Med Israel for fred (MIFF)

Drammen, Norway

http://www.miff.no

Med Israel for fred (MIFF) er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978.

MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel.

MIFFs hovedoppgave er å formidle hvordan israelere flest tenker.

MIFF er en organisasjon som samler alle norske Israel-venner, uavhengig av tro og politisk overbevisning.

Publications