Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Helsinki, Finland

https://www.spek.fi

Koko yhteiskunnan turvallisuustoimija

SPEK palvelee kansalaisia, päätöksentekijöitä ja elinkeinoelämää. Toiminnassamme painottuu laaja-alainen eri sektorit ylittävä yhteistyö.

Tavoitteenamme on turvallinen ja kriisinkestävä yhteiskunta, jonka valmiudet häiriötilanteiden hallintaan perustuvat julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan sekä elinkeinoelämän yhteistyöhön. Toimimme jäsentemme kanssa rajapintana ja osallistumme alan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Publications