Med Israel for fred (MIFF)

Med Israel for fred (MIFF)

Drammen, Norway

Med Israel for fred (MIFF) er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978.
MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel.
MIFFs hovedoppgave er å formidle hvordan israelere flest tenker.
MIFF er en organisasjon som samler alle norske Israel-venner, uavhengig av tro og politisk overbevisning.

www.miff.no