok

ABC för gamla och nya svenskar ABC för gamla och nya svenskar är en ABCbok för vuxna. Det är Bo Åkerström, sångaren i ­bandet Torsson, som har skrivit verserna. Hans son Axel står för illustrationerna. Många har lärt sig inte bara alfabetets bokstäver utan också byggt upp det första ordförrådet via en ABC-bok. En ABC-bok utgör på sätt och vis det ­skrivna och lästa språkets första verktygslåda. Denna ”vuxna” variant vill använda ABC-bokens form – men med en annorlunda twist. Den bärs av tänkvärda budskap om välkända svenska före­teelser som ”allemansrätt”, ”dansband”, ”fika”, ”ko-släpp”, ”norrsken” och ”utedass”. Allt förmedlat i korta ­meningar på vers och med fyndiga illustrationer. ”Bokstavsverserna och illustrationerna ­åskådliggör fyndigt, upplysande, humoristiskt och tonsäkert ­speciella, ofta lite udda, svenska företeelser”. (ur BTJ-häftet nr 10/2022) ABC för gamla och nya svenskar Bo & Axel Åkerström 811-8

Inbunden bok

48 s.

www.abcbok.se

·5·

Nyheter!


Välj läromedel här! Sfi, sva och svenska Fler titlar, mer information och priser på www.folkuniversitetetsforlag.se

Studieväg 3 (A2 till B1+) Studieväg 2 (A1 till A2+)

Anette Hokkanen & Jan Zara

Svenska dag för dag Jan Zara

ok ktionsb Introdu Mån. Tis. Ons.

k · Jan Zara Svenska dag för dag Introduktionbo

Studieväg 1 (A1− till A2)

2 Sfi kurs D (GERS B1/B1+)

3 4

Tors.

Allt-i-ett-bok · sfi kurs D (GERS B1/B1+)

Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, sjukvård, ekonomi eller miljö.

5

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

6

Måndag: Ordkunskap och läsning Tisdag: Ordkunskap och läsning Onsdag: Grammatik Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar Fredag: Hör- och talövningar

7

Jan Zara

Svenska dag för dag

Fre.

Svenska dag för dag D · Jan Zara

Svenska dag för dag A · Anette Hokkanen & Jan Zara

Sve1nska dag för dag

Allt-i-ett-bok · sfi kurs A (GERS A1−/A1)

Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se Där hittar man även en kort lärarhandledning.

8 9

Utbildning i svenska för invandrare

2

Tis.

Ons.

Allt-i-ett-bok · sfi kurs D (GERS B1/B1+)

Sfi kurs D (GERS B1/B1+)

Allt-i-ett-bok · sfi kurs A (GERS A1−/A1)

Svenska dag för dag är en allt-i-ett-bok för sfi kurs D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för

k · Jan Zara Svenska dag för dag Introduktionbo

2

4

Cami Ola Ry lla Flom en Sö berg

Boken utgår ifrån nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, sjukvård, ekonomi eller miljö.

5

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upplägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering.

6

Måndag: Ordkunskap och läsning Tisdag: Ordkunskap och läsning Onsdag: Grammatik Torsdag: Mer grammatik och skrivövningar Fredag: Hör- och talövningar

7 Camilla Flom Ola Ryen Söberg

Jan Zara

Fre.

Tors.

Jan Zara

deltagare med snabb progression ok eller för dem som redan ktionsb Introdu har vissa grund kunskaper och snabbt vill komma vidare.

1

Komplettera med: Min mening, Börja med Strindberg, ­Börja med Lagerlöf

Anette Hokkanen & Jan

Zara Svenska dag för dag Svenska dag för dag dag för a dag Svensk 3 Mån.

2

Svenska dag för dag D · Jan Zara

1

1

Mot m ålet

Utbildn ing i sve nska för invan drare

Svenska dag för dag A · Anette Hokkanen & Jan Zara

Mot m ålet

Mot målet

Mot målet

Alla texter finns inlästa på www.svenskadagfordag.se Där hittar man även en kort lärarhandledning.

8 9

Eva Thors Rudvall

Börja med Strin

dberg

ark papper Ett halvt ing med klassisk Läs- och skrivträn

text

Vardagssvenska

Komplettera med: Form i fokus, Hand i hand 1, Mångt och mycket, Ord i fokus, Bygg upp ditt ordförråd, Skriva, Läsa

·6·

Komplettera med: På svenska! Grammatik, Form i fokus, Hand i hand 2 & 3, Svenska idiom, Dags för NP, Kort och lätt, Formell svenska, Bygg upp ditt ordförråd, Skriva, Läsa, Vardaglig svenska, Partikelverbens värld


Kompletterande material Hand i hand

Webb

Appar

Börja med … Eva Thors Rudvall

Börja med Strindberg

Ett halvt ark papper Läs- och skrivträning med klassisk text

LÄSA D

B C D

Läsa B 4–6 • Kläder och väder • Bostad och adress 347869 och fritid 789174 • Vardagsliv

ISBN 978­91­7434­786­9

9

B 5

D 5

Helena Bogren & Karin Sundström

4

Medborgare och samhälle

Kultur och möten

Bostad och adress

Kläder och väder

Läsförståelseutveckling för sfi

Läsa B 1–3 • Familj och släkt • Mat och dryck • Kropp och hälsa

Läsförståelseutveckling för sfi

Läsförståelseutveckling för sfi

1–3

LÄSA B består av sex kapitel fördelade på två böcker. Varje kapitel har ett givet tema:

B

Läsförståelseutveckling för sfi

eftersom Strategierna används underB, och efter läsningen. SKRIVA tillföre, bra komplement LÄSA B fungerar som ettSpråket i LÄSA B är synonymrikt och idiomatiskt så att eleven samtidigt ifrån samma teman. Facit samt lärar­ de båda läromedlen utgår bygger ut sitt ordförråd. www.lasabcd.se. handledning till LÄSA B finns på

LÄSA

LÄSA 4

1 6

2

Familj och släkt

1

2

Relationer och familjeliv

Kropp och själ

Dags för NP

6

Mat och dryck

Klimat och miljö

Helena Bogren & Susanne Södergren

Vardagsliv och fritid

Eva Bernhardtson & Louise Tarras

LÄSA B fungerar som ett bra komplement till SKRIVA B, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman. Facit samt lärarhandledning till LÄSA B finns på www.lasabcd.se.

3

LÄSA B, C och D finns även som skollicenser i pdf-format för fri användning på din skola.

3

ISBN 978-91-7434-816-3

Helena Bogren & Karin Sundström

Helena Bogren & Susanne Södergren

Studier och arbete

Kropp och hälsa

Thérèse Werner

VETERINÄRSVENSKA

Vårdpraktik

Skolpraktik

Ylva Olausson

Ylva Olausson

Övningsbok

Ylva Olausson

Vårdpraktik

HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA VETERINÄRER

ent fritidsledare · elevassist lågstadielärare ·

Övningsbok

HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA LÄRARE

PEDAGOGISK SVENSKA

VETERINÄRSVENSKA

Marie Andersson

Skolpraktik

e rska · tandläkar läkare · sjuksköte

Marie Andersson

PEDAGOGISK SVENSKA

Övningsbok

Ylva Olausson

Vårdpraktik

Thérèse Werner

Ylva Olausson

Yrkessvenska

yrken

yrken

3 noveller

3 noveller läsförståelse · ordkunskap · grammatik

läsförståelse · ordkunskap · grammatik

Svenska som andraspråk, avancerade nivåer

Ylva Olausson

VARDAGLIG SVENSKA 1

Frekventa ord med familjer

Vardaglig svenska 2 · Ylva Olausson

Vardaglig svenska 1 · Ylva Olausson

Formell svenska · Ylva Olausson

– frekventa ord

Ylva Olausson

VARDAGLIG SVENSKA 2

Fraser och uttryck

Ylva Olausson

15

192

6th type of cover 18

192

15

15

banka in • blanda ihop • få för sig • förstå sig på • glömma bort • hinna med • hoppa över • klara av • komma ihåg krångla till det • känna igen sig • ligga bakom • peka ut • se upp • spela roll • sätta fart • ta del av • tänka efter

Den här boken är till alla som har tänkt eller sagt precis det.

Bo &geografi, Axel Åkerström Samhälle, traditioner, kultur och vardag

A BC

För en infödd svensk känns nog det mesta i det svenska samhället ganska självklart och helt naturligt. Men för människor födda i utlandet – första generationens invandrare, gäststudenter, turister eller allmänt intresserade – kan Sverige tvärtom te sig som Landet Annorlunda.

252

Sverige på svenska ger alla läsare fördjupade kunskaper om Sverige. Varför ser egentligen samhället ut som det gör och varför beter sig svenskarna som de gör?

för gamla och nya svenskar

Sverige på svenska är en rikt illustrerad lärobok som tar ett helhetsgrepp på landet Sverige. Den är indelad i följande kapitel: • Ett första ögonkast på Sverige • Från norr till söder • Språk, traditioner och folklig kultur • Sveriges historia • Individ, familj och samhälle • Dagens Sverige från insidan • Mera Sverige! Boken kan med fördel användas i gymnasieskolans undervisning i svenska som andraspråk, i de senare stadierna inom sfi, svenskundervisning på universitet i Sverige eller utomlands – samt givetvis för självstudier.

Birgitta Melén är läromedelsförfattare, redaktör och översättare. Hon har också arbetat med den svenska Nationalencyklopedin.

Johannes Vivers är lärare i svenska som främmande språk och har tidigare jobbat som översättare. Partikelverbens värld är hans första läromedel.

Johan Eriksson är journalist, författare och redaktör. Även han har arbetat med Nationalencyklopedin och han är också verksam inom folkbildning.

Johannes Vivers

Tro, hopp & Sfi

Samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag Johan Eriksson & Birgitta Melén

Bokens metod är att knyta varje exempel till en stark grundkänsla – t.ex. glädje, sorg, spänning eller rädsla – känslor som alla människor kan relatera till. Det gör lärandet roligt och lustfyllt, vilket gör det lättare att memorera alla partikelverb.

Till lärare

432

Johannes Vivers

Boken Partikelverbens värld försöker lösa det problemet. Här får man lära sig 240 partikelverb. Tack vare dessa kommer man automatiskt att förstå ännu fler. Vissa partikelverb använder nämligen samma partikel, samma logik, för att uttrycka samma sak. ”Hicka till” betyder ”hicka bara en gång”. Då blir betydelsen av partikelverben ”sparka till” och ”blinka till” även klara och tydliga.

Partikelverbens värld A B C för gamla och nya svenskar

En vanlig orsak till att personer från andra länder ibland inte förstår en konversation svenskar emellan, är att de ännu inte har lärt sig så många partikelverb – en typ av verb som infödda svenskar omedvetet använder hela tiden.

Partikelverbens värld

Jag förstår svenska ganska bra nu. Men det är ändå svårt att förstå svenskar som pratar med varandra …

D

D

B

LÄSA

B C D

Sfi kurs

Läsförståelseutveckling för sfi

Läsförståelseutveckling för sfi

4–6

4–6

– läsförståelseutveckling för I de två övningsböckerna LÄSA B för att nå målen för sfi – tränar man strukturerat och effektivt Övningarna ger även läsförståelse i sfi kurs B (GERS A1/A2). det nationella provet. metodiskt en god förberedelse inför texter – tidningsartiklar, fakta­ LÄSA B innehåller många typer av intervjuer, programblad m.m. texter, diagram, webbkommentarer, och tips till eleven. Varje bok inleds med instruktioner lässtrategier i LÄSA B. Eleven använder flera återkommande 1–3 och efter läsningen. Språket under före, används Strategierna så att eleven samtidigt i LÄSA B är synonymrikt och idiomatiskt bygger ut sitt ordförråd. I de två övningsböckerna LÄSA B – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat böcker. och effektivt Varjeför att nå målen för läsförståelse fördelade på två LÄSA B består av sex kapitel i sfi kurs B (GERS A1/A2). Övningarna ger även metodiskt en god kapitel har ett givet tema:förberedelse inför det nationella provet. Läsa B 4–6 LÄSA B innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, faktatexter, Läsa B 1–3 • Kläder och väder intervjuer, programblad m.m. Varje bok diagram, webbkommentarer, • Familj och släkt adress och • Bostad inleds med instruktioner och tips till eleven. • Mat och dryck • Vardagsliv och fritid • Kropp och hälsa Eleven använder flera återkommande lässtrategier i LÄSA B.

LÄSA

LÄSA

EN DIDAKTISK DAGBOK FÖR ALFABETISERINGSLÄRARE

282

Eva Thors Rudvall

Johan Eriksson & Birgitta Melén

15

4th cover

SvPaSvenska_Omslag_7april.indd 1

·7·

1st cover

2020-04-08 12:23


Tro, hopp & sfi Lärarens loggbok

Till alla lärare Alfabetisering Tro, hopp & sfi – en didaktisk dagbok för alfabet­ i­se­ringslärare är en djupt personlig dagbok och en ­pedagogisk loggbok som ingen annan.

Tro, hopp & Sfi

Bokens syfte är inget mindre än detta: att ge lärare och elever i hela den ofta nedvärderade och kritiserade sfi-apparaten en injektion av mod och till­försikt. ”I en A-klass finns sällan någon utöver läraren som har någon studievana. Klassen består dessutom regelmässigt av kursdeltagare från flera olika länder, som därmed också saknar ett gemensamt språk. Därtill är det kontinuerligt intag, elevkonstell­ationen förändras så gott som varje månad. […] Kursdel­tagarnas familje­ situation kan vara kaotisk.

EN DIDAKTISK DAGBOK FÖR ALFABETISERINGSLÄRARE Eva Thors Rudvall

På en termin lär de sig ändå att läsa och skriva och samlar på sig ett svenskt basordförråd, tillräckligt för att presentera sig själva på svenska och fylla i sina personuppgifter på en enkel blankett. Ibland tänker jag att andra skolformer skulle kunna ha något att lära av sfi!” Eva Thors Rudvall har varit verksam som sfi-lärare i tre decennier, mestadels för elever på spår 1. H ­ ennes strävan är att ge alla nya svenskar tillgång till det språk som är nyckeln till både arbetsmark­naden och det demokratiska samtalet. Och att stärka de lärare som ska göra detta möjligt.

sfi

·8·

Tro, hopp & sfi Författare Eva Thors Rudvall 728-9

Trådbunden bok

www.trohoppochsfi.se

141 s.


Börja med en klassiker! Läs- och skrivträning Eva Thors Rudvall

Börja med Strindberg

Klassisk alfabetisering för vuxna

Ett halvt ark papper Läs- och skrivträning med klassisk text

ETT HALVT ARK PAPPER

EN UNDERBAR RESA

Börja med Strindberg är den första boken i en ny bokserie för alfabetisering och latinisering genom läs- och skrivträning utifrån en klassisk text.

Börja med Lagerlöf är en bok för läs- och skrivträning med stöd av en klassisk text. Den vänder sig företrädesvis till nybörjare i sfi.

Själva kärnan i boken är en förenklad ­version av ­Strindbergs novell ”Ett halvt ark papper”. Detaljerade illustrationer och övningar finns i direkt anslutning till varje avsnitt.

Huvudtexten bygger på Lagerlöfs klassiska lärobok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. I ­direkt anslutning till varje avsnitt finns detaljerade illustrationer och övningar.

Börja med Strindberg : Ett halvt ark papper fungerar även som introduktion till en klassisk berättelse av en stor svensk författare. Att som vuxenstuderande få möta texter med vuxet innehåll stimulerar både ny­ fikenhet och lust att lära.

Eftersom sfi-klasser oftast är heterogena vad gäller de studerandes ålder, bakgrund och erfarenheter, så inne­ håller B ­ örja med Lagerlöf: en underbar resa ord och övningar i olika svårighetsgrader.

Liksom i Börja med Strindberg innehåller boken Boken inleds med ett bildalfabet byggt på glosor från ett bildalfabet med glosor och bilder hämtade från bokens text och ­illustrationer. För dem som ­behöver den för­enklade texten. Via ett avsnitt om ordklass­ bokstavsinlärning finns övningar med ­för­tryckta er kan man bland annat träna på frågeord. Ett kors­ skuggtexter och repetition av varje bokstav i alfabetet. ord och en faktaruta om Selma Lagerlöf ingår också. Novellen ­presenteras sedan som en sammanhängande Ett av b ­ okens huvudsyften är även att läsarna ska få text, för dem som redan har knäckt läskoden. ­bekanta sig med Sveriges geografi, djur och natur. Börja med Strindberg : Ett halvt ark papper

Börja med Lagerlöf : En underbar resa

Författare Eva Thors Rudvall

Författare Eva Thors Rudvall

733-3

Trådbunden bok

48 s.

749-4

Trådbunden bok

48 s.

www.borjamed.se ·9·

sfi


Tala svenska direkt Muntlig inlärning Tala svenska direkt är ett läromedel som ger de studerande en god kommunikativ kompetens i svenska utan att ta vägen om skriftspråket. Det vänder sig i första hand till deltagare med kort studiebakgrund och är bland annat lämpligt att använda inom sfi-utbildningens studieväg 1, kurs A och B. Tala svenska direkt är upplagt kring samhälls­in­ riktade och språkliga teman och har en systematisk metodik för muntlig inlärning. BILDORDBOK Bildordboken är unik med över 700 färgfoton och teckningar. I boken uppträder huvudpersonerna i vardagliga situationer. Bokens teman spänner över områden som mat, kläder, bostad, affär, skola, resor, yrken, hälsovård, traditioner, natur samt olika grammatiska moment. Ljudinspelningar ­hjälper eleven att lära in nya ord och träna uttalet på egen hand. LÄSHÄFTEN Tio häften ger lästräning på lätt svenska. Varje huvudperson i bildordboken presenteras i ett eget häfte. Läshäftena väcker intresse för språket och ökar läsförståelsen. Texterna är korta och har stor stil. Häftena har två nivåer, 1–5 och 6–10, och säljs både separat och i paket om vardera fem häften. LÄRARENS BOK Boken innehåller först en allmän del om muntlig metodik. Därefter följer en sidvis handledning till bildordbokens teman och kopie­ringsunderlag med bilder och övningar. Tala svenska direkt Författare Ellen Hanssen 672-5

Bildordbok inkl. ljudfiler

554-4

Läshäfte 1–5 (paket)

555-1

Läshäfte 6–10 (paket) Läshäfte separat

675-6

Lärarens bok

124 s.

30 s. 204 s.

www.talasvenskadirekt.se

sfi

· 10 ·

1

L Ä SHÄF TE

Tala svenska direkt

Pedros bok Läshäfte 1 · Ellen Hanssen

sfi studieväg 1 kurs A + B

1

l är arens bok

Tala svenska direkt Ellen Hanssen


Vardagssvenska för nyanlända vardagssvenska

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända är ett uppdaterat urval ur det klassiska läro­ medlet Goda grunder. Det togs primärt fram för kurser i svenska för nyanlända i regi av studie­ förbund och folkhögskolor, men fungerar också utmärkt i andra sammanhang – som introduktion inför sfi, på språk­caféer, studiecirklar etc. Läromedlet ger goda möjligheter att öka deltagarnas för­måga att kommunicera muntligt och skriftligt. Texter och bilder stimulerar till samtal och diskus­ sioner. Olika teman ger asylsökande och andra ny­ anlända kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända: – tolv textavsnitt med många dialoger – varierade övningar – grammatisk översikt – gratis ljud på www.godagrunder.se – gratis lärarhandledning på webbplatsen.

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 692-3

Lärarhandledningen är till särskilt god hjälp för den som har begränsad erfarenhet av att undervisa och leda kurser.

· 11 ·

Allt-i-ett-bok inkl. ljudfiler

120 s.

www.godagrunder.se

svenska


Svenska dag för dag 5 allt-i-ett-böcker g för dag Svenskadudktaionsbok Jan Zara

5 dagar 9 veckor allt-i-ett

Intro

Svenska dag duktionbok för dag Intro

sfi intro · Jan Zara

Tydlig struktur under 9 veckor Anette Hokkanen & Jan

Svenska dag för dag A

Svenska dag för dag är fyra allt-i-ett-böcker för sfi kurs A–D och annan undervisning i svenska. B-, C- och D-böckerna passar särskilt för del­ tagare med snabb progression. Det finns även en bok för introduktionskurser.

Trådbunden bok

192 s.

746-3

Sfi kurs B

Trådbunden bok

216 s.

709-8

Sfi kurs C

Trådbunden bok

220 s.

710-4

Sfi kurs D

Trådbunden bok

214 s.

Allt-i-ett-bok · sfi kurs B (GERS

A1/A1+)

sfi kurs B

· Jan Zara

Sfi kurs A

Svenska dag för dag B

789-0

Svenska dag för dag

Svenska dag för dag

Jan Zara

Svenska dag för dag Svenska dag för dag D · Jan Zara

sfi

85 s.

Jan Zara

Svenska dag för dag · Jan Zara

Författare: Jan Zara (medförfattare A: Anette Hokkanen) Trådbunden bok

Jan Zara

sfi kurs C

Svenska dag för dag – allt-i-ett-böcker inklusive ljud

Sfi introduktion

sfi kurs A

Allt-i-ett-bok · sfi kurs C (GERS A2/A2+)

Ljud, facit och kort lärarhandledning finns på nätet.

755-5

A1−/A1)

Zara

För att ge struktur åt både deltagare och lärare ser upp­lägget likadant ut varje vecka. En ny deltagare kan alltså börja i den vecka där den övriga gruppen redan befinner sig. Detta underlättar för skolor med kontinuerligt intag och för lärarens planering. Ordkunskap och läsning Ordkunskap och läsning Grammatik Mer grammatik och skrivövningar Hör- och talövningar

Allt-i-ett-bok · sfi kurs A (GERS

Zara

· Anette Hokkane n & Jan

Böckerna utgår ifrån vardera nio veckors tänkta heltidsstudier. Varje vecka jobbar man med ett nytt tema, till exempel arbete, bostad, hälsa eller skola.

Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Svenska dag för dag

Allt-i-ett-bok · sfi kurs D (GERS B1/B1+)

sfi kurs D

· 12 ·

www.svenskadagfordag.se


1

Svenska dag för dag

2

Mån.

Tis.

Ons.

Tors.

Fre.

3 4 5 Flexibelt och digitalt

6 7 8

Svenska dag för dag digital är ett heldigitalt allt-i-ett-läromedel för sfi kurs B, C och D och ­introduktionskurs. Det baseras på ­läro­böckerna Svenska dag för dag.

4 kurser distans allt-i-ett

• Passar både fjärrundervisning och ”blended learning”. • En tydlig struktur ger stöd till både läraren och elev­ erna. • Flexibelt och utmärkt vid löpande intag av elever. • Allt finns i läromedlet, vilket sparar in planeringsoch förberedelsetid. • Löpande och detaljerad uppföljning och återkoppling för varje undervisningsmoment. • Lättnavigerat och anpassat för att kunna användas via såväl webbläsare som surfplatta och mobil och både i skola och hem. Svenska dag för dag digital – allt-i-ett-läromedel Författare: Jan Zara

9

före sfi

Introduktionskurs

kommer hösten 2022

792-0

Sfi kurs B

pris per elevlicens/år

793-7

Sfi kurs C

pris per elevlicens/år

794-4

Sfi kurs D

pris per elevlicens/år

www.svenskadagfordagdigital.se

· 13 ·

sfi


Svenska dag för dag – så funkar det

Återkommande upp­lägg samma dag varje vecka så att elever kan komma in i gruppen när som helst under kursens gång.

1

Mån.

Ordkunskap och läsning

Tis.

Ordkunskap och läsning

Ons.

Grammatik

Tors.

Mer grammatik och skrivövningar

Fre.

Hör- och talövningar

Vecka 1 · Min familj Måndag · Ordkunskap och lästräning

Vecka 1 · Min familj Måndag · Ordkunskap och lästräning

1

Mån.

Sabers familj u1

Svenska

Ditt språk

för … sedan

Mitt namn är Saber och jag kommer från Irak. Jag kom till Sverige för två år sedan. Jag är gift och jag har två söner. Min fru heter Leila. Min äldsta son heter Sami och min yngsta son heter Monir. Sami är 20 år gammal och Monir är 18 år. Mina föräldrar bor kvar i mitt hemland. De ville inte lämna vårt land.

en son, söner gammal, äldre, äldst, äldsta ung, yngre, yngst, yngsta

u

Mina föräldrar bor hos min syster i Bagdad. Det är väldigt tråkigt att de inte bor med oss här i Sverige. Men vi ringer dem varje dag. Det går inte en dag utan att jag tänker på dem. Min fru och jag längtar väldigt mycket efter dem, men jag är glad att vi har våra barn här med oss. Vi hoppas att mina föräldrar snart kan komma hit till Sverige.

2

en förälder

kurs

kvar att lämna

B

hos en syster att längta väldigt mycket glad här hit

·8·

·9·

Måndagar och tisdagar: Ordkunskap och läsning

sfi

· 14 ·


1 Mån.

Tis.

Ons.

Fre.

Tors.

2 Vecka 5 · Skola Onsdag · Grammatik

kurs

4

2. Skoldagen är slut. Vart brukar eleverna gå efter skolan?

Ons.

.............................................................................................................................

C

3

Vecka 5 · Skola Onsdag · Grammatik

Rumsadverb

3. Simon åt frukost innan han kom till skolan. Varifrån kom han?

på en plats

5

till en plats

från en plats

Position (Var?)

Destination (Vart?)

Varifrån?

inne

in

inifrån

ute

ut

utifrån

här

hit

härifrån

där

dit

därifrån

uppe

upp

uppifrån

nere

ner

nerifrån

hemma

hem

hemifrån

............................................................................................................................. 4. Vart går du när skolan är slut? ............................................................................................................................. 5. Skolreceptionen ligger på plan ett. Du är på plan tre. Var ligger receptionen? ............................................................................................................................. 6. Du går ut från skolan och ser en kompis stå ute. Din kompis frågar dig: Varifrån kommer du?

5

............................................................................................................................. Var?

Vart?

Varifrån?

är inne

går in

kommer inifrån

sitter ute

springer ut

kommer utifrån

står här

åker hit

åker härifrån

ligger där

kör dit

kör därifrån

sover uppe

flyttar upp

flyttar uppifrån

bor nere

flyttar ner

flyttar nerifrån

stannar hemma

kommer hem

kommer hemifrån

7. Du vill inte vara inomhus. Vart går du? ............................................................................................................................. 8. Läraren står i korridoren och hör elever skrika från klassrummet. Varifrån kom ljudet? ............................................................................................................................. 9. Du står i ditt kök och lagar mat. Var är du? .............................................................................................................................

Övning A

5

10. Du står på plan ett och hör ljud från plan fyra. Varifrån kommer ljudet?

Svara på frågorna. Välj ett lämpligt rumsadverb från ovan.

.............................................................................................................................

1 . Eleverna står på skolgården och klockan ringer. Rasten är slut. Vad måste de göra?

11. Vart går du om du går från plan ett till plan två?

.............................................................................................................................

· 102 ·

Onsdagar: Grammatik

6

.............................................................................................................................

· 103 ·

Vecka 8 · Språkinlärning Fredag · Hör- och talövningar

Fre. Hörövning A

Vecka 8 · Språkinlärning Fredag · Hör- och talövningar

Hörövning B

u

60

Ellinor och Ahmad är klasskamrater i kurs D. Lyssna på dialogen och välj rätt svar på frågorna.

7

Fre.

u

61

kurs

Vad motiverade personerna till att lära sig svenska? Lyssna och sätt kryss.

1. Hur länge har Ahmad gått på D-kursen? a. Ahmad har gått på kursen i två månader. b. Ahmad har gått på kursen i tre månader. c. Ahmad har gått på kursen i fyra månader. 2. Hur länge har Ellinor bott i Sverige? a. Hon har bott i Sverige i fem månader. b. Hon har bott i Sverige i sex månader. c. Hon har bott i Sverige i sju månader.

Arbete

Barn

Umgänge

Självständighet

D

Integration

Pavla Lavra Dirck Alfredo Khaled

3. Hur kommer det sig att Ellinor kan så pass bra svenska? a. Hon kunde svenska innan hon kom till Sverige. b. Hon har en svensk mamma. c. Hon hade jobbat med många svenskar innan hon kom till Sverige.

8

4. Hur länge har Ahmad studerat svenska? a. Han har studerat svenska i 12 månader. b. Han har studerat svenska i 24 månader. c. Han har studerat svenska i mer än ett år. 5. Hur många språk kan Ellinor? a. Hon kan fyra språk. b. Hon kan fem språk. c. Hon kan sex språk.

9

8

6. Hur många timmar i veckan går Ahmad och Ellinor i skolan? a. De går i skolan 10 timmar i veckan. b. De går i skolan 15 timmar i veckan. c. De går i skolan 20 timmar i veckan.

8

· 162 ·

· 163 ·

· 15 ·

Fredagar: Hör- och talövningar sfi


5 färdigheter Mot målet sfi studieväg 2 kurs B + C

Att lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Mot målet 1 och Mot målet 2 är ett läromedel för sfi kurs B och C, och det ­lämpar sig särskilt för studieväg 2. Texterna är vardagliga och består av många olika texttyper. Man får följa Lydia, 27 år, när hon studerar sfi, flyger till ett bröllop, är på språkpraktik och mycket mer. Till läromedlet hör också omfattande övningar på webben där språkfärdigheterna övas ytterligare. Lärarhandledningen ger bra stöd för individan­ passad undervisning. Mot målet är utvecklat för utbildning i svenska för invandrare (sfi), men kan även användas på andra studievägar och i olika studieformer såsom lär­ centrum och självstudier. ALLT-I-ETT-BÖCKER + WEBB Läromedlet tar sin utgångspunkt i de fem språk­ färdigheterna hör- och läsförståelse, muntlig inter­ aktion och produktion samt skriftlig färdighet.

Mot målet

Texterna består av verklighetsnära språkhandlingar med anknytning till vardags-, samhälls- och arbets­ liv. Stor vikt läggs vid inlärningsstrategier och språk­ lig medvetenhet. Materialet är omfattande med övningar och uppgifter speciellt utformade för att klara de nationella proven för kurs B och C.

LÄRARHANDLEDNING I Mot målets lärarhandledning finns en mängd ­användbart material för läraren. Här finner man till exempel verktyg för planering, kartläggning och olika checklistor. Lärarhandledningen ger bra stöd i utformandet av en individuell studieplan. Där finns också nedladdningsbara tester där varje färdighet prövas.

Utbildning i svenska för invandrare

2

2

Övningsdelen följer textdelen kapitel för kapitel. I övningsdelen inleds varje kapitel med en ordlista. Sedan följer uppgifter som övar vokabulär, gram­ matik och språkbruk med anknytning till kapitlet. Minigrammatiken går separat igenom de svenska ordklasserna och svensk syntax. Deltagare i behov av mer övning i en färdighet har också möjlighet att öva mer på webbplatsen. Där finns även alla texter inlästa, samt en uttals- och en grammatikdel.

Mot målet

Camilla Flom Ola Ryen Söberg

Mot målet Författare Camilla Flom & Ola Ryen Söberg 667-1

Mot målet 1

270 s.

668-8

Mot målet 2

294 s.

681-7

Lärarhandledning (webb + pdf) Elevwebb

www.motmalet.nu

sfi

· 16 ·


Min mening Läs och diskutera    3 nivåer 15 teman 45 texter

Tredje upplagan med aktuella samhällsteman Min mening är ett läromedel i svenska som andraspråk som passar att använda inom språk­ introduktion, sfi och vuxenutbildning för nyanlända. Nu finns läromedlet i en tredje upplaga. • 15 aktuella samhällsteman. • Tre olika texter på nivåerna A, B och C. • Nivåindelning som underlättar individanpassad undervisning. Elever med olika kunskaper, skolbak­ grund och studietakt kan arbeta med samma tema. • Lärarhandledning med mängder av övningar att arbeta med enskilt, i par eller i grupp. Kopi­er­ings­­ underlag finns till varje text. Texterna stimulerar eleverna att uttrycka egna tankar, känslor och åsikter samt jämföra sina er­ farenheter med andras. Det vuxna perspektivet väcker intr­esse och lust att aktivt använda språket. Alla texter finns inlästa på webbplatsen. Min mening

Eva Bernhardtson · Louise Tarras

Min mening

Lärarhandledning · Kopieringsunderlag

Rikhaltigt extramaterial

Författare Eva Bernhardtson & Louise Tarras 688-6

Textbok

96 s.

689-3

Lärarhandledning

152 s.

www.minmening.nu

· 17 ·

sva/sfi


På svenska! 1 Språk, seder, bruk

På svenska! 1 På svenska! 1 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdig­heter i språket att man kan delta i ett vardags­samtal. Läromedlet täcker nivå A1 och A2 enligt Europa­rådets nivåskala (GERS).

LEKT IONS PL ANER

GSUN ING · KOPI ERIN

DERL AG

· Mai Parada Annika Helander

På svenska! · A1 & A2 Lärarhandledning

Läroboken omfattar 12 avsnitt med korta, vardags­nära dialoger och andra texttyper. På svenska! 1 bygger på hel­ frasinlärning och innehåller många dialoger. Läsaren får samtidigt en inblick i s­ eder och bruk och andra typiskt svenska företeelser. I texterna får vi följa några svenskar i helg och vardag. Glimtar ges från olika delar av Sverige. Särskilda bildsidor underlättar ord­inlärningen. Nyttiga fraser för vanliga vardagssituationer ­presenteras genom hela boken.

A ÖVN INGA R R · SKRI F TLIG TLIG A ÖVN INGA DIKTAMEN · MUN

Hörövningar finns i varje avsnitt för att eleven tidigt ska träna sig i att uppfatta och förstå talat språk. Par- eller gruppövning återkommer kontinuerligt. Boken ger ett ordförråd på cirka 2 000 ord. Övningsboken innehåller kompletterande övningar som främst tränar ordförrådet och utvecklar och befäster grammatik­kunskaperna. STUDIEBOKEN Uttal och grammatik beskrivs och förklaras på det egna språket i studie­boken, vilket gör inlärningen effektiv. Studieboken finns på språken engelska, franska, kinesis­ ka, nederländska, spanska, tyska och ara­biska. Den består av tre avsnitt: uttal, grammatik och ordlista.

Författare Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada 750-0

Lärobok med mp3-cd

139 s.

751-7

Övningsbok

104 s.

Studiebok (engelska, f­ ranska, kinesiska, nederländska, ­spans­ka, tyska, arabiska)

cirka 120 s.

795-1

Lärarhandledning

www.pasvenska123.se

Ljud till alla delarna finns på webbplatsen.

svenska

På svenska! 1

· 18 ·

80 + 195 s.


På svenska! 2 Språk, kultur, samhälle

Historia och kultur LEKTIONSPL ANERING · KOPIERINGSUNDERL AG

På svenska! 2

På svenska! 2 Annika Helander · Mai Parada

På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå goda färdigheter i svenska. På svenska! 2 täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (GERS).

Lärarhandledning · B1

På svenska! 2 är ett fortsättningsmaterial som vänder sig till studerande som redan har uppnått nivå A2. Läromedlet kan användas både i klassrums­ undervisning och vid självstudier. Efter avslutade studier beräknas man ha uppnått en god B1-nivå. Lärobokens tio avsnitt tar upp såväl aktuella före­ teelser i samhället som svensk historia och kultur. Texterna har stor variation för att väcka nyfiken­ het på språket och kulturen och stimulera till egen muntlig och skriftlig produktion.

DIKTAMEN · MUNTLIGA ÖVNINGAR · SKRIF TLIGA ÖVNINGAR

Övningsboken innehåller skriftliga och muntliga övningar som utvecklar och befäster ordförrådet och tränar grammatiken. LÄRARHANDLEDNINGEN Lärarhandledningen består av en tryckt del och ett kompletterande kopieringsunderlag (pdf). Den innehåller pedagogiska tips, lektionsplaneringar, gloslappar och många övningar.

På svenska! 2 Författare Ulla Göransson, Annika Helander & Mai Parada 702-9

Lärobok med mp3-cd

133 s.

703-6

Övningsbok

144 s.

796-8

Lärarhandledning

62 + 146 s.

www.pasvenska123.se

· 19 ·

svenska


På svenska! 3 Språk, nyheter, kultur På en lokaltidning

Tredje delen av På svenska! På svenska! 3 är ett fortsättningsmaterial i sven­ ska som främmande språk. Den vänder sig till ­studerande som snabbt vill uppnå goda färdig­ heter i svenska. På svenska! 3 täcker nivå C1 ­ enligt Europarådets nivåskala (GERS). PÅ SVENSKA! 3 Lärobokens texter tar upp lite av det som händer i en svensk småstad under några veckor och hur dessa händelser sedan speglas i den lokala tidning­ en. Man får följa journalisternas arbete från inter­ vju till färdig artikel. Förutom vanliga nyhetsartiklar presenteras bland annat notiser, korta faktatexter, små serierutor och enkäter. Varje avsnitt avslutas med ett porträtt av en känd svensk – oftast en historisk person. På svenska! 3 vill stimulera till att läsa kritiskt och att göra egna reflektioner. De flesta texter kan ­användas som underlag för diskussioner och även som modell för egen skriftlig produktion. Texter till hörövningarna återges i slutet av boken. Övningsboken innehåller muntliga och skriftliga övningar som utvecklar ord- och grammatikkun­ skaperna. Här finns även en liten skrivskola som tar upp olika typer av skrivande och inspirerar till egen produktion.

svenska

· 20 ·

På svenska! 3 Författare Annika Helander & Mai Parada 700-5

Lärobok med mp3-cd

116 s.

701-2

Övningsbok

126 s.

616-9

Lärarhandledning (pdf)

130 s.

www.pasvenska123.se


Grammatik På svenska!

Nyckel till svenska språket

Kluriga språkfrågor

Grammatik för svenska som främmande språk, sfi och sva På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och funge­ rar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment. Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en fri­stående grammatik för alla som studerar svenska som ­främmande språk, sfi eller svenska som andraspråk. Den passar till ­nivåerna A2 till C1 på Europarådets nivåskala. Boken täcker grunderna i svensk grammatik, men tar även upp områden som avstavning, komma­ tering, förkortningar och u ­ ttal, samt ­innehåller ett avsnitt om ord vars betydelser många lätt ­blandar ihop. Vanliga språkfrågor är samlade under den åter­ kommande ­rubriken Tips!. Sist i läromedlet finns även en samling med ­användbara ord och uttryck som den studerande själv kan ­arbeta ­vidare med.

På svenska! Grammatik Författare Annika Helander & Mai Parada 704-3

Grammatikbok

80 s.

www.pasvenska123.se/grammatik

· 21 ·

svenska


Övningsböcker i svensk grammatik

reviderade upplagor

Form i fokus är tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, sva och svenska som främmande språk. De är avsedda för vuxna som nyligen börjat studera svenska eller som vill ha en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivå. Form i fokus lär ut hur det svenska språket är upp­ byggt och hur det används med hjälp av enkla regler, tydliga mönsterexempel och övningar av olika slag. Övningarna är rikt varierade, vilket gör grammatik­ träningen stimulerande. Varje bok innehåller både fria och bundna övningar. Språket är vardagligt och idiomatiskt. Form i fokus Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 694-7

Form i fokus A

695-4

Facit till Form i fokus A

706-7

Form i fokus B

707-4

Facit till Form i fokus B

731-9

Form i fokus C

732-6

Facit till Form i fokus C

www.formifokusabc.se

sva/sfi

· 22 ·

263 s. 42 s. 251 s. 34 s. 209 s. 28 s.


Digitala övningar På webben och som app! Sju ordklasser + ordföljd

Ord i fokus app

Form i fokus A lär ut grunderna i den svenska grammatiken. Eleven förbättrar snabbt sina kunskaper i det svenska språket med hjälp av ut­manande och varierande övningar på webben eller i appen.

Det är lättare att lära sig ett språk om det sam­ tidigt är roligt. Med Ord i fokus kan man förbättra och bredda sitt ordförråd i svenska på ett lekfullt och utmanande sätt. Applikationen är baserad på böckerna Bygg upp ditt ordförråd.

Välj mellan åtta olika övningskategorier: • substantiv • verb • pronomen • adjektiv

• adverb • konjunktioner • prepositioner • ordföljd.

Man har tre kategorier att välja mellan, den lättas­ te varianten är ”bild till ord”. En bild visas och olika ord faller nedåt i strid ström. Upp­giften är att klicka på det ord som passar till bilden. Väljer man rätt ord så får man höra ordet uttalas, varpå det hamnar i ens ordlista. På samma sätt men tvärtom fungerar kategorin ”ord till bild”. När man har förbättrat sitt ordförråd kan man utmana sig själv med den tredje kategorin – synonymer.

Form i fokus A digital/app är baserade på boken Form i fokus A som hjälpt tiotusentals människor att förbättra sin svenska. Form i fokus A digital (webbresurs) Köp på www.formifokus.nu

Ord i fokus app

Form i fokus A app

Köp i AppStore!

Köp i AppStore, MacAppStore eller Google Play!

www.ordifokus.se

www.formifokus.nu www.formifokusabc.se/app · 23 ·

sva/sfi


Metodisk skrivträning

Strukturerat + effektivt

sfi kurs B+C+D

Genrepedagogik för sfi I de tre böckerna Skriva B, Skriva C och Skriva D – genre­pedagogik för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi-­ kurserna B, C och D. Varje bok inleds med praktiska råd och exempel­ texter. Där­efter arbetar man med skrivuppgifter kopplade till olika teman. Skrivträningen blir effek­ tiv eftersom eleven får skriva flera olika texttyper inom varje tema. Man lär sig vad som utmärker en text­typ genom genrebaserad undervisning. Varje texttyp återkommer i flera teman och skrivandet blir därmed cykliskt. Böckerna innehåller exempeltexter, tankekartor, plats för egna texter och ord­kunskaps­träning. De går bra att använda både i grupp och i individualise­ rad undervisning. På webbplatsen kan läraren ladda hem pdf-filer med exempeltexterna (för projicering vid de lektionstillfällen då läraren går igenom dem). Nu finns Skriva som skollicens. Använd fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan. Kontakta förlaget för information och pris!

Skriva – genrepedagogik för sfi Författare Helena Bogren, Karin Sundström & Susanne Södergren 683-1

Skriva B

165 s.

684-8

Skriva C

139 s.

685-5

Skriva D

143 s.

www.genreskriva.se

sfi

· 24 ·


Metodisk lästräning

LÄSA

LÄSA Läsförståelseutveck

Läsförståelseutveckling för sfi

D

ling för sfi

D 5

4

Medborgare och samhälle

Kultur och möten

1

2

Relationer och familjel iv

Kropp och själ

6 Helena Bogren & Susanne Södergren

3

Helena Bogren & Susanne Söderg ren

Klimat och miljö

Studier och arbete

Ordkunskap tankekartor LÄSA B

B C D

LÄSA Läsförståelseutvecklin

B

1–3

1–3

Mat och dryck

Familj och släkt

I de två övnin gsböckerna LÄSA B – läsförståe sfi – tränar man lseutveckling strukturerat och för effektivt för att läsförståelse i sfi kurs B (GER nå målen för S A1/A2). Övnin metodiskt en garna ger även god förberedel se inför det natio nella provet. LÄSA B inneh åller många typer av texter – tidnin texter, diagram, webbkommentar gsartiklar, fakta ­ Varje bok inled er, intervjuer, programblad s med instruktion m.m. er och tips till eleven. Eleven använder flera återkomm ande lässtrategi Strategierna anvä er i LÄSA B. nds före, unde r och i LÄSA B är syno nymrikt och idiom efter läsningen. Språket bygger ut sitt atiskt så att eleve ordförråd. n samtidigt LÄSA B bestå r av sex kapit Kropp och hälsa el förde & två böck kapitel har ett lade på Bogren Helena givet tema er. Varje : Karin Sundström Läsa B 1–3 Läsa B 4–6 • Familj och släkt • Kläder och • Mat och dryck väder • Bostad och • Kropp och adress hälsa • Vardagsliv och fritid LÄSA B funge rar som ett bra komplement till de båda lärom SKRIVA B, efters edlen utgår ifrån om samma teman. handledning till Facit samt lärar­ LÄSA B finns på www.lasab cd.se.

I Läsa – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för läsförstå­else i sfi kurs B, C och D. Läromedlet finns även som skollicens (pdf:er med fri användning). Övningarna ger god träning inför det nationella provet.

Läsa innehåller många typer av texter – tidnings­ artiklar, faktatexter, kvitton, blogginlägg, meddelanden, scheman, intervjuer, diagram, skyltar, annonser med flera. Varje häfte/bok inleds med tips till eleven. Korta lärarhandledningar samt facit finns på nätet. Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text.

Läsförståelseutv eckling för sfi

ISBN 978-91-7434-816-3

B

4–6

3

användning på din skola.

LÄSA Läsförståelse utveckling för sfi

4–6

Utveckling av läsförståelse

2

1

D

ng för sfi

. bygger ut sitt ordförråd böcker. Varje kapitel har kapitel fördelade på två LÄSA B består av sex ett givet tema: Läsa B 4–6 Läsa B 1–3 • Kläder och väder • Familj och släkt • Bostad och adress • Mat och dryck • Vardagsliv och fritid • Kropp och hälsa SKRIVA B, eftersom de ett bra komplement till LÄSA B fungerar som samt lärarhandledning ifrån samma teman. Facit båda läromedlen utgår bcd.se. till LÄSA B finns på www.lasa i pdf-format för fri även som skollicenser LÄSA B, C och D finns

B C D

LÄ SA

Läsförståelseutveckli

ling för sfi – LÄSA B – läsförståelseutveck I de två övningsböckerna målen för läsförståelse och effektivt för att nå t en god tränar man strukturerat Övningarna ger även metodisk i sfi kurs B (GERS A1/A2). provet. nationella det förberedelse inför rtiklar, faktatexter, typer av texter – tidningsa bok LÄSA B innehåller många r, programblad m.m. Varje intervjue , mentarer diagram, webbkom och tips till eleven. inleds med instruktioner ier i LÄSA B. återkommande lässtrateg Eleven använder flera och efter läsningen. under före, används Strategierna att eleven samtidigt rikt och idiomatiskt så Språket i LÄSA B är synonym

g för sfi

4

Bostad och adres s

ISBN 978­91­7434­78

6­9

9

789174

347869

5

Kläder och väde r

Helena Bogren & Karin Sundström

6 Vardagsliv och fritid

Läsa – genrepedagogik för sfi Författare Helena Bogren 816-3

Läsa B, tema 1–3

174 s.

817-0

Läsa B, tema 4–6

168 s.

720-3

Läsa C – paket med 6 häften

292 s.

Övningsmaterialet till kurs C består av sex häften, vart Läsa C, enstaka häfte – läs mer på lasabcd.se och ett utifrån ett givet tema. Häftena kan an­vändas 785-2 Läsa D, tema 1–3 utan inbördes ordning och köpas i paket om sex häf­ 786-9 Läsa D, tema 4–6 ten, i klassuppsättningar eller som enstaka häften. Till kurs B och kurs D består läromedlet av sex olika www.lasabcd.se ­kapitel/teman fördelade över två böcker per kurs. Läsa fungerar även som ett bra komplement till ­Skriva, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån ­samma teman.

48 s. 164 s. 168 s.

Nu finns Läsa som skollicens. Använd fritt – digitalt eller på papper – i hela skolan. Kontakta förlaget för information och pris!

· 25 ·

sfi


Formell svenska Akademiska ord

Formell svenska Formell svenska – frekventa ord är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift, till exempel: • gymnasieelever • lärare (med annat förstaspråk än svenska) • elever som vill få behörighet i svenska för högskole­studier eller som bedriver självstudier med Tisustestet som mål • invandrare som lär sig svenska som vuxna.

Formell svenska · Ylva Olausson

Utveckla ordförrådet i tal & skrift

– frekventa ord

Ylva Olausson

Inom ämnet svenska som andraspråk har insikten om ord­förrådets betydelse för framgång i studier och på arbets­marknaden ökat på senare tid. Formell svenska erbjuder en genomtänkt, strukturerad ordträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang. De ord man tränar i Formell svenska ingår i den frekvens­baserade En svensk akademisk ordlista, som innehåller 652 ord och sedan 2014 är fritt tillgänglig på internet. Att den är frekvensbaserad innebär att den innehåller de vanligast förekommande, icke-ämnes­ specifika orden i akademiska texter.

Författare Ylva Olausson

På läromedlets webbplats finns • diagnostiskt test • facit till bokens övningar • ljud till 30 av bokens textavsnitt.

svenska

Formell svenska – frekventa ord

739-5

Trådbunden bok

www.formellsvenska.se

· 26 ·

206 s.


Vardaglig svenska Träna ord och uttryck Vardaglig svensk a 1 · Ylva Olauss on

ord uttryck fraser

VARDAGLIG S VE N S K A 1

Ylva Olausson

Frekventa ord med familjer

Systematisk träning av ord

I Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer är övningar på 200 ordfamiljer (substantiv, verb och adjektiv) integrerade med grammatik och ordbildning. Den språkliga nivån ligger strax över nybörjarnivån i svenska, A2/B1 enligt GERS.

on Vardaglig svenska 2 · Ylva Olauss

Vardaglig svenska 1 och Vardaglig svenska 2 är två böcker för alla som behöver systematisk träning av vanliga svenska ord, fraser och uttryck.

Ylva Olausson

VARDAGLIG SVENSKA 2

Fraser och uttryck

I Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck tränar man sedan på olika fraser och uttryck. Urvalet av dessa har gjorts med utgångspunkt i de 200 ord­ familjerna i bok 1. Den språkliga nivån ligger här lite högre, B enligt GERS. Böckerna är avsedda för: • nyanlända i svenska skolan • studievana elever på sfi C och de flesta på sfi D (Vardaglig svenska 1) respektive senare delen av sfi D (Vardaglig svenska 2) • sva grund • kursdeltagare på olika kurser i yrkessvenska • studenter i svenska utomlands • alla som behöver repetera grunderna i svenska.

www.vardagligsvenska.se

Vardaglig svenska Författare: Ylva Olausson 776-0

Bok 1

Trådbunden bok

227 s.

777-7

Bok 2

Trådbunden bok

280 s.

· 27 ·

svenska


Läsupplevelser med förvecklingar

Hand i hand är tre fristående noveller – Ali & Eva, Babak & Malin samt Sara & Tomas. Novellernas karaktärer återkommer och böckerna kan läsas som en serie. Språket är enkelt och passar sfi och sva (GERS A2 – Ali & Eva – samt A2/B1). Novellerna är spännande och fulla av förvecklingar. Sist i böckerna finns upp­ gifter som stödjer läsförståelsen och inspirerar till att diskutera och berätta. På webbplatsen finns novellerna inlästa och dess­ utom fler språkliga övningar (kopieringsunderlag). KORT OCH LÄTT Kort och lätt är ett läromedel i läsförståelse. Boken vänder sig till vuxna på sfi och sva och är lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten. Tyngdpunkten ligger på läsning av tidningstexter, notiser. Texterna kan även användas för träning i muntlig färdighet. I varje avsnitt finns frågor på texterna och övningar i ordkunskap och ordbildning. Hand i hand + Kort och lätt Författare Ylva Olausson 678-7

Ali & Eva (Hand i hand 1)

45 s.

679-4

Babak & Malin (Hand i hand 2)

48 s.

680-0

Sara & Tomas (Hand i hand 3)

62 s.

677-0

Paket (Hand i hand 1 + 2 + 3)

630-5

Kort och lätt – läsförståelse

145 s.

www.handihand123.se

svenska

· 28 ·


Läsförståelse och Sammansatta ord

Text i fokus 1 och 2

Sammansatta ord

Text i fokus vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse. Läromedlet består av två böcker och är lämpligt att använda på en avan­ cerad nivå i svenska som andraspråk.

Sammansatta ord vänder sig i första hand till elever som läser svenska som andraspråk i gymnasiet, men boken kan även användas av vuxenstuderande inom sfi-undervisningen.

Texterna är hämtade från tid­ningar och tidskrifter och har stor vari­ation vad gäller ämne, stil och svå­ righetsgrad. De spänner över områden som språk, historia, samhälle, relationer, miljö och kultur. Till varje text finns övningsuppgifter som testar färdig­ heterna i sök-, översikts- och närläsning.

Sammansatta ord kan vara svåra att tolka av andra­ språksinlärare även om man förstår de ingående, ­separata orden. Boken Sammansatta ord innehåller varierade övningar med fokus på tolkning och för­ ståelse.

För att ge stöd vid valet av texter har dessa delats in i tre nivåer (A, B och C) efter svårighetsgrad. Text i fokus ger ett rikt och varierat ordförråd som befästs genom återkommande övningar i ordkun­ skap. Text i fokus 2 är upplagd på samma sätt som del 1 och bygger vidare på kunskap­erna med stimule­ rande texter och varierade övningar.

Texter och övningar är indelade efter teman för att ge sammanhang och underlätta tolkningen av ­orden. Övningarna inleds vanligen med enkla fakta­ texter som även ger läsaren en ökad omvärldskun­ skap. Centrala termer och begrepp kring samman­ sättningar presenteras och förklaras i ett inledande avsnitt. Sammansatta ord är rikt illustrerad med instruktiva teckningar och foton. Sammansatta ord

Text i fokus

Författare Christina Skagerborg

Författare Cecilia Fasth & Anita Kannermark 505-6

Text i fokus 1

112 s.

509-4

Facit till Text i fokus 1

10 s.

524-7

Text i fokus 2

525-4

Facit till Text i fokus 2

594-0

Tematisk övningsbok

136 s.

164 s. 12 s.

www.textifokus.se

· 29 ·

svenska


Svenska idiom Ungdomsspråk

ordlista sms, chatt

SVENSKA IDIOM

UNGDOMSVÄRLDENS UTTRYCK

De fasta uttrycken i svenska språket är ofta svåra att förstå för studerande med svenska som andraspråk och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen.

Boken vänder sig till alla som på ett eller annat sätt har med ung­domar att göra – givetvis föräldrar, men även yrkeskategorier som lärare, annan skolpersonal, socionomer och poliser.

Svenska idiom ger läsaren unika möjligheter att lära sig de mest centrala uttrycken i svenska språket med hjälp av inbyggda nycklar och länkar. Uttrycken definieras i två steg, dels i form av förklaringar, dels i en vardagsnära kontext som visar typisk använd­ ning av uttrycket. Vid synonyma uttryck fungerar sökordet som länk till andra uttryck i ord­boken, vilket leder till fördjupad förståelse. Den innehåller cirka 5 000 fasta uttryck.

Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – förkortningar vid sms, chatt etc. – olika moderna fenomen, särskilt på sociala ­medier – vuxna, goda strategier för att närma sig ­ungdomar.

Övningsboken behandlar flera hundra frekventa vardagsuttryck i varierade övningar. Den ger sam­ tidigt en möjlighet att förstå och arbeta mera för­ djupat med ordboken. Svenska idiom – 5 000 vardagsuttryck

Ordbok

578-0

Övningsbok

Ungdomsvärldens uttryck är producerad och tänkt just som en handbok – att ha nära till hands och kunna konsultera i sin vardag och/eller sitt arbete. Ritande Mamman är ett alias för Louise Wester, som har gjort alla illustrationer i boken.

Författare Hans Luthman 705-0

Några avsnitt ägnas även så kallade ”spaningar”, som med inkännande humor sätter fingret på hur språkbruket förändras över tid och missförstånd uppstår mellan generationerna.

198 s. Ungdomsvärldens uttryck

67 s.

Författare Louise Wester & Johanna S Remgard 711-1

Handbok för vuxna

94 s.

www.ungdomsvarldensuttryck.se

svenska

· 30 ·


Partikelverbens värld bjuder in

Partikelverbens värld

Se upp! Kom ihåg! Kör på!

Partikelverbens värld

Banka in 240 partikelverb!

En vanlig orsak till att personer från andra länder ibland inte förstår en konversation svenskar e ­ mellan, är att de ännu inte har lärt sig så många partikelverb – en typ av verb som infödda svenskar omedvetet ­använder hela tiden.

Johannes Vivers

I boken Partikelverbens värld får man lära sig 240 partikel­verb. Tack vare dessa kommer man ­automatiskt att förstå ännu fler.

Johannes Vivers

Boken Partikelverbens värld försöker lösa det pro­b­ lemet. Här får man lära sig 240 partikelverb. Tack vare dessa kommer man automatiskt att förstå ännu fler. Vissa partikelverb använder nämligen ­samma ­partikel, samma logik, för att uttrycka samma sak. ”Hicka till” betyder ”hicka bara en gång”. Då blir ­betydelsen av partikelverben ”sparka till” och ”blinka till” även klara och tydliga. Bokens metod är att knyta varje exempel till en stark grundkänsla – till exempel glädje, sorg, spänning ­eller rädsla – känslor som alla människor kan r­ elatera till. Det gör lärandet roligt och lustfyllt, ­vilket gör det ­lättare att memorera alla partikelverb.

Partikelverbens värld Författare Johannes Vivers 745-6

Trådbunden bok

88 s.

www.partikelverbensvarld.se

På webbplatsen finns ljud till boken.

· 31 ·

svenska


Skrivtrappan Talstegen

SKRIVTRAPPAN

Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning och vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk. Boken ger träning i att skriva i många genrer, till ex­ empel berättelser, beskrivningar, referat, recensioner, platsansökan, debattartiklar, protokoll. Man börjar med enkla, personliga texter och fortsätter med mer formella. Till varje kapitel hör övningar och en längre skrivuppgift. Skrivtrappan har ett rikt och varierat ordförråd vilket gör att texterna även fungerar som intensiv­ texter. Boken innehåller dessutom övningar på ordförråd, idiom och uttryck, samt avstavning. Den ger många råd och tips om vad man bör tänka på när man skriver en text.

Avancerade övningar

TALSTEGEN

Talstegen ger träning i muntlig färdighet och uttal. Boken vänder sig till den som har studerat svenska som andraspråk eller främmande språk i ett par terminer. Boken är indelad i 15 kapitel. Man börjar med mer konkreta genrer och avslutar med abstrakta. Övningarna handlar till exempel om att berätta, att beskriva föremål och personer, förklara begrepp och processer, intervjua, göra jämförelser, presentera böcker, hålla föredrag och argumentera. Talstegen tar även upp exempel på vanliga samtals­ fraser som man kan ha nytta av. Man får även träna på att tala oförberett och att försöka hitta strategier för hur man kan omformulera sig om man saknar ett specifikt svenskt ord. Uttalsövningar och uttalskommentarer finns i ett särskilt avsnitt i slutet av boken. Talstegen avslutas med ett repetitionskapitel. Facit finns (pdf).

Skrivtrappan Författare Ronald Alfredsson 481-3

Läro- & övningsbok

484-4

Facit

svenska

Talstegen 101 s.

Författare Ronald Alfredsson & Inga Sjödin

12 s.

602-2

· 32 ·

Läro- & övningsbok

102 s.


Sjukvårdssvenska – bilder, dialoger, fakta För jobb inom vården Svenska för sjukvårdspersonal 1 är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning. Tyngdpunkten i boken ligger på autentiska ­dialoger mellan vårdpersonal och patienter. Dialogerna komp­ letteras med faktatexter och övningar av olika slag. Svenska för sjukvårdspersonal 1 innehåller rikligt med bilder som underlättar ordinlärningen. Boken ger ett ordförråd på cirka 1 000 ord. Svensk-engelsk ordlista finns i slutet av boken. Facit ingår. Boken tar bland annat upp följande: – namn, siffror och mått – kroppsdelar och inre organ – yrken och miljöer inom sjukvården – kläder, instrument och annan sjukvårdsutrustning – hälso- och friskvård – vaccinationer – biverkningar. Dialoger, faktatexter och vissa övningar finns inlästa på bokens webbplats. Svenska för sjukvårdspersonal 1 Författare Annika Helander & Mai Parada 626-8

Trådbunden bok

164 s.

www.svenskaforsjukvardspersonal.se

· 33 ·

yrkessvenska


Pedagogisk svenska handbok för lärare

Marie Andersson

För utländska lärare

Pedagogisk svenska vänder sig till utländska ­lärare som redan är aktiva eller på väg att söka ­arbete inom den svenska skolan.

PEDAGOGISK SVENSKA HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA LÄRARE

PEDAGOGISK SVENSKA

Pedagogisk svenska

Marie Andersson

Tyngdpunkten i handboken ligger på: • ordkunskap och terminologi • läroplaner, kursplaner och betyg • aktuella pedagogiska metoder • samtal med elever och föräldrar. Några avsnitt ägnas även kulturella skillnader, språkliga övningar, ­förklaringar kring ordbildning och förkortningar. Pedagogisk svenska består av en handbok samt inlästa exempeldialoger mellan lärare och elev/ förälder. Man kan lyssna gratis på dessa på nätet. Tack vare sitt behändiga fickformat och sin syste­ matiska genomgång har boken en given plats i lärarens vardag. Pedagogisk svenska Författare Marie Andersson 738-8

Handbok för lärare

www.pedagogisksvenska.se

yrkessvenska

· 34 ·

83 s.


Handböcker för vårdpersonal Thérèse Werner

Thérèse Werner

VETERINÄRSVENSKA

HANDBOK FÖR UTLÄNDSKA VETERINÄRER

VETERINÄRSVENSKA

För läkare tandläkare veterinärer Svenska i vården – för människa och djur Medicinsk svenska, Odontologisk svenska och Veterinär­svenska vänder sig till utländska läkare, tandläkare och veter­inärer som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska vården.

Medicinsk svenska Författare Thérèse Werner 687-9

Handbok för läkare

130 s.

Odontologisk svenska Författare Thérèse Werner

Tyngdpunkten i handböckerna ligger på: – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning – patient- och djurägarsamtal – patientjournaler med anamnes.

697-8

Handbok för tandläkare

88 s.

www.medicinsksvenska.se www.odontologisksvenska.se

Några avsnitt ägnas även språkliga övningar, förkla­ ringar kring ordbildning och vanliga förkortningar. Böckerna består av handbok samt inlästa exempel­ dialoger mellan läkare/tandläkare och patient samt mellan veterinär och djurägare. Dessa finns på böck­ ernas webbplatser. Tack vare ett behändigt fickfor­ mat och sin systematiska genomgång har böckerna sin givna plats i rockfickan.

· 35 ·

Veterinärsvenska Författare Thérèse Werner 727-2

Handbok för veterinärer

102 s.

www.veterinarsvenska.se

yrkessvenska


Sverige på svenska Geografi och samhälle 15

Kultur traditioner vardag

192

15

6th type of cover 18

192

15

Samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag För en infödd svensk känns nog det mesta i det svenska samhället ganska självklart och helt naturligt. Men för människor födda i utlandet – första generationens invandrare, gäststudenter, turister eller allmänt intresserade – kan Sverige tvärtom te sig som Landet Annorlunda.

432

Sverige på svenska ger alla läsare fördjupade kunskaper om Sverige. Varför ser egentligen samhället ut som det gör och varför beter sig svenskarna som de gör?

Sveriges samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag.

Sverige på svenska är en rikt illustrerad lärobok som tar ett helhetsgrepp på landet Sverige. Den är indelad i följande kapitel:

252 en infödd svensk känns nog det mesta i det För svenska samhället ganska självklart och helt naturligt. Men för en person född i utlandet – ­första Boken kan med fördel användas i gymnasieskolans undervisning i svenska som andraspråk, i de senare stadierna inom sfi, svenskundervisning på universitet i Sverige eller utomlands – samt givetvis för självstudier. generationens invandrare, gäststudenter, turister Birgitta Melén är läromedelsförfattare, redaktör och översättare. eller allmänt intresserade Sverige i många Hon har också arbetat med– den kan svenska Nationalencyklopedin. Johan Eriksson är journalist, författare och redaktör. Även han har ­avseenden tvärtom te sig som Landet Annorlunda. arbetat med Nationalencyklopedin och han är också verksam inom folkbildning.

Sverige på svenska ger alla läsare fördjupade kunskaper om Sverige och den ibland ganska svårfångade svenska identiteten. Varför ser egent­ ligen samhället ut som det gör och varför beter sig svenskarna som de gör? 15 Sverige på svenska är en rikt illustrerad lärobok som tar ett 4th helhetsgrepp på landet Sverige. Den är cover indelad i följande kapitel:

Samhälle, geografi, traditioner, kultur och vardag Johan Eriksson & Birgitta Melén

• Ett första ögonkast på Sverige • Från norr till söder • Språk, traditioner och folklig kultur • Sveriges historia • Individ, familj och samhälle • Dagens Sverige från insidan • Mera Sverige!

282

Johan Eriksson & Birgitta Melén

1st cover

SvPaSvenska_Omslag_7april.indd 1

• Ett första ögonkast på Sverige • Från norr till söder • Språk, traditioner och folklig kultur • Sveriges historia • Individ, familj och samhälle • Dagens Sverige från insidan

Författare Johan Eriksson och Birgitta Melén 753-1

Boken kan med fördel användas i gymnasie­skolans undervisning i svenska som andraspråk, i de senare stadierna inom sfi, svenskundervis­ning på universi­ tet i Sverige eller utomlands – samt givetvis för själv­ studier.

Sverige

Sverige på svenska

· 36 ·

Trådbunden bok

240 s.

2020-04-08 12:23


Vad är typiskt svenskt? 2 • Från norr till söder

2 • Från norr till söder

Timbuktu Timbuktu är artistnamn för Jason Diakité (född 1975), och han får representera kulturen i storstadsområde­ na. Timbuktu är mest känd som rappare och låtskrivare och gör ofta snabba, roliga och originella låtar med ett politiskt budskap. Dess­ utom rappar han på sin dialekt – skånska.

Landskap

Blomma

Djur

Blekinge

kungsljus (ek)

ekoxe

Bohuslän

vildkaprifol

knubbsäl

Dalarna

ängsklocka

berguv

Dalsland

förgätmigej

korp

Gotland

murgröna

igelkott

Gästrikland

liljekonvalj

tjäder

Halland

hårginst

lax

Hälsingland

lin

lo

Härjedalen

mosippa

brunbjörn

Jämtland

brunkulla

älg

Lappland

fjällsippa

fjällräv

Medelpad

gran

skogshare

Norrbotten

åkerbär

lavskrika

Närke

gullviva

hasselmus

Skåne

prästkrage

kronhjort

Småland

linnea

utter

Södermanland

vit näckros

fiskgjuse

Uppland

kungsängslilja

havsörn

Värmland

skogsstjärna

varg

Västerbotten

kung Karls spira

storspov

Västergötland

ljung

trana

Västmanland

mistel

rådjur

Ångermanland

styvmorsviol

bäver

Öland

ölandssolvända

näktergal

Östergötland

blåklint

knölsvan

Det svenska samhället

36

Skånes landskapsblomma är prästkrage.

Ölands landskapsdjur är näktergal.

5

Landskapen förknippas med olika traditioner när det gäller dialekter, mat och så vidare. Dessutom har varje landskap en symbol i form av en växt och ett djur. Exempelvis är Medelpads landskapsväxt gran och landskapsdjur skogshare. Den svenska förvaltningen har tre nivåer: central, regional och lokal. På central nivå finns bara statlig förvaltning. På Samhälle regional nivå finns det däremot både statlig och kommunal Samhälle betyder frånsom Det svenska samhället kan beskrivas förvaltning. som välorganiserat, Den statliga förvaltningen är indelad i län början ”sammanhållning”. fredligt, demokratiskt och jämlikt. Tanken ”folkhemmet”, delvispå motsvarar landskapen och leds av länsstyrelsen. Den Det kommer från forn­ det stabila och solidariska samhället,kommunala är fortfarande ett levan­ är indelad i regioner som har ansvar för hälsosvenskans ”samhälde”, de ideal. Vad svenskarna än gör, så tycks det ske i organiserad och sjukvård, regional utveckling med mera. saman” Även på(hålla lokal och ”halda form. Idéer och reformer går via politiska processer, myndig­ samman). Ordet syftar på om nivå finns både statlig och kommunal förvaltning. Läs mer heter, särskilt utsedda ombudsmän, eller genom det starka för­123. många typer av sociala statlig förvaltning på sid. gemenskaper: byar, städer, eningslivet. Allt tar tid, alla ska helst komma överens och ingen kommuner, och regioner är vill ha bråk, höjda röster eller ”extrema” lösningar. exempel på samhällen. Men kanske är hela Sverige extremt? Internationella under­ sökningar visar åtminstone att svenskar i ovanligt hög grad tror på individens frihet, moderna och sekulära värderingar, © Författarna & Folkuniversitetets förlag © Författarna & Folkuniversitetets förlag och att de snabbt tar till sig ny teknik och globala trender. Tänk efter! Jakten på individualism och modernitet har dock nackdelar. Vilka egenskaper och feno­ Svenskarna sägs vara ensamma, traditionslösa, blyga och men förknippar du själv asociala. Det ständigt uppkopplade och automatiserade sam­ med det svenska samhället? hället leder till stress, osunda ideal och ytliga relationer. Och välfärden som svenskarna gärna skryter om – handlar det egentligen inte mest om förmynderi och byråkrati?

Individ, familj och samhälle

Sveriges 25 landskap. Blå toner visar landskap i Götaland, gula toner visar landskap i Svealand, beige toner visar landskap i Norrland.

Gotlands landskapsdjur är igelkott.

37

Detta kapitel tar sig an den motsägelsefulla bilden av Sve­ rige. Vi kommer på vägen att stöta på svåra frågor som: • Betyder staten mer för svenskarna än den egna familjen och vännerna? • Hur går bilden av det moderna välfärdssamhället ihop med allt fler dödsskjutningar, självmord, våldtäkter och fall av kvinnomisshandel? • Tycker svenskarna själva (i hemlighet) att de är bäst i världen? Är ”jante” och ”lagom” egentligen uttryck för falsk blygsamhet?

Från norr till söder

• Hotas den traditionella svenska kulturen av normupp­ lösning, invandring och högljudda minoritetsgrupper?

Ordförklaringar u Same – ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring. u Istid – kort ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring. u Fångstgrop – ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring. u Megalitgrav – ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring, ordförklaring.

Sveriges geografi

Kapitlet handlar också om svenskt familjeliv, religionens bety­ delse och det svenska statsskickets grunder. Det blir även en del partipolitik, ekonomi och internationella relationer. Hur är det egentligen med den svenska rädslan för Ryssland, den så kallade ”rysskräcken”? Och varför drar svenskarna Norgehis­ torier, men inte några om danskar och finländare?

Stortorget i Gävle

2

© Författarna & Folkuniversitetets förlag

2

3

© Författarna & Folkuniversitetets förlag

Tänk efter! Vad förknippar du själv med det svenska land­ skapet och geografin?

Orörd skog där granarna är smyckade med snö. En liten rödmålad stuga med vita knutar skymtar i en glänta – är det kanske mångas idealbild av det svenska landskapet? En bild som fortfarande hämtar kraft ur barnböcker som Emil i Lönne­ berga och Petttson och Findus. Men en mer realistisk bild ligger närmare nutida barnböcker där barnen växer upp i förorter och sällan får uppleva orörd natur – och dessutom lär sig hur fiskar och kor ser ut via pedagogiska filmer. Det här kapitlet tar oss med på en konstutställning i Sveriges natur. Sedan presenteras olika naturtyper i Sverige och vi reder också ut egenheterna i det svenska klimatet samt företeelser som midnattssol och polarnatt. Texten tar även upp kontrasterna mellan stad och landsbygd och svenskarnas stora intresse för natur och friluftsliv. Sverige ligger i norra Europa och är till ytan ett av Europas största länder. Det som tydligast sticker ut på en kartbild är att 2

© Författarna & Folkuniversitetets förlag

· 37 ·

© Författarna & Folkuniversitetets förlag

Ordförklaringar u knut – lodräta brädor längs ytterhörnen på ett trähus, där väggarnal möts. u förort – avgränsat samhälle eller bostadsområde inom en större stadsregion. u midnattssol – när solen inte går ner under horisonten någon gång under dygnet. u polarnatt – de månader på året då solen inte går upp, utan det är ständig natt.

3

Sverige


Vi kan språk Vilka språk kan du? Italienska

Nygrekiska

Polska

Tjeckiska

Ryska

Portugiska

Franska

· 38 ·


Danska

Finska

Turkiska

Arabiska

Kinesiska

Japanska

Fler titlar, mer information & priser på www.folkuniversitetetsforlag.se

· 39 ·

Bild: Pixabay/Gerd Altmann

Thai


Franska för gymnasiet allt-i-ett kultur, liv, språk

à vous 1 och à vous 2 är två heltäckande läro­ medel i franska, steg 1 respektive steg 2–3 på gymnasiet eller motsvarande inom vuxen­ utbildningen (A1–B1/B2 GERS). à vous 1 och à vous 2 är två allt-i-ett-böcker inklu­ sive ljud (mp3-cd och ljud på webbplatsen). Böcker­ na innehåller avsnitt med texter och övningar samt grammatik och ordlistor. Grammatikdelarna ger en kort översikt över fransk grammatik. I böcker­ na finns berättande texter, dialoger och faktatexter som beskriver vardagsliv, levnadssätt och traditioner i Frankrike. I à vous 2 får man följa det svensk-franska paret Mats och Valérie och deras liv i Frankrike. De umgås med vänner och familj, reser, går på restaurang och teater, flyttar, söker jobb och planerar sin framtid. à vous är rikt illustrerad, vilket underlättar förstå­ elsen för dialoger, faktatexter och övrigt innehåll. Via webbplatsen finns det möjlighet till ytterligare inlärning och repetition med hjälp av både inter­ aktiva övningar och ljudövningar. à vous – franska för gymnasiet Författare Carla Killander Cariboni, Janine Sages & Pierangelo Sassola 674-9

à vous 1 (allt-i-ett-bok + ljud)

151 s.

698-5

à vous 2 (allt-i-ett-bok + ljud)

199 s.

www.avous.nu

franska

· 40 ·


Fransk litteratur på franska

Franskspråkig litteratur – epoker, strömningar, författare För dem som läser franska som främmande språk (FLE, français langue étrangère) kan ämnets omfat­ tande litteraturhistoria ofta vara en stor utmaning. Traditionella (franska) läroböcker förutsätter i all­ mänhet att de studenter som exempelvis tar sig an kapitlet om Balzac, redan känner till huvudpersonen Rastignac, är bekanta med restaurationens historia och med imperfekt konjunktiv. Denna bok utgår från andra premisser. La littérature de langue française är skriven på ett enkelt och tillgängligt språk som är anpassat för stu­ denter från och med nivån B1 på GERS-skalan (CEFR). Den presenterar på ett pedagogiskt sätt den franska litteraturen från medeltiden till i dag och inbegriper även franskspråkig litteratur från resten av världen. La littérature de langue française – époques, courants, auteurs innehåller: • introduktioner till alla epoker och litterära ­strömningar • författarpresentationer • illustrationer och förklarande textrutor • ordlista över litterära termer och begrepp • personregister.

Författare Mari Bacquin och Carla Killander Cariboni Trådbundet hårdband

Pour les étudiants de français langue étrangère (FLE), étudier l’histoire de la littérature représente souvent un défi. Les manuels classiques partent ­généralement du principe que les étudiants qui abordent le chapitre sur B ­ alzac, par exemple, connaissent déjà le person­ nage de Rastignac, l’histoire de la ­Restauration et l’imparfait du subjonctif. Avec ce manuel, il en va ­différemment. Écrit dans une langue accessible à des étudiants à ­partir du niveau B1 sur l’échelle du Cadre E ­ uropéen Commun de Référence pour les Langues CECRL (CEFR en anglais), il présente de manière pédagogique la littérature de France (du Moyen Âge à nos jours) et la littérature-monde en français. La littérature de langue française contient :

La littérature de langue française – époques, courants, auteurs

744-9

LA LITTÉRATURE DE LANGUE FRANÇAISE – époques, courants, auteurs

272 s.

• des introductions sur les époques et les courants ­littéraires • des présentations d’auteurs • des illustrations et notes explicatives • un glossaire des notions littéraires • un index des noms de personnes. · 41 ·

français


Italienska för gymnasiet allt-i-ett liv, språk, kultur Comunicare 1 och Comunicare 2 är två heltäckande läromedel i italienska, steg 1 och steg 2 på gymnasiet eller motsvarande inom vuxenutbildningen (A1–B1 GERS). Man lär sig att samtala om olika ämnen i vardagli­ ga situationer, läsa enklare texter samt skriva kor­ tare och längre meddelanden. Comunicare beskriver även vardagsliv, levnadssätt och traditioner i Italien. Comunicare 1 och Comunicare 2 är två allt-i-ett-­ böcker inklusive ljud (mp3-cd och ljud på webb­ platsen). Böckerna innehåller åtta avsnitt vardera plus mini­grammatik med övningar, facit och ord­ listor. Grammatikdelarna ger en kort översikt över ­italiensk grammatik. Övningar i uttal och betoning finns genomgående i böckerna. Comunicare-böcker­ na är rikt illustrerade, vilket underlättar förståelsen för dialoger, fakta­texter och övrigt innehåll. Via webbplatsen finns det möjlighet till ytter­ligare inlärning och repetition med hjälp av både inter­ aktiva övningar och ljudövningar. Där finns även ­pdf:er med extra­övningar anpassade till varje ­kapitel. Comunicare – italienska för gymnasiet Författare Donatella Prete & Pierangelo Sassola 673-2

Comunicare 1 (bok inkl. ljud)

156 s.

664-0

Comunicare 2 (bok inkl. ljud)

175 s.

www.comunicare.se

italienska

· 42 ·


Läromedel i polska Rena rama nygrekiskan POLSKA Nybörjar- och fortsättningsmaterial i polska för vuxna. Läromedlet Polska 1 omfattar 20 avsnitt som innehåller text, styckeordlista, grammatik och övningar av olika slag. Texterna behandlar vardags­ situationer och ger ett användbart basordförråd. Polska 2 är en allt-i-ett-bok som dessutom ger en ­inblick i polskt samhällsliv och polsk kultur. Varje del motsvarar ungefär två terminers studier i studiecirkel. Ljudet finns på nätet. LÄTT NYGREKISKA Lätt nygrekiska lämpar sig för studiecirklar, men även för självstudier. Lätt nygrekiska vänder sig till nybörjare som först och främst vill lära sig alfabetet och vanliga fraser och uttryck. Textböckernas avsnitt innehåller dia­ loger, berättande texter, övningar och uttals­träning. Ytterligare övningar finns i övningsböckerna. NYGREKISKA Nygrekiska 1 och Nygrekiska 2 är ett nybörjar- och fortsättningsmaterial för studiecirklar och själv­ studier i nygrekiska. Nygrekiska 1 ger eleven tillräckliga kunskaper för att kunna delta i ett vardagssamtal och klara sig i van­ liga turistsituationer. Nygrekiska 2 bygger vidare på kunskaperna från ny­ börjarboken och ger dessutom en glimt av seder och bruk, helger och högtider i det grekiska samhället.

· 43 ·

Lätt nygrekiska Författare Georgios Ioannidis 552-0

Lätt nygrekiska 1 lärobok

96 s.

553-7

Lätt nygrekiska 1 övningsbok

62 s.

567-4

Lätt nygrekiska 1 cd audio

583-4

Lätt nygrekiska 2 lärobok

96 s.

584-1

Lätt nygrekiska 2 övningsbok

96 s.

585-8

Lätt nygrekiska 2 cd audio

Nygrekiska Författare Georgios Ioannidis & Ann Lindvall – se www.folkuniversitetetsforlag.se

www.nygrekiska.se Polska Författare Joanna Nicklasson-Mlynarska 556-8

Polska 1 textbok

172 s.

453-0

Polska 1 arbetsbok

58 s.

454-7

Polska 1 facit

16 s.

Lyssna på nätet – polska1.se 676-3

Polska 2 (allt-i ett-bok med ljud)

186 s.

www.polska1.se + www.polska2.se

Europa


Språk så in i Norden Finska och danska

FINSKA FÖR NYBÖRJARE Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare. Böckerna omfattar tolv avsnitt var och ­innehåller korta dialoger, ord- och frasförråd, elementära ­grammatiska moment, övningar samt repetition. För den intresserade finns även ett avsnitt i Finska för nybörjare 1 om det finska språket: ursprung och utveckling, struktur, skillnader i tal- och skriftspråk, uttal. Facit och alfabetisk ordlista ingår i böckerna. Ljudet finns på nätet: www.finskafornyborjare.se VÄGAR TILL DANSKA SPRÅKET Vägar till danska språket vänder sig till den som via studier i grammatik och uttal vill lära sig dans­ ka. Bokens genomgång av språkförståelse, uttal och grammatik bygger på skillnaderna mellan det svens­ ka och danska språket. Problemområden lyfts fram, förklaras och sammanfattas i ett antal tumregler. Genom att lyssna till texterna övar man upp för­ mågan att lättare förstå och tala danska. Lyssna ­direkt på nätet – www.vagartilldanskaspraket.se

Norden

· 44 ·

Finska för nybörjare Författare Eeva Haapalehto 499-8

Finska för nybörjare 1 lärobok

467-7

Finska för nybörjare 1 cd

634-3

Finska för nybörjare 2 lärobok

96 s.

91 s.

Ljudet finns på nätet.

www.finskafornyborjare.se Vägar till danska språket Författare Maj Holm Svensson 615-2

Textbok

128 s.

621-3

Övningsbok

142 s.

Facit finns på nätet.

99 s.

596-4

Cd audio

www.vagartilldanskaspraket.se


Upptäck hela världen

JAPANSKA FÖR NYBÖRJARE Japanska för nybörjare vänder sig till studerande i vuxenundervisning eller på gymnasiet. Boken lär ut talad japanska i vanliga vardagssituationer, både det formella, artiga språket och det familjära. I läromedlet arbetar man med hörförståelse, läsför­ ståelse samt muntlig och skriftlig färdighet. Boken omfattar 13 avsnitt med dialoger och texter. De japanska skriftsystemen lär man sig successivt genom att läsa texter på japanska. De flesta texter är också transkriberade. Foton och faktatexter om ­Japans geografi, kultur och seder ger en god bild av det japanska samhället. KINESISKA FÖR NYBÖRJARE Kinesiska för nybörjare riktar sig till studerande på gymnasienivå eller annan vuxenundervisning. Boken innehåller tio avsnitt med texter som behand­ lar vardagsliv och nöjen. Både hör- och läsförståelse tränas, liksom muntlig och skriftlig färdighet. Språk­ inlärningen kompletteras med fristående texter om kinesisk kultur. THAI Thai är en nybörjarbok i thai för vuxna. Boken ger tillräckliga kunskaper för att man ska klara sig i de flesta vardagssituationer som besökare i Thailand. Boken innehåller tio avsnitt med korta dialoger och övningar av olika slag. Dessutom finns en utförlig presentation av språket och ljudsystemet och text­er om Thailands historia, religion, statsskick och um­ gängesregler. Boken lär ut talspråket – texterna är därför transkriberade till det latinska alfabetet. · 45 ·

Japanska för nybörjare Författare Adam Beije 661-9

Textbok

593-3

Cd audio (eller lyssna på nätet)

192 s.

www.japanskafornyborjare.se Kinesiska för nybörjare Författare Chengyu Wang & Xuenan Wang Fredengren 631-2

Textbok (inkl. cd)

165 s.

www.kinesiskafornyborjare.se Thai Författare Hans Johansson & Tomas Larsson 482-0

Lärobok för nybörjare

526-1

Cd audio (eller lyssna på nätet)

96 s.

www. thaifornyborjare.se

Asien


Arabiska & turkiska för nybörjare ARABISKA FÖR NYBÖRJARE Arabiska för nybörjare ger en introduktion till mo­ dern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande, eller för dem som plane­ rar att arbeta eller resa i arabvärlden. Boken består av tjugo avsnitt som innehåller kom­ munikativa lästexter, dialoger och övningar. Två avsnitt presenterar islam och beskriver umgänges­ former i arabvärlden med nyttiga fraser för olika till­ fällen. Sist i boken finns en kortfattad grammatik. Separat facit med ordlista finns att beställa. Boken innehåller ett rikt bildmaterial. TURKISKA Turkiska 1 vänder sig främst till den som snabbt vill kunna använda det talade vardagsspråket. Boken kan användas både vid självstudier och i studiecirk­ lar. Varje kapitel består av korta dialoger samt munt­ liga och skriftliga övningar. Genom korta faktatexter på svenska får man en inblick i seder och bruk. Sist i boken finns en grammatisk översikt, alfabetisk ord­ lista (turkisk-svensk och svensk-turkisk) samt facit. Turkiska 2 bygger vidare på kunskaperna från första delen. Bokens tio kapitel tar upp ämnen såsom bo­ städer, släktförhållanden, yrkesliv och kultur. Arabiska för nybörjare Författare Birgitta Jungbeck & Mounir Obeid 690-9

Textbok

686-2

Cd audio (eller lyssna på nätet)

371-7

Facit & ordlista

212 s.

115 s.

www.arabiskafornyborjare.se Turkiska Författare Ann Lindvall & Janine Sages 633-6

Turkiska 1 textbok

575-9

Turkiska 1 cd audio

618-3

Turkiska 2 textbok

619-0

Turkiska 2 cd audio

199 s.

220 s.

www.turkiska.nu

världen

· 46 ·


Så här beställer du Ring oss på telefon 046-14 87 20. Skicka e-post till order@folkuniversitetetsforlag.se Beställ via www.folk­universitetetsforlag.se Eller kontakta din läromedelsdistributör.


Köpvillkor för skola & bokhandel Direkt från Folkuniversitetets förlag har avtalskunder möjlighet att handla. Med avtalskunder menas skolor, utbildningsföretag, återförsäljare, bokhandlare och andra företag som har en överenskommelse med Folkuniversi­ tetets förlag om att kunna köpa direkt från oss. Privatper­ soner hänvisas till bokhandeln för köp. Länkar till olika internetbokhandlare finns på vår webbplats.

Om en leverans är felaktig i något annat avseende ska anmärkning om detta göras till Folkuniversitetets förlag snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen. Even­ tuellt återsändande får endast ske efter godkännande av förlaget, som även ger besked om hur återsändande ska ske. Fraktkostnaden för sådan retur betalas av Folkuni­ versitetets förlag.

Köpvillkor

Returer

Leveranser till förlagsnettopris (f-pris) sker direkt från förlaget till återförsäljare, statliga och kommunala skolor, erkända studieförbund samt efter förlagets bedömning i varje enskilt fall till andra organisationer och företag som bedriver organiserad utbildning. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive moms, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för fakturering och rabattsättning. Med en order avses en samlad beställning för leverans till en adressat vid ett till­ fälle. Rabattens storlek är beroende av ordervärdet. Till privatpersoner och elever säljs förlagets läromedel endast via återförsäljare, d.v.s. lokala bokhandlar och inter­ netbokhandlare. Priserna sätts då av återförsäljaren.

Retur av böcker kan ske inom tre månader från faktura­ datum. Returnerade varor som är felfria och omärkta krediteras till f-pris minus 25 % hanteringskostnad. Retur­ frakten betalas av köparen. Retur av cd-skivor, digitala läromedel och datorprogram medges inte. Det åligger kun­ den att styrka att inköp skett under den angivna perioden genom att med varorna bipacka faktura eller följesedel.

Rabatt Ordervärde 0–9.999 10.000–14.999 15.000–19.999 20.000–24.999 25.000–49.999 50.000–99.999 100.000–

Rabatt % 0 2 3 4 5 7 9

Datorprogram Vid köp av datorprogram gäller utöver ovan också Folk­ universitetets förlags allmänna avtalsvillkor för nyttjande av datorprogram inom undervisningsområdet. Dessa över­ sänds i samband med köp eller efter anmodan.

Kommentarer

Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum. Om betalning inte er­ läggs inom föreskriven tid, är förlaget berättigat att debite­ ra dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelse­ avgift för nuvarande 50 SEK.

Köpvillkor

Folkuniversitetets förlag c/o Postpac Maskingatan 6 274 30 SKURUP

Lärare har möjlighet att direkt från förlaget köpa ensta­ ka exemplar. Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt. Betalningsvillkor: Kontant genom insättning till vårt plusgiro eller mot postförskott. Vissa kategorier av böcker säljs inte som lärarexemplar, till exempel fristående lärar­ handledningar och liknande.

För att underlätta expediering kan artikelnummer eller ISBN-nummer anges på beställningen. Ingen orderavgift uttas för order inom Sverige. För leveranser till utlandet (utom Norden) utgår en orderavgift på 60 SEK. Frakten be­ talas alltid av köparen, alltså även vid restleveranser.

Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mot­ tagandet. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart göra anmälan om denna till transportföre­ taget. Om något kolli saknas ska detta anges på frakt­ sedeln, innan kvittens sker.

Returer skickas som brev eller paket till

Lärarexemplar

Frakt och orderavgift

Skador och felaktiga leveranser

Returadress

Restnoterade artiklar medräknas i ordervärdet och debi­ teras ursprungsorderns rabatt vid leveransen. Beställda ar­ tiklar, som ännu ej utkommit och som ej beräknas utkom­ ma inom sex månader, medräknas dock ej i ordervärdet.

Beställningar Folkuniversitetets förlag Box 2116 220 02 Lund Telefon: 046-14 87 20 E-post: order@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

· 48 ·


Vi kan språk Folkuniversitetets förlag


Folkuniversitetets förlag Box 2116, 220 02 Lund Telefon: 046-14 87 20 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se folkuniversitetetsforlag.se Följ/gilla oss på Facebook!