Page 1

Co je nového ve vzdělávání

Tomáš Feřtek


Katalogizace v knize – Národní knihovna ČR Feřtek, Tomáš Co je nového ve vzdělávání / Tomáš Feřtek. 1. vydání. – Praha: Nová beseda, z. s., 2015 ISBN 978-80-906089-2-4 37.0 * 316 * 371 * 37.014.5 * 37.0:001.895 * (437.3) – vzdělávání – Česko – 20.–21. století – vzdělávání – sociologické aspekty – 20.–21. století – vzdělávací systémy – Česko – 20.–21. století – vzdělávací politika – inovace ve vzdělávání – úvahy 37.014 – Vzdělávací a výchovná politika [22]

Děkuji všem kolegům z EDUinu i mimo něj, kteří mi radou či doporučením pomohli při práci na rukopisu.

Text © Tomáš Feřtek, 2015 Photo © Karel Cudlín, 2015 © Nová beseda, 2015 ISBN 978-80-906089-2-4


Obsah Úvod 7 Krásný starý svět ve století totalit 8 Společnost příkazu a poslušnosti 10 Společnost zdánlivé rovnosti 13 Nepřehledná společnost sítí 15 Neurologie, technologie a sociální nůžky. Co proměnilo svět vzdělávání 19 Jak se mozek učí 21 Zlatá hvězda motivace 29 Kdo vymyslel měkké dovednosti 32 Je obava z digitální demence jen obavou z měnícího se světa? 35 Proč přestalo školství fungovat jako sociální výtah 38 Tragédie bílých i modrých límečků a feministická revoluce 41 Proudy a protiproudy. Proč neexistuje ve vzdělávání jedna správná cesta 47 Prvorepublikový automobil a vzdělanost 47 Staří muži moudře kritizují aneb V čem se mýlí Spitzer a Liessmann 49 Cíl je nejasný, cest je mnoho 55 Žádné dítě nesmí zůstat pozadu samo 60 Hlava, ruce, srdce. Škola už není jen intelektuální přípravka 65 Zítra se bude učit všude 68 Škola je jediné místo, kde ještě potkáš lidi 72 Česká realita. Rozpad systému jako specifická cesta reformy 74 Sedm desetiletí s Darwinem aneb O negativním výběru 76 Šest tisíc pionýrů pádluje svoji kánoi 79 Jak pohnout spícím slonem aneb Rodičovská revoluce 82 Epilog: Vzdělávání v tekutém světě 85 Co číst dál 89 Rejstřík 95

Co je nového ve vzdělávání | Tomáš Feřtek  

Jaké otázky hýbou zdánlivě nehybným systémem? Druhý díl edice Co je nového vydává 2. listopadu Nová beseda. Rezervujte si svůj výtisk již d...

Co je nového ve vzdělávání | Tomáš Feřtek  

Jaké otázky hýbou zdánlivě nehybným systémem? Druhý díl edice Co je nového vydává 2. listopadu Nová beseda. Rezervujte si svůj výtisk již d...

Advertisement