KH-Koneet asiakaslehti

Page 1

JOUSTAVAA JA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA SPARALILLE UUTTA PURKUKALUSTOA SÄHKÖLLÄ POWERIA TYÖMAILLE! ASIAKASLEHTI
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 2 KH-KONEET GROUP ASIAKASLEHTI SISÄLTÖ 2 Sisällysluettelo 3 Pääkirjoitus Teppo Sakari 4 KH-Koneet uutiset 6 KH-Koneet lupaus: Kyllä Hoituu! 8 Vastuullista konekauppaa 11 Kasper käsittelee takuuasiat 12 Näe punaista! Yanmar sai uuden värityksen 14 Mies, Yanmar ja traktori 16 Leevi Lamminsivu: Nuoruuden innolla 17 Taitaja 2022 -kilpailut 18 Yanmar kaivinkoneet 20 Palvelua asiakasta varten kautta maan 22 Räätälöidyt piharatkaisut Rainsetilta 24 Kramer 5040 Low Cab kiinteistöhuollon unelmakone 26 Uudet koneet töihin nopealla aikataululla 28 Kramer 8145T monipuolisiin töihin 30 Täyssähköinen Kramer 5055e ”Oikeaan paikkaan hyvä kone” 32 Kramer pyöräkuormaajat KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 34 Kramer kurottajat 35 ”Ljungby on hintansa väärti” 37 Ljungby pyöräkuormaajat 38 Varustekauppa.fi -lisälaitteet joka lähtöön 40 CRENT Joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua 42 Kobelco kaivinkoneet 44 Sparalille uusi Kobelco SK550DLC-11 purkukone 46 Tuulivoimapuisto valmiiksi isolla Kobelcolla 49 Wacker Neuson mallisto uudistui 50 Wacker Neuson kaivinkoneet 51 Wacker Neuson pyöräkuormaajat 52 Wacker Neuson maantiivistäjät 53 Sähköllä poweria työmaille! 55 Wacker Neuson sähkökäyttöiset 56 Brock-lakaisukoneet KH-Koneilta 57 Kobelcocenter ja Edeco Tools -yhteystiedot 58 KH-Koneet yhteystiedot 04 35 46 12

KH:N TAHTOTILANA OLLA ASIAKASKUNTANSA NÄKÖINEN

”Käsite kivasta konekaupasta” tai ”vastuullista konekauppaa” eivät ole pelkkiä markkinointi sanontoja, vaan kuvaavat tapaa, jolla teemme konekauppaa.

KH:n kaikissa yhtiöissä on viime vuosina korostunut toisen ihmisen/tekemisen kunnioitus. On sitten kyse asiakkaista tai omasta henkilökunnasta. Yksinkertaistettuna kuunnellaan, opi taan ja pyritään tekemään asiat paremmin. Yli kolmenkymme nen vuoden kokemuksella voin sanoa, että opittavaa on ollut paljon ja ihan valmista ei tule koskaan. Asiakkaidemme melko suora palaute pitää KH:ssa ryhtiä yllä.

Toiminnan laajentamisella Ruotsiin on ollut positiivinen mer kitys myös Suomen toimintoihimme. Sekä myynti- että vuok raustoiminnot molemmissa maissa ovat hyvin samankaltaisia, Toimimme samojen tuttujen konevalmistajien kanssa ja hyvin pitkälti samoilla varustuksillakin toimitettavat koneet antavat meille hyvät joustomahdollisuudet toimituksiin myös maiden välillä. Selkeä kaupankäyntitapamme tuntuu toimivan myös Ruotsissa.

Myynnin ohella konevuokraus luo meille mahdollisuuden tehdä yhä suurempia tilauksia valmistajilta, joskus pääsee jopa tin kimään. Suurempi volyymi luo aina mahdollisuuden joustoon ja pystymme takaamaan sovitut toimitukset. Nyt kun toimitusket juissa on ollut hankaluuksia, pystymme maiden välillä hyödyntä mään toistemme varastoja myös lisävarusteissa.

Teknisen henkilöstön avoin kommunikointi on tuottanut sel keästi lisäosaamista ja tieto liikkuu varsin jouheasti maiden vä lillä. Mahdollisista virheistä opitaan ja niihin reagoidaan välittö mästi.

Pitkäjänteinen asiakkaiden kuuntelu on tehnyt KH:sta sen mitä se tänä päivänä on – asiakaskuntansa näköisen. Kiitos taas kerran asiakkaillemme, opettavaisesta yhteistyöstä!

KH-Koneet, sellaisena kuin se nyt on, on vuosikymmenten aikana suomalaisten asiakkaiden kanssa yhdessä muovattu ja rakennettu. KH on asiakkaidensa luomus!
PÄÄKIRJOITUS TEPPO SAKARI, KH-KONEET GROUP

MULLISTAVA KRAMER SMART ATTACH ÄLYLIITIN

Smart Attachin

Kramer on lanseerannut markkinoille uuden SmartAttach älyliit timen, jonka pikakiinnikkeessä työlaitehydrauliikan liitännät on integroitu työlaitteen koneeseen lukitsevien liukutappien ra kenteeseen. Kramer työkoneisiin tarjottava kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa työlaitteiden kuten lakaisulaitteiden ja aurojen vaihdot sekä työhydrauliikan kytkennät ilman että kuljettajan tarvitsee nousta koneesta. Täysin uusi älyliitin säästää merkit tävästi työlaitteiden vaihtoon käytettävää aikaa sekä lisää työ turvallisuutta.

Vaivattomasti ohjaamon nappuloista kytkettävä järjestelmä on tarjolla uusiin Kramer 8085, 8105 ja 8115 työkoneisiin.

LISÄLAITTEET SMARTATTACH-SOPIVIKSI

Kaikkiin hydraulisiin lisälaitteisiin, jotka halutaan liittää SmartAttachil la varustettuun koneeseen, voidaan asentaa Retro Kit -asennussarja. Retro Kit -asennussarjat ovat tilattavissa Varustekaupasta.

Varustekaupasta voit tilata uudet lisälaitteet Retro Kit -asennussarjan kanssa. Sinulla jo olemassa oleviin lisälaitteisiin voidaan asentaa jäl kiasennuksena Retro Kit -asennussarja, jolloin lisälaitteesta saadaan myös jälkikäteen SmartAttach-sopiva. Kaikkia olemassaolevia lisälait teita voidaan käyttää Kramerissa myös perinteisellä tavalla.

Kramer SmartAttach vähentää vaihtoon käytettävää aikaa merkittävästi. Smart Attach pikakiinnike on tarjolla lisävarusteena uusiin
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 4
työlaitteiden
Kramer
Kramerin raskaimpiin 5-sarjan ja useimpiin 8-sarjan pyöräkuormaajiin. TEHOA JA VAIVATTOMUUTTA TYÖMAILLE
KH-KONEET GROUP UUTISET
avulla työlaitteiden vaihto onnistuu nousematta ohjaamosta.

KAIVATTU UUTUUS VIIMEISTELYYN

ARCON PRO KALLISTUSADAPTERI

Hydraulisesti ja 20 asteen liikeradalla vaakasuunnassa molempiin suuntiin kallistuva Arcon Pro kallistusadapteri tuo kaivattua tehokkuutta erityisesti piharakentamisen ja asvaltoinnin viimeiste lytöihin. Kramer 5075 - 8115 pyöräkuormaajiin sopiva ja käsikäyttöisellä pikalukituksella varustet tu adapteri on kehitetty erityisesti suomalaisten Kramer-asiakkaiden monipuoliset käyttötarpeet huomioiden. Valmistuksessa käytettävän erikoisteräksen ja optimoitujen työsylinterien ansiosta adapterin massa on saatu pidettyä kurissa, millä taataan koneelle paras mahdollinen nostokyky kaikissa ajateltavissa olosuhteissa.

Yanmar malli- ja konekohtaiset tiedot nyt vaivattomasti koneesta löytyvästö QR-koodista.

Skannaamalla Yanmar -koneessa olevan QR-koodin, saat suoraan puhelimeesi konekohtaiset tiedot teknisistä aina huoltotietoihin saakka.

MIKÄ Yscan?

Yscan-ohjelman avulla saat kaikki mahdolliset tiedot Yanmar-ko neista. Ohjelmaan on laitettu kaikki Yanmar-koneet ja kaikki ko neita koskevat tiedot yhden ohjelman alle.

MITEN Yscan TOIMII?

Yscan on erittäin helppokäyttöinen ohjelma. Skannaat uuden Yanmar-koneestasi löytyvän QR-kooditarran älypuhelimella si. QR-koodi ohjaa sinut suoraan Yscan-sivustolle. Täältä löydät kaikki Yanmar-koneet ja konekohtaiset tiedot aina teknisistä- ja turvallisuustiedoista aina huoltotietoihin saakka.

VOIT LUODA MYÖS TILIN Yscaniin?

Luomalla tunnuksen pystyt tallentamaan kaikki omat koneesi suosikkilistallesi. Näin saat kaikki tiedot helposti käyttöösi missä ikinä olet.

KH-KONEET.FI 5 YANMAR YSCAN YANMAR SCAN - KONEEN TIEDOT SUORAAN PUHELIMEEN!
KH-KONEET GROUP UUTISET

KYLLÄ HOITUU!

KH-Koneet Groupin toiminnan keskiössä ovat asiakastyytyväisyys ja vastuullisuus. Rakennamme toimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa - asiakkaat ovat paras opettajamme. Tarjoamme parhaat kone- ja kalustonhallinnan ratkaisut, sillä päämäärämme on yhteinen.

Luottamus on sisäänrakennettu tapamme toimia. - Meihin luotetaan, koska mekin luotamme asiakkaisiimme. Py rimme viemään asioita eteenpäin asiakkaidemme kanssa - me hän olemme täällä heitä varten. Myynnissä tavoitteenamme on aina löytää asiakkaalle oikea ratkaisu juuri hänen tarpeisiinsa. Pyrimme ymmärtämään asiakkaan tilanteen ja tarpeet. Tulokse na on asiakkaalle ratkaisu, joka on pitkällä aikavälillä tuloksekas. Työmme ei jää vain myyntiin. Otamme vastuun asiakkaan ko neen koko elinkaaresta. Myynti on toki meillä näkyvä osa toi mintaa ja jotakuinkin keskiössä, mutta tavoite meillä on pitää asi akkaasta kiinni isältä pojalle. Huolto- ja varaosapalvelvelumme sekä tekninen- ja takuutukemme auttavat asiakasta aktiivises ti koneen määräaikaishuollon tarpeissa, mutta ennen kaikkea, jos koneelle sattuu suunnittelemattomia häiriöitä. Haluamme, että asiakkaamme kokevat meidät luottokumppanikseen, jonka kanssa heidän tarpeensa hoituvat nopeasti ja laadukkaasti, sa noo KH-Koneet Oy:n liiketoimintajohtaja Simo Ahlgren Vastuullinen konekaupan edelläkävijä pitää huolta myös omis taan.

- Haluamme tarjota työntekijöillemme reilun työpaikan, jossa jokaisella on menestymisen edellytykset omassa työtehtäväs sään. Avoin ja toisiamme haastava työskentelytapa vie asioita

eteenpäin. Kissa nostetaan pöydälle aina, kun tarve on. Moti voitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta ovat isossa osassa asiakaslupauksemme täyttämisessä.

Vastuullisuus näkyy myös kestävän kehityksen ajatteluna.

- Toimintaympäristössämme mennään koko ajan kohti pääs töttömämpää työympäristöä ja tulevaisuutta. Toimittajamme ovat olleet pitkään konealan edelläkävijöitä ja jo nyt tarjolla on täyssähköisiä vaihtoehtoja vähäpäästöisten moottoreiden rin nalle muun muassa tärylätkissä, pyöräkuormaajissa ja pienkai vureissa.

TAPA TEHDÄ ASIAT OIKEIN

- Tiedämme, mitä yrittäminen on. Tavoitteenamme on olla rohkeita, yritteliäitä ja kunnianhimoisia, tarvittaessa joskus myös itsepäisiä, kertoo Ahlgren.

Nämä periaatteet on kiteytetty KH-Malliksi.

- Se on tapa tehdä asiat oikein ja saada asiat järjestymään. Se on lupauksemme, ”Kyllä Hoituu” -asenne. Tällä tavoin muok kaamme liiketoiminnasta parempaa yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa, lupaa Ahlgren.

Lupaus sisältää talon arvot ja tavan toimia.

- Osaaminen ja palveleva asenne asiakkaiden suuntaan on kai ken a ja o. Koulutamme ja opetamme henkilökuntaamme jat kuvasti – kaikista huokuu halu tehdä asiat oikein ja halu oppia. Tämä yhdistettynä edustamiimme alan laatumerkkeihin tekee meistä oikean kumppanin urakoitsijoille kautta Suomen.

VIERIVÄ KIVI EI SAMMALOIDU

KH-Koneet Group on saavuttanut vahvan jalansijan markkinoilla ja yllä mainitut tavoitteet sekä teemat näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa. Tulevaisuuden tavoitteet ovat kovia ja noudattavat linjattua strategiaa.

- Olemme jo päässeet hyvin liikkeelle, mutta laakereille emme aio jäädä lepäämään – vierivä kivi ei sammaloidu. Jatkamme tun nollisesti toimintamemme parantamista ja haluamme jatkossakin olla se kiinnostavin kumppani asiakkaille ja henkilökunnallemme. Tervetuloa vastuulliseen konekauppaan – Kyllä hoituu!, sanoo Ahlgren lopuksi.

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 6 ” KH-KONEET GROUP LUPAUS:
Meihin luotetaan, koska mekin luotamme asiakkaisiimme.

Haluamme, että asiakkaamme kokevat meidät luottokumppanikseen, jonka kanssa heidän tarpeensa hoituvat nopeasti ja laadukkaasti, KH-Koneet Oy:n Simo Ahlgren.

KH-KONEET.FI 7
sanoo
liiketoimintajohtaja
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA8 ” Meidän tehtävämme on löytää asiakkaalle hänen töihinsä tehokkaimmat ratkaisut, joihin asiakas on tyytyväinen ja pystyy tekemään niillä tulosta sekä saamaan elannon

VASTUULLISTA KONEKAUPPAA

Pitkä matka on takana ja on ollut hienoa huomata, että alku aikojen asiakkaita ostaa yhä koneita meiltä. Monessa paikassa yritys on siirtynyt jo isältä pojalle, mutta asiakassuhde meidän kanssamme jatkuu, sanovat KH-Koneet Oy:n pitkäaikaiset konemyyjät Petri Haverinen (vas.) ja Pekka Gyldén.

KH-KONEET.FI 9 KH-Koneilla löytyy kaikki palvelut konemyynnistä, varusteluun, huoltoon ja jälkipalveluihin saman katon alta. Vastuullinen konekauppa on asiakaslupaus, joka pidetään.
>

ASIAKASLEHTI

dostunut vuosikymmenten aikana asiakkaiden tarpeiden kautta. Kaikki hoituu yhdestä paikasta.

- Meiltä löytyy kaikki palvelut yhden katon alta. Vastuullinen konekauppa ei ole pelkkää konemyyntiä vaan siihen kuuluvat olennaisina osina muun muassa rahoituspalvelut, varustelut, huolto- ja korjauspalvelut, koneiden etähallinta, koneiden ja työlaitteiden vuokraus, varustekauppa, kenttähuolto ja tekninen tuki. Nämä yhdistettynä osaavaan, motivoituneeseen ja am mattitaitoiseen henkilökuntaan tekevät KH-Koneista parhaan kumppanin sinulle, lupaa Alhgren.

”HIENOA OLLA OSANA ASIAKKAAN TARINAA” KH-Koneiden konemyyjät Petri Haverinen ja Pekka Gyldén ovat olleet talossa jo pitkään. Gyldén aloitti vuonna 2002 ja Have rinen saapui Pekan houkuttelemana Klaukkalaan vuonna 2006.

- Pitkä matka on takana ja on ollut hienoa huomata, että al kuaikojen asiakkaita ostaa yhä koneita meiltä. Monessa paikassa yritys on siirtynyt jo isältä pojalle, mutta asiakassuhde meidän kanssamme jatkuu. Tavoite heti alkuun oli saada pitkäaikaisia asiakkaita ja sen onnistumiseksi täytyy Vastuullisen konekaupan ideologia täyttyä. Seisomme asiakkaan rinnalla hyvinä ja huonoi na aikoina, lupaa kaksikko.

Asiakkaiden mukana on koettu ilot ja surut.

- On ollut hieno olla osana asiakkaan matkaa jopa parin kymme nen vuoden ajan. Erilaisia tarinoita mahtuu mukaan paljon, osa on ollut välillä ahtaalla ja noussut takaisin ylös, osa on saanut yrityksensä myytyä kovan uurastuksen jälkeen ja osa kasvattaa yritystään tasaiseen tahtiin. Iloitsemme heidän menestyksestän sä ja on kunnia olla ollut mukana osana tarinaa, sanoo Haverinen.

Asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden tiedostaminen on tär keää.

- Meidän tehtävämme on löytää asiakkaalle hänen töihinsä kus tannustehokkaimmat ratkaisut, joihin asiakas on tyytyväinen ja pystyy saamaan niillä voittoa sekä elannon. Katsomme, että pa ketti on oikeanlainen, toteaa Gyldén.

Pitkien asiakassuhteiden salaisuus on rehellisyys ja avoimuus.

KH-Koneet on toiminut vuodesta 1996 ja toimintaa on aina oh jannut asiakaslähtöisyys – Vastuulinen konekauppa.

- Meille KH-Koneilla vastuullinen konekauppa tarkoittaa sitä, että huolehdimme asiakkaistamme niin, että heidän investoin tinsa ovat tuottavia koko niiden käyttöajan. Kuuntelemme asi akkaitamme ja yhdessä etsimme heidän tarpeisiinsa parhaan ratkaisun – oli kyse sitten uuden tai käytetyn koneen hankin nasta, varaosien tarpeesta, koneen huollosta tai sopivan rahoi tusvaihtoehdon löytämisestä, sanoo KH-Koneet Oy:n liiketoi mintajohtaja Simo Ahlgren

Asiakkaiden kyselyihin vastataan aina niin pian kuin mahdollis ta ja toimitukset ovat tarkkoja sekä nopeita. Laatu on kaiken a ja o tuotteissa sekä palvelussa.

- Tarjoamme asiakkaillemme lisäpalveluita, joita he eivät ehkä edes tiedä tarvitsevansa, kuten koneiden etähallintajärjestelmiä sekä mahdollisia jatkotakuita. Huolto- ja varaosapalveluissa käy tämme vain tehtaan alkuperäisosia tai niitä vastaavia tehtaan hyväksymiä osia ja toimittajia. Työntekijämme ovat koneteknii kan ammattilaisia ja toimivat edustamiemme tehtaiden työoh jeiden mukaisesti. Haluamme tarjota parasta asiakkaillemme ja etsimme heidän tarpeisiinsa ratkaisun. Olemme läpinäkyviä toiminnassamme ja kerromme aina asiakkaillemme, mitä huol lossamme tai korjauksessa on tehty.

Vastuullinen konekauppa ja sitä myöten pitkät asiakassuhteet perustuvat elinkaariajatteluun. KH-Koneiden konsepti on muo

- Pikavoittoja emme ole hakemassa, vaan myymme asiakkaal le sellaiset laitteet, jotka katsomme hänelle parhaiksi. Välillä on joutunut myös sanomaan, että kannattaa ottaa mieluummin tuo halvempi vaihtoehto, koska se sopii hommiisi paremmin kuin tuo kalliimpi. Avoimuus on jatkumon perusta, jatkaa Gyldén. Avoimuutta tarvitaan myös haastavilla hetkillä.

- Kyllähän yhteistyö punnitaan asiakkaan näkökulmasta silloin, kun ilmenee joku ongelma, vaikka koneen kanssa. Koneet on ko neita ja niihin tulee joskus vikoja merkistä riippumatta. Se, miten niihin reagoidaan, on pääasia. Me vastaamme puhelimeen, py rimme löytämään mahdollisimman nopeasti ratkaisun ja joustam me asiakkaan suuntaan paljon. Ensisijasta on aina, että ratkaisu löydetään ja koneen seisokkiaika jää mahdollisimman lyhyeksi – oli ratkaisu sitten koneen korjaaminen tai jopa vaihto uuteen. Käännämme kaikki kivet tarvittaessa asian ratkaisemiseksi, lupaa Haverinen.

KH-Koneet on tunnettu paikkana, jossa hommat hoituvat huu moria unohtamatta.

- Meille on asiakkaan helppo tulla, täällä ei ole pipo kireällä ja jo kaista palvellaan tasapuolisesti. Myyntiryhmämme on motivoitu nut ja meillä on keskenään todella hyvä henki – se myös välittyy kaupan tekoon. Jokainen kunnioittaa toisten asiakassuhteita ja asiakas saa itse valita kenen kanssa asioi. Tervetuloa konekau poille uudet ja vanhat asiakkaat, vinkkaavat Haverinen ja Gyldén lopuksi.

KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi

KH-Koneilta löytyy kaikki palvelut yhden katon alta. Vastuullinen konekauppa ei ole pelkkää konemyyntiä vaan siihen kuuluvat olennaisina osina muun muassa varustelut, huolto- ja korjauspalvelut.
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA
2020/21 SIS
10

KASPER VASTAA TAKUUASIOISTA

Takuukäsittelijä Kasper Niemi kuuluu työuraltaan tuoreimpiin KH-Konelaisiin – ensimmäinen puoli vuotta on takana ja mies viihtyy uudessa työpaikassaan erinomaisesti.

Ajoneuvoasentajaksi itsensä aikanaan lukenut Kasper Niemi omaa monipuolisen kokemuksen kone- ja kuljetusalalta.

Armeijassa olin panssarivaunuasentajana ja sieltä tie vei ensin rekan ja myöhemmin kuorma-auton rattiin. Raskaan ka luston asennustöitäkin on tullut tehtyä. Toimin viitisen vuotta VAK Huoltopalvelu Oy:llä, ensin vuoden verran asentajana ja sen jälkeen neljä vuotta työnjohtajana. Ennen KH-Koneille siir tymistä toimin työnjohtajana maanrakennuskoneiden parissa OK-Konehuollolla, Niemi listaa työhistoriaansa. KH-Koneet Oy:lle Niemi siirtyi viime lokakuussa kollegan vinkin perusteella.

Töissä kollega vinkkasi, että KH-Koneilla olisi minulle sopiva paikka vapaana takuukäsittelijänä. Pääsin haastatteluun ja jo siinä tuli tunne, että tämä on juuri hyvä duuni minulle. Lopulta minut valittiin tehtävään ja täällä ollaan. Sopeutuminen uuteen työporukkaan onnistui nopeasti.

Täällä Klaukkalassa on todella helposti lähestyttävä porukka ja nyt tuntuu, että olisi ollut pitempäänkin osa sitä kuin vain puoli vuotta. Terve työympäristö ja hyvä ilmapiiri, jossa töitä tehdään tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa. Jos sanottavaa on, sen uskaltaa sanoa suoraan viihdyn todella hyvin täällä, kehuu Niemi.

JOKA PÄIVÄ OPPII LISÄÄ

Selkeä rooli ja työtehtävä ovat asiat, joista Niemi tykkää uu dessa takuukäsittelijän työssään.

Voin täysin vihkiytyä tähän työhön eikä tarvitse sinkoilla vä lillä muihin tehtäviin. Oma mekaanikkotausta ja kokemus alan huoltotöistä auttaa myös paljon, sillä ymmärrän miten koneet

toimivat ja mitä niissä on sisällä. Tässä myös oppii joka päivä lisää, tiedän mitä kuuluu takuun piiriin ja kuinka toimitaan. Takuukäsittelijän tehtävä on toimia asiakkaan edunvalvojana.

Kun kone tulee huollettavaksi tai korjattavaksi, saan korjaa mosta tiedon töistä, jotka kuuluvat takuun piiriin tai ovat sitä lähellä. Otan asiasta kopin ja selvitän miltä osin ne kuuluvat takuun piiriin ja haen tehtaalta asennukselle takuukorvauksen. Tarvittaessa lähetän kuvia kohteesta päämiehelle, jotka selvit tävät asiaa omalta osaltaan.

ENGLANNIN KIELI PITÄÄ OLLA HALLUSSA

Kommunikointi tapahtuu pääosin sähköpostin ja chatin väli tyksellä, mutta välillä otetaan myös puhelinta kouraan.

Meillä on useita eri päämiehiä, joilla kaikilla on omat toimin tatapansa. Aika paljon tieto kulkee tänä päivänä sähköisesti englannin kieli täytyy olla hyvin hallussa. Osalla on käytössään chat-palvelu, mikä toimii erinomaisesti. Siinä mennään läpi tekniset kysymykset ja niiden perusteella laitetaan perään ha kemus heille.

Kun takuutyö on tehty paperitöitä myöden, tuodaan korjaa molta osat Niemelle säilytykseen.

Takuuseen vaihdettuja osia säilytetään meillä varastossa noin puolen vuoden ajan, lähinnä jos tehdas haluaa ne itselleen hakiessaan komponenteille takuukorvauksia omilta tavarantoi mittajiltaan. Koneet valmistetaan useiden eri valmistajien kom ponenteista, joten joissain takuuasioissa koneen valmistajakin toimii itse välikätenä eteenpäin, selventää Niemi lopuksi. tehtävä on toimia asiakkaan edunvalvojana

KH-KONEET.FI 11
” Takuukäsittelijän

YANMAR SAI UUDEN VÄRITYKSEN NÄE PUNAISTA!

Yanmar mini- ja midikaivukoneet ovat olleet Suomessa segmenttiensä markkinajohtajia vuodesta toiseen. Menestys ei ole sattumaa, sillä japanilaisvalmistaja tarjoaa näihin kokoluokkiin erittäin laadukkaan ja kattavan valikoiman vakaan toimijan KH-Koneiden tarjoamalla 25-vuotisella Yanmar-maahantuontikokemuksella.

KH-Koneet Oy aloitti Suomessa Yanmar-koneiden maahan tuojana vuonna 1997 eli tänä vuonna tulee kuluneeksi jo nel jännesvuosisata näiden kumppaneiden yhteismatkasta.

- Pitkä yhteinen matkamme Yanmarin kanssa kääntyy asi akkaidemme eli suomalaisten urakoitsijoiden hyödyksi, sillä me maahantuojana pystymme tarjoamaan vankan tietotaidon sekä osaamisen aina myynnistä jälkimarkkinoinnin palveluihin; osaavat mekaanikot ja palveleva tekninen tuki sekä kattavat ja nopeat varaosatoimitukset. Lisäksi pystymme tarjoamaan Yan mar-koneet erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Meistä on muo dostunut valmistajalle merkittävä jälleenmyyjä vuotuisen 200 koneen myynnin myötä, kiteyttää KH-Koneet Oy:n liiketoimin tajohtaja Simo Ahlgren pitkän tehdasyhteistyön merkityksen.

LAAJA VALIKOIMA TONNISESTA 10 TONNISEEN

Yanmar on maailman johtavia piendieselmoottorien valmistajia, jonka voimanlähteitä käytetään monissa merkeissä. Segmen tillään mini- ja midikaivukoneissa tämä japanilaisyritys kuuluu

myös eturivin toimijoihin. Yanmar-valikoimasta löytyy kaksi mallisarjaa: ViO ja SV. ViO-sarjan koneet ovat oiva valinta kapeisiin kohteisiin, sillä tä män mallisarjan koneissa ohjaamo pyörii telojen välissä. Useam massa mallista 2,5 tn alaspäin saadaan myös tasapainoa konee seen säätämällä telaleveyttä. Telaleveyden säätö tuo niin ikään helpotusta esimerkiksi kuljetuksiin. ViO-sarjasta löytyy kuusi mallia tonnisesta alkaen 8 tn saakka. Myydyimpänä mallina Suo messa on ViO-sarjan yleisin malli Yanmar ViO 57-6B.

SV-sarjasta löytyy viisi mallia. Suosituimmaksi tästä setistä on noussut Yanmarin suurin kaivukone, 10-tonninen SV100. Toi seksi suomalaisten suosikiksi SV-sarjasta on noussut 6-tonni nen SV60.

KAKSI UUTTA TEHOPAKKAUSTA PIENEEN PÄÄHÄN

Suomessa KH-Koneet on lanseerannut kaksi uutuutta Yan mar-malliston pieneen päähän: SV15 VT ja SV19 VT.

KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi

- Nämä 1,5 ja kahden tonnin uutuudet ovat erinomaisia pie

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA
12

YSLUETTELO

niä kaivukoneita. Niistä löytyy levenevät alavaunut ja ne ovat erittäin ketteriä sekä vahvoja koneita. Nämä tehopakkaukset toimivat pienissä tiloissa ja niissä on pitkät puomit maksimaalisen ulottuvuuden sekä kai vusyvyyden saavuttamiseksi.

MYÖS DUMPPEREITA, PYÖRÄKUORMAAJIA SEKÄ PYÖRÄALUSTAISIA

Yanmar-valikoimista löytyy myös dumppereita ja pyöräalustaisia kaivu koneita.

Yanmar-dumpperimallistosta löytyy vaihtoehtoja tonnisesta vajaan kolmen tonnin painoluokkaan. Ahlgrenin mukaan Yanmar-dumpperit ovat hyvänä apuna vaikka salaojatöissä Yanmar-kaivukoneen aisaparina tai pienissä tiloissa esimerkiksi rakennusten sisällä.

Pyöräkuormaajia KH-Koneet tuo Yanmar-valikoimista kolmea mallia, ”linkkutyyppistä” viisi-, kuusi- ja seitsemäntonnista. Pyöräalustaisista kaivukoneista KH-Koneiden maahantuontivalikoimaan kuuluu kolme mallia: 8t, 10t ja 12t.

ASKEL SÄHKÖISEEN TULEVAISUUTEEN

Paljon kertoo Yanmarin innovatiivisuudesta, että vaikka kone on joh tavia piendieselmoottorivalmistajia, se on kehittänyt konsernin ensim mäisen sähkökäyttöisen Yanmar SV17e -kaivukoneen.

– Koneiden sähköistyminen on jälleen yksi merkittävä askel ja osoitus Yanmarin innovatiivisuudesta. Niin ikään Yanmar-dieselmoottorit ovat paitsi tehokkaita myös vähäpäästöisiä, tarjoten jokaiseen kokoluokkaan päästönormit alittavat mallit, kertoo Ahlgren.

– Innovatiivisuus on Yanmar-filosofiassa aina läsnä tulostuen koneen käyttäjän eduksi. Esimerkiksi 1,5 tonnin malleista ylöspäin koneissa on SMARTASSIST, joka tuo paljon lisäarvoa koneen käyttäjän arkeen ker toen muun muassa tulevista huoltotarpeista ja lähettäen mahdolliset koneessa esiintyvät viat suoraan meille KH-Koneille. Esimerkiksi vuok raamokäyttöä hyödyntävä SMARTASSIST-ominaisuus on, että koneen käyttöalue voidaan rajata halutunlaiseksi, valaisee Ahlgren.

TURVALLINEN VALINTA

Yanmar on Simo Ahlgrenin mukaan monestakin syystä turvallinen va linta.

- Ensinnäkin puhutaan erittäin luotettavasta ja kestävästä japanilai sesta koneesta. Tämän voimme onneksemme todeta jo neljännesvuo sisadan kokemuksella. Sen lisäksi, että Yanmarin toimintavarmuus takaa luotettavia käyttötunteja vuosiksi, se tarkoittaa myös hyvää jälleen myyntiarvoa. Ja kun aika tulee päivittää konetta uudempaan tai hankkia lisää Yanmar-kapasiteettia, meiltä löytyy tunnetusti erittäin kattava va likoima koneita heti-toimitukseen. Sen lisäksi kauttamme saa nopealla aikataululla osaavin käsin toteutettuna koneet haluamillaan varusteilla ja nämäkin runsaat lisävarustevalikoimat löytyvät meiltä kattavasti hyl lystä. Paikallisen palvelun takaamme ympäri Suomen viiden oman ja laajan jälleenmyyjäverkostomme kautta, joista jokaisesta löytyy myös täydelliset jälkimarkkinointipalvelut. Kun kaikki nämä asiat yhdistetään Yanmarin kilpailukykyiseen hinta-laatusuhteeseen, voimme luvata Yan mar-koneille alhaiset elinkaarikustannukset.

UUSI VÄRITYS

Uutta on myös koneiden väritys, aikaisemmin keltaisena Suomessa tunnettu Yanmar on jatkossa tyylikkään punainen.

- Jatkossa kaikki Suomeen tulevat uudet Yanmarit ovat väritykseltään punaisia ja vanha väri jää historiaan. Ensimmäiset punaiset koneet saa puivat meille alkuvuodesta, toteaa Ahlgren.

luottokumppanikseen, sanoo KH-Koneet Oy:n liiketoimintajohtaja Simo Ahlgren. Yanmar on kehittänyt myös ensimmäisen sähkökäyttöisen Yanmar SV17e -kaivukoneen. KH-Koneet lanseerasi Suomen markkinoilla uudet tehokoneet: 1,5 tonnin SV15-VT ja kaksitonnisen SV19-VT. Näissä koneissa on mm. levenevät alavaunut ja hyvä kaivusyvyys ja ulottuvuus pitkien puomien ansiosta. Uusi Yanmar on jatkossa väriltään punainen, ensimmäiset koneet ovat jo toimitettu asiakkaille.
KH-KONEET.FI CMYK C8 M95 Y95 K0 PANTONE 13

MIES, YANMAR JA TRAKTORI

Vuoden 2022 alusta alkaen on uudet Yanmarit tulleet tehtaalta uudella värityksellä. Vanha keltainen sai väistyä ja koko mallisto sai uuden punaisen värin. Täysin uusi muutos ei ole, sillä Pohjois-Amerikkaan toimitetut Yanmarit ovat olleet jo pitkään punaisia. Suomen ensimmäinen punainen Yanmar toimitettiin alkuvuodesta Koneurakointi J Sopanen Oy:lle Kuopioon.

Yanmar on ennestään tuttu merkki nuorelle yrittäjälle Joonas Sopaselle

- Kaksi edellistä konettani olivat myös Yanmareita ja ihan tyy tyväinen olen merkkiin ollut. Tässä uudessa on toki pieniä pa rannuksia edellisiin verrattuna, mikä on pelkästään positiivinen asia. Uudessa Stage 5 -moottorissa on hyvin tehoa, sanoo yli seitsemän vuotta alalla toiminut Sopanen.

Suomen ensimmäinen punainen Yanmar Vio57 saapui Sopa selle tammikuussa 2022.

- Tyylikäs peli tämä on myös punaisena. Pitääksemme värin ja koneen pinnat muutenkin hyvinä, teetimme siihen CCL De signilla CeramicPro -pinnoituksen. Pinnoitus ei pelkästään pidä maalipintaa hyvänä, vaan helpottaa myös koneen puhdistusta, sillä lika kuten öljy, eivät tartu pintaan niin tiukasti. CCL Design toteutti myös koneen ikkunoiden tummennukset.

VARUSTELUT TÖIDEN MUKAAN

Sopasen Yanmar on varustettu nykyaikaisin lisälaittein.

- Lisälaitteita on vuosien aikana hankittu aina tarpeen mukaan kuten trukkipiikkejä, kauhoja ja harjoja. Mikä nyt kulloinkin työ mailla tarvitaan. Lisäksi koneessa on Engconin tiltti, joka on näis sä töissä melko välttämätön lisälaite. Sen avulla onnistuu kaiken laiset työt ahtaissakin paikoissa.

Myös Yanmarin tilava ohjaamo saa kiitosta.

- Täällä mahtuu hyvin työskentelemään ja kaikki lisälaitteiden näytöt ym. saadaan hyvin näkyville. Ollaan rakenneltu kaikki tar vittava ympärille ja työskentelyergonomia on kunnossa.

MIES, KONE JA TRAKTORI

Sopanen urakoi koneellaan pääosin Kuopion alueella.

- Teemme piharakennusta ja viherpuolta hyvin laajasti. Muun muassa omakotitalojen pihoja, salaojituksia, kiveyksiä ja asfaltin

Ohjaamossa mahtuu hyvin työskentelemään ja kaikki lisälaitteiden näytöt ym. saadaan hyvin näkyville. Ollaan rakenneltu kaikki tarvittava ympärille ja työskentelyergonomia on kunnossa, sanoo Joonas Sopanen vierellään Maxlift Oy:n myyjä Jari Vitsala.

pohjia. Yanmarin lisäksi meillä on käytössä traktori sekä perä vaunu, jolla kaivinkone liikkuu nopeasti sekä kätevästi työmaalta toiselle.

Töitä mies tekee niin yrityksille kuin yksityisellekin puolelle.

- Kuopiossa rakennetaan paljon uusia asuntoja ja yksityinen puoli työllistää meitä tällä hetkellä hyvin. Paras käyntikortti on hyvä työnjälki ja sopimuksen mukaan hoidetut urakat. Saamme paljon työkyselyitä juuri puskaradion välitykselle eli hyvä työ tuottaa uutta.

KONEET JA HUOLLOT MAXLIFTILTA Konekaupat ja huollot Sopanen on tehnyt KH-Koneiden jälleen myyjän, Maxlift Oy:n, kanssa.

- Vitsalan Jarin kanssa on kauppaa väännetty ja he Maxliftillä ovat huoltaneet minun koneet alusta saakka. Eihän näissä kyllä mitään vikaa ole ollut, että öljynvaihdoilla ja perushuolloilla on selvitty.

Jari on toiminut Maxliftin myyjänä reilu vuoden verran.

- Maxliftin myyntialueeseen kuuluu Pohjois-Karjala ja Poh jois-Savo. Minä hoidan Pohjois-Savon myyntiä. Hommat on läh tenyt hyvin käyntiin ja pyrimme mahdollisimman asiakaslähtöi seen palveluun.

KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi

Panostuksia on tehty nimenomaan Pohjois-Savon alueelle.

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS
14
KONEURAKOINTI J SOPANEN OY:

Teemme Kuopion seudulla piharakennusta ja viherpuolta hyvin laajasti. Muun muassa omakotitalojen pihoja, salaojituksia, kiveyksiä ja asfaltin pohjia. Yanmar on ketterä kone ja sillä mahtuu työskentelemään ahtaissakin paikoissa, toteaa Sopanen.

- Avasimme uuden toimipisteen Kuopioon palvellaksemme entistäkin paremmin alueen asiakkaita ja pyrimme sitäkin kautta lisäämään KH-Koneet Groupin edustamien koneiden menekkiä alueella. Oma toimipiste huoltoineen sekä varaosineen on to della tärkeä lisä tavoitteiden saavuttamiseksi. Meillä on erittäin

hyvät tuotemerkit ja palvelu pelaa, lupaa Vitsala.

Kuopion alueella rakennetaan hyvään tahtiin uutta.

- Täällä rakentaminen koko ajan lisääntyy ja samalla konetarve kasvaa. Pyrimme vastaamaan kysyntään mahdollisimman hyvin – tervetuloa konekaupoille, toteaa Vitsala lopuksi.

KH-KONEET.FI 15
KH-KONEET GROUP JOENSUU MAXLIFT OY Pamilonkatu 29, 80130 Joensuu KOKKOLA KONEHUOLTO MIKAEL SABEL KY Jänismaantie 7, 67800 Kokkola KOUVOLA TUORENT SERVICE Alakouluntie 9, 45610 Koria KUOPIO MAXLIFT OY Telkkistentie 14-16, 70460 Kuopio LAHTI PRO-HUOLTO KY Takalankatu 2, 15800 Lahti LAPPEENRANTA LAPPEENRANNAN TYÖKONEHUOLTO OY Opintie 2, 53600 Lappeenranta MARIEHAMN MD SVETS & MONTAGE Örtvägen 40, 22100 Mariehamn OULU, LAPPI, KAINUU JL MACHINE OY Voimatie 3, 90620 Oulu PORI FA-TYÖKONEHUOLTO Itäkeskuksenkaari 9, 28130 PoriSOPIMUSHUOLLOT

NUORUUDEN INNOLLA

19-vuotias Leevi Lamminsivu on ikäänsä nähden jo kokenut yrittäjä – Leevin 14-vuotiaana perustama Kiinteistöhuolto Lam minsivu -yritys täytti juuri kunnioitettavat viisi vuotta.

- Itselle koneurakointiura on selviö jo esikouluikäisenä ja haa ve yrittäjyydestä lähti itämään kymmenvuotiaana. Isä on maa talousyrittäjä ja koneiden kanssa on touhuttu pienestä pitäen - itselle laajennus kiinteistöhuoltopuolelle tuntui luontevalta. Urakoinnin aloitin 502:lla Valmetilla 15-vuotiaana heti kun sain traktorikortin käteeni, muistelee Lamminsivu.

Kesäkuussa Pirkanmaan nuorten yrittäjien johtoryhmä palkitsi Kiinteistöhuolto Lamminsivun 2021 Pirkanmaan vuoden nuo reksi yrittäjäksi.

- Tunnustus lämmitti mieltä ja hieno asia, että kova työmme on huomioitu myös alueen yrittäjien keskuudessa.

Kiinteistöhuolto Lamminsivu on kasvanut vauhdilla ja töitä Tampereen seudulla on riittänyt. Tällä hetkellä yritys työllistää Leevin lisäksi neljä täysipäiväistä työntekijää.

- Meille on sydämen asia hoitaa kaikki työt korkealla laadulla

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 16 LEEVI LAMMINSIVU, 19: KIINTEISTÖHUOLTOA Nokialainen Leevi Lamminsivu on unelma-ammatissaan. Pienestä saakka itänyt unelma töistä koneiden parissa on toteutunut sinnikkäällä työllä ja määrätietoisuudella. 19-vuotias yrittäjä työllistää itsensä lisäksi neljä täysipäiväistä työntekijää.

Leevi Lamminsivu teki keväällä 2021 kaupat uudesta Yanmar Vio 23 -kaivinkoneesta KH-Koneet Oy:n Jukka Heiskalan kanssa. ja ammattitaidolla. Olemme vuosien varrella toteuttaneet paljon erilaisia toimeksiantoja. Päätoimialaamme on perinteinen kiin teistöhuolto ympärivuotisine palveluineen aurauksista hiekoi tuksiin ja piharakentamiseen. Meiltä onnistuu nurmikoiden teot ja ylläpidot, pihakivetyksien asentamiset ja pienet maanraken nustyöt, listaa Lamminsivu.

ENSIMMÄINEN OMA KAIVINKONE VALIKOITUI VUOKRAUKSEN KAUTTA

Lamminsivu aloitti maanrakennus- ja kaivuutyöt vuokraamalla siihen sopivaa kalustoa konevuokraamoilta. Kun töiden määrä sillä puolella kasvoi riittävästi, oli aika toukokuussa hankkia oma kaivinkone. Vuokrauksesta saatujen kokemusten perusteella ko neeksi valikoitui Yanmar Vio 23.

- Yanmarista oli meillä vuokrauksen kautta parhaat kokemukset ja se sai myös hyvin suosituksia, kun asiasta kollegoilta kyselin. Se myös tuntui heti omaan käteen sopivimmalta laitteelta, joten valinta oli yllättävänkin helppo.

Ja se oikea kone löytyi läheltä – KH-Koneet Oy:n Pirkkalan toi mipisteestä.

- KH-Koneiden Heiskalan Jukalla oli suoraan pihassa uusi Yan mar Vio 23 -kaivinkone, joka oli juuri sitä kokoluokkaa mitä et simme. Minikaivureilla tehdään yleensä töitä 1-2 päivää per paik ka ja sen jälkeen se kuljetetaan seuraavalle työmaalle. Meille on tärkeää, että konetta voi liikutella nopeasti pakettiauton perässä peräkärryllä – tämän kanssa se onnistuu. Meille mikään työ ei ole liian pieni tai lyhyt, joten kannattaa ottaa yhteyttä, jos pihassa tarvitaan kaivuutöitä, vinkkaa Lamminsivu.

Nyt Yanmar on ollut töissä ensimmäisen vuoden.

- Se on hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyinen ja mielestäni aina hankintoja tehtäessä kannattaa katsoa kokonaisuutta eikä pelkästään hintaa. KH-Koneet tarjoaa meille oikeanlaisen pake tin, jossa huollot ja tuki on tarvittaessa lähellä Pirkkalassa. Kone on täysin vastannut odotuksiamme.

Lisävarusteena koneesta löytyy muun muassa Engconin tiltti.

- Rototiltti on tärkein lisävaruste meidän töissämme. Työsken telemme usein ahtaissa paikoissa ja tiltin avulla kauha kääntyy joka suuntaan ilman, että konetta tarvitsee erikseen siirrellä. Työ nopeutuu ja helpottuu huomattavasti tiltillä, totaa Lamminsivu lopuksi.

Ammattiin opiskelevat nuoret kilpailivat SM-mitaleista perinteisessä Taitaja-kilpailussa Porissa. KH-Koneet Group oli mukana tukemassa tulevaisuuden maanrakentajia tarjoamalla kilpailussa käytettävät koneet.

YSLUETTELO KH-KONEET.FI CMYK C8 M95 Y95 K0 17
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 18 PYÖRÄALUSTAISET DUMPPERIT PYÖRÄALUSTAISET DUMPPERIT 570 810 1 336 800 6,4/8,7 4 Paino (kg) Leveys (mm) Korkeus (mm) Max. Hyötykuorma (kg) Moottorin teho (kW/hv) Nopeus (km/h) Erikoisominaisuudet C08 POWER 660 810 1 336 800 6,4/8,7 4 Itselastaava C08 POWER+ 1 100 950 2 250 1 150 7,7/10,5 5,5 3-kaatokippi C12R-C 2 650 1 550 2 310 2 500 32,5/44,20 6/11 3-kaatokippi C30R-3 2865 1 550 2 310 2 500 32,5/44,20 6/11 pyörivä lava 180° C30R-3TV PYÖRÄALUSTAISET DUMPPERIT 8 000 3 340 132 36 Yanmar 4TNV98CT 51,3/69,77 x Paino (kg) Kaivuusyvyys (mm) Työhydrauliikan tuotto (l/min) Nopeus (km/h) Moottori Teho (kW/hv) Nelipyöräohjaus B75W 10 000 4 080 142 36 Deutz; TCD 3.6 L4 74,4/101 x B95W 12 000 4 315 180 36 Deutz; TCD 3.6 L4 85/116 x B110W
YSLUETTELO KH-KONEET.FI 19 SV-SARJA Vio-SARJA PYÖRÄKUORMAAJAT 1 035 680-840 2 200 1 570 7,5/10,1 2 400 19,6 Paino (kg) Leveys (mm) Korkeus (mm) Kaivuusyvyys (mm)* Moottorin teho (kW/hv) Kierrosluku (rpm) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) SV08-1C 1 595 980-1170 2 335 2 465 12,5/17 2 600 28,6 SV15VT 1 880 980-1320 2 330 2 760 13,5/18,4 2 100 35,6 SV19VT 2 120 1 380 2 320 2 650 13,4/18,2 2 200 50 SV22 2 740 1 550 2 435 2 735 17,6/23,9 2 400 54 SV26 5 855 1 990 2 540 3 910 33,5/45,6 2 200 81 SV60-6 9 550 2 320 2 810 4 570 51,7/70,3 2 100 130 SV100-2 1 245 1 000 2 250 2 050 9,2/12,5 2 000 28 Paino (kg) Leveys (mm) Korkeus (mm) Kaivuusyvyys (mm)* Moottorin teho (kW/hv) Kierrosluku (rpm) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) Vio12-2A 1 695 955-1 280 2 300 2 260 10,1/13,7 2 200 32,2 Vio17 2 770 1500 2 530 2 740 15,8/21,5 2 500 60 Vio27-6 3 275 1 550 2 460 2 950 18,9/25,3 2 200 74 Vio33-6 3 695 1 740 2 470 3 290 18,5/24,8 2 200 74 Vio38-6 4 875 1 940 2 540 3 540 27,5/37,4 2 200 85 Vio50-6B 5 625 1 990 2 540 3 900 34,5/46,9 2 200 81 Vio57-6B 8 465 2 270 2 710 4 500 41,5/56,2 1 900 123 Vio80 4 900 1780 2 640 5 060 3 200 3 770 36 Yanmar 4TNV98C 46,2/63 Paino (kg) Leveys (mm) Korkeus (mm) Pituus (mm) Nostokorkeus (mm) Kaatokuorma (mm) Nopeus (km/h) Moottori Teho (kW/hv) V80 5 800 1 850 2 765 5 320 3 370 4 370 36 Yanmar 4TNV98CT 53,7/73 V100 2435 1380-1550 2480 2450 14,3/19,6 2400 43 Vio23-6 7000 1980 2780 5480 3520 5000 36 Deutz TCD 3.6 L4 74,4/101 V120

PALVELUA ASIAKASTA VARTEN KAUTTA MAAN

KH-Koneilla on vahva jälleenmyyntiverkosto Suomessa. Myynti-, huolto- ja varaosapalveluita saa usealta eri paikkakunnalta ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa palvelun korkean laadun. Kyllä hoituu! -asiakaslupausta toteutetaan kaikilla sektoreilla.

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA20

Otimme nopean soittokierroksen KH-Koneiden jälleenmyynti pisteisiin ja kyselimme vähän kuulumisia.

JL-MACHINE, OULU: POHJOIS-SUOMESSA ASIAKASKUNTA

KASVAA TASAISESTI

- Oulun, lapin ja Kainuun alueilla asuntorakentaminen on tasaista ja KH-Koneet Groupin edustamat tuotteet sopivat erinomaisesti sillekin puolelle. Myös kiinteistöhuoltopuoli kasvaa sitä kautta ja koneiden menekki on kohtalaisella tasolla. Hyvien tuotemerk kien ja asiakaslähtöisen palvelun avulla olemme pystyneet kas vattamaan asiakaskuntaamme ja olemme muun muassa toimitta neet ensimmäiset koneet kaivosalan urakoitsijoille. Panostukset jälkimarkkinointiin uusien henkilöiden palkkaamisen myötä antaa meille entistäkin paremmat mahdollisuudet asiakaskuntamme palvelemiseen, kertoo JL-Machine Oy:n Jarmo Laurila

KOBELCOCENTER, SEINÄJOKI: POHJANMAALLA EI JÄÄDÄ PAIKOILLEEN

- Seinäjoella mottonamme on: eteenpäin pitää pyrkiä, eikä pai kalle saa jäädä. KH-Koneet Groupin konevalikoima on laaja, joka on meille selkeä etu. Ison pään koneiden kysyntä on kas vanut selkeästi. Alueelle rakennetaan paljon tuulivoimaloita ja niiden urakoitsijat ovat meille merkittävä asiakaskunta. Myös Kramer-pyöräkuormaajien kysyntä on nousussa Pohjanmaalla, sanoo KH-Koneiden Etelä-Pohjanmaan alueen myyjä Aki Tuo minen

MAXLIFT OY, JOENSUU & KUOPIO: TÄYSI VAUHTI PÄÄLLÄ JOENSUUSSA

JA KUOPIOSSA

- Meillä Joensuussa ja Kuopiossa on hyvä vauhti päällä. Koneiden ja lisälaitteiden kysyntä on hyvällä tasolla. Oman toimipisteen laittaminen Kuopioon on osoittautunut myös oikeaksi siirroksi, ja asiakkaat ovat hyvin löytäneet meidät. Kuopiossa sähkökäyt teisten kaivinkoneiden myynti on koko Suomenkin mittapuulla kovaa, Wacker Neusonilta löytyy erinomaiset ratkaisut sille puo lella. Huolto- ja varaosapuolen kaverit ansaitsevat erityiskiitok sen, hyvä valmiustaso ja ammattitaito näkyy kentältä tulevassa positiivisessa palautteessa. Jos koneen kanssa tulee haasteita, me reagoimme nopeasti, lupaa Maxlift Oy:n myyjä Janne Sink konen

AMADOS OY, MIKKELI: MIKKELISSÄ NÄYTTÄÄ LUPAAVALTA

- Myös meillä Mikkelissä kone- sekä lisälaitekauppa käy tiiviissä tahdissa. Meidän alueellamme suosituimmat koneet kiinteistö huoltopuolella ovat Kramerin viiden tonnin kokoluokkaan aset tuvat koneet – Kramer 8085 sopii erinomaisesti ketteränä ko neena kaikkiin talven töihin. Isossa koneessa on myös riittävästi potkua, jolloin hommat hoituvat ripeästi. Meiltä Mikkelistä asia kas saa konemyynnin ohella laadukkaat jälkimarkkinointipalvelut huolloista varaosiin, toteaa Amados Oy:n Juho Ikonen.

KH-KONEET OY, TAMPERE: TAMPEREELLA VASTATTU KASVAVAN MYYNNIN HAASTEISIIN

- Pirkanmaan alue on vahvaa kasvualuetta ja me KH-Koneilla olemme vastanneet kasvavan myynnin tarpeisiin muun muas sa lisäämällä huolto/korjaamohenkilökuntaa sekä laajentamalla toimipisteemme jälkimarkkinointipalvelujen tiloja isommiksi ja nykyaikaisemmiksi. Huoltohalli on saanut tarvittavaa lisätilaa ja meillä on myös pesuhalli öljynerottelulaitteineen. Teemme myös uusien koneiden varustelua ja konevuokraus on merkittävässä roolissa myynnin tukena. Me panostamme myös uusien kuljet tajien saamiseen alalle, olimme pääyhteistyökumppanina yli 10 koneen voimin alan opiskelijoiden Taitaja´22 -kisoissa Porissa ja teemme muutoinkin jatkuvaa yhteistyö koulujen kanssa. Alalle tarvitaan lisää osaajia ja mielellämme olemme tukemassa nuor

ten houkuttamista maanrakennus/kiinteistöhuoltoalalle, sanoo KH-Koneiden Pirkanmaan myynnistä vastaava Jukka Heiskala

KH-KONEET, TURKU: ASIAKKAAT LÖYTÄNEEN

KH-KONEILLE LIETOON - Turkuun ja Lietoon kuuluu hyvää. Kaikista koneluokista on riittänyt kysyntää ja jopa enemmän talviaikaan suosittuja kuor maajakoneita on myyty mukavasti kesäaikaankin. Kramer sopii kiinteistöhuollon lisäksi selkeästi myös yleiskoneeksi rakennus työmaille. Olemme Liedossa Avantin alueella ja se on kehittynyt kiitettävästi. Kehätien nelikaistaistaminen on loppusuoralla ja se tuo uusia liikennevirtoja tänne suunnalle. Myynnin lisäksi huol to ja varaosat ovat hyvässä tahdissa. Asiakkaat ovat kiitettävästi löytäneet meille huoltamaan koneita, ja korjaamolla näkyy myös muiden merkkien koneita. Tämä kertoo, että tieto osaamisestam me on levinnyt hyvin koko asiakaskuntaan, sanoo KH-Koneiden Varsinais-Suomen alueen myynnistä vastaava Juha Keränen

YSLUETTELO KH-KONEET.FI CMYK C8 M95 Y95 K0 PANTONE 2347 C 21

RÄÄTÄLÖIDYT PIHARATKAISUT

Arto Kontio perusti perheyrityksen vuonna 2003 ja pääasialli sesti Etelä-Suomen alueella yksityisasiakkaiden tarpeita palveleva Rainset Oy työllistää tällä hetkellä 13 piharakentamisen asiantun tijaa.

- Nykyisin johdamme yritystä yhdessä veljeni Tero Kontion kanssa, joka tuli mukaan aluksi töihin ja myöhemmin toiseksi omistajaksi vuonna 2011. Pääkaupunkiseutu on meidän pää toiminta-aluetta, mutta olemme tehneet vapaa-ajan asuntojen pihatoteutuksia ympäri Suomen esimerkiksi Lahteen, Mikkeliin, Tahkolle ja Puumalaan, sanoo Arto Kontio. Yrityksen konsepti on ollut alusta saakka selkeä.

- Toimintaperiaatteemme on ollut alusta asti toteuttaa asiakkai demme toiveiden ja käyttötarpeiden mukaan tarkoin räätälöityjä, tinkimättömän laadukkaita piharatkaisuja. Oli tarpeesi sitten talosi tai vapaa-ajan asuntosi puutarhan, kivetysten, maanrakennuksen tai terassin toteutuksessa, Rainsetin asiantuntijat huolehtivat pihatöidesi toteutuksesta kustannustehokkaasti ja aikataulusta kiinni pitäen.

Kaikki pihaprojektit ovat räätälöityjä ja uniikkeja. Rainsetin vah vuus on monipuolinen osaaminen.

- Tarjoamme koko paketin viimeisteltyyn lopputulokseen. Kone kantamme on monipuolinen ja henkilöstömme on erikoistunut pi harakentamisen eri osa-alueisiin, jolloin jokainen pienikin yksityis kohta toteutetaan vahvalla osaamisella. Täten voit asioida kaikissa

pihatöitäsi koskevissa kysymyksissä saman luotettavan toimijan kanssa. Me teemme piharakentamisen ja viimeistelyn lisäksi pi hatöihin liittyvät maanrakennustyöt piharakenteiden pohjatöistä salaojituksiin, kivityöt pihakevytyksistä, kiviverhoiluihin ja -muu reihin, toteaa Kontio.

OIKEA KALUSTO TYÖTEHTÄVÄN MUKAAN

Maanrakennustöissä Rainset luottaa pääosin KH-Koneiden maa hantuomiin merkkeihin. Tällä hetkellä konevalikoimassa on kuusi Yanmar -kaivinkonetta ja kaksi Kramer -pyöräkuormaajaa.

- Töissämme on tärkeää, että koneet ovat aina mitoitettu teh tävänsä mukaan. Työskentelemme usein ahtaissakin paikoissa ja maastoltaan sellaisissa, joissa painoa ei saa liiaksi olla. Yanmareita meillä on 0,8 tonnisesta 10 tonniseen, joten aina löytyy oikea kone kuhunkin työtehtävään. Täten meillä ei ole käytössä kus kikohtaiset koneet, vaan ne valitaan aina työmaille tehtävien perusteella. Ennakointi näissäkin asioissa nopeuttaa työntekoa kohteessa.

Sekä Kramerit että Yanmarit soveltuvat piharakennustöihin hy vin.

- Yanmarin laaja kokoskaala ja nelipyöräohjattujen Kramereiden ketteryys tekevät niistä meidän käyttöön oikeat laitteet. Koneet on kestäviä eikä turhia seisokkeja ole niiden takia tullut.

Yhteistyö KH-Koneiden kanssa on jatkunut jo pitkään.

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA22
Kun tarvitset toiveidesi mukaisesti tarkoin räätälöidyt laadukkaat piharatkaisut, on viherrakentamiseen ja kivitöihin erikoistunut Rainset Oy oikea valinta kohteen toteuttajaksi. Ammattitaitoinen henkilökunta ja oikeanlainen kalusto takaavat onnistuneen lopputuloksen.

PIHARATKAISUT RAINSETILTA

- Ensimmäinen kaivuri ostettiin Sakarin Timolta vuonna 2004 ja siitä saakka olemme hankkineet kalustomme pääasiassa KH-Ko neilta uusimman Kramerin tullessa taloon toukokuun alussa. Yrittäjäystävällinen palvelu ja tekemisen meininki on hyvien ko nemerkkien ohelle ollut meille tärkeä syy yhteistyöhön. Asiat tapahtuvat nopeasti oli kyse sitten myynnistä tai huoltotöistä, kiittelee Kontio.

Normaalisti keltaiset koneet saavat Rainsetille saapuessaan tyy likkään valkoisen värityksen.

- Meidän värimme ovat valkoinen ja vihreä, joten haluamme koneemmekin maalattuna väreihimme. KH-Koneet toimittaa ko neet meille maalattuna suoraan töihin – itse asiassa muuten yksi vanhempi Yanmar on vielä keltainen… Timolle vinkkiä, että se pi täisi vaihtaa uuteen ja valkoiseen lähiaikoina, naurahtaa Kontio.

TEEVEESTÄ TUTTU RAINSET

Veljekset Arto ja Tero Kontio ovat tuttuja myös television puo lelta. Rainset Oy on toiminut nyt kolmen tuotantokauden ajan MTV3 -kanavalla esitettävän Kotoisa -ohjelman piharemonttien toteuttajana.

- Lähdimme ohjelman tekoon mukaan, koska näimme, että sii tä on hyötyä koko viherrakennusalalle. Ohjelma tavoittaa suuren määrän ihmisiä, jotka ovat suunnittelemassa oman pihansa re montoimista ja he näkevät, kuinka laadukasta jälkeä ammattilai

set saavat tehtyä eri kohteissa. Uskomme, että kynnys käyttää ammattiosaajan palveluita ohjelman myötä madaltuu. Totta kai näkyvyydestä on ollut myös Rainsetille hyötyä, sillä tunnistetta vuutemme on selkeästi noussut asiakaspinnassamme.

Kuvaukset viedään läpi melko tiiviillä aikataululla.

- Kohteet toteutetaan yleensä elokuussa ja meillä on noin 4-5 pihakohdetta per tuotantokausi. Teemme useaa kohdetta sa maan aikaan ja työ ei lopulta juurikaan eroa normaalista työs tämme muuta kuin sen osalta, että työn ohella tehdään välillä myös haastatteluja kohteen etenemisestä. Kuvausryhmän paikal laoloon tottuu nopeasti eikä se häiritse ollenkaan.

Valmiin kohteen nähdessään tunnereaktiot ovat asiakkailla usein vahvoja.

- Usein kysytään sitä, ovat tunteet aitoja ja näkevätkö kohteen omistajat vasta lopputuloksen. Voin vakuuttaa, että näin toimi taan aina. Koko formaatti rakentuu pitkälle siihen loppuhuipen nukseen, kun asiakas näkee tehdyt muutokset. Sehän lässähtäisi koko juttu, jos se ei olisi täysin yllätys. Mukavia ilon hetkiä olem me saaneet kuvauksissa kokea, kun olemme esitelleet kohteita. Niistä saa myös itselle lisää virtaa kun näemme työmme arvos tuksen, päättää Kontio.

Toimintaperiaatteemme on ollut alusta asti toteuttaa asiakkaidemme toiveiden ja käyttötarpeiden mukaan tarkoin räätälöityjä, tinkimättömän laadukkaita piharatkaisuja, sanoo Rainset Oy:n Arto Kontio.
KH-KONEET.FI 23

KIINTEISTÖHUOLLON UNELMAKONE

Kramer-mallisto sai pari vuotta sitten nopean uutuuden, 30 km/h kulkevan Kramer 5040:n, kahden tonnin kokoluokkaan. Nyt 5040 on saatavilla myös matalammalla Low Cab -ohjaamolla. Tämä tekee koneesta erinomaisen työkalun esimerkiksi kiinteistöhuoltopuolelle. Yksi ensimmäisistä koneista toimitettiin Kiinteistöhuolto Mak:lle Helsinkiin.

Helsinkiläinen Kiinteistöhuolto Mak liittyi vuosi sitten toteutuneen yrityskaupan myötä osaksi Tapiolan Lämpö -konsernia. Tätä ennen yritys toimi perheyrityksenä yli 30 vuoden ajan saman perheen ve täessä toimintaa. Kiinteistöhuolto MAK jatkaa kaupankin jälkeen omana yksikkö nä omalla tutulla henkilökunnallaan.

- Nimi ja toiminta on pysynyt samana, mutta ulkoasu on muuttunut. Tapiolan Lämmön brändiuudistuksen myötä kai killa yksiköillä on samat väritykset sekä logo. Muutoin jatkamme omana yksik könä ja teemme kiinteistöhuoltotöitä ympäri Helsinkiä noin 20 koneen voimin, sanoo yksikönpäällikkö Nico Veijalainen Yksi yrityksen isoista kiinteistöhuollon kohteista on uusi Kalasataman alue, jossa

Kiinteistöhuolto Mak huoltaa kaikki Kala sataman Yhteispihaan kuuluvien kiinteis töjen sisäpihojen ulkotyöt.

- Meillä alkoi tämä Kalasataman alue viime kesän lopulla ja aloimme heti miet timään, miten ihmeessä me mahdum me huoltamaan näitä pihoja talviaikaan. KH-Koneiden Petri Haveriselta löytyi ongelmaan ratkaisu ja päädyimme hank kimaan tämän matalahyttisen Kramer 5040 -pyöräkuormaajan. Kone on toimi nut erittäin hyvin koko talven ajan – vain 2 metriä korkealla ja 1,26 metriä leveällä koneella on mahduttu joka paikkaan mi hin on pitänyt ja näin ollen pidetty alueen asukkaat tyytyväisinä. Meillä on ollut tässä myös toinen kone kaverina, mutta 5040 on toiminut pääkoneena juuri ko

konsa puolesta. Kun lunta on tullut vä lillä 30 senttiä kerralla, on toista konetta tarvittu myös avuksi, jotta saadaan pihat ripeästi kuntoon.

Kiinteistöhuolto MAK uusii kalustoaan tasaiseen tahtiin ja tämä tuorein kone, Kramer 5040 Low Cab, tuli taloon vuo denvaihteessa. Kalustossa on jo ennes tään muutama Kramer ja jatkossa merkin asema vain vahvistuu.

- Kramereita on alkanut nyt tulemaan meille lisää ja olemme päätyneet siihen, että se on meille paras ratkaisu meidän kiinteistöihimme. Se on hinta-laatusuh teeltaan erittäin hyvä kone ja kuljettajien palaute on ollut kiitettävää, kehuu Veija lainen.

KH-KONEET ammattilehti.fi

Yksi yrityksen isoista kiinteistöhuollon kohteista on uusi Kalasataman alue, jossa Kiinteistöhuolto Mak huoltaa kaikki Kalasataman Yhteispihaan kuuluvien kiinteistöjen sisäpihojen ulkotyöt. Uusi matalahyttinen Kramer 5040 on juuri oikea kone näihin töihin, toteavat Kiinteistöhuolto MAK:n työkoneenkuljettaja Mikko Saavalainen (vas.) ja yksikönpäällikkö Nico Veijalainen.
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS
LEHDEN TOTEUTUS:
24 KRAMER 5040 LOW CAB HI-SPEED 30 KM/H

”MAHTUU KULKEMAAN

AHTAIMMISTAKIN PAIKOISTA”

Työkoneenkuljettaja Mikko Saavalainen on ajanut kuluvan talven uudella Krame rilla. Miehellä on myös aikaisempaa koke musta merkistä ja uusi malli saa kiitosta.

- Kone on kehittynyt paljon vanhempiin malleihin verrattaessa. Kuljettajamuka vuutta on lisätty entisestään ja ohjaamo lämpenee nopeasti myös kovilla pakkasilla. Ohjaamossa ei tarvitse palella tai miettiä jäätyykö juomavesi hyttiin. Ajomukavuus on parempi ja voimaa riittää isommallekin kauhalla tai auralle. Alemmaksi suunnitel lun etulasin myötä näkyvyys työlaitteille on paljon parempi. Hydrauliikka on myös nopeaa, kone ei yhtään mieti, vaan voima tulee ulos saman tien. Näin ollen koneella pärjää isommillakin pihoilla, toteaa Saava lainen.

Kramerin tuttu nelipyöräohjaus ja uusi matala hytti tekevät koneesta todellisen kiinteistöhuollon unelman.

- Kääntösäde on nelipyöräohjauksen an siosta erittäin pieni ja tämä matala hytti on ollut hyvä. Itse asiassa se oli yksi suurim mista kriteereistä tätä hankittaessa, sillä muutamiin pihoihin ei korkeuden puolesta

Uudessa mallissa on kuljettajamukavuutta lisätty entisestään ja ohjaamo lämpenee nopeasti myös kovilla pakkasilla. Ohjaamossa ei tarvitse palella tai miettiä jäätyykö juomavesi hyttiin, kehuu Mikko Saavalainen.

muilla koneilla olisi mahtunut. Tämä mah tuu kulkemaan ahtaimmistakin paikoista. Matala hytti tekee koneesta myös todel la vakaan. Kun auraa tai nostaa lunta niin ei missään kohtaa tule sitä tunnetta, että

kone alkaisi kallistua liikaa tai olisi kiikkerä. Erittäin hyvä kone kaupunkien kiinteistö huoltohommiin, sanoo Saavalainen lopuk si.

Tämä mahtuu kulkemaan ahtaimmistakin paikoista. Matala hytti tekee koneesta myös todella vakaan.
KH-KONEET.FI 25 ”

UUDET KONEET

TÖIHIN NOPEALLA

AIKATAULULLA

Tapiolan Lämmöllä kiinteistöhuolto on aina asiakaspalvelua.

- Meillä on ainutlaatuista kokemusta ja ymmärrystä suomalai sesta arjesta ja rakennuskannasta. Tällä osaamisella hallitsem me kaiken tyyppiset kiinteistöt ja talotekniikan koko elinkaaren. Tarjoamme kiinteistöhuoltoa pääkaupunkiseudulla paikallisesti neljän brändin voimin. Ollaksemme aidosti asiakkaidemme lä hellä, kiinteistöhuollon yksikkömme Tapiolan Lämpö, Olarin Huolto, Karakallion Huolto ja Kiinteistöhuolto MAK takaavat toimintavalmiuden koko pääkaupunkiseudun laajuisesti, sanoo Olarin Huollosta vastaava Tapiolan Lämmön yksikön päällikkö Eero Siirala

NOPEUS JA SAATAVUUS KH-KONEIDEN VALTTI Siirala vastaa Olarin Huollon kalustohankinnoista. Välillä tulee eteen kiireellisiä hankintoja ja niissä konemyyjän osaaminen sekä toimitusvarmuus punnitaan.

- Meillä välillä tulee kohteita, jotka alkavat hyvinkin kiireellisel lä aikataululla. Esimerkiksi alkuvuodesta meille tuli uusi isompi kiinteistökohde, johon tarvittiin nopealla aikataululla reilu kym menen kiinteistöhuoltokonetta. Soittokierroksen jälkeen kävi nopeasti selväksi mistä nämäkin koneet hankitaan. Valinta oli KH-Koneet ja yksinkertaisesti siitä syystä, että Suomessa ei ole montaa toimijaa, joka pystyy noin ison määrän nopeasti toimit tamaan. Usein toimitusaika nykypäivänä on se kuusi kuukautta, mutta siihen meillä ei ollut aikaa. Haverisen Petrin kanssa lyötiin projekti käyntiin ja sovitun aikataulun puitteissa saimme koneet töihin, kehuu Siirala.

Nopeuden lisäksi toinen syy valita KH-Koneet ja Kramer oli hin ta-laatusuhteeltaan oikeat koneet.

- Kramer oli meille jo ennestään tuttu merkki. Se on monipuo linen kone kiinteistöhuoltotöihin ja siinä on hinta-laatusuhde kohdillaan. Kone on helppohuoltoinen ja takuuasioita on tullut vastaan hyvin vähän, mutta ne vähätkin on hoitunut ongelmitta.

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA26

Tapiolan

Yhteenvetona voidaan todeta, että kokonaisuus ratkaisi. Nopeus, hyvät koneet ja hommien helppo hoitaminen tekee KH-Koneista meille juuri oikean kumppanin.

UUSI KRAMER ENTISTÄKIN PAREMPI

Uudet Kramerit toimitettiin Olarin Huollolle kevään aikana ja palaute kentältä on ollut hyvää.

- Kuljettajat ovat tykänneet ja pääsin itsekin pariin kertaan tuu raamaan auraustöihin Kramerilla. Nämä uudet mallit ovat huip pukoneita, niissä on tapahtunut paljon positiivisia muutoksia vanhempiin verrattaessa ja varsinkin kuljettajan viihtyvyyteen on panostettu. Meillä on pääsääntöisesti 8-sarjan Kramereita, jotka sopivat erinomaisesti lumitöihin. Ne ovat riittävän isoja mahtuen kuitenkin kiinteistöjen pihoihin. Nelipyöräohjaus tekee koneesta ketterän ja voimaa näissä on riittävästi kaikkiin työtarpeisiimme. Näillä hommat hoituu, toteaa Siirala lopuksi.

KH-KONEET.FI 27
Lämpö –konserni tarjoaa isännöinti-, asiantuntijahuolto- ja kunnossapitopalveluita pääkaupunkiseudun asunto- ja kiinteistöyhtiöille. Kalustohankintoja tehtäessä maahantuojan toimitusvarmuus on isossa roolissa.
” Suomessa ei ole montaa toimijaa, joka pystyy noin ison määrän nopeasti toimittamaan

MONIPUOLISIIN

TÖIHIN

Säkylän Munakori Oy on Kieku Oy:n tytäryhtiö, jonka omistaa 15 lähialueen munantuottajaa. Uusissa tiloissa tuotetaan vapaan tuotannon kananmunia.

- Tänä päivänä kaupat vaativat vapaan tuotannon munia ja uu det tilat on suunniteltu niin, että tilaa on riittävästi tuottavaan tuotantoon. Yhteinen pakkaamo on alueen yrittäjien tarpees ta syntynyt idea, keskittämällä tuotanto- ja toimitustehokkuus nousee huomattavasti, sanoo Kieku Oy:n tuotantopäällikkö Ida Toivonen

Kanat ovat halleissa täysin vapaana, yhdessä tilassa on 35 000 kanaa.

- Kanat kulkevat vapaana, eikä mitään häkkejä ole. Kanalahal lissa on kerroslattialaitteisto, jossa kanat pääsevät oleilemaan lattiasta kattoon. Kaikin tavoin avomallisessa laitteistossa on kaikki kanan tarvitsema; munintapesä, ruokintakourut, juoma nipat ja rutkasti orsia loikoiluun. Laitteiston keskitasolla on rau haisa munintapesä, joiden verhojen taakse kanat munivat mie lellään. Kanoja ohjataan valaistuksella niin, että kanoille tulee

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 28 KRAMER 8145T Säkylän Satakunnassa valmistuu 15 tuottajan yhteisomistuksessa oleva munituskanala Säkylän Munakori Oy. Neljän hallin kokonaisuudesta kaksi on valmiina ja tulevaisuudessa Säkylän Munakori Oy:n tiloissa on 140 000 kanaa. Pakkaamon työkoneeksi hankittiin monipuolinen teleskooppipuominen Kramer 8145T-pyöräkuormaaja.

selkeä rytmi nukkumisen ja munimisen osalta. Kanat siirtyvät pimeän/hämärän tullen mahdollisimman ylös nukkumaan. Tämä juontaa siitä, että vapaana luonnossa kanat haluavat pimeällä korkealle puuhun pakoon pedoilta. Kiekun halleissa kanat nou sevat orsille nukkumaan ja heti herättyään hakeutuvat muni maan pesiin. Pesien lattia on kalteva, jolta munitut munat vieri vät munamatolle. Tämä munamatto käynnistetään pakkaamosta ja näin munat kulkevat automaattisesti hihnaa pitkin pakkaus koneelle. Pakkaamossa pakkauskone pakkaa munat kennoihin, jonka jälkeen valmiin lavan tekee robotti. Pakatut lavat toimi tetaan kuluttajapakkaamoon, jossa munat käyvät läpi kulutta japakkauksen.

Ida Toivonen on itsekin maatilan tyttöjä, joten ison kanalan tuotannon ohjaaminen on tuttua puuhaa.

- Siipikarja on ennestään tuttua ja aloitin erittäin innoissani tä män projektin parissa viime lokakuussa. Meillä on tällä hetkellä valmiina kaksi hallia, loput kaksi on työn alla. Tuotannon ja ra kennuksen perussuunnittelun on tehnyt omistajamme Säkylän Munakori Oy ja olen itse päässyt myös vaikuttamaan rakentami seen ja tehokkaan tuotannon suunnitteluun.

maajiin. Sen kyllä heti huomaa, mikä sopii käteen ja KH-Koneiden Juha Keräsen tuodessa uuden Kramerin testiin, oli enää edessä muiden vakuuttaminen. Jankkasin ja sanoin, että miettikää sen etuja. Yksi omistajista lähti Lietoon koeajamaan konetta, vakuut tui ja sai suostuteltua muut omistajat koneen hankintaan.

Yhteistyö Keräsen kanssa on sujunut moitteettomasti.

- Juha on ihana persoona ja asiakaspalvelu on huippuluokkaa. Hänen kanssaan on mukava tehdä kauppaa. Hän tuli etukäteen katsomaan minkälaista työtä teemme ja sitä kautta ymmärsi no peasti mitä tarvitsemme.

NOSTOVOIMAA JA ULOTTUVUUTTA

Uusi Kramer ei ole pettänyt odotuksia.

- Se on heti päässyt monipuolisiin töihin, rakennustyömaalla sil lä laiteasentajat kantavat tavaraa kohteisiin. Tulevaisuuden pää tehtävä on sille lannanluonti ja lastaus – kun kaikki neljä hallia on käytössä, tulee lantaa rekkalastillinen viikossa. Sitä lastataan ja toimitetaan alueen maanviljelijöiden käyttöön. Yksi tärkeä ominaisuus onkin koneen nostovoima ja ulottuvuus. Yksi kuutio lantaa painaa noin 800–900 kiloa ja se pitää ulottua lastaamaan

Yksi tärkeä ominaisuus töissämme on koneen nostovoima ja ulottuvuus

KRAMERISSA YHDISTYY KUROTTAJAN

JA TRAKTORIN PARHAAT PUOLET

Isossa kanalassa tarvitaan myös työkoneita. Kun mahdollisimman monikäyttöisen työkoneen hankinta tuli ajankohtaiseksi, sai Ida pienen suostuttelun jälkeen tahtonsa läpi.

- Kanaloissa on käytössä usein kurottajia sekä traktoreita ja aluksi oli vahva ajatus hankkia taloon uusi kurottaja. Olin aikai semmin päässyt tutustumaan pitkäpuomiseen Kramer-pyörä kuormaajaan, jossa yhdistyy sekä kurottajan että pyöräkuormaa jan parhaan puolet. Monikäyttöisyys on aivan omaa luokkaansa, sillä Kramerilla voidaan tehdä niin lumityöt talvisin, kuin nosto- ja huoltotyötkin.

Lopulta taloon hankittiin KH-Koneet Oy:ltä teleskooppipuomil la varustettu Kramer 8145T -pyöräkuormaaja.

- Itse rakastuin aikanaan Krameriin heti ensitestauksella sen helppokäyttöisyyden ja monipuolisuuden vuoksi. Olen ajanut pienen ikäni kaikenlaisia koneita mönkijöistä traktoreihin ja kuor

kuorma-auton laitojen yli. Kramerin yli viiden metrin puomistolla se onnistuu helposti.

Kramer on tunnetusti myös helppokäyttöinen kone.

- Koneen käsiteltävyys on huippuluokkaa ja erittäin herkän jo ystick-ohjauksen avulla voidaan tehdä hyvinkin tarkkaa työtä. Nelipyöräohjauksen myötä isokokoinen kone kääntyy pienessä tilassa ja sitä on helppo ajaa. Meille tulee tulevaisuudessa lisää työntekijöitä tänne ja koneen käyttö on helppo opettaa myös ko kemattomalle konekuskille.

Kramer saapui Säkylään vuoden 2022 alussa.

- Työlaitteina meillä on siihen useimmiten tarvittavat kauha ja trukkipiikit. Kramer hydraulisen työkalukiinnikkeen avulla lisälait teiden vaihtaminen sujuu kuin tanssi. Lisälaitteet pystyy vaihta maan nopeasti sekä turvallisesti. Kone on vähintäänkin vastannut odotuksiamme, toteaa Toivonen lopuksi.

YSLUETTELO KH-KONEET.FI 29 ”

Kramer 5055e on hyvä lisä ennestään laajaan konevalikoimaan.

- Se on varsinkin kellari/tunnelitöihin sopiva kone, sillä ei tarvit se järjestää erillistä ilmanpoistoa, koska päästöjä ei synny. Myös kivimiehille se on hyvä, sillä konetta ei tarvitse erikseen sammut taa. Kivihommissa koneet usein seisovat paljon tyhjäkäynnillä niin sähkökone säästää niin ympäristöä kuin polttoainetta eikä tuota pakokaasuja, sanoo VJ Maa-aines Oy:n toimitusjohtaja Vil le Sainio

VJ-Maa-aineksella sähkökäyttöinen Kramer 5055e on ollut nyt kaksi vuotta.

- Sähkö-Kramer on meillä pääosin työmaiden palvelutöissä. Se soveltuu hyvin apukoneeksi erilaisiin tehtäviin ja sen ajokesto on hyvä. Oikeaan paikkaan oikein hyvä kone.

VJ Maa-aines työskentelee pääosin pääkaupunkiseudulla ja vihreä ajattelu sekä kaluston sähköistyminen näkyy.

- Usein työmaita pyritään toteuttamaan mahdollisimman vä häpäästöisesti ja jo tarjousvaiheessa nousee esille mahdollisuus sähkökoneiden käyttöön. Yksi meidän asiakaslupauksistamme ja

tavoitteista on päästöjen vähentäminen. Kramer on yksi askel siihen suuntaan, lisäksi käytämme polttomoottikäyttöisissä ko neissamme myös uusiutuvaa poltoöljyä. Vihreät arvot ovat myös meille tärkeitä, toteaa Sainio.

VJ Maa-aines myös vuokraa konekalustoaan työmaille ja säh kökoneiden kysyntä on myös sillä puolella kasvanut.

- Tällä hetkellä kone on vuokratöissä Espoossa ja toisenkin sähkökoneen saisi sinne toimittaa, jos sellainen tallissa olisi. Sel keästi menossa on muutoksen aika ja sähkö valtaa enemmän ja enemmän alaa niin pyöräkuormaajien kuin kaivinkoneiden muo dossa.

VJ Maa-aines on jo pitkään ollut KH-Koneiden asiakas. Lähes naapurissa toimiva koneliike saa Sainiolta kehuja.

- Olemme ostaneet useita Kramer-pyöräkuormaajia ja Yan mar-kaivinkoneita KH-Koneilta. Heillä löytyy aina koneita suo raan varastosta ja jälkimarkkinointi pelaa moitteettomasti. Myös takuuasiat ovat hoituneet mallikkaasti, sanoo Sainio lopuksi.

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA30 TÄYSSÄHKÖINEN KRAMER 5055e
Palveleva maanrakennusliike Klaukkalasta, VJ Maa-aines Oy, suorittaa maanrakennustöitä varmalla otteella pääkaupunkiseudulla. Nykyaikainen konekalusto kattaa myös sähkökäyttöisen Kramer 5055e -pyöräkuormaajan. ”OIKEAAN PAIKKAAN HYVÄ KONE”
KH-KONEET.FI 31
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 32 5-SARJA 1 920 0,35 1 260 2 170 1 140 2 680 1 950 20 18,5/25,2 Työpaino (kg) Kauhakoko (m3) Leveys stand. renkaat (mm) Korkeus (mm) Kaatokuorma kauha (kg) Nostokorkeus (mm) Kääntösäde (mm) Max nopeus (km/h) Moottorin teho (kW/hv) 5035 1 900 0,36 1 260 1 990 1 400 2 680 1 950 30 28,5/38,8 5040 2 645 0,45 1 650 2 390 1 980 2 800 1 950 30 35/48 5050low cab 4 150 0,65 1 650 2 390 2 500 2 880 2 700 17 5055e 3 800 0,65 1 595 2 390 2 340 2 900 2 700 30 35/48 5065 4 100 0,75 1 740 2 450 3 400 2 950 2 840 36 55/75 5075 4 750 0,85 1 740 2 480 3 700 3 210 2 840 36 55/75 5085 2 070 0,36 1 260 2 170 1 400 2 680 1 950 30 28,5/38,8 5040
YSLUETTELO KH-KONEET.FI 33 PYÖRÄKUORMAAJAT Teleskooppikuormaajat 8-SARJA 5-SARJA 4 350 0,65 1 650 2 470 2 500 3 160/4 010 2 900 30 35/47 Työpaino (kg) Kauhakoko (m3) Leveys stand. renkaat (mm) Korkeus (mm) Kaatokuorma kauha (kg) Nostokorkeus (mm) norm / pidennetty Kääntösäde (mm) Ajonopeus (km/h) Moottorin teho (kW/hv) 5065T 5 500 0,85 1 780 2 600 3 300 3 445/4 520 2 840 40 55,4/75 8085T 5 850 0,95 1 920 2 760 3 500 3 392/4 442 2 950 40 74,4/101,2 8095T 11 170 1,45 2 500 3 010 5 500 4 045/5 185 3 865 40 115/156 8145T Teleskooppikuormaajat 8-SARJA 5-SARJA 5 000 0,85 1 780 2490/2580 3 500 3 140 2 840 40 55,4/75,34 Työpaino (kg) Kauhakoko (m3) Leveys stand. renkaat (mm) Korkeus (mm) Kaatokuorma kauha (kg) Nostokorkeus (mm) Kääntösäde (mm) Max nopeus (km/h) Moottorin teho (kW/hv) 5 550 1,05 1 920 2 640 4 100 3 050 2 950 30 55,4/75,34 6 050 1,15 1 970 2 680 4 300 3 200 2 950 40 74,4/101.2 11 050 1,8 2 500 3 010 6 900 3 520 3 865 40 115/156,4 11 220 1,55 2 500 3 160 5 600 3 950 3 865 40 115/156,40 8085 8105 8115 8180 8180L Traktoriksi rekisteröity Nokian TRI 2 -talvirenkaat Ilmastointi Eberi-polttoaineen lämmitin Kokoluokkansa suurin ergonominen ohjaamo Lohkolämmitin Hydrauliöljyn lämmitin Polttoaineen esilämmitys Lämmitettävä istuin Lämmitettävät peilit Tehokas LED-valaistus Kiinteä ylläpitolaturi Takalasin lämmitin Lisähydrauliikan paineen vapautus Avattava sivuikkuna Kiinteä huoltohinnasto Huollon 24 h päivystys talvikaudella VARUSTEET
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 34 KUROTTAJAT KUROTTAJAT 3 000 0,45 1 560 1 995 1 450 2949/4163 2 695 30 33,3/45 Työpaino (kg) Kauhakoko (m3) Leveys stand. renkaat (mm) Korkeus (mm) Max hyötykuorma (kg) Nostokorkeus (mm) norm/ pidennetty Kääntösäde (mm) Ajonopeus (km/h) Moottorin teho (kW/hv) 1445 5 000 0,85 1 960 1 980 2 700 3 730/5 600 3 670 30 55,4/75,34 2706 7 600 1,00 2 285 2 310 3 600 4 700/9 330 3 840 40 100/136 3610 7 850 1,00 2 285 2 310 4 000 4518/6835 3 840 40 100/136 4007 10 500 1,2 2 500 2 570 4 800 4 518/6 835 4 240 40 115/156 5507 YLIVOIMAISTA NOSTOKYKYÄ JA ULOTTUVUUTTA KRAMER 5507 Kramer 5507 -kurottaja on alhaisella polttoaineenkulutuksella, korkealla vääntömomentilla ja kovalla nosto voimalla varusteltu kone joka tarjoaa jopa 7m nostokorkeuden. Kramerin lukuisat innovatiiviset apuohjelmat ja hyödylliset lisälaitteet tekevät koneesta täydellisen valinnnan. Peruskoneen paino: 10 500 kg Kauhakoko: 1,2 m3 Leveys (stand. renkaat): 2 500 mm Korkeus: 2 570 mm Max. hyö tykuorma: 4 800 kg Nostokorkeus norm/pidennetty: 4 518 / 6 835 mm Kääntösäde: 4 240 mm Ajonopeus: 40 km/h Moottorin teho: 115 kW / 156 hv

HINTANSA VÄÄRTI”

Karl-Johan Bäckström perusti monipuolisia rakennus- ja maan rakennustöitä tarjoavan Ab Byggservice KJB Rakennuspal velu Oy:n vuonna 1991. Vuodesta 2009 yritystä on johtanut Karl-Johanin poika Jonas Bäckström sekä Johanna-tyttären mies Johan Björkell - Alkujaan olemme Maalahdesta muutama kymmenen kilo metriä Vaasasta Poriin päin. Nykyisin meillä on toimitilat Su vilahdessa Vaasassa ja asiakaskuntamme on löytyy pääosin Vaasanseudulta. Teemme maanrakennus-, kiinteistöhuolto- ja asennustöitä 14 työntekijän voimin ja konekalustomme kattaa kaivinkoneet sekä pyöräkuormaajat useissa eri kokoluokissa. Pääosin asiakkainamme on paikalliset yritykset, mutta teemme jonkin verran töitä myös yksityisille, sanoo toimitusjohtaja Jonas

Bäckström. Yhteinen historia Ljungbyn pyöräkuormaajien kanssa johtaa yli 15 vuoden taakse.

- Isän veli asuu Ruotsissa Ljungbyssa ja hänen kauttaan kiin nostuimme aikanaan merkistä. Ensimmäinen Ljungby hankittiin hänen kauttaan käytettynä ja tehdaskunnostettuna. Jo silloin oli tiedossa Ljungbyn laatu ja kestävyys, tästä esimerkkinä on se, että tuolloin ostettu kone on meillä vieläkin käytössä.

LAADUKASTA KÄSITYÖTÄ

Pienen valmistajan osaaminen ja ammattitaito näkyy koneessa.

- Ljungbyn koneet valmistetaan paikan päällä Ruotsissa käsi työnä alusta loppuun. Koneessa on paljon hienoja yksityiskohtia,

KH-KONEET.FI 35 JONAS BÄCKSTRÖM, AB BYGGSERVICE KJB RAKENNUSPALVELU OY: Vaasalainen KJB Rakennuspalvelu on jo yli viidentoista vuoden ajan luottanut pyöräkuormaajissa ruotsalaisiin Ljungby Maskinen koneisiin. Tehokkuus, pitkä käyttöikä ja viimeistelty kokonaisuus tekevät Ljungbysta oikean valinnan KJB:lle. ”LJUNGBY ON

joista näkee, että on todellakin mietitty, miten koneita pohjolassa käytetään. Hinnaltaan Ljungby on useampia muita pyöräkuor maajia kalliimpi, mutta se on jokaisen euron arvoinen, kehuu Bäckström.

Myös lisävarusteiden jälkiasennus onnistuu tarvittaessa.

- Jos tilausvaiheessa unohtuu tilata joku lisävaruste tai koneen työtehtävät muuttuvat niin, että tarvitaan uusia lisävarusteita, onnistuu asennus jälkikäteen helposti. Koneessa on kaikki johdo tukset ym. valmina, joten ei kuin lisälaite kiinni ja töihin.

Palvelu on kaikin puolin asiakaslähtöistä.

- Huollamme itse koneet omissa tiloissamme mahdollisimman kattavasti, mutta jos tarvii tehdä vianetsintää, saamme helpos ti KH-Koneiden kanssa yhteyden Ruotsiin. Sieltä saadaan linjan päähän jopa se henkilö, joka on meidän koneemme kasannut ja he tuntevat kohteen läpikohtaisin. Apu tulee nopeasti ja ammat titaidolla. Meidän äidinkielemme on Ruotsi, joten kommunikointi toimii molempien äidinkielellä. Siitä on iso apu kun puhutaan tek nisistä asioista.

TEHOA, NÄKYVYYTTÄ JA KETTERYYTTÄ

Vaikka kone on kooltaan iso, on se ketterä käyttää ahtaimmissa kin paikoissa.

- Teemme koneella paljon kiinteistöhuoltotöitä ja isojen pihojen aurasta. Ljungbyn runko-ohjaus kääntyy viisi astetta enemmän kuin muiden merkkien ja kääntösäde on todella pieni. Ei tarvi haastavimmissakaan paikoissa miettiä pienemmän koneen hake mista, Ljungbylla mahtuu tekemään samat työt. Ohjaamosta on lisäksi hyvä näkyvyys ulos, joka helpottaa työntekoa huomatta vasti.

Ljungby myös kestää käyttöä ja voimaa on riittävästi.

- Nämä ovat todella järeitä ja vahvoja koneita. Niissä on kun non vaihdelaatikko ja akselit, jotka kestävät kovaakin käyttöä. Polttoaineenkulutukseltaankin Ljungby on hyvin maltillinen, jos sa ison moottorin rooli korostuu. Teemme niillä esimerkiksi sa tama-alueen hoitoa talvisin ajaen isolla kauhalla raskaita kuor mia ja pitkiä siirtoja. Ljungby selviytyy niistä pintakaasulla, kun pienemmät koneet joutuvat painamaan täydellä teholla, vertaa Bäckström.

ENSIMMÄINEN LJUNGBY KH-KONEILTA

KJB:llä on käytössä viisi Ljungbyta, joista kaksi ensimmäistä han kittiin käytettynä. Vuonna 2020 Bäckström hankki ensimmäisen uuden Ljungbyn.

- Ljungby L15 hankittiin lopulta uutena Ruotsista, kun silloiselta maahantuojalta sitä ei saatu. Täksi kesäksi kalustomme täydentyi uudella Ljungby L9-pyöräkuormaajalta, joka hankittiin sen uudel ta maahantuojalta, KH-Koneet Oy:ltä.

Bäckström on tyytyväinen uuteen maahantuojaan.

- KH-Koneilla on selvä halu kehittää koneen myyntiä ja jälki markkinointia Suomessa. Heillä on valmiina hyvä kattava huol toverkosto ja asiakaspalvelu on ollut mallikasta. Kun he aloittivat maahantuojana, olivat he heti yhteydessä meihin ja tiedustelivat mitä voisivat tehdä paremmin. Asiat ovat todellakin menneet oi keaan suuntaan KH-Koneiden tultua mukaan.

Uusi L9 räätälöitiin KJB:n tarpeita vastaavaksi.

- Koneemme on varustettu normaalia matalammalla hytillä, joka tehtiin suoraan valmistuslinjalla. Rakennustyömailla on usein tiu kat korkeusvaatimukset koneille ja tarvitsimme pyöräkuormaajan, joka menee alle 3,20 metrin tiloista. Ljungbylta matalahyttisem män koneen tilaus onnistui helposti ja nyt meillä täysin meidän tarpeisiimme räätälöity pyöräkuormaaja. Tällä on hieno lähteä te kemään töitä, toteaa Bäckström lopuksi.

ASIAKASLEHTI LEHDEN TOTEUTUS:

KH-Koneilla on selkeä halu kehittää koneen myyntiä ja jälkimarkkinointia Suomessa

Ljungby koneet on viimeistelty laadukkaasti ja asiakas saa räätälöidyn koneen tarpeisiinsa. KJB:n L9 toimitettiin normaalia matalammalla hytillä, jolla pääsee alle 3,20 metrin ovista sisään.
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA
2020/21 SIS KH-KONEET
ammattilehti.fi 36 ”
YSLUETTELO KH-KONEET.FI CMYK C8 M95 Y95 K0 PANTONE 2347 C 37 LJUNGBY MASKIN LJUNGBY MASKIN Sisu 66 LFTN 9 500 10 500 3205 2310 6500 157/213 945 220 240 Moottori Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Kaatokuorma (kg) Suurin teho (kW/hv) Suurin vääntömomentti (Nm) Hydraulijärjestelmän tuotto (l/min 2100 kierr.min) Hydraulijärjestelmän paine (bar) L9 Sisu 66 LFTN 10 900 11 500 3280 2475 8100 157/213 945 220 250 L11 Sisu 66 LFTN 12800-13600 3300 2530 9300 157/213 945 304 240 L13 Sisu 74 LFTN 14500-16000 3310 2535 10900 220/300 1200 400 250 L15 Sisu 74 LFTN 17200-19000 3430 2600 13900 220/300 1200 400 270 L18 PYÖRÄKUORMAAJAT

LISÄLAITTEET

JOKA LÄHTÖÖN

Varustekauppa tarjoaa laajan ja kokonaisvaltaisen valikoiman kaivinkoneiden perustarvikkeita. Perinteiset kauhat, kuokkakau hat, luiskakauhat ja kaapelikauhat sekä erikoislaitteet ojakau hoista kantoharoihin löytyy heti varastosta. Pyöräkuormaajiin on saatavilla erilaiset harjalaitteet, kauhat, trukkipiikit ja hiekoit timet.

- Näiden lisäksi suoraan varastosta löytyy laadukkaat BM-ku mitelat kaivinkoneisiin, jotka sopivat kaikkiin konemerkkeihin. Valikoimamme myös näissä on kattavat ja hintamme kilpailuky kyiset, lupaa Varustekaupan vetäjä Miika Savolainen

Jo vuosia oman Varustekauppa -nimen alla toiminut myymälä on kasvattanut nopeasti suosiotaan asiakkaiden keskuudessa.

- Asiakkaat ovat löytäneet kiitettävästi meidät ja Klaukkalassa käy hyvä määrä asiakkaita tekemässä lisälaitepuolen hankintoja koneisiinsa. Olemme toki satsanneet vahvasti valikoimaamme,

joka kehittyy koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Toimipis teessämme on yli 900 eri nimikettä ja määrää kasvatetaan tasai sesti. Seuraamme markkinoita tarkasti ja satsaamme erityisesti hyvään asiakaspalveluun sekä tuotehallintaan. Pyrimme siihen, että eniten meneviä tuotteita löytyy aina suoraan varastosta – ja jos ei löydy, se pyritään hankkimaan mahdollisimman nopeasti. Laadukkaat tuotteet, kattava valikoima ja asiantunteva palvelu ovat asioita, joita asiakkaat arvostavat.

- Asiakaskuntamme on laaja, meillä käy sekä omien että mui den merkkien käyttäjiä. Laajenevan tuotevalikoiman myötä myös asiakaskunta laajenee, toteaa Savolainen.

KAIKKI TUOTTEET MYÖS VERKKOKAUPASTA

Varustekauppa on myös netissä, josta asiakas voi kätevästi ostaa tuotteet suoraan tai tutustua tuotevalikoimaan.

Varustekauppa on maan kattavin uusien sekä käytettyjen lisälaitteiden ja varusteiden tavaratalo. Klaukkalan myymälän ohella tuotteet ovat ostettavissa kaikilta KH-Koneet jälleenmyyjiltä kautta Suomen sekä uudistetusta verkkokaupasta osoitteesta varustekauppa.fi.
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS 38 VARUSTEKAUPPA.FI -SIVUT UUDISTUIVAT

- Osoite on helppo muistaa: www.varuste kauppa.fi. Sivut mukautuvat hyvin kaikille lait teille ja tuotteiden selaaminen on helppoa. Kaikki Varustekaupan tuotteet ovat listattuna myös verkossa. Sivut uudistettiin alkuvuodes ta 2022 entistäkin paremmiksi.

- Sivulle on laitettu kaikki meidän tuotteem me, uudistuksen myötä niiden selaaminen ja hakeminen on aikaisempaa helpompaa. Sivuil ta näkyvät myös tuotekohtaiset varastosaldot, joten heti näkee, onko haettu lisälaite meillä hyllyssä. Tuotteet ja tuotetyhmät ovat selkeäs ti jaoteltu, joten oikean lisälaitteen löytäminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Sivuilla on myös rahoituslaskuri, jolla voi laskea suuntaa antavan arvion rahoituksesta, vinkkaa Savolai nen.

RAHOITUSMAHDOLLISUUS MYÖS LISÄLAITTEISIIN

Rahoitus mielletään usein itse koneen maksu kuvioihin. Lisälaitteiden ja varusteidenkin han kinnat voivat olla isoja investointeja – myös tarve saattaa tulla yllättäen. Varustekauppa tarjoaa myös rahoitusvaihtoehtoa myymiinsä tuotteisiin.

- Investointeja helpottamaan meillä on tar jolla edullinen Tarvikerahoitus aina 20 000 eu roon saakka. Sen avulla pääsee kalliimpaankin

Perinteiset kauhat sekä erikoislaitteet löytyy heti varastosta Klaukkalasta. Kaikki tuotteet ovat myös ostettavissa verkkokaupan kautta osoitteesta www.varustekauppa.fi.

lisälaitteeseen kiinni kohtuullisella kuukausierällä ja korolla. Ja mikä parasta, rahoi tusta voi halutessaan käyttää Varustekaupan tuotteiden lisäksi kaikkiin tarjoamiim me palveluihin, kuten huoltoihin, varaosiin tai tarvikkeisiin, Tervetuloa kaupoille Va rustekauppaan, päättää Savolainen.

Varustekauppa tarjoaa laajan ja kokonaisvaltaisen valikoiman kaivinkoneiden perustarvikkeita.
YSLUETTELO KH-KONEET.FI CMYK C8 M95 Y95 K0 PANTONE 2347 C 39

JOUSTAVAA JA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA

Vuonna

Crent perustettiin tarpeesta luoda joustava ja laadukas kone vuokraamo, joka mahdollistaa koneiden vuokrauksen aina työ maan sen hetkisen tarpeen mukaan.

- Palvelemme sekä pieniä että suuria yrityksiä. Suurin asiakas segmenttinne ovat PK-yritykset sekä suuret maanrakennukseen keskittyneet organisaatiot. Olemme nopeasti reagoiva, asiakas lähtöinen yritys, jolla on laaja, laadukas kalusto, ammattitaitoi nen henkilökunta sekä vahva maahantuojan tuki taustalla. Ha luamme toimia asiakkaidemme pitkäaikaisena kumppanina ja tuottaa toiminnallamme asiakkaille lisäarvoa, sanoo Crent Oy:n toimitusjohtaja Joni Ihalainen Asiakaslähtöisyys ja osaava henkilökunta ovat asioita, joita Iha lainen haluaa nostaa esille.

- Henkilökunta on meidän suurin valttikorttimme. Olemme saaneet kasattua huipputiimin, jotka ovat motivoituneita ja am mattitaitoisia. Klaukkalassa asiakkaita palvelee kahdeksan henki löä, Jyväskylällä ja Tampereella yhteensä kolme. Koneita saa joka paikasta, mutta hyvää palvelua niiden lisäksi saa varmasti meiltä, lupaa Ihalainen.

ONGELMANRATKAISUA

Konevuokraus on paljon myös ongelmanratkaisua, joka vaatii joustavuutta.

- Meidän tehtävänämme on asiakkaan koneongelman ratkaise minen mahdollisimman kustannustehokkaasti ja nopealla aikatau lulla. Kun asiakas soittaa, hänen murheet muuttuvat sillä hetkellä meidän hoidettavaksemme, johon lähdemme heti etsimään oi keanlaista ratkaisua. Meillä on porukka, joka kykenee löytämään ne.

Yksi yleisimmistä tilanteista on sellainen, kun työmaalla tulee eteen joku kiireellinen hätähomma ja oma kalusto on samaan aikaan kiinni pitkäaikaisissa töissä. Tällöin ratkaisuksi tulee usein koneen vuokraus.

- Tarpeet tulevat yllättäen – meidän pitää reagoida nopeasti ja löytää oikeat koneet kuhunkin tehtävään. Myyjämme ymmärtä vät millä raja-arvoilla kone tarvitaan ja hommat saadaan kerralla maaliin. Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitamme ensin tarpeen ja haemme siihen kustannustehokkaan ratkaisun.

Avoin vuoropuhelu asiakkaan kanssa on tärkeää.

- Meidän tavoitteemme on saada asiakkaista pitkäaikaisia kumppaneita ja se tulee vain luottamuksen sekä ajan kautta. Kun tarvetta selvitetään, me uskallamme myös sanoa suoraan, jollei työtä ole vuokrakoneella järkevä tehdä, vaan paras ratkaisu on oman koneen hankkiminen tai työn tekeminen jo olemassa olevalla kalustolla. Haluamme olla keskellä toimintaa etulinjassa asiakkaan etu edellä – sillä luottamus myös ansaitaan, sanoo Iha lainen.

Crent on nopeasti reagoiva, asiakaslähtöinen yritys, jolla on laaja, laadukas kalusto, ammattitaitoinen henkilökunta sekä vahva maahantuojan tuki taustalla.
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 40 CRENT
2018 perustettu maanrakennuskonevuokraamo Crent on vakiinnuttanut paikkansa alan kärkiosaajien joukossa. Toiminnan kulmakivi on ammattitaitoinen henkilökunta, jonka reagointikyky sekä joustavuus tekevät Crentistä oikean kumppanin vuokrausasioissa.

Ihalainen näkeekin konevuokrauksen enemmän palvelukoko naisuutena kuin pelkkänä koneen vuokraamisena.

- Asiakas maksaa palvelusta ja luottaa siihen, että homma pelaa. Konevalikoima on oltava kattava, koneet toimitetaan ja haetaan silloin kun sovitaan – ja mikä tärkeintä, asiakas saa meidät kiinni silloin kun hän tarvitsee palveluitamme. Kokonaispaketti ratkai see ja meillä on tarjota vahva palvelukokonaisuus.

KONEET KOKO SUOMEEN

Riittävän kattava konevalikoima on totta kai perusedellytys vuok raustoiminnalle.

- Meillä on mittava kalusto kaivinkoneita, pyöräkuormaajia ja muuta maanrakennuskalustoa. Esimerkiksi kaivinkoneita on ton nisista aina 35 tonniin saakka ja koneita on kaikissa kokoluokissa tuon haarukan sisällä. Konekantamme on uudehkoa keski-iän ol lessa parin vuoden luokkaa.

Maahantuojan varaston ollessa tukena oikea kone löytyy no peasti.

- Meiltä löytyy aina oikea kone ja toimitamme ne koko Suomen alueelle töihin. Tällä hetkellä pohjoisimmat ovat akselilla Pyhä-Le vi ja eteläisimmät Hangossa. Joten, kun konetarve iskee ja haluat ensiluokkaista palvelua, ota meihin yhteyttä, sanoo Ihalainen lo puksi. tehtävänämme on asiakkaan koneongelman ratkaiseminen mahdollisimman kustannustehokkaasti

Henkilökunta on meidän suurin valttikorttimme. Olemme saaneet kasattua huipputiimin, jotka ovat motivoituneita ja ammattitaitoisia, sanoo toimitusjohtaja Joni Ihalainen (ohjaamossa). Kuvassa asiakaspalvelua ja myyntiä hoitavat Markus Lindros (vas.) Mika Hämäläinen ja Janne Nurmi.
KH-KONEET.FI 41 ”
Meidän
ja nopealla aikataululla
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 42 KOBELCO SK75SR-7 KOBELCO Peruskoneen paino (kg) Leveys (mm) Korkeus (mm) Kaivuusyvyys (mm) Moottorin teho (kW) Kierrosluku (rpm) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) 7800-8950 2300 2540 4580 53,7 2100 2 x 72 Peruskoneen paino (kg) Leveys (mm) Korkeus (mm) Kaivuusyvyys (mm) Moottorin teho (kW) Kierrosluku (rpm) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) SK85MSR-7 8400-9600 2300 2600 4590 53,7 2100 2 x 66 SK130LC-7 14200-17100 2590 2920 6160 78,5 2000 2 x 130 SK140SRL-7 16900-19700 2490 2870 5980 86 2200 2 x 130 SK230SRLC-5E 26000-27100 3180 3160 6614 124 2000 2 x 220 SK270SRLC-5E 27700-28800 2990 3180 6650 124 2000 2 x 220 Lyhytperäiset KAIVINKONEET SK380SRLC 37100 38900 3190 3350 6990 200 2100 2 x 246
YSLUETTELO KH-KONEET.FI 43 KOBELCO SK180(N)LC-11 KOBELCO SK300(N)LC-11 Peruskoneen paino (kg) Leveys (mm) Korkeus (mm) Kaivuusyvyys (mm) Moottorin teho (kW) Kierrosluku (rpm) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) 19700-20700 2800 3080 6490 100 2000 2 x 160 Peruskoneen paino (kg) Leveys (mm) Korkeus (mm) Kaivuusyvyys (mm) Moottorin teho (kW) Kierrosluku (rpm) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) 30500-32600 2990 3200 7200 200 2100 2 x 245 SK210H(N)LC-11 HYBRID 22100-23100 2800 3030 6700 124 2000 2 x 245 SK210(N)LC-11 21900-23500 2990 3030 6700 124 2000 2 x 230 SK260(N)LC-11 26500-27300 2990 3090 7000 138 2100 2 x 245 SK350(N)LC-11 36700-38400 2990 3200 7560 213 2100 2 x 294 SK500LC-11 50600-52500 3490 3380 7810 300 1900 2 x 370 Normaaliperäiset KAIVINKONEET SK850LC-10E 80200-86600 4440 3770 8300 380 1800 2 x 504

KOBELCO SK550DLC-11 PURKUKONE

Sparal Oy tekee monipuoliset purkutyöt koko Suomen alueella. Toiminnan kasvaessa myös konekalustoa vahvistetaan tasaiseen tahtiin. Kolme vuotta sitten toimitusjohtaja Mikael Sparf hankki Seinäjoen Kobelco-myyjältä Aki Tuomiselta ensimmäisen teh dasvalmiin purku-Kobelcon (SK350DLC-10E) ja nyt syyskuun alkuun vaasalaisyritys otti käyttöönsä uuden SK550DLC-11 -koneen.

- Tämä on nyt neljäs purkutöihin hankittu Kobelco ja kolmas tehdasvalmis malli. Meillä on todella hyviä kokemuksia aikai semmista malleista, joten uutta konetta mietittäessä valinta oli melko helppo. Hetkeäkään ei ole tarvinnut katua päätöstä hank kia Kobelco. Tarvitsimme kalustoon vähän järeämpää konetta ja Kobelco SK550DLC-11 täyttää tarpeemme täysin. Kone on en simmäinen Pohjoismaihin toimitettu malliaan ja se tulee meillä raskaiden betonirakenteiden purkuun, sanoo Mikael Sparf.

Tehdasvalmis tarkoittaa nimensä mukaan täysin tehtaalla ka sattua räätälöityä konetta.

- Kone on täysin purku- ja suojausvarustettu, Suomessa asen nettiin ainoastaan puomeihin täysihydrauliset SQ pikaliittiimet ja ohjaamoon asennettiin FreshFilter -suodatin. Sitten vain tar rat kylkeen ja purkamaan. Sparf suunnittelee hankinnat tarkkaan.

- Seuraamme tarkkaan konekantamme kehittymistä suhtees sa työmääräämme. Tällä alalla kaluston sopivuus kuhunkin työ tehtävään on isossa roolissa. Uutta hankittaessa teemme aina taustatyön todella tarkasti, jotta kone varmasti soveltuu sille ajateltuihin töihin. Haluamme erottua laadulla, osaamisella ja oikeanlaisella kalustolla – olemme mielestäni onnistuneet siinä erinomaisesti ja Kobelcon hankinta on luonnollinen jatkumo sii hen.

ULOTTUVUUTTA JA PURKUTEHOA

Uusi kone painaa työlaitteineen 67-68 tonnia ja odotukset sen suhteen ovat korkealla.

- Sillä on tarkoitus purkaa ihan pirusti ja isot työkohteet ovat sil le parhaita. Verrattuna aikaisempiin koneisiin sieltä tulee tunnissa huomattavasti enemmän betonia muusiksi. Jos kone on massii vinen, niin sitä on myös työlaitteet. Pelkkä pulveroija painaa 5,5 tonnia ja esimerkiksi purkusaksien kita aukeaa peräti 1,7 metriä. Harvemmin tulee edes vastaan noin paksuja betonirakenteita, sanoo Sparf.

Purkutöissä tarvitaan puomilta ulottuvuutta ja sitä uudesta Ko belcosta löytyy.

- SK550DLC-11 on varustettu kahdella erilaisella puomilla. 27 metrisellä kolmiosaisella puomilla, jolla ylettyy tarpeeksi korkealle purkamaan sekä Kobelcon Separate puomilla joka on ns. taitto puomisto, jolla päästään myös koneen läheltä alaspäin.

Iso kone on kätevä liikuttaa paikasta toiseen.

- Uusi Kobelco on helppo mobilisoida. Puomistot on helposti irroitettavissa ja takapaino voidaan poistaa nopeasti hydraulises ti. Noiden toimien jälkeen kuljetuspainoksi jää enää 37 tonnia, jolloin sen liikutus työmaalta toiselle helpottuu huomattavasti. Koneen alavaunu on myös hydraulisesti kavennettavissa kulje tusta varten.

Kone pääsi heti saavuttuaan kovaan työtahtiin.

- Ensimmäinen työmaa sille on Espoossa Perkkaan koulun/päi väkodin purku. Töitä koneelle riittää ja työmaita on sovittuna jo kuukausiksi eteenpäin, kertoo Sparf.

Vaasalainen purkualan moniosaaja Sparal Oy hankki lisää Kobelcoja kalustoonsa, kun elo-syyskun vaihteessa Suomeen saapui Pohjoismaiden ensimmäinen tehdasvalmis Kobelco SK550DLC-11 purkukone.
Lisälaitteet ovat koneen mukaiset eli isot. Purkusaksien kita aukeaa peräti 1,7 metriä. Kobelco on varustettu kahdella erilaisella puomilla, 27 metrisellä kolmi osaisella puomilla ja kuvassa olevalla Kobelco Separate puomilla.
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 44 SPARAL OY:LLE POHJOISMAIDEN ENSIMMÄINEN
KH-KONEET.FI 45 ” Tällä on tarkoitus purkaa ihan pirusti ja isot työkohteet ovat sille parhaita

TUULIVOIMALAPUISTO VALMIIKSI ISOLLA

KOBELCOLLA

Perheyritys Harjanti Oy on todellinen moniosaaja. Palveluihin kuuluvat kaikki maanrakentamiseen liittyvät palvelut louhinnasta maisemointi- ja asfaltointitöihin. Vahvassa osassa tänä päivänä on uusiutuvan energian maanrakennuskohteet kuten tuulivoimalapuistot, joita varten yritys hankki lokakuussa Skandinavian ensimmäisen Kobelco SK850LC-10E -kaivinkoneen.

Vaativiin maanrakennustöihin erikoistuminen ja erilais ten työmenetelmien käyttäminen ja kehittäminen ovat 1990-luvun taitteesta alkaen toimineen Harjanti Oy:n toiminnan kulmakiviä. Yrityksen perustajan Heikki Har jannin mukaan työmenetelmät ja koneet kehittyvät kiih tyvällä tahdilla.

- Menestyäkseen yrityksen täytyy mukautua asiakkai den tarpeisiin. Investointitarve uuteen kalustoon ja lisä laitteisiin on siten jatkuvaa. Toisaalta investointien kautta pääsemme paremmin kiinni kokonaisurakoihin ja erikois osaamista vaativiin työtehtäviin.

Investoinneissa panostus tehdään isomman pään konei siin.

- Uusiutuvaa energiaa, kuten tuulivoima- ja aurinkoe nergiapuistoja, rakennetaan kovaan tahtiin Suomessa ja me haluamme olla urakoimassa maanrakennustöitä nii hin. Se vaatii satsauksia isoihin koneisiin, ja sitä olemme olemme aktiivisesti tehneet. Viime keväänä hankimme jo toisen Kobelco SK500LC-10 telakaivinkoneen ja loka kuussa konekantamme kasvoi suurimmalla koneellamme 85-tonnisella Kobelco SK850LC-10E -telakaivinkoneella. Näiden lisäksi olemme hankkineet muuta raskasta kalus toa sekä lisälaitteita, kuten esimerkiksi molempiin viisi satasiin Kobelcoihin sopivan ison Rammer-iskuvasaran, listaa Harjanti.

Uusiutuvan energian kasvu näkyy myös Harjannin toi minnan jaossa. Aikaisemmin toiminta keskittyi pääasiassa pääkaupunkiseudulle.

- Nyt teemme koko Suomen alueella urakoita ja uusitu van energian maanrakennustöiden osuus toiminnassam me alkaa olla tuntuva. Muutos on tapahtunut nopeasti muutamassa vuodessa.

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA46

Harjannin Kobelco SK850LC-10E on laatuaan ensimmäinen koko Skandinaviassa. Kone pääsi heti tositöihin rannikolle työstämään vanhaa merenpohjaa.

KH-KONEET.FI 47 >

KOKONAISVALTAISTA URAKOINTIA

ASIAKASLEHTI

Harjannin visio urakoinnista on selkeä.

- Haluamme tarjota ja tehdä kokonaisvaltaisia maanrakennusu rakoita. Meillä löytyy itseltä koko setti maankaivuuseen, porauk seen, louhintaan ja murskaukseen. Maa-ainesten kuljetukseen on omat dumpperit sekä kuorma-autokalustoa. Lisäksi teemme merikuljetuksia omalla laivalla, M/S Hessulla. Työllistämme tänä päivänä noin 30 alan ammattilaista, joten meiltä saa työmaille kaiken yhdestä paikasta.

Tälläinen työmaa on Mustasaaren ja Vaasan alueilla käynnissä oleva Merkkikallion Tuulivoimalapuiston rakentaminen. Merk kikallioon on nousemassa kaikkiaan 15 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on yhteensä 82,5 megawattia. Voimaloiden koko naiskorkeus on peräti 240 metriä.

- Teemme täällä kaikki maanrakennustyöt betonitöitä lu kuunottamatta. Kaivamme ja rakennamme tiet sekä pohjat voimaloille. Työn etenemistä aikataulussa on helppo valvoa ja seurata, kun sekä kalusto että työntekijät ovat itsellä töissä. Kaikkeen pystyy itse vaikuttamaan ja jos jokin menee mönkään, löytyy syyllinenkin läheltä – peilistä, naurahtaa Harjanti.

JÄLKIMARKKINOINTIPALVELUT OSTOPÄÄTÖSTEN TUKENA

Uutta isompaa kalustoa suunniteltaessa Merkkikallioon, otti Harjanti yhteyttä tuttuun mieheen.

- KH-Koneiden Sakarin Tepon kanssa on kauppaa tehty me nestyksekkäästi koko toimintamme ajan ja häneltä tiedustelin, löytyykö Kobelcolta isompaa konetta meille viisisatasten rin nalle. Teppo totesi, että löytyy 850:n – tilataanko? Sanoin, että tilatkaa nyt ensin itsellenne se Gjerstadin kauhalla niin hankin sen teiltä sitten. No, hommat eteni melko nopeasti ja lokakuun alkupuolella meille toimitettiin tänne Vaasaan Skandivanian en simmäinen Kobelco SK850LC-10E kaivinkone.

Pelkästään hyvä tuttavuus ei ole kauppojen tae.

- Kyllä toimivat jälkimarkkinointipalvelut on se kaikkein tärkein asia kalustoa hankkiessa. Kobelco Centerillä tämä on toiminut erinomaisesti, siellä huoltopuolella otetaan asiat tosissaan ja asiakas vakavasti. Ensin asia punnitaan, sitten otetaan yhteyt tä ja tämän jälkeen palvellaan. Nytkin eräänä päivänä oli pientä ongelmaa urealaitteiden kanssa, apua saatiin erittäin nopeasti ja saatiin hommat pelaamaan, kiittelee Harjanti.

KULJETTAJAYSTÄVÄLLINEN KONE

Harjannin kaivinkonekalusto on pääasiassa Kobelcoja – miksi?

- Itse olen tykästynyt niiden erinomaiseen hydrauliikkaan, joka pelaa eikä meinaa. Ohjaamo ja kaikki muukin on viimeisen päälle.

Pelkästään oma tyytyväisyys ei riitä, koneen pitää on mahdol

lisimman hyvä myös kuskeille.

- Tänä päivänä kuljettajia on todella vaikea saada rekrytoitua lisää ja hyvistä on pidettävä kynsin ja hampain kiinni. Yksi asia, jolla pitää kuskit tyytyväisinä on kuljettajaystävälliset koneet ja sitä Kobelco edustaa. Uuden Kobelcon kuski kehui, että on kuin olohuoneen sohvalla istuisi. Lisäksi kuulemma uuden Kobelcon ero aikaisempaan eri merkin koneeseen on kuin yöllä ja päivällä. Kuljettajat viettävät koneessa useita tunteja putkeen päivästä toiseen. Siellä ohjaamossa pitää viihtyä, että työ on mielekästä ja tuottavaa, toteaa Harjanti.

TODELLA HAASTAVA MAASTO

Uusi Kobelco SK850LC-10E pääsi heti ensitökseen työsken telemään todella haastavassa maastossa. Tuulivoimalapuisto sijaitsee meren rannalla ja maasto on ikivanhaa merenpohjaa.

- Jääkaudella tässä alueella on ollut maailman eniten jäätä päällä, peräti kolme kilometriä, joka painoi maata jopa 800 met riä alaspäin. Kivikkoinen pohja on siis aikojen saatossa marinoi tunut ensin jään alla ja sitten merivedessä, joten haastetta on piisannut. Maasto on todella kovaa.

Uusi kone on tehnyt jo ensimmäisen pari kuukauden aikana monipuolisia töitä.

-Tällä hetkellä se on tekemässä kallioleikkauksia ja Kobelcol la on selvitty hyvin todella isoistakin leikkauksista. Lisäksi sillä on kaivettu kaapeliojia sekä lastattu maa-ainesta dumppereihin. Voimaa ja tehoa riittää kaikkiin töihin, hyvä kone – nimensä ve roinen, toteaa Harjanti lopuksi.

Heikki Harjanti on tyytyväinen Kobelco Centerin huolto- ja jälkimarkkinointipalveluihin. Uusi Kobelco viimeisteltiin työkuntoon nopeasti suoraan työmaalla. Kone kuljetettiin asiakkaalle Vantaalta Porin ja Pohjanmaan lakeuksien läpi Vaasaan.
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA
2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 48

Wacker Neuson tarjoaa kattavan valikoiman työlaitteita maanrakentajille. Päästöttömyys ja meluttomuus näkyvät teemoina uusissa koneissa maantiivistäjistä kaivukoneisiin.

WACKER NEUSON MALLISTO UUDISTUI Wacker Neuson on alan edelläkävijöitä sähkökäyttöisten työ laitteiden osalta ja sillä puolella niin kysyntä kuin tarjonta kas vavat tasaisesti.

- Wacker Neuson on ottanut vahvan otteen jo nyt tulevaisuu den akkuteknologian hyödyntämisestä. Markkinoiden suurim massa valikoimassa löytyvät sähkökäyttöisinä niin kaivukoneita, kuormaajia, dumppereita, maantiivistäjiä kuin betonityökaluja kin. Edelleen kuitenkin pääpaino on perinteisissä polttoaine käyttöisissä koneissa, mutta sähköisten suosio kasvaa koko ajan. Myymme niitä Suomeen tasaisen kasvavaan tahtiin, sanoo Wacker Neusoneita maahantuovan Edeco-Tools Oy:n liiketoi mintajohtaja Juho Marjakangas KH-Koneet Groupiin kuuluva Edeco-Tools maahantuo, myy ja huoltaa koko Wacker-tuoteperheen työlaitteet. Korkealaatuiset tuotteet ovat selkeä myyntivaltti.

- Wackerin pitkä historia alan pioneerina ja eurooppalaisuus ovat selkeitä vahvuuksia. Wacker Neusonin maantiivistyslaitteet ja kuormaajat valmistetaan Saksassa ja kaivukoneet Itävallassa. Myös kattava tuoterepertuaari on etu, tarjolla on muun muassa tela- ja pyöräalustaiset kaivukoneet, dumpperit, kuormaajat, ku rottajat, jyrät, maantiivistäjät, lämmitys- ja roudansulatuslaitteet, vesipumput, betonityökalut ja sahat, luettelee Marjakangas.

KONEET SÄHKÖISTYY

Uusien tuotteiden osalta on viime aikoina tapahtunut paljon kaikilla sektoreilla. Suosituissa maantiivistäjissä uutta on tullut pienemmän kategorian koneisiin.

- Sielläkin vahva suuntaus on akkukäyttöisten suuntaan ja itse asiassa sähköisten laitteiden määrä kasvaa kaikissa tuoteryhmi ssä. Meillä löytyy akkukäyttöiset maantiivistäjät 50-150 kilon kokoluokissa. Yksi iso myyntivaltti on se, että kaikkiin kokoluok kiin käy sama akku, jolloin niitä voi tarvittaessa siirtää laitteesta toiseen.

Myös kuormaaja ja kaivukonepuolella nähdään sähköisiä uu tuuksia.

- Kuormaajissa WL20e on ensimmäinen täysin sähkökäyttöi nen kuormaaja Wackerilta. Koneen työaika yhdellä latauksella on jopa viisi tuntia. Kaivukoneissa valikoima kasvaa 2 tonnisella EX17e lyhytperäisellä minikaivurilla, joka saa myöhemmin rin nalleen 2,5 tonnisen mallin. Tämän on määrä ensiesitellä syk syllä Baumassa.

UUSIA TELA-ALUSTAISIA

5 TONNIN KOKOLUOKKAAN

Kaivukoneissa on tehty moottoripäivityksiä kaikkien mallien osalta.

- Kaikki uudet kaivukoneemme ovat varustettu viimeisimmät päästönormit täyttävillä Stage 5 -luokan moottoreilla. Uudet konemallit on saatu 5 tonnin kokoluokkiin.

- Viisitonniset koneet ovat menneet kokonaan uusiksi mallien osalta. Saatavilla on kolme eri mallia: ET42, EZ50 ja ET58. Näis tä EZ50 on lyhytperäinen kone ja kaksi muuta normaaliperäisiä. Näitä uudistuksia on odoteltu. Tervetuloa konekaupoille, vinkkaa Marjakangas

KH-KONEET.FI 49
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 50 KAIVINKONEET 4032-4824 4,8 Perkins 403J-E17T 48 3544 5489 74 Paino (kg) Ajonopeus (km/h) max Moottori Moottorin teho (hv) Kaivuusyvyys (mm) Kaivuuetäisyys (mm) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) ET42Tela-alustaiset kaivinkoneet 4847 5685 4,8 Perkins 403J-E17T 48 3667 6150 74 EZ50 5 052 5 890 4,4 Perkins 403J-E17T 48 4017 6277 75 ET58 6078 6954 5,2 Perkins 404J-E22T 57 3826 6220 107 ET65 7918 9208 4,4 Perkins 404J-E22T 57 4169 7190 113 EZ80 8710 9988 5 Perkins 904J-E28T 75 4325 7331 113 ET90 15 551 16 335 5 Perkins 845F-E34TA 75 5481 8727 121 ET145 6 755 8 003 30 Perkins 404J-22T 57 3895 6877 107 Paino (kg) Ajonopeus (km/h)max Moottori Moottorin teho (hv) Kaivuusyvyys (mm) Kaivuuetäisyys (mm) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) EW65Pyöräalustaiset kaivinkoneet 9 685 11 036 30 Perkins 904J-E36TA 75 4244 8355 117 EW100 1 529 1 720 4,1 Yanmar 3TNV76 19 2413 3861 34 Paino (kg) Ajonopeus (km/h) max Moottori Moottorin teho (hv) Kaivuusyvyys (mm) Kaivuuetäisyys (mm) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) ET16Tela-alustaiset kaivinkoneet 1724 1950 4,8 Yanmar 3TNV76 19 2 326 2486 36 EZ17 1 725 2 203 5,3 Yanmar 3TNV76 19 2397 3989 41 ET18 2 005 2 324 4,1 Yanmar 3TNV76 19 2683 4 317 41 ET20 2 200 2 544 4 Yanmar 3TNV76 19 2402 4146 43 ET24 2 571 3 262 3,8 Yanmar 3TNV76 22 2 744 4 806 52 EZ26 3,720 4,636 4,7 Yanmar 3TNV88F 25 3497 5743 66 EZ36 PYÖRÄALUSTAISET B75WB95WB110W Paino (kg) 7400-8000 9100-950011000-12500 Kaivuusyvyys (mm) 3580-3880 4080 4315 Hydrauliikan tuotto (l/min) 292 370 484 Nopeus (km/h) 36 36 36 Moottori Deutz Deutz Deutz Teho (kW/hp) 55,4/75 74,4/101 85/116 Nelipyöräohjaus x x x
YSLUETTELO KH-KONEET.FI 51 PYÖRÄKUORMAAJAT 2000-2100 20 Perkins 403 J-11 25 2424 1215/1437 32 Paino (kg) Ajonopeus (km/h)max Moottori Moottorin teho (hv) Nostokorkeus (mm) Kaatokuorma (kg) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) WL20Pyöräkuormaajat 2550 20 Perkins Turbo 403J-17T 25 2573 1393/1958 45 WL25 3000 30 Yanmar 3TNV86FT 45 2240 2640 50 WL28 3400 30 Perkins 404 J-E22T 61 2954 2269 52 WL32 4300 30 Deutz TD 2.9 L4 S5 61 2892 3719 58 WL38 5100 30 Deutz TCD 2.9 L4 S5 75 2980 3949 74 Paino (kg) Ajonopeus (km/h)max Moottori Moottorin teho (hv) Nostokorkeus (mm) Kaatokuorma (kg) Lisähydrauliikan tuotto (l/min) WL52Pyöräkuormaajat 5930 40 Perkins 904J-E36TA 102 3375 3674 100 WL60 7140 40 Perkins 904J-E36TA 136 3375 4762 100 WL70 10 390 40 Deutz TCD 4.1 S5 156 3550 6529 150 WL95 11 250 40 Deutz TCD 4.1 S5 156 3550 7739 180 WL110
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 52 MAANTIIVISTÄJÄT 160 Hatz 1 B 20 400 25 90 Käyttöpaino (kg) Moottori Työleveys (mm) Keskipakovoima (kN) Taajuus (Hz) DPU2540Suunnan vaihdolliset 181 Hatz 1 B 30 500 30 90 DPU3050 247 Hatz 1 B 30 500 37 90 DPU3750 256 Hatz 1 B 30 600 37 90 DPU3760 402 Hatz 1D42S 600 45 69 DPU4545 480 Hatz 1D81S 710 65 69 DPU6555 56 2,6 300 10 98 Käyttöpaino (kg) Teho (kW) Työleveys (mm) Keskipakovoima (kN) Taajuus (Hz) BPS1030Yhteensuuntaan kulkevat 63 2,6 350 11 98 BPS1135 75 2,6 400 13 98 BPS1340 93 3,6 505 15 98 BPS1550 100 3,6 505 20 98 BPS2050 89 3,6 498 15 98 WP1550 B75WB95WB110W 7400-8000 9100-950011000-12500 3580-3880 4080 292 370 36 36 Deutz Deutz 55,4/75 74,4/101 85/116 x x x 709 Kohler KDW702 670 80 56 Käyttöpaino (kg) Moottori Työleveys (mm) Keskipakovoima (kN) Taajuus (Hz) DPU80rKauko-ohjattavat 793 Kohler KDW1003 870 110 60 DPU110r 1185 Kohler LDW 1404 1200 130 58 DPU130r

Sähköohjattu kone ei ”mieti” yhtään vaan tottelee ohjausta todella tarkasti. Täysin äänettömällä ja päästöttömällä koneella on helppo työskennellä niin sisällä kuin ulkona, toteaa koneen puikoissa istuva Valicon Oy:n Harri Väkeväinen vierellään Maxlift Oy:n konemyyjä Jari Vitsala.

Wacker Neuson EZ17e

SÄHKÖLLÄ POWERIA TYÖMAILLE!

Wacker Neuson tunnetaan sähkökäyttöisten laitteiden edelläkävijänä. Yksi uutuuksista on 2-tonnin kokoluokkaan sijoittuva lyhytperäinen minikaivuri EZ17e. Kuopiolainen Valicon Oy otti koneen maaliskuussa ja käyttökokemukset ovat olleet erinomaisia.

Uusi sähkökäyttöinen Wacker Neuson EZ17e oli töissä Kuopion keskustan ku peessa Maljalahdessa, jossa uudistetaan

täysin S-Marketin myymälä palveluineen. Kallaveden rannassa sijaitseva myymälä palvelee samalla myös veneilijöitä, joille

on rakennettu oma vierasvenesatama. Kuopiolainen Valicon Oy vastaa kaikista työmaan rakennusteknisistä töistä. Ko

KH-KONEET.FI 53

neen lisäksi yrityksen nimi on uusi.

- Meidät tunnettiin aikaisemmin nimel lä Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen, joka perustettiin jo vuonna 1980 ni mensä mukaisesti maanrakennustöihin. Nyt reilu 40 vuotta myöhemmin nimen vaihto tuli ajankohtaiseksi, sillä varsinkin viimeisen 10 vuoden aikana toiminta on koko ajan laajentunut kattamaan vahvas ti myös rakennustekniset palvelut. Uusi nimi Valicon Oy otettiin käyttöön touko kuussa, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Harri Väkeväinen

Teollisuus-, betoni sekä maa- ja yhdys kuntarakentamisen ammattilainen toimii noin 200 kilometrin säteellä Kuopiosta.

- Pohjois- ja Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala ovat toimintasäteem me sisäpuolella. Kokonaisvaltaisvaltainen urakointimme kattaa muun muassa seu raavat rakentamisen osa-alueet: teolli suushallit ja tuotantolaitokset, vaativat betonirakenteet, julkisen sektorin uudis rakentaminen ja korjausrakentaminen, maa-, vesi- ja infrarakentaminen sekä KVR-hankkeet, listaa noin 30 alan am mattilaista työllistävän Valicon Oy:n Vä keväinen.

WACKER YLITTÄNYT KAIKKI ODOTUKSET

Valiconin konevalikoima on kattava ja se täydentyi alkuvuodesta Maxlift Oy:n Vit

suhteen ja Wacker Neuson on ylittänyt ne kaikki

salan Jarilta hankitulla uudella täyssähköi sellä Wacker Neuson EZ17eminikaivurilla. Kokemukset koneesta ovat olleet odotuk siakin paremmat.

- Meillä oli vahvat odotukset sähköko neen suhteen, mutta tämä kone on ylit tänyt ne kaikki. Palaute työntekijöiltä on pelkästään positiivista – tämä on kokoluo kassaan ihan ylivoimainen kone. Tekniikka on paras, toteaa Väkeväinen.

Vihreät arvot ovat pinnalla myös maan rakentamisessa ja varsinkin pienemmän kokoluokan koneet ovat sähköistymässä kovalla vauhdilla. Wacker Neuson on täs säkin selkeä edelläkävijä. Sähkökoneen edut ovat kiistattomat.

- Se on jouheva liikkeissään ja säätää te hon tasaisesti. Sähköohjattu kone ei ”mie ti” yhtään vaan tottelee ohjausta todella tarkasti. Täysin äänettömällä ja päästöt tömällä koneella on helppo työskennellä niin sisällä kuin ulkona.

ASIAKASLEHTI LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi

- Kauhojen lisäksi siinä on lisälaitteena iskuvasara. Tehot riittävät hyvin myös lisä laitteiden käyttämiseen. oli vahvat odotukset sähkökoneen

Aina kun puhutaan sähkökäyttöisistä koneista, nousee latauksen kesto pu heenaiheeksi. Siitä kelpaa Wackerin osalta puhua.

- Akku kestää hyvin 8 tunnin työvuoron verran töissä ilman latausta. Jos kuiten kin päivä venyy ja kone tarvitsee lataus ta, niin poiketen muista konemerkeistä Wacker Neusonia voi ladata samalla kun tekee töitä. Kone vain töpselin päähän ja kaivamaan. Koneita ei siirrellä kovin isolla säteellä työmailla, joten tarvittaessa työs kentely lautauksen aikanakin onnistuu. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää vain noin tunnin verran, joten töiden jäl keen lautaukseen ja aamulla mennään taas täysillä. Ensimmäinen, mutta ei varmasti viimeinen sähkökäyttöinen Wacker Neus on meillä, sanoo Väkeväinen lopuksi.

Kone toimii työmailla monipuolisissa töissä.

Akku kestää hyvin 8 tunnin työvuoron verran töissä ilman latausta. Jos kuitenkin päivä venyy ja kone tarvitsee latausta, niin poiketen muista konemerkeistä Wacker Neusonia voi ladata samalla kun tekee töitä, sanoo Harri Väkeväinen. Lautauspistoke on helposti saatavilla ja poiketen muista konemerkeistä Wacker Neusonilla voidaan työskennellä myös latauksen aikana.
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA
2020/21 SIS KH-KONEET
54
” Meillä
YSLUETTELO KH-KONEET.FI 55 50 Sähkömoottori 10 98 300 720 Käyttöpaino (kg) Moottori Keskipakoisvoima (kN) Taajuus (Hz) Työleveys (mm) Tiivistysalue yhdellä latauksella (m2) arvio BP1400 akulla APS1030eMaantiivistäjät 63 Sähkömoottori 11 98 350 819 APS1135e 75 Sähkömoottori 13 98 400 936 APS1340e 77 Sähkömoottori 15 98 400 810 APS1550e 87 Sähkömoottori 18 98 500 528 APS2050e 143 Sähkömoottori 25 98 600 693 APS2560e SÄHKÖKÄYTTÖISET 1 052 1 112 Yanmar Diesel/HPU sähk.voimayksikkö 2 012 1 763 3 090 9,9 / 7,5 1,8 Paino peruskone (kg) Moottori Kaatokorkeus (mm) Kaivuusyvyys (mm) Kaivuusäde max (mm) Moottorin suorituskyky Diesel/sähkö (kW) Nopeus (km/h) APS1030eKaivinkoneet 1 797 2 152 DANA Sähkömoottori 2 439 2 323 3 900 16,5 4,8 APS1135e 2 350 15 48 310 8 6,5 / 8,5 1 508 2 444 Paino (kg) Ajonopeus (km/h) Akku (V) Nimelliskapasiteetti (Ah) Latausaika (h) Moottorin suorituskyky ajo/työ (kW) Kaatokuorma (kg) Nostokorkeus (mm) WL20ePyöräkuormaajat 815 4 80 143 7,5 8 80 1 000 Paino (kg) Ajonopeus (km/h) Akku (V) Nimelliskapasiteetti (Ah) Latausaika (h) Käyttöaika (h) Käyttöjännite (V) Kaatokuorma (kg) DT10eDumpperit 3525 14 48 300 8 6,5 48 1 500 DW15e

BROCK-LAKAISUKONEET KH-KONEILTA

Vuonna 1993 perustettu ja vuosittain noin 150 ajoneuvo yksikköä Ruhrin alueella Saksan Bochumissa Eurooppalaisille asiakkaille valmistava BROCK sopii KH-Koneet Oy:n liiketoi mintajohtaja Simo Ahlgrenin mukaan erinomaisesti yhtiön laa ja-alaiseen tuoteportfolioon.

- Meillä on jo entuudestaan vahva jalansija katujen ja pi ha-alueiden kunnossapidon saralla esimerkiksi Kramer pyö räkuormaajien ja niihin tarjolla olevien lisälaitteiden kautta. BROCK ajoneuvoratkaisut laajentavat ja monipuolistavat palve luamme aikaisempaa kokonaisvaltaisemmaksi.

Katupöly, hiekoitushiekka ja erilaiset pienhiukkaset nousevat otsikoihin etenkin keväisin. Syksyisin puhuttavat puista pudon neet lehdet, talven haasteista puhumattakaan.

- Useat asiakkaistamme ovat kuntia, kaupunkeja ja kiinteis tönhuoltoyhtiöitä, joilla voi olla hoitovaastuullaan yksittäisistä kortteleista tai kiinteistöistä aina kokonaisiin kaupunginosiin ulottuvia alueita. BROCK tarjoaa monipuoliset ja ennen kaikkea vuoden aikojen tai vaihtuvien käyttötarpeiden mukaan moni puolisesti mukautettavat modulaariset ratkaisut asiakkaillemme.

LAAJALLA MALLISTOLLA

BROCK malliston peruskiviä ovat neljästä aina 12 kuutiometrin keräyssäiliökokoon ja vastaavasti 750 litrasta tasan viiteen kuu tiometriin ulottuvalla puhdistusvesisäiliöillä varustetut päällera kenneratkaisut.

- Autot räätälöidään pääsääntöisesti aina asiakkaan toimitta

malle autoalustalle tilaajan toiveiden mukaan. Modulaarinen ra kenne mahdollistaa erilaisten harja-, pesu- ja imulaiteratkaisujen toteuttamisen kaikkiin automerkkeihin. Kiinteästi asennettujen säiliöiden lisäksi BROCKin valikoimassa on vaihtoehdot myös vaihtolavalaitteilla varustettuihin autoihin. Kaikki valmistuksessa käytettävät materiaalit ja komponentit ovat tietenkin tunnettujen valmistajien valikoimista. Mainittakoon sekin että kaikki BROCK tuoteperheen laitteet täyttävät alan kaikki alan vaatimukset ja normit niin työturvallisuuden kuin mahdollisten haitallisten pääs töjen kuten esimerkiksi melun ja pienhiukkasten osalta, Ahlgren summaa.

Brock lakaisukoneet on saatavilla myös täyssähköisinä versi oina, sillä yritys tekee yhteistyötä kiinalaisen Foton -täyssähkö kuorma-autojen valmistajan kanssa. Lakaisukoneet ovat saata villa myös muiden kuorma-autovalmistajien sähköisille alustoille.

TERVETULOA KOEAJOLLE

BROCK lakaisukoneiden myynti on aluksi keskitetty KH-Koneet Oy:n Klaukkalan toimipisteeseen, missä koulutettu ja asiansa osaava henkilökunta palvelee katujen kunnossapitoon liittyvissä kalustoasioissa. Paikan päällä on myös tarjolla BROCK lakaisuajo neuvojen koeajomahdollisuus.

- Tämä on sekä meille että useille asiakkaillemme täysin uusi aluevaltaus ja toivotankin kaikki uusista toimintamahdollisuuksis ta ja tietenkin lakaisukoneista kiinnostuneet tervetulleiksi Klauk kalaan koeajolle, toivottaa KH-Koneet Oy:n Simo Ahlgren.

Maarakennus- sekä myyntiin sekä jälkimarkkinaan keskittynyt on käynnistänyt saksalaisten maahantuonnin GmbH lukeutuu johtaviin katu- ja lentokenttäalueiden puhdistukseen ja pesuun tarkoitettujen modulaaristen ajoneuvolaitteiden valmistajiin Euroopassa.
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 56 TUOTEVALIKOIMA LAAJENEE -
ja työkoneiden
niiden lisälaitteiden maahantuontiin ja
KH-Koneet Oy
BROCK-lakaisukoneiden
Suomessa. BROCK Kehrtechnik

ASENTAJA

ASENTAJA

ASENTAJA

MYYNTI Laurila 0440

MYYNTI Arto Turunen 050

MYYNTI Janne Sinkkonen 040 513

MYYNTI Jari Vitsala 040

MYYNTI Aki Tuominen 050 555

KENTTÄHUOLTO Juha Siltaoja 040 658

YSLUETTELO KH-KONEET.FI 57 KOBELCOCENTER VANTAA SEINÄJOKI PIRKKALA MYYNTI Aki Tuominen 050 555 5655 MYYNTI Timo Lehto 050 373 6204 MYYNTI Matti Pakkala 0400 661 104 JYVÄSKYLÄ OULUJOENSUU Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@kh-koneet.fi LIIKETOIMINTAJOHTAJA Juha-Matti Haapala 050 4409 957 MYYNTI Raino Simoinen 050 431 8763 MYYNTI Tero Auresto 050 5924 341 MYYNTI, JL MACHINE Jarmo Laurila 0440 381 240 EDECO TOOLS VANTAA JYVÄSKYLÄ HUOLTO MYYNTI, VANTAA Anton Hintsala 040 6691 396 TYÖJOHTAJA, VANTAA Joonas Kyrönniemi 040 626 2474 HUOLTO, VANTAA Esa Saarnio 040 658 2829 Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@edeco.fi LIIKETOIMINTAJOHTAJA Juho Marjakangas 0400 933 613 MYYNTI, VANTAA Tuomas Järvinen 0400 198 758 VARAOSAT, VANTAA Jukka Ristioja 040 6582 919 MYYNTI, JYVÄSKYLÄ Tero Auresto 050 5924 341 MYYNTI, MAXLIFT Arto Turunen 050 305 4143 HUOLTO VANTAA TYÖNJOHTAJA Raine Stenvall 050 435 0118 SEINÄJOKI
Antero Hytönen 050 368 9205 ASENTAJA Juha Karjala 050 368 9201 OULU
Jaakko Laurila 0440 381 244 JOENSUU
Olli Davidsson 050 540 2822 ASENTAJA Janne Myller 050 432 1757 VAIHTOKONEET MYYNTI Mikko Linna 0400 549 954 TAMPERE MYYNTI Jukka Heiskala 0400 740 120 HUOLTO ja VARAOSAT Ossi Syrjä 0400 540 140 MIKKELI MYYNTI Jari Ikonen 0400 654 205 MYYNTI Juho Ikonen 0400 762 245 TURKU MYYNTI Juha Keränen 0400 173 953 HUOLTO ja VARAOSAT Pasi Pieviläinen 09 4241 2005 OULU, LAPPI, KAINUU
Jarmo Laurila 0440 381 240 MYYNTI, HUOLTO, VARAOSAT Jaakko
381 244 JOENSUU
305 4143
8910 KUOPIO
159 2253 SEINÄJOKI
5655
2829
VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 58 KH-KONEET KLAUKKALA Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@kh-koneet.fi LIIKETOIMINTAJOHTAJA Simo Ahlgren 0400 848 409 simo.ahlgren@kh-koneet.fi MYYNTI MYYNTI Pekka Gyldén 0400 807 795 pekka.gylden@kh-koneet.fi MYYNTI Petri Haverinen 0400 984 440 petri.haverinen@kh-koneet.fi MYYNTI Timo Sakari 0400 610 990 timo.sakari@kh-koneet.fi INTERNATIONAL SALES & EXPORT Mikko Linna 0400 549 954 mikko.linna@kh-koneet.fi VAIHTOKONEET MYYNTISIHTEERI Pirkko Ahola 0400 916 257 pirkko.ahola@kh-koneet.fi MYYNTISIHTEERI Outi Kontunen 0400 916 289 outi.kontunen@kh-koneet.fi JÄLKIMARKKINOINTIJOHTAJA Jason Gabrielsson 0400 364 187 jason.gabrielsson@kh-koneet.fi TOIMISTO HUOLTO HUOLLON TYÖNJOHTAJA Timo Heinonen 09 4241 2027 timo.heinonen@kh-koneet.fi HUOLLON TYÖNJOHTAJA Petri Palen 09 4241 2027 petri.palen@kh-koneet.fi VARUSTELUN TYÖNJOHTAJA Joona Niskanen 0400 848 223 joona.niskanen@kh-koneet.fi TEKNINEN NEUVOJA Toni Pohjanpelto 09 4241 2019 toni.pohjanpelto@kh-koneet.fi TAKUUKÄSITTELIJÄ Kasper Niemi 0400 148 671 kasper.niemi@kh-koneet.fi TEKNINEN PALVELU JA TAKUU VARAOSAPÄÄLLIKKÖ Tomi Rajamäki 0400 511 697 tomi.rajamaki@kh-koneet.fi VARAOSAT VARAOSAT Ari Rajamäki 09 4241 2020 ari.rajamaki@kh-koneet.fi VARAOSAT Niina Virtanen 09 4241 2020 niina.virtanen@kh-koneet.fi MYYNTIJOHTAJA Miika Savolainen 0400 917 195 miika.savolainen@kh-koneet.fi MYYNTI Tino Peltonen 0400 261 878 tino.peltonen@kh-koneet.fi VARUSTEKAUPPA MYYNTI Ossi Aho 0400 875 730 ossi.aho@kh-koneet.fi VARUSTELU
YSLUETTELO KH-KONEET.FI 59 TOIMIPISTEET JOENSUU TAMPERE JYVÄSKYLÄ TURKU MIKKELIKUOPIO OULU, LAPPI, KAINUU SEINÄJOKI TURKU MYYNTI Jan Forstén 044 550 0028 jan.forsten@kh-koneet.fi TYÖNJOHTAJA, VAIHTOKONEET Tuomas Paavilainen 09 4241 2027 tuomas.paavilainen@kh-koneet.fi VARAOSAT Toni Niemelä 09 4241 2020 toni.niemelä@kh-koneet.fi MARKKINOINTI MARKKINOINTI Sonja Rantakangas 050 5612 530 sonja.rantakangas@kh-koneet.fi MYYNTI Arto Turunen 050 305 4143 arto.turunen@maxlift.fi MYYNTI Jari Vitsala 040 159 2253 jari.vitsala@maxlift.fi MYYNTI Jarmo Laurila 0440 381 240 jarmo.laurila@jlmachine.fi MYYNTI, HUOLTO, VARAOSAT Jaakko Laurila 0440 381 244 jaakko.laurila@jlmachine.fi MYYNTI Jukka Heiskala 0400 740 120 jukka.heiskala@kh-koneet.fi HUOLLON TYÖNJOHTAJA Ossi Syrjä 0400 540 140 ossi.syrja@kh-koneet.fi VARAOSAT Jarno Häkkinen 09 4241 2026 jarno.hakkinen@kh-koneet.fi HUOLTOPÄÄLLIKKÖ Mikko Myyrä 040 575 8780 mikko.myyra@kh-koneet.fi MYYNTI Aki Tuominen 050 555 5655 aki.tuominen@kh-koneet.fi HUOLTO Juha Siltaoja 0400 264 662 juha.siltaoja@kh-koneet.fi MYYNTI Juha Keränen 0400 173 953 juha.keranen@kh-koneet.fi HUOLLON TYÖNJOHTAJA Pasi Pieviläinen 09 4241 2005 pasi.pievilainen@kh-koneet.fi MYYNTI Juho Ikonen 0400 762 245 juho.ikonen@amados.fi MYYNTI Janne Sinkkonen 040 513 8910 janne.sinkkonen@maxlift.fi VARAOSAT Kai Laukka 09 4241 2008 kai.laukka@kh-koneet.fi VARAOSAT Mika Luoto 09 4241 2006 mika.luoto@kh-koneet.fi

Pamilonkatu

KUOPIO

Telkkistentie 040

MIKKELI

Ketunniementie

SEINÄJOKI

VASTUULLISTA KONEKAUPPAAVASTUULLISTA KONEKAUPPAA ASIAKASLEHTI 2020/21 SIS KH-KONEET LEHDEN TOTEUTUS: ammattilehti.fi 6060 VAS TUULLISTA KONEKAUPP AA 60 VASTUULLISTA KONEKAUPPAA KÄSITE KIVASTA KONEKAUPASTA. KLAUKKALA KH-Koneet Oy JOENSUU Maxlift Oy
29, 80130 Joensuu Puh. 050 305 4143
Amados Oy
14, 50130 Mikkeli Puh. 0400 654 205 OULU, LAPPI, KAINUU JL Machine Oy Voimatie 3, 90620 Oulu Puh. 0440 381 240 TAMPERE KH-Koneet Oy Tuottotie 1, 33960 PIRKKALA Puh. 0400 740 120 TURKU KH-Koneet Tuulissuontie 26 A , 21420 Lieto p.0400 173 953 Metsäkyläntie 6 , 01800 Klaukkala Vaihde Puh. 09 4241 2000 VANTAA Edeco Tools Oy Porraskuja 2, 01740 Vantaa Puh. 09 274 4740 Kobelcocenter Vanha Porvoontie 245, 01380 Vantaa Puh. 030 660 6500
Kobelcocenter Päivölänkatu 35, 60120 Seinäjoki JYVÄSKYLÄ Kobelcocenter Kisällintie 1, 40320 Jyväskylä Puh. 050 446 0187 KH-KONEET GROUP
Maxlift Oy
14-16, 70460 Kuopio Puh.
159 2253

Articles inside

Sparalille uusi Kobelco SK550DLC-11 purkukone article cover image

Sparalille uusi Kobelco SK550DLC-11 purkukone

2min
pages 44-45
Brock-lakaisukoneet KH-Koneilta article cover image

Brock-lakaisukoneet KH-Koneilta

1min
page 56
Sähköllä poweria työmaille article cover image

Sähköllä poweria työmaille

2min
pages 53-54
Tuulivoimapuisto valmiiksi isolla Kobelcolla article cover image

Tuulivoimapuisto valmiiksi isolla Kobelcolla

3min
pages 46-48
Wacker Neuson mallisto uudistui article cover image

Wacker Neuson mallisto uudistui

1min
page 49
CRENT – Joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua article cover image

CRENT – Joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua

2min
pages 40-41
”Ljungby on hintansa väärti” article cover image

”Ljungby on hintansa väärti”

3min
pages 35-36
Kramer 8145T – monipuolisiin töihin article cover image

Kramer 8145T – monipuolisiin töihin

3min
pages 28-29
Kramer 5040 Low Cab – kiinteistöhuollon unelmakone article cover image

Kramer 5040 Low Cab – kiinteistöhuollon unelmakone

3min
pages 24-25
Varustekauppa.fi -lisälaitteet joka lähtöön article cover image

Varustekauppa.fi -lisälaitteet joka lähtöön

2min
pages 38-39
Täyssähköinen Kramer 5055e ”Oikeaan paikkaan hyvä kone” article cover image

Täyssähköinen Kramer 5055e ”Oikeaan paikkaan hyvä kone”

1min
pages 30-31
Uudet koneet töihin nopealla aikataululla article cover image

Uudet koneet töihin nopealla aikataululla

1min
pages 26-27
Palvelua asiakasta varten kautta maan article cover image

Palvelua asiakasta varten kautta maan

2min
pages 20-21
Räätälöidyt piharatkaisut Rainsetilta article cover image

Räätälöidyt piharatkaisut Rainsetilta

3min
pages 22-23
Taitaja 2022 -kilpailut article cover image

Taitaja 2022 -kilpailut

1min
page 17
KH-Koneet uutiset article cover image

KH-Koneet uutiset

2min
pages 4-5
Vastuullista konekauppaa article cover image

Vastuullista konekauppaa

3min
pages 8-10
Leevi Lamminsivu: Nuoruuden innolla article cover image

Leevi Lamminsivu: Nuoruuden innolla

1min
page 16
KH-Koneet lupaus: Kyllä Hoituu article cover image

KH-Koneet lupaus: Kyllä Hoituu

2min
pages 6-7
Näe punaista! Yanmar sai uuden värityksen article cover image

Näe punaista! Yanmar sai uuden värityksen

3min
pages 12-13
Pääkirjoitus Teppo Sakari article cover image

Pääkirjoitus Teppo Sakari

1min
page 3
Mies, Yanmar ja traktori article cover image

Mies, Yanmar ja traktori

3min
pages 14-15
Kasper käsittelee takuuasiat article cover image

Kasper käsittelee takuuasiat

2min
page 11
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.