Advertisement
The "Consell Comarcal d'Osona" user's logo

Consell Comarcal d'Osona

Vic, Spain

www.ccosona.cat

El Consell Comarcal d’Osona és un òrgan administratiu supramunicipal que agrupa i ofereix serveis als 51 municipis de la comarca d’Osona i als seus més de 150.000 habitants. Treballem amb una visió estratègica del territori, defensant els interessos de la comarcal i els seus més de 150.000 habitants. Entre els serveis del Consell Comarcal figuren serveis socials, d’habitatge, d’educació, de transport i menjadors escolars, de recollida i tractament de residus, de sanejament, control i prestació d’aigua i control de depuradores, de Joventut, Cultura, Consum, integració de persones nouvingudes o Turisme, per citar només alguns exemples. Impulsem, participem i desenvolupem projectes i plans diversos, com els plans de camins o de purins, sempre de forma coordinada amb els municipis i atenent a les seves demandes i necessitats reals.

Publications

Nadal a Osona 2017


December 14, 2017

Al costat de les persones


February 21, 2017