Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri

Lillestrøm, Norway

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk, og har i underkant av 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere.

Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr.

www.felleskjopet.no