Satama 1 2022

Page 1

UKRAINAN

MONIPUOLINEN

KYBERTURVALLISUUS

SOTA AIHEUTTI

SELLULOGISTIIKKA

VAATII JATKUVAA

TURVAPUISTO

uuden kierteen sahatavaramarkkinoille

Steveco tarjoaa kaikki sellulogistiikan muodot

KOULUTUSTA

Virtuaalinen testaus­ ympäristö tavoittelee parempaa turvallisuutta

S T E V E C O

Suurin riski liittyy sähkönjakeluun

O Y : N

A S I A K A S L E H T I

SÄHKÖVENEIDEN TESLAT Q Yachtsin sähköveneet turvallisesti perille SIVU 12

SATAMALOGISTIIKAN

1/2022


1/2022 SELLUMARKKINOIDEN MUUTOS

Mussalon terminaaliin on keskitetty kaikki sellu­ logistiikan muodot.

16

LISÄKSI

28 12

JATKUVAA RISKIANALYYSIÄ

3

Pääkirjoitus

Kyberturvallisuudesta huolehtiminen on yhä merkittävämpi osa satamien toimivuuden varmistamista.

4

Uutiset

7

Vastuullisuus

11

Visio

14 Turvapuisto 25 Mielipide SÄHKÖVENEIDEN KYSYNTÄ KASVAA Q Yachtsin huippu­ moderneja sähköveneitä viedään kiihtyvällä tahdilla maailmalle.

2

1/2022

26 Myyntitiimi 30 Henkilö


PÄÄKIRJOITUS 1/2022

MUUTOKSEN TUULI YLTYI MYRSKYKSI TOIMIALAA yllättävän rajusti koetellut koronapandemia on osoittanut orastavia helpottumisen merkkejä. Toki yhä edelleen meilläkin on poikkeuksellisen suuret koronan aiheuttamat poissaolot, joista aiheutuu reipasta päänsärkyä kaikissa satamissa. Niin kuin tässä ei olisi ollut tarpeeksi, alkoi idästä puhaltaa oikein todellinen myrsky. Olemme kaikki kauhulla seuranneet Ukrainan tapahtumia ja ymmärrän hyvin, että monille jo pelkkä uutisten katsominen alkaa olla liikaa. Meidän vaikeutemme eivät ole mitään Ukrainan siviilien tilanteeseen verrattuna, vaikka sota pakotteineen toki vaikuttaa myös meidän ja erityisesti asiakkaidemme liiketoimintaan. Emme ole olleet enää vuosiin mukana bulk-transitossa, ja Suomen kautta kulkeva konttitransitokin on kuivunut melko pieniin jo vuosia sitten. Kuitenkin tämän pienenkin osuuden poisjääminen lisää osaltaan Suomen reitin epätasapainoa. Erityisen voimakkaasti sota vaikuttaa koko logistiikka-alaan dramaattisesti kohonneen polttoaineen hinnan muodossa. Kukaan ei ole voinut tällaiseen kustannusnousuun varautua ja siitä johtuen polttoainelisiin on jouduttu turvautumaan myös satamaoperoinnissa, jossa perinteisesti kustannusnousut ovat olleet hyvin ennustettavissa ja siten myös hallittavissa. Oikein positiivisesti ajatellen ehkä tämä vihdoin kiihdyttää siirtymistä pois fossiilisista polttoaineis-

ta myös satamissa. Teknisestihän ratkaisut ovat jo olemassa myös raskaisiin satamakoneisiin. Nopean siirtymisen on estänyt yksinkertaisesti raha. Kotkan konttiterminaalissa on juuri otettu käyttöön ensimmäinen ihan kunnon mittakaavan aurinkovoimala. Harmi, ettemme ehtineet olla se ensimmäinen, mutta onneksi kultamitalin tässä kisassa vei alihankkijamme, jonka metsäteollisuustuotteiden käsittelyyn räätälöityjen varastojen katolla on nyt aurinkovoimala sähköä tuottamassa. Moni pitää aurinkovoimaloita vihernäpertelynä, mutta yksin tämän voimalan huipputeho on 120 kWp ja suunniteltu vuosituotanto 110 MWh. Ei siis ihan näpertelyä vain 780 neliömetrin pinta-alalla. Aurinkoista kattopinta-alaa on yksin meillä vapaana vielä muutama 100 000 neliömetriä! Toivotan lukijoille vähälumista toukokuuta ja hyvää kesää.

TAPIO MATTILA johtaja, myynti ja markkinointi Steveco

KUVA: OLLI URPELA

Julkaisija: Steveco Oy, Kirkkokatu 1, PL 44, 48101 Kotka puh. +358 5 23231 Päätoimittaja: Tapio Mattila Toimitusneuvosto: Elina Harjama, Markus Myllylä, Mia Brunila, Eija Suntio, Vesa-Heikki Renlund Paino: Painokotka Oy Paperi: MultiArt Silk Painos­määrä: 2 000 ISSN 1456-212X Kannen kuva: Q Yachts/Altti Heinilä Osoitteen- ja tilaus­ muutokset: www.steveco.fi tai eija.suntio@steveco.fi

1/2022

3


UUTISET

Slotitus tehostaa satamapalveluita REKOILLA SAAPUVIEN ALASTULOJEN

hallitsemista tehostava slotitusjärjestelmä TASSin (Truck Appointment System Steveco) tavoitteena on ehkäistä purkupaikkojen ruuhkautuminen ja siitä aiheutuvat aikatauluongelmat. Rekkojen slotitus alkoi helmikuussa Hietasessa. Mussalon MC4 varastolla slotitus otettiin käyttöön huhtikuun alussa ja tavoitteena on sen käytön laajentaminen kappaletavara-autojen osalta portaittain kaikkiin Mussalon terminaaleihimme syksyyn mennessä. ”TASS-järjestelmässä kuljetusliike varaa lasteja hakeville ja lasteja tuoville autoille aikaikkunat, joiden mukaan ne saapuvat ja jolloin heitä palvellaan. Lyhennämme autojen satamassa oloaikaa ja tehostamme autojen 4

1/2022

Kuljetusliikkeet pystyvät aikatau­ luttamaan muut palvelutarpeensa paremmin, kun tietävät milloin auto vapautuu meiltä seuraavaan kohteeseen. kääntöaikoja. Palvelumme paranee, kun tiedämme meille tulevien autojen tuloajat, jolloin meillä on parempi mahdollisuus suunnata resursseja autojen purkuun”, kertoo Stevecon kehitysjohtaja Heikki Jääskeläinen. Stevecon asiakkaana olevan kuljetusliikkeen ei tarvitse hankkia mitään

sovellusta käyttääkseen slotitusjärjestelmää. Riittää, että kirjautuu netissä olevaan TASS-järjestelmään, hakee sieltä terminaalin, valitsee sopivan aikaikkunan ja varaa sen. Varauksesta lähtee viesti kuljettajalle. Kun kuorma on lastattu, avaa kuljettaja matkapuhelimesta sovelluksen ja kuittaa matkan alkaneeksi. Kun autot ovat liikkeellä, Stevecon terminaalissa nähdään, miten autojen aikataulut pitävät. Kuljetusliikkeelle slotitus merkitsee toiminnan nopeutumista, kun purkukalusto on valmiina. Turhat odotusajat sataman ruuhkaisella purkualueella vähenevät. Muutos merkitsee myös sitä, että kuljetusliikkeet pystyvät aikatauluttamaan muut palvelutarpeensa paremmin, kun tietävät milloin auto vapautuu meiltä seuraavaan kohteeseen.


Kiinan konttijunayhteys nyt myös Kotkaan SA-TU LOGISTICS ON logistiikkapalveluihin erikoistunut yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen kuljetuspalveluita ja tavarankäsittelyä Suomessa. Steveco on tehnyt yhteistyötä SA-TU Logisticsin kanssa Vuosaaren satamassa vuodesta 2020 Kiinan konttien junien käsittelyyn liittyen. Nyt yhteistyö on laajentunut myös Kotkaan. Yhteistyö alkoi, kun SA-TU Logistics alkoi operoida Vuosaaren satamaan saapuvaa uuttaa Kiinan konttijunayhteyttä ja mukaan tarvittiin myös junakonttioperaattori. Steveco oli luonnollinen valinta, koska Stevecon Vuosaaren satamaterminaalissa on pitkä raidepari, johon junan voi ohjata. Steveco nostaa kontit vaunuista kentälle ja siirtää ne edelleen konttilukeilla SA-TU Logisticsin alueelle tai termiaaliin odottamaan laivausta. Tänä talvena yhteistyö laajeni myös Kotkaan. ”Ensimmäinen Kiinasta tuleva juna käsiteltiin Kotkassa helmikuussa. Kontit purettiin terminaaliin ja sieltä edelleen rekkoihin tai siirrettiin Mussalon varasto-alueelle siirtokuormaukseen”, kertoo Stevecon myyntijohtaja Vesa-Heikki Renlund. Kotkassa SA-TU Logisticsilla ei ole

tällä hetkellä omaa henkilökuntaa. Kehittyneiden sähköisten palveluiden ja digitalisaation myötä SA-TU pystyy operoimaan junat Vuosaaresta käsin. Stevecon vastuulle jää konttien fyysinen käsittely. ”Yhteistyö SA-TU Logisticsin kanssa on hyvää ja avointa. Keskeisintä on raidepari suoraan satamaan, sopiva kalusto terminaalissa, sijainti lähellä varastoja sekä lyhyt siirtomatka. SA-TU Logistics voi myös hyödyntää Stevecon Move Manager

-palvelua, jonka kautta he voivat tilata meiltä yksiköiden siirtoja sataman sisällä olevien varastojen ja terminaalien välillä”, kertoo Renlund. Vuosaaressa käy yksi juna viikoit­ tain. Kotkan käynnistys­vaiheen suunnitelma oli, että siellä kävisi kaksi junaa kuukaudessa, mutta tilanne elää nyt Venäjään liittyvien pakotteiden vuoksi. Kiinasta Eurooppaan kulkevat tuonti­junat voivat jatkaa liikennöintiä, mutta vientiliikenne loppuu, jos tuotteet ovat EU:n sanktion alaisia.

Kotkamillsin tuotteet erikoistrailereiden kyytiin KOTKAMILLSILLÄ JA STEVECOLLA on pitkäaikainen sopimus Kotkamillsin tuotteiden käsittelystä ja varastoinnista Mussaloon ja Hietaseen, josta ne jatkavat matkaansa ajoneuvoilla ja laivoilla. Helmikuussa yhteistyö tiivistyi entisestään, kun Steveco otti hoitaakseen myös kuljetukset tehtaalta satamiin. Steveco on investoinut trailereihin, jotka on räätälöity juuri näitä kuljetuksia varten. Erityiseksi 15,5 metriä pitkät trailerit tekee kokonaan ylös nou-

seva päällyskori sekä taittuvat sivut, jotka varmistavat, että paperirullat ja kartongit saadaan turvallisesti trailereiden sisään. Erityistä trailereissä on myös niiden sisällä oleva sidontapeite. Kuljetukset pyörivät viikon jokaisena päivänä, joten vuorokaudessa lastaustapahtumia on todella paljon. Sidonnan pitääkin hoitua rivakasti. ”Traileriin on räätälöity automaattinen sidontapeite. Sidonta kiristyy nappia painamalla määritettyyn voimaan ja laite tarkkailee sitä auto-

maattisesti myös liikenteen aikana. Tämä tuo tekemiseen tehokkuutta verrattuna perinteiseen sidontaan, jossa käytetään esimerkiksi kulmaliinoja”, kertoo Stevecon logistiikkapäällikkö Ville Huovila. ”Kuljetukset ovat tuoneet prosessiin tehokkuutta ja helppoutta, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Trailerit on räätälöity juuri tätä yhteistyötä varten, joten mitään vastaavaa ei ole liikenteessä, ne ovat ainut­ laatuisia.”

1/2022

5


UUTISET

Aurinkoenergiaa satamaan Mussalon satamassa Kotkassa päästiin keväällä kertomaan hienoja ympäristöuutisia: sata­ massa logistiikkapalveluja tuottava TMP Logistics on perustanut oman aurinkovoimalan.

6

1/2022

Päivittäinen auringon tuottama energiamäärä riittäisi esimerkiksi lämmittämään käyttövettä 10 000 litraa. Hän kertoo lisäksi, että yritys on osa vientiteollisuuden verkostoa ja haluaa erottua vastuullisena laadukkaan logistiikan kumppanina.

”Omavaraisuus on tässä maailman tilanteessa erityisen tärkeää. Mitä paremmin oma toiminta on omissa näpeissä, sen parempi.” Laajennus tarkoittaisi kuitenkin käytännössä sitä, että sähkön verkkojakeluyhtiön olisi kyettävä laajempaan yhteistoimintaan. Sen sähkömuuntajat ovat nykyisellään liian pieniä massiivisempaan aurinkoenergian vastaanottoon. TMP Logisticsin olisi mahdollista levittää paneeleja kaikkiaan 24 000 neliön alueelle, jolloin oma sähköntuotanto moninkertaistuisi. Pasin toive on, että koko suomalainen yhteiskunta kansalaisia myöten alkaisi edistää aurinkosähkön käyttöönottoa.

VOIMALALLE LAAJENNUS

Kotkan ja Haminan seudulla ei tätä ennen ollut yhtäkään logistiikkaterminaalin aurinkovoimalaa. ”Toivon, että meidän esimerkkimme vie kehitystä eteenpäin laajemminkin”, Pasi huomauttaa. Hänellä on jo mielessään voimalan laajennus ja uusiutuvan energian lisääminen siten, että yhtiö olisi sähkössä täysin omavarainen.

SATAMAN IMAGON NOSTOA

Pasi huomauttaa, että aurinkoenergian hyödyt terminaalissa näkyvät jo nyt. Kun polttomoottorikoneet on vaihdettu sähköisiin, ilma ja käsiteltävät tuotteet ovat aiempaa puhtaampia. Työskentely on miellyttävämpää. Hän uskoo, että aurinkovoima on loppupeleissä myös mitä parasta brändäystä koko satamalle.

KUVA: SAKARI SAKSA VISTAFILMS OY

TMP LOGISTICSIN terminaalin uusi aurinkovoimala tuottaa sähköä muun muassa yrityksen trukkien käyttöön ja valaistukseen. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja Tero Pasi kertoo, että yrityksen tarkoitus on kehittyä mahdollisimman omavaraiseksi. Hiilineutraaliuden tavoittelu ei ole yritykselle aivan uusi juttu, sillä esimerkiksi terminaalin valaistus muutettiin jo aiemmin liiketunnistettaviin led-valoihin. Hänellä on uudesta aurinkovoimalasta pelkkää hyvää sanottavaa. Paneelit levittäytyvät noin 700 neliölle, ja niiden avulla saadaan energiaa 10 megawattituntia kuukaudessa. Hän kertoo, että päivittäinen auringon tuottama energiamäärä riittäisi esimerkiksi lämmittämään käyttövettä 10 000 litraa tai ajamaan sähköautolla 3 000 kilometriä. Sähkösaunaa voisi lämmittää 100 tuntia. ”Pienen ja ketterän yrityksen on katsottava asioita eteenpäin. Toisaalta asiakaskuntamme kiinnittää huomiota ympäristöystävällisyyteen”, Pasi perustelee uutta voimalaa.


STEVECO TÄHTÄÄ

aidosti vaikuttaviin päästö­ vähennyksiin Teksti: Annukka Ollitervo Kuvat: Steveco ja Shutterstock

Kasvava kiinnostus jakelu­ketjujen ja logistiikan osuuteen tuotteiden CO2-päästölaskennassa näkyy myös Stevecon asiakaskunnassa. Stevecon päästö­laskenta ja raportointi ovat jo hyvällä tasolla, mutta ratkaisevia teknologisia edistysaskeleita päästöjen vähentämiseksi joudutaan vielä odottamaan.

1/2022

7


Ympäristövaikutusten minimoimiseen tähtää­ vä green logistics on se mitä monet asiakkais­ tamme jo tänä päivänä odottavat. 8

1/2022


S

uomen ja EU:n ilmastotavoitteet asettavat haasteita myös logistiikka-alalla toimiville yrityksille. ”Pitkään vastuullisuustyötä tehneet alat, kuten metsäteollisuus, ovat jo hyvin perillä omista päästöistään. Asiakkaidemme suunnalla painopiste on suuntautumassa omista päästöistä toimitusketjun muihin, kuten alihankkijoiden ja logistiikan, päästöihin. Ympäristövaikutusten minimoimiseen tähtäävä green logistics on se mitä monet asiakkaistamme jo tänä päivänä odottavat”, kuvailee Stevecon vastuullisuus- ja kehittämispäällikkö Erkko Saarinen. Stevecolla tämä näkyy asiakkaiden kasvavana kiinnostuksena päästöjen raportointiin. Kehitysjohtaja Heikki Jääskeläinen uskoo, että asiakkaiden tarkkuustaso ja tavoitteellisuus kasvavat tulevaisuudessa entisestään. ”Meidän päästömme ovat osa heidän päästöjään. Siksi meiltä odotetaan selkeää käsitystä ja toimenpidesuunnitelmaa siitä, miten kehitämme vastuullisuutta ja vähennämme logistiikan päästöjä”, hän täsmentää. KATTAVAA JA TARKKAA TIETOA PÄÄSTÖISTÄ

Stevecolla omien päästöjen muodostuminen on selvitetty huolellisesti. Konserni on ottanut viime vuonna käyttöön päästöjen – niin hiilidioksidi- kuin esimerkiksi pienhiukkaspäästöjen – laskemiseen ja seurantaan Envare Solutionsin Ensio-seurantajärjestelmän, joka tarjoaa dataa visuaalisessa ja helposti omaksuttavassa muodossa. ”Tiedämme melko tarkkaan nykytilan ja mistä päästömme muodostuvat. Meillä on myös käsitys siitä, mitkä ovat realistiset

mahdollisuudet päästöjen pienentämiseksi ja millä keinoilla tavoitteisiin voidaan päästä”, Jääskeläinen kertoo. ”Nykytilan lisäksi saamme järjestelmästä tietoa myös mahdollisten päästövähennystoimenpiteiden vaikuttavuudesta. Meille on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää eri toimenpiteiden vaikuttavuus, jotta osaamme tehdä päätöksiä, jotka ovat sekä kustannustehokkaita että mahdollisimman vaikuttavia”, Jääskeläinen painottaa. Ension laskelmia ja dataa hyödyn­tävät myös Stevecon asiakkaat laski­essaan omia kokonaispäästöjään. Kiin­nostus raportointiin kasvaa koko ajan. TYÖKONEIDEN KÄYTTÖENERGIAAN TARVITAAN VAIHTOEHTOJA

Stevecolla ylivoimaisesti suurimman päästölähteen, yli 60 prosenttia, muodostavat satamien työkoneet. Vaihtoehtoja niiden hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi tutkitaan konsernissa aktiivisesti. ”Merkittävin päästöjä vähentävä ratkaisu olisi dieselin korvaaminen sähköllä tai muulla uusiutuvalla käyttöenergialla. Tarpeeksi tehokasta, Suomen olosuhteisiin soveltuvaa, kustannustehokasta ja meidän käytettävyysvaatimuksemme täyttävää käyttövoimaa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä tarjolla”, Jääskeläinen harmittelee. ”Tulevana kesänä testaamme uusiutuvan dieselin käyttöä nimetyissä työkoneissa ja arvioimme sen kustannustehokasta mahdollisuutta päästöjen vähentämisessä.” Uusia teknologisia ratkaisuja odotellessa toinen keino päästöjen vähentämiseksi on noin 350 yksilön konekannan vähittäinen

1/2022

9


Stevecolla ylivoimaisesti suurimman päästö­lähteen, yli 60 prosenttia, muodostavat sata­ mien työkoneet.

uusiminen. Uudet työkoneet kuluttavat vanhoja koneita vähemmän polttoainetta. ”Jos esimerkiksi neljän uuden koneen tuomalla käytettävyyden parantamisella voidaan korvata kuusi vanhaa, pystymme Ensiolla simuloimaan investoinnista syntyvän päästövähentymän ja laskemaan sen vaikuttavuutta”, Jääskeläinen sanoo.

kiksi uusittu varastojen valaistusta energiatehokkaampiin led-valaisimiin sekä parannettu kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä. ”Koska suurin osa kiinteistöistämme sijaitsee satamissa, meitä kiinnostaa luonnollisesti meriveden hyödyntämiseen liittyvät uudet lämmitys- ja viilennysratkaisut. Toistaiseksi ne eivät ole vielä riittävän pitkälle kehittyneitä”, Jääskeläinen pohtii.

KIINTEISTÖT ENTISTÄ ENERGIATE-

10

HOKKAAMPIA

VAIN VAIKUTTAVIA INVESTOINTEJA

Vaikka Stevecon päästöissä kiinteistöjen osuus on työkoneisiin nähden pienempi, tehostavia toimenpiteitä tehdään myös sillä saralla. Steveco liittyi vuonna 2017 energiatehokkuussopimukseen. Sen myötä on esimer-

Jääskeläinen ja Saarinen korostavat, että Steveco haluaa toimia vastuullisesti myös päästövähennyksiin tähtäävissä toimenpiteissä. Näyttävät teot eivät kannata, jos niillä ei ole todellisia vaikutuksia.

1/2022

”Investointien osalta pitää muistaa, että puhumme konekohtaisesti kuusinumeroisista luvuista ja käyttöikä on keskimäärin 10 vuotta”, Jääskeläinen huomauttaa. ”Tapa, jolla investointeja tehdään, tulee sekin olla vastuullista. Käyttövoimaan liittyvät mahdollisuudet lasketaan tarkkaan, sillä investointien vaikuttavuus otetaan meillä vakavasti. Samalla meidän on huolehdittava tarjoamiemme palvelujen kustannustehokkuudesta ja palvelun saumattomuudesta. Päästövähennysten hintalappu sekä meille että asiakkaille pitää olla järkevällä tasolla”, hän muistuttaa. ”Vastuullisuus ei ole meillä ainoastaan keihäänkärki, vaan osa tapaamme ajatella ja toimia.”


VISIO

SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖTAVOITTEISIIN HELPOTTUI Meriteollisuus otti opikseen rikki­ direktiivin voimaantulosta ja on uusiin päästötavoitteisiin aiem­ paa paremmin valmistautunut. Teksti: Kirsi Riipinen Kuva: Shutterstock

TIUKENTUVAT YMPÄRISTÖMÄÄRÄYKSET eivät tule merenkululle ja meriteollisuudelle yllätyksenä. Ilmastokriisin vastaisessa työssä tilanne on tältä osin nyt erilainen kuin rikkidirektiivin tultua voimaan muutama vuosi sitten, 2015. Tätä mieltä on tutkimusjohtaja Ville Henttu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk). Hän viimeisteli ennen rikkidirektiivin voimaan tuloa väitöskirjaansa ja seurasi, valittiinko varustamoissa vähärikkistä polttoainetta vai rikkipesureita. Hän huomasi monen varustamon kummastelleen, kuinka direktiivin pakotteesta olisi mahdollista selvitä, aiotaanko se todellakin panna voimaan! ”Direktiivin mukaiseen sopeutumiseen kyettiin lopulta hyvin. Olen toiveikas, että meriteollisuus onnistuu myös päästökaupassa.” Päästökaupan piiriin tulee ensi vuonna viidennes merenkulun päästöistä ja siirtymäajan jälkeen 2026 päästökaupan on tarkoitus koskea kaikkia päästöjä yli 5 000 tonnin bruttovetoisilla aluksilla. Hentun mukaan pakollisen pahan sijaan nykyään ajatellaan, että kun muutoksiin varaudutaan hyvissä ajoin, niistä on mahdollista saada kilpailuetua. Henttu huomauttaa, että valmistautumiseen ja etukenossa toimimiseen vaikuttavat myös kuljetettavien tuotteiden valmistajat sekä loppukäyttäjät. Heidän ympäristötietoisuutensa kasvaa. Tosin päästökaupassa on vielä epäselvyyttä. Henttu kysyy, ketkä mittaavat ja valvovat käytännössä merenkulkua? Hoidetaanko valvontaa pistokokein? ”Päästökauppa ohjaa joka tapauksessa merenkulua kuten muutakin teollisuutta vähähiilisempään suuntaan.”

DATASTA HYÖTYJÄ

Hentun mielestä myös vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteiden toteutuminen on mahdollista. Merenkululta tämä vaatii puhtaita ja energiatehokkaita ratkaisuja. Ilman vaihtoehtoisia polttoaineita ilmastotavoitteisiin ei päästä. Dataa hyödynnetään yhä paremmin, kuten myös energiatehokkuutta. ”Ratkaisuja on monia, mutta toistaiseksi kukaan ei tunnu tietävän, mikä tai mitkä polttoaineista tekevät lopulta läpimurron”, Henttu sanoo. Hän sanoo, että kysymyksiä on paljon. Miten pitkälle tulevaisuudessa jatketaan nesteytetyllä maakaasulla LNG:llä tai maakaasulla? Millainen potentiaali biomassaan pohjautuvilla polttoaineilla voisi olla? Ratkaiseeko vety haasteensa? Kuinka läpimurron tehneen ratkaisun jakeluverkosto saadaan kuntoon? Isoihin kysymyksiin kuuluu myös akkujen kehitys. Niiden massa ei voi olla niin suuri, että se hidastaa kulkua merkittävästi. SUOMESSA ALAN HUIPPUTUTKIMUSTA

Suomessa ei Hentun mukaan olla sivustaseuraajia. Meillä on alan huippututkimusta, ja hän toivoo, etteivät innovaatiot kaadu rahoituksen puutteeseen. Esimerkiksi Xamkissa alkoi vuoden alussa hanke, jossa tutkitaan vetykennoja ja akustoja. Viime vuonna päättyneessä hankkeessa kehitettiin etäluettavia tutkalaitteita. Henttu muistuttaa, että erittäin kiinnostavia hankkeita on käynnissä myös esimerkiksi VTT:llä ja Aalto-yliopistolla. 1/2022

11


Q Yachtsin sähkövene on tuote, jonka lastaukseen ja purkuun käytetään kattonosturia ja kuljetukseen megatraileria.

YKSILÖLLISYYTTÄ SUUNNITTELUSTA TOIMITUKSEEN Q YACHTS ON SUOMALAINEN HUIPPUMODERNIEN SÄHKÖVENEIDEN VALMISTAJA. SUOMESSA JA PUOLASSA KÄSITYÖNÄ SYNTYVÄT VENEET VARUSTELLAAN JA VIIMEISTELLÄÄN ASIAKKAAN TOIVEIDEN MUKAISESTI. MYÖS KULJETUS SUUNNITELLAAN ASIAKKAAN TARPEISIIN JA AIKATAULUUN SOPIVAKSI. 12

1/2022


“Meille on tärkeää kokonaisluottamus kumppaniin.”

Q Yachtsin sähkövene on tuote, jonka lastaukseen ja purkuun käytetään kattonosturia ja kuljetukseen megatraileria.

S

Teksti: Annukka Ollitervo Kuvat: Johannes Wiehn

ähköveneiden Teslaksi kutsuttu Q Yachts valmistaa yksilöllisiä veneitä, joista nauttii käyttäjien lisäksi ympäristö: erittäin hiljainen ja energiatehokas sähkövene on ympäristöystävällinen tulevaisuuden tuote, jonka kysynnän oletetaan kasvavan merkittävästi. Pääosa Q Yachtsin sähköveneistä myydään suoraan yksityishenkilöille sekä jälleenmyyjien kautta eri puolille maailmaa. Tällä hetkellä päämarkkinaalue on Keski-Euroopassa, missä sähköveneiden kysyntä kasvaa koko ajan. Q Yachtsin toimitusjohtaja Johan Uunila kertoo, että Suomessa ja Puolassa valmistettavien veneiden kuljetus tapahtuu kaukomaihin meriteitse. Euroopan toimitukset hoituvat maitse – yhdellä rekkakuljetuksella perille asti. ”Toimitukseen sisältyy paljon koordinoitavia asioita eri kumppaneiden kanssa. Tullausten ja vakuutusten lisäksi esimerkiksi kuljetuksen purku asiakkaan päässä edellyttää omaa suunnitelmaa aikatauluineen ja nostureineen”, hän huomauttaa. AJALLAAN JA TURVALLISESTI PERILLE

Q Yachtsin ja Stevecon ensimmäinen yhteinen projekti sisälsi huippumodernin Q30-veneen toimituksen Kotkasta Toscanaan, Italiaan. Steveco vastasi

veneen aikataulun mukaisesta toimituksesta perille asti. Yksilöllisten erikoistuotteiden kulje­ tuksessa luottamus kumppaniin on tär­keää, sillä saumaton yhteistyö on osa loppuasiakkaan hyvää asiakaskokemusta. “Meidän asiakkaallemme eli ostajalle oleellisinta on, että vene saapuu ajallaan ja turvallisesti perille. Stevecon kanssa kaikki sujui hyvin. Olemme todella tyytyväisiä”, Uunila kiittelee. “Steveco on iso toimija, jolla on kattavat verkostot ja osaamista. Arvostamme yhteistyössä tietysti myös kilpailukykyistä hintaa.”

tus. Kyseiselle kuljetukselle kuljettajalta vaaditaan vaarallisten aineiden kuljetuslupa”, hän kertoo. Erikoiskaluston ja -järjestelyjen takia kriittisiksi nousevat hyvä projektinhallinta ja aikataulutus. Steveco seuraa tarkasti kuljetusten etenemistä ja raportoi etenemisestä sovitulla syklillä asiakkaalle. “Sähköveneiden kuljetus vaatii juuri sellaista palvelua, johon meiltä löytyy kokemus, asiantuntemus ja oikea kalusto. Olemme erittäin mielellämme mukana viemässä ympäristöystävällisiä, suomalaisia huipputuotteita maailmalle”, Tuokko sanoo.

YLI 20 VUODEN KOKEMUS VAATIVISTA MAAKULJETUKSISTA

Steveco on toiminut Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvien maakuljetusten operaattorina jo parinkymmenen vuoden ajan. “Meillä on hyvät kontaktit ja pitkäaikaiset kumppanit, joiden kanssa hoidamme hyvinkin erityyppisiä kul­ jetuksia esimerkiksi yksittäisistä autoista useamman sadan auton kokonaisuuksiin ja erikoiskalustoa edellyttäviin vaativiin kuljetuksiin”, kuvailee Stevecon myyntipäällikkö Marko Tuokko. Sähköveneen kuljetus edellyttää kuljetuskumppanilta erikoisosaamista. “Lithium-akuston sisältävä Q Yachtsin sähkövene on ADR-kulje-

INFO

Q Yachts 1. Vuonna 2015 perustettu Q Yachts on suomalainen sähköveneiden kehittäjä ja valmistaja. 2. Liikevaihto vuonna 2021 noin 0,5 Meur, tänä vuonna tavoite kaksinkertaistaa liikevaihto noin 1 miljoonaan euroon. 3. Veneet valmistetaan Suomessa ja Puolassa. Rungon innovatiivisen muotoilun ansiosta vene liukuu erittäin tasaisesti ja energiatehokkaasti ilman päästöjä. 4. Markkina-alue koko maailma. Lisätietoja: https://q-yachts.com/

1/2022

13


Q&A

Kotkan Kantasatamaan

ainutlaatuinen turvallisuuden harjoitusympäristö Steveco Oy ja ammattikorkeakoulu tekevät tuloksellista yhteistyötä. Teksti: Eija Anttila Kuvat: Xamk

K

otkan Kantasatamaan on rakenteilla turvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö, jonka tavoitteena on palvella kattavasti eri käyttäjäryhmiä. Satamalogistiikan virtuaalista turvapuistoa kehitetään osana Kaakkois-Suomen turvapuistoa, joka sijaitsee Kuuri I5:ssä (Itäsatama 5). Suomessa ainutlaatuisen turvapuiston virtuaalimaailmaa kehittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk),

14

1/2022

joka hyödyntää siinä Stevecon ammattilaisten asiantuntemusta ja työkonekantaa. Hankkeessa luodaan virtuaalinen testausympäristö, jossa voidaan harjoitella ja havainnollistaa satama-alueen turvallisuuteen liittyviä toimintoja. TAVOITTEENA AUTTAA MUITAKIN YRITYKSIÄ

Stevecon turvallisuuspäällikkö Arto Kauppila ja projektipäällikkö Anni Lippo Xamkista ovat erittäin tyytyväisiä hedelmälliseen yhteistyöhön.


”Stevecon tavoitteena on olla Suomen turvallisin LÄHES RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET satamaoperaattori. Haluamme olla mukana kaikesHanke etenee vaiheittain ja sen ensimmäinen osa sa kehitystyössä, joka auttaa meitä sekä muita alan on valmistumassa. Siinä on luotu turvallisuusskenaayrityksiä turvallisempaan työympäristöön. Annamme rio, jonka tavoitteena on mallintaa satamassa konttimielellämme oman henkilöstön osaamista virtuaalilukilla työskentelevien kohtaamia tyypillisiä tilanteita maailman kehittämiseen”, Arto Kauppila sanoo. havainnointiin ja näkyvyyteen liittyen. Koulutettava Anni Lippo korostaa, että yhteistyö Stevecon kanssa suorittaa konttilukin ajoonlähtötarkastuksen ja on ollut kiitettävää ja tuloksellista kehittämisen näkökonttilukilla työskentelyyn liittyviä havainnointi­ kulmasta. harjoituksia. ”Virtuaaliseen harjoitusympäristöön mallinHankkeen edetessä virtuaalista ympäristöä voinetaan satamatoimintojen tilanteita, daan kehittää myös muille toimialoille. joihin Stevecon henkilöstö on tarjonnut Virtuaalinen ympäristö tarjoaa lähes ”Virtuaalinen asiantuntemusta ja osaamista. Vierailut rajattomat mahdollisuudet harjoitteympäristö tar­ konttiterminaaleissa ja perehtyminen luun eri tilanteissa ja toimialoilla. joaa harjoittelu­ työkoneisiin ovat lisänneet harjoitusymTurvapuiston toiminnallisuus ja mahdollisuuden päristön kehittäjien ymmärrystä satamakehittämisen painopisteet perustuvat todellisissa toiminnoista ja niihin liittyvistä riski- ja Kymenlaakson alueen vahvuuksiin ja tilanteissa.” vaaratilanteista”, Anni Lippo sanoo älykkään erikoistumisen strategiaan. ”Virtuaalinen ympäristö tarjoaa harTurvapuiston yli puolen hehtaarin joittelumahdollisuuden todellisissa tilanfyysistä tilaa Kotkan Kantasatamassa teissa. Siinä voidaan simuloida myös poikkeuksellisia hallinnoi Kotkan kaupunki. kriisi- ja vaaratilanteita. Turvapuisto tarjoaa tulevaisuuTurvapuistoon voidaan rakentaa harjoitusympädessa mahdollisuuden harjoitteluun eri toimialoilla.” ristöjä merikonttien avulla ja tilaan voi ajaa sisään Pelillistämisen avulla koulutukseen saadaan erilaisilla ajoneuvoilla. Keskeinen sijainti ja suuri tila lisäarvoa. Koulutettava voi päästä VR-lasien avulla mahdollistaa esimerkiksi yritysten, koulutusorganisaaturvapuiston tiloissa suorittamaan työturvallisuuteen tioiden ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteiset turvallisuusliittyviä tehtäviä aidontuntuisessa satamaympäristössä. harjoitukset.

1/2022

15


Teksti: Jukka Nortio Kuvat: Steveco

Monipuolinen sellulogistiikka tarjoaa asiakkaille

VAIHTOEHTOJA Sellukuljetusten keskittäminen Stevecon Mussalon terminaaliin tehostaa sellulogistiikkaa ja lisää joustavuutta. SIVUT

S

ellumarkkinoilla on tapahtunut parin viime vuosikymmenen aikana melkoinen muutos. Kun sellua valmistettiin ennen pääasiassa kotimaisille paperija kartonkitehtaille, menee suurin osa nyt markkinaselluna vientiin. Tämä on lisännyt erityisesti konttiliikenteen määrää. ”Asiakasyritystemme tarpeet ovat muuttuneet, kun markkinat ovat laajentuneet. Vienti erityisesti Kiinaan on kasvanut vauhdilla. Sinne suuntautuvassa liikenteessä korostuu konttien asema, koska siellä kaikki logistiikka toimii konttien varassa.” ”Kontteja käytettäessä ei tarvita isoja kymmenien tuhansien tonnien massoja, vaan sellua voidaan toimittaa pienemmissäkin erissä koko ajan ja säännöllisenä virtana”, Stevecon myyntijohtaja Markus Myllylä sanoo. Globaali rahtihintojen nousu ja konttien saatavuusongelmat vaikuttavat siihen, että konttiliikenteen rinnalle on oltava tarjolla myös muita vaihtoehtoja. Etelä-Amerikan selluviennissä aina vahvana ollut irtolastaaminen eli break bulk on noussut tärkeäksi osaksi sellun merilogistiikkaa myös Suomessa.

16

1/2022

16–19


Selluterminaalin ainutlaatuisuus piilee sen monipuolisuudessa. Se tarjoaa asiakkaalle hyvin lyhyellä Sellun kuljettaminen konteissa tuli kalliiksi, koska varoitusajalla logistiikkavaihtoehtojen koko kirjon. konttikuljetuksia alkoi rasittaa saatavuus-, kapasiSellu voidaan tarvittaessa lastata irtotavarana isoon teetti- ja hintaongelmat. Sellun viejät alkoivat harki- tai pienempään laivaan tai kuljettaa kontilla. Sellu ta vaihtoehdoiksi break bulk -laivoja, joihin voi voidaan lastata myös rekkoihin tai junavaunuihin lastata 10 000 tonnista aina 60 000 tonniin sellua. joko kontteina tai irtolastina. Steveco oli mukana kehityksessä. ”Mussalon selluterminaalista onnistuu minkä ”Lähdimme kehittämään Mussaloon sellulotahansa logistisen kuljetusmuodon valinta kaikkigistiikka-aluetta, jonne pääsee täyspitkillä junilla alle maailmaan nopeallakin aikataululla samasta katkaisematta sitä. Toinen asia paikasta. Ratkaisut voidaan tehdä siis hyvin on sellulle räätälöity varasto, lyhyellä varaoitusajalla”, Myllylä sanoo. joka poikkeaa huomattavasti Break bulkissa oli aiemmin vaihtoehtoja tavallisesta paperivarastosta. melko vähän esimerkiksi Kiinaan ja suu”Tarjoamme Kaiken suunnittelun takana remmat alukset joutuivat käydä useissa eri yhdellä alueella oli se, että tarjoamme yhdellä satamissa. Nyt on valittavana useiden varuskaikki alueella kaikki sellulogistiikan tamoiden 10 000–60 000 tonnin laivoja. Ne sellulogistiikan muodot asiakkaillemme”, saavat lastinsa täyteen tarvittaessa kerralla, muodot Steveco myyntijohtaja Tapio jolloin rahtihinta per sellutonni saadaan asiakkail­ Mattila sanoo. kohtuulliseksi. lemme.” KONTTIPULA NOSTI BREAK BULKIN UUTEEN NOUSUUN

1/2022

17


Sellun vienti on kasvanut Stevecon kautta viiden viime vuoden aikana yli 50 prosenttia ”Pienempienkin laivojen käyttö on noussut konttiongelmien vuoksi huomattavasti. Jokainen satamakäynti nostaa rahdin hintaa, joten yhden pysähdyksen lastaus on kustannustehokas tapa toimia”, Myllylä sanoo. PALVELUKEHITYSTÄ METSÄYHTIÖIDEN KANSSA

Steveco on kehittänyt sellun vientilogistiikkaa vuosikymmenet useiden metsäyhtiöiden kanssa. Kotkan Mussalon selluterminaali on tämän kehittämistyön toistaiseksi suurin saavutus. ”Terminaalimme on Suomen ensimmäisiä maailmanluokan selluterminaaleja. Sen kautta voimme toimittaa maailmalle usean eri yrityksen tuotteita samassa ympäristössä. Logistiikan integraatiolla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja”, Myllylä sanoo. Vuoden 2019 syksyllä avattiin sellulogistiikkaan räätälöity kokonaisuus. Siihen kuuluu 20 000 neliömetrin varasto, 20 hehtaarin kenttä sekä 220 metriä uutta laituria. Niiden rakentaminen oli Stevecon, HaminaKotkan Sataman ja UPM:n yhteinen ponnistus. Urakalle antoi vauhtia UPM:n päätös keskittää Kaukaan ja Kymin sellutehtaiden meriliikenne Kotkaan. Samalla alueella, laiturin toisella puolella, on käsitelty Metsä Groupin tehtailta tulevaa sellua. Uusi vaihe terminaalialueella alkaa nyt, kun Steveco rakentaa pääasiassa Stora Enson tarpeisiin uutta 24 000 neliömetrin terminaalia, joka valmistuu syksyllä 2022. ”Terminaali on loistavalla paikalla Mussalon D-alueella ja tarjoaa 18

1/2022

tehokkaat, turvalliset ja ympäristöä säästävät toimitusmahdollisuudet eri kuljetusmuodoille niin Eurooppaan kuin valtamerten taakse”, Stora Enson Suomen logistiikasta vastaava johtaja Timo Hatva kommentoi. Sellulogistiikan laaja keskittymä palvelee kattavasti metsäteollisuutta ja koko Suomen kansantaloutta. ”Mussalon D-alueesta on muodostunut valtakunnallisesti merkittävä

Mussaloon, missä on erittäin nopea vaunujen purku ja konttien täyttö”, Myllylä sanoo. Sellun vienti on kasvanut Stevecon kautta viiden viime vuoden aikana yli 50 prosenttia. Viime vuonna Steveco käsitteli jo lähemmäs kaksi miljoonaa tonnia vientisellua, joka on noin 50 prosenttia selluviennistä. Konteilla vietiin 60 prosenttia ja 40 prosenttia irtotavarana. Mussalon terminaali hyödyntää selluun liitettyä uusinta teknologiaa. Useissa selluyksikössä on sitä seuraava rfid-tunnistin, jota seuraamalla valmistaja näkee tehdasjärjestelmässään, missä mikin yksikkö liikkuu ja miten kutakin tuoteyksikköä käsitellään. UUTTA PALVELUA ASIAKKAITA KUULEMALLA

metsäteollisuuden logistiikkakeskittymä, joka alusliikenteen 15,3 metrin kulkusyväyksineen on kilpailukykyinen koko Itämeren alueella”, HaminaKotka Sataman toimitusjohtaja Kimmo Naski sanoo. JOUHEVAA TOIMINTAA LÄPI KULJETUSKETJUN

Konttien käsittely on jo logistiikkaketjun lähtöpäässä jouhevaa, sillä selluyksiköt tulevat satamaan niin, että ne on mitoitettu konttien mittojen ja kantavuuden mukaan. Konttien lastaus on keskitetty satamaan, koska kontteja ei ole tarkoituksenmukaista kuljettaa sellutehtaille. Toisaalta satamaan palautuu säännöllisenä virtana tyhjiä kontteja. ”Sellu tulee kokonaisina junina

Steveco on jatkossakin suurin, luotettavin ja laadukkain sellunkäsittelijä Suomessa. Sen takaa palveluiden jatkuva kehittäminen asiakkaiden kanssa. ”Kehitämme edelleen monitoimista selluterminaalia, joka palvelee asiakkaitamme kaikissa markkinatilanteissa niin, että he voivat viime hetkellä päättää, millä kuljetusmuodolla tavara kuljetetaan yhdestä paikasta eteenpäin”, Myllylä sanoo. Asiakkailla on selkeät toiveet selluterminaalipalveluiden jatkuvalle kehittämiselle. ”Toiminnan pitää olla täysin häiriötöntä ja ennakoitavaa. Jos poikkeamia tulee, kapasiteetissa pitää olla säätövaraa. Kustannustehokkuutta kehitämme jatkuvasti. Toiminnan pitää olla täysin läpinäkyvää ja paperitonta”, Mattila summaa Stevecon kehityskohteet.


”Suomen suurin konttiterminaali aivan varastomme vieressä mahdollistaa joustavan kontti­liikenteemme maailman merille.”

UPM LUOTTAA STEVECOON Konttimarkkinoiden kasvava epävarmuus on vaikuttanut melkoisesti metsäjätti UPM:n logistiikkaan. Kun konttien kysyntä nousi jyrkästi, piti UPM:n selluliiketoiminnan logistiikkajohtaja Matti Tammisen ryhtyä miettimään logistiikkaratkaisuja uudella tavalla. Hän on johtanut vuodesta 2018 yhtiön selluliiketoiminnan globaalia logistiikkaa Saksan Mannheimista. Kaikki UPM:n Kymin ja Kaukaan tehtaiden Aasian markkinoille menevä sellu kulkee normaalitilanteessa konteissa ja Eurooppaan menevä irtolastina. Aasian kontit kuljetetaan Kotkan Mussalon satamasta feeder-aluksilla Keski-Euroopan satamiin, mistä ne laivataan valtamerialuksiin. Kotkasta lähtevästä sellusta Euroopan osuus on noin kaksi kolmannesta ja Aasian osuus noin kolmannes. Valtaosa sellun konttikapasiteetista on turvattu kuljetussopimuksilla. Pullonkaulat globaalissa konttimarkkinassa aiheuttivat viime vuonna kuitenkin satunnaisia häiriöitä kapasiteetin saatavuuden kanssa. ”Päätimme siirtää viime kesän ja syksyn aikana osan Suomesta Kaukoitään menevistä sellukuljetuksista irtolaivauksiin. Niiden osuus oli viime vuonna noin viidennes Aasian volyymista. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että pärjäämme konteilla”, sanoo.

Stevecon ja UPM:n Mussalon sataman D-alueelle rakentama selluterminaali on UPM:n sellulogistiikan merkittävä solmukohta. ”Keskitimme vuoden 2019 lopulla Kymin ja Kaukaan tuotannon laivaukset Mussaloon. Keskittäminen antaa kuljetusten suunnittelullemme paremman joustavuuden. Varastojemme käsittely on nyt paljon modernimpaa. Voimme kuljettaa entistä suuremman osan sellustamme rautateitse suoraan satamaan. Steveco on meille äärimmäisen tärkeä kumppani, kun kehitämme tätä logistiikkaa jatkuvasti paremmaksi”, Tamminen sanoo. Alue kehittyy edelleen, kun uusia laitureita valmistuu ja Dalueelle nousee toinen selluvarasto. ”Voimme jatkossa siirtää entistä enemmän maatielogistiikkaamme rautateille. Junien aikataulutus ja operointitehokkuus paranevat, kun käytössä on jatkossa kaksi purkuraidetta. Suomen suurin konttiterminaali aivan varastomme vieressä puolestaan mahdollistaa joustavan konttiliikenteemme maailman merille”, Tamminen sanoo. Steveco ja UPM kehittävät sellulogistiikan digitalisaatiota, jolla saadaan parempi läpinäkyvyys koko logistiikkaketjuun. Hiilijalanjäljen minimointi on toinen tärkeä kehittämiskohde. Rautatiekuljetusten jatkuva lisääminen on ollut yksi isoja onnistumisia.

1/2022

19


20

1/2022


Teksti: Jukka Nortio Kuvat: Steveco, Shutterstock

Sota sekoittaa sahatavaran markkinoita Epävakaasta maailman tilanteesta huolimatta – ja osaksi sen takia – Suomen sahat vievät tuotteitaan ennätystahtia maailmalle. Kysyntää piisaa ja sahattavaa riittää.

VENÄJÄN HYÖKKÄYS UKRAINAAN on vaikuttanut merkittävästi EU-alueen sahatavaramarkkinoihin, sillä Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjän osuus on ollut noin kymmenen prosenttia EU-alueelle tuodusta sahatavarasta. Venäläistä puuta on tuotu EU:hun enimmillään 3,7, valkovenäläistä 4,5 ja ukrainalaista noin 2 miljoonaa kuutiota. Venäjä on nyt poissa EU-markkinoilta kolminkertaisten pakotteiden vuoksi: EU on kieltänyt puutavaran tuonnin. Kuljetukset Venäjältä EU-maihin ovat katkenneet. PFC- ja FSC- puutavarasertifikaattien myöntäjät eivät hyväksy venäläistä puutavaraa.

1/2022

21


Valko-Venäjän puutavaraa koskee tuontikielto EU:hun. Sotatilanne on pysäyttänyt Ukrainan puutavarakaupan EU-maihin. Suomen sahatavaravienti oli 8,8 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2021. ”Mahdollisuus ottaa uusia asiakaita on rajattu, koska sahat käyvät täydellä kapasiteetilla. Sahat ostavat puuta, vaikka sahoilla varantoja onkin, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo. SUOMEN VIENTI KIINAAN KÄRSII

Suomen ja Venäjän maailmanmarkkinoille tarjoama sahatavara on pitkälti samanlaista, koska puulajit ja puun kasvuolosuhteet ovat liki samat. Venäjällä on viime vuosina investoitu sahoihin jonkin verran kiinalaisrahalla. Kiinalaissahat ovat yksinkertaisia ja työvoimaintensiivisiä. Uusilla venäläisillä sahoilla on nostettu venäläisen sahatavaran teknistä laatua, joten sen kilpailuasema on parantunut. ”Venäjän viemästä reilusta 28 miljoonasta kuutiosta yli puolet menee Kiinaan ja lopusta merkittävä osa CISmaihin eli entisiin neuvostotasavaltoihin”, Merivuori sanoo. Sahatavaraviennissämme Kiina oli vuonna 2021 neljäntenä alle kymmenen prosentin osuudella Egyptin, Iso-Britannian ja Japanin jälkeen. Kiinan vienti putosi edellisvuodesta neljänneksellä. ”Suomen Kiinaan suuntautuvassa sahatavaraviennissä on tapahtunut raju muutos, sillä vielä vuonna 2017 sinne meni 1,7 miljoonaa kuutiota ja viime vuonna enää 0,7 miljoonaa kuutiota”, Merivuori kertoo. Euroopan painoarvo kasvaa Suomen sahatavaraviennissä, kun Venäjän viennin painopiste siirtyy Aasiaan. Tätä kehitystä kiihdyttää heikentynyt rupla, joka tekee venäläisestä sahatavarasta houkuttelevaa niille maille, jotka eivät rajoita kauppaa Venäjän kanssa. 22

1/2022


Euroopan paino­arvo kasvaa Suomen sahatavara­ viennissä, kun Venäjän viennin painopiste siirtyy Aasiaan. 1/2022

23


”Kun Venäjä ei pysty viemään puutavaraa Eurooppaan, suuntaa se tavaraa Kiinaan, Intiaan ja entisiin neuvostotasavaltoihin. Tämä on kuitenkin logistisesti ongelma Venäjälle, missä rautateiden kapasiteetin riittävyys on tällä hetkellä kyseenalainen. Sotatilanne vaikuttaa logistiikkaan”, Merivuori huomauttaa. KAKSI VUOTTA MARKKINAMYLLERRYSTÄ

Sota Ukrainassa tuo selkeästi uuden kierteen sahatavaramarkkinoille. Samalla on se yksi uusi vaihe yli kaksi vuotta jatkuneessa covid-pandemian aiheuttamassa kysynnän ja hintojen rajussa heilunnassa. Kun sota Ukrainassa alkoi, sahatavaran ostajat pelästyivät, miten korvataan 24

1/2022

markkinoilta puuttuvaa kymmenys. Kysyntä pomppasi ja äkisti koettiin tavarapulaa. ”Olemme olleet vahvistuvan kysynnän tilanteessa. Toisaalta globaalista taloudesta tulee ongelmia rakentamisen hidastumisen ja inflaation vuoksi. Etsimme uutta kysynnän ja tarjonnan tasapainoa, jossa tulevaisuus on erittäin vaikeasti ennustettava.” Jos sota jatkuu pitkään, vaikuttaa se sahatavaran kysyntää heikentävästi, koska sahatavaramarkkinoille tärkeä rakentaminen vähenee. ”Olemme nähneet poikkeuksellisia heilahteluja sekä tarjonnassa että kysynnässä jopa kvartaalien sisällä, joten tasapainon löytyminen voi viedä aikansa”, Merivuori aprikoi.

INFO

Konteissa ja bulkkina Liki yhdeksän miljoonaa kuutiota suomalaista sahatavaraa kulkee vuosittain maailmalle pääasiassa konteissa. Niiden saatavuus on kohentunut viime syksystä lähtien, joskin konttien hinnat ovat huomattavasti korkeammalla tasolla kuin mihin oli totuttu. Sahatavaraa kuljetetaan irtolastina muun muassa Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maihin. Venäjää koskevat pakotteet voivat vaikuttaa näihin kuljetuksiin. Näin siksi, että kansainvälisessä boikotissa olevat venäläislaivat ovat Merivuon mukaan merkittävässä roolissa muun muassa Egyptiin suuntautuvassa liikenteessä.


MIELIPIDE

Puuala kaipaa lisää osaajia – yritykset voivat tilata vaikka täsmäkoulutuksen ei tarvitse tietää, mitä aikoo isona tehdä, niin laaja on vaihtoehtojen kirjo. Sen tietää, että töitä riittää. Puutekniikan insinöörien koulutusta ei järjestetä nykyään missään muualla Suomessa kuin meillä LABammattikorkeakoulussa Lahdessa. Vielä vuosituhannen alussa koulutuksen järjestäjiä oli eri puolilla maata, muun muassa Kotkassa. Nyt voisi jälkiviisastella ja kysyä, kuinka fiksua koulutuksen vähentäminen on ollut. Käytännön arkea nimittäin on, että meiltä puuttuu viitisen sataa puutekniikan insinööriä. Tilanne uhkaa kiristyä entisestään, kun suuret ikäluokat lähtevät eläkkeelle. Kaikeksi onneksi ala tuntuu kiinnostavan nuoria. Heidän opintoihinsa kuuluu kolme harjoittelujaksoa, ja tavakseni on tullut sanoa nuorille, että suorittakaa ne erilaisissa paikoissa. Yksi voi olla vaikka vanerialan yrityksessä, toinen rakennustarvikkeiden jakelussa. PUUTEKNIIKKAA OPISKELEMAAN TULEVAN

ESA MIKKONEN

Puutekniikan lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu 1/2022

KUVA: AKI LOPONEN

”Moni on kertonut hakeu­ tuvansa alalle nimenomaan ympäristösyistä.”

Puutekniikassa on tapahtunut iso muutos, ja alalla vaaditaan niin prosessiteollisuuden, tomografian, röntgenkuvantamisen kuin tekoälyn osaamista. Koulutuksen on kyettävä vastaamaan teollisuuden vaatimuksiin, jotka muuttuvat jatkuvasti. Auringonlaskun alasta ei todellakaan ole kyse, vaikka jotkut voivat erehtyä luulemaan niin paperiteollisuuden tehtaiden sulkemisten takia. Sanomalehtipaperi on eri asia kuin vaikkapa vaneri. Puutuotteiden kysyntä kasvaa, ja ilmastoargumentit nostavat puun roolin aiempaa merkittävämmäksi. Nuoret tuntuvat tietävän tämän. LABiin tulevia opiskelijoita haastatellessa moni on kertonut hakeutuvansa alalle nimenomaan ympäristösyistä. Puuta myös käytetään aiempaa monipuolisemmin. Media on nostanut esille puun käytön tekstiilinä, mutta moniko tietää, että suomalaisesta koivusta tehdyllä vanerilla eristetään nesteytettyä maakaasua kuljettavat kaasutankkerit? Myös rakentamisessa puun rooli kasvaa, kun sillä korvataan suuripäästöisiä materiaaleja ja saadaan rakennuksista itsestään hiilinieluja. Metsäteollisuus on edelleen merkittävä Suomen ulkomaankaupalle, koko vientikaupasta sen osuus on viidennes. Tästä puolet on puutuoteteollisuutta. Suuri osa viennistä suuntautuu Euroopan ulkopuolelle. Alalla tarvitaan myös vankkaa logistiikan osaamista. Jo opiskeluaikana on hyvä tutustua erilaisiin toimitusvaihtoehtoihin ja kaupankäynnin säännöksiin. On hyvä olla ymmärrystä alati kasvavan konttikaupan kuvioihin esimerkiksi Kiinan ja Vietnamin toimituksissa. Koska olemme Suomessa alan ainoa ammattikorkeakoulu, pyrimme saamaan alalle lisää osaajia yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa. Tarkoitus on esimerkiksi järjestää puu- ja metsäalan kursseja ristiin Helsingin yliopiston kanssa. Olemme tehneet runsaasti yhteistyötä myös yritysten kanssa ja aiomme lisätä sitä edelleen. Rohkaisen yrityksiä olemaan meihin yhteydessä. Meiltä voi tilata vaikka täsmäkurssin jotakin tiettyä osaamista varten. Enkä tarkoita, että porukalla pitäisi istua kuukausikaupalla luentoja kuuntelemassa, vaan osaamista voi kehittää vaikka yksittäin napakoilla verkkokursseilla. Varmistetaan yhdessä suomalaisen puualan osaaminen innovaatioineen myös tulevaisuudessa.

25


Teksti: Kirsi Riipinen Kuva: Marko Laukkarinen

OSAAJAN TEHOTIIMI Stevecon myyntitiimissä on vain ja ainoastaan kokeneita osaajia, jotka kääntävät kivet ja kannot asiakkaidensa onnistumista varten.

S

aammeko ylpeinä esitellä, tässä Stevecon Kansainvälistä kauppaa on sotkenut myös konttiepätasapaino, joka Orimuksen mukaan saattaa tuntua vielä tehoseitsikko, myyntitiimi! Joukkoon kuulupitkään. vat myynnistä ja markkinoinnista vastaava Hän on ollut hyvillään siitä, että myyntitiimi on voinut johtaja Tapio Mattila, myyntijohtajat Markus auttaa asiakkaita ja etsiä tarvittaessa merirahdille vaihMyllylä, Vesa-Heikki Renlund ja Mia Brunila toehtoisia toimitustapoja. Merikontin sijaan tuotteet sekä myyntipäälliköt Sami Orimus, Markku Tuokko ja ovatkin kulkeneet muun muassa irtolasteina laivoilla, ja Päivi Nygren-Laitinen. toisinaan fiksuinta on ollut käyttää rautateitä. Nyt kun korona on alkanut hellittää, he tekevät etäSelvitettävää on ollut paljon, kun on etsitty kullekin töiden ohella töitä pääkonttorilla Kotkan Kirkkokadulla. sopivimmat vaihtoehdot. Joskus, vaikkakin harvoin, jopa kaikki samaan aikaan. ”Meillä on yhteinen mentaliteetti olla liikkeellä ja tavaPALJON ERITYISOSAAMISTA ta asiakkaita. Tämä on etätapaamisilla höystettynä todettu Renlund kertoo, että myyntitiimin rautaisen ammattitoimivaksi hybridimalliksi”, kertoo Brunila. taidon taustalla on tiimiläisten monipuoliset työurat. Mattila kertoo arkisen esimerkin pandemian poikkeKollegoilla on kokemusta eri puolilta usajalta. Hän sai järjestymään verkkotuotantoa ja huolintaa, erityisosaamista tapaamisen tutun Kaukoidässä toimiAsiakkaan on on paljon. van asiakkaansa kanssa, ja sen aikana Myyntitiimiläiset hoitavat itsenäisesti sovittiin jatkosta. Mattilan tuttava helppo ottaa asiakkuuksiaan – oli kyse asiakkaan tokaisi verkkotapaamisesta kuultuaan, yhteyttä tuttuun viennistä, tuonnista, transitosta, kuor­ että huomaatkos, asia hoitui tunnissa, ihmiseen missä mauksista tai vaikkapa tullauksista. matkustamista ei tarvita. ”Totesin siihen, että hän oli väärässä. tahansa toimituksiin Asiakkaan on helppo ottaa yhteyttä tuttuun ihmiseen missä tahansa toimiSopimuksen uusiminen verkon välitykliittyvissä tuksiin liittyvissä kysymyksessä. sellä onnistui, koska olimme ehtineet kysymyksessä. Koska myyntitiimi on tiivis ja sen luoda luottamukselliset välit kasvokkain jäsenet tuttuja toisilleen vuosien takaa, ennen koronaa”, Mattila kertoo. asiakkaat saavat tarvitessaan apua myös KORONA-AIKAAN UUSIA REITTEJÄ muilta tiimiläisiltä. Orimus tietää, että pandemia-aika on mutkistanut Steve”Jos tarvitsen vaikkapa erityisosaamista rahdeista, saan sitä con asiakkaiden työarkea. parhaiten kollegalta kysymällä. Minulta tiimiläiset kysyvät ”Konttilaivaukset ovat olleet todella sekaisin koronan esimerkiksi projekti- ja erikoiskäsittelyistä”, Renlund kertoo. aikaan. Tuonnin ja viennin rahtihinta maailmalla on ollut Tiimi on ottanut käyttöönsä uuden asiakashallintakorkeammalla kuin ikinä aiemmin, mikä on aiheuttanut järjestelmän version helmikuussa ja sen myötä toimii monelle asiakkaalle ongelmia. Heidän on ollut vaikea yhä järjestelmällisemmin. Ajan tasalla olevat tiedot ovat ennakoida, paljonko tavaran toimittaminen lopulta avuksi suunnittelussa ja seurannassa, asiakasyhteistyön maksaa.” lisäksi myös talon sisäisessä tiedonkulussa.

26

1/2022


”Olemme maanläheisiä ja helposti lähestyttäviä mutta samaan aikaan valtavan sitoutuneita ammattilaisia.”

1 Mia Brunila 2 Tapio Mattila 3 Vesa-Heikki Renlund 4 Markus Myllylä 5 Päivi Nygren-Laitinen 6 Marko Tuokko 7 Sami Orimus

Lisää hyötyä tulee siitäkin, että tiimiläisille jää aiempaa enemmän aikaa kuunnella asiakkaita, kun tunnit eivät valu aiemmin selvitettyjen asioiden etsimiseen. SAUMATON KONKARITIIMI

Miten itse kuvailisitte tiimiänne, millainen porukka kaiken kaikkiaan olette? Jos määrittely pitäisi tehdä vain yhdellä sanalla, se on tiimiläisten mielestä osaava. Kokemus on karttunut jopa vuosikymmenien aikana. Pitkä kokemus tarkoittaa samalla, että tutuksi on tullut jos minkälaisia tilanteita. ”Pääsemme tekemään ja ratkomaan monenlaisia asioita. Konkaritkin päivittävät osaamistaan säännöllisesti, ja koulutukseen panostetaan meillä ilahduttavasti. Tässä ei todellakaan kyllästy, sillä työ on dynaamista ja vaihtelevaa”,

Brunila kertoo. Mattila toivoo, että tiimiläisten rehellisyys ja suorapuheisuus välittyvät asiakkaille asti. ”Olemme maanläheisiä ja helposti lähestyttäviä mutta samaan aikaan valtavan sitoutuneita ammattilaisia.” Tiimiläiset toivovat, että myös Stevecon toimitusvarmuus sekä hyvä maine näkyvät asiakkaille. Samoin kuin heidän tapansa toimia vastuullisesti. ”Tunnemme suurta vastuuta myös asiakkaidemme asioista. Käännämme kaikki kivet, että asiat saadaan hoidettua. Emmekä yksin myyntitiimissä vaan myös yhdessä tuotannon kanssa”, Brunila sanoo. Tiimiläiset vakuuttavat, että asiakas voi ottaa yhteyttä heistä keneen tahansa. Eikä silloin tarvitse pelätä tyhmiä kysymyksiä. 1/2022

27


Stevecossa tehdään jatkuvaa

riskianalyysiä verkkohyökkäysten estämiseksi VAIKUTUKSELTAAN SUURIN RISKI SATAMATOIMINTOJEN OSALTA OLISI KOKO SÄHKÖNJAKELUUN KOHDISTUVA HYÖKKÄYS. Teksti: Eija Anttila

STEVECO ON SATAMALOGISTIIKASSA solmukohta, ja sen it-systeemien toiminta pitää olla kunnossa ympärivuorokauden että metsäteollisuuden ja varustamoiden ja huolinnan palveluketju pysyy toiminnassa, toteaa Steveco Oy:n tietohallintopäällikkö Jukka Soininen. Kyberturvallisuudesta huolehtiminen on yhä merkittävämpi osa myös satamien toimivuuden varmistamista. Merenkulkuala ja kauppa-alukset voivat tuntua epätodennäköisiltä kohteilta kyberhyökkäyksille, mutta merenkulkualan digitalisoitumisen lisääntyessä ja verkkoon liitetyn tietotekniikan ja operatiivisen tekniikan lisääntyessä meriteollisuuden ohjausjärjestelmät ovat alttiita verkkorikollisten ja muiden tietoturvallisuutta

28

1/2022

uhkaavien ryhmien hyökkäyksille. Siksi on erittäin tärkeää, että kyberturvallisuutta hallitaan asianmukaisesti merenkulkualalla mahdollisilta kyberturvallisuusuhkilta ja -hyökkäyksiltä. – Suurin Stevecoon kohdistuva uhka tällä hetkellä ovat sähköpostissa tulevat kalasteluviestit, sanoo Soininen. Soinisen mukaan vaikutukseltaan suurin riski satamatoimintojen osalta olisi kuitenkin koko sähkönjakeluun kohdistuva hyökkäys. – Kyberturvallisuus on käytäntöjen, menettelyjen, ohjeiden, toimenpiteiden, riskienhallintatoimien, koulutuksien, työkalujen ja tekniikoiden valintoja. IT-järjestelmien riskit vaikuttavat pääasiassa talouteen ja maineeseen jos niiden takia satamatoiminnot pysähtyvät.

– Kyberturvallisuuden eteen teemme myös jatkuvuussuunnittelua ja toipumissuunnittelua satamaliiton vetämän kansallisen yhteisprojektin puitteissa, Soininen sanoo. JATKUVAA KOULUTUSTA JA HARJOITTELUA

Stevecon IT-hankkeissa on panostettu digitalisaatiostrategian mukaisten hankkeiden toteuttamiseen, joita ovat esimerkiksi uusien sähköisten palveluiden käyttöönotot sekä yritysten välisen sanomaliikenteen kehittäminen. Teknisen tietoturvan tason nostamiseen ja kyberturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Vastauksena Stevecon kyberturvallisuuteen on teknologian lisäksi myös jatkuva koulutus. Tietohallin-


nossa työskentelee tällä hetkellä 13 henkilöä, joista kaksi henkilöä on alan koulutuksessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa. Opiskelujen myötä Miikka Purhonen nimitettiin Steveco konsernin tietoturvapäälliköksi marraskuun alussa. Purhosen mukaan yhtiössä tehdään jatkuvaa riskianalyysiä ja reagoidaan mahdollisiin uhkiin. Purhosen mukaan yhtiössä tehdään jatkuvaa riskianalyysiä ja reagoidaan mahdollisiin kyberuhkiin. Yrityksen omaa kyberturvallisuutta kehitetään jatkuvan riskianalyysin ja auditointien lisäksi osallistumalla aktiivisesti Traficom kyberturvallisuuskeskuksen ja huoltovarmuus organisaation tiedonvaihtoryhmiin. – Tiedonvaihtoryhmien kautta saamme ajantasaista toimialaan liittyvää kyberuhkatietoa sekä erilaisia kyberturvallisuuteen ja sen hallintaan liittyviä ohjeistuksia. Tiedonvaihtoryhmien toiminnan kautta osallistum-

me myös Kyberturvallisuuskeskuksen ja huoltovarmuusorganisaation järjestämiin kyberturvallisuusharjoituksiin, joissa on mukana myös muita logistiikka-alan toimijoita. – Harjoituksissa pääsemme koestamaan ja kehittämään omia kyberturvallisuuden prosesseja simuloitujen kyberuhkatilanteiden avulla, Purhonen sanoo. TEKNISTÄ TIETOTURVAA KEHITETÄÄN KOKO AJAN

Steveco kehittää aktiivisesti myös omaa teknistä tietoturvaa. Esimerkkinä teknisen tietoturvan kehittämisestä voidaan mainita kuluvan vuoden aikana toteutettu yrityksen lähiverkkoratkaisun päivittämisen nykyaikaiseen sovelluspohjaiseen verkkoratkaisuun. Sovelluspohjainen verkkoratkaisu mahdollistaa näkyvyyden yrityksen verkkoliikenteeseen, jonka ansioista mahdollinen ei toivottu verkkoliikenne pystytään havaitsemaan ja estä­mään

normaalin verkkoliikenteen seasta. – Jatkokehityksenä sovelluspohjaiselle verkkoratkaisulle olemme kartoittamassa mahdollisuutta tietoverkon kokonaiskyberturvallisuuden tilannekuvan kehittämisestä. Tilannekuvan avulla on tarkoitus saada selkeä ja hallittava näkymä tietoverkon ja siinä olevien laitteiden toimintaan. Näkymän avulla mahdollinen ei toivottu toiminta on tarkoitus saada poistettua ennen tilanteen mahdollista leviämistä, Purhonen toteaa. Yrityksen kyberturvallisuuden kyvykkyyden mittaamiseen käytetään Stevecolla kyberturvallisuuskeskuksen vuoden 2020 syksyllä julkaisemaa kybermittarityökalulla. Kybermittarityökalulla seurataan yrityksen kyberturvallisuuden kypsyystasoa ja tuloksia voidaan verrata omiin aikaisempiin tuloksiin sekä muihin saman alan yrityksien tuloksiin. Kybermittarin pohjana toimii laajasti tunnetut NISTja C2M2- tietoturvaiitekehykset. 1/2022

29


HENKILÖ

Kesätyöntekijästä vakikalustoksi

– ahtaajan töissä riittää opittavaa

Stevecon Hietasen satama-alueella työskentelevä ahtaaja, Tomi Mäkelälle, parasta työssä on rento työilmapiiri ja monipuoliset työtehtävät. Mäkelä aloitti Stevecolla vuonna 2018 kesätyöntekijänä Mussalon satamassa ja lokakuun alussa vuonna 2021 hänet vakinaistettiin Hietasalon satamaan ahtaajaksi. Teksti: Selma Mustonen Kuva: Marko Laukkarinen “KESÄTYÖSTÄ TULI ENEMMÄN

kuin yhden kesän juttu”, kertoo Tomi Mäkelä iloisesti. Mäkelällä syttyi palo ja kiinnostus Stevecon satamassa työskentelemiseen ensi kertaa, kun hän ammattikoulun työvierailuilla kävi tutustumassa Haminan ja Hietasen satamaalueisiin. Onneksi kesätyön myötä Mäkelä sai jalan oven väliin ja pääsi aloittamaan työt Mussalossa. Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto tai tutummin Ekami, jossa Mäkelä opiskeli logistiikka-alan varastonhoitolinjalla tarjosi hyvät valmiudet satamassa ja merirahdin parissa työskentelyyn. Satamassa työskentelemiseen kannusti koulussa myös entinen Haminan sataman työntekijä, joka toimii nykyisin Ekamissa opettajana. “Olen tyytyväinen ammatinvalintaan ja kouluun, koska sain Ekamista hyvät opit työssä pärjäämiseen. Satamassa

30

1/2022

työskentely kiinnosti minun lisäkseni myös muita ja itseasiassa toinen henkilö luokaltani pääsi myös työskentelemään Stevecolle. Olin erittäin innoissani vuonna 2018 aloittaessani kesätyöt, koska tiesin Stevecon olevan hyvä ja tunnettu työpaikka.” TYÖTEHTÄVÄT HAASTAVAT SOPIVASTI

Mäkelän aloittaessaan työt Mussalon satamassa alkoi kesä kattavilla perehdytyksillä. Tämän jälkeen siirryttiin nopeasti jo itse tekemiseen, joka oli Mäkelän mieleen. Työtehtäviin kuului kesätyöntekijänä erityisesti taljausta ja trukin ajamista, mutta hyvin pian pääsi jo harjoittelemaan lukin rattiin. Kesän jälkeen jatkuivat tuuraukset ja pääsi pereh­ tymään myös muihin työtehtäviin. “Viihdyin tosi hyvin kesätöissä, koska pääsin heti näkemään millaista on satamatyöskentely ja työkaverit ottivat tällaisen nuoren kaverin tosi nopeasti mukaan osaksi porukkaa.”

Hietaselle siirtyessä Mäkelän työtehtävät monipuolistuivat entisestään ja uudessa satamassa oli jälleen paljon uutta opittavaa, sillä jokaisella satamalla on omat ominaispiirteensä. Taljauksen ja trukin ajon lisäksi nykyisiin työtehtäviin kuuluu enemmän esimerkiksi huputtamista, lastin kiinnityksiä ja muita käsitöitä. Työtehtävät vaihtelevat myös hieman työvuorosta riippuen. “Harvoin on kahta samanlaista työpäivää, joka on tämän työn ehdoton plussa. Työtehtävät ovat sopivan monipuolisia ja edelleen riittää opittavaa. Satamatyö on raskasta, mutta palkitsevaa.” INFO

Tomi Mäkelä Syntynyt vuonna 1997 Pyhtäällä. Valmistunut Kymenlaakson ammatti­ opisto Ekamista logistiikka-alalta. Harrastaa metsästystä ja vapaa­ palokuntatoimintaa. Nauttii liikunnasta ja luonnosta.


IHMISET LUOVAT TYÖILMAPIIRIN

”Harvoin on kahta saman­ laista työpäivää, joka on tämän työn ehdoton plussa.”

Monipuolisten työtehtävien lisäksi Mäkelä korostaa rentojen työkavereiden ja -ilmapiirin merkitystä. Stevecolla on onnistuttu Mäkelän mukaan rekrytoimaan hyvin erilaisista taustoista tulevia henkilöitä, mutta kaikki ovat hyviä tyyppejä. “Parasta työssä on mahtavat työkaverit, joiden kanssa voi heittää hyvää huumoria ja työt sujuu mutkattomasti. Meillä on täällä monenlaista porukkaa, mutta kaikki on tosi rentoja ja kaikkien kanssa on helppo tulla juttuun.” Hyvä työilmapiiri on tärkeää satama­työssä, koska suuri osa työstä on ryhmä­työtä. Ilman toimivaa ja yhdessä viihtyvää ryhmää, eivät työt sujuisi yhtä vaivatta. TOIMIVAT SYSTEEMIT JA KANNUSTUS MOTIVOIVAT KEHITTYMÄÄN

Stevecolla panostetaan työntekijöihin. Kaikilla on mahdollisuudet edetä urallaan ja työpaikka tarjoaa erilaisia koulutuksia itsensä kehittämiseen. Tärkeää on työntekijän oma motivaatio ja halu kehittyä. Mäkelä korostaa lisäksi Stevecon ketteriä sisäisiä työkaluja ja alustoja sekä esimerkiksi loman hakemisen helppoutta. “Hienoa on, että työnteko on tehty meillä helpoksi. Täällä myös ymmärretään hyvin se, että ihmisillä on muutakin elämää kuin vain työ. Itse olen aktiivisesti mukana Siltakylän VPK:n toiminnassa ja meillä on sen tiimoilta usein koulutuksia, niin työpaikka ymmärtää tämän hyvin ja antaa tarvittaessa myös lyhyelläkin varoitusajalla vapaata.” Jokainen työntekijä on arvokas ja jokaisen työpanosta tarvitaan. Tämän vuoksi Stevecolla työntekijät viihtyvät yleensä pitkään. “Aamuisin ei ole vaikeaa herätä töihin, vaikka olisikin aikainen aamuvuoro. Steveco on hyvä työpaikka, jossa työntekijät viihtyvät”, summaa Mäkelä.”

1/2022

31


Vientiä tai tuontia, projekteja tai break bulk -toimituksia Olipa kyseessä minkälainen projekti tahansa, voit olla huoletta. Hoidamme puolestasi koko kuljetuksen – varmasti ja kustannustehokkaasti. Steveco on Suomen suurin ahtaus- ja logistiikkapalveluihin erikoistunut täyden palvelun logistiikkatalo. Meillä on pitkä kokemus mm. konepajateollisuuden vientilasteista, joten myös raskaammat projektit hoituvat helposti. Lisäksi erilaiset tuontilastit saapuvat sujuvasti perille mistä tahansa. Meillä asiakkaana olet koko prosessin tärkein tekijä ja kuljetusratkaisut räätälöidään tarpeidesi mukaisesti. Näin varmistamme tuotteellesi nopean, luotettavan ja kustannustehokkaan kuljetuksen. Tarvittaessa saat meiltä myös projekti- ja rahtihuolinnan sekä kuljetuksen maanteitse tai raiteilla. Kuljetuspalvelumme meriteitse ovat saatavilla kaikista Suomen satamista. Hoidamme kuljetukset suoraan tehtaalta määränpäähän, mutta saatavilla on myös välivarastointipalvelut satamien lisäksi Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Ota meihin yhteyttä – laaditaan paras ratkaisu juuri sinun projektillesi. MYYNTIJOHTAJA Vesa-Heikki Renlund p. 044 2323 335 heikki.renlund@steveco.fi

@stevecoGroup

Steveco Oy

MYYNTIJOHTAJA Markus Myllylä p. 044 2323 785 markus.myllyla@steveco.fi

@steveco_oy

MYYNTI sales@steveco.fi

@StevecoOy

www.steveco.fi

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.