obsah | CJN v právu

Page 1

Obsah Úvod 9 Jak se o právu přemýšlí? 12 Výzvy pro právo v 21. století 14 Ochrana soukromí v 21. století 16 Jak regulovat nakládání s daty? 19 Data a hospodářská soutěž 23 Technologie na rozpoznávání obličejů a její právní rizika 25 Vliv moderních technologií na tvorbu práva 28 Moderní technologie a vymáhání spravedlnosti 32 Kdo je lepší soudce? 38 Právní odpovědnost umělé inteligence 42 Umělá inteligence a právní subjektivita 46 Transparentnost moderních technologií 48 Právo a falešné zprávy čili fake news 52 Další tendence v právu 58 Závěr 60 Co číst dál 62 Souhrn 64 Summary 65 Použitá literatura 66 Rejstřík 75 O autorovi 79