Page 1

DIRECTORI COMARCAL MANDAT 2011-2015

www.ccosona.cat


Directori Comarcal, mandat 2011-2015 2a edició Consell Comarcal d’Osona C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5, 3a planta. Edifici El Sucre, 08500 VIC Telèfon: 938 832 212 | Fax: 938 895 632 A/e: informa@ccosona.cat | Web: http://www.ccosona.cat


PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ Teniu a les vostres mans el Directori comarcal de l’actual legislatura. Volem que aquest document sigui una eina útil per a totes les persones i entitats que tenen una relació directa amb la institució. Hi trobareu tota la informació que fa referència al Consell Comarcal d’àmbit tècnic i representatiu així com la principal informació de cada un dels 51 municipis de la comarca. A més, també podreu disposar d’aquesta informació actualitzada periòdicament mitjançant una aplicació en línia en el web del Consell. En els darrers anys s’ha posat de manifest la necessitat d’obrir les institucions a la ciutadania i que les diferents administracions treballem de forma coordinada per tal d’evitar duplicitats i optimitzar els recursos públics. Un cop acceptada per tots aquesta necessitat, és hora de posar-la en pràctica. Així, doncs, entenem que aquest és un instrument per explicar qui som, com som i què fem. També per posar-nos a la vostra disposició i a la de tota la ciutadania complint així amb el principi de proximitat i accessibilitat. La nostra essència com a Consell ha de ser prestar serveis i donar resposta als problemes dels ajuntaments i de la ciutadania de la comarca. I el nostre propòsit durant aquests 4 anys serà prestar més serveis, principalment aquells que avui recauen sobre els municipis més petits els quals no tenen la capacitat tècnica ni econòmica per a desenvolupar-los de forma individual. Posem-nos a treballar. Ja sabeu on trobar-nos. Tot l’equip humà del Consell Comarcal d’Osona restem al vostre servei i a la vostra disposició.

Joan Roca i Tió President Vic (Osona), març de 2012

www.ccosona.cat

3


4

Consell Comarcal d’Osona


MEMBRES DEL PLE COMARCAL PER GRUPS

6

MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE (CCP)

7

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I RÈGIM INTERN

8

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

8

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNICACIONS I NOVES TECNOLOGIES

9

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

9

ORGANIGRAMA POLÍTIC ÒRGANS

10 | 11

ORGANIGRAMA POLÍTIC DELEGACIONS

12 | 13

REPRESENTANTS ALS ÒRGANS I ENS COL·LEGIATS

14 | 17

ORGANIGRAMA TÈCNIC

18 | 19

DIRECTORI CONTACTES CCO

20 | 21

MUNICIPIS D’OSONA

22 | 41

MITJANS DE COMUNICACIÓ

42 | 43

MAPA D’OSONA

44 | 45

ENS VINCULATS AL CCO

ÍNDEX

ÍNDEX

46

www.ccosona.cat

5


MEMBRES DEL PLE COMARCAL PER GRUPS Sessions ordinàries: darrer dimecres de l’últim mes de cada trimestre natural, a les 19.00 h. Grup comarcal de Convergència i Unió (CiU) President: Joan Roca Tió Vicepresident 1r.: Manel Romans Sànchez Carles Banús Puigivila Salvador Baroy Sànchez Portaveu suplent: Francesc Xavier Farrés Fabré Portaveu: Josep M. Masramon Falgueras Maribel Matas Babón Eudald Parcerisas Camprubí M. Mercè Puntí Sañé Josep Rovira Parés Antoni Serrat Callís Marc Verdaguer Montanyà Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) Vicepresident 2n.: Jordi Serra Macià Portaveu: Jordi Casals Prat Elisabet Ferreres Vergés Portaveu suplent: Joan López Carol Jaume Mas Coll Pere Molist Bover Ramon Paret Móra Òscar Pitarch Mas Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM) Vicepresident 3r.: Miquel Arisa Coma M. Milagros Martínez Adan Portaveu suplent: Jacint Raurell Bernadà Joan Sadurní Camps Portaveu: Sergi Vilamala Bastarras Grup comarcal d’Independents d’Osona (IDO) Portaveu: Carles Baronet Aldabó Portaveu suplent: Anna Magem Marsó Pere Medina Serrahima Grup comarcal Plataforma per Catalunya Portaveu: Josep Anglada Rius Portaveu suplent: Antoni Sànchez Gueldos Grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EUiA-EPM) Roser Mas Illamola Grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) Liliana Vilanova Orriols

6

Consell Comarcal d’Osona


Sessions ordinàries: segon dimecres de cada mes a les 19.00 h. President: Consellers:

Joan Roca Tió Manel Romans Sànchez Jordi Serra Macià Miquel Arisa Coma Josep M. Masramon Falgueras Elisabet Ferreres Vergés Sergi Vilamala Bastarras F. Xavier Farrés Fabré Joan López Carol

A proposta del president, hi podran assistir en qualitat de convidats, amb veu però sense vot, els consellers i conselleres següents: Carles Baronet Aldabó Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols

www.ccosona.cat

MEMBRES DEL PLE COMARCAL PER GRUPS I DE LA CCP

MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE (CCP)

7


COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I RÈGIM INTERN Sessions ordinàries: a les 18.30 h dels dimecres de cada trimestre natural corresponents a la setmana anterior a la celebració del Ple comarcal. Àmbit material d’actuació: la consulta, l’estudi i l’emissió d’informes i propostes determinats en els àmbits competencials següents: · Urbanisme, infraestructures i residus · Pla de purins · Cicle de l’aigua · Medi ambient · Pla de camins · Pagesia i desenvolupament rural · Règim Intern · Hisenda Membres amb veu i vot President: Manel Romans Sànchez Consellers: Antoni Serrat Callís Jaume Mas Coll Jacint Raurell Bernadà Pere Medina Serrahima Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols Membres amb veu i sense vot Josep Maria Masramon Falgueras Ramon Paret Móra Joan Sadurní Camps

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES Sessions ordinàries: a les 18.00 h dels dimecres de cada trimestre natural correponents a la setmana anterior a la celebració del Ple comarcal. Àmbit material d’actuació: La consulta, l’estudi i l’emissió d’informes i propostes determinats en els àmbits competencials següents: · Benestar Social · Acollida i integració · Educació · Joventut · Esports · Cultura i formació permanent Membres amb veu i vot President: Jordi Serra Macià Consellers: F. Xavier Farrés Fabré Elisabet Ferreres Vergés Maria Milagros Martínez Adan Anna Magem Marsó Antoni Sánchez Gueldos Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols

8

Consell Comarcal d’Osona

Membres amb veu i sense vot Josep M. Masramon Falgueras Joan López Carol Joan Sadurní Camps


Sessions ordinàries: a les 17.30 h dels dimecres de cada trimestre natural correponents a la setmana anterior a la celebració del Ple comarcal. Àmbit material d’actuació: La consulta, l’estudi i l’emissió d’informes i propostes en els àmbits competencials següents: · Promoció econòmica i cooperació · Comunicació i noves tecnologies · Servei d’assessorament a municipis · Turisme · Habitatge Membres amb veu i vot President: Miquel Arisa Coma Consellers: Carles Banús Puigivila Oscar Pitarch Mas Sergi Vilamala Bastarras Carles Baronet Aldabó Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols Membres amb veu i sense vot Josep Maria Masramon Falgueras Jordi Casals Prat Maria Milagros Martínez Adan

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES Sessions: dues sessions anuals que coincideixen el mateix dia que la Comissió informativa de Medi Ambient, Territori i Règim intern dels mesos de març i juny. Àmbit material d’actuació: l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació i en tot cas el determinat per la seva normativa reguladora. Membres President:

Manel Romans Sànchez Ramon Paret Móra Joan Sadurní Camps Carles Baronet Aldabó Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols

www.ccosona.cat

COMISSIONS INFORMATIVES I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNICACIONS I NOVES TECNOLOGIES

9


ORGANIGRAMA POLÍTIC ÒRGANS

PLE

CONSELL D’ALCALDES D’OSONA President: Jordi Serra Macià

COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

PRESIDENT Joan Roca Tió

GERENT Anna Seijas Vila

President: Joan Roca Tió Amb veu i vot: Manel Romans Sànchez Jordi Serra Macià Miquel Arisa Coma Josep M. Masramon Falgueras Elisabet Ferreres Vergés Sergi Vilamala Bastarras F. Xavier Farrés Fabré Joan López Carol Amb veu i sense vot: Carles Baronet Aldabó Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols

10

Consell Comarcal d’Osona

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

President: Manel Romans Sànchez Ramon Paret Móra Joan Sadurní Camps Carles Baronet Aldabó Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols


Primer: Segon: Tercer:

Manel Romans Sànchez Jordi Serra Macià Miquel Arisa Coma

COMISSIONS INFORMATIVES

DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I RÈGIM INTERN

DE SERVEIS A LES PERSONES

DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNICACIONS I NOVES TECNOLOGIES

President: Manel Romans Sànchez

President: Jordi Serra Macià

President: Miquel Arisa Coma

Amb veu i vot: Antoni Serrat Callís Jaume Mas Coll Jacint Raurell Bernadà Pere Medina Serrahima Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols

Amb veu i vot: F. Xavier Farrés Fabré Elisabet Ferreres Vergés M. Milagros Martínez Adan Anna Magem Marsó Antoni Sánchez Gueldos Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols

Amb veu i vot: Carles Banús Puigivila Òscar Pitarch Mas Sergi Vilamala Bastarras Carles Baronet Aldabó Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols

Amb veu i sense vot: Josep M. Masramon Falgueras Ramon Paret Móra Joan Sadurní Camps

Amb veu i sense vot: Josep M. Masramon Falgueras Joan López Carol Joan Sadurní Camps

Amb veu i sense vot: Josep M. Masramon Falgueras Jordi Casals Prat M. Milagros Martínez Adan

Àmbit temàtic: · Urb., infraestructures i residus · Pla de purins · Cicle de l’Aigua · Medi Ambient · Pla de camins · Pagesia i desenvolupament rural · Règim intern · Hisenda

Àmbit temàtic: · Benestar Social · Acollida i integració · Educació · Joventut · Esports · Cultura i Formació permanent

Àmbit temàtic: · Promo. Econ. i Cooperació · Oficina del Consumidor · Comunicació i Noves Tecno. · Servei Assessorament a municipis · Turisme · Habitatge

www.ccosona.cat

ORGANIGRAMA POLÍTIC ÒRGANS

VICEPRESIDENTS

11


ORGANIGRAMA POLÍTIC DELEGACIONS PRESIDENT Joan Roca Tió

12

VICEPRESIDENT 1R.

VICEPRESIDENT 2N.

Àrea de Medi Ambient, Territori i Règim intern Manel Romans Sànchez

Àrea de Serveis a les persones Jordi Serra Macià

Cicle de l’Aigua i Infraestructures Jaume Mas Coll

Atenció a les persones Elisabet Ferreres Vergés

Pagesia Eudald Parcerisas Camprubí

Educació M. Mercè Puntí Sañé

Consell Comarcal d’Osona


Àrea de Promoció econòmica, Comunicacions i Noves tecnologies Miquel Arisa Coma

Comunicacions i Noves tecnologies Carles Banús Puigivila Promoció econòmica M. Milagros Martínez Adan

CONSELLERS DE GOVERN Joan Roca Tió Manel Romans Sànchez Jordi Serra Macià Miquel Arisa Coma Josep Anglada Dorca Carles Banús Puigivila Salvador Baroy Sànchez Jordi Casals Prat F. Xavier Farrés Fabré Elisabet Ferreres Vergés Joan López Carol M. Milagros Martínez Adan Jaume Mas Coll Josep M. Masramon Falgueras Maribel Matas Babón Pere Molist Bover Eudald Parcerisas Camprubí Ramon Paret Móra Òscar Pitarch Mas M. Mercè Puntí Sañé Jacint Raurell Bernadà Josep Rovira Parés Joan Sadurní Camps Antoni Serrat Callís Marc Verdaguer Montanyà Sergi Vilamala Bastarras

www.ccosona.cat

ORGANIGRAMA POLÍTIC DELEGACIONS

VICEPRESIDENT 3R.

13


REPRESENTANTS ALS ÒRGANS I ENS COL·LEGIATS Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí Innovacc Eudald Parcerisas Camprubí Associació pel Desenvolupament Integral de la comarca d'Osona Joan Roca Tió Associació Rutes del Romànic Vic - Ripoll - Sant Joan de les Abadesses Sergi Vilamala Bastarras Associació Innofoc M. Milagros Martínez Adan Comissió de coordinació del conveni amb la Federació d’ADF’s d’Osona Anna Seijas Vila Comissió de seguiment del conveni amb Gesfer Joan Roca Tió Anna Seijas Vila Comissió de seguiment del conveni amb la Universitat de Vic Anna Seijas Vila Comitè coordinador del condicionament museogràfic de Sant Pere de Casserres Maribel Matas Babón Elisabet Ferreres Vergés Comitè de seguiment del conveni amb l’Ajuntament de Vic i la UOC Anna Seijas Vila Comunitat de Propietaris Edifici El Sucre Jaume Manau Terrés Consell Assessor de la Fundació Universitària Balmes Joan Roca Tió Consell Assessor de Sant Pere de Casserres President: Joan Roca Tió Vocals: Miquel Arisa Coma Elisabet Ferreres Vergés Maribel Matas Babón Pere Medina Sarrahima Ramon Isern Serrabasa Jordi Espona Arumí o Francesc X. Contijoch Terradellas Antoni Pladevall Font Josep Baulenas Piella Anna Seijas Vila Josep Saigí Grau Consell Assessor en matèria de drogodependències President: Jordi Casals Prat Vocals: F. Xavier Farrés Fabré M. Milagros Martínez Adan Consell Assessor en matèria de joventut d'Osona President: Jordi Casals Prat Vicepresident: Josep Rovira Parés Vocals: F. Xavier Farrés Fabré Carles Baronet Aldabó Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols

14

Consell Comarcal d’Osona


REPRESENTANTS ALS ÒRGANS I ENS COL·LEGIATS

Consell Assessor en matèria de museus de la comarca d'Osona President: Joan López Carol Vicepresident: M. Milagros Martínez Adan Vocals: Maribel Matas Babón Carles Baronet Aldabó Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny Josep M. Masramon Falgueras Consell Econòmic i Social de la comarca d’Osona (Ple) President: Joan Roca Tió Vocals: Ramon Paret Móra M. Milagros Martínez Adan Anna Magem Marsó Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols Consell Econòmic i Social de la comarca d’Osona (Comissió Executiva) President: Joan Roca Tió Vocals: Ramon Paret Móra M. Milagros Martínez Adan Anna Magem Marsó Consell Esportiu d'Osona Òscar Pitarch Mas (que es nomena per a la Junta Directiva) Josep Rovira Parés Joan Sadurní Camps Consorci Alba -Ter Salvador Baroy Sánchez M. Mercè Puntí Sañé Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura Manel Romans Sànchez Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges Manel Romans Sànchez Consorci del Govern Territorial de la Salut d’Osona F. Xavier Farrés Fabré Consorci d’Osona de Serveis Socials Jordi Serra Macià Consorci Local i Comarcal de Comunicació Carles Banús Puigivila Consorci per a la gestió dels residus urbans d'Osona Manel Romans Sànchez Miquel Arisa Coma Consorci per a la normalització lingüística M. Mercè Puntí Sañé Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès Josep M. Masramon Falgueras Òscar Pitarch Mas Creu Roja a Osona Pere Molist Bover Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal d'Osona Josep Anglada Dorca Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Joan Roca Tió

www.ccosona.cat

15


Fundació privada Areté Elisabet Ferreres Vergés Fundació privada Consell Esportiu d'Osona Òscar Pitarch Mas Fundació privada Festival Internacional de Música de Cantonigròs Jordi Serra Macià Fundació privada Osona Gastronomia Joan Roca Tió Observatori del Mercat de Treball d’Osona Miquel Arisa Coma Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d'Osona President: Joan Roca Tió Vocals: Manel Romans Sànchez Miquel Arisa Coma Marc Verdaguer Montanyà Ramon Paret Móra Pere Molist Bover Anna Magem Marsó Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols Osona Impuls, SL (Junta General) President: Joan Roca Tió Vocals: M. Milagros Martínez Adan Sergi Vilamala Bastarras Osona Impuls, SL (Consell d’Administració) Vocal amb vot: M. Milagros Martínez Adan Vocal sense vot: Sergi Vilamala Bastarras Osona Impuls, SL (Comissió executiva) Vocal: M. Milagros Martínez Adan Osona Turisme President: Sergi Vilamala Bastarras Vocal: Salvador Baroy Sànchez Patronat d'Estudis Osonencs Marc Verdaguer Montanyà Regió Sanitària Centre Jordi Serra Macià Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar de la Diputació de Barcelona M. Milagros Martínez Adan Alfons González Fernández REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL EN LES EMPRESES MIXTES PARTICIPADES: Aigües d'Osona, SA Joan Roca Tió Jaume Mas Coll Depuradores d'Osona, SL Joan Roca i Tió, (que es nomena per a la Junta General) Antoni Serrat Callís Anna Seijas Vila Josep Saigí Grau Valentí Costa Casademunt

16

Consell Comarcal d’Osona


NOMENAMENTS EFECTUATS PER RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA: Comissió de Gestió del Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona Elisabet Ferreres Vergés Comissió de seguiment del conveni amb l’Agència de Protecció de la Salut Elisabet Ferreres Vergés Comissió mixta del conveni amb la Diputació de Barcelona pel servei de recaptació Manel Romans Sànchez Miquel Arisa Coma Comissió paritària de seguiment dels convenis de personal Joan Roca Tió Anna Seijas Vila Montserrat Magariño Hernández Albert Trabal Campdelacreu Rosa Altimiras Rovira Consell Assessor d'Immigració Joan Roca Tió Consell Consultiu de la Gent Gran d'Osona President: Joan Roca Tió Vicepresident: Joan López Carol Fundació privada Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona President: Joan Roca Tió Ponència comarcal d'avaluació ambiental Joan Roca Tió Ponència tècnica en matèria d’assistència tècnica per a la tramitació d’expedients subjectes a la LIIAA Eudald Parcerisas Camprubí Ponència tècnica en matèria d’assistència tècnica per a la tramitació d’expedients subjectes a l’autorització sanitària municipal d’establiments minoristes de carn F. Xavier Farrés Fabré Ponència tècnica en matèria d’assistència tècnica per a la tramitació de sol·licituds d’adequació d’activitats ramaderes Eudald Parcerisas Camprubí

www.ccosona.cat

REPRESENTANTS ALS ÒRGANS I ENS COL·LEGIATS

Recollida de Residus d'Osona, SL Joan Roca Tió, (que es nomena per a la Junta General) Jordi Serra Macià Miquel Arisa Coma Antoni Serrat Callís (vocal i director executiu) Josep Saigí Grau Valentí Costa Casademunt

17


ORGANIGRAMA TÈCNIC

SECRETARIA I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS

INTERVENTOR Josep Saigí

SERVEIS RELACIONATS AMB L’ATENCIÓ A LES PERSONES

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS TÈCNICS

GERENT Anna Seijas

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS

SECRETARI Jaume Manau

SECRETARIA PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

18

Consell Comarcal d’Osona


Àmbit tèmatic: · Asistència local · Secretaria General · Recepció · Règim Intern · Registre general · Agència de l’Energia

Maria Ferrer Ramon Rovira Gil Salvans Romà Serrarols Rosa Soler Ariadna Sunyer

Cap d’Àrea: Anna Mayans Esther Alberch Rosa Altimiras Sandra Fumaña Fina Presseguer Mireia Rosés Anna Rufí

Montse Sabadell Jordi Valldeoriola

Cap d’Àrea: Josep Rovira Muntsa Badia Ramon Compte Anna Costa Eva Masramon Pere Parés Gemma Preseguer

· Turisme · Arxiu Comarcal

Joan Quintana Anna Riera Miquel Rodríguez Albert Trabal

Àmbit tèmatic: · Pla de Purins · Cicle de l’Aigua · Medi Ambient · Pla de Camins · Paresia i desenv. rural · Residus · Protecció Civil · Informàtica i Tecnologies de la informació

Marta Vila Imma Vilar Montse Vilaró

Àmbit tèmatic: · Comptabilitat · Promoció econòmica · Cooperació · Oficina del Consumidor · Ponència Ambiental · Abocaments · Habitatge i PUOSC

Cap d’Àrea: Valentí Costa Josep Baulenas Albert Canudas Mercè Castell Alfons González Montserrat Magariño Jordi Mauri

Àmbit tèmatic: · Benestar Social · Acollida i integració · Cooperació · Educació i formació permanent · Joventut · Esports · Cultura

ORGANIGRAMA TÈCNIC

Cap d’Àrea: Jaume Manau

Loreto Puntí

www.ccosona.cat

19


DIRECTORI CONTACTES CCO PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIES I CONSELLERIES Nom i cognoms

Departament

a/e

Telèfon

Joan Roca Tió

Presidència

presidencia@ccosona.cat

938 834 115

Manel Romans Sànchez

Vicepresidència primera

mromanss@ccosona.cat

938 834 115

Jordi Serra Macià

Vicepresidència segona

jserram@ccosona.cat

938 834 115

Miquel Arisa Coma

Vicepresidència tercera

marisac@ccosona.cat

938 834 115

Carles Banús Puigvila

Comunicacions i Noves tecnologies cbanusp@ccosona.cat

938 834 115

Elisabet Ferreres Vergés

Atenció a les persones

938 834 115

eferreresv@ccosona.cat

Jaume Mas Coll

Cicle de l'Aigua i Infraestructures

jmasc@ccosona.cat

938 834 115

M. Milagros Matínez Adan

Promoció econòmica

mmartineza@ccosona.cat

938 834 115

Eudald Parcerisas Camprubí

Pagesia

eparcerisasc@ccosona.cat

938 834 115

M. Mercè Puntí Sañé

Educació

mpuntis@ccosona.cat

938 834 115

GERÈNCIA Nom i cognoms

Departament

a/e

Anna Seijas Vila

Gerència

gerencia@ccosona.cat

Loreto Puntí Comas

Secretaria de Presidència-Gerència lpuntic@ccosona.cat

Telèfon 938 834 115 938 834 115

SECRETARIA I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS Nom i cognoms

Departament

a/e

Jaume Manau Terrés

Cap d’Àrea

Joan Canó Pol

Agència Local de l’Energia d’Osona jcanop@ccosona.cat

jmanaut@ccosona.cat

Telèfon 938 834 116 938 834 120

Gil Salvans Muns

Agència Local de l’Energia d’Osona gsalvansm@ccosona.cat

938 834 120

Rosa Soler Casademunt

Atenció telefònica

938 832 212

rsolerc@ccosona.cat

Maria Ferrer Caritx

Recepció

mferrerc@ccosona.cat

938 832 212

Ariadna Sunyer Anglada

Recepció

asunyera@ccosona.cat

938 832 212

Ramon Rovira Lorenzo

Secretaria general

rroviral@ccosona.cat

938 834 116

Romà Serrarols Soldevila

Secretaria general

rserrarolss@ccosona.cat

938 834 117

SERVEIS RELACIONATS AMB L’ATENCIÓ A LES PERSONES Nom i cognoms

20

Departament

a/e

Telèfon

Anna Mayans Masoliver

Cap d’Àrea

amayansm@ccosona.cat

938 834 123

Mireia Rosés Noguer

Acollida i integració

mrosesn@ccosona.cat

938 832 846

Josep Torrentgenerós

Acollida i integració i Mediació comunitària

smc@ccosona.cat

938 832 846

Bouarfa Aharrou

Acollida i integració

baharrou@ccosona.cat

938 832 846

Fina Presseguer Etxebarria

Arxiu Comarcal

acosona.cultura@gencat.cat

938 833 404

Angelina Verdaguer Tarrés

Arxiu Comarcal

acosona.cultura@gencat.net

Anna Rufí Vilà

Benestar Social

arufiv@ccosona.cat

938 834 126

Esther Alberch Oliver

Cultura

ealbercho@ccosona.cat

938 814 697

Rosa Altimiras Rovira

Joventut

raltimirasr@ccosona.cat

938 834 124

Montse Sabadell Carles

Ensenyament

msabadellc@ccosona.cat

938 834 123

jvalldeoriolar@ccosona.cat

Jordi Valldeoriola Roquet

Ensenyament

Densi Barrero Roqué

Servei Comarcal de Català d'Osona osona@cpnl.cat

938 834 127

Sandra Fumaña Casals

Turisme

938 851 715

Consell Comarcal d’Osona

sfumanya@osonaturisme.cat

938 834 124


MEDI AMBIENT I SERVEIS TÈCNICS Departament

a/e

Telèfon

Josep Rovira Plarromaní

Cap d’Àrea

Eva Masramon Martín

Cicle de l’Aigua

jrovirap@ccosona.cat emasramonm@ccosona.cat

938 814 696

Gemma Preseguer Salarich

Cicle de l’Aigua

gpresegguers@ccosona.cat

938 814 696

Joan Quintana Vergés

Cicle de l’Aigua

jquintanav@ccosona.cat

938 814 696

Pere Parés Cuadra

Laboratori Depuradora de Vic

pparescu@agbar.net

938 890 033

Anna Costa Escalé

Pla de camins

acostae@ccosona.cat

938 834 119

Albert Trabal Campdelacreu

Protecció Civil

atrabalc@ccosona.cat

938 834 119

Muntsa Badia Vila

Residus i Protectora Animals

mbadiav@ccosona.cat

938 834 120

Anna Riera Molist

Residus i Purins

arieram@ccosona.cat

938 834 120

Ramon Compte Codina

Servei d’informàtica

rcomptec@ccosona.cat

938 834 122

Miquel Rodríguez Morera

Servei d’Informàtica

mrodriguezm@ccosona.cat

938 834 122

SERVEIS ECONÒMICS Nom i cognoms

Departament

a/e

Telèfon

Valentí Costa Casademunt

Cap d’Àrea i Tresorer

vcostac@ccosona.cat

938 832 212

Marta Vila Rius

Cèdules d’Habitabilitat

mvilar@ccosona.cat

938 834 121

Mercè Castell Parramon

Consum

Montserrat Magariño Hernández Consum

mcastellp@ccosona.cat

938 834 130

mmagarinoh@ccosona.cat

938 834 130

Josep Baulenas Piella

Habitatge i PUOSC

jbaulenasp@ccosona.cat

938 834 125

Albert Canudas Vilà

Habitatge i PUOSC

acanudasc@ccosona.cat

938 834 125

jmaurid@ccosona.cat

938 834 118

Josep Saigí Grau

Interventor

Jordi Mauri Dot

Intervenció i comptabilitat

DIRECTORI CONTACTES CCO

Nom i cognoms

938 832 212

Montse Vilaró Vilardebó

Intervenció i comptabilitat

mvilarov@ccosona.cat

938 834 118

Imma Vilar Donada

Ponència Comarcal d’Activitats

ivilard@ccosona.cat

938 834 119

Alfons González Fernández

Promoció econòmica

peconomica@ccosona.cat

938 834 131

SERVEIS VINCULATS AL CONSELL Nom i cognoms

Departament

a/e

Telèfon

Miquel Codina Calveras

Aigües d’Osona

mcodinac@ccosona.cat

938 814 696

Serena Brunells Mercadé

Consorci Osona Serveis Socials

brunellsms@diba.cat

938 834 126

gcanadellc@ccosona.cat

938 834 114

Gemma Canadell Campdelacreu Consorci Osona Serveis Socials (Àrea Bàsica) Carme Sentmartí Castañé

Consorci Osona Serveis Socials

csentmartic@ccosona.cat

938 834 114

Josep M. Villegas Subirana

Consorci Osona Serveis Socials BAT Osona

batosona@ccosona.cat

936 939 236

Marta Campdelacreu Baltanas Consorci Osona Serveis Socials BAT Osona

batosona@ccosona.cat

936 939 236

Núria Viñas Segalés

Consorci Osona Serveis Socials (Dependència-SAD)

nvinass@ccosona.cat

938 834 114

EAIA

Consorci Osona Serveis Socials Mediació familiar

parlem@ccosona.cat

938 834 114

EAIA

Consorci Osona Serveis Socials

eaia@ccosona.cat

938 834 133

Anna Ullastre Clapé

Consorci Recollida Residus

aullastrec@ccosona.cat

938 834 128

Glòria Valadés Gallego

Consorci Recollida Residus

gvaladesg@ccosona.cat

938 834 128

Imma Jutglà Oliva

Depuradores d'Osona S.L.

ijutglao@agbar.net

938 834 120

Núria Roca Font

Depuradores d'Osona S.L.

nroca@agbar.net

938 834 120

www.ccosona.cat

21


MUNICIPIS D’OSONA ALPENS Alcaldessa: Montse Barniol Carcasona Adreça: Plaça Major, 15 CP: 08587 Telèfon: 938 578 075 Fax: 938 578 032 Web: http://www.alpens.cat

A/e: alpens@diba.cat Habitants: 303 Superfície Km2: 13,82 NIF: P0800400D Secretària: Maria Dolors Niubó Portís Jutge de pau: Joan Rafael Plans

REGIDORS Montse Barniol Carcasona Jordi Camprubí Rovira Anahí Martínez Camaño Lluís Prat San Roger Casanovas Viaplana Albert Traveria Bernardet Josep M. Serra Subirà

GdA GdA GdA GdA GdA GdA GdA

Governació, Igualtat i Ciutadania, Urbanisme Hisenda, Joventut Sanitat, Treball social Territori, Turisme Educació, Medi ambient Cultura, Esports Serveis municipals, Tecnologies de la informació

BALENYÀ Alcaldessa: Anna Magem Marsó Adreça: Carrer de la Pista, 2 CP: 08550 Telèfon: 938 898 385 Fax: 938 898 072 Web: http://www.ajbalenya.org

A/e: balenya@diba.cat Habitants: 3.702 Superfície Km2: 18,47 NIF: P0801700F Secretari: Jordi Tena Galindo Jutge de pau: Josep M. Vilar Pujol (substitut)

REGIDORS Anna Magem Marsó Antoni Mas Bigas Josep Sallent Font Rosa Sala Domingo Ramon Roig Solé Manuel Flores Zurita Tomàs Girvent Oliva Jaume Criach Vila Luis Francisco Pérez Alvarez Alícia Pujol Martínez Susana Martínez Gallardo

22

Consell Comarcal d’Osona

JxB CiU JxB JxB JxB JxB PSC-PM PSC-PM PSC-PM PSC-PM PSC-PM

Esports, Festes, Governació, Lleure, Manteniment d'instal·lacions Consum, Cultura, Participació ciutadana, Salut Gent Gran, Obres, Urbanisme Educació, Ensenyament, Entitats, Joventut Comunicació, Hisenda, Noves tecnologies, Promoció econòmica Benestar social, Cultura, Habitatge, Igualtat, Medi ambient


Alcalde: Marc Verdaguer Montanyà Adreça: Plaça de l’Onze de Setembre, s/n CP: 08506 Telèfon: 938 863 105 Fax: 938 891 320 Web: http://www.calldetenes.cat

A/e: calldetenes@diba.cat Habitants: 2.425 Superfície Km2: 5,8 NIF: P0822400H Secretària: Dolors Marceló Pi Jutge de pau: Josep Parramon Rabaseda

REGIDORS Marc Verdaguer Montanyà

CiU

Josep Maria Brachs Roviró Benet Illa Puig Abel Blancafort Bancells Eva Freixa Ors Miquel Erra Gallach Jaume Mas Coll Joan Arumí Cassany Jaume Parramon Arimany Cristina Cañete Ariza Nil Tomàs Urgellés Millàn

CiU CiU CiU PEM PEM ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM

Agricultura, Comerç, Governació, Medi ambient, Règim intern, Serveis socials Esports, Industria, Serveis municipals Comunicació, Hisenda Obres, Urbanisme Cultura, Joventut Ensenyament, Patrimoni, Sanitat

MUNICIPIS D’OSONA

CALLDETENES

CENTELLES Alcalde: Miquel Arisa Coma Adreça: Carrer Nou, 19 CP: 08540 Telèfon: 938 810 375 Fax: 938 812 094 Web: http://www.centelles.cat

A/e: centelles@diba.cat Habitants: 7.259 Superfície Km2: 15,13 NIF: P0806600C Secretari: Josep Lluís Bergés Collado Jutge de pau: Josep Roma Viñets

REGIDORS Miquel Arisa Coma Josep Paré Aregall

PSC-PM Urbanisme PSC-PM Agrupació de Defensa Forestal ADF, Benestar - Família, Hisenda, Informació i atenció al ciutadà, Promoció econòmica, Turisme Anna Chávez Calm PSC-PM Cultura, Obres, Participació ciutadana, Patrimoni Sònia Higueruelo Demasón PSC-PM Educació, Sanitat Miquel Garcés Nadeu PSC-PM Gestió piscines i PAFES, Mobilitat, Qualitat urbana Neus Verdaguer Paré PSC-PM Festes, Igualtat, Medi ambient Josep Arisa Argemí PSC-PM Esports, Indústria Maria Urpina Romeu PSC-PM Comerç, Cooperació i Solidaritat, Gent Gran Jacinto Prado Martínez PSC-PM Joventut, Lleure Isabel Matas Babón CiU Jordi Morera Ayza CiU M. Assumpta Falgueras Marsal APC-EPM Norbert Gómez Sala ERC-AM

www.ccosona.cat

23


COLLSUSPINA Alcalde: Oriol Batlló Farriol Adreça: Plaça Major, 3 CP: 08178 Telèfon: 938 300 376 Fax: 938 208 330 Web: http://www.collsuspina.cat

A/e: collsuspina@diba.cat Habitants: 347 Superfície Km2: 14,8 NIF: P0806900G Secretari: Jordi Gros Roca Jutge de pau: Joaquim Tarter Creus

REGIDORS Oriol Batlló Farriol Eloi Oller Olivares Sofia Torras del Olmo Núria Vilaseca Closa Josep M. Girvent Pujadas Emilia Canovas Tamayo Marta Tarter Homs

AC-AM AC-AM AC-AM AC-AM CiU CiU CiU

Medi ambient, Urbanisme Ensenyament, Salut, Serveis socials Comerç, Cultura, Esports, Joventut, Serveis municipals, Turisme

EL BRULL Alcalde: Ferran Teixidó Turner Adreça: Plaça de l'Ajuntament, s/n CP: 08559 Telèfon: 938 840 041 Fax: 938 841 054 Web: http://www.elbrull.cat

A/e: brull@elbrull.cat Habitants: 249 Superfície Km2: 41,08 NIF: P0802600G Secretària: M. Montserrat Vergés Tubau Jutge de pau: Josep Muntal Font

REGIDORS Ferran Teixidó Turner Ramon Roquer Sala Juana Guerrero Arrojo Pere Medina Serrahima Maria Grau Renom Lluís Sala Prat Daniel Ubinyana Vivión

AB AB AB AB AB AB AB

Infraestructures, Urbanisme Cultura, Hisenda Medi ambient Gent gran, Serveis socials Agricultura, Esports Joventut, Participació ciutadana, Promoció econòmica, Tecnologies de la informació

ESPINELVES Alcalde: Joan Manuel Claveria Regales Adreça: Plaça de l’Església s/n CP: 17405 Telèfon: 938 849 230 Fax: 938 857 356 Web: http://www.espinelves.cat

A/e: ajuntament@espinelves.cat Habitants: 201 Superfície Km2: 17,56 NIF: P1706900F Secretària: Aida Blancafort Puig Jutge de pau: Joaquim Tortadés Baucells

REGIDORS Joan Manuel Claveria Regales ERC-AM Cultura, Promoció econòmica, Sanitat, Serveis socials, Urbanisme Joan Vilaseca Noguera EVIU Obres, Participació ciutadana, Urbanisme Eduard Diaz Manso ERC-AM Medi Ambient, Urbanisme Carles Parareda Ventura CiU Carles Creixans Rovira CiU

24

Consell Comarcal d’Osona


Alcalde: Carles Baronet Aldabó Adreça: Plaça de Verdaguer, 2 CP: 08519 Telèfon: 938 122 054 Fax: 938 122 192 Web: http://www.folgueroles.cat

A/e: folgueroles@diba.cat Habitants: 2.229 Superfície Km2: 10,99 NIF: P0808200J Secretari: Antoni Albes Tondo Jutge de pau: Josep Marcé Bover

REGIDORS Carles Baronet Aldabó M. Eulalia Masoliver Roca Jacint Castillo Torre de Mer Cèlia Casadevall Morató M. Carme Bertrans Masferrer Albert Forcada Pujols Anna Maria Custodi Bernardet Josep Vivet Roura Josep Farré Riera Xavier Buigas Llobet Carles Prat Vila

IF IF IF IF IF IF IF CiU CiU ERC-AM ERC-AM

Benestar social, Cultura, Educació, Urbanisme Economia, Hisenda Manteniment d'instal·lacions, Serveis municipals Noves tecnologies, [Promoció econòmica, Turisme Esports, Festes, Joventut Gestió de residus, Participació ciutadana, Territori Aula de música, Salut

MUNICIPIS D’OSONA

FOLGUEROLES

GURB Alcalde: Joan Roca Tió Adreça: Mas l'Esperança CP: 08503 Telèfon: 938 860 166 Fax: 938 860 047 Web: http://www.gurb.cat

A/e: gurb@diba.cat Habitants: 2.526 Superfície Km2: 52 NIF: P0809900D Secretària: M. Àngels Azorin Armela Jutge de pau: Pau Espona Jansana

REGIDORS Joan Roca Tió Jordi Mauri Dot Mia Falgueras Verdaguer Judit Alcubierre Roca Joaquim Espona Justo Sílvia Badia Casas Biel Brugués Daví Pere Molist Bové Carles Mundó Blanch Jaume Pou Arumí Cristina Herrera Guardiola

CiU CiU CiU CiU CiU CiU CiU ERC-AM ERC-AM ERC-AM SI

Ensenyament. Secundària Ensenyament. Preescolar, Governació Joventut, Urbanisme Benestar - Família, Hisenda Agricultura, Medi ambient Gent gran, Salut Esports, Festes Cultura Aula de música, Ensenyament. Primària Habitatge, Promoció econòmica

www.ccosona.cat

25


LES MASIES DE RODA Alcalde: Ramon Isern Serrabasa Adreça: Carretera de Manlleu a Roda s/n CP: 08510 Telèfon: 938 540 027 Fax: 938 540 007 Web: http://www.lesmasiesderoda.cat/public

A/e: masiesr@diba.cat Habitants: 761 Superfície Km2: 16,38 NIF: P0811500H Secretària: Imma Freixanet Casademunt Jutge de pau: Antoni Serradell Rifà

REGIDORS Ramon Isern Serrabasa Jordi Gros Roca Jaume Riera Mercader Lluís Sallés Roca Víctor Pallàs Arisa Jordi Basegaña Masoliver Jordi Vistós Mas

CIU CiU CiU CiU MRI-AM MRI-AM MRI-AM

Benestar social, Cultura, Desen. local, Educació, Hisenda, Prom. municipal, Salut Esports, Festes, Joventut Hisenda, Serveis municipals

LES MASIES DE VOLTREGÀ Alcalde: Sergi Vilamala Bastarras Adreça: Carretera C-17z PK. 70,4 Casa Forta del Despujol CP: 08508 Telèfon: 938 570 028 Fax: 938 570 079 Web: http://www.lesmasiesdevoltrega.cat

A/e: masiesv@diba.cat Habitants: 3.226 Superfície Km2: 22,2 NIF: P0811600F Secretària: Assumpta Crosas i Armengol Jutge de pau: Melcior Paxau Molist

REGIDORS Sergi Vilamala Bastarras Antoni Vilella Pladevall Gaietà García Gordillo Montse Castañé Moreta Rosa Alvarez Pujol Patrick Anglada Sancho Joan Sanglas Areñas Ramon Burgaya Nogué Joan Prat Trapé M. Dolors Serrabasa Puntí Jordi Matavacas Codina

PSC-PM PSC-PM PSC-PM PSC-PM PSC-PM PSC-PM PSC-PM CiU CiU CiU CiU

Urbanisme Esports, Festes, Joventut Agricultura, Medi ambient Desenvolupament econòmic, Habitatge Cultura, Participació ciutadana, Salut Educació, Tecnologies de la informació Benestar social, Governació, Hisenda

LLUÇÀ Alcaldessa: Eva Boixadé Calm Adreça: Carrer dels Rourets, 1 (Santa Eulàlia de Puig-oriol) CP: 08514 Telèfon: 938 554 062 Fax: 938 554 042 Web: http://www.llusa.net

A/e: llusa@diba.cat Habitants: 265 Superfície Km2: 53,54 NIF: P0810800C Secretari: Pere Sala Bassols Jutge de pau: Jordi Estrada Rusiñol

REGIDORS Eva Boixadé Calm Jordi Costa Pérez Xavier Pujals Cruells Jordi Compte Figueras Rosa Trabal Carós Alexis Aguilar Rodriguez Jaume Castany Pujol

26

Consell Comarcal d’Osona

ILLSE-AM ILLSE-AM ILLSE-AM ILLSE-AM CiU CiU CiU

Promoció econòmica, Sanitat, Urbanisme Medi ambient, Territori Atenció a les persones, Hisenda Cultura, Esports, Turisme


MALLA A/e: malla@diba.cat Habitants: 255 Superfície Km2: 11 NIF: P0811000I Secretària: Carme Sayós Motilla Jutge de pau: Xavier da Pena Postius

MUNICIPIS D’OSONA

Alcalde: Lluís Muntal Vila Adreça: Afores s/n CP: 08519 Telèfon: 938 856 306 Fax: 938 814 029 Web: http://www.malla-osona.net

REGIDORS Lluís Muntal Vila Maria Dolors Riesco Malet Eudald Senmartí Castañé Sílvia Sabata Font Jordi Baucells Ribas Carmen Higueruelo Molina Mercè Paracolls Molas

UPM UPM UPM UPM CiU CiU CiU

Esports, Urbanisme Joventut Agricultura, Medi ambient Cultura, Festes Governació Hisenda Serveis socials, Turisme

MANLLEU Alcalde: Pere Prat Boix Adreça: Plaça de Fra. Bernadí, 6 CP: 08560 Telèfon: 938 506 666 Fax: 938 507 970 Web: http://www.manlleu.cat

A/e: ajuntament@manlleu.cat Habitants: 20.445 Superfície Km2: 17,19 NIF: P0811100G Secretària: Victòria Colom Canal Jutge de pau: Sebastià Casadevall Feixas

REGIDORS Pere Prat Boix ERC-AM David Bosch Petit ERC-AM Josep M. Anglada Jordà ICV M. Carme Bassas Aumedes ERC-AM Josep Mas Febrer ERC-AM Carme Trillas Torrents ERC-AM Àlex Garrido Serra ERC-AM Josep Masnou Blanch ERC-AM Joan Torrentgenerós Arjalaguer ERC-AM M. Carme Valls Cabanas ERC-AM Josep Suriñach Aguilar CiU Enric Vilaregut Sáez CiU Mercè Puntí Sañé CiU Josep M. Freixa Molist CiU M. Teresa Gallifa Company CiU Antonio Sánchez Gueldos PxC Francesc Polo Cordero PxC Fuensanta La Rosa González PxC Josep Colomer Gaja PSC-PM Fina Sala Pujol PSC-PM Rafa Cuenca Gàmiz PSC-PM

Contractació, Hisenda, Recursos humans Coneixement i Administració electrònica, Empresa, Noves tecnologies Concertació social Medi ambient Espai i Serveis urbans, Serveis territorials, Joventut i Esports Benestar social, Seguretat ciutadana Cultura, Educació Habitatge, Pagesia Consum, Gent gran, Salut Participació ciutadana

www.ccosona.cat

27


MONTESQUIU Alcaldessa: Elisabet Ferreres Vergés Adreça: Plaça d’Emili Juncadella, 1-2 CP: 08585 Telèfon: 938 529 100 Fax: 938 551 279 Web: http://www.montesquiu.cat

A/e: montesquiu@montesquiu.cat Habitants: 903 Superfície Km2: 4,9 NIF: P0813000G Secretari: Isidre Llucià Sabarich Jutge de pau: Jordi Heras Sadurní

REGIDORS Elisabet Ferreres Vergés Esteve Sidera Juvany Xavier Soler Llopis Glòria Martínez Rodríguez Liliana Vilanova Orriols Josep Salvans Codina Albert Roma Martí

ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM CUP CUP CiU

Governació, Hisenda, Sanitat Esports, Joventut, Obres, Urbanisme Benestar social, Cultura, Educació, Festes, Gent gran Comerç, Festes, Igualtat, Medi ambient, Turisme

MUNTANYOLA Alcalde: Ramon Llorà Almeda Adreça: Casa consistorial CP: 08505 Telèfon: 938 830 186 Fax: 938 137 087 Web: http://www.muntanyola.cat

A/e: muntanyola@diba.cat Habitants: 601 Superfície Km2: 42,5 NIF: P0812800A Secretari: Joan Riera Claret Jutge de pau: Jaume Bigas Cabanas

REGIDORS Ramon Llorà Almeda Lluís Alier Serra Maria Dolors Guzman Bravo Àngel Tió Parés Mercè Comella Riera Rosa Maria Carrasco Salamó Antoni Bou Castellà

CiU CiU CiU CiU CiU MI-AM MI-AM

Agricultura, Benestar social, Governació, Participació ciutadana, Ramaderia Medi ambient, Obres, Sanitat, Urbanisme Educació, Joventut Esports, Noves tecnologies, Promoció econòmica, Turisme Cultura, Hisenda

OLOST Alcalde: Josep M. Freixanet Mayans Adreça: Plaça Major, 1 CP: 08516 Telèfon: 938 880 211 Fax: 938 880 552 Web: http://www.olost.cat

A/e: olost@diba.cat Habitants: 1.202 Superfície Km2: 27,07 NIF: P0814800I Secretari: Manuel Costa Torrentellé Jutge de pau: Esteve Palau Mitjavila

REGIDORS Josep M. Freixanet Mayans Joan Salvans Homet Josep Garolera Molas Anna Salvans Camps Òscar Pitarch Mas Núria Reñé Castany Gil Salvans Muns Rosa Soler Casademunt Antoni Prieto Llop

28

Consell Comarcal d’Osona

OiSC OiSC OiSC OiSC OiSC OiSC OiSC CiU CiU

Règim Intern Territori Atenció a les persones, Serveis municipals Cultura, Esports Promoció local i ocupació Medi ambient


Alcalde: Arnau Basco Cirera Adreça: Avinguda del Castell, 1 CP: 08573 Telèfon: 938 590 247 Fax: 938 504 070 Web: http://www.oris.cat

A/e: oris.secretaria@diba.cat Habitants: 295 Superfície Km2: 27,33 NIF: P0814900G Secretària: Anna Ullastre Clapé Jutge de pau: Jaume Crous Serra

REGIDORS Arnau Basco Cirera Jaume Toneu Toneu Pere Crous Serra Núria Moreno Vallbona Josep Soldevila Rifà Sandra Vilavendrell Freixes Antoni Panadero Contreras

CiU CiU CiU CiU CiU CiU PM

Governació, Noves tecnologies, Sanitat Obres, Urbanisme Manteniment d'instal·lacions, Medi ambient, Serveis municipals Educació, Hisenda Pagesia, Promoció econòmica Cultura, Igualtat, Joventut

MUNICIPIS D’OSONA

ORÍS

ORISTÀ Alcalde: Vicenç Cornejo Hidalgo Adreça: Plaça Major, 1 CP: 08518 Telèfon: 938 128 006 Fax: 938 128 132 Web: http://www.orista.cat

A/e: orista@diba.cat Habitants: 583 Superfície Km2: 69,9 NIF: P0815000E Secretària: M. Lluïsa Borrós Gómez Jutge de pau: Joan Pla Rocadembosch

REGIDORS Vicenç Cornejo Hidalgo Andreu Serra Boixader Jordi Cardona Casals Antònia Pujol Guix Marc Sucarrats Sabatés Joan Pons Gil Jordi Tarradellas Font

GMO-PM GMO-PM GMO-PM GMO-PM CiU CiU CiU

Infraestructures, Obres, Sanitat, Urbanisme Agricultura, Educació, Medi ambient, Noves tecnologies Benestar social, Cultura, Hisenda, Turisme Esports, Indústria, Joventut, Treball social

PERAFITA Alcalde: Ramon Casals Costa Adreça: Carrer Major, 19 CP: 08589 Telèfon: 938 530 001 Fax: 938 530 001 Web: http://www.perafita.cat

A/e: perafita@diba.cat Habitants: 408 Superfície Km2: 18,5 NIF: P0815900F Secretari: Josep Muntal Julià Jutge de pau: Ramon Matavera Franch

REGIDORS Ramon Casals Costa Pere Puig Font Damià Picas Baltanas Àngel Casellas Grau Alícia Anfruns Serra Joan Compte Nuñez Josep Sala Serra

CIU CiU CiU CiU CiU CiU IXP

Benestar social, Hisenda, Obres, Sanitat, Serveis municipals Agricultura, Medi ambient, Urbanisme Cultura, Noves tecnologies Ensenyament, Esports Joventut, Turisme

www.ccosona.cat

29


PRATS DE LLUÇANES Alcalde: Lluís Vila Vilalta Adreça: Passeig del Lluçanès s/n CP: 08513 Telèfon: 938 560 100 Fax: 938 508 070 Web: http://www.pratsdellucanes.cat

A/e: ajuntament@pratsdellucanes.cat Habitants: 2.681 Superfície Km2: 13,29 NIF: P0817000C Secretària: Sara Blanqué Dolado Jutgessa de pau: Ramona Costa Vall

REGIDORS Lluís Vila Vilalta Josep Cruells Cortinas Mercè Perarnau Borralleras Jordi Batriu Font Raquel Martínez Moya Joan Ferrer Vivet Isaac Peraire Soler Montserrat Juvanteny Canal Ramon Font Coma Judit Pons Baños Yolanda Roset Aligué

CiU CiU CiU CiU CiU CiU ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM

Comunicació, Economia Obres, Urbanisme Benestar social, Medi ambient Cultura, Educació, Joventut Festes, Promoció econòmica Comerç, Esports, Noves tecnologies

RODA DE TER Alcalde: Jordi Serra Macià Adreça: Plaça Major, 4 CP: 08510 Telèfon: 938 500 075 Fax: 938 540 931 Web: http://www.rodadeter.cat

A/e: rodadeter@rodadeter.cat Habitants: 6.188 Superfície Km2: 2,23 NIF: P0818200H Secretària: Montserrat Tintó Gimbernat Jutge de pau: Ramon Roura Viladecàs

REGIDORS Jordi Serra Macià Roger Corominas Berloso Petra Martín-Pero Martín Jordi Bonilla Burgaya Francesc X. Montané Romero Albert Serra Vergara Francesc Costa Mulas Joan Rosanas Lupiola Yolanda Tristancho Manso Miquel Masoliver Valdivieso Antoni Escarrabill Creus Carme Expósito Budia Sebastià Povedano Serrano

30

Consell Comarcal d’Osona

ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM IPR IPR IPR IPR IPR CiU CiU PxC

Serveis socials, Urbanisme Comunicació, Hisenda, Promoció econòmica Cultura, Educació Esports, Joventut, Salut Governació, Medi ambient, Participació ciutadana, Serveis municipals


Alcalde: Sebastià Juanola Colom Adreça: Plaça Major, 6 CP: 08569 Telèfon: 938 522 003 Fax: 938 522 051 Web: http://www.rupitpruit.cat

A/e: rupit@diba.cat Habitants: 312 Superfície Km2: 47,8 NIF: P0818500A Secretari: Pere Sala Bassols Jutge de pau: F. Xavier Montesinos Belsa

REGIDORS Sebastià Juanola Colom Montserrat Balmes Surroca Pere Codinach Illamola Carles Muñoz Juanola Albert Marcé Pujol Elisabet Casacuberta Colom Carme Crosas Vigué

CIU CiU CiU CiU CiU CiU CiU

Benestar social, Hisenda, Sanitat Agricultura, Cultura, Esports, Joventut, Medi ambient Cultura, Esports, Joventut Obres, Urbanisme Educació, Promoció econòmica, Turisme Promoció econòmica, Turisme

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS Alcalde: Josep Pujol Boladeras Adreça: Carrer de l’Alou, 6 CP: 08586 Telèfon: 938 527 001 Fax: 938 527 001 Web: http://stagusti.diba.es

MUNICIPIS D’OSONA

RUPIT - PRUIT

A/e: st.agusti@diba.cat Habitants: 96 Superfície Km2: 13,38 NIF: P0819400C Secretària: M. Dolors Niubó Portís Jutge de pau: Melcior Rovira Santané

REGIDORS Josep Pujol Boladeras CiU Josep Subirana Parés CiU Joaquim Codinach Casaramona CiU Gabriel Dot Rota CiU Albert Camprubí Sanglas CiU

Governació, Medi ambient, Protecció civil Agricultura, Ramaderia Hisenda, Promoció econòmica, Turisme Educació, Serveis municipals, Urbanisme Cultura, Esports, Joventut

SANT BARTOMEU DEL GRAU Alcalde: Emili Benito Sayol Adreça: Passeig del Grau, 10 CP: 08503 Telèfon: 938 889 000 Fax: 938 889 800 Web: http://www.sbg.cat

A/e: ajuntament@sbg.cat Habitants: 963 Superfície Km2: 34,7 NIF: P0819800D Secretari: Josep Rovira Sadurní Jutge de pau: Jaume Cribillés Clotet

REGIDORS Emili Benito Sayol Núria Ausió Escarrà Xavier Torras Prat

SBiALB-AM SBiALB-AM SBiALB-AM

Josep Salvans Crespi

SBiALB-AM

Cultura, Ensenyament, Urbanisme Esports, Festes, Noves tecnologies, Promoció econòmica, Sanitat, Serveis municipals, Serveis socials, Territori Esports, Festes, Noves tecnologies, Promoció econòmica, Serveis municipals, Territori

David Pérez Besa CiU Genoveva Carbonell Farrés CiU Jacint Camps Masramon CiU

www.ccosona.cat

31


SANT BOI DE LLUÇANÈS Alcalde: Albert Sadurní Morral Adreça: Passeig del Lluçanés, 8 CP: 08589 Telèfon: 938 578 241 Fax: 938 578 028 Web: http://santboidellucanes.cat

A/e: st.boillu@diba.cat Habitants: 529 Superfície Km2: 21,17 NIF: P0820000H Secretari: Josep Rovira Sadurní Jutge de pau: Josep Vilaseca Soler

REGIDORS Albert Sadurní Morral Josep Martínez Castro Verònica Ramon Blazquez Anna Garrido Alegria Josep M. Masramon Falgueras Josep M. Giravent Lladó Concepció Verdaguer Cardona

CiU CiU CiU CiU CiU PM-ISBLL PM-ISBLL

Educació, Esports, Governació, Hisenda, Obres, Urbanisme Promoció econòmica, Turisme Benestar social, Sanitat Cultura, Joventut Agricultura, Medi ambient, Ramaderia

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ Alcalde: Xavier Vilamala Bastarras Adreça: Plaça de la Vila, 1 CP: 08512 Telèfon: 938 502 626 Fax: 938 502 339 Web: http://www.santhipolitdevoltrega.cat

A/e: st.hipolit@diba.cat Habitants: 3.512 Superfície Km2: 0,97 NIF: P0821400I Secretària: Meritxell Llopart Rius Jutge de pau: Josep M. Espaulella Nogué

REGIDORS Xavier Vilamala Bastarras Lluís Serrallonga Gutierrez Francina Puig Suriñach Elisabet Contreras Barceló Heidi López Fernandez Jaume Codina Ordeig Andreu Vigué Pujol Salvado Baroy Sànchez Inmaculada Aulina Altarriba Pol Adarve Panicot Ester Pous Rosquellas

32

Consell Comarcal d’Osona

PSC-PM PSC-PM PSC-PM PSC-PM PSC-PM PSC-PM CiU CiU CiU CiU CiU

Habitatge, Urbanisme, Via pública Benestar social, Igualtat i Ciutadania, Salut Cultura, Educació, Espais naturals, Medi ambient, Noves tecnologies Joventut, Ocupacio, Promoció econòmica Esports, Governació, Recursos humans, Turisme


SANT JULIÀ DE VILATORTA A/e: st.juliav@diba.cat Habitants: 3.044 Superfície Km2: 15,84 NIF: P0821800J Secretària: Rosa Martínez Costa Jutgessa de pau: Purificació Pérez Faro

MUNICIPIS D’OSONA

Alcalde: Joan Carles Rodríguez Casadevall Adreça: Plaça del Marquès de la Quadra, 1 CP: 08504 Telèfon: 938 122 179 Fax: 938 122 063 Web: http://www.santjuliavilatorta.cat

REGIDORS Joan Carles Rodríguez Casadevall Santi Garolera Comas Jaume Vilella Ramoneda Adelaida Costa Canadell Trini Subirana Arumí Josep Maria Company Sala Feliu Puigbó Coll Jaume Miravet Peris Maria Carme Sala Vila Marc Vilarrasa Codinach Lluís Vilalta Vivet

AVV-AM AVV-AM AVV-AM AVV-AM AVV-AM AVV-AM CiU CiU CiU CiU SI

Serveis municipals, Urbanisme Educació, Medi ambient Joventut, Noves tecnologies Benestar social, Salut Esports, Promoció econòmica, Turisme

Festes Cultura

SANT MARTÍ D'ALBARS Alcalde: Ramon Erra Soler Adreça: La Blava s/n. CP: 08515 Telèfon: 938 530 101 Fax: 938 530 101 Web: http://stmartia.diba.es

A/e: st.martia@diba.cat Habitants: 107 Superfície Km2: 14,76 NIF: P0822300J Secretària: Concepció Canudas Fígols Jutge de pau: Francesc Vilalta Padrós

REGIDORS Ramon Erra Soler Laura Montferrer Pujol Maria Rosa Cortina Giró Lidia Puig Vall Jordi Soler Agustí

CiU CiU CiU CiU ILLSE-AM

Comunicació, Economia, Obres Agricultura, Medi ambient, Noves tecnologies Benestar social, Cultura, Ensenyament, Sanitat Festes, Promoció econòmica, Serveis municipals, Turisme

SANT MARTÍ DE CENTELLES Alcalde: Josep Antoni Grau Aregall Adreça: Carrer de l’Estació, 4 CP: 08592 Telèfon: 938 442 406 Fax: 938 441 120 Web: http://www.smarticentelles.org

A/e: st.martic@diba.cat Habitants: 1.034 Superfície Km2: 25,7 NIF: P0822200B Secretària: M. Cristina Aliguer Miró Jutgessa de pau: Rosa Minguell Porcar

REGIDORS Josep Antoni Grau Aregall Maria Sena Sicart Albert Sallés Farràs Núria Roca Carrasco Jaume Roca Carrasco David Pujol Riera Pere Sans Tantiñà Margarita Arjant Blanch Andreu Boix Marsal

ISM ISM ISM ISM ISM ISM CiU CiU CiU

Governació, Ramaderia, Urbanisme i resta de matèries Benestar social, Cultura, Ensenyament, Festes Esports, Medi ambient, Recursos humans Comunicació, Joventut, Sanitat Hisenda, Manteniment del nucli urbà i disseminat, Obres Acció rural, Agricultura, Obres, Manteniment zona rural

www.ccosona.cat

33


SANT PERE DE TORELLÓ Alcalde: Jordi Fàbrega Colomer Adreça: Carrer de Verdaguer, 18 CP: 08572 Telèfon: 938 584 024 Fax: 938 509 130 Web: http://www.stpere.cat

A/e: st.peret@diba.cat Habitants: 2.417 Superfície Km2: 57,20 NIF: P0823300I Secretari: Lluís Xandri Molas Jutge de pau: Josep M. Freixa Mercader

REGIDORS Jordi Fàbrega Colomer EPSP-EPM Ramon Paret Mora EPSP-EPM Josep Vilar Gumfaus EPSP-EPM Mireia Rosell Verdaguer EPSP-EPM Joaquim Fité Girves EPSP-EPM Maria Dolors Rustarazo Bassas EPSP-EPM Raquel Puigví Vilà EPSP-EPM Isabel Magem Prat EPSP-EPM Jordi Serra Gimeno EPSP-EPM Josep Xavier Serra Iriarte EPSP-EPM Albert Bardolet Mayola CiU

Hisenda, Industria Cultura, Participació ciutadana Obres, Pagesia, Urbanisme Serveis Socials Comerç, Gent gran, Turisme Educació, Formació permanent, Noves tecnologies, Sanitat Educació, Festes Esports, Joventut Governació, Medi ambient, Serveis municipals

SANT QUIRZE DE BESORA Alcaldessa: Rosa Vestit Villegas Adreça: Plaça Major, 1 CP: 08580 Telèfon: 938 529 017 Fax: 938 529 142 Web: http://www.ajsantquirze.cat

A/e: info@ajsantquirze.cat Habitants: 2.201 Superfície Km2: 8,1 NIF: P0823700J Secretari: Pere Gibert Capellades Jutge de pau: Francesc Gonzalez Puigcurbé

REGIDORS M. Rosa Vestit Villegas M. Teresa Espadaler Casellas Joan Ramon Serra Solà Núria Masnou Pujol Marta Basco Mascaró Marta Parcerisas Viñas M. Isabel Vergés Pérez David Mascarella Terradellas Pere Colom Codina Montserrat Carrera Gonzalez Meritxell Curtichs Parra

34

Consell Comarcal d’Osona

CiU CiU CiU CiU CiU CiU ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM

Governació, Medi ambient, Promoció econòmica, Règim intern Benestar social, Cultura, Salut Festes, Urbanisme Educació, Esports Economia, Hisenda Joventut


Alcalde: Enric Riera Santaeulària Adreça: Carretera de Vic, s/n CP: 08519 Telèfon: 938 887 375 Fax: 938 887 375 Web: http://www.santsadurnidosormort.cat

A/e: st.sadurnio@diba.cat Habitants: 101 Superfície Km2: 30,86 NIF: P0824100B Secretària: Carme Sayós Motilla Jutge de pau: Joan Euras Vila

REGIDORS Enric Riera Santaeulària CiU Carme Fàbregas Casanovas CiU Jaume Vidal Roquet

ERC

Urbanisme, Habitatge,Acció territorial, Governació Agricultura, pagesia, ramaderia i pesca, Benestar social, Economia, Hisenda, Medi Ambient Comunicació, Ocupació, Promoció económica, Cultura, Joventut, Festes

SANT VICENÇ DE TORELLÓ Alcalde: Joan Sadurní Camps Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 6 CP: 08571 Telèfon: 938 590 003 Fax: 938 504 228 Web: http://www.santvicencdetorello.cat

MUNICIPIS D’OSONA

SANT SADURNÍ D'OSORMORT

A/e: st.vicenst@diba.cat Habitants: 2.028 Superfície Km2: 6,6 NIF: P0826500A Secretària: Montserrat Arnedo Gómez Jutge de pau: Ildefonso Ricart Vergara

REGIDORS Joan Sadurní Camps Elisabet Oró Verdaguer Judit Freixer Picas Ramon Luna Canamasas Teresa Vigué Pujol Èric Palomo Güell Maria Rodríguez Cruells Josep Maria Solà Guix Marta Amargant Paniello Jaume Bigas Mas Laura Bassas Arumí

PM PM PM PM PM PM CiU CiU CiU CiU ERC-AM

Àmbit funcional, Educació, Governació, Participació ciutadana Benestar social, Comunicació, Igualtat i Ciutadania, Sanitat Medi ambient, Promoció econòmica, Turisme Obres, Pagesia, Serveis municipals Cultura, Festes, Hisenda Esports, Joventut, Noves tecnologies

SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ Alcalde: Joan Senmartí Escarrà Adreça: Plaça de l’Església, s/n CP: 08508 Telèfon: 938 502 474 Fax: 938 502 474 Web:

A/e: st.cecilia@diba.cat Habitants: 182 Superfície Km2: 8,57 NIF: P0824300H Secretari: Jaume Manau Terrés Jutge de pau: Pere Lloansí Puixeu

REGIDORS Joan Senmartí Escarrà Joan Gallach Estrada Joan Riqué Pladeoliva Eduard Vila Suñé Eva Rubia Soldevila

CiU CiU CiU ISC-AM ISC-AM

Cultura, Urbanisme Manteniment d'instal·lacions, Medi ambient, Obres Comerç, Governació, Hisenda, Règim intern Agricultura, Esports, Joventut, Ramaderia Benestar social, Ensenyament, Sanitat, Turisme

www.ccosona.cat

35


SANTA EUGÈNIA DE BERGA Alcaldessa: Anna Franquesa Roca Adreça: Plaça Major, 1 CP: 08507 Telèfon: 938 855 803 Fax: 938 895 321 Web: http://www.santaeugeniadeberga.cat

A/e: st.eugenia@diba.cat Habitants: 2.293 Superfície Km2: 7 NIF: P0824600A Secretària: Núria Arranz Albó Jutge de pau: Anton Dachs Prat

REGIDORS Anna Franquesa Roca Miquel Àngel Blancafort Freixas Eva Maria Sebastian Bonillo Josep Rovira Parés Albert Soler Molist Elisabeth Fàbrega Ortega Josep Sallent Comas Jordi Fuente Rovira Jordi Pratdesaba Puigdemont Roser Nadal Puigoriol Pere Tañà Codinachs

CiU CiU CiU CiU CiU CiU ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM GGSE

Acció rural, Hisenda, Obres i serveis Habitatge, Industria, Promoció econòmica, Turisme Esports, Medi ambient Infraestructures, Joventut, Obres públiques Urbanisme Cultura i Comunicació

SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER Alcalde: Àngel Torres Sancho Adreça: Carrer Major, 30 CP: 08505 Telèfon: 938 138 000 Fax: 938 137 077 Web: http://www.santaeulaliariuprimer.cat

A/e: st.eulaliariu@diba.cat Habitants: 1.079 Superfície Km2: 14,01 NIF: P0824700I Secretària: Concepció Vila València Jutge de pau: Albert Barniol Parés

REGIDORS Àngel Torres Sancho Xavier Rovira Montells Joan Bertran Serra Joan Ferrer Mayola Carles Sunyol Ferrer Josep Bermúdez Rico Josep Novellas Montmany Maria Aliberch Crusellas Ramon Sellarés Salvans

IpR-AM IpR-AM IpR-AM IpR-AM IpR-AM CiU CiU CiU CiU

Benestar social, Cultura Medi ambient, Serveis municipals, Urbanisme Festes, Joventut, Promoció econòmica Ensenyament, Esports

SANTA MARIA DE BESORA Alcalde: Camil Adam Vilarrasa Adreça: Pg. Pla de Teia, 13 CP: 08584 Telèfon: 938 550 976 Fax: 938 550 976 Web: http://www.santamariab.diba.cat

A/e: st.m.besora@diba.cat Habitants: 158 Superfície Km2: 24,93 NIF: P0825300G Secretari: Josep Muntal Julià Jutge de pau: Hilari Soy Solà

REGIDORS Camil Adam Vilarrasa Ramon Coll Fàbrega Enric Rusell Armengol Josep M. Casademunt Esquerrà Àngel Rodas Campàs

36

Consell Comarcal d’Osona

IPM CiU IPM IPM IPM

Agricultura i Ramaderia, Ensenyament, Cultura i Festes Urbanisme i Serveis, Ensenyament, Cultura i Festes, Agricultura i Ramaderia, Sanitat i Serveis socials

Cultura i Festes, Joventut i Esports, Sanitat i Serveis socials Urbanisme i Serveis, Hisenda, Cultura i Festes, Turisme Cultura i Festes, Hisenda


SANTA MARIA DE CORCÓ A/e: st.m.corco@diba.cat Habitants: 2.262 Superfície Km2: 61,97 NIF: P0825400E Secretari: Lluís Xandri Molas Jutge de pau: Josep Moliner Campins

MUNICIPIS D’OSONA

Alcalde: Sebastià Riera Cusí Adreça: Carrer Nou, 1 CP: 08511 Telèfon: 938 568 000 Fax: 938 568 305 Web: http://www.lesquirol.cat

REGIDORS Sebastià Riera Cusí Xavier Pàmies Giménez Josep Castells Casellas Àlex Montañà Rifà Santi Rosquellas Garolera Rosa M. Prat Canal Josep Mas Falgueras Antoni Comas Danés Joan Matavera Rifà M. Assumpta Rodrigo Carbó Ventura Bagaria Canal

CIP-E CIP-E Educació, Cultura, Joventut CIP-E Participació ciutadana, Comunicació AUD Obres, Serveis, Turisme, Comerç, Agricultura AUD Hisenda i Esports AUD Benestar social, Sanitat, Gent gran CIU CIU CIU CIU IC-Esquerra-AM

SEVA Alcalde: Èric Vila de Mas Adreça: Carrer de Dalt, 5 CP: 08553 Telèfon: 938 840 111 Fax: 938 840 214 Web: http://www.seva.cat

A/e: seva@diba.cat Habitants: 3.422 Superfície Km2: 30,70 NIF: P0826900C Secretària: Eva Sanchez Parés (acctal.) Jutge de pau: Ramon Civit Llort

REGIDORS Èric Vila de Mas Anna Maria Pujols Mauri Carles Bartrina Autonell Eduard Botey Puig Joan Queral Maganto Isabel Costa Bassas Gemma Serra Pigrau Josep Orra Castany Sara Gallifa Gomez Francesc Xavier Rierola Rovira Rosana Franquesa Santanach

UM UM UM PMIS PMIS CUP CiU CiU CiU CiU CiU

Educació Governació, Règim intern, Seguretat ciutadana Comunicació, Noves tecnologies Obres, Urbanisme Hisenda, Medi ambient, Promoció econòmica Benestar social, Cultura, Esports, Sanitat

SOBREMUNT Alcaldessa: Joaquima Casas Parés Adreça: Cal Tic CP: 08589 Telèfon: 938 527 071 Fax: 938 527 071 Web: http://www.sobremunt.diba.es

A/e: sobremunt@diba.cat Habitants: 95 Superfície Km2: 13,64 NIF: P0827100I Secretari: Josep Muntal Julià Jutge de pau: Àngel Alogina Morera

REGIDORS Joaquima Casas Parés Josep Ordeig Boladeras

CiU CiU

www.ccosona.cat

37


SORA Alcalde: Eudald Parcerisas Camprubí Adreça: Carrer Major, s/n CP: 08588 Telèfon: 938 529 193 Fax: 938 550 475 Web: http://www.sora.cat

A/e: sora@diba.cat Habitants: 179 Superfície Km2: 31,51 NIF: P0827200G Secretària: Marta Matavera Tajà Jutge de pau: Josep Isern Oliver

REGIDORS Eudald Parcerisas Camprubí CiU Joan Isern Terricabras CiU Josep Casas Carbonell CiU Janna Locher Casas CiU Joan Josep González Cámara CiU

Urbanisme Agricultura, Hisenda, Medi ambient, Ramaderia Camins públics, Esports, Obres, Vies urbanes Cultura, Festes, Joventut, Turisme Benestar social, Ensenyament, Noves tecnologies, Promoció econòmica

TARADELL Alcalde: Lluís Verdaguer Vivet Adreça: Carrer de la Vila, 45 CP: 08552 Telèfon: 938 126 100 Fax: 938 800 975 Web: http://www.taradell.cat

A/e: taradell@taradell.cat Habitants: 6.098 Superfície Km2: 26,8 NIF: P0827800D Secretària: Susana Navarro Flores Jutge de pau: Josep Cassany Pou

REGIDORS Lluís Verdaguer Vivet Jordi Baucells Colomer Rosa Papell Coma Anton Lloveras Pujol Lluïsa Sañé Solagran Joan Casassas Martí Jordi Freixas Codina Lluís Rodríguez Rufart Carme Coll Madriguera Salvador Clot Tor Concepció Baucells Alibés Jacint Casadevall Puig Josep Ricart Puig

CiU CiU CiU CiU CiU CiU ERC-AM ERC-AM ERC-AM ERC-AM SI SI PxC

Noves tecnologies, Urbanisme Economia, Governació, Medi ambient, Pagesia Educació Hisenda Benestar social, Cultura, Joventut, Salut

TAVÈRNOLES Alcalde: Carles Banús Puigivila Adreça: Carrer de l’Església, 1 CP: 08519 Telèfon: 938 887 308 Fax: 938 122 328 Web: http://www.tavernoles.cat

A/e: tavernoles@diba.cat Habitants: 302 Superfície Km2: 20 NIF: P0827500J Secretari: Jordi Gros Roca Jutge de pau: Joan Colomer Codony

REGIDORS Carles Banús Puigivila Francisca Clarà Rabal Xavier Serra Malats Josep Garriga Comas José A. de la Mora Costas Pilar Muntal Parés Joan Roura Tena

38

Consell Comarcal d’Osona

CiU Educació, Infrastructures, Medi ambient, Noves tecnologies, Urbanisme CiU Benestar social, Cultura, Hisenda, Participació ciutadana, Sanitat CiU Esports, Joventut, Pagesia, Promoció econòmica, Turisme TAV TAV TAV ERC-AM


TAVERTET A/e: tavertet@diba.cat Habitants: 141 Superfície Km2: 32,17 NIF: P0828000J Secretària: Marta Valls Salada Jutge de pau: Pere Martínez Peidro

MUNICIPIS D’OSONA

Alcalde: Antoni Molina Compte Adreça: Carrer de Jaume Balmes, 1 CP: 08511 Telèfon: 938 565 079 Fax: 938 525 023 Web: http://www.tavertet.cat

REGIDORS Antoni Molina Compte Joaquim Abey Palau Ramona Vila Puigvila Lluís Hervàs Luis Jordi Gumí Cardona

CIU CiU CiU CiU CiU

Medi ambient, Turisme Agricultura, Comunicació, Ramaderia Benestar - Familia, Festes, Joventut, Sanitat Cultura, Relacions institucionals

TONA Alcalde: Josep Salom Ges Adreça: Carrer de la Font, 10 CP: 08551 Telèfon: 938 870 201 Fax: 938 870 498 Web: http://www.tona.cat

A/e: tona@tona.cat Habitants: 8.103 Superfície Km2: 17,5 NIF: P0828300D Secretària: M. Pilar Edo Atares Jutge de pau: Josep Sardà Roqueta

REGIDORS Josep Salom Ges

CiU

M. Rosa Planesas Colomer Jordi Vilamala Romeu Sebastià Bruch Buxaderas M. Lourdes Boneu Valor Ester Martos Guiteras Miquel Espona Auferil Josep Picó Puig Cristina Escrig Boixeda Ferran Garriga Señé Maria Telma Cruzate Muñoz Miquel Cilleros Coll Oriol Baulenas Costa

CiU CiU CiU CiU CiU CiU TF TF TF TF TF TF

Comerç, Comunicació, Noves Tecnologies, Promoció Econòmica, Règim Intern, Relacions institucionals, Serveis municipals Benestar social, Sanitat Medi Ambient, Pagesia, Seguretat ciutadana, Sanitat Hisenda, Obres, Urbanisme Cultura, Festes Ensenyament, Joventut Esports

www.ccosona.cat

39


TORELLÓ Alcalde: Santi Vivet i Soler Adreça: Carrer de Ges d'avall, 5 CP: 08570 Telèfon: 938 591 050 Fax: 938 504 320 Web: http://www.ajtorello.cat

A/e: torello@ajtorello.cat Habitants: 13.944 Superfície Km2: 13,51 NIF: P0828500I Secretària: Montserrat Freixa i Costa Jutgessa de pau: Josefina Baena Esquinas

REGIDORS Santi Vivet Soler Manel Romans Sànchez Albert Portús Noguera

CiU CiU CiU

Activitats, Urbanisme Comerç, Promoció econòmica, Recursos humans, Turisme Economia, Hisenda, Mobilitat, Noves tecnologies, Règim intern i Seguretat ciutadana Ciutadania activa, Cultura, Joventut Benestar social, Igualtat, Medi ambient, Territori Ensenyament, Esports

Núria Güell Rovira Carme Francolí Casas Concepció Villena Aceituno Marc Fontserè Canadell Pere Galobardes Molera David Forcada Rifà Irene Hernandez Yebra Jordi Casals Prat Berta Faro Basco Lluís Sabatés Padrós Josep Maria Soldevila Miró David Olivares Gonzàlez Joan Manuel Castillo Rubio Roser Mas Illamola

CiU CiU CiU PSC-PM PSC-PM PSC-PM PSC-PM JpT-ERC-AM JpT-ERC-AM JpT-ERC-AM PxC PxC PxC ICV-EUiA-E

VIC Alcalde: Josep M. Vila d'Abadal Serra Adreça: Carrer de la Ciutat, 1 CP: 08500 Telèfon: 938 862 100 Fax: 938 862 921 Web: http://www.vic.cat

A/e: serveisgenerals@vic.cat Habitants: 40.422 Superfície Km2: 30,92 NIF: P0829900J Secretari: Jaume Parareda Franch (acctal.) Jutge de pau:

REGIDORS Josep. M. Vila d'Abadal Serra CiU Anna Erra Solà CiU Joan López Carol ERC-AM Antoni Serrat Callís CiU Josep Rafús Isern CiU Josep Arimany Manso CiU David Sala Cuervas CiU Francesc Xavier Farrés Fabré CiU Montse Rovira Costa CiU Joan Ballana Gonzalez ERC-AM Josep Anglada Rius PxC Marta Riera Camps PxC Maria Pilar Catalan Expósito PxC Joan Carles Fuentes Linares PxC Cristina Gayoso Hernández PxC Georgina Rieradevall Tarrés CUP Nil Puigivila Ylla-Català CUP Jacint Raurell Bernadà PSC-PM M. Luisa Moyano Fernàndez PSC-PM Xavier Tornafoch Yuste ICV Iban Lapeira Pratdesaba SI

40

Consell Comarcal d’Osona

Comerç, Educació, Turisme Ciutadania, Cultura Hisenda, Serveis municipals Habitatge, Medi ambient, Mon rural, Urbanisme Ciutat del coneixement, Inserció i ocupació laboral, Promoció econòmica Hisenda, Recursos humans Benestar i Familia, Joves, Salut Esports, Fires i mercats Convivència i Seguretat


VIDRÀ A/e: ajuntament@vidra.cat Habitants: 163 Superfície Km2: 34,45 NIF: P1722600B Secretari: Pere Gibert Capellades Jutge de pau: Ildefons Coll Solà

MUNICIPIS D’OSONA

Alcalde: Josep Anglada Dorca Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 2 CP: 17515 Telèfon: 938 551 255 Fax: 938 529 067 Web: http://www.vidra.cat

REGIDORS Josep Anglada Dorca Concepció Prat Casarramona Laura Fornells Font Robert Aguilera Basagaña Blanca Vilageliu Borrut

CiU CiU CiU CiU CiU

VILADRAU Alcalde: Francesc X. Bellvehí Busquets Adreça: Carrer Bancells i Morató, 3 CP: 17406 Telèfon: 938 848 004 Fax: 938 849 011 Web: http://www.viladrau.cat

A/e: ajuntament@viladrau.cat Habitants: 1.098 Superfície Km2: 50,61 NIF: P1723400F Secretària: M. Teresa Cunillera Girona Jutge de pau: Ramon Calm Mosoll

REGIDORS Francesc X. Bellvehí Busquets Manel Bastias Rosell Inmaculada Gómez Pelegrin Miriam Clopés Coll Gabriel Cantizano Baldo Héctor Bayarri Garcia Jaume Tordera Homs Ricard Argenter Tomàs Josep Maria Vinyeta Puntí

L'A L'A L'A L'A L'A ERC-AM CiU CiU CiU

Governació Obres, Urbanisme Cultura, Promoció econòmica, Turisme Benestar social, Ensenyament, Salut Esports, Festes, Joventut Medi ambient

VILANOVA DE SAU Alcalde: Joan Riera Comellas Adreça: Passeig de Verdaguer, 7 CP: 08519 Telèfon: 938 847 006 Fax: 938 847 106 Web: http://www.vilanovadesau.cat

A/e: vilanovas@diba.cat Habitants: 335 Superfície Km2: 58,3 NIF: P0830400H Secretària: Gemma Bau Puig Jutgessa de pau: M. Teresa Guiteras Nadeu

REGIDORS Joan Riera Comellas M. Milagros Martínez Adan Ivette Font Font Carles Orra Boix Pilar Sancho Orra Josep Feixas Cuní Jordi Mercader Sellabona

PSC-PM PSC-PM Hisenda, Medi ambient, Sanitat, Serveis socials PSC-PM Comunicació, Consum, Promoció econòmica, Turisme PSC-PM Cultura, Esports, Festes CiU CiU CiU

www.ccosona.cat

41


MITJANS DE COMUNICACIÓ MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS Ajuntament

42

Nom mitjà

a/e

Alpens Balenyà Balenyà Calldetenes Centelles Folgueroles Les Masies de Voltregà Manlleu Manlleu Montesquiu Montesquiu Olost Prats de Lluçanès Roda de Ter Roda de Ter Rupit-Pruit Sant Boi de Lluçanès Sant Hipòlit de Voltregà Sant Hipòlit de Voltregà Sant Julià de Vilatorta Sant Martí de Centelles Sant Martí de Centelles Sant Pere de Torelló Sant Vicenç de Torelló Santa Eugènia de Berga Santa Maria de Corcó Santa Maria de Corcó

L'Estenedor (Butlletí municipal) Ràdio Pista Portaveu (Butlletí municipal) Butlletí municipal Revista El Portal La Falguera Butlletí municipal Ràdio Manlleu i elter.net Revista bianual El Ter Emissora municipal Butlletí municipal Pedra de toc (Butlletí municipal) Butlletí municipal Ràdio Roda Revista Roda de Ter Butlletí municipal Butlletí municipal Butlletí municipal Ràdio municipal Vilatorta (Butlletí municipal) Butlletí municipal La Veu (Sant Martí C. i Aiguafreda) Butlletí municipal Butlletí municipal Quim (Butlletí municipal) Butlletí municipal Ràdio Cabrerès

alpens@diba.cat radiopista@ajbalenya.org portaveu@ajbalenya.org illapb@diba.cat elportal@eresmas.net en.guilleries.folgue@diba.cat moretarm@diba.cat informatius@elter.net garridosa@manlleu.cat info@montesquiu.cat info@montesquiu.cat martigp@diba.cat ajuntament@pratsdellucanes.cat radioroda@rodadeter.org revista@rodadeter.cat rupit@diba.cat anna.garrido@terra.es st.hipolit@diba.cat jimenezca@diba.cat st.juliav@diba.cat st.martic@diba.cat elportal@eresmas.net st.peret@diba.cat orovel@diba.cat fabregaoe@diba.cat st.m.corco@diba.cat mionavb@gmail.com

Seva Taradell

Revista "La Finestra" Butlletí municipal

tic@seva.cat costafont@taradell.cat

Taradell Tavèrnoles Tona Tona Tona Torelló Torelló Viladrau Vilanova de Sau

Ràdio Taradell La Rella (Butlletí municipal) La Revistona Ràdio Vedruna Butlletí municipal Ràdio Ona (patronat municipal) Pescallunes (Butlletí municipal) Butlletí municipal Informatiu municipal

info@radiotaradell.net tavernoles@diba.cat info@larevistona.cat joroca55@hotmail.com aumatellsx@tona.cat ona@radioona.com janete@ajtorello.cat cultura@viladrau.cat vilanovas@diba.cat

Consell Comarcal d’Osona

Telèfon 938 578 075 938 820 203 938 898 385 938 891 320 938 812 754 938 122 329 938 570 028 938 511 500 938 511 500 620 450 252 620 450 252 639 223 641 938 560 100 938 500 475 935 840 230 938 522 003 938 578 241 938 502 626 938 502 626 938 122 179 938 442 406 938 812 754 938 584 024 938 590 003 938 855 803 938 568 000 938 568 000 630 648 739 938 840 111 938 126 100 (701) 938 126 220 938 122 036 609 636 345 938 124 762 608 226 160 938 504 456 938 591 050 938 848 004 938 847 006


Població Balenyà Calldetenes Centelles Prats de Lluçanès Prats de Lluçanès Sant Quirze de Besora Sant Vicenç de Torelló Tavertet Taradell Torelló Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic Vic

Nom mitjà El Tots per a tots L'Espiga El Portal de Centelles Caramella Revista La Rella El 855 Eix Professional Els Cingles de Collsacabra Revista de Taradell Setmanari Torelló Diari de Manlleu Diari de Vic El 9 Nou Osona comarca Revista Mà Revista Més Mou-te Diari de Vic.com El9nou.cat E-sports.cat Grupnacionaldigital.com/Osona.com Vilaweb El 9 FM Ràdio Vic Canal Català Osona Canal Taronja Osona El 9 TV

a/e eltots@osona.com espiga.call@gmail.com elportal@eresmas.net redaccio@revistacaramella.cat larella@mesvilaweb.cat el855@gombau.cat info@eixprofessional.com ernest.gpages@gmail.com arxiu@catedralbcn.org settorello@gmail.com diaridemanlleu@diaridevic.com info@diaridevic.com recepcio@vic.el9nou.com info@osonacomaca.com www.revistama.cat gratuit@mesosona.net revista-mou-te@terra.es info@diaridevic.com recepcio@vic.el9nou.com direccio@e-sports.cat naciodigital@naciodigital.cat vic@vilaweb.cat recepcio@vic.el9nou.com info@radiovic.cat info@osonacomarca.com osona@canaltaronja.cat recepcio@vic.el9nou.com

Telèfon 687 858 597 938 860 545 938 812 754 938 508 281 938 508 281 938 550 536 938 504 090 938 565 224 938 126 403 938 595 078 636 798 205 938 814 777 938 894 949 938 814 777 938 895 590 938 856 929 972 266 600 938 814 777 938 894 949 938 854 352 938 833 052 938 855 712 938 894 949 938 814 777 938 814 777 938 868 259 938 894 949

Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Digital Digital Digital Digital Digital Ràdio Ràdio TV TV TV

www.ccosona.cat

MITJANS DE COMUNICACIÓ

MITJANS DE COMUNICACIÓ PRIVATS

43


MAPA D’OSONA

49 15

1

38

42

32 31

24 18

12 20

34

26 47

29

39

11

23

41 27 17

21

14

45

35 22

25 16

10

9 44

19

51

8 48

16

3

37

36

28

33

13 16

43

7

46

46

13

50

40 5

2 6 40

4

30

44

Consell Comarcal d’Osona


MAPA D’OSONA

51 AJUNTAMENTS Població: 154.204 habitants (dades: BOE 303 - 17/12/2011) Superfície: 1.264,23 Km2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

| ALPENS | BALENYÀ | CALLDETENES | CENTELLES | COLLSUSPINA | EL BRULL | ESPINELVES | FOLGUEROLES | GURB | LES MASIES DE RODA | LES MASIES DE VOLTREGÀ | LLUÇÀ | MALLA | MANLLEU | MONTESQUIU | MUNTANYOLA | OLOST | ORÍS | ORISTÀ | PERAFITA | PRATS DE LLUÇANES | RODA DE TER | RUPIT - PRUIT | SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS | SANT BARTOMEU DEL GRAU | SANT BOI DE LLUÇANÈS | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | SANT JULIÀ DE VILATORTA | SANT MARTÍ D'ALBARS | SANT MARTÍ DE CENTELLES | SANT PERE DE TORELLÓ | SANT QUIRZE DE BESORA | SANT SADURNÍ D'OSORMORT | SANT VICENÇ DE TORELLÓ | SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ | SANTA EUGÈNIA DE BERGA | SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER | SANTA MARIA DE BESORA | SANTA MARIA DE CORCÓ | SEVA

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

| SOBREMUNT | SORA | TARADELL | TAVÈRNOLES | TAVERTET | TONA | TORELLÓ | VIC | VIDRÀ | VILADRAU | VILANOVA DE SAU

www.ccosona.cat

45


ENS VINCULATS AL CCO Consorci d’Osona de Serveis Socials Telèfon: 938 834 114 Aigües d’Osona, SA Telèfon: 938 814 696 Depuradores d’Osona, SL Telèfon: 938 834 120 Consorci per a la Gestió de Recursos Urbans d’Osona Telèfon: 938 834 128 Recollida de Residus d’Osona, SL Telèfon: 938 833 225 Arxiu Comarcal d’Osona A/e: acosona.cultura@gencat.cat Monestir de Sant Pere de Casserres Telèfon: 937 447 118 | A/e: maryemoreno@hotmail.com

TELÈFONS D’EMERGÈNCIA Emergències Telèfon: 112 Parc de Bombers de Prats de Lluçanès Telèfon: 938 560 101 Parc de Bombers de Torelló Telèfon: 938 590 631 Parc de Bombers de Vic Telèfon: 938 862 525 Mossos d’Esquadra - Comissaria de Vic Telèfon: 938 815 700

46

Consell Comarcal d’Osona


Consell Comarcal d’Osona www.ccosona.cat

Directori comarcal, mandat 2011-2015  

Aquesta eina adreçada a persones, institucions i entitats d'Osona recull tota la informació d'àmbit tècnic i representatiu del Consell Comar...

Advertisement