Brandweerkrant van Nederland, oktober 2021

Page 8

8 Inventief

Twente werkt aan testfaciliteit voor batterijveiligheid Uniek afscheidscadeau Joop Huizing

Bijzonder afscheid na 50 jaar brandweer ‘Het toepassen van batterijen in consumentenelektronica, voertuigen en opslagsystemen moet veilig gebeuren. En onze hulpverleners moeten veilig kunnen handelen bij incidenten waarbij batterijen betrokken zijn.’ ‘Daarom werken we aan een Battery Safety Lab waar we batterijen en batterijopslagsystemen kunnen testen op (brand)veiligheid’, vertelt David Bornebroek, directeur van de Twente Safety Campus. De opslag van energie zal de komende jaren steeds meer een rol gaan spelen in de transitie naar schonere en groenere energiesystemen. ‘Daarom is het van belang dat batterijen en andere energieopslagsystemen veilig werken. Wereldwijd neemt het aantal incidenten met batterijen en opslagsystemen toe. Ook in Nederland, zoals bijvoorbeeld de brand met

fietsaccu‘s bij Stella. We krijgen er als hulpverlener steeds vaker mee te maken.’ Type testen ‘Naast validatie en certificering van batterijsystemen die op de markt komen, voeren we ook brandpropagatietesten uit. Daarbij verzamelen we informatie hoe en waarom batterijsystemen falen en ontbranden. Je moet dan denken aan testen waarbij de batterijen bijvoorbeeld moedwillig in brand worden gezet of van grote hoogte vallen. Het gaat om uitgebreide testen voor geïntegreerde batterijsystemen in dagelijks praktijkgebruik. De testervaringen en -resultaten gaan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe normen om de veiligheid van batterijopslagsystemen te verbeteren. Tegelijkertijd helpt het de hulpdiensten om nieuwe, verbeterde protocollen te ontwikkelen voor het omgaan met branden en andere incidenten als gevolg van defecten aan batterijsystemen.’ In de loop van 2022 zal het lab operationeel zijn.

Meer informatie is te lezen op: www.batterysafetylab.nl

Een leven vol vuur. Dat is de titel van het boek dat Joop Huizing onlangs uitgereikt kreeg bij zijn afscheid. Na 50 jaar is hij officieel met pensioen. ‘Ik vind het heel fijn en waardevol dat niet alleen vele herinneringen zijn beschreven, maar tegelijkertijd ook een stuk historie is vastgelegd’, reageert Joop. In het boek vertelt Joop, die iets meer dan vier decennia in dienst was bij Brandweer Gooi en Vechtstreek, over de vele facetten van zijn loopbaan. Voorbeelden zijn de ontwikkelingen rondom de regionale brandweer sinds 1980, Opleiden & Oefenen en Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Ook is er aandacht voor de opkomst en het einde van Oefencentrum Crailo, iets waar Joop zeer nauw bij betrokken was. Naast de hoofdpersoon heeft auteur Maarten Steinkamp (zelf vrijwillig manschap) zo’n vijftien (ex)-collega’s geïnterviewd. Brandweerkruis van Verdienste Vanwege alle coronamaatregelen was de afscheidsceremonie van Joop een aantal keer uitgesteld. Dat werd ruimschoots goedgemaakt met mooie speeches van commandant John van der Zwan, Pieter Broertjes (voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek) en Stephan Wevers (commandant Twente). Laatstgenoemde speldde Joop namens Brandweer Nederland het Gouden Brandweerkruis van Verdienste op.

Anne-Pauline Jacobs van het team Brandveilig leven: ‘Ik was verrast door de interactie die er toch nog was. Dat we de kinderen er zo bij betrokken kregen, was mooi om te ervaren. De livestream gastles is zeker een goede aanvulling op de mogelijkheden die we al hebben.’

Brandweer Gelderland-Zuid

Via livestream te gast op basisschool Net voor de vakantie verzorgde het team van Brandveilig Leven Gelderland-Zuid de eerste ‘livestream gastles’ op een basisschool. Via Microsoft Teams is verbinding gemaakt met de school en zo was gastdocent Wiljan Gerritzen, medewerker team Brandveilig leven in Gelderland-Zuid, op het grote digibord in de klas aanwezig. Hij deelt zijn ervaring.

‘De presentatie van Brandweer op school hebben we een beetje aangepast voor de online voorlichting. Door de goede voorbereiding was zelfs interactie met de klas mogelijk. Een week voordat we live gingen, hebben we getest om te wennen en om eventuele tekortkomingen te ontdekken. Zo kwamen we erachter dat het geluid in de klas niet optimaal was en hebben we een geluidsboxje geplaatst.’ Online en live De livestream gaan we vaker inzetten, al vervangt het niet de echte ‘live’ lessen in de klas. De interactie is toch

duidelijk anders omdat je niet dicht bij de kinderen bent en daardoor de mimiek op hun gezichten niet kan zien. Voorkeur blijft dus wel om fysiek les te geven, maar de online livestream is een goed alternatief om achter de hand te hebben. Wij kijken terug op een mooie primeur en zijn blij met deze uitbreiding van mogelijkheden om bij onze inwoners gedragsverandering in gang te zetten’, besluit Wiljan. Wil je meer informatie over de livestream gastles, neem dan contact op met brandveiligleven@vrgz.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

(Be)zoekgedrag basis voor nieuwe brandweer.nl

1min
page 12

Inzet quad in ruig terrein

1min
page 12

Werkgroep Gedragsverandering: ‘Praat in plaatjes’

2min
page 11

Rookmelders Redden Levens

1min
page 11

‘Time to make history again’

2min
pages 10-11

Nieuwe blusboten voor Friese posten

2min
page 10

Ook jij kunt meedoen aan de World Police and Firegames 2022

2min
page 9

Haaglanden en Twente rollen VLAS handig op

2min
page 9

Via livestream te gast op basisschool

1min
page 8

Bijzonder afscheid na 50 jaar brandweer

1min
page 8

Twente werkt aan testfaciliteit voor batterijveiligheid

1min
page 8

Vaardigheidstoetsen ABWC weer van start

2min
page 7

Stadshoning van eigen dak

1min
page 6

Kazerne Losser, Brandweer Twente

3min
pages 6-7

Eindelijk weer samen oefenen in natuurbrandbestrijding

1min
page 5

DRONES op zoek naar natuurbranden

2min
page 5

Fryslân investeert in natuurbrandbestrijding

1min
page 4

‘Perfecte combinatie van kantoor en repressie’

2min
page 4

De vijf basisprincipes van brandbestrijding

3min
page 3

Brandweergevoel

1min
page 2

Vijftig jaar in actieve dienst als vrijwilliger

1min
page 2

#VetVeilig the game

1min
page 2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.