Brandweerkrant van Nederland, oktober 2021

Page 12

12 Achterop

Brandweerkrant V A N N E D E R LA N D

links: de site brandweer.nl voor het grote publiek

van delen word je rijk

onder: de site brandweernederland.nl voor brandweer en stakeholders

7 en 8 oktober 2021 Staat het Brandweerevent 2021 al in jouw agenda? Een dynamisch (online) event, waar het delen van kennis centraal staat! Laat je op 7 en 8 oktober inspireren tijdens het Brandweerevent. brandweerevent.nl

Zuid-Holland Zuid

Inzet quad in ruig terrein ‘Een brug zou afbreuk doen aan het gebied en inzet van een hoovercraft

senior veiligheidsadviseur en bestuursadviseur, over de zorg voor veilig-

(Be)zoekgedrag basis voor nieuwe brandweer.nl

heid in het natuurgebied Sophiapolder.

Sinds 1 september zijn de websites www.brandweer.nl

bleek ook niet optimaal. Uiteindelijk kwamen we uit op een heliplatform voor traumaheli’s, in combinatie met een quad’, vertelt Jan Maaskant,

en www.brandweernederland.nl vernieuwd. Een hele

‘In het natuurgebied Sophiapolder kun je via een voetveer een wandeling maken van 3,5 kilometer over vlonders en dijken. Met elf partijen, waaronder de politie en Rijkswaterstaat, hebben we destijds nagedacht over het verbeteren van de veiligheid in dat gebied. Daarvoor is nu in Hendrik-IdoAmbacht een quad gestationeerd. De quad met aanhanger beschikt over een brancard, communicatiesysteem C2000, zwemvesten, een knipschaar, een zoeklicht en een kleine brandblusser.’ Oproepbaar ‘De quad wordt bij incidenten op pontons naar het gebied gevaren. Bestuurlijk is vastgelegd dat we er binnen dertig minuten zijn als het eiland geopend is voor publiek. Dat geldt ook voor de Crezeepolder aan de andere kant. Verschil is dat daar geen schippers gealarmeerd hoeven te worden omdat de quad daar over land kan komen. We zijn

exercitie, waarbij in drie maanden veel werk is verzet. De vorige website brandweer.nl stamt uit 2017 en was uitgegroeid tot een zeer omvangrijk platform. Zo omvangrijk dat bezoekers vaak de weg kwijtraakten en de informatie waarvoor ze kwamen, niet konden vinden. Wettelijke eisen Daarnaast moeten brandweer.nl en brandweernederland.nl, als overheidswebsites, voldoen aan de eisen van de Wet digitale overheid (Wdo, voor een digitaal toegankelijker website). Dat vereiste niet alleen aanpassingen aan het uiterlijk en de indeling van de website, maar ook aan de achterliggende techniek.

natuurlijk ook oproepbaar voor de rest van de regio. Soms hebben we maanden geen meldingen, soms drie in een week. Bijvoorbeeld voor een wielrenner met een gebroken been. We verleenden assistentie bij een verongelukte molenaar in Kinderdijk en bij verschillende zoekacties. De quad is daarmee een effectief hulpmiddel om slachtoffers te helpen en collega’s te ontlasten.’

Twee websites Brandweer.nl en Brandweernederland.nl zijn nu twee aparte websites geworden. Brandweer.nl vervult echt de rol als communicatiekanaal richting publiek. De site van Brandweer Nederland is er voor de achterban en stakeholders. Bezoekgedrag De nieuwe websites zijn gebouwd met een paar belangrijke uitgangspunten in het achterhoofd. De website is gebruiksvriendelijker geworden: het ontwerp is eenvoudig en strak. Hierdoor is informatie makkelijk te vinden. Daarbij staan de meest bezochte en gezochte onderwerpen nu direct op de homepage. Ook past de vormgeving beter op een mobiele telefoon. Ruim 60% van het bezoek is namelijk via een mobiel toestel. Dat was in 2017 nog niet het geval. Kortom: de nieuwe websites zijn gebaseerd op het (be)zoekgedrag van de bezoekers. Heb je vragen over de nieuwe sites, stuur dan een mail naar redactie@brandweer.nl

Wat staat er in de volgende krant?

Wil je 24/7 op de hoogte blijven?

De volgende Brandweerkrant van Nederland verschijnt in

www.facebook.com/NLBrandweer

www.brandweernederland.nl

www.twitter.com/Brandweer_NL

Instagram.com/brandweernl

december 2021. Heb jij een leuk onderwerp voor deze krant? Mail ons dan: communicatie @ brandweernederland.nl.

>

Colofon

Meer informatie (026) 355 24 00 of Aan deze uitgave communicatie@brandweernederland.nl werkten mee:

Met dank voor de inhoudelijke bijdragen vanuit de regio’s:

redactie Team Communicatie Brandweer Nederland

fotografie Fototeam KenM en Kees van der Mark

teksten de communicatieadviseurs van het Netwerk Cobra en Team Communicatie Brandweer Nederland

design HSTotaal, Hilversum

Gelderland-Zuid, Twente, IJsselland, Utrecht, Noord- en Oost-Gelderland, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Fryslân, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gelderland-Midden, Limburg-Noord, Rotterdam-Rijnmond, Gooi en Vechtstreek en Flevoland

druk MediaCenter Rotterdam distributie Netwerk Cobra

bezoek Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem post Postbus 7010 6801 HA Arnhem internet www.brandweer nederland.nl

-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

(Be)zoekgedrag basis voor nieuwe brandweer.nl

1min
page 12

Inzet quad in ruig terrein

1min
page 12

Werkgroep Gedragsverandering: ‘Praat in plaatjes’

2min
page 11

Rookmelders Redden Levens

1min
page 11

‘Time to make history again’

2min
pages 10-11

Nieuwe blusboten voor Friese posten

2min
page 10

Ook jij kunt meedoen aan de World Police and Firegames 2022

2min
page 9

Haaglanden en Twente rollen VLAS handig op

2min
page 9

Via livestream te gast op basisschool

1min
page 8

Bijzonder afscheid na 50 jaar brandweer

1min
page 8

Twente werkt aan testfaciliteit voor batterijveiligheid

1min
page 8

Vaardigheidstoetsen ABWC weer van start

2min
page 7

Stadshoning van eigen dak

1min
page 6

Kazerne Losser, Brandweer Twente

3min
pages 6-7

Eindelijk weer samen oefenen in natuurbrandbestrijding

1min
page 5

DRONES op zoek naar natuurbranden

2min
page 5

Fryslân investeert in natuurbrandbestrijding

1min
page 4

‘Perfecte combinatie van kantoor en repressie’

2min
page 4

De vijf basisprincipes van brandbestrijding

3min
page 3

Brandweergevoel

1min
page 2

Vijftig jaar in actieve dienst als vrijwilliger

1min
page 2

#VetVeilig the game

1min
page 2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.