__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANLÄGGNING

HELHETSPERSPEKTIV BEHÖVS

när trafik med elbussar handlas upp

PROJEKT

UNDERHÅLL #4 • 2020

HAMNEN I PITEÅ BYGGS UT för ökade godsmängder

KIVIKS AVLOPPSRENINGSVERK dubblerar kapaciteten

FÖRSIKTIG MUDDRING

när Skellefteå hamn byggs ut Bättre trafikflöde

MED NY BRO I SUNDSVALL

14 KILOMETER

AVLOPPSTUNNEL

BYGGS UNDER STOCKHOLM


E T T F Ö R E TA G I

www.smartdok.se

Allt i en app – Ett system Nordens mest använda projektsystem i bygg- & anläggningsbranschen med över 70 000 användare


BDX uppgraderar det svenska järnvägsnätet När svenska järnvägsnätet nu byter signalsystem från 70-talets slitna ATC-system till European Rail Traffic Management System (ERTMS ) är BDX med på tåget. Eller snarare, vi ser till att tågen kan gå även i framtiden. Genom att BDX har alla kompetenser inom MBEST (mark, bana, el, signal och tele) kan vi åta oss hela processen i ombyggnationen. ERTMS förenklar trafikledning och underhåll och underlättar på sikt trafik mellan olika länder.

BDX är en del av den svenska järnvägen – långt in i framtiden. #ERTMShändernu

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, anläggnings- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

VIKTIGA KLIMATSATSNINGAR

! Å P A S

S A P

www.delvator.se

för transporternas omställning

NY MASKIN? Funderar du på att byta eller köpa maskin - nu eller snart? Delvator har från små till stora maskiner med bästa kvalité och hög kapacitet, leveransklara och redo att användas direkt, till mycket förmånligt pris - så passa på att göra en riktigt bra affär nu! Våra duktiga säljare hjälper till att hitta den rätta maskinen för dig! Kontaktuppgifter hittar du på www.delvator.se

MÅNGA AV DE klimatsatsningar från höstbudgeten som har presenterats är de insatser som branscherna söker efter i sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Fastställandet om reduktionsplikten kan få lika stort avgörande för transporternas utsläpp som beslutet om koldioxidskatt fått för el- och värmeproduktionen. Utsläppsminskningen på 7 miljoner ton koldioxid som reduktionsplikten ska visa vägen till är klart avgörande för våra möjligheter att nå klimatmålet för transporterna till 2030. Reduktionsplikten innebär att bolagen som säljer drivmedel måste blanda in en viss mängd biodrivmedel så att utsläppen av växthusgaser från drivmedlet minskar per liter, och i den takt som lagen har bestämt. Att gradvis öka kvotnivåerna i reduktionsplikten fram till år 2030 för att år 2030 hamna på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel ligger helt i linje med det förslag som Energimyndigheten tillsammans med flera aktörer från bland annat drivmedelsbranschen förespråkat. I färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft visar nu hela 22 branscher vilka åtgärder de själva behöver utföra men också vilken politik som krävs för att de verkligen ska kunna bli fossilfria eller klimatneutrala till senast år 2045. Det regeringen nu presenterar är oerhört viktig för att snabba på omvandlingen för ökad fossilfri konkurrenskraft och är något som efterfrågats av flera branscher. Det är avgörande att man nu syr ihop stimulanspaket med klimatpaket. Det finns flera stora industriprojekt i Sverige som behöver sättas under ett snabbt genomförande som stål utan kol, produktion av hållbara och miljövänliga batterier och fler bioraffinaderier. Med industriklivet och gröna kreditgarantier kan staten nu stötta den här typen av projekt på samma gång som den ger bra fart åt vår ekonomi. I aktuellt nummer av Dagens Infrastruktur 4/2020 kan du bland mycket annat ta del av att ett helhetsperspektiv behövs när trafik med elbussar handlas upp. Utbyggnaden av Kiviks avloppsreningsverk som dubbleras mot dagens kapacitet. En 14 kilometer lång avloppstunnel byggs under Stockholm och att hamnen i Piteå byggs ut för ökade godsmängder. Kör hårt där ute och en god läsning,

4

Jan Åström


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

#4 • 2020 UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

REDAKTÖR

Lars-Olof Tandberg larsolof.tandberg@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

INNEHÅLL 4 5 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

16 19

MOBILITET Laddinfrastruktur – helhetssyn och proaktivitet hos Allmännyttan KH-Maskin har breddat sitt utbud

RAPPORT 20 Ny rapport: Sverige har stora utmaningar med effektiv mobilutbyggnad ELBUSSAR 22 Helhetsperspektiv behövs när trafik med elbussar handlas upp AVLOPPSRENINGSVERK 24 14 kilometer avloppstunnel byggs under Stockholm 31 Kiviks Avloppsreningsverk dubblerar kapaciteten 33 Nytt projekt ska skapa en nationell arena med testbäddar 34 Uddevalla satsar på kustnära orter

Exakta tryck

OMSLAGSBILD

Stockholm Vatten och Avfall bygger en 14 kilometer lång tunnel mellan Bromma och Sickla. När den tas i drift 2026 läggs reningsverket i Bromma ner och avloppsvattnet från Västerort leds i tunneln till Henriksdals reningsverk. Bild: Mikael Ullén

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

ANLÄGGNING

HELHETSPERSPEKTIV BEHÖVS DAGENS INFRASTUKTUR #4 • 2020

när trafik med elbussar handlas upp

PROJEKT

UNDERHÅLL #4 • 2020

HAMNEN I PITEÅ BYGGS UT

HAMN 40 Försiktig muddring när Skellefteå hamn byggs ut 46 Utrikeshandelsministern invigde nya papperslagret i Gävle hamn 49 Flexibelt system sköter lagringen i Gävle Hamn 50 Hamnen i Piteå byggs ut för ökade gods- mängder BRO 54 Pyttebron kan inte bevaras som bro 56 Karlstad bygger bro över Örsholmsälven och arbetet utgår helt från digitala ritningar 58 Bättre trafikflöde med ny bro i Sundsvall

för ökade godsmängder

JÄRNVÄG 60 Söderåsbanan rustas upp och får Pågatågstrafik

FÖRSIKTIG MUDDRING

när Skellefteå hamn byggs ut Bättre trafikflöde

MED NY BRO I SUNDSVALL

14 KILOMETER

AVLOPPSTUNNEL

BYGGS UNDER STOCKHOLM

INDUSTRIOMRÅDE 78 Skellefteås nya gröna industriområde anläggs med minsta möjliga klimat- avtryck 80 Bockasjö har byggt klart sin del av Landvetter Logistikpark PARKERINGSHUS 82 Parkeringshus med dekorativ träfasad underlättar vardagen för Katrineholms pendlare 83 INFRAMARKNAD 97 VI BYGGER INFRA-SVERIGE SMART STAD 98 Smarta urbana trafikzoner sätter människan i fokus

SAMHÄLLSPLANERING 38 Swepark och parkeringsfrågor – given plats i samhällsplaneringen

KIVIKS AVLOPPSRENINGSVERK dubblerar kapaciteten

– flyg och bilar kräver extra säkerhet 68 Bro över Ume älv viktig del av ringleds projekt 70 Två vägprojekt och bro fullbordar ringled runt Umeå 72 Nya flygplatsvägen i Sälenfjällen är klar 74 Motala får säkrare väg mot Linköping

62 24 78

VÄG 62 E4 ska få motorvägsstandard även vid Ljungby 65 Östra Leden i Skellefteå allt säkrare 67 Ny passage under E4 vid Arlandastad

5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

INFRANYTT

KÖPET AV ÄNGELHOLMS FLYGPLATS KLART KOMMUNSTYRELSEN i Ängelholm tog på onsdagen det första formella beslutet om att tillsammans med ytterligare sex kommuner bilda ett nytt bolag och köpa Ängelholm Helsingborgs flygplats av nuvarande ägaren PEAB.

VAR SJUNDE SMÅFÖRETAGARE SKICKAR FORTFARANDE PAPPERSFAKTUROR VAR SJUNDE småföretagare i Sverige skickar fortfarande sina fakturor som brev, trots kostnader för porto, ökad miljömedvetenhet och digitala verktyg som sköter faktureringen automatiskt. Det visar en undersökning som Visma gjort bland över 1 000 småföretagare.

Widrikssons nya Scania P 280 med gasdrift. Bild: Widriksson

STORA MILJÖBESPARINGAR när Widriksson investerar i nya tunga gasfordon

EN NY GENERATION AUDI S3 SPORTBACK OCH AUDI S3 SEDAN ÄR HÄR Nu presenteras en helt ny generation av S3 Sportback och S3 Sedan. 2.0 TFSI-motorn levererar 310 hk och 400 Nm i vridmoment och båda modellerna gör 0-100 km/h på 4.8 sekunder. Med sjustegad S tronic, quattro och S-sportchassi med dämparreglering som tillval överförs kraften effektivt till vägen. Audi S3 lanseras med en rad avancerade och uppkopplade tekniklösningar för infotainment och assistanssystem.

AIR LEAP SATSAR UNDER PANDEMIN OCH ÖKAR MED 70 PROCENT ANTALET PASSAGERARE som flög med Air Leap under perioden 15 juni–31 juli har ökat med 70 procent jämfört med samma period förra året, trots rådande pandemi. Medan andra flygbolag valt att skala ner sin verksamhet under den pågående Covid-19 pandemin har Air Leap valt att göra det motsatta. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

WIDRIKSSON LOGISTIK har köpt tio tunga lastbilar som drivs av komprimerad biogas. Det innebär en total utsläppsminskning på drygt 3 600 ton CO2 på tio år jämfört med om dieselfordon använts. Investeringen är ett viktigt steg på vägen mot att göra Widrikssons verksamhet klimatpositiv år 2030. Widriksson Logistik har kört lätta lastbilar

med gasdrift sedan 2005 men detta är företagets första investering i tunga gasfordon. Fordonen är av typen Scania P 280 samt Iveco Eurocargo. Det första fordonet togs emot i början av september och resterande kommer att levereras i höst och under 2021. Leveranserna har blivit något försenade på grund av coronapandemin.

Ledande nordiska konsulter byter namn till

FORCIT Consulting BERGSÄKER AB (SE), Oy Finnrock Ab (FI), och Bergcon AS (NO) är ledande konsultbolag inom rådgivning till infrastruktur-, mark-och anläggnings-, bergs- och gruvbranscherna i sina respektive länder. – Vårt primära specialistområde är omgivningspåverkan som bland annat omfattar riskanalyser i samband med mark- och sprängarbeten, för- och efterbesiktningar samt mätning av vibrationer, buller och damm. Övriga specialistområden utgörs av rådgivning inom sprängning, bergkontroll, utbildning och tillståndsprocesser.

– Samtliga bolag tillhör FORCIT Group och bildar tillsammans en av norra Europas största konsultgrupper inom våra specialistområden. Den 15:e september 2020 kommer bolagen, som ett led i den gemensamma strategin att stärka det internationella samarbetet mellan affärsenheterna, att ta det gemensamma namnet FORCIT Consulting (AB/Oy/AS). – Varumärkesbytet kommer att gynna våra kunder då vi skapar en tydlig plattform med tillgång till våra samlade erfarenheter, resurser, verktyg och expertis.


CE-MÄRKTA TRAFIKBARRIÄRER FRÅN BENDERS

KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se eller kontakta Niklas Zellner på niklas.zellner@benders.se

www.benders.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

EPIROC

Efter lyckade testkörningar i Tyskland kommer ÖBB, det federala österrikiska järnvägsbolaget, att använda Coradia iLint för passagerartrafik. Bild: Alstom

LANSERAR NYHETER

i sortimentet av Solid Body-hammare för tunnelarbete EPIROC LANSERAR två nya tillskott till den populära tunnelversionen av Epirocs SB-hammare. Den nya lättviktaren SB 202 Tunnel och kraftpaketet SB 552 Tunnel bygger ut serien ännu mer i både den tyngre och lättare ändan av skalan. Det grundliga arbetet med att fullända SB-serien för användning underjord ledde till lanseringen 2017 av Tunnel-versionerna av SB 302 och SB 452. Fokuset på längre livslängd och minskade totalkostnader blev mycket uppskattat för arbete underjord. I mitten av 2020 kommer familjen att vara dubbelt så stor. Både den lättare SB 202 på 200 kg och kraftfulla SB 552 med en arbetsvikt på 560 kg har samma populära och robusta egenskaper som de befintliga modellerna. Nyheterna utökar även viktspannet för lämpliga bärare från 4,5–13 ton till 2,5–15 ton. Bland de applikationsspecifika anpassningarna finns utbytbar slitplatta plus frontplåt och dammskydd som ger längre livslängd genom att hindra stenar från att skada kroppen och hålla dammet ute. Det är viktigt främst vid arbete uppåt. Tunnelversionen har även integrerade munstycken för vattensprutning, vilket är positivt både för hälsan och säkerheten. Eftersom vattnet binder damm får operatörerna god sikt och dammet hålls kvar på marken. Solid Body-konceptets DNA märks tydligt i den här avancerade specialversionen. Bland de uppskattade egenskaper som har hämtats från original-SB-hamrarna finns systemet för energiåtervinning som utnyttjar rekylenergin från kolven för att minska vibrationer och öka prestandan, tryckventilen som skyddar mot överbelastning och inte minst alla fördelar i form av vikt, konstruktion och hållbarhet med helgjutna, kompakta hammarhuset. – Vi är väldigt nöjda med att kunna erbjuda fler alternativ för alla våra kunder som jobbar underjord. Deras verksamhet är högprioriterad för oss, och med de här hamrarnas hållbarhet och låga driftkostnad vet vi att vi kan stödja dem ännu bättre, avslutar Nils Almkvist, försäljningschef Hydrauliska Tillbehör.

8

ALSTOMS VÄTGASTÅG i passagerartrafik i Österrike I WIEN INLEDS nu en ny era inom passagerartåg. Fram till slutet av november kommer ett vätgaståg för första gången att gå i passagerartrafik för ÖBB, den österrikiska federala järnvägen. Coradia iLint, som byggs av Alstom i Salzgitter, Tyskland, använder bränsleceller, som är placerade på tåget, för att omvandla väte och syre till elektricitet, och därmed minska utsläppen till noll. Efter lyckad provdrift i norra Tyskland 2018-2020 kommer vätgaståget Coradia iLint nu att testas i Österrike under tre månader och transportera passagerare på geografiskt utmanande rutter. – När vårt innovativa tåg Coradia iLint nu tas i passagerartrafik för ÖBB har tåget nått nästa milstolpe, sa Dr. Jörg Nikutta, Alstoms VD i Tyskland och Österrike vid lanseringseventet i Wien. – Tågets utsläppsfria drivteknik är ett klimatvänligt alternativ till konventionella dieseltåg, speciellt på linjer som inte är elektrifierade. Jag är särskilt glad över att ÖBB, som är en stark och långvarig samarbetspartner på den europeiska mobilitetsmarknaden, är övertygad om vår teknik och dess fördelar. – Vi ser oss själva tydligt som pionjärer när det gäller att testa vätgasteknik på järnväg. Som det största klimatmedvetna företaget i Österrike formar vi aktivt framtidens mobilitet med tekniska alternativ, betonade Andreas Matthä, VD för ÖBB-Holding AG i samband med premiären för vätgaståget. De framgångsrika testerna av Alstoms

bränslecellståg startade i september 2018 då två tåg började gå i passagerartrafik i delstaten Niedersachsen i Tyskland. 1,5 år av tester och mer än 180 000 kilometer har sedan banat väg för leverans av 14 nya tåg i början 2022. Nu ska österrikiska ÖBB testa Coradia på regionala järnvägslinjer i landets södra delar, där de skulle kunna ersätta dieseltåg. Passagerarna kan se fram emot ett tyst tåg med en toppfart på 140 km/h och noll utsläpp. OM CORADIA ILINT Coradia iLint är det första passagerartåget i världen som drivs av en vätgasbränslecell, som genererar elektrisk energi för framdrivning. Tåget är helt utsläppsfritt, tyst och släpper endast ut ånga och vatten. Coradia iLint kännetecknas av ett flertal innovationer: ren energiomvandling, flexibel energilagring i batterier och intelligent hantering av drivkraft och tillgänglig energi. Tåget är utformat speciellt för användning på icke-elektrifierade linjer och är ett hållbart transportalternativ med bibehållen hög prestandanivå. Alstom har redan sålt 41 av de vätgasdrivna tågen i Tyskland. Andra länder, som Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Italien är också intresserade av tekniken. Alstom är ledande inom utsläppsfri mobilitet och den enda tillverkaren som kan erbjuda sina kunder hela spektrat av utsläppsfria drivmedel, från elektricitet till batteri- och vätgasbränsleceller.


SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

NY BERGTÄKT I KUNGÄLV skapar plats för verksamhetsområdet Rollsbo Västerhöjd I KUNGÄLV PÅGÅR just nu för fullt markarbeten i det som ska bli Ytterbyggs del i nya verksamhetsområdet, Rollsbo Västerhöjd. Tittar man västerut från motorvägen syns grushögar växa fram som sockertoppar, det är bergsmassor som sprängts på plats och krossas för att säljas ut till markarbeten och vägar i hela Kungälvsområdet. I samband med att det nya industriområdet växer fram i Rollsbo skapas krossade stenprodukter av bergsmassorna, 1,5 miljoner ton som kommer säljas ut

under cirka 8 år. Detta krossgrus, kan nu köpas via NCC Industry. Detta är Ytterbyggs absolut största satsning i bolagets 50-åriga historia och i takt med att gruset försvinner från området blir 185 000 kvadratmeter mark byggbar. Här kommer Ytterbygg att bygga och hyra ut anpassade lokaler till över 50 nya etableringar och skapa ett stort antal nya arbetstillfällen hos både nya och etablerade företag i området.

ÖKAD TRAFIKSÄKERHET på en av Sveriges längsta riksvägar TYRÉNS HAR FÅTT i uppdrag av Trafikverket att utreda och ta fram vägplaner och bygghandlingar för att bygga en mötesfri vägsträcka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar. Detta för att öka framkomligheten och säkerheten för trafikanterna. – Vi är otroligt glada över att vi vann uppdraget och det ska bli spännande att ta oss an en så omskriven vägsträcka som riksväg 26. En utmaning i uppdraget är att anpassa omkörningssträckorna till hur närområdet ser ut, med många intilliggande fastigheter och ån Nissan rinnande på östra sidan om vägen, säger Viktor Åkesson, uppdragsansvarig på Tyréns i Jönköping. Riksväg 26 även kallad Nissastigen passerar genom två stora tätorter, Gislaved

10

och Smålandsstenar. Vägsträckan har idag en tillåten hastighet på 80 km/h med få lämpliga omkörningssträckor och dålig sikt. Vägsträckan saknar mittseparering, och har brister i området vid sidan av vägen. Bland annat saknas viltstängsel och alternativ för cykeltrafik. Vägen kommer att byggas om till en mötesfri väg med säkrare omkörningssträckor (2+1) med mitträcken och en hastighet på 100 km/h. Det blir minst två omkörningssträckor i vardera riktningen. För att minska olyckorna bygger man ett viltstängsel längst hela sträckan och komplettera med en gångoch cykelväg på dryga 4 kilometer mellan Smålandsstenar-Kappeled.

Jonas Coltén blir ny vd på Delvator. Bild: Delvator

Jonas Coltén tillträder som vd för Delvator AB

JONAS COLTÉN BLIR ny vd för Delvator AB i Eslöv, och tar över rollen efter nuvarande vd, Thomas Pehrsson, som går i pension. Delvator AB är generalagent för Hitachis entreprenadmaskiner i Sverige, och har, sedan 30 år, huvudkontor i Eslöv samt filialer i Härnösand och Stockholm och dessutom ett 20-tal associerade verkstäder över hela Sverige. Jonas Coltén kommer närmast från företaget OP System AB där han varit vd i drygt 6 år. OP System erbjuder försäljning, reparation och service inom återvinning, materialhantering, demolering och krossning där huvudleverantörerna är tyska Doppstadt och Sennebogen. Han tillträder sin nya tjänst på Delvator den14:e september. – Det känns fantastiskt roligt att få vara med Delvator och utveckla bra lösningar till Entreprenörer i Sverige. Hitachi för mig står för kvalité och bra totalekonomi. Känns extra spännande med den nya modellserien där Hitachi satsat mycket på komfort i hytten och förbättrat totalekonomin ytterligare, säger Jonas Coltén i en kommentar.


Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås

Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com

www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se

Mobilaris Tunneling Intelligence™ — För produktiva och hållbara tunnelprojekt

Vi vet att effektivare och tryggare tunnelprojekt kräver ny teknik som steg för steg integreras i arbetsprocessen. En framtidssäker plattform som med hjälp av öppenhet kan förändras över tid. Mobilaris Tunneling Intelligence (MTI) är designat utifrån kundens verklighet och hämtar positioner i realtid – människor, maskiner och fordon. En öppen, informationsdriven lösning som är oberoende av hårdvara och infrastruktur.

Med information i realtid kan bättre beslut tas för varje arbetsorder och tidsbortfall minimeras. Frekventa uppdateringar ger kontroll över arbetsmiljön och sänker projektets klimatpåverkan. Upplev framtidens tunnelutveckling.

The world of Mobilaris • www.mobilaris.se/mce


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

AF GRUPPEN ANLÄGGER

vindkraftpark i norska Odalen

Håkan Pettersson och Niklas Lindberg. Bild: Lantmännen

Niklas Lindberg ny chef för Swecon LANTMÄNNEN HAR utsett Niklas Lindberg till ny chef för affärsområde Swecon. Niklas efterträder Håkan Pettersson, som går i pension efter 18 år som chef för Swecon. Niklas Lindberg, nuvarande CFO för Swecon, tillträder den 1 oktober och kommer att ingå i Lantmännens koncernledning. – Jag vill tacka Håkan för hans utmärkta insatser för Swecon och Lantmännen. Under Håkans tid som chef för Swecon har affären expanderat internationellt, samarbetet med Volvo har stärkts och affärsområdet har idag en bärande roll i Lantmännenkoncernen. Det är också glädjande att välkomna Niklas Lindberg som Håkans efterträdare: Niklas har en gedigen erfarenhet både inom Swecon och sedan tidigare, och står för kontinuitet och stabilitet i ledarskapet, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef. Håkan Pettersson har varit chef för Swecon sedan 2002, och arbetade dessförinnan på Volvo i 15 år. Håkan kommer att

fortsätta som ordförande i Swecon Advisory Board, och därigenom kunna bidra till den fortsatta utvecklingen. Niklas Lindberg har arbetat på Lantmännen i fem år; de första två åren som CFO för Swecon Sverige, och därefter som CFO för hela Swecon. Niklas har tidigare erfarenhet bland annat som chefscontroller på Seco Tools, som vd för ett metallföretag – och som ekonomichef för IL Recycling-koncernen. – Swecon är ett fantastiskt fint bolag, och jag är väldigt glad över att ta vid efter Håkan. Vi har utvecklats på ett mycket fint sätt de senaste åren, men trots det finns det flera områden där vi kan bli ännu bättre – och det känns spännande att få leda den resan. Min ambition är att vi ska bibehålla det som gör Swecon så bra, samtidigt som vi tar nästa steg tillsammans med Volvo – till exempel när det gäller affärsmodeller och ny teknik, säger Niklas Lindberg.

WE MAKE IT EASY

FORDONSVÅGAR UTVECKLADE FÖR MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH NOGGRANNHET Vi är störst på den nordiska marknaden inom tung fordonsvägning. Vårt erbjudande inkluderar smarta vägningssystem, robusta vågar och en förstklassig serviceorganisation. Med en fordonsvåg från oss får ni säkerhet och kontroll över era in- och utleveranser, vilket ger hög effektivitet och lönsamhet. Kontakta oss för mer information 036-31 42 00, info@flintab.se

12

JR ANLEGG AS, ett bolag i AF Gruppen, har fått uppdraget att bygga vägar och genomföra markarbeten för Odal Vindkraftverk. Kontraktet har ett värde av 100 - 150 miljoner NOK. Odal Vindkraftverk ligger nordost om Oslo, i området Nord-Odal. JR Anlegg förbereder för vinkraftsparkens 34 turbiner, som förväntas producera 500 GWh förnybar el, vilket motsvarar förbrukningen i drygt 30 000 hushåll. Driftssättning planeras till årsskiftet 2021/22. AF Gruppen deltar för närvarande i uppförandet av flera vindkraftparker. I Sverige har dotterbolaget Kanonaden Entreprenad uppdrag i bland annat Hedemora, Habo och Mönsterås kommuner. I Mönsterås byggs Vindpark Åby-Alebo, som med sina 36 vindkraftverk är den näst största i södra Sverige.

Investeringsstöd för snabbladdstationer TRAFIKVERKET ERBJUDER stöd för bygge av snabbladdstationer längs större vägar där snabbladdare idag saknas. Det gäller utpekade platser i sju län. Snabbladdning är en förutsättning för att fler ska välja laddfordon. Elektrifiering av transportsektorn är en nyckelåtgärd för ett hållbart samhälle.


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Ljussättning av Västerbron i Stockholm av Klätterservice AB. Bild: Klätterservice

UMEÅ RANKAS TVÅA

i arbetet med hållbara transporter I ÅRETS SHIFT – en kommunranking av Trivector kring hur Sveriges kommuner arbetar för hållbara transporter – placerar sig Umeå på andraplats. Särskilt pekas Umeå ut att ligga i toppskiktet som bästa cykelkommun tillsammans med ett fåtal andra kommuner. Dessutom får Umeå bonuspoäng för den nyligen genomförda stadsdelsdialogen.

VÄSTERBRON hedersomnämnd på ljusgala

SVENSKA LJUSPRISET är en årlig tävling som vill uppmärksamma belysningens betydelse för människa och miljö och 2020 års pris delades ut den 9 september på Cirkus i Stockholm. Västerbron, där reparbetare från Klätterservice AB monterat belysningen, vann ett hedersomnämnande på galan. Stockholm stad har en uttalad ljusstrategi gällande offentliga belysningsmiljöer med syfte att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma platser genom ljusinstallation och på det stora hela skapa ett mer levande Stockholm, under årets både ljusa och mörka årstider. Västerbron på Södermalm i Stockholm som byggdes 1935 blev utvald till en viktig plats att belysa, och med ett nära samarbete med Sweco och OneNordic var Klätterservice med under både planering och installation. – Det var ett spännande projekt med många utmaningar genom att objektet är en 600 meter lång bro, 40 meter över vatten. Mer än 1,2 ton belysningsarmaturer och flera kilometer med kabel installerades i och på bron på otillgängliga platser, säger Mattias Lefrell, arbetsledare för projektet. Tack vare reparbete som arbetsmetod kunde påverkan hållas nere till minimum, både för allmänhet och trafik som ville komma fram. – Ljussättning av mer eller mindre otillgängliga byggnader eller konstruktioner är mycket smidigt att göra med hjälp av reparbetare. Flexibiliteten är maximal jämfört med exempelvis liftar och byggnadsställning och hänsyn kan tas till olika intressen vid objektet, säger Johan Lernell, ansvarig platschef i Stockholm. Att stärka ljusbilden och känslan i offentliga miljöer ger ringar på vattnet som den allmänt upplevda tryggheten och därmed också främjar att stadens invånare rör på sig i större utsträckning och därav också mår bättre, enligt Stockholms Stad. – Vi är mycket stolta i att vara en liten del i ljussätta Stockholm och skapa en tryggare och mer levande stad. Hederspriset tar vi med oss som en fjäder i hatten och gratulerar Microsofts nya kontor som vinnare av Svenska Ljuspriset 2020. säger Johan Lernell, ansvarig platschef i Stockholm.

13


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

FÖRSTÄRKNING OCH NYBYGGNAD AV SKOGSBILVÄGAR GENOM ATT förstärka cirka 70 kilometer befintliga skogsbilvägar och bygga nya vägar och arbetsplattformar med Tensar TriAx geonät kan byggherren genomföra alla tunga transporter för byggandet av vindkraftsparken. Skogsbilvägar byggs oftast med befintliga jordar iväglinjen. I området vid Jädraås innebär detta oftast med siltiga moräner.

Vid torr väderlek är dessa gynnsamma att trafikera. Men vid stora regnmängder och speciellt vid tjällossningen på våren, är vägarna helt ofarbara för tung trafik, vissa perioder även för personbilar. Byggherren, Arise Windpower AB, insåg att man var tvungna att förstärka hela vägnätet för att klara de höga axeltryck som byggandet av vindkraftstornen innebär.

Tillsammans med WSP i Gävle presenterades en överbyggnadskonstruktion med bergkross kombinerat med ett triaxialt geonät från Tensar. Befintliga vägar avjämnades före läggning av TriAx geonät. Vissa sträckor var vattenhalten så hög i vägbanan att man fick lägga en geotextil under geonätet som separation.

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

14SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd

SERVICE I HELA SVERIGE

1

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

De 148 nya laddstationerna kommer att fördelas på Välas olika parkeringsytor, som totalt rymmer 6 000 parkeringsplatser. Användarna av stationerna kommer att betala en avgift per nedladdad kilowatt.

VÄLA STORSATSAR PÅ ELBILAR

19.000

kollegor i branschen använder NEXT - gör det du också!

– bygger 148 nya laddstationer

ANTALET ELBILAR ÖKAR stadigt och därmed också behovet av laddstationer på strategiskt viktiga platser i samhället. Väla erbjuder idag totalt tolv laddstationer på handelsplatsen, ett utbud som inte längre täcker den snabbt växande efterfrågan. Mot den bakgrunden har Väla beslutat att storsatsa på elbilen och i höst bygga ytterligare 148 laddstationer. – Vi ser att allt fler av våra besökare kör elbilar av olika slag och då måste vi kunna erbjuda möjligheter att ladda bilen under tiden som man besöker oss. För oss är det även viktigt att vara en aktiv part i klimatomställningen och bidra till en mer effektiv laddningsinfrastruktur i regionen, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla. – Redan nu finns det över 140 000 elfordon i Sveriges bilpark och fram till 2030 räknar man med att denna siffra har ökat till 2,5 miljoner fordon. Här måste vi naturligtvis vara med och möta en ökande efterfrågan på laddningsmöjligheter. SYSTEMATISKT HÅLLBARHETSARBETE De 148 nya laddstationerna kommer att fördelas på Välas olika parkeringsytor, som totalt rymmer 6 000 parkeringsplatser. Användarna av stationerna kommer att betala en avgift per nedladdad kilowatt. Planen är att alla nya laddstationer ska vara i drift till årsskiftet. – Den stora satsningen på laddstationer är en naturlig del av vårt pågående systematiska hållbarhetsarbete, där målet är att begränsa Välas klimatavtryck inom alla de områden som vi kan påverka. Vi är en stor aktör i regionen och vi strävar efter att vara ett föredöme inom miljö och klimat genom att arbeta systematiskt och proaktivt med de här frågorna, förklarar Fredrik.

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag!

next-tech.com

NEXT ONE TECHNOLOGY AB | S:T LARSGATAN 32B | 582 24 LINKÖPING | SALES@NEXT-TECH.COM

15


DAGENS INFRASTRUKTUR // MOBILITET

Sveriges Allmännytta ger råd till medlemsföretagen, visar på bra exempel och tar fram fakta i form av reda siffror. /Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta

LADDINFRASTRUKTUR

– helhetssyn och proaktivitet hos Allmännyttan Sveriges Allmännytta som organiserar landets allmännyttiga bostadsföretag har egna experter inom bland annat digitalisering, klimat och förvaltning. Frågor kring elektrifiering och laddinfrastruktur berör alla nämnda expertområden. Under flera år pågår det så kallade Mobilitetsprojektet tillsammans med bland andra KTH och som har stöd från Energimyndigheten. AV KJELL-ARNE LARSSON

MOBILITETSPROJEKTET SPÄNNER över både person- och varutransporter och annan mobilitet. Projektet utgår ifrån existerande resurser hos allmännyttan såsom parkeringar och bolagens egna bilparker. Elektrifiering med elbilar och installation av laddstolpar hör till aktuella frågor som de allmännyttiga bolagen måste tackla. Här öppnas samtidigt nya möjligheter att göra det egna

16

företagets verksamhet mer klimatsmart och miljövänlig, samtidigt som servicen till och möjligheterna för hyresgästerna kan förbättras.

STÖD FÖR MEDLEMSFÖRETAGEN Sveriges Allmännytta undersöker läget ute hos medlemmarna, hur långt har man kommit med elektrifieringen. Det går redan


Parkeringar med laddmöjligheter kan ge bostadsbolagen helt nya typer av intäkter, eftersom el-bilar även kan fungera som batterilager och leverera ström till nätet. Bild: Kjell-Arne Larsson

att peka på bra exempel, både i form av pilotförsök och i full skala. Sveriges Allmännytta har publicerat ”Laddguiden” – en typ av lathund med länkar till olika aktörer i branschen – Power Circle, Energimyndigheten etc. – Vi jobbar ständigt för att ta fram goda råd, säger Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta och ansvarig för Mobilitetsprojektet. När det gäller tekniken finns redan många råd och tips från olika håll. Men för det enskilda medlemsföretaget är det en rad övergripande frågor att ta ställning till först. Hur kan staden klara mobiliteten och vad kan den tillföra? Vilken stadsmiljö vill vi ha? Vem ska betala för laddinfrastrukturen och andra investeringar? Vilka aktörer ska släppas in och vilka roller ska de ha? Förutsättningarna skiljer sig mycket mellan bolagen. Sveriges Allmännytta är igång med tre pilotprojekt. Väsbyhem jobbar med laddstolpar, men också med elbilspool för hyresgästerna som alternativ. Strömstadsbostäder har elektrifierat en del av den egna fordonsflottan och undersöker om de kan dela laddinfrastrukturen med sina hyresgäster. Svenska Bostäder som äger miljonprogramsområdet i Husby, frågar sig hur de ska kunna erbjuda el-mobilitet till ekonomiskt svaga grupper.

MÅNGA ELBILAR Power Circle har beräknat att det kommer att finnas 1-2 miljoner elbilar 2030. Detta kan jämföras med att vi idag har drygt 5 miljoner personbilar. Samhället och därmed allmännyttan står inför miljardinvesteringar för att klara laddinfrastrukturen. Bostadsbolagen bör kanske ta chansen att inte bara bygga laddstolpar

DAGENS INFRASTRUKTUR // MOBILITET

på förfrågan, utan arbeta proaktivt och samtidigt förbättra mobiliteten samt boendetrivseln och stadsmiljön. – Varje bolag borde utse en person med helhetsansvar kring mobilitet och dessutom tidigt förankra frågorna hos vd och styrelse, anser Carl Ståhle. Tänk exempelvis på att ekonomin kring P-platser idag ofta ingår i fastighetens resultaträkning. P-platserna borde kanske vara en egen resultatenhet, eftersom de orsakar specifika kostnader, men samtidigt ger möjligheter till nya intäkter. Elektrifiering kan medge intäkter av helt annat slag än idag, eftersom elbilarnas batterier kan fungera som el-lager. Elkraft kan säljas tillbaka till elleverantören när denne har brist. Dessutom kan balanskraft erbjudas nätägaren, som kan kapa effekttopparna. – Man bör tidigt fundera över vilka aktörer som ska verka i en stad med e-mobilitet, vilka roller de ska ha och vilka affärsmodeller som ska råda, fortsätter Carl Ståhle. Här kommer digitaliseringen in. Data behöver samlas in och lagras på rätt sätt och användas för att utveckla och stödja affärsmodeller. Glöm inte skogen för alla träd. Teknik i all ära, men grundläggande är att utveckla affärsmodeller som passar den egna staden och det egna bostadsbolaget. I sammanhanget är det också lägligt att se över el-effektiviteten i själva fastigheterna. Strategiska satsningar där kan spara många miljoner i driftkostnader. Sedan kan man inte minst reflektera över att bättre miljöprestanda och effektivare mobilitet samtidigt höjer fastighetens värde. * Mobilitetsprojektet pågår till sommaren 2022. Resultat kommer att publiceras från hösten 2021 och framåt.

17


JT 24 KRAFT

I KOMPAKTKLASSEN

JLM SCANDINAVIA AB Tel: +46 (0) 40 671 14 80 Mail: jlm@jlm.se www.jlm.se

VÄRLDENS BREDASTE SORTIMENT

inom tiltrotatorer, skopor, järnväg, kabel & linje, rivning & sortering, mark & park samt specialbyggda redskap. Se hela sortimentet: www.rf-system.se

Vi leder marknaden

Vi är RF.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV KH-MASKIN

KH-MASKIN har breddat sitt utbud

Bild: KH-Maskin

Sedan finska KH-Koneet Group köpte Beck Maskins svenska verksamhet i november i fjol har mycket hänt. Beck Maskin bytte namn till KH-Maskin och det nya företaget har bland annat blivit återförsäljare för Wacker Neuson och även köpt det svenska maskinuthyrningsföretaget S-Rental. KH-MASKINS MÅL är att kunna vara med på alla affärer. Då är det viktigt att förutom nya och begagnade maskiner även ha uthyrning. – Vår slogan är ”Trygg och personlig maskinaffär”. Det betyder att vi ska kunna ge kunden en helhetslösning, oavsett om det är ett direktköp, leasing eller hyra, understryker Martin Lindén som är vd på KH-Maskin. KH-maskin är generalagent för Kobelco och återförsäljare av Wacker Neuson. Företaget har anläggningar i Jordbro söder om Stockholm, i Järfälla norr om Stockholm samt i Kungälv, norr om Göteborg. KH Koneet Group är en av Finlands ledande importörer av byggoch anläggningsmaskiner. Koncernen är generalagent för Kobelco, Yanmar, Wacker Neuson, Kramer och Dynapac i Finland. – KH-Koneet är en stor etablerad maskinhandlare i Finland. Köpet av Beck Maskin var första steget på en satsning i Sverige. Beck Maskin hade redan agenturen för Kobelco. Det har vi kompletterat med maskiner från Wacker Neuson. Det passar bra med KH-Koneets produktportfölj och ger synergieffekter inom koncernen som i förlängningen även kommer att gynna våra kunder, säger Martin Lindén. Avtalet med Wacker Neuson Sverige innebär att KH-Maskin kan utöka sin produktportfölj med hjullastare, hjulgrävare och dumprar. – Dessutom fick vi tillgång till Wacker Neusons byggmaskiner, vibratorer och vältar. Det gör att vi nu kan erbjuda våra kunder ett bredare utbud av produkter, säger Martin Lindén.

återförsäljare av Wacker Neuson har KH-Maskin även förvärvat maskinuthyrningsföretaget S-Rental. – Affären skapar en stabil grund för ökad kundservice och tjänster på den svenska marknaden. Vi på KH-Koneet Group ser maskinuthyrning som en växande trend och ett ökat behov av helhetslösningar på den svenska marknaden, säger Teppo Sakari, vd för KH-Koneet Group. S-Rental är ett svenskt företag grundat 2016 som specialiserar sig på uthyrning av entreprenadmaskiner. Företaget har sett en snabb tillväxt och omsatte 52 miljoner kronor under räkenskapsperioden som avslutades i augusti 2019.

HELHETSLEVERANTÖR Redan när KH-Koneet köpte Beck Maskin var siktet inställt på att förvärva ett uthyrningsföretag i Sverige. – Att även ha maskinuthyrning gör det möjligt för oss att få ut maskiner till presumtiva kunder, samtidigt som vi tjänar pengar och våra maskiner blir representerade på hela marknaden, säger Martin Lindén.

UTHYRNING VIKTIGT Övertagandet av Beck Maskin skedde i november 2019 och sedan har KH-Maskin satsat rejält trots tuffa tider. Förutom att bli

www.kh-maskin.se 19


DAGENS INFRASTRUKTUR // RAPPORT Andres Suazo, nätexpert på Telenor Sverige. Bild: Telenor

NY RAPPORT: Sverige har stora utmaningar med effektiv mobilutbyggnad

Telenors digitaliseringsindex som analyserar 60 nordiska kommuner slår fast att Sverige behöver smidigare bygglovsprocesser och att kommuner planerar för telekommunikation i detaljplaner för att få en effektiv utbyggnad av det svenska 5G-mobilnätet. TELENOR PRESENTERAR resultaten från det nordiska digitaliseringsindexet Nordic Digital Municipality Index (NDMI) där man analyserat 60 olika kommuner från Norge, Sverige, Danmark och Finland för att uppskatta hur redo kommunerna är på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Rapporten som undersöker tre parametrar; effektiv mobilutbyggnad, digitala tjänster och smarta kommuner slår fast att Sverige står dåligt rustat en effektiv mobilutbyggnad och att huvudstaden hamnar sist bland de svenska kommunerna. – Vi lanserar nu vår största nätsatsning någonsin i Sverige med bygget av ett rikstäckande 5G-nät. Det innebär att vi kommer att skapa förutsättningar för hela landet att leva och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Nu krävs det att svenska kommuner blir bättre på att planera för framtida telekommunikation, att regeringen effektiviserar bygglovsprocesserna och att vi som operatör krokar arm med kommunerna för att skapa samsyn kring hur vi på bästa möjliga sätt bygger ut 5G till hela Sverige, säger Andres Suazo nätexpert på Telenor Sverige. Telenors rapport visar att andelen mobilsiter på kommunal mark är betydligt högre i Sverige än i de övriga nordiska grannländerna. I Sverige är andelen siter på kommunal mark 25 procent – till skillnad mot exempelvis Finlands 10 procent. För att planera telekommunikation och bygga mobilsiter på kommunal mark som ska komma Sveriges medborgare till gagn krävs effektiva processer. Här faller svenska kommuner efter. Likaså när rapporten tittar på möjligheten att bygga ut mobilnätet på kommunal mark i specifika storstadsområden, vilket är särskilt problematiskt eftersom det är i storstäder som behovet av att bygga ut nätet kommer att vara som störst. Rapporten visar att Falköping och Piteå är de kommuner i Sverige som är bäst på effektiv mobilutbyggnad, på plats 16 respektive 17 i Norden. Falköping/Piteå med (5,9) och dock är långt efter norska Grimstad som får högst poäng i Norden (8,5). Totalt sett är små och mellanstora kommuner bättre än stora kommuner. Små kommuner en sammanvägd poäng på (5,1), mellanstora (5,2) och stora kommuner (4,1).

20

Rapporten visar att Sverige ligger efter grannländerna Norge och Danmark. I Sverige är det stora kommuner som får lägst betyg, mycket på grund av problem med trögrörlig bygglovsprocess. De stora svenska kommunerna är i rapporten Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Uppsala. Samtliga huvudstäder får låga poäng. Stockholm (3,1) hamnar på plats 48 vilket är sist bland de svenska kommunerna. Köpenhamn hamnar på plats 45 medan Helsingfors (1,8) och Oslo (1,4) bara hamnar på plats 58 respektive 60. Danmark är generellt bäst i kategorin och de stora danska kommunerna har dubbelt så höga poäng som Sveriges motsvarighet (8.0 mot 4.0.) Danmarks goda resultat når man enligt rapporten tack vare framgångsrika och effektiva processer mellan operatörer och kommuner när nya siter planeras.

GÖTEBORG MER DIGITALT ÄN STOCKHOLM Utöver parametern effektiv mobilutbyggnad har Telenor även undersökt kommunernas digitala erbjudande och förmåga att leverera smarta tjänster till medborgarna. Sammanräknat de tre undersökta parametrarna är Göteborg är den kommun som får högst poäng i Sverige. Göteborg hamnar på en fjärde plats i Norden (7.1) och Stockholm på plats 8 (6.9). Aalborg i Danmark får högst poäng (8.3) och följs av Baerum i Norge (7.7). Norge har totalt 5 kommuner på topp 10. Oslo och Helsingfors hamnar utanför topp 10, på plats 18 respektive 20. De stora nordiska kommunerna har sammanräknat högre poäng än de mindre kommunerna.


Vi hittar de bästa mottagarna för dina schaktmassor.

Att schakta och sanera inför en byggnation är svårt. Tidsplanen är pressad, lönsamheten är låg och all hantering av förorenade massor är svår. Till detta skall alla samtal och högar av rapporter, kvitton, analyser, avfallsdeklaration, fakturor, körsedlar, osv läggas. Om, som oftast allt inte stämmer så väntar uteblivna intäkter och i värsta fall dryga böter. Så behöver det inte vara.

Nu finns Pinpointer. På vår unika, digitala plattform möts avsändare och mottagare av schaktmassor. Här matchar vi ner till enskilda ämnen, och presenterar de miljömässigt bästa, närmaste och billigaste alternativen. Pinpointer tar hand om den omfattande administrationen och ser till att allt sker enligt rådande lagar och praxis. Samt erbjuder tilläggstjänster som provtagning och transport. Det är helt gratis att gå med, och man har inte förbundit sig till någonting. Det finns inte heller några dolda avgifter, det pris du ser är det som gäller. Pinpointers avgift är redan inräknad och understiger förtjänsten med marginal.

Sök gratis på pinpointer.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // ELBUSSAR

I Jönköping görs stora satsningar bland annat på laddare ute på busslinjerna. Bild: LaddAlliansen.

HELHETSPERSPEKTIV BEHÖVS när trafik med elbussar handlas upp

Både elbussar och utrustning för laddning finns redan på marknaden och är fullt utvecklade. För den som handlar upp trafik med elbussar är det viktigt att också tänka igenom andra aspekter förutom själva tekniken. Vilka aktörer ska göra vad och vem ska äga vad? Hur ska digitalisering utnyttjas? Och hur kan elbussarna bidra i ett bredare samhällsperspektiv och förbättra både infrastrukturen och miljön i staden? AV KJELL-ARNE LARSSON

BILINDUSTRINS UTVECKLING av eldrivna personbilar ligger till grund för de eldrivna bussar som erbjuds idag. Bilindustrin har svarat för utvecklingskostnader för både fordon och teknik för laddning. Bland annat ett pilotförsök i Göteborg med Volvo,

22

Chalmers och Västtrafik som partners, banade vägen för fullskaliga satsningar. – Det var ett lyckat försök som visade att eldriven busstrafik är möjlig och fördelaktig, säger Henrik Holmér, vd för LaddAlliansen


DAGENS INFRASTRUKTUR // ELBUSSAR Nordic AB. Några fler pilotförsök behövs inte, i varje fall inte när det gäller den konduktiva laddningstekniken.

VEM SKA BETALA?

Hur som helst går utvecklingen just nu mycket snabbt med att introducera elbussar. Det är förstås en välkommen utveckling, då alltfler flyttar till städerna som blir allt tätare. Eldrivna bussar är ett viktigt bidrag till förbättringen av stadsmiljön. /Henrik Holmér, vd för LaddAlliansen Nordic AB Bild: LaddAlliansen

Om bilindustrin betalar för utvecklingskostnaderna gällande själva teknologin, vem ska då betala för den laddinfrastruktur som behövs? Elbussar kan antingen laddas i bussdepån, ute på linjen eller med en kombination av de två strategierna. – I flertalet fall är nog den bästa lösningen att trafikoperatören också äger laddinfrastrukturen, fortsätter Henrik Holmér. Då har operatören kontroll på både fordonsflottan och laddarna. Trafikåtagandet för operatörerna har oftast en kontraktsperiod på 8+2 år. Det är möjligt att skriva in i kontraktet att operatören efter perioden har möjlighet att sälja laddinfrastrukturen till beställaren, alternativt en annan operatör, för ett visst restvärde. Det finns också exempel på att elnätsägare bygger laddinfrastruktur, alternativt görs detta av bussleverantören, eller den region eller kommun som upphandlar trafiken. – Idag finns standard för hur laddinfrastruktur kan byggas och det går fort att få den på plats, så länge som effekten i elnätet räcker till, betonar Henrik Holmér. Branschen har också utvecklat laddutrustning som är modulär och går att flytta, exempelvis om busslinjer dras om.

MYCKET ATT TÄNKA PÅ Den regionala kollektivtrafikmyndighet eller kommun som handlar upp trafik, bör alltså på ett tidigt stadium planera hur rollerna ska fördelas, vem som ska ansvara för vad och vilka affärsmodeller som ska användas. Glöm för all del inte att uppge i förfrågningsunderlaget hur mycket elbusstrafik respektive övrig busstrafik som upphandlas, eftersom elbussar för närvarande är dyrare. Beställarens krav kan driva på utveckling av både teknik och affärsmodeller. Staden Hamburg ska ha fossilfri busstrafik 2030 och man har som ett första steg beställt 530 elbussar. Kravet var en räckvidd på 200 kilometer på en laddning och 150 kilometer för ledbussar, vilket leverantören lyckas leva upp till. I Sverige finns redan en rad lyckade satsningar med elbussar i ordinarie trafik, bland annat i Göteborg, Malmö och Östersund. I Jönköping görs en stor satsning med 45 elbussar, depåladdare och tio pantografladdare ute på linjerna. Den som upphandlar kollektivtrafik bör också beakta vilka digitala lösningar som kan användas. Det handlar om att övervaka bussarnas färd och laddningsstatus, samt möjligheter att justera tidtabellerna, men också elförbrukning, underhåll och serviceintervall. Digitalisering bör dessutom användas som stöd för vald affärsmodell.

BIDRAG TILL INVESTERINGAR OCH PROJEKT Beställare, operatörer och andra intressenter har möjligheter att få ekonomiskt stöd för satsningar på elbussar. Aktuella i sammanhanget är Klimatklivet, Elbusspremie, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samt Stadsmiljöavtal. – När det gäller stöd respektive skatter funderar jag på varför det är energiskatt på el för bussdrift men inte på el för tågdrift, påpekar Henrik Holmér. Dessa trafikslag borde konkurrera på lika villkor. – Hur som helst går utvecklingen just nu mycket snabbt med att introducera elbussar. Det är förstås en välkommen utveckling, då alltfler flyttar till städerna som blir allt tätare. Eldrivna bussar är ett viktigt bidrag till förbättringen av stadsmiljön, avslutar Henrik Holmér, vd för LaddAlliansen Nordic AB.

23


Nu pågår sprängningen av fem arbetstunnlar och en sjätte påbörjas under hösten. Efter årsskiftet startar sprängningen av huvudtunneln. Den kommer att ske med så kallad pendeldrift som innebär att man spränger åt två håll från varje arbetstunnel. Det betyder att tio tunnelfronter drivs samtidigt. Bild: Mikael Ullén


14 KILOMETER AVLOPPSTUNNEL

byggs under Stockholm Stockholm Vatten och Avfall bygger en 14 kilometer lång tunnel mellan Bromma och Sickla. När den tas i drift 2026 läggs reningsverket i Bromma ner och avloppsvattnet från Västerort leds i tunneln till Henriksdals reningsverk. Målet är att få renare vatten i Mälaren och att utsläppen i Östersjön ska minska. AV LARS-OLOF TANDBERG

>>


DAGENS INFRASTRUKTUR // AVLOPPSRENINGSVERK

Där tunneln ska passera under Mälaren används hävertmetoden. Den fungerar som ett jättestort vattenlås. Eftersom nivån är lägre på södra sidan än på den norra fortsätter vattnet att rinna. Bild: Stockholm Vatten & Avfall

D

DEN NYA AVLOPPSTUNNELN dras 30-90 meter under marknivå, under befintliga tunnlar och ledningar för att inte påverka kollektivtrafik, elnät och vattenledningar. Nu pågår sprängningen av fem arbetstunnlar och en sjätte påbörjas under hösten. Efter årsskiftet ska sprängningen av huvudtunneln starta. Den kommer att ske med så kallad pendeldrift som innebär att man spränger åt två håll från varje arbetstunnel. Bygget av tunneln är uppdelad på två entreprenader. Entreprenörerna YIT och Veidekke driver sina tunneldelar parallellt. Det betyder att tio tunnelfronter drivs samtidigt. Det är dels för att spara tid men även för att inte få för långa tunnlar. Huvudtunneln har en area på 20 kvadratmeter och för att få bra arbetsmiljö i en så pass liten tunnel får varje tunneldel inte bli för lång. EFFEKTIV VENTILERING – Det finns en gräns för den här storleken på tunnel på cirka 2 500 meter för att kunna få in tillräckligt med luft och för att det inte ska ta för lång tid att ventilera ut spränggaser, konstaterar Tomas Hård som är projektledare för tunneln på Stockholm Vatten och Avfall. En annan anledning att tunneln är uppdelad på sex arbetstunnlar är uttransporterna av bergmassor. – Tanken är att sprida ut transporterna så att inte ett område får all trafik. Vi vill störa tredje man så lite som möjligt. Huvudtunneln är cirka 4,5 meter bred och 5 meter hög. En V-formad botten gjuts i tunneln för att underlätta vattenflödet. Tunneln har en luntning på en promille (en meter per tusen meter) för att vattnet ska rinna med självfall.

Koll av fiberbetong som går ner i betongpumpen. Nu är det bara att spruta på efter angiven tjocklek. Bild: Mikael Ullén

Efter en första skrotning med hydraulisk hammare på grävmaskin görs en manuell skyddsskrotning för att hitta lös sten. Bild: Mikael Ullén

26

HÄVERT UNDER MÄLAREN Där tunneln ska passera under Mälaren används i stället hävertmetoden. Före passagen ligger tunneln på 31 meters djup, går ner till 90 meter under Mälaren och slutar på 33 meter på andra sidan. Hävertmetoden fungerar som ett jättestort vattenlås. Eftersom nivån är lägre på södra sidan än på den norra fortsätter vattnet att rinna. För att undvika att det samlas för mycket sediment i tunnelns lägsta del leds avloppsvattnet i passagen under Mälaren genom rör i tunneln. Rören kan då löpande spolas rena från avlagringar och slam. När tunneln ska gå ner under Mälaren förändras förutsättningarna. Här ska tunneln drivas neråt från två håll. Det innebär att det ska borras, sprängas och lastas ut 60 meter neråt med en brant lutning. – Att borra i nedlut ökar påfrestningarna på maskinerna och det gäller att se till så att de håller. Utlastningen blir också en utmaning. Varje 150 meter spränger vi ut en nisch där maskiner och lastbilar kan vända. Efter sprängning går lastmaskinerna ner och lastar, backar upp tillbaks till närmaste nisch och lastar på bil, berättar Christian Vestergren som är projektchef på YIT. För att klara kommande befolkningsökning i Stockholm ser Stockholm Vatten och Avfall över >>


BLASTING SERVICES FOR NORDIC CONDITIONS

FORCIT EXPLOSIVES levererar sprängmedel till alla applikationer inom branschen såsom gruvor, täkter, tunnlar och övrig entreprenad. Vårt omfattande produktsortiment består av välkända produkter som är utvecklade speciellt för Nordiska förhållanden.

Läs mer om vår service >> FORCIT.SE


DAGENS INFRASTRUKTUR // AVLOPPSRENINGSVERK

stadens VA-lösningar så att de har tillräcklig kapacitet för framtida behov, men även att det sker på ett hållbart sätt. Moderniseringen av Henriksdals reningsverk och bygget av tunneln är en del i det arbetet. – Bygget av den nya avloppstunneln har fått miljötillstånd för miljöfarlig verksamhet och för grundvattenbortledning. Det innebär att vi måste ta hänsyn till hur luft, buller och vibrationer påverkar människor och byggnader längs den blivande tunneln, säger Tomas Hård. När det gäller vibrationer sätts mätare på fastigheter längs bygget så att projektet i realtid kan se att man håller sig inom gränsvärdena. – Med hjälp av mätvärdena kan vi se hur mycket vi ska ladda i nästa salva. Vi kan justera laddningen uppåt eller nedåt. Om grundvattennivån skulle påverkas under byggtiden kan det leda till sättningar i fastigheter. Därför kontrolleras den noga. Om mätningarna visar att grundvattennivån sjunker fylls vatten på genom infiltrationsbrunnar som borrats i sättningskänsliga områden. Detta för att hålla grundvattnet på en konstant nivå tills tunneln har blivit tillräckligt tät för att undvika skadlig grundvattensänkning. I projektet ingår även att bygga bort ett antal så kallade bräddpunkter. Vid kraftiga regn klarar systemet inte av att svälja allt vatten. Då sker nödutsläpp (bräddning) av vatten i Mälaren och Saltsjön.

Från var och en av de sex arbetstunnlarna drivs huvudtunneln åt två håll. Det betyder att tio tunnelfronter drivs samtidigt. Bild: Stockholm Vatten & Avfall

– Därför har tunneln dragits under ett antal av dess bräddpunkter. Dom får en anslutning till tunneln så att det överflödiga vattnet i stället kan tömmas dit. Det gör att mängden orenat avloppsvatten som släpps ut i Mälaren kommer att minska kraftigt. En stor utmaning vid bygget av den nya avloppstunneln är att få den tät. Även om det mesta av berggrunden är av bra kvalitet passerar tunneln ett antal sprickzoner. För att få en tät tunnel och minska inläckage av vatten under byggtiden tätas sprickor i berget med injektering. Efter sprängning skrotas berget och förstärks med bergbultar. – Att få tunneln tät och att klara villkoren i miljötillstånden är den stora utmaningen i det här projektet. I övrigt är det traditionell tunneldrivning, med borra, spränga och lasta ut berg, konstaterar Tomas Hård.

Väggarna i arbetstunneln sprutas med en Meyco sprutrobot. Bild: Mikael Ullén

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av avloppstunnel, Stockholm Tidplan: januari 2020–januari 2027 Byggherre: Stockholm Vatten och Avfall Entreprenör: Veidekke Entreprenad AB Entreprenör: YIT Sverige AB Kostnad: 2 Mdkr

28


#Idig DISAB

DISAB Futurion™

en vakuumlastare för alla dina behov! Gräv

Sug

Blås

DISAB lanserar en multifunktionell vakuumlastare som är framtagen för att ge operatören stor flexibilitet samt att kunna hantera många uppdrag inom olika och varierande användningsområden. Med egenskaper som modern design och smarta IoT-lösningar har DISAB Futurion™ blivit utsedd till en ny generation vakuumlastare. Upptäck alla fördelar med DISAB Futurion™, kontakta oss idag för en privat demo! Hör av dig på ContactUs@disab.com.

www.disab.com • ContactUs@disab.com


Den nya byggnaden för avloppsrening får avancerad rening i tre steg. Ett led i att möta framtidens samhällsutveckling i Simrishamns kommun. Bild: Stefan Blomqvist

DAGENS INFRASTRUKTUR // AVLOPPSRENINGSVERK

KIVIKS AVLOPPSRENINGSVERK dubblerar kapaciteten Utbyggnad av Kiviks avloppsreningsverk dubbleras mot dagens kapacitet. Det är en stor satsning med målsättningen att Simrishamns kommun ska kunna producera ett återvunnet vatten som lämpar sig väl till bevattning, badvatten eller återinfiltration till gundvattnet. AV MARIE LOUISE AARÖE

– I DAG HAR VI stora problem med variationer i vattnet. På sommaren fungerar det flödesmässigt bra men klarar inte under denna period på året reningen på bästa sätt. Vintertid klarar vi reningen på ett mycket bra sätt men flödesmässigt är det inte så bra, säger Stefan Blomqvist, projektledare på VA avdelningen, Simrishamns kommun. – Orsaken till ojämnheten är den stora turistströmmen sommartid. Nu satsar vi på att både flödet och reningen ska bli rustat för framtidens samhällsutveckling med en kapacitet som kan svara för att fler abonnenter ska kunna ansluta sig. Den stora och viktiga delen i projektet är att implementera teknik i reningsverket för att få bort mikroföroreningar och läkemedelsrester och då få avancerad rening inom två år på samtliga

reningsverk. Till projektet har Simrishamns kommun fått ett bidrag från Naturvårdsverket på 19 miljoner kronor. Den totala entreprenadkostnaden ligger på 59 miljoner kronor. Ombyggnaden innebär en ny fristående byggnad för intagsrensning och förfiltrering, MBR-filter samt aktivt kolfilter. Den gamla anläggningen kommer att finnas kvar men kommer att byggas om. Ytmässigt utgör det nya verket en dubbelt så stor anläggning jämfört med den gamla.

BÄST PÅ AVLOPPSRENINGSVATTEN – Den stora viktiga satsningen som vi gör är mikroföroreningsdelen som är, om inte den första, en av de första i världen, säger Stefan Blomqvist. Här är läkemedelsrester ett viktigt fokusområde. >>

31


DAGENS INFRASTRUKTUR // AVLOPPSRENINGSVERK

Nu bygger Simrishamns kommun för att om två år ha avancerad rening på alla sina reningsverk. Bild: Stefan Blomqvist

Att implementera läkemedelsrening i tre avloppsreningsverk i samma kommun och med tre olika tekniker är vi ensamma om. Förväntan är att få ett vatten som håller badvattenkvalitet för att kunna pumpas vidare som tekniskt vatten eller ut till havet. Från ett av kommunens reningsverk kommer vattnet efter återinfiltration pumpas upp för dricksvattenproduktion. Nästa steg i processen är att installera Hubers VRM membranteknik som då fullskaligt skulle kunna ta hand om reningen.

FRAMTIDEN VÄNTAR – Där är vi ännu inte, säger Stefan Blomqvist. Men avsikten är att vi ska bygga vidare för framtiden. Anläggningen står klar i höst för provkörning och därefter redo för att kunna ta emot kommunens avloppsvatten vintern 2020. – Malmberg Water är generalentreprenör och står för entreprenaden med byggnationer och installationer. De är mycket duktiga och följer det upplagda tidsschemat samt ekonomi helt enligt planen. Totalt anser vi att detta är ett mycket lyckat projekt. Och vi har många intresserade ögon som runt om i Sverige och världen följer detta projekt, säger Stefan Blomqvist.

FAKTA I KORTHET

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik, Simrishamns kommun Byggherre: Simrishamns kommun Generalentreprenör: Malmberg Water AB Arkitekt: Ramboll Sweden AB

• Koppla enkelt upp givarna utan programering • io-key identifieras i molnet utan ytterligare parameterinställning • Övervakning direkt i din smartphone oavsett var du befinner dig • E-post och SMS-notifikation vid larm

Scanna koden eller besök bit.ly/2E4yQ8K för mer information.

32

www.ifm.se

NB

Io

T/

GS

M

Koppla upp dina givare till molnet och få larm på nolltid


DAGENS INFRASTRUKTUR // AVLOPPSRENINGSVERK

NYTT PROJEKT ska skapa en nationell arena med testbäddar

I veckan drar ett Vinnova-finansierat projekt igång med sikte på att skapa en nationell arena med offentliga testbäddar. Det ska underlätta en cirkulär omställning genom att öka återvinningen av näringsämnen från avloppsströmmar. I projektet som leds av IVL deltar även Rise och sju svenska VA-organisationer spridda över landet. SVENSKA AVLOPPSRENINGSVERK väntar inom kort lagkrav på återvinning av det fosfor som finns i avloppsvattnet. Exakt hur dessa lagkrav kommer att formuleras är fortsatt okänt men många avloppsreningsverk i Sverige vill redan nu förbereda sig så gott det går inför en framtida omställning av sin process. En del av denna förberedelse är att kunna testa olika tekniker för näringsåtervinning. – I dagsläget finns väldigt få eller inga referens- och fullskaleinstallationer av dessa tekniker vilket ökar behovet av test i mindre skala. I det här projektet kommer vi därför att titta på vad det finns för möjligheter att etablera en arena av testbäddar hos dessa sju olika VA-organisationer som deltar i projektet, säger Klara Westling, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Det finns begränsningar till vad varje reningsverk kan möjliggöra som testbädd. Tanken är därför att de olika reningsverken ska erbjuda testbäddar med olika fokus vilket ger ökad effektivitet och samverkan. – Många VA-organisationer uttrycker ett behov av samordning och koordinering av insatser och resurser i gemensamma projekt för att de ska kunna skapa sig en faktabaserad uppfattning över vad som krävs av dem och få stöd för att kunna investera i nya tekniklösningar. Tillgången till testbäddar ger också möjlighet till studier som rör större delar av värdekedjan, samt att vi säkerställer att datainsamling och utvärdering sker på ett jämförbart sätt, säger Klara Westling. Hon menar att det också är viktigt att utveckla tekniker för återvinning av andra näringsämnen än fosfor, som exempelvis kväve, kalium och svavel, samt även mull, då studier visat att återvinning av även dessa näringsämnen är positivt ur samhällssynpunkt. – Det pågår en intensiv teknikutveckling inom området näringsåtervinning från avloppsströmmar och det skapas en ny marknad med nya lösningar som fortfarande är i utvecklingsfas. Här kommer testbäddarna att fylla en jätteviktig funktion med oberoende testning och utvärdering.

Klara Westling, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Bild: Magnus Liam Karlsson

33


DAGENS INFRASTRUKTUR // AVLOPPSRENINGSVERK

Samtliga entreprenörer har blivit mycket duktiga på att ta till sig nya tekniker och vara flexibla i arbetet för nya vatten och avloppsledningar utmed Fräknestranden i Lysekil. Bild: Lars Ålander

UDDEVALLA SATSAR på kustnära orter

För att säkra vattentillgången och rena avloppsvattnet har Uddevalla kommun satsat på att bygga en överföringsledning mellan Uddevalla och den populära kustnära orten Ljungskile. Det finns ett stort behov av vattenförsörjning och avloppssanering för de privata fastigheterna utmed kuststräckan. AV MARIE LOUISE AARÖE

– ÅR 2012 STOD huvudledningen klar från Uddevalla till Ljungskile, berättar Lars Ålander, projektledare och ombud, Västvatten AB Därefter har arbetet fortsatt med att ansluta samtliga anläggningar utmed kuststräckan som innebär cirka 1 000 fastigheter inklusive nyexploateringar. Det handlar om fastigheter som är kopplade på olika sätt. Totalt är det 46 områden som ska omvand-

34

las och som varierar i storlek. Vissa tomter ligger nära varandra och andra med större avstånd. Entreprenaden är i sig en utmaning då det är mycket som i dag inte har fungerat i praktiken när det gäller försörjning av rent vatten och avloppsrening på ett miljögodkänt sätt. Efter bara några år har miljön förbättrats genom att diken och bäckar synliggörs


DAGENS INFRASTRUKTUR // AVLOPPSRENINGSVERK Bild: Lars Ålander

som tidigare bestod av en grå sörja. Nu är det rent vatten och både växtligheten och djurlivet har återkommit. – Under de första åren handlade vi upp entreprenad efter entreprenad i delar, berättar Peter Dosé, projektledare, Västvatten AB. Vi insåg att hastigheten var för långsam och erfarenheterna från tidigare utföranden inte fanns med till nästa och inte heller den viktiga kontakten med tredje man. Därför tänkte vi om och handlade upp en entreprenör för hela projektet i partnering. Det har blivit mycket lyckat.

KOMPLICERAT PROJEKT Projektet är inte okomplicerat då husen ligger där de ligger. Vissa längs stranden och vissa längs vägen. Det innebär att man går från självfall för vissa fastigheter och andra med egen pumpstation. Det innebär en mix av lösningar som nu ska samordnas. För att slippa framtida problem förstärks grunderna för ledningarna vilket också medför att man undviker bergsprängningar. – Under projektets gång har vi insett hur viktigt det är att anlita en entreprenör som blir duktig på detta och samtidigt håller ihop de olika etapperna, säger Lars Ålander. Det är många faktorer att ta hänsyn till, att ha kontakt med de boende, bevara biotoperna och förstå topografin, som till största del består av berg, samt det

kustnära läget som innebär att man ej får skada den intilliggande miljön. Underentreprenören NCC har under 2,5 år varit den som har höjt effektiviteten och blivit mycket duktiga på de extrema miljöerna som detta projekt innebär. – Vädret har sin makt och sin påverkan, berättar Lars Ålander. Under vintertid är det en mycket karg miljö i Bohuslän med en mängd olika sorters vädersituationer och under sommaren strålande sol och värme. En utmaning är att få jämn kvalitet i hela projektet.

DEN STORA UTMANINGEN – Vi har blivit mycket duktiga på att ta till oss olika tekniker och vara flexibla till nya lösningar. Det kan exempelvis vara svårt att passera en viktig biotop. Det har vi löst. Vårt uppdrag är att koppla på alla dessa fastigheter till överföringsledningen. För att nå detta mål har vi varit tvungna att pröva olika lösningar och löst det genom duktiga entreprenörer som samtliga har hjälpt till med sin kunskap, säger Lars Ålander. Det är ett flertal externa kontakter som man har haft för att lösa vardagliga problem som med räddningstjänsten, som har lagt ut brandslangar och ställt upp containrar med förnödenheter >>

35


DAGENS INFRASTRUKTUR // AVLOPPSRENINGSVERK för att vara förberedda. För hemtjänsten har man tillgänglighetsanpassat då det är trångt att passera på vissa ställen. För boende och barnfamiljer har man byggt en gång och cykelväg. – Det har varit mycket roligt och trevligt med alla dessa kontakter med människor som är berörda av projektet. Det är många frågor som uppstår och det är viktigt att besvara dem, säger Lars Ålander. När detta projekt är klart ökar möjligheterna till större byggrätter för de boende och då också möjligheterna till permanent boende. En gammal grävd brunn klarar inte belastningen som man kräver i dag. Det är också problem med rent vatten och att kunna hantera spillvatten på ett miljövänligt och säkert sätt.

NCC ÄR DELAKTIGA I LÅNGSIKTIGT SAMARBETE – Vi har fått ett partneringuppdrag från Västvatten att sanera det gamla sommarstugeområdet utmed kusten i Ljungskile genom att ta bort gamla avlopp och privata brunnar som finns längs hela huvudledningen samt att från huvudledningen ansluta varje fastighet till tomtgräns, berättar Robert Angmyr och Robin Eriksson, NCC Sverige AB. Överföringsledningen stod klar 2012 och då hade man upphandlat del för del, vilket innebar att man inte kunde dra nytta av samordningen mellan delarna. Då uppstod ett nytt tankesätt och för drygt två år sedan upphandlade Västvatten en projektör för hela projektet. – Det är effektivare att arbeta med en organisation. Man kan utnyttja kunskaperna från de olika delarna och då få ner kostnaderna. Då vi ingick i partneringprojekt har vi och samtliga underentreprenörer varit delaktiga. Samtliga parter som är involverade arbetar för projektets bästa och vi har i princip inga synpunkter eller klagomål från tredje part. – Vi har hittat en bra modell med full transparens som stämmer utifrån hur produktionen går. Och målet är att slå budget, säger Robert Angmyr. Man måste förstå tanken att jobba för projektets bästa, vilket innebär en stor delaktighet i organisationen och att fokusera på det som är värdeskapande. I detta fall bygger vi ut ledningar med kvalitet och på ett hållbart sätt utifrån flera perspektiv.

FAKTA I KORTHET

VA-satsning vid Fräknestranden i Uddevalla Byggherre: Västvatten AB Totalentreprenör: NCC Sverige AB

ElisSmide har lång erfarenhet av tillverkning, leverans och installation av avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer, mätarbrunnar, tankar och nödvattentankar. Vi utför även om- och tillbyggnad av VA-anläggningar.

36


Mark & Anläggning Projektering Projekt & byggledning 0512-510 30 • www.alpmarkteknik.se

Ännu en VA-leverans från Ahlsell

www.uddevallabergsprangning.se

Nu har du som är ME-medlem ännu bättre priser genom ditt medlemskap. Vi har laddat det nya avtalet med fler produkter och förstärkta rabatter inom många produktområden. Välkommen!

LTA - LÄTT TRYCKSATT AVLOPP För dig som vill ansluta din fastighet till det kommunala avloppsnätet

I ett konventionellt ledningssystem för spillvatten läggs ledningarna på frostfritt djup (ca 2 m) med självfall. Ett LTA-system kräver inget självfall och ledningarna kan förläggas grunt (0,8-1,0 m djup) och då förses med isolering och frostskydd. Varje fastighet i området förses med en villapumpstation som binds ihop till ett nät som pumpar spillvattnet till en mellanpumpstation för vidaretransport till det kommunala nätet.

Fördelarna med ett LTA-system är bland annat låga energikostnader och kostnadseffektiv installation. Små pumpledningar gör det även möjligt att ta sig fram i terrängen utan något större ingrepp i naturen och lämpar sig utmärkt i kuperade områden med befintlig bebyggelse. Grundfos har både villapumpstationer, pumpar och alla tillbehör i sitt sortiment. Välkommen att kontakta oss. Vi kan LTA! www.grundfos.se/villapumpstationer


DAGENS INFRASTRUKTUR // SAMHÄLLSPLANERING

SVEPARK OCH PARKERINGSFRÅGOR

– given plats i samhällsplaneringen – Sveparks övergripande syfte är att tillvarata branschens intressen och verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. Vårt arbete bidrar till att säkerställa hög kvalitet hos alla medlemsföretag. AV KJELL-ARNE LARSSON

DET SÄGER LENA KARLSSON som är vd för Svepark, den svenska organisationen för parkeringsintressenter. Organisationen och dess medlemmar arbetar inte minst för att göra det enkelt att göra rätt för slutkunderna, det vill säga bilisterna som parkerar. Och där det övergripande målet är att upprätthålla framkomlighet på vägar och gator. – Många tror att parkeringsavgifter och regler har hittats på bara för att kommuner och parkeringsbolag ska få in pengar, fortsätter Lena Karlsson. Men vår verksamhet är helt nödvändig för att

38

trafiken ska ha möjlighet att komma fram. Annars kan till och med utryckningsfordon hindras av felparkerade bilar. Parkeringaktörerna vill ha större respekt för att de sköter övervakningen.

ENKLARE BÄTTRE SKYLTNING Många felparkeringar och uteblivna betalningar av parkeringsavgifter beror på att den som parkerar har missat skyltar eller missförstått de skyltar man läst. Och ibland är de faktiskt svårtolkade. – Branschen kan bli bättre på skyltning. Den ska vara enkel,


DAGENS INFRASTRUKTUR // SAMHÄLLSPLANERING tydlig och det ska vara lätt att göra rätt, säger Lena Karlsson. En omständighet som försvårar både för parkeringsaktörerna (kommuner och privata företag) och de som parkerar, är att det finns två parallella regelverk: offentligrättsliga regler för gatumark (inklusive parker som ägs av kommun) respektive privaträttsliga för tomtmark. – Vi önskar att reglerna för respektive mark var lika eller i varje fall närmade sig varann. Här kanske Norge är en bra förebild. Och ett av våra önskemål är att kraven på utbildning för parkeringsövervakningspersonal inom civilrättsliga området ska tydliggöras och skärpas, berättar Lena Karlsson.

REMISSINSTANS Svepark följer myndigheters utredningar och förslag och fungerar som remissinstans. Förutom när det gäller nyss nämnda regelverk engagerar sig organisationen bland annat i problematiken kring ”bilmålvakter” som kan äga ett stort antal bilar medan man struntar i att betala både avgifter och sanktioner. Frågan om hur man ska komma åt problemet utreds nu av infrastrukturdepartementet. Ett annat gissel är övergivna bilar. Idag har man rätt att frakta bort en bil där ägaren har mer än 5 000 kronor i skulder för avgifter och sanktioner. Detta gäller endast på gatumark. Svepark vill utvidga möjligheten att flytta bilar. Lagar och andra regelverk, skyltning samt rutiner för avgifter och sanktioner, utgör sammantaget ett mycket omfattande kompetensområde. Kunskaperna är goda i de större kommunerna, de större kommunala parkeringsbolagen och hos flertalet privata företag som bedriver parkering eller har uppdrag för kommuner. I övrigt kan kunskaperna vara ojämna. Svepark ordnar kurser, både digitala och fysiska, för bland annat chefer och handläggare. Ibland förläggs kurser ute hos kommunerna. Varje kommun bör se till att ha minst en tjänsteman som ansvarar för parkeringsfrågorna.

Många tror att parkeringsavgifter och regler har hittats på bara för att kommuner och parkeringsbolag ska få in pengar. Men parkeringsövervakning och sanktionssystem är helt nödvändiga för att upprätthålla framkomlighet för trafiken. /Lena Karlsson som är vd för branschorganisationen Svepark. Bild: Sofi Lind

SAMHÄLLSPLANERING – Sedan berör dessa så mycket mer än regelverk, rutiner och tekniska lösningar, fortsätter Lena Karlsson. Parkeringsfrågor har en given plats i samhällsplaneringen. Ingen kommun vill ha risk för stockning på gatorna och överfulla parkeringar, men heller inte stora parkeringsytor som står tomma. Kommunen bör också ha parkeringsansvariga i planprocesser. Morgondagens krav på parkeringar handlar inte bara om personbilar. Samhällsplanerare och projektörer ska också beakta behovet av lossningsplatser för mindre lastbilar som levererar paket, platser för cyklar, elcyklar och nya typer av fordon. Samt möjlighet till laddning. – Parkering bör tas med tidigt i plan- och projektprocesserna och en ansvarig bör utses. Parkering är ett särskilt kompetensområde som har en given plats, både i vardagen och samhällsplaneringen, avslutar Lena Karlsson, vd för Svepark. Den första upplagan av Sveparks branschrapport ”Parkeringsbarometern” riktar sig bland annat till kommuner och andra aktörer som ännu inte är medlemmar i Svepark. Genom medlemskap blir man del av ett nätverk och kan träffa andra aktörer för utbyte av kunskap och erfarenheter. Det kan gälla alltifrån vardagliga rutiner till regeltolkningar och uppbyggande av mobilitetslösningar där parkering utgör en lika självklar som betydande del.

39


DAGENS INFRASTRUKTUR // KARTOR

Hamnen i Skellefteå får utökade lagringsytor genom att valla in två bassänger och fylla dem med muddringsmassor och berg. Bild: Skellefteå Hamn

FÖRSIKTIG MUDDRING när Skellefteå hamn byggs ut

För att kunna ta emot fler och större fartyg byggs hamnen i Skellefteå ut. Just nu pågår skapandet av nya landytor genom utfyllnad och det planeras för bygget av en 250 meter lång ny kaj och muddring av farleden. AV LARS-OLOF TANDBERG

– SEDAN 1990 HAR storleken på fartyg nästan tredubblats men godshanteringen i vår hamn har inte ökat lika mycket. Vi insåg att vi måste ha större djup och fler upplagsytor om hamnen skulle växa, säger Lars Widelund som är hamnchef på Port of Skellefteå. Han berättar att redan 1919 upptäckte en överlots en djupfåra i norra delen av hamnen med ett djup på 20 meter. Där skapas

40

nu ny mark genom att fylla ut fem hektar från land till djupfåran. Dessutom görs cirka tre hektar på land iordning till upplagsytor. I nästa steg i utbyggnaden ska sedan en 250 meter lång kaj byggas på utsidan av den nya marken. – Det fanns även ett behov att underhållsmuddra i hamnens södra del. De muddermassorna används till utfyllnaden på norra sidan. Det är lite dyrare än att dumpa massorna i havet. Men det >>


Återvinning av b

ioask

r i aggni nlägngsä gninndam Återvinning av bioaskor oi anlä gsänål da

ng och geoteknisk stabilisering av r återvinning i anläggningsändamål

mål

Neutralisering och geoteknisk stabilisering av Återvinning av bioaskor i anläggningsändamål. ulfidjord för återvinning i anläggningsändamål

tisk miljö sedimentsprovtagning med Akvatisk miljö sedimentsprovtagning med fysiska tekniker ochoch Geoprobe Geofysiska tekniker Geoprobe Neutralisering och geoteknisk stabilisering avoch sulfidjord Geoprobe för återvinning. Geofysiska tekniker

MILJÖTEKNIK OCH INNOVATION för framtidens hållbara lösningar inom mark, berg och vatten

Envix Nord AB erbjuder expertis inom miljöteknik och miljörelaterade entreprenader. Vår ambition är att ligga i frontlinjen inom vårt tjänstesegment för att möta kundens behov. Vår drivkraft är att erbjuda innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att leva upp till dagens miljölagstiftning. Envix består idag av 21 medarbetare med bred erfarenhet och spetskompetens. Envix verksamhet omfattar både konsult- och entreprenadtjänster inom miljö-, berg och vattenreningsteknik samt renodlade konsulttjänster inom exempelvis byggledning. Vi vill särskilt lyfta fram vår samlade miljökompetens inom bland annat miljöriskbedömning, avancerad miljöprovtagning i akvatisk miljö, petrografisk analys, hantering av förorenade muddermassor samt resurser för avvattning och storskalig vattenrening, Envix tar sig an stora som små projekt inom samtliga nämnda kompetensområden. Det som bland annat utmärker oss är vår unika kompetens och erfarenhet inom utredningar och behandling av sulfidhaltig jord och berg. Till exempel har, sedan 2019, Envix i Umeå den enda i sitt slag tillståndsgivna anläggningen för storskalig behandling av sulfidhaltig jord. Detta har möjliggjort återvinning av stora volymer sulfidjordar vilket har sparat både pengar och naturresurser samt minskat belastningen på miljön.

NÅGRA AKTUELLA REFERENSPROJEKT Trafikverket – Behandling och återvinning i anläggningsändamål av > 200 000 ton sulfidjordar inom projekt Västra Länken, Umeå, 2019–2021.

Muddring, och vattenrening vattenrening Muddring,avvattning, avvattning, och

Akvatisk miljö, sedimentsprovtagning med geofysiska tekniker och Geoprobe.

NYAB Sverige AB – Miljökontroll och expertstöd I saneringsentreprenad, projektering, masshanteringhantering och vattenrening i samband med grundläggningsarbeten för Multiaktivitetshus i Gällivare kommun. Haninge kommun – Efterbehandlingsåtgärder av sulfidinnehållande bergmaterial 2019–pågående. Löpande vattenrening av dagvatten inom 60 ha exploateringsyta. 2018–pågående. Sugmuddring, flockning och avvattning av förorenat sediment, pågående. Solör Bioenergi AB – Återvinning av energiaska och anläggningsändamål till bränslehanteringsytor av 2 ha vältbetongyta, Vilhelmina. 2019–pågående.

Muddring, avvattning och vattenrening.

KONTAKTA ENVIX NORD AB Sten Fernerud, VD, Civ.Ing. Väg & Vatten sten.fernerud@envix.se • 070 355 20 03 Besök oss på www.envix.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

här är en smartare lösning eftersom vi kapslar in förorenade massor samtidigt som vi använder dom för att skapa ny mark.

HINDRA URLAKNING För att öka landytorna på norra sidan av hamnområdet byggs vallar som skapar två bassänger som skiljs åt av en mellanvall. – Entreprenaden innehåller två miljödomar med olika krav för den västra och östra bassängen. Den västra kläs med en tät gummiduk på slänterna. Den östra får gummiduk både på botten och på sidorna så att en tät balja bildas, säger Jonas Stenberg som är projektchef på Skanska. Att inklädnaden är mer omfattande i den östra bassängen beror på att den ska fyllas ut med järnsand, som är en biprodukt från Rönnskärsverket, och man vill undvika urlakning av tungmetaller. – En stor utmaning har varit hur vi skulle lägga gummiduken i östra bassängen. Det är stora ytor och duken kan inte svetsas under vatten. Vi har löst det genom att lägga duken med stora överlapp. Tyngden av massorna kommer då att ge en tät skarv.

MUDDRING Först togs löst material under de blivande vallarna bort genom muddring, för att inte få sättningar i vallarna. Efterhand som muddringen framskrider fylls vallar av berg i samma takt. Det har även gjorts en del underhållsmuddring i farleden. Muddermassorna från detta tippas med pråm i den västra bassängen. Enligt miljödomen måste entreprenören förhindra grumling

42

Muddermassorna från underhållsmuddringen i farleden tippas med pråm med öppningsbar botten i den västra bassängen. Bild: Skellefteå Hamn

i samband med muddringen. Därför har en miljögardin hängts i flytkroppar runt arbetsområdet för att hålla kvar grumlat vatten. – Men vi behöver en öppning för att pråmarna ska kunna ta sig in i bassängerna. I den har vi lagt en slang med många hål i. En kompressor blåser luft genom slangen och mängder med bubblor stiger mot ytan. Det hindrar grumlet från att ta sig ut. Vi har en miljökonsult som tar prover på grumlingen varje dag. Hittills har vi dock aldrig varit i närheten av varningsvärden, så det känns bra, berättar Jonas Stenberg.

VÄL FUNGERANDE PARTNERING När muddringen är klar ska de båda bassängerna fyllas med sten. Inför bygget har sprängsten från bygget av djupförvaret vid Rönnskärsverket lagts på hög vid hamnbygget. Den stenen används både till bygget av vallarna och till den slutliga fyllningen av bassängerna. Utbyggnaden av Skellefteå hamn utförs som en totalentreprenad i partnering. – Skellefteå Hamn och Skanska tog gemensamt fram en budget som sedan blev ett gemensamt mål att jobba mot. Om problem dyker upp så skyller vi inte på varandra. I stället har vi en öppen dialog där vi löser problem tillsammans. Projektet blir då ett gemensamt fokus och vi slipper bråk om ändringar och tilläggskostnader, konstaterar Jonas Stenberg. Lars Widelund håller med om att partnering fungerat väldigt väl i det här projektet. >>


Grävmuddverket Lennart Lennart – ett nybyggt 28 m lång mudderverk med en Volvo 750 grävmaskin. Mudderverket är byggt i moduler för lastbil, vilket gör att vi kan jobba överallt. Hav, sjö, fjällsjö, kanal, å, innanhav, inland, kust och hamn.. Kort och gott så kommer vi dit vi behövs! Ett nytt mudderverk, i en egen klass, där hög avverkningstakt tillsammans med precision kommer att skapa en ny standard inom special- och miljömuddring. VOLVO EC300 + SPD DT145 VOLVO EC750D DIGGER • • • • • •

• • • •

Weight 63 ton D16, 374 kW Counter weight 12,7 ton 24 meter Long Reach Boom Boom 13,5 m Stick 10,5 m

Weight 42 ton Drill tower weight 6,5 ton Mast length 15,5 m Crowd Force 140 kN

DREDGER HULL • • • • • •

28 x 10,5 m x 2,2 m Weight 125 ton Carrying capacity 500 ton 2 x 18 m spud legs with hydraulic gear motors 2 x 5 m3 Fuel Tanks 19 m3 Water Tank

CER TIF I

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök ombord!

INFO@STDG.SE WWW.STDG.SE

TEM YS

LEDNING AT SS ER

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Efterhand som muddringen framskrider fylls vallar av berg i samma takt. Bild: Skellefteå Hamn

– Det tar lite längre tid i början, men i längden innebär det att vi redan från start kan utnyttja alla kompetenser som finns, både hos beställare och hos entreprenör.

NY KAJ OCH INFRASTRUKTUR Utbyggnaden av hamnen i Skellefteå sker i två etapper. Skellefteå Hamn 2020 som pågår nu innefattar förutom landutfyllnad och underhållsmuddring även nya upplagsytor, nya lastkajer för järnväg och renovering av en mindre kaj. Etapp två som heter Port of Skellefteå 2030 innefattar ny kaj, magasinsbyggnader och ny infrastruktur. Etapp två var tänkt att stå klar år 2030, men efter beslutet att Northvolt bygger en batterifabrik i Skellefteå har den tidigarelagts med sex år för att kunna tillgodose Northvolts transportbehov. Den nya kajen beräknas nu vara i produktion 2024. – När vi planerade etapp två började vi med ett blankt papper vilket gav oss möjlighet att göra rätt. I stället för att bygga magasin på kajen bygger vi dom nu i utkanten. Vi bygger även smart infrastruktur. Till exempel ska alla kranar gå på el och dom ska kunna förflytta sig inom hamnen på batteridrift i stället för som i dag med diesel. Målet är att kajen ska vara utsläppsfri vid produktionsstart, berättar Lars Widelund. Skellefteå kommuns investeringar i hamnen finansieras delvis av EU:s regionala utvecklingsfond. Utbyggnaden skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan hanteras. – När vi kan ta in större båtar siktar vi på att även kunna erbjuda containertrafik. Då slipper industrier och sågverk i regionen köra containrar på lastbil till andra hamnar. Det är både bra ekonomiskt och ur miljöperspektiv, understryker Lars Widelund.

FAKTA I KORTHET

Landfyllnad och muddring, Skellefteå Hamn Tidplan: april 2020–juni 2021 Byggherre: Port of Skellefteå Totalentreprenör: Skanska Sverige AB Kostnad: 117 Mkr

ElastoSeal EPDM Geomembran är ett bra och långsiktigt hållbart val för miljön Överlägsen livslängd kombinerat med låg vikt ger ett effektivt resursutnyttjande under hela livscykeln. ElastoSeal EPDM Geomembran avger inga kemikalier och kan antingen återanvändas eller återvinnas.

ElastoSeal EPDM Geomembran - Thermobond – Skarvning med varmluft/kil • • • • • • • • • •

Stora prefabricerade geomembran paneler Skräddarsytt efter kunds/projekts önskemål Snabb, säker, enkel installation med minimalt spill Installation möjlig året runt All skarvning utförs med varmluft/kil Kvalitetssäkring och täthetsprovning möjlig av samtliga skarvar Mjuk, följsam och anpassningsbar till underlag Elasticitet > 300% och flerdimensionellt töjbar Hög friktionskoefficient Långsiktigt hållbar med överlägsen livslängd

Provtryckning av skarv med luft

Skarvning med varmluft/kil, kanal-skarv för provtryckning

SealEco AB | Adress: Box 514, 331 25 Värnamo | Telefon: 0370 – 510 100 | Email: info@sealeco.com

www.sealeco.com

44


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

– Vi kommer att vara en förebild för modern logistik där vi har tänkt hållbart, långsiktigt och för tillväxt, sa utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Bild: Natalie Gerami Wallner

Utrikeshandelsministern invigde nya papperslagret i Gävle hamn Den 19 augusti invigdes det världsunika automatiserade höglagret för pappersrullar i Gävle hamn. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg klippte bandet och konstaterade att det nya papperslagret kommer att vara en förebild för modern logistik. AV LARS-OLOF TANDBERG

– DETTA ÄR EN OERHÖRT viktig investering för Gävle, Sverige och världen för att få tillgång till svenska produkter. Jag är otroligt stolt över att få vara med och inviga den här byggnaden. Vi kommer att vara en förebild för modern logistik där vi har tänkt hållbart, långsiktigt och för tillväxt, sa utrikeshandelsminister Anna Hallberg. På plats för invigningen var befintliga och potentiella kunder, politiker och journalister. En av de kunder som kommer att använda lagret redan från start är BillerudKorsnäs.

46

– Detta kommer att vara en konkurrenskraftig och hållbar lösning för oss och våra kunder. Vi kommer att börja med papper från vårt Frövi-bruk och senare kan vi köra ytterligare volymer hit steg för steg, sa Peter Olson, logistikchef på BillerudKorsnäs.

HELAUTOMATISK HANTERING Det nya höglagret för hantering av pappersrullar har en yta på 12 000 kvadratmeter och är 25 meter högt. Hit ska pappersrullar anlända med tåg från pappersbruk och lagras i väntan på att >>


BIO 1-2-3 – lär känna vår klimatförbättrade betong!

Besök byggasverige.se Här kan du hålla dig uppdaterad på allt som händer i Byggsverige! Missa inget i hängmattan!

byggasverige se Vi köper ditt skrot – det räddar vårt klot Vi på Kuusakoski i Gävle Hamn köper ditt metallskrot till konkurrenskraftiga priser. Vi arbetar passionerat med att sortera, bearbeta och processa ditt skrot till rena fraktioner för stål- och smältverk för att där bli ny råvara. Våra återvinningsprocesser är oerhört mycket miljöeffektivare än att bryta nytt råmaterial från gruvor, både sett till naturtillgångar och energianvändning. Så välkommen in till Kuusakoski i Gävle Hamn och hjälp oss värna om miljön. Pär Jonsson Platschef Kuusakoski Gävle

www.veidekke.se/grundlaggning


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Till det nya helautomatiska höglagret anländer pappersrullar med tåg och lagras i väntan på att packas i containrar som sedan lastas på fartyg. Bild: Gävle Hamn

packas i containrar som sedan lastas på fartyg i Gävle hamns nya containerterminal. Pappersrullarna lastas av tåget, skannas och sedan sköter ett system som styr transportband och traverskranar hela processen med in- och utlastning helt utan inblandning av människor. Traverskranarna staplar pappersrullarna i staplar upp till 15 meter. WMS-systemet (Warehouse Management System) har full koll på var varje enskild rulle är lagrad och kan enkelt hämta dom när det är dags för lastning i container för vidare transport ut över världen. Den totala lagringskapaciteten är 40 000 ton. Som kuriosa kan nämnas att papper till 5 miljarder juiceförpackningar ryms i magasinet samtidigt. Enligt Gävle Hamn produceras var femte juiceförpackning i världen i Mellansverige och kan komma att lagras i det nya papperslagret.

PAPPER VIKTIGT FÖR HAMNEN Papperslagret ägs av Gävle Hamn men ska drivas av terminaloperatören Yilport. Pappersindustrin är en viktig del av den svenska ekonomin och den växer. Gävle Hamn och Yilport investerar därför i infrastruktur för smartare logistik. – Papper är den viktigaste varan i vår region och vi tror att det har en enorm potential för hamnen. Denna investering är vårt bidrag och vi är övertygade om att den kommer att bli framgångsrik, säger Eryn Dinyovszky, chef för Yilport Nordic. Investeringen i det nya papperslagret är en del av en större investeringsplan i samband med utbyggnaden av containerterminalen i Gävle hamn, som kommer dubbla i kapaciteten och ytterligare säkra sin plats som ostkustens största. – Vi har ett fantastiskt samarbete med hamnmyndigheten och

48

kommunen i Gävle och vi investerar för framtiden, sa Robert Yüksel Yildrim, vd och ägare av Yilport.

ÖKAD KONKURRENSKRAFT Under invigningen kunde deltagarna se kranarna och transportbanden arbeta och skicka rullar in och ut ur lagret. Pappersrullar staplades upp till den högsta höjden på 15 meter. Under den guidade turen fick besökarna sedan se lagret på nära håll och få detaljerade förklaringar av griparna och kranarna. Sedan visades hela processen från avlastning av pappersrullar från tåg till transportband, vidare in för lagring i magasinet och utlastning till lastbryggorna där pappersrullarna lastas i containrar. – Den här typen av investeringar ger en ökad konkurrenskraft för pappersindustrin som är central i Mellansverige och det i sin tur stärker regionens handel både nationellt och internationell, konstaterade Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn. Det nya höglagret för papper har byggts som ett partneringprojekt mellan Gävle Hamn AB, terminaloperatör Yilport och byggentreprenör NCC. Lagret kommer tas i drift i september och de första tågen med pappersrullar kommer i början av oktober.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av papperslager, Gävle Hamn Tidplan: juni 2019–augusti 2020 Byggherre: Gävle Hamn AB Totalentreprenör: NCC Sverige AB Hyresgäst: Yilport Gävle AB Kostnad: 200 Mkr


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MIDROC CRANE SYSTEMS

Midrocs WMS-system sköter all hantering av pappersrullarna helautomatiskt utan inblandning av människor. Bild: Jonas Kjerrman

FLEXIBELT SYSTEM

sköter lagringen i Gävle Hamn Systemet för lagerlogistik till det nya helautomatiska papperslagret i Gävle hamn har utvecklats av Midroc Crane Systems. Det är ett så kallat WMS-system (Warehouse Management System) som tar hand om pappersrullarna från det att de lastas av tågvagnarna till att de lastas in i containrar för export. – SYSTEMET ÄR HELT skräddarsytt för den här applikationen och för att fungera mot hamnoperatören Yilports produktionssystem, som hanterar containerflödet i hamnen, säger Jonas Kjerrman som är avdelningschef för Midroc Crane Systems. Papperslagret är 152 meter långt och 40 meter brett med en takhöjd på 25 meter. Pappersrullarna lastas av från tåg och går på transportband in i lagret. Varje rulle skannas och WMS-systemet kollar att den finns i produktionssystemet innan den tas in. – Systemet måste ha järnkoll på vad som finns i lagret. Informationen är även viktig för att kunna styra transportband och traverskranarna så att rullarna hamnar på rätt plats i lagret. När rullarna är skannade vid intaget sker all hantering helt automatiskt utan inblandning av människor till det att rullarna lastas in i containrar vid lagrets lastkaj på hamnsidan. Midroc Crane Systems tog tillsammans med hamnoperatören Yilport fram specifikationer på hur systemet skulle fungera. – Sedan fick vi styra helt vilken teknik vi skulle använda. Med vår erfarenhet från liknande system hos industrikunder kunde vi utveckla ett flexibelt system som är väldigt skräddarsytt för Yilports behov. De pappersrullar som anländer till lagret kommer från olika pappersbruk. Därför var det viktigt att kranarna skulle kunna hantera många olika storlekar på rullar, som varierar i diameter, höjd och densitet. – Lyftverktyget i kranarna justerar in sig efter vilken typ av rulle som ska lyftas. Dom klarar bredder från 500 till 2 500 millimeter och kan ta upp till fem rullar i ett lyft, förklarar Jonas Kjerrman. Han konstaterar att storleken på lagret i Gävle Hamn är unik. Det kan lagra upp till 40 000 ton pappersrullar.

– Med en spännvidd på 40 meter och en lyfthöjd på 16 meter krävs det rejäla kranar. Hastigheten är också viktig. När ett tåg anländer ska det kunna lossas snabbt. Det gäller även när rullarna ska lastas ut till containrar. De två traverskranarna är tillverkade tillsammans med Midroc Crane Systems tyska samarbetspartner Bang Kransysteme GmbH. Lyfthastigheten är 60 meter i minuten lastad och 90 meter i minuten tom. Kranarna förflyttar sig genom lagret med 120 meter i minuten. Midroc Crane Systems har sitt kontor i Sandviken strax väster om Gävle. Tack var det har Jonas Kjerrman för ovanlighetens skull haft nära till jobbet i projektet med det nya papperslagret i Gävle Hamn. – Vi jobbar med tunggodshantering över hela Sverige men även en hel del internationellt. Därför har det varit roligt att få jobba lokalt. Dessutom betyder det att vi har fått en referensanläggning i närheten av vår egen verksamhet. Den är dessutom mer tillgänglig än exempelvis ett stålverk.

www.midroc.se 49


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Hamnen i Piteå byggs ut i tre etapper. Nu pågår etapp 3 där utfyllnad i vattnet ger 55 000 kvadratmeter nya lagringsytor. Bild: Ulrika Weinz

HAMNEN I PITEÅ BYGGS UT för ökade godsmängder Tillväxt i det regionala näringslivet och ökade godsmängder ligger bakom utbyggnaden av hamnen i Piteå. Den nya kajen som stod klar 2018 kompletteras nu med 55 000 kvadratmeter nya lagringsytor som skapats genom utfyllnad i vattnet. AV LARS-OLOF TANDBERG

HAMNEN I PITEÅetablerades på sin nuvarande plats 1972. Tillväxt inom både import och export gjorde att en utbyggnad av hamnen inleddes 2012. Stabilt ökande behov inom skogsindustrin och uppbyggnaden av förnyelsebar energi i regionen är starka drivkrafter bakom utbyggnaden av hamnen. Förutom en växande skogsindustri med flera betydande producenter av papper och sågade trävaror har Piteå även produktion av biobränsle med råvara från pappersbruken och även uppbyggnaden av Europas största vindkraftpark i Markbygden. Utbyggnaden, som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, har skett i tre etapper. Den första genomfördes 2012–2014 och innebar förbättring av bärighet, elektrifiering av järnvägen och nya lagringsytor. I samband med etapp två 2015–2018 bytte hamnen namn till >>

50

Morän och berg har fyllts ut i vattnet med bandschaktare. Bild: Ulrika Weinz


Stenplanering i Norrland AB är med och levererar

PITEĂ… PORT & HUB ETAPP 3

Det naturliga valet

Mer om Benders www.benders.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN Piteå Port & Hub för att betona betydelsen av intermodala transporter. En 115 meter lång ny kaj byggdes, liksom 10 000 kvadratmeter upplyst lagringsyta.

KORTA TRANSPORTVÄGAR I etapp tre som nu pågår skapas ytterligare lagringsyta på 55 000 kvadratmeter. Det sker både på land och genom utfyllnad i vattnet. Till det behövdes det cirka 500 000 ton jord och bergmassor. – Vid upphandlingen hade vi med parametrar som innebar att entreprenörer fick pluspoäng ju kortare transportväg för massorna de kunde erbjuda. Resultatet blev bättre än väntat, som längst transporterades massor sju kilometer, berättar Lars Wikström som är infrastrukturansvarig på Piteå Port & Hub. Bland annat kunde 180 000 ton överskottsmassor hämtas från ett bygge på en industritomt tvärs över vägen från hamnen. Från den har morän körts med dumper till utfyllnadsplatsen i hamnen. Resterande material i form av berg har körts med lastbil från entreprenören Nyabs närbelägna bergtäkt. När materialet tippats bladades det ut med två Caterpillar bandschaktare, en D6:a och en D8:a.

ÖVERLAST I ETT HALVÅR För att ta ut sättningar har sedan en del av ytan, främst delen som fyllts ut i vattnet, legat under överlast i ett halvår. Två ytor på cirka 22 000 kvadratmeter fick en överlast med en meter berg i storleken 0-600. På övriga ytor ligger en meter berg ovanpå moränen som kommer att utgöra del av terrassen för färdiga ytor. – Det är lite speciellt att fylla material i vatten. Det är svårt att veta exakt hur mycket det ska sätta sig. För att mäta sättningen använde vi så kallade peglar. Det är en platta som sätts mellan moränfyllen och bergfyllen. I plattan sitter en stång som sticker upp ovan mark. Stångens läge över mark mäts under hela byggtiden och vi får då reda på hur mycket materialet satt sig, förklarar Josefin Eriksson som är platschef på Nyab.

BETONGMARKSTEN OCH ASFALT I början av september hade överlasten just schaktats bort och arbetet med justering och bärlager inletts. Sedan ska området förses med olika typer av slitlager. Närmast kajen används höghållfast betongmarksten, så kallad hexasten. Den ytan ska bland annat klara lasten av containertruckar med drygt 100 tons axellast och punktlaster från mobila hamnkranar överstigande 200 ton. Längre in används bitumenbeläggning i varierande tjocklek beroende på vad som ska lagras. Där kraven är högst läggs tre lager, först asfaltgrus, sedan ett polymerförstärkt bindlager och sist ett slitlager asfalt. På övriga lagringsytor läggs två bitumenlager av något högre kvalitet för att klara höga axellaster. – Vi måste ha hårdare bitumen än vid normal asfaltering. Containrar har fyra tassar i hörnen och dom sjunker ner i normal asfalt. Vilka slitlager man ska använda är ett komplext problem för alla hamnar. Det finns ingen standard så vi får experimentera för att hitta rätt nivå. Helst skulle vi vilja lägga betongmarksten på hela området, men det blir för dyrt, konstaterar Lars Wikström.

1 100 VINDKRAFTVERK Den 55 000 kvadratmeter nya lagringsytan som nu skapas är redan efterfrågad för de kommande fem till tio åren. Behoven kommer bland annat från pågående uppbyggnad av vindkraft i regionen. – Markbygden ska bli Europas största vindkraftpark med totalt 1 100 vindkraftverk. Hittills har cirka 400 byggts, så merparten återstår. Då behövs det lagringsytor i hamnen, säger Lars Wikström.

52

Markbygden ska bli Europas största vindkraftpark med totalt 1 100 vindkraftverk. Hittills har cirka 400 byggts, så merparten återstår. Då behövs det lagringsytor i hamnen. /Lars Wikström, infrastrukturansvarig, Piteå Port & Hub Bild: Ulrika Weinz

I etapp 3 av utbyggnaden av Piteå Port & Hub ingår även att förse de nya lagringsytorna med belysning. Dessutom stängslas hamnområdet in och förses med ett säkerhetssystem som ska skydda både fartygen och hamnanläggningen. Säkerhetssystemet följer den internationella ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security code) som beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning. Ulrika Nilsson, vd på Piteå Port & Hub, berättar att bolaget har arbetat länge med analys, projektering och utformning av infrastruktur inför utbyggnaden, för att uppfylla de krav hamnens kunder ställer för dagens och framtidens transporter. – Det är mycket glädjande att Piteå Port & Hub tillsammans med den kontrakterade operatören ShoreLink fullt ut kan ta hamndelen i drift under 2021. Vår gemensamma målsättning är att kunna ta emot fler fartyg, tåg och lastbilar via hamnen och erbjuda fler hållbara logistiklösningar till regionens näringsliv.

FAKTA I KORTHET

Utbyggnad av hamnen i Piteå Tidplan: augusti 2019–november 2020 Byggherre: Piteå Hamn AB Generalentreprenör: Nyab Sverige AB Kostnad: 200 Mkr


UTBYGGNA D MED

Intermodalitet i fokus

PITEÅ PORT & HUB Piteå Port & Hub är ett viktigt transportnav för norra Sveriges näringsliv. Hamnen och Haraholmen är ett expanderande område både när det gäller export och import men även när det gäller tillverkningsindustri. Viktiga verksamheter som skänker mervärde för hela regionen, inte minst för Piteå. Nu utvecklar vi med Europeiska regionala utvecklingsfondens hjälp.

PITEÅ HAMN

ETAPP 1 · 2012-2014 Förbättring av bärighet och elektrifiering av järnvägen samt nya lagringsytor.

ETAPP 2 · 2015-2018 115 meter ny kaj som ger plats för ytterligare ett fartyg med kapacitet på 150 ton, en ny alternativ infart för ökad flexibilitet och mer än 10 000 m2 upplyst kajnära logistikyta för lagring, lastning och lossning. Verksamheten byter namn till Piteå Port & Hub. Det växande transportnavet behöver ett internationellt gångbart namn.

av gods kombinerar flera transportsätt och att omlastning mellan fartyg, tåg och lastbil sker vid en kombiterminal som Piteå Port & Hub. På så vis undviker vi både skador och stölder samt nyttjar järnvägsnät och sjöfart maximalt vilket är bra för vår miljö. Etapp 3 omfattar även utbyggnad av säkerhetssystem för skydd av både fartyg och hamnanläggningen.

ETAPP 3 · 2019-2020 Ytterligare 55 000 m2 upplyst lagringsyta för att underlätta de intermodala transporterna. Intermodalitet innebär att man vid frakt

Vi fortsätter utvecklingen, ligger steget före och är redo att möta framtiden. weinzatwork.com

Hamnverksamhet har bedrivits i Piteå sedan medeltiden men har genom århundradena bytt plats ett antal gånger på grund av landhöjningen. 1972 fick Piteå Hamn sin nuvarande plats med 300 meter torrlastkaj och därtill hörande anläggningar. Hamnen byggdes ut fram till 1978 med ytterligare 300 meter kaj och därefter fungerade den tillfreds-

ställande i drygt 30 år innan den utbyggnad som nu är inne på sin tredje etapp startade.

P I T E Å P O R T & H U B · S J Ö FA R T S H U S E T · H A R A H O L M E N · 9 41 4 3 P I T E Å · 0 911-2 3 21 3 0


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

PYTTEBRON kan inte bevaras som bro Den gamla järnvägsbron i Ängelholm, Pyttebron, kan inte stå kvar och inte heller användas som bro någon annanstans längs Rönne å. Det beskedet lämnade samtliga partier i styrgruppen för trafikutveckling i Ängelholm. DET PÅGÅR FLERA stora trafikprojekt i Ängelholm. Bland annat Ängelholmspaketet där ett av de största projekten är utvecklingen av Klippanvägen. Vägen som idag slutar vid rondellen vid Polishuset, ska förlängas över Rönne å för att knytas till Havsbadsvägen. På platsen för den nya dragningen över ån ligger Pyttebron och platsen ger inte utrymme för två broar. Under sommaren har ledamöterna i styrgruppen för trafikutveckling tagit del av en utredning som belyser hur Pyttebron kan användas i framtiden. Två frågor tas upp i utredningen: • Hur kan hela bron flyttas och återanvändas som bro? • Hur kan delar av bron återanvändas, men som annat än fungerande bro? Med bakgrund av utredningen lämnar partierna i styrgruppen ett gemensamt besked om att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta Pyttebron och den kan inte fortsatt användas som bro. Hur bron ska tas till vara framöver som delar har styrgruppen inte tagit ställning till. – Vi behöver komma vidare med trafiklösningarna i staden och det har blivit dags att ge besked om Pyttebrons framtid. Under åren har det blivit allt mer tydligt att det inte är ekonomiskt försvarbart och troligtvis inte ens praktiskt möjligt att flytta bron. Den kommer därför att tas bort i arbetet med Klippanvägens förlängning, Robin Holmberg (M), ordförande i styrgruppen för trafikfrågor i Ängelholm. – Framöver ser jag gärna en arkitekttävling om hur den nya bron bäst kan ta tillvara både områdets värden och invånarnas behov, avslutar Robin Holmberg (M). Styrgruppen för trafikfrågor består av politiker från samtliga partier i Ängelholms kommunfullmäktige. Ledamöterna är

54

Under åren har det blivit allt mer tydligt att det inte är ekonomiskt försvarbart och troligtvis inte ens praktiskt möjligt att flytta bron. Den kommer därför att tas bort i arbetet med Klippanvägens förlängning. /Robin Holmberg (M), ordförande i styrgruppen för trafikfrågor i Ängelholm Bild: Ängelholm Kommun

Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Anne-Marie Lindén (MP), Eric Sahlvall (L), Johan Wifralius (SD), Per Olof Jansson (EP).

VAD HÄNDER NU? Inga beslut är fattade om hur eller när Pyttebron kommer tas bort. En nedmontering av Pyttebron sker först när arbetet med byggandet av Klippanvägens förlängning inleds. Detaljplanen för Klippanvägens förlängning kommer ut på samråd i december 2020. Eftersom att allmänintresset anses stort kommer det vara ett utökat samrådsförfarande, längre samrådstid, för att fler ska få möjlighet att tycka till. Besked om samrådet kommer annonseras i tidningar och på engelholm.se


FOLKE BERNADOTTES BRO Årets Stockholmsbyggnad 2020 Vi är otroligt stolta över att Folke Bernadottes Bro som vi har tillverkat, levererat och monterat åt Kungliga Djurgårdens förvaltning, har blivit utsedd till Årets Stockholmsbyggnad 2020.

NYA SLUSSEN ROSTAR INTE Nu gör vi Slussenområdet i Stockholm rostfritt med leverans av broar och avbördningsluckor i duplexstål. Läs om våra projekt på srmab.com Lagerbock till avbördningslucka Uppdragsgivare: Skanska 34st, 500kg/st

STÅL & RÖRMONTAGE är en erfaren leverantör av kvalificerade

stålkonstruktioner. Från beredning och tillverkning till montage på plats med hela världen som arbetsplats.

www.srmab.com

tel. 0456-31205

JURYNS MOTIVERING: ”Bron ger med sin strategiska placering en helt ny koppling som skapar nytt flöde i staden. Med sin fackverkskonstruktion blir den ett nytt inslag men samtidigt en naturlig del av Djurgårdens land­ skap. En gestaltning med kvaliteter som behållits från den första presenterade idén till sitt slitgiltiga utförande.”

Söderströmsbroarna Uppdragsgivare: SLL 4st, 192m/st


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Den nya Kalvholmsbron underlättar för trafiken genom östra Karlstad. Bild: Stefan Prochazka

KARLSTAD BYGGER BRO ÖVER ÖRSHOLMSÄLVEN och arbetet utgår helt från digitala ritningar

Bygget av nya Kalvholmsbron över Örsholmsälven i centrala Karlstad är något av ett pilotprojekt när det gäller projektering. Bron med alla dess tillhörande tekniska element är helt och hållet projekterad och ritad i 3D och ritningar i pappersformat är bannlysta på byggarbetsplatsen. Där är det läsplattor som gäller. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– FÖR TIO ÅR SEDAN var det på gång med digitala lösningar på husbyggarsidan, men på anläggningssidan har det inte hänt så mycket, trots att tekniken funnits, säger Stefan Prochazka, som är projektledare på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad. – Vi tyckte det var intressant att pröva nya moderna arbetsmetoder och visst möttes vi av en del förvåning och frågor kring

Fredrik Eriksson är en av Peabs anläggare på den nya bron i Karlstad. Bild: Fredrik Jansson

56

detta i början. Det har gått bra, men självklart finns det saker i programvaran som behöver utvecklas. Inte minst har vår konstruktör WSP Sverige varit mycket intresserad, säger Stefan Prochazka.

SAMLAR ERFARENHETER – Det är ganska nytt och rätt unikt för anläggningsbranschen att inte över huvud taget arbeta efter några inplastade ritningar utan att helt och hållet utgå från information i läsplattor, säger Fredrik Jansson, generalentreprenören Peabs projektchef. – Det är BIM och IFC-filer som gäller. Vi samarbetar och återför erfarenheter till både programutvecklare och projektörer. Det är intressant att delta i en sådan förnyelse, säger Fredrik Jansson, som berömmer Karlstads kommun för modet att våga pröva nya metoder. Den nya bron går över Örsholmsälven, ett av Klarälvens utlopp i Vänern. Den byggs för såväl biltrafik och tung trafik som för gång- och cykeltrafik och kommer att heta Kalvholmsbron. Den ska förenkla förbindelsen genom östra delen av Karlstad. Det blir ytterst en bättre förbindelse mellan E18 och Hammaröleden. Bron blir en förlängning av Kalvholmsgatan och förbinder Sågverksgatan på Lamberget med Regnvindsgatan på Örsholmen. Sträckan mellan de båda gatorna är cirka 430 meter, varav bron utgör cirka 100 meter och får en bredd av 13,5 meter. Bygget


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO påbörjades i juni förra året och i november i år ska bron vara klar. Det är fråga om en samverkansbro i stål och betong i tre spann med en plattrambro i det östra landfästet. På två huvudbalkar i stål med ståltvärband gjuts en betongfarbana. Grundläggningen är relativt traditionell med betongstöd på båda sidor. Ute i älven finns en förhöjd grundläggning i form av stålrörspålar med betongbalk som brons stålbalkar vilar på. 400 kubikmeter betong går åt för farbanan och stålkonstruktionen väger cirka 130 ton. – Enda överraskningen för oss och för kommunen har varit att det krävdes en omfattande saneringsschakt på ena sidan älven, säger Fredrik Jansson. Kalvholmsbron ska ersätta Elverumsbron som ligger något uppströms. Den senare byggdes som en tillfällig arbetsbro i slutet av 1960-talet, men har fått vara kvar och har utnyttjats för biltrafik, men aldrig ansetts vara en bra bro. Nu ska den omvandlas till gång- och cykelbro och bedöms kunna fungera som sådan under lång tid.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av Kalvholmsbron som ersätter Elverumsbron i Karlstad Byggtid: juni 2019–november 2020 Byggherre: Karlstads kommun Generalentreprenör: Peab Anläggning AB Kostnad: 55 Mkr

Nu är det läsplatta som gäller istället för inplastade ritningar. Emil Arenander och Fredrik Hermansson är anläggare på Peab. Bild: Fredrik Jansson

57


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Illustration av nya Storbron i Sundsvall. Bild: Tyréns & Rundquist

BÄTTRE TRAFIKFLÖDE MED NY BRO I SUNDSVALL Nya Storbron i Sundsvall ersätter den tidigare Storbron som byggdes 1936. Nya bron ska ge bättre trafikflöde och klara tyngre trafik. Dessutom byggs nya kajstråk på båda sidor om Selångersån. AV LARS-OLOF TANDBERG

DEN TIDIGARE STORBRON över Selångersån hade nått sin tekniska livslängd och Sundsvalls kommun bestämde sig för att bygga en helt ny bro som är bättre anpassad till nutida behov. Den gamla bron hade klass BK2 medan den nya bron får klass BK1 vilket gör att den klarar tyngre trafik. – När vi väl bestämt oss för att bygga en ny bro passade vi på att titta på andra behov runt bron. Ett exempel är anslutningen från Ågatan under bron upp mot Storgatan. Där var tidigare en brant backe där framför allt bussar hade svårt att ta sig upp vintertid. Nu görs backen flackare och får ett vilplan överst, säger Stefan Näslund som är projektledare på Sundsvalls kommun. Nya Storbron blir 18 meter bred och får tre körfält samt två gång- och cykelbanor. Det är en ren betongbro med pelare bestående av stålrör som armerats och fyllts med betong. Bron har två landfästen och två mellanstöd. Först spontades runt den gamla brons mellanstöd. Efter att de gamla brostöden rivits slogs betongpålar ner och en tätkaka göts inuti spontlådan för att förhindra bottenupptryckning. – Sedan pumpades vattnet ut ur spontlådorna varefter bottenplatta och brons ramben göts. På bottenplattan monterades en formställning med fackverk på vilken gjutformen för själva bron byggdes, berättar Karl Nilsson som är platschef på Peab MÖNSTRAD UNDERSIDA Betongen på brons undersida har fått ett mönster bestående av V-formade matriser. – Matriserna består av tårtbitar som varierade i tjocklek från noll till tio centimeter i tjocklek. Det var lite trixigt att formsätta och vi får vara extra noga med vibreringen när vi gjuter för att få ett snyggt slutresultat. Men det är kul att det satsas lite extra på utsmyckning, tycker Karl Nilsson. Uppströms från bron har ny kaj byggts på båda sidor om ån.

58

Kajerna består av spont med dragstag och utanpå sponten betong med krönbalk. På norra sidan byggs en park i anslutning till kajen och på den södra sidan blir det ett promenadstråk och en bussgata. – Gamla brons låga höjd gjorde att bussar och varutransporter hade problem att passera vilket gjorde att den trafiken i stället leddes in i Stenstaden med ökad trafikbelastning som följd. Nya bron får en fri höjd på 4,60 meter, säger Stefan Näslund.

TRYGGARE MILJÖ UNDER BRON Han berättar även att den gamla bron kändes otrygg att passera under. Därför har nya bron fått större öppningar längs kajstråken och bättre belysning. – Vi vill att människor ska gå under bron. Framför allt på södra sidan avlastar det övergångsstället som korsar Skolhusallén. Den gamla brons landfundament på norra sidan stack ut i ån och ströp vattenflödet. För att undvika det har brons spännvidd ökats och den del av kajen som stack ut i ån har schaktats bort. – Vi har lärt oss av översvämningarna i början av 2000-talet och försöker nu klimatsäkra när vi bygger nytt. Mycket pekar på att vi kommer att få högre vattenflöden i framtiden, konstaterar Stefan Näslund.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad bro, Sundsvall Tidplan: augusti 2019–oktober 2021 Byggherre: Sundsvalls kommun Generalentreprenör: Peab Anläggning Broentreprenör: Peab Anläggning Arkitekt: Henrik Rundquist Kostnad: 175 Mkr


Mats Olsson, säljare inom Swerocks betongverksamhet, betraktar den prisbelönta bron vid Spillepengen i Malmö.

ATT BYGGA BROAR KAN VARA SVÅRT

Med Swerock blir det lite enklare! För oss på Swerock står enkelhet alltid i fokus. Med gedigen

kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro är vi den självklara partnern för alla dina infrastrukturprojekt. Betong till brobygget, bergmaterial till järnvägsprojektet, schaktning inför vägarbetet eller återvinning av restmaterial. Vi gör det lite enklare!

Vill du veta mer? swerock.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

“Godsstråket genom Skåne” ska även få Pågatågstrafik. I Teckomatorp byggs bland annat en ny plattform.

SÖDERÅSBANAN RUSTAS UPP och får Pågatågstrafik

I december 2021 ska den utbyggda Söderåsbanan i västra Skåne vara klar för lokal persontrafik efter 46 års uppehåll. Nya mötesspår och plattformar vid flera stationer ska möjliggöra pendlingsresor med Pågatåg parallellt med den pågående godstrafiken. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SÖDERÅSBANAN, SOM ÄR en 38 kilometer lång enkelspårig järnväg, går från Åstorp och söderut via Billesholm, Kågeröd och Svalöv till Teckomatorp. I samband med tidtabellskiftet kring Lucia 2021 är det meningen att Pågatågen ska börja rulla på sträckan. Projektet innefattar nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv, vilket ökar kapaciteten på banan, samt helt nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv plus ny plattform till stationen i Teckomatorp. En gångbro byggs över spåren i Svalöv. Därtill uppförs bullerskyddsplank i Kågeröd och Svalöv. Förnyelsen av järnvägen

60

möjliggör en höjning av högsta tillåtna hastighet från 120 km/h till 160 km/h. Sträckan är en del av det som Trafikverket kallar ”godsstråket genom Skåne” och den trafikeras idag enbart av godståg. Det var med bakgrund i förväntat ökade godsmängder som regeringen gav Trafikverket i uppdrag att rusta upp banan. Syftet var både att öka kapaciteten på banan och möjliggöra persontrafik på sträckan och därmed förbättra förutsättningarna för tågpendling i västra Skåne. Sträckan förväntas bidra till avlastning av det nationella


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG och regionala vägnätet i Skåne samtidigt som orterna som får nya stationer blir mer attraktiva. Arbeten med upprustning av Söderåsbanan har pågått i olika etapper och sammanhang under flera år. – Etapp tre innebär färdigställandet av många arbeten, insatser som pågått under flera år, Speciellt för i höst är att vi färdigställer bygget av en ny sidoplattform och upprustningen av mittplattform i Teckomatorp, säger Trafikverkets projektledare Johan Haagman. Parallellt med arbetena pågår godstågstrafiken med vissa inskränkningar. Från vecka 15 till vecka 32 nästa år kommer trafiken att vara helt stängd och från vecka 33, i mitten av augusti, släpps godstrafiken på igen. Detta medan Pågatågen börjar gå i samband med tidtabellsskiftet kring Lucia 2021. Den tidigare lokala persontrafiken på järnvägen lades ner 1975 medan genomgående persontrafik utan stopp pågick fram till 1991, då Knutpunkten i Helsingborg invigdes. Nu återupptas alltså den lokala persontrafiken med Pågatåg. Litet speciellt för Söderåsbanan är att den, på järnvägsspråk, inte utgör någon formell järnvägslinje utan bara är en bana med olika driftplatser.

FAKTA I KORTHET

Nya mötesspår samt plattformar längs Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp Byggherre: Trafikverket Region Syd Totalentreprenör: Nordic Railway Construction Sverige AB Totalkostnad: 497 Mkr

61


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Här pågår arbetet med bron över Lagan. Bild: Barslund/Spotland

Rastplats byggs om och beräknas bli klar hösten 2020. Bild: Barslund/Spotland

E4 ska få motorvägsstandard även vid Ljungby Hela den 24 mil långa sträckan på E4 mellan Helsingborg och Jönköping ska få motorvägsstatus. Ja, i praktiken hela sträckan Helsingborg till Gävle på mer än 70 mil! Den felande länken om 3,2 mil vid Ljungby byggs nu ut och blir delvis klar i år och helt klar om drygt två år, 2022. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET ÄR SÖDERIFRÅN räknat sträckan Kånna strax söder om trafikplats 79 vid Ljungby till Toftanäs nära trafikplats 83 som byggs ut till motorvägsstandard från att ha varit 2 + 1-väg med längre hastighetsgräns. Vägbygget är indelat i fem delsträckor. Det som benämnts delsträcka 5 från trafikplats 82 till 83 påbörjades 2019 och beräknas vara klar hösten 2020. Delsträcka 4 från Lagan (81) till Hallsjö (82) beräknas klar före nyåret. Hösten 2020 påbörjas så del 3, Ljungby norra (80) till Lagan (81) för färdigställande under 2021. Delsträcka 2 från trafikplats Ljungby södra till Ljungby norra påbörjas 2021 och blir klar 2022. Detta gäller också delsträcka 1 från Kånna, söder om trafikplats 79, upp till Ljungby södra. Ombyggnaden till motorväg sker i befintlig sträckning. Bygget omfattar 32 kilometer och fyra trafikplatser. Därtill berörs 28 befintliga broar, vartill kommer ett prioriterat projekt för vattenskyddsåtgärder mot bland annat Bergaåsen och Ljungby – Lagan vattentäkt.

62

Samtidigt som arbetet pågått i de norra delarna har vissa arbeten även pågått längs andra delar av sträckan. Anna Karlsson, Trafikverkets projektledare, beskriver projektet som till ungefär en tredjedel klart.

EN FELANDE LÄNK FÖRVERKLIGAS – Den här sträckan har varit en felande länk på E4 och den har diskuterats länge. Någon sträcka blir alltid den sista. Nu kan vi förverkliga den, säger Anna Karlsson. Visst underlättar det att bredda en befintlig väg i stället för att bygga helt ny väg, men vi har vissa partier där det är svårare att komma förbi. En annan faktor är att vi måste ta hänsyn och anpassa oss till Svenska Kraftnäts kabel SydVästlänken, som går parallellt med E4. Kristjan Sigurdsson är projektchef vid den danska totalentreprenören Barslund A/S: – En stor utmaning i det här projektet är förstås att bygga ny väg med pågående trafik. Det är alltid komplicerat. Men den >>


En professionell entreprenör Med anläggningsprojekt över hela Sydsverige samt kontor i Malmö och Göteborg har Barslund etablerat sig starkt på den svenska anläggningsmarknaden, en marknad vi har varit på sedan 2012. Utöver en stark position i Sverige har vi mer än 40 års erfarenhet som en av Danmarks ledande anläggningsentreprenörer.

En stark laganda Hos Barslund är vi alltid i behov av duktiga och motiverade kollegor. Vår ambition för den svenska marknaden är stor och långsiktig. Våra spännande och varierande projekt i kombination med en stark organisation skapar en mer engagerad kultur. Vill du vara en i laget? Intresserad av ett samarbete? Eller ser du Barslund AB som din nya arbetsplats? Kontakta oss nu eller besök oss på www.barslund.se

Önskar du en större inblick i vardagen hos Barslund AB? Scanna QR koden och läs våra kollegors berättelser.

Barslund AB • +46 406 712 130 • info@barslund.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG största utmaningen, den besvärligaste etappen, har varit vattenskyddsåtgärderna på en 7,5 kilometer lång sträcka. Bland annat har det varit en utmaning att lösa den dagliga logistiken. Vattenskyddsåtgärderna har också medfört den största jordförflyttningen i hela projektet. Vattenskyddet handlar bland annat om att åstadkomma täta diken och att ta hand om vägdagvattnet. Av den beräknade totalkostnaden på 1, 1 miljarder kronor för utbyggda E4 tar vattenskyddet uppskattningsvis 120 miljoner.

FLER DETALJER OM PROJEKTET Vid trafikplats 82 har nya ramper byggts och den befintliga bron har breddats. Vid trafikplats 81 har den gamla rastplatsen försvunnit och ersatts av en ny rastplats väster om E4. Vid trafikplats 80, Ljungby norra, behålls stora delar, men det blir en ny ramp för påfart söderut. Avfarten till väg 25 mot Växjö blir i form av ”droppar”, men bron behålls och arbetena påbörjas hösten 2020. Trafikplats 79, Ljungby södra mot Halmstad, byggs om en hel del under 2022, men bron behålls. Det blir nya ramper för av- och påfarter. Anslutningen till väg 25 blir också i form av ”droppar”. Med droppar menas att avfarterna avslutas med en typ av trafiksäkra halva cirkulationsplatser istället för rena fyrvägskorsningar.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby Byggherre: Trafikverket Region Syd Totalentreprenör: Barslund A/S Kostnad: 1,1 Mdkr

64


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Tredje etappen nu klar av

ÖSTRA LEDEN I SKELLEFTEÅ

Den tredje etappen av upprustningen av väg 372 mellan Skellefteå och Skelleftehamn är klar. Korsningen mellan väg 372 och Svedjevägen har omvandlats till en efterlängtad cirkulationsplats.

Gång- och cykeltrafiken har fått sin beskärda del av satsningen.

AV GÖSTA LÖFSTRÖM

TRAFIKVERKETS PROJEKT på Skelleftehamnsleden avser ny cirkulationsplats, en gång- och cykelport under väg 372, som gör gc-trafiken planskild från leden, nya belysta gång- och cykelvägar samt anpassning av anslutande kommunala vägar, avvattning, busshållplatser med mera. I drygt ett års tid har arbetena pågått på en sträcka av cirka 500 meter av den cirka två mil långa leden mellan staden och hamnen. De båda tidigare etapperna har också resulterat i nya cirkulationsplatser. Skelleftehamnsleden är högtrafikerad av flera olika transportslag i en stad i tillväxt. Den trafikeras dagligen av 13 000 fordon och har länge varit i behov av upprustning för framkomlighetens och säkerhetens skull. Vägen belastas av både arbetspendling och tunga transporter till och från Skelleftehamn, inte minst till olika infrastrukturprojekt i Norrland, samt till och från Rönnskärsverken, Bolidens smältverk. – Vår målbild för arbetet präglas av ambitionen ”smidigt, grönt och tryggt”. Att öka framkomlighet och säkerhet för alla. Det är alltid en utmaning att hantera både trafiken och arbetsmiljön, att skapa en säker arbetsplats samtidigt som trafiken kan flyta på, säger Anneli Lindberg, Trafikverkets projektledare. Främst är detta förstås en utmaning för utföraren. – Det har varit ett roligt och intressant projekt och man får svaret direkt när man släpper på trafikflödet på den nya vägen. Linda Hillergren är generalentreprenören Skanskas projektchef för bygget: – Vi lyckades låna mark nordväst om den blivande cirkulations-

platsen av en fastighetsägare och kunde på så vis frilägga hela arbetsområdet, dels för den egna säkerheten, dels för den pågående trafiken, som i princip kunnat utnyttja samma förbifart hela tiden, berättar hon. – Att trafiken skulle fungera parallellt med arbetena var ju en av de stora utmaningarna, men det blev ett lyckat beslut. Vi fick ett större och betydligt bättre arbetsområde än annars varit fallet med den anvisade marken enbart öster om projektet. – Det här är ett projekt där vi haft mycket god ordning och reda och trevlig stämning på arbetsplatsen. Jag har varit stolt varje gång jag åkt förbi. Och Marcus Jonsson, Skanskas produktionschef, fyller i: – Trafiken brukar vara ett konstant stressmoment vid sådana här projekt. Men här fanns plats för en längre förbifart så att vi kunde utföra arbetena färdigt i större utsträckning innan vi släppte på trafiken. Det var bra ur både säkerhets- och produktionssynpunkt. Och trafikanterna slapp att byta körväg så ofta.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av cirkulationsplats väg 372/Svedjevägen i Skellefteå Byggherre: Trafikverket Region Nord Generalentreprenör: Skanska Sverige AB Kostnad: Cirka 37 Mkr

65


Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallsk채rmsv채gen 5 721 31 V채ster책s Tel.: +46 21 80 62 40 E-mail: info.lsv@liebherr.com www.facebook.com/LiebherrConstruction www.liebherr.se


Den nya bron byggs bara några meter från E4. Vid sprängning har arbetsledningen kontakt med Trafikverket, flygledningen på Arlanda och polisen. Bild: Richard Kail

DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Ny passage under E4 vid Arlandastad – flyg och bilar kräver extra säkerhet

Den nya passagen under E4 vid Arlandastad byggs i två etapper medan trafiken passerar bara några meter från arbetet. Trafikomläggning och säkerhet har högsta prioritet. Vid sprängning har arbetsledningen kontakt med Trafikverket, flygledningen på Arlanda och polisen. AV LARS-OLOF TANDBERG

DET BYGGS PÅ båda sidor om E4 vid Arlandastad och därför byggs nu en ny passage under E4. Den består av en bro som byggs under E4 och under den kommer Halmsjövägen gå. Passagen är beställd av Sigtuna kommun och finansierad av Arlandastad Holding, men Trafikverket är byggherre eftersom arbetet sker i anslutning till E4:an. Då trafiken på E4 inte får stängas byggs bron i två etapper. Trafiken flyttas tillfälligt och första delen av bron byggs. Sedan flyttas trafiken över till motsatt sida och den andra delen byggs. Elisabeth Rydén, projektledare på Trafikverket, poängterar att ett stort fokus har lagts på trafikomläggningarna. – Vi började tidigt i projektet med möten för att vi skulle ha kontroll på trafikomläggningarna. Representanter från Trafikverket, byggplatsuppföljningen och entreprenören gjorde riskbedömningar inför varje moment. Vi försökte förutse vad som skulle kunna hända. En tät dialog förebygger missförstånd, konstaterar Elisabeth Rydén. BRON BYGGS I TVÅ ETAPPER Innan konstruktionen av bron kunde starta borrades en längsgående rörspont mellan norrgående och södergående körfält. Därefter schaktades en meter i taget och plåt sattes utanpå sponten ner till berg och sponten stagades. Sedan vidtog sprängning av berg innan formsättning, armering och gjutning av brons första halva. Innan bygget av den andra brodelen måste sedan sponten vändas. De delar av rörsponten som sitter mot den färdiga brodelen tas bort och tätspont slås ner mot betongen i den färdiga brodelen. För att stadga tätsponten läggs stag mot sponten och ner i fyllnadsmaterialet. I änden har stagen en betongklump som ankare. Därefter flyttas trafiken över till andra sidan innan schaktning och sprängning för brons andra del.

– Här är trafiken en rejäl utmaning. Bilarna kommer att passera 1,7 meter från arbetet och vi ska lyfta in upp till åtta meter långa och tunga spontplank. Även om det finns barriärer mot trafiken är det ett riskabelt arbete, säger Johan Lundblad som är platschef på Sveab.

KONTAKT MED FLYGLEDNINGEN Den extrema trafiksituationen och närheten till Arlanda kräver extra försiktighet i samband med sprängning. Bland annat kan tryckvågor påverka flygplan. – När vi är klara att spränga ringer vi två samtal. I ena luren har vi Trafik Stockholm som stänger av trafiken på E4, i den andra luren har vi flygledningen på Arlanda. Dom kan säga att ”vi har ett plan på inflygning, ni får vänta”. Arbetsledningen har även kontakt med polisen en vecka innan sprängning. Detta bland annat för att eskorter till och från Arlanda aldrig får stoppas. – Men att det är många parametrar som måste tas hänsyn till gör bara det här jobbet extra spännande. Själva bygget av bron är inte så invecklat. Det är allt runt omkring som gör det här till ett jätteroligt projekt, konstaterar Johan Lundblad.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad passage under E4, Arlandastad Tidplan: januari 2020–juni 2021 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Sveab Anläggning Kostnad: 50-60 Mkr

67


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG Mötesfri trafik och gc-väg gör bron över Umeälv säker.

BRO ÖVER UME ÄLV – viktig del av ringledsprojekt

En helt ny, hög och litet spektakulär bro över Umeälven i västra Umeå är det som sticker ut mest i projektet Västra länken, den sista delen av ringleden runt Västerbottens residensstad som ska stå helt klar om cirka ett år. Bron är den största i Sverige som lanseras på plats. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

UMEÅPROJEKTET KALLAS DET, satsningen som ska öka framkomligheten runt Umeå, förbättra trafiksäkerheten och förbättra luftkvaliteten i staden. Men även att ge Umeå ökade möjligheter att utvecklas och fortsätta växa snabbt från nuvarande befolkning om cirka 130 000 invånare. Norra och Östra länken är klara sedan flera år. Nu är det med Västra länken som projektet knyts ihop till en ringled. Den sträcker sig från Söderslätt söder om staden över Umeälven till E12, Vännäsvägen i norr, där den ansluter till Norra länken. SVÄNGD BRO MED HÖJDSKILLNAD Bygget av Västra länken, som blir ny Europaväg 12, är indelad i tre entreprenader. Delentreprenad 10 avser den nya bron över Umeälven vid Killingholmen väster om staden. Bron blir 530 meter lång med mötesfri trafik samt gång- och cykelväg. Spännvidden mellan landfästena är 464 meter. I delprojektet ingår också

68

en kortare landbro över Baggbölevägen och en bro för framtida Umeled på södra sidan om älven. – Det speciella med bron över Umeälven är att den både är svängd med en radie på 800 meter, ett tvärfall på 4 procent och att den har en höjdskillnad på tio meter, berättar Tomas Ek, som är övergripande projektledare från Trafikverket för Västra länkens tre delentreprenader. På den södra sidan är bron 45 meter hög och på den norra 35 meter. Det är en samverkansbro med stålkonstruktion som får en gjuten överbyggnad i betong. – Bron kommer på plats genom fyra olika lanseringar. Det är den största bron i Sverige som lanseras ut. Två av lanseringarna är 129 meter långa. Totalt är det 2500 ton stål som ska på plats. Brons stålkonstruktion är så tung att den måste levereras i mindre delar, 25 stycken med vikter mellan 73 ton och upp till 105 ton. Delarna tillverkas på verkstad och transporteras till arbets-


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG platsen, först på pråm och sedan via väg. På arbetsplatsen svetsas delarna ihop och när tillräckligt många bitar är ihopsvetsade skjuts de ut, lanseras ut, över älven. Lanseringen sker med stora domkrafter och en sorts broms monterad så att lanseringen kan ske kontrollerat. De första delarna levererades i maj 2020 och lanseringen är planerad att vara klar i slutet på 2020.

LANDFÄSTEN EN UTMANING – En utmaning har varit att få stabilitet i landfästena vid älvsniporna och att se till att ingenting händer geotekniskt, säger Tomas Ek. Det har krävts förstärkning med avlastningsschakt. Umeåprojektet, bygget av en ringled runt staden, är kostnadsberäknad till 1,2 miljarder kronor (i 2013 års prisnivå) och samfinansieras mellan Trafikverket och Umeå kommun. Fotnot: Den 15 september skedde en allvarlig arbetsplatsolycka vid brolansering två. Bron skenade okontrollerat och gled av landfästet. Vad detta innebär i tid och kostnad för projektet är i skrivande stund oklart då omfattande undersökningar krävs innan en lösning kan tas fram.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av bro över Ume älv, Västra länkens delentreprenad 10 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: GRK Infra AB Kostnad: 442 Mkr

Vi gör jobbet

Med en stor maskinpark och gedigen erfarenhet kan vi hjälpa dig med alla sorts maskin- och transportarbeten i Umeå med omnejd Torbjörn Sundh Entreprenad AB Manusgränd 3, 903 64 Umeå info@tsundh.se • 090 - 14 80 77 www.tsundh.se

Allt inom vattennära tjänster

Vi gör jobbet

Med en stor maskinpark och gedigen erfarenhet kan vi hjälpa dig med olika typer av entreprenadtjänster inom anläggning, transporter, markplanering och vägarbeten i Umeå med omnejd Torbjörn Sundh Entreprenad AB Manusgränd 3, 903 64 Umeå info@tsundh.se • 090 - 14 80 77 • www.tsundh.se

Vi gör jobbet - Med en stor maskinpark och gedigen erfarenhet kan

MITTA levererar kvalitativa tjänster inom samhällsbyggnad på ett hållbart sätt, genom ett brett utbud inom geoteknik, laboratorium, mätning, vatten och miljö. Vi erbjuder helhets- och kundanpassade lösningar för ett hållbart samhälle i hela Sverige.

Jan-Erik Hildén +358 40 158 7401 janne@nordarmering.se Vi är en pålitlig partner när du behöver en erfaren och kompetent armeringsentreprenör. Läs mer på nordarmering.se

69


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

TVÅ VÄGPROJEKT OCH EN BRO fullbordar ringled runt Umeå

Två delentreprenader bildar tillsammans med den nya bron över Ume älv Umeåprojektets Västra länken. Den ena entreprenaden knyter bron till E12 i norr och den andra knyter bron till E4 i söder och Umeå får en västlig passage. Hösten 2021 ska hela ringledsprojektet vara klart. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

StorJans Entreprenad AB Snöån Finnbacken 1, 771 90 Ludvika Telefon: 0240-291 74

70

DEN NYA FÖRBIFARTEN Västra länkens delentreprenad nr 8 avser nybyggnad av 1,5 kilometer mötesfri 2+1-väg från bron över älven norrut fram till Klockarbäcken, där Vännäsvägen E12 ansluts i en stor cirkulationsplats med ”smitfiler”, samt ombyggnad av Vännäsvägen till 2+2-väg på sträckan Klockarbäcken –Tvärvägen. Totalt omfattar entreprenaden, som utförs av Peab, 3,5 kilometer. – Hela entreprenaden består av en trafikplats, en cirkulationsplats samt fem broar, där den största bron är hjärtat i trafikplatsen, säger Johan Eriksson, Peabs projektchef. Det blir en pampig belyst snedbro. Det mest omfattande momentet i projektet är arbetet med trafikplatsen som ska ersätta den stora fyrvägskorsningen vid Umedalen och Klockarbäcken. I entreprenaden ingår därtill omfattande vatten- och avloppsarbete inklusive råvattenledning och fjärrvärme. Vid trafikplats


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG länken, en 11,5 kilometer väg från nuvarande E12 i norr till E4 i söder. De fullbordar Umeå stads nya ringled tillsammans med sedan flera år färdigställda Norra länken och Östra länken i sju olika entreprenader. I slutet av 2021 ska Västra länken, kostnadsberäknad till 1,2 miljarder kronor (2013 års nivå), vara klar. Den nya ringleden syftar till att öka framkomligheten runt Umeå, förbättra trafiksäkerheten och till att förbättra luftkvaliteten i staden. Men även att ge Umeå med 130 000 invånare ökade möjligheter att utvecklas och växa.

FAKTA I KORTHET

Klockarbäcken utförs ett stort schaktarbete för att sänka ned Vännäsvägen, som mest sju meter djupt. Brons övre del kommer i nivå med den tidigare korsningen. Delentreprenad nr 9 på Västra länken som utförs av NCC, knyter den nya bron över älven med E4 söder om staden. Den går bland annat över Röbäckslätten och berör i de södra delarna ett Natura 2000-område. Totalt rör det sig om nybyggnad av 6,5 kilometer mötesfri landsväg, delvis med dubbla körfält i båda riktningarna. Entreprenaden omfattar tio broar, trafikplatser, cirkulationsplatser, jordbruks- och fritidsportar.

GYNNAR UTVECKLINGEN AV UMEÅ Tillsammans utgör de tre delentreprenaderna 8 och 9 samt 10 (ny 530 meter lång bro över Ume älv, se annan artikel) Västra

Nybyggnad av väg som delentreprenad 8 Västra länken inom ramen för Umeåprojektet Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: Peab Anläggning AB Kontraktsumma: 268 Mkr

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av väg som delentreprenad 9 Västra länken inom ramen för Umeåprojektet Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: NCC Infrastructure Kontraktsumma: 393 Mkr

Vi är specialister på bergarbeten Norrbottens Bergteknik har lång erfarenhet, resan började redan under 1960-talet. Vår verksamhet är heltäckande inom berghantering. Hos oss finns ledande kompetens inom borrning, sprängning och förstärkning. Vi är vana alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och stora projekt. Idag är Norrbottens Bergteknik en av de ledande aktörerna i Sverige. Vi ingår i koncernen Nordisk Bergteknik och omsätter ca 300 miljoner kronor.

Läs mer på bergteknik.se

71


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

NYA FLYGPLATSVÄGEN

i Sälenfjällen är klar I december 2019 togs den nya toppmoderna flygplatsen i Sälenfjällen i bruk. Nu är också den nya flygplatsvägen helt klar. Det är en ny sträckning av väg 1053 från Rörbäcksnäs nära norska gränsen och österut till Stöllkurvan i riktning mot Sälen med anslutning till flygplatsen. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DEN NYA VÄGEN började byggas i januari 2019 och i juni i år var den helt klar. Den är cirka sex kilometer lång, åtta meter bred och har två körfält. På sträckan finns två nya broar över Stora Tandån respektive Sittan och en kontrollplats med parkeringsplats samt en cirkulationsplats som också är infart till flygplatsen. Vägen är en del av väg 1053 som förbinder bland annat norska Trysil med Sälen. FORCERAT BYGGE

Den nya vägen går över myrmark och genom skog. Bild: Andreas Persson

Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för TRAFIKGUIDNING samt för digital, intelligent och kommersiell SKYLTNING. Vi visar vägen till det moderna och hållbara samhället.

72

Flygplatsens landningsbana korsar den tidigare väg 1053 och därför har Trafikverket byggt en ny sträckning söder om flygplatsområdet. Syftet med vägbygget var dels att möjliggöra flygplatsbygget, dels att öka trafiksäkerheten och korta restider i området. – I juni i år var vägen helt klar, men 3,5 kilometer behövde vara klar redan i juni förra året för att runda den nya landningsbanan och vara farbar för allmän trafik, berättar Andreas Persson, projektledare från Peab Anläggning som varit generalentreprenör. – Vägen går över myrmark och genom ganska kuperad skogsmark. Det har varit mycket vatten och vi har grävt till fast botten och fyllt med råberg.

blinkfyrar.se

VI GUIDAR DIG SOM ÄR PÅ VÄG TRYGGT & SÄKERT


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Vägen går över myrmark och genom ganska kuperad skogsmark. Det har varit mycket vatten och vi har grävt till fast botten och fyllt med råberg. /Andreas Persson, projektledare, Peab Anläggning

– Egentligen skulle bygget ha varit igång tidigare, men det blev försenat. Byggtiden blev ett halvår kortare och vi fick forcera från första dagen för att hinna med. Vi arbetade sju dar i veckan i skift elva timmar och satte in fler resurser än planerat.

FLYGPLATS FÖR ALLA TYPER AV PLAN Den nya flygplatsen, privatägda Scandinavian Mountain Airport, är en utveckling av tidigare Rörbäcksnäs flygplats. Den ligger på plant högland nära norska gränsen och har en rullbana på 2 500 meter för att kunna ta emot i princip alla typer av flygplan. Målet är att ta emot stor volym chartertrafik med turister till fjällvärlden från bland annat Danmark, Storbritannien och norra Europa. Flygplatsen har kapacitet för fyra inkommande plan med sammanlagt 800 passagerare samtidigt som lika många avresande väntar i avgångshallen. Den är den tredje flygplatsen i Sverige som trafikleds på distans från flygledare som sitter i Sundsvall och övervakar trafiken i ett fjärrtorn, så kallat remote tower, med hjälp av 14 kameror med 360 graders utsikt.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av flygplatsvägen 1053 i Sälen Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Peab Anläggning AB Kostnad: 135 Mkr

FLA GEOPRODUKTER

levererar ny valvbåge i Rörbäcksnäs FLA GEOPRODUKTER har levererat en ny bro till bygget av den nya sträckan av väg 1053 förbi den nya flygplatsen i Sälen – Scandinavian Mountains Airport. Beställare är Trafikverket och Entreprenör är PEAB. Valvbågen av typ UltraCor är monterad på platsgjutna betongfundament. Ändavslut är en jordarmerad stödmur av gabioner fylld med röd sten för att matcha det naturliga stenmaterialet i omgivningen. UltraCor ingår i brotypen rörbroar som kännetecknas av att konstruktionen samverkar med omgivande kringfyllnadsmaterial. UltraCor har den största korrugeringen 240 x 500 mm och är den starkaste profil vi erbjuder. Valvbågen i Rörbäcksnäs har en spännvidd på cirka 14,5 meter och är relativt stor för Sverige men UltraCor klarar spännvidder på imponerande 35-40 meter vilket gör att man idag kan bygga väldigt stora broar kostnadseffektivt. Rörbroar har kort byggtid och lägre klimatpåverkan än andra lösningar. FLA Geoprodukter är en leverantör av produkter inom geoteknik och infrastruktur. Vi erbjuder bland annat tätskikt – geomembran och bentonitprodukter. Geosynteter – fiberduk, geonät dräneringsmatta och skyddsgeotextil. Gabioner, rörbroar, valvbågar och vägtrummor.

026-420 18 00 • info@fla.se • www.fla.se

73


MOTALA FÅR SÄKRARE VÄG MOT LINKÖPING Riksväg 34 mellan Motala och Borensberg har byggts om från smal, farlig och mycket trafikerad pendlingsväg till säker 2 + 1-väg huvudsakligen i ny sträckning. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

Den nya sträckningen av väg 34 norr om sjön Boren skär genom ett öppet jord- och skogsbruksområde. Bild: Daniel Ring


T

TRAFIKVERKETS PROJEKT har pågått i drygt två år och den första oktober invigs den nya vägen mellan Ervasteby och Borensberg. Den går norr om sjön Boren, som utgör en del av Göta kanal och Motala ström. Totalt är vägsträckan cirka tio kilometer varav nio kilometer i ny sträckning strax norr om tidigare väg 34. I befintlig sträckning har vägen breddats och fått mitträcke och i ny sträckning är den utformad som 2 + 1-väg. Syftet med den nya vägen är att minska antalet olyckor, förkorta restiden Motala – Borensberg – Linköping samt att förbättra framkomligheten för alla trafikanter och göra det möjligt att tillgänglighetsanpassa hållplatser för kollektivtrafiken. Vägens nya sträckning och fyra nya broarna har medfört att barriäreffekterna har kunnat minskas, inte minst för korsande jordbrukstrafik. Bakgrunden är att sträckan Ervasteby – Borensberg haft låg standard och varit olycksdrabbad. Varje dygn trafikeras den smala vägen (7,5 meter) av cirka 5 000 fordon. Den går genom områden med bebyggelse nära vägen. Det finns många anslutande vägar samt backkrön med dålig sikt. Inte minst har de oskyddade trafikanterna varit utsatta för fara. – Det har varit ett jätteroligt projekt och den stora frågan har varit hur vi på ett kostnadseffektivt sätt skulle få fram en bra trafiksäker väg med god framkomlighet, säger Lisa Herland, Trafikverkets projektledare under största delen av projektet. – Bland utmaningarna har varit hanteringen av vattendom för Prästgårdsbäcken, som flyttats, och en utmanande geoteknik. Bland annat har det handlat om hänsyn till växt- och djurliv.

DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

VI FÖRFLYTTAR BERG – PÅ RIKTIGT! Lisa Herland, civilingenjör väg och vatten, har varit Trafikverkets projektledare för väg 34 från fastställandet av arbetsplan, genom upphandling och genomförande fram tills vägen asfalterades, då hon gick vidare till ny anställning som konsult för att arbeta med trafikfrågor i tidigare skeden.

VI FÖRFLYTTAR BERG – PÅ RIKTIGT!

75


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG Lisa Herland nämner också coronapandemin som en utmaning, inte för att denna skulle ha orsakat någon exceptionell sjukfrånvaro utan för att den påverkat arbetssättet i projektledningen under våren och sommaren. – Vi har arbetat i nära samverkan i projektet, beställare, totalentreprenör och underentreprenörer. Vi satt ursprungligen i samma lokaler och jobbade mycket effektivt. Allt byggde på att vi satt tillsammans, men som samhället i övrigt fick vi flytta över till mycket fler digitala och utomhuskontakter. En fördel i arbetet har varit att berg i linjen har kunnat användas inom projektet. – Vi har kunnat optimera materialhanteringen och om berget ligger på rätt ställe så är det inte bara en miljömässig utan också en ekonomisk fördel, säger Kim Johansson, NCCs platschef. – Det har varit ett behagligt projekt där vi i stor utsträckning kunnat jobba isolerat från tredje part. Den stora utmaningen har varit att bygga en väg av den här digniteten ovanpå en befintlig bäck och på en del åkermark och en torvmosse som behövt markstabiliserande åtgärder. Bergbolaget i Götaland har ansvarat för all sprängning och krossning av berg i projektet. – Totalt har vi hanterat cirka 150 000 kubikmeter berg och allt material har återanvänts i projektet, säger Bergbolagets arbetschef Karl-Johan Ugarph. Utmaningen har varit att hela tiden ligga steget före för att optimera urlastning och krossning. Det är svårt i praktiken, men det har gått bra. Vi har fått bra förutsättningar i ett professionellt och väl genomtänkt projekt, där vi haft ett gott samarbete, en balanserad och bra dialog med alla inblandade parter.

Vi har kunnat optimera materialhanteringen och om berget ligger på rätt ställe så är det inte bara en miljömässig utan också en ekonomisk fördel. /Kim Johansson, platschef, NCC

FAKTA I KORTHET

Ny- och ombyggnad av riksväg 34 inklusive mitträcke mellan Ervasteby och Borensberg nära Motala i Östergötland Byggherre: Trafikverket Region Stockholm Totalentreprenör: NCC Sverige AB Kostnad: entreprenadkontrakt ca 128 Mkr, totalkostnad ca 220 Mkr

Besök byggasverige.se Här kan du hålla dig uppdaterad på allt som händer i Byggsverige! Missa inget i hängmattan!

byggasverige se

76


ALLT I ETT MASKINSTYRNING + VÅGSYSTEM TRIMBLE EARTHWORKS GRADE CONTROL PLATFORM UPPGRADERA DITT TRIMBLE EARTHWORKS SYSTEM MED INTEGRERAD VÅG. Trimble Earthworks har nu möjlighet att visa maskinstyrning och noggrann vågdata på en skärm. Öka din produktivitet och effektivitet på lastningen genom att undvika underlast och öka säkerheten genom att förhindra överlast. Spåra utlastningen med Bluetooth skrivare (tillval) och webbaserad rapportering.

SITECH lyfter funktionaliteten till en helt ny nivå i Trimble Earthworks 2.0. Uppdateringen Earthworks 2, som är gratis för SITECHs kunder, innehåller en rad efterlängtade funktioner och förmodligen finner du helt nya smarta funktioner som förenklar vardagen. Med den nya programvaran följer också en rad nya och innovativa funktioner som kan integreras i Earthworks. Tillvalen AR-augmented reality, LPM-vågsystem och Automatik stödjer nu ännu fler maskinmodeller.

SITECH SVERIGE AB 010 - 456 80 00 info@sitech-Sverige.com www.sitechsverige.com

YOUR CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROVIDER

®


DAGENS INFRASTRUKTUR // INDUSTRIOMRÅDE

Skellefteå Site East är ett hållbart industriområde som står klart 2022.

SKELLEFTEÅS NYA GRÖNA INDUSTRIOMRÅDE

anläggs med minsta möjliga klimatavtryck På Hedensbyn i Skellefteå etableras ett nytt innovativt industriområde: Skellefteå Site East, som ska möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i kommunen. Ett syfte med Skellefteå Site East är att skapa rätt förutsättningar för företag i energiintensiva branscher att etablera sig här. AV ANNIKA WIHLBORG

SKELLEFTEÅ HAR HAMNAT i rampljuset på senare år, inte minst eftersom man lyckats attrahera Northvolt, som bygger en storskalig batterifabrik här. Efterfrågan på industrimark i Skellefteå har ökat markant i kölvattnet av Northvolts etablering. Skellefteå kommun tar tillfället i akt att spinna vidare på kommunens goda tillgång till grön energi genom att etablera Skellefteå Site East, ett storskaligt industriområde som genomsyras av hållbarhet. En viktig ambition med Skellefteå Site East, med Skanska som totalentreprenör, är att agera vägvisare för hur bygg-och anläggningsbranschen ska ta sig an regeringens klimatmål.

78

Visionen är att hela det nya industriområdet ska vara världsledande vad gäller såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet. En del av den målsättningen är att Co2-utsläppen ska hållas på en nollnivå. Skellefteå Site East består av 50 hektar, varav 45 hektar ska bli industritomter. Industriområdet ska stå helt klart 2022 och under projektets gång tillämpas nyskapande lösningar som ska bidra till att minimera koldioxidutsläppen. Det operativa arbetet med Skellefteå Site East, som ligger drygt 3,5 kilometer från centrala Skellefteå och tidigare hette Hedens-


Skellefteå Site East anläggs av Skellefteå kommun i samverkan med Skanska.

Bröderna Öhman AB arbetar för att minska klimatpåverkan

Entreprenadbranschen har en stor klimatpåverkan, kan vårt företag göra bättre val och påverka vill vi självklart medverka till det. Genom partnering tillsammans med Skellefteå kommun och Skanska har vi på projektet Skellefteå Site East valt att endast använda förnybar diesel HVO100 i våra maskiner. HVO100 är marknadens renaste drivmedel och helt förnybart. Vårt val påverkar klimatförändringar positivt och ger en hållbar lösning.

DAGENS INFRASTRUKTUR // INDUSTRIOMRÅDE

byn Site East, inleddes i november 2019 då skogsavverkningen påbörjades i området. I april 2020 gick projektet in i en intensiv produktionsfas då arbetet med markberedning, belysning, vatten och avlopp samt att ansluta el och fiber till området inleddes. Våren 2020 inleddes arbetet med att färdigställa industritomter på området. – Under hösten fortgår arbetet med att färdigställa industritomterna på området, bland annat pågår arbetet med att dra infrastruktur till hela området. Intresset för att etablera sig i området är stort, hittills har det genererat intresse från flera stora aktörer som anser att vår hållbarhetsinriktning matchar deras eget fokus på ett bra sätt, säger Karin Degerfeldt, chef för projektledningsfunktionen i Skellefteå kommun. – Redan i upphandlingsfasen bestämde vi oss för att testa hur långt man kan driva arbetet med att anlägga framtidens hållbara industriområde. Samverkan med Skanska fungerar väldigt bra, tillsammans hittar vi nya arbetssätt som håller nere koldioxidutsläppen på en nollnivå. Tanken är att såväl vi som Skanska ska kunna dra nytta av erfarenheterna från Skellefteå Site East även i framtida projekt, säger Karin Degerfeldt.

FAKTA I KORTHET

Skellefteå Site East, nyetablering av industriområde i Skellefteå Tidplan: augusti 2019–2022 Byggherre: Skellefteå kommun Totalentreprenör: Skanska

79


DAGENS INFRASTRUKTUR // INDUSTRIOMRÅDE

De tre senaste byggnaderna i logistikparken omfattar sammanlagt 90 000 kvadratmeter: Bild: Bockasjö.

Bockasjö har byggt klart sin del av

LANDVETTER LOGISTIKPARK Fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö i Borås är på väg att slutföra sitt uppdrag att utveckla Landvetter Logistikpark vid flygplatsen utanför Göteborg. I höst tas det senast bygga huset i bruk fullt ut. Total uthyrbar yta i parken uppgår därmed till drygt 90 000 kvadratmeter. Och allt är uthyrt. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– DÄRMED HAR VI slutfört det uppdrag vi haft i samarbete med flygplatsbolaget Swedavia, att dels bereda och terrassera marken i området, dels bygga logistikanläggningar och fylla dessa med hyresgäster, säger Daniel Parkhagen, vd för Bockasjös projektutvecklingsbolag, som varit med genom hela resan. Sammanlagt har Bockasjö byggt drygt 140 500 kvadratmeter logistiklokaler vid flygplatsen.

80

Den senaste logistikbyggnaden för Postnord TPL ligger i nära anslutning till Schenker-fastigheten från 2011. Bild: Gösta Löfström

Bockasjös engagemang vid Göteborg Landvetter Flygplats började med att man köpte mark av Swedavia och uppförde en logistikbyggnad där Schenker Logistics 2011 flyttade in som hyresgäst på cirka 32 000 kvadratmeter. Efter inflyttningen utökades byggnaden med ytterligare 18 500 kvadratmeter för företagets räkning. Därefter ville Swedavia fortsätta utveckla området jämte Schenker-anläggningen. I ett joint venture mellan Swedavia och Bockasjö påbörjades Landvetter Logistikpark, en del av det som benämns Airport City Göteborg, som ska bli en ny flygplatsstad med utöver lager- och logistikverksamheter även kontor, hotell, handels- och arbetsplatser. Bockasjö genomförde terrassering av området i syfte att bebygga det, köpte sedan ut Swedavia och har sedan dess fyllt de helägda tomterna med tre större logistikfastigheter, benämnda L1, L2 och L3.


DAGENS INFRASTRUKTUR // INDUSTRIOMRÅDE

Bockasjös stora byggnader (i högerkant på skylten) är en del av framväxande Airport City Göteborg

L1 är den sista etappen och den stod delvis klar i juni i år med Postnord TPL som hyresgäst. I höst det tar företaget i bruk även den andra halvan, inalles 46 000 kvadratmeter. I juni flyttade grossistföretaget Dawa Däck (inom Anders Hedin Invest) in i L2 på 25 000 kvadratmeter och i L3 (19 000 kvm) är emballageföretaget Rajapack AB hyresgäst på halva ytan, medan Vätterleden Logistik hyr den andra halvan.

Mellan logistikparken och riksväg 40 (motorvägen Göteborg – Borås) finns ytterligare tomter som Swedavia fortfarande äger och där ett antal mindre hus kan komma att byggas för att förverkliga visionen om en Airport City Göteborg

FOKUSERAR PÅ NYA UTMANINGAR Bockasjö har nu tecknat ett joint venture med Platzer kring sex fastigheter på två större områden mellan Göteborgs hamn och Volvo Torslanda på Hisingen. I Rosersberg i Stockholm genomför Bockasjö ett joint venture med Kilenkrysset, ett spekulationsbygge, och i vår kommer Bockasjö att uppföra ett nytt centrallager om 37 000 kvadratmeter åt Åhléns, som flyttar från Jordbro till Rosersberg.

FAKTA I KORTHET

Vi är tacksamma över att BST återigen har fått äran att installera sprinklersystem för Bockasjö.

Nybyggnad av lager- och logistikfastigheten L1 vid Landvetter Flygplats Byggherre: Bockasjö AB Totalentreprenör: Bockasjö i egen regi Storlek: 46 000 kvm på en 86 000 kvm stor tomt

Det håller. Hela vägen.

L AGERINREDNINGAR · PORTAR · STÅLBYGGNADER

www.eab.se

81


DAGENS INFRASTRUKTUR // PARKERING

Katrineholms nya pendlargarage får en estetiskt tilltalande fasad av Sibiriskt lärkträ. Bild: White Arkitekter

PARKERINGSHUS MED DEKORATIV TRÄFASAD underlättar vardagen för Katrineholms pendlare

I Katrineholm är behovet av fler parkeringsplatser för kommuninvånare som arbetspendlar till Stockholm stort. Katrineholms kommunala fastighetsbolag har därför fått i uppdrag att bygga ett helt nytt parkeringshus i tre plan på den norra sidan av järnvägen. I september i år räknar man med att det nya parkeringshuset står klart. AV ANNIKA WIHLBORG

PARKERINGSHUSET BYGGS på en tomt som tidigare varit en pendlarparkering i anslutning till centralstationen. Katrineholms nya parkeringshus rymmer 250 bilar, vilket är 150 fler platser än vad som tidigare kunnat erbjudas. Tanken är förstås att kunna erbjuda attraktiv och smidig parkering till ett rimligt pris för de Katrineholmsbor som dagligen pendlar med tåget till sina jobb i Stockholmsregionen. Utöver utrymme för bilar rymmer det nya parkeringshuset även ett fyrtiotal cyklar för pendlare som vill kunna parkera sin cykel på ett säkert och tryggt sätt innan de tar tåget till huvudstaden. RELATIVT KORT BYGGTID Projektet karakteriserades av en relativt kort byggtid. Första spadtaget till det nya parkeringshuset togs hösten 2019 och i september 2020 ska det alltså stå helt klart. Katrineholm är en expansiv kommun som siktar på att fortsätta växa även under de kommande åren. Det nya parkeringshuset utgör därmed en viktig pusselbit

för att underlätta livet för de som behöver arbetspendla. Parkeringshuset frigör även många parkeringsplatser på den södra sidan av järnvägen, vilket kan göra det lättare att hitta en parkeringsplats för andra som vill ta bilen in till centrala Katrineholm. Parkeringshuset, som ritats av White Arkitekter, har en fasad av sibiriskt lärkträ som harmoniserar väl med den omgivande miljön.

GLASHUS FÖR CYKELPARKERING – Enligt ursprungsplanen skulle det nya parkeringshuset stå klart i juni i år, men byggtiden har förlängts till september eftersom kommunen behöver lite tid för att installera ett betalsystem i garaget. Man räknar dessutom med att det tar lite mer tid att bygga det särskilda glashus som ska inrymma cykelparkeringen. Byggprojektet har flutit på väldigt bra, även om det förstås är utmanande att bygga med järnvägen som granne, säger Marcus Gerdåker, projektledare för det nya parkeringshuset på Tegelstaden Bygg, som är projektets totalentreprenör. – Grundläggningsarbetet har varit relativt okomplicerat eftersom vi bygger parkeringsgaraget på en asfaltsgrund. Däremot har hela huset pålats. En faktor som möjliggjorde en kort byggtid var stommen som Strängbetong levererade. Jag är övertygad om att det nya parkeringshuset kommer att bidra till en ökad bekvämlighet för Katrineholms pendlare, inte minst vintertid, säger Marcus Gerdåker.

FAKTA I KORTHET

Teamet framför allt 82

Parkeringsgarage vid järnvägsstationen, nybyggnad av parkeringshus i Katrineholm Tidplan: oktober 2019–september 2020 Byggherre: Katrineholms kommun Totalentreprenör: Tegelstaden Bygg


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Cisternspecialister sedan 1974

Vi tar hand om spilloljan!

Cisternkontroller på bensinstationer Cisternrenoveringar

Flera typgodkända metoder för invändig behandling

Dubbelmantling av cisterner

Tex för cisterner inom skyddsområde för vattentäkt

Ackred. nr 2195 Kontroll ISO/IEC 17020 (C)

Ackrediterat kontrollorgan, Swedac

www.svenskoljeater.se

Tel 023-220 95 I info@falutank.se I www.falutank.se

Ett tryggt val. Vi levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats. Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag. S TÄ N G S E L

GRINDAR

BOMMAR

BOLLPLANER

SERVICE

www.upplandsstangsel.se

info@upplandsstangsel.se

facebook.se/upplandsstangsel

instagram.com/upplandsstangsel

Skicka busskort till alla elever med ett klick!

Med enkel integration mot elevsystem distribueras mobilbiljett med ett klick till alla elever. Full tillgång till guidning för resan med traf ikinformation, buss på karta m.m. Enkel uppföljning för kommunens administratörer att alla elever fått sin biljett. www.infospread.se

83


INFRAMARKNAD Vi har egen tillverkning,Vireparation och service reparation av har egen tillverkning, och service av MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Vi har Vi egen har tillverkning, Vi egen har tillverkning, egen reparation tillverkning, reparation och reparation service och service av och service av av Lyftmagneter och Metallseparatorer Lyftmagneter och Metallseparatorer Vi har egen tillverkning, reparation och service av Lyftmagneter Lyftmagneter Lyftmagneter och och Metallseparatorer Metallseparatorer och Metallseparatorer Lyftmagneter och Metallseparatorer

Magnetseparator MS1000S1200 Virvelströmsseparator MagnetGrip MagnetseparatorVS1000 MS1000S1200 Virvelströmsseparator VS1000 MagnetGrip Separering av järn Separering av alu, koppar,av zink… Sortering av byggavfall Separering järn Separering av alu, koppar, zink… Sortering av byggavfall MagnetGrip - Sortering av byggavfall Virvelströmsseparator VS1000 Magnetseparator MS1000S1200 ”The sky is the MagnetGrip limit” ”The sky is the limit” Magnetseparator Magnetseparator MS1000S1200 MS1000S1200 Virvelströmsseparator MS1000S1200 Virvelströmsseparator VS1000 MagnetGrip”The MagnetGrip sky is the limit” Separering VS1000 avVirvelströmsseparator alu, koppar,VS1000 zink… Separering av järn Magnetseparator Separering av Separering järn av Separering järnSeparering av järnav Separering alu, koppar, av Separering alu, zink… koppar, av alu, zink… Sortering koppar, zink… avSortering byggavfall avSortering byggavfall av byggavfall ”The sky is the ”The limit” sky is the ”The limit” sky is the limit”

www.elmek.nu www.elmek.nu www.elmek.nu Tel.Tel: +46 (0) 476 15005 +46 (0)476 15005 Tel: +46 (0)476 15005 www.elmek.nu www.elmek.nu www.elmek.nu Tel: +46 (0)476 Tel: +46 15005 (0)476 Tel: +46 15005 (0)476 15005

Maskintrailer Stående från 200 till 300 liter

300, 400, 650 liter

”Bymack”

Dunkställ

2 fack ADR-Tankar från 200 till 3000 liter

Tankar för alla behov

Depåtank

Tank för skåpbilar!

Karlstadsvägen 15 • 682 33 FILIPSTAD Tel: 0590-152 90 • info@wikers.se

Lågbyggda från 200 till 300 liter

www.wikers.se

Skördarmattor

Lillevrå Såg AB www.lillevra.se

Helsjövägen 264 439 64 Frillesås

Tel 0340-65 22 00 Fax 0340-65 23 91

ALLU.NET

ALLU TRANSFORMER - GER MER ÄN BARA VINST.

Genom effektiv och enkel materialåtervinning undviker ni onödiga deponier och materialtransporter, samt minimerar inverkan på människor och miljö. ALLU Sverige AB, Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net

84


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

NÄR SÄKERHETEN SPELAR ROLL … SEDAN 1988 • Återkommandekontroll • Cisternrengöring • Service • Tekniska beskrivningar • Nya tankanläggningar

• Bygglov • Utbildningar • Riskanalys (LBE §7) • Klassningsplaner • Handhavandeinstruktioner

J D Cisternkontroll AB Vi finns i dina tankar!

070-318 22 40 jdcisternkontroll@gmail.com www.jdcisternkontroll.se

ENERGYTENDER dubbelmantlade ADR ståltankar

Ett urval av våra kunder:

Sjöfartsverket, Polisen, Swedavia, flygplatser, industrier och privatpersoner.

tners oss servicepar Vi har skaffat du t at r Luleå fö i Järfälla och e. ic rv se l til ska ha närmre

Älvestad-Tanken AB:s EnergyTender dubbelmantlade ADR ståltankar med volymer från 500 till 3 000 liter är det idealiska alternativet för transport och distribution av Diesel, HVO & RME, ut till arbetsplatser.

NÅGRA FÖRDELAR

• Kraftfull konstruktion och genomtänkt design • ADR godkänd • Lyftmöjligheter med gafflar och lyftkätting • Galvaniserat lock/ överdel – vilket sparar på tankens utseende • Tankarna kan beställas i valfri RAL-kulör – UTAN kostnad. • EnergyTender kan utrustas med rostfri tank för AdBlue Älvestad-Tanken AB har lång erfarenhet och ett av Sveriges erbjuder ett av Sveriges största sortiment av olja- och största sortiment av stationäraVifettavskiljare och transportabla dieseltankar tillverkade i polyeten, glasfiber & betong. Kontakta oss för vägledning till ert projekt. i volymer 200-9 000 liter. Vi levererar nu också markrännor för montering

i tvätthallar/verkstäder, parkeringar och vägar. Välkommen att kontakta oss för vägledning och priser! www.infrapipe.se www.alvestadtanken.se 013-39 30 90

INFRAPIPE AB är systerbolag till Älvestad-Tanken AB

www.infrapipe.se • www.alvestadtanken.se • 013-39 30 90

Vi servar, reparerar och säljer nya och begagnade hammare utan mellanhänder i hela Sverige med över 35-års erfarenhet. www.hammarsservice.se / info@hammarservice.se / 0706 - 333 526

85


INFRAMARKNAD

86

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se ®

A6-type

V-290

Fördelar med Saltvikplogen® -

När kvalitet och totalekonomi gäller

FDH-type

Låga drifts- och underhållskostnader Unika skrap- och kastegenskaper Lätt att arbeta med Mycket stabil på vägen Rensar kanterna och flyttar snön bort från vägen F-280

100% norskproducerat

Vi har lager

för slitdelar

Kontakt: Ole Saltvik Telefon 769 52 800 | Mobil: 917 84 184 firmapost@saltvik.as | www.saltvik.as

Ny katalog på hemsidan


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

SB:S SnaBBfäSte –

Det självklara valet för just din maskin

Grävtillbehör Ab

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Traversgatan 5 • 531 40 Lidköping • Tel. 0510-54 79 10 • info@sbgab.se • www.sbgab.se Försäljning: Tommy Brorsson, Tel. 0510-30 13 91, 0766-77 15 12

88

Gilla oss på facebook


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

CableBuster

Innovativ norsk KABELSÖKARE FRÅN HOLTE ELEKTRONICS

CB DiffAnt är smidig och lätt – väger bara 400 gram – men är ändå tillräckligt CB DiffAnt robust för att tåla tuff hantering och behöver oftast ingen sändare. Är mer prec CB DiffAnt har ingen visuell display. Du hör kabelsignalen som indikerar signalstyrkan i hörlurar. Det ger samma noggrannhet som en display. Bara mycket snabbare och oberoende av synriktning och ljusförhållanden.

hittar kablar i marken

och leds int vilse av radiosignale

Detta, tillsammans med den låga vikten och den smala formen, gör CB DiffAnt oöverträffad, snabb och enkel att hantera. Du kan vifta med den lika enkelt Dudu finner oss på stan som med en promenadkäpp och söka i fullt marschtempo! Ju snabbare Ha24 på Vei og Anleg sveper över en kabel, desto tydligare indikation.Ele (tydlig joddel-effekt!!!). ctronicsAS

Holte

2018

För svåra fall – till exempel för svag signal ellerwww.holte-electronics.no för att överrösta störande signaler – finns en passande sändare (CableAnimator). En liten stav att placera på tvären av den kabel du vill markera. Den ger en långtgående, pulserande signal som är lätt att identifiera.

Holte

Läs mer på www.holte–electronics.no

Electronics AS

www.holte-electronics.no

Hos den gränslöse prispressaren iHorred Horred Hos Hosden dengränslöse gränslöseprispressaren prispressareniiiHorred Hos den gränslöse prispressaren Horred änslöse prispressaren Horred Hos den gränslösei prispressaren i Horred Horred Hos den gränslöse HYUNDAI’s grävmaskiner HYUNDAI’s HYUNDAI’s HYUNDAI’s

prispressaren i Horred HYUNDAI’s

Finns även begagnad

grävmaskiner till rätta HYUNDAI’s priser! grävmaskiner till rätta priser!

gränslöse

Monter

A:825

ner 600.000:-

u-5, 5,5 ton +moms Svensktillverkade kvalitetsGRÄVTILLBEHÖR HYUNDAI’s 40 redskap. grävmaskiner , S40, proppsystem Stort lager, snabb leverans. till rätta Svensktillverkade Tel 0320-840 58 SB när pris o kvalité priser! Svensktillverkade kvalitetsredskap. Horred får avgöra. Svensktillverkade Svensktillverkade

A:825

PRONAR VIKPLOG PUV2800

Finns även begagnad

Farma 6,3-9, 2-spak el on/off, radiovinsch. PRONAR VIKPLOG PUV2800 Pris 118 000:Pris: 35.000:-

GRÄVTILLBEHÖR

GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR

Svensktillverkade Svensktillverkade Stort lager kvalitetsredskap. affansmaskin.se kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. - snabb leverans kvalitetsredskap. Stort lager

rätta tilltill rätta priser! priser! priser!

GRIPLASTARKÄRRA

Horred

essaren i Horred

till rätta grävmaskiner Montergrävmaskiner grävmaskiner priser! till rätta

GRIPLASTARKÄRRA

Finns även gnad ga en be äv Finns även nsäv Fin ns Fin adenad gagn be ad gngn gaga bebe

MAC TRAILER Flak 4,90+1,50, 15 ton.

Pris: 35 000:-

Vikplog Pronar PUV4000HD Pris: 63 000:-

PRONAR VIKPLOG PUV4000HD

Pris från 95 000:Farma 6,3-9, 2-spak Pris: 63 000:Stort lager Stort lager Stort lager – stort lager el on/off, snabb leverans SB - när pris och DUMPERKÄRRA - snabb leverans - snabbleverans leverans radiovinsch. - snabb Vikplog Pronar PUV4000HD PRONAR VIKPLOG PUV2800 snabb leverans Bigab 8 ton kvalitet får– avgöra 118 000:ns även strength Pris SB när pris och Fin Pris: 63 000:Pris: 35.000:HSS-High steel. SB när pris och ad gn www.staffansmaskin.se ga SB- -när närpris pris och beoch SB DUMPERKÄRRA Pris från 66 000:DUMPERKÄRRA kvalitet får avgöra DUMPERKÄRRA DUMPERKÄRRA får avgöra SB kvalitet –kvalitet när pris och kvalitet får avgöra Bigab 8 ton HSS-High får avgöra www.staffansmaskin.se Bigab 8 8ton HSS-High Bigab 8ton ton HSS-High Bigab HSS-High strength steel. kvalitet får avgöra strength steel. strengthsteel. steel. strength

www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se

el 0320-840 58 Horred

DUMPERKÄRRA Bigab 8 ton HSS-High DUMPERKÄRRA strength steel.

Bigab 8 ton HSS-High strength steel. Pris från 66 000:-

GSLÅTTER PERUGINI Pris från 16 000:ÅTTER PERUGINI

rån 16 000:-

MAC TRAILER

SLAGSLÅTTER PERUGINI Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 16 000:-

Pris från 95 000:-

www.staffansmaskin.se

SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI

Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 SLAGSLÅTTERPERUGINI PERUGINI SLAGSLÅTTER SLAGSLÅTTER PERUGINI Pris från 000:Pris från 1616 000:Pris från 16 000:-

Pris från 16 000:-

Pris från : 16 000:www.staffansmaskin.se

Tel 0320-840 40 34 Tel0320-840 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34

89


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

SORTERAREN MSILORJTÖEVRÄINNLGIG!

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

Tror du att din dieseltank är fri från bakterier?

Var inte så säker på det! Undersökningar visar att så lite som 1 mg. partiklar /100 ml bränsle förorsakar filterproblem med förlorad motorkraft och ökad bränsleförbrukning som resultat.

Tel. 0734 416300 www.kf-maritim.se 90

Använd Bio-Protect 2, som fick betyget

”Bäst i test”

av nio testade medel mot bakterietillväxt i diesel, så slipper du de här problemen.

3

10 m tank

9 mån. efter rengöring.


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Proffsen långsiktigt och använderProffsen Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder använder Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och ochanvänder använder använder rejäla Redskaparna! rejälaredskap redskap från från Redskaparna!

rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

rejäla rejäla rejälaredskap redskap redskapfrån från frånRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt och och och använder använder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigt och och ochanvänder använder använderSSSS Mek Sandspridarskopa Hydr Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SSSandspridarskopa Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 2,1, 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskapvinge från från frånförRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning

vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

k Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med k för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R RRR

3,0 – 3,7 3 3Från 3 Från 2,4 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm mrivningsvirke Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för tm ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

R R RR

3 33 - 4,0 mFlisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

Från 2,4 - 4,0 m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

Redskaparna

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50

Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 7350 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-51638 38 3833 33 33 Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-516 38 38 3833 33 33

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se Bengt Jansson 070-516 38 33 Bengt Jansson 070-516 38 33

för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se RedskapRedskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

Sortering och återvinning har många fördelar Ring för mer information eller gå in på www.rehnmans.se

REHNMAN Blommenhovsvägen 26, Nyköping

Telefon: 0155-21 31 55

En slitstark harpa för sortering av sprängsten, kullersten, rivmassor Valfri spaltöppning

E-post: mikael.nordin@rehnmans.se Mikael Nordin 070-545 84 20

Vi köper och hämtar

MASKINER FÖR Sökbar DEMONTERING hemsida

Just nu demonteras Huddig 1060

www.tktraktord

elar.se

 Begagnade

reservdelar

Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även stort lager av nya delar.

 Maskin-

transporter TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vimarka Humpen 3, Linköping Tel. 013 - 35 73 00 • Info@tktraktordelar.se • www.tktraktordelar.se

Transporter av maskiner av alla slag, även husmoduler och liknande. Transporter över hela landet.

91


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Vi har redskap för alla dina behov!

Finsktillverkade kvalitetsredskap och tillbehör för hjullastare, grävmaskiner, traktorer m.m.

Vikplogar

&

Multiskopor 1,8 - 6 m3

Vikplogar Sandspridarskopa 3 2,2 1,0- -4,0 6mm

Högtippande skopor

Djupgrävskopor

Slänt/Planskopor

Profilskopor

Grus-jordskopor

Kombiskopa planering-profil

Energiträdklipp Energiträdaggregat

Tommy Larsson Tel 070-664 69 53

Klaffblad

Diagonalblad 2,4 - 4,5 m

Sandvagnar 2,2 - 8,0 m3

Hos oss är priserna konkurrenskraftiga!

www.nordiskforsaljning.se

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. Ett miljövänligt barkgranulat för absorption ZUGOL är tillverkat furubark, ren förnyelsebar avav oljespill ochenandra kemikalier.naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

92

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN

Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, E-mail: info@zugol.com

www.zugol.com


©Niotre Marketing AB 2018

© Produktion: Niotre Marketing AB 2018

Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

En stor stark

P

! e k r i av

Prim

- behöver fast mark!

Stockmattor • Prima virke • Längre livslängd • Standardlängder: 4.6, 5.6 & 6m*• Med eller utan urtag • Monteras med 25mm kamjärn • Leverans inom 24h

SteiWood * Kan även fås i specialanpassade längder

TRÄPRODUKTER & STOCKMATTOR

Telefon Rolf: 0708-96 41 08 • Mail: order@steiwood.se • www.steiwood.se 93


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

MINIGRÄVARE

MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE

VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se

SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER

HJULGRÄVARE

HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE

HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE

GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER

INGA KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER INGA KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER - rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se rätt - rätt rätt maskin, rätt utrustad rätt utrustad || www.delvator.se | www.delvator.se www.delvator.se - --rätt rätt utrustad | |www.delvator.se rätt maskin, -maskin, maskin, maskin, rätt utrustad rätt utrustad www.delvator.se

Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket (i Sverige).

- rätt maskin, - rätt maskin, rätt utrustad rätt utrustad | www.delvator.se | www.delvator.se

DUMPERVAGNAR TILL ALLA BEHOV!

0512-29550 • balaagri.se • info@balaagri.se

94


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

STOCSKTOMCA RNÄGN KT MT ATOTR ORoocch h SSPP RÄ MG ATM TOART! TOR! Egen tEilglevnetrilklvneriknngin•g •FFöörrssäälljnjn inignogchoucth hyu rntih ngyrning Även egen ning av Äventillevgerekn ttor. av ma g n ä r sp tillverkniSnngabba attor. leveranser! sprängm

Gummiklädda stockmattor - upp G tilu l mmiklädda 3 gånger längreslitvoslcäknm gda ! ttor - upp till

3 gånger längre livslängd!

Vi tillverkar Snabba även oklädda everanser! l Vi tillverstkoackrmattor!

även oklädda stockmattor!

Tranås 12 mil Västervik 10 mil

Jönköping 12 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela landet!

Oskarshamn VIRSERUMT6 ra,5nmåisl

12 mil

Värnamo 12 mil

Västervik 10 mil

JöVänxkjöö7p,5inmgil Ljungby 13 mil 12 miKlalmar 10 mil

Tillverkas i Virserum - Snabba leveranser över hela laVnirdseerut!m - centralt i Småland!

Oskarshamn VIRSERUM 6,5 mil

Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 Värnamo 12 mil nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

Växjö 7,5 mil Ljungby 13 mil Kalmar 10 mil

Virserum - centralt i Småland! Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Försäljning: Michael Thorn 070-215 04 11 • VD: Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 nordenvag@virserum.com • www.nordenvag.se

CARLSEN OMEGA J960M NU I SKANDINAVIEN!

FH Carlsen AS levererar maskiner och utrustning till industrin. Våra kunder är entrepreprenörer, krossningsföretag, grusproducenter och processindustrier. Vi levererar både nya och begagnade maskiner. Vår egen fullt elektriska och mobila käftkross Carlsen Omega J960M är nu klar för leverans. Vi söker nya återförsäljare i hela Skandinavien. Se fler maskiner på www.crushing.no

+47 92 01 66 67 www.crushing.no 95


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Katodiskt korrosionsskydd

Förhindrar korrosionsprocesser hos konstruktioner i betong och stål. Ökad livslängd vid nybyggnation och reparation - hållbart för ekonomi och miljö.

• Kraftverk • Parkeringsgarage • Nedgrävda rörledningar

• Broar • Tunnlar • Hamnar

www.3ccc.se Välj en kvalitetstank Vi har tankar till entreprenad, skog och lantbruk.

SBS GS 3-150 Max på bild SBS SBSGS GS4-150 3-150MAX. Max på bild

SBS följer SBSinte följer inte ... SBS GS 6-150 HDX. utvecklingen utvecklingen SBS leder...

Siktskopor optimerade för

SBS leder den! den!

skyddsfyllnad och återställning Maximera din vinst i tid, CO2, pengar!

ADR-godkänd IBC-behållare 250 liter Pris från 6 700 :(moms och frakt tillkommer)

”Specialist ”Specialistpå påsiktskopor” siktskopor”

www.mttsweden.com • • 0142-800 0142-800 06 www.mttsweden.com

96

FÄRMARTANKEN AB 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com • www.farmartanken.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

VI BYGGER INFRA-SVERIGE FILTER/RENING EUROPAFILTER www.europafilter.com

De senaste 30 åren har vi ackumulerat en stor mängd erfarenheter och en djup kunskap om oljor och andra vätskor och hur de kan filtreras. Vi utvecklar fortlöpande våra produkter i takt med ändrade krav från industrin, nya tekniska krav och växande tekniker. Vårt samarbete med kunder från en rad olika industrier, inkluderande marint, offshore, energi, tillverkningsindustri, försvar, process, gruvindustrin och konstruktionsmaskiner, vilka alla ger oss ny insyn och hjälp att utveckla vidare vår kunskap, teknik och filtersystem. Våra produkter är tillverkade enligt de högsta standarderna och är rigoröst testade för att försäkra att de håller en konstant hög standard. Vi är godkända enligt ISO 9001 och våra moderna lokaler för tillverkning och leverans håller en mycket hög standard. Vi är så säkra på att våra produkter är enastående och kommer att överträffa alla förväntningar, att vi erbjuder en 90-dagars pengarna tillbaka-garanti.

lösningar i betong och stål för alla typer av byggnationer. När du väljer Benders Byggsystems helhetslösning för prefabricerade stomsystem ansvarar vi för projektering, projektledning, till-verkning och montage. Vi har lång erfarenhet inom BIM och 3D-modellering något vi använder genom hela processen. Genom att involvera oss i tidigt skede av ert projekt så skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

BETONGPRODUKTER BENDERS 010-888 00 00, www.benders.se

Benders är idag en av de ledande nordiska leverantörerna av produkter i betong, lertegel och natursten. Benders har under åren ständigt utvecklat sitt koncept och erbjudande när det kommer till betongprodukter för närmiljön, samt produkter för trafikmiljön, väggbyggnation och trappor. Benders Byggsystem AB erbjuder kompletta stom-

STÅL & RÖRMONTAGE AB Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

ELEKTRONIK JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se

LEDNINGAR BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

SKYDD & STÄNGSEL

Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

STÅL STÅL & RÖRMONTAGE 0456-312 05, www.srmab.com

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Våra duplex uppdrag börjar bli många: - Folke Bernadottes bro – Wasabron – Avbördningsluckor Slussen – Sölvesborgsbron – Södertäljebron – Söderströmsbron

Jörgensen Industrielektonik AB utvecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Vi är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

POSITIONERING LANTMÄTERIET 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Det ger snabbt och enkelt exakt positionering. Precis där diket ska börja. Tjänsten används därför bland annat i grävmaskiner och resulterar i stora tidsoch kostnadsbesparingar, vilket dessutom är bra för miljön.

97


DAGENS INFRASTRUKTUR // GEOFENCING Bild: Anna Liljedal

SMARTA URBANA TRAFIKZONER sätter människan i fokus

Smarta urbana trafikzoner, ett helt nylanserat projekt, kommer att vara en del av den framtida flexibla staden där fordon rör sig på människors villkor. Målet är att Smarta urbana trafikzoner blir ett kraftfullt verktyg baserat på geofencing, för att bidra till tystare, säkrare och hälsosammare miljöer. PROJEKTET INNEHÅLLER fysiska tester som kommer att utföras i Stockholm och Göteborg. Dessa lägger grunden för projektets kärna: utveckling av en digital infrastruktur, regelverk, effektberäkningar och affärsmodeller som krävs för vidare etablering. Projektet Smarta urbana trafikzoner kommer ur Forsknings och Innovations (FoI)-programmet för geofencing. Geofencing definierar en digitaliserad geografisk zon där egenskaper hos uppkopplade fordon kan villkoras - till exempel hastighet och om det kan gå på bränsle eller el. – Jag tror att Geofencing är ett av de mest lovande verktygen vi har för att skapa mer hållbara tätorter. Dels för att det adresserar frågor så brett, så att de kan bli säkrare, tryggare, renare och mindre bullrigt. Men också för att det är en teknik som redan finns, det handlar nu om att många parter behöver jobba tillsammans för att utveckla ett gemensamt system, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket. Projektet kommer att testa vilka förutsättningar som krävs för att geofencing ska kunna komma på plats i svenska tätorter, med fokus på att utveckla den digitala infrastrukturen för att etablera geofencingzoner. De olika testen fokuserar främst på yrkestrafiken där effekter på säkerhet, hastighet, trängsel och utsläpp anses ha stor potential. – Om man fokuserar på nyttotrafiken så kan vi snabbare få in geofencing som ett upphandlingskrav för att kvalitetssäkra trans-

98

porter och då också få möjlighet att påverka annan trafik, även om den inte är uppkopplad. På så vis får vi en mjukare trafikrytm i tätorterna, fortsätter Maria Krafft. Med smarta menar man att de villkor som finns i zonerna gör att fordonets egenskaper anpassas i förhållande till närmiljön. Sedan återkopplar fordonet att det följt de uppmaningar det fått. Testerna innefattar: att anpassa hastigheten efter antalet oskyddade trafikanter som rör sig i området, byta drivlina och reglera hastigheten för att fordonet skall få tillgång till att köra i vissa områden, samt skicka varningssignal till fordon och oskyddade trafikanter kring byggplatsutfarter för att förhindra olyckor. – Smarta urbana trafikzoner kommer att ge städerna och aktörerna som verkar i städerna en mer flexibel lösning för att kunna nyttja det befintliga vägsystemet. På så vis kommer många problem kopplade till trängsel minska, såsom köbildning, överskridna hastigheter och kampen om ytor i staden, berättar Josephine Darlington, ansvarig projektledare, CLOSER. Smarta urbana trafikzoner innefattar ett brett aktörsnätverk från behovsägare till slutkund som tillsammans ska se till att de smarta zoner som testas och tas fram bemöter riktiga behov, men även säkerställer användbarhet samt genomförande. Projektet leds gemensamt av CLOSER och Trafikverket, samt finansieras av Vinnova inom Utmaningsdriven Innovation tillsammans med aktörerna.


Infrastrukturprojekt - state-of-art teknik PERI visar vägen framåt i dagens byggbransch PERI är en kompetent partner till många byggföretag och entreprenörer över hela världen. Kundfokus, kvalitetssystem och kompetens tillsammans med flexibla system och ingenjörskonst visar vägen framåt i dagens byggbransch. Är du nyfiken på infrastrukturprojektet Nya vattentornet i Helsingborg? Titta in på vår hemsida, www.peri.se

Form Ställning Plywood Konstruktion www.peri.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur 4/2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded