1 minute read

Fryslân investeert in natuurbrandbestrijding

Natuurbranden komen de laatste jaren ook in Fryslân steeds vaker voor. Daarom ontwikkelde Brandweer Fryslân een integrale aanpak natuurbrandbestrijding en -beheersing en investeert het korps in gespecialiseerd materieel.

Vooral in het zuidoosten van de provincie - waar veel bos en heide is - is een verscheidenheid aan voertuigen en ander materieel voor natuurbrandbestrijding beschikbaar. De posten Noordwolde en Appelscha hebben bijvoorbeeld tankautospuiten met vierwielaandrijving. De tankautospuit van Appelscha werd onlangs bovendien uitgerust met een bumpermonitor, waarmee rijdend geblust kan worden. Deze wagen heeft ook een extra grote watertank.

Watertankcontainers

Watervoorziening in natuurgebieden is duidelijk een aandachtspunt. Zo nam de ploeg van Oldeberkoop vorig jaar een terreinvaardige waterwagen met een tankinhoud van ruim 9.000 liter en een bumpermonitor en bumpernozzles in gebruik (zie ook het artikel in herfstnummer 2020 van de Brandweerkrant). De posten Heerenveen, Bolsward en Burgum kunnen waar nodig ondersteunen met watertank-haakarmcontainers. En Gorredijk beschikt over een extra grote waterbak met een inhoud van 20.000 liter. Door deze dicht bij een vuurfront te plaatsen, kunnen blussende eenheden hun tanks snel weer vullen. De posten op de vier Friese Waddeneilanden zijn zelfvoorzienend en beschikken over eigen gespecialiseerd materieel voor natuurbrandbestrijding. Want ‘even’ opschalen is daar geen optie vanwege de lange opkomsttijd. Verplaatsing van materieel vanaf het vaste land moet immers per schip. Om die reden is dat materieel ook niet inzetbaar op de vaste wal.

Zelfgebouwde wagen

Beetsterzwaag ligt midden in het bos en heeft dan ook een eigen natuurbrandondersteuningsteam (NOT). De ploeg kreeg onlangs een bijzonder voertuig dat relatief klein is en daardoor ook over de soms vrij smalle bospaden kan rijden. Na het inventariseren van alle wensen en eisen besloten de ploegleden hun ideale auto zélf te gaan maken. De wagen werd voorzien van diverse technieken en middelen om bij natuurincidenten een eerste verkenning te kunnen doen. Het bosvoertuig heeft een tank met 800 liter water, een stokzaag, schepbrancard, lier, verlichting, mobiele pomp en rugzakken met materiaal om te kunnen blussen. Het NOT van Beetsterzwaag is met hun voertuig inzetbaar voor natuurincidenten in de wijde omgeving en kan indien nodig ook ondersteuning bieden op de eilanden.