Advertisement
The "Med Israel for fred (MIFF)" user's logo

Med Israel for fred (MIFF)

Drammen, Norway

http://www.miff.no

Med Israel for fred (MIFF) er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel. MIFFs hovedoppgave er å formidle hvordan israelere flest tenker. MIFF er en organisasjon som samler alle norske Israel-venner, uavhengig av tro og politisk overbevisning.

Publications

Fordrivelsen


May 20, 2024

MIFFs årsrapport 2021


October 1, 2021

MIFFs årsrapport 2020


October 29, 2020

2018-05 Midtøsten i fokus


September 24, 2018