Brandweerkrant van Nederland, oktober 2021

Page 11

Beeldend 11

Brandweerkrant V A N N E D E R LA N D

Brandpreventieweken

Rookmelders Redden Levens Het is weer oktober dus de Brandpreventieweken zijn van start gegaan. Net als vorig jaar staat het thema ‘Rookmelders Redden Levens’ centraal. ‘Met recht krijgt dit onderwerp al jaren de nodige aandacht, maar met de rookmeldersverplichting die ingaat vanaf 1 juli 2022 is dit thema helemaal actueel’, vertelt Ivonne Vliek, voorzitter van de vakgroep Brandveilig leven. Effectief ‘Doel van de landelijke campagne, die we onder andere met de Brandwonden Stichting, IFV en alle 25 regio’s voeren, is om op een effectieve manier zoveel mogelijk mensen te stimuleren om rookmelders op een goede manier in te zetten. Naast de

aanschaf van voldoende rookmelders gaat het daarbij dus ook om het daadwerkelijk plaatsen ervan op de juiste plekken in de woning’, licht Ivonne toe. Nog betere campagne ‘Omdat deze campagne vorig jaar ook is gedraaid, weten we welke berichten effect hebben. De Brandwonden Stichting, coördinator van de campagne, heeft samen met de landelijke werkgroep Gedragsverandering de campagne waar nodig verbeterd.’ Onderdeel van de campagne is de test op www.rookmelders.nl. Daarmee kunnen mensen testen of ze op de hoogte zijn van de meest actuele informatie over rookmelders. Ook weten ze direct hoeveel rookmelders nodig zijn om hun huis veiliger te maken. Informatie Wil je meer weten over de campagne, stuur dan een mail naar communicatie@brandweernederland.nl

Werkgroep Gedragsverandering

‘Praat in plaatjes’

Dat rookmelders levens redden, is een waarheid als een koe. Maar hoe bereik je nou dat mensen de rookmelders écht goed gaan inzetten? Dat ze nadenken over het aantal rookmelders in huis, over de locaties waar ze moeten hangen en dat ze de rookmelders daadwerkelijk ophangen. Collega’s van de werkgroep Gedragsverandering aan het woord.

‘Als je iets wilt uitleggen, praat dan in plaatjes’

‘Bang maken door te vertellen over vreselijke branden die je hebt meegemaakt, helpt niet’, zo stelt Nick Boersma. ‘Tenminste, meestal maakt dát nog niet het verschil omdat mensen blokkeren en denken: ‘De kans is zó klein dat dit mij overkomt’.’ Nick is als gedragswetenschapper en beleidsadviseur Brandveilig leven werkzaam bij Veiligheidsregio LimburgNoord. Ook is hij voorzitter van de landelijke

werkgroep Gedragsverandering in het kader van brandpreventie. De werkgroep bestaat uit gedragsexperts van verschillende veiligheidsregio’s en het IFV. Echt iets doen De werkgroep kan jouw regio helpen om gedragsverandering op een goede manier onderdeel te laten zijn van het beleid en de activiteiten. Nick: ‘Ons doel is dat mensen écht iets gaan doen met de voorlichting en bewustmakingscampagnes voor Brandveilig leven. Want wat heb je eraan als je heel veel mensen weet te bereiken met je campagne, terwijl die mensen vervolgens die rookmelders niet ophangen.’ Margo Karemaker (IFV) en Leonie Webbink (VNOG): ‘Voor de komende Brandpreventieweken hebben we inhoudelijke kennis én expertise vertaald naar een contentkalender met berichten om te delen via websites en social media. Fysiek gaan we binnenkort - als pilot - in gesprek met twintig wijkbrandweermannen van Gooi en Vechtstreek en Flevoland over effectieve gedragsverandering.’

Wat dan wel ‘Wat helpt, is beelden laten zien die ondersteunend zijn. Die keuzestress verminderen bijvoorbeeld.’ Nick vertelt over de bouwmarkten waar mensen kunnen kiezen uit een hele wand vol verschillende rookmelders. ‘Zorg voor vereenvoudiging. Laat bijvoorbeeld zien wat goede rookmelders zijn. Hoe je deze kunt bevestigen met een paar schroeven, maar ook eenvoudig met een magneet of met dubbelzijdig tape. Laat zien wat de beste plekken zijn om ze op te hangen. Kortom; denk na over de drempels in de hoofden van mensen en over de manier om die weg te halen. En als je iets wilt uitleggen, praat dan in plaatjes. Kun je geen foto maken van dat wat je vertelt, dan moet je verhaal concreter.’ Komt dat zien Nick en zijn collega’s van de landelijke werkgroep Gedragsverandering geven ook een workshop op het Brandweerevent, meer info via de QRcode.

Wil je meer informatie over de werkgroep of wil je ze uitnodigen in jouw regio, neem dan contact op met Nick Boersma, n.boersma@vrln.nl of kijk op de website van Brandweer Nederland. Daarvoor kun je ook de QR-code gebruiken.

het laatste moment was men druk met het afronden van de opbouw. Door in gesprek te blijven over de eisen voor brandveiligheid, waren we er voor de start allemaal klaar voor.’ Overweg gesloten Met diverse partners, zoals de DGP-organisatie, gemeente Zandvoort, politie, Omgevingsdienst IJmond, NS en ProRail, is voor en tijdens de racedagen uitvoerig overlegd over onder andere de mobiliteit en veiligheid. Een voorbeeld van een van de afspraken is het sluiten van de overwegen in Zandvoort. Per uur zouden twaalf treinen langs razen om toeschouwers van en naar Zandvoort te brengen. Mede daarom moest er in Zandvoort een tijdelijke tweede ‘kazerne’ worden ingericht, naast de kazerne in Zandvoort-Noord. Op de kaart Op het Wim Gertenbach College waren van 2 tot en met 5 september 24 uur per dag collega’s gekazerneerd. Ook waren de collega‘s van Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding aanwezig voor de uitvoering van de noodzakelijke controles bij het evenement. De leerlingen vonden het

niet erg. Een speciale demonstratie van brandweer en politie trok dan ook heel wat bekijks. Douglas de Wolff, ploegchef Brandweer Zandvoort: ‘Hopelijk hebben we er ook de brandweer mee op de kaart gezet. Nu waren we er vier dagen lang 24 uur per dag, maar normaal gesproken is Zandvoort in de avonduren en in het weekend afhankelijk van vrijwilligers en daar kunnen we er wel een paar extra van gebruiken.’ Op naar volgend jaar! Dat niet alleen de brandweer zelf met een goed gevoel terugkijkt op het race-event, bleek onder andere door de taart die de brandweer uit handen van de burgemeester ontving. Maar ook de organisatie achter het evenement is dankbaar. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix: ‘De Veiligheidsregio, de brandweer en de GGD hebben geweldig werk geleverd. Ze hebben een professionele aanpak maar daarbij zijn ze ook heel enthousiast. Fijn om mee te werken en we kijken heel tevreden terug op een succesvol evenement. Daar hebben we allemaal, met de betrokken diensten, keihard aan gewerkt. Op naar volgend jaar!’


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

(Be)zoekgedrag basis voor nieuwe brandweer.nl

1min
page 12

Inzet quad in ruig terrein

1min
page 12

Werkgroep Gedragsverandering: ‘Praat in plaatjes’

2min
page 11

Rookmelders Redden Levens

1min
page 11

‘Time to make history again’

2min
pages 10-11

Nieuwe blusboten voor Friese posten

2min
page 10

Ook jij kunt meedoen aan de World Police and Firegames 2022

2min
page 9

Haaglanden en Twente rollen VLAS handig op

2min
page 9

Via livestream te gast op basisschool

1min
page 8

Bijzonder afscheid na 50 jaar brandweer

1min
page 8

Twente werkt aan testfaciliteit voor batterijveiligheid

1min
page 8

Vaardigheidstoetsen ABWC weer van start

2min
page 7

Stadshoning van eigen dak

1min
page 6

Kazerne Losser, Brandweer Twente

3min
pages 6-7

Eindelijk weer samen oefenen in natuurbrandbestrijding

1min
page 5

DRONES op zoek naar natuurbranden

2min
page 5

Fryslân investeert in natuurbrandbestrijding

1min
page 4

‘Perfecte combinatie van kantoor en repressie’

2min
page 4

De vijf basisprincipes van brandbestrijding

3min
page 3

Brandweergevoel

1min
page 2

Vijftig jaar in actieve dienst als vrijwilliger

1min
page 2

#VetVeilig the game

1min
page 2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.