Page 1

Guia del Catàleg de Tallers Servei laboral de l’Oficina Jove d’Osona


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Des de l’Oficina Jove d’Osona i en col·laboració amb AVALOT, Joves de la UGT de Catalunya s’ofereix tot un seguit d’activitats i tallers formatius que es realitzaran al llarg de tot el curs escolar 2014-15 Es tracta d’accions formatives per treballar amb els/les joves, relacionades amb el món laboral. Enguany s’inclouen en el catàleg cinc activitats de pagament i deu de gratuïtes. Els professionals de joventut dels municipis d’Osona actuen com a mediadors i dinamitzadors d’aquestes activitats així com també lideren la rebuda de les sol·licituds.

Què trobarem a la guia? Les fitxes descriptives de cada una de les quinze activitats , amb dues modalitats (activitats gratuïtes i activitats de pagament) La normativa i la fitxa de la sol·licitud de l’activitat i/o taller.

Vic, (Osona) maig del 2014

2


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 1: Si treballes què has de saber Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius     

Donar a conèixer les condicions en què certs treballadors es veuen obligats a treballar. Conscienciar de la importància que té el coneixement dels drets i deures com a treballador. Donar a conèixer els documents legals que regulen una relació laboral treballador i empresa Saber quines són les parts bàsiques d’un contracte de treball i quines d’aquestes són les més importants. Saber a que ens hem d’atendre quan ens trobem davant el trencament d’una relació laboral i/o del contracte de treball.

Descripció de l’activitat i metodologia. L’activitat es treballa de forma teòrica i pràctica mitjançant una metodologia participativa sempre que és possible. Aquesta està basada en les experiències viscudes i, si és possible, en les pròpies nòmines i quitances. Aquest model de treball permet visualitzar i prendre consciència d’allò que veritablement hem de saber per evitar caure en els mateixos errors. Respecte els/les joves que no hagin treballat mai encara, es partirà dels casos pràctics que ells poden visualitzar per tal d’anar construint la xerrada. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de taller d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent a partir de 16 anys que tenen interès en començar a introduir-se en el mercat de treball (Centres Educatius, PQPI, Aules Obertes, PIJ, entitats.) Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. Modalitat Aquest taller és gratuït. Per a més informació de les accions formatives i la normativa podeu contactar amb: Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

3


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 2. Com i on buscar feina Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius Conèixer i aprendre a utilitzar adequadament els diversos canals de recerca de feina. Despertar l’interès, la curiositat i les ganes dels i de les joves per introduir-se en el món laboral. Entendre el mercat laboral com un sistema d’intercanvi i de relacions socials entre empresaris, treballadors i consumidors. Descripció de l’activitat i metodologia.   

Aquesta activitat està centrada en enumerar i descriure els diferents canals de recerca de feina existents, incloent una explicació sobre els avantatges i inconvenients de cadascun d’ells. Atès el desconeixement sobre altres aspectes que acostumen a presentar l’alumnat als quals s’adreça aquesta xerrada, i per a contextualitzar una mica globalment la mateixa, aquesta també inclou una breu descripció sobre què és el sistema laboral i el seu marc legal. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de taller d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per els/les joves a partir de 16 anys que tenen interès en començar a introduir-se en el mercat de treball (Centres Educatius, PQPI, Aules Obertes, PIJ, entitats.) Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. Modalitat Aquest taller és gratuït. Per a més informació de les accions formatives i la normativa, podeu contactar amb:

Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

4


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 3: Processos de selecció Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius    

Conèixer que el procés de selecció és una eina més del procés de recerca de feina. Prendre consciència de la importància de seguir unes pautes de comportament a l'hora d'iniciar un procés de selecció (respecte, atenció, vocabulari adequat, entre altres). Reflexionar sobre possibles situacions discriminatòries per raons de sexe, edat, gènere, cultura, ideologia, constitució física i religió, i veure quines eines es poden utilitzar per sortir-se'n bé. Facilitar i apropar al jovent la informació necessària perquè puguin afrontar qualsevol procés de selecció.

Descripció de l’activitat i metodologia. Es tracta d’un taller per informar el jovent i fer-lo reflexionar sobre els comportaments i les aptituds que han de tenir en el moment d'iniciar el procés de recerca de feina, tenint en compte que el procés de selecció serà clau per poder demostrar, persuasivament, que la seva candidatura és la millor per ocupar un determinat lloc de treball. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de taller d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent a partir de 16 anys que tenen interès en començar a introduir-se en el mercat de treball (Centres Educatius, PQPI, Aules Obertes, PIJ, entitats.) Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és gratuït. Per a més informació de les accions formatives i la normativa, podeu contactar amb: Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

5


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 4: Treballar aquest estiu! Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius 

Informar al jovent que vol treballar durant la temporada d’estiu sobre quins són els sectors i les professions que tenen més demanda durant aquest període de l’any.

Descripció de l’activitat i metodologia. Es detallaran quins són els tipus de feines més demandats en període estiuenc i quins són els recursos més efectius per trobar-hi feina; per desprès passar a explicar-vos com fer un bon currículum i quines són les característiques que cal saber sobre els contractes de treball. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de xerrada d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent a partir de 16 anys que tenen interès en començar a introduir-se en el mercat de treball (Centres Educatius, PQPI, Aules Obertes, PIJ, entitats) Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. Modalitat Aquest taller és gratuït. Per a més informació de les accions formatives i la normativa, podeu contactar amb:

Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

6


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 5: Joc de rol: anem per feina! Objectius Proporcionar al jovent les eines necessàries per a encarar el procés de recerca de feina amb la major informació possible, trencant amb la lògica de les classes magistrals.  Donar a conèixer al jovent el marc bàsic de les relacions laborals i la realitat del mercat de treball actual fomentant un esperit crític vers les relacions que es desprenen d’aquesta realitat.  Fomentar un procés d’incorporació laboral juvenil conscient i la participació dels joves en l’àmbit del treball, tot incidint en la importància de l’acció col·lectiva, de la informació i dels propis drets, com a mecanismes útils en l’àmbit laboral. Descripció de l’activitat i metodologia. 

El joc de rol consisteix en fer una representació bàsica d’allò que suposa el procés de recerca de feina i el fet de començar a treballar en una empresa determinada. Per això, cal fer un repàs dels conceptes bàsics sobre la recerca de feina (canals de recerca, recursos d’ocupació i eines de recerca) i la incorporació a la primera feina (drets bàsics, importància dels contractes, nòmines i convenis...) Una vegada introduïts en la dinàmica, els i les joves han d’adoptar el rol que apareix en un currículum que se li ha assignat a l’atzar. Amb aquesta nova identitat, han d’afrontar les diverses situacions que apareguin durant el seu procés d’inserció laboral. A través d’aquest simulacre es reprodueixen, doncs, les relacions pròpies del mercat laboral on es distingeixen principalment tres actors: l’empresari que decideix si es produeix o no la contractació i que estableix les condicions de treball; el jovent que cerquen la feina i són contractats; les institucions entre les quals s’inclouen l’administració, recursos d’ocupació i els sindicats. El joc és dirigit pels mediadors, des dels rols empresarials i institucionals, i tracta que els i les joves s’encarin al seu procés d’incorporació simulant situacions reals. L’activitat es tanca amb una posada en comú on es comenten i s’expliquen les situacions més rellevants així com els conceptes més necessaris per a assolir una incorporació laboral el més conscientment possible. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de taller d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent a partir de 16 anys que tenen interès en començar a introduir-se en el mercat de treball (Centres Educatius, PQPI, Aules Obertes, PIJ, entitats.) Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és gratuït. Per a més informació de les accions formatives i la normativa podeu contactar amb: Michela SilocchiC/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic Tel. 938 891 767 treball.osona@oficinajove.cat

7


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 6. Treballar a l’estranger! Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius Facilitar les eines i recursos necessaris per a realitzar amb èxit els seus projectes personals i laborals a l’estranger.  Donar a conèixer els recursos públics per a facilitar les estades de pràctiques professionals o contractacions laborals a l’estranger.  Donar informació sobre la planificació prèvia a una estada laboral a l’estranger. Descripció de l’activitat i metodologia. 

Durant l’activitat es proporciona la informació necessària per assolir amb èxit la recerca de feina a l’estranger, així com un dossier informatiu amb els recursos i serveis a l’abast en aquest àmbit. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és una xerrada dinàmica d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent a partir de 16 anys que tenen interès en començar a introduir-se en el mercat de treball (Centres Educatius, PQPI, Aules Obertes, PIJ, entitats.) Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. Modalitat Aquest taller és gratuït. Per a més informació de les accions formatives i la normativa podeu contactar amb:

Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

8


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 7: Curres o treballes? Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius Reflexionar sobre el futur més llunyà de l’alumnat en vers la seva vida professional. Determinar la importància d’un determinat grau formatiu per poder complir les aspiracions de l’alumne.  Analitzar les exigències del mercat laboral vers la preparació del futur candidat.  Informar, breument, sobre les diferents opcions formatives professionalitzades que existeixen.  Identificar i reflexionar sobre quines implicacions tindrà el fet de posar-se a treballar o seguir estudiant (respecte l’opció contrària), després de la informació rebuda. Descripció de l’activitat i metodologia.  

Es tracta d’un taller estructurat en tres parts: una primera introducció on es donarà un espai per tal que l’alumnat s’expressin i comparteixin els plantejaments que es fan sobre els seu present i futur formatiu i laboral; una segona part on es realitza una dinàmica de temàtica laboral i un tercera part final on l’alumnat exposa l ’impacte que hagi tingut el taller sobre els seus plantejaments previs.

Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de taller d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent a partir de 16 anys que tenen interès en començar a introduir-se en el mercat de treball (Centres Educatius, PQPI, Aules Obertes, PIJ, entitats.) Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. Modalitat Aquest taller és gratuït. Per a més informació de les accions formatives i la normativa podeu contactar amb:

Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

9


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 8. Vull treballar de monitor aquest estiu Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius   

Informar al jove que vol treballar com a monitor durant les seves vacances d’estiu. Exposar trets i característiques essencials d’aquesta feina. Informar de les empreses i/o entitats que es dediquen a la formació i/o gestió, organització i comercialització d’activitats.

Descripció de l’activitat i metodologia. S’explicaran els canals i les eines per a aquesta recerca de feina, les característiques i els tipus de contractes més habituals per aquestes llocs de treball. Per últim, es tracten més profundament les característiques de les professions més demandades, en què consisteixen, tipus d’estudis que poden demanar, les habilitats necessàries, si demanen o és important l’experiència professional i l’horari. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de taller d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent a partir de 16 anys que tenen interès en començar a introduir-se en el mercat de treball (Centres Educatius, PQPI, Aules Obertes, PIJ, entitats.) Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. Modalitat Aquest taller és gratuït. Per a més informació de les accions formatives i la normativa podeu contactar amb:

Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

10


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 9: Sí vull treballar aquest Nadal Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius 

Informar al jovent que vol treballar durant les seves vacances d’hivern sobre quins són els sectors i les professions que tenen més demandades durant aquest període de l’any.

Descripció de l’activitat i metodologia. S’explicaran els canals i les eines per a aquesta recerca de feina, les característiques i els tipus de contractes més habituals per aquestes llocs de treball. Per últim, es tracten més profundament les característiques de les professions més demandades, en què consisteixen, tipus d’estudis que poden demanar, les habilitats necessàries, si demanen o és important l’experiència professional i l’horari. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de xerrada d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent a partir de 16 anys que tenen interès en començar a introduir-se en el mercat de treball (Centres Educatius, PQPI, Aules Obertes, PIJ, entitats.) Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. Modalitat Aquest taller és gratuït. Per a més informació de les accions formatives i la normativa podeu contactar amb:

Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

11


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 10. Taller d’orientació – l’autoconeixement Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius  

Fer que el participant prengui consciència de la importància de conèixer-se per poder decidir quina professió farà en el futur. Fer que el participant comenci a definir el propi perfil personal (interessos, habilitats, personalitat i valors).

Descripció de l’activitat i metodologia. Durant el següent taller es vol remarcar la importància que té conèixer el propi perfil, per poder triar una professió de futur; posant exemples propers els i les joves. Es proporcionarà els i les joves una fitxa, que hauran d’omplir amb les dades referides a les pròpies habilitat físiques, mentals, numèriques, socials i relacionals. Amb l’ajuda d’un power point i analitzant les diferents professions i competències requerides a cada professió, els joves comparen el seu propi perfil amb el perfil de la professió presentada. A través de l’anàlisi d’aquest perfil professional, el/la dinamitzador/a els ajuda a identificar en el perfil els següents constructes: interessos, habilitats, personalitat i valors, remarcant la necessitat de tornar a fer aquesta feina d’anàlisi i definició quan hagin de tornar a prendre decisions sobre el seu futur professional i acadèmic Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de taller d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent a partir de 16 anys que tenen interès en començar a introduir-se en el mercat de treball (Centres Educatius, PQPI, Aules Obertes, PIJ, entitats.) Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és gratuït. Per a més informació de les accions formatives i la normativa pel tallers, podeu contactar amb: Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic Tel. 938 891 767 treball.osona@oficinajove.cat

12


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 11: Aula itinerant per la recerca de feina, assessorament i orientacions a la carta L’aula itinerant de recerca de feina vol ser un servei adreçat a aquells municipis, Punts d’Informació Juvenils o entitats que no disposen o volen potenciar el servei d’orientació i assessorament laboral o bé volen proporcionar un servei especialitzat a un determinat grup de jovent que necessiten reincorporarse al món laboral o ser acompanyats durant aquest procés. Aquets servei es pot dur a terme escollint entre dues accions/activitats. Una, un servei concret caracteritzat pel desplaçament, de l’orientadora laboral, al municipi demandant, per tal de dur a terme entrevistes d’assessorament laboral i acompanyar i tutoritzar el jove durant el procés de recerca de feina mitjançant un seguiment periòdic, o derivar-lo cap a altres serveis municipals i/o comarcals. Una altra, l’aula itinerant de recerca de feina, pot ser considerada també com un espai de recerca de feina activa i autònoma, posant a l’abast de totes les persones usuàries les eines i recursos necessaris per a la recerca i/o millora professional, laboral i/o formativa amb el suport de personal tècnic específic. Format i durada de l’activitat El format de cada sessió es de dues hores amb tot es pot adaptar a les necessites del municipi. Persones destinatàries Municipis o entitats que no disposen o bé volen potenciar el propi servei o espai de recerca de feina per tal de fomentar la inserció dels i les joves al mercat laboral. Espai i material necessari A concretar. Modalitat Aquest taller és de pagament: al tractar-se d’una acció formativa que requereix més d’una sessió, no podem concretar un preu global. Per tant, en cada cas i en funció del nombre de sessions que es vulguin dur a terme s’acordarà un preu.

Per a més informació de les accions formatives i la normativa pel tallers de pagament, podeu contactar amb: Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

13


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 12. Treballar a l’estranger per països Activitat formativa sobre recerca de feina arreu de la comunitat europea, segons la petició de cada sol·licitant, s’aprofundeix en un país concret facilitant els recursos d’aquest territori. Objectius   

Promocionar l'ocupabilitat del jovent fora de Catalunya. Facilitar informació específica sobre un país concret membre de la comunitat europea. Acompanyar i donar suport als i les joves en la realització d’un projecte personal i d'emancipació juvenil.

Descripció de l’activitat i metodologia. Durant aquesta xerrada, es parlarà de les diferents possibilitats de feina en països de la Unió Europea i es proporcionarà informació específica sobre les diferents modalitat i eines de recerca de feina més utilitzades en el país escollit, informació sobre recerca de feina qualificada, no qualificada, treballs durant l’estiu i segons sectors, entre altres. També es facilitarà informació sobre pràctiques, investigació, beques per nou titulats o programes per gent a l’atur. Al final de la xerrada es lliurarà un material específic amb diferent informació com: allotjament, webs de recerca de feina, diaris per a la recerca de feina, contactes amb Punts d’Informació Juvenils, etcètera. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és una xerrada de dues hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent amb especial interès en marxar a treballar a l’estranger, per municipis, PIJ, entitats interessades en aprofundir en una país concret facilitant tots els recursos ocupacionals d’aquest territori. Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. Modalitat Aquest taller és de pagament 150 €. Per a més informació de les accions formatives i la normativa podeu contactar amb: Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

14


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 13: Estades solidàries, camps de treball, voluntarietat europea, Woofing... Objectius    

Informar sobre que es una estada solidària, un camp de treball, Woofing... Aconseguir que el joven arribi a entendre millor la problemàtica nord-sud. Informar dels projectes sol.lidaris actuals Informar de les entitats que s’hi dediquen.

Descripció de l’activitat i metodologia. Tot i que, qualsevol persona interessada pot participar en un viatge solidari, la especificitat de cada destinació, així com la gran demanda de participants interessats durant aquests últims anys, ha provocat que moltes entitats organitzadores hagin establert alguns requisits a complir. És per aquests motius que durant el següent taller, es proporcionarà informació sobre que és una estada solidària, un camp de treball, un voluntariat europeu, una experiència de Woofing com també viatges alternatius i d’aventura, entre altres. Es proporcionarà un llistat d’entitats organitzadores d’estades, s’avaluarà els requisits, les modalitats i les característiques dels camps de treball com també hi haurà la possibilitat de navegar en la pàgina web de cada entitat per tal de descobrir-ne el funcionament i les modalitats d’inscripcions als camps, amb el suport i l’assessorament d’una tècnica especialitzada. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és una xerrada de dues hores. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent amb especial interès en participar en una estada solidària, un camp de treball, voluntariat.., i per municipis, PIJ, entitats interessades. Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. Modalitat Aquest taller és de pagament 150 €. Per a més informació de les accions formatives i la normativa podeu contactar amb: Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel.938 891 767

15


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 14. Vull treballar d’Au-pair a l’estiu Objectius 

Proporcionar informació i recursos per marxar com Au-pair.

Descripció de l’activitat i metodologia. L’experiència d’Au-pair en països estrangers, es considera una de les millors opcions per aprendre un idioma, practicar-ho i tenir la possibilitat de conèixer, d’una manera diferent, un país estranger, sobretot durant l’època d’estiu. “Marxar com Au-pair”, consisteix en allotjar-se en una família i, principalment, ocupar-se dels més petits de la casa, fent de cangur i en alguns casos, dur a terme algunes tasques de la casa. No obstant es consideri una manera eficient per poder practicar un idioma i per integrar-se en la cultura del país de destí, també cal remarcar que existeix un cert “perill” a l’hora de registrar-se en algunes pàgines web i posar-se en contacte amb les famílies. La següent xerrada serveix per descobrir aquesta manera de marxar a l’estranger, com també per acompanyar els joves en la recerca de vacants en famílies. Es parlarà de quines són les webs més fiables i quins són els requisits per poder-hi accedir, com també de la normativa de contractació d’au-pair, pros i contres de les agències privades, etcètera. Al final de la xerrada i segons les necessitats dels joves interessats es durà a terme un petit taller sobre com inscriure’s a les webs d’au-pair. També es lliurarà un dossier informatiu amb eines i recursos per marxar com a Au-pair. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és una xerrada de dues hores. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent amb especial interès en marxar a treballar a l’estranger com Au-pair, per municipis, PIJ, entitats interessades. Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. Modalitat Aquest taller és de pagament 150 €. Per a més informació de les accions formatives i la normativa podeu contactar amb: Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

16


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral

Activitat 15. La importància de les xarxes professionals en el procés de recerca de feina Objectius  Proporcionar informació i recursos sobre xarxes professionals.  Prendre consciència de la importància de la recerca i del mercat laboral a les xarxes. Descripció de l’activitat i metodologia. L’ús de les noves tecnologies per a la recerca de feina en el mercat laboral, cada vegada és més contundent i competitiu. D’una banda, ens enfrontem, cada dia més, a una recerca de feina “en línia”, amb un accés a les ofertes mitjançant el món 2.0 i portals i borses de treball especialitzades en aquest tema. D’altra banda, les noves tecnologies i les eines d’internet evolucionen i permeten l’elaboració de continguts interactius útils per donar a conèixer el propi perfil professional i potenciar la nostra presència a la xarxa, convertint-se en una alternativa de recerca d’ocupació. Considerant que moltes empreses recorren a aquestes eines per buscar personal amb perfils concrets, aquesta xerrada vol ser un instrument útil per conèixer les eines i els recursos per potenciar el propi perfil professional a la xarxa 2.0 i aprendre a gestionar-ho de manera eficient. Es parlarà de currículums virtuals, videocurrículums, importància d’un perfil professional en una xarxa social professional (twitter, linkedin, quomod, etcètera), es donaran a conèixer algunes eines de màrqueting personal que ofereix internet (pàgines per crear currículums, blocs on publicar-los i xarxes socials professionals, entre d’altres). Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és una xerrarda/taller de dues hores. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a jovent amb especial interès en ampliar la pròpia recerca amb la utilització de noves tecnologies, per municipis, PIJ, entitats interessades. Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és de pagament 150 €. Per a més informació de les accions formatives i la normativa podeu contactar amb: Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 -08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel.938 891 767

17


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral FULL DE SOL·LICITUD I NORMATIVA Tallers i accions formatives que ofereix el servei de treball 1.- Si treballes què has de saber, gratuït

9.-Si vull treballar aquest Nadal, gratuït

2.- Com i on buscar feina, gratuït

10.- Taller d’orientació i l’autoconeixement, gratuit

3.-Processos de selecció, gratuït

11.- Aula itinerant per la recerca de feina, Assessorament i orientacions a la carta. Pagament a concretar segons demanda.

4.-Treballar aquest estiu, gratuït 5.-Joc de rol: Anem per feina!, gratuït

12.- Treballar a l’estranger per països. Pagament 150 € 13.- Estades Solidàries, Camps de treball. Voluntariat europeu, woofing, etc. Pagament 150 €

6.-Treballar a l’estranger, gratuït 7.-Curres o treballes?, gratuït

14.- Vull treballar d’Au-pair a l’estiu. Pagament 150 € 15.-La importància de les xarxes professionals en el procés de recerca de feina. Pagament 150 €

8.-Vull treballar de monitor aquest estiu, gratuït

Dades del centre educatiu que sol·licita el taller: Nom del centre educatiu Nom i cognom del director del Centre sol·licitant Carrer Població

Núm . Correu electrònic

Del professor/responsable/tutor de la gestió del taller Nom i cognoms Telèfon de contacte

DNI Correu electrònic de contacte

Cursos i/o grups destinataris del taller Eso, Batxillerat, públic obert (joves 16-25 anys) (joves 25-35 anys) altres Número de sessions sol·licitades Núm. total aproximat d’assistents Curs a qui va destinat Proposta de dates de realització de les sessions per ordre de preferència 1) dia mes any Horari lloc de realització 2) dia 3) dia Observacions:

,

d

mes mes

any any

Horari Horari

lloc de realització lloc de realització

de 2014

(signatura del director del centre i segell del centre) D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer de gestió d’activitats del servei de Joventut, la finalitat del qual és la gestió de dades dels participants en activitats de l’àmbit de Joventut. El Consell Comarcal d’Osona és l’administració responsable del fitxer i la persona beneficiària del servei o el seu representant legal se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si s’escau, de forma escrita al carrer Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 3a planta, de Vic. Amb la vostra signatura, autoritzeu la unitat responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades.

18


Guia catàleg de tallers del Servei Laboral FULL DE SOL·LICITUD I NORMATIVA Tallers i accions formatives que ofereix el servei de treball Període d’inscripció: Del 1 al 30 de setembre (ambdós inclosos). Fitxa i registre de sol·licitud: El personal tècnic de joventut en farà la difusió i és posarà en contacte amb els centres educatius del municipi, entitats, grups... per tal de donar a conèixer l’oferta formativa de l’Oficina Jove d’Osona. La petició es farà d’acord amb el full de sol·licitud que trobareu a www.osonajove.cat i a través dels punts joves d’Osona mitjançant la intranet d’osonajove. Procediment d’adjudicació dels tallers: Pel que fa als tallers gratuïts s’adjudicaran per l’ordre cronològic de sol·licitud de rebuda i segons aquest ordre el personal tècnic de joventut adscrit a l’Oficina Jove d’Osona, es posarà en contacte amb el centre educatiu, entitat, grup..per tal que de forma acordada per ambdues parts es pugui temporitzar la realització dels tallers al llarg del curs 2014-2015 Els tallers es poden adaptar i modificar segons les necessitats i característiques de cada col·lectiu, del centre o de la demanda del tècnic/a de joventut. És per aquest motiu que podeu comptar amb el suport de les professional de cada àrea per tal de definir la millor intervenció en cada cas. Anul·lació: Menys de 3 persones és suspendrà l’activitat, cal comunicar-ho amb 24 hores d’antelació i s’intentarà reprogramar. Per a més informació de les accions formatives i la normativa pel tallers de pagament, podeu contactar amb: Michela Silocchi C/ Bisbe Morgades, 15 08500 Vic treball.osona@oficinajove.cat Tel. 938 891 767

19

Catàleg de Tallers del Servei Laboral de l'Oficina Jove d'Osona  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you