Ambientalitza't. Programa d'Educació Ambiental del Consell Comarcal d'Osona

Page 1

EDAR ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS

Monistrol de Claders Metres 1.200 1.100 1.000 900 800 700

27 EDARS Moià

L’Estany

Olost

Santa Creu de Jutglars

Alpens

Sora

A LA COMARCA D’OSONA

Sant Quirze de Besora

Santa Maria de Besora

Vidrà

Sant Pere de Torelló

Cantonigròs

L’Esquirol - Santa Maria de Corcó

Rupit

Tavertet

Una Estació Depuradora d’Aigües Residuals

Així funciona

Procés que es du a terme a l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) o depuradora, instal·lació destinada a la eliminació de part de la contaminació de l’aigua que ha anat acumulant en el seu cicle d’ús per processos físics, químics i biològics de manera que es pugui retornar al medi natural amb les condicions adequades i amb el mínim risc ambiental.

Segons el Reglament del domini públic hidràulic: “s’entén per contaminació, l’acció i l’efecte d’introduir matèries o formes d’energia, o induir condicions en l’aigua que, de manera directa o indirecta, impliquin una alteració perjudicial de la seva qualitat en relació amb els usos posteriors o amb la seva funció ecològica”.

Depuració

Contaminació

Aigua que conté contaminació de diversos residus procedents de l’ús que se li ha donat: domèstic, industrial, agropecuari, ...

Aigua apta per al consum humà perquè té una qualitat física, química i biològica suficient.

La molècula d’aigua està formada per dos àtoms d’hidrogen i un d’oxigen, a temperatura ambient és un líquid incolor, inodor i no té sabor. L’aigua té un alt poder dissolvent, dissolt les substàncies que troba pel camí per on passa, gasos, sals, matèria orgànica, ... en funció de la seva solubilitat fent que agafi color, olor i sabor, ... canviant les seves característiques de qualitat i per tant condicionant-ne els usos posteriors.

Aigua potable

Aigua

USOS de l’aigua

600 500 10

AIGUA TRACTADA

0,07

75

LA GUIXA

0,7

700

PRATS DE LLUÇANÈS

1,5

1500

TARADELL

1,6

1600

TONA

3

3000

CENTELLES

5

5000

VALL DEL GES

7

7000

MANLLEU

22,5

22.500

VIC

piscines

m3 / DIA

20

30

40

50

60

70

80

90

FANGS GENERATS t / SETMANA

154 58 50 29 19 12 6 0,005

100

110

120

130

150

140

Km

Aigües blanques Aigua sense contaminació que no s’ha de tractar en una EDAR.

Aigua residual

L’aigua és un recurs renovable, la massa d’aigua a la terra és constant, i està en continu moviment formant el cicle hidrològic o cicle de l’aigua. La seva distribució, però, és molt irregular, per tant, esdevé un bé escàs en zones determinades. L’aigua és indispensable per la vida i s’ha de fer un ús racional i sostenible dels recursos hídrics. La massa d’aigua de la terra és constant, aproximadament a 1.400 Km3, el 97,5% és aigua salada dels mars i oceans.

Aigua regenerada Aigua de sortida de la depuradora que rep el tractament de desinfecció i que es pot utilitzar per a uns usos determinats que no necessiten aigua de tanta qualitat com la potable, disminuint així la sobreexplotació d’aqüífers i la demanda d’aigua potable de xarxa. Usos com regeneració d’aqüífers, reg (jardins, camps, camps de golf, ...), neteja viària, fonts ornamentals, dipòsits antiincendis, circuits de refrigeració, ...

Eutrofització Creixement desmesurat de les plantes, sobretot aquàtiques com les algues, per la presència de gran concentració de nutrients (sobretot: carboni, nitrogen i fòsfor) que creen una capa superficial que evita l’arribada del raig solar a l’aigua més profunda i esgota l’oxigen dissolt, i fa que es produeixin reaccions biològiques anaeròbies indesitjades que poden afectar greument la vida aquàtica.

Autodepuració Un medi viu es transforma i de manera natural elimina, totalment o parcialment, la contaminació, gràcies als fenòmens físics, químics i biològics, com la filtració, l’oxidació i l’acció d’organismes com bacteris, insectes, plantes, ... que viuen al medi aquàtic i sobre les lleres, l’aigua assegura la qualitat i preserva l’equilibri de l’ecosistema.

Potabilització Procés que es du a terme a l’Estació de tractament d’aigua potable (ETAP) o potabilitzadora, instal·lació destinada a la purificació de l’aigua que sotmesa a determinats processos la converteix en apta per al consum humà.

Clavegueram o col·lector Tubs que transporten l’aigua residual cap una depuradora.

Sostenibilitat Desenvolupament sense creixement en el consum del recurs més enllà de la seva capacitat de regeneració.

Una persona per viure necessita només 2 litres d’aigua al dia El consum domèstic de l’aigua varia molt segons del lloc, des dels aproximadament 800 litres per persona i dia a Canadà fins als 3,6 litres per persona i dia a Somàlia. A Catalunya la mitjana de consum per persona i dia està entre 150 i 250 litres. L’ús de l’aigua a casa és més o menys de 78% higiene; 13% neteja, 5% per beure i la resta per lleure, que pot arribar a ser el valor més elevat amb reg de jardins, piscines, ...

Vidrà

camions

Santa Maria de Besora

Alpens

Vall del Ges

7,69 Sant Boi de Lluçanès

2,8

L’Esquirol

Prats de Lluçanès

2,5

6 - 10 l

15 - 30 l

2 - 12 l

2 - 18 l

200 - 300 l

30 - 80 l

60 - 90 l

18 - 30 l

Cases Noves

1,4

Tavertet

Roda de Ter

Manlleu

Olost

0,9

Fussimanya

Serrabonica

0,5

Tavèrnoles

Vic Bingrau

0,2

Folgueroles

La Guixa

Santa Eulàlia de Riuprimer

0,0

Taradell

Tona

Centelles Muntanyà Masia Perafita

Consell Comarcal d’Osona Edifici El Sucre Carrer Ramon d’Abadal i de Vinyals Núm.5 3a planta. 08500 Vic T. 938 832 212

www.ccosona.cat/serveis/educació

10 l

10 l

400 l

400 l

ABOCAMENTS PROHIBITS

Viladrau

Seva

“Hi ha matèries i substàncies que, per elles mateixes o bé per interacció amb altres, en cap cas poden abocar-se a la xarxa de clavegueram perquè poden dificultar el bon funcionament dels sistemes de sanejament”

Disseny: Eumogràfic DEPURADORES D’OSONA SL

DEIXALLES

PILES

CIGARRETES

SABONS

OLIS I HIDROCARBURS

PINTURES I DISSOLVENTS

MEDICAMENTS

RESIDUS SÒLIDS

PESTICIDES


L’aigua és un recurs renovable, la massa d’aigua a la terra és constant, i està en continu moviment formant el cicle hidrològic o cicle de l’aigua. La seva distribució, però, és molt irregular, per tant, esdevé un bé escàs en zones determinades. L’aigua és indispensable per la vida i s’ha de fer un ús racional i sostenible dels recursos hídrics. La massa d’aigua de la terra és constant, aproximadament a 1.400 Km3, el 97,5% és aigua salada dels mars i oceans.

Una Estació Depuradora d’Aigües Residuals 1.000 900 800 700

Aigua potable

Aigua regenerada

Autodepuració

Clavegueram o col·lector

La molècula d’aigua està formada per dos àtoms d’hidrogen i un d’oxigen, a temperatura ambient és un líquid incolor, inodor i no té sabor. L’aigua té un alt poder dissolvent, dissolt les substàncies que troba pel camí per on passa, gasos, sals, matèria orgànica, ... en funció de la seva solubilitat fent que agafi color, olor i sabor, ... canviant les seves característiques de qualitat i per tant condicionant-ne els usos posteriors.

Aigua apta per al consum humà perquè té una qualitat física, química i biològica suficient.

Un medi viu es transforma i de manera natural elimina, totalment o parcialment, la contaminació, gràcies als fenòmens físics, químics i biològics, com la filtració, l’oxidació i l’acció d’organismes com bacteris, insectes, plantes, ... que viuen al medi aquàtic i sobre les lleres, l’aigua assegura la qualitat i preserva l’equilibri de l’ecosistema.

Tubs que transporten l’aigua residual cap una depuradora.

Aigua que conté contaminació de diversos residus procedents de l’ús que se li ha donat: domèstic, industrial, agropecuari, ...

Aigua de sortida de la depuradora que rep el tractament de desinfecció i que es pot utilitzar per a uns usos determinats que no necessiten aigua de tanta qualitat com la potable, disminuint així la sobreexplotació d’aqüífers i la demanda d’aigua potable de xarxa. Usos com regeneració d’aqüífers, reg (jardins, camps, camps de golf, ...), neteja viària, fonts ornamentals, dipòsits antiincendis, circuits de refrigeració, ...

Contaminació

Depuració

Eutrofització

Potabilització

Sostenibilitat

Segons el Reglament del domini públic hidràulic: “s’entén per contaminació, l’acció i l’efecte d’introduir matèries o formes d’energia, o induir condicions en l’aigua que, de manera directa o indirecta, impliquin una alteració perjudicial de la seva qualitat en relació amb els usos posteriors o amb la seva funció ecològica”.

Procés que es du a terme a l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) o depuradora, instal·lació destinada a la eliminació de part de la contaminació de l’aigua que ha anat acumulant en el seu cicle d’ús per processos físics, químics i biològics de manera que es pugui retornar al medi natural amb les condicions adequades i amb el mínim risc ambiental.

Creixement desmesurat de les plantes, sobretot aquàtiques com les algues, per la presència de gran concentració de nutrients (sobretot: carboni, nitrogen i fòsfor) que creen una capa superficial que evita l’arribada del raig solar a l’aigua més profunda i esgota l’oxigen dissolt, i fa que es produeixin reaccions biològiques anaeròbies indesitjades que poden afectar greument la vida aquàtica.

Procés que es du a terme a l’Estació de tractament d’aigua potable (ETAP) o potabilitzadora, instal·lació destinada a la purificació de l’aigua que sotmesa a determinats processos la converteix en apta per al consum humà.

Desenvolupament sense creixement en el consum del recurs més enllà de la seva capacitat de regeneració.

USOS de l’aigua

Rupit

Tavertet

Cantonigròs

Vidrà

Sant Pere de Torelló

Sant Quirze de Besora

Sora

Alpens

Olost

L’Estany

A LA COMARCA D’OSONA

L’Esquirol - Santa Maria de Corcó

1.100

Santa Maria de Besora

1.200

Santa Creu de Jutglars

Metres

27 EDARS Moià

Monistrol de Claders

Així funciona EDAR ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS

Aigua

600 500

AIGUA TRACTADA m DIA

piscines

22.500

22,5

3/

VIC

20

30

40

50

60

70

80

90

FANGS GENERATS t / SETMANA

154

camions

7000

7

58

2,8

VALL DEL GES

5000

5

50

2,5

CENTELLES

3000

3

29

1,4

TONA

1600

1,6

19

0,9

TARADELL

1500

1,5

12

0,5

PRATS DE LLUÇANÈS

700

0,7

6

0,2

LA GUIXA

75

0,07

0,005

0,0

110

120

130

150

Km

Aigua residual

Una persona per viure necessita només 2 litres d’aigua al dia El consum domèstic de l’aigua varia molt segons del lloc, des dels aproximadament 800 litres per persona i dia a Canadà fins als 3,6 litres per persona i dia a Somàlia. A Catalunya la mitjana de consum per persona i dia està entre 150 i 250 litres. L’ús de l’aigua a casa és més o menys de 78% higiene; 13% neteja, 5% per beure i la resta per lleure, que pot arribar a ser el valor més elevat amb reg de jardins, piscines, ...

Santa Maria de Besora

Alpens

Vall del Ges Sant Boi de Lluçanès L’Esquirol

Prats de Lluçanès

2 - 18 l

2 - 12 l

200 - 300 l

30 - 80 l

60 - 90 l

18 - 30 l

15 - 30 l

6 - 10 l

10 l

10 l

400 l

400 l

Cases Noves Roda de Ter

Manlleu

Olost

Tavèrnoles

Vic Bingrau

Folgueroles

La Guixa

Santa Eulàlia de Riuprimer

Tavertet

Fussimanya

Serrabonica

Tona

Taradell Seva

ABOCAMENTS PROHIBITS

Viladrau

Centelles Muntanyà Masia Perafita

Consell Comarcal d’Osona Edifici El Sucre Carrer Ramon d’Abadal i de Vinyals Núm.5 3a planta. 08500 Vic T. 938 832 212

www.ccosona.cat/serveis/educació

140

Aigua sense contaminació que no s’ha de tractar en una EDAR.

Vidrà

7,69

MANLLEU

100

Disseny: Eumogràfic

10

Aigües blanques

DEPURADORES D’OSONA SL

“Hi ha matèries i substàncies que, per elles mateixes o bé per interacció amb altres, en cap cas poden abocar-se a la xarxa de clavegueram perquè poden dificultar el bon funcionament dels sistemes de sanejament”

PILES

DEIXALLES

SABONS

OLIS I HIDROCARBURS

RESIDUS SÒLIDS

CIGARRETES

PINTURES I DISSOLVENTS

MEDICAMENTS

PESTICIDES


L’aigua és un recurs renovable, la massa d’aigua a la terra és constant, i està en continu moviment formant el cicle hidrològic o cicle de l’aigua. La seva distribució, però, és molt irregular, per tant, esdevé un bé escàs en zones determinades. L’aigua és indispensable per la vida i s’ha de fer un ús racional i sostenible dels recursos hídrics. La massa d’aigua de la terra és constant, aproximadament a 1.400 Km3, el 97,5% és aigua salada dels mars i oceans.

Una Estació Depuradora d’Aigües Residuals 1.000 900 800 700

Aigua potable

Aigua regenerada

Autodepuració

Clavegueram o col·lector

La molècula d’aigua està formada per dos àtoms d’hidrogen i un d’oxigen, a temperatura ambient és un líquid incolor, inodor i no té sabor. L’aigua té un alt poder dissolvent, dissolt les substàncies que troba pel camí per on passa, gasos, sals, matèria orgànica, ... en funció de la seva solubilitat fent que agafi color, olor i sabor, ... canviant les seves característiques de qualitat i per tant condicionant-ne els usos posteriors.

Aigua apta per al consum humà perquè té una qualitat física, química i biològica suficient.

Un medi viu es transforma i de manera natural elimina, totalment o parcialment, la contaminació, gràcies als fenòmens físics, químics i biològics, com la filtració, l’oxidació i l’acció d’organismes com bacteris, insectes, plantes, ... que viuen al medi aquàtic i sobre les lleres, l’aigua assegura la qualitat i preserva l’equilibri de l’ecosistema.

Tubs que transporten l’aigua residual cap una depuradora.

Aigua que conté contaminació de diversos residus procedents de l’ús que se li ha donat: domèstic, industrial, agropecuari, ...

Aigua de sortida de la depuradora que rep el tractament de desinfecció i que es pot utilitzar per a uns usos determinats que no necessiten aigua de tanta qualitat com la potable, disminuint així la sobreexplotació d’aqüífers i la demanda d’aigua potable de xarxa. Usos com regeneració d’aqüífers, reg (jardins, camps, camps de golf, ...), neteja viària, fonts ornamentals, dipòsits antiincendis, circuits de refrigeració, ...

Contaminació

Depuració

Eutrofització

Potabilització

Sostenibilitat

Segons el Reglament del domini públic hidràulic: “s’entén per contaminació, l’acció i l’efecte d’introduir matèries o formes d’energia, o induir condicions en l’aigua que, de manera directa o indirecta, impliquin una alteració perjudicial de la seva qualitat en relació amb els usos posteriors o amb la seva funció ecològica”.

Procés que es du a terme a l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) o depuradora, instal·lació destinada a la eliminació de part de la contaminació de l’aigua que ha anat acumulant en el seu cicle d’ús per processos físics, químics i biològics de manera que es pugui retornar al medi natural amb les condicions adequades i amb el mínim risc ambiental.

Creixement desmesurat de les plantes, sobretot aquàtiques com les algues, per la presència de gran concentració de nutrients (sobretot: carboni, nitrogen i fòsfor) que creen una capa superficial que evita l’arribada del raig solar a l’aigua més profunda i esgota l’oxigen dissolt, i fa que es produeixin reaccions biològiques anaeròbies indesitjades que poden afectar greument la vida aquàtica.

Procés que es du a terme a l’Estació de tractament d’aigua potable (ETAP) o potabilitzadora, instal·lació destinada a la purificació de l’aigua que sotmesa a determinats processos la converteix en apta per al consum humà.

Desenvolupament sense creixement en el consum del recurs més enllà de la seva capacitat de regeneració.

USOS de l’aigua

Rupit

Tavertet

Cantonigròs

Vidrà

Sant Pere de Torelló

Sant Quirze de Besora

Sora

Alpens

Olost

L’Estany

A LA COMARCA D’OSONA

L’Esquirol - Santa Maria de Corcó

1.100

Santa Maria de Besora

1.200

Santa Creu de Jutglars

Metres

27 EDARS Moià

Monistrol de Claders

Així funciona EDAR ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS

Aigua

600 500

AIGUA TRACTADA m DIA

piscines

22.500

22,5

3/

VIC

20

30

40

50

60

70

80

90

FANGS GENERATS t / SETMANA

154

camions

7000

7

58

2,8

VALL DEL GES

5000

5

50

2,5

CENTELLES

3000

3

29

1,4

TONA

1600

1,6

19

0,9

TARADELL

1500

1,5

12

0,5

PRATS DE LLUÇANÈS

700

0,7

6

0,2

LA GUIXA

75

0,07

0,005

0,0

110

120

130

150

Km

Aigua residual

Una persona per viure necessita només 2 litres d’aigua al dia El consum domèstic de l’aigua varia molt segons del lloc, des dels aproximadament 800 litres per persona i dia a Canadà fins als 3,6 litres per persona i dia a Somàlia. A Catalunya la mitjana de consum per persona i dia està entre 150 i 250 litres. L’ús de l’aigua a casa és més o menys de 78% higiene; 13% neteja, 5% per beure i la resta per lleure, que pot arribar a ser el valor més elevat amb reg de jardins, piscines, ...

Santa Maria de Besora

Alpens

Vall del Ges Sant Boi de Lluçanès L’Esquirol

Prats de Lluçanès

2 - 18 l

2 - 12 l

200 - 300 l

30 - 80 l

60 - 90 l

18 - 30 l

15 - 30 l

6 - 10 l

10 l

10 l

400 l

400 l

Cases Noves Roda de Ter

Manlleu

Olost

Tavèrnoles

Vic Bingrau

Folgueroles

La Guixa

Santa Eulàlia de Riuprimer

Tavertet

Fussimanya

Serrabonica

Tona

Taradell Seva

ABOCAMENTS PROHIBITS

Viladrau

Centelles Muntanyà Masia Perafita

Consell Comarcal d’Osona Edifici El Sucre Carrer Ramon d’Abadal i de Vinyals Núm.5 3a planta. 08500 Vic T. 938 832 212

www.ccosona.cat/serveis/educació

140

Aigua sense contaminació que no s’ha de tractar en una EDAR.

Vidrà

7,69

MANLLEU

100

Disseny: Eumogràfic

10

Aigües blanques

DEPURADORES D’OSONA SL

“Hi ha matèries i substàncies que, per elles mateixes o bé per interacció amb altres, en cap cas poden abocar-se a la xarxa de clavegueram perquè poden dificultar el bon funcionament dels sistemes de sanejament”

PILES

DEIXALLES

SABONS

OLIS I HIDROCARBURS

RESIDUS SÒLIDS

CIGARRETES

PINTURES I DISSOLVENTS

MEDICAMENTS

PESTICIDES


DIAGRAMA DE FLUX D’UNA EDAR, Estació Depuradora d’Aigües Residuals

LÍNIA D’AIGUA Desbast

Dessorrador-desgreixador

Reixa de gruixuts i pou de bombes

Addició de clorur fèrric

Clavegueram i col·lectors

Decantador

Reactor biològic

L’aigua passa per unes reixes per tal d’eliminar diversos sòlids que arriben, papers, plàstics...

Dins d’uns dipòsits l’aigua es mou contínuament i s’injecta aire a pressió. Els greixos suren i es recullen a la superfície. Les sorres cauen al fons i també es recullen.

L’aigua procedent de les ciutats i de les indústries arriba al pou de bombes, passa per una reixa per retenir sòlids de mida gran i des d’aquí és elevada a l’EDAR.

En aquest punt del tractament s’addiciona clorur fèrric a la mescla de fang activat per tal d’eliminar el fòsfor dissolt a l’aigua residual.

Xarxa de conduccions que transporten l’aigua residual cap una depuradora.

Hem de separar l’aigua depurada del fang activat que conté els microorganismes. Aquesta separació es fa al decantador i l’aigua neta sobresurt per a la superfície. Una part d’aquests fangs es recirculen cap al reactor biològic i una altra cap a l’espesseïdor.

En el reactor biològic hi ha una barreja de l’aigua residual i el fang activat que conté els microorganismes. Aquests microorganismes són els responsables de la depuració, utilitzen la matèria orgànica dissolta a l’aigua per a alimentar-se.

3

4

2 6

7

1

+

+

+

+

8

Numera i ordena cada fase del procés seguint la il·lustració.

5

9

LÍNIA DE FANGS

10 }

Deshidratació

Addició de polielectròlit

Espesseïdor

Hem de treure l’aigua del fang activat i ho fem amb un sistema de deshidratació. Hi ha diferents sistemes de deshidratació: filtres premsa, filtres banda i centrífugues.

Quan el fang surt de l’espesseïdor, s’addiciona polielectròlit per tal de facilitar-ne la deshidratació.

L’espesseïdor de fangs és també un decantador. El fang que pesa més es diposita al fons i se separa de l’aigua que pesa menys.


L’aigua és un recurs renovable, la massa d’aigua a la terra és constant, i està en continu moviment formant el cicle hidrològic o cicle de l’aigua. La seva distribució, però, és molt irregular, per tant, esdevé un bé escàs en zones determinades. L’aigua és indispensable per la vida i s’ha de fer un ús racional i sostenible dels recursos hídrics. La massa d’aigua de la terra és constant, aproximadament a 1.400 Km3, el 97,5% és aigua salada dels mars i oceans.

Una Estació Depuradora d’Aigües Residuals 1.000 900 800 700

Aigua potable

Aigua regenerada

Autodepuració

Clavegueram o col·lector

La molècula d’aigua està formada per dos àtoms d’hidrogen i un d’oxigen, a temperatura ambient és un líquid incolor, inodor i no té sabor. L’aigua té un alt poder dissolvent, dissolt les substàncies que troba pel camí per on passa, gasos, sals, matèria orgànica, ... en funció de la seva solubilitat fent que agafi color, olor i sabor, ... canviant les seves característiques de qualitat i per tant condicionant-ne els usos posteriors.

Aigua apta per al consum humà perquè té una qualitat física, química i biològica suficient.

Un medi viu es transforma i de manera natural elimina, totalment o parcialment, la contaminació, gràcies als fenòmens físics, químics i biològics, com la filtració, l’oxidació i l’acció d’organismes com bacteris, insectes, plantes, ... que viuen al medi aquàtic i sobre les lleres, l’aigua assegura la qualitat i preserva l’equilibri de l’ecosistema.

Tubs que transporten l’aigua residual cap una depuradora.

Aigua que conté contaminació de diversos residus procedents de l’ús que se li ha donat: domèstic, industrial, agropecuari, ...

Aigua de sortida de la depuradora que rep el tractament de desinfecció i que es pot utilitzar per a uns usos determinats que no necessiten aigua de tanta qualitat com la potable, disminuint així la sobreexplotació d’aqüífers i la demanda d’aigua potable de xarxa. Usos com regeneració d’aqüífers, reg (jardins, camps, camps de golf, ...), neteja viària, fonts ornamentals, dipòsits antiincendis, circuits de refrigeració, ...

Contaminació

Depuració

Eutrofització

Potabilització

Sostenibilitat

Segons el Reglament del domini públic hidràulic: “s’entén per contaminació, l’acció i l’efecte d’introduir matèries o formes d’energia, o induir condicions en l’aigua que, de manera directa o indirecta, impliquin una alteració perjudicial de la seva qualitat en relació amb els usos posteriors o amb la seva funció ecològica”.

Procés que es du a terme a l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) o depuradora, instal·lació destinada a la eliminació de part de la contaminació de l’aigua que ha anat acumulant en el seu cicle d’ús per processos físics, químics i biològics de manera que es pugui retornar al medi natural amb les condicions adequades i amb el mínim risc ambiental.

Creixement desmesurat de les plantes, sobretot aquàtiques com les algues, per la presència de gran concentració de nutrients (sobretot: carboni, nitrogen i fòsfor) que creen una capa superficial que evita l’arribada del raig solar a l’aigua més profunda i esgota l’oxigen dissolt, i fa que es produeixin reaccions biològiques anaeròbies indesitjades que poden afectar greument la vida aquàtica.

Procés que es du a terme a l’Estació de tractament d’aigua potable (ETAP) o potabilitzadora, instal·lació destinada a la purificació de l’aigua que sotmesa a determinats processos la converteix en apta per al consum humà.

Desenvolupament sense creixement en el consum del recurs més enllà de la seva capacitat de regeneració.

USOS de l’aigua

Rupit

Tavertet

Cantonigròs

Vidrà

Sant Pere de Torelló

Sant Quirze de Besora

Sora

Alpens

Olost

L’Estany

A LA COMARCA D’OSONA

L’Esquirol - Santa Maria de Corcó

1.100

Santa Maria de Besora

1.200

Santa Creu de Jutglars

Metres

27 EDARS Moià

Monistrol de Claders

Així funciona EDAR ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS

Aigua

600 500

AIGUA TRACTADA m DIA

piscines

22.500

22,5

3/

VIC

20

30

40

50

60

70

80

90

FANGS GENERATS t / SETMANA

154

camions

7000

7

58

2,8

VALL DEL GES

5000

5

50

2,5

CENTELLES

3000

3

29

1,4

TONA

1600

1,6

19

0,9

TARADELL

1500

1,5

12

0,5

PRATS DE LLUÇANÈS

700

0,7

6

0,2

LA GUIXA

75

0,07

0,005

0,0

110

120

130

150

Km

Aigua residual

Una persona per viure necessita només 2 litres d’aigua al dia El consum domèstic de l’aigua varia molt segons del lloc, des dels aproximadament 800 litres per persona i dia a Canadà fins als 3,6 litres per persona i dia a Somàlia. A Catalunya la mitjana de consum per persona i dia està entre 150 i 250 litres. L’ús de l’aigua a casa és més o menys de 78% higiene; 13% neteja, 5% per beure i la resta per lleure, que pot arribar a ser el valor més elevat amb reg de jardins, piscines, ...

Santa Maria de Besora

Alpens

Vall del Ges Sant Boi de Lluçanès L’Esquirol

Prats de Lluçanès

2 - 18 l

2 - 12 l

200 - 300 l

30 - 80 l

60 - 90 l

18 - 30 l

15 - 30 l

6 - 10 l

10 l

10 l

400 l

400 l

Cases Noves Roda de Ter

Manlleu

Olost

Tavèrnoles

Vic Bingrau

Folgueroles

La Guixa

Santa Eulàlia de Riuprimer

Tavertet

Fussimanya

Serrabonica

Tona

Taradell Seva

ABOCAMENTS PROHIBITS

Viladrau

Centelles Muntanyà Masia Perafita

Consell Comarcal d’Osona Edifici El Sucre Carrer Ramon d’Abadal i de Vinyals Núm.5 3a planta. 08500 Vic T. 938 832 212

www.ccosona.cat/serveis/educació

140

Aigua sense contaminació que no s’ha de tractar en una EDAR.

Vidrà

7,69

MANLLEU

100

Disseny: Eumogràfic

10

Aigües blanques

DEPURADORES D’OSONA SL

“Hi ha matèries i substàncies que, per elles mateixes o bé per interacció amb altres, en cap cas poden abocar-se a la xarxa de clavegueram perquè poden dificultar el bon funcionament dels sistemes de sanejament”

PILES

DEIXALLES

SABONS

OLIS I HIDROCARBURS

RESIDUS SÒLIDS

CIGARRETES

PINTURES I DISSOLVENTS

MEDICAMENTS

PESTICIDES