WV-2021-12-Ondernemers_19

Page 4

INHOUD

4

................................................. 05 ..................................... 07 PARA TI ............................................. 08 ICHA

KORT NIEUWS

VOKA-NIEUWS

........................... 09 VERBREDING SCHIPDONKKANAAL......... 10 VRAAGHET@VOKA

.................................. 12 ....................................... 13 LORECA CONSULTANCY ....................... 14 HAVENNIEUWS ................................... 15 WHAT'S UP

COMOVEIT

OND&CO

20

INTERVIEW De chocolade van Libeert: je kan er dezer dagen niet naast kijken. Het bijna 100 jaar oude familiebedrijf is in ons land de numero uno van de zogenaamde seizoenchocolade. De vierde generatie kan uitpakken met een traditie om u tegen te zeggen. Zussen Lily en Désirée en broers Georges en Jerome draaien vanuit Komen zo’n 38 miljoen euro omzet.

............................................ 16 ............................................ 17 DECUPERE & PARTNERS ...................... 18 SD WORX MARLEX

....................................... 19

DSM KEUKEN

ZO START U MET

.................. 24 ................................ 26 NATUROOF ......................................... 27 DELTA RUBBER .................................. 28 BELGIAN WINE PERSONALITY 2021 ...... 29 CLEANING PROFESSIONALS ................ 31 OPSTART HERINRICHTING N8 .............. 34 VERMAKO COVER SOLUTIONS .............. 35 LV METAL ........................................... 37 AMEEL CANDY WORLD ......................... 38 DIGITALE TRANSFORMATIE TVH EQUIPMENT

PROSIT

............................................. 40

AGENDA

............................................ 42

24

UITEENLOPEND BEDRIJVENNIEUWS Dit magazine stond volledig in het teken van de Bedrijvencontactdagen, die normaal midden december zouden plaatsvinden in Kortrijk Xpo. Op het moment dat het in druk zou gaan, viel de beslissing van het Overlegcomité om indoor bijeenkomsten te verbieden. Het blad werd door onze redactie herwerkt, maar we beslisten wel om enkele artikelen over standhouders te behouden.

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen Maatschappelijke zetel: Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Joke Verbeke Redacteurs: Sébastien Gekiere, Kenneth Oroir, Bart Vansevenant - Vormgeving: Pieter Claerhout Mediaregie: Sven Van Ryckeghem Fotografen: Stefaan Achtergael, Dries Decorte, Kurt Desplenter, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Joyce Mesdag, Bart Vancauwenberghe, Dirk Vandenberghe Druk: Lowyck Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.