KynningsrudNytt Vinter 2020-2021 Norsk språkutgave

Page 1

Gleden er å være til nytte

VINTER 2020/21

VERDENS

FØRSTE

ELEKTRISKE BELTEKRAN FØRSTE

BOLIGPROSJEKT

PORTRETTET

EN RINGREVS FORTELLINGER

STOCKHOLM

PÅ KYNNINGSRUD-KARTET

71. UTGAVE, ÅRGANG 34


Hva nå, kjære medarbeidere og samarbeidspartnere? Pandemien er hard og brutal og setter hele verden i en situasjon som absolutt alle må forholde seg til. Framtiden er i stor grad uforutsigbar, og vi stålsetter oss for å møte vinteren og tiden som kommer så godt forberedt som mulig. Vi analyserer daglig hvilke scenarier vi kan se i det korte og i det lange perspektiv. Vi er nærmere 400 medarbeidere i Norge og Sverige som skal ha et meningsfullt arbeid å gå til hver eneste dag. Flinke folk med høy kompetanse. Et stort ansvar som vi forsøker å forvalte så godt som overhodet mulig. Medarbeideren er vår viktigste ressurs. I det korte perspektiv På grunn av stor usikkerhet i markedet forventer vi en nedgang i etterspørselen. Dette gjelder innenfor alle våre virksomhetsområder. Det betyr at inntil vi får kontroll på Covid19 vil denne situasjonen vedvare. I dagens bilde tilpasser vi oss uke for uke, og vi forsøker å se noen måneder framover. Vi snakker sammen, og vi forbereder oss i samarbeid med tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I det lange perspektiv Når pandemien har lagt seg og samfunnet normaliserer seg igjen, ønsker vi å fremstå som enda sterkere enn før vi gikk inn i pandemien. Da må vi ta gode og kloke valg. I vår strategi skal vi som konsern være best på miljø. Vi skal være «det grønne alternativet». Ikke bare med vår signalgrønne farge, men også ved at miljøtanken alltid skal ligge i ryggraden til hver enkelt av oss. I løpet av de siste årene har vi gjort store miljømessige investeringer. I divisjon Kran dreier det seg om ca. 500 millioner kroner investert i nye moderne kraner og nytt utstyr som enten er elektriske eller bygget så miljøvennlige som mulig. 2021 Selv om vi er inne i en krevende tid, har vi valgt å opprettholde investeringsplanene for ytterligere fornyelse av maskinparken neste år. Miljøstrategien i Kynningsrud ligger også til grunn for øvrige virksomheter i konsernet. Med tanke på Covid19 håper jeg at vi kan senke skuldrene før jul, og se forhåpningsfullt på det nye året og tiden som kommer. God jul til alle.

Harald Kynningsrud Styreleder Kynningsrud AS

Hilsen Harald

KYNNINGSRUD AS | Tel. 69 21 70 90

KYNNINGSRUD EIENDOM | Tel. 69 21 70 90

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE, SVERIGE | Tel. +46 31 500 400

KYNNINGSRUD FASTIGHET | Tel. +46 522 63 63 60

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE, NORGE | Tel. 815 11 511

KYNNINGSRUD BYGG | Tel. +46 701 851 506 KYNNINGSRUD BOSTÄDER | Tel. +46 790 653 501

Redaksjonen avsluttet 24.11.2020 | Forside: Cato Brekke Andersen | Bakside: Linda Svensson Grafisk produksjon: GP MEDIA - www.gpmedia.no | Trykk: Møklegaard Trykkeri AS | Opplag: 3250 KynningsrudNytt er et magasin for forretningsforbindelser og ansatte i Kynningsrud-konsernet | Magasinet utkommer to ganger i året | 71. UTGAVE, ÅRGANG 34


Innhold

Redaksjonen

Kynningsrud Bygg

8

Kynningsrud Nordic Crane Sverige 14 Kynningsrud Nordic Crane Norge

26

Kynningsrud Eiendom

36

Sikkerheten først

5

IT: Det grønne alternativet

Ann-Christin Folmer

Cato Brekke Andersen

Hilde Kynningsrud

Henrik Ekman

ann-christin.folmer @kynningsrud.no

cato.brekke.andersen @nckynningsrud.com

hilde.kynningsrud @kynningsrud.no

henrik.ekman @kynningsrud.se

Tel. +47 952 47 886

Tel. +47 970 08 282

Tel. +47 958 25 629

Tel. +46 (0)701 851 506

Redaktør

Kran

Eiendom

Nye KynningsrudNytt I skrivende stund er det presidentvalget i USA og koronarestriksjoner som preger nyhetsbildet. Såpass mye dystert at det er godt å kunne grave seg ned i vår egen, fine Kynningsrud-verden.

I utvikling I Kynningsrud er det aldri stillstand. Teft, utvikling og nye muligheter står alltid sentralt på konsernnivå, og det er dette som gjør oss i Kynningsrud så sterke. Selv om det noen ganger kan oppleves stort og litt skremmende, så har tiden vist at strategien som føres fungerer veldig bra. Også KynningsrudNytt er i stadig utvikling. Denne utgaven av KynningsrudNytt kaller vi «Nye KynningsrudNytt». Vi markerer endringer i organisasjonen med nytt format, nytt design og ikke minst to rene språkversjoner av magasinet. Språk er selvfølgelig veldig viktig for å kommunisere og nå fram til leserne våre med alt vi vil fortelle. For oss i redaksjonen er det spennende å prøve noe nytt!

miljø i investeringene vi gjør, vi oppgraderer maskinparken til å være så miljøvennlig som mulig og vi digitaliserer prosessene våre slik at vi minsker påvirkningen på miljøet. IT-sjefen vår Mats Schweder forteller mer om fordeler ved digitalisering på side 6. Bygger boliger I det svenske markedet skjer det spesielt spennende saker. Kynningsrud Bygg, som ble etablert i 2018, vokser i raskt tempo. Selskapet har allerede nesten 20 medarbeidere, fordelt på kontorer i Uddevalla og Borås. Det jobbes hovedsakelig med oppføring av næringsbygg, men også boligblokker, se s. 41. Vi gleder oss spesielt til å høre mer om boligutbyggingen framover, nå som Kynningsrud Bostäder AB er etablert og skal starte opp i disse dager. Vi håper du liker «Nye KynningsrudNytt» og at du finner mye interessant å lese om i denne utgaven. Ønsker deg alt godt for det nye året!

Det grønne alternativet Å være vennlig mot miljøet har fått en framtredende rolle i samfunnet. Så også hos Kynningsrud. Vi har kjøpt verdens første elektriske beltekran (se artikkel s. 32), noe vi er både stolte av og fornøyde med. Vi tenker

11

En dag på jobben

13

Stockholm på kartet

18

Vi bygger broer

19

Kran Sverige i bilder

21

Firmaleilighet Skeikampen

22

Bygg

Redaktøren har ordet

For her hos oss i Kynningsrud skjer det mye positivt, til tross for at også vi selvfølgelig preges av pandemien, må ta våre forhåndsregler og møter utfordringer slik som alle andre er nødt til.

6

Bygger for Biltema

Portrettet: En ringrevs fortellinger 24

Mobile tårnkraner

30

Satser i Drammen

31

Verdens første el.beltekran

32

Kran Norge i bilder

35

Første boligprosjekt

41

Ny i Kynningsrud

43

Personalnytt 46

Ann-Christin

REDAKSJONELT

3


Trygghet til å satse Våren 2020 solgte vi Kynningsrud Prefab til HeidelbergCement. Dette har gitt oss ressurser og skapt trygghet til å satse ytterligere på våre eksisterende virksomheter. I tillegg har salget gitt oss muligheter til å etablere nye virksomheter innen byggebransjen. For litt under to år siden etablerte vi byggentreprenøren Kynningsrud Bygg AB. Dette er en satsing som har vært veldig vellykket. Nå har vi også etablert Kynningsrud Bostäder AB som skal fokusere på å utvikle boliger/leiligheter i Vest-Sverige. For å lede den satsningen har vi ansatt Olof Olausson som VD. Olof har bred erfaring innenfor boligutbygging i Skanska og Veidekke-konsernet i Sverige . Vi ønsker ham velkommen og er glade for å få en så erfaren leder i selskapet. Kynningsrudgruppen står nå med en bred og solid virksomhet med divisjonene Kran, Eiendom, Bygg, Bostäder og Finans. Vi bygger felles bedriftskultur i alle selskapene i gruppen, og vi jobber med felles visjon og verdier som Kynningsrudgruppen alltid har stått for.

Konsernsjef i Kynningsrud

ÆRLIGHET, LOJALITET OG ENTUSIASME Et eksempel på felles bedriftskultur er vårt felles verdigrunnlag i Kynningsrud: ærlighet, lojalitet og entusiasme. Ærlighet og lojalitet er høyt verdsatte egenskaper både i og utenfor arbeidstiden, og entusiasme kommer spesielt godt med i den usikre tid vi nå befinner oss i. Gode holdninger skaper et tryggere og bedre arbeidsmiljø, som gir økt trivsel på arbeidsplassen. Vi er alle ansvarlig for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø for oss selv og våre kollegaer, og dette er spesielt viktig nå.

en jobb, i et prosjekt eller i et selskap. Vi skal alltid opptre ryddig og ærlig. Kynningsrud er en merkevare, og ved å gå på akkord med våre verdier rammer man ikke bare ryktet til egen avdeling og organisasjon, men alle selskapene i Kynningsrudgruppen. COVID 19 I sommernummeret av KynningsrudNytt skrev jeg om Coronapandemiens påvirkning på samfunnet. Da så alt lysere ut. Samfunnet åpnet forsiktig opp igjen, og det rådet en forsiktig optimisme i forhold til at pandemien gikk mot slutten. Vi opplevde en lettelse over at sosialt liv kunne gjenopptas. Nå er vi igjen rammet av en nedstenging. Vårt sosiale liv blir strammet inn, det er økt bruk av hjemmekontor og på nytt opplever vi usikkerhet i forhold til hvordan pandemien vil påvirke markedet. Å leve i usikkerhet er krevende både i arbeid og privat. 2020 har kanskje vært det mest uforutsigbare året vi har opplevd. Vi får håpe at denne pandemien snart nærmer seg slutten og at vi igjen kan begynne å se framover med optimisme. Det er spesielt viktig i en tid med usikkerhet at vi er gode på å prate sammen, at vi ser kollegaene våre og tar vare på hverandre. Jeg ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år.

VI TAR ALDRI SNARVEIER Å leve etter verdigrunnlaget vårt har også stor betydning ut mot våre kunder og leverandører. I Kynningsrud tar vi aldri snarveier som går på akkord med våre verdier for å få en kortsiktig gevinst på

4

KONSERN

VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34


«Sikkerheten først!» er godt forankret Som et sentralt virkemiddel i å nå «et skadefritt Kynningsrud» innførte vi i 2018 begrepet «Sikkerheten først!». Kynningsrud jobber kontinuerlig for å øke sikkerhetsnivået i alle ledd. HMS er førsteprioritet i Kynningsrud. Vår bransje er sikkerhetsutsatt, og sikkerhet er alt annet overordnet. I Kynningsrud gjelder «Sikkerheten først!», og det er på god vei til å bli en naturlig del av arbeidshverdagen vår. Fra HMS-ledere til sikkerhetssjefer

Derfor har vi valgt å endre rollen HMS-leder til sikkerhetssjef. Det betyr ikke nedprioritering av Helse og Miljø, men enda sterkere prioritering av sikkerheten. I Kynningsrud Nordic Crane har vi dette året derfor ansatt sikkerhetssjef Jan Vegard Heierdal i Norge, og Erik Everbrink i Sverige. Begge kommer fra andre bransjer og tilfører oss nytt i sikkerhetsarbeidet. Et varmt velkommen til dere. Sammen skal vi alle være med på å skape en enda tryggere arbeidsplass, både for våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Kynningsrud Bygg

Siden vi startet opp byggentreprenørvirksomheten Kynningsrud Bygg i 2018 og er hovedentreprenør, opplever vi både flere utfordringer og flere muligheter innenfor sikkerhetsarbeidet, enn i rollen som underentreprenør. En hovedentreprenør setter standarden for krav til sikkerhet og er også ansvarlig for alle underentreprenører. I møte med personalet har jeg erfart at vi jobber veldig bra, og med gode systemer skal vi sammen utvikle sikkerhetsarbeidet. Skadeutviklingen er positiv lesing

I 2020 har vi i skrivende stund hatt en positiv utvikling mht. skader og uønskede hendelser i Kynningsrud. I Norge har vi ingen fraværsskader, i Sverige har vi fire, og totalt sett har vi en nedgang i alvorlige hendelser. Ingen av fraværsskadene

Fra HMS-uken i høst hvor Roger Johannesen (t.v.) og Bjarne Storengen viser oss temaet for uken: «Sikkerheten først».

er alvorlige, men noen av de uønskede hendelsene hadde alvorlig skadepotensiale. Vi må derfor fortsatt være «på hugget» hvis vi skal oppnå et skadefritt Kynningsrud. Et ledd i dette er videre utvikling og bruk av digitale verktøy innen risikovurdering, sikkerhetssamtaler, ledelsesinspeksjoner og rapportering av uønskede hendelser. Dette hjelper oss til å praktisere «Sikkerheten først!» på våre arbeidsoppdrag. Er du i tvil, er det ingen tvil

Til slutt en liten huskeregel i sikkerhetsarbeidet: Er du i tvil om det du skal gjøre er sikkert, er det ingen tvil. Stopp opp, involver andre, gjør ny risikovurdering med nye tiltak, og utfør arbeidet når du ikke lenger er i tvil. Det er dette «Sikkerheten først!» handler om i vår hverdag. Ønsker dere alle alt godt og håper på et koronafritt 2021.

Torkil Kynningsrud Sikkerhetssjef Kynningsrud-konsernet

KONSERN

5


LEDERENS ORD

DET GRØNNE ALTERNATIVET Det er ikke bare den grønne fargen, elektriske kraner og miljøvennlig olje som gjør oss til det grønne alternativet. Digitalisering av prosessene våre er en medvirkende faktor til det grønne skiftet. Gjennom digitalisering reduserer vi miljøpåvirkningen med smartere bygg, færre reiser og mindre papirhåndtering. Digitalisering gjør oss mer effektive. Vi slipper unødvendig papirarbeid og logistikk som er en belastning for miljøet. Spesielt kranvirksomhetene våre har kommet langt i digitaliseringsprosessen. Vi har digitalisert hele ordrehåndteringen og sparer derfor manuell håndtering og miljøpåvirkningen, i form av forbruksvarer og papir. Fakturabehandlingen vår er i prinsippet helt digitalisert i dag, noe som ikke bare sparer miljøet, men også reduserer risikoen for feil. Dette gagner også våre kunder og leverandører.

Mats Schweder

IT-chef Kynningsrudgruppen

Fjernmøter Kynningsrud har alltid vært en organisasjon spredt på mange steder, og vi har lenge jobbet med digitale møter på grunn av avstandene. Dette arbeidet begynte allerede for 20 år siden med konferansetelefoner og skjermdeling. Vi utstyrte deretter på et tidlig tidspunkt våre konferanserom med videokonferansesystemer. Nå er digitale møter vanligere enn fysiske møter i Kynningsrud. Vi bruker Teams mye og kan operere effektivt i virtuelle møter. Dette sparer både reisetid og utslipp knyttet til turene, som ellers ville ha påvirket miljøet.

noe vi følger nøye med på og tar veldig seriøst i Kynningsrud. Sikkerheten først, sier vi, og IT-sikkerhet står også høyt oppe på agendaen. Vi prøver å holde god balanse mellom brukervennlighet og sikkerhet, slik at dataene vi behandler håndteres riktig og sikkert. Ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år. Forhåpentligvis trenger vi ikke å feire via Teams!

Sikkerheten først, sier vi, og IT-sikkerhet står også høyt oppe på agendaen.

Sikkerhet Vi har nylig kunnet lese om alvorlige hendelser gjeldende IT-sikkerhet som har fått store konsekvenser for organisasjoner og deres kunder. Utviklingen er

6

KONSERN

VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34


Gleden er ĂĽ vĂŚre til nytte

7


Kynningsrud

Bygg

8


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

Om

KYNNINGSRUD BYGG er byggentreprenøren som gjennomfører total- og samarbeidsprosjekter fra første spadetak fram til overlevering.

Fem av våre medarbeidere på avdeling «Kommersiella projekt» i Borås.

Hva tilbyr vi?

Dette innebærer utføring av beregninger og prosjektering til konstruksjon og for oppføring av komplette bygg. Vi jobber med prosjekter i størrelsesorden 10-300 millioner SEK.

Kunnskap og ansatte

Vi har bred kunnskap og gode erfaringer fra prosjekter innen bygging av boliger, helseforetak, skoler samt bygg for logistikkbedrifter, industri, kontor og handel. Vi er et selskap med erfarne ansatte som jobber som byggeplasssledere, anleggsledere, håndverkere, prosjektingeniører, prosjektledere og administrativt personale.

Mats Hedlund og Ewa Christiansson på prosjekt Slättbergshallen i Trollhättan.

Geografisk område

Vi har hovedkontor i Uddevalla på vestkysten av Sverige. Vårt geografiske nedslagsfelt er betydelig større enn bare den svenske vestkysten. Gjennom avdelingen «Kommersielle prosjekter», som bygger for næringslivet, er vi fleksible og gjennomfører prosjekter over store deler av Sverige.

Utvikling

Vi vokser og fortsetter å utvikle oss kontinuerlig. Vi jobber med forbedring av vårt kvalitetsog miljøledelsessystem, vi rekrutterer nye medarbeidere, prøver ut nye måter å jobbe på og har hele tiden fokus på vårt HMS-arbeid (helse, miljø, sikkerhet). Vi gleder oss til veien videre.

24Storage Fyrislund bygges i Uppsala.

KYNNINGSRUD BYGG AB | +46 701 85 15 06 bygg@kynningsrud.se kynningsrud.no/bygg Byggeplass Biltema H1 Halmstad.

BYGG

9


LEDERENS ORD

KUNDEFOKUS

– ĂĽ vĂŚre til stede hele tiden Vi i Kynningsrud Bygg jobber kontinuerlig med ĂĽ sikre at kundene vĂĽre alltid er fornøyde. Vi vil alltid levere og vĂŚre profesjonelle. Det er ikke vi som velger vĂĽre kunder, det er kundene som velger oss. Jeg tør pĂĽstĂĽ at vi hele tiden er til stede, engasjerte og profesjonelle i det vi gjør. Det er en selvfølge for oss. VĂĽr viktigste ressurs Medarbeideren er vĂĽr viktigste ressurs. Det er vĂĽre ansatte; bĂĽde ledere og hĂĽndverkere, økonomer, og daglig leder som skal levere og jobbe nĂŚr kundene vĂĽre i prosjektene. Det er her vi legger grunnlaget for gjentatte og langsiktige samarbeid.

Henrik Ekman

Daglig leder Kynningsrud Bygg AB

totalentrepriser og samarbeidskontrakter, og vi hündterer i hovedsak prosjekt i størrelsesorden 10-300 millioner SEK. Vi er alltid interessert i ü skape nye relasjoner med profesjonelle kunder, og prøver alltid ü ha det gøy pü jobben. Det er da vüre ansatte presterer pü sitt beste!

Den geografiske spredningen av vüre prosjekter viser høy fleksibilitet hos Kynningsrud Bygg.

Etablerte samarbeid Vi har allerede etablerte, gode samarbeid. Vi har nylig startet byggingen av prosjekt 3 og 4 i rekken for vür gode samarbeidspartner og returnerende kunde, 24Storage AB. 24Storage AB jobber med ü leie ut lager til büde bedrifter og privatpersoner. Som totalentreprenør har vi tidligere bygget et anlegg for dem i Vallentuna og et i Uppsala, som ble ferdigstilt med meget gode resultater. De to nye prosjektene er i Västerüs og MÜlndal, nÌr GÜteborg. Fordelen er ü vÌre fleksibel Den geografiske spredningen av vüre prosjekter viser høy fleksibilitet hos Kynningsrud Bygg. Vi kan følge vüre kunder fra Umeü i nord til syd i Sverige. Vi ser pü fleksibiliteten som en av vüre absolutte styrker.

HELT ÆRLIG

Boliger og nĂŚringsbygg VĂĽr kompetanse ligger hovedsakelig innen forskjellige nĂŚrings- og offentlig bygg samt boliger. Vi jobber med

10

Kjappis Den beste dagen i livet mitt var da barna mine kom til verden. Min drøm er en ferie til USA med familien. Siste gang jeg prøvde noe nytt var i sommer, da jeg forsøkte ĂĽ spille padel-tennis (ikke gøy). Jeg vil helst ikke stĂĽ fast i heisen med noen jeg ikke liker. Min ÂŤguilty pleasureÂť er anleggsmaskiner‌ Erfaringen jeg skulle gjerne vĂŚrt foruten: Flyangst. Hvilket talent skulle du ønske du hadde? Ă… vĂŚre flersprĂĽklig. Min favoritt-app: Blocket (svensk svar pĂĽ finn.no)

đ&#x;˜‰

JOHAN KRONBERG Kynningsrud Bygg

Formann, 50 ür, ansatt siden 2020, kone, to voksne sønner. Bor i SkÜvde i Sverige.

BYGG

Rock eller Klassisk Vegetar eller Kjøtt Tog eller Fly Landlig eller By Bok eller Netflix Sofaen eller Trim HjemmekjÌr eller BortekjÌr Utadvendt eller Innadvendt Optimist eller Realist


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

Kynningsrud bygger for BILTEMA - En stor utvidelse av en allerede stor bygning

- Vi er glade for å kunne gjennomføre prosjektet for og i samarbeid med Biltema Real Estate. Vi er veldig fornøyde med å trekke det lengste strået i en hard anbudskonkurranse, sier Henrik Ekman, daglig leder i Kynningsrud Bygg om byggingen av Biltemas nye tilbygg. Tekst: Kynningsrud Bygg | Foto: Henrik Ekman

- Vi skal virkelig levere, slik at vi får muligheten til å utvikle et godt og langsiktig samarbeid med Biltema, sier Henrik Ekman. Prosjektet består i en utvidelse av Biltemas sentrale lager, H1, ved havnen i Halmstad. Tilbygget er på 8000 kvadratmeter og skal stå ferdig i april 2021. Prosjektet omfatter av ulike utfordringer, som blant annet peling på gammel havbunn. Kommersielle prosjekter Anleggsleder Stefan Ahl og formann Johan Kronberg er på plass for Kynningsrud Bygg i Halmstad. Begge har bred og lang erfaring

fra lignende prosjekter. De er en del av avdelingen «Kommersielle prosjekter», hvor prosjekter som dette står sentralt. Til tross for noen utfordringer underveis, går prosjektet bra. - Vi har en veldig god dialog med ansvarlige byggeledere og personalet fra Biltema som er her på byggeplassen. Utfordringer og spørsmål som oppstår løser vi i fellesskap, til beste for alle, forteller Stefan Ahl, anleggsleder for Kynningsrud Bygg.

FAKTA Kunde: Biltema Real Estate Prosjektleder: Ted Jonasson Anleggsleder: Stefan Ahl Formann: Johan Kronberg Tilbygg: 8000 kvadratmeter Ferdigstilles: april 2021

Vi bygger boliger og næringsbygg i størrelsesorden 10-300 Mkr. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Daglig leder Henrik Ekman berømmer arbeidsleder Johan Kronberg (t.v.) og anleggsleder Stefan Ahl, for innsatsen på prosjektet.

Henrik Ekman

henrik.ekman@kynningsrud.se Tel: +46 (0)0701-851506

BYGG

11


Portene åpnes i Borås

Avdeling «Kommersielle prosjekter» 1. september åpnet vi portene til vårt nye kontor i Borås sentrum. Det er vår nystartede avdeling, Kommersielle prosjekter, som holder til i en godt bevart rød mursteinsbygning ved universitetet i Borås. Tekst: Kynningsrud Bygg | Foto: Henrik Ekman

Byggentreprenøren Kynningsrud Bygg satser både på kommersielle byggeprosjekter og boligbygging, og selskapet vokser raskt. Avdelingen «Kommersielle prosjekter» har så langt åtte kompetente og erfarne ansatte som hovedsaklig jobber med prosjekter innenfor bygging av kontorer, handels- og logistikklokaler, lager, arenaer og skoler. - Å få være ansvarlig for å bygge opp en ny avdeling i Kynningsrud Bygg, var en mulighet jeg ikke kunne si nei takk til. Det er bra å jobbe med kollegaer som jeg er vant til å samarbeide med fra før. Vi er et godt team som ufyller hverandre godt, sier Kenneth Samuelsson, avdelingsleder for avdelingen «Kommersielle prosjekter» i Kynningsrud Bygg. Fra nord til sør Avdelingen jobber fra Umeå i nord til Malmö i sør. Alle ansatte er er fleksible og mobile i sitt arbeid. - Med den fleksibiliteten og kompetansen som våre ansatte har tilsammen, har vi mulighet til å følge kundene våre over hele Sverige. På denne måten sikrer vi kontinuitet med kundene våre og de vet alltid hva de får, sier Henrik Ekman, daglig leder i Kynningsrud Bygg.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

F.v.: William Larsson, Daniel Eriksson, Daniel Larsson, Kenneth Samuelsson og Daniel Dalviken.

PROSJEKTER Prosjekter som for tiden pågår i avdelingen

Kenneth Samuelsson

kenneth.samuelsson@kynningsrud.se Tel: +46 790 60 94 90

12

BYGG

• Utvidelse av Biltema H1 i Halmstad for Biltema Real Estate. • Nybygg av padelhall, Falkenberg, for Kynningsrud Fastighet. • Nybygg av lager, Västerås og Mölndal, for 24Storage AB.


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

04:45

06:05

07:10

08:30

Jeg setter meg i bilen hjemme i Falkenberg og drar til depotet. Der kobler jeg en henger med Crane 1 på bilen og kjører deretter mot Wästbygg i Lund.

Trenger energi. Fyller på både bilene og meg selv i Snapparp.

Ankommer byggeplassen i Lund. Der møter jeg kranføreren som har sin første dag på denne byggeplassen.

Etter å ha vært en tur i Malmø og lastet en kurv som skal til Gøteborg, er jeg tilbake i Lund og byr kunden på kanelboller.

En dag på jobben med Håkan Nilsson Siden august i år har Håkan Nilsson vært ansatt som selger i Kynningsrud Nordic Crane. Tidligere jobbet han som kranfører og har mange års erfaring i bransjen. Håkan bor i Falkenberg sammen med kona Jessica og deres fire barn. I tillegg til å måke møkk for sine hesteinteresserte døtre og transportere dem til stallen og hoppkonkurranser, liker han gamle biler, danseband og hestetransport.

11:30 Kontorjobb på kontoret i Gøteborg. Legger inn noen tilbud og utarbeider fakturadokumenter.

13:00

15:30

18:00

Signering av papirer på Hisingsbroen i Gøteborg.

Svingte innom Magnus Nilsson ute på jobb med nye arbeidsbukser.

Etter endt arbeidsdag er jeg i stallen med døtrene mine og utfører ulike gjøremål som må til i jobben som hestejentepappa.

KYNNINGSRUDNYTT

13


Kynningsrud Nordic Crane Sverige

14


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

Om

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE er ledende innenfor kran- og transporttjenester i Norge og Sverige. Vi har en stor og moderne maskinpark, og legger vekt på vår grønne profil – i dobbel forstand. Vi tilbyr løft og transportløsninger og har lang erfaring innen planlegging og gjennomføring av alle typer løft. Vi har gjennom mange år jobbet mot olje- og petrokjemisk industri, vindkraft og annen industri, samt selvsagt bygg- og anleggsbransjen.

Trekkvogn.

Prosjektstyring

Vi har lang erfaring med å drive store prosjekt, vi har dyktige prosjektledere og vi kan med hjelp av vår egen engineeringavdeling planlegge, beregne og gjennomføre alle løft med stor presisjon, sikkerhet og effektivitet.

Totalleverandør av alle typer løft

Totalt har vi over 300 maskiner som inkluderer mobilkraner, beltekraner, mobile tårnkraner, kranbiler, lastebiler og flere ulike spesialmaskiner for små og store løfteoperasjoner.

Mobilkran.

Tunggods og spesialtransport

Vi tilbyr også løfteløsninger som involverer annen type utstyr ved hjelp av vår tunggodsavdeling. Er transportbehovet ditt mer krevende – i form av lengre, bredere eller tyngre last – så løser vi selvsagt også dette. Til slik spesialtransport har vi trekkbiler med hengerløsninger med opptil 14 aksler, eller selvgående hengersystem som kan transportere opptil 450 tonn.

Mobil tårnkran.

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE I SVERIGE Vår svenske kranvirksomhet har hovedkontor i Gøteborg, med avdelinger strategisk plassert i Stockholm, Värmland, Bohuslän og Halland. Vi hjelper deg i hele Sverige. Kontakt oss gjerne! KYNNINGSRUD NORDIC CRANE AB | +46 31 500 400 kran.se@nckynningsrud.com nckynningsrud.com

Spesialtransport.

KRAN

15


LEDERENS ORD

FANTASTISK INNSATS

OG GODT SAMARBEID Å være en av Nordens største leverandører av mobilkrantjenester innebærer et ansvar for fremtidige generasjoner. Vi ønsker at vi i Kynningsrud ikke bare oppfyller miljøkravene fra vår omverden, men at vi gjør litt ekstra. Gjennom samarbeid med verdens største mobilkranprodusent Liebherr, har svenske myndigheter og den svenske mobilkranforeningen lykkes med å få inn en miljøolje som er godkjent på den svenske SPlisten.

Morten Heli-Hansen Daglig leder Kynningsrud Nordic Crane AB

Først i verden Siden i sommer har vi investert i og byttet til miljøvennlig hydraulikkolje på over halvparten av alle våre mobilkraner. Målet vårt er at alle våre mobilkraner skal ha miljøolje innen fem år. Vi har investert i mange nye kraner, lastebiler og maskiner med høyeste motorklasse, og vi har en rekke kraner som kan kjøre på elektrisk kraft. Vi er spesielt stolte av å være de første i verden med en helelektrisk beltekran (se egen omtale)!

kommer i hele Skandinavia, og vi fortsetter å vokse i våre satsingsområder Stockholm og Sør-Sverige. Kynningsrud er i dobbel forstand grønne, og Sverige vil bli farget deilig grønn i tiden som kommer.

Målet vårt er at alle våre mobilkraner skal ha miljøolje innen fem år.

Spennende tider i Sverige 2020 skrives snart inn i historiebøkene som året som ble veldig annerledes og mer spesielt enn vi noen gang kunne ha forestilt oss. Vi, som alle andre, har blitt berørt av pandemien ved at noen prosjekter er kansellert og andre har blitt flyttet. Men takket være gode medarbeidere, som er løsningsorienterte, fleksible og ikke minst veldig dyktige i jobben, har 2020 vært bra for oss. Vi tror at vinteren vil bli en utfordring, men er generelt positive til 2021. Vi jobber kontinuerlig med å gi kundene våre den beste servicen, og vårt arbeid med forbedringsprosesser gir resultater. Vi har også stor økonomisk sikkerhet gjennom Kynningsrud-konsernet, og tåler svingninger i markedet.

HELT ÆRLIG

Fortsetter å vokse Utviklingen fortsetter fremover, og vi ser frem til levering av nye mobilkraner i løpet av våren og sommeren. Flere spennende prosjekter

Tobias Karlsson

Kynningsrud Nordic Crane AB Teknisk ansvarlig ingeniør, 25 år, ansatt siden 2018, singel. Bor i Ytterby.

16

KRAN SVERIGE

Den beste dagen i mitt liv: Min sivilingeniør-eksamensdag! 5 år ekstra skole var mer enn nok for meg. Min drøm er å kunne flere språk, være med i et romprogram eller reise til steder hvor få har vært. Siste gang jeg prøvde noe nytt: Nye metoder når jeg maler 3D-printede modeller. Nye oppskrifter på kjøkkenet. Jeg vil helst ikke stå fast i heisen med: Boris Johnsson. Det er noe guffent med han når han snakker. Min «guilty pleasure»: Noen helger stenger jeg alt ute og koser meg med en overflod av snacks. Da kan det bli både bok, serie og spill. Erfaringen jeg gjerne skulle vært foruten: Nyresten! Jeg har aldri hatt så vondt. De opererte bort blindtarmen… Hvilket talent skulle du ønske du hadde? Jeg skulle ønske jeg var bedre både på å tegne og å lage musikk. Min favoritt-app: Memrise eller Trello.

Kjappis Rock eller Klassisk Vegetar eller Kjøtt Tog eller Fly Landlig eller By Bok eller Netflix Sofaen eller Trim Hjemmekjær eller «Bortekjær» Utadvendt eller Innadvendt Optimist eller Realist


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

Roger Berntsson og Robert Lindblom gjennomfører en siste kontroll av tyngdepunktet og plasseringen av søylen på SPMT.

- Sikkerhet er viktig for oss. Jeg har jobbet med Kynningsrud på de siste prosjektene mine, og det fungerer veldig bra. Det er orden, høyt fokus på sikkerhet og kompetente personer. De utfører jobben og overlater ikke noe til tilfeldighetene, sier Magnus Smidmeir, som er anleggssjef for Peab.

Med SIKKERHETEN i fokus! Jeg har nå vært ansatt som sikkerhetssjef i Kynningsrud Nordic Crane i omtrent fire måneder. Som nykommer i selskapet føles det trygt å se at Kynningsrud i lang tid har hatt et grunnleggende fokus på sikkerhet, med veletablerte rutiner.

Vår grunnleggende tankegang vedrørende sikkehet gir en unik mulighet til å fortsette å utvikle vårt sikkerhetsarbeid på alle områder. Først og fremst for at alle medarbeiderne våre skal komme hele hjem fra jobb hver dag, men også for å være den partneren som kundene etterspør i kommende prosjekter. Åpenhet rundt sikkerhetsarbeidet Dagens marked krever mer omfattende sikkerhetsarbeid enn før. Selv om alt arbeidet er planlagt, analysert og nøye forberedt, kan ulykken fortsatt inntreffe. Når dette skjer, krever kundene i større grad åpenhet i granskningssarbeidet for å finne årsaker og hvilke tiltak som er satt i verk som forebyggende formål. Dette betyr at arbeidsoperasjoner må dokumenteres på en mer omfattende måte.

vårt for oppdraget, er et eksempel på dette. Ingeniøravdelingen vår bidrar med beregninger og tegninger med forslag til plassering av kraner etc. Risikoanalyser og sikker jobb-analyser utføres sammen med kunden på arbeidsstedet før løftet starter. For å lære av hva som har gått bra og hva som fungerte mindre bra, skjer en oppfølging i etterkant av utførte oppgaver sammen med kunden og andre involverte entreprenører. Dette er krav som i økende grad stilles oss av våre kunder. Som vi er veldig fornøyde med! Et godt verktøy for å samle informasjon er Simpli Better, der alle uønskede hendelser registreres. Verktøyet gir god informasjon om hvilke systematiske mangler vi har, og gir oss muligheten til å forhindre at de gjentar seg!

Erik Everbrink

Sikkerhetssjef erik.everbrink@nckynningsrud.com Tel: +46 31 751 04 55

Stilles høye sikkerhetskrav Våre kunder stiller i økende grad krav til oss. Forebyggende arbeid i form av overordnede risikoanalyser, før vi kan etablere utstyret

KRAN SVERIGE

17


Stockholm på

Kynningsrud-kartet Kynningsrud i Stockholm har allerede rukket å bli et år! Satsningen i den svenske hovedstaden med egen avdeling har tilført organisasjonen nye, kompetente mennesker, og vi har satt en ny by på Kynningsrud-kartet. Tekst: Kynningsrud Nordic Crane | Foto: Anders Matsjons

Kapteinen på Stockholm-skuta er Victor Callbo, som startet i sommer. Han kommer garantert til å gjøre en bra jobb for satsingen i det nye markedet. Vi gleder oss til å se ideene han tar med seg inn i jobben hos oss. Avdelingen har dyktige kranførere, som med

Kontakt oss gjerne for mer informasjon. Din kontaktperson i Stockholm.

Victor Callbo

victor.callbo@nckynningsrud.com Tel: +46 8 531 93 561

18

KRAN SVERIGE

høy kompetanse og lang erfaring jobber trygt hver dag - og gjør kundene fornøyde. En rekke nye grønne kraner er på plass i hovedstaden, og flere er på gang våren 2021. Vi er virkelig klare for å begynne å vokse! Kvalitetsarbeid Siden sommeren og i løpet av høsten har vi jobbet med å forbedre internkommunikasjonen for å skape større deltakelse og engasjement hos alle. Vi jobber også for å bli bedre kjent i markedet, og følger opp våre kunder bedre gjennom besøk på byggeplasser og oppsøkende salgsvirksomhet. Vi har levd med et urolig marked, som ikke ble forbedret av Covid-19pandemien. Derfor er det enda viktigere at vi nå jobber proaktivt med både kunder og egne medarbeidere, slik at vi alltid er først på ballen på vår reise mot å bli best! På denne måten har vi også muligheten til å parere eventuelle utfordringer på et tidlig tidspunkt. Komplette løsninger Kynningsrud Nordic Crane i Stockholm tilbyr alle kunder komplette løsninger for alle typer

løft med mobilkraner og kranbiler. Vi har et fullserviceverksted og døgnåpent kontor. Hele året er vi tilgjengelige for å utføre små og store løft hver dag. Ved store prosjekter eller spesialjobber, samler vi ressurser fra avdelingene våre i resten av Sverige og Norge og løser alt til kundens beste. Sikkerheten kommer alltid først For å sikre at vi jobber sikkert og at alle våre medarbeidere kommer hele hjem hver dag, må vi hele tiden fokusere på måten vi jobber på. Vi må tydelig dokumentere arbeidet vi utfører, og vi må utføre risikovurderinger og egenkontroll. Vi ser også at våre kunders krav til sikkerhet på arbeidsplassen øker. Kynningsrud Nordic Cranes sikkerhetsfokus vil derfor også kunne gi oss et konkurransefortrinn i markedet.


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

VI BYGGER BROER Uansett hvor du bor, om det er i Norge eller Sverige, i byen eller på landet, så vil gode veier være viktig for at du kommer deg fra A til B. I Kynningsrud Nordic Crane er vi ofte med på større veiprosjekter, og vi har etter hvert opparbeidet oss lang erfaring innen montering av brosystemer. Tekst: Cato Brekke Andersen/Eva Lindberg | Foto: Clas Ericsson

- Bare det siste året har vi jobbet med flere store og viktige broprosjekter, forteller markedssjef i Kynningsrud Nordic Crane AB, Clas Ericsson.

prosjektene er enkle eller avanserte, så har vi ressursene som skal til for å hjelpe kundene. Tobias Carlsson har gjort en utmerket jobb med alle beregningene i forkant, sier Ericsson.

Noen av prosjektene vi har jobbet med i 2020 er Kollektivtrafikbron (KTB broen) som kobler sammen Nya Hisingsbon, Appegio og Skurubroen, tilkoblingsbroen på Drottning Silvias barnsjukhus (se egen sak), Olskroksbroen Västlänken E01 og Hölö-broen.

Spesialhengere for forflytning Vi har i dag en av Europas mest miljøvennlige maskinparker og egne broramper for midlertidige brosystemer. Med en SPMT flytter vi broseksjonene til den posisjonen som passer best for kranløftet.

Trygghet gjennom Engineering I Kynningsrud Nordic Crane har vi kapasitet til å håndtere utfordrende oppdrag, og kompetansen som skal til for å benytte oss av teknisk krevende løsninger. Gjennom vår egen Engineering-avdeling kan vi gjøre komplekse forstudier som gir oss en enorm trygghet, og som også sikrer at gjennomføringen av jobben går akkurat slik vi har planlagt.

- Vi har også eget løfteutstyr som tilpasses målene som konstruksjonen av broen krever. Om det er stokkmatter, støttebensplater eller hele oppstillingsplasser som kreves, fikser vi det, sier Ericsson.

- Dette er spennende jobber, og uansett om

Vi ser frem mot 2021, og vi gleder oss til å fortsette jobben med å «vise vei» som Sveriges beste brobygger.

SPMT

- en selvgående hengerløsning som brukes til transport av last som er for stor eller tung for lastebiler. Styreprogram: 360° Maks antall moduler: 25 Maks linjelast: 45 tonn

Vil du vite mer? Ta kontakt med markedssjefen vår.

Clas Ericsson

clas.ericsson@nckynningsrud.com Tel: +46 31 7510 454

KRAN SVERIGE

19


Viktig løft

på Drottning Silvias Barnsjukhus Kynningsruds visjon «Gleden er å være til nytte» har sjelden passet bedre enn da vi var i Gøteborg for å utføre et svært viktig løft på barnesykehuset. Tekst: Cato Brekke Andersen / Eva Lindberg Foto: Kynningsrud Nordic Crane

Innen 2021 skal et nytt barnesykehus stå ferdig ved siden av det gamle. Siden begge sykehusbygningene skal brukes aktivt, er en ny broforbindelse mellom de to bygningene en livsviktig del av sykehuset. I den gamle bygningen blir det akuttmottak, mens det i den nye bygningen vil være både intensivbehandling og moderne operasjonsrom. Lang planlegging For å minimere avbruddstiden for sykehusene, ble det tatt en tidlig beslutning om å prefabrikkere hele den store broforbindelsen nede på bakken. Da denne beslutningen var tatt, gjensto en rekke spørsmål å besvare før kranen kunne starte å løfte. Hva tåler bakken? Hva veier en komplett tre-etasjes brokonstruksjon som er 12 meter høy? Hvordan vender vi broen til oppreist posisjon? Vi fant løsningen via vår engineering-avdeling. Høy presisjon kreves Med fire løftestag (25 x 4,5 meter) klarte vi å løfte hele den tre-etasjes konstruksjonen på plass. Broforbindelsen hadde en dødvekt på 106 tonn og var 25 meter lang. Broen var bare 7 cm smalere enn åpningen mellom de to byggene, slik at det krevdes høy presisjon for å få alt til å henge rett. Samspillet mellom løfteleder Ola Westling og kranfører Reine Karlsson var derfor svært viktig. De gjorde en utmerket jobb. Takket være godt samarbeid mellom alle involverte og lang erfaring på komplekse løft, gikk alt helt etter planen!

Se filmen her:

På prosjektet Veileder: Peder Åsen Kranfører: Reine Karlsson Løfteleder: Ola Westling Hjelpekranfører/ Signalmann: Karl Lennartsson Engineering: Tobias Karlsson Ola Westling.

20

KRAN SVERIGE

Reine Karlsson.


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

KRAN I BILDER

s Mattsson st og Nicla . i godt trav

ndqvi Gunnar Su

Love is in the air

P-O Hammargård og Jonas Berutsson rigger 500-tonneren for nattarbeid.

Jo flere, jo

Kranperspektiv i Karlstad.

bedre....

Helt om natten...

Høyt oppe.

Prosjektleder Jon Sanne.

Oi, så lang...

Trangt om plassen.

«Små» og «tynne» vaiere.

21


Friluftsliv og turglede på Skeikampen Personalleiligheten til Kynningsrud ligger perfekt til for naturopplevelser hele året. Det er kort vei til fjelltopper, fiskevann, skiløyper og dyreliv. Skeikampen er en familievennlig destinasjon, med opplevelser og aktiviteter for alle. Sti mot Aulestad bak leiligheten.

Tekst/foto: Kirsti Finsal

Oppdagelsesbegjær og begeistring for naturen har vært sentral i norsk kulturarv lenge. Allerede i 1868 ble Den Norske Turistforening stiftet etter følgende visjon «Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert i vort land» (Thomas Heftye).

Kaffepause med utsikt.

Morten Engh på sykkeltur.

Første gang jeg var på Skeikampen var i 2008, og i årene etter har det blitt mange gode turopplevelser. Jeg kan virkelig anbefale å nyte lunsjen og en god kopp kaffe med utsikten fra Skeikampen (1124 moh), plukke blåbær langs turstien under Bånseterkampen (1202 moh), og ta en sykkeltur på Peer Gynt-vegen med fine fjellvann og setrer. Leiligheten er et personalgode for alle ansatte i Kynningsrud. Den har 7 sengeplasser, 2 bad, åpen kjøkken-/stueløsning og stue med peis. Jeg håper mange tar med seg familie og venner til fjells og bruker dette flotte tilbudet!

FAKTA Merkede turløyper fra DNT.

Kynningsrud har en leilighet i hyttegrend på Skeikampen i Gausdal i Norge og en leilighet i Elviria på Costa del Sol i Spania.

Trekning av søknadene foregår to ganger i året. For booking og informasjon, send e-post til: hytter@kynningsrud.no Kirsti Finsal er ny kontaktperson.

Naturopplevelser langs Peer Gynt vegen.

22

KYNNINGSRUDNYTT

Kirsti Finsal i hyttekomiteen.

NB! Leiligheten i Spania er inntil videre stengt på grunn av COVID-19 (pr. 01/12.2020).


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

E R E N V I N KURRANSE

Tidligere i år utlyste vi fotokonkurranse for våre medarbeidere. Vi fikk inn mange bidrag, og her er de tre vinnerne.

FOTOKON

1. plass: Jesper Olsen Kynningsrud Nordic Crane AS

2. plass: Clas Ericsson Kynningsrud Nordic Crane AB Ga

kk

00,–

vesje

10

3. plass: Christoffer Arneld Kynningsrud Nordic Crane AS kk

,– 1000

Ga

vesje

KYNNINGSRUDNYTT

23


EN RINGREVS FORTELLINGER

En mann av få ord, men mange historier.

Vi møter Ivar Harstad på Valle i Fredrikstad. Det er mange år siden han gikk av med pensjon, men han er stadig innom sin gamle arbeidsplass. 72 år gammel tar han nemlig fortsatt oppdrag og holder kontakten med gamle kollegaer. Tekst: Eva Kynningsrud Dobbing | Foto: Arild Bråthen / Eva Kynningsrud Dobbing

I bortimot 30 år jobbet han som kranfører i Kynningsrud, og etter at han ble pensjonert har han jobbet 30-40%. - Hvordan har det seg at du ble kranfører? - Jeg er født litt lat, så jeg synes det er moro å se på andre jobbe. Derfor passa det meg bra, sier han og humrer stille. - Du er vel ikke akkurat lat når du fortsatt jobber sju år etter at du gikk ut i pensjon? - Nå kan jeg jo bestemme selv. Jeg kan si nei hvis det regner eller snør. Det er en befrielse. Aktiv pensjonist At han er lat tar vi likevel med en klype salt. Ivar er gift med Aud, har to døtre, Monica (49) og Silje (33), tre barnebarn på 2, 10 og 30 år og et oldebarn. Han bruker mye av tiden sin på familien, enten det er døtrene som trenger hjelp til oppussing, barnebarna som skal kjøres og hentes eller bare trenger en supporter når 10-åringen spiller håndballkamp. - Denne uka har jeg malt vaskerommet, barnebarna har vært på besøk og jeg har kjørt på håndballkamp, forteller han. En kløpper på Bacalao I tillegg brygger han øl og er en kløpper på å lage Bacalao. - Jeg og yngstebroren min lager bacalao annenhver gang og inviterer hverandre omtrent en gang i måneden, forteller Ivar. Ivar har tette bånd med familien. Han vokste

24

PORTRETTET

opp som nummer to i en søskenflokk på fire. Tre gutter og en jente. Yngstemann var bare 22 år gammel da han havnet i rullestol, en traumatisk beskjed å få for Ivar, som har et veldig nært forhold til lillebroren sin. - Han var på sjøen og falt ned i et lasterom. Jeg er veldig stolt over hvor selvhjulpen han er. Han har hatt et utrolig pågangsmot, skryter han. Ivar selv var også på sjøen som ung. Han dro ut da han var 17 og kom hjem da han var 22. - Det var nok på sjøen at jeg og broren min fikk smaken på bacalao. Det er lettvint å lage når til og med jeg kan det, sier han beskjedent. Noen disputter Ivar framstår som en særdeles rolig og sindig mann. Han sløser ikke med ordene, og slåss ikke om oppmerksomheten. Å skulle portretteres i KynningsrudNytt står ikke øverst på ønskelisten hans, men vel vitende om at han sitter inne med mange gode historier etter lang fartstid i Kynningsrud, slipper han ikke så lett unna. - Harald (Kynningsrud) beskriver deg som en klippe. Alltid rolig og flink, men likevel ikke redd for å si hva du mener. - Det er koselig å høre, men jeg har egentlig ikke lyst til å bli portrettert, sier han mens han tar rosen motvillig til seg. Han innrømmer likevel at det er hyggelig med gode tilbakemeldinger og kjenner seg igjen i noe av beskrivelsen.

- Jeg har hatt noen disputter. Det er fint at det har vært rom for å si fra, at man har fått renska lufta. Jeg har hatt god kontakt med de fleste jeg har jobbet med. Spesielt den eldre garde i Karlstad-avdelingen, forteller han. Nektet hotellrom En av dem som går mest igjen i Ivars memoarer fra tiden i Kynningsrud er pensjonist Knut Sahlberg, som jobbet i Kynningsrud i mange år. Særlig en episode får han til å trekke på smilebåndet. - Knut og jeg skulle til Danmark og hente en kran de hadde kjøpt. Det var mellom jul og nyttår, og vi skulle ta ferga mellom Gøteborg og Frederikshavn. Været var dårlig og Knut ble veldig sjøsyk. Da vi endelig kom i land langt ut på natta måtte vi finne et hotellrom. Jeg gikk inn, og ordnet oss to rom, det var ikke noe problem. Ikke før Knut kom inn... Da de så han og tilstanden han var i, hadde de plutselig ikke rom likevel. De trodde han var full, så vi måtte kjøre videre, forteller han. Det skal sies at historien er ekstra morsom fordi det sterkeste Knut Sahlberg noen gang drakk var eplemost. Kjendiser Ivar har møtt mange spennende mennesker gjennom jobben, og noen har gjort bedre inntrykk enn andre. Under monteringen av Stjerna på Gardermoen møtte Knut og Ivar både Dorthe Skappel og Vebjørn Sand.


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

Sistnevnte gjorde helt klart best inntrykk. - Da vi hadde montert ferdig, skulle vi kjøre Dorthe og Vebjørn i kurven. Jeg er ikke av typen som går og snakker med en kjendis, men Knut hadde lyst å snakke med Dorthe. Det var derimot ikke hun så veldig interessert i, og da mista Knut helt respekten for henne. Men Vebjørn Sand var veldig hyggelig og omgjengelig fyr, minnes han. Det samme kan han fortelle om Kjell Inge Røkke. - Han var ikke fornøyd med oppkjørsla si og ville ha helt ny med stabla sten fra Vestfold. Han var også veldig omgjengelig, kan han fortelle. Venner og kollegaer Det er tydelig at kollegaene setter pris på at Ivar er innom. Gjennom intervjuet er det stadig folk som prøver å få oppmerksomheten hans. - Arild Bråthen, Arnfinn Mathisen og Ståle Angelsen er noen av dem jeg fortsatt har kontakt med. Jobben har alltid vært sosial. Når man ligger mye utpå blir de du jobber med vennene dine og mange av de gamle vennene kommer litt på avstand. Da jeg jobbet fullt var det vanskeligere å ta vare på de gamle, men det har tatt seg opp etter at jeg ble pensjonist. Nå har jeg venner utenfor jobben, sier han mens han og ser ut av møterommet mot Arild Bråten som venter utenfor.

- Har du ikke fått nok nå? spør han meg. - Nei, jeg må ha bilder også! Ivar ser øyeblikkelig utilpass ut, men stiller motvillig opp. - Det finnes sikkert noen gamle bilder du kan bruke. Dette her er jeg ikke noe glad i... Noe sier meg at vi får respektere det, og at Haralds beskrivelse var ganske treffende. Ivar Harstad er rolig og flink, men han tør å sette ned foten...

Ivar Harstad sammen med kompanjongen Arild Bråthen.

IVAR HARSTAD Alder: 72 Stilling: Kranfører og pensjonist. Sivil status: Gift med Aud, to døtre, tre barnebarn og et oldebarn. Beste med Kynningsrud: Bra arbeidsforhold, høy trivsel og mange utfordringer. Verste med Kynningsrud: Du visste aldri når du kom hjem. Favorittmat: Bacalao Favorittdrikke: Øl Beste egenskap: Tålmodig Dårligste egenskap: Sikkert mange...

Ivar er glad i grønne kraner.

PORTRETTET

25


Kynningsrud Nordic Crane Norge

26


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

Om

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE er ledende innenfor kran- og transporttjenester i Norge og Sverige. Vi har en stor og moderne maskinpark, og legger vekt på vår grønne profil – i dobbel forstand. Vi tilbyr løft og transportløsninger og har lang erfaring innen planlegging og gjennomføring av alle typer løft. Vi har gjennom mange år jobbet mot olje- og petrokjemisk industri, vindkraft og annen industri, samt selvsagt bygg- og anleggsbransjen.

Trekkvogn.

Prosjektstyring

Vi har lang erfaring med å drive store prosjekt, vi har dyktige prosjektledere og vi kan med hjelp av vår egen engineeringavdeling planlegge, beregne og gjennomføre alle løft med stor presisjon, sikkerhet og effektivitet.

Totalleverandør av alle typer løft

Totalt har vi over 300 maskiner som inkluderer mobilkraner, beltekraner, mobile tårnkraner, kranbiler, lastebiler og flere ulike spesialmaskiner for små og store løfteoperasjoner.

Mobilkran.

Tunggods og spesialtransport

Vi tilbyr også løfteløsninger som involverer annen type utstyr ved hjelp av vår tunggodsavdeling. Er transportbehovet ditt mer krevende – i form av lengre, bredere eller tyngre last – så løser vi selvsagt også dette. Til slik spesialtransport har vi trekkbiler med hengerløsninger med opptil 14 aksler, eller selvgående hengersystem som kan transportere opptil 450 tonn.

Mobil tårnkran.

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE I NORGE Vår norske kranvirksomhet har hovedkontor i Oslo, med avdelinger strategisk plassert i hele østlandsområdet og Midt-Norge. Vi hjelper deg over hele landet. Kontakt oss gjerne! KYNNINGSRUD NORDIC CRANE AS | 815 11 511 kran.no@nckynningsrud.com nckynningsrud.com Spesialtransport.

KRAN

27


LEDERENS ORD

MILJØ OG BÆREKRAFT Året 2020 kan vi egentlig beskrive gjennom å slå sammen to av våre mest velbrukte klisjéer: «Vi ser mørke skyer i horisonten, men bak skyene er himmelen alltid blå». De siste ni månedene vært utfordrende. Likevel ser vi fremtiden i positive tegn. At våre medarbeidere yter ekstra service, er det ingen tvil om. Stort engasjement og løsningsorienterte medarbeidere som gir det lille ekstra, har gjort oss til et ledende mobilkranselskap. Det er ekstra viktig i disse tider hvor konkurransen er ekstra tøff, og det skal vi være stolte av.

Eirik Kynningsrud

Daglig leder, Kynningsrud Nordic Crane AS

Vant pris under ESTA Awards Et bevis på dette fikk vi den 24. september da vi mottok 1. premien for spektakulære løft i kategorien «Teleskopkraner opptil 120 tonn» under den europeiske prisutdelingen ESTA Awards. ESTA er Europas ledende organisasjon for mobilkran-bransjen og spesialtransport. Denne prisen har alle som jobber i Kynningsrud Nordic Crane en del av æren for! Når det kommer til samarbeid, deling av erfaringer og å jobbe sammen mot et felles mål, er vi gode. Vi gjør hverandre bedre! Verdens første helelektriske beltekran Når dere leser dette, har vi allerede avduket verdens første helelektriske beltekran (se egen sak). Vi gleder oss voldsomt til å ta i bruk dette «monsteret» av en mobil beltekran, med løftekapasitet opptil 250 tonn. Vi synes det er gledelig at vår bransje går i bresjen for å skape miljøvennlige byggeplasser. Dette er uten tvil fremtiden, og selv om vi har en lang vei å gå, så er det viktig at vi starter et sted.

HELT ÆRLIG

Det grønne alternativet Vi jobber også aktivt med andre prosjekter rettet mot miljø og bærekraft. Vi har allerede nå mobilkraner som kjører med miljøolje, og flere kraner vil det bli i 2021. I tillegg til dette er vi i gang med å bytte alle gamle maskiner med en nyere, og grønnere, maskinpark. I 2021 får vi for eksempel Norges største AT-kran, en Liebherr LTM1650, flere mindre mobilkraner og en mobil tårnkran. Disse kranene har et helt annet utslippsnivå enn de eldre modellene. Det grønne alternativet – i dobbel forstand.

Jon André Karlsen

Kynningsrud Nordic Crane AS Kranfører, 42 år, ansatt siden 1997, gift med fantastiske Maria, har tre flotte unger og bor i en enebolig på Vikanes beste vestkant.

28

KRAN NORGE

Ruster for framtiden Med høy kvalitet i alle ledd og et selskap i rivende utvikling, tar vi alle utfordringer på strak arm. Vi ser positivt på framtiden, spesielt i et lengre perspektiv. Vi er i ferd med å bli enda grønnere og ruster oss for fremtiden. Markedet vi befinner oss i fikk seg på vårparten en kraftig knekk, men hentet seg fint inn igjen i løpet av sommeren og høsten. Dessverre ser nok vinteren litt mager ut, men vi jobber aktivt for å sikre både små og store oppdrag. Selv om vi opplever et og annet regnskyll i denne spesielle tiden, ser vi virkelig frem mot det som kommer.

Vi er glade for at vår bransje går i bresjen for å skape miljøvennlige byggeplasser.

ESTA AWARDS: Vi vant europeisk pris for spektakulært løft i forbindelse med godsvognavsporing utenfor allfarvei.

Den beste dagen i livet mitt: Kan hende at Maria leser KynningsrudNytt, så det er selvfølgelig den dagen vi gifta oss. :-) Min drøm har i mange år vært en BMW M5, men nå har det faktisk vippet over til å ha mulighet for å donere en bestemt sum penger til veldedighet hver måned. Siste gang jeg prøvde noe nytt Jernteppe! Kommer ikke på annet enn at jeg i helgen prøvde en ny restaurant i Oslo. Det var en uforglemmelig kveld så anbefaler alle en tur i Kloster(et). Jeg vil helst ikke stå fast i heisen Med en viss president fra andre siden av den store dammen! Min «guilty pleasure» Jeg har da ingen guilty pleasure… bortsett fra å se litt ekstra på baken til Cato Brekke Andersen i KynningsrudNytt når anledningen byr seg! Erfaringen jeg skulle gjerne vært foruten Det må være å gå på do uten å ta av buksene!!! Min favoritt-app: Storytell

Kjappis Rock eller Klassisk Vegetar eller Kjøtt Tog eller Fly Landlig eller By Bok eller Netflix Sofaen eller Trim Hjemmekjær eller «Bortekjær» Utadvendt eller Innadvendt Optimist eller Realist


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - Ă…RGANG 34

STADIG FLERE AKTIVE MEDARBEIDERE 2020 har vÌrt et spesielt ür og det er mange som har hatt mer hjemmetid enn tidligere. Mye stillesitting, büde pü jobben og hjemme, kan bety mindre overskudd og økt sjanse for sykefravÌr. Tekst: Cato Brekke Andersen | Illustrasjoner: Dreamstime

Gjennom Aktiv Bedrift prøver vi ü fü ansatte ut i aktivitet ved hjelp av kampanjer som registreres pü en egen nettside. At fysisk aktivitet er positivt, er det ingen som helst tvil om. Det ü komme seg ut gir bedre humør, mer overskudd og immunforsvaret styrkes. I et selskap som Kynningsrud Nordic Crane, blir det mye stillesitting, büde i krana og pü kontor.

- I høstens kampanje i oktober hadde vi aktivitetsnivüer, hvor hvert nivü ble premiert. Totalt registrerte vi 810 økter, og vi beveget oss 8394 km totalt, forteller HR-leder Helge Tangen. - NÌrmere 40 av de ansatte var aktive deltakere, og vi ønsker at enda flere deltar. Du registrerer aktivitetene dine via mobilen eller pc, og det er mulighet for ü koble til eksterne treningsapper, som for eksempel Strava, sier han.

GRANSKING AV ULYKKER og ÂŤBad ApplesÂť Alvorlige ulykker mĂĽ alltid granskes. Det er viktig ĂĽ finne mulige ĂĽrsaker for slike ulykker, slik at vi kan forebygge alvorlige hendelser i framtiden, og forbedre sikkerheten for alle medarbeiderne. NĂĽr det kommer til ulykker i bygg- og anleggsbransjen, er det ofte vanskelig ĂĽ finne fellestrekk. Det kan vĂŚre mange grunner til dette: • Hver enkelt ulykke er unik - har aldri skjedd før. • Det er forskjellige personer involvert • De skjer i ulike situasjoner • De skjer pĂĽ ulike steder • De skjer pĂĽ ulike tidspunkt • De skjer under ulike vĂŚrforhold Alvorlige ulykker, for eksempel ved personskade eller tap av menneskeliv, eller potensialet for dette, mĂĽ likevel alltid granskes. Dette gjøres for ĂĽ lete etter noe som er felles ved ulike typer ulykker. Slik kan man forhĂĽpentligvis forebygge andre alvorlige hendelser i fremtiden og øke sikkerheten. Hva fører til alvorlige ulykker? Tradisjonelt sett har man ofte pekt pĂĽ menneskelige feilhandlinger som hovedĂĽrsak. Undersøkelser viste at 90 % av alle ulykker og uhell skyldes menneskelige feil, som uegnethet, manglende disiplin, manglende konsentrasjon, usikker atferd og fysisk eller mental uegnethet. Problemløsningen ble derfor ĂĽ fjerne disse personene, eller ÂŤrĂĽtne epleneÂť.

Det er heldigvis ikke slik man gransker ulykker lenger. Vel ĂĽ merke har mennesker alltid gjort feil og vil alltid komme til ĂĽ gjøre det, men i dag ser man menneskelige feilhandlinger som symptomer pĂĽ noe bakenforliggende. Dette er selvsagt ogsĂĽ utgangspunktet i Kynningsrud nĂĽr vi leter etter ĂĽrsaker til en ulykke. VĂĽre medarbeidere er en del av en organisasjon, underlagt en ledelse og ulike systemer og ikke minst preget av til dels ulike kulturer. Ved ĂĽ sette søkelys pĂĽ slike faktorer, vil man i mye større grad evne ĂĽ forebygge uønskede hendelser i fremtiden og bidra til ĂĽ bygge en god sikkerhetskultur. Dette er min grunntanke som sikkerhetssjef i Kynningsrud Nordic Crane. NĂĽr det er sagt, kjører du i 120 km/t med lastebilen hver gang du er ute, kan det nok hende at søkelyset blir rettet mot deg personlig, uten at det da er sĂĽ veldig mange andre ĂĽ legge skylda pĂĽ! đ&#x;˜Š Stay safe and healthy.

Jan Vegard Heierdal

Sikkerhetssjef jan.vegard.heierdal@nckynningsrud.com Tel: 932 08 516

KRAN NORGE

29


MOBILE TÅRNKRANER med mange bruksområder

Tradisjonsrike Raufoss Fotball har i over 20 år eiet og driftet Raufoss Storhall, en flerbrukshall som tar imot flere enn 100 000 mennesker hvert år. Nå er fotballklubben godt i gang med byggingen av ny hall, og Kynningsrud Nordic Crane er tungt inne i prosessen. Tekst/foto: Cato Brekke Andersen

Etter 20 års drift er overtrykkshallen «bobla» på Raufoss tatt ned, og byggingen av en 10 000 kvadratmeter ny storhall er godt i gang. Kynningsrud Nordic Crane er på plass med flere mobilkraner og en mobil tårnkran. Rundt «hallen» er det til tider umulig å stille opp en mobilkran. - Etter nøye planlegging, som involverer alt fra befaringer på stedet og 3D-modellering av løftene, fant vi ut at den mest effektive løsningen var å benytte oss av en mobil tårnkran, forteller Ole Kristian Steile Løkke ved avdeling Innlandet i Lillehammer. Effektive løft med mobil tårnkran Med oppstilling lik en vanlig mobilkran og rask montering på bare 15 minutter, kombinerer mobile tårnkraner den vanlige mobilkranens mobilitet med rekkevidden og løftehøyden hos en tårnkran. Kranene kan kobles til strøm og dermed også fungere som en «nullutslipps»-kran på byggeplassene. Med krokhøyde på 30 meter og rekkevidde på 45 meter med 1850 kg last, er kranen perfekt under arbeidet på Raufoss Storhall. Det er helt nødvendig at kranen forflyttes, samtidig som den trenger liten plass for å nå over store områder.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

30

KRAN NORGE

Løftekapasitet på maks radius:

1 800-2 200 kg

Løfteradius:

4-65 meter

Maks løftekapasitet: 8 000 kg Maks krokhøyde:

Ole Kristian Steile Løkke

Se filmen her:

FAKTA

olekristian.lokke@nckynningsrud.com Tel: 928 41 406

95 meter

«Det grønne alternativet» kan med fordel kjøres tilkoblet strøm (63A 400V)


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

SATSER i Drammen En vakker novemberdag ankommer jeg avdelingen i Drammen, som ruver i bakken i Dansrudveien. Her er det tydeligvis større forhold enn jeg trodde, avdelingen har til og med «egen» pølsekiosk! Tekst/foto: Ann-Christin Folmer

Det er på tide å få den riktige «Kynningsrudtouchen» på de flotte, nye lokalene som gjengen i Drammen har flyttet inn i. Veggtekster skal opp og virksomhetsbilder skal pryde flere av veggene i lokalet, så jeg har tatt turen fra Halden til Drammen.

Tom parkeringsplass Jeg noterer fornøyd at parkeringsplassen for de store kjøretøyene så å si er tom. En enslig lastebilkran står på plassen, ellers er rundt 30 mobilkraner og lastebilkraner ute på jobb denne onsdags morgenen. - Det er bra aktivitet her i Drammen, og det har det vært i mange år. Vi har også hånd om maskinene på Hønefoss og i Sandefjord, og server markedet mot Porsgrunn og inn i Telemark, så vi har nok å gjøre, forteller krankoordinatorene Tor Erik Thollefsen og Jesper Olsen. Sistnevnte begynte hos oss først i september, og har fullt opp med å lære seg alle rutiner i tillegg til å koordinere maskinoppdragene. Tor Erik har vært med i mange år, og er endelig tilbake i jobb etter å ha vært borte en god stund. - Åge er ute og kjører kran. Det var en som var syk, så han måtte stille opp og dra ut, forteller de når jeg spør hvor avdelingslederen har tatt veien. Utover ettermiddagen kommer han tilbake med krana, slik at jeg likevel får tatt en liten prat og knipset noen bilder. Her gjør medarbeiderne alt de kan for å løse alt til kundens beste.

Avdeling Drammen har Dalen pølsekiosk som nærmeste nabo.

Pust i bakken for koordinatorene Jesper Olsen (t.v.) og Tor Erik Thollefsen.

Åge Dagfinn Eide Askeland er avdelingsleder i Drammen.

Pølsekiosken - Vi er i hvert fall de eneste som har en helt «egen» pølsekiosk, humrer Tor Erik, som har sett på Google maps at avdelingen har blitt plassert rett på den legendariske pølsekiosken «Dalen pølsebod». Den har eksistert i over 50 år og ligger rett ved siden av tomten til Kynningsrud Nordic Crane. Den gir jammen også god reklameeffekt for Kynningsrud Nordic Crane, for her er det mange innom for en pølse utover ettermiddagen. Positiv stemning Det er generelt god stemning på avdelingen, og alle er fornøyde med fasilitetene. Det er positivt for arbeidsmiljøet å jobbe i ryddige og trivelige omgivelser. - Det gjelder også i maskinene våre. Jeg trives best når kranbilen er ren og ryddig både inni og utvendig, og holder den vedlike så godt jeg kan, forteller trivelige Fredrik Rasmussen. Ryddig og fin verkstedhall og vaskehall er det Morten Rummelhoff som sørger for, og det gjør han tydeligvis bra. Her er det orden. - Jeg setter pris på å kunne sitte ute og spise lunsjen min når det er så deilig vær som i dag, sier kranfører Anders Marum Olsen, som har funnet seg en fin plass ved inngangspartiet. Takk til en hyggelig gjeng for en god dag på jobben!

6

Staute karer. F.v. kranfører Ulf Are Nilsen, kranbilsjåfør Fredrik Rasmussen og Morten Rummelhoff, ansvarlig for verkstedet.

Kranfører Anders Marum Olsen koser seg med lunsjen i frisk luft.

Tor Erik har fulle dager og vel så det som krankoordinator.

Kynningsrud-touch på plass i verkstedet.

KRAN NORGE

31


VERDENS FØRSTE

BATTERIDREVNE BELTEKRAN! Kynningsrud Nordic Crane ønsker å bidra til en renere verden og har investert i verdens første helelektriske beltekran! Tekst: Cato Brekke Andersen | Illustrasjoner: Liebherr | Foto: Kynningsrud Nordic Crane

Alt liv på jorda er avhengig av ren luft, nok vann og et klima som «spiller på lag» med oss. For å beskytte oss selv og fremtidige generasjoner, må vi prøve å snu den dårlige trenden med miljøforurensning. En revolusjon Vår nye Liebherr 1250.1 Unplugged er en liten revolusjon og setter standarden for hvordan fremtiden skal se ut. Beltekranen, som skal erstatte dieseldrevne kraner, kan opereres både med og uten tilkoblet strømkabel. Når kranen er tilkoblet med kabel, vil ikke føreren møte noen ytelsesbegrensninger i forhold til en dieseldrevet versjon. Det grønne alternativet - Vi ser virkelig frem til å få den elektriske krana på plass, forteller daglig leder i Kynningsrud Nordic Crane AS, Eirik Kynningsrud. - Unplugged-versjonen er kostnadseffektiv, nærmest lydløs og mye mer miljøvennlig enn forgjengerne. Rent driftsmessig er det ingen forskjeller når det gjelder bomkombinasjoner og dimensjoner på diesel- og batteriversjonen, sier han videre.

Skal beltekranen jobbe helt frakoblet, rekker batterikapasiteten fire timer eller til å forflytte seg 650 meter (i tillegg til å heise bom/jib). Ladetiden er på 4,5 timer på 63A og 2,25 timer på 125A. Kranen er konstruert på en måte som gjør at man kan jobbe i hele -25 grader, uten at effekten på batteriet svekkes. Miljøvennlige løft - For oss er det også viktig at den elektriske kranen har samme «arbeidskapasitet» som en vanlig fossildrevet kran, i tillegg til miljøaspektet. Her står Liebherr 1250.1 Unplugged med glans. Tenker man miljø, er det estimert at den under en driftstid på 10 000 timer, «sparer» 70 000 liter med diesel og 180 000 kg CO2. Batteriet er også 95 % resirkulerbart, avslutter han. Med den splitter nye Liebherr 1250.1 Unplugged på plass, ser vi virkelig frem til at nye og gamle kunder i Norge og Sverige skal få gleden av «miljøvennlige» løft i fremtiden.

God batterikapasitet Analyser over en periode på 10 000 arbeidsdager, viser at LR 1250 Unplugged med sin kombinasjon av batterikapasitet og 40 kW strømforsyning, yter like bra som fossildrevne kraner av samme størrelse.

Vil du vite mer? Kontakt Eirik Kynningsrud. Her sitter batterimodulen.

Eirik Kynningsrud

eirik.kynningsrud@nckynningsrud.com Tel: 909 82 561

32

KRAN NORGE

Det blå på kranen til venstre viser likheten mellom fossildrevet kran og ny elektrisk kran. Det røde området på illustrasjonen til høyre gir en grafisk fremstilling av hvor batteriet sitter.


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

Daglig leder Eirik Kynningsrud er veldig fornøyd med verdensnyheten.

KRAN NORGE

33


Kranfører Arnar Kristjansson.

Bra trøkk på avdeling Innlandet - Her i området er det full fart og mange prosjekter på gang, sier avdelingsleder Erland Reinli på Lillehammer-kontoret fornøyd når jeg ringer opp og spør hvordan det går. Tekst/foto: Ann-Christin Folmer

- Det er stor byggeaktivitet her på Lillehammer og i omegn om dagen, forteller Erland. Alle kranførerne og lastebilsjåførene er ute på jobb, og Bjarne Holtlien i verkstedet henger i stroppen. Ole Kristian Steile Løkke planlegger jobb på Dovre og Erland selv flyr rundt med telefonen på øret. Ingen ting å si på aktivitetsnivået her! Guidet tur i en kynningsrudgrønn pick-up Det er ingen tvil om at vi vekker oppsikt når vi kjører gjennom Lillehammer og oppover mot Olympiastadion på toppen av byen i Erlands kynningsrudgrønne pick-up. Han tar meg med til Birkebeinerstadion, hvor Iver Traaseth står med krana og løfter stålkonstruksjoner for Hallmaker. - Her skal det settes opp ett lagertelt for Birken, forklarer kranfører Iver.

Trenger du hjelp til et løfteeller transportoppdrag er du velkommen til å kontakte oss!

Tilbake i sentrum går veien videre til det flotte nye vannverket, et trebygg som bygges flomsikkert i Hovemoen. Vi ser den grønne kranbommen ruve over tretoppene. Vi ikler oss synlighetstøy og nødvendig verneutstyr før trivelige Rolf Toftstuen fra Evensen & Evensen AS slipper oss inn på byggeplassen. Arnar Kristjansson kjører krana. Han er fornøyd med et lite besøk mellom løftene, og setter pris på de gode bollene vi har med. Det er fortsatt en stund til han skal løfte på plass taket, så han tar seg tid til å prate litt med oss. Store ressurser tilgjengelig Selv om avdeling Innlandet på Lillehammer er ganske stor med sine rundt 23 ansatte hender det at det må hentes inn forsterkninger fra andre avdelinger for å løse også store oppdrag. - Til sammen er vi over 300 ansatte og har kraner opptil 750 tonn. Vi har lastebilkraner, hengerløsninger og spesialtransportløsninger fordelt på avdelinger i både Norge og Sverige, og samarbeider om å løse alle oppdrag til kundens beste. Ressursene vi totalt sett har til rådighet gjør at vi også kan løse store oppdrag, forteller Erland.

Erland Reinli (t.v.) og Rolf Toftstuen i Evensen & Evensen.

Etter en lang og hyggelig dag på Lillehammer vender jeg nesen hjemover full av gode inntrykk fra avdelingen Innlandet.

Erland Reinli

erland.reinli@nckynningsrud.com Tel: 979 56 254

34

KRAN NORGE

Kranfører Iver Traaseth.


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

KRAN I BILDER

t ut 1500 - Vi har del Safety first! n i høst. ar b r til refleksveste

tad, v. Aril Nors ortfag. Fra en. sp ld an o V tr e ve n u Fagprø vdsveen, R o H d ar eg Jan V

.

p med sola

ner om kap

skin Bråthen Jr.

Laaaaaangtransport.

Ingen jobb før full kaffekopp.

Kran i solnedgang.

Vinteren har kommet. Laaaaaangtransport.

Ut for å skifte ei bru på Bergensbanen mellom Voss og Evanger.

Vakker norsk nat.... eh. kranbil.

Kran i horisonten...

Stas å bli hentet i barnehagen med kranbil.

Montering av tårnkran om natten i Oslo.

35


Kynningsrud Eiendom


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

Om

DIVISJON EIENDOM eier, forvalter og utvikler

næringseiendom for privat og offentlig sektor i Norge og Sverige. Vår eiendomsportefølje består av nærmere 80.000 kvm bygg og 1.000.000 kvm tomt. Vi eier eiendom i Uddevalla, Ljungskile, Munkedal, Falkenberg, Stockholm, Halden, Fredrikstad og i Lillehammer, og har utviklet både kontor-, industri-, logistikk-, helse- og restaurantlokaler. Vi har rundt 100 leietakere.

Direkt intill E6 i Falkenberg.

Ønsker attraktive arealer

Vi ønsker stadig vekst og ser alltid etter attraktive bygg- og tomtearealer for aktuelle samarbeidspartnere.

Etablert på 80-tallet

Eiendomsvirksomheten ble etablert allerede i 1980 under navnet Kranbygg AS. I 2001 ble Pål Kynningsrud ansatt i virksomheten, og han ønsket å utvikle eiendomsvirksomheten til noe større. Direkt intill E6 i Ljungskile.

Kynningsrud Eiendom AS

På begynnelsen av 2000-tallet ble dermed selskapet Kynningsrud Eiendom AS etablert, med fokus på næringseiendommer. Kynningsrudgruppen fikk et fjerde ben å stå på. Etter en forsiktig start har selskapet utviklet seg til å bli et viktig satsingsområde i Kynningsrud. I dag har divisjon Eiendom kontorer i Halden og Uddevalla i Sverige. I tillegg er Kynningsrud Eiendom deleier i Fredriksten utvikling.

Gleden er å være til nytte

Vi arbeider ut ifra vår visjon «Gleden er å være til nytte». Våre kunder skal oppleve oss som en løsningsorientert og kunnskapsrik aktør, og målsettingen er å oppnå godt tilrettelagte og effektive lokaler for virksomheter gjennom et inspirerende samarbeid. Vi har en solid finansiell posisjon, bred eiendomsfaglig kompetanse og skaper synergieffekter sammen med øvrige selskap i Kynningsrudgruppen

Valle industriområde i Fredrikstad.

KYNNINGSRUD EIENDOM AS KYNNINGSRUD FASTIGHET AB Tel. 69 21 70 90 Tel. +46 522 636360 eiendom@kynningsrud.no fastighet@kynningsrud.se kynningsrudeiendom.no kynningsrudfastighet.se Halden Brygge i Halden sentrum.

EIENDOM

37


LEDERENS ORD

VI TILRETTELEGGER FOR

STABILITET OG VERDISKAPNING Det å få være med på å skape et godt og produktivt arbeidsmiljø for våre leietakere er helt klart den morsomste jobben vi gjør i Kynningsrud Eiendom. «Bli kjent»-prosessen, å finne best mulige løsninger og å komme til enighet om avtale, er alltid spennende. Om vi har arealer som matcher virksomhetens behov er det første vi avklarer. Like viktig er det å kartlegge om potensiell leietakers virksomhet er stabil, og om den er en aktuell samarbeidspartner for oss. Hvis vi ser muligheten for et leieforhold, er det vår oppgave å skape trygghet om at vi er den foretrukne eiendomsutvikler og utleieaktør. Å tilrettelegge for et forutsigbart leieforhold er det aller viktigste!

Hilde Kynningsrud Daglig leder Kynningsrud Eiendom AS

Trygghet Kynningsrud Eiendom har lang erfaring innenfor utleie og utvikling av næringslokaler. Flere av våre potensielle leietakere har bred eiendomskompetanse med egne juridiske avdelinger som tar seg av både etableringen og forhandlingen av alle nye leieforhold. Andre er derimot mer uerfarne og har kanskje sitt første møte om et profesjonelt leieforhold. Ved inngåelse av leieavtale benytter vi standardiserte leieavtaler, som de aller fleste utleieaktører i markedet gjør. Denne avtalen er balansert, og den er vi tro mot. Uansett bakgrunn og kompetanse skal leietakeren være trygg på at vi tilpasser oss og informerer tilstrekkelig, slik at vi unngår overraskelser i leieforholdet.

Brygga frisør: Brygga Frisør holder til på Langbrygga i Halden. Her holder frisørene Hilde Torgersen og Linda Hagen til, og de har vært her siden mars 2017. Den gangen skulle de innlede et profesjonelt leieforhold for første gang.

Vi var livredde! Men Kynningsrud har fra første stund informert godt og tilrettelagt for et ryddig og trygt leieforhold. Her blir vi, sier fornøyde frisører.

38

EIENDOM

«Gleden er å være til nytte» er vår visjon Vi har stort engasjement i det vi gjør. Vi skal levere kvalitet i alle ledd: i det første møtet, ved inngåelse av avtalen, under byggeprosjektet, ved oppfølging, drift, og forvaltning av eiendommen og ved leieslutt. Våre samarbeidspartnere skal være trygge på at vi har den rette kompetansen for å få til et stabilt og profesjonelt leieforhold. Kynningsrud sine verdier «Ærlighet, lojalitet og entusiasme» legger grunnlaget for måten vi jobber på. Verdiene skal gjenspeiles i alt vi foretar oss. Gleden er å være til nytte! Ønsker alle alt godt. Nyt den fine, kalde tida.

Å tilrettelegge for et forutsigbart leieforhold er det aller viktigste!

Halden Tannklinikk: Svetlana Kobets er klinikkleder hos leietaker Halden tannklinikk på Halden Brygge.

Vi opplever utleier som profesjonell, og lokalene ligger flott plassert i Halden by. De er gode på å dele informasjon og er imøtekommende og vennlige. Vaktmesteren på bygget er super, sier Svetlana.


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

Ønsker JTC Auto velkommen i nye lokaler I høst har bilforretningen JTC Auto flyttet fra Risum i Halden til lokaler i Knivsøveien 8 på Sørlifeltet, og er allerede i full drift. - Vi har hatt en veldig god start her i nye lokaler, forteller familien som driver forretningen. Tekst: Kynningsrud Eiendom | Foto: Hilde Kynningsrud

JTC Auto er en familiebedrift, hvor navnet JTC er dannet av forbokstavene til eierne av bilforretningen, far Jan og sønnene Thomas og Christian Karlsen. Til sammen har de god og lang erfaring innenfor kjøp og salg av bruktbiler, og kan fortelle om en kjempegod start i nye lokaler. Økt satsing - I år bestemte vi oss for å satse enda mer på virksomheten, og et viktig kriterium var helt nye butikklokaler med god eksponering, forteller fornøyde leietakere. Da et av Kynningsrud Eiendoms lokaler på Sørliefeltet ble ledig i sommer, var de raske med å ta kontakt. - Under befaringen forsto vi at lokalet passer virksomheten til JTC Auto perfekt. Kort tid etter var JTC Auto på plass i nye lokaler og åpnet butikken etter kort tids flytting, forteller Hilde Kynningsrud i Kynningsrud Eiendom.

Vi har mange typer lokaler i vår portefølje, og gleder oss over å kunne hjelpe kundene våre på veien mot suksess. Vi er alltid på utkikk etter attraktive tomter som vi kan utvikle for eller i samarbeid med andre bedrifter.

- Salget av biler har gått over alle forventinger! Vi er fornøyde med valget vi tok og trives i nye lokaler med gode fasiliteter, sier daglig leder Thomas André Nordlie Karlsen.

Hilde Kynningsrud

hilde.kynningsrud@kynningsrud.no Tel: 958 25 629

EIENDOM

39


LEDERENS ORD

UTVIKLER OG FORVALTER EIENDOMMER OG LOKALER

Kynningsrud Fastighet er et eiendomsselskap som utvikler og forvalter innen eiendomskategoriene industrielle, kommersielle, kontor- og logistikklokaler på utvalgte steder med god kommunikasjon i Sverige. Vi har mange års erfaring med både utleie og eiendomsforvaltning. Arbeidsområdet vårt dekker hele Sverige. Vi samarbeider med eksterne selskaper og med selskapene i konsernet. Vi utvikler eksisterende eiendommer for å møte våre leietakere når deres behov endres, og vi bygger nytt gjennom effektiv eiendomsutvikling når vi finner partnere som vil at vi skal håndtere hele prosessen fra utvikling til forvaltning. Vi utvikler også eiendommer for kunder som ønsker å eie tomten og bygningen selv.

Per Andersson Moström Daglig leder Kynningsrud Fastighet AB

Fra A til Å Kynningsrud Fastighet håndterer dermed hele prosessen fra A til Å. Vi leverer alt fra detaljplanlegging via arealforberedelse til bygging og overlevering av lokalene til leietaker eller eier. Vi har lang erfaring og har utviklet mange eiendommer de siste årene. Et godt eksempel er eiendomsutvikling for K-rauta i Karlstad. Der investerte vi i tomta, utviklet den i samarbeid med kunden og administrerte både bygningen og utomhusarealet med kunden som leietaker.

Vi leverer alt fra detaljplanlegging via arealforberedelse til bygging og overlevering av lokalene til leietaker eller eier.

Vi hjelper deg over hele Sverige!

40

EIENDOM

Kynningsrud Fastighets tomt til utvikling i Munkedal. Foto: Markus Johansson.


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

FØRSTE BOLIGPROSJEKT ER FERDIGSTILT

Boligprosjektet Fisketången i Uddevalla startet i juni 2019 med grunnarbeid. Nå er bygget på åtte etasjer ferdig og Kynningsrud Fastighets første boligprosjekt med 32 leiligheter skal overleveres til nye eiere. Tekst: Per Andersson | Foto: Markus Johansson

I september 2019 startet byggingen av Kynningsrud Fastighets første boligprosjekt på Fisketången i Uddevalla. Eiendomsutviklingen startet med pelearbeider og deretter forming og støping av bunnplaten, før hele bæresystemet i betong og stål skulle reises. Bæresystem i prefab betong Fra kjelleren og opp til åttende etasje tok det cirka 10 uker for Kynningsrud Prefab å levere sitt bæresystem i betong. Fordelen med denne løsningen er at vi ikke trengte stillas på utsiden, slik at vi kunne fullføre fasaden til 99 % samtidig som byggingen pågikk. Bare fuging og metalldetaljer måtte vi ordne etterpå.

Energieffektiv konstruksjon Huset er utformet slik at energibruken ikke overstiger 56 % av Boverkets föreskrifter (BBR). Bergvarme og solceller samt tykkere vegger gjør huset energieffektivt. Prosjektet Prosjektet er det første boligprosjektet som Kynningsrud Fastighet har gjennomført, og det er en god referanse for hele gruppen. Både kranvirksomheten, prefab- og fundamenteringsentreprenøren i Kynningsrud var involvert i denne byggeprosessen, og det er vi veldig fornøyde med. Vi er nå inne i en fase hvor vi anser bygget som ferdig og overleverer det til eierne.

Kontakt oss om du er interessert i ledige lokaler eller utvikling av eiendommer.

Per Andersson Moström per.andersson@kynningsrud.se +46 706 330 045

EIENDOM

41


NSP Aid

10 år i tjeneste for foreldreløse barn i Kenya Kynningsrud har hatt den store gleden av å samarbeide med North-South Partnership Aid (NSP Aid) siden 2011. Det er imponerende hva den veldedige organisasjonen har fått til med små midler gjennom 10 års drift. Tekst: Torkil Kynningsrud | Foto: Kynningsrud/privat I 2020 er det samlet inn nesten 10 millioner kroner. Totalt er det over 10 år samlet inn over 42 millioner kroner. I organisasjonen jobber mange frivillig, og administrasjonskostnadene er bare noen få prosent av omsetningen. Kynningsrud var representert ved åpningen av barnehjemmet Faraja Childrens Home i 2012 og åpningen av barnelandsbyen Malaika Villages Faraja tidligere i år. Slik har vi på nært hold fått oppleve at hjelpen kommer fram. Leder Gunnar Hamnøy har siden han var i Afrika første gang i 1989 hatt et brennende engasjement for slumbarna. Over 1000 barn i slummen får hjelp I slummen i Nairobi bor det flere hundre tusen foreldreløse barn. Gjennom en fadderordning får over 1.000 barn mat, undervisning og mulighet for fritidsaktiviteter. Nesten 100 barn har fått et nytt liv på barnehjemmet eller i barnelandsbyen, og det er dette gavene fra Kynningsrud for det meste er brukt til. For oss som har fått oppleve å møte noen av disse barna, har vår visjon «Gleden er å være til nytte» virkelig fått innhold ut over det vanlige. Jubileumsfest 6. november feiret NSP Aid 10 års jubileum i Skodje utenfor Ålesund. Selveste utviklingsminister Dag-Inge Ulstein var til stede med en hilsen til organisasjonen. Kynningsrud, som en av de største giverne, var representert ved Ivar Kynningsrud.

Sharon har fått et nytt liv

En liten organisasjon som NSP Aid kan ikke hjelpe millioner, men den kan hjelpe noen og se den enkelte person. Sharon, som har vært på besøk to ganger hos Kynningsrud, er et eksempel på dette. Hun er oppvokst i slummen, men har fått hjelp til utdanning og er nå ferdig journalist. På fritiden er hun en ivrig hjelper for slumbarna og gir dermed videre av det hun selv har fått. Slik skapes positive ringvirkninger som vi er ekstra glade for.

Skolegang gir barna forutsetningen de behøver for et bedre liv.

42

KYNNINGSRUDNYTT

Årets julegave - 300 000 kroner Også i år gir vi i Kynningsrud gave til NSP Aid. Gaven skal brukes til utbygging av en barnelandsby utenfor Nairobi. Som tidligere er gaven et spleiselag mellom bedriftene i Kynningsrud og medarbeiderne. Til sammen får organisasjonen 300.000 kroner. Gjennom NSP Aid er vi i Kynningsrud med på å gi et nytt liv til mange barn. Det er en glede å være til nytte.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein med jubileumshilsen.

Leder i NSP Aid, Gunnar Hamnøy, og Ivar Kynningsrud.


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

NY

I KYNNINGSRUD

BAKGRUNN: De siste ni årene har jeg jobbet i samfunnsbygg i Uddevalla kommune i ulike roller; Prosjektkoordinator, økonom, prosjekt- og selskapscontroller og senest som prosjektleder. Tiden i kommunen har lært meg mye som jeg er sikker på at jeg vil ha stor nytte av i min nåværende stilling. HVORDAN ENDTE DU OPP I KYNNINGSRUD? Kynningsrud Bygg ringte meg om stillingen som økonomiansvarlig for bygg og eiendom etter at de fikk tips fra en gammel kollega av meg. HVA HAR DU LÆRT? Jeg lærer nye ting hele tiden! Nå handler de første ukene veldig mye om rutiner, systemer og ikke minst verdiene Kynningsrud-konsernet står for.

Ewa Christiansson Selskap: Kynningsrud Bygg Stilling: Økonomiansvarlig Ansettelsesdato: 1. oktober 2020 Sivil status: Samboer Født: April 1989

HVORDAN TRIVES DU? Jeg er overrasket over at jeg allerede føler meg så bra! Jeg har blitt godt tatt vare på og begynner å komme inn i både arbeidsoppgavene og den «obligatoriske» ping pong-spillingen, som forresten er en veldig god måte å bli kjent med hverandre på. Om noen uker håper jeg å utfordre kollegene mine til en ekte kamp!

HVA GJØR DU NÅR DU IKKE JOBBER? Mye av fritiden tilbringer jeg med familien, som består av min samboer og våre to barn. Vi liker å finne på ting, reise eller møte venner til en fin kveld med god middag og spill. Jeg liker også å trene, for øyeblikket blir det treningsstudio eller ballsport med barna. For ikke å nevne den treningen som villalivet gir!

NEVN TRE TING DU ER GOD TIL: 1. STRUKTUR 2. MÅLBEVISSTHET 3. Å SE DET STORE BILDET FORTELL NOE SOM FÅ MENNESKER VET OM DEG: Da jeg var 21 år gammel bestemte jeg meg for å ta mc-sertifikat. Uken etter oppkjøringen kjøpte jeg meg en rød og svart Suzuki Bandit.

L i v s m o t t o :

En god latter forlenger livet!

Årets julestjerne Arvid Løken

Opplæringsansvarlig mobilkran i Kynningsrud Nordic Crane AS. Arvid har utvist et stort engasjement i sin nye stilling. Han har høy kompetanse innenfor sitt fagfelt, og er en respektert og godt likt kollega.

Robert Lindblom

Kranfører og tunggodsmedarbeider Kynningsrud Nordic Crane AB Glad og trivelig. Ser aldri problemer, men finner alltid løsninger. Han har kundefokus og yter service i verdensklasse til både kunder og kollegaer!

KYNNINGSRUDNYTT

43


Medarbeideren er vĂĽr viktigste ressurs

44


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGANG 34

Kynningsrud tar sitt

SAMFUNNSANSVAR

Gjennom mange år har Kynningsrud lagt stor verdi og store verdier i å være en bidragsyter for å støtte opp om lokal idrett og kultur. Vi i Kynningsrud mener det er viktig å gi tilbake til samfunnet vi lever i og er en del av. Også denne gangen trekker vi spesielt fram Henriette Jæger, et unikt friidrettstalent, som det er ekstra morsomt å støtte opp om. Utklippene taler for seg!

Det Norske Blåseensemble Det er også en stor glede å være med på å støtte opp om dette fantastiske orkesteret, som har et utrolig bredt repertoire og er meget dyktige og allsidige. Som hovedsponsor av Det Norske Blåseensemble (DNBE) gis ansatte i Kynningsrud mulighet til å benytte seg av et antall sponsede billetter til de aller fleste konsertene som arrangeres. Se mer informasjon om program i portalen eller på DNBEs nettsider, og send forepørsel om billetter til ghj@dnbe.no, hvis du har lyst på en flott musikalsk opplevelse. Førstemann til mølla!

Fra en vakker salongkonsert med deler av ensemblet.

KYNNINGSRUDNYTT

45


JUBILANTER

10 år

KNCAS Arne Bergheim

15 år

2. halvår

Bjarne Wold Storengen

Bjørn Hagen

20 år

KNCAB Conny Johansson

Fardin Hamed

KNCAS

KNCAB

Morten Engh

Eva Lindberg

Jan Erik Mosengen

25 år

Kent Løken

KNCAB

Per Gunleiksrud

30 år

Jan Tore H. Folden

KYAS Geir Arne Høvik

RUNDE ÅR

30 år

KNCAS

40 år

KNCAB Jakob Lindahl

Marius Hagestande

KNCAB

KBAB

Erik Everbrink

Jesper Sellberg

Lotta Lundquist

2. halvår

50 år

KNCAS Angelita Valdez Eliassen

Thor Ørebekk

Rune Juland

Stian Øverli

60 år

Mats Hedlund

KNCAS Håvard Larsen

Jon Anders Hermansen

70 år

KNCAB Christer Sparvenhöök

Jan Vegard Hovdsveen

Tomas Åhlberg

KYAS Torhild Nohr

NYANSATTE

2. halvår

KBAB Kenneth Samuelsson Ansatt: 01.08.2020

Ted Jonasson Ansatt: 01.08.2020

Johan Kronberg Ansatt: 15.08.2020

Stefan Ahl Ansatt: 01.09.2020

Daniel Dalviken Ansatt: 01.09.2020

William Larsson Ansatt: 01.09.2020

Ewa Christiansson Ansatt: 01.10.2020

Frode Jacobsen Ansatt: 01.09.2020

Jesper Olsen Ansatt: 01.09.2020

Marcus Gottschlich Ansatt: 01.09.2020

Henrik Cederborg Ansatt: 01.10.2020

Atle Øvrevaage Ansatt: 01.10.2020

Victor Callbo Ansatt: 01.08.2020

KNCAS Mikael Zimmermann Ansatt: 10.08.2020

Daniel Eriksson Ansatt: 05.10.2020

Daniel Larsson Ansatt: 05.10.2020

KNCAB Erik Everbrink Ansatt: 01.09.2020

Kynningsrud AS - KYAS | Kynningsrud Nordic Crane AS - KNCAS | Kynningsrud Nordic Crane AB - KNCAB Kynningsrud Spesialtransport AS - S.TRANSPORT | Kynningsrud Bygg AB - KBAB

46

PERSONALNYTTFørste boigprosjekt er ferdigstilt. Fisketången i Uddevalla. F.v. Henrik Ekman, Stefan Carlsson og Victor Lindqvist.

Kontakt oss dersom du ikke lenger ønsker å motta KynningsrudNytt og vil bli slettet fra adresselisten. Send epost til: gdpr@kynningsrud.no.

Gleden er å være til nytte


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.