42 Publications
3 Followers
Suomen ympäristökeskus - Finnish Environment Institute - Finlands miljöcentral
Suomen ympäristökeskus - Finnish Environment Institute - Finlands miljöcentral
SYKE Policy Briefs
Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan SYKE Policy Brief on päättäjille ja asiantuntijoille suunnattu kannanotto, jossa esitetään tiiviissä ja hyvin perustellussa muodossa SYKEn näkemys jostain ajankohtaisesta kysymyksestä. Siinä esitetään käsiteltävään aiheeseen liittyvät tärkeimmät näkökohdat, johtopäätökset ja SYKEn suositukset toimenpiteiksi. - Views on environmental policy SYKE Policy Brief is a concise summary of a particular issue, the policy options to deal with it, and some recommendations on the best option. It is aimed at government policymakers and others who are interested in formulating or influencing policy.