__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANLÄGGNING

PROJEKT

UNDERHÅLL #2 • 2020

Strävan efter

FOSSILFRI BERGPRODUKTION UTBILDNING

ska minska olyckor vid vägprojekt

möts av både framgångar och hinder

DE SCHAKTFRIA FÖRETAGEN

vill bidra till bättre lösningar på ledningsproblem

ÄLVSBORGSBRON

renoveras i treskift

Slussen med den

GYLLENE BRON


S V E N S K A M A S K I N M Ä S S A N S O LV A L L A 1 − 3 O K T O B E R 2 0 2 0 Den enda mötesplatsen som samlar Sveriges alla maskinleverantörer på ett och samma ställe. Se det senaste inom bygg- och anläggningsbranschen, prova nya maskiner, gräv, lasta och upplev en levande maskinmässa på riktigt. Läs mer på maskinmassan.se


VÅRKAMPANJ

Arctic - Utrustade för året-runtbruk 1.63TL Teleskåp ARCTIC EDITION

1.63C

ARCTIC EDITION

Ord. Pris 625.000 kr

525.000 kr

Ord. Pris 585.000 kr

489.000 kr

1.63TL 1.63C ARCTIC EDITION

ARCTIC EDITION innehåller:

• • • • • • •

Motorvärmare Säte med värme Uppvärmda backspeglar Uppvärmd framruta Led arbets och trafikljus Högeffekts Batteri Bakre hydrauluttag A/C och tredje funktion ingår

Yanmar motor 50HP • Snabbgående

0705-812741 info@multibolaget.se

www.multibolaget.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

LOKALA FIBERNÄT – Sveriges fördel just nu ETT SNABBT BREDBAND har aldrig varit viktigare än nu. Det är en rätt konstig tid just nu för oss alla och det är nog få av oss som ens i vår vildaste fantasi hade kunnat anat vad som skulle ske. Vi får verkligen hoppas att lugnet återställer sig rätt snart. I allt detta är en stor andel av vår befolkning hemma just nu och jobbar eller studerar på distans. Därför känns det gott att vi i Sverige har kommit mer än långt med fiberutbyggnaden som gör att vi kan tillbringa tid på nätet utan att det blir trångt och begränsat. På många andra håll ute i Europa har flera leverantörer varit tvungna att dra ner på kvaliteten för att näten ska räcka till. Stadsnäten har drivit på fiberutbyggnaden i Sverige och utan dem hade vi säkert haft en bristande bredbandsinfrastruktur. Men, fortfarande är det tjugo procent av hushållen som saknar ett snabbt bredband och har det betydligt svårare i nuvarande situation.

I förlängningen måste regeringen säkra upp att alla kan delta i det digitala samhället och i efterhand av allt detta som sker kan det vara att digitaliseringen tog ett enormt språng framåt. Detta kommer vi att följa upp och titta närmare på i nästkommande nummer av Dagens Infrastruktur med utgivning i juni månad. I övrigt har just nu har stat, regioner och kommuner en särskilt viktig roll för att mildra effekterna av krisen och därmed säkra att människor och virila företag inte slås ut. Här vill jag se att offentliga aktörer nu tidigarelägger upphandlingar och att underhållet jämte byggprojekten sker som planerat. Om det inte sker kommer vi få bestående skador på samhälle och ekonomi. I detta aktuella nummer kan man bland mycket annat läsa om strävan efter fossilfri produktion som möts av både framgångar och hinder. Utbildningar som ska minska olyckor vid vägprojekt, de schaktfria företagen som vill bidra till bättre lösningar på ledningsproblem och Älvsborgsbron renoveras i treskift.

Jan Åström

Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås

4

Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com

www.facebook.com/Liebherr-Sverige www.liebherr.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

#2 • 2020 UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

REDAKTÖR

Lars-Olof Tandberg larsolof.tandberg@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

Exakta tryck

OMSLAGSBILD Bild: Peter Nordahl

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

ANLÄGGNING

PROJEKT

UNDERHÅLL #2 • 2020

DAGENS INFRASTUKTUR #2 • 2020

Strävan efter

FOSSILFRI BERGPRODUKTION UTBILDNING

ska minska olyckor vid vägprojekt

möts av både framgångar och hinder

DE SCHAKTFRIA FÖRETAGEN

vill bidra till bättre lösningar på ledningsproblem

ÄLVSBORGSBRON

renoveras i treskift

INNEHÅLL 4 5 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

JÄRNVÄG 16 Tidseffektiv utbyggnad till dubbelspår SLUSSEN STOCKHOLM 18 Ett skepp kommer lastat med Slussen guldbro! 19 Nya slussen mötesplats på vattnet i Stockholms hjärta MÄSSA 22 Svenska Maskinmässan flyttad BROUNDERHÅLL 24 Älvsborgsbron renoveras i treskift FOSSILFRITT BERGMATERIAL 26 Driftsäkerhet och flexibilitet i fokus för bandtransportörer från Kellve 27 Bergteknikpriset belönade säkerhets arbete 29 Väg lasset utan att stanna lastbilen 30 Behovet av el ökar Kraftigt i Sverige till följd av alla fossilfria ambitioner 33 Kleemanns kross- och siktverk har fokus på mobilitet och eldrift 34 Roctim optimerar krossanläggningar och presenterar ny simuleringslösning 35 Strävan efter fossilfri bergproduktion möts av både framgångar och hinder 38 Framtidens digitaliserade godsflöden leder inte automatiskt till ökad hållbarhet SPECIAL VÄG & SÄKERHET 40 Benders satsar på infrastruktur 41 Vi bör satsa oss ur krisen – storsatsa på trafiksäkerhetsåtgärder 43 Cykelbana på bro får farthinder 44 Utbildning ska minska olyckor vid väg- projekt 46 Riskutbildning påverkade yrkesförares syn på hastighet och avstånd 47 För få satsningar 48 Farthinder en het fråga på enskilda vägar 52 Bättre säkerhet på en av Sveriges mest trafikerade vägar 54 Rätt kunskap om räcken räddar liv 56 Vägräcken på de stora vägarna förbättras för att fler liv ska räddas 58 Stora brister i säkerheten vid vägjobb

Slussen med den

GYLLENE BRON

SCHAKTFRITT LEDNINGSBYGGANDE 63 De schaktfria företagen vill bidra till

bättre lösningar på ledningsproblem 64 Fortfarande okunnighet om schaktfritt 67 Valet av schaktfritt – en generations fråga 71 NSVA ser stora fördelar 73 Gör rätt vid projektering av schaktfritt 74 Unikt ledningsförnyelseprojekt med klimatsmart metod JÄRNVÄG 76 Sveriges största spårkryss 78 Sweco planerar ny bangård för Västlänken 79 Nytt spår förbi Rämshyttetunneln 82 INFRAMARKNAD 88 VI BYGGER INFRA-SVERIGE SAMHÄLLSBYGGARE 90 Stopp i trafiken när bristen på samhällsbyggare ökar

18

64 46 5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Installation med inklädnad av 7800 stycken betongelement med måtten 3 x 5 meter. Bild: Bror Bergentreprenad

INFRANYTT

MERCEDES-BENZ 8-SITSIGA ELBIL VINTERTESTAD I SVERIGE I år är det säljstart för Mercedes-Benz helt nya åttasitsiga elbil EQV. Under vintern har ett antal EQV genomgått de allra sista hårda testerna i ett vintrigt Arjeplog med temperaturer ner till -30°.

RESTER FRÅN SVENSK MASSAINDUSTRI SKA GÖRA SJÖFARTEN FOSSILFRI En storskalig demonstrationsanläggning i Örnsköldsvik blir först i världen med att producera biobaserad råolja av rester från pappers- och massa industrin, för att ge biodrivmedel till sjöfarten. Anläggningen byggs av svenska kemi- och cleantechföretaget Sekab tillsammans med det holländska kemiföretaget Vertoro.

HÖG LYFTKAPACITET OCH SNABB REDSKAPSLÖSNING avgörande för Bror Bergentreprenad AB

M SVERIGE GER SVENSKA VÄGNÄTET UNDERKÄNT M Sveriges vägombud har granskat kvaliteten på 18 000 mil av Sveriges statliga vägnät och kan presentera exklusiva siffror och kartor – län för län. Resultatet visar att 1,9 procent av det undersökta europavägnätet, 1,4 procent av riksvägnätet och 2 procent av länsvägnätet är underkänt och håller så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

TUTUS DATA LEVERERAR KRYPTOSYSTEM TILL UMEÅ KOMMUN Sveriges ledande kryptoföretag Tutus Data har tillsammans med IT-säkerhetsföretaget link22 tecknat avtal med Umeå kommun om att leverera ett säkert och robust IT-system för hantering och av hemliga uppgifter kopplade till kritisk infrastruktur och totalförsvarsplanering. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

NÄR VI BESÖKER Bror Bergentreprenad i slutet av februari vid det gigantiska bygget där Trafikverket bygger E4 förbifart Stockholm, ett projekt där Subterra är generalentreprenör, så har han nyss påbörjat vad som ska bli en treårig vistelse under jorden. Trots det så var det snabba ryck för ägaren Veli Taatila att få fram ett lämpligt redskap till sin Manitou MHT10130 för att hantera inte mindre än 7 800 stycken betongelement.

– Jag är väldigt nöjd med att Scantruck så snabbt kunde ta fram ett redskap som klarade uppgiften, säger Veli Taatila. – Vi har en liten Manitou MT625HA Comfort som fungerar som servicemaskin. Sedan har vi en Manitou MRT1850P+ försedd med ett redskap för att lyfta armeringsnät, och slutligen har vi en Manitou MHT10130 för betongelementen, berättar Veli.

GODSCYKLAR BRA

till sista kilometern-transporter DEN SISTA KILOMETERN av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnadseffektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter. Forskare vid VTI har i en ny rapport sammanställt kunskapen som finns om godscykeln och dess användningsområde. Forskning visar att användandet av godscyklar har god potential att vara en framgångsrik lösning för citylogistik. – Andelen lätta lastbilar har under senare år

ökat stort på grund av e-handeln. Fler lastbilar innebär att även utsläppen ökar och en ökad trängsel. Därför är det viktig att hitta alternativa lösningar, säger Niklas Arvidsson, senior forskare vid VTI. Skåpbilar för paketleveranser kör sällan fulllastade. Skulle dessa transporter ersättas med mindre fordon kan man frigöra utrymme i staden. Tidigare forskning visar att en godscykel kan ersätta en skåpbil 1:1 i vissa fall. Men alla transporter lämpar sig inte för den här typen av mindre fordon.


Vill avsätta förorenad jord? Villdu du avsätta förorenad jord? Vill du avsätta förorenad jord

Hitta bäst pris på avsättning i Sveriges största nätverk av avsättningsplatser - Pinpointer Hitta bäst pris på avsättning i Sveriges största nätverk av avsättningsplatser - Pinpointer

Hitta bäst pris på avsättning i Sveriges största nätverk av avsättningsplats Gratis sökning på pinpointer.se Gratis sökning på pinpointer.se Se pris direkt! Se prisGratis direkt! sökning på pinpointer.se Slipp dokumenthanteringen - vi kontrollerar alla dokument, Slipp dokumenthanteringen - vi kontrollerar alla dokument, Se direkt! tillstånd ochpris tester tillstånd och tester

g Lanserin gi rin u sen skeLr ajun t t n,u i slm Sstkoecrkhjuo lmh, gooc ckrh SkaSratobo rgd och ablaon SVkäarm d Värmlan

Slipp dokumenthanteringen - vi kontrollerar alla dokum tillstånd och tester

g Lanserin i nu sker just , lm Stockho rg och Skarabo d Värmlan

Pinpointer somsöker söker enskilda halter av ämnen, förexakt en exakt matchning av material. Pinpointerhar haren enavancerad avancerad matchningsfunktion matchningsfunktion som påpå enskilda halter av ämnen, för en matchning av material. Det innebär att inga avsättningsplatser missas pga. enskilda ämnen, och att man kan vara säker på att det blir rätt. Pinpointer har en avancerad matchningsfunktion som söker på enskilda halter av ämnen, för en exakt matchning av material. Det innebär att inga avsättningsplatser missas pga. enskilda ämnen, och att man kan vara säker på att det blir rätt. Det innebär att inga avsättningsplatser missas pga. enskilda ämnen, och att man kan vara säker på att det blir rätt. Vi förmedlar i nuläget avsättning av jordmassor, lera /silt, asfalt, armerad och oarmerad betong, samt blandat inert material. Vi i nuläget avsättning av företag, jordmassor, leraprivatpersoner. /lera silt,/silt, asfalt,asfalt, armerad och oarmerad betong,betong, samt blandat inert material. Pinpointer är endast tillgängligt för ej för Viförmedlar förmedlar i nuläget avsättning av jordmassor, armerad och oarmerad samt blandat inert material. Pinpointer tillgängligt förför företag, ej för Pinpointerärärendast endast tillgängligt företag, ej privatpersoner. för privatpersoner. Alla nödvändiga dokument genereras och lagras automatiskt i systemet och finns tillgängliga för rätt parter. Det gäller bland annat transportkvitton, avfallsdeklaration och statistikdokument. Allanödvändiga nödvändigadokument dokument genereras lagras automatiskt i systemet ochtillgängliga finns tillgängliga rättDet parter. gäller bland Alla genereras ochoch lagras automatiskt i systemet och finns för rätt för parter. gällerDet bland annat transportkvitton, avfallsdeklaration och statistikdokument. transportkvitton, avfallsdeklaration och Vidannat en sökning ser man priset direkt, för de trestatistikdokument. alternativen: Bäst pris, Bra miljöval och Bästa miljöval (körs då på biobränsle). Vid valVid av en av dessa får man en slutgiltig offert 24 h. Man har ej pris, förbundit sig till något i detta läge utan närbiobränsle). offerten är Vid sökning ser man priset direkt, för deinom tre alternativen: Bäst Bra miljöval och Bästa miljöval (körsförst då på accepterad. Inloggning sökning systemet. Vid ser man priset direkt, för deioffert tre alternativen: miljöval och miljöval (körsläge då påutan biobränsle). val en av sökning en av dessa fårkrävs man för en slutgiltig inom 24 h.Bäst Manpris, harBra ej förbundit sigBästa till något i detta först när offerten är accepterad. Inloggning krävsenför sökning i systemet. Vid val av en av dessa får man slutgiltig offert inom 24 h. Man har ej förbundit sig till något i detta läge utan först när offerten Man ska inte behöva välja mellan miljö eller en bra affär! är accepterad. Inloggning krävs för sökning i systemet. Man ska inte behövahar välja miljö eller en bra affär! Pinpointer enmellan avancerad matchningsfunktion som söker på enskilda halter av ämnen, för en exakt m

innebär att inga avsättningsplatser missas pga. enskilda ämnen, och att man kan vara säker på att de Man Det ska inte behöva välja mellan miljö eller en bra affär!

Vi förmedlar i nuläget avsättning av jordmassor, lera /silt, asfalt, armerad och oarmerad betong, samt bla Pinpointer är endast tillgängligt för företag, ej för privatpersoner.


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

SCANTRUCK prioriterar grön omställning FÖR SCANTRUCK AB är det ett viktigt mål att inspirera sina kunder till att välja hållbara lösningar. Hela organisationen har fokus på hållbarhet, och vi följer noga med i utvecklingen av miljövänliga lösningar som skapar mervärde för våra kunder. Som en av de stora leverantörerna i Sverige vad gäller entreprenadmaskiner och teleskoplastare så vill Scantruck AB bryta ny mark i riktningen för ännu mer miljövänliga maskiner. Fler och fler kunder efterfrågar maskiner med smarta gröna lösningar som fortfarande är effektiva och pålitliga, och här är Scantruck redan långt framme i sin gröna omställning. Scantruck är generalagent för och servar de världsberömda märkena Manitou, SENNEBOGEN, GMG och PB Platforms. Samarbetet med dessa starka varumärken gör det möjligt att att leverera värdeskapande och starka kundanpassade lösningar för alla kunder. De allra flesta av våra produktnyheter innehåller nya hållbara lösningar, och verktyg som kan följa upp och dokumentera miljövinsten med dem. – Vi märker en tydlig ökning från våra kundsegment att de efterfrågar de allra modernaste alternativen byggda med grön teknologi och hållbarhet i fokus. De vill inte kompromissa med vare sig prestande eller miljövänlighet, och den här gröna utvecklingen är vi naturligtvis väldigt glada över att både kunna bidra till och förstärka, säger Anker Lemvig som är Business Manager för Scantruck i Sverige. EMMISSIONSFRIA LÖSNINGAR Scantruck är en garant för hållbara lösningar till ett brett spektrum av branscher, och har bland annat levererat miljövänliga maskiner till återvinningscentraler, värmeverk, biogasanläggningar, solcellsanläggningar, kommuner, energibolag, rivningsentreprenörer med flera. Merparten av de här företagen arbetar redan med hållbarhet i fokus, och väljer därför så miljövänliga lösningar som möjligt för alla sina maskinbehov. Ett exempel är kranarna från tyska SENNEBOGEN. De kan arbeta i Eco-mode med reducerat motorvarv, har stoppfunktion vid pauser samt automatisk

8

tomgångstillstånd. Detta gör att förbrukningen av bränsle minskas markant. Maskinerna använder stora hydrauliska ventiler och slangar för största möjliga effektivitet. De har oljebyte först efter 4 000 driftstimmar och termostatstyrd ventilator som startar vid behov. Som världens ledande levarantör av teleskoplastare och terränggående gaffeltruckar har Manitou haft hållbarhet och miljövänlighet som fokus i många år. De har utvecklat nya och helt eldrivna bomliftar och maskiner som är helt utsläppsfria. Därtill så körs maskinerna

på biodrivmedel samt Manitous koncept med Stop&Go. DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA – Våra leverantörer har alla ett stort fokus på hållbarhet och miljövänlighet både i sitt utvecklingsarbete och i sin produktion vilket betyder att vi kan erbjuda miljövänliga lösningar till alla våra kunder. I kombination med våra serviceavtal så betyder det att vi ger våra kunder de bästa förutsättningarna för att servia sina kunder på ett så bra sätt som möjligt utan att det skadar miljön, säger Anker Lemvig.

Efterfrågan på miljövänliga entreprenadmaskiner ökar hela tiden, och Scantruck AB är långt framme i den gröna omställningen.


BROFABRIKEN Vi formar en bättre framtid

Söderström Stockholm

Sölvesborgsbron

Ysanevägen 390 294 92 Sölvesborg Tele: 0456-312 05

www.srmab.com

Folke Bernadottes Bro Kungliga Djurgårds Förvaltningen

Södertälje Kommun

STÅL & RÖRMONTAGE AB Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Våra duplex uppdrag börjar bli många: - Folke Bernadottes bro - Sölvesborgsbron

- Wasabron - Södertäljebron

- Avbördningsluckor Slussen - Söderströmsbron

Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus

verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

Hållbarhet är en förutsättning för vår framtid. Tänk rostfritt höghållfast duplex-stål, tänk Stål & Rörmontage AB

Vårt gemensamma mål måste vara att: • minimera materialåtgången i konstruktioner • konstruktionen håller så länge som möjligt • minimalt underhåll behövs • konstruktionen kan återvinnas när livslängden är slut

Tekniken finns, nu behöver vi stanna upp, tänka efter och agera!


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Bild: Transdev

Sverigepremiär för två olika SJÄLVKÖRANDE FORDON I LINKÖPING NU INLEDS en ny etapp i ”Ride the future”-projektet. För första gången i Sverige kör två självkörande fordon från två olika tillverkare i samma testområde. Genom projektet kommer samarbetspartnerna kunna studera hur två olika självkörande fordon interagerar med varandra, testa två olika teknologier och utvärdera dem i flera situationer, en premiär i Sverige. – Att självkörande fordon nu börjar rulla i Linköping är ett viktigt steg mot framtidens smarta och hållbara städer. Vi är jättestolta över projektet och det känns dessutom lite extra roligt att vara pionjär i utvecklingen av självkörande mobilitetslösningar. Vi hoppas kunna

uppmuntra fler att testa sina innovativa lösningar i Linköping, säger miljökommunalråd Muharrem Demirok (C), Linköpings kommun. ”Ride the future” är ett forskningsprojekt vars syftet är att ta reda på hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken och därmed öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot den privatägda bilen och underlätta för fler att resa kollektivt. De självkörande bussarna är ett regionalt utvecklingsprojekt i samverkan mellan Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE, Linköping Science Park, Transdev Sverige, VTI och Östgötatrafiken.

8 av 10 litar inte på sitt dataskydd I UNDERSÖKNINGEN Global Data Protection Index 2020 Snapshot från Dell Technologies har över 1 000 beslutsfattare från 15 olika länder fått svara på hur framtidens säkerhetsarbete och datahantering kommer se ut. Och många är tveksamma till att deras nuvarande skydd räcker till. Undersökningen visar att organisationer hanterar i snitt 40 procent mer data än vad de gjorde för ett år sedan.

10

Det är en utveckling som bara lär fortgå. Som ett led i det är många också oroade över att ökningen av data leder till fler säkerhetsincidenter. 82 procent av beslutsfattarna svarar att deras organisation har hanterat en allvarlig incident under de senaste 12 månaderna. 68 procent är rädda att deras organisation kommer att behöva hantera en allvarlig incident under de kommande 12 månaderna.

Marcel Nemer har mångårig erfarenhet av utveckling och paketering av digitala produkter. Bild: Widriksson Logistik

WIDRIKSSON FÖRSTÄRKER

satsning på digitala lösningar MARCEL NEMER har utsetts till ny affärsområdeschef för Digital Solutions på Widriksson Logistik. Affärsområdet kombinerar företagets mångåriga logistikerfarenhet med de senaste tekniska lösningarna och Marcel ska leda Widrikssons satsning på utveckling av nya digitala lösningar för last mile-logistik. Marcel Nemer har mångårig erfarenhet av utveckling och paketering av digitala produkter. Han kommer närmast från en tjänst som produktchef på Preem och arbetade innan dess på StrongPoint Technology. Förutom att driva utvecklingen av Widrikssons leveransplattform WDDP och utveckla nya produkter, kommer Marcel Nemer ha en betydande roll i digitaliseringen av Widriksson Logistiks verksamhet i stort. Marcel tillträder den 9 mars och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.


TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

VEHO BIL ÖPPNAR NY LASTBILSANLÄGGNING för Mercedes-Benz i Gävle

NU ÄR DET KLART att Veho Bil AB öppnar en helt ny fullserviceanläggning för Mercedes-Benz lastbilar i Gävle. Den nya anläggningen på Ersbogatan kommer att ha både försäljning och serviceverkstad och planeras öppna under andra kvartalet 2020. – Gävle är en viktig ort för oss både för vår existerande vagnpark i området och för det strategiska läget utefter E4 och E16, säger Torben Vesterlund som är ansvarig för återförsäljarutveckling på Mercedes-Benz Lastbilar i Sverige. Den nya anläggningen kommer att drivas av Veho Bil AB som redan har lastbilsanläggningar för Mercedes-Benz i drift i Örebro, Karlstad och Västerås och som är i full gång med att bygga även i Malmö. – Veho Bil är en perfekt partner för oss, med både kunskap, erfarenhet och finansiella muskler. Den nuvarande aktörens serviceauktorisation i Gävle upphör den Bild: Daimler 30 juni.

Roslagsbanan är en av de äldsta järnvägarna i Stockholms län. I arbetet med att modernisera spår och stationer har Norconsult bidragit med viktigt expertstöd inom geodetisk mätningsteknik.

NORCONSULT

bidrar till moderniseringen av Roslagsbanan I FLERA ÅR har det pågått en omfattande utbyggnad av Roslagsbanan i Stockholm med bland annat byggande av dubbelspår, ombyggnation av Östra station och en ny station i Arninge. I slutet av året startar provkörning av nya tåg som planeras tas i drift i 2022. För att möjliggöra införande av nya tåg pågår nu en omfattande inmätning av hela spåranläggningen som utförs av Strukton Rail AB. Team Geodesi på Norconsult har sedan 2018 varit involverat i projektet som expertstöd inom geodetisk mätningsteknik. Insatserna har framför allt omfattat beräkning av stomnätet i plan och höjd och kvalitetskontroller. – Det har varit väldigt roligt att jobba tillsammans med Strukton i detta spännande projekt och på detta sätt bidra till utvecklingen av ett hållbart transportsystem i Stockholmsregionen, säger Yuriy Reshetyuk, uppdragsledare på Norconsult. Mätningsarbetena är nu i slutskedet och beräknas vara klara till sommaren.

Det har varit väldigt roligt att jobba tillsammans med Strukton i detta spännande projekt och på detta sätt bidra till utvecklingen av ett hållbart transportsystem i Stockholmsregionen. /Yuriy Reshetyuk, uppdragsledare, Norconsult

12


CE-MÄRKTA TRAFIKBARRIÄRER FRÅN BENDERS

KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se eller kontakta Niklas Zellner på niklas.zellner@benders.se

www.benders.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER Bild: Strukton Rail/Fredrik Hjerling

STRUKTON RAIL vann kontraktet för Kistagrenens första etapp

POESI TAR PLATS I GATUMILJÖN när Göteborg får nya brunnslock RIKTA BLICKEN MOT gatan och få en dikt på vägen. Ja, det kan göteborgarna snart göra när Göteborgs Stad nu byter ut gamla brunnslock runt om i stan. Istället för att bara ersätta locken rakt av tar förvaltningen Kretslopp och vatten tillfället i akt och bjuder göteborgarna på konst i form av brunnslockspoesi, som en del av jubileumssatsningen Rain Gothenburg. De nya brunnslocken kommer att ha ingjutna dikter skapade speciellt för tillfället av flera olika poeter. Först ut är Lina Ekdahl, vars dikt Fakta kommer att finnas på 133 brunnslock.

14

– När jag fick frågan om jag ville skriva en dikt för brunnslock blev jag glad. Själva tanken på att dikten inte skulle placeras på en speciell ”fin poesiplats” utan mitt i det pågående livet var mycket lockande, säger Lina Ekdahl. De första 133 brunnslocken kommer att bytas ut under 2020 och läggas på olika platser runt om i hela Göteborg. Under kommande år ska ännu fler brunnslock bytas till nya med dikter av andra poeter. Vem som blir Göteborgs brunnslockspoet 2021 avgörs genom en tävling, som startar i vår.

STRUKTON RAIL HAR tilldelats kontraktet för Kistagrenens första etapp på Tvärbanan från Bromma Blocks till Bromma flygplats. I januari vann man kontraktet för detta uppdrag och i april började arbetet med att etappvis bygga ut bana, el, signal och tele för den nya spårvägen mellan Bromma Blocks och den nya hållplatsen Bromma flygplats. Uppdraget omfattar en sträcka på cirka 600 meter och inkluderar ett tillfälligt teknikhus i anslutning till hållplatsen Bromma flygplats. – Glädjande att vår projektorganisation har fått möjligheten att driva detta mindre, men ändå komplexa projekt, säger Pia Peurala, affärsenhetschef på Strukton Rail.

Glädjande att vår projektorganisation har fått möjligheten att driva detta mindre, men ändå komplexa projekt. /Pia Peurala, affärsenhetschef, Strukton Rail


SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00

Mobilaris Tunneling Intelligence™ — För produktiva och hållbara tunnelprojekt

Vi vet att effektivare och tryggare tunnelprojekt kräver ny teknik som steg för steg integreras i arbetsprocessen. En framtidssäker plattform som med hjälp av öppenhet kan förändras över tid. Mobilaris Tunneling Intelligence (MTI) är designat utifrån kundens verklighet och hämtar positioner i realtid – människor, maskiner och fordon. En öppen, informationsdriven lösning som är oberoende av hårdvara och infrastruktur.

Med information i realtid kan bättre beslut tas för varje arbetsorder och tidsbortfall minimeras. Frekventa uppdateringar ger kontroll över arbetsmiljön och sänker projektets klimatpåverkan. Upplev framtidens tunnelutveckling.

The world of Mobilaris • www.mobilaris.se/mce


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Sträckan Stenkumla-Dunsjö byggdes ut till dubbelspår. Projektet blev klart 18 månader före tidplan. Bild: Trafikverket

Tidseffektiv utbyggnad till dubbelspår När järnvägen mellan Stenkumla och Dunsjö söder om Hallsberg skulle byggas ut till dubbelspår lyckades Trafikverket och totalentreprenören Skanska färdigställa entreprenad 18 månader före tidplanen. AV LARS-OLOF TANDBERG

DEN CIRKA FEM MIL långa järnvägssträckan från Hallsberg och söderut till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen. Sträckan har varit en flaskhals och den byggs därför nu ut till dubbelspår. Hela sträckan ska vara klar 2028. Sträckan Stenkumla-Dunsjö är en 13 kilometer lång deletapp i projektet. Förutom dubbelspår längs sträckan har det byggts sju broar, nio kilometer väg och åtgärder för att minska buller. I samband med utbyggnaden drogs spåret om i en rakare linje på vissa sträckor. TOTALENTREPRENAD GAV TYDLIG STYRNING Tillsammans lyckades Trafikverket och entreprenören Skanska färdigställa entreprenaden 18 månader tidigare än beräknat. – Skanskas framdrift var snabbare än vad vi räknat med och vad vi är vana vid. Från deras sida fanns en tydlig styrning som innebar att snabbare byggnation medförde ökad vinst. Projektet kännetecknades av god samverkan, vilket också påverkade effektiviteten, säger Linda Lingdell, projektledare på Trafikverket. Utbyggnaden till dubbelspår mellan Stenkumla och Dunsjö var en av de första totalentreprenaderna på järnväg som Trafikverket beställt. Det bidrog till att projektet kunde slutföras tidigare än beräknat. En fördel med totalentreprenad är enlig Linda Lingdell tidsvinsten som uppstår när man inte behöver göra ytterligare en upphandling. – För entreprenören är det positivt att vara med från ett tidigt skede, och att få ta ett helhetsansvar, från projektering till färdig produkt. Det blir större fokus på att bygga snabbt och till låg kostnad. Ett exempel på nytänkande som bidrog till det tidigare färdigställandet är hanteringen av makadam. Traditionellt när man

16

bygger järnväg så läggs spåret först och därefter kör ett makadamtåg längs spåret och fyller ut med makadam. – Den här gången tänkte vi annorlunda. Nu lade vi i stället ut makadam innan spåren byggdes. Det blev både billigare och effektivare, berättar Linda Lingdell. Varje sommar stängdes tågtrafiken av under fem veckor. Dessa avstängningar utnyttjades effektivt genom att arbetet då pågick dygnet runt. Övrig tid passerade tågen byggplatsen på det existerande spåret. – Hastigheten på intilliggande spår var nedsatt till 70 kilometer i timmen. Det fanns tydliga skyddsanordningar för att visa var gränsen gick för skyddszon och för trafikerat spår.

MILJÖHÄNSYN Inför projektet byggdes dammar för att fördröja dagvattnet från bygget och filtrera bort eventuell grumling innan vattnet rann ut i de omgivande vattendragen. Dammarna har lämnats kvar för att kunna ta hand om utsläpp vid en eventuell olycka. Dessutom är dammarna bra för djurlivet i anslutning till järnvägen. Tanken var att kompensera för de ingrepp i ekosystemet som projektet innebar.

FAKTA I KORTHET

Utbyggnad dubbelspår Stenkumla-Dunsjö Tidplan: november 2014–hösten 2017 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: Skanska Kostnad: 398 Mkr


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV LOXIA GROUP

Loxia Group har hela kedjan från projektering, mät, miljö och geoteknik till byggledning och uppföljning.

Byggkonsulten som inte vill bli för stor Loxia Group vill vara en uppstickare i byggkonsultbranschen. Affärsidén är att kunna erbjuda hela kedjan från ax till limpa utan att bli för stora. Det gör man med korta beslutsvägar, närhet till kunderna och genom att ha all viktig kompetens inom företaget. LOXIA GROUP HJÄLPER beställare genom ett helt projekt, från projektering via byggledning till uppföljning. Inom gruppen finns även kompetens inom mät, miljö och geoteknik. Dessutom erbjuds tjänster inom ekonomi. – Även om vi är små jämfört med de stora konsultföretagen så har vi spetskompetens i hela kedjan. Vi trivs med att vara en liten organisation och vill vara en nagel i ögat på de stora drakarna, säger Joakim Holtbäck. Han startade Loxia Group för fem år sedan tillsammans med kollegan Håkan Nicander. Då hade de jobbat i femton år på Peab och Skanska och sedan 16 år med egen konsultverksamhet som byggledare och projektledare. – När vi började var vi duktiga på delar av processen. Men vi märkte snart att marknaden ville ha hela kedjan från ax till limpa. Har man inte det blir man bara underleverantör till de stora konsultföretagen. VIKTIGT ATT VARA NÅBARA Joakim och Håkan visste av erfarenhet att byggbranschen är dålig på samarbete mellan avdelningar inom företagen. – Därför pratar vi aldrig om avdelningar. Vi är en grupp, där vi jobbar gränslöst och alla är lika betydelsefulla. Ett exempel är att alla chefer mixar ledarskap med att driva projekt. En viktig del för att få nöjda kunder är att de enkelt ska kunna få kontakt med rätt person när de behöver svar på frågor. – Till exempel försöker vi att alltid svara i telefon. Om vi inte kan ge svar direkt ber vi att få återkomma. Vi märker att äldre byggledare som sköter mycket av kontakterna i telefon i stället för via mejl får bättre respons från kunderna, säger Joakim Holtbäck.

Loxia Group försöker ha två till tre större och ett tiotal mindre uppdrag igång samtidigt. Det kan exempelvis vara en motorvägssträcka på fyra till fem år som omsätter 10-15 miljoner kronor. – Ett sådant projekt är nog så komplicerat. Större än så vill vi inte ha, vi vill vara kvar på en lagom nivå. Vi söker intressanta och roliga uppdrag och människor i stället för att jaga volym. Till exempel har vi just anställt en banspecialist. Vi vill vässa oss på ban då järnvägsjobb växer nu. Om vi endast skulle jaga volym hade vi i stället anställt fler CAD-ritare, förklarar Joakim Holtbäck.

VIKTIGT ATT HA ROLIGT Han konstaterar att det finns 6 000 plankorsningar i Sverige. Att bygga bort dom kräver kunnande i många teknikslag. – Det är signalsystem, teknisk styrning, brobyggnad, anpassning av vägar med mera. Dom uppdragen är inte så flashiga för de stora konsultföretagen. Men vi gillar det, understryker Joakim Holtbäck. Loxia Groups lagom storlek gör att företaget kan vara snabbfotat och göra rätt kompetens tillgänglig för kunderna på ett enkelt sätt. – Men att vi har nöjda medarbetare och att vi har roligt tillsammans är nog det viktigaste. Då blir det bra, konstaterar Håkan Nicander.

www.loxiagroup.se 17


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN STOCKHOLM

Ett skepp kommer lastat med

SLUSSENS GULDBRO! Vid 14-tiden onsdagen den 11 september anlände Guldbron till Slussen och Stockholm. Fartyget Zhen Hua 33 hade då i 70 dagar på världshaven transporterat Slussenprojektets huvudbro från Kina till Stockholms ström. – Det här har jättestor betydelse för hela Stockholm och projektet! Vi får en pusselbit på plats som visar hur det kommer att se ut i slutändan. Tillsammans med åskådarskaror uppe på Katarinahissen och längs Slussens arbetsplatsområden bevittnade Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) från Katarinahusets takterrass på Södermalm Guldbrons ankomst till Stockholm. AV THOMAS ANDERSSON

GULDBRON – huvudbron i Slussenprojektet mellan Saltsjön och Mälaren i Stockholms hjärta – ska via Slussen förbinda Södermalm och Skeppsbron i Gamla Stan. Som totalentreprenör för broentreprenaden ansvarar Skanska för planering, projektering, tillverkning, leverans och montage. Slussens nya och nu levererade huvudbro är av stål. Den är 140 meter lång, 45 meter bred och väger cirka 3 500 ton.

18

Bron har en, vertikalt mot Gamla Stan, avsmalnad, pilformad, siluett. Anpassad efter nivåskillnaderna mellan det högre Södermalm och det lägre Gamla Stan. Guldbron är designad av den i Storbritannien baserade globala arkitektbyrån Foster + Partners. Från underentreprenören och tillverkaren CRSBG (China Railway Shanhaiguan Bridge Group) och Zhongshans hamn


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN STOCKHOLM

i Kina har fartyget Zhen Hua 33 fraktat Guldbron ställd på två 53 meter långa pontoner. Placerade på tvären över lastfartyget. – Det bredaste fartyg som kommit in till Stockholm. Det påpekade stockholmslotsen Rolf Svanström från Sjöfartsverket. Som även han, från takterrassen på Söder, beskådade när Zhen Hua 33 med brolast anlöpte Stockholm och Slussen. Furusund, Stabbo, Nykvarn, Oxdjupet … Ute vid Kapellskär har de svenska lotsarna Johnnie Wiklund och Jan Skoog klivit ombord och lotsat det kinesiska lastfartyget genom de mest kritiska och smala passagerna längs Furusundsleden in till Stockholm.

”SMÅ MARGINALER” Förtöjd mellan bojar på redden i Stockholms ström sänks det semi-submersible – det vill säga ”halvsänkbara” – fartyget Zhen Hua 33 delvis ned under vattenytan. Pontonerna får flytkraft och Guldbron lossas från fartyget. Den dras sedan av bogserbåtar mot sin slutdestination vid Slussen. För att sedan nu i vår 2020 slutgiltigt monteras från Södermalm via Slussen och Söderström till Skeppsbron och Gamla Stan. Huvudbrons två pontoner fungerar som ”flytbryggor” och är spe-

cialdesignade för att klara brolasten och passa in i konstruktionen. – Den stora utmaningen är de rätt små marginalerna för pontonerna, säger Skanskas projektchef Patrik Jönsson, som även han var med när Guldbron kom till Stockholm På plats och monterad målas bron i en guldgul färg. I harmoni med Gamla Stans historiska fasader och Saltsjöns glittrande vattenyta.

ÅTTA KÖRFÄLT Slussens nya huvudbro mellan Södermalm och Gamla Stan får åtta körfält, varav två för kollektivtrafik. På sidorna blir det med Stockholms stads ord ”generösa” gång- och cykelbanor. Guldbron ska innan utgången av 2020 ersätta Slussens gamla bro- och trafiksystem. Den för sin tid så supermoderna funktionalistiska klöverbladslösningen från 1935. – Någon gång under hösten ska vi ha stor invigning! Sedan släpps trafiken på. Då öppnar vi också Katarinavägen och börjar riva den västra bron, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för hela det omfattande Slussenprojektet inklusive den nya bron. Stockholms och Slussens nya Guldbro mellan Södermalm och Gamla Stan har en beräknad livslängd på 120 år.

19


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN STOCKHOLM

NYA SLUSSEN

mötesplats på vattnet i Stockholms hjärta Efter mycket debatt, kritik och olika opinionsyttringar bestämde sig Stockholms kommunfullmäktige den 28 september 2015 för ett reviderat genomförandebeslut. En ombyggnad av Slussen till en kostnad av 12,1 miljarder. AV THOMAS ANDERSSON

SLUSSEN BYGGS OM inte minst för att säkra dricksvattnet i Stockholm och Mälardalen. Svämmar Mälaren över – vilket var fallet så sent som år 2000 – ökar risken för att kringliggande åkrar och existerande eller tidigare industriverksamhet förorenar vattentäkten för totalt cirka 2 miljoner människors dricksvatten. Så att rening till tjänligt tappvatten blir svårt, eller i värsta fall omöjligt. Då var Gamla Stans tunnelbanestation – ett stenkast från kulturhusen i Stockholms historiska centrum – 10 centimeter från att översvämmas.

20

Därför öppnades alla slussar mer än vad anläggningarna är dimensionerade för. Med förhöjt vattentryck och stora erosionsskador som följd på pelare och broar. Nu femdubblas kapaciteten för att tappa Mälaren på vatten.

KARL JOHAN SLUSSEN Söndagen den 1 november 2015 slussades de sista sightseeingbåtarna genom den gamla Karl Johan slussen. Som då stängdes för att enligt planerna öppnas igen 2023. Ett par år före den planerade invigningen av hela Nya Slussen år 2025.


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSSEN STOCKHOLM

Nu är ambitionen att skapa en öppen plats där folk vill stanna, vistas och vara. En trygg, hållbar, funktionell trafiklösning och inte minst i olika avseenden mänsklig mötesplats med klassiska vyer över Saltsjön och Mälaren i Stockholms hjärta.

En invigning som är tänkt att handla om en hållbar trafiklösning och en framåtblickande mötesplats för människor under resten av 2000-talet och en bit in på nästa sekel. En långsiktig förnyelse som efter en rad undersökningar och utredningar även anses nödvändig av mer akuta, tekniska, orsaker. Landhöjningen pågår oförtrutet och delar av det en gång så funktionalistiska trafiksystemet med broar, ramper och tunnlar sjunker. Framförallt närmast Saltsjön där konstruktionen trycks ihop.

STOCKHOLMS HJÄRTA Samtidigt som Slussen har varit en viktig knutpunkt har den av många länge upplevts som en otrygg och ganska öde plats. Med de sedan länge nedlagda butikerna i Blå gången som en viktig bidragande orsak. Nu är ambitionen att skapa en öppen plats där folk vill stanna, vistas och vara. En trygg, hållbar, funktionell trafiklösning och inte minst i olika avseenden mänsklig mötesplats med klassiska vyer över Saltsjön och Mälaren i Stockholms hjärta.

21


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

På grund av coronapandemin flyttas Svenska Maskinmässan till 1–3 oktober 2020. Bild: Mikkel Örstedholm/Svenska Maskinmässan

Svenska Maskinmässan flyttad Svenska Maskinmässan på Solvalla är flyttad till den 1–3 oktober 2020. Branschorganisationen Maskinleverantörerna som arrangerar mässan meddelar att anledningen är pandemin orsakad av coronaviruset. AV LARS-OLOF TANDBERG

MASKINLEVERANTÖRERNA OCH eventbolaget At Event Sweden försökte in i det längsta upprätthålla en optimism om att kunna genomföra Svenska Maskinmässan enligt den ursprungliga planen den 4–6 juni 2020. Men efter regeringens beslut att begränsa allmänna sammankomster samt den utveckling som skett sedan dess såg man inget annat val än att senarelägga mässans genomförande. – Detta är en mässa av branschen, för branschen, och vi utgår alltid från våra besökare och våra utställares säkerhet. Under rådande omständigheter med begränsningar för allmänna sammankomster och smittspridningen den senaste tiden känner vi att vi inte längre kan garantera våra besökare, utställare och vår personal en trygg mötesplats vid det tidigare utsatta datumen, förklarar mässansvarige Gabriel Börjesson på At Event Sweden AB.

22

Maskinleverantörernas ordförande Christer Söderberg, vd på Swecon Anläggningsmaskiner AB, påpekar att det är viktigt att kunna ge mässbesökarna bästa möjliga upplevelse. – För att kunna göra det var vi tvungna att senarelägga mässans genomförande. Solvalla är en fantastisk arena för mässor och vi ser framemot att välkomna besökarna till Svenska Maskinmässan den 1–3 oktober, med hela den svenska maskinbranschen samlad på ett och samma ställe, framhåller Christer Söderberg.

MASKINVISNINGAR På sin hemsida skriver Maskinleverantörerna om åtgärder som medlemsföretagen bör vidta vid eventuella maskinvisningar, och öppna hus under rådande omständigheter. Medlemsföretagen påminns om att de inte får ha fler än 50 personer samlade vid


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

MASKINSTYRNING Vi levererar lösningar som gör skillnad!

samma tillfälle. De uppmanas att överväga om de i stället kan ha digitala visningar eller andra alternativ. Om ett kundevenemang ändå hålls påpekas vikten av att hålla en hög nivå av hygien på allmänna ytor som kontaktytor, handtag och toaletter. Om någon visar tecken på sjukdom som feber, halsont eller hosta, uppmana personen att omedelbart bege sig hem och vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för spridning av smitta.

Geofix hjälper er med maskinstyrning till: Grävsystem • Bandschaktare • Väghyvel Hjullastare • Asfaltläggare info@geofix.se

FAKTA I KORTHET

Svenska Maskinmässan När: 1–3 oktober 2020 Var: Solvalla, Stockholm Utställare: Sveriges ledande leverantörer av mobila maskiner och redskap. Alla är medlemmar i branschorganisationen Maskinleverantörerna. Arrangör: Maskinleverantörerna i samarbete med eventbolaget At Event Sweden AB, i samråd med Maskinentreprenörerna. Övrigt: Fri entré, fri parkering, goda kommunikationer med flyg, tåg, buss, taxi och bil. Flera restauranger med stort utbud.

www.geofix.se 23


DAGENS INFRASTRUKTUR // BROUNDERHÅLL

Älvsborgsbron renoveras. Här läggs gjutasfalt ovanpå de första lagren av tätskikt. Bild: Thomas Lundgren

Älvsborgsbron renoveras i treskift Älvsborgsbron över Göta Älv i Göteborg byggdes för 50 år sedan. Den planerade livslängden är 100 år, och för att den ska klara det görs under tre år ett omfattande renoveringsarbete på bron. UNDER TRE SOMRAR görs reparationer av betongkonstruktionen där salt har tagit sig in i betongen och riskerar att angripa armeringen. Bron har sex körfält och två av dessa repareras under tre månader varje sommar. Den första etappen gjorde i fjol och arbetet fortsätter i år och nästa år. Den del av bron som hänger över vattnet består av en stålkonstruktion med fackverk. På det ligger 58 betongplattor och det är i skarvarna mellan dessa som salt tagit sig in. Därför byts betongen på en halv meter åt varje håll vid skarvarna. DÅLIG BETONG VATTENBILAS Först tas asfalt och tätskikt bort och sedan tas all dålig betong bort med hjälp av vattenbilning. Då frigörs armeringen och ny betong gjuts. Till sist läggs ett nytt tätskikt och ny asfalt över hela bron. – Vi valde vattenbilning för att inte skada befintlig armering. Alternativet hade varit att såga bort den dåliga betongen, men då hade vi inte haft något att gjuta emot. Då hade vi behövt borra dit ny armering och fått den att fästa, vilket inte är så lätt. Vattenbilning är lite krångligare och dyrare, men det ger bättre hållfasthet långsiktigt, säger Thomas Lundgren som är projektledare på Trafikverket Underhåll Region Väst.

ALLT VATTEN RENAS Vattenbilningen görs med flera aggregat som går dygnet runt. Som mest går det åt en kubikmeter vatten per minut. Göteborgs stads miljöförvaltning ställer krav på att vattnet måste renas. Därför har två vattenreningsanläggningar byggts på vardera sida om älven. Vattnet samlas upp och rinner i ledningar ner till anläggningarna där det renas i flera steg innan det släpps ut i älven.

24

För att kunna utföra renoveringsarbetena på bron har en 15 meter bred och 420 meter lång frihängande ställning konstruerats. Den hyser bland annat kar för att samla in vattnet från bilningen och gjutformar för att gjuta från undersidan av bron.

JOBBAR I TRESKIFT Det passerar 70 000 fordon per dygn på Älvsborgsbron. Först var renoveringsarbetena tänkt att pågå nio månader per år, men det skulle få för stor påverkan på trafiken. Därför valde man tre månader på sommaren och att arbeta i treskift. – Det ger samma total arbetstid men är också mer sårbart. Om vi får ett stopp på ett dygn motsvarar det tre dygn på ett vanligt projekt. En veckas stopp motsvarar tre veckor. Det får inte ske och har ställt högre krav på planering och samverkan, konstaterar Thomas Lundgren. Han är övertygad om att de renoveringsarbeten som nu görs ska ge ett bättre resultat än när bron byggdes för 50 år sedan. – Det finns bättre material och bättre metoder i dag. Dessutom vet vi att det används mer vägsalt i dag, och kan ta med det i beräkningen. Det gör att bron efter renoveringen kanske står längre än 50 år, spår Thomas Lundgren.

FAKTA I KORTHET

Underhåll av Älvsborgsbron, Göteborg Tidplan: februari 2019–november 2021 Byggherre: Trafikverket Underhåll Region Väst Entreprenör: DAB Group AB Kostnad: Cirka 420 Mkr


DIN KOMPLETTA PARTNER

DIN KOMPLETTA PARTNER Som leverantör av anläggnings- och infrastrukturuppdrag har vi på DAB blivit en framstående aktör på den nordiska marknaden. Med vår specialistkompetens, vår förkärlek för komplicerade utmaningar och våra innovationer inom material, metodik och system tar vi oss an spännande projekt och utvecklar långsiktiga lösningar med rätt förutsättningar för en hållbar framtid. Därför finns vi ofta med i projekt där nya förbindelser öppnas och möjligheter skapas.

Av samma anledning letar vi alltid efter nya medarbetare! Läs allt om oss på www.dabgroup.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV KELLVE

Driftsäkerhet och flexibilitet i fokus för

BANDTRANSPORTÖRER FRÅN KELLVE Driftsäkerheten i bandtransportörer för bulkmaterial måste vara i det närmaste absolut. Modern industri ger inget utrymme för misstag eller driftstörningar. Kellve Sweden AB har levererat mer än 19 000 enheter och utvecklar nu nya flexibla lösningar för bland annat bergtäkter där fossilfrihet är ett krav. – VI HJÄLPER VÅRA kunder med materialhanteringslösningar för transporter av bulkmaterial från en punkt till en annan, ibland med mellanlagring. Kostnadseffektivitet och hög tillgänglighet är A och O för oss. Våra anläggningar går och går med ett minimum av stillestånd, säger Jörgen Lindell, vd i Kellve Sweden AB. I anslutning till bergmaterialindustrins färdplan för fossilfrihet talas mycket om förflyttning av material utan användning av ”gula maskiner” ofta på längre sträckor, 100 eller 200 meter eller upp till kilometeravstånd. Där är bandtransportörer en lösning. – Många är intresserade av att flytta material med batteridrift, men problemet med eldrivna fordon är att mycket av batteriets kapacitet tas i anspråk bara för att flytta det tunga fordonet i sig. Våra transportörer rullar kontinuerligt och förflyttar material långa vägar fossilfritt. – Vi ser med tillförsikt på en fantastisk marknad som verkligen behöver vår utrustning, fossilfria bandtransportörer som kan ersätta tunga fordon för transporter. Kellve utvecklar och tillverkar bandtransportörer för bulkmaterial såsom bergmaterial, avfall, sågspån, flis, spannmål och bioenergi. Utöver standardsortimentet som omfattar bandbredder från 500 mm till 2400 mm har företaget möjlighet att tillverka bandtransportörer som helt utgår från kundens behov.

Aktuella tillämpningar är flera anläggningar för fossilfri bergtransport vid infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm – Våra transportlösningar används för att minska lastbilstrafiken. Sprängt bergmaterial transporteras upp från tunnelbygget, krossas och mellanlagras och transporteras vidare till skeppslastare för att lasta båtar som transporterar materialet på Mälaren för att sedan lastas av på mottagningsanläggning, berättar Jörgen Lindell. – Vi utvecklar ständigt våra lösningar och vår ambition är nu att säkerställa lösningar som möter bergmaterialindustrins färdplan för fossilfrihet. Det är något som ligger helt i tiden för samhällets utveckling.

ANRIKT FÖRETAG Kellve finns med såväl konstruktion som tillverkning i Kvänum i Västergötland. Företaget grundades så tidigt som 1890 som mekanisk verkstad med fokus på lantbrukssektorn. Kunderna finns inom bergmaterialindustrin med stora byggbolag samt Trafikverket, gruvindustrin och återvinningsindustrin. Kellve omsätter 130 miljoner kronor med god lönsamhet.

LÅNG ERFARENHET Sedan 1957 har Kellve levererat mer än 19 000 enheter för en mängd olika applikationer och ändamål. Gemensamt för dem alla är en konstruktion som är avsedd och anpassad för många års pålitlig drift. Sedan 1985 är inriktningen uteslutande bandtransporter för bulkmaterial.

26

www.kellve.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT BERGMATERIAL

BERGTEKNIKPRISET belönade säkerhetsarbete

Björn Strokirk på SBMI, Bergmaterialindustrins branschorganisation, fick Bergteknikpriset 2019 för sitt enastående engagemang för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor inom branschen. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

BERGTEKNIKPRISET DELAS UT årligen av Epiroc Sweden AB, tidigare Atlas Copco, och juryns motivering, framförd av Epirocs vd Lars Senf, lyder som så: ”Björn har ett enastående engagemang för branschen och har jobbat i många år med att förbättra och utveckla både arbetsmiljö och säkerhet. Han har på ett föredömligt sätt drivit på den tekniska utvecklingen och tydliggjort detta för medlemsföretagen i SBMI. Det har handlat om allt från arbetsmiljö och ljuddämpning till säker borrning i gamla sprängbottnar”. – Arbetsmiljö är ett av branschorganisationens fokusområden och här vill vi jobba nära tillverkarna för att främja utveckling och användning av säkrare maskiner, säger Björn Strokirk, som arbetat i nära samverkan med tillverkare, bergsprängare och krossentreprenörer i många år.

Björn Strokirk berättar om hur organisationen arbetar med utbildning, nya bättre kravstandarder och materialinformation. Och han utvecklar exempel på vad säkerhetsarbetet kan handla om: – En stor risk i arbetet är så kallade ”dolor”, odetonerad dynamit, i sprängsten. Det handlar om metoder att identifiera riskerna och att ge ett tydligare ansvar och bättre överlämnande efter sprängning från ansvarig sprängare till dem som arbetar i täkten. Björn berättar vidare om utveckling av skyddande utrustning, till exempel säkra frontrutor i maskinerna, som klarar att träffas av sten med mycket stor kraft. Men det kan också vara fråga om tryckvågor där det är viktigt att rutornas infästningar håller. I framtagandet av nya standarder för maskinutrustning har man bland annat sneglat på kunskaper inom gruvindustrin. Även när man ska gå ner en nivå till i bergtäkten (andra och >>

27


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT BERGMATERIAL tredje pall) och behöver rensa rent den gamla sprängbotten kan man stöta på dolor. Så småningom bör ny teknik utvecklas som gör arbetet enklare och utan risker. – Det är ett helt annat säkerhetstänk i branschen idag än för bara tio år sedan. Många företag är väldigt målmedvetna i det här arbetet. Varje olycka är en olycka för mycket, säger Björn som betonar att olyckor ofta orsakas av missriktad ambition att lösa problematiska situationer så snabbt som möjligt. – Branschen har höga ambitioner och vår roll är att konkret tolka lagstiftningen, som ofta är luddig och bara talar om ”erforderliga” eller ”tillräckliga” åtgärder. En annan del av arbetet för bättre och säkrare arbete med berg är att förbättra ljuddämpning och dammbekämpning på de mobila maskiner som flyttas runt vid arbete i många olika täkter, som bara producerar bergkross kortare tider och där det är svårt att bekosta permanenta installationer.

MENINGSFULLT ARBETE Bergmaterialpriset från Epiroc är på 100 000 kronor och utgörs av två delar, där den största delen, 80 000 kronor, är en donation till utvecklingsprojekt inom bergteknik och där 20 000 kronor tillfaller pristagaren personligen som stipendium. Den största delen går till Chalmers som i ett branschgemensamt projekt ska utveckla möjligheterna att ersätta diesel med elenergi i mindre täkter som bara producerar bergkross några månader per år. – Arbetet med arbetsmiljö och säkerhet inom bergtekniken är väldigt meningsfullt och stimulerande och det är glädjande och hedervärt att få Bergteknikpriset, säger Björn Strokirk.

Björn Strokirk på SBMI, Bergmaterialindustrins branschorganisation.

Fossilfri produktion av ballast! Leverantören för den miljömedvetna kunden i sydöstra Sverige.

0480-388 80 I info@nybrogrus.se I www.nybrogrus.se 28


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TAMTRON

Tamtron erbjuder dynamisk vägning av lastbilar på markförlagda fordonsvågar, utan att lastbilen behöver stanna.

Väg lasset utan att stanna lastbilen Tamtron är ledande i Sverige på dynamisk vägning på hjullastare. Nu lanseras dynamisk vägning av lastbilar på markvåg, där lastbilen vägs utan att behöva stanna. DYNAMISK VÄGNING på hjullastare innebär att vägningen sker automatiskt under maskinens arbetscykel utan att föraren behöver tänka på det. När materialet är lastat är det vägt. Via en molntjänst registreras alla vägningar och den datan kan företaget komma åt via dator. – Det är viktigt att föraren inte störs i sitt arbete. Detsamma gäller den som ska administrera vågdatan. Den ska inte behöva åka ut till arbetsstället eller jaga transportsedlar. All data landar i systemet, påpekar Thomas Larsson som är vd på Tamtron. VÄGS UTAN ATT STANNA Nu kan Tamtron även erbjuda dynamisk vägning av lastbilar på markförlagda fordonsvågar. Det är viktigt att optimera lasten när man flyttar massor. Underlast innebär stora extra koldioxidutsläpp och extra total dieselförbrukning. Överlast å andra sidan innebär ökat slitage, ökad dieselförbrukning, risk för böter med mera. Systemet heter Motus MHS och fungerar så att en lastbil kör över markvågen och lasset vägs utan att bilen behöver stanna. Det i sin tur spar tid och minskar den flaskhals som ofta kan uppstå vid en markvåg, när flera bilar väntar på att få väga. – Då lastbilen inte behöver stanna för att väga spar man in en deciliter diesel vid varje vägning. Det blir en stor besparing för ett åkeri under ett år. Dessutom innebär det minskade utsläpp, understryker Thomas Larsson. Systemet, som är verifieringsbart, kan installeras både vid nyinstallation av markvåg och på en befintlig markförlagd fordonsvåg. – Det finns ett utbyteskit för existerande vågar. Det är några kopplingar som ska lossas och elektronik som ska bytas ut. Själva vågen behöver man inte göra något åt.

Motus MHS skickar all vägningsdata till en central server där det är lättåtkomligt för företagets administratörer. Det tar bort behovet av vågsedlar och USB-minnen samt risken att något lass glöms bort eller att fel vikt rapporteras. Motus MHS är en helt ny teknik som förutom vägning utan att stanna lastbilen även ger en möjlighet att få en noggrann axelvikt. – Traditionellt används en axelvåg som väger en axel i taget för att få fram axelvikt. Det ger ofta dålig exakthet. Med Motus MHS får du däremot exakta axelvikter, eftersom vägningen görs samtidigt som den dynamiska vägningen när lastbilen kör över vågen.

BREDDAR UTBUDET Tamtron vänder sig i dag främst till kunder inom gruv- och grusbranschen som flyttar stora massor. För skogsbranschen finns en kranvåg för virkestransporter. Nu siktar företaget på att bredda sitt utbud. – Vi har nyligen lanserat ett vågsystem för gaffeltruckar och senare i år kommer en vägningslösning för sopbilar och avfallsanläggningsfordon. Till hösten presenterar vi ett nytt eko-system och för skogsbranschen kommer en verifierbar våg och en molntjänst där flera vågar kan kopplas ihop i ett system, avslöjar Thomas Larsson.

www.tamtrongroup.com 29


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT BERGMATERIAL

Den snabba elektrifieringen av fordonsflottan är en av många orsaker till det ökande behovet av el i Sverige. Bild: Gösta Löfström

BEHOVET AV EL ÖKAR KRAFTIGT I SVERIGE

till följd av alla fossilfria ambitioner Behovet av elektricitet i Sverige kan komma att öka kraftigt till följd av de ambitioner som flertalet branscher har att bli fossilfria efter regeringsinitiativ. Detta samtidigt som transportsektorn förväntas bli elektrifierad och nya elbehov hela tiden dyker upp. Efterfrågan väntas öka med 50 TWh per år till 2045 eller 35 procent jämfört med idag. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

MÅNGA BRANSCHER HAR tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Flera av dessa branscher lyfter fram elektrifieringen som en viktig del i strävan att bli fossilfri. Det pågår dessutom en elektrifiering av den svenska fordonsflottan och en etablering av nya

30

elintensiva verksamheter som exempelvis datahallar, vilket tyder på att elanvändningen kommer att öka i framtiden, trots kontinuerlig eleffektivisering. Detta sammanfattas i en studie inom NEPP (Nordeuropeiska Energiperspektiv) som bland annat konsultföretagen Sweco, >>


Har du koll på säkerheten til Länsstyrelsen? Atradius erbjuder garantier för bl a miljötillstånd. Vi gör det snabbt, enkelt och utan krav på säkerheter. Kontakta oss gärna om ni vill diskutera era behov.

Tel.: 08-566 22 100 E-post: garantier.se@atradius.com www.atradius.se

Hållbar siktning

Vi tänker långsiktigt när vi utvecklar och bygger våra sorteringsverk, därför är en investering i ett Maskin Mekano-verk hållbart både ekonomiskt och för miljön. -HÅLLBART FÖR MILJÖN. Marknadens lägsta bränsleförbrukning (ca 4,5 l/h) och CO2-utsläpp. Ännu bättre om man har möjlighet att köra på direktström. -HÅLLBAR MASKIN. Vibrationsfri produktion med Vibroblock. Det aggressiva slaget stannar i siktlådan, resten av maskinen och alla komponenter skonas. Dessutom är hela maskinen robust och välbyggd av skickliga yrkesmän på vår fabrik i Jönköping. -HÅLLBART ÄGANDE. Uppbackning från Maskin Mekanos kunniga team och reservdelar på lager i Jönköping. Stabilt värde på andrahandsmarknaden. Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT BERGMATERIAL

Profu och IVL gjort på uppdrag av Energiföretagen. Analysarbetet ligger till grund för ännu en färdplan, den för fossilfri el. En slutsats är att det ökade elbehovet kan försörjas på många olika sätt, varav exempelvis genom en livstidsförlängd kärnkraft eller genom en ökning av storskalig förnybar elproduktion såsom vindkraft och effekthöjd vattenkraft eller genom ökad decentraliserad elproduktion. Studien räknar med att efterfrågan på el kan öka med över 50 TWh till år 2045 vid en accelererad elektrifiering. I Sverige bedöms elanvändningen öka från dagens 140 TWh/år till 190 TWh är 2045, inklusive förluster. Ökningen beror främst på prognoser om en ökad elanvändning inom tre sektorer; transportsektorn, service- och företagssektorn samt processindustrin. Person- och till betydande del godstransporterna antas vara el-baserade år 2045. Utbyggnaden av datahallar bedöms bli stor i Sverige. En rad branscher antas ställa om till fossilfri el om något eller några decennier.

VATTEN- OCH KÄRNKRAFT STÅR FÖR 80 PROCENT För att ställa det ökande behovet i relation till något kan nämnas att det i Sverige 2019 producerades 164 TWh el. Vattenkraften och kärnkraften tillsammans stod för 80 procent av Sveriges elproduktion. Vattenkraften tillförde 65 TWh, kärnkraften 64 TWh och vindkraften 20 TWh. (Källa: Ekonomifakta och SCB). NEPP-studien visar att elsektorn kan klara av att möta den kraftigt ökande el-efterfrågan på flera olika sätt beroende på vilka produktionsalternativ som står till buds.

32

Tre olika scenarier har analyserats: 1. Centraliserad fossilfri elproduktion. 2. Decentraliserad förnybar el-produktion. 3. Förnybart och kärnkraft. – Gemensamt för alla tre scenarierna är en fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraften, säger Erica Edfeldt, gruppchef Energy Markets vid Sweco Stockholm, och tillägger: – Om den politiska och ekonomiska möjligheten till livstidsförlängning av kärnkraften finns, vilket vi testat i ett av scenarierna, visar våra modellanalyser att denna är kostnadseffektiv att nyttja, även om de uppskattade kostnadsskillnaderna mellan scenarierna är begränsade.

TILLKOMMANDE FAKTORER – Studien från förra året står sig i stort, säger Erica Edfeldt, men flaggar för tillkommande faktorer: • Det har kommit fler färdplaner från branscher sedan denna sammanställning gjordes och många sektorer vill ställa om till el. Detta samtidigt som det är osäkert exakt vad som realiseras och när. • Takten för elektrifieringen i transportsektorn är osäker. Den kan gå långsammare eller komma att bli än större och gå snabbare än vad vi uppskattat. • Potentialen för energieffektivisering är medtagen även om det kan finnas ytterligare potential. • Samtidigt kan ökad produktion av järnmalm, skogsindustri, biodrivmedel med mera i Sverige kunna leda till att elanvändningen ökar ännu mer.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV WIRTGEN GROUP

KLEEMANNS KROSS- OCH SIKTVERK har fokus på mobilitet och eldrift Krosstillverkaren Kleemann har stort fokus på mobilitet, eldrift och återvinning. En rad maskinserier i olika storlek tillhandahålls för krossning av sprängsten till ballast och bearbetning av gammal asfalt och betong till ny råvara. Mobilitet och anpassning för täkter med korttidskörningar hör till specialiteterna. – TYVÄRR LIGGER SVERIGE långt efter när det kommer till återvinning av material från väg och berg jämfört med resten av Europa, men vi ser nu en uppgång även inom denna sektor och många av de stora byggföretagen satsar, säger Fredrik Lindblad, säljare vid Kleemann, som ingår i Wirtgen Group. – Det handlar mycket om att man ska få en prisvärd och kvalitativ produkt som kan återinföras i nyproduktionen av material.

INRIKTNING PÅ VÄG OCH MINERAL Wirtgen Groups varumärken Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann och Benninghoven är framför allt inriktade på väg och mineral. Kleemanns produktutbud inriktar sig på mineral som krossning av berg och återvinning av gammal asfalt och betong. På det breda produktprogrammet står kategorierna mobila käftkrossar, konkrossar, slagkrossar, grovsorterare och sorteringsverk i flera storlekar. Fredrik Lindblad lyfter bland annat Kleemanns snabbflyttade och snabbetablerade slagkross-serie MR EVO, som passar bra för korttidskörningar. Den har nått stor framgång i Europa i flera återvinningsapplikationer. Han lyfter också käftkross-serien MC120Z samt konkross-serien MCO11 PRO. Kleemanns maskiner har i Sverige ökat markant under de senaste tre åren och har ännu fler meriter bakom sig på kontinenten.

– Våra maskiner har bland den lägsta dieselförbrukningen på marknaden och många av maskinerna kan kopplas in på elnätet för enbart eldrift. Operativsystemet SPECTIVE ger också en visuell och användarvänlig styrning för operatören med fokus på effektiv produktion och säkerhet. Tillsammans med vårt egenutvecklade telematiksystem WITOS kan maskiner övervakas på distans, vilket ger Wirtgen Swedens servicepersonal möjligheten att ge support över telefon och att på ett proaktivt sätt meddela operatören om eventuella åtgärder för att förebygga stillestånd.

DEL AV INTERNATIONELL KONCERN Kleemann ingår i Wirtgen Group med 8700 anställda, som i sin tur ägs av den internationella koncernen John Deere och ingår i Construction-divisionen. Kleemanns fokus är utveckling och försäljning av mobila kross- och siktverk, maskiner som levererar en hög kapacitet tillsammans med låg driftskostnad. Tillverkning sker i Tyskland. I Sverige finns huvudkontoret med serviceverkstad i Alvesta och serviceverkstäder finns även i Nora och Göteborg.

www.wirtgen-group.com 33


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ROCTIM

Roctims teknologi medverkar till optimering av krossanläggningar.

ROCTIM OPTIMERAR KROSSANLÄGGNINGAR

och presenterar ny simuleringslösning Företaget Roctim AB har i mer än tio års tid erbjudit system för övervakning, styrning och optimering av krossprocesser och automationslösningar för ballast- och gruvanläggningar. Snart lanserar företaget en möjlighet att själv simulera hela anläggningar vid till exempel bergtäkter och gruvor. – I VÅR PRESENTERAR VI simulatorn ”Plantsmith” som vi utvecklat och där det ska gå att simulera hela anläggningar och testa olika konfigurationer för hur man sätter ihop sin anläggning, allt för att optimera energiåtgång och kostnader för producerat material, berättar Anton Bolander, projektledare för företagets utvecklingsarbete. Roctim är ett privatägt spinoff-företag från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Det startades 2007 utifrån idéer framtagna i en doktorsavhandling. Företaget har kommersialiserat en algoritm för att optimera stenkrossar i realtid. Fokus är åtgärder kring energiåtgång och produktutfall i bergkrossanläggningar och gruvindustri. Energieffektivitet och miljöhänsyn är centrala begrepp. – Det handlar om att få koll på hur mycket energi man gör åt på olika produkter i framtagningen av ballast eller i gruvapplikation. Det rör sig om hela kedjan från avtäckning till färdig produkt och inkluderar maskiner såsom krossar, transportörer, siktar och även ”gula” maskiner, säger Anton Bolander. Ända sedan starten har Roctim breddat sin produktportfölj genom att utveckla ett stort antal unika och kostnadseffektiva produkter för krossanläggningar. Genom molntjänster, Roctim

34

Cloud, kan en uppkopplad anläggning spara krossdata till molnet och få möjlighet till kraftfull analys. Företaget erbjuder vidare avancerad spaltstyrning för krossar, liksom styrsystemet eYe för styrning, kontroll och övervakning av krossanläggningar med hög driftsäkerhet, kapacitet och säkerställd lönsamhet. Styrning av krossning ger effektivt maskinutnyttjande. Företaget arbetar med de stora svenska ballastföretagen, men verkar också internationellt, bland annat i simuleringsuppdrag hos stora gruvföretag i Afrika. Därtill har företaget levererat produkter och tjänster till övriga Europa, Sydamerika och Australien. Roctim, som finns i Campus Johanneberg i Göteborg, har bibehållit den nära kontakten med Chalmers och den forskning som bedrivs där.

www.roctim.se


Bergmaterialindustrin är mycket engagerad för att bli fossilfri. Bild: SBMI

DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT BERGMATERIAL

STRÄVAN EFTER

FOSSILFRI BERGPRODUKTION möts av både framgångar och hinder

”Omställning till en fossilfri bergmaterialindustri är ett jätteämne i branschen. Det är något man pratar om, något som verkligen engagerar. Men den pågående omställningen bjuder både på framgångar och utmaningar”. DET ÄR MÅRTEN SOHLMAN, vd i branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) som gör den lägesbeskrivningen av omställningsprocessen som kan delas in i fyra huvudområden enligt branschens egen Färdplan för fossilfrihet: 1. Elektrifieringen av produktionsprocessen ska genomföras dels genom nätanslutning av krossar och maskiner i produktionsprocessen,

dels genom elektrifierad förflyttning av det tunga materialet inom området. Dieseldrivna entreprenadmaskiner ersättas av nätanslutna och batteridrivna. 2. Ökad användning av fossilfria bränslen i produktionsprocessen ska också genomföras med användning av mer biobränslen i de fall >> där elektrifiering inte är lämpligt eller möjligt.

35


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT BERGMATERIAL 3. Smartare transporter och effektivare lokalisering av bergtäkter åstadkoms bland annat genom att köpare och producenter tillsammans planerar logistiken för att minimera transporterna. Täkterna ska också placeras nära de platser där materialet ska användas. För att möjliggöra mer stadsnära placeringar ska produktionsutrustning som bullrar och dammar mindre utvecklas. 4. Cirkulära materialflöden innebär både att behovet av bearbetning av materialet minskar och att logistikprocessen blir effektivare, vilket minskar de fossila utsläppen. Flera EU-länder har kommit längre i arbetet med att återcirkulera material, så det finns goda exempel att lära av, konstaterar Bergmaterialindustrin i sin färdplan. – Beträffande punkt 1 och 2 pågår en massiv omställning. Det har aldrig varit en så genomgripande omställningsprocess i branschen förr. Det är riktigt på gång. Några företag har redan elektrifierat nära hälften av sin produktion och man arbetar hårt med att ersätta dieseldrift, säger Mårten Sohlman.

SVÅRARE ATT FÅ OLIKA TILLSTÅND Detta är vad han kallar framgångar, men så kommer han också till det som benämns ”utmaningar”: – Effektiv lokalisering av bergtäkter är en evig fråga för oss i branschen. Det blir allt svårare att få till täkter i relativ närhet av byggprojekten. I Skåne till exempel har vi ett antal täkter som regionen är helt beroende av. Om bergmaterial ska transporteras längre än två till tre mil så blir kostnaden för transporten högre än för själva materialet. För att klara ett klimatsmart byggande behövs tillgång till material nära där det byggs. Men, säger Mårten Sohlman som möter svårigheter i tillståndsgivningen från länsstyrelser och myndigheter, det finns mycket ”stuprörstänk” och regeltillämpning som ofta blir suboptimal.

EN STOR MÖJLIGHET – En stor möjlighet för oss är cirkulära materialflöden, återvinning och återanvändning av material, alltså där vi tar till vara berg som kommer från till exempel tunnelbyggen och vägskärningar, men det riskerar att klassas som avfall och det går helt emot samhällets cirkulära ambitioner. Generellt kan man säga att det är lättare att elektrifiera stora täkter med kontinuerligt hög produktion och svårare att elektrifiera på landsbygden med lägre volymer. – Där behövs maskiner med mer flexibilitet, säger Mårten Sohlman och hänvisar till det branschgemensamma projekt som SBMI driver och som syftar till att påskynda omställningen till eldrift och som genom projektledaren Björn Strokirk har en koppling till det aktuella Bergteknikpriset, som avhandlas i annan artikel.

En stor möjlighet för oss är cirkulära materialflöden, återvinning och återanvändning av material. /Mårten Sohlman, vd, SBMI

Total kontroll över anläggningsprojekt 036-19 01 54 • www.visec.se

36


MANAGE BLAST VIBRATION AND INCREASE ADVANCE RATES Experience a step change in perimeter control and advance rates. Design blasts with millisecond delays for greater precision.

Vi krossar berg med moderna transportabla verk och levererar grus från egna täkter i Binböle, Kallsta och Torsboda.

Improve perimeter control and advance rates with eDev™ II and its ‘Load by Numbers’ system. Every box of detonators is filled with identical detonators that are not individually numbered. You simply load any detonator into any hole and the process of barcode scanning ensures that the appropriate firing sequence meets the specified blast design. It is easy to learn and apply by blast crew.

Frölén Kross AB www.frolenkross.se Frågor och beställning till Maria: Tel 0611-214 40, 070-654 72 70

Följ oss på facebook och instagram!

Orica Sweden AB Gyttorp

713 82 Nora

WE MAKE IT EASY

FORDONSVÅGAR UTVECKLADE FÖR MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH NOGGRANNHET Vi är störst på den nordiska marknaden inom tung fordonsvägning. Vårt erbjudande inkluderar smarta vägningssystem, robusta vågar och en förstklassig serviceorganisation. Med en fordonsvåg från oss får ni säkerhet och kontroll över era in- och utleveranser, vilket ger hög effektivitet och lönsamhet. Kontakta oss för mer information 036-31 42 00, info@flintab.se

Nordic Stone Crusher 20 års erfarenhet inom krossar Vi kan hjälpa dig med renovering och reparationer. Kontakta Robert på 070-651 24 69 och diskutera dina behov. En stillastående kross kostar pengar – Snabb service och kvalité på plats är något som vi prioriterar högt!

Tel. +46 (0)587-850 00 Fax +46 (0)587-253 45 info.gyse@orica.com www.orica.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT BERGMATERIAL

Anna Pernestål är föreståndare för ITRL, Integrated Transport Research Lab, vid KTH.

FRAMTIDENS DIGITALISERADE GODSFLÖDEN leder inte automatiskt till ökad hållbarhet

Framtidens digitaliserade godstransportsystem innebär inte självklart bara hållbarhetsvinster. Frågan är komplex och nya godsflöden kan komma att uppstå ur ambitionerna. Detta hör till slutsatserna i projektet ”Scenarier för morgondagens digitaliserade godstransportlandskap”. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

PROJEKTET HAR finansierats av Drive Sweden (ett statligt strategiskt innovationsprogram) och bedrivits av ITRL (Integrated Transport Research Lab) vid KTH i Stockholm, fordonstillverkaren Scania, Closer (den nationella samverkansplattformen för transporteffektivitet) och det internationella konsult- och analysföretaget Kairos Future. I slutrapporten redovisas fyra olika framtidsscenarier kring hur digitaliseringen påverkar transportlandskapet och man spekulerar om möjlig utveckling utifrån två axlar. En axel som går mellan ytterligheten att nuvarande ordning i huvudsak fortfarande gäller (där ekologi är en av flera viktiga frågor) till den andra ytterligheten att en ny grundlogik har slagit igenom, där ekologisk hållbarhet är överordnat andra frågor och där cirkularitet intagit helt nya nivåer och konsumtionen minskat reellt. Detta medan den andra axeln går från att industriell organisering dominerar och datadelning sker i måttlig utsträckning till att det sker en stor och öppen datadelning mellan bolag, samhälle och individer. FINNS INGA ”GRATISLUNCHER” – I några av scenarierna ser vi att det kan uppstå mer transportarbete, exempelvis vissa tillbakaflöden. Även återanvändning skapar transportbehov, säger Anna Perneståhl, föreståndare för ITR, och förtydligar: – Det finns inga ”gratisluncher”. Förarlösa fordon, elektrifiering och cirkulära affärsmodeller, allt skapar nya behov, vilket inte är överraskande i sig. Det finns alltid baksidor. Hon förklarar också att det inte är självklart var exempelvis elektrifiering av vägar ger mest nytta. – Det är inte självklart E4 som gäller om man tar hänsyn till

38

var transporterna startar och slutar. Det är viktigt att göra mer sofistikerade val eftersom det handlar om samhällsinvesteringar. När det gäller godstransportlandskapets utveckling talar man om påverkan utifrån en rad olika faktorer inom områden som samhällsbyggnad, politik och reglering, konsumentbeteenden och opinion samt data och teknik. Både i branschens invärld och dess omvärld. Internt i branschen handlar det också om affärsmodeller och organisation, till exempel när logistiken blir en fråga för ledningsgruppen, när nya affärsmodeller dyker upp, när rollerna i godstransportlandskapet förändras, när förarlösa fordon minskar behovet av chaufförer och när helt nya kompetenser förväntas hos lastbilschaufförer.

NYA UTMANINGAR ATT VÄNTA I tre av projektets scenarier ökar fokus på återvinningsflöden. I två av scenarierna ökar återvinningsflödena och flödena individer emellan. Detta leder till nya utmaningar för att optimera flödena och till att godstransporter ökar i urbana miljöer. I samtliga fyra scenarier förutspås en ökning av persontransporter, även i scenarier där klimatfrågan har hög prioritet. Hanteringen av den här ökningen beskrivs som viktig för att det ska gå att nå klimatmål och fokus behöver enligt rapporten vara på fossilfria bränslen och effektivare transporter. Slutrapporten talar också om externa händelser och osäkerheter som inte är direkt kopplade till vare sig godstransporter eller digitalisering. – Vårt projekt utgör ett första steg mot förståelse för digitaliseringens inverkan på godstransportlandskapet, säger Anna Pernestål, som räknar med att diskussionen om framtiden bara har börjat.


VÄG & SÄKERHET Special i Dagens Infrastruktur nr 2 2020

UTBILDNING ska minska olyckor vid vägprojekt

FARTHINDER en het fråga på enskilda vägar

BÄTTRE SÄKERHET på en av Sveriges mest trafikerade vägar

VÄGRÄCKEN PÅ DE STORA VÄGARNA förbättras för att fler liv ska räddas

VI BÖR SATSA OSS UR KRISEN

– storsatsa på trafiksäkerhetsåtgärder


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV BENDERS

Benders har ett växande sortiment av produkter för infrastruktur.

BENDERS satsar på infrastruktur Benders har ett växande sortiment av produkter för infrastruktur. Bland annat egen tillverkning av vägbarriärer för permanenta installationer. Dessutom erbjuds kantsten av natursten, spikade kantstöd, plattor, marksten och diverse projektunika produkter. BENDERS HAR ett nära samarbete med Delta Bloc International som är Europas ledande utvecklare av betongbarriärer. Delta Bloc utvecklar och tar fram CE-märkta säkerhetsbarriärer till alla typer av vägar. Benders producerar barriärerna i Sverige och marknadsför dessa i Skandinavien. – Vi har ett 20-tal produktionsanläggningar i Sverige. Det gör att vi kan minimera transporterna genom att tillverka så nära slutkunden som möjligt. Flera av våra produktionsanläggningar har dessutom egna järnvägsspår, vilket gör att vi kan transportera våra produkter miljövänligt med järnväg, säger Niklas Zellner som är ansvarig för affärsområdet Infrastruktur på Benders. Till ett av delprojekten i Förbifart Stockholm levererar Benders barriärer för höga kapacitetsklasser anpassad för motorväg. Betongbarriärer monteras i vägens mitt och på sidorna. Dessutom monteras sidoräcken vid övriga delar i projektet där det behövs. – Ofta kräver denna typ av projekt många specialanpassningar till rådande trafiksituation. Det kan vara övergångar från två barriärlinjer till en, anpassningar till katastroföverfarter, räckesändar i betong eller en energiabsorberande krockkudde till ett räcke. I dessa fall tar vi fram de lösningar som krävs, förklarar Niklas Zellner. En känd produkt för Benders inom infrastruktur är det spikade kantstödet Spikma. Tjälskjutning och tung trafik ger ofta upphov till viss rörelse i vägbanan. Dessa måste kunna tas upp av kantstödet på ett flexibelt sätt utan att det lossnar. Spikma kantstöd klarar

40

detta genom att spikens nedträngning i asfalten kan förändras utan att det påverkar stödets förmåga att ta upp sidopåkänningar. Spikma kantstöd har en klack där spiken sitter förmonterad. Klacken ger stödet en stabil anläggningsyta mot underlaget och förankrar stödet ytterligare i det bakomvarande fyllnadsmaterialet. – Framförallt är det spikade kantstödet väderoberoende och kan monteras året runt. I ett annat infrastrukturprojekt levererar Benders prefabricerade tunnelväggar i betong. Dom gjuts med en alternativ cement som tagits fram av Cementa, och ger lägre utsläpp av koldioxid vid tillverkningen. – Den cementen kan även användas vid tillverkning av vägbarriärer om kunderna väljer det, berättar Niklas Zellner. Han konstaterar att Benders styrka är det breda sortimentet. Inom infrastruktur är barriärer och räcken i betong några av de stora produkterna. – En entreprenör som köper exempelvis vägbarriärer behöver ofta även andra produkter som kantsten, plattor eller olika produkter i natursten. Då är det en fördel att kunna ha en stark leverantör att prata www.benders.se med.


För 200 miljarder kronor kan vi få många infrastruktursatsningar.

DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

VI BÖR SATSA OSS UR KRISEN

– storsatsa på trafiksäkerhetsåtgärder Nu finns möjligheten att slå flera flugor i en smäll, med en satsning på 200 miljarder kronor i mobilitet skulle vi; öka möjligheterna att klara klimatmålen, stärka näringslivets konkurrenskraft och motverka Coronakrisens ekonomiska nedgång, skapa mängder av jobb, skapa välfärdsvinster för medborgarna genom ökad, säkrare och hållbar mobilitet. AV TOMMY LETZÉN, VD MRF, CHARLIE MAGNUSSON, OPINION OCH SAMHÄLLE MRF

FORSKARE VID VTI har pekat på att Trafikverkets bedömningar av hur klimatmålen kan nås är felaktiga. Redan tidigare har ledande forskare upprepade gånger pekat på att antaganden och scenarier bakom det så kallade 70 %-målet, ett unikt svenskt mål att trafikens utsläpp i Sverige ska minska mer än i andra sektorer och länder, är orimliga. Se till exempel ESO-rapporten ”Klimatmål på villovägar”.

Framför allt är det antagandena kring möjligheterna att minska resandet och transporterna utan stora välfärdsförluster som forskarna pekar ut som närmast fria fantasier. Stora satsningar måste därför göras kring elektrifiering och biodrivmedel för att utsläppen ska kunna minska. Samtidigt pekar många ledande ekonomer nu på att det i Coronakrisens spår är lämpligt att göra stora finanspolitiska >>

41


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET STORSATSNING PÅ ELFLYG Omfattande subventioner för att påskynda inrikesflygets omställning. Fler miljarder kan satsas.

STORSATSA PÅ TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER Det är oacceptabelt att så mycket trafik sker där bara en målad linje utgör säkerhetssystem mot mötesolyckor. Storsatsa på mötesseparering och att rensa kring vägarna så att avkörningar inte behöver ge ödesdigra konsekvenser. Ge ekonomiska stimulanser så alla nya bilar har den bästa säkerhetsutrustningen. Minst 5 miljarder kronor bör satsas.

STORSATSNING PÅ SEPARERING AV TRAFIKSLAG Bygg ut separerade cykelbanor och gångbanor skilda från vägtrafiken som skapar säkrare flöden.

MOBILITETSSTÄRKANDE INVESTERINGAR CIRKA 100 MILJARDER KRONOR

satsningar som till exempel stora offentliga investeringar och andra satsningar för att få fart på ekonomin och sysselsättningen. Sverige är ett stort och glest land där många världsledande företag har långa transportavstånd till både viktiga hemmamarknader som till exportmarknader. Även leverenskedjorna till företagen är långa. Lastbilstrafiken är det centrala transportslag som näringslivets transportkedjor bygger på. På samma sätt sker nästan all persontrafik, över 80 procent, utanför centrala Stockholm, på väg. Vi föreslår därför följande satsningar:

STORSATNINGAR PÅ ELVÄGAR Att bygga elvägar på europavägarna mellan Stockholm-Malmö, Malmö-Göteborg samt RV 40 Jönköping-Göteborg minskar utsläppen med över en miljon ton/år (1/3 av lastbilars utsläpp i Sverige) och kostar 30 miljarder kronor i investering. VTI har just visat att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Det är bara att sätta igång!

STORSATSA PÅ ELBILAR En storskalig utbyggnad av laddinfrastrukturen och subventioner för inköp av laddbara bilar. Satsa ytterligare till exempel 5-10 miljarder kronor på detta.

STORSATSNING PÅ INHEMSK BIODRIVMEDELSPRODUKTION Den nuvarande biodrivmedelspolitiken är inte hållbar eftersom den baseras på storskalig import. Sverige behöver göra en storsatsning på att öka den inhemska produktionen. För FoU samt produktionsstöd kan till exempel 10 miljarder kronor avsättas.

42

Stärk Sveriges konkurrenskraft genom att snabbt genomföra dessa investeringar: – Dubbelspår järnväg Gävle-Sundsvall. – Dubbelspår järnväg Falun-Borlänge. – Upprustning och mötesseparering av E4 från Härnösand och norrut förbi Skellefteå, inkl Förbifarter vid Härnösand, Örnsköldsvik och Skellefteå. – Upprustning Rv 70/E16 Dalarna. – Mötesseparering E18 Karlskoga. – Fyrfältsväg E18 Västerås-Köping, Västmanland. – Mötesseparering Rv 56 Gävle-Uppsala län, Gävleborg. – Fyrspår järnväg Uppsala-Märsta. – Östra länken, komplett ringled runt Stockholm. – E22-paketet – Förbifart Norrköping, fyrfältsväg Kalmar-Oskarshamn med elförsörjning mm. – E6 Skåne ytterligare körfält Alnarp-Löddeköpinge. – E6 Tunnel Trelleborgs hamn. – Järnväg Skåne, Västkustbanan tunnel Helsingborg-Maria. – Järnväg Skåne dubbelspår Malmö Trelleborg. – Järnväg Skåne dubbelspår Hässleholm-Kristianstad. – Sjöfart, nya slussar Trollhätte kanal. Vi föreslår alltså en snabb satsning som bidrar till hållbar mobilitet genom stora klimatvinster, motverkar effekterna av Coronakrisen genom arbetstillfällen i hela Sverige som också ger långsiktiga välfärdsvinster.


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET Bild: Trafik Göteborg

Cykelbana på bro får farthinder Chikan-liknande farthinder sätts upp på Älvsborgsbrons enda återstående cykelbana. Syftet är att öka säkerheten och förhindra olyckor. Sedan några veckor tillbaka pågår förberedelser på Älvsborgsbron inför det underhållsarbete som inleds i maj. SOM ETT LED i detta har den östra gång- och cykelbanan – det vill säga den som vetter in mot staden – på Älvsborgsbron stängts. Endast den västra gång- och cykelbanan, som alltså vetter ut mot havet, är öppen. Här är cykeltrafiken dubbelriktad, vilket innebär att cyklister måste visa lite extra hänsyn till varandra för att undvika olyckor. Detta var dessvärre något som inträffade i samband med förra årets underhållsarbete på bron, då det på motsvarande sätt också bara fanns en öppen cykelbana. SNEDSTÄLLDA STAKET SÄTTS UPP För att öka säkerheten, förhindra olyckor och få ned hastigheten sätts nu chikan-liknande farthinder upp på den västra cykelbanan. Hindren består av snedställda ”staket” som placeras ut parvis ungefär var 50:e meter längs hela cykelbanan, och som förses

med reflexer och varningsskyltar. Farthindren kommer att placeras ut så snart som möjligt. Trafikverket uppmanar alla cyklister att ha förståelse för denna åtgärd och att visa hänsyn till varandra.

FORTSATT STÄNGD TILL 2021 Den stängda östra gång- och cykelbanan väntas enligt planerna vara fortsatt stängd fram till oktober 2021, vilket är längre än vad som tidigare meddelats. Orsaken till den förlängda stängningen är att det arbete som ska utföras på bron nästa år är mer komplext och tidskrävande än tidigare årsarbeten. Den mest tidseffektiva och ekonomiskt fördelaktiga lösningen uppges därför vara att hålla den stängda gång- och cykelbanan stängd tills hela arbetet på bron är slutfört.

43


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

Utbildning ska minska olyckor vid vägprojekt Varje år inrapporteras runt 300 trafikolyckor vid vägarbeten. Någon eller några med dödlig utgång, några tiotal med svåra personskador. Mest drabbade är passerande trafikanter, enligt tidigare statistik. En liksom i övriga samhället tuffare attityd och växande hänsynslöshet är starkt bidragande orsaker, enligt branschorganisationen SBSV. – Man kör för fort, trycker sig fram och struntar i skyltar och sådant man blir anmodad att göra, säger branschföreträdare Göran Fredriksson. AV THOMAS ANDERSSON

SVERIGES BRANSCHFÖRENING För Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, är ett initiativ från berörda tjänste- och produktleverantörer för ökad säkerhet vid vägarbeten. Ett allt hänsynslösare samhällsklimat med nonchalans för gällande regler och vägmärken. Plus plus okunnighet och kortsiktig snålhet vid förebyggande investeringar i skyddsanordningar. Det här är, anser SBSV och dess företrädare Göran Fredriksson, starkt bidragande orsaker till fortsatt alltför många olyckor i samband med vägprojekt. Vare sig det gäller vägunderhåll, drift eller nybyggnation. – Enligt en stor undersökning av SECO har våld och hot ökat markant. Det kastas saker på den som står flaggvakt, inträffar jäkligt konstiga saker … sådant du absolut inte vill vara med om! För SBSV är samverkan med myndigheter och mellan företag, liksom utbildning, prioriterade verksamheter för att få ned antalet olyckor vid vägprojekt. Utbildning har dock för många personalkategorier ersatts med kompetenskrav, till exempel för förare av väghållningsfordon och andra yrkesroller som förekommer i ett vägprojekt. Det innebär att vägprojektens medarbetare ska klara de digitaliserade proven på Trafikverkets förarprovkontor. Efter godkänt resultat erhåller personen obligatorisk SIK-certifiering (Skandinavisk Infrastrukturkompetens) i olika steg. Det är bara för personal som monterar temporära längsgående skyddsanordningar som det finns ett uttalat krav på utbildning. – Ett utbildningskrav som vi själva klarar av i branschen, förklarar Göran Fredriksson. BRANSCHKONTROLL Personal som arbetar med längsgående skyddsanordningar och annan tung avstängning har en viktig roll. Det här är anordningar som ska hålla trafiken borta från byggarbetsplatsen.

44

Enligt en stor undersökning av SECO har våld och hot ökat markant. Det kastas saker på den som står flaggvakt, inträffar jäkligt konstiga saker … sådant du absolut inte vill vara med om! /Göran Fredriksson, Sveriges Branschförening För Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV

För just den här yrkeskategorin drog branschorganisationen SBSV år 2019 därför igång en särskild utbildning. – Beroende på att det vid arbetsplatskontroller var så otroligt mycket fel på den här typen av skyddsanordningar. I nästan 80 procent av fallen var det någon typ av avvikelse. Här har vi faktiskt tryckt på! En kursdag varvad med teori och praktik är nu etablerad på fyra olika håll i landet. Numera ska det också finnas ett skriftligt intyg på att den längsgående skyddsbarriären är korrekt monterad. – Skyddszonen innanför den längsgående skyddsbarriären mot trafiken – den som ska vara fri från människor och material – ska också, enligt de senaste kraven från Trafikverket, vara ordentligt markerad, påpekar SBSV:s företrädare Göran Fredriksson.

FÖLJ REGLERNA! Angelägnaste säkerhetsfrågan just nu? – Att man följer reglerna som finns. För de på arbetsplatsen och för trafikanterna som kör förbi. Gör vi det har vi otroligt mycket mindre problem!


EN SÄKER LEVERANTÖR AV DAMMBINDNING Vi hjälper dig hitta den bästa produkten för dig och din miljö!

DIN EXPERTKONTAKT VI FINNS DÄR DU FINNS! Kontakta oss för priser och utförlig information.

TERMINALER KONTOR SALTDEPÅER

Kiruna

Säljavdelning: 0911-250 239 Order: 0911-250 250 www.wibax.com

Piteå Skellefteå Örnsköldsvik Ånge

Pietarsaari Jakobstad

Östersund Vaasa

Härnösand

NORGE

FINLAND

SVERIGE Kotka Borlänge Gävle Frövi

Herre

Stockholm Norrköping Uddevalla Kungälv

Skövde

Falkenberg Alvesta Helsingborg DANMARK

Malmö


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

En riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon behövs enligt deltagarna i studien.

RISKUTBILDNING

påverkade yrkesförares syn på hastighet och avstånd En riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon skulle kunna ge säkerhetsvinster och minska antalet trafikolyckor. Utbildningen som prövades vid en fallstudie visade att egna upplevelser av praktiska moment gav mer insikt i egen och andra trafikanters sårbarhet, och att hastighet och avstånd spelar roll. TRAFIKSÄKERHETSORGANISATIONEN NTF har i samarbete med andra organisationer genomfört en riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon. Syftet var att undersöka hur en riskutbildning påverkar förarens riskmedvetenhet och se om det leder till reflektion över sin egen attityd och eget beteende kopplat till trafiksäkerhet. – En utbildning som innehåller praktiska moment om hur man själv hanterar risker ger upplevelser av sårbarhet. Det kan leda till att föraren blir mer medveten om vikten av rätt hastighet och att hålla avstånd. Om det påverkar beteendet skulle det sannolikt innebära sänkta hastigheter och bättre avståndshållning. Skulle yrkesförarna dessutom påverka andra medtrafikanter skulle det i sin tur kunna leda till ett minskat antal olyckor, säger Christina Stave, forskare vid VTI och medförfattare till rapporten om studiens resultat. RISKUTBILDNING FÖR KÖRKORT FÖR TUNGA FORDON Idag finns riskutbildning endast för de som tar körkort för motorcykel och personbil. Men förarna som deltog i NTF:s riskutbildning var överens om att det finns ett stort behov av riskutbildning även för de som tar körkort för tunga fordon. Flera menar att en riskutbildning med praktiska moment borde finnas med i YKB, yrkesförarkompetensutbildningen.

46

Skulle dessutom även de som tar körkort för motorcykel och personbil få lära sig mer om tunga fordons krafter, stoppsträckor, bromsfunktion, döda vinklar och platsbehov skulle det sannolikt leda till ett bättre samspel i trafiken och minskat antal olyckor. Deltagarna i studien uppgav att det viktigaste i utbildningen var de praktiska momenten. Yrkesförarna tog med sig erfarenheter från halkbanan, där de fick uppleva att några få km/h kan vara avgörande för att klara av en kurva vid halt underlag. Likaså fick de uppleva effekterna av att hålla för kort avstånd till framförvarande fordon. – I utbildningens gruppdiskussioner framkom även det stora ansvar som vilar på köpare av transporter. Även åkeriägarna har ett stort ansvar när det gäller att underlätta för förarna att kunna köra trafiksäkert. Det behövs en god säkerhetskultur inom organisationen där förarna ges möjlighet att prioritera säkerheten, säger Christina Stave.

MER OM STUDIEN Projektet ”Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon – fallstudie av effekter” har bedrivits under år 2019, finansierat av Trafikverket Skyltfonden. NTF har genomfört projektet i samarbete med Stora Holm Trafikövningsplats, VTI och Sveriges Åkeriföretag.


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

FÖR FÅ SATSNINGAR Av Trafikverkets Genomförandeplan som publicerades i februari framgår att under perioden 2020–2025 satsas 87,7 miljarder kronor på investeringar i järnväg och endast 26,2 miljarder kronor på investeringar i väg. DETTA ÄR EN orimlig fördelning mot bakgrund av hur transporter går till i verkligheten. Cirka 132 miljarder personkilometrar utförs på väg medan endast cirka 14 miljarder personkilometrar utförs med järnvägstrafik. I stora delar av landet utförs nästan allt resande med vägtrafik. – Omfattande kritik har framförts mot att så stora resurser läggs på investeringar med lågt eller till och med negativt samhällsekonomiskt värde medan viktiga väginvesteringar som till exempel Tvärförbindelse Södertörn och Östlig Förbindelse i Stockholm hela tiden skjuts på framtiden. – Ur trafiksäkerhetssynpunkt är till exempel Trafikverkets långsamma utbyggnad av mötesseparering på alla vägar med mycket trafik oacceptabel, säger Charlie Magnusson på MRF.

Charlie Magnusson på MRF. Bild: MRF

RSSE

RSSE RSSE RSSE

RSSE Roadside Safety Engineering AB RSSE Vägsäkerhetsutrustning

RSSERoadside Roadside Safety Engineering AB RSSE Safety Engineering AB 08-753 46 01 Engineering www.rsse.se info@rsse.se RSSE Roadside Safety AB RSSE Vägsäkerhetsutrustning RSSE Vägsäkerhetsutrustning RSSE Vägsäkerhetsutrustning 08-753 46 01 www.rsse.se info@rsse.se

08-753 46 01

Din partner för säkrare väg

www.rsse.se info@rsse.se www.rsse.se info@rsse.se

08-753 46 01

Några av åra leverantörer Dinpartner partner för säkrareväg väg Din för säkrare Din partner för säkrare väg Några av åra leverantörer Några av åra leverantörer Några av åra leverantörer

Några av våra leverantörer:

Permanenta Krockdämpare typ TAU och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Permanenta Krockdämpare typ TAU och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Flyttbart barriärsystem Road Permanenta Krockdämpare typ TAUZipper™ och TAU Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Permanenta Krockdämpare typkrockdämpare TAU och TAUtyp Tube Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Barriäröppningar Tillfälliga Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Tillfälliga krockdämpare typ Walt http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Barriäröppningar Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Barriäröppningar Barriäröppningar

Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut

Väg- och broräcken

Väg- ochHögkapacitetsräcken broräcken Väg- och broräcken Vägräcken med integrerad bullerskärm Högkapacitetsräcken Väg- och broräcken Högkapacitetsräcken Vägräcken med integrerad bullerskärm HögkapacitetsräckenVägräcken med integrerad bullerskärm Vägräcken med integrerad bullerskärm

Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby

Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby

47


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

Gupp i vägen eller andra farthinder på enskilda vägar måste markeras på ett eller annat sätt.

FARTHINDER

en het fråga på enskilda vägar Farthinder är en ständigt aktuell fråga när det gäller enskilda vägar, framför allt på landsbygden. Sänkt hastighetsgräns efterfrågas ofta, men länsstyrelserna beskrivs som mer svårflörtade än många kommuner beträffande tillstånd att skylta för lägre fart. Gupp är ofta en framkomligare väg. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– BASHASTIGHETEN PÅ SVENSKA vägar utanför tätort är 70 km/h och avsteg från den ska medges av länsstyrelsen när det gäller vägar utanför tätorter. I tätorter är det kommunerna som utfärdar lokala trafikföreskrifter, säger Anders Lundell, väg- och trafikingenjör vid Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).

48

Han intygar att länsstyrelserna ofta är svårflörtade och att de hänvisar till att omständigheterna ska få trafikanterna att anpassa hastigheten oavsett skyltningen. Men han menar att det alltid finns möjligheter att tvinga ner farterna på andra sätt än med >> hastighetsskyltar på det enskilda vägnätet.


FARTHINDER

LED DISPLAY

SPEGLAR

VÄGBOMMAR

VÄGSÄKERHET SEDAN 1963 WWW.FARTHINDER.NET

VÄGMÄRKEN

STOLPAR

KAMPANJ: SÄG “DAGENS INFRA” & FÅ 10% RABATT VID KÖP AV FARTHINDER

WWW.FARTHINDER.NET

TEL: 0370 123 83

ERBJUDANDET GÄLLER TILLS 1/7 -20

VI VAR FÖRST I SVERIGE MED FARTHINDER NU BREDDAR VI SORTIMENTET!

E-POST: ORDER@FARTHINDER.NET

VÄGFAS ÄR DET MODERNA VALET FÖR ER VÄGFÖRENING. Hantera fakturor, betalningar, kallelser och mycket annat. Alltid med aktuella medlemsuppgifter.

Besök vagnu.se eller ring oss på 08-501 180 00.

VägNu_annons_190x60mm.indd 2

2020-02-22 15:01

Vi gör livet på vägen säkrare! Saferoad är en ledande tillverkare och distributör av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Med ett brett utbud av produkter och tjänster erbjuder vi expertis inom en rad områden. Vi är bland annat en komplett leverantör av skyltar och har Skandinaviens modernaste liner för produktion av alla typer av vägmärken och trafikskyltar. I vårt sortimentet finns vår uppmärksammade Trafikbuffert som är krocktestad och godkänd upp till 100 km/h. TMAskydd, VMS-skyltar och farthinder är andra exempel på

produkter som ökar säkerheten för såväl trafikanter som de som arbetar på vägarna. Vi tillverkar alla typer av fundament och levererar allt som behövs för uppsättning/montering som fundament, klammer, skyltkonsoler och skyltbågar. Välkommen att kontakta oss: order@saferoad.se/0221-297 00.

saferoad.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

Väghållare såsom vägföreningar och samfälligheter har rätt att använda alla de skyltar som finns i Transportstyrelsens Skylt- och vägmärkesförteckning, utom varning för järnväg.

– Ofta är gupp i vägen den mest effektiva lösningen, bättre tycker jag än utställda hinder, till exempel blomlådor, som tvingar ut bilarna på vägens kanter. Farthinder kan sättas upp efter beslut i föreningens styrelse. Men det gäller att också varningsskylta. En rödgul skylt om ”farthinder” är en sak, men en blåvit skylt om rekommenderad hastighet är väl så viktig vid dessa hinder. På REVs hemsida (www.revriks.se) finns information om hur farthinder och utmärkning ska utföras. Anders Lundell påpekar att de som ofta är de värsta fartsyndarna på enskilda vägar är trafikanter som själva bor där eller sådana som ofta nyttjar vägen.

HAR RÄTT ATT SKYLTA Styrelserna för enskilda vägar har som väghållare ett ansvar att göra trafiken säker. § 3 i Vägmärkesförordningen anger några självklara och viktiga saker som väghållare måste känna till: ”Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till barn, äldre och funktionshindrade”. Om varnings- och upplysningsskyltning i övrigt säger Anders Lundell:

50

/Anders Lundell, väg- och trafikingenjör, Riksförbundet Enskilda Vägar

– Väghållare såsom vägföreningar och samfälligheter har rätt att använda alla de skyltar som finns i Transportstyrelsens Skyltoch vägmärkesförteckning, utom varning för järnväg. Alla trafikföreskrifter i Sverige som kommuner, länsstyrelser och Trafikverket beslutat om ska vara samlade och sökbara i en Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) som Transportstyrelsen ansvarar för.

EN MILJON FASTIGHETER Riksförbundet Enskilda Vägar är en opolitisk organisation för enskilda väghållare i Sverige. Bland de 12 500 medlemmarna finns vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar, som representerar motsvarande en miljon fastigheter. REV ska förenkla väghållarnas vardag och biträder i tvister. Organisationen bevakar övergripande frågor, tar initiativ till förhandlingar och framställningar och är remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen.


Byt inte stolpar och master i onödan Roch-metoden ger optimal trafiksäkerhet och långsiktig ekonomi

Vi testar belysningsstolpar, trafiksignalstolpar, skyltstolpar och master med en unik och patenterad metod. För varje stolpe mäter vi stabilitet och hållfasthet. Vi identifierar vilka stolpar som är farliga och behöver bytas och vilka som kan stå kvar några år till. Med vår hjälp slipper ni byta ut stolpar i onödan och får en långsiktig, ekonomisk underhållsplan utan att kompromissa med trafiksäkerheten. Mer information hittar du på www.roch-services.se

Rodling Entreprenad AB erbjuder montage av samtliga rör- och balkräcken på marknaden till meterpris. Med 20 års erfarenhet tillsammans så har vi ett gediget kunnande inom branschen. Vi har även erfarenhet av arbetsledning samt samordning av resurser vid större räckesentreprenader. Rodling Entreprenad AB är medlem i SVBRF och alla som arbetar hos oss är auktoriserade inom väg- och broräckesmontage.

Tveka inte att kontakta oss för offert eller förfrågningar - VI KAN RÄCKEN!

www.re-ab.se

Rodling Entreprenad AB l Box 962 l 501 10 Borås kristoffer@re-ab.se, 0727-35 40 12 l christer@re-ab.se, 0733-29 50 51 Rodling Entreprenad AB NR02.indd 1

2020-02-19 20:08:57


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET Södertälje kanal. Bild: Ramboll/Johan Fredriksson.

BÄTTRE SÄKERHET

på en av Sveriges mest trafikerade vägar E4 och E20 över och i anslutning till Södertälje kanal är idag en olycksdrabbad sträcka i behov av upprustning. På uppdrag av Trafikverket ska Ramboll öka kapaciteten på broarna och vägen mellan trafikplats Moraberg och Saltskog i syfte att förbättra framkomligheten och öka säkerheten. – VI ÄR STOLTA över att vi vann uppdraget på vår kompetens och erfarenhet. Med innovativa lösningar och fokus på samarbete och kommunikation ska vi genomföra det här projektet, säger Martin Ålenius, vice divisionschef på Ramboll. Vägen mellan Stockholm och Södertälje är en av de mest trafikerade sträckorna i Sverige. Sträckan är i dag en flaskhals och bilköerna leder till olyckor. Broarna har också flera gånger skadats av påkörningar. Uppdraget beräknas pågå under åtta år och vara klart innan E4:s nya sträckning Förbifart Stockholm öppnar. Under den tiden ska trafiken flyta på så smidigt som möjligt. Målet är också att invånarna ska få en bättre och mindre bullrig boendemiljö. – Vi har i andra projekt använt oss av digitala samråd med invånarna, vilket vi planerar att göra även här. Det är viktigt att invånarna kommer till tals och det tror vi ökar med digitala och överskådliga verktyg. Vi planerar även att använda oss av anonym digital trafikdata så att vi kan planera stora arbeten med så liten störning som möjligt, säger Martin Ålenius. Broarna över Södertälje kanal invigdes 1965 och är så kallade lyftbroar som kan öppnas när större fartyg ska passera. Idag är endast två körfält i respektive riktning möjliga. Broarnas underbyggnad och maskineri bedöms kunna behållas och lyftdelen i stål bytas ut till en bredare. Trots en större storlek får inte tyngden öka. – Vi tittar på innovativa lösningar för att kunna konstruera en större men lättare bro. Det kan till exempel innebära nya typer av starkare och lättare material och nya metoder. Vi har en stor broexpertis inom Ramboll med lång erfarenhet av stora komplexa

52

broar, bland annat den nya Guldbron vid Slussen, så jag har stort förtroende för lösningarna, säger Martin Ålenius. I Rambolls uppdrag ingår upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, byggplatsuppföljning och all tillståndshantering på sträckan mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog och inkluderar förutom lösningar för broarna och breddning av vägen även anpassning av av- och påfarter vid Moraberg.

Martin Ålenius, Ramboll. Bild: Rosie Alm


Retroreflectometers

The reliable choice of professionals User-friendly | Intuitive | Robust

NEW

LTL-M Mobile measurement of night visibility (RL) of road markings at traffic speed.

LTL-XL Measurement of nighttime (RL) and daytime (Qd) visibility of road markings.

LTL3000 Measurement of nighttime (RL) and daytime (Qd) visibility and nighttime colors of road markings.

RetroSign GRX Measurement of nighttime visibility (RA) of road traffic signs, high visibility clothing, license plates and reflective tapes.

MTG Measurement of thickness of dry road markings.

ROADSENSORS.COM


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

Rätt typ av räcke och korrekt montering är avgörande för att rädda liv i trafiken. Bild: SVBRF

Rätt kunskap om räcken räddar liv Rätt typ av räcke samt korrekt montering och reparation är avgörande för att rädda liv i trafiken. Svenska Väg- och Broräckesföreningen (SVBRF) jobbar för att höja kunskapen hos såväl beställare som leverantörer av väg- och broräcken. AV LARS-OLOF TANDBERG

SVBRF BILDADES 2004 av ett tiotal branschföretag. Målet var att få likadana spelregler för alla i branschen oavsett var i landet man verkade. I dag har föreningen 37 medlemsföretag som projekterar, levererar, monterar och reparerar väg- och broräcken. – Det är en liten bransch med en väldigt speciell produkt. Dessutom finns det i princip bara en kund. Trafikverket är slutkund för cirka 90 procent av alla beställningar. Samtidigt är det en väldigt viktig produkt. Det vi gör räddar liv, konstaterar Göran Fredriksson som är företrädare för SVBRF. Okunskap vid val av räcke, vid montering och vid reparation kan innebära livsfara för trafikanterna. – Det finns en bristande förståelse för hur räcken fungerar och det gäller i alla led. Därför vill vi hjälpa Trafikverket och de som projekterar jobben med utbildning. Men även höja kunskapsnivån internt bland våra medlemsföretag, understryker Göran Fredriksson. FELAKTIGA REPARATIONER Ett vanligt fel är att höjden på ett räcke inte justeras när vägen får ny beläggning. Normalt ska ett räcke hindra en bil från att köra av vägen eller komma över i mötande körbana. Om ett räcke hamnar mer än 150 millimeter lägre än originalhöjden är risken stor att bilen i stället går över räcket och voltar. En annan risk är felaktiga reparationer. Vid påkörning är det meningen att skruvarna som fäster de horisontella räckesprofilerna ska släppa från räckesstolpen. Men om fel sorts skruv används så

54

kan de böjas ner vid påkörning, och då går fordonet över räcket. Ett annat exempel är det mycket vanliga räcket med W-profil. På svenska motorvägar finns dessa dimensionerade för personbil på 1,5 ton, för lastbil på tio ton och för bussar på 13 ton. – För ögat är de olika räckestyperna förvillande lika. Om man använder fel reservdelar bildas svaga länkar och räckesfunktionen påverkas så det kan bli rent trafikfarligt.

FISKSTJÄRTAR ÅTGÄRDAS SVBRF har under många år tryckt på för att Trafikverket ska göra något åt tvära räckesavslut med så kallade fiskstjärtar. De innebär en dödsfara då räcket vid påkörning riskerar att tränga in i bilen. – Här måste jag ge Trafikverket en eloge. De har med en ny metod laserskannat landets Europavägar och identifierat cirka 500 räckesavslut av den typen, som ska åtgärdas under 2020, säger Göran Fredriksson. SVBRF driver en utbildning för att bli auktoriserad räckesmontör. Det började som ett branschinitiativ 2010 men är idag ett krav vid nymontage och nyligen även vid reparation av räcken. Men även Trafikverket och andra beställare behöver ökade kunskaper. – För oss i branschen är det viktigt att Trafikverket följer sitt eget regelverk och att de kan se vad som är rätt. Vi vill ha en kompetent myndighet. Även om vi har bra samarbete så har Trafikverket tyvärr tappat kompetens på detta område. Det behövs specialister som kan ta kloka beslut, fastslår Göran Fredriksson.


Din samarbetspartner inom väg & underhåll info@flygges.se • 08-777 77 22

Sten, natursten och gabioner Steelrod AB är ett företag som erbjuder leverans och montering av egenhändigt importerad sten och natursten från världens alla hörn. Vi gör även gabionmurar som vi bygger runt om i Sverige. Gabioner används oftast till stödmurskonstruktion samt buller och insynsskydd. Besök www.steelrod.se för mer information!


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

VÄGRÄCKEN PÅ DE STORA VÄGARNA

förbättras för att fler liv ska räddas Varje år räddas cirka 80 personers liv i trafiken tack vare vägräcken. Men det är fortfarande många som omkommer. För att förbättra säkerheten genomför Trafikverket utbyte och förbättring av gamla bristfälliga räcken på de större vägarna med start i år. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

UNDER DET HÄR året ska cirka 500 räckesändar (ändböjar) bytas ut på de nationella vägarna och med start i år kommer räcken på tio platser per år att bytas till högre kapacitetsklass där bropelare står mycket nära bakom räcke. Därtill blir det fortsatt utbyte av bristfälliga räcken på de nationella vägarna. – Bland de effektivaste åtgärderna för att minska antalet döda i trafiken är att satsa på räcken, framför allt mitträcken men även

56

sidoräcken, säger Mats Pettersson som är sakkunnig på enheten Trafiksäkerhet väg på Trafikverket. – Vi arbetar på många olika sätt med trafiksäkerheten för att nå 0-visionen som har ett etappmål på högst 220 döda i trafiken i år. Efter en mörk ökning i statistiken 2018 föll siffran tillbaka under 2019 och vi ligger nu aningen över etappmålet och siktar mot ett nytt etappmål till 2030.


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

CornerEye®

UNIK ÖVERSIKT MED 270° KAMERA Klass V

CornerEye®

Klass VI

Vägräcken räddar årligen 80 liv i trafiken. Nu ska fler än 500 av räckena förbättras. Bild: Gösta Löfström

Bakom de åtgärder som nu vidtas kring vägräcken ligger en inventering av hela det nationella stamvägnätet. De farliga räckesändarna avslutas tvärt och i värsta fall kan en påkörning medföra att räcket trycks in i fordonet.

RÄCKEN BÖJS UT OCH FÖRLÄNGS – När vi byter ut farliga räckesändar följer vi nya regler och vinklar ut räcket i sidoområdet, vilket minskar risken att man kör in bakom räcket. Vi böjer ut räckesändarna och förlänger räcket. Är det fråga om ett gammalt dåligt räcke byter vi förstås ut hela. Mats Pettersson lyfter de fyra viktigaste åtgärderna när det gäller trafiksäkerhetsåtgärder. Mitträcken, sidoområden, säkra korsningspunkter och åtgärder för de oskyddade trafikanterna. Framför allt mitträcken, som motverkar att fordon hamnar i mötande körfält, bidrar starkt till ökad trafiksäkerhet på vägarna. – Att säkra sidoområden innebär att man tar bort farliga saker vid sidan om vägen alternativt att man sätter upp sidoräcken. Vitsen med vägräcken formuleras så här av Svenska Väg- och Broräckesföreningen: ”Skyddsanordningar för fordon, eller räcken som de kallas i dagligt tal, har till uppgift att mjukt fånga upp ett fordon vid en påkörning och föra tillbaka det på ett kontrollerat sätt till vägbanan. Den som kör på räcket ska inte skadas eller på annat sätt råka mer illa ut än om man kört av vägen”.

Med CornerEye® får du en överblick över dödavinkeln både framför och på sidan av lastbilen. · 270° synvinkel · Aerodynamisk design

· Plug & Play · 12-24 V

VSA-kabel ADAPTERKABEL FÖR VOLVO VSA - Volvo System Adaptercable för bilduppkoppling på befintlig installerad display. Passar ihop med Orlacos Famos-kameror och 4-poliga kablage. Kontakta mig för mer information!

Andreas Friberg andreas.friberg@oemautomatic.se +46 75 242 41 86

57


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

Säkerheten vid arbete på väg måste bli bättre. I det här exemplet saknas skydd för arbetarna helt. Bild: Trafikverket

STORA BRISTER i säkerheten vid vägjobb

Kvaliteten på skyddsarbete vid vägarbeten varierar kraftigt. Det finns tydliga riktlinjer för hur det ska göras. Samtidigt visar Trafikverkets arbetsplatskontroller på stora brister. AV LARS-OLOF TANDBERG

TRAFIKVERKETS STATISTIK för 2019 över avvikelser vid arbetsplatskontroller visar att det finns stora brister i säkerhetsarbetet vid arbete på väg. I 73,8 procent av kontrollerna förekom felaktigt monterade skyddsbarriärer. Andra exempel är felaktigt utförda tillfälliga vägmarkeringar (62,8 %) och att varningsfordon inte använts när så krävs (71,6 %). – Vi måste höja kompetensen både internt och externt. Vi såg på kontrollerna att det blev sämre trots att det fanns krav på ut-

58

bildning för de som jobbar på väg. Därför infördes kompetenskrav i stället, säger Jan Backman, som arbetar med trafikmiljö vid arbete på väg hos Trafikverket.

FÖRÄNDRING TAR TID Att det fortfarande blir så många avvikelser vid arbetsplatskontroller kan enligt Jan Backman bero på att de nya kompetenskraven ännu >> inte fått genomslag.


30 år med fokus på trafiksäkerhet!

Björn Wallin Transport AB är ett transportföretag som startade sin verksamhet 1989 med inriktning på bygg och anläggning där vi specialiserat oss på trafiksäkerhet på väg med våra TMA-bilar. I dag består verksamheten av 17 lastbilar som är anslutna till Märsta Förenade Åkeriföretag. Vi har rätt utrustade fordon och kompetent personal med rätt utbildning till alla typer av TMA uppdrag.

Light TMA -När även små och snabba jobb på vägen skall vara säkra.

070-471 10 82

JOURNUMMER

Vi utför både akuta och planerade arbeten.

Björn Wallin Transport AB Maskingatan 21 195 60 Arlandastad 070 -896 20 48 www.bwt.se info@bwt.se

Följ oss på

ett företag inom


DAGENS INFRASTRUKTUR // SPECIAL VÄG & SÄKERHET

– De infördes 1 januari 2019 på nya kontrakt. För pågående kontrakt gäller övergångsregler. Till hösten borde vi kunna se en förbättring. Om så inte sker får vi skruva på reglerna och ha en utökad dialog med branschen. För det måste bli bättre. Jan Backman understryker att det är flera parter som måste samarbeta för att säkerheten vid vägarbeten ska fungera. – Det kräver en bra dialog mellan beställare, projektör, utförare och trafikanter. Beställaren ska tillhandahålla tydliga handlingar och utföraren ska följa det som framgår i handlingarna och återkopplar till beställaren om något inte stämmer eller inte går att genomföra.

ÄNDRA ATTITYDER Vägledande i säkerhetsarbetet är att utmärkningar och skyddsåtgärder ska göras så att trafikanterna får hjälp att göra rätt. Det är något som ibland glöms bort. – I debatten riktas mycket kritik mot bilister, men man måste även ha en förståelse för att dåligt planerade avstängningar av arbetsplatser kan skapa irritation hos bilisterna, säger Jan Backman. För att öka förståelsen hos trafikanter och få dom att respektera och följa utmärkningar bör utföraren arbeta aktivt. Det kan till exempel vara att ha sänkt hastighet och farthinder när arbete pågår, men inte på kvällar och helger. – Tyvärr förekommer det arbetsplatser där det brister, vilket vi

60

Utmärkningar och skyddsåtgärder ska göras så att trafikanterna får hjälp att göra rätt. Det är något som ibland glöms bort. Bild: Göran Fredriksson

försöker få bort med information, utbildning och arbetsplatskontroller. Men det handlar även om att förändra attityderna hos trafikanterna. – Det är ett arbete som tar tid. För trafikanterna genomför vi ofta lokala informationskampanjer inför arbetets start. Tydlig skyltning och trafikföring är också viktigt för att få förståelse från trafikanterna.

MER UTBILDNING KRÄVS Trafikverket har ett nära samarbete med Sveriges Branschförening för säkrare vägarbetsplatser (SBSV). Göran Fredriksson på SBSV konstaterar att det är mycket grundläggande fel som görs vid avstängningar. När det gäller exempelvis betongräcken så räcker det inte att bara ställa ut dom. Bland annat måste det finnas utrymme bakom räckena så att de kan skjutas i sidled om de blir påkörda. Barriären måste vara tillräckligt lång och räckena måste vara ihopkopplade för att det ska fungera. – Det är exempel på sånt som missas. Men om man inte vet hur det fungerar är det svårt att göra rätt. Nivån på de fel som görs är inte acceptabel. Därför måste Trafikverket och branschen tillsammans fortsätta arbeta med utbildning och information, understryker Göran Fredriksson.


Infrastrukturprojekt - state-of-art teknik PERI visar vägen framåt i dagens byggbransch I 50 år har PERI varit en kompetent partner till många byggföretag och entreprenörer över hela världen. Kundfokus, kvalitetssystem och kompetens tillsammans med flexibla system och ingenjörskonst visar vägen framåt i dagens byggbransch. Vill du veta mer om våra form- och ställningssystem, titta in på www.peri.se

Form Ställning Plywood Konstruktion www.peri.se


FIWARE Smart City Open platform

Smart Edge, Smart Streetlighting, Smart Waste, Sensors, Security, Gateways, RF Mesh, WiFi

Arbetar du inom kommunen och skall börja att testa smart city? Eller har du redan börjat med en del tester och märker redan att det är svårt med olika separata system? I så fall, hör av dig så berättar vi om hur vår öppna och framtidssäkra ”smart city”-plattform kan vara till hjälp. Vill du leverera ”smart city”-tjänster till staden? Har du sensorer som du vill koppla upp eller bara en idé på en smart tjänst? Det kan vara inom belysning, renhållning, parkering, laddning, luftkvalitet, trafikdata eller annat. Hör av dig i så berättar vi om möjligheterna.

www.capelon.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT LEDNINGSBYGGANDE

DE SCHAKTFRIA

FÖRETAGEN vill bidra till bättre lösningar på ledningsproblem

Formalisering och förenkling av villkor och formalia kring schaktfri ledningsdragning står högt på agendan för Branschorganisationen Schaktfritt. Billigare och miljömässigt bättre lösningar på landets omfattande behov av ledningsdragning ska bli resultatet. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– SCHAKTFRI ledningsdragning innebär stora ekonomiska och miljömässiga fördelar för samhället, säger Maria Zimdahl, nybliven ordförande i Branschorganisationen Schaktfritt (BOS), som verkar för ökad användning av schaktfria metoder. – Vi vill underlätta för både kunder och entreprenörer att använda schaktfria metoder, både inom nyproduktion och renovering av ledningsnät. Med vår samlade kompetens inom organisationen kan vi skapa förutsättningar för detta genom att bland annat formalisera och förenkla AMA-beskrivningar, leveransvillkor, förfrågningsunderlag och upphandlingar.

VILL VARA DRIVANDE – Som ny ordförande i BOS vill jag vara med och driva denna utveckling tillsammans med våra medlemmar och andra aktörer i branschen, säger Maria Zimdahl, som till vardags arbetar i NCC-koncernen. Branschorganisationen organiserar tiotalet företag som ägnar sig åt schaktfri ledningsdragning för offentliga och privata ledningsägare. BOS är en oberoende organisation som startats för att förbereda branschen för en väsentligt större efterfrågan på schaktfritt i framtiden. Förutom att utveckla marknaden vill organisationen vara drivande i arbetet med formalisering och förenkling. BOS ingår i organisationen Byggföretagen, tidigare kallad Svensk Byggindustri, inom Svenskt Näringsliv. Schaktfri ledningsbyggnad sparar både tid, pengar och bekvämlighet. Den innebär att byte och renovering av ledningar i marken kan göras utan att trafiken och tredje man störs i onödan, att byggtiderna förkortas och att ekonomin gynnas. Man slipper exempelvis kostnader för schaktning och spontning och slipper

Som ny ordförande i BOS vill jag vara med och driva denna utveckling tillsammans med våra medlemmar och andra aktörer i branschen. /Maria Zimdahl, ordförande, Branschorganisationen Schaktfritt

även återställande av asfalt, stensättningar, gräsmattor och planteringar. Arbetena utförs ”från insidan”, i förekommande fall från klart definierade och begränsade schakt.

MÅNGA SCHAKTFRIA METODER Det finns en lång rad schaktfria tekniker vid nyförläggning av VA-ledningar. Styrd borrning gör det möjligt att borra långa och ”krokiga” hål förbi eventuella hinder. Rörtryckning passar i lera och sker från platsgjutna sänkbrunnar. Augerborrning sker med hjälp av en spiralformad skruvborr som pressas in i marken tillsammans med ett skyddsrör. Rörramning innebär att stålrör slås genom marken med hjälp av en tryckluftsdriven hammare. Det finns också schaktfria borrmetoder för bergmaterial, till exempel Hammarborrning, Raiseborrning och Mikrotunnling. Även relining av befintliga rör kan ske schaktfritt.

63


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT LEDNINGSBYGGANDE

Fortfarande

STOR OKUNNIGHET OM SCHAKTFRITT Schaktfri ledningsdragning vinner allt mer gehör, men fortfarande finns stor okunnighet på beställarsidan om fördelar, ekonomiskt och praktiskt. Trots att metoderna kan spara miljoner. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– DET KRÄVS EN ögonöppnare hos dem som beslutar om ledningsarbeten, säger konsulten Johan Lundberg, som är besjälad av missionen att övertyga en lätt föråldrad marknad om metoder som sparar såväl pengar, som tid och bekvämlighet, inte minst för tredje man.

BRISTER MEST PÅ BESTÄLLARSIDAN

Schaktfritt bör övervägas tidigt i projekteringsprocessen.

64

– Det finns väldigt bra produkter, entreprenörerna är duktiga, men där det framför allt brister är på beställarsidan, där man inte känner till metoderna och är osäkra på hur de ska hanteras. Schaktfri ledningsbyggnad sparar både tid, pengar och bekvämlighet. Den innebär att byte och renovering av ledningar i marken kan göras utan att trafiken och tredje man störs i onödan, att byggtiderna förkortas och att ekonomin gynnas. Man slipper kostnader för schaktning och spontning och slipper även återställande av asfalt, stensättningar, gräsmattor och planteringar. Arbetena utförs ”från in- >>


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT LEDNINGSBYGGANDE

sidan”, i förekommande fall från klart definierade och begränsade schakt. Det finns en lång rad schaktfria tekniker vid nyförläggning av VA-ledningar. Styrd borrning gör det möjligt att borra långa och ”krokiga” hål förbi eventuella hinder. Rörtryckning passar i lera och sker från platsgjutna sänkbrunnar. Augerborrning sker med hjälp av en spiralformad skruvborr som pressas in i marken tillsammans med ett skyddsrör. Rörramning innebär att stålrör slås genom marken med hjälp av en tryckluftsdriven hammare. Det finns också schaktfria borrmetoder för bergmaterial, till exempel Hammarborrning, Raiseborrning och Mikrotunnling.

SCHAKTFRITT MÅSTE ÖVERVÄGAS TIDIGT Johan Lundberg hävdar att schaktfri ledningsdragning har sparat miljarder åt ledningsägarna, ofta kommuner, genom åren. Och han betonar att alternativ till traditionellt schaktningsarbete måste övervägas mycket tidigt i projekteringsprocessen innan man låst sig för till exempel vilken sträckning en ledning ska ha. Ofta kommer schaktfritt synsätt in för sent i processen kring kommande projekt för att det ska gå att utföra dem schaktfritt på mest effektiva sätt. Ofta har man inte koll på geotekniken och vet för litet om vilket material som väntar i marken. – Schaktfria metoder kan spara 25 till 75 procent av kostnaderna där man annars hade grävt ner hela ledningen. Men fortfarande råder stor okunnighet och ofta projekteras arbetena dåligt, säger Johan Lundberg som sedan 2014 årligen genomför utbildningar, främst för ledningsägare, deras projektörer och konsulter. I många år arbetade han själv på entreprenörsidan, men när han såg behovet av kunskapsspridning på beställarsidan om schaktfria arbetsmetoder för rördragning startade han sitt konsultföretag. – För att få absolut bästa effekt måste man börja överväga schaktfria metoder tidigt i projektet. – Frågan är vad man vill uppnå. Ibland är den raka vägen mellan två punkter den bästa, men ibland är en omväg både billigare och bättre, säger Johan Lundberg.

66

Schaktfria metoder kan spara 25 till 75 procent av kostnaderna där man annars hade grävt ner hela ledningen. Men fortfarande råder stor okunnighet och ofta projekteras arbetena dåligt. /Johan Lundberg, konsult


NCC är er en av många entreprenörer som arbetar med schaktfri ledningsdragning. Bild: Annika Persson, Precious People

DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT LEDNINGSBYGGANDE

VALET AV SCHAKTFRITT EN GENERATIONSFRÅGA

äldre och mindre ledningsägare mer obenägna Att förnya ledningsnät schaktfritt är det självklara valet där det är möjligt, eftersom det är snabbt, effektivt och minimerar störningar för tredje man. Så talar NCC för metoden för ledningsbyggnad. Men det är i mycket en generationsfråga. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– VI MÄRKER ATT det sker ett generationsskifte i VA-Sverige just nu, säger Jonas Mader, affärsutvecklare ”no dig” vid NCC. De yngre i branschen är mer öppna för nytt tänk än äldre. Små ledningsägare är också oftare konservativa än större. Jonas Mader har arbetat i branschen i 22 år med allt från styrd borrning till relining, varav de senaste fyra åren i NCC. Men han talar inte bara om svårigheten att få en del ledningsägare att anamma den schaktfria tekniken. Han nämner också svårigheten att få in kompetent folk till ledningsarbetena.

– Talar vi om vatten är många intresserade, talar vi om avlopp kanske inte lika många är det. Men det man behöver marknadsföra är att vi i den här branschen sysslar med tekniskt precisionsarbete och infrastruktur. – Sverige ligger generellt sett långt efter i ledningsförnyelsen och förnyelsetakten måste öka. Det finns ett alarmerande, gigantiskt behov av ledningsarbeten. En tickande bomb. Det skulle behövas tre gånger så mycket ledningsförnyelse samtidigt som det finns en okunskap när det gäller nya effektiva metoder. Den >>

67


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT LEDNINGSBYGGANDE

schaktfria branschen skulle klara att öka sysselsättningen med 70 procent om beställarna tänkte schaktfritt i första hand.

KALKYLATOR KAN VISA BESPARINGARNA Jonas Mader betonar de stora fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande, minskad klimatpåverkan, bättre ekonomi, minimerad störning och kortare byggtider. Att schakta i samband med ledningsbyggande medför stora belastningar på miljön. Omfattande transporter och användning av maskiner ökar energiåtgången. Schaktning innebär även användning, bearbetning och framtagning av ändliga resurser som grus-, kross- och asfaltprodukter, som gör att miljön belastas negativt. – Att minimera schaktning vid ledningsförnyelse innebär därför en enorm miljövinst, säger Jonas Mader, som talar om företagets ”NoDigKlimatkalkylator” som visar vilka besparingar som kan göras och som är tillgänglig för alla.

MÅNGA METODER TILL BUDS När det gäller ekonomin pekar han på att utöver tid som också kostar, så tillkommer kostnader för maskiner och lastbilar, avstängningar, körplåtar, spont och provisoriska ledningar.

68

Schaktfritt ledningsbyggande innebär också mindre störningar för tredje man. Näringsidkare lider inte lika mycket av minskande kundflöden, trafikanter drabbas mindre och närboende kan glädjas åt mindre trängsel, stök och buller. /Jonas Mader, affärsutvecklare ”no dig”, NCC

– Beroende på metod och antal ledningar som åtgärdas medför schaktfri ledningsförnyelse 25 till 75 procent lägre kostnader. – Schaktfritt ledningsbyggande innebär också mindre störningar för tredje man. Näringsidkare lider inte lika mycket av minskande kundflöden, trafikanter drabbas mindre och närboende kan glädjas åt mindre trängsel, stök och buller. – Kortare byggtider ger också en mycket resurseffektiv och ekonomisk process, oavsett om du behöver hjälp med en vägtrumma, självfallsledning, tryckledning, huvudledning, servis eller någon annan typ av ledning. Då finns metoder som infodring med flexibelt foder, rörspräckning, slip-lining med mera, säger Jonas Mader.


Foto: Mikael Svensson

Vi tar ansvar för vattnets väg

NCC:s vision är att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Därför erbjuder vi ett brett nordiskt kunnande med olika åtgärder genom hela vattnets kretslopp – från dagvattenhantering, VA-ledningar och schaktfritt ledningsbyggande till rening och återbördande av vattnet till naturen. Genom att samla alla kompetenser under ett tak underlättar vi för dig som kund. Vi fungerar som samtalspartner från tidig planering till drift och underhåll. Moderna schaktfria metoder En stor del av Sveriges ledningsnät byggdes på 1950 – 1970talen och har ett omfattande behov av förnyelse och utbyggnad. Står du inför en upprustning eller utbyggnad, hjälper vi dig gärna att hitta en komplett lösning. Till exempel kan våra moderna, schaktfria tekniker, även kallat No Dig, ge dig många fördelar jämfört med att gräva. En av de främsta är att klimatbelastningen minskar med upp till 90 procent. Teknikerna är dessutom snabba, resurs- och kostnadseffektiva samt minimerar störningar vilket brukar vara uppskattat, inte minst i våra tätorter.

Smidig VA-process Dricksvatten och avloppsvattenrening är idag en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på vattenrening. NCC har lång erfarenhet på området och specialistkompetens i hela kedjan. Vi vet hur man bygger effektivt samt hur processer och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet. Det gör oss till en unik aktör. Genom att arbeta i samverkan eller partnering, skapar vi förutsättningar för en hållbar och smidig VA-process.

Kopplar du in oss i ett tidigt skede får du de mest kostnadseffektiva lösningarna. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Läs mer på ncc.se/no-dig och ncc.se/va-process


©

Kasper Dudzik/VNN

Kasper Dudzik/VNN ©

Eftersom framgång bygger på samarbete. Vi på Züblin Scandinavia är experter på Eftersom infrastruktur och grundläggning. Vi är ett svenskt företag med framgång bygger på samarbete. Vi på Züblin Scandinavia är resurser, tekniskt kunnande och finansiell styrka frånVivår internationella experter på infrastruktur och grundläggning. är ett svenskt företag med koncern STRABAG. Vår koncern har och överfinansiell 75 000styrka medarbetare världen över resurser, tekniskt kunnande från vår internationella STRABAG. koncern harår. över 75 000att medarbetare världen över som arbetarkoncern på fler än 12 000 Vår projekt varje Genom arbeta tillsammans som arbetar på fler än 12 000 projektoch varjelevererar år. Genom att arbeta tillsammans som ett team slutför vi komplicerade projekt resultat med hög som team slutför vi komplicerade projekt ochDärför levererar med hög kvalitet. Vi tror attettgrunden till framgång är samarbete. ärresultat vårt motto kvalitet. Vi tror att grunden till framgång är samarbete. Därför är vårt motto TEAMS WORK. Tillsammans gör vi skillnad. TEAMS WORK. Tillsammans gör vi skillnad.

www.zueblin.se www.zueblin.se

ZÜBLIN Scandinavia AB,9, Vallgatan 170 67Tel. Solna, +46 8 50533006 ZÜBLIN Scandinavia AB, Vallgatan 170 679,Solna, +46Tel. 8 50533006


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT LEDNINGSBYGGANDE

NSVA valde schaktfria metoder vid byte och renovering av ledningar i Gasverksgatan i Helsingborg. Här ses gruppledaren Mats Norberg och projektledare Eva Miltorp vid en grop där man ser hur den gamla ledningen infordrats med formpressad pe-lednining (blå). Metoden innebär att hela gatan i bakgrunden inte behövt grävas upp och där trafiken har kunnat rulla på. Bild: Gösta Löfström

NSVA SER STORA FÖRDELAR

med schaktfria ledningsdragningar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) använder sedan många år schaktfri ledningsdragning när det är fördelaktigt. Tekniken utvecklas hela tiden och det gäller att hålla sig ajour och att överväga schaktfri metod tidigt i varje projekt. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

– SAMMANFATTNINGSVIS KAN man säga att vi framför allt använder schaktfria metoder där det är hög trafikbelastning, alltså när trafiksituationen är komplicerad, vid hög föroreningsgrad i marken och för överföringsledningar på längre sträckor, både ledningar för färskvatten och avloppsvatten, säger Mats Norberg, Gruppchef Projekt vid NSVA med huvudkontor i Helsingborg.

Schaktfri ledningsdragning innebär att byte och renovering av ledningar i marken kan göras utan att trafiken och tredje man störs i onödan, att byggtiderna förkortas och att ekonomin och miljön gynnas. Man slipper kostnader för schaktning och spontning och slipper även återställande av asfalt, stensättningar, gräsmattor >>

71


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT LEDNINGSBYGGANDE

och planteringar. Arbetena utförs ”från sidan” i förekommande fall från klart definierade och begränsade schakt. – Miljön är en viktig parameter som kan få oss att välja schaktfritt även om det är något dyrare än konventionell schaktning. Dels med tanke på vad entreprenadmaskinerna påverkar men även vad bilköer släpper ut. Det finns en lång rad schaktfria tekniker vid nyförläggning av VA-ledningar. Styrd borrning och rörtryckning är några när det gäller rördragning i jordmaterial, men det finns också schaktfria borrmetoder för bergmaterial. – Styrd borrning använder vi gärna under till exempel motorvägar, vattendrag och stenmurar. NSVA nyttjar flera av teknikerna beroende på förhållandena i respektive projekt.

INTE GIVET VAD SOM ÄR BÄST – Det gäller att tidigt utreda ordentligt vilken metod för ledningsdragning som är bäst, säger Mats Norberg, som påpekar att det faktiskt finns tillfällen då schaktmetoder är att föredra och rent av står sig vid en ekonomisk jämförelse. Till exempel när det gäller en del trycksatta ledningar. Just nu genomför NSVA ett projekt i Gasverksgatan i centrala Helsingborg. Det är framför allt dricksvattenledningen från 1947 som byts ut respektive renoveras. I det här arbetet används schaktfria metoder, bland annat relining av en gammal vattenledning av gjutjärn. Det sker genom att ett antal punktschakter görs längs den 700 meter långa gatan så att man ska kunna komma ner till ledningarna, men att man slipper gräva upp hela gatans sträckning. Också en del av spillvattenledningen relinas. Arbetena förflyttar sig efter hand längs gatan och fyra till fem punktschakter tas upp åt gången. Efter hand tas nya schakter upp och andra återfylls för att störningarna ska bli så små som möjligt.

SJU KOMMUNER I SAMVERKAN NSVA bildades 2009 av de skånska kommunerna Bjuv, Båstad,

72

Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Sedan årsskiftet 2020 är även Perstorps kommun delägare. Bolaget sköter medlemskommunernas VA-verksamhet, vatten och avlopp. Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står för sina respektive kostnader för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Det innebär att VA-taxan är olika i kommunerna.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV JOHAN LUNDBERG AB

Behovsanalys, förstudie och rejäl geoteknisk undersökning är förutsättningen för ett lyckat schaktfritt projekt.

Gör rätt vid projektering av schaktfritt Många beställare saknar kunskap om projektering av schaktfria tekniker vid ledningsjobb. Det gäller att tidigt undersöka förutsättningarna och sedan välja rätt schaktfri teknik. NÄR JOHAN LUNDBERG för 20 år sedan började jobba med schaktfritt upptäckte han att entreprenörerna och deras kunskap ofta kom in väldigt sent i processen. Många gånger kunde de inte göra sitt bästa på grund av att uppdraget var dåligt projekterat eller att fel schaktfri metod var föreskriven. – En entreprenör kanske åtar sig ett uppdrag även om det finns en annan metod som passar bättre. Och beställaren kanske saknar förmåga att beskriva alla kritiska förutsättningar. Då finns en risk att det inte blir den mest lämpliga lösningen. Tyvärr finns det många tråkiga exempel på projekt som blivit mycket dyrare än förväntat, eller kanske rent av inte fungerat alls, säger Johan Lundberg. SYSTEMATISKT FÖRARBETE Den insikten ledde till att han startade Johan Lundberg AB som är oberoende specialistkonsulter i schaktfritt. Filosofin är att komma in tidigt i ett projekt och sedan vara med ledningsägaren hela vägen. Det första steget är att göra en behovsanalys och förstudie. Att ta reda på om projektet över huvud taget kan göras med schaktfri metod. – Om svaret är ja gäller det att hitta rätt lösning bland ett 30tal schaktfria tekniker. Det kräver kunskap. Många missar till exempel att göra en relevant geoteknisk undersökning. Om man inte vet om marken består av lera, sand eller berg är det givetvis svårt att välja rätt borrmetod. Genom att börja med en rejäl geoteknisk undersökning kan vi hjälpa beställaren att gå ut med en relevant förfrågan till entreprenörer för att få rätt lösning och kvalitet på jobbet. Efter behovsanalys och förstudie projekteras jobbet. Johan Lundberg AB förfogar över hela kedjan – från idé, förstudie,

utredningsfasen, projekteringen och upphandlingen till byggfasen. Det innefattar även arbetet som byggledare och kontrollant, till projektets avslut och dokumentation. – Vi ser att våra kunder uppskattar vår hjälp till hela projekten och inte bara till delar. Vi kan vara specialiserade eftersom projektering av schaktfritt är det enda vi gör. Vi är oberoende och kan rekommendera den bästa lösningen, säger Johan Lundberg.

RÄTT LÖSNING PÅ RÄTT PLATS Att välja schaktfritt där det är lämpligt är en bra affär både för plånboken och för miljön. Schaktfria lösningar kan minska skadliga utsläpp med uppemot 80 procent. De minskar ofta störningen av viktiga samhällsfunktioner, samtidigt som projekten blir betydligt billigare jämfört med traditionell schaktning. Men det krävs gedigen planering och kunskap för att lyckas. – Vi vill överbrygga osäkerheten kring schaktfria tekniker hos beställarna och deras projektörer och sedan ge entreprenörerna bästa förutsättningar att göra ett bra jobb. Det finns många duktiga entreprenörer och det finns många beprövade metoder för schaktfritt. Det handlar om att välja rätt lösning på rätt plats, understryker Johan Lundberg.

www.johanlundberg.se 73


DAGENS INFRASTRUKTUR // SCHAKTFRITT LEDNINGSBYGGANDE

Bilder: Anders Ristenstrand

Unikt ledningsförnyelseprojekt med klimatsmart metod

Nu genomför Aarsleff Rörteknik tillsammans med Nodra ett av de hittills största och mest komplexa ledningsförnyelseprojekt som utförts med flexibelt foder i Sverige. NORRKÖPINGS STÖRSTA AVLOPPSLEDNING ska få sig ett rejält lyft med hjälp schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder, vilket innebär att man tillverkar ett nytt rör inuti det gamla utan att gräva. Med metoden kan koldioxidutsläppen hållas nere och när ledningen är förnyad förväntas den hålla i ytterligare 100 år för Norrköpings invånare. Totalt ska hela tre kilometer avloppsledning renoveras. Projektet är unikt då en ovanligt stor avloppsledning omfattas av renoveringen, en ledning som är förlagd 3-4 meter under asfaltsytan och som har dimensionen 1,3-1,6 m. Ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder innebär att inga onödiga drivmedel behöver gå åt och att koldioxidutsläppen kan hållas nere. Metoden gör det nämligen möjligt att renovera ledningen i Norrköping utan att hela gatan behöver grävas upp, vilket utöver minskade koldioxidutsläpp kommer att spara tid och pengar samt minimera störningar för invånare, trafik och verksamheter i området. – Detta är ett av de hittills största och mest komplexa projekt som har utförts med flexibelt foder i Sverige. Genom Aarsleffs kunskap och erfarenhet om den schaktfria teknikens användbarhet har vi gjort det fullt möjligt att tänka större och hitta smarta lösningar på stora problem. Nodra är väl bekanta med den kapacitet som finns att tillgå och deras medarbetare är erfarna. Det känns fantastiskt meningsfullt för oss på Aarsleff att tillsammans med Nodra få vara med och leverera en unik och hållbar lösning till Norrköpings invånare, säger Stefan Indahl, vd på Aarsleff Rörteknik. Schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder innebär att man vränger in ett nytt foder inuti det gamla röret och när fodret är på plats härdas det till ett hårt, stabilt och slittåligt rör som sedan får en förväntad livslängd på cirka 100 år. En noggrann detaljplanering har resulterat i lämpligaste val – flera typer av flexibla foder och installationstekniker används i projektet för att säkerställa den efterfrågade nya funktionen. – Det som gör det här projektet unikt är främst att det är en så pass stor avloppsledning och att den ligger i ett område där det är mycket trafik och det rör sig många människor. Underhållet av vatten- och avloppsledningsnätet är oerhört viktigt för att Norrköping ska fungera och växa hållbart. Med det här arbetet ser vi till att vi fortsätter att leda avloppsvattnet på ett tryggt och pålitligt sätt till reningsverket innan vi släpper ut det i Bråviken, säger Jonas Törnvall, projektledare på Nodra. Arbetet startar i februari 2020 och slutförs i juli 2020.

74


Vi är med och underhåller ett ledningsnät som når ända till Barcelona

Visste du att under gatorna i Stockholmsregionen ligger ett kretslopp av ett 290 mil långt ledningsnät för värme och kyla. Det är lika långt som det är köra till Barcelona.

Ledningsnätet måste hela tiden utvecklas, förnyas och underhållas om alla vi som bor här ska kunna ha bästa möjliga inomhusklimat från förnybar energi.

Bäckströms har de senaste åren genomfört många intressanta och omfattande uppdrag inom energi- och mediaförsörjning. Till exempel var vi med och byggde det stora biokraftverket i Värtan samt Scandinavian Biogas anläggning i Henriksdal. Två unika projekt som placerar Stockholm i absoluta världstoppen när det gäller miljövänlig energiproduktion.

Vår roll som något av energiföretagens anläggningsspecialist bygger på att vi förenar hantverksskicklighet och kraftfulla maskinresurser med en mycket erfaren projektledning och teknikavdelning. Detta gör att vi undantagslöst kan hålla vad vi lovar.

Vill du veta mer? Kontakta Peter Schedin, affärschef. Tel 076-187 20 02 Mail peter.schedin@backstroms.se www.backstroms.se

Vi bygger ett bättre Stockholm


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Som en förberedelse för Ostlänken anlades totalt nio nya växlar i Åby utanför Norrköping. Bild: STG AB

SVERIGES STÖRSTA

SPÅRKRYSS Som en förberedelse för Ostlänken har Sveriges största spårkryss byggts på södra stambanan vid Åby utanför Norrköping. Entreprenören hade ett fönster 54 timmar för monteringen. AV LARS-OLOF TANDBERG

OSTLÄNKEN KOMMER att byggas med två nya spår vid sidan av den befintliga Södra stambanan. I Åby utanför Norrköping innebär Ostlänkens dragning att befintliga industrispår som ansluter till hamnen i centrala Norrköping skulle skäras av. Därför byggs Kardonbanan som ersätter de tidigare industrispåren. Kardonbanan kommer att ansluta till den befintliga Södra stambanan i Åby. Trafikverket har sett över spårkonfigurationen i Åby så att anslutningen mellan Södra stambanan och Kardonbanan blir optimal. Dels har man rivit ett antal gamla växlar, flyttat några växlar och anlagt nio nya växlar, varav fyra ingår i det nya spårkrysset.

76

Till detta kommer diverse spårarbeten och signalarbeten i växlar och flytt av tre signaler. Dessutom har befintliga kontaktledningsbryggor och deras placering setts över och ett antal nya kontaktledningsbryggor och ny kontaktledning har monterats.

SPÅRKRYSS FÖR EFFEKTIV VÄXLING Spårkrysset vid Åby är 118 meter långt och åtta meter brett. Det består av ett antal växlar som gör det möjligt för tåg att växla från ett spår till ett annat där spår korsar varandra. – Spårkryss används för att få effektiv växling mellan flera spår. Det behövs för att trafiken mellan Södra stambanan och Kardon-


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG banan ska flyta enkelt, förklarar Youseff Hassib, projektledare på Trafikverket. När spårkrysset skulle monteras hade entreprenören ett fönster på 54 timmar till sitt förfogande då trafiken på södra stambanan var avstängd. – Vid ett sådant trafikstopp finns inga marginaler. Varje minut som tiden överskrids kan innebära en minuts tågförsening som sedan kan leda till ytterligare förseningar på andra håll. Men entreprenören Scandinavian Track Group gjorde jobbet så att inga tågförseningar förekom, säger Youssef Hassib.

VARM SOMMAR Sommaren 2018 var väldigt varm och det var eldningsförbud i stora delar av landet. Det ledde till extra försiktighetsåtgärder vid växelarbetena vid Åby. – En del arbeten krävde öppen låga. Vi hade då extra beredskap med mycket vatten tillgängligt vid arbetsområdet för att kunna hantera en eventuell brandspridning. Det var en oplanerad svårighet, men allt gick bra utan incidenter, konstaterar Youssef Hassib. Kardonbanan, som är en godsjärnväg mellan Åby och Händelö, är planerad att tas i drift senare i år. Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. Förberedande arbeten pågår och själva byggnationen planeras starta 2024 och Trafikverket räknar med att den ska stå klar 2035. Ostlänken byggs för persontåg med en maxhastighet på 250 kilometer i timmen. Den ska göra det lättare att ta sig mellan Linköping, Norrköping, Nyköping, Södertälje och Stockholm.

Entreprenören STG hade 54 timmar på sig att riva gamla spår och växlar och anlägga det nya spårkrysset. Bild: STG AB

FAKTA I KORTHET

Växelarbeten inför Ostlänken, Åby, Norrköping Byggherre: Trafikverket Region Mitt Generalentreprenör: Scandinavian Track Group AB Kostnad: 27 Mkr

Väg-, rivnings-, krossoch markentreprenader Hyr ut Bandschaktare | Grävmaskiner Dumpers | Lastbilar | Maskintrailer Kross | Sorteringsverk

Tel. 011-10 14 19

www.flygts.se 77


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG Bild: Sweco/Getty Images

Sweco planerar ny bangård för Västlänken När Västlänken öppnas förändras trafikeringen i Göteborgsområdet. Trafikverket har därför gett Sweco i uppdrag att ta fram en järnvägsplan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning och systemhandling för en ny bangård som kommer att rymma 2 000 tågmeter uppställningsspår uppdelade på fyra 250 tågmeters spårlängder. ANLÄGGNINGEN I LÄRJE ska också utformas för att klara en eventuell framtida utbyggnad motsvarande 1 000 tågmeter uppställningsspår. I uppdraget ingår också att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad och byggplatsuppföljning. Uppdraget är ett i raden av flera järnvägsuppdrag som Sweco vunnit de senaste månaderna. – Utmaningen i det här uppdraget är att hitta rätt lösning för tågen på en begränsad yta. Vidare ska byggnationen av bangården också planläggas för att orsaka så lite friktion som möjligt med den samtidiga byggnationen av Västlänken, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet. Planen kommer att bli föremål för samråd hos olika berörda myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter. En viktig fråga i arbetet med järnvägsplanen är hållbarhetsaspekterna. – Det här är ett spännande och komplext uppdrag som kräver stort hänsynstagande till miljön. Vi kommer i inledningen av

78

uppdraget ha ett målbildsseminarium där hållbarhetsaspekterna tas upp och även ta fram en klimatkalkyl som blir viktig för hållbarheten i såväl utformningen som själva byggandet av bangården, förklarar Maria Fransson ansvarig för uppdraget på Sweco. I och med det nya uppdraget fortsätter Sweco sin expansion inom järnvägsområdet och det kommer även bli fråga om att nyrekrytera till Göteborgskontoret. I uppdraget kommer flertalet av Swecos experter involveras. Utöver kompetens inom järnväg deltar Swecos specialister inom miljö, VA, anläggning, landskapsarkitektur, energi och samhällsanalys. Swecos uppdrag, som är värt cirka 31 miljoner kronor, startar i februari och förfrågningsunderlaget ska vara klart i slutet av 2022. Byggplatsuppföljningen kommer sedan att pågå fram till 2026.


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Säkerheten är viktig när tågtrafiken i tunneln pågår samtidigt som arbetet med det nya spåret. Bild: Joakim Svensson

Nytt spår förbi

RÄMSHYTTETUNNELN Rämshyttetunneln byggdes i slutet av 1800-talet och är i stort behov av upprustning. Eftersom tunneln har begränsningar både för hastighet och bredd beslutade Trafikverket att i stället bygga ett nytt spår förbi tunneln. AV LARS-OLOF TANDBERG

RÄMSHYTTETUNNELN ÄR EN 167 meter lång tunnel som ligger längs Bergslagsbanan mellan Borlänge och Ludvika. Trafikverket tittade i ett första skede på alternativet att rusta upp tunneln. – Det hade dock krävt en lång tågavstängning och stora störningar för tågtrafiken, säger Jan-Erik Norgren projektledare på Trafikverket. Den andra aspekten som talade för ett nytt spår är att tunneln idag är begränsad i bredd. För att i framtiden kunna erbjuda breda transporter norrut, exempelvis transformatorer från ABB,

så möjliggörs detta nu med ett nytt spår i skärning.

TUNNELN FÖRSTÄRKS Vid årsskiftet inleddes arbetet med sprängning och utlastning av berg samt förstärkning av tunneln inför kommande sprängarbeten. I påsk stängs tågtrafiken av under tio dygn då 30 stålbågar ska monteras i tunneln. Det är en säkerhetsåtgärd för att skydda betongkonstruktionen i tunneln från vibrationer i berget som >> uppstår vid sprängning.

79


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

– Entreprenören Infrakraft Sverige kommer även att wiresåga en slits i berget för att minska vibrationspåverkan på tunneln. Dessa säkerhetsåtgärder görs för att kunna öka sprängverkan och därmed hinna färdigt med arbetena till inkopplingen av befintlig bana i höst.

MASSOR ÅTERANVÄNDS De massor som schaktas ur för bygget ska senare användas för att landskapsanpassa vid tunnelns mynningar och det gamla spåret. Därför behövde schaktmassor kunna flyttas från schaktområdet till andra sidan av det gamla spåret. Befintlig transportväg var inte idealisk och att bygga en tillfällig överfart över spåret skulle bli tidsödande på grund av regelverk och säkerhet. Projektledningen började då undersöka möjligheten att använda det befintliga tunneltaket som överfartsväg. – Vi tog borrprover av berget ovanför tunneltaket, gjorde beräkningar av stabiliteten samt vidtog säkerhetsåtgärder. Det visade sig fungera väldigt bra och nu kan dumprar med massor passera över tunneln till andra sidan, berättar Jan-Erik Norgren.

SÄKERHET VID SPRÄNGNING Tågtrafiken kommer att pågå genom tunneln under byggtiden.

80

Skärningen för det nya spåret sprängs ut bredvid tunneln och existerande spår. Bild: Trafikverket

För att säkerställa att inte vibrationer påverkar tunneln vid sprängning finns vibrationsmätare som larmar om vibrationsvärdet överstiger gränsvärdet. Prismor monteras i tunneltaket för att hålla koll på om det blir någon påverkan på betongkonstruktionen. Dessutom görs en okulär besiktning av spår och tunnel dagligen efter sprängning för att upptäcka eventuella förändringar. – Vi har ett mycket bra samarbete mellan beställaren Trafikverket, entreprenören Infrakraft Sverige AB och projektör Sweco. Det är en förutsättning för att kunna hantera riskerna på absolut bästa sätt i ett sådant här projekt, konstaterar Jan-Erik Norgren.

FAKTA I KORTHET

Nytt spår förbi Rämshyttetunneln Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Infrakraft Sverige AB Projektering: Sweco Kostnad: 100 Mkr


PP

VLO A T L

SKI

N A: E M TE

Här återanvänds allt avloppsvatten utan kemikalier I Stockholms skärgård installerades nu framtidens reningsverk. Här återanvänds idag allt avloppsvatten utan kemikalier.

Framtidens reningsverk möjliggör WC på ö. Reningsverket MBR premium från 4evergreen möjliggör WC på ö, oavsett förutsättningar. Den unika metoden återanvänder avloppsvattnet och kan installeras utan grävmaskin. VIGGSÖ. I Stockholms skärgård uppgraderar nu fritidshus till vanlig WC, tack vare ett revolutionerande reningsverk för såväl WC som BDT avlopp. Systemet installeras ovan mark i ett isolerat uthus och vi behövde inte ens få ut en grävmaskin till ön, berättar Nathalie. Mulltoaletten har äntligen ersättas av en vanlig WC. Spolar gör de med renat avloppsvatten direkt från systemet.

Systemet från 4evergreen har funnits i drift i närmare 20 år, främst i USA och Tyskland, och bygger på samma teknik som de stora svenska kommunala reningsverken börjar uppgradera till, så kallad MBR teknik. Genom membranseparation filtreras och renas allt avloppsvatten till kvalité godkänd för direkt återanvändning. På Viggsö används till exempel vattnet för att spola den nya WC:n samt till bevattning.

”Äntligen får vi en riktigt WC till vår sommar idyll”

Fakta 4evergreen MBR Premium • Fritt från kemikalier • Installeras utan grävkostnad. • Välbeprövad - 20 år i drift. • Minimera slamtömningskostnaden • Använd renat vatten till bevattning och toalettspolning. Det känns fantastiskt att kunna ta ansvar för framtida generationer och rena vårt avloppsvatten till badvattenkvalité, avslutar Nathalie med ett stort leende. foto & text: Mikael Latvala

Nathalie

Vi levererar allt inom enskilt avlopp

SPECIALISTEN INOM AVLOPPSVATTENRENING Kontakta oss så berättar vi mer: 08- 4100 77 27 | info@4evergreen.se | www.4evergreen.se


INFRAMARKNAD Redskap och lösningar som gör jobbet effektivare.

MODULBORSTAR

DIKESRÖJARE

FLISHUGGAR

FLISTUGGAR

www.nordicc.se

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

JOB DON E. B ETTE R. HÄCKSAXAR

STUBBFRÄSAR

0372-129 99

Liggande halvsida Trucking Feb 2020.indd 1

FLEXIB EL VI KAN ER BJU DA EN FINAN SIE RIN G! 2020-03-31 16:21:47

FAE - Professionella fräsar för röjning, markberedning, jordstabilisering, infräsningar... Till traktorer, grävmaskiner, kompaktlastare.

Kontakta oss idag, så berättar vi mer!

www.tecura.se Tel: 0418-45 70 30 - E-post: info@tecura.se 82


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

CableBuster

Innovativ norsk KABELSÖKARE FRÅN HOLTE ELEKTRONICS

CB DiffAnt är smidig och lätt – väger bara 400 gram – men är ändå tillräckligt CB DiffAnt robust för att tåla tuff hantering och behöver oftast ingen sändare. Är mer prec CB DiffAnt har ingen visuell display. Du hör kabelsignalen som indikerar signalstyrkan i hörlurar. Det ger samma noggrannhet som en display. Bara mycket snabbare och oberoende av synriktning och ljusförhållanden.

hittar kablar i marken

och leds int vilse av radiosignale

Detta, tillsammans med den låga vikten och den smala formen, gör CB DiffAnt oöverträffad, snabb och enkel att hantera. Du kan vifta med den lika enkelt Dudu finner oss på stan som med en promenadkäpp och söka i fullt marschtempo! Ju snabbare Ha24 på Vei og Anleg sveper över en kabel, desto tydligare indikation.Ele (tydlig joddel-effekt!!!). ctronicsAS

Holte

2018

För svåra fall – till exempel för svag signal ellerwww.holte-electronics.no för att överrösta störande signaler – finns en passande sändare (CableAnimator). En liten stav att placera på tvären av den kabel du vill markera. Den ger en långtgående, pulserande signal som är lätt att identifiera.

Holte

Läs mer på www.holte–electronics.no

Electronics AS

www.holte-electronics.no

83


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Maskintrailer Stående från 200 till 300 liter

300, 400, 650 liter

”Bymack”

Dunkställ

2 fack ADR-Tankar från 200 till 3000 liter

Tankar för alla behov

Depåtank

Tank för skåpbilar!

Karlstadsvägen 15 • 682 33 FILIPSTAD Tel: 0590-152 90 • info@wikers.se

Lågbyggda från 200 till 300 liter

www.wikers.se

Skördarmattor

Lillevrå Såg AB www.lillevra.se

Helsjövägen 264 439 64 Frillesås

Tel 0340-65 22 00 Fax 0340-65 23 91

Hos den gränslöse prispressaren iHorred Horred Hos Hosden dengränslöse gränslöseprispressaren prispressareniiiHorred Hos den gränslöse prispressaren Horred nslöse prispressaren Horred Hos den gränslösei prispressaren i Horred Horred Hos den gränslöse prispressaren i Horred HYUNDAI’s

till rätta priser!

Monter

A:825

r 600.000:+moms

Svensktillverkade kvalitetsGRÄVTILLBEHÖR HYUNDAI’s redskap. grävmaskiner 40, proppsystem Stort lager, snabb leverans. till rätta Svensktillverkade Tel 0320-840 58 SB när pris o kvalité priser! Svensktillverkade kvalitetsredskap. Horred får avgöra. Svensktillverkade Svensktillverkade

till rätta grävmaskiner Montergrävmaskiner grävmaskiner priser! till rätta

A:825

Finns även begagnad

Svensktillverkade Svensktillverkade Stort lager kvalitetsredskap. fansmaskin.se kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. - snabb leverans kvalitetsredskap. Stort lager

GRIPLASTARKÄRRA Farma 6,3-9, 2-spak

Stort lager Stort lager

Finns även gnad ga en be äv Finns äv nsäv enen Fin ns Fin ad gn bega ad gn ga ad be begagn

PRONAR VIKPLOG PUV2800

Farma 6,3-9, 2-spak el on/off, radiovinsch. PRONAR VIKPLOG PUV2800 Pris 118 000:Pris: 35.000:-

GRÄVTILLBEHÖR

GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR

rätta tilltill rätta priser! priser! priser!

GRIPLASTARKÄRRA

Horred

ssaren i Horred

MAC TRAILER Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 95 000:-

Pris: 35 000:-

Vikplog Pronar PUV4000HD Pris: 63 000:-

PRONAR VIKPLOG PUV4000HD Pris: 63 000:-

Stortleverans lager – stort lager el on/off, snabb SB - när pris och DUMPERKÄRRA - -snabb leverans - snabb leverans radiovinsch. snabb leverans Vikplog Pronar PUV4000HD PRONAR VIKPLOG PUV2800 snabb leverans Bigab 8 ton kvalitet får– avgöra 118 000:ns även strength Pris SB när pris och Fin Pris: 63 000:Pris: 35.000:HSS-High steel. SB när pris och ad gn www.staffansmaskin.se ga SB- -när närpris pris och beoch SB DUMPERKÄRRA Pris från 66 000:DUMPERKÄRRA kvalitet får avgöra DUMPERKÄRRA DUMPERKÄRRA kvalitet får avgöra SB –kvalitet när pris och kvalitet fåravgöra avgöra www.staffansmaskin.se Bigab 8 ton HSS-High får www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se Bigab 8 ton HSS-High

320-840 58 Horred

Bigab 8 ton S-High strength steel. Pris från 66 000:-

LÅTTER PERUGINI 84 is från 16 000:TER PERUGINI

Bigab8 8ton tonHSS-High HSS-High Bigab strength steel. strength steel. strength steel. strength steel.

kvalitet får avgöra

DUMPERKÄRRA Bigab 8 ton HSS-High DUMPERKÄRRA strength steel.

n 16 000:-

Finns även begagnad

grävmaskiner till rätta HYUNDAI’s priser! grävmaskiner

gränslöse

, 5,5 ton

HYUNDAI’s grävmaskiner HYUNDAI’s HYUNDAI’s HYUNDAI’s

www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se

MAC TRAILER

SLAGSLÅTTER PERUGINI Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 16 000:-

Pris från 95 000:-

www.staffansmaskin.se

SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI

Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 SLAGSLÅTTERPERUGINI PERUGINI SLAGSLÅTTER SLAGSLÅTTER PERUGINI Pris från 000:Pris från 1616 000:Pris från 16 000:-

Pris från 16 000:-

Pris från : 16 000:www.staffansmaskin.se

Tel 0320-840 40 34 Tel0320-840 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Proffsen långsiktigt och använderProffsen Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder använder Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och ochanvänder använder använder rejäla Redskaparna! rejälaredskap redskap från från Redskaparna!

rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

rejäla rejäla rejälaredskap redskap redskapfrån från frånRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt och och och använder använder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigt och och ochanvänder använder använderSSSS Mek Sandspridarskopa Hydr Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SSSandspridarskopa Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 2,1, 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskapvinge från från frånförRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning

vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

k Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med k för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R RRR

3,0 – 3,7 3 3Från 3 Från 2,4 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm mrivningsvirke Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för tm ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

R R RR

3 33 - 4,0 mFlisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

Från 2,4 - 4,0 m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

Redskaparna

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50

Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 7350 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-51638 38 3833 33 33 Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-516 38 38 3833 33 33

Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se Bengt Jansson 070-516 38 33 Bengt Jansson 070-516 38 33

för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se RedskapRedskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

SBS GS 3-150 Max på bild SBS SBSGS GS4-150 3-150MAX. Max på bild

SBS följer SBSinte följer inte ... SBS GS 6-150 HDX. utvecklingen utvecklingen SBS leder...

Siktskopor optimerade för

SBS leder den! den!

skyddsfyllnad och återställning Maximera din vinst i tid, CO2, pengar!

”Specialist ”Specialistpå påsiktskopor” siktskopor”

www.mttsweden.com • • 0142-800 0142-800 06 www.mttsweden.com

85


INFRAMARKNAD Vi har egen tillverkning,Vireparation och service reparation av har egen tillverkning, och service av MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Vi har Vi egen har tillverkning, Vi egen har tillverkning, egen reparation tillverkning, reparation och reparation service och service av och service av av Lyftmagneter och Metallseparatorer Lyftmagneter och Metallseparatorer Vi har egen tillverkning, reparation och service av Lyftmagneter Lyftmagneter Lyftmagneter och och Metallseparatorer Metallseparatorer och Metallseparatorer Lyftmagneter och Metallseparatorer

Magnetseparator MS1000S1200 Virvelströmsseparator MagnetGrip MagnetseparatorVS1000 MS1000S1200 Virvelströmsseparator VS1000 MagnetGrip Separering av järn Separering av alu, koppar,av zink… Sortering av byggavfall Separering järn Separering av alu, koppar, zink… Sortering av byggavfall MagnetGrip - Sortering av byggavfall Virvelströmsseparator VS1000 Magnetseparator MS1000S1200 ”The sky is the MagnetGrip limit” ”The sky is the limit” Magnetseparator Magnetseparator MS1000S1200 MS1000S1200 Virvelströmsseparator MS1000S1200 Virvelströmsseparator VS1000 MagnetGrip”The MagnetGrip sky is the limit” Separering VS1000 avVirvelströmsseparator alu, koppar,VS1000 zink… Separering av järn Magnetseparator Separering av Separering järn av Separering järnSeparering av järnav Separering alu, koppar, av Separering alu, zink… koppar, av alu, zink… Sortering koppar, zink… avSortering byggavfall avSortering byggavfall av byggavfall ”The sky is the ”The limit” sky is the ”The limit” sky is the limit”

www.elmek.nu www.elmek.nu www.elmek.nu Tel.Tel: +46 (0) 476 15005 +46 (0)476 15005 Tel: +46 (0)476 15005 www.elmek.nu www.elmek.nu www.elmek.nu Tel: +46 (0)476 Tel: +46 15005 (0)476 Tel: +46 15005 (0)476 15005

ALLU.NET

ALLU TRANSFORMER - GER MER ÄN BARA VINST.

Genom effektiv och enkel materialåtervinning undviker ni onödiga deponier och materialtransporter, samt minimerar inverkan på människor och miljö. ALLU Sverige AB, Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net

SORTERAREN MSILORJTÖEVRÄINNLGIG!

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se 86

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Välj en kvalitetstank Vi har tankar till entreprenad, skog och lantbruk.

ADR-godkänd IBC-behållare 250 liter Pris från 6 500 :(moms och frakt tillkommer)

FÄRMARTANKEN AB 0321-317 07 • 070-553 69 10 info@farmartanken.com • www.farmartanken.com

87


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

ELEKTRONIK JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se

Jörgensen Industrielektonik AB utvecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Vi är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

VI BYGGER INFRA-SVERIGE FILTER/RENING EUROPAFILTER www.europafilter.com

Över de senaste 30 åren har vi ackumulerat en stor mängd erfarenheter och en djup kunskap om oljor och andra vätskor och hur de kan filtreras. Vi utvecklar fortlöpande våra produkter i takt med ändrade krav från industrin, nya tekniska krav och växande tekniker. Vårt samarbete med kunder från en rad olika industrier, inkluderande marint, offshore, energi, tillverkningsindustri, försvar, process, gruvindustrin och konstruktionsmaskiner, vilka alla ger oss ny insyn och hjälp att utveckla vidare vår kunskap, teknik och filtersystem. Våra produkter är tillverkade till de högsta standarderna och är rigoröst testade för att försäkra att de håller en konstant hög standard. Vi är godkända enligt ISO 9001 och våra moderna lokaler för tillverkning och leverans håller en mycket hög standard. Vi är faktiskt så säkra på att våra produkter är enastående och kommer att överträffa alla förväntningar, att vi erbjuder en 90-dagars pengarna tillbaka-garanti.

som dämpar och isolerar vibration, chock och buller i många olika tillämpningar. • Fästen och isolatorer för alla typer av maskiner, rör och känslig utrustning. • Ljuddämpare, katalytiska avgasrenare och sotfilter för dieselavgaser. • Ljudisolerande material för byggsektorn, till exempel biografsalonger, lokaler och byggnader. • Lösningar för isolering av järnvägar. Vibratec Akustikprodukter är verksamma inom offshore, varvs- och försvarsindustrin, bygg-, järnoch spårväg- samt reservkraftsbranschen. Vårt breda produktutbud garanterar effektiv vibrationsisolering av allt från små motorer, gasturbiner, broar och järnvägar till hela byggnader. Vi erbjuder våra kunder kompletta lösningar och installationer.

VIBRATEC AKUSTIKPRODUKTER 0176-20 78 80, www.vibratec.se

Vibratec Akustikprodukter är en av Skandinaviens främsta leverantörer av buller- och vibrationslösningar. Vibratecs ambition är att vara det självklara valet för kunder som behöver lösa problem med buller, vibration och chock. Vibratec tillverkar och lagerför många produkter

88

LANTMÄTERIET 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Det ger snabbt och enkelt exakt positionering. Precis där diket ska börja. Tjänsten används därför bland annat i grävmaskiner och resulterar i stora tidsoch kostnadsbesparingar, vilket dessutom är bra för miljön.

INGENJÖRER HJÄLM- & ARBETSLAMPOR

AKUSTIKPRODUKTER

POSITIONERING

MILA DESIGN & TILLVERKNING 08-711 81 11, www.mila.se

Milas hjälmlampor är utvecklade och producerade i Sverige med hjälp av ledande ljusexperter och fackfolk inom byggbranschen, enduroåkare , fiske, jakt, orientering, räddningstjänst, äventyrare med flera.

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB www.sting.nu

Vi bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan, Göteborg och Linköping. Sting grundades 2007 och under de senaste åren har vi växt ganska kontinuerligt med 3 till 4 medarbetare per år. Vi har uppdrag över hela Sverige och jobbar även på att komma utomlands med vår specialistkompetens och erfarenhet på öppningsbara broar, tunnlar och vattenmekanik. Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

DAMMBINDNING

LEDNINGAR

WIBAX www.wibax.com

BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

Wibax är en av Sveriges största leverantörer av produkter för dammbindning på vägar och andra utom- och inomhusmiljöer där damning är ett problem. Med över 30 års erfarenhet inom området erbjuder vi rådgivning och anpassade produkter. Wibax erbjuder främst magnesiumklorid, ett oklassat natursalt som tillsammans med vår effektiva och flexibla logistik ger den bästa lösningen för dammbindning ur miljömässig, teknisk och ekonomisk synpunkt. Dessutom erbjuder vi produkterna Kalciumklorid, Lignin och Polymerer. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen!

FÖRPACKNINGAR BILLERUD KORSNÄS AB 08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se

Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

KORROSION 3C 0418-41 19 00, www.3ccc.se

3C erbjuder industrin högkvalitativa och innovativa lösningar för att upptäcka, förebygga och kontrollera korrosion. Med ett starkt internationellt fokus och ett omfattande kunnande inom katodiskt skydd och applikationer i havsvatten, är 3C ett specialiserat företag med globala strategiska partners. Med inriktning på kraftverk, olja- och gas och avsaltningsanläggningar, är vårt uppdrag att erbjuda praktiska lösningar som säkerställer högsta möjliga driftsäkerhet. 3C utvecklar ett produktsortiment för katodiskt skydd som inkluderar kompakta likriktare, fjärrövervakningssystem, kundanpassade anoder och testsonder för korrosionsdetektering.

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

MINIGRÄVARE

HJULGRÄVARE

VBANDGRÄVARE

HJULLASTARE

SPECIALMASKINER

GIGANTER

STÅL STÅL & RÖRMONTAGE 0456-312 05, www.srmab.com

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Våra duplex uppdrag börjar bli många: - Folke Bernadottes bro – Wasabron – Avbördningsluckor Slussen – Sölvesborgsbron – Södertäljebron – Söderströmsbron Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

INGA KOMPROMISSER - rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se

STÅL & RÖRMONTAGE AB Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

SKYDD & STÄNGSEL SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd Designar och levererar katodiskt korrosionsskydd till

MASKINER

Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se Scantruck är generalagent för Manitou, GMG och PB Platforms i Sverige

89


DAGENS INFRASTRUKTUR // SAMHÄLLSBYGGARE

STOPP I TRAFIKEN

när bristen på samhällsbyggare ökar Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen är beroende av en välfungerande infrastruktur. Men bristen på samhällsbyggare slår mot regionens satsningar. Bristen på kompetens inom bygg och transporter kostar miljardbelopp och hotar utvecklingen av flera projekt i regionen, visar en ny kartläggning från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. NÄR STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN växer med 1,4 miljoner invånare till 2050 måste befolkningen kunna lita på att spår och vägar fungerar. I Mälardalsrådet samarbetar regionerna och kommunerna för bättre transporter och en bättre matchning mellan studier och jobb. –Gång på gång ser vi hur samhällsviktiga och nödvändiga infrastruktursatsningar fördyras, försenas och försämras på grund ökade kostnader. Brist på kompetent arbetskraft inom infrastruktursektorn är ännu en risk som ökar kostnaderna för samhällsviktig infrastruktur, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Mälardalsrådet och trafikregionråd i Region Stockholm. –När Uppsala växer måste vi svara upp med en fungerande infrastruktur. Men då behöver vi också se till att vi har kompetens för att bygga våra hus och vägar. Nu tvingas efterlängtade infrastrukturprojekt skjutas på framtiden på grund av att det saknas både civilingenjörer och anläggningsarbetare, säger Björn-Owe Björk (KD), regionråd Region Uppsala. Mälardalsrådets nya rapport belyser den förväntade utvecklingen och konsekvenserna av arbetskraftsbristen under den kommande tioårsperioden. Bristen på arbetskraft inom infrastruktursektorn beräknas till en samhällsekonomisk värdeförlust om 15-25 miljarder kronor. Med förväntad arbetskraftsbrist uppgår de uteblivna skatteintäkterna till 700 miljoner kronor per år. Det motsvarar lönekostnaden för 1 100 sjuksköterskor. – Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. Ett konkret exempel är inom samhällsbyggnad. När jag träffar kollegor i regioner och kommuner talas det mycket om bristen på alltifrån arkitekter till planerare och lantmätare och rapporten visar det faktiska läget. Det blir tydligt att vi behöver en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud, säger Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och ordförande för Mälardalsrådets kompetensarbete En Bättre Matchning.

90

Bild: Mälardalsrådet


FULL FART I HAMNEN I Umeå Hamn projekteras och genomförs f.n. investeringar för 1.4 miljarder kronor under perioden 2019-2023 - nya kajer, ny godsterminal för järnväg, nya ytor för lagring, nya magasinsbyggnader, effektivisering av järnvägsanläggningen m.m Dessutom byggs en ny miljövänlig färja Umeå - Vasa med ökad godskapacitet som sätts i drift i april 2021

Följ oss på: www.umeahamn.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur 2/2020