Page 1

Guia del Catàleg de Tallers Servei de Salut de l’Oficina Jove d’Osona


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut

Des de l’Oficina Jove d’Osona i en col·laboració amb l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) s’ofereixen tot un seguit d’activitats i tallers formatius que es realitzaran al llarg de tot el curs escolar 2014-15 Es tracta de dinàmiques per treballar amb els joves, professionals i famílies la temàtica de les drogues i altres temes relacionats amb la salut, com poden ser sexualitat i qüestions de gènere i habilitats socials i autoestima. Enguany s’inclouen en el catàleg quatre activitats de pagament i quatre de gratuïtes. Els professionals de joventut dels municipis d’Osona actuen com a mediadors i dinamitzadors d’aquestes activitats així com també lideren la rebuda de les sol·licituds.

Què trobarem a la guia? Les fitxes descriptives de cada de les vuit activitats , amb dues modalitats (activitats gratuïtes i activitats de pagament) La normativa i la fitxa de la sol·licitud de l’activitat i/o taller.

Vic, (Osona) maig del 2014

2


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut

Activitat 1. Taller de tabac Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius  Dotar a l’alumne d’informació relacionada amb les característiques de les relacions additives amb les drogues, exemplificant amb el fenomen del tabaquisme.  Promoure una mirada crítica sobre les condicionants socials que afavoreixen el consum del tabac.  Qüestionar la normalitat del consum en certs entorns socials i treballar la pressió del grup cap al consum. Descripció de l’activitat i metodologia

L’educador/a reprodueix situacions properes i quotidianes en les quals l’alumne s’ha de posicionar respecte al consum i valorar críticament els condicionats externs que impulsen al consum. Es treballa de manera reflexiva els valors i les actituds que responen a les expectatives d’esdevenir adults, posant en dubte tòpics i comportaments estereotipats.

Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de taller d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per l’alumnat de 1er. cicle de la ESO Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és gratuït.

Si teniu algun dubte o voleu més informació, podeu contactar amb: Roger Ferrer /Sílvia Basas C/ Bisbe Morgades, 15 (edifici La Farinera) 08500 Vic salut.osona@oficinajove.cat Tel. 93 889 17 67/ 607 24 60 11

3


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut

Activitat 2: Taller de Cànnabis Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat amb la finalitat

d’informar al jovent de les característiques de les relacions additives amb les drogues exemplificant amb el fenomen del consum de cànnabis i els seus riscos. Objectius

 Sensibilitzar dels riscos del consum de cànnabis.  Oferir informació sobre quines són les disposicions legals relacionades amb aquesta substància.  Dotar al no consumidor d’elements de resistència. Descripció de l’activitat i metodologia.

El taller de cànnabis es planteja com una intervenció per tal d’abordar aquells aspectes preventius del consum de cànnabis propis d’aquestes edats. Es posa especial èmfasi en aportar informació relacionada als riscos associats al consum d’aquesta substància a aquestes edats, així com també en els de tipus legal, avisant de les disposicions legals del seu consum i dels drets i deures amb la justícia de qui consumeix. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de xerrada d’una hora i 30 minuts. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a joves a partir de 13 anys Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és gratuït.

Si teniu algun dubte o voleu més informació, podeu contactar amb: Roger Ferrer /Sílvia Basas C/ Bisbe Morgades, 15 (edifici La Farinera) 08500 Vic salut.osona@oficinajove.cat Tel. 93 889 17 67/ 607 24 60 11

4


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut

Activitat 3. Anem de festa per Osona! Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius

 Tractar temes com la sexualitat, el consum d’alcohol i d’altres substàncies posant èmfasi en els principals riscos que se’n deriven.  Reflexionar sobre l’oci juvenil i les relacions socials que s’estableixen.  Saber implicar-se positivament en la salut i la problemàtica de persones pròximes. Descripció de l’activitat i metodologia.

Es planteja una sortida virtual amb els alumnes d’acord a les seves pautes i llocs habituals d’anar de festa. D’aquest manera es va fent un recorregut des de primera hora fins a acabar la sortida. Es treballen elements de reducció de riscos en diferents situacions sobre l’alcohol, conducció, sexe segur i d’altres substàncies en funció del perfil de cada grup. Aquesta dinàmica facilita que els joves s’impliquin en el taller a l’hora de plantejar les diferents situacions, fent-lo més participatiu, i també que ho visquin de forma més propera. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és de taller d’una hora i 30 minuts. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a joves a partir de 15 anys Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és gratuït.

Si teniu algun dubte o voleu més informació, podeu contactar amb: Roger Ferrer /Sílvia Basas C/ Bisbe Morgades, 15 (edifici La Farinera) 08500 Vic salut.osona@oficinajove.cat Tel. 93 889 17 67/ 607 24 60 11

5


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut

Activitat 4: Taller d’habilitats socials i autoestima Activitat explicativa i participativa que pretén fomentar l’anàlisi i el debat de la realitat en aquesta temàtica. Objectius

 Fomentar actituds crítiques respecte a l’entrada a l’adolescència i l’edat adulta: presa de decisions, l’assertivitat i la responsabilitat.  Prendre consciència sobre el paper del grup i la influència que aquest provoca en la mateixa persona.  Aprendre a valorar els riscs i beneficis de la pròpia conducta.  Conscienciar sobre les pressions socials i grupals i adquirir control sobre el propi comportament. Descripció de l’activitat i metodologia.

Aquest taller pretén abordar aquells aspectes propis d’aquestes edats a través de dinàmiques participatives de confrontació i de reflexió, la proposta pedagògica tracta actituds com la presa de decisions, l’assertivitat, l’autoestima, la maduresa a l’hora d’afrontar els conflictes, la responsabilització dels nostres actes, etc. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és de taller d’una hora. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per l’alumnat de 1er. cicle de la ESO i també de 6è de primaria. Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és gratuït.

Si teniu algun dubte o voleu més informació, podeu contactar amb: Roger Ferrer /Sílvia Basas C/ Bisbe Morgades, 15 (edifici La Farinera) 08500 Vic salut.osona@oficinajove.cat Tel. 93 889 17 67/ 607 24 60 11

6


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut

Activitat 5: La mitja taronja, existeix o no? Objectius

 Reconèixer els mites i els estereotips que sostenen els/les adolescents en relació als rols de gènere i la violència en la parella, amb la finalitat de deconstruir-los  Donar informació relacionada amb la violència i les seves manifestacions  Identificar les característiques de l’amor romàntic i la influència que pot exercir dins de les relacions de parella.  Proporcinar eines pràctiques per trencar amb una possible relació d’abús. Descripció de l’activitat i metodologia.

Què és això de la violència de gènere?: S’explora que els/les alumnes coneixen el fenomen de la violència. S’aporta informació: explicació dels tipus de violència, causes, conseqüències, cicle de la violència. S’analitzen les característiques del bon tracte. Joc de desigualtat: Es reuneix els/les alumnes en cercle i se’ls proposa un joc amb unes regles que comporten que en un torn siguin els nois qui tinguin més privilegis i en l’altre siguin les noies. Posteriorment es reflexiona sobre el significat del joc i es debat sobre la desigualtat, els rols i els estereotips de gènere. Role-Playing: Es divideix el grup en 4 subgrups. A cadascun d’ells se’ls lliura un guió amb diferents situacions de violència a representar. Posteriorment s’analitzen aspectes com: característiques de la relació de parella entre adolescents, mecanismes pels quals es desenvolupa una relació d’abús, diferents estratègies a seguir per tal de poder evitar i/o enfrontar una possible situació de violència, importància dels estereotips de gènere i influència d’aquests en els comportaments entre homes i dones, etc. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és de taller de dues hores Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a joves de 14 a 18 anys Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat

Aquest taller és de pagament 220 € per sessió de dues hores. Si teniu algun dubte o voleu més informació, podeu contactar amb:

Roger Ferrer /Sílvia Basas salut.osona@osonajove.cat C/ Bisbe Morgades, 15 (edifici La Farinera) 08500 Vic Tel. 93 889 17 67/ 607 24 60 11

7


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut

Activitat 6: L’amor no és com me’l van explicar Objectius

 Analitzar la influència de la socialització de gènere a la construcció de la identitat.  Reflexionar sobre els estereotips que es tenen respecte l’home i la dona ideal.  Desmitificació del mite de l’amor romàntic.  Donar informació relacionada amb la violència i les seves manifestacions i proporcionar eines pràctiques per trencar amb una possible relació d’abús. Descripció de l’activitat i metodologia.

Introducció: S’explica als/a les alumnes que se’ls passaran una sèrie de fragments de pel·lícules on hauran d’observar com el cinema ens presenta l’amor, les relacions afectives, la parella, l’enamorament, etc. Per tal de guiar una mica més la seva atenció, se’ls proposa que es fixin en el paper que desenvolupen els homes, les dones, com es presenten les històries d’amor, què ens expliquen, etc. Vídeo fòrum: Es presenten escenes de diverses pel·lícules agrupades en quatre blocs temàtics: inicis d’una relació, expressió de sentiments, rols esperats i realitzats tant per homes com per dones, actituds i afrontament davant del conflicte (maltractament psicològic, expectatives no assolides). Després de visualitzar cada escena, s’analitzen els seus continguts plantejant què han pogut observar a cada seqüència i introduint idees per la reflexió, com per exemple: l’amor tot ho pot, cal perdonar i aguantar el que sigui per amor, cada membre ha de tenir assignat un rol, és normal fer “bogeries” per amor, com em sento quan no soc correspós/osa, és la parella algú fonamental per a la nostra felicitat...? Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és de taller de dues hores. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a joves d’entre 14 i 18 anys. Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és de pagament 220 € per sessió de dues hores. Si teniu algun dubte o voleu més

informació, podeu contactar amb:

Roger Ferrer /Sílvia Basas salut.osona@osonajove.cat C/ Bisbe Morgades, 15 (edifici La Farinera) 08500 Vic Tel. 93 889 17 67/ 607 24 60 11

8


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut

Activitat 7: La publicitat i jo Objectius

 Reflexionar sobre com s’estructuren les relacions de gènere a través de les diferents institucions socials.  Analitzar la influència de la publicitat en la construcció dels rols i les identitats masculines i femenines.  Fomentar que els/les alumnes tinguin una mirada crítica davant els missatges que els mitjans de comunicació transmeten en relació a la imatge, la violència, etc. Descripció de l’activitat i metodologia.

Introducció: S’explica als/a les alumnes què són els estereotips de gènere i se’ls demana que diguin quins són els estereotips de gènere més comuns. S’anota a la pissarra el que van assenyalant. Si no surten estereotips importants, se’ls ajuda a completar la llista. Collage: Es divideix el grup en subgrups. Cada un disposa de diferents revistes i ha de triar i retallar aquelles imatges que reflecteixen els estereotips que hem treballat anteriorment. Després han de realitzar un collage separant les imatges d’home i les de dona respectivament. Finalment cada subgrup explica el que ha treballat a la resta del grup classe. Amb tot això s’analitzen els següents aspectes: Quantes vegades apareixen anomenats o il·lustrats els homes? Quantes vegades les dones? Quines activitats fan les persones que apareixen? Quina professió i ofici tenen els homes? I les dones? Quin aspecte físic i vestimenta tenen? Quins trets de personalitat s’atribueixen a les dones il·lustrades en la imatge? Apareixen homes desenvolupant un rol actiu fora de la llar? Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és taller de dues hores. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a joves d’entre 13 i 18 anys. Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és de pagament 220 € per sessió de dues hores. Si teniu algun dubte o voleu més

informació, podeu contactar amb:

Roger Ferrer /Sílvia Basas salut.osona@osonajove.cat C/ Bisbe Morgades, 15 (edifici La Farinera) 08500 Vic Tel. 93 889 17 67/ 607 24 60 11

9


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut

Activitat 8: Xerrem sobre drogues Objectius

     

L’adolescència: característiques d’aquesta etapa de la vida. Models educatius. Educació per a la responsabilitat i prevenció sobre drogues. Afavoriment del pensament crític: com parlar sobre drogues a casa. Com actuar davant d’un possible consum: què fer i què no fer. Recursos on adreçar-se

Descripció de l’activitat i metodologia.

La relació de pares i adolescents es una relació educativa. Creiem que cal abordar el tema de les drogues emmarcat dins d’una perspectiva global d’educació: transmissió de valors, normes i principis, però també, actituds d’autoconfiança i de capacitat crítica per aprendre a decidir. La nostra tasca passa per la comunicació, la confiança i la disposició per acompanyarlos a assolir autonomia i responsabilitat. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de xerrada de una hora i 30 minuts. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a pares i mares Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és de pagament 150 € per xerrada de una hora i 30 minuts. Si teniu algun dubte o

voleu més informació, podeu contactar amb:

Roger Ferrer /Sílvia Basas salut.osona@osonajove.cat C/ Bisbe Morgades, 15 (edifici La Farinera) 08500 Vic Tel. 93 889 17 67/ 607 24 60 11

10


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut

Activitat 9: Formació a professionals Objectius

 Comunicació preventiva amb adolescents i joves (nomes, actituds, valoració de consum, comunicació, model adult...)  Abordatge comunitari en detecció precoç i orientació al consum de risc o problemàtic (protocols). Descripció de l’activitat i metodologia.

Aquesta formació pretén contextualitzar el consum de drogues en la nostra societat. La proposta consta d’accions preventives a diferents nivells dirigides a donar suport i orientació a l’equip educador: eines per abordar el consum de substàncies en els espais en els que treballem. També s’ofereixen coneixements específics de les substàncies més consumides i els riscos del seu consum. Format i durada de l’activitat El format de l’activitat és el de xerrada de dues hores ampliables segons necessitat. Persones destinatàries Aquesta activitat està pensada per a professionals Espai i material necessari Sala espaiosa, sense barreres. Modalitat Aquest taller és de pagament 180 € per xerrada de dues una hores. . Si teniu algun dubte o voleu

més informació, podeu contactar amb:

Roger Ferrer /Sílvia Basas salut.osona@osonajove.cat C/ Bisbe Morgades, 15 (edifici La Farinera) 08500 Vic Tel. 93 889 17 67/ 607 24 60 11

11


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut FULL DE SOL·LICITUD I NORMATIVA Tallers i accions formatives que ofereix el servei de salut 1.-Taller de Tabac, gratuït

5.-La mitja taronja, existeix o no? Pagament 220 €

2.-Taller de Cànnabis, gratuït

6.-L’Amor no és com me’l van explicar. Pagament 220 €

3.-Taller Anem de festa per Osona, gratuït

7.-La publicitat i jo. Pagament 220 €

4.-Taller Habilitats Socials i Autoestima, gratuït

8.-Xerrem sobre drogues. Pagament 150 € 9.-Formació a professionals. Pagament 180 €

Dades del centre educatiu que sol·licita el taller: Nom del centre educatiu Nom i cognom del director del Centre sol·licitant Carrer Població

Núm . Correu electrònic

Del professor/responsable/tutor de la gestió del taller Nom i cognoms Telèfon de contacte

DNI Correu electrònic de contacte

Cursos i/o grups destinataris del taller Eso, Batxillerat, públic obert (joves 16-25 anys) (joves 25-35 anys) altres Número de sessions sol·licitades Núm. total aproximat d’assistents Curs a qui va destinat Proposta de dates de realització de les sessions per ordre de preferència 1) dia mes any Horari lloc de realització 2) 3)

dia dia

mes mes

any any

Horari Horari

lloc de realització lloc de realització

Observacions:

,

d

de 2014

(signatura del director del centre i segell del centre) D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer de gestió d’activitats del servei de Joventut, la finalitat del qual és la gestió de dades dels participants en activitats de l’àmbit de Joventut. El Consell Comarcal d’Osona és l’administració responsable del fitxer i la persona beneficiària del servei o el seu representant legal se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si s’escau, de forma escrita al carrer Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 3a planta, de Vic. Amb la vostra signatura, autoritzeu la unitat responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades.

12


Guia catàleg de tallers del Servei de Salut FULL DE SOL·LICITUD I NORMATIVA Tallers i accions formatives que ofereix el servei de salut Període d’inscripció: Del 1 al 30 de setembre (ambdós inclosos). Fitxa i registre de sol·licitud: El personal tècnic de joventut en farà la difusió i és posarà en contacte amb els centres educatius del municipi, entitats, grups... per tal de donar a conèixer l’oferta formativa de l’Oficina Jove d’Osona. La petició es farà d’acord amb el full de sol·licitud que trobareu a www.osonajove.cat i a través dels punts joves d’Osona mitjançant la intranet d’osonajove. Procediment d’adjudicació dels tallers: Pel que fa als tallers gratuïts s’adjudicaran per l’ordre cronològic de sol·licitud de rebuda i segons aquest ordre el personal tècnic de joventut adscrit a l’Oficina Jove d’Osona, es posarà en contacte amb el centre educatiu, entitat, grup..per tal que de forma acordada per ambdues parts es pugui temporitzar la realització dels tallers al llarg del curs 2014-2015 Els tallers es poden adaptar i modificar segons les necessitats i característiques de cada col·lectiu, del centre o de la demanda del tècnic/a de joventut. És per aquest motiu que podeu comptar amb el suport de les professional de cada àrea per tal de definir la millor intervenció en cada cas. Anul·lació: Menys de 3 persones és suspendrà l’activitat, cal comunicar-ho amb 24 hores d’antelació i s’intentarà reprogramar.

Si teniu algun dubte o voleu més informació, podeu contactar amb: Roger Ferrer /Sívia Basas C/ Bisbe Morgades, 15 (edifici La Farinera) 08500 Vic salut.osona@oficinajove.cat Tel. 93 889 17 67/ 607 24 60 11

13

Catàleg de Tallers del Servei de Salut de l'Oficina Jove d'Osona  
Catàleg de Tallers del Servei de Salut de l'Oficina Jove d'Osona  
Advertisement