BAM Content Marketing Casebook 2021 NL

Page 22

> HALL OF FAME

NSPIRE MAAKT TELENET BUSINESS MENSELIJKER Ook in 2021 heeft het coronavirus het meest creatieve in ons bovengehaald. Telenet Business bouwde Nspire om tot een hybride event. Een gigantische stijging van het bereik was het gevolg.

Doelstellingen

Aanpak

Al enkele jaren probeerde Telenet Business met het live event Nspire een connectie te maken met zijn doelgroepen (corporates, KMO’s en business partners). Het coronavirus stak daar in 2020 een stokje voor en ook in 2021 was ‘live’ geen evidentie.

Nspire werd in 2021 ‘Nspire On Air’ en ‘Nspire & Connect’. Het eerste was een reeks van drie online tv-programma’s gespreid over drie dagen, het tweede een live event gespreid over dezelfde drie dagen (met telkens een andere doelgroep die uitgenodigd was). De interviewees van het tv-programma waren de keynotes tijdens het event.

Telenet Business maakte van het nadeel een voordeel en koos voor een hybride concept. Ambitie was de reach te vergroten en het geheel zo interessanter te maken voor eventpartners (waaronder de sprekers/interviewees). De concept- en contentcreatie kon dan als investering ‘multichannel’ ingezet worden. Een online programma zorgt ook voor een langer houdbaarheid. De content is opnieuw inzetbaar voor content recycling en je kan er handig ook afgeleiden van maken (korte filmpjes, podcasts, ...). De hybride aanpak geeft tot slot ook blijk van innovatie.

22*

Resultaten En of het bereik werd uitgebreid dankzij de online reeks. De events waren samen goed voor 247 deelnemers (corona oblige), terwijl de premières van de reeks in totaal 1.128 kijkers konden bekoren. In totaal klokte Nspire On Air af op 71.300 unique views via de mediacampagne. Het leidt tot een kost per unique view van nauwelijks 2 euro.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.