Nová beseda

CZ

Nová beseda je nezávislé vydavatelství, které zkoumá a zviditelňuje souvislosti mezi specializovanými oblastmi poznání. Ne informace, ale způsob propojování znalostí je klíčem ke světu, v němž žijeme.

http://novabeseda.cz

Publications