Med Israel for fred (MIFF)

Drammen, NO

Med Israel for fred (MIFF) er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel. MIFFs hovedoppgave er å formidle hvordan israelere flest tenker. MIFF er en organisasjon som samler alle norske Israel-venner, uavhengig av tro og politisk overbevisning.

http://www.miff.no