2 minute read

DRONES op zoek naar natuurbranden

Op dinsdag 7 september klonk in Otterlo het startsein van testfase 2 en 3 voor het opsporen van natuurbranden met een langeafstandsdrone. Het Veluws Bosbrandweer Comité (VBC) onderzoekt de inzet van drones bij het vroegtijdig ontdekken van natuurbranden.

‘Het vinden van dergelijke branden met behulp van kunstmatige intelligentie is nieuw in Nederland’, vertelt Arnoud Buiting, werkzaam als adviseur Natuurbrandbeheersing binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en tevens voorzitter van het Landelijk Netwerk Natuurbranden. ‘Ook het realtime beschikbaar stellen van de verkregen camerabeelden is niet eerder vertoond. Testfase 1, waaruit bleek dat de drone een natuurbrand op grote afstand kan onderscheiden, vond plaats in februari. Doel van deze fase is het optimaliseren van de routes van de drone voor automatische herkenning van beginnende natuurbranden.’

Drones als alternatief

‘Nu maken we voor het vroegtijdig ontdekken van natuurbranden nog gebruik van de luchtsurveillance. Twee vliegtuigjes met een piloot en een brandweercollega (luchtverkenner) vliegen regelmatig boven de Veluwe’, legt Arnoud uit. ‘Met dit project onderzoeken we of het inzetten van drones een alternatief kan zijn. Met drones valt er naar verwachting winst te behalen op het gebied van snelheid, omvang van het te monitoren gebied en beeldvorming in de meldkamer. Daarnaast wordt door het werken met drones minder CO2 uitgestoten. De analyse van de kosten en de baten volgt in het najaar tijdens fase 4. Tegelijkertijd werken we aan het verbeteren van kunstmatige intelligentie voor het herkennen en vinden van branden. Daarmee treffen we direct ook voorbereidingen voor de integratie in de meldkamer (fase 5).’

Uniek

Arnoud over de testdagen: ‘Er wordt in deze fase voor het eerst Beyond Visual Line of Sight gevlogen voor de brandweer in de Nederlandse openbare ruimte. De drone is uniek als het gaat om het voldoen aan de veiligheidseisen. Met het drone docking station werken we in stapjes naar een autonoom systeem. Het uiteindelijke doel is landelijke integratie in de meldkamer.’ Jan van de Poel, voorzitter van de Landelijke Vakgroep Geo: ‘De brandherkenningssoftware die we gebruiken, kan realtime en met grote nauwkeurigheid vaststellen of er op de beelden sprake is van brand of rookontwikkeling. Een eventuele brand kan hierdoor in een vroeger stadium worden gedetecteerd. Dit verkleint de kans op uitbreiding en de schade die hierdoor veroorzaakt wordt. Met andere woorden: hoe eerder we erbij zijn, hoe beter.’

Voor meer informatie over de verkenning met drones kun je terecht bij Arnoud Buiting, a.buiting@vnog.nl

Kenmerken

De vliegtuigdrone kan verticaal opstijgen en landen, zodat ook de moeilijkste plekken beter bereikbaar worden. Dankzij de spanwijdte van 2,40 meter kan de drone afstanden tot wel 60 kilometer afleggen. Dat maakt ‘m tien keer efficiënter dan gangbare drones. Het dronenetwerk is volledig elektrisch, emissievrij en opereert met een laag geluidsniveau. De drone weegt 12 kilo, is 1,30 meter lang en 50 centimeter hoog. De drone kan 55 minuten onafgebroken vliegen en een snelheid van 74 kilometer per uur bereiken.

Over VBC

Het Veluws Bosbrandweer Comité is opdrachtgever van het onderzoek naar inzetten van de drone bij het opsporen van bosbranden. De stichting wordt gefinancierd door Veluwse gemeenten in het werkingsgebied van de VNOG en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De Veiligheidsregio Utrecht participeert ook in het project.