Page 1

MEMÒRIA DE LA LEGISLATURA 2011-2015


Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

2


Edita:

d Osona

C. Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis 08500 Vic Tel. 93 883 2212 Fax: 93 889 5632 www.ccosona.cat informa@ccosona.cat @CCOsona © Textos: Serveis tècnics i polítics del Consell Comarcal d’Osona © Fotografies: Consell Comarcal d’Osona, excepte pàgines 42, 45, 62, 94, 99, 112 i 118 (© 2015 Ingram Image Ltd), i pàgina 67 (© 2015 Ferrovial) Coordinació i redacció: Dívik comunicació & marketing (www.divik.net) Disseny i maquetació: Baula Comunicació (baula.cat) Primera edició: març de 2015-03-08 DL: B 8579-2015

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Consell Comarcal

3


Índex

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

4

PRESENTACIÓ ....................................................................................................................................................................................

6

Ple comarcal .........................................................................................................................................................................................

8

Organigrama ........................................................................................................................................................................................

10

Àmbits d’actuació ................................................................................................................................................................................

12

PRESIDÈNCIA .....................................................................................................................................................................................

14

Presidència ...........................................................................................................................................................................................

16

Institucional ..........................................................................................................................................................................................

28

Consell d’Alcaldes i Alcaldesses (CAO) ...............................................................................................................................................

32

VICEPRESIDÈNCIA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I RÈGIM INTERN ...........................................................................................

38

Agència de l’energia .............................................................................................................................................................................

40

Cicle de l’aigua .....................................................................................................................................................................................

46

Medi ambient .......................................................................................................................................................................................

51

Pla de camins .......................................................................................................................................................................................

54

Portes obertes .....................................................................................................................................................................................

56

Protecció civil .......................................................................................................................................................................................

58

Protecció d’animals ..............................................................................................................................................................................

62

Purins/pagesia ......................................................................................................................................................................................

63

Residus ................................................................................................................................................................................................

64

Serveis generals i règim intern .............................................................................................................................................................

72


76

Acollida i integració ..............................................................................................................................................................................

78

Arxiu comarcal .....................................................................................................................................................................................

82

Benestar social .....................................................................................................................................................................................

84

Cooperació ...........................................................................................................................................................................................

90

Cultura ..................................................................................................................................................................................................

90

Educació ...............................................................................................................................................................................................

94

Esports .................................................................................................................................................................................................

98

Joventut ...............................................................................................................................................................................................

100

Servei de català .................................................................................................................................................................................... 106

VICEPRESIDÈNCIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES .....................................................

108

Comunicació ........................................................................................................................................................................................

110

Consum ................................................................................................................................................................................................ 114 Habitatge .............................................................................................................................................................................................. 116 Noves tecnologies ................................................................................................................................................................................ 118 Promoció econòmica ............................................................................................................................................................................ 120 Turisme ................................................................................................................................................................................................

126

5 Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

VICEPRESIDÈNCIA DE SERVEIS A LES PERSONES .........................................................................................................................


Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

6

PRESENTACIÓ


Em plau presentar-vos la memòria del Consell Comarcal d’Osona de la legislatura 20112015 on hem intentat recollir tots aquells nous serveis, programes o infraestructures que hem creat o potenciat al llarg d’aquests 4 anys. Així doncs, hem prioritzat recollir en aquesta memòria el valor afegit i l’aportació en serveis i programes, ja que entenem que era poc interessant reiterar el que el Consell ha estat fent històricament i que durant aquesta legislatura simplement hem intentat mantenir i millorar en la mesura del possible.

Aquesta legislatura 2011-2015 no ha estat fàcil a nivell econòmic i social, ja que la crisi econòmica ha afectat de ple els consells comarcals pel seu caràcter d’ens prestador de serveis delegats per la Generalitat i pels ajuntaments, sense capacitat d’obtenir recursos propis. Amb tot, crec que aquest context ens ha ajudat a repensar-nos internament. Per una banda, a donar resposta a les creixents necessitats dels ajuntaments i dels ciutadans i, per l’altra, a controlar i revisar totes les despeses. Crec que puc afirmar que hem fet més amb menys diners, ens hem adaptat i hem donat resposta a les necessitats del nostre entorn evitant de manera voluntària la politització d’aquesta institució i donant prioritat a la creació d’infraestructures i serveis que beneficiessin tots els ajuntaments. No voldria acabar aquests escrit sense agrair sincerament a totes les entitats, empreses i institucions que han col·laborat i treballat amb nosaltres, colze a colze, per prestar serveis de millor qualitat als nostres ciutadans. Als 51 ajuntaments de la comarca i en especial als seus regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses per haver confiat en els serveis del Consell i per la complicitat que en tot moment hi hem trobat. I no seria just acabar aquesta presentació sense expressar el meu reconeixement i agraïment a tots els consellers i conselleres comarcals que han treballat des de l’oposició i també des del govern per fer millor aquesta casa. A tots els consellers amb qui, procedents de diferents grups polítics, hem treballat conjuntament en benefici de la comarca. I molt especialment a la gerent i a tot el personal del Consell, per ser els veritables protagonistes de la feina que aquí us presentem.

7 Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Joan Roca i Tió President

Podreu observar també la incorporació en aquesta memòria de dades i gràfiques que ens permetran analitzar des d’un vessant objectiu i quantitatiu la feina feta per cada servei. Entenem que l’avaluació constant mitjançant indicadors és una lògica necessària que cal incorporar també a l’administració.


PLE COMARCAL

Grup comarcal de Convergència i Unió (CiU)

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

8

Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (ERC-AM)

Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (PSC-PM)

President: Joan Roca Tió

Vicepresident 2n: Jordi Serra Macià

Vicepresident 3r: Miquel Arisa Coma

Vicepresident 1r: Manel Romans Sànchez

Portaveu: Jordi Casals Prat

Portaveu: Sergi Vilamala Bastarras

Portaveu: Josep M. Masramon Falgueras

Portaveu suplent: Joan López Carol

Portaveu suplent: Jacint Raurell Bernadà

Elisabet Ferreres Vergés Jaume Mas Coll (desembre 2012 el substitueix Josep Sallent Comas*) Pere Molist Bover Ramon Paret Móra Òscar Pitarch Mas

M. Milagros Martínez Adan Joan Sadurní Camps

Portaveu suplent: Francesc Xavier Farrés Fabré

Josep Anglada Dorca Carles Banús Puigivila Salvador Baroy Sànchez Maribel Matas Babón Eudald Parcerisas Camprubí M. Mercè Puntí Sañé Josep Rovira Parés Antoni Serrat Callís Marc Verdaguer Montanyà

* Josep Sallent Comas pren possessió el 27 de març del 2013


Portaveu: Josep Anglada Rius

Antoni Sánchez Gueldos**** Portaveu suplent: Anna Magem Marsó

Pere Medina Serrahima*** ** Èric Vila de Mas pren possessió el 26 de setembre del 2012 *** és portaveu a partir de juny del 2012

**** a principis de la legislatura va ser portaveu adjunt, i actualment és conseller no adscrit

Grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EUiAEPM)

Roser Mas Illamola

Grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) Liliana Vilanova Orriols

PLE COMARCAL

Portaveu: Carles Baronet Aldabó (juny 2012 el substitueix Èric Vila de Mas**)

Grup comarcal Plataforma per Catalunya

9 Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Grup comarcal d’Independents d’Osona (IDO)


ORGANIGRAMA

PLE CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES President: JORDI SERRA MACIÀ

PRESIDÈNCIA JOAN ROCA TIÓ

VICEPRESIDENTS Primer: MANEL ROMANS SÀNCHEZ Segon: JORDI SERRA MACIÀ Tercer: MIQUEL ARISA COMA

GERÈNCIA ANNA SEIJAS VILA

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

10

COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ PERMANENT

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

President: JOAN ROCA TIÓ

President:

Amb veu i vot: Manel Romans Sànchez, Jordi Serra Macià, Miquel Arisa Coma, Josep M. Masramon Falgueras, Elisabet Ferreres Vergés, Sergi Vilamala Bastarras, F. Xavier Farrés Fabré, Joan López Carol.

Manel Romans Sànchez Ramon Paret Móra Joan Sadurní Camps Pere Medina Serrahima Josep Anglada Rius Roser Mas Illamola Liliana Vilanova Orriols

Amb veu i sense vot: Pere Medina Serrahima, Josep Anglada Rius, Roser Mas Illamola, Liliana Vilanova Orriols.


MEDI AMBIENT, TERRITORI I RÈGIM INTERN President: MANEL ROMANS SÀNCHEZ Amb veu i vot: Antoni Serrat Callís, Jaume Mas Coll, Jacint Raurell Bernadà, Pere Medina Serrahima, Josep Anglada Rius, Roser Mas Illamola, Liliana Vilanova Orriols. Amb veu i sense vot: Josep M. Masramon Falgueras, Ramon Paret Móra, Joan Sadurní Camps.

President: JORDI SERRA MACIÀ Amb veu i vot: F. Xavier Farrés Fabré, Elisabet Ferreres Vergés, M. Milagros Martínez Adan, Anna Magem Marsó, Antoni Sánchez Gueldos, Roser Mas Illamola, Liliana Vilanova Orriols. Amb veu i sense vot: Josep M. Masramon Falgueras, Joan López Carol, Joan Sadurní Camps. Àmbit temàtic: Benestar social / Acollida i integració / Educació / Joventut / Esports / Cultura i formació permanent.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNICACIONS I NOVES TECNOLOGIES President: MIQUEL ARISA COMA Amb veu i vot: Carles Banús Puigivila, Óscar Pitarch Mas, Sergi Vilamala Bastarras, Pere Medina Serrahima, Josep Anglada Rius, Roser Mas Illamola, Liliana Vilanova Orriols. Amb veu i sense vot: Josep M. Masramon Falgueras, Jordi Casals Prat, M. Milagros Martínez Adan. Àmbit temàtic: Promoció econòmica i cooperació / Comunicació i noves tecnologies / Servei d’assessorament a municipis / Turisme / Habitatge.

11 Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

SERVEIS A LES PERSONES

ORGANIGRAMA

Àmbit temàtic: Urbanisme, infraestructures i residus / Pla de purins / Cicle de l’aigua / Medi ambient / Pla de camins / Pagesia i desenvolupament rural / Règim intern / Hisenda.


ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Una història de servei als municipis

Des de la seva fundació el 1988, el Consell Comarcal d’Osona acumula una llarga i reconeguda trajectòria, acompanyant i prestant serveis als 51 ajuntaments d’Osona i a tots els seus ciutadans. Al llarg de tot aquest temps, el seu desenvolupament ha estat progressiu, fins arribar a gestionar la major part dels serveis supramunicipals de la comarca. L’equip tècnic i polític que integra el Consell treballa dia a dia per facilitar la gestió de serveis als ajuntaments, impulsar i modernitzar l’administració local i, sobretot, estar al costat dels osonencs i osonenques. La institució es va posar en marxa en un petit espai de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, i avui dia ocupa dues plantes de l’edifici del Sucre i disposa d’instal·lacions arreu de la comarca per donar els serveis adequats a tot el territori. En aquests anys també s’ha reconstruït un edifici tan emblemàtic com el monestir romànic de Sant Pere de Casserres, un exponent del passat històric de la comarca, reconvertint-lo en un espai lúdic i cultural.

Assistència als municipis Assessorament Oferim assessorament jurídic, tècnic, econòmic, administratiu i informàtic integral als ajuntaments i ens locals d’Osona i organitzem formació continuada per als seus professionals.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

12

Noves tecnologies i comunicació Oferim suport informàtic als municipis, consorcis i mancomunitats d’Osona. Orientem en la implantació de la plataforma EaCat.net, som entitat de registre del CatCert i punt d’emissió de certificats digitals IdCat. Oficina comarcal de suport a l’administració electrònica Oferim als ajuntaments de la comarca d’Osona suport tècnic, assessorament i acompanyament en el procés d’implantació de l’administració electrònica.

Arxiu Comarcal d’Osona Donem suport als arxius de les administracions públiques amb representació a Osona, i a arxius privats de la comarca, protegint el patrimoni documental osonenc i fomentant-ne la difusió. Benestar social A través del Consorci d’Osona de Serveis Socials, coordinem els serveis socials de gran part dels municipis de la comarca, i cooperem amb els ajuntaments i altres xarxes d’atenció, com la sanitària, d’ensenyament o altres nivells assistencials. Cooperació Ajudem les entitats de cooperació d’Osona perquè desenvolupin els seus projectes prioritzant aquells destinats a països en vies de desenvolupament que tenen immigrants residents a Osona.

Protecció civil Donem suport a la planificació, emergència i rehabilitació en matèria de protecció civil dels ajuntaments del Pla d’Assistència i Suport (PAS) d’Osona i els ajudem en la redacció dels seus plans de protecció civil.

Cultura Difonem i aglutinem aquells elements, actes o manifestacions culturals supramunicipals de la comarca: gestió del monestir de Sant Pere de Casserres, coordinació del consell assessor dels museus, subvencions culturals, declaració de bé cultural d’interès local entre d’altres projectes.

Atenció a les persones

Educació Gestionem els serveis de transport i menjador escolar per als centres públics d’ensenyament obligatori de la comarca d’Osona. Impulsem programes educatius i de sensibilització a les escoles.

Acollida i integració Desenvolupem el pla comarcal de Ciutadania i Immigració, un servei integral de polítiques migratòries que contribueix a la plena incorporació dels col·lectius de nouvinguts a la vida social d’Osona.

Esports Donem suport a les polítiques esportives dels ajuntaments i entitats esportives i fomentem la pràctica esportiva a la comarca. Som part del Consell Esportiu d’Osona.


Servei de català A través del Consorci per a la Normalització Lingüística organitzem activitats per fomentar la presència del català en la vida quotidiana i oferim els serveis necessaris per avançar en l’ús de la llengua catalana en l’administració local.

Medi ambient i serveis tècnics Agència Local de l’Energia d’Osona Assessorem i col·laborem amb els ajuntaments d’Osona per millorar l’eficiència i fomentar l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables. Som punt d’informació i col·laboració per a empreses i institucions, i desenvolupem el projecte Desendolla’t, de millora de l’eficiència energètica a les escoles. Cicle de l’aigua. Aigües potables Gestionem les xarxes d’aigua potable en alta d’Osona amb l’objectiu d’aportar als municipis els cabals complementaris que necessiten per garantir el subministrament d’aigua potable als ciutadans. Cicle de l’aigua. Aigües residuals Gestionem les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), les estacions de bombament (EB) i la xarxa de col·lectors en alta de la comarca. Som responsables del control d’abocaments a indústries i dels permisos d’abocaments. Pla de camins Ajudem els municipis en el manteniment i conservació de la xarxa de camins d’interès comarcal. Ens encarreguem de la coordinació tècnica i l’execució de les actuacions de manteniment i arranjament dels camins inclosos al pla.

Residus municipals Vetllem per la gestió dels residus municipals d’Osona, fent la recollida de residus urbans a través de l’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona SL i garantint el seu tractament posterior a través del Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona, propietari del dipòsit controlat d’Orís i la planta de triatge de multiproducte i transferència de residus municipals situada a Vic.

Serveis econòmics Habitatge Informem i assessorem la ciutadania en matèria d’habitatge: programes i línies d’ajuts, cèdules d’habitabilitat, rehabilitació d’edificis, borsa d’habitatge i ajudes al lloguer, adquisició d’habitatge, renda bàsica d’emancipació, prestacions econòmiques d’urgència, etc. Oficina comarcal d’informació al consumidor Informem i assessorem els consumidors sobre els seus drets i deures en matèria de consum. Tramitem denúncies, queixes i reclamacions, resolem conflictes mitjançant la mediació i l’arbitratge. Ponència comarcal d’avaluació ambiental A través d’aquest òrgan ambiental emetem els informes i les avaluacions sobre la prevenció d’incendis i la protecció del medi ambient, així com la tramitació de llicències ambientals. Promoció econòmica Impulsem el desenvolupament econòmic d’Osona, fomentant els productes i l’activitat econòmica de la comarca i establint les bases per a la generació d’ocupació i la formació de les persones en edat de treballar.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Osona Turisme Promocionem el turisme a Osona i assessorem els ens locals i les entitats dedicades o relacionades amb aquest sector. Millorem l’oferta turística del territori i vetllem per la seva qualitat.

Pla de gestió de urins Treballem per recuperar la qualitat de les aigües subterrànies en equilibri amb l’activitat ramadera. Coordinem el transport de purí a les plantes de tractament i fem campanyes de mostreig de fonts.

13 Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Joventut Exercim de punt de trobada dels ajuntaments d’Osona per engegar actuacions, projectes i serveis adreçats als joves. Desenvolupem programes i activitats com el Bus Nit, el Raid dels Ausetans, les estades d’idiomes, el programa Drac sobre consum de drogues i som part activa de l’Oficina Jove d’Osona.


Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

14

PRESIDÈNCIA


Joan Roca i Tió President

15 PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

“Amb la finalitat principal de millorar la vida dels més de 150.000 osonencs i osonenques, treballem amb visió estratègica del territori, defensant sempre els interessos de la comarca i de tots i cadascun dels municipis”


PRESIDÈNCIA

Comença la setena legislatura del Consell Comarcal d’Osona

A la sessió hi van assistir diputats osonencs, expresidents i exconsellers comarcals, diversos alcaldes i representants del món social i de l’empresa. Un cop tancada la sessió, la següent fita en el calendari va quedar fixada per al 27 de juliol, dia en què es va celebrar el ple d’organització i va quedar constituït el nou cartipàs comarcal.

El 22 de juliol de 2011, Joan Roca Tió va ser proclamat nou president del Consell Comarcal d’Osona en la sessió de constitució de la setena legislatura d’aquest ens.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

16

El nou Consell Comarcal d’Osona va quedar format per trenta-tres consellers: tretze per al grup comarcal de Convergència i Unió, vuit per al grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM), cinc per al grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM), tres per al grup comarcal d’Independents d’Osona (IDO), dos per al grup comarcal Plataforma per Catalunya, un per al grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal (ICV - EUiA - EPM) i un per al grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). En una sala de plens completament plena, Joan Roca, candidat per CiU, va convertir-se en el nou president després d’obtenir 28 vots afirmatius i 3 en blanc. Dos consellers electes no van assistir al Ple.

Joan Roca Tió, candidat de CiU, va ser proclamat nou president amb 28 vots afirmatius i 3 en blanc

La sessió de constitució de la setena legislatura va començar amb la creació de la mesa d’edat, que en aquesta ocasió va recaure en Josep Maria Masramon, com a conseller de més edat, i en Pere Medina Serrahima, com a conseller més jove.

Tot seguit es va procedir a cridar un per un els nous consellers, que van prometre o jurar el càrrec. Posteriorment es va passar a la proclamació de candidats i a l’elecció del nou president. L’acte va finalitzar amb els discursos de tots els grups polítics representats al Consell Comarcal, seguint l’ordre de menor a major representació. L’últim discurs va anar a càrrec del nou president, que va manifestar la voluntat que el Consell seguís sent un òrgan prestador de serveis. Joan Roca va estendre la mà a tots els grups per treballar pel bé de la comarca.

El ple d’organització aprova l’organigrama polític per a la legislatura 2011-2015 La sessió extraordinària del ple d’organització, del 27 de juliol de 2011, va començar amb l’aprovació de l’acta corresponent de constitució, i amb el nomenament de la consellera comarcal de la CUP que, per motius personals, no va poder prendre possessió del seu càrrec en l’anterior sessió. També es va nomenar Anna Seijas com a nova gerent de l’ens. El punt clau de l’ordre del dia era l’aprovació del nou organigrama polític del Consell Comarcal. A banda de la presidència de Joan Roca Tió, l’ens va nomenar tres vicepresidents: Manel Romans Sànchez, vicepresident primer, Jordi Serra Macià, vicepresident segon, i Miquel Arisa Coma, vicepresident tercer.

En la sessió es van adjudicar les delegacions especials de les sis àrees d’organització

Pel que fa a les delegacions de cada àrea, sis en total, van quedar encapçalades pels següents consellers delegats: Eudald Parcerissas (CiU) va encapçalar la de Pagesia i Plans de purins i de camins; Mercè Puntí (CiU), la d’Educació i Formació permanent, i Carles Banús (CiU), la de Comunicació i Noves Tecnologies. Pel que fa als consellers d’ERC, Jaume Mas va assumir la d’Aigües, Infraestructures i Urbanisme i Elisabet Ferreres la d’Atenció a les Persones, on s’inclouen carteres com Cultura, Esports, Joventut i Benestar Social. Per últim, pel que fa al PSC, M. Milagros Martínez va encapçalar la delegació de Promoció econòmica, Assessorament a municipis, Habitatge i Turisme. Durant la sessió van quedar definides la comissió especial de comptes i les comissions informatives: de promoció econòmica, comunicacions i noves tecnologies; de medi ambient, territori i règim intern; i de serveis a les persones.


PRESIDÈNCIA

El president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, i els tres vicepresidents, en el ple de constitució de l’ens, el 22 de juliol de 2011. A sota, dos moments de la proclamació de Roca com a nou president.

PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

17


Cursos de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran d’Osona L’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran d’Osona programa, anualment, un conjunt de conferències sobre temàtica diversa, impartides per professors de les diferents universitats de Catalunya i personalitats de prestigi. El curs 2014-2015 l’Aula va arribar a la seva 21a edició.

Al mateix temps, el president del Consell Comarcal d’Osona li demanava que, en la redacció de la nova Llei de Governs Locals, es tinguessin en compte els ens afectats i li recordava el paper tan heterogeni que tenen els consells arreu del territori.

El manifest recorda la importància dels consells comarcals en territoris com Osona

L’Aula va començar a organitzar activitats l’any 1994. Des de llavors s’han dut a terme més de 500 conferències en els àmbits de les humanitats, les ciències socials i les tecnologies, i s’han impulsat més de 45 viatges socioculturals, sempre amb el suport del Consell Comarcal d’Osona. El seu objectiu és facilitar a les persones de més de 60 anys amb ganes de saber la possibilitat de poder-ho fer de manera eficaç i organitzada en el marc universitari.

En aquest mateix sentit, Roca li exposava que “els Consells van néixer amb la finalitat de ser les institucions vertebradores de les necessitats dels municipis de Catalunya, conscients que la supramunicipalització del nostre territori necessitava una Administració propera que pogués prestar serveis de qualitat”, i afegia que “la clau rau a determinar quin paper hi juga cada administració i quines són les competències que cadascuna d’elles ha d’executar”.

Manifest en defensa dels Consells Comarcals

Finalment, el president li recordava la importància que tenen els consells en alguns territoris com el nostre amb “51 municipis dels quals només 7 tenen més de 5.000 habitants i 30 tenen menys de 1.500 habitants”.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

18

Joan Roca també citava els principals serveis que es presten des de la institució: “El transport o menjador escolar gestionat amb visió de comarca, el servei d’abastament d’aigua en alta o la depuració de les aigües residuals, la recollida de residus o la gestió d’aquests a la planta de triatge i a l’abocador que també es gestiona des d’una òptica comarcal. Altres serveis citats són el turisme i la promoció econòmica, que no entenen de termes municipals i que també recauen sobre aquesta administració, la gestió i coordinació dels Serveis Socials, l’Agència Local de l’Energia d’Osona, el servei de coordinació amb la protectora d’animals, les inspeccions d’aigües, l’assistència jurídica o tècnica als municipis, l’Oficina al consumidor, la gestió dels PUOSC, el Servei de mediació o integració i els plans de Protecció Civil, entre d’altres”.

La carta de Joan Roca a Joana Ortega demanava obrir el debat sobre el paper dels consells

En una carta adreçada a la vicepresidenta del govern de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, i enviada a finals de gener del 2012, el president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, es mostrava a favor d’obrir el debat sobre quin han de ser el paper i les competències de cada Administració local. En el seu text, Joan Roca felicitava la vicepresidenta per la seva valentia en posar de manifest un problema endèmic com és la falta de definició i concreció del paper que cada Administració local juga en el si del sistema, amb la finalitat de definir competències i racionalitzar despeses.


Es jubila el secretari del Consell, Jaume Portús El 22 de febrer de 2012 el Consell Comarcal d’Osona va celebrar el comiat per jubilació del seu secretari, Jaume Portús. Tots els expresidents de l’ens, així com nombrosos consellers de les diferents legislatures, van assistir a l’acte. Jaume Portús i Arimany va estar vinculat al Consell Comarcal d’Osona des de l’any 1989, i des de molt abans a l’administració local com a secretari en diferents ajuntaments de la comarca. Al Consell Comarcal d’Osona hi va ocupar diferents responsabilitats, en els seus inicis com a assessor, deprés com a gerent i finalment com a secretari.

Suport a les experiències creatives de les Parelles Artístiques Edició rere edició el Consell Comarcal d’Osona dóna suport al projecte de Parelles Artístiques, conjunt d’experiències artístiques per a la salut mental, que organitza la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO) amb el suport de la Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA. El president del Consell Comarcal, Joan Roca, com a president de la FCMPPO, assisteix habitualment a la presentació d’aquest projecte. L’acte consisteix en la inauguració de l’exposició itinerant amb les obres fetes per les parelles participants al projecte, totes formades per un artista osonenc i una persona afectada per una malaltia mental.

El projecte uneix artistes i persones amb una malaltia mental perquè creïn de forma conjunta una obra d’art

A més d’aquest vessant de sensibilització, l’altre gran objectiu de la iniciativa és facilitar l’expressió i la creativitat dels artistes amateurs que hi participen. Per aquest motiu, la importància del projecte no recau només en el producte final que s’exposa, sinó en el procés creatiu que viu cada parella artística: el diàleg, l’intercanvi d’experiències, el vincle que es forma, etc. Cada any, quan finalitza el recorregut de les exposicions, les obres són subhastades en un acte públic que tanca l’edició, i els donatius que es recullen s’utilitzen per donar continuïtat a la iniciativa. En l’edició del 2011, el projecte va fer un pas més, i per primera vegada es van sumar a la iniciativa parelles artístiques de la Garriga, Berga i Tarragona, que en total han aportat 40 obres. Les obres d’aquestes parelles s’exposaran conjuntament amb les d’Osona en una exposició col·lectiva a Barcelona.

19 PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Per això la FCMPPO vol potenciar la seva realització artística i la seva relació amb els artistes participants al projecte. Un altre repte fonamental és involucrar les persones amb problemes de salut mental en l’estratègia contra l’estigma i la discriminació.

PRESIDÈNCIA

El projecte de Parelles Artístiques parteix de la idea que el procés de recuperació de les persones amb problemes de salut mental està estretament relacionat amb els processos d’inclusió social i amb la capacitat de gaudir d’un rol social en el medi comunitari.


Estudiants de secundària d’Osona i de la UVic visiten el Consell Comarcal

Les inversions de la Diputació permeten tirar endavant diversos projectes En el transcurs de la legislatura 2011-2015, la Diputació de Barcelona va fer un conjunt d’inversions a Osona en el marc del pla Xarxa de Governs Locals per a aquest exercici. L’aportació més significativa de totes va ser la que va permetre tirar endavant el projecte de l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) i de la xarxa d’abastament d’aigua potable en alta d’Osona Nord i del Voltreganès. La inversió, corresponent a l’any 2014, va ascendir a 700.000 euros.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

20

El Consell Comarcal d’Osona rep de manera habitual la visita de grups d’estudiants d’escoles i instituts de la comarca, així com també d’alumnes de la Universitat de Vic. Amb aquesta activitat, els grups d’estudiants tenen la possibilitat de visitar les instal·lacions d’una administració pública, i entrevistar-se amb responsables polítics o tècnics, com ara el president del Consell Comarcal, Joan Roca, la consellera delegada d’Educació, Mercè Puntí, o la gerent, Anna Seijas. Les visites responen a la voluntat del Consell de donar a conèixer la institució al públic en general començant des de l’escola.

Els alumnes es poden entrevistar amb representants de l’ens i ferlos tot tipus de preguntes

Els alumnes visiten la zona de presidència i la sala de plens, on poden actuar com a consellers o com a periodistes i fer tota mena de preguntes relacionades amb la institució i amb la feina que s’hi fa, així com conèixer el paper de l’ens comarcal dins l’administració pública i els serveis que presta als ciutadans. La visita es completa amb una ruta per la resta d’instal·lacions i oficines i es planteja de manera adequada a les inquietuds de cada grup d’estudiants, al seu nivell formatiu i a la seva edat.

El 2013 el finançament de la Diputació va permetre tirar endavant dos projectes: per una banda, la senyalització de camins d’interès territorial, amb una aportació de 100.000 euros i, per una altra banda, la realització de la diagnosi per fomentar l’activitat física a la comarca, un estudi que va rebre una aportació per part d’aquest ens de 10.000 euros.

Destaca la construcció de l’ETAP d’Osona Nord i Voltreganès

A la recta final de la legislatura, el 2014, encara es van rebre dues aportacions més: 60.000 euros per a l’ateció de despeses d’execució del pressupost i 30.000 euros per a sistemes informàtics, com la renovació de servidors i la implementació d’un programa de gestió d’expedients.


Joan Roca, abanderat de la Festa dels Tonis de Vic

Homenatge als esportistes del Club Car participants als Mundials d’Hivern El Consell Comarcal d’Osona va fer un acte de reconeixement a tres esportistes del Club Car de la Fundació Sant Tomàs PARMO que van participar als Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics celebrats el gener del 2013 a la ciutat sud-coreana de PyeongChang.

El president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, va ser l’abanderat de la Festa dels Tonis de Vic l’any 2013. El passant dels Tres Tombs va tenir lloc el diumenge 12 de febrer.

Els Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics van aplegar més de 3.000 esportistes de 110 països, que van participar en diferents disciplines com esquí de fons, esquí alpí, patinatge artístic, patinatge de velocitat en pista curta, snowboard, raquetes de neu o hoquei interior.

21

El passant va començar a les 12 del migdia a la zona del Sucre, on prèviament els participants van gaudir d’un bon esmorzar per combatre les baixes temperatures. La comitiva incloïa carruatges, cavalls i ponis i, després d’un recorregut pels carrers de Vic, va passar per davant de l’església del Carme per rebre la tradicional benedicció dels animals. El recorregut va acabar a la plaça Major, on s’esperava la tinent d’alcalde de l’Ajuntament Anna Erra, que juntament amb Joan Roca va repartir un record a tots els participants.

PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

La Festa dels Tonis de Vic pretén representar, a més de la ciutat de Vic, els pobles més propers a la ciutat que no disposen de festa pròpia, motiu pel qual des de l’organització es va demanar al president la seva participació en el seu doble vessant de president comarcal i d’alcalde de Gurb.

La comitiva va recórrer els carrers de la ciutat, va rebre la benedicció a l’església del Carme i va acabar a la plaça Major

PRESIDÈNCIA

Es tracta de Gil Sayol Altarriba i Arnau Vila Cortina, jugadors de la selecció espanyola d’hoquei interior, un esport adaptat per a persones amb discapacitat intel·lectual i inspirat en l’hoquei gel, i un dels entrenadors de l’equip, Pau Carbonell. L’equip va tornar de Corea del Sud havent obtingut un meritable cinquè lloc.

La delegació catalana que va participar als Jocs Mundials d’Hivern va estar representada per una esquiadora alpina i dotze jugadors d’hoquei adaptat integrats dins la selecció espanyola, entre els quals els representants osonencs. A l’acte de reconeixement del Consell Comarcal hi van assistir el president de l’ens, Joan Roca, el vicepresident segon i responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Serra, la consellera delegada de l’Àrea, Elisabet Ferreres, i el també conseller comarcal Òscar Pitarch, així com representats de la Fundació Sant Tomàs PARMO, el Club Car.


Joan Roca firma el Compromís d’Orís contra el fracking Un total de trenta-set alcaldes i alcaldesses i tres presidents de consells comarcals, entre els quals Joan Roca del Consell Comarcal d’Osona, van firmar el 23 de març de 2013 el Compromís d’Orís contra el fracking. L’acte, que es va celebrar en aquest municipi d’Osona doblement afectat pels permisos d’investigació d’hidrocarburs tramitats els darrers mesos, havia estat convocat per la Plataforma Aturem el Fracking (PAF). La trobada va reunir representants polítics de les comarques d’Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Bages i el Berguedà afectats pels permisos d’investigació anomenats Ripoll i Leonardo.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

22

En el Compromís d’Orís, els alcaldes i presidents comarcals firmants rebutgen el fracking i es comprometen a declarar els seus municipis lliures d’aquesta tècnica extractiva nociva per al medi i la salut. També es demana que es treballi amb consens una legislació específica que la prohibeixi a tot el territori català. Finalment es comprometen amb el canvi energètic i la necessitat de promoure i accelerar el seu desenvolupament real.

El Consell Comarcal celebra els seus 25 anys La sala Sert del Sucre va acollir, el 19 de novembre de 2013, l’acte de commemoració del 25è aniversari de la constitució del Consell Comarcal d’Osona. La celebració, de caràcter auster i senzill, va comptar amb l’assistència del conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, i cinc dels set presidents que ha tingut la institució durant tots aquests anys. El president del Consell Comarcal, Joan Roca, i el conseller Francesc Homs van agrair a tothom (polítics i professionals que integren la institució) l’esforç i dedicació que ha permès consolidar l’ens al llarg d’aquest quart de segle. Roca també va defensar la mancomunicació de serveis que s’ofereix des del Consell, que permet generar estalvi econòmic i garantir la subsistència de molts ajuntaments petits, als quals es proporciona servei, a més de suport tècnic i jurídic. De fet, aquest és un dels punts en què incideix la nova llei de governs locals, actualment en tràmit parlamentari.

Els diferents parlaments institucionals van incidir en la raó de ser del Consell Comarcal i en la gran tasca realitzada durant aquests 25 anys, imprescindible en una comarca tan diversa com és Osona, amb molts municipis petits. Joan Roca va dir que el Consell Comarcal ha estat i està al servei dels 51 municipis de la comarca i per millorar la qualitat de vida dels osonencs A l’acte també hi van assistir vicepresident tercer i diputat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Joaquim Ferrer, el delegat del govern a la Catalunya Central, Juli Gendrau, diputats de la comarca i la majoria d’alcaldes dels 51 municipis osonencs així com regidors, consellers comarcals, exconsellers i el cap de l’Àrea Bàsica Policial d’Osona dels Mossos d’Esquadra, l’inspector Francesc Hernàndez. Joaquim Ferrer, en el seu parlament va fer esment del paper dels consells i de tots els serveis que presten, i va apel·lar a la corresponsabilitat entre Diputació i consells comarcals a l’hora d’acompanyar els municipis.

L’efemèride es va celebrar amb un acte on va assistir el conseller de la Presidència, Francesc Homs

Coincidint amb l’acte de celebració del 25è aniversari, el Consell Comarcal va presentar un vídeo per explicar de manera didàctica als ciutadans l’extens ventall de serveis i acompanyaments que ofereix. Davant la dificultat d’explicar, de manera transversal i global, què fa i quins serveis ofereix la institució als ciutadans, el vídeo fa una mirada extensa als serveis a disposició dels ciutadans i en potencia la seva divulgació. En 25 imatges es fan evidents les diverses maneres com qualsevol ciutadà connecta amb la institució al llarg de la seva vida, des de la infància fins la vellesa passant per la joventut i la vida adulta: des del transport o el menjador escolar, les activitats de l’Agència Local de l’Energia o els projectes per a escoles com l’Ambientalitza’t, passant per les accions culturals, la gestió de l’Arxiu Comarcal o els serveis d’Habitatge, Cooperació, Joventut, Benestar Social, Promoció econòmica, Oficina del consumidor i fins a serveis tècnics com el Pla de purins, el Pla de camins, Residus o Protecció Civil. Com a reconeixement a la tasca feta durant els seus respectius mandats, es va lliurar un guardó a cadascun dels presidents que ha tingut el Consell i que eren presents a l’acte: Joan Usart, Ramon Vall, Enric Castellnou, Miquel Arisa i Joan Roca. Jacint Codina i Jaume Mas es van excusar.


PRESIDÈNCIA PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

23

L’acte de celebració dels 25 anys del Consell Comarcal d’Osona es va celebrar el 19 de novembre de 2013 a la sala Sert de l’edifici El Sucre de Vic.

Veure vídeo de l’acte


Inauguren la nova Àrea d’Oncologia del Consorci Hospitalari de Vic El president de la Generalitat, Artur Mas, va inaugurar, el 21 de juliol de 2014, la nova Àrea d’Oncologia del Consorci Hospitalari de Vic, a l’Hospital de Vic, en un acte al qual també va assistir el president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca. El cap de l’executiu va ser rebut a quarts de cinc de la tarda per diverses autoritats, entre les quals l’alcalde de la ciutat, Josep M. Vila d’Abadal; el conseller de Salut, Boi Ruiz; el president del Consorci Hospitalari de Vic, Jaume Portús; la presidenta d’Osona contra el Càncer, Montserrat Freixer, i el delegat del govern de la Generalitat a la Catalunya central, Juli Gendrau.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

24

La inauguració oficial va estar precedida per un recorregut per les instal·lacions de la nova àrea, i va culminar amb la descoberta d’una placa commemorativa. Tot seguit, a la sala d’actes de l’Hospital, van tenir lloc els parlaments.

El president de la Generalitat, Artur Mas, va inaugurar la instal·lació el 21 de juliol de 2014

La nova Àrea d’Oncologia de l’Hospital de Vic es va finançar amb una campanya solidària d’Osona Contra el Càncer, una de les majors iniciatives de recollida de fons que s’han dut mai a terme en l’àmbit assistencial a Catalunya. El Consell Comarcal es va implicar en la campanya solidària demanant també col·laboració als ajuntaments. Les noves instal·lacions, a l’ala est de la planta baixa de l’Hospital (prop de 400 m2), permetran ampliar la capacitat del centre i atendran cada any al voltant de 1.100 primeres visites, 4.000 sessions de quimioteràpia i 500 d’hospital de dia, a més d’una mitjana d’entre 150 i 200 pacients en curs cada mes. El nou espai integra les consultes externes, l’hospital de dia oncològic i la sala de tractaments, i altres recursos com la psicooncòloga, la genetista o les consultes d’atenció pal·liativa, d’ostomies i de la farmacèutica que dóna suport al tractament oncològic.

Recepció als genets osonencs campions del món El Consell Comarcal d’Osona, la delegació a Osona de la Cambra de Comerç i el Consell Empresarial d’Osona van rebre, el 7 d’octubre de 2014, els genets osonencs que van aconseguir la medalla d’or als Jocs Mundials Eqüestres de Normandia 2014. El mateix acte va servir per fer un reconeixement a l’equip júnior de raid que va aconseguir el campionat d’Europa per equips a Verona 2014. El president del Consell Comarcal, Joan Roca, va lliurar un obsequi institucional als vuit genets (set osonencs i una berguedana amb vinculació a Osona), així com al seu seleccionador i cap d’equip. A continuació, Josep Pujadas, president de la Delegació a Osona de la Cambra de Comerç, va exposar als assistents el projecte-estudi per fer un hipòdrom a la comarca aprofitant el potencial hípic i les infraestructures ja existents. L’equip espanyol de raid es va proclamar campió del món en la carrera disputada el 28 d’agost a Normandia. Maria Álvarez (nascuda a Santander, però actualment osonenca) i els osonencs Laia Muixí, Jordi Arboix i Jaume Puntí, juntament amb Javier Cervera, formen l’equip guanyador, entrenat pel seleccionador nacional i cap d’equip Ignasi Casas. La victòria se suma a la medalla d’or de l’equip júnior de raid obtinguda al campionat d’Europa per equips de Verona. El conjunt guanyador estava format pels tres osonencs Gil Berenguer de Torelló, Paula Muntalà de Manlleu i Maria Dulcet de Gurb.


Neix a Vic la primera Fira de la Biomassa Forestal La Fira de la Biomassa Forestal es va celebrar per primera vegada del 23 al 25 de febrer de 2012. Aquest saló va néixer amb els objectius de ser una plataforma de divulgació de l’ús de la biomassa forestal per a l’obtenció d’energia i de crear un punt de trobada entre les empreses del sector. Després de quatre edicions, el saló s’ha consolidat com un referent del sector i ha crescut de manera exponencial tant en nombre d’expositors, com de visitants, com d’activitats que es duen a terme en el seu marc.

Després de quatre edicions, el saló s’ha consolidat com un referent del sector

Joan Roca, nomenat patró de la Fundació Universitària Balmes El president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, va ser nomenat patró de la Fundació Universitària Balmes (FUB) el 18 de desembre de 2013 en el transcurs d’una reunió del patronat d’aquesta institució. L’acte va tenir lloc a la sala Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic i va estar presidit per l’alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, president de la fundació. La Fundació Universitària Balmes és l’entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Té per finalitats promoure el plantejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis universitaris i estudis superiors; dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural; impulsar la recerca i la transferència de coneixement; editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals amb finalitats pedagògiques i científiques; concedir premis, beques i ajuts per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies; i fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori.

25 PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

La Fira de la Biomassa Forestal és el primer saló de Catalunya dedicat a l’aprofitament energètic d’aquest recurs i posa a disposició tant dels professionals del sector com dels ciutadans les solucions tecnològiques que existeixen al mercat i que possibiliten l’ús de la biomassa per a la producció.

PRESIDÈNCIA

El Consell Comarcal d’Osona col·labora en l’organització d’aquesta fira juntament amb l’Ajuntament de Vic (Fires i Mercats), la Generalitat de Catalunya a través del Centre de la Propietat Forestal, l’Institut Català d’Energia i la Direcció General de Medi Natural, i amb la col·laboració de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.


Construcció de l’ETAP d’Osona Nord i Voltreganès La primera pedra per a la construcció de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Osona Nord i el Voltreganès es va col·locar el 25 de setembre de 2013, en un acte al qual van assistir el president del Consell Comarcal, Joan Roca, i els alcaldes dels sis municipis on la potabilitzadora ha de donar servei, així com d’altres autoritats. L’ETAP està situada a Conanglell, en terme de les Masies de Voltregà, i rep l’aigua que ha estat captada al riu Ter en terme de Torelló. La construcció de la planta potabilitzadora ja està finalitzada, de manera que el projecte ha entrat ja en la seva segona fase, el desenvolupament de la xarxa Osona Nord i Voltreganès.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

26

Després del tractament de l’aigua, l’ETAP proveirà aquesta futura xarxa d’abastament d’aigua potable d’Osona Nord i el Voltreganès. La capacitat de tractament de la planta inicialment serà de 6.000 m3/dia, malgrat que hi ha prevista una ampliació en el moment en què es disposi de finançament per passar a 10.000 m3/dia. Un cop en marxa donarà servei a sis municipis d’Osona amb un total de 25.000 persones: les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Torelló i Orís en un primer moment, i Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló més endavant.

La primera pedra de l’estació de tractament d’aigua potable es va col·locar el 25 de setembre de 2013

La xarxa s’executa en dues fases: la primera connectarà l’ETAP amb els municipis de les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Torelló i Orís i es començarà a executar el primer trimestre de 2015. La segona fase, que connectarà els municipis de Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, encara no disposa d’un calendari d’execució definit. Ja en l’acte de col·locació de la primera pedra de l’ETAP, el president del Consell Comarcal, Joan Roca, va posar de manifest la importància d’aquesta instal·lació, que també serà el punt de partida de la xarxa de subministrament del Lluçanès. “S’està proveint la comarca d’una xarxa d’abastament àmplia i consolidada de sud a nord”, va dir Roca.


El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, va ser l’encarregat d’inaugurar el darrer projecte de restauració de les cobertes de Sant Pere de Casserres, el 26 d’abril de 2014. En concret, al llarg del 2013, es va restaurar la coberta de l’ala de llevant del monestir i es va fer una actuació de consolidació dels murs de l’entorn i de millora de tot el conjunt del monestir. Les obres van estar finançades per la Diputació de Barcelona i van ser la darrera actuació d’un procés de recuperació del monestir que va començar el 1991, quan el Consell Comarcal va adquirir la propietat del monestir, que es trobava en estat de ruïna. Des de llavors s’hi han fet diverses accions de restauració, conservació de l’entorn, millora i manteniment dels

Ferran Mascarell va inaugurar les obres en una visita al monestir l’abril de 2014

accessos, etc., amb l’ajuda de les administracions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona així com de l’Obra Social “la Caixa” i del programa Romànic Obert. Coincidint amb l’acte d’inauguració d’aquestes darreres actuacions, Ferran Mascarell es va mostrar convençut que “un país que conserva el testimoni del seu passat és un país que mira endavant”. Mascarell va estar acompanyat, en la seva visita, del president del Consell Comarcal, Joan Roca, i de l’alcalde de Masies de Roda, Ramon Isern.

27 PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Restauració de les cobertes de Sant Pere de Casserres

PRESIDÈNCIA

El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, i el president del Consell Comarcal, Joan Roca, acompanyats d’altres autoritats en la inauguració de les obres de Sant Pere de Casserres.


INSTITUCIONAL

El Ple Comarcal El Ple Comarcal és el màxim òrgan de decisió del Consell Comarcal d’Osona. Està format per tots els consellers i conselleres i el presideix el president, càrrec que en aquesta legislatura ha ocupat Joan Roca Tió (CiU), o el vicepresident que legalment el substitueix en absència seva. A les sessions també hi assisteix la gerent de l’ens, amb veu i sense vot. El primer ple d’aquesta legislatura, en què es va constituir formalment el nou organigrama polític dels següents 4 anys, va tenir lloc el 27 de juliol de 2011. Les sessions ordinàries de l’òrgan de govern del Consell s’han celebrat sempre en primera convocatòria el darrer dimecres de l’últim mes de cada trimestre natural, a les set de la tarda. Quan aquesta data ha coincidit amb un festiu, la sessió s’ha fet amb el mateix caràcter el primer dimecres hàbil següent i, d’acord amb l’establert en el ple de constitució, mai s’ha pogut perllongar més enllà de les 24 hores del mateix dia.

Les sessions ordinàries s’han celebrat el darrer dimecres de l’últim mes de cada trimestre natural

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

28

El primer ple ordinari de la legislatura va ser el 28 de setembre de 2011. Al tancament d’aquesta memòria s’havien celebrat un total de 15 sessions del ple, entre ordinàries i extraordinàries.

La Comissió Permanent del Ple La Comissió Permanent és l’òrgan delegat del ple del Consell Comarcal que assumeix plenes competències en determinades matèries per tal que l’ens sigui més àgil i eficaç en la resolució dels assumptes de gestió ordinària. La comissió ha estat integrada pel president del Consell Comarcal, que també n’ostentava la presidència, i per vuit consellers i conselleres, a més de quatre consellers més amb veu però sense vot. Entre les atribucions de què ha disposat figuren la concessió, sol·licitud i acceptació de subvencions, l’emissió d’informes urgents, l’adhesió a programes i projectes, determinades contractacions, l’aprovació de projectes d’obres i serveis o la concessió de béns i serveis. La Comissió Permanent del Ple per a la legislatura 2011-2015 es va constituir en la sessió del ple comarcal del 27 de juliol de 2011 i va rebre el suport dels consellers presents dels grups de CiU, ERC-AM, PSC-PM, PxC i ICVEUiA, i les abstencions dels membres dels grups IDO i CUP. L’òrgan es reunia amb caràcter mensual de forma ordinària el segon dimecres de cada mes a les set del vespre.

L’òrgan s’encarrega de la resolució d’assumptes de gestió ordinària per dotar d’agilitat i eficàcia el Ple del Consell

La Comissió Paritària de Personal La Comissió Paritària de Personal es reuneix quatre vegades l’any. És l’òrgan de seguiment del pacte de condicions i del conveni col·lectiu del personal laboral sobre les condicions de treball del personal funcionari i laboral. Atenent el nombre total de treballadors del Consell Comarcal, en aquesta legislatura en van formar part tres persones subjectes al règim de personal laboral i una persona funcionària.


Consell Econòmic i Social de la Comarca d’Osona

El president assisteix a l’assemblea general de l’ACM L’assemblea general és el màxim òrgan de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i està formada pels representants dels ens locals associats. El president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, ha assistit a l’assemblea com a representant de l’ens en les sessions celebrades al llarg de la legislatura 2011-2015.

El seu ple, que es reuneix de manera anual, va celebrar la primera sessió ordinària d’aquesta legislatura (cinquena de l’ens) el 18 de gener de 2012, quan es van nomenar els nous representants i es va establir el calendari de sessions. Els plenaris actuen, a més, com un espai de trobada en què els agents econòmics i socials presents poden fer propostes de millora de la situació econòmica d’Osona, que es treballen i desenvolupen després a les diferents comissions executives i sessions de treball. El ple del CESCO està format per un total de 35 membres, set dels quals són designats pel Consell Comarcal, mantenint la proporcionalitat dels grups polítics que hi tenen representació. També en formen part representants d’organitzacions empresarials, de sindicats i d’entitats socials de la comarca entre d’altres.

El Fòrum Comarcal de l’ACM es reuneix a Vic La seu del Consell Comarcal d’Osona va acollir la trobada del Fòrum Comarcal de l’ACM celebrada el 4 de juny de 2013. La trobada va reunir representants dels 41 consells comarcals de Catalunya, principalment presidents i gerents, i va estar presidida pel president del Consell d’Osona, Joan Roca, que a més és vocal del Fòrum Comarcal. L’acte va servir per reafirmar que el món local necessita el suport dels consells comarcals per oferir bons serveis a la ciutadania. Per això els assistents van demanar que l’avantprojecte de la Llei de Governs Locals que llavors estava desenvolupant la Generalitat de Catalunya definís de manera clara les competències i el finançament dels ens comarcals.

La sala de plens va reunir representants de 41 consells comarcals

També el president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, i el president del Fòrum Comarcal, Jordi Xargay, van manifestar la necessitat de clarificar bé l’organització territorial, el model competencial, l’organització i el finançament d’aquests ens.

29 PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

L’òrgan es reuneix anualment per planificar accions consensuades per millorar la realitat econòmica i social d’Osona

El Consell Econòmic i Social de la Comarcal d’Osona (CESCO) és un espai de concertació per coordinar polítiques comarcals i planificar accions consensuades de millora de la realitat econòmica i social d’Osona. Aquesta taula es va constituir el novembre del 2009, promoguda i liderada pel Consell Comarcal d’Osona, en un context de preocupació i de greu crisi econòmica.

INSTITUCIONAL

L’assemblea es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada cada any i en caràcter extraordinari quan així ho acordin el president, el Consell Nacional o el Comitè Executiu, per iniciativa pròpia o a petició del 10% dels ens locals associats.


Visites institucionals En el transcurs de la legislatura 2011-2015, el Consell Comarcal d’Osona ha rebut un nombre significatiu de visites institucionals de representants de les diverses administracions públiques catalanes. D’aquestes, en destaquen les dels sis consellers de la Generalitat de Catalunya que, en un moment o altre d’aquests quatre anys, han passat per les instal·lacions de l’ens comarcal a l’edifici El Sucre de Vic, així com la del president de la Diputació de Barcelona.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

30

Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, 17 de febrer de 2012.

Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, 5 de setembre de 2012.

Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 9 d’octubre de 2013.

Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 25 d’octubre de 2013.


També han passat pel Consell Comarcal d’Osona el síndic general del Principat d’Andorra, Vicenç Mateu; el president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, i els presidents dels consells comarcals del Ripollès, Miquel Rovira, i del Berguedà, Sergi Roca. Francesc Homs, conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 19 de novembre de 2013.

Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 17 d’octubre de 2014.

Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona.,20 de febrer de 2014.

31 PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Pel que fa a representants de la Diputació de Barcelona, a més del seu president han visitat el Consell Comarcal la vicepresidenta segona i presidenta de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Mercè Conesa; el vicepresident tercer i president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Josep Llobet; el diputat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, Josep Oliva; i la diputada d’Educació, Igualtat i Ciutadania, Mireia Solsona.

INSTITUCIONAL

Durant aquest mandat també han passat pel Consell Comarcal nombrosos directors generals de la Generalitat de Catalunya: Miquel Molins, d’Agricultura i Ramaderia; Antoni Reig, de Joventut; Carles Flamerich, de Telecomunicacions i Societat de la Informació; Marian Muro, de Turisme; i Enric Vendrell, d’Afers Religiosos. D’altres representants del govern català han estat els delegats territorials del govern a la Catalunya Central, Jordi Moltó primer i Juli Gendrau després, i la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sánchez.


CAO

Es constitueix el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses d’Osona (CAO) per a la legislatura 2011-2015 va constituir-se oficialment el 23 de novembre de 2011. La sessió de constitució va estar presidida per Josep M. Vila d’Abadal, alcalde Vic i president del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la legislatura anterior, i Joan Roca, president del Consell Comarcal d’Osona. Un total de 38 dels 51 alcaldes i alcaldesses que l’integren van assistir a l’acte.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

32

Jordi Serra i Macià (ERC), vicepresident segon del Consell Comarcal i alcalde de Roda de Ter, va ser proposat com a president del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses per a aquesta legislatura. Com a vicepresidents, i atenent a la proporcionalitat de representació al Consell Comarcal, van ser nomenats Joan Roca, alcalde de Gurb per CiU, Marc Verdaguer, alcalde de Calldetenes per CiU, Joan Sadurní, alcalde de Sant Vicenç de Torelló pel PSC, Carles Baronet, alcalde de Folgueroles per l’Agrupació d’Associacions d’Electors, i Sebastià Riera, alcalde de l’Esquirol per ICV. Plataforma per Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular tenen representació al Consell Comarcal d’Alcaldes i Alcaldesses tot i no tenir cap alcaldia a Osona.

Jordi Serra, alcalde de Roda de Ter, es proposa com a president de l’ens

Aquests nomenaments, però, van quedar pendents de l’aprovació, al següent ple del Consell Comarcal d’Osona, d’un canvi en el reglament que regula el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses. Es tractava d’acordar que ni el president del Consell Comarcal ni l’alcalde de Vic puguin assumir, en endavant, la presidència de l’ens, que haurà de recaure en el vicepresident primer del Consell Comarcal o, en el cas que aquest no sigui alcalde, en el vicepresident segon. En el transcurs d’aquest primer Consell, Sergi Vilamala, president d’Osona Turisme, va informar del tancament de l’Oficina de Turisme Comarcal per motius econòmics. A l’acte també hi van assistir i intervenir Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i Mercè Terradellas, delegada del Departament a la Catalunya Central.

President i vicepresidents prenen possessió del càrrec al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses L’alcalde de Roda de Ter i vicepresident del Consell Comarcal d’Osona, Jordi Serra, va prendre possessió del càrrec de president del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses el 7 de març de 2012, coincidint amb la segona sessió de la legislatura d’aquest ens. Pel que fa a les vicepresidències, van quedar formades en el següent ordre: Joan Roca Tió, alcalde de Gurb, com a vicepresident primer; Marc Verdaguer, alcalde de Calldetenes, com a vicepresident segon; Joan Sadurní, alcalde de Sant Vicenç de Torelló, com a vicepresident tercer; i Sebastià Riera, alcalde de l’Esquirol, com a vicepresident quart. La vicepresidència cinquena, que corresponia inicialment a Riera, va quedar vacant perquè Carles Baronet, alcalde de Folgueroles, va renunciar al seu càrrec de vicepresident quart. Baronet va al·legar que, atenent al nombre d’alcaldies independents, li correspondria la vicepresidència segona i no la que se li adjudicava. Un cop va renunciar al càrrec, tampoc cap altre alcalde independent el va voler ocupar.

La sessió aprova el Programa d’Actuació Comarcal per a la legislatura 2011-2015

En aquesta mateixa sessió es va sotmetre a votació el Programa d’Actuació Comarcal (PAC), que va substituir el document vigent des del juny del 2008. El vicepresident primer del Consell Comarcal d’Osona va exposar les línies d’actuació incloses en el PAC. Dels 37 alcaldes presents, 34 van votar a favor del document i tres es van abstenir. Jordi Serra també va aprofitar el ple per explicar als alcaldes que el desplegament del Consorci de Serveis Socials d’Osona seria una prioritat d’aquesta legislatura al Consell Comarcal. Per la seva banda, la consellera delegada d’Ensenyament del Consell Comarcal, Mercè Puntí, va explicar que per al curs escolar 2012-2013 es plantejava l’establiment d’una taxa o preu públic per als alumnes de batxillerat i d’ensenyament no obligatori que utilitzin el transport públic escolar.


Jordi Serra, com a responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal, va informar sobre la modificació del reglament del SAD (Servei d’Atenció a Domicili) coincidint amb la sessió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses d’Osona del 6 de juny de 2012. Els canvis que es van introduir al reglament permeten que persones auxiliars es puguin encarregar del servei de neteja de les llars de les persones ateses, tasca que fins ara havien d’assumir les treballadores familiars. Una altra modificació sobre la qual es va informar als alcaldes afectava el servei de turisme. El president d’Osona Turisme, Sergi Vilamala, va explicar que la voluntat d’aquesta organització és aglutinar tots els ajuntaments de la comarca, per donar sortida

Osona Turisme pretén aglutinar els ajuntaments de la comarca en aquest àmbit

a la reducció d’aportacions econòmiques per part de la Diputació de Barcelona als consorcis de turisme. El punt va generar divergències entre els alcaldes i alcaldesses del Bisaura i el Lluçanès, que van qüestionar que els pobles petits s’hi poguessin sentir ben representats. Per això alguns es van abstenir i d’altres hi van votar en contra. En aquest ple també es van presentar l’informe sobre el conveni de col·laboració per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats i perduts firmat pel Consell Comarcal i l’informe previ sobre la creació del servei de neteja viària i la modificació del servei de recollida de residus a Manlleu. També es va donar llum verda al nou cànon de l’aigua aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES

Modificacions als serveis de SAD i de Turisme, al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses

33 PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Un moment del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del 5 de setembre de 2012, amb la vicepresidenta del govern de la Generalitat, Joana Ortega.


Joana Ortega presideix una sessió informativa amb els alcaldes d’Osona.

Jordi Roig parla sobre Ensenyament amb els alcaldes i alcaldesses

La vicepresidenta del govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, va presidir una sessió informativa amb els alcaldes i alcaldesses d’Osona el dia 5 de setembre de 2012. La seva visita responia a la petició feta des de l’ens osonenc uns mesos abans. El president comarcal, Joan Roca, va traslladar a Ortega la preocupació dels ajuntaments pel finançament i la convocatòria del nou Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), així com la necessitat de mantenir institucions com els consells comarcals que, en casos com el d’Osona, duen a terme una prestació de serveis de caràcter supramunicipal. Jordi Serra, com a president del CAO, va manifestar el malestar dels responsables municipals pels problemes de finançament que estan patint i perquè sembla que pal·liar el dèficit públic passa per aprimar les corporacions locals.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

34

Joana Ortega no va donar dates concretes sobre el pagament del deute que té la Generalitat amb els ajuntaments, però va garantir que es buscarien mecanismes per a ferhi front, entre els quals destaca reivindicar un sistema de finançament just.

La preocupació pel PUOSC i el finançament van ser alguns dels temes tractats

La vicepresidenta també va explicar que el Pla Únic d’Obres i Serveis és una de les prioritats del govern a curt termini, mentre que més a llarg termini es té molt present la reforma del món local. En relació a aquest tema, Ortega va explicar que s’aposta per mancomunar serveis i que no es qüestiona el paper dels consells comarcals, tot i que cal clarificar competències, redefinir tasques i potenciar els consells d’alcaldes i alcaldesses. Joana Ortega va estar acompanyada del director general d’Administració Local, Joan Cañada, el delegat del govern a la Catalunya Central, Jordi Moltó, el secretari general del Departament, Lluís Bertran, i el director territorial de Governació a la Catalunya Central, Ramon Buscallà. Cañada va intervenir a la sessió per exposar la futura convocatòria dels PUOSC i les principals novetats que comporta.

El director general de centres públics de la Generalitat, Jordi Roig, va assistir al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses d’Osona del 6 de març de 2013. Roig va mostrar-se convençut, en la seva intervenció a la sessió, que el model de planificació de centres públics construït entre govern i administració local és correcte, i que l’únic problema que els afecta és econòmic. El director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, Josep Ramírez, també va ser present a l’acte. Segons Roig, l’entorn de crisi econòmica del moment ha deixat enrere una època de creixement que ja és passada. “La corba demogràfica s’està desplaçant: es necessiten més places de secundària i menys de primària i per això cal racionalitzar recursos mantenint la qualitat”, va dir Roig. En relació amb les llars d’infants i amb la disminució de l’aportació de la Generalitat, el director general va donar les xifres que demostren que els darrers anys s’han creat moltes places de llars d’infants municipals, fent una gran inversió, i que mai no s’han ocupat totes. Roig va justificar la reducció de 1.800 a 875 euros d’aportació per plaça per part de la Generalitat dient que cal racionalitzar els recursos existents i que les places creades són cares de mantenir. Els alcaldes i alcaldesses van aprofitar la visita de Roig per abordar el debat sobre la jornada compactada als instituts de secundària. El director general va recordar que aquest sistema està en fase de proves però que els estudis fets demostren que millora el rendiment escolar.

El director general defensa el model vigent de planificació dels centres públics


El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses d’Osona es va reunir en sessió extraordinària el 16 de setembre de 2013 per obrir un debat sobre els avantprojectes de La Llei de Governs Locals que prepara la Generalitat i sobre la “Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, del govern central.

Miquel Buch, president de l’ACM, assisteix al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses

A la sessió hi va assistir el delegat del govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Juli Gendrau i Farguell, acompanyat dels responsables de diverses direccions territorials. La directora del Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació, Bàrbara Minoves, i una tècnica d’aquest servei van presentar el Canal Empresa, una eina de gestió de la finestra única empresarial (FUE).

El president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, va assistir a la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses celebrada el 4 de desembre de 2013. Buch va exposar als alcaldes els serveis que ofereix l’ACM als ajuntaments i va alertar que si l’avantprojecte de llei que preparava el govern central sobre la reforma dels governs locals tirés endavant, dels 51 municipis que hi ha a la comarca d’Osona, només 2 podrien oferir serveis socials. Buch va demanar als alcaldes i alcaldesses que es plantin davant d’aquesta llei.

El doctor Josep Ramon Barberà, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, va fer una exposició que comparava l’avantprojecte de Llei de Governs Locals amb l’“Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, per conèixer en quina mesura afecten els dos avantprojectes l’administració local.

En el mateix ple, Agnès Centellas, responsable de Protecció Civil dels serveis territorials, va exposar el funcionament d’aquest servei, encarat a l’activació dels plans autonòmics i municipals. Un altre punt de l’ordre del dia va fer referència a les auditories dels webs municipals pel compliment de les mesures de transparència i a les ajudes que poden rebre els municipis per assolir els requisits establerts.

El debat posterior va acabar amb l’acord que tots els assistents farien arribar les seves inquietuds al Consell Comarcal per tal de seguir debatent el tema en futurs consells d’alcaldes i alcaldesses.

CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES

La Llei de Governs Locals, a debat

35 PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Joana Ortega amb el president del Consell Comarcal, Joan Roca, el vicepresident segon, Jordi Serra, i l’alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal.


Un moment del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del 4 de desembre de 2013, amb l’assistència del president de l’ACM, Miquel Buch.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

36

El CAO rep els directors generals d’Agricultura i de l’Agència de Residus

Es presenta al CAO el Centre de Tractament de Residus d’Orís

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses d’Osona es va reunir en sessió extraordinària el 3 de març de 2014 per rebre el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep M. Tost, i el director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, que va estar acompanyat del seu subdirector, Joan Gòdia.

El Centre de Tractament de Residus (CTR) d’Orís, en aquell moment en fase de construcció, va ser un dels temes centrals del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del 4 de juny de 2014. El Consell Comarcal va presentar els detalls d’aquest projecte ja en marxa, que té un cost de 17.000.000 euros (més IVA) i que permetrà fer una tria dels residus de rebuig perquè es redueixi la quantitat que es porta a l’abocador i, en conseqüència, el cànon que paguen els municipis.

La intervenció de Molins a la sessió va girar entorn al possible tancament de les dues plantes de desimpacte de purins que hi ha a Osona. El director general va dir que s’estava treballant per buscar una solució individualitzada per a cada explotació. El subdidrector, Joan Gòdia, va recordar que el tancament de les plantes s’ha accelerat amb l’entrada en vigor del decret d’energies renovables, malgrat que tothom era coneixedor que els 15 anys de primes finalitzaven l’any 2014 en el cas de la planta de les Masies de Voltregà. Josep M. Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya, va qualificar la gestió de purins d’assignatura pendent, i va dir també que el sector s’ha d’implicar a fons per trobar solucions.

Josep Maria Tost i Miquel Molins van parlar sobre el possible tancament de les plantes de purins

El projecte de construcció del CTR va néixer de la constatació que al voltant del 70% de la fracció resta o rebuig que va a parar al dipòsit controlat d’Orís és valoritzable (un 42% correspon a residus orgànics i un 28% a plàstics o metalls). A més, la legislació europea prohibeix entrar residus als abocadors sense un tractament previ. En la mateixa sessió va tenir lloc la presentació del nou edifici del Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (CMPPO). Segons Mercè Generó, gerent de la fundació, el nou equipament és necessari per suprimir barreres arquitectòniques, optimitzar espais i oferir transversalitat en l’atenció a les persones. La inversió total d’aquest nou equipament és de 2.000.000 d’euros. Finalment es va informar els assistents del reglament d’explotació de les deixalleries municipals, la gestió de les quals es va delegar al Consell Comarcal.


El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, es va reunir amb els alcaldes i alcaldesses d’Osona en la seva visita a la comarcal del 17 d’octubre de 2014. La trobada de treball, a la sala de plens del Consell Comarcal, es va plantejar en clau interna, i va servir per abordar diverses qüestions.

Francesc Homs presideix l’últim Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la legislatura

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va ser a Osona el 17 d’octubre de 2014

Per últim, els alcaldes i alcaldesses també van mostrar la seva preocupació per l’excedent de purí, una problemàtica comarcal que suposa una tensió social i mediambiental i afecta el creixement sostenible del territori.

CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES

En matèria de mobilitat, els alcaldes i alcaldesses van preguntar a Santi Vila pel desdoblament i la integració tarifària de la línia de tren Barcelona-Vic-Puigcerdà i per la C-17 entre d’altres temes. Pel que fa a sanejament, es van abordar qüestions com la responsabilitat local dels municipis que disposen de depuradora o el futur model de gestió de sanejament del país.

El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, l’osonenc Francesc Homs, va presidir el darrer Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la legislatura el divendres 6 de març de 2015. La sessió va voler ser un tancament festiu del Consell, i un acte de comiat a tots els càrrecs electes que no continuaran en la propera legislatura.

La sessió va servir per acomiadar els càrrecs electes que no es tornaran a presentar

La sessió va servir per fer balanç de la feina feta des del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, però també des de la Diputació de Barcelona i des de la Generalitat. En aquest sentit, a més de Francesc Homs, també van intervenir a l’acte els diputats provincials de la comarca. El Consell Comarcal d’Osona va valorar molt positivament l’elevada presència d’alcaldes i alcaldesses que en el transcurs d’aquesta legislatura han assistit a les sessions del consell, així com de l’enriquidor debat que s’hi ha dut a terme.

37 PRESIDÊNCIA Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Santi Vila es reuneix amb els alcaldes i alcaldesses


VICEPRESIDÈNCIA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I RÈGIM INTERN

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

38

VICEPRESIDENT 1r

Cicle de l’aigua i Infraestructures

MANEL ROMANS SÀNCHEZ

JAUME MAS COLL (fins a desembre de 2012) JORDI CASALS PRAT (en substitució de Jaume Mas)

Pagesia EUDALD PARCERISAS CAMPRUBÍ


La fita que ens havíem proposat al principi de la legislatura era donar els serveis que ja s’estaven oferint des del Consell, fer-ho amb el màxim d’eficàcia i rigor i intentar incloure’n alguns de nous segons les demandes i necessitats dels ajuntaments. Crec sincerament que aquest objectiu s’ha acomplert amb escreix. Cal tenir molt present que aquesta feina no l’hauríem pogut dur a terme sense la complicitat i la professionalitat de tot el personal de la casa, que hi ha aportat el seu saber fer, moltes ganes i il·lusió. Pel que fa als nostres principals “clients”, els ajuntaments, la nostra vocació ha estat escoltar-los, i si ens han fet propostes, hem intentat per tots els mitjans poder-les dur a terme. Exemplifica aquest fet la confecció de les targetes d’identificació de les cases de pagès i disseminats fetes a proposta dels ajuntaments pel servei de Protecció Civil.

En l’àmbit econòmic, element i problema principal al llarg d’aquests quatre anys, voldria fer esment de les mesures que es van aplicar des del principi de la legislatura per equilibrar les despeses amb els ingressos provinents principalment d’administracions superiors i que van patir una important disminució a causa del context negatiu de l’economia. Val a dir que es van haver de prendre algunes decisions molt a contracor de l’equip de govern, però que han servit perquè a dia d’avui tinguem un Consell amb les finances sanejades, amb tots els serveis plenament operatius i amb la tranquil·litat que dóna a les persones que treballem a la institució tenir un Consell capdavanter i equilibrat econòmicament. Per finalitzar aquest escrit, volia agrair a tothom l’oportunitat d’haver pogut treballar per a aquesta institució, al servei de la comarca i de tots i cadascun dels seus ajuntaments. Hem aplicat la lògica als problemes i hem encarat cada repte amb la il·lusió, la força i el treball que necessaris per construir una comarca més pròspera i amb millors serveis per als ciutadans.

Manel Romans i Sànchez Vicepresident 1r. Àrea de Medi Ambient, Territori i Règim intern

39 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

També voldria donar les gràcies als consellers del govern i als membres de la Comissió de Personal, ja que aquesta legislatura ha estat, sobretot al principi, molt difícil en l’aspecte laboral a causa de les reformes del govern de l’Estat que han modificat les condicions laborals dels treballadors. En les negociacions que hem dut a terme amb els representants dels treballadors, sempre hem intentat minimitzar, en la mesura del possible, els efectes causats.


AGÈNCIA DE L’ENERGIA

L’ALEO a les jornades de Vitoria-Gasteiz sobre energia i canvi climàtic

2014

2013

2014

L’Agència ha ajudat a estalviar més d’1,3 milions 30 d’euros 28 en consum energètic

La reunió de la comissió es va convertir en un esdeveniment especial que va constar de dues parts, una primera en la qual es 30 28 van exposar els resultats de l’ALEO durant 21l’any 2012, i una segona part més commemorativa on es va 0 fer un balanç dels 10 anys. 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 En els parlaments es va reconèixer que l’Agència ofereix uns moments en què 2011/12tranquil·litat 2012/13 als consistoris 2013/14 en 2014/15 el sistema de facturació de les companyies elèctriques, per la seva complexitat, ha posat els ajuntaments en una situació difícil i que a més, el seu funcionament ha estat referència per a altres consells comarcals.

21

0

Per estar dins del projecte Desendolla’t Estalvis Ajuntaments

Per optimització de contractació energètica

Acumulat 2011-2014 Gràcies període a reclamacion de facturació

Durant els primers 10 anys de l’Agència, es van obtenir 1.042.671 € en subvencions PERC (Pla Electrificació Rural de Catalunya) i 2.022.523 € en subvencions sol·licitades pels ajuntaments a l’ICAEN, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

307.628 €

Per estar dins del projecte Desendolla’t Per optimització de contractació energètica Gràcies a reclamacion de facturació

307.628 €

L’ALEO va fer balanç dels seus 10 anys d’existència el 24 d’abril de 2013 durant la comissió de seguiment anual d’aquest departament del Consell Comarcal d’Osona. Des de la seva creació l’any 2002, l’Agència, que treballa per a l’assessorament i la millora de la gestió i comptabilitat energètica, va aconseguir un estalvi energètic total de 24,12 MWh en 10 anys, fet que es va traduir en 1.341.425 euros d’estalvi en comptabilitat i eficiència energètica.

2013

2012

343.100 €

10è aniversari de l’Agència Local de l’Energia d’Osona

2012

343.100 €

L’agència va presentar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible elaborats pels municipis

2011

4 4

183.522 €

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

40

L’Agència de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona va estar representada pel tècnic Joan Canó, que va presentar els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) que van elaborar els municipis d’Osona firmants del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.

2011

66

22

183.522 €

Les jornades “Reformulando juntos las ciudades” van tenir l’objectiu de buscar solucions verdes municipals en temps de crisi per a transformar-les en espais més sostenibles i van reunir nombrosos especialistes d’urbanisme i medi ambient, a més d’acadèmics, empresaris, responsables tècnics d’ajuntaments i càrrecs polítics.

44

€ 277.229 277.229 €

L’Agència Local de l’Energia d’Osona va participar a les cinquenes jornades de CONAMA celebrades del 29 de novembre a l’1 de desembre de 2011 a Vitoria-Gasteiz. L’Agència va explicar la seva experiència en els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) dels municipis d’Osona.


El programa Desendolla’t recull múltiples premis El 22 de maig de 2013 es va presentar el projecte comarcal Desendolla’t, un programa que té per objectiu principal promoure l’estalvi energètic i millorar l’eficiència energètica dels centres d’ensenyament infantil i de primària de la comarca d’Osona.

L’estalvi econòmic ha superat els 150.000 € per curs escolar escolar

Premi Climate Star 2012 - Comissió Europea per

4 2011

6

2 2012

2013

4 2014

trajectòria de l’ALEO (Àustria)

Premi Excel·lència de Catalunya 2013 - Projecte Desendolla’t

Premi EnerAgen (Agències Energia Espanyoles) 2013 - Projecte Desendolla’t Premi Conama 2014 - Projecte Desendolla’t

Programa Desendolla’t Escoles participants cursos 2011-2015

Premi Ciudad Sostenible 2014 - ALEO i projecte Desendolla’t

21

Premi Ciències Ambientals 2014 - Projecte Desenolla’t

Premi Excel·lència Energètica 2015 - Modalitat

trajectòria

28

30

0 2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

41 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

El projecte Desendolla’t, pioner a Catalunya, ha estat guardonat amb diversos premis juntament amb l’Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO), departament responsable de desenvolupar el projecte. Els premis presenten un ampli reconeixement internacional al projecte Desendolla’t:

AGÈNCIA DE L’ENERGIA

En la primera edició del projecte hi van participar un total de 20 centres educatius, aconseguint de mitjana un estalvi energètic del 28% i un estalvi econòmic superior als 150.000 euros en un sol curs escolar. En la segona edició, el nombre de centres participants va augmentar arribant a les 27 escoles públiques, i es va incorporar una maleta pedagògica amb les eines per treballar a l’aula temes relacionats amb l’estalvi energètic. El 2015, en la seva tercera edició, Desendolla’t ja havia arribat a més de 30 centres.


Control centralitzat i telegestió de la calefacció als centres educatius

Suport i seguiment de projectes de biomassa fets per ajuntaments Alguns municipis de la comarca d’Osona han desenvolupat durant aquests anys diversos projectes d’instal·lació de calderes públiques de biomassa, actuacions que van rebre el suport de l’ALEO. L’any 2011 es van fer tres instal·lacions noves amb una potència de 300 kW, el 2012 el nombre d’instal·lacions va ser de dues amb 95 kW, les mateixes que el 2013, però amb una potència de 380 kW. L’any 2014 es va arribar al màxim amb tres instal·lacions noves de 670 kW, i en els primers mesos de 2015 només se’n va comptabilitzar una amb 500 kW. En aquestes instal·lacions el grau de col·laboració de l’ALEO ha estat molt diferent, des de fer només les propostes inicials a l’ajuntament, a participar en el projecte executiu o, fins i tot, en alguns casos, a col·laborar en la redacció de plecs i en el procés de selecció de l’empresa que havia de fer la construcció.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

42

L’Agència Local de l’Energia d’Osona ha començat a gestionar el control centralitzat i de telegestió de la calefacció de 13 centres d’ensenyament de la comarca presents a 12 municipis. Aquesta actuació es va impulsar arran dels bons resultats del projecte Desendolla’t, d’estalvi energètic a les escoles, però va un pas més enllà.

L’ALEO controla a distància el consum de 13 centres d’ensenyament de la comarca

Durant les hores en què no hi ha treballadors ni alumnes, s’apaguen diferents diferencials. A més, es compta amb un sistema de telelectura del consum elèctric, es millora el control dels termostats instal·lats a les diferents dependències i, el febrer del 2015, es va instal·lar un sistema de telegestió de la calefacció i de les bombes de funcionament, que millora la gestió a la pròpia seu i serveix per controlar de manera més unificada tots els sistemes de telegestió de calefaccions d’altres instal·lacions municipals. Amb aquesta iniciativa, es pot gestionar l’ús energètic a distància per controlar que les dades obtingudes s’adaptin als intervals normals de consum en les hores lectives i també fora d’aquestes, quan cal reduir el consum vampíric o passiu dels centres.

Els municipis d’Osona van consumir el 2014 més de 4 milions de kWh d’energia provinent de biomassa, font que representa el 8% del seu consum total.

El 8% de l’energia consumida pels municipis el 2014 va ser a través de biomassa


L’estalvi energètic arriba a les oficines del Consell Comarcal

Els municipis osonencs preparen els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)

La nota discordant es va trobar en el consum de gas per a calefacció. El consum tèrmic del Consell Comarcal d’Osona va augmentar un 2% el 2013 respecte a l’any anterior, entre d’altres motius pel problema de l’obertura de la porta d’accés a les oficines de la tercera planta, que va suposar unes pèrdues de calor importants durant els dies freds. Bona part de l’estalvi energètic va ser fruit de l’aplicació del projecte Desendolla’t, que després de l’èxit a les escoles d’Osona també es va traslladar a la seu del Consell Comarcal, concretament a la tercera i quarta planta de l’edifici del Sucre. Entre les accions desenvolupades es van incorporar gomets verds i vermells als quadres elèctrics per tal que en finalitzar la jornada de treball la darrera persona que marxi o el personal de neteja abaixi tots els diferencials que poden tenir consums amagats. Al mateix temps, es va instal·lar un aparell Envi-R que diu quin és el consum instantani d’energia elèctrica al Consell per obtenir les corbes de consum diàries de les oficines.

El consum total va disminuir un 4% el 2013 i el consum passiu un 13%

El Brull, Centelles, Olost i Prats de Lluçanès van redactar els seus PAES l’any 2011, i els van seguir el 2012 els municipis de Collsuspina, Taradell i Tona. El 2013 van agafar el relleu Calldetenes, Espinelves, Roda de Ter, Sant Martí de Centelles, Seva, Vidrà, Viladrau i Vilanova de Sau. Finalment, el 2014 les poblacions que van elaborar aquesta proposta van ser Balenyà, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Sora.

19 municipis van elaborar PAES en el període 2011-2014

PAES redactats Període 2011-2014

4 2011

2 2012

6 2013

4 2014

43 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

L’any 2013 les oficines del Consell Comarcal d’Osona van disminuir un 4% el consum total d’energia respecte a l’any anterior a partir de les dades energètiques de l’exercici presentades per l’Agència Local de l’Energia el mes d’abril del 2014. El protocol d’encesa i apagada de les línies elèctriques va permetre disminuir molt el consum vampíric o passiu, que es va reduir en un 13% en un any. Així, es van acumular tres anys consecutius de reducció del consum.

La necessitat de redactar aquests plans va sorgir del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa europea que neix com a instrument per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic. En aquest compromís, els municipis pretenen reduir les emissions més d’un 20%, reduir el consum energètic en un 20% i produir un 20% de les seva energia amb fonts renovables per a l’any 2020. Un cop redactats, els PAES conformen un pla d’acció de totes les tasques i projectes que cal dur a terme per complir aquest objectiu.

AGÈNCIA DE L’ENERGIA

El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ofereix als municipis de la comarca d’Osona, la possibilitat d’elaborar el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). En total ja se n’han redactat 28, tot i que alguns d’aquests es van dur a terme abans de l’any 2011.


Un vídeo explica la funció de l’Agència i del projecte Desendolla’t

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

44

El Consell Comarcal d’Osona va publicar un vídeo de tres minuts per explicar què és i què fa l’Agència de l’Energia d’Osona i on també s’explica què és el projecte Desendolla’t. La creació audiovisual respon a la necessitat de crear un nou element comunicatiu que contextualitzi l’Agència i el projecte d’estalvi a les escoles. D’aquesta manera, el vídeo permet arribar d’una manera clara i visual a la població osonenca i també a les institucions, a més de ser una eina útil en la presentació del projecte als certàmens i premis de medi ambient.

El vídeo es pot consultar al canal de Youtube del Consell Comarcal

El vídeo es pot veure al canal Youtube del Consell Comarcal d’Osona des del mes de desembre del 2014 en català i en castellà amb el títol “Desendolla’t – Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO)”.

Veure vídeo

Cinc equipaments municipals comencen el nou programa Telemesura’t

El programa Telemesura’t es va iniciar el 2015 com a prova pilot amb la participació de cinc dependències municipals: una llar d’infants de Centelles, l’Escola d’Hostaleria de Tona, l’Oficina de Promoció Econòmica de Torelló, el pavelló esportiu de Sant Juià de Vilatorta i finalment una dependència municipal de Prats de Lluçanès. La iniciativa pretén que els edificis de titularitat pública tinguin un responsable energètic, que es faci càrrec de les mesures d’estalvi d’energia de l’equipament i conegui les eines a través de les quals pot saber les dades de consum de l’espai, per actuar en conseqüència amb l’objectiu de buscar l’eficiència energètica.

El projecte pretén que el personal dels ajuntaments gestioni el consum energètic


AGÈNCIA DE L’ENERGIA MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

45

L’estalvi i l’eficiència energètica han estat una constant en la feina dels més de deu anys de l’Agència de l’Energia d’Osona.


CICLE DE L’AIGUA

Manlleu s’incorpora a la xarxa d’abastament d’aigua potable d’Osona Sud

L’ETAP Osona Nord i el Voltreganès s’afegeix a la xarxa d’abastament d’aigua

Amb la signatura d’un conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Manlleu, el novembre del 2012 es va posar fil a l’agulla per a la connexió de Manlleu a la xarxa d’abastament d’aigua potable en alta d’Osona Sud. Al tancament d’aquesta memòria, les obres de la interconnexió entre l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) d’Osona Sud i els dipòsits de distribució de can Titella, a Manlleu, es trobaven a la darrera fase d’execució. Aquesta actuació resoldrà de manera definitiva els actuals problemes d’ubicació de la planta de tractament de l’aigua potable a Manlleu.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

46

Amb la incoprporació de Manlleu es podrà ampliar la capacitat de subministrament de l’ETAP, passant dels 14.000 m3/dia actuals als 25.000 m3/dia un cop les obres estiguin acabades. D’aquesta manera es donarà més capacitat a un projecte d’abastament, el d’Osona Sud, que va arrencar a mitjans dels anys 90 i que funciona a ple rendiment per distribuir aigua potable procedent del Ter a 17 municipis d’Osona Sud.

Les obres permetran ampliar la capacitat de captació i potabilització de l’abastament d’Osona Sud

L’Estació de Tractament d’Aigua Potable Osona Nord i Voltreganès (ETAP) va començar les seves obres amb l’acte de col·locació de la primera pedra de les instal·lacions el 25 de setembre de 2013. La potabilitzadora donarà servei als municipis de les Masies de Voltregà, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló, amb una població de més de 25.000 habitants. La seva producció diària serà de 6.000 m3/dia, amb un funcionament previst de 16 hores al dia i un cabal de tractament de 375 m3/ hora.

La producció diària de la planta és de 6.000 m /dia

La primera fase de l’ETAP, situada en terme de les Masies de Voltregà, va consistir en la construcció de la planta i es va adjudicar 3 per 3.170.654,40 €, amb l’ajut de Diputació i del Pla Únic d’Obres i Serveis i l’aportació del Consell Comarcal i els ajuntaments. Aquest 2015 es farà la connexió de la planta a les xarxes municipals dels pobles esmentats. La construcció de l’ETAP Osona Nord i Voltreganès es preveu que sigui, a més, el punt de partida de la xarxa de subministrament que en un futur arribarà als municipis del Lluçanès, amb la qual cosa esdevindrà un recurs complementari a l’actual subministrament dels Pous de Vilaseca. L’estació és una més de les instal·lacions que permeten a la comarca tenir una xarxa d’abastament àmplia i consolidada de sud a nord. Els orígens del projecte de construir aquesta planta es remunten a l’any 1998, en què es va posar de manifest la necessitat de disposar d’una potabilitzadora al nord de la comarca.


Aigua registrada a Osona Sud (m3/any)

Previsió població abastida per Aigües d’Osona

Període 2011-2014

Any 2016

2.915.717 m3

2.367.961 m3

2.406.891 m3

2011

2012

2013

2014

101.374

habitants

CICLE DE L’AIGUA

2.604.011 m3

Total

185.863 m3

212.979 m3

217.328 m3

197.157 m3

2011

2012

2013

2014

Osona Nord

Connexió Manlleu

Lluçanès 2a fase

Previsió de creixement de nombre d’habitants

2011 Previsió finals 2015 Previsió maig 2016

Habitants

Municipis

54.102 96.929 101.374

21 29 31

MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

1.405

Lluçanès

20.445

Osona Sud

25.422

Període 2011-2014

1.995

Aigua registrada al Lluçanès (m3/any)

52.107

47


L’ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable del Lluçanès, en marxa Al llarg d’aquesta legislatura, el Consell Comarcal d’Osona juntament amb el Consorci del Lluçanès han avançat els tràmits per poder executar el projecte Abastament d’aigua potable en alta al Lluçanès – sector est. Aquesta obra permetrà ampliar el servei al Lluçanès i arribar a tres nous municipis. El ple del Consell Comarcal va donar llum verda definitiva al projecte el setembre del 2014. Amb el vistiplau de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, prevista pel març del 2015, es podran començar els tràmits amb els propietaris de les finques afectades i licitar l’obra, passos previs a la seva execució.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

48

L’any 2012, el Consell Comarcal ja havia aprovat una primera versió del projecte i havia signat un preacord amb els municipis interessats a prendre’n part. El març del 2014, però, el calendari es va paralitzar davant la renúncia de l’ajuntament de Lluçà a formar-ne part. Aquest fet va suposar haver de replantejar tot l’abastament del Lluçanès i, per tant, reformular el projecte.

El projecte d’abastament garantirà aigua potable a tres municipis més del Lluçanès

Les EDAR d’Osona incorporen millores a les seves instal·lacions Diverses de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) d’Osona han incorporat millores en les seves infraestructures i funcionament en el transcurs de la legislatura 2011-2015. Una d’aquestes millores ha estat el nou subministrament elèctric a l’EDAR de la Guixa, una obra executada entre els mesos de novembre i desembre del 2014, que ha substituït el grup electrogen alimentat amb gasoil que proporcionava electricitat a la instal·lació des de la seva posada en funcionament, el febrer de l’any 2000. La reforma, que suposa un important estalvi econòmic, havia estat llargament reivindicada pel Consell Comarcal a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i finalment es va dur a terme amb un cost de 84.374,23 € (més IVA). Una altra de les EDAR beneficiada per les millores executades per l’ACA va ser la de Tavèrnoles, que el desembre del 2014 va veure renovat el seu tanc biològic que, amb el pas del temps i l’exposició a les inclemències meteorològiques, s’havia deformat i esquerdat. El nou tanc, d’acer al carboni, està tractat interiorment per contenir aigües residuals urbanes i exteriorment per estar exposat a condicions climatològiques adverses.

S’han implantat els programes de telecontrol de les EDAR de Manlleu, de la Vall del Ges i d’Orís

D’altra banda, aquesta legislatura s’han acabat d’implantar els programes de telecontrol de les EDAR de Manlleu, de la Vall del Ges i de Centelles. Amb aquest sistema es poden conèixer en temps real, des de l’EDAR de Vic o des de qualsevol ordinador, les possibles incidències que es produeixin a les instal·lacions. Aquest coneixement en temps real permet donar una resposta ràpida a qualsevol incidència i es minimitza el risc d’impacte al medi. Altres de les accions dutes a terme són la substitució d’un col·lector d’aigües residuals en alta del passeig del Ter de Manlleu i l’execució d’un projecte de millora de l’eficiència energètica de l’EDAR de Vic. Aquest darrer es va implantar durant l’any 2013 i ha suposat un important estalvi energètic.


212.979 m3

217.328 m3

197.157 m3

2011

2012

2013

2014

Lluçanès

1.405

Osona Sud

Osona Nord

Connexió Manlleu

Lluçanès 2a fase

2011 Previsió finals 2015 Previsió maig 2016

Habitants

Municipis

54.102

21

96.929 101.374

29 31

CICLE DE L’AIGUA

185.863 m3

En aquests quatre anys les xarxes d’abastament i de sanejament d’aigües de la comarca s’han ampliat amb noves instal·lacions.

20.445

2. 2014

25.422

2. 2013

1.995

2. 2012

52.107

2. 2011

15.265,54 m3/any

15.916,14 m3/any

Període 2011-2014

14.709,43 m3/any

Controls sanejament

Període 2011-2014

17.168,46 m3/any

Cabals sanejats (m3/any)

2011

2012

2013

2014

Punts mostrejats Riu amunt abocament EDAR Riu avall abocament EDAR Desembocadura Referència Riu Ter Compleixen DMA pel 2015 No compleixen DMA pel 2015

2011

2012

2013

2014

56 17 19 12 5 3

51 15 17 11 5 3

48 15 17 11 5 0

49 16 17 10 5 1

94% 6%

96% 4%

94% 6%

96% 4%

DMA: Objectiu de la Directiva Marc de l’Aigua pel 2015 Els punts riu amunt i riu avall es corresponen a controls d’abocament de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals Urbanes (EDAR).

MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

49


L’EDAR d’Orís: 28a planta del sistema de sanejament d’Osona

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

50

Coincidint amb l’inici de l’any 2015, l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Orís, construida i finançada per l’ajuntament del municipi, es va incorporar a la gestió dels sistemes de sanejament de la comarca d’Osona. Aquesta estació, la 28a que s’incorpora a la xarxa, s’encarrega del sanejament de les aigües procedents del nucli de Can Branques, que té una població de 80 habitants i que compta amb tres restaurants i amb una sala de festes com a principal activitat econòmica. Per aquest motiu, l’aigua residual que en procedeix és totalment assimilable a la domèstica. Tot el municipi d’Orís, amb pràcticament 300 habitants, té una xarxa unitària d’aigües residuals i pluvials. L’aigua residual tractada que surt de l’EDAR, s’aboca a una torrentera i, de manera indirecta, a la conca del Ter. L’estació depuradora d’Orís té una dotació de 200 l/ hab/dia i un cabal mitjà diari de disseny de 40 m3/dia.

Amb la depuradora d’Orís ja són 28 les EDARs gestionades pel Consell

Elaboració de material didàctic sobre el cicle de l’aigua En el marc del programa Ambientalitza’t, d’educació ambiental, els serveis d’Aigües Potables i d’Aigües Residuals del Consell Comarcal d’Osona van elaborar dos materials didàctics. Per una banda, un fulletó sobre el funcionament d’una EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) i, per una altra banda, el tríptic “Com potabilitzem l’aigua”, que es basa en l’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) de Manlleu per explicar el procés de potabilització.

Els tríptics són un recurs pedagògic complementari a les visites formatives del programa Ambientalitza’t

Aquests materials són un recurs pedagògic complementari a les visites formatives dirigides als centres d’ensenyament de la comarca d’Osona que es duen a terme a les instal·lacions de tractament d’aigües residuals, potabilització i tractament de residus del Consell Comarcal. Serveixen de guia durant l’activitat però també com a recurs per treballar a l’aula abans o després de la visita.


MEDI AMBIENT

Osona en mapes a escala 1:50.000

Continuen els controls de nitrats a les fonts

El valor llindar de contaminació se situa en els 50 mg/l N-NO3 i, a part d’aquest paràmetre, també es determina el pH i la conductivitat de cada mostra.

2011

2012

2013

* depèn de les fonts que tenen aigua cada any i de l’estació

172

167

163

181

Tardor

167

Primavera

51 municipis / període 2011-2014

164

Nombre de fons analitzades*

2014

51 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

L’any 2005, en el marc del Pla de purins, es van determinar 198 fonts distribuïdes entre els 51 municipis de la comarca d’Osona. El nombre de mostres analitzades cada campanya divergeix en funció de les fonts que no ragen.

160

El procediment seguit amb el suport dels municipis va permetre aconseguir que la informació de la comarca que consta a la col·lecció de l’ICC 1:50.000 sigui detallada i completa. La col·lecció de l’ICC Osona s’ha dividit en tres mapes ja editats i a la venda al web de l’ICC.

El material incorpora informació detallada d’espais dels termes municipals

Es fan dues campanyes a l’any, a la primavera i a la tardor

El mostreig setmanal de les fonts de la comarca d’Osona va continuar desenvolupantse amb normalitat, al llarg d’aquesta legislatura, per tenir un coneixement periòdic de la concentració de nitrats de l’aigua provinents de la filtració de purins a les aigües subterrànies. S’han dut a terme dues campanyes a l’any, a la primavera i la tardor, i s’han donat a conèixer els resultats als ajuntaments perquè en tinguessin constància i, en cas que fos necessari, busquessin les mesures oportunes per resoldre les altes concentracions.

179

El Consell Comarcal, a través dels seus serveis tècnics i del servei de Turisme, van estudiar i proposar a cada municipi un seguit d’instal·lacions, llocs d’interès, camins, fonts, masies i altres espais destacats per tal que constessin en el mapa identificant-los a través de coordenades i col·locant-los en el mapa. Per la seva banda, els municipis van col·laborar en la creació dels mapes verificant les informacions i proposant nous elements per incorporar-hi.

CICLE DE L’AIGUA / MEDI AMBIENT

Amb la vocació de servei als municipis, el Consell Comarcal va establir un conveni amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per tal de coordinar l’elaboració de la col·lecció de mapes escala 1:50.000, una escala que permet disposar d’un nivell de detall idoni dels municipis.


Es posa en marxa el programa Ambientalitza’t, d’educació ambiental, adreçat a escoles

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

52

Els serveis de Medi Ambient i d’Educació del Consell Comarcal van posar en marxa, el curs 20122013, l’Ambientalitza’t, un programa d’educació ambiental que consisteix en un conjunt de visites formatives dirigides als centres d’ensenyament de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius dels centres públics i concertats d’Osona, personal universitari i entitats que vetllen per la informació i que tenen interès en aspectes ambientals.

Un dels eixos centrals de l’Ambientalitza’t són les visites a instal·lacions d’aigües residuals, potabilització i tractament de residus

El seu objectiu és donar a conèixer les instal·lacions de tractament d’aigües residuals, potabilització i tractament de residus gestionades pel Consell Comarcal. Per això ofereix un conjunt d’activitats formatives gratuïtes adreçades a l’alumnat amb la voluntat de connectar els coneixements treballats a l’aula amb els serveis, les tasques i les funcions que es fan des de les diverses instal·lacions de tractament d’aigües residuals, aigües potables i de residus municipals que gestiona el Consell Comarcal d’Osona. El programa el duen a terme de manera compartida els serveis de Cicle de l’Aigua (aigües potables i aigües residuals), de Residus i d’Educació del Consell Comarcal d’Osona. Les visites es programen cada curs escolar.

Ambientalitza’t. Àrea sanejament Període cursos del 2011/2012 al 2013/2014

2.559 112 visites escoles o entitats 39 diferents alumnes

de la comarca d’Osona han visitat les depuradores (EDARs)

fetes a les instal·lacions


Els ajuntaments que han necessitat suport en l’estudi o redacció de projectes tècnics o la posterior direcció d’obra han pogut recórrer al Consell Comarcal per Primavera delegar l’encàrrec i així ajustar les tasques als recursos humans i al capital Tardor disponible a les corporacions municipals.

La qualitat de l’aigua dels cursos fluvials de la comarca d’Osona s’estudia anualment per controlar-ne la contaminació i s’utilitzen tres tipus d’indicadors: fisicoquímics, hidromorfològics i biològics. En aquest últim s’hi troba la presència d’éssers macroinvertebrats, una variable que permet obtenir dades molt útils sobre l’estat de les masses d’aigua dels rius.

172

167

163

181

167

164

160

179

El suport del Consell Comarcal s’ha desenvolupat mitjançant un conveni amb l’ajuntament corresponent, on es feia constar l’encàrrec i on l’ajuntament es comprometia a pagar el servei seguint unes taules de preus establertes prèviament. L’objectiu d’aquest servei ha estat que els ajuntaments que no disposen d’equips tècnics poguessin desenvolupar els 2011 2012 2013 2014 seus projectes a un cost que simplement ha pretès cobrir *despeses depèn de les fontsi que tenen aigua cada any i de feina l’estació realitzada. donar valor a la En molts dels projectes que s’han executat, el Consell ja era coneixedor del tema ja que en presta serveis relacionats o hi ha tingut alguna mena de vinculació. Aquest ha estat l’exemple de les diferents redaccions de projectes d’EDAR (Estacions Depuradores d’Aigua Residual) que s’han fet per a alguns ajuntaments que no disposen d’aquestes instal·lacions. El Consell també ha redactat, entre d’altres, projectes de camins, en què també s’han dut a terme diverses direccions d’obra.

Els consistoris petits i mitjans s’han beneficiat especialment d’aquest servei

Nombre d’assistències tècniques als ajuntaments Medi ambient i Serveis tècnics Període 2011-2014

60

73

99

92

2011

2012

2013

2014

Les analítiques fisicoquímiques únicament aporten informació puntual sobre les característiques de l’aigua. Aquest tipus d’analítica, que es fa de manera rutinària a les mostres dels afluents de totes les depuradores, no aporta informació sobre els efectes de l’abocament en el medi, i només determina la concentració de les substàncies que s’analitzen però no els possibles efectes sinèrgics d’aquestes o altres substàncies sobre el medi en el qual s’aboquen. Els macroinvertebrats presenten una sèrie de característiques que els fan especialment interessants com a bioindicadors, ja que són sensibles diferencialment a diversos tipus de contaminants i hi reaccionen amb relativa rapidesa, són abundants i relativament fàcils de recol·lectar i d’identificar a causa de la seva mida. Els resultats ofereixen una informació integrada en el temps i, per les diferents barreges de contaminants que poden haverhi en el curs fluvial, informació molt més completa que no pas les analítiques únicament fisicoquímiques.

S’analitza la presència de macro invertebrats com a bioindicador

Des de l’any 2011, el Consell Comarcal d’Osona forma el seu propi personal per poder fer els estudis. D’aquesta manera s’optimitzen diferents aspectes com ara la lliure elecció (i modificació, si es creu necessari) dels punts de mostreig, la facilitat d’incloure o eliminar punts, la facilitat de repetir o ajornar els mostrejos o la disponibilitat de personal per a casos d’emergència. A més, també es minimitzen significativament els costos dels estudis anuals elaborats des de l’any 2006.

MEDI AMBIENT

Estudis anuals de la qualitat biològica de l’aigua dels rius

53 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

Servei de redacció de projectes tècnics per als ajuntaments


PLA DE CAMINS

Actualització de l’inventari dels camins de la comarca Des que l’any 2005 Osona va començar la redacció del Pla de camins comarcals, la radiografia d’aquests camins ha canviat molt, tant per les inversions realitzades com pel desgast dels camins, produït pel propi trànsit i per la climatologia. Per això, l’any 2012, es va demanar suport a la Diputació de Barcelona per fer una actualització d’aquest inventari, tasca que finalment es va dur a terme en el transcurs de l’any 2014. Al tancament d’aquesta memòria, s’estava a l’espera de disposar del document elaborat per la Diputació de Barcelona amb informació sobre la gran majoria de camins que conformen el Pla. El mateix document conté les eines que permeten als serveis tècnics comarcals acabar la tasca i mantenir viva l’actualització a partir d’ara.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

54

Igual que l’any 2005, quan Osona va ser la primera comarca catalana de confeccionar un pla propi de camins, també en aquesta ocasió el Consell Comarcal ha estat pioner en sol·licitar l’actualització de la tasca feta una dècada abans.

Osona ha estat pionera en sol·licitar aquesta actualització, que ha dut a terme la Diputació de Barcelona

A punt el projecte de senyalització de la xarxa de camins osonencs El Consell Comarcal d’Osona va presentar a la Diputació de Barcelona, el 3 de desembre de 2014, suport tècnic i econòmic per a la senyalització dels camins osonencs inclosos al Pla de camins de la comarca. El projecte, ja redactat i aprovat, té prevista la seva licitació en el transcurs del mes de març del 2015, per començar l’execució així que el calendari ho permeti. En el moment de la redacció del Pla de camins, l’any 2005 i com a proposta pionera, no es va tenir en compte la senyalització dels camins, fet que sí que es va realitzar en els plans d’altres comarques que es van redactar posteriorment i en els quals la Diputació de Barcelona sí que hi va incloure la senyalització com a tema primordial.

La proposta era un aspecte pendent en la redacció del Pla de camins

La senyalització dels camins es considera bàsica per donar a conèixer aquesta xarxa, i per mantenir-ne el compromís de transitabilitat els 365 dies de l’any. Els senyals seran de caràcter informatiu a l’inici i al final del camí, i també hi haurà senyalitzacions puntuals d’orientació en algun punt entremig quan es considera necessari.

Aquesta acció també es considera una mesura necessària de seguretat ciutadana i de responsabilitat cap als ajuntaments, ja que la titularitat d’aquests camins és totalment municipal i, per tant, la responsabilitat de qualsevol accident pot recaure directament sobre l’alcalde de la població.

Pla de millora i manteniment de camins El servei de Pla de camins ha seguit fent les tasques de manteniment i conservació de la xarxa de camins d’interès comarcal d’acord amb el conveni signat l’any 2009 entre el Consell Comarcal i els ajuntaments titulars de camins inclosos al Pla. El pla de millora i de manteniment existent defineix els camins públics aptes per al trànsit rodat a Osona. A més de ser una guia per a la seva conservació, aquest pla és una eina de treball que permet orientar les actuacions d’una manera clara, tant per als ajuntaments com per al Consell Comarcal. En el procés de manteniment i arranjament de camins, l’ens comarcal assumeix la coordinació tècnica de les actuacions (redacció de projectes, seguiment de les obres...) i fa les gestions perquè els camins inclosos al pla siguin objecte de subvenció. Dins d’aquest pla de millora ha sigut de bona ajuda la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per la compra d’àrid reciclat. L’experiència ha demostrat que l’àrid reciclat és una bona base per als camins i ha permès executar obres finançant la preparació del camí amb la partida de manteniments dels fons propis del Consell Comarcal i el material amb l’ajut de l’ARC. En total, les actuacions de manteniments amb fons propis van permetre actuar a 31 camins del Pla, mentre que les actuacions amb àrid de l’ARC han sigut 15.

El pla defineix els camins públics aptes per al trànsit rodat a Osona


PLA DE CAMINS

Un dels camins inclosos en el pla de millora i manteniment.

2015

Inversions de manteniment Segons font de finançament

29%

Període 2011-2015

981.005€

31%

PUOSC Departament de Territori i Sostenibilitat (antiga PTOP) Fons propis Consell Comarcal + ajuntaments ARC

Nombre d’actuacions Repartiment territorial Període 2011-2015

13

Lluçanès Osona Sud Plana de Vic Vall del Ges, Orís i Bisaura Guilleries Collsacabra

17

11 7 7

24% 16%

55 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

Mapa del Pla de Camins


PORTES OBERTES

Jornada de portes obertes a l’ETAP d’Osona Sud, a Manlleu

La Depuradora de Vic obre les portes

El Consell Comarcal d’Osona va organitzar una jornada de portes obertes a l’estació de tractament d’aigua potable de Manlleu, ETAP d’Osona Sud, el 16 de juny de 2012. La jornada de portes obertes estava destinada a consellers comarcals, alcaldes i treballadors del Consell, que acompanyats de les seves famílies, van poder conèixer de primera mà quin és el recorregut que fa l’aigua des de la seva captació al riu i fins que arriba a les aixetes de casa. Els assistents van poder conèixer el funcionament de la planta potabilitzadora de Manlleu, una estació que permet subministrar aigua potable a més de 70.000 habitants i que permet tractar 25.000 m3 d’aigua al dia, que equivalen al contingut d’unes 35 piscines municipals.

L’estació potabilitzadora subministra aigua a més de 70.000 habitants

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

56

L’ETAP d’Osona Sud subministra aigua potable als municipis de Roda de Ter, l’Esquirol, les Masies de Roda, Tavèrnoles, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes, a més de proveir d’aigua el dipòsit de Sant Marc (que subministra aigua a les poblacions de Santa Eugènia de Berga, Malla, Taradell i Tona) i el dipòsit de Montrodon (amb transport d’aigua a Seva, Balenyà, el Brull, Centelles, Aiguafreda i Sant Martí de Centelles).

Les instal·lacions de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Vic van viure una jornada de portes obertes el 25 de maig de 2013. Els treballadors del Consell Comarcal d’Osona i les seves famílies van poder visitar els diferents espais de l’estació per conèixer el seu funcionament a partir de les explicacions ofertes per Eva Masramon i Joan Quintana, tècnics del mateix Consell Comarcal. La Depuradora de Vic és l’estació d’aquestes característiques més gran de les 28 que hi ha a la comarca.

Els treballadors del Consell Comarcal van visitar les instal·lacions


La jornada va començar amb un esmorzar per als visitants i va continuar seguidament amb la visita guiada per la planta a càrrec de diversos educadors ambientals. Els assistents van tenir l’oportunitat de conèixer la fracció multiproducte (paper/cartró i envasos lleugers) i de descobrir cadascuna de les parts de la instal·lació i el triatge mecànic que es fa amb eines com l’obrebosses, el garbell giratori, el balístic, els separadors òptics o l’inductor de Foucalt. Posteriorment, van poder conèixer el procediment de triatge manual que fan els treballadors de la planta. A la zona d’estucatge els visitants van veure diverses bales de residus i van descobrir quins materials s’obtenen del seu reciclatge. En finalitzar la visita, tots els assistents van poder passar una estona entretinguda amb més de trenta jocs de Guixot de 8 fets amb materials reciclats i recuperats. La jornada de portes obertes va ser organitzada pel Consell Comarcal amb el finançament d’Ecoembes.

Una delegació d’alcaldes del Ripollès i de representants del Consell Comarcal d’aquesta comarca van visitar l’abocador d’Orís el 15 d’octubre de 2014. La visita els va permetre veure de prop el seu funcionament i conèixer de primera mà unes instal·lacions que comparteixen amb els municipis d’Osona. Els representants polítics del Ripollès van estar acompanyats de diverses autoritats del Consell Comarcal d’Osona: el president, Joan Roca, els vicepresidents primer i tercer, Manel Romans i Miquel Arisa, i la gerent, Anna Seijas. També hi va assistir el director del Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona, Antoni Serrat.

Osona i el Ripollès comparteixen l’abocador de residus urbans situat a Orís

Per part del Ripollès, hi van assistir el president, Miquel Rovira, el gerent i el conseller de Medi Ambient, així com diversos alcaldes. La visita va incloure una explicació tècnica dels processos de tractament de residus.

Jornada de portes obertes a la planta de triatge de multiproducte d’Osona, el 26 de maig de 2013, en què unes 350 persones van passar per la instal·lació.

PORTES OBERTES

Unes 350 persones van visitar la planta de triatge de multiproducte d’Osona durant la jornada de portes obertes celebrada el 26 de maig de 2013.

Els alcaldes del Ripollès visiten l’abocador d’Orís

57 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

Èxit de participació a la jornada de portes obertes a la planta de triatge


PROTECCIÓ CIVIL

Suport als ajuntaments en la redacció dels Plans d’Actuació Municipal (PAM) El servei de Protecció Civil del Consell Comarcal d’Osona va començar a donar suport als ajuntaments en la redacció dels seus Plans d’Actuació Municipal (PAM) el 2010. Fruit del naixement d’aquest nou servei, l’any 2011 un total de 29 consistoris d’Osona van signar convenis amb el Consell Comarcal per a la redacció dels PAM, que s’han anat concretant al llarg d’aquesta legislatura.

Protecció Civil, que es va redactar arran de la signatura d’un conveni entre el Consell Comarcal i tots els consistoris de la comarca l’any 2010. Protecció Civil també ha acompanyat diversos ajuntaments en la redacció i implantació dels PEM (Plans Específics Municipals) i dels PAU (Plans d’Autoprotecció).

També l’any 2011 es va redactar el Pla d’Assistència i Suport (PAS) d’Osona, un document que marca les pautes del servei de Protecció Civil a la comarca i estableix les bases d’actuació abans durant i després d’una emergència. El PAS va quedar homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 4 d’octubre de 2012.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

2014

47

Un total de 29 consistoris d’Osona van signar convenis amb el Consell Comarcal

47

D’altra banda, al llarg d’aquesta legislatura fins a 47 municipis s’han anat adherint al Pla d’Assistència i Suport en matèria de 58

Nombre d’ajuntaments que han subscrit el conveni Cooperació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport

D’un total de 51 ajuntaments, el que equival a més d’un 92%.

D’un total de 51 ajuntaments, el que equival a més d’un 92%.

Nombre de PAM redactats (Plans d’Actuació Municipal) Període 2011-2014

19

19

Nevades Sistemes

13

Inundacions

13

Multirisc

10

Incendis

10 4

6 3 0 2011

2

0 0 2012

1

0

4

53 0 0 0

2011

2013

6

7 2

0

0 0 0 0

2012

2014

1

5 0 0

0

0

2013


Jornada de Protecció Civil per a responsables polítics

Es promou la coordinació dels cossos actuants en un incendi forestal

Els assistents a la jornada van ser una trentena entre alcaldes, regidors i tècnics municipals

La jornada va ser presentada pel president del Consell Comarcal, Joan Roca, el vicepresident 1r, Manel Romans i pel subdirector territorial d’Interior a la Catalunya Central, Josep Rafart Cortés. La iniciativa es va dividir en dues parts, per exposar els diversos aspectes que afecten el funcionament dels serveis de Protecció Civil i donar-los a conèixer amb més facilitat als responsables polítics de l’àmbit local. La primera part, orientada a la protecció civil i a la planificació, va ser presentada per la responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central, Agnès Centellas Capsada. La segona part, orientada a l’operativitat de la protecció civil, va estar presidida per Rosa Mata Francès, cap del Servei de Logística i Operativa Territorial, Montserrat Roman Casamartina, responsable d’operacions i Marc Homedes Moradell, responsable de premsa i comunicació.

Al final de la jornada, a la qual van assistir una trentena de persones entre alcaldes, regidors i tècnics municipals, es van poder visitar les instal·lacions de la Unitat Mòbil Operativa de Protecció Civil, instal·lada al davant de l’edifici El Sucre.

L’objectiu de la jornada era compartir experiències i establir coneixences

La sessió va ser presentada pel vicepresident 1r del Consell Comarcal d’Osona, Manel Romans Sànchez, i va constar de dues parts amb ponències dels diversos cossos implicats. A la jornada hi van assistir una seixantena de persones provinents, majoritàriament, dels grups que van participar a les diferents ponències. Tanmateix, també hi va haver assistents procedents de les policies locals de la comarca i dels voluntaris de Protecció Civil.

59 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

Apropar els serveis de Protecció Civil a les administracions locals va ser l’objectiu de la jornada celebrada el 27 d’octubre de 2011 a la sala Coll Bardolet de l’edifici El Sucre.

L’objectiu de la jornada va ser donar a conèixer l’operativitat de cada grup en el moment d’una emergència pel que fa als incendis forestals. A part de compartir experiències, es va voler aprofitar la jornada per impulsar la coneixença personal entre les persones que formen part dels diferents grups, per tal de millorar la coordinació davant de l’emergència.

PROTECCIÓ CIVIL

El 24 de maig de 2013 es va celebrar a l’auditori Marià Vila d’Abadal de l’edifici El Sucre una jornada per tractar la coordinació dels equips i cossos que actuen en un incendi forestal.


13 Incendis

10 4

6 3 0

2

0 0

1

7

5 0 0

0

Convenis anuals de 2011 2012 participació al Pla d’informació i vigilància contra incendis

2013

47

5

Nevades L’estalvi en algun dels ajuntaments adherits a l’actuació de Sistemes compra conjunta de sal per a desgel ha arribat fins als 455 euros. Inundacions

Nombre de sessions de prevenció d’incendis

13

Període 2012-2014

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Multirisc

10

3

6

3 0

2011 2012

2

6 0 0

1

0

4

2012 2013

Prevenció i estalvi a través 2014 de la compra conjunta de sal per a desgel

3.696 targetes

3

19

4

0

Des de l’any 2010, i seguint el que estableix l’article 50 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona ofereix suport, assistència i cooperació a les funcions municipals en matèria de protecció civil. D’acord amb aquesta llei, el Consell Comarcal va elaborar i aprovar el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil (PAS) per als municipis del seu àmbit amb l’adhesió inicial a finals de 2012 de 46 municipis de la comarca.

Aquest pla engloba tota la província de Barcelona i inclou el conjunt d’accions informatives, dissuasives i d’anticipació dirigides a evitar l’inici d’incendis forestals. El pla s’estructura en zones de vigilància, cadascuna de les quals disposa d’un centre de comunicacions en permanent contacte amb les 2012 2013 2014 unitats mòbils de vigilància.

60

0 0

Des del Consell Comarcal d’Osona s’ha impulsat una compra conjunta anual de sal per a desgel que permet als municipis estalviar capital econòmic tant en la compra de sal com en el seu transport posterior.

El Consell Comarcal ha renovat anualment el conveni específic de cooperació i col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal D’un total de 51per ajuntaments, el que equival a més d’un 92%. d’Osona, la participació al Pla d’informació i vigilància contra els incendis forestals.

5

0

5 0 0 2013

2014

Des del servei de Protecció Incendis Civil del Consell Comarcal es va aprovar la voluntat de redactar un Pla d’actuació 7 municipal (PAM) per a cadascun dels municipis que van signar el conveni, a més de la redacció ja realitzada 0prèviament 0 0 del Pla 0 específic municipal (PEM) de la Festa del Pi 2014 de Centelles i la redacció de Plans d’autoprotecció (PAU).

Els ajuntaments estalvien en la compra de sal i en el seu transport

Nombre d’informes de PAU (Plans d’autoprotecció) Període 2012-2014

5

5

2012

2013

3 2014

3.696 targetes


Una prova pilot codifica les edificacions aïllades d’Osona perquè el telèfon 112 disposi de la seva localització exacte

6

5

Aquesta implantació garantirà la celeritat en respostes a casos d’emergència

0 0

0

2013

0 0

0

2014

Nombre d’identificacions donades Edificacions aïllades

3.696 targetes 2015

3

2014

La implantació d’aquesta codificació comuna de les edificacions aïllades del SIGESCAT a Osona ha funcionat com una prova pilot, prèvia a la posterior implantació a la resta del territori de Catalunya.

PROTECCIÓ CIVIL

13

La base de dades d’edificacions aïllades del Departament d’Interior atorga un codi específic i únic a cadascuna de les edificacions existents. Nevades Aquest codi serveix com a identificador preferent en lesSistemes relacions entre les diverses Inundacions unitats del departament, i especialment en la sala del Multirisc telèfon d’emergències 112 Incendis per tal que es pugui passar la informació de manera ràpida i amb una localització7 acurada a SEM, bombers, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals, etc.

La cessió d’aquestes dades al Consell Comarcal es va concretar en l’edició d’unes targetes imantades personalitzades que es repartiran a cadascuna de les masies d’Osona amb la col·laboració dels ajuntaments. D’aquesta manera, els seus habitants coneixen el codi que identifica el seu habitatge i el poden utilitzar en trucar al 112 per a qualsevol incident de seguretat o emergència.

61 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

El Departament d’Interior i el Consell Comarcal d’Osona van formalitzar un conveni de col·laboració que tenia per objecte la implantació a Osona de la codificació comuna de les edificacions aïllades del Sistema d’Informació Geogràfica d’Emergències i Seguretat de Catalunya (SIGESCAT).


PROTECCIÓ D’ANIMALS

Servei de recollida i dipòsit d’animals abandonats o perduts

Celebració del 27è aniversari de la Protectora d’Osona

El Consell Comarcal d’Osona presta el servei de recollida i dipòsit d’animals de companyia abandonats o perduts als ajuntaments de la comarca que ho hagin requerit a través de la signatura d’un conveni. La recollida d’animals és una competència municipal, però per optimització del servei i dels costos, molts ajuntaments de la comarca la van delegar al Consell Comarcal d’Osona, tal i com possibilita la Llei de protecció dels animals.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

62

El Consell té un conveni amb l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona (ADAO), la qual disposa d’un Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) a Gurb. El conveni vigent durant la legislatura tenia una durada de quatre anys amb data de finalització el juliol de l’any 2015.

L’ens i l’ADAO recullen i tenen cura d’animals abandonats o perduts

Nombre d’entrades a la protectora Període 2011-2014

319 312

290 229

250 241 186 69

71

2011

2012

Gossos Gats

226

43

64

2013

2014

L’auditori Marià Vila d’Abadal de l’edifici del Sucre de Vic va acollir la celebració del 27è aniversari de la Protectora d’Animals d’Osona, amb la qual el servei d’acollida i dipòsit d’animals domèstics abandonats o perduts del Consell Comarcal treballa de manera estreta. L’acte, el 8 d’octubre de 2014, també va servir per commemorar el 65è aniversari de la fundació de la Federació Espanyola de Societats Protectores d’Animals i Plantes.

Joan Roca, president del Consell Comarcal, va assistir a l’acte

Joan Roca, president del Consell Comarcal d’Osona, va assistir a l’acte, que també va comptar amb la presència del senador Josep Maldonado; Quim Dalmau, cap dels Agents Rurals d’Osona; Beatriu Cayuela, presidenta de la Federació i de l’Associació Defensa dels Animals d’Osona; i Josep Rafús, 4rt tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic.


PURINS / PAGESIA

Osona celebra un simposi sobre la fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes

L’objectiu del simposi era generar un debat intens i amb un elevat nivell tècnic en relació amb les diferents experiències que en matèria de fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes es duen a terme en altres països. D’aquesta manera, es van poder comparar altres realitats amb el cas català, on el potencial ramader i la gestió de la fertilització nitrogenada i de les dejeccions ramaderes són un repte productiu i mediambiental. El director general d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Miquel Molins, va valorar la trobada com a molt positiva perquè “mai no s’havia produït una concentració tan gran d’experts en el tema de les dejeccions ramaderes”. Molins

va posar en evidència que “cal seguir una línia d’actuació diferent de la que s’ha seguit fins ara, optimitzant recursos, aplicant bones pràctiques agràries i potenciant la col·laboració pública-privada”. Un dels punts forts del programa va ser la posada en comú d’experiències d’altres països, cadascun amb un model propi de tractament de les dejeccions ramaderes segons les seves necessitats. A partir d’aquests casos pràctics es van avaluar possibles alternatives sobre la gestió de les dejeccions que podrien ser viables a Catalunya, tant des del punt de vista tècnic com mediambiental i econòmic. L’alimentació del bestiar, la minimització del consum d’aigua o la fertilització van ser d’altres dels temes que es van tractar.

Durant les jornades es van avaluar models i experiències d’altres països

PROTECCIÓ D’ANIMALS / PURINS / PAGESIA

L’edifici El Sucre de Vic va acollir els dies 17 i 18 de desembre de 2014 un simposi sobre la fa fertilització animal i les dejeccions ramaderes a Catalunya i la comarca d’Osona. El simposi, que portava per nom “Reptes i oportunitats en la fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes”, va ser una iniciativa del Departament d’Agricultura, en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i amb la participació del Consell Comarcal d’Osona.

MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

63

El director general d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya va presentar les conclusions del simposi.


RESIDUS

Nou impuls a les visites guiades a l’abocador d’Orís El Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona va editar l’any 2012 un nou material didàctic on s’explica amb detall el funcionament del Dipòsit Controlat d’Orís. L’element més destacat d’aquest material és una maqueta de l’abocador, amb la qual es poden explicar de manera molt pedagògica les làmines de material impermeabilitzant amb què s’aïlla el fons del dipòsit, així com les diferents capes de residus que s’hi van acumulant.

En marxa la campanya ‘A Osona el groc i el blau van junts’

D’altra banda, també es va dissenyar un nou tríptic que, de manera esquemàtica i molt visual, ajuda a entendre què és i com funciona l’abocador. El tríptic porta per títol “I després què passa? Propera parada: l’abocador”.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

64

El material, editat amb el finançament de la Diputació de Barcelona, s’utilitza com a suport per a les visites que els escolars d’Osona fan a les instal·lacions d’Orís en el marc del programa d’educació ambiental Ambientalitza’t, que també impulsa el Consell Comarcal d’Osona.

També es va dissenyar un tríptic per ajudar a entendre què és un abocador

El servei de recollida de residus de la comarca d’Osona va posar en marxa, la tardor del 2013, una campanya de comunicació sobre la recollida de la fracció de multiproducte. Sota el títol “A Osona el groc i el blau van junts”, la campanya pretenia donar a conèixer a la població de la comarca que els envasos lleugers, el paper i el cartró es recullen conjuntament. Així mateix, un altre dels objectius era donar a conèixer les dues plantes de triatge de què disposa la comarca estan preparades per rebre altres materials, com plàstics i ferros per reciclar-los posteriorment.

La campanya va donar a conèixer els canvis en la recollida de residus

Per a la difusió de la campanya, es va gravar un anunci per a les televisions locals, una falca de ràdio per a les emissores d’abast osonenc i també es van preparar anuncis per a la premsa escrita. La difusió als mitjans va durar unes vuit setmanes. La presentació va tenir lloc a la seu de la Mancomunitat la Plana i va anar a càrrec d’Antoni Serrat, director del Consorci per la Gestió de Residus Urbans d’Osona, i Imma Codony, gerent de la Mancomunitat. Veure vídeo


Cal destacar les campanyes de foment de la recollida de la fracció multiproducte que, a part de la campanya “A Osona el groc i el blau van junts”, ha consistit en l’organització de jornades de portes obertes a la planta de triatge, la col·locació de vinils als contenidors, el disseny de diversos materials informatius de la planta de triatge, una visita virtual i un vídeo explicatiu de la instal·lació.

A finals del 2013 el Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona (CGRUO) va posar en marxa d’un nou espai web www.residusosona.cat i un nou logotip, que inclou els colors dels diversos contenidors de recollida de residus. El nou web mostra informació d’interès sobre el Consorci i les seves instal·lacions i serveis, i inclou diversos apartats sobre el centre de tractament de residus, el dipòsit controlat i la planta de triatge de multiproducte d’Osona, a més de material sobre les diferents tipologies de residus. En la seva programació es van tenir en compte les característiques d’un disseny responsive per adaptar-lo també als dispositius mòbils (smartphones i tablets).

El Consorci i RRO també han renovat la seva imatge amb un nou logotip

En aquest sentit, al llarg de 2013 el Consell Comarcal d’Osona, amb la col·laboració de trenta-sis docents d’Osona i a través d’un treball coordinat per Viladrau Educació, va dissenyar, crear i produir la maleta pedagògica “Multirecursos per a la tria selectiva”. Aquest maleta conté 20 recursos pedagògics adreçats al coneixement del multiproducte dels alumnes de primària de les escoles de la comarca. El lloguer d’aquesta maleta va a càrrec del Centre de Recursos Pedagògics d’Osona. Pel que fa a la fracció vidre, s’han repartit més de 7.000 bosses de ràfia entre els ciutadans i també s’han portat a terme diverses accions per a la implantació i la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica i del foment del compostatge comunitari.

D’altra banda, el febrer del 2015 l’empresa Recollida de Residus d’Osona també va estrenar nou web sota el domini www.rro.cat. A part d’informació sobre l’empresa, els serveis que presta i els municipis on treballa, el nou web ofereix informació d’actualitat i un apartat pedagògic destinat als residus on, entre d’altres, s’hi expliquen els diferents tipus de residus existents així com el problema que suposa la seva existència o la importància de la seva correcta gestió.

Anar al web

RESIDUS

En els últims anys, el Consell Comarcal ha efectuat diverses campanyes orientades a fomentar la recollida selectiva dels residus municipals.

El Consorci per a la Gestió de Residus Urbans i l’empresa Recollida de Residus d’Osona estrenen web

65 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

Foment de la recollida selectiva


L’empresa Recollida de Residus d’Osona presenta nova imatge

Creació del servei de neteja viària

L’empresa mixta de recollida de residus del Consell Comarcal va estrenar imatge corporativa el 4 de juny de 2014 en un acte de presentació en què es van estacionar uns quants camions de la flota de recollida urbana de residus davant de l’edifici El Sucre. La imatge corporativa de Recollida de Residus d’Osona, SL (RRO) es va demostrar als camions a través d’una proposta moderna i atractiva. Es va aprofitar l’acte de presentació per fer una demostració del servei de neteja viària amb un vehicle escombradora i una màquina hidronetejadora a càrrec de persones treballadores de RRO.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

66

Amb motiu de la presentació de la nova imatge de marca, es va editar un dossier informatiu en format revista amb informacions referents a l’empresa. La publicació donava informacions molt detallades pel que fa a la flota de camions, recursos humans i tecnològics, les campanyes adreçades a la ciutadania i tots els serveis que presta a 40 municipis de la comarca, donant servei a 126.777 habitants, el 82% de la població d’Osona. Inclou una descripció molt acurada de com es fan els serveis de recollida dels diferents tipus de residus i de com treballen els diferents vehicles, també d’on van a parar els residus, el transport i el tractament.

La flota de camions té una imatge renovada

L’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona, SL va posar en funcionament l’any 2012 el servei de neteja viària sota demanda del Consell Comarcal. El servei es va iniciar un cop es va confirmar que es disposava de suficient personal i flota de vehicles per tal que aquest s’oferís amb condicions i permetés que els ajuntaments de la comarca d’Osona hi tinguessin accés. Els primers municipis a disposar del servei de neteja viària de RRO van ser Manlleu i Calldetenes.

Manlleu i Calldetenes, els primers de fer-ne ús

Abans de la presentació pública, la publicació es va donar a conèixer a alcaldes i alcaldesses als quals s’havia convocat a una comissió de seguiment de l’empresa en què es van presentar l’informe de gestió de l’any 2013 i les propostes de millores per al 2014.

Anar al web


Es crea el servei de deixalleria

Es posa en marxa el Centre de Tractament de Residus

El Consell va desenvolupar durant l’any 2014 el servei global de deixalleria per tal de poder gestionar les deixalleries fixes i mòbils d’Osona a través de l’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona, SL. La gestió va comportar el control d’entrada a les instal·lacions i el control de vehicles, a més de la posterior gestió adequada dels residus presents a l’equipament.

Durant el primer trimestre de 2015 es va posar en funcionament el Centre de Tractament de Residus municipals d’Osona i el Ripollès (CTR). La posada en marxa de les instal·lacions va arribar després de dos anys de treball en la construcció del centre, finançat per l’Agència de Residus de Catalunya en el marc del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.

El nou Centre de Tractament de Residus Municipals dóna servei a 154.890 habitants d’Osona.

El centre pot tractar anualment més de 50.000 tones de residus RESIDUS

El 2015 es va donar d’alta la deixalleria de Torelló

El CTR té capacitat per tractar anualment 43.000 tones de fracció resta i 10.000 tones de fracció orgànica recollida selectivament. Del tractament dels residus se n’obtenen envasos lleugers com ampolles de plàstic o film plàstic, materials metàl·lics fèrrics i alumínics que es porten a reciclar, compost per a adob en jardineria i agricultura, i matèria bioestabilitzada. En el procés també s’obtenen unes 30.000 tones de rebuig que es lliuren al dipòsit controlat.

67 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

El treball dut a terme durant aquest període va permetre donar d’alta la gestió de la deixalleria municipal de Torelló a principis del 2015, una instal·lació que dóna servei a cinc municipis. El Consell manté la gestió de deixalleries mòbils a vuit municipis més de la comarca d’Osona.


Recollida de Residus d’Osona adequa un nou centre de treball

Ampliació dels serveis i sistemes de recollida El servei de recollida de residus a Osona ha ampliat, aquesta legislatura, el nombre de municipis que es beneficien d’aquest servei i ha modificat el sistema de recollida en algunes poblacions amb mètodes com el porta a porta. El 2015, el nombre de municipis que reben serveis a través de RRO és de 39. Entre les ampliacions de servei destaca, per exemple, l’efectuada a Calldetenes, que ara rep set serveis, mentre que a mitjans del 2011 no en rebia cap. En el cas de Manlleu, des de mitjans del 2012 s’hi fa la recollida orgànica i de resta a més del servei de neteja viària. I als cinc municipis del Bisaura s’hi fa el servei de recollida d’orgànica i de resta des de l’abril del 2013. A Torelló, l’any 2015 es va iniciar la gestió de la deixalleria fixa, que dóna servei a cinc pobles.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

68

L’augment de serveis desenvolupats per l’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona, SL va requerir ampliar les seves instal·lacions per poder dur a terme les seves activitats amb normalitat. A principis del 2015 es va poder adquirir i adequar una nau situada al carrer Esquirol del Polígon Les Casasses de Vic.

Les instal·lacions tenen espais amb funcionalitats diferents

El nou centre de treball disposa d’una àmplia nau amb oficines, taller per a tres vehicles, amplis vestuaris, menjador per als treballadors i una aula de formació. A la part exterior hi ha espai per als diversos vehicles, a més d’un sortidor de gasoil i un túnel de rentat. Des de mitjans del 2012, arran de la prestació del servei de neteja viària a Manlleu, l’empresa ja disposava de dos centres de treball, un situat a Vic i un altre a Manlleu.

En funció de les seves necessitats concretes, el servei de recollida que es presta és diferent a cada municipi. Per això el sistema de recollida s’ha modificat en alguns casos a través de diverses opcions: la modificació dels contenidors existents per contenidors amb càrrega bilateral (sistema Easy) desenvolupat a Torelló i Borgonyà a partir del 2010; la creació d’una àrea d’aportació de residus municipals a Espinelves amb la col·locació de dos autocompactadors, o la implantació del sistema de recollida porta a porta a Olost el 2013 i a Sant Vicenç de Torelló el febrer del 2015.

A Olost i Sant Vicenç de Torelló es va implantar la recollida porta a porta


Dades GLOBALS de recollida de residus Període 2011-2014

2012

2014

Nombre de municipis amb servei

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

RESIDUS

2011

39.069

2013

38

35.603

35.603 36.590 38.289 39.069

38.289

40

126.682

122.860 125.453 126.777 126.682

40 39

126.777

38 39 40 40

Tones

Tones

125.453

2011 2012 2013 2014

Habitants

122.860

Municipis

Habitants

36.590

Municipis

Nombre d’habitants amb servei

Període 2011-2014

Període 2011-2014

15 16 20 20

0 1 2 2

2011 92.348 2012 115.484 2013 119.435 2014 119.349

24

2011

MULTIP.

2012

ORGÀNICA

2013

VIDRE

2014

ALTRES

2

88.704

2

NET. VIÀRIA

22.708

22.914

20.416

34.358

31.899

0

1

5.091

0

RESTA

0 20.416 22.914 22.708

20 20 15 16

28.462

21

83.831

37 37 37

81.960 88.704 74.265 5.091 84.262 112.462 83.934 28.462 84.218 116.445 83.888 31.899 83.831 116.410 83.517 34.358

84.218

35 29 29

84.262

38 38 38

81.960

36

Altres Net.Viària

83.517

35 37 37 37

Vidre

83.888

21 24 29 29

83.934

36 38 38 38

Orgànica

74.265

32 34 39 39

Multiprod.

116.410

Resta

116.445

Net.Viària

112.462

Altres

119.349

Vidre

119.435

34

Orgànica

115.484

39 39 32

Multiprod.

92.348

2011 2012 2013 2014

Resta

RESTA

MULTIP.

ORGÀNICA

VIDRE

ALTRES

NET. VIÀRIA

MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

69


Nombre de recollides Període 2011-2014

Multiproducte

6.478 7.978 8.987 9.195

1.774 1.848 1.902 1.798

274 272 267 296

2011

2012

2013

9.195

7.737 7.313 7.146 7.486

8.987

19.341 19.179 19.987 20.293

7.978

Altres

6.478

Vidre

7.486

Orgànica

7.313

Multiprod.

7.737

2011 2012 2013 2014

Resta

Orgànica

7.146

RECOLLIDA SELECTIVA

2014

2011

2012

2013

2014

Altres selectiva 1% Vidre 5%

Proporció selectiva Període 2011-2014

Resta

2011 2012 2013 2014

19.341 19.179 19.987 20.293

54% 52% 52% 52%

16.262 17.411 18.302 18.776

52% 48%

46% 48% 48% 48%

Fraccions de recollida selectiva 2014

Tones de materials recuperats Planta de triatge Període 2011-2014

4.947,31 3.637,08 3.368,64 3.464,93

6.121,35

2.912,81 2.395,25 2.525,67 2.656,42

Total tones

5.894,31

Paper - cartró

6.032,33

2011 2012 2013 2014

Envasos lleugers

7.860,12

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

70

Selectiva

2011

2012

2013

2014

Orgànica 23%

Multip. 19%


Tractament de residus Recuperació dels materials a la planta de triatge

Acer-ferro 6,8%

Mitjana període 2011-2014

Alumini 0,3% Plàstic PEAD 2,7%

Cartró 37,5%

RESIDUS

Plàstic film 10,6% Plàstic PET 8,4%

Plàstic mixt 6,9%

Paper 22% Bric 4,8%

MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

71


SERVEIS GENERALS I RÈGIM INTERN

El Consell Comarcal emet certificats digitals idCAT

L’administració electrònica guanya terreny

L’identificador digital idCAT es pot registrar des del febrer del 2013 al Consell Comarcal d’Osona, moment en què l’ens comarcal es va afegir com a nova entitat a la llista d’administracions públiques que poden emetre i gestionar aquest identificador. L’idCAT garanteix la identitat de les persones a internet i els permet fer tràmits públics des de la xarxa, amb una confidencialitat total de les seves dades i tràmits. L’idCAT és el certificat digital reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) i amb el qual els tràmits fets via internet tenen validesa. La sol·licitud del certificat digital la pot fer qualsevol persona emplenant un formulari al web www.idcat.cat i posteriorment passant per una de les oficines certificadores, una de les quals és des del 2013 el Consell Comarcal.

L’identificador permet fer tràmits públics des de la xarxa

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

72

El ciutadà només s’ha d’adreçar al punt de recollida i mostrar l’original i una còpia simple del seu document d’identitat vigent perquè li emetin el certificat digital en format programari. Com a entitat de registre, el Consell Comarcal d’Osona també pot renovar, habilitar i revocar l’idCAT.

240 150

0 2011

2013

A nivell intern, el Consell Comarcal va apostar pel registre d’entrada i sortida ERES, que permet una localització online dels expedients i evita la circulació interna de documents en paper; l’E-FACT, que va permetre als proveïdors de l’administració entrar les factures per mitjans electrònics (procediment obligatori des del gener del 2015 per a la majoria de proveïdors i factures), i l’EACAT, una eina que permet enviar documents a altres administracions per mitjà electrònic a través d’una plataforma amb validesa legal. L’ús de l’eina EACAT va anar en augment, passant de 392 enviaments entre administracions l’any 2011 a 1.652 el 2014. Els ciutadans també van poder fer ús de tràmits electrònics per posar-se en contacte amb l’administració sense moure’s de casa, tant a través d’E-tram (finestra del web) que permet fer tràmits i gestions en línia, com per presentar una instància. Si el ciutadà ho ha autoritzat, l’administració també dóna resposta a les seves peticions online.

9 2012

Eines com el registre ERES, l’E-FACT o l’EACAT han passat a ser imprescindibles

L’administració electrònica es va implantar en tots els tràmits i procediments en què es disposa d’eines suficients per ferho, i es va tenir el suport en aquest sentit de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Certificats tramitats pel Consell Període 2011-2014

El Consell Comarcal d’Osona ha apostat per la incorporació de l’administració electrònica a les seves instal·lacions i en la relació amb el ciutadà. Aquesta iniciativa ha permès estalviar temps i reduir l’ús de paper, fet que ha facilitat els tràmits administratius interns.

2014


Entrades i sortides registre del Consell Comarcal

Entrades i sortides registre del Consell Comarcal Evolució administració electrònica Evolució administració electrònica Comparativa 2011-2014 Comparativa 2011-2014

Entrades 2014

90%

100%

10%

Sortides 2011

Sortides 2014

93%

69% 7%

623

31%

1.661

Tràmit convencional

Fruit de la política de control, el Consell ha liquidat durant tota la legislatura els seus pressupostos amb resultats positius, cosa que ha permès que la institució mantingui la seva estabilitat econòmica al llarg del temps. Els pressupostos anuals han destacat per una disminució d’ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya, de l’Associació Catalana de l’Aigua i del Departament d’Ensenyament, entre d’altres.

El Consell va liquidar durant la legislatura els seus pressupostos amb resultats positius

El tancament pressupostari s’ha d’enviar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas de l’Estat, que en fan la fiscalització corresponent per tal de garantir la màxima transparència, la veracitat de la informació i els conceptes a través dels quals s’ha efectuat la despesa.

Tràmit administració electrònica (EACAT)

Liquidacions pressupost (€)

18.435.820,37 13.748.758,62 14.507.015,11 14.398.053,40

21.595.559,04 22.242.579,51 19.167.293,70 19.302.299,23

34.937,58 48.573,16 48.505,57 144.814,84

2011

2012

2013

144.814,84 €

Resultat pressupostari

48.505,57 €

Obligacions reconegudes totals (amb inversions)

48.573,16 €

2011 2012 2013 2014

Obligacions reconegudes operacions corrents

34.937,58 €

Període 2011-2014

2014

SERVEIS GENERALS I RÈGIM INTERN

Complint amb la normativa establerta, el Consell Comarcal ha aprovat al llarg d’aquesta legislatura el seu pressupost general en el ple ordinari del mes de desembre. Els pressupostos anuals s’han gestionat amb un rigorós control de la despesa i especialment amb un estudi acurat de les despeses internes no destinades a la prestació directa dels serveis.

73 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

Entrades 2011

Aprovació dels pressupostos anuals


Milloren les infraestructures de la seu del Consell Comarcal

Curs de formació per a ens locals a Brussel·les

Les infraestructures de la seu del Consell Comarcal, a les plantes tercera i quarta de l’edifici El Sucre de Vic, han anat introduint millores en el transcurs d’aquesta legislatura. De manera continuada s’han anat fent accions diverses que han permès modernitzar les instal·lacions i, al mateix temps, facilitar la feina de tots els treballadors. Entre les accions dutes a terme destaquen la renovació de les cadires i dels ordinadors de totes les taules de les oficines del Consell Comarcal. A més, la seu de l’ens ha vist àmpliament millorada la seva connexió a internet gràcies a l’arribada de la fibra òptica a l’edifici. Alhora, i de manera progressiva, els llums de les oficines s’han anat renovant amb una il·luminació interior de led que afavoreix l’estalvi energètic i, en conseqüència, també l’econòmic.

S’hi ha instal·lat la fibra òptica i s’han renovat els ordinadors de les oficines

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

74

Servei de recaptació per als ajuntaments El Consell Comarcal d’Osona, a través de l’Organisme Autònom de Recaptació d’Osona, ha ofert als ajuntaments la possibilitat d’encarregar-se del seu servei de recaptació d’impostos. D’aquesta manera, l’ens comarcal actua d’acord amb les competències que té en matèria de cobrament i liquidació de tributs. En el transcurs de la legislatura 2011-2014 es van beneficiar d’aquest servei, especialment interessant per als municipis petits, els ajuntaments de Vidrà, de Viladrau i d’Espinelves.

Els consistoris de Vidrà, Viladrau i Espinelves es beneficien del servei

El vicepresident primer del Consell Comarcal, Manel Romans, i la gerent de l’ens, Anna Seijas, van assistir a la setena edició del curs de formació per a ens locals, que es va impartir a Brussel·les el 15 i 16 d’octubre de 2014.

L’activitat permet apropar representants dels governs locals a les institucions d’Europa

Aquesta activitat l’organitza la direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de formar el personal dels governs locals sobre el funcionament i els debats presents a les institucions de la Unió Europea i les polítiques europees que els afecten, així com les vies d’accés als fons i altres iniciatives d’interès.

La realització del curs in situ a Brussel·les permet l’apropament a les institucions europees, i el contacte directe amb el funcionariat que gestiona els diferents programes i els representants polítics que defensen els interessos del món local a Europa.


El Consell Comarcal presta assistència jurídica als municipis Durant la legislatura, el Servei d’Assistència Local del Consell Comarcal ha assessorat i donat suport als ajuntaments i als ens locals d’Osona en diferents àmbits. A part de l’assistència estrictament jurídica, també s’ha anat ampliant el servei fins a esdevenir integral i englobar l’assesorament jurídic, econòmic, administratiu, informàtic i tècnic.

El Butlletí d’Actualitat Municipal informa d’anuncis i convocatòries als diaris oficials

El mateix Servei d’Assistència Local ha ofert formació continuada, l’elaboració d’expedients administratius i la redacció i publicació d’ordenances tipus i reglaments, actuacions especialment rellevants en municipis petits.

Assistències jurídiques Servei d’Assistència Local Període 2011-2014

Matèria

2011

2012

2013

2014

Número de consultes/ assit.

Número de consultes/ assit.

Número de consultes/ assit.

Número de consultes/ assit.

Contractació

12

17%

7

14%

11

11%

18

29%

Hisenda local

5

7%

3

6%

5

5%

6

10%

Medi ambient i activitats

3

5%

4

8%

3

3%

3

5%

Noves tecnologies i telecomunicacions

---

---

---

---

---

---

2

3%

Ordenances

1

2%

2

4%

2

2%

---

---

Organització i funcionament

9

13%

8

16%

12

12%

6

10%

Patrimoni

2

3%

2

4%

5

5%

---

---

Personal

16

23%

9

18%

28

29%

10

16%

Procediment administratiu

6

8%

4

8%

8

8%

5

8%

Salut pública

---

1

2%

---

---

---

---

Serveis

3

4%

3

6%

5

5%

1

2%

Subvencions

1

1%

2

4%

1

1%

----

---

Urbanisme

9

13%

5

10%

12

12%

11

17%

Varis (altres)

2

3%

---

----

5

5%

1

2%

TOTAL

69

50

97

63

SERVEIS GENERALS I RÈGIM INTERN

El butlletí s’envia per correu electrònic cada dilluns als secretaris dels ajuntaments de la comarca i als treballadors del Consell Comarcal.

75 MEDI AMBIENT I RÈGIM d’Osona INTERN Memòria 2011-2015 Consell Comarcal

Per tal d’oferir una millor assistència als municipis en

matèria legal, el Consell Comarcal elabora i envia un butlletí als diferents consistoris d’Osona amb informació sobre els anuncis i convocatòries d’interès que s’han publicat als diaris oficials (DOGC, BOPB, etc.).


VICEPRESIDÈNCIA DE SERVEI A LES PERSONES

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

76

VICEPRESIDENT 2n

Atenció a les persones

JORDI SERRA MACIÀ

ELISABET FERRERES VERGÉS

Educació M. MERCÈ PUNTÍ SAÑÉ


L’Àrea de Servei a les Persones compta amb els següents àmbits temàtics d’actuació: Benestar Social, Acollida i integració, Educació, Joventut, Esports, Cultura i formació permanent, i tots comparteixen el mateix objectiu, el de millorar i promoure la qualitat de vida dels osonencs i osonenques.

Hem treballat dia a dia, mes a mes, any rere any, i tots aquest propòsits han estat compartits, i des d’aquí vull agrair a tots els consellers i conselleres i a tot el personal del Consell la seva implicació i gestió, perquè sense ells, res no hauria estat possible. Cal destacar la posada en marxa de l’aplicatiu que ha facilitat la gestió de les beques de menjador a tots els agents implicats, com a exemple de la capacitat prepositiva i de millora constant que sempre hem intentat exercir. També cal destacar l’adhesió dels municipis del Lluçanès i Roda de Ter al Consorci Osona de Serveis Socials, o la prestació conjunta del Servei d’Ajuda a Domicili entre el Consell, Vic i Manlleu, exemples que han fet possible consolidar aquest ens com a eina de gestió de prestació dels serveis socials bàsics dels municipis de menys de 20.000 habitants. I la consolidació dels 26 serveis de la cartera de serveis socials a nivell de tota la comarca d’Osona.

Jordi Serra i Macià Vicepresident 2n. Àrea de Servei a les Persones

77 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

Partint de la realitat comarcal de l’any 2011, hem procurat analitzar i satisfer les necessitats de les persones i dels 51 ajuntaments. En un moment de crisi, instaurada al llarg de tota la legislatura, s’ha intentat diversificar i enfortir els serveis que des del Consell tenim a l’abast per tal de millorar els programes i projectes, amb el propòsit d’avançar en la construcció d’una comarca on totes les persones tinguin el mateix accés als serveis públics, una comarca més justa, solidària, acollidora, participativa, activa, creativa i amb pau social.


ACOLLIDA I INTEGRACIÓ

Integració a través de cursos de coneixement de l’entorn

El projecte Dona activa’t desenvolupa tallers artístics

931

288

2011 2012

Els cursos de coneixement de l’entorn s’han fet a 2011 municipis 2012 2013 diversos i han 2014 disposat de la col·laboració de CCOO i del cos dels Mossos d’Esquadra. L’any 2011 es van fer nou cursos repartits entre Seva, Sant Martí de Centelles, Taradell, Calldetenes, Torelló, Manlleu, Vic i Sant Hipòlit de Voltregà, amb 126 alumnes nouvinguts. L’any 2013 es van fer cursos a Roda de Ter, Manlleu i Taradell, amb una seixantena de participants. L’any 2014 es va fer un curs a Sant Pere de Torelló i un altre a Manlleu, amb un total de 32 alumnes procedents del Marroc i Paraguai.

El 2011 es van fer 9 cursos amb un total de 126 alumnes

2013 2014

La cinquena edició del projecte Dona activa’t va portar l’art com a mètode d’integració social a vuit municipis durant l’any 2012. Cada taller es va desenvolupar en un trimestre amb una durada total d’unes 29 hores.

37

60

58

40

86

69

75

107

El material està estructurat en cinc mòduls: Catalunya (des d’un punt de vista geogràfic, econòmic i polític), els serveis públics, àmbit laboral i jurídic (llei d’estrangeria i món laboral), drets i deures fonamentals (drets, deures, civisme, mediació i associacionisme) i cultura catalana (símbols nacionals, costums i tradicions i personatges il·lustres). 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014 Els cursos de coneixement de la societat catalana estan previstos a la Llei d’acollida aprovada al Parlament el 28 d’abril de 2010.

2014

5

134

122

98

77

Evolució període 2011-2014

8

Nombre d’alumnes

Evolució període 2011-2014

8

Nombre de cursos realitzats

10

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

78

323

320

113*

El Consell Comarcal d’Osona organitza anualment cursos de coneixement de l’entorn i la societat catalana. Els cursos tenen una durada d’unes 20 hores repartides en un trimestre, i ajuden les persones nouvingudes a desenvolupar la seva vida amb autonomia a la societat d’acollida i a conèixer les eines i els recursos que tenen a l’abast per regularitzar la seva situació administrativa.

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

(Dades corresponents als cursos de coneixement de l’entorn, català inicial i alfabetització) Nombre de cursos Nombre d’alumnes

Els tallers es fan en el marc escolar amb el suport d’escoles i les AMPA

El projecte Dona activa’t. Tallers artístics per a la integració social a Osona, és un projecte que impulsa l’Àrea d’Acollida i Integració del Consell Comarcal i que té el suport del Ministerio de Trabajo e Inmigración. L’objectiu del projecte és potenciar la participació de la dona en la dinàmica associativa i cultural del municipi, fomentar la interrelació entre dones de diversos orígens i afavorir la relació amb l’escola i l’entorn. Els tallers van començar el mes d’abril als següents municipis: Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Torelló, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Viladrau, Roda de Ter i Sant Julià de Vilatorta, i tots es van fer en el marc escolar en col·laboració amb l’escola i les AMPA, tot i que els tallers estaven oberts a totes les dones del municipi. El centre d’interès dels tallers és l’eix artístic, perquè permet que tothom pugui ser protagonista del procés i fomenta la relació entre iguals. En tots els tallers es tria una temàtica que tingui a veure amb l’entorn per tal d’apropar la cultura local a les dones del taller, i finalment les peces artístiques realitzades es mostren a la resta del poble en dates assenyalades del calendari de cada municipi.


El Servei d’Acollida i Integració fa cursos de català Diversos municipis han pogut dur a terme cursos bàsics de català a través del Programa d’Acolliment Lingüístic del Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal. Aquests cursos s’ofereixen als municipis que no disposen de recursos formatius en llengua catalana, i tenen el suport logístic del consistori municipal i el suport pedagògic del Consorci per a la Normalització Lingüística d’Osona.

288

323

86

40

58

60

37

Període 2011-2014

69

Al cartell s’hi explica què és la mediació, quins avantatges comporta i quin tipus de conflictes atén, i s’hi proporcionen les dades de contacte dels tres serveis de mediació d’Osona. Un cop presentat oficialment, es va distribuir entre ajuntaments, entitats, associacions de veïns, cossos de seguretat, etc.

Nombre de casos atesos Servei de Mediació Ciutadana i Comunitària d’Osona

75

El Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal va elaborar i difondre el cartell “Osona promou la convivència”, que es va presentar el 3 d’abril de 2014 a la sala de plens del Consell Comarcal. Aquesta acció va ser fruit del treball conjunt dels Serveis de Mediació Ciutadana i Comunitària dels ajuntaments de Vic i de Manlleu i del Consell Comarcal, i tenia per objectiu difondre la cultura de la mediació a Osona.

El Servei Comarcal de Mediació Comunitària i Ciutadana d’Osona és una eina de resolució de conflictes adreçada a la ciutadania de qualsevol municipi d’Osona, però sobretot a aquells barris on es concentren molts habitatges i on és més consensuar 2011 necessari 2012 2013 2014normes per a la convivència diària. Durant l’any 2013 es van atendre 482 sol·licituds de mediació, la majoria sobre gestió de la comunitat, activitats econòmiques (dificultat en el pagament dels arrendaments), sorolls, dificultats de relació, neteja i higiene, obres, humitats, animals domèstics i ús dels espais públics.

320

Un cartell explica què és i per què serveix la mediació

113*

La formació dóna més autonomia a les persones nouvingudes

El cartell es va distribuir entre ajuntaments, entitats, associacions de veïns, cossos de seguretat...

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

79 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

L’acte de presentació va anar a càrrec de Jordi Serra, vicepresident segon del Consell Comarcal, Mireia Solsona, diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Pere Prat, alcalde de Manlleu i Joan Ballana, regidor de Convivència i Seguretat de l’Ajuntament de Vic.

107

El públic objectiu dels cursos són les persones nouvingudes, que a través del coneixement de la llengua poden augmentar l’autonomia personal i acreditar la seva integració social a través del coneixement de l’idioma a l’hora de tramitar els permisos de residència.

ACOLLIDA I INTEGRACIÓ

El novembre del 2013 va començar el curs de català bàsic per a no catalanoparlants a Sant Julià de Vilatorta, i posteriorment, també es va dur a terme a Sant Pere de Torelló i a Roda de Ter.


El projecte Un món de cine es trasllada a les escoles

La sol·licitud del servei de traducció i interpretació, per via telemàtica El Servei d’Acollida i Integració va implementar el 5 de novembre de 2012 una nova eina per traslladar totes les sol·licituds de traducció i interpretació per als serveis públics del Consell Comarcal d’Osona exclusivament a la plataforma online.

El projecte Un món de cine té per objectiu acostar a la població de municipis petits o mitjans les diferents cultures que conviuen a la comarca d’Osona a través d’una eina potent com és el cinema. El projecte compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i el suport tècnic de Cineclub Vic.

113*

Després de les projeccions dels documentals, els alumnes participen en un debat amb estrangers residents a Osona i originaris del país del documental. El Consell Comarcal complementa el treball que es fa als centres educatius amb un material pedagògic que inclou temes identitaris, rumors i estereotips que els centres poden treballar a les hores de tutoria.

El servei de traducció i interpretació per als serveis públics és un recurs d’acollida per assegurar i facilitar la comunicació entre els immigrants nouvinguts a Osona i els professionals dels serveis públics que intervenen en l’acollida, sempre que els usuaris no sàpiguen ni català ni castellà Nombre de traduccions i com a màxim Evolució període 2011-2014 faci dos anys que resideixen a Catalunya o a l’Estat espanyol. Durant l’any 2011 es van fer 320 traduccions.

* revisió dels criteris que donen dret al servei

288

Després de l’experiència oberta a tots els públics, la segona edició, iniciada el desembre del 2014, es va focalitzar en 300 alumnes de 4t d’ESO de sis centres educatius de la comarca. L’objectiu d’aquesta edició era mostrar a través de documentals els temes socials que afecten les persones de les diferents cultures que conviuen a la comarca.

Les sol·licituds van passar a tramitar-se emplenant un formulari de la web de l’Àrea d’Acollida i Integració del Consell Comarcal, a l’apartat del servei de traducció i interpretació per als serveis públics, on també s’expliquen les normes de funcionament.

323

La projecció dels documentals es reforça amb un debat amb alumnes i estrangers

320

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

80

Un món de cine és un projecte del Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal que va celebrar la primera edició entre el novembre del 2013 i el febrer del 2014, amb cinc sessions de cinema repartides entre Roda de Ter, Calldetenes, Prats de Lluçanès, Sant Pere de Torelló i Sant Quirze de Besora.

La tramitació del servei per internet agilitza els tràmits i en millora la gestió

L’objectiu d’aquest nou mètode de sol·licitud és millorar la qualitat i la gestió del procediment i respondre a la necessitat d’agilitzar el tràmit de petició del servei, a més de millorar-ne l’accessibilitat per a tots els professionals que la sol·liciten, crear una previsió més exhaustiva de les traduccions que s’han de fer i millorar la recollida de dades de cada petició.

2011

2012

2013

2014


Aquest recurs dóna informació útil i pràctica sobre el nou municipi de residència

Les guies són bilingües i estan traduïdes al castellà, anglès, francès i àrab. Els seus diferents apartats ofereixen informació útil sobre temes com ara l’empadronament, les entrevistes d’acollida, la tarja sanitària, l’escolarització dels fills, la documentació, la cerca de feina o d’habitatge o la xarxa d’entitats i serveis del municipi.

En total s’han elaborat 23 Guies d’Acollida, corresponents als municipis d’Osona on el Consell Comarcal presta el servei d’acollida itinerant.

El Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal ha elaborat un nou pla de convivència i ciutadania d’Osona que substitueix el que s’havia redactat fa 12 anys, amb una realitat demogràfica i socioeconòmica totalment diferent de l’actual. Igual que aquell primer document, el nou pla és una eina de diagnosi sobre la immigració a la comarca que marca unes línies estratègiques a curt i a llarg termini. El pla, redactat amb el suport del Servei d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, està concebut com una eina per vetllar i promoure la pau social a Osona, ampliant el concepte d’immigració i posant èmfasi en la convivència en tots els seus vessants.

El pla amplia el concepte d’immigració i s’adapta a les actuals realitats demogràfica, social i econòmica

Al mateix temps recull, i per tant valora, totes les accions i serveis que duen a terme els diversos ens locals d’Osona, i marca un camí conjunt a seguir per donar resposta a aquest nou context. Més d’una dècada després de la redacció del primer pla, Osona ha passat de 132.888 habitants i un 6,9% d’estrangers l’any 2001, a 155.064 habitants i un 14,2% d’estrangers el 2013.

ACOLLIDA I INTEGRACIÓ

Amb la voluntat de fer més fàcil l’apropament entre les persones nouvingudes i la societat catalana i osonenca, el Servei d’Acollida i Integració ha elaborat unes Guies d’Acollida. Es tracta d’un recurs que es posa a l’abast de les persones que arriben per primera vegada a Osona, siguin procedents d’altres municipis, d’altres comunitats autònomes o d’altres països, per donarlos a conèixer els diferents serveis i recursos de què disposen el municipi i la comarca.

Nou pla de convivència i ciutadania d’Osona

81 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

Unes noves guies d’acollida faciliten la integració de les persones nouvingudes a Osona


ARXIU COMARCAL

L’Arxiu Comarcal incorpora nous fons documentals i fotogràfics

Record a la premsa comarcal de la primera meitat del segle XX L’exposició “50 anys de premsa local a Osona, 1900-1950. Mostra de publicacions” va portar a l’Arxiu Comarcal d’Osona un recull de les publicacions periòdiques i programes d’activitats recreatives de la comarca custodiades conjuntament amb l’Arxiu Municipal de Vic. La mostra, inaugurada el 4 de juny de 2012, es va poder visitar durant dues setmanes i posava a l’abast dels visitants tot un ampli ventall de publicacions de caràcter informatiu, religiós, cultural, polític, commemoratiu i també esportiu d’àmbit comarcal.

El fons documental i fotogràfic de l’Arxiu Comarcal d’Osona s’ha ampliat durant la legislatura 2011-2015 amb la signatura de nous contractes de dipòsit de material.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

82

Entre les incorporacions fotogràfiques i documentals que s’han fet, figura el fons fotogràfic propietat d’Àngel Parareda i Assumpta Gudayol (Foto Cine Parareda). El fons consta de 4.145 reportatges sobre negatius de plàstic fets entre 1960 i 1996 amb imatges sobre la vida social, econòmica, urbana i esportiva de Vic i comarca. El 20 de gener de 2012 es va signar l’entrada del fons del doctor Salarich, propietat de la Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitària (FORES) amb més de 74,2 metres lineals entre biblioteca, documentació i positius fotogràfics. El 8 de març del mateix any es va signar el conveni d’ingrés del fons documental del Club Atlètic Vic, que disposa de material documental pròpi d’un club d’aquestes característiques. El Consorci de Turisme Paisatges del Ter també va dipositar el seu fons documental a l’Arxiu Comarcal el 25 d’abril de 2012. El fons és tancat i disposa de documentació administrativa i d’un arxiu fotogràfic. El 19 d’octubre del mateix any també es va formalitzar el contracte de dipòsit del fons del fotògraf, investigador i productor de cinema Quirze Parés i Ganyet, format per gairebé 9.000 clixés. Finalment, el 29 de gener de 2015, es va subscriure el conveni d’ingrés del fons fotogràfic de Domènec Riera, amb més de 250 reportatges fotogràfics en negatiu de plàstic, que documenten la vida quotidiana de Vic dels anys 40 i 50 del segle XX.

Els assistents a la mostra també van poder veure una projecció de més de tres-cents programes d’activitats recreatives dels pobles de la comarca i una petita mostra de documents curiosos relacionats amb motiu de l’exposició, organitzada en el marc de la celebració de la Setmana Internacional d’Arxius.


L’Arxiu Comarcal d’Osona i l’Arxiu Municipal de Vic van organitzar el 7 de juny de 2013 una projecció pública de dos documentals sobre la vall de Sau, sumant-se així als actes de commemoració del 50è aniversari de la construcció de l’embassament i a la Setmana Internacional d’Arxius.

L’any 2014 es va signar el conveni a tres bandes entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d’Osona per regular els drets i les obligacions de cadascuna de les parts respecte a l’Arxiu Comarcal d’Osona.

El primer dels documentals, titulat Sant Romà de Sau (1955) va ser fet pels doctors Conill i Altés i el fotògraf Jiménez. El film va ser guardonat l’any 1957 amb la medalla d’or i el premi extraordinari en el Certamen Hispano Luso de cine amateur del Centre Excursionista de Catalunya. La pel·lícula va ser presentada pel doctor Altés, que va cedir a l’Arxiu una versió digital del document.

El Consell Comarcal d’Osona aporta a l’Arxiu el personal administratiu i una quantitat de recursos destinats a activitats i materials, mentre que el Departament de Cultura s’encarrega de la direcció del servei.

El segon film projectat va ser El Pantà de Sau de Quirze Parés, un documental compost de dues parts sobre el tram de la conca del riu Ter que va de Roda de Ter fins a la presa, abans i després de la construcció de l’embassament.

La projecció pública es va sumar als actes de commemoració del 50è aniversari de la presa

Portes obertes a l’Arxiu Comarcal d’Osona L’equipament comarcal va obrir les seves portes els dies 4, 5 i 6 de juny de 2014, per tal que les persones que ho desitgessin poguessin conèixer les instal·lacions on es troba l’Arxiu i, amb l’acompanyament del personal, saber més sobre què s’hi fa, com es fa i quina funció tenen les diverses tasques habituals a l’Arxiu Comarcal d’Osona. La iniciativa va formar part de la celebració de la Setmana Internacional d’Arxius. Durant aquelles dates també es va posar en funcionament l’exposició virtual 1714 a l’Arxiu. Més enllà de la jornada de portes obertes, l’Arxiu Comarcal ha acollit altres activitats com la presentació de la peça de l’any en el marc del Dia Internacional dels Museus.

L’Arxiu Comarcal d’Osona es va crear l’any 1990, mitjançant un conveni subscrit per les tres institucions, un vincle que també es va fer necessari per a la inauguració del nou edifici l’any 2010. D’acord amb les funcions que determina la Llei 10/2001, d’arxius i documents, l’Arxiu Comarcal d’Osona custodia la documentació semiactiva dels organismes de la Generalitat de Catalunya, i la documentació de l’administració local i judicial de la comarca. L’Arxiu també disposa d’una àmplia quantitat de documents fotogràfics a més de fons de titularitat privada, ja siguin personals o d’empreses, i col·leccions locals de fotografia històrica.

Èxit de les dues edicions del curs de paleografia La societat rural a la Catalunya medieval i moderna (segles XV-XVII) va ser el tema sobre el qual va treballar el curs pràctic d’introducció a la paleografia impartit per Albert Martí Arau, llicenciat en Humanitats i doctorat en Història per la Universitat Pompeu Fabra. La primera edició del curs va tenir lloc durant els mesos de novembre i desembre del 2014, i davant l’èxit d’assistència es va organitzar una segona edició els mesos de febrer i març del 2015. Durant els dos cursos es van tractar diversos aspectes al voltant de la paleografia, ciència que estudia les escriptures per poder interpretar correctament els documents històrics escrits.

ARXIU COMARCAL

Es formalitza el conveni institucional de l’Arxiu Comarcal

83 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

El Pantà de Sau, protagonista de la Setmana Internacional d’Arxius 2013


BENESTAR SOCIAL

El SIAD organitza un taller per a dones cuidadores no professionals

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

84

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones d’Osona (SIAD) va organitzar a finals del 2011 un taller dedicat a les dones que exerceixen tasques de cuidadores no professionals als municipis d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles. El taller va tenir una durada de vuit hores repartides en quatre sessions i es va fer a Aiguafreda, al local de l’antiga Creu Roja. Una dotzena de dones cuidadores van participar al taller en què es van tractar diverses reflexions sobre perspectiva de gènere, independència i activitats de la vida diària, a més de posar en coneixement les ajudes tècniques i adaptacions a la llar disponibles i els serveis i recursos socials existents, com el servei d’atenció domiciliària.

Una dotzena de dones van participar al taller

Activitats pròpies per al Dia Internacional de les Dones El Consorci d’Osona de Serveis Socials i el SIAD Osona van desenvolupar l’any 2012 i per primera vegada una agenda conjunta d’activitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones, que se celebra cada 8 de març. Una de les activitats preparades conjuntament pel SIAD i el Consorci d’Osona de Serveis Socials, i que ha tingut continuïtat any rere any, ha estat la convocatòria d’un concurs de cartells, el guanyador del qual és la imatge de les activitats i actes a l’entorn del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones (25 de novembre).

Un concurs de cartells i una agenda d’actes conjunta van ser algunes de les iniciatives

La creació de l’agenda d’actes per al Dia Internacional de les Dones ha estat una altra de les propostes recollides pel Consorci d’Osona de Serveis Socials amb l’objectiu de treballar de manera transversal les polítiques d’igualtat i de gènere. La participació del SIAD Osona, servei que funciona des del maig del 2010, ha ajudat cada any a vertebrar un ampli llistat d’activitats celebrades a diversos municipis osonencs, com per exemple lectures de manifestos, xerrades, sopars de dones o creacions de murals. La celebració del Dia Internacional de les Dones, reconegut per l’Organització de les Nacions Unides(ONU), s’aprofita tradicionalment per reivindicar el feminisme i commemorar la lluita de la dona per la seva participació, juntament amb l’home, en el món del treball i a la societat en general.


El 20 de setembre de 2012 es va presentar la cartera de Serveis Socials d’Osona, un catàleg que recull totes les prestacions comunes que s’ofereixen des de les quatre àrees bàsiques de Serveis Socials de la comarca, formades pel Consell Comarcal d’Osona, la Mancomunitat la Plana i els ajuntaments de Vic i Manlleu.

La Xarxa d’Envelliment Actiu del Consorci de Serveis Socials d’Osona ofereix un conjunt de serveis destinats a fer activitats de promoció a l’autonomia i atenció a la dependència. Per conèixer aquesta iniciativa, la Xarxa va rebre a finals del 2013 les visites de Josep Oliva Santiveri, diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social de la Diputació de Barcelona, i de Carmela Fortuny, directora de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).

La cartera de serveis consta de cinc blocs temàtics: serveis socials bàsics; suport a la infància, adolescència i famílies; promoció de l’autonomia i atenció a la dependència; exclusió social i atenció a la pobresa; i foment de la convivència i cohesió social. Els serveis poden ser en forma de prestació econòmica, intervenció professional o serveis com l’ajuda domiciliària o l’accés al banc d’aliments, entre d’altres. El Consell Comarcal té, a més, la competència delegada en la prestació d’altres serveis a nivell comarcal.

La cartera consta de cinc blocs temàtics i és consultable a través d’Internet

La cartera de Serveis Socials d’Osona es pot consultar a través dels diferents webs dels ajuntaments i del Consell Comarcal. La descripció dels serveis i dels requisits i criteris per accedir-hi es va fer amb el suport de lectura fàcil per divulgar i fer més accessibles les prestacions que els diferents municipis poden oferir.

Per tal de fer el seguiment del desplegament de la cartera, es va crear la comissió assessora en matèria de Serveis Socials a la comarca d’Osona, presidida pel conseller responsable de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona i integrada per representants de Manlleu, Vic, Torelló, Mancomunitat la Plana i dels municipis que integren el Consorci Osona Serveis Socials. Per als aspectes tècnics es va crear la subcomissió tècnica, amb representants tècnics de cadascun dels municipis esmentats.

L’objectiu fonamental de la Xarxa és oferir un ampli ventall d’activitats de caràcter formatiu, preventiu, lúdic i dinamitzador adreçades específicament a la gent gran, sense excloure tampoc les persones en situació de dependència. D’aquesta manera es facilita a les persones més grans de 65 anys afectades per un deteriorament físic, cognitiu o social l’accés a recursos que potencien la seva autonomia i posposen la seva arribada a una situació de dependència.

Sis municipis gaudeixen ja de la Xarxa d’Envelliment Actiu

BENESTAR SOCIAL

Es posa en marxa la Xarxa d’Envelliment Actiu

85 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

Presentació de la cartera de Serveis Socials d’Osona


El Consorci de Serveis Socials crea una intranet interna de treball en xarxa L’octubre del 2013 es va posar en marxa una intranet de treball en xarxa a la qual tenen accés totes les persones que formen part del Consorci de Serveis Socials d’Osona. L’eina té per objectiu facilitar el dia a dia laboral dels treballadors, que per l’estructura organitzativa de l’ens i les rutines de treball es troben dispersos per tota la comarca d’Osona. La intranet està concebuda com un mitjà de comunicació i informació, i al mateix temps com un espai de treball, on es comparteixen tota mena de recursos necessaris per al correcte desenvolupament del Consorci.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

86

Es tracta d’un punt de trobada virtual per a totes les persones que formen part del Consorci

Entre d’altres materials, els professionals que hi accedeixen hi tenen a la seva disposició directoris de contactes i de serveis i informació de les comissions de treball internes. També hi poden consultar tots els recursos, informació i documents de cadascun dels serveis gestionats pel Consorci, així com un fòrum de debat, un tauler de notícies permanentment actualitzat i una agenda amb un calendari d’activitats que van des de cursos o jornades fins a reunions.

BAT Osona, escollit iniciativa innovadora de l’Observatori d’Innovació en Gestió Sanitària El Banc d’Ajudes Tècnics (BAT) d’Osona va ser escollit com una de les iniciatives innovadores de l’any 2013 per l’Observatori d’Innovació en Gestió Sanitària a Catalunya (OIGS). La iniciativa del BAT Osona va ser una de les experiències presentades en el transcurs de la tercera Jornada del Pla de Salut, celebrada a Sitges el 13 de desembre de 2013. En concret es va presentar el Banc d’Ajudes Tècniques com una experiència col·laborativa en la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència en l’àmbit domiciliari. D’entre totes les iniciatives presentades en aquella sessió, la del BAT va ser una de les escollides per incorporar-se a l’Observatori, pels seus criteris innovadors, amb valor transformador i d’interès per a la resta d’agents del sistema. Aquesta selecció també permet al BAT la possibilitat d’accedir a un certificat de qualitat expedit per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. El Banc d’Ajudes Tècniques és un servei gratuït del Consell Comarcal que vol facilitar el dia a dia de les persones en situació de dependència temporal o permanent i la tasca dels seus cuidadors i familiars, assessorant i orientant en funció de les seves necessitats i facilitant l’accés als productes de suport necessaris (llits hospitalaris, grues, productes de bany, etc.).

Aquest servei facilita el dia a dia de les persones en situació de dependència


Dotze municipis del Lluçanès s’incorporen al Consorci de Serveis Socials

El Consell Comarcal presenta la memòria 2013 dels Serveis Socials

Un total de dotze municipis del Lluçanès es van incorporar el gener del 2014 al Consorci de Serveis Socials d’Osona, que gestiona el Consell Comarcal d’Osona. Es tracta d’Alpens, Sant Bartomeu del Grau, Sobremunt, Oristà, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Lluçà, Perafita, Olost, Sant Feliu de Sasserra, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí d’Albars, que van passar a formar-ne part oficialment en el ple comarcal del 22 de gener.

En un acte anomenat “Serveis socials, una inversió de futur”, el Consell Comarcal d’Osona va presentar el 29 de maig de 2014 la Memòria 2013, el document que recull l’actuació duta a terme durant tot l’any per les àrees bàsiques de serveis socials de la comarca.

El servei de Benestar Social del Consell Comarcal exerceix la gestió administrativa coordinada de tots aquests serveis Recursos econòmics en Nombre de municipis que a tots els municipis d’Osona. Igualment, coopera amb els programes de pobresa i formen part del Consorci ajuntaments i altres xarxes d’atenció, com la sanitària o la inclusió social(€) de Serveis Socials d’ensenyament, i amb altres nivells assistencials, perd’Osona establir Periode 2011-2014 Evolució periode 2011-2014 programes i actuacions conjuntes. Nombre de municipis que formen part del Consorci de Serveis Socials d’Osona

29

Evolució període 2011-2014

75.806 €

80.001 €

92.391 €

2011

2012

2013

2014

L’acte va finalitzar amb una xerrada a càrrec del periodista i director del diari Ara, Carles Capdevila, entorn dels serveis socials i la comunicació. Capdevila va destacar la importància d’explicar la tasca que es fa des de Serveis Socials, i va reconèixer la necessitat d’aquests serveis i la professionalitat de les persones que s’hi dediquen. A més, va mostrar-se convençut que fer ús d’aquest tipus de serveis per necessitats econòmiques no respon a un fracàs individual sinó del sistema, que no és capaç de garantir els drets fonamentals. Durant el 2013 més de 30.000 persones van ser ateses pels serveis socials de la comarca, es van invertir 70.000 hores en Serveis d’Ajuda a Domicili (SAD) i 8.000 persones van poder accedir a la xarxa alimentària. Es va dedicar una partida de més de 300.000 euros per ajudar a fer front a despeses bàsiques d’alimentació, subministraments i medicaments, entre d’altres.

Veure memòria

2011

2012

2013

2014

*

66.306 €

17 17 15

Durant el 2013, més de 30.000 persones van ser ateses pels serveis socials d’Osona

BENESTAR SOCIAL

Sota el paraigua del Consell Comarcal, el Consorci de Serveis Socials d’Osona garanteix i facilita la prestació de serveis socials als municipis d’Osona de menys de 20.000 habitants que ho sol·licitin. L’ens fomenta el treball coordinat i l’impuls d’actuacions amb l’objectiu final d’assegurar a tots els ciutadans de la comarca l’accés a aquelles prestacions i serveis que siguin necessaris i als quals tenen dret.

Els representants polítics de cadascuna de les quatre àrees bàsiques de la comarca van exposar la necessitat de continuar creant complicitats i sinergies en l’àmbit dels serveis socials i van destacar el model d’Osona.

87 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

D’aquesta manera, el Consorci ja coordina i gestiona els serveis socials de 29 municipis de la comarca que són els que formen part de la seva àrea bàsica. Els del Lluçanès s’afegeixen a Calldetenes, Gurb, Vilanova de Sau, Espinelves, Sant Sadurní d’Osormort, Tavertet, Tavèrnoles, Masies de Roda, Santa Eugènia de Berga, Sant Julià de Vilatorta, Santa Maria de Corcó, Rupit-Pruit, Collsuspina, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló.

La memòria es va presentar en format audiovisual d’una manera molt sintètica per donar visibilitat a la tasca de l’equip de cent professionals que presten atenció social als 51 municipis de la comarca, mostrar l’impacte de la situació socioeconòmica a Osona i normalitzar la tasca d’aquest sector divulgant-la al públic en general.


S’activa el projecte pilot Enxaneta, d’acompanyament a l’èxit escolar

Manlleu i Vic s’incorporen al model integrat de SAD

Les àrees d’Educació i de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona, conjuntament amb la Universitat de Vic i diverses escoles participants, van dissenyar el projecte pilot Enxaneta d’acompanyament a l’èxit escolar. La iniciativa docent es va presentar el 16 de gener de 2015 i es va començar a implantar el mateix mes a les escoles La Monjoia (Sant Bartomeu del Grau), Doctor Fortià Solà (Torelló), La Sínia (Vic) i Mare de Déu del Sòl del Pont (Roda de Ter).

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

88

El programa pilot Enxaneta té una durada de dos cursos acadèmics i el seu objectiu és donar suport en les matèries instrumentals als alumnes d’entre primer i tercer de primària amb dificultats escolars, i també a les seves famílies.

El seu objectiu és donar suport escolar a alumnes d’entre primer i tercer de primària

Els centres educatius participants a la prova pilot disposen d’una figura de mentor al centre que s’encarrega de donar el suport educatiu als alumnes seleccionats per les escoles. Un dia a la setmana la intervenció socioeducativa es fa també amb la família. Aquest mentor és un graduat en Educació Social, Magisteri o Psicologia per la Universitat de Vic, que ha rebut prèviament la formació i l’orientació necessàries per participar en el projecte.

Des de l’abril del 2014 tots els municipis de la comarca formen part del model integrat de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) que ofereix el Consell Comarcal d’Osona. La ciutat de Vic va ser l’última d’incorporarse a la prestació unificada del servei, l’abril del 2014. Manlleu, l’altre municipi que encara no s’hi havia sumat a l’inici de la legislatura 2011-2014, ho va fer l’any 2012.

El Consell Comarcal ja presta el servei d’atenció domiciliària a tot Osona

Aquestes dues incorporacions han permès unificar el SAD a la totalitat de la comarca, i proveir-la d’un servei d’atenció domiciliària conjunt, integral i equitatiu a tot el territori gràcies a la concentració en un operador únic. Arran de l’ampliació a Manlleu primer i a Vic després, les hores de prestació de servei han augmentat significativament, i han comportat la contractació de nous professionals. El servei d’atenció domiciliària l’ofereix el Consell Comarcal a través de la Fundació Assistencial d’Osona (FADO), que ha estat la concessionària d’aquest període, una institució sense ànim de lucre, experta en l’atenció personal i social i principalment centrada en el col·lectiu de gent gran. El SAD engloba un conjunt d’activitats que es duen a terme sobretot a la llar de la persona i/o família arrel d’una manca d’autonomia d’aquesta, i tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu i rehabilitador, així com de suport a les persones cuidadores.


Auditories energètiques a domicilis amb dificultats econòmiques

2012

60.198**

48.417* 2013

2014

* incorporació de Manlleu ** incorporació de Vic

Nombre de persones ateses Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) Període 2011-2014

Benestar Social del Consell Comarcal d’Osona, juntament amb l’Agència Local de l’Energia, va posar en marxa aquesta legislatura un nou servei que entronca directament amb el context de crisi econòmica i amb la realitat d’una pobresa energètica que afecta cada vegada més famílies. Es tracta de la realització d’auditories energètiques a domicilis privats, derivats des dels Serveis Socials, que poden aconseguir una rebaixa de la factura de la llum a partir de la proposta i l’aplicació de mesures d’estalvi d’energia.

El servei té com a objectiu la rebaixa de la factura de la llum i l’estalvi energètic

El servei consisteix en la realització, per part d’un tècnic de l’ALEO, d’una auditoria a domicili amb un seguiment personalitzat d’implementació de mesures d’estalvi. Així, a part de proposar mesures d’estalvi energètic, es fa un seguiment i s’elabora un informe de les dades recollides. D’aquesta manera s’ajuda a les famílies, especialment aquelles que passen per una situació econòmica complicada, a fer més eficient el seu consum d’energia elèctrica. Entre les accions derivades de les auditories hi ha la tramitació del bonus social, la contractació de potència ajustada al consum i altres tràmits administratius associats.

BENESTAR SOCIAL

2011

39.951

51.248

Període 2011-2014

89 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

Hores d’atenció a domicili Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Recursos econòmics en programes de pobresa i inclusió social(€)

Nomb forme de Se

Periode 2011-2014

Evoluc

Recursos econòmics en programes de pobresa i inclusió social (€)

2014

92.391 €

3.826

2013

80.001 €

3.637

2012

17 75.806 €

3.564

2011

El pressupost que el Consell Comarcal ha destinat a programes de pobresa i inclusió social, ha augmentat any rere any en el transcurs de la legislatura per fer front al context de crisi econòmica.

66.306 €

2.895

Període 2011-2014

2011

2012

2013

2014

2011


COOPERACIÓ

Una línia anual d’ajuts permet executar projectes de cooperació internacionals des d’Osona

CULTURA

Un fulletó recull anualment les activitats del Dia Internacional dels Museus Amb motiu de la celebració del dia Internacional dels Museus, el Consell Comarcal d’Osona, en col·laboració amb tots els museus de la comarca, edita cada any un fulletó amb les activitats que organitzen els museus per commemorar aquesta diada. L’ens comarcal també dóna el seu suport als museus en l’organització de les activitats, que sempre es desenvolupen al voltant del dia 18 de maig. Aquesta és una de les accions que impulsa de manera periòdica el Consell Assessor de Museus d’Osona, un òrgan de caràcter consultiu que informa i proposa amb relació a les iniciatives comarcals de museus i, més concretament, en l’àmbit del patrimoni moble.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

90

El Servei de Cooperació del Consell Comarcal ha convocat cada any una línia d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i la solidaritat per a entitats amb seu social a Osona. Algunes entitats que se n’han beneficiat en el transcurs d’aquesta legislatura són la Fundació Privada Pau i Solidaritat (2012) per un projecte de suport a les estratègies de les organitzacions sindicals centreamericanes per assolir els objectius de l’Organització Internacional del Treball a El Salvador i Guatemala; la Fundació Osona Solidària (2012 i 2013) per projectes de desenvolupament per a dones a Nicaragua; l’Associació Yanapi (2012) per l’enfortiment de les capacitats tècniques d’adolescents a El Alto, Bolívia; la Fundació Humanitària Dr. Trueta (2013), per un projecte de millora de les condicions sociosanitàries de comunitats rurals al Perú; o Insolàfrica (2014), per a la construcció d’un pou d’aigua al Camerún. Aquesta línia de subvencions està destinada a projectes de solidaritat i cooperació que tinguin com a finalitat la cooperació en el desenvolupament en I’àmbit internacional. El Consell Comarcal prioritza les accions en aquells països en vies de desenvolupament d’on provenen la majoria dels immigrants que actualment resideixen a Osona, així com les entitats de cooperació d’Osona que participen activament en les activitats de solidaritat i sensibilització que es fan a la comarca.

La seva principal missió és ser un paraigua comarcal dels diferents recursos i equipaments museístics que hi ha a la comarca, coordinant i aglutinant esforços del conjunt. La presidència de l’ens sempre recau en el conseller o consellera delgat de Cultura del Consell Comarcal, mentre que la vicepresidència és per al conseller o consellera delegat de Turisme.


Èxit dels festivals d’estiu del monestir de Sant Pere de Casserres El monestir de Sant Pere de Casserres ha acollit anualment diverses propostes culturals en el marc del seu festival d’estiu. L’assistència de públic ha estat notòria en totes les edicions, fet que ha permès gaudir de les diverses activitats en un espai especial del patrimoni històric de la comarca com és aquest monestir benedictí.

COOPERRACIÓ / CULTURA

La programació estival que el Consell Comarcal d’Osona organitza al monestir de Sant Pere de Casserres ha tingut en compte activitats per a tots els públics per amenitzar els vespres dels caps de setmana de juliol amb propostes familiars. Els actes han recollit àmbits culturals diferents com la literatura, els jocs infantils, el cant coral, la música clàssica o els concerts de música contemporània.

L’espai ha acollit diverses propostes culturals amb una assistència significativa de públic

Les activitats dutes a terme van ser limitades a l’aforament del recinte i són gratuïtes o tenen preus reduïts amb importants descomptes per a joves, gent gran i alberguistes. Els assistents també poden gaudir durant els festivals d’estiu del servei de restaurant del monestir.

91 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

Bona mostra d’aquesta varietat es troba en l’edició de l’estiu del 2011, en què l’Orfeó Vigatà, la Coral Madrigalistes de Catalunya i l’orquestra barroca The Ripieno Consort amb les sopranos Lluna Pindado i Núria Vinyals i el contratenor Hugo Bolívar hi van commemorar el 270è aniversari de la mort del compositor venecià Antonio Vivaldi. El 23 de juliol, una de les veus més destacades del panorama musical català, Roger Mas, va tancar el cicle amb peces dels seus treballs Les cançons tel·lúriques i La casa d’enlloc. També han actuat al monestir, Pep Sala, La Iaia i Obeses.

CULTURA: nombre de subvencions atorgades Període 2011-2014

37 14

23 2011

Entitats Ajuntaments

27

30 23

9

13

18

17

13

2012

2013

2014

10


L’Aplec Comarcal de la Sardana recorre Osona Les poblacions de Viladrau, Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit i Sant Martí de Centelles han alternat anualment l’organització de l’Aplec Comarcal de la Sardana d’Osona, que el 2014 va arribar a la seva 8a edició. L’Aplec és una iniciativa de les agrupacions sardanistes de la comarca i, amb la col·laboració del Consell Comarcal d’Osona, s’organitza cada any en una població diferent.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

92

La darrera edició de l’Aplec es va celebrar a Sant Martí de Centelles, al paratge de l’Alzinar de l’Oller. A més de sardanes hi va haver una mostra de cultura popular i tradicional amb la presència de colles de geganters de diversos municipis osonencs, ball de bastons i cercavila, així com esmorzar popular i dinar de germanor. Les cobles convidades van ser la Principal de Llobregat, la cobla Ciutat de Girona i la Jovenívola de Sabadell, que van interpretar diverses sardanes en una jornada en què es va homenatjar Lluís Subirana, un dels fundadors de la Federació Sardanista de Catalunya i autor de diversos llibres sobre sardanes, Xavier Forcada, compositor i Pere Clota, expresident de la Comissió d’Aplecs de la província de Barcelona.

Viladrau, Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit i Sant Martí de Centelles han acollit la trobada els darrers quatre anys

L’aplec va finalitzar amb el lliurament de l’estendard a l’alcalde de Sant Pere de Torelló, municipi encarregat d’acollir l’edició 2015 de l’Aplec Comarcal de la Sardana.

Es recupera el Camp d’Aviació de Vilatorta, memòria històrica d’Osona

El 9 de juny de 2012 es va inaugurar el Camp d’Aviació de Vilatorta, un projecte que recull els espais i restes que durant la Guerra Civil espanyola van formar part de l’aeròdrom republicà que es trobava entre els termes de Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes i Santa Eugènia de Berga.

El projecte recull espais i restes de l’aeròdrom republicà de la Guerra Civil espanyola

El projecte va consistir a recuperar diverses restes històriques (un polvorí, un hangar, cinc refugis elementals i el refugi de l’Estat Major) i senyalitzar-les degudament amb faristols que contenen la informació pertinent de cadascun dels espais amb l’objectiu de donar-los a conèixer a la població. A part del procés de documentació i divulgació i d’adequació dels espais, també es va crear la Ruta del Camp d’Aviació de Vilatorta, un recorregut senyalitzat de 4,5 km amb un itinerari que passa pels tres municipis i enllaça totes les restes recuperades. El projecte es va desenvolupar amb la col·laboració dels ajuntaments dels tres municipis sota la coordinació del Consell Comarcal i amb el suport econòmic de la subdirecció general de Memòria i Pau de la Generalitat de Catalunya.


El monestir de Sant Pere de Casserres va acollir un acte de commemoració del tricentenari el 5 de juliol, en el marc de les activitats del festival d’estiu del 2014. Es tractava de la vintena edició del ja clàssic “Encontre literari: 3 veus, 3 estils”, que en aquesta ocasió va estar acompanyat de l’actuació de l’Orfeó Vigatà. Amb textos d’Apel·les Mestres, Miquel Martí i Pol i Salvador Espriu entre d’altres, el recital de poesia i cant va girar al voltant de la defensa i la recuperació de les llibertats, així com dels records de la derrota, la repressió i l’exili. El Consell Comarcal també va seguir i participar en altres actes del Tricentenari: va acollir la presentació del projecte “Bandera Negra 2014” i la va fer onejar a la seva seu.

El monestir benedictí de Sant Pere de Casserres va renovar el setembre del 2014 els elements visuals presents a l’edifici i als seus espais exteriors per actualitzar la informació que hi constava i renovar-ne el disseny. Les actuacions dutes a terme van permetre adequar i ampliar la informació com la corresponent als nous horaris, unificar el criteri d’imatge seguint un manual d’estil, renovar cartells en mal estat i donar més presència al logotip del Consell Comarcal com a institució propietària del monestir. Juntament amb la nova imatge estètica de l’exterior del monestir, també es van reeditar els fulletons publicitaris i les guies d’acollida (guies per als visitants) amb noves fotografies i nous continguts en una proposta d’imatge coherent amb la qual presentaven els cartells i amb la voluntat de fer més entenedora la visita.

El monestir també disposa de nous fulletons publicitaris

CULTURA

El Consell Comarcal d’Osona es va sumar a la Comissió Osona 2014, que tenia per objectiu aglutinar i coordinar totes les activitats, accions i actuacions relacionades amb la commemoració del tricentenari del 1714 a la comarca. Organitzar de manera conjunta els projectes amb la intenció d’optimitzar recursos, aprofitar sinergies i sumar esforços era també un dels principals reptes de la Comissió, que va néixer amb la vocació d’incloure i sumar el màxim nombre possible de municipis, institucions, entitats i col·laboradors.

Renovació de la guia d’acollida i els cartells del monestir de Sant Pere de Casserres

93 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

El Consell Comarcal se suma a la Comissió Osona 2014


EDUCACIÓ

Nou preu públic per al transport escolar no obligatori

Nou programa informàtic de gestió del Servei d’Educació

Seguint les prescripcions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Educació del Consell Comarcal ha implementat, aquesta legislatura, una taxa per al transport escolar no obligatori (TENO).

Per tal de potenciar el treball en xarxa, el Servei d’Educació del Consell Comarcal d’Osona ha desenvolupat i implementat una aplicació informàtica pionera, que permet una gestió integral de la prestació de beques i dels serveis de menjador i de transport escolar. L’aplicació facilita la gestió interconnectant en una mateixa intranet tots els agents implicats en la prestació d’aquests serveis: escoles, serveis socials, ajuntaments, empreses prestadores de serveis de transport i de menjador, entitats socials de la comarca i el Consell Comarcal.

Els alumnes d’educació obligatòria que per manca d’oferta educativa al seu municipi de residència s’han d’escolaritzar en un altre municipi, tenen el servei de transport gratuït. La taxa, doncs, només afecta aquells alumnes que es traslladen a un centre docent dins del seu terme municipal o aquells que fan formació postobligatòria.

La taxa preveu descomptes per a germans i beques socials

Nombre d’alumnes usuaris del servei de transport

1.468

1.460

1.579

Cursos 2011/12-2014/15

1.784

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

94

Per tal de facilitar l’accés a l’escolarització, aquesta taxa preveu descomptes per alumnes amb germans que utilitzen el servei i beques de fins al 100% per a casos que compleixin determinats criteris socioeconòmics. La nova taxa, que s’ha implementat amb normalitat després d’haver informat tots els afectats, només repercuteix en els usuaris en un terç del cost total del servei, aplicant la quantitat mínima marcada pel Departament d’Ensenyament, que és d’1’5 euros al dia incloent transport d’anada i de tornada.

Obligatori No obligatori

Curs 11/12

Curs 12/13

Curs 13/14

Curs 14/15

Amb aquest creuament de dades s’obté una informació compartida, rigorosa i objectiva de la realitat socioeconòmica dels alumnes d’Osona. Aquesta informació permet oferir una resposta coordinada entre tots els agents, tant en la prestació dels serveis com en l’atorgació d’ajuts econòmics.

L’aplicació permet la gestió integral de la prestació de beques i dels serveis de menjador i de transport escolar


1.468

1.460

1.579

1.784

Signatura de nous convenis de delegació del servei de menjador escolar Obligatori

Increment del nombre de menjadors escolars gestionats

*entre el curs 12-13 i 13-14 el Departament d'Ensenyament va autoritzar que els instituts fessin jornada continuada, la qual cosa va suposar deixar d'oferir el servei de menjador escolar.

31

menajdors escolars gestionats Curs 2014/15

Curs 2012-13: 7 instituts van començar a fer jornada continuada Curs 2013-14: 5 instituts van començar a fer jornada continuada

Curs 11/12

Curs 12/13

Curs 13/14

Curs 14/15

95 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

Socioeconòmiques

Durant el mandat es va passar de gestionar 24 menjadors d’escoles d’infantil i primària amb un total de 800 alumnes en el moment del tancament dels IES, a gestionar-ne 31 amb un total de 1.500 alumnes atesos diàriament (curs 2014/15).

1.882

Obligatori

3.246*

Cursos 2011/12-2014/15

3.793

Beques tramitades pel servei de menjador

La implementació de les jornades intensives a educació secundària ha tingut, com a efecte col·lateral, el tancament d’alguns dels serveis de menjador que gestionava el Consell Comarcal d’Osona. En el transcurs de la legislatura 20112015, aquest fet va obligar a replantejar una nova concessió del servei de menjador per adaptar-se a les necessitats reals del moment.

2.264*

Disset de les dinou AMPA afectades ja han signat el conveni

PerCurs altra banda, el Consell Curs Curs Curs Comarcal ha elaborat per 11/12 12/13 13/14 14/15 primera vegada un conveni amb la participació de les AMPA (Associacions de Mares i Pares d’Alumnes) que es responsabilitzen de la gestió del menjador escolar del seu centre. Aquest conveni permet respectar totes les fórmules històriques de gestió previstes en el marc normatiu. En el moment de tancar aquesta memòria, de les 19 AMPA que es veuen afectades per aquesta delegació de competències, un total de 17 ja han subscrit el nou conveni de menjador escolar.

EDUCACIÓ

No obligatori El Servei d’Educació del Consell Comarcal d’Osona ha signat dos nous convenis que permeten millorar la prestació dels seus serveis. Per una banda, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha elaborat un nou conveni de competències amb els consells comarcals. A partir de la seva signatura, la competència de gestió dels menjadors escolars queda delegada als ens comarcals.


Un nou programa pedagògic apropa Sant Pere de Casserres als escolars

El 9+petit, un diari adreçat als infants El Servei d’Educació del Consell Comarcal va participar en una campanya conjunta amb El 9 Nou consistent en la publicació, el darrer divendres de cada mes, d’unes pàgines incloses al bisetmanari i adreçades especialment als nens i nenes de 8 a 12 anys (de tercer a sisè de primària). Amb el títol de El 9+petit, eren d’especial interès per aquells pares i mares amb infants en aquesta franja d’edat.

EL 9 NOU

EL 9 + pEtit

69

Benvinguda a EL 9 + PETIT Joan Roca President del Consell Comarcal d’Osona

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

96

Sant Pere de Casserres és una de les joies romàniques de Catalunya i l’únic monestir benedictí de la comarca d’Osona. La seva importància històrica, arquitectònica, natural i el seu especial enclavament necessitaven un projecte pedagògic que acostés aquesta joia romànica als escolars de tot Catalunya. Aquest projecte s’ha visualitzat i contextualitzat, l’any 2015, en la posada en marxa del web “Casserres, un viatge en el temps”. Sota el domini www.descobreixcasserres.cat, aquest web té una vocació bàsicament docent, i s’adreça a les etapes de primària, de secundària i fins i tot de batxillerat artístic, sense deixar de banda els cicles formatius destinats a l’art. El recurs aporta quaderns didàctics adequats a cadascuna d’aquestes etapes educatives. El monestir i tot el seu entorn es converteixen en l’eix vertebrador del projecte, que és totalment transversal: inclou la història, la geografia, les matemàtiques, la plàstica, el medi natural, el medi social, les àrees TIC (Tecnologia i Comunicació) i TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement), la llengua catalana, l’educació musical, l’educació física, etc., tot realitzant les activitats proposades als quaderns que es troben al web.

sament. Osona ha tingut, al llarg de la història, grans escriptors i grans poetes. És terra de savis i la vida social osonenca és plena d’actes de caire cultural. Aquest patrimoni cultural comporta tenir uns valors que no podem deixar perdre i que cal transmetre de generació en generació. L’educació dels nens i nenes d’avui és una tasca que s’ha d’afrontar des de diverses àrees de la societat: educadors, mestres i administracions públiques. Els nostres infants viuen immersos ja des de ben petits en un món on la informació i els mitjans de comunicació hi juguen un paper molt important i cal que s’hi vagin familiaritzant i que estiguin preparats

Menys és més Mercè puntí

Consellera delegada d’Ensenyament del Consell Comarcal d’Osona

Em plau presentar des del Consell Comarcal d’Osona aquest material destinat a Primària. La presentació em dóna l’oportunitat de fer un parell de reflexions molt personals sobre l’educació després d’haver-m’hi dedicat 39 anys. La frase que encapçala el text, “menys és més”, és la definició del minimalisme, i us preguntareu quina relació pot tenir el corrent minimalista amb l’educació. Joan Domènech, autor d’Elogi de l’educació lenta, parla de la necessitat d’ensenyar les coses essencials, de treure’ns la cotilla dels programes, de l’excés de deures, d’haver d’acabar els lli-

bres de text. Defensa ensenyar d’una manera lenta, tranquil·la, per tal que el més essencial s’assimili. L’educació és una tasca de construcció i les coses importants es construeixen amb temps, normalment amb molt temps, com diu Jorge Luis Borges. La pressa sol ser una mala companyia. L’educació és també una activitat ètica, ja que posa l’interès de l’altre davant de l’interès propi i aquesta idea és un dels principis bàsics de l’ètica. Des de les aules, el personal docent s’esforça per tendir a l’excel·lència, és a dir a aconseguir que l’alumnat tingui els millors resultats possibles. Benvinguda aquesta actitud que pot fer del nostre país un lloc millor, més culte i més feliç. Personalment, però, sense renunciar a l’excel·lència, m’inclino per destinar esforços per formar persones excel·lents, és a dir bones persones. Per fer això, crec que és del tot imprescindible

portar l’educació emocional a les aules. Les actituds positives, ètiques, pacífiques, d’autoestima, d’esforç i de cooperació faran possible persones capaces d’assumir i superar els reptes que les circumstàncies de la vida els presentaran i, a la vegada, els han de permetre créixer com a persones conscients, amb capacitat per desplegar totes les seves potencialitats: vitals, emocionals i mentals, responsables de les seves paraules i dels seus actes, capaços de posar-se al lloc dels altres, sobretot dels més febles. Així doncs, crec que no hi dubte que invertir en salut emocional és invertir en futur. Després d’aquestes senzilles reflexions només em queda agrair la col·laboració d’Electrojet, que ha fet possible aquest material. Gràcies, Joan, Mireia i Ester. Els vostres néts i fills també en gaudiran i segur que, a la seva manera, us ho agrairan.

penjar al coll. Cada vegada que acabàvem una activitat ens hi posaven un gomet diferent. Gairebé tots vam fer totes les activitats. A 2/4 de 5 ens vam reunir per cursos i vam menjar les castanyes que ens havia torrat el castanyer. Cada any ens ho passem molt bé, perquè tots podem fer diverses activitats amb amics de diferents cursos. Si hi ha qui per la castanyada ho celebra menjant castanyes, també hi ha qui celebra Halloween disfressant-se de personatges terrorífics i sortint al carrer a demanar caramels. Molts pensàvem que aquesta tradició era americana, però hem descobert, gràcies a un conte que ens van explicar a l’escola, La carbassa de les ànimes, que era una tradició irlandesa. Halloween significa All Hallows Evening, que vol dir “Nit de Tots Sants”, i encara avui en dia hi ha llocs de Catalunya que ho celebren, com a Ripoll amb la Carbassada o a la Cerdanya amb la Nit d’Ànimes. Així doncs, no ens podríem plantejar alguna hora d’afegir aquesta tradició a la castanyada de l’escola?

al segle XVII, època de bandolers. Durant tot el dia es van fer diferents escenes, que explicaven com vivia la gent en aquella època. Es podia visitar la taverna i el Call de les Ànimes. Al matí vam poder veure les representacions de les Barjaules, el Decapitat, la barberia del Mariano i l’enfrontament entre Nyerros i Cadells. A la tarda el Rondallaire tocava la gaita pels carrers i més tard va explicar les seves històries. A la plaça, es va escenificar una lluita amb espases, el Xarlatà, el Quixot i en Sancho, el ball de Rocaguinarda, el comiat del Perot i la Mercè i el castell de focs. Els nens i nenes de la classe hi vam tenir una participació molt activa. El pare de l’Arnau era el Perot i la mare, la leprosa; el pare del Roc era la mà dreta del Perot i la mare, una dona pobra; la Mariona i la seva germana representaven gent del poble i a la tarda ballaven, la mare s’encarregava de l’organització i el seu germà era un bandoler; el Roger hi tenia el tiet i la cosina que també actuaven; un cosí de la Mireia feia de bandoler; el Dani era taverner, la seva germana tocava el tambor i la mare ajudava en l’organització; el tiet de la Irina era el barber; l’Aitana va ballar i el seu pare feia d’enterramorts. Els que no actuàvem ho vam anar a veure, i tots ens ho vam passar molt bé!

Bústia

La castanyada Tots els nens i nenes de l’escola Vall del Ges de Torelló vam celebrar la castanyada, el dimecres dia 31 d’octubre. Els de 3r i 4t vam preparar un conte sobre la castanyera per a tota l’escola. Al matí vam assajar el conte Les castanyes amb banyes, que vam llegir a la tarda, vam pintar una castanyera, ens va venir a visitar la Maria Castanyera i vam fer una fitxa sobre l’origen de la castanyada. A la tarda els de cicle mitjà vam fer grups i ens vam repartir per classes. Amb els de P3, P4 i P5 vam fer uns daus del conte Les castanyes amb banyes, els de cicle inicial van pintar els dibuixos del conte i els de cicle superior van fer passatemps amb paraules del conte. Quan vam acabar vam anar al pavelló a llegir el conte Les castanyes amb banyes i a la pista a menjar castanyes molt ben torrades pels pares. 3r de Primària de l’escola Vall del Ges torelló

La castanyada al Sagrat Cor de Vic

Anar al web

per processar tots els nivells d’informació a què tindran accés cada vegada més. El repte de la societat en general, també de la classe política, és donar-los eines per conviure en un entorn mediatitzat i fer un ús adequat dels mitjans. Per tots aquests motius considero molt interessant aquest projecte d’un diari adreçat a alumnes de Primària amb el qual es pretén fomentar la lectura de premsa entre els més petits, a la vegada que els permetrà iniciar-se en la redacció d’articles i que es converteixin en petits periodistes. Així mateix, podran compartir coneixements i experiències amb nois i noies d’altres centres educatius. El foment de la lectura i del coneixement ha de ser un objectiu primordial de totes les administracions i des del Consell Comarcal d’Osona volem col·laborar en la mesura del possible a difondre valors fonamentals pel creixement intel·lectual dels infants d’avui, el nostre futur. Endavant!

Vull donar la benvinguda a EL 9 + PETIT, projecte innovador adreçat a les escoles de Primària de la nostra comarca i en el qual el Consell Comarcal d’Osona col·labora molt gusto-

El dia 31 d’octubre vam celebrar la castanyada a l’escola. Cada curs de Primària va preparar diferents activitats: maquillatge, tres en ratlla, un circuit, un trencaclosques, un memory i un joc de punteria. Cada un de nosaltres va retallar i pintar una castanya uns dies abans, i el dia de la festa ens la vam

Alumnes de CS del col·legi Sagrat Cor Vic

La Fira d’Olost El primer diumenge de novembre a Olost es va celebrar la Fira de Perot Rocaguinarda, ambientada

Divendres, 30 de novembre de 2012

Classe de CM de l’escola Terra Nostra Olost


El programa Desendolla’t elabora un conte i una maleta pedagògica

El 2015, en la seva tercera edició, Desendolla’t ja havia arribat a més de 30 escoles públiques i havia rebut diversos premis i reconeixements. Aquesta publicació estava pensada per fomentar la lectura de premsa, així com per donar peu als infants a iniciarse en la redacció d’articles. Per això el petit diari incloïa entreteniments i recomanacions, un concurs de dibuix, cartes al director i una pàgina on cada mes els nens i nenes responien a una pregunta diferent.

El Servei d’Educació i El 9 Nou van publicar aquestes pàgines adreçades a infants de 8 a 12 anys

97 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

El material didàctic està pensat per treballar l’estalvi energètic a l’aula

El programa comarcal Desendolla’t, pioner a Catalunya, es va impulsar l’any 2013 amb l’objectiu de promoure l’estalvi energètic i millorar l’eficiència energètica dels centres d’ensenyament d’infantil i primària de la comarca d’Osona. Desplegat de manera conjunta per l’Agència Local de l’Energia (ALEO) i el Servei d’Educació del Consell Comarcal, en la seva primera edició van participar en el projecte 20 centres educatius, que van obtenir un estalvi energètic del 28%, un estalvi econòmic superior als 150.000 euros i una reducció de CO2 de 306,7 tones en només un curs.

EDUCACIÓ

El programa Desendolla’t d’estalvi energètic als centres educatius, en el seu vessant relacionat amb el servei d’ensenyament, va elaborar un conjunt d’eines didàctiques pensades perquè el professorat pugui treballar l’estalvi energètic a l’aula que es van posar en marxa l’any 2014. D’una banda es va editar un conte, i de l’altra es va preparar una maleta pedagògica. Educar els infants pot produir un efecte multiplicador: s’incideix en els seus hàbits de consum i, alhora, els aprenentatges adquirits a l’escola es transfereixen a l’àmbit familiar.


ESPORTS

La Copa d’Osona de Trial arriba a la 16a edició El 8 de febrer de 2015 es va donar el tret de sortida a la setzena edició de la Copa d’Osona de Trial, que enguany es disputa a Tona, les Masies de Roda i Roda de Ter, Folgueroles, Taradell i Calldetenes. Les edicions de la Copa d’Osona de Trial se celebren anualment entre els mesos de febrer i juny amb un total de cinc o sis proves que es corren a diferents municipis de la comarca. La competició, organitzada per Trialsport, té el suport del Consell Comarcal d’Osona i és una de les mostres del vincle existent entre la institució i les entitats esportives vinculades al món del motor, de gran tradició a la comarca. La Copa d’Osona és un dels circuits catalans de proves de trial de la federació catalana i presenta una competició dividida en categories i nivells per fer que la participació sigui més assequible i es pugui així fomentar la pràctica de l’esport, promocionar l’esport de base, contribuir al desenvolupament de l’esport femení, buscar l’entreteniment per sobre del resultat esportiu i ajudar al desenvolupament integral de les persones que practiquen esports.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

98

Esport i feina, un projecte pilot vincula l’esport i l’ocupació L’esport en l’àmbit local i comarcal ofereix oportunitats d’activitat econòmica i ocupació segons el projecte pilot Esport i feina, presentat a Manlleu el 5 de maig de 2014. L’acte va anar a càrrec del Consell Comarcal d’Osona i de l’Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu i va mostrar com es poden generar complicitats entre els agents que intervenen en l’organització d’esdeveniments esportius o estades esportives i els sectors de l’hostaleria, la restauració, el guiatge, o els promotors d’una oferta d’activitats complementàries. El projecte, impulsat i liderat per la Diputació de Barcelona, té el suport del treball transversal de Promoció Econòmica i Esports des del 2012 i es desenvolupa amb els ajuntaments en una proposta que té per objectiu buscar experiències que augmentin l’activitat econòmica i l’ocupació mitjançant l’esport local.

Esport i feina també continua vinculant formació i ocupació en matèria de salvament i socorrisme per al servei a les piscines de la comarca en temporada d’estiu. La constitució d’unes taules de treball entre els agents per a la preparació dels actes i per a la valoració dels resultats obtinguts va ser una mesura molt ben valorada i tinguda en compte per altres projectes similars. Durant la presentació del projecte es va fer palès que l’aprofitament econòmic en l’àmbit esportiu requereix la planificació i difusió del calendari, a més d’una selecció acurada d’esdeveniments i accions, una organització i comunicació eficients i una mesura i avaluació de l’impacte generat. La primera fase del treball va demostrar que per cada euro invertit es van generar, com a mínim, 2,65 euros al territori, amb un increment de les hores contractades.

El projecte demostra que l’esport pot generar oportunitats laborals i econòmiques a Osona

El projecte Entorn actiu fomenta l’activitat física entre la ciutadania En el transcurs d’aquesta legislatura el Servei d’Esports del Consell Comarcal d’Osona va desenvolupar el projecte Entorn actiu, que fomenta l’activitat física entre la ciutadania. El projecte es va tirar endavant amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de l’Agència de Salut Pública d’Osona i dels ajuntaments de Vic, Manlleu i Torelló. La direcció tècnica va anar a càrrec de la Universitat de Vic, que va fer un treball de diagnòstic i un pla d’acció per tal de millorar la “caminabilitat” de tres camins proposats pels municipis. La concreció del projecte va finalitzar amb l’elaboració d’una marca i d’una campanya de sensibilització que, amb l’eslògan “Fes-ne 10.000”, fa referència a la necessitat que les persones adoptin l’hàbit saludable de fer 10.000 passos diaris.


ESPORTS

ESPORTS: nombre de subvencions atorgades Període 2011-2014 Entitats Ajuntaments

35 13 22 2011

30

28

9

6

21

22

2012

2013

31 6 25 2014

LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

99


JOVENTUT

Tècnics de joventut compartits entre ajuntaments

Manlleu acull un curs de socorrisme aquàtic

Amb l’objectiu de potenciar polítiques locals i serveis de joventut mancomunats, el president del Consell Comarcal, Joan Roca, va signar el 28 de novembre de 2012 dos convenis territorials amb els alcaldes dels municipis implicats en la proposta de compartir tècnics. Per una banda, el primer conveni entre l’ens comarcal i els ajuntaments va ser el d’Osona Centre per oferir aquest servei a Tavèrnoles, Les Masies de Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes, Sant Pere de Torelló i Sant Julià de Vilatorta. Per l’altra, es va signar l’acord amb la zona d’Orís i Bisaura, per compartir personal entre Vidrà, Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Sora i Orís.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

100

La proposta de compartir tècnics era una acció prevista en el Pla Comarcal de Joventut 20092012

La proposta de compartir tècnics era una acció prevista en el Pla Comarcal de Joventut 2009-2012 que va tenir el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i que es va activar per donar resposta a les necessitats d’alguns ajuntaments d’Osona de comptar amb un professional de joventut per implementar els seus programes i serveis adreçats al col·lectiu jove.

Les instal·lacions de les piscines municipals de Manlleu van ser l’espai escollit per al curs de socorrisme aquàtic organitzat pel Consell Comarcal d’Osona amb la col·laboració econòmica del Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona i la direcció pedagògica de Creu Roja. El curs va començar el 17 de febrer de 2012 i va finalitzar l’11 de maig. Hi van participar 30 joves d’entre 16 i 29 anys, dels quals un 90% van superar la formació del mòdul principal del curs, corresponent als primers auxilis i al salvament aquàtic. La formació es va ampliar amb el mòdul de rescat de platja, celebrat setmanes després a Mataró i Vilanova i la Geltrú. El programa de formació mancomunat entre el Consell Comarcal i els ajuntaments d’Osona dóna resposta a la necessitat manifesta a l’hora de contractar personal titulat en matèria de salvament aquàtic, tal com obliga la legislació vigent, segons el Decret 165/2001, de 12 de juny, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicades a piscines d’ús públic. D’aquesta manera s’ofereix als ajuntaments la possibilitat de donar formació al jovent del seu municipi. El curs de socorrisme aquàtic pretenia oferir també suport per reduir l’atur juvenil, fet pel qual els participants van passar a formar part d’una borsa de treball que es difon entre els ajuntaments de la comarca i a d’altres entitats públiques i privades per tal de promoure la inserció laboral. En l’edició anterior, l’índex d’inserció va arribar a un 75% dels joves que havien fet el curs. Hi han participat joves de 16 municipis: Balenyà, Calldetenes, Centelles, Manlleu, Gurb, Montesquiu, Muntanyola, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Martí de Centelles, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eugènia de Berga, Torelló i Vic.


Es constitueix el Consell Assessor en matèria de Joventut

Reactivació de l’òrgan assessor en drogodependències

L’acte va comptar amb la presència del director general de Joventut, Antoni Reig

L’acte de constitució del Consell Assessor va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal i va comptar amb la presència del director general de Joventut, Antoni Reig, i del president del Consell Comarcal, Joan Roca.

El 6 de març de 2014 es va reactivar el Consell Assessor en matèria de les drogodependències, òrgan que té la funció d’interpretar les dades aportades per l’Observatori de Drogues i pels diferents agents socials implicats, prendre les decisions necessàries en l’àmbit de la prevenció i ajudar a implementar les estratègies consensuades en el marc del consell. La voluntat final del consell és endegar polítiques de drogues a Osona més eficients i més coordinades. L’òrgan integra representants polítics dels municipis que disposen d’un pla, un programa o accions específiques encaminades a prevenir el consum de drogues i els riscos derivats d’aquest consum. Al Consell Assessor també hi estan representats el Consorci Hospitalari de Vic, Osona Salut Mental, la Creu Roja d’Osona, els cossos policials de Mossos d’Esquadra i de les policies locals d’Osona, així com també responsables de l’àrea bàsica de salut assistencial i de serveis socials, representants de l’àmbit educatiu i universitari, de l’àmbit de la joventut, de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de la Direcció General de Joventut i, finalment, de la Diputació de Barcelona. A l’acte també es van presentar els resultats i conclusions de l’informe de l’Observatori de Drogues d’Osona en relació amb l’activitat del període 2011-2012, a més de dades de tot Catalunya aportades per l’informe ESTUDES 2012-2013 i pel darrer informe d’anàlisi de substàncies d’Energy Control amb mostres de Catalunya de l’any 2013.

101 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

En la seva posada en marxa també es van definir les pautes de funcionament del Consell Assessor, que celebra reunions tres o quatre vegades l’any i està format per vuit representants del Consell Comarcal d’Osona, un càrrec electe de cadascun dels ajuntaments de la comarca amb pla local i/o mancomunat de joventut, recursos humans i punt jove, dos representants tècnics escollits per la comissió tècnica municipal d’Osona i un representant tècnic del Consell Comarcal.

JOVENTUT

El Consell Assessor en matèria de Joventut d’Osona es va constituir el 17 de setembre de 2013 amb l’objectiu de ser un punt de trobada polític i tècnic que permeti planificar, fer el seguiment i avaluar tots aquells projectes comuns que afecten el conjunt de joves de la comarca. El conseller comarcal Jordi Casals va insistir, en l’acte de constitució, en la transversalitat de les actuacions orientades als joves.


L’Oficina Jove organitza una extensa oferta de tallers sobre feina i salut L’Oficina Jove d’Osona ha dut a terme, al llarg de cada curs escolar, una extensa oferta de tallers formatius a l’entorn de dos aspectes cabdals en el desenvolupament vital dels adolescents i joves: la feina i la salut.

El vídeo “Els delegats responen” dóna a conèixer la feina dels representants dels alumnes

Els tallers són un dels elements més visibles de la tasca que ha desenvolupat l’Oficina Jove al llarg d’aquesta legislatura. El seu servei d’atenció, informació i orientació arriba a un segment d’edat, el juvenil, cada vegada més ampli.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

102

En la memòria de 2013, per exemple, el servei d’informació havia fet 10.314 consultes, sobretot relacionades amb ensenyament, feina, carnets, activitats i venda d’entrades. El servei d’orientació i assessorament laboral va atendre 1.872 joves. Pel que fa a les consultes de salut (drogues, sexualitat, hàbits alimentaris...), 1.951 joves van participar als tallers preventius, com els de consum de tabac i cànnabis, coordinats pel programa DRAC i l’Observatori de Drogues d’Osona.

El servei d’atenció i orientació arriba al segment d’edat juvenil, cada cop més ampli

Conscient que la participació activa del jovent en el món estudiantil és clau per a la seva formació integral i per a l’educació en valors, el Consell Comarcal d’Osona ha donat suport any rere any a les trobades i a les diferents accions impulsades per la comissió de delegats i delegades d’Osona.

El Consell Comarcal va patrocinar aquest recurs pedagògic

Una de les accions més destacades va ser, el juny del 2014, l’edició d’un vídeo concebut com un recurs pedagògic per explicar i prestigiar la figura del delegat, així com per explicar experiències (bones pràctiques) de participació i dinamització en centres educatius de la comarca. El vídeo va comptar amb la participació del periodista Roger de Gràcia i va estar promogut pels serveis de joventut d’Osona (CTMO) amb el patrocini del Consell Comarcal d’Osona.

Veure vídeo


El Consell Comarcal d’Osona, conjuntament amb les regidories de joventut dels ajuntaments de la comarca i altres ens, va organitzar la primera edició de Càpsula, unes jornades d’orientació acadèmica i professional que van tenir lloc a l’edifici El Sucre de Vic els dies 4 i 5 de març de 2015.

El Consell Comarcal d’Osona va organitzar l’estiu del 2014 la 18a edició de les estades d’idiomes destinades a joves d’entre 10 i 16 anys. 38 joves (27 nois i 11 noies) van participar en la proposta amb una estada a Oliola, a la comarca de la Noguera. Els participants van ser osonencs de les poblacions de Centelles, Gurb, les Masies de Voltregà, Manlleu, l’Esquirol, Torelló, Tona i Vic.

El projecte va sorgir de la necessitat de donar a conèixer els recursos de formació existents a la comarca d’Osona després de l’educació secundària obligatòria. La finalització d’aquests estudis implica per als joves estudiants prendre la primera decisió important que afectarà el seu futur. Les jornades van dividir-se en sessions de matí, amb xerrades informatives adreçades a alumnes de quart d’ESO sobre les diferents modalitats de batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà (CFGM), i de tarda, amb xerrades sobre diferents temes d’orientació acadèmica i professional, destinades tant als joves com a les seves famílies i a d’altres agents socioeducatius.

Les jornades s’adrecen a estudiants de quart d’ESO, a les seves famílies i a agents socioeducatius

La imatge de Càpsula va ser obra d’Eduard Padrós, alumne de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic i guanyador del concurs, proposat per l’organització i el mateix centre, per tal d’elaborar la marca de les jornades.

L’anglès és l’única llengua de comunicació durant els dies de l’estada, amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa i, al mateix temps, promoure valors com el civisme, la convivència i el respecte entre els participants. Les estades compaginen l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua amb activitats de lleure i joc lúdic. Totes les activitats planificades tenen una coordinació pedagògica que assegura la integració dels coneixements. El programa respon així a les necessitats manifestades pels ajuntaments d’Osona en el sentit de facilitar una oferta comarcal formativa i educativa en les competències de llengua estrangera.

Evolució nombre de participants en estades d’idiomes

69

Període 2011-2014

46

39 27

2011

2012

2013

2014

JOVENTUT

Les estades d’idiomes arriben a la majoria d’edat: 18 edicions

103 LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

Primera edició de Càpsula, unes jornades d’orientació acadèmica i professional


El servei de Busnit transporta joves pel Carnaval de Torelló

Reunions de la comissió de tècnics municipals de Joventut d’Osona

El Busnit és un programa consolidat, mancomunat entre el Consell Comarcal i els ajuntaments d’Osona, que ofereix un servei d’autobús nocturn a joves dels municipis que per motius d’oci i lleure s’han de desplaçar a poblacions veïnes. L’objectiu del programa és donar resposta al problema de mobilitat que presenta el col·lectiu jove i, alhora, reduir la sinistralitat a la carretera.

El servei de Joventut del Consell Comarcal d’Osona ha coordinat les reunions de la comissió de tècnics municipals de Joventut, que es reuneix com a mínim cinc vegades a l’any. El seu objectiu és impulsar el desenvolupament i el seguiment de les accions que es duen a terme en el marc del Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal de Joventut (PIECJ).

El Carnaval de Torelló és la cita comarcal per excel·lència en què el Busnit es posa en funcionament. En l’edició 2015, la matinada del 15 de febrer un total de 540 joves de 31 municipis van utilitzar el servei per tornar a casa, tal com s’ha estat fent els darrers 12 anys.

Aquest protocol, que la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya està desenvolupant amb els consells comarcals, implica definir, desplegar i avaluar les polítiques de joventut a la comarca sumant esforços per assolir objectius compartits.

L’edat d’utilització del servei se situa entre els 18 i els 29 anys. Un 63,70% dels usuaris són persones de majoria d’edat que, per tant, poden disposar de vehicle propi però que opten per utilitzar l’autobús, un mitjà còmode i segur. Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

104

En edicions anteriors el Busnit també ha comptat amb xifres rellevants d’inscrits al servei. L’any 2012 el van fer servir, la nit del Carnaval de Torelló, més de 770 joves.

L’any 2015 han fet servir el servei un total de 540 joves

La comissió es reuneix cinc vegades l’any per fer seguiment de les accions del protocol comarcal de joventut

Evolució nombre d’usuaris del BUSNIT Període 2011-2015

726

770 483

2011

2012

2013

415

2014

540

2015


JOVENTUT

El Raid dels Ausetans promou valors com la cohesió social, la integració, el treball en equip i el respecte pel medi ambient.

El Raid dels Ausetans fomenta l’oci saludable entre els joves El Servei de Joventut del Consell Comarcal d’Osona i l’empresa Anigami Experiències han organitzat cada primavera el Raid dels Ausetans, un conjunt d’activitats en forma de proves puntuables destinades a joves d’entre 13 i 29 anys que s’impulsa en col·laboració amb tots els municipis osonencs que es volen sumar al projecte. L’any 2014 van ser 25 els municipis amb grups de joves que van participar al Raid. El Raid dels Ausetans es va celebrar per primera vegada l’any 2006, amb l’objectiu de promoure valors com la cohesió social, la integració i el respecte pel medi ambient entre d’altres. Al mateix temps ofereix als joves una alternativa

d’oci saludable que fomenta el contacte entre persones de diferents municipis.

L’any 2014 hi van participar grups de joves de 25 municipis diferents

En la definició de la seva estructura i tipologia de proves, el Raid dels Ausetans s’adapta a les realitats de tots els joves i municipis que hi prenen part, tant pel que fa als espais i recursos de cada municipi com a les inquietuds, necessitats i problemàtiques detectades entre els col·lectius joves en cada cas. En aquest projecte, l’essencial és l’empremta que s’emporten els participants, les vivències que els han d’ajudar a descobrir i conèixer realitats properes i a desenvolupar-se millor en l’entorn on viuen.

Veure vídeo

LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

105


SERVEI CATALÀ

El Consorci de Normalització Lingüística d’Osona va engegar el mes d’octubre del 2014 un curs de català destinat a les comunicacions en l’àmbit administratiu, seguint així amb la programació habitual de formació en llengua catalana per al personal de les administracions locals. El curs es va organitzar en tres mòduls: el primer del 10 d’octubre al 12 de desembre, amb sessions els divendres de 8 a 10 del matí; el segon que es va cursar entre el 13 de febrer i el 8 de maig, i finalment, l’últim, amb previsió de dur-se a terme durant el primer trimestre del curs acadèmic 2015-2016.

Tota la sèrie de Bocins de Llengua es va difondre de manera periòdica entre els treballadors del Consell Comarcal via correu electrònic i a través de la intranet de comunicació. La informació, a més, es pot consultar a través d’internet. La gran majoria de les paraules i de les qüestions de què tractaven els Bocins eren fruit de l’observació d’usos inadequats que es detecten al CNL quan es revisen documents que els usuaris envien al servei d’assessorament. La seva finalitat era afavorir l’autonomia lingüística de les persones i, per això, cada Bocí estava concebut, també, com a recurs lingüístic que es podia descarregar i guardar com a fitxa de consulta.

El CNL va crear unes píndoles d’informació pràctica sobre aspectes lingüístics conflictius

Les persones interessades a assistir al curs s’hi van poder inscriure fins al 26 de setembre adreçant-se al Servei Comarcal de Català presencialment o a través de telèfon o correu electrònic.

8

0 2011

2012

2013

2014

Bocins de Llengua per a fomentar l’autonomia lingüística El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) col·labora amb el Consell Comarcal per estendre el coneixement de la llengua catalana, fomentar-ne l’ús normalitzat i afavorir la cohesió en el territori. Una de les accions fruit d’aquesta col·laboració en la legislatura 2011-2014 va ser la difusió entre els treballadors del Consell Comarcal dels Bocins de Llengua, unes píndoles d’informacions pràctiques d’aspectes lingüístics que acostumen a ser conflictius i que sovint generen dubtes.

19

5

8

El Consorci per a la Normalització Lingüística i el Centre de Normalització Lingüística d’Osona (CNL d’Osona), amb qui el Consell Comarcal té un estret conveni de col·laboració, van celebrar el seu 25è aniversari el desembre del 2014. L’efemèride es va commemorar el 4 de desembre amb un acte oficial a El Sucre en què es va retre homenatge a les associacions, entitats i persones que durant el franquisme i els primers anys de la democràcia van treballar per la llengua i la cultura. L’acte va incloure la conferència “La llengua i la cultura catalanes a Osona (1937-2014). De la resistència a la normalització”, a càrrec de Montse Caralt i Mariona Casas. Abans, però, el 22 de novembre va tenir lloc la representació de l’obra de creació col·lectiva “El joc de l’amor” a càrrec d’alumnes dels cursos de català per a adults i dels participants en el programa Voluntariat per la Llengua.

La seu del Consell Comarcal va acollir l’acte oficial de l’aniversari

600

20

15

25 anys de Consorci per a la Normalització Lingüística

861

Període 2011-2014

673

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

106

Nombre d’alumnes cursos de llenguatge administratiu

603

S’organitza un curs de català en comunicacions administratives


L’acte de celebració del 25è aniversari del Consorci per a la Normalització Lingüística va tenir lloc a l’edifici El Sucre el 4 de desembre de 2014.

20 8

0 2011

2012

2013

SERVEI CATALÀ

15

2014

Cursos nivell D (distància) Nombre d’alumnes

Servei de revisió ortogràfica (ajuntaments) Nombre de pàgines corregides

Període 2011-2014

Període 2011-2014

LES PERSONES Memòria 2011-2015 SERVEI Consell A Comarcal d’Osona

107

2013

2014

603

2012

600

2011

5

861

0

8

673

19

2011

2012

2013

2014


VICEPRESIDÈNCIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

108

VICEPRESIDENT 3r

Comunicacions i Noves tecnologies

MIQUEL ARISA COMA

CARLES BANÚS PUIGIVILA

Promoció econòmica M. MILAGROS MARTÍNEZ ADAN


Ha arribat l’hora de fer balanç d’aquest mandat al si del Consell Comarcal en què es va plantejar, penso que amb molt bon criteri, que hi hagués una àmplia base de suport polític per tirar endavant tots aquests projectes i serveis que afecten a la nostra comarca i que sobrepassen l’activitat estrictament municipal. Aquest mandat ha estat caracteritzat per haver d’adaptar-nos a una situació econòmica molt adversa que hem patit i patim el conjunt de la ciutadania, però també, com no pot ser d’una altra manera, les institucions i especialment una institució com la nostra, perquè depèn exclusivament de subvencions d’altres ens o de prestacions de serveis als ajuntaments. Penso, amb tota sinceritat, que ho vam afrontar amb valentia, cosa que ens ha permès adaptar la realitat del consell a les necessitats que en aquell moment demanàvem els municipis i la ciutadania. En els àmbits de Promoció Econòmica, d’Habitatge i de Turisme hem estat capaços de donar-li la volta i establir programes que han intentat donar solucions, dins de les nostres possibilitats, a les persones a través dels respectius ajuntaments.

Però també amb les noves tecnologies, posant a disposició dels ajuntaments una sala dotada per fer reunions a distància i evitar desplaçaments, així com tants i tants d’altres serveis que no deixen de ser una continuïtat d’un mandat a l’altre, ja que honestament, hem de reconèixer que totes les persones que hem estat al servei de la comarca ho hem fet amb vocació de donar resposta a tots aquells aspectes que signifiquen una millora de la qualitat de vida dels seus habitants. No cal dir que en aquests quatre anys una de les preocupacions principals de la ciutadania ha estat la manca de perspectives de treball i la precarietat laboral. Ara sembla que comença una nova etapa de creixement que d’una manera lògica hauria d’anar cap a una millora de la qualitat del treball, però estem encara en un moment difícil i per això des del Consell intentem donar solucions a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, coordinats amb els ajuntaments, amb programes específics per donar formació i treball a joves, persones en atur de llarga durada i majors de 45 anys. Tot això ha estat possible gràcies a la coordinació de tots els municipis, especialment des de les àrees de Promoció Econòmica, conjuntament amb sectors empresarials i la Universitat de Vic. Aquesta és una tasca que entre tots hem portat a terme i deixem les bases perquè pugui continuar en els propers mandats.

Miquel Arisa Coma Vicepresident 3r. Àrea de Promoció Econòmica, Comunicacions i Noves Tecnologies

109 PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Un ens de segon grau com és el Consell Comarcal ha de ser i és, en el nostre cas, un òrgan d’absolut suport als municipis per tal que puguin tirar endavant tots aquells projectes que per si sols no es podrien desenvolupar, i la gran virtut del Consell, des de la seva fundació, ha estat la capacitat de plantejar els projectes per solucionar els problemes reals dels municipis des d’una òptica comarcal, com la recollida de residus, passant per l’abocador, a través del Consorci de Residus, que ha anat fent aquelles inversions que ens ha permès donar un servei excel·lent en l’àmbit i la gestió dels residus.


COMUNICACIÓ

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

110

Elaboració del pla de comunicació de la legislatura

En marxa una intranet de comunicació interna del Consell Comarcal

La primera meitat de l’any 2012 el Consell Comarcal d’Osona va fer una extensa auditoria amb l’objectiu de detectar i analitzar les oportunitats de millora de l’ens públic en matèria de comunicació, tant interna com externa. L’auditoria va culminar amb la confecció d’un pla de comunicació coherent amb les necessitats detectades en el transcurs de l’estudi, les accions definides del qual es van anar executant de manera ordenada en el transcurs de tota la legislatura.

L’octubre del 2012 el Consell Comarcal va estrenar la seva intranet, una eina de comunicació interna que aglutina en un sol espai tot tipus d’informacions, continguts i recursos útils en el dia a dia laboral de tots els treballadors de l’ens. El seu objectiu era donar resposta a una de les necessitats detectades en l’auditoria de comunicació: millorar i facilitar la comunicació interna ascendent, descendent i transversal del Consell Comarcal.

El pla de comunicació es va confeccionar, entre d’altres recursos, a partir d’unes enquestes que van tenir la possibilitat de respondre tots els treballadors de l’ens i tots els consellers comarcals i en una sèrie d’entrevistes personals. L’anàlisi arribava a la conclusió que calia treballar en dues línies diferenciades.

La intranet és accessible des del navegador de tots els ordinadors del Consell Comarcal. Diàriament s’hi publiquen tot tipus d’informacions d’interès per als treballadors: notícies, comunicacions internes, propostes formatives, agenda, ordre del dia de les sessions, etc. Però més enllà d’un portal de novetats, és una porta d’accés a determinades informacions o a la realització de tràmits. Per això aglutina altres recursos com normatives, calendaris laborals, directoris, etc.

Per una banda, la comunicació externa es va plantejar com una prioritat, i es va adreçar als ajuntaments i a la ciutadania amb l’objectiu de canviar la percepció que uns i altres podien tenir del Consell. Per una altra banda, la comunicació interna es va adreçar las treballadors de l’ens d’acord amb les necessitats detectades a les entrevistes i enquestes. Les accions dutes a terme en aquest sentit pretenien optimitzar recursos i aprofitar talents, fomentar la pertinença a l’ens i reforçar els canals de comunicació interns, tan descendents i ascendents com transversals.

El pla d’acció derivat del pla definia dues línies d’acció clares: la comunicació interna i l’externa

El maig del 2012, un cop finalitzada l’auditoria, el pla de comunicació es va presentar a tots els treballadors en un acte intern on es van exposar també les grans accions de comunicació que s’han dut a terme posteriorment. Entre d’altres, destaquen la creació d’una intranet de comunicació i d’una nova pàgina web, la potenciació de xarxes de comunicació com Twitter i YouTube i la creació de nous canals 2.0 o l’enviament de butlletins d’informació als ajuntaments.

Amb el pas dels mesos, la intranet ha anat creixent i ha anat incorporant nous apartats que responen a les necessitats internes detectades, però també a les inquietuds dels treballadors.

Aquesta eina de comunicació interna s’actualitza diàriament amb informacions d’interès intern


Unificació de la imatge corporativa del Consell Comarcal En el transcurs d’aquesta legislatura es va desplegar un projecte de gran envergadura per unificar la imatge corporativa del Consell Comarcal i donar coherència a tots els materials, en paper o digitals, editats en endavant. El novembre del 2013 es va unificar la imatge gràfica de l’ens, que es va concretar en el manual d’aplicació de la marca. Aquest document defineix de manera clara els criteris d’ús del logotip, tant en la seva versió principal com secundària, així com els colors i les tipografies corporatives.

COMUNICACIÓ

El manual d’aplicació de la marca també preveu determinades aplicacions, com el paper de carta o els targetons corporatius. L’elaboració d’aquest document de referència va servir per complementar el manual d’estil, també desenvolupat aquesta legislatura, que actua com a guia de referència i com a marc formal per a l’elaboració amb la màxima estandarització i coherència de tot tipus de documents administratius.

El manual d’aplicació de la marca dicta els criteris d’utilització del logotip, els colors o les tipografies

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

111


Les xarxes socials, una prioritat La potenciació de les xarxes socials i de noves eines de comunicació 2.0. ha estat una de les prioritats de la legislatura en matèria de comunicació. La posada en marxa de noves xarxes i la recuperació, l’actualització i la potenciació d’algunes de les ja existents ha dotat el Consell d’eines de comunicació més directes, immediates i properes a la ciutadania. Twitter s’ha potenciat com la principal xarxa social de comunicació del Consell Comarcal. El seu perfil ja compta amb prop de 1.200 seguidors i té una activitat pràcticament diària. S’utilitza per difondre notícies, convocatòries i tot tipus d’informació sobre l’ens i, alhora, per relacionar-se de manera directa amb altres institucions i persones.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

112

D’altra banda, i coincidint amb l’edició del vídeo “25 anys, 25 maneres d’acompanyarte” en el marc del 25è aniversari del Consell Comarcal, es va posar a punt el canal de YouTube del Consell Comarcal, que s’ha potenciat cada vegada més a partir de llavors. Per últim, s’han creat noves eines virtuals: un canal d’Issuu per compartir en línia catàlegs o fulletons i un de Slideshare per a presentacions en són alguns exemples.

El Twitter del Consell Comarcal ja compta amb prop de 1.200 seguidors

Calendari 2014 amb els valors del Consell Comarcal Coincidint amb la celebració dels 25 anys de constitució del Consell Comarcal d’Osona, el novembre del 2013 es va elaborar un calendari de sobretaula del 2014, que es va repartir entre els assistents a l’acte commemoratiu i, posteriorment, va ser un dels detalls de felicitació de Nadal de la institució. El calendari partia de l’eslògan “12 valors, 12 actituds” i adjudicava a cada mes de l’any un valor que explicava com el Consell Comarcal entén la seva filosofia de treball de cara als usuaris. Cada valor estava acompanyat d’una imatge sobre un moment de l’activitat del dia a dia de la institució que servia per projectar-lo.

Per a l’any 2015 es va editar un segon calendari amb el hasthag #futurOsona

La bona acollida del calendari va portar el Consell Comarcal a plantejar-ne una segona edició per a l’any 2015. En aquest cas es va apostar per implicar tots els treballadors de l’ens en la seva elaboració: se’ls va demanar que definissin amb adjectius com veien la comarca d’Osona del futur. El llistat de paraules resultant d’aquesta acció es va fer servir per definir cadascuna de les 12 pàgines, sota el paraigua comú del hashtag #futurOsona.


Estrena del nou web corporatiu del Consell Comarcal

Per una banda, el nou disseny aposta per una línia molt neta i clara, que facilita la navegació i la llegibilitat dels continguts. D’altra banda, es va actualitzar i reorganitzar la informació disponible, millorant-ne els aspectes interactius i fent més propers i intuïtius els serveis i tràmits que l’ens ofereix online. En aquest sentit, la nova oficina virtual, de fàcil accés des de la pàgina principal, va ser una de les novetats més destacades del web. També ho van ser un espai d’actualitat molt més visible, amb notícies sobre l’activitat diària del Consell Comarcal d’Osona actualitzades de manera constant, i una presentació dels serveis que ofereix l’ens totalment renovada.

Uns mesos abans de la posada en marxa del nou web també es va estrenar un butlletí de notícies adreçat als consistoris, que s’envia de manera periòdica als alcaldes amb informació d’interès relacionada amb el Consell Comarcal.

Un butlletí de notícies envia informació d’interès als consistoris de manera periòdica

COMUNICACIÓ

Coincidint amb la diada de Sant Jordi de 2014 es va posar en marxa el nou web corporatiu del Consell Comarcal, que va néixer amb l’objectiu d’oferir un millor servei i accés a la informació tant als ciutadans i ciutadanes d’Osona com als 51 ajuntaments que en formen part.

Anar al web

El nou web (www.ccosona.cat) aposta per una línia gràfica neta, que facilita la navegació i llegibilitat, i posa especial èmfasi en apartats com l’actualitat i la nova oficina virtual.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

113


CONSUM

Atenció prioritària als afectats pel cas de les preferents

Bocins de consum amb consells responsables Coincidint amb la posada en marxa de la intranet de comunicació del Consell Comarcal d’Osona, l’Oficina d’Atenció al Consumidor va elaborar una sèrie d’articles amb el títol de “Bocins de consum”. Es tractava d’un conjunt d’orientacions sobre els drets i deures dels consumidors i de consells sobre consum responsable, que es van publicar de manera periòdica a la intranet i que tenien per objectiu donar informació de forma amena als treballadors del Consell Comarcal.

La gestió de les reclamacions derivades del sector financer, concretament les anomenades “preferents” i el deute subordinat, va centrar l’activitat de l’Oficina d’Atenció al Consumidor del Consell Comarcal d’Osona del novembre del 2012 al juliol del 2013.

L’Oficina d’Atenció al Consumidor va atendre 325 casos de persones perjudicades

Publicats amb una periodicitat mensual, els Bocins de consum van tractar temes com la compra responsable de joguines en època nadalenca, els consells a tenir en compte durant els períodes de rebaixes, la contractació de serveis i de viatges en època de vacances o la gestió d’incidències amb companyies de telefonia.

El Consell Comarcal va aprovar en ple una moció conjunta en defensa de les persones que havien estat víctimes del cas de les preferents en la sessió del 27 de juny de 2012. La moció la van presentar els grups d’ERC-AM i ICV-EUiA-EPM i es va aprovar per unanimitat.

L’Oficina d’Atenció al Consumidor publicava articles amb orientacions sobre drets i deures dels consumidors

Resolució de reclamacions Servei de consum

Nombre de denúncies ateses Servei de consum

Nombre de consultes ateses Servei de consum

Període 2011-2014

Període 2011-2014

Període 2011-2014

Tramitades Resoltes favorablament

45

2012

2013

978

2011

2.125

509

2014

11

1.580

2013

759

507

1.110

634

2012

14

984

2011

1.016

722

36

937

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

114

El nombre de sol·licituds presentades a l’oficina comarcal es va situar en 325, mentre que el nombre de sol·licituds d’afectats de la comarca ascendeix a 970. Tot i no disposar dels resultats definitius, la gran majoria de les reclamacions que es van resoldre mitjançant l’arbitratge de consum van ser favorables al consumidor, que va recuperar el 100% del capital.

2014

2011

2012

2013

2014


CONSUM

El nombre de consultes ateses pel Servei de Consum va ascendir fins a 2.125 l’any 2013 arran del cas de les anomenades “preferents”.

L’Oficina d’Atenció al Consumidor del Consell Comarcal ofereix informació i orientació a les persones sobre els seus drets i deures en matèria de consum. Per això, en el transcurs de la legislatura 2011-2015 ha organitzat o col·laborat en diverses accions divulgatives. L’any 2011, del 30 de maig al 17 de juny, l’Escola de Consum de l’Agència Catalana del Consum es va instal·lar a Manlleu. Uns 725 alumnes d’educació primària, secundària i educació especial la van visitar i van participar als tallers que fomenten l’educació en matèria de consum. A més de donar suport a aquesta acció, el servei comarcal va organitzar una jornada de consum dirigida a càrrecs electes, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic, i va publicar articles setmanals al setmanari Osona Comarca i mensuals al portal elter.net. L’any 2012, l’Oficina d’Atenció al Consumidor del Consell Comarcal va organitzar, juntament amb l’Ajuntament de Vic, una xerrada sobre la contractació de productes financers de risc. A més, amb el mateix consistori i amb el suport de la

Diputació, va impulsar una campanya informativa de control dels requisits bàsics en matèria de consum dels establiments comercials a diferents barris de la ciutat de Vic. El 2013 el servei comarcal va començar la secció “Bocins de consum” a la intranet de comunicació del Consell Comarcal, i va enregistrar una entrevista sobre les rebaixes per a la XTVL. El 2014 va aparèixer un article sobre l’oficina i les seves actuacions al bisetmanari El 9 Nou.

L’any 2011 l’Escola de l’Agència Catalana de Consum va fer parada a Manlleu

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Accions d’informació i divulgació a la ciutadania en matèria de consum

115


HABITATGE

Programes i línies d’ajuts a l’habitatge

L’Agència de l’Habitatge i la comarca d’Osona reforcen serveis

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona ha treballat aquesta legislatura, i d’acord amb el desplegament de la Llei del dret a l’habitatge, per informar i assessorar la ciutadania en totes les matèries relacionades amb aquest àmbit. Una de les seves prioritats han estat les línies d’ajuts del pla per al dret a l’habitatge.

El president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, i el secretari d’Habitatge i Millora Urbana i president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Carles Sala, van signar el 16 d’abril de 2014 dos convenis, l’un relatiu al programa de mediació per al lloguer social, i l’altre, en relació amb el funcionament de l’Oficina d’Habitatge d’Osona.

En aquest sentit, s’ha encarregat de desplegar a la comarca els programes i les línies d’ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, actuant com a registre d’entrada de les sol·licituds i acompanyant les persones que les presentaven en la preparació dels requeriments i documentació necessaris.

L’altre conveni fa referència al funcionament de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona. Aquesta oficina va atendre durant l’any 2013 un total de 1.640 sol·licituds presencials, que juntament amb les consultes via telèfon o correu electrònic, el nombre de peticions ateses va arribar a les 3.300.

Prestacions d’urgència especial

2013*

2014

15 77 * es comencen a donar a partir del 2013

Cèdules d’habitabilitat tramitades Oficina d’Habitatge

Contractes de lloguer tramitats Oficina d’Habitatge

Període 2011-2014

Període 2011-2014

L’Oficina d’Habitatge va rebre 3.300 peticions el 2013

Prestacions pel pagament del lloguer Oficina d’Habitatge Període 2011-2014

2012

44

69 36 2013

2014

123

2011

265

2014

85

818

2013

110

961

2012

11 18

952

30

54

Borsa en mediació

2011

75

Borsa

929

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

116

La mateixa oficina també ha gestionat la borsa d’habitatge, un servei de mediació entre propietaris i llogaters, ha informat i assessorat persones en l’adquisició d’habitatges i ha gestionat ajuts com ara la Renda Bàsica d’Emancipació, ajuts al lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial per atendre deutes de lloguer o d’amortització hipotecària o per desnonament.

El conveni signat pel programa de mediació i cessió d’habitatges per al lloguer social va tenir per objectiu impulsar el servei per mitjà de la borsa d’habitatge municipal. Les borses fan de mediadores entre els propietaris i els llogaters, garanteixen el bon ús dels pisos, negocien rendes de lloguer per sota del preu de mercat i cerquen l’habitatge més adequat a la unitat de convivència sol·licitant.

2011

2012

2013

2014


Es posa en marxa el SIDH d’Osona

La borsa d’habitatge estrena un cercador online

El SIDH s’ofereix a Osona des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge i dóna acollida als municipis de la comarca d’Osona excepte Vic i Manlleu que disposen de servei propi. Les famílies que hi són derivades després de comprovar que compleixen tots els requisits són entrevistades per la persona lletrada especialitzada, que fa una proposta de modificació de les condicions del deute. Aquesta proposta és tramesa a Ofideute, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que fa la mediació amb l’entitat financera corresponent. La intermediació és un servei que la Diputació de Barcelona ha posat en marxa amb la col·laboració del Consell Comarcal d’Osona, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Col·legi d’Advocats de Vic. Osona també disposa d’un altre punt del SIDH a Manlleu que atendrà, amb més proximitat, els ciutadans de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló.

El servei de mediació suposa avantatges per a les dues parts implicades en el procés de lloguer: suport en la tramitació i redacció dels contractes, ajuts per pagar els lloguers (segons convocatòria), preus de lloguers raonables, assegurança multirisc i assessorament jurídic en cas de desnonament. Tots els tràmits són gratuïts, tant per a la part arrendadora com per a la part arrendatària.

Anar al web

L’eina permet filtrar els habitatges que formen part de la borsa segons diverses preferències

117 PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

El servei ajuda les famílies a afrontar deutes hipotecaris

El Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) a Osona es va presentar el 20 de gener de 2015 amb objectiu d’augmentar i estendre els punts d’atenció a les famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris, així com establir una acció coordinada i un model i circuit únics de mediació.

El cercador, que es pot trobar al mateix web del Consell Comarcal, permet filtrar i acotar els resultats de la cerca d’acord amb les preferències i necessitats de cada persona: tipus d’habitatge, població, nombre d’habitacions o preu. El resultat de la cerca presenta el llistat ordenat també segons preferències i, de cada habitatge, en mostra la ubicació al mapa, una descripció, fotografies i una fitxa descarregable en format pdf.

HABITATGE

La borsa de mediació de lloguer del Consell Comarcal d’Osona ofereix serveis de mediació entre propietaris i llogaters d’habitatges buits i s’ocupa de la formalització i del seguiment dels tràmits contractuals. Coincidint amb la posada en marxa del nou web del Consell Comarcal, la borsa va estrenar un cercador online dels habitatges de lloguer que estan inscrits a la borsa.


NOVES TECNOLOGIES

Donació d’ordinadors a Càritas de Vic

Els municipis d’Osona en llenguatge de signes L’Agrupació de Sords de Vic i Comarca va elaborar un conjunt de vídeos en què s’explica com dir en llenguatge de signes català el nom de tots els pobles i ciutats d’Osona. La iniciativa tenia l’objectiu de divulgar aquest llenguatge i normalitzar la seva presència i el seu ús en el dia a dia en interaccions amb persones sordes, així com oferir un recurs interessant als ciutadans i als ajuntaments. El Consell Comarcal va incorporar els vídeos de cadascun dels 51 municipis d’Osona al seu web el maig del 2013. Per poderlos visualitzar cal escollir la població desitjada al mapa de la pàgina d’inici o al llistat de municipis, i clicar a l’opció “Vídeo: llenguatge de signes”. Els vídeos també es poden consultar al canal de YouTube del Consell Comarcal.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

118

El Consell Comarcal va fer donació de deu ordinadors a Càritas Arxiprestal de Vic en un acte de lliurament celebrat el febrer del 2013. Els aparells donats es trobaven en perfecte estat i s’havien retirat de les oficines del Consell perquè havien quedat obsolets per a les funcions que s’hi havien de desenvolupar. Els ordinadors lliurats es van destinar a activitats de formació impulsades per Càritas per ser utilitzats pels alumnes. L’acte de lliurament va anar a càrrec del vicepresident primer, Manel Romans, i del conseller de Comunicació i de Noves Tecnologies, Carles Banús. Per part de Càritas Arxiprestal de Vic hi va assistir el seu director, Jaume Saborit.

El Consell ha volgut donar un segon ús, de caràcter social, als PCs

Els vídeos es poden consultar al web del Consell i a YouTube

Consulteu el nostre canal a YouTube


L’ús de les eines TIC a les empreses, el sector tecnològic i les infraestructures són els tres pilars en què el projecte de digitalització de Creacció vol incidir especialment. Els seus objectius passen per impulsar diverses accions d’orientació i de transferència tecnològica, possibilitar marcs de coneixement i disponibilitat de recursos i facilitar l’accés massiu a les xarxes. En aquest sentit, una de les accions dutes a terme va ser l’organització de dues sessions informatives sobre l’e-fact.

Els tres pilars del projecte són l’ús de les TIC, el sector tecnològic i les infraestructures

Formació continuada a la seu del Consell Comarcal Amb l’objectiu de fomentar la formació continuada entre els treballadors del Consell Comarcal, en el transcurs d’aquesta legislatura s’han impulsat diversos cursos que s’han dut a terme a la sala d’informàtica de la seu de l’ens, a l’edifici El Sucre de Vic. Aquestes formacions pretenen millorar el seu coneixement i familiaritzar-los amb les noves eines, normatives o sistemes de treball. Entre els cursos que s’han dut a terme figuren un curs de signatura digital, un de nivell mitjà i de nivell avançat d’Excel o un sobre Google Apps. A més, també s’han dut a terme formacions sobre redacció d’informes tècnics i diversos cursos de català a diferents nivells i sobre el tractament de dades personals.

Les oficines del Consell Comarcal a l’edifici El Sucre disposen, des d’aquesta legislatura, d’una nova sala per a reunions virtuals. Aquest espai està habilitat amb una pantalla de grans dimensions i amb tota la tecnologia necessària que fa possible la realització de trobades de treball a distància. El nou equipament permet millorar l’eficiència i agilitzar els ritmes de treball a totes les persones que integren l’equip polític i professional del Consell Comarcal. La introducció de reunions virtuals a les rutines diàries de treball fa disminuir els costos associats a les reunions presencials i evita desplaçaments, estalviant temps i millorant la productivitat.

El Consell ofereix aquestes instal·lacions a tots els ajuntaments

NOVES TECNOLOGIES

Creacció, l’agència de desenvolupament econòmic i social de la qual forma part el Consell Comarcal d’Osona, ha fet una clara aposta per la digitalització i per això ha impulsat un projecte estratègic en aquest sentit. El president del Consell Comarcal, Joan Roca, com a membre de l’agència d’emprenedoria, ha estat l’encarregat de liderar aquest projecte, que posa un èmfasi especial en tots els aspectes que han de conduir a una digitalització eficient de les organitzacions.

Nova sala per a reunions virtuals

119 PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Joan Roca lidera el projecte de digitalització de Creacció


PROMOCIÓ ECONÒMICA

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

120

Elaboració del catàleg de productes agroalimentaris d’Osona

L’ILOQUID forma en el servei a les persones amb necessitats especials

L’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal va elaborar l’any 2013 un complet catàleg de productes agroalimentaris locals i de qualitat d’Osona. El catàleg incloïa un total de 58 productes, coneguts per la seva qualitat i que, en molts casos, són senyals d’identitat del territori. Tots són elaborats per sistemes tradicionals i a partir de productes autòctons, i van ser seleccionats amb la participació dels productors, elaboradors i artesans de la Xarxa de Productes de la Terra d’Osona.

24 persones de diversos municipis de la comarca d’Osona van iniciar el 14 de setembre de 2011 la seva participació a les accions formatives del projecte ILOQUID, orientat a la inserció laboral en el sector de serveis d’atenció a les persones amb necessitats especials a través del treball en xarxa, la cooperació local i la concertació territorial.

El catàleg, que es pot consultar a internet, es divideix en dues parts: la presentació de cadascun dels productes organitzats per famílies i el directori amb tots els productors que en formen part. Aquest projecte es va poder tirar endavant amb el suport de la Diputació de Barcelona, Xarxa de Productes de la Terra.

El catàleg inclou 58 productes, tots elaborats de manera tradicional i autòctona

El Servei de Promoció Econòmica del Consell Comarcal disposa d’un cens de productors i elaboradors de productes de la terra d’Osona, a partir del qual s’ha elaborat el catàleg. Una de les seves tasques és oferir assessorament a aquestes empreses i organitzar jornades, formació i accions de difusió que puguin ser del seu interès.

Consulteu el catàleg en versió digital

El perfil de les persones beneficiàries de la formació va ser variat: entre 19 i 55 anys, amb experiència al sector o sense i nascuts tant a la comarca com a fora. Les persones havien d’estar inscrites com a demandants d’ocupació al SOC i voler treballar en el sector d’atenció a les persones amb necessitats especials.

Les formacions es van fer durant 9 mesos

Cada participant va pactar un itinerari d’ocupabilitat adaptat a les seves competències i necessitats. Aquests itineraris van incloure la formació especialitzada d’auxiliar de gerontologia i d’atenció personal a discapacitats (370 hores de teoria i 80 hores de pràctiques) i formació complementària com orientació sobre el sector d’atenció a les persones, formació en habilitats personals, tecnologies de la informació, medi ambient, lluita contra l’exclusió social o igualtat d’oportunitats. Les formacions es van fer durant 9 mesos amb 80 hores de pràctiques laborals a empreses i organismes de la comarca. Per dur a terme el projecte ILOQUID es va constituir la iniciativa local d’Ocupació d’Osona, formada per l’agrupació de 12 entitats municipals i formalitzada mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració, on es va designar el Consell Comarcal d’Osona com a entitat interlocutora, representant i responsable de l’execució, gestió global i justificació del projecte. Els serveis d’atenció a les persones amb necessitats especials donen cobertura a persones amb discapacitat i malalties mentals i persones amb dependència, independentment de l’edat que tinguin.


Suma’t fomenta l’ocupació entre persones joves

Ocupació juvenil

Entre els anys 2011 i 2012 un total de 79 joves van participar al programa d’ocupació Suma’t a la comarca d’Osona. Es tractava d’un programa innovador impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que combinava accions d’orientació, formació i adquisició d’experiència professional a empreses. L’objectiu era oferir una formació adequada i l’aprenentatge d’oficis pràctics per, posteriorment, poder obtenir un contracte laboral.

267

A Osona el programa el va implantar el Consell Comarcal d’Osona, en col·laboració i coordinació amb els ajuntaments de Centelles, Manlleu i Vic i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. El SOC va finançar el programa amb subvencions procedents del Fons Social Europeu.

59

dels 267 alumnes havien finalitzat l’ESO (un 22%).

51

han continuat els estudis després del programa (51 de 197 que han acabat el programa).

55

joves inserits al mercat de treball (55 de 197 que són els que avui han acabat el programa).

106

de 197 que han fet el programa han continuat treballant o han entrat al mercat de treball. Això és gairebé un 54%.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El programa Suma’t s’adreçava a joves d’entre 18 i 25 anys en situació d’atur, que no haguessin finalitzat l’educació secundària obligatòria (ESO) i que estiguessin inscrits al servei d’ocupació com a demandants de feina.

Un total de 79 joves van passar pel programa, executat els anys 2011 i 2012

joves hauran participat en el Programa de Foment de l’Ocupació Juvenil (inclosos els que han començat el 2015).

121 PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Un cop finalitzada la formació en competències clau, 53 joves van seguir amb una formació professionalitzadora en diverses especialitats. El 14 de març de 2012 se’ls van atorgar els diplomes del Suma’t en un acte al Consell Comarcal. De tots els participants, 13 van decidir continuar amb els seus estudis i 12 van obtenir un contracte laboral.

Període 2011-2014


188 persones es beneficien del programa Joves per l’Ocupació en el transcurs de tres edicions El programa Joves per l’Ocupació va arrencar a Osona l’any 2013 i fins ara se n’han dut a terme tres edicions. Hereu del Suma’t, es tracta d’un programa del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) creat per incentivar l’ocupació juvenil i per disminuir els índexs d’atur en la franja d’entre 16 i 24 anys. Al llarg de les tres edicions convocades (la 2015 acaba de posar-se en marxa i la 2014 està en procés de tancament) han passat pel programa un total de 188 joves (59 a la primera i segona edicions i 70 a la tercera), i s’han obtingut unes xifres d’ocupació molt satisfactòries: el 2014 prop del 40% van trobar feina i el 30% van reprendre els seus estudis. Joves per l’Ocupació a Osona el duu a terme el Consell Comarcal amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca i de diferents empreses. El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Ministerio de Ocupación y Seguridad Social i el Fons Social Europeu,

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

122

en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya. El programa s’adreça a nois i noies d’entre 16 i 24 anys empadronats a la comarca d’Osona i amb un nivell formatiu màxim d’educació secundària obligatòria. Joves per l’Ocupació ofereix diverses formacions lligades a pràctiques a empreses, que reben una subvenció per tal de contractar els joves que participen al programa. Una trentena d’empreses de la comarca ja hi han participat.

Els índexs d’inserció laboral van rondar el 40% en l’edició del 2014


Els ajuntaments i les institucions locals van ser beneficiaris d’alguns programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per intentar incorporar al món laboral persones amb perfils de difícil inserció. Amb la voluntat de simplificar la tasca administrativa dels consistoris, les convocatòries van incorporar la figura del Consell com a sol·licitant i beneficiari de les subvencions, contractant el personal que després es destina als ajuntaments.

El curs 2013-2014 es va començar a impartir a Osona el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic/a en elaboració de productes alimentaris. El nou cicle es va presentar el 14 de maig de 2013 al Consell Comarcal, quan es va posar de relleu una de les seves característiques principals: el seu sistema dual que compagina els estudis al centre educatiu amb la formació directament a les empreses.

El Consell Comarcal i els ajuntaments van fer la tasca de selecció del personal que havia d’ocupar aquestes places en funció dels llocs atorgats a cada ajuntament i la demanda de llocs de treball del municipi. El seguiment, la coordinació i la justificació de la subvenció la va fer l’administració comarcal. Alguns dels programes d’inserció del SOC en què van participar el Consell Comarcal i els ajuntaments van ser els de col·laboració social, treball i formació adreçada a persones aturades no perceptores de renda mínima, o perceptors de renda mínima d’inserció. En alguns moments en què van coincidir diferents programes simultàniament, el Consell va tenir contractades unes 40 persones per programes del SOC.

Fins a 40 persones van estar contractades simultàniament

Programes de formació gestionats pel Consell Comarcal Nombre de treballadors contractats per períodes de 6 mesos Anys 2013 i 2014

Any 2014:

Any 2014:

14

Any 2013:

12

12

Any 2013:

9

Programa perceptors de la renda mínima d’inserció

Programa treball i formació adreçat a persones aturades no perceptores

El fet que la indústria agroalimentària sigui un dels motors de la comarca va fer apostar per professionalitzar els futurs treballadors i ajudar d’aquesta manera a reduir l’atur. Al mateix temps, es pretén potenciar i dignificar la formació professional. El cicle es va començar a impartir a l’Institut de Vic com a centre titular, en col·laboració amb l’Institut La Plana amb una oferta de 25 places.

El cicle formatiu dual promou la formació a les empreses

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Osona acull la formació professional d’elaboració de productes alimentaris

123 PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

El Consell participa en els programes d’inserció als ens locals


Neix Creacció, l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement de Vic El juny del 2014 es va celebrar el primer Consell General de Creacció, l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement de Vic, que es va constituir com un òrgan de desenvolupament socioeconòmic de la comarca d’Osona. El Consell Comarcal va ser un dels ens impulsors d’aquesta societat mercantil, i en forma part juntament amb la Fundació Universitària Balmes i els ajuntaments de Vic i de Manlleu. La Cambra de Comerç i el Consell Empresarial d’Osona, malgrat no serne socis, formen part del Consell d’Administració.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

124

Creacció té com a missió treballar per la millora de la competitivitat de les empreses, la millora de l’ocupabilitat de les persones i el millor posicionament del territori, amb l’objectiu final de crear-hi ocupació de qualitat.

El Consell Comarcal d’Osona forma part de l’agència, amb seu a la Casa de Convalescència de Vic

Amb vocació supracomarcal, ofereix informació i assessorament a aquelles persones que tenen una idea de negoci de la qual han d’avaluar la viabilitat abans de tirar endavant el projecte. Forma part de la xarxa Catalunya Emprèn i dóna suport a la creació d’empreses i a l’activació de negocis ja existents. Entre les accions que ja ha dut a terme destaquen propostes de formació, la creació d’una eina de monitorització de la situació del territori a través de l’observatori socioeconòmic, la coordinació d’accions i projectes comarcals com el programa Empresa i formació, o el projecte Àgora opinió. A part de les quatre institucions que conformen l’agència, també formen part del seu Consell General els ajuntaments de Centelles i Roda de Ter, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, el Consorci del Lluçanès, la Mancomunitat la Plana, l’Oficina de Promoció Econòmica del Voltreganès i la Xarxa d’Empreses Socioeconòmiques d’Osona i el Ripollès, a més de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els sindicats.

Representants de Creacció viatgen al País Basc

Per tal de conèixer altres realitats en el camp de la promoció econòmica, el 7 i 8 de novembre de 2013 Creacció, l’agència de desenvolupament econòmic i social de la qual forma part el Consell Comarcal, va impulsar un viatge al País Basc. L’objectiu era conèixer de primera mà alguns dels projectes d’una comunitat pionera en el camp de les agències de desenvolupament econòmic i social. En el transcurs del viatge es van visitar les principals agències del País Basc per conèixer el seu model i poder incorporar a Osona i a les comarques veïnes les bones pràctiques i els coneixements adquirits. En concret, es van constatar els diferents models d’agències i les seves característiques: orientació a la innovació, a les empreses i a l’impuls de nous projectes empresarials; el recolzament i el treball en xarxa i dinàmic amb empreses grans o petites i els diferents agents del territori; la col·laboració pública-privada entre grups d’empreses i institucions; accions diverses orientades a fomentar l’esperit emprenedor i la creativitat, etc.

Impuls a la inserció amb l’Oficina Tècnica Laboral L’Oficina Tècnica Laboral és un dispositiu d’inserció laboral adreçat a persones amb trastorn de salut mental i integrat dins la xarxa local d’ocupació de la comarca d’Osona. La característica essencial d’aquest model és l’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’usuari, a partir de la qual es dissenyen itineraris individualitzats, tenint en compte la intervenció familiar, el treball amb l’empresa i el treball amb suport.


PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

125

L’objectiu final de Creacció és generar ocupació de qualitat. PROMOCIÓ ECONÒMICA


TURISME

Presentació del llibre 51 raons per conèixer Osona

Neix l’Oficina de Turisme de Vic i Osona

La sala de plens del Consell Comarcal va acollir la presentació del llibre 51 raons per conèixer Osona, de Ramon Rial, el 19 d’abril de 2012. Editada per Lundwerg, l’obra es divideix en sis grans capítols que coincideixen amb sis aspectes atractius per al turisme a la comarca: el patrimoni, els museus, els personatges, les festes i mercats, les rutes i els paisatges i els miradors. Ramon Rial, autor del llibre, va explicar que, malgrat que el llibre inclou 51 llocs o recursos, aquests no coincideixen amb els 51 municipis d’Osona, i va remarcar la dificultat del procés de selecció. Marta Vila, de l’editorial Lundwerg, va explicar que l’obra s’inclou en una col·lecció dedicada a la promoció del territori.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

126

L’obra, de Ramon Rial, proposa llocs i recursos atractius per al turisme a la comarca

A l’acte també hi va intervenir el president del Consell Comarcal, Joan Roca, segons el qual, donant suport a aquesta iniciativa l’ens vol impulsar “el coneixement cultural i turístic de la comarca, i els atractius de què disposa, a través d’un llibre de gran qualitat”. La consellera comarcal de Promoció Econòmica, M. Milagros Martínez, va destacar la importància de disposar de llibres que ajudin a promocionar Osona turísticament.

Fruit de la creació d’Osona Turisme com a un únic ens gestor del turisme a la comarca, i del treball conjunt entre el Consell Comarcal, els ajuntaments, els consorcis de turisme i diversos agents privats, es van unificar en un sol espai les oficines de turisme del Consell Comarcal i de Vic. La nova oficina conjunta està ubicada a la plaça del Pes de Vic, i va obrir les portes el 23 d’abril de 2012. La seva obertura va permetre el tancament de la que, fins llavors, Osona Turisme tenia a l’avinguda Onze de Setembre. Allà l’afluència de visitants era molt menor que a l’oficina vigatana que, al centre de la ciutat, s’havia quedat petita. La solidaritat de l’Ajuntament de Vic va fer possible l’obertura de la nova oficia conjunta en un espai històric al centre de la ciutat. La reducció de despeses derivada d’aquest canvi ha permès incrementar les inversions en promoció turística. Alhora, des de la seva posada en marxa, l’oficina disposa d’informació de tota la comarca, i ofereix així un servei molt més complet als visitants. Seguint aquesta mateixa filosofia, la resta d’oficines de turisme de la comarca també ofereixen ara un servei més transversal, i incorporen informació de propostes de tota la comarca.

La nova oficina conjunta va obrir les portes el dia de Sant Jordi del 2012 al centre de Vic


Es posa en marxa el nou funcionament d’Osona Turisme

Presenten un estudi sobre l’impacte econòmic del turisme a Osona

Entre les accions del 2013 destacaven els “Monòlegs en Ruta”, una sèrie de deu capítols d’humor amb personatges famosos que transcorren per diferents punts de la comarca i que es van emetre per diferents cadenes de la Xarxa de Televisions Locals, una campanya publicitària a les revistes Descobrir, Cuina i Sàpiens, la presència a diferents centres comercials de Barcelona, l’edició d’un nou fulletó promocional i la conceptualització d’una nova pàgina web. La proposta de pla d’accions per al 2014 va donar continuïtat a les del 2013, incloent-hi noves activitats. Després del Consell General es va celebrar per primer cop la Nit del Turisme d’Osona, un punt de trobada del sector turístic de la comarca.

L’organització especial ha impulsat tot tipus d’accions promocionals del turisme a la comarca

Membres d’Osona Turisme: Consell Comarcal d’Osona + Diputació de Barcelona + 44 ajuntaments (de 51) + 3 entitats privades

A finals de l’any 2012 es va acabar i presentar l’estudi “Impacte econòmic de l’activitat turística a Osona”, elaborat per la Cambra de Comerç, en el qual Osona Turisme també va participar. Aquest extens treball ofereix una visió general de l’estat del turisme a la comarca i permet marcar línies de treball futures per tal de potenciar-lo i fomentar el creixement d’un turisme de qualitat.

L’any 2011 un total de 190.000 turistes van visitar la comarca

Segons l’estudi, el 2011 Osona va acollir 190.000 viatgers, que van generar una despesa de 93,3 milions d’euros a la comarca. El turisme representava l’1,7% del PIB de la comarca i generava 1.200 llocs de treball. Amb l’excepció de Vic, el pes del turisme era més important en petits municipis de muntanya, com ara Rupit i Seva, mentre que a la plana l’economia era més diversificada. El treball també apuntava que l’oferta turística d’Osona és una de les més diversificades pel que fa a la tipologia de les places d’allotjament. A més, mentre que les places hoteleres fa anys que estan estancades, les de turisme rural han experimentat un gran creixement, i situen Osona com la tercera comarca de Catalunya amb més oferta d’aquest tipus. L’estudi, però, arribava a la conclusió que en aquell moment Osona no treia prou rendiment del pas dels turistes per la comarca, ja que la seva despesa era inferior aquí que a la resta de la Catalunya Central. Malgrat tot, plantejava un escenari ambiciós i engrescador per a la comarca, amb un gran potencial de desenvolupament turístic si s’aprofitaven i es treia més rendiment del model i de les estructures existents.

127 PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Més d’un any després de la seva aprovació, el 20 de novembre de 2012, la sala de plens del Consell Comarcal va acollir la primera reunió del seu màxim òrgan de govern i d’administració, el Consell General. La sessió va servir per fer balanç de les accions realitzades el primer any de funcionament i per aprovar el pla d’accions futures. Aquest pla, basat en les normes reguladores aprovades, definia activitats de continuïtat respecte als anys anteriors i accions de promoció i dinamització turística a nivell comarcal.

TURISME

El nou funcionament d’Osona Turisme es va aprovar l’octubre del 2011. L’organització especial té com a finalitat principal la promoció del turisme en el territori de la comarca d’Osona i es val del Consell d’Administració, que es reuneix mensualment, per establir un consens continu de les accions que cal dur a terme.


Segona Nit del Turisme a Osona Més de 60 representants d’entitats i empreses turístiques de la comarca van assistir a la segona Nit del Turisme a Osona, que es va celebrar el 19 de novembre de 2014 i que en només dues edicions ja s’ha consolidat com un punt de trobada del sector.

El Consell Comarcal s’adhereix a la Carta Europea de Turisme Sostenible

El president d’Osona Turisme, Sergi Vilamala, va exposar les accions més destacades impulsades per aquesta organització especial els últims anys, sempre amb l’objectiu de promocionar i dinamitzar turísticament la comarca. L’acte, a l’edifici El Sucre de Vic, va comptar amb l’assistència del diputat delegat de Turisme, Ramon Riera, que va felicitar Osona Turisme per la feina feta i va animar tots els agents implicats a seguir treballant com s’està fent fins ara.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

128

La trobada va reunir més de 60 representants d’entitats i empreses turístiques d’Osona

La Nit del Turisme va acabar amb una xerrada sobre maridatge amb productes de la terra a càrrec del sommelier David Seijas i amb un tast d’aquests productes. Aquesta segona edició es va convocar arran de l’èxit de la primera convocatòria, un any abans, i també va coincidir amb la celebració del Consell General d’Osona Turisme.

Es tracta d’una aposta clara pel desenvolupament d’un turisme sostenible

El Consell Comarcal d’Osona a través d’Osona Turisme va obtenir l’any 2012 l’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible pel Parc Natural del Montseny, en un projecte conjunt amb el Consorci de Turisme del Vallès Oriental i el Consell Comarcal de la Selva. Es tracta d’un conjunt de principis bàsics per al desenvolupament del turisme sostenible al parc natural, que fa compatible la conservació dels recursos naturals amb la gestió de l’ús públic i el desenvolupament econòmic local.

Un cop formalitzada l’adhesió, es va entrar en la segona fase del procés de la Carta Europea, en què es distingeix amb una acreditació de qualitat les empreses del territori que més s’esforcen per fer sostenible la seva activitat. El desembre del 2014 dues empreses osonenques van rebre aquesta acreditació de la Carta Europea, que reconeix el seu compromís amb el Montseny en termes de turisme, sostenibilitat i conservació. Es tracta de la casa de turisme rural La Morera d’El Brull i l’empresa d’educció, turisme i serveis ambientals Educa Viladrau. Per rebre-la, van haver de seguir un llarg procés de treball i de verificacions al llarg del qual van estructurar i reafirmar la seva vinculació al parc natural.


El SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions) és un sistema de gestió de la qualitat en una destinació turística que atorguen la Secretaria d’Estat Comerç i Turisme del Ministeri d’Economia i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. A la província de Barcelona està implantat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç, que són els responsables del seu finançament.

El SICTED està finançat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç

Maig 2013 - abril 2014 (primer any)

9.619 seguidors a Facebook

1.185 seguidors a Twitter

5.500

visualitzacions del vídeo “Descobreix l’Essència” (1.777 de la versió llarga i 3.723 de la curta)

41.888 3.483 visites anuals al web

visites mensuals de mitjana al web

123.771

pàgines visitades a l’any (2,95 pàgines per visita)

TURISME

El nombre d’empreses de la comarca que reben el distintiu de qualitat turística SICTED augmenta any rere any. Sense anar més lluny, un total de 61 empreses i serveis turístics (29 de Vic i 32 de la resta de la comarca d’Osona) el van rebre el passat 2013, i 64 van renovar el distintiu el 2014. Es tracta principalment de guies turístics, agències de viatge, comerços, empreses de turisme actiu, establiments de turisme rural, albergs o hotels.

Osona Turisme a la xarxa

129 PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Creixen les empreses amb distintiu SICTED a Osona


Accions de promoció turística Al llarg dels quatre anys d’aquesta legislatura, i des de la seva constitució com a organització especial gestora del turisme a la comarca, Osona Turisme ha fet una aposta clara i ferma per la comunicació i la publicitat. Per això ha treballat intensament per fer-se un lloc visible a internet i a les xarxes socials, com a espai ideal per establir diàleg amb els turistes existents i potencials que visiten la comarca.

Assessorament i visites turístiques a empreses agroalimentàries En el marc del projecte Productes de la Terra, el Consell Comarcal a través d’Osona Turisme i de l’àrea de Promoció Econòmica, va assessorar diverses empreses agroalimentàries de la Xarxa de Productes de la Terra d’Osona. L’objectiu d’aquest projecte era incloure a l’oferta turística comarcal visites a les empreses, per mostrar els seus processos de producció gastronòmica artesana. Les accions d’assessorament van començar el 2012 i, poc després, les visites van començar cada vegada a més espais de producció i obradors.

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

130

Gestió del Centre BTT Sau Collsacabra Osona Turisme va assumir el 2012 la gestió del centre BTT Vall de Sau Collsacabra, que compta amb 17 rutes per fer amb bicicleta tot terreny, un total de 250 quilòmetres senyalitzats i quatre nivells de dificultat per satisfer tant els més exigents com els principiants. El centre Sau Collsacabra disposa de dos punts d’acollida, a Folgueroles i a l’Esquirol, i s’afegeix a l’oferta del centre Plana de Vic, també gestionat per Osona Turisme.

Edició de material promocional Sota el paraigua de l’eslògan “Descobreix Osona”, Osona Turisme ha editat diversos materials promocionals sobre la comarca, que s’han imprès i distribuït en diferents idiomes. En destaquen un fulletó genèric així com diversos flyers més específics.


Al mateix temps, no ha desatès la publicitat per vies més tradicionals, com ara la premsa escrita o la ràdio, l’edició de materials promocionals i la presència a fires i altres espais per interactuar directament amb els seus públics. Osona Turisme també ha explorat amb èxit altres iniciatives per donar més visibilitat a la proposta turística de la comarca de manera original i innovadora.

Publicitat als autocars

TURISME

Una de les accions publicitàries impulsades per Osona Turisme va ser la retolació amb informació turística d’Osona de tres autocars de la companyia Autocars Sagalés la primavera del 2013. Els tres autocars recorrien cada dia les línies Mataró-Granollers-Sabadell, Sabadell-Mollet-Badalona i Vic-Barcelona-Vic.

Nova central de reserves dels Camins del Bisbe i Abat Oliba L’Associació Rutes del Romànic, de la qual el Consell Comarcal d’Osona forma part, va presentar l’abril del 2013 la nova central de reserves del projecte Els Camins del Bisbe i Abat Oliba, una ruta de 230 quilòmetres per fer a peu que uneix les comarques del Bages, Osona i el Ripollès. La central, amb una imatge totalment renovada, facilita als interessats l’organització de la ruta per etapes i promociona els allotjaments i els recursos turístics que es troben al llarg del camí. www.caminsoliba.cat

Monòlegs en ruta Amb l’objectiu de potenciar els productes més destacats i els racons més turístics d’Osona al mercat català, es van elaborar una sèrie de deu monòlegs humorístics que tenien la comarca com a protagonista i que es van emetre per la Xarxa de Televisions Locals (XTVL). A cada capítol es recorria a peu un espai emblemàtic de la comarca i es tractava un àmbit temàtic diferent, sempre de la mà d’un humorista reconegut en el món audiovisual.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

131


Eslògan “Descobreix l’essència” L’eslògan “Descobreix l’essència” ha acompanyat el logotip d’aquesta organització especial des de mitjans del 2014. Aquest concepte paraigua es va crear amb l’objectiu d’identificar algunes de les característiques més especials d’aquesta comarca que, pel fet de ser d’interior, encara manté l’essència del que és tradicional i autèntic. El nou eslògan s’ha utilitzat des de la seva creació en tots els materials i projectes que s’han dut a terme, com ara la creació del nou web o un vídeo promocional del turisme a Osona.

Nou lloc web i impuls de les xarxes socials

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

132

Fruit d’un intens treball previ, l’abril del 2014 Osona Turisme va estrenar una nova pàgina web que aglutina tota la informació turística de la comarca d’Osona i que facilita a les persones interessades a visitar la comarca poderho fer des del vessant que més s’adeqüi a les seves preferències: petjades de la història, espais naturals i paisatge, gastronomia, cultura popular, fires i mercats, ciutats, pobles amb encant, senderisme, etc. La pàgina web d’Osona Turisme també inclou un apartat actualitzat de notícies i una agenda d’activitats, contacte amb totes les oficines de turisme, un mapa i informació pràctica i d’accés i un enllaç a totes les seves xarxes socials. Aquests darrers anys també s’han potenciat molt els canals de Facebook (més de 9.600 seguidors), Twitter (prop de 1.200 seguidors) i YouTube. www.osonaturisme.cat

Enviament de butlletins de notícies Després de la posada en marxa del nou web d’Osona Turisme, i amb l’objectiu de dinamitzar-lo, el setembre del 2014 es van començar a enviar butlletins de notícies mensuals. A cada enviament, les newsletters tracten temàtiques concretes, totes vinculades a les activitats, productes, espais i recursos turístics de la comarca d’Osona. Les informacions ampliades porten el lector directament a l’espai d’actualitat del web. Els butlletins arriben a la bústia de totes les persones que formen part de la base de dades d’Osona Turisme.


Vídeo “Descobreix l’essència” El desembre del 2014 Osona Turisme va publicar un vídeo promocional del turisme a la comarca. Amb el títol “Descobreix l’essència”, s’hi narra la història d’una família que per accident ha de passar el cap de setmana a la comarca. El que en principi havia de ser una estada forçada s’acaba convertint en una experiència inoblidable que els porta a descobrir els paisatges, la gastronomia, la cultura i, en definitiva, l’essència d’Osona.

Una de les accions dutes a terme per Osona Turisme al llarg d’aquesta legislatura ha estat l’organització d’una sèrie de viatges convidant mitjans de comunicació i tour operadors internacionals. Els professionals convidats s’allotjaven i menjaven en establiments osonencs i visitaven, segons les seves preferències i les dels públics als quals s’adrecen, diversos espais o recursos d’interès turístic de la comarca.

TURISME

Viatges de premsa

Espai promocional al mercat de Vic Osona Turisme va aprofitar el mercat setmanal a la plaça Major de Vic per instal·lar, durant diversos dissabtes del 2014, un espai promocional del turisme a tota la comarca. A banda de la informació més genèrica, cada dissabte s’organitzaven a l’espai activitats concretes com ara tallers o degustacions oferts pels diversos ajuntaments d’Osona i pensats per fer difusió d’activitats concretes dels seus municipis.

Promoció en centres comercials de Barcelona A part de potenciar el coneixement de la comarca d’Osona a partir de la presència a fires i mercats de proximitat a través d’estands propis o compartits, Osona Turisme també s’ha acostat al seu públic potencial amb accions promocionals en diversos centres comercials de Barcelona. Entre d’altres, destaca la seva presència als centres comercials Diagonal Mar i El Triangle.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNCIACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

133


Altres ens amb personalitat jurídica pròpia, creats pel Consell Comarcal d’Osona com a ens instrumentals amb la voluntat de prestar serveis de qualitat als municipis. (A tots ells el Consell hi té una participació majoritària o és administració d’adscripció) Consorcis

Empreses mixtes

Organismes autònoms

Organisme Autònom de Recaptació

Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

134

Ens singulars sense personalitat jurídica pròpia:


Gràcies. Perquè tota la feina feta i exposada al llarg d’aquestes pàgines no hauria estat possible sense la seva implicació i dedicació, sense el seu compromís i voluntat de servei, sense la seva il·lusió i capacitat de proposició. Políticament hi hem posat tota la força per imaginar i dibuixar la comarca que volíem construir. Ells, el personal d’aquesta casa, la capacitat professional i la feina per ferho possible.

Joan Roca i Tió President

Anna Seijas i Vila Gerent

135 Memòria 2011-2015 Consell Comarcal d’Osona

Aquesta memòria vol ser un homenatge a tots els professionals que treballen directament o col·laboren amb el Consell Comarcal d’Osona.


Edifici El Sucre C. de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis 08500 Vic T. 93 883 22 12 informa@ccosona.cat @CCOsona ccosona.cat


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.