2021-03-WV-Ondernemers_5

Page 1

ONDER

EDITIE 05 2021

NEMERS Blikvanger Vanrobaeys uit Rekkem blijft uitbreiden Reportage 30 jaar Plato

Jaargang 28 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus) • 12 maart 2021 • P409071

Dossier Alles voor uw bedrijfsgebouw

Lode Vande Vyvere — Mr. Georges

“Wie het snelst loopt, haalt het”3

U heeft ze ongetwijfeld al opgemerkt ter hoogte van Lichtervelde, de protestborden met de boodschap “Geen hoogspanning langs de E403”, “NOOIT!”, … Na maanden windstilte is er eindelijk weer initiatief genomen in het Ventilus-project. Dat het elektriciteitsnet in (West-) Vlaanderen moet versterken en futureproof maken. Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, zal een neutrale intendant aanstellen. Gelukkig wordt het dossier zelf niet in vraag gesteld. De intendant moet zorgen voor duidelijke en concrete communicatie op maat van alle betrokkenen. Dat is positief, maar na deze nieuwe informatie- en inspraakronde moet er wel een beslissing worden genomen. De aanstelling van de intendant mag het proces niet eindeloos vertragen. Daarnaast moeten we ons ervoor behoeden om de doelstellingen van het project niet te sterk te beperken. De elektriciteitsbehoefte zal toenemen. Daarom moeten we zorgen voor voldoende bijkomende capaciteit op het net.

“Dit alles veronderstelt een overheid die beslissingen durft te nemen en zich niet oneindig laat gijzelen door actiegroepen.” Bert Mons - gedelegeerd bestuurder @MonsBert - bert.mons@voka.be

Het Ventilus-project is niet enkel van belang voor de aansluiting van energie vanop zee. Via de inlussing (of koppeling) van de Ventilus-as met de Stevin-as, creëren we een bedrijfszekerder, robuust elektriciteitsnet. Bij langdurige incidenten zijn de assen elkaars back-up en blijft de bevoorradingszekerheid in de regio en de rest van het land gegarandeerd. België heeft tot nog toe altijd een heel betrouwbaar elektriciteitssysteem gehad dat onze economie ondersteunt. Ook de burger verwacht niet anders dan dat de lamp ook in de (nabije) toekomst blijft branden. Dankzij de inlussing is er ook een grotere gecombineerde aansluitingscapaciteit, waardoor andere projecten mogelijk worden zonder bijkomende infrastructuur op land te moeten bouwen. Dat is toekomstgericht want de Noordzee wordt de energiecentrale van de toekomst. Aangezien West-Vlaanderen onze toegangspoort is tot de Noordzee en deze een belangrijke rol zal spelen in de volgende fase van de energietransitie, is het noodzakelijk dat het plaatselijke net versterkt wordt. Dat biedt ook aansluitingsmogelijkheden voor bijkomende (hybride) interconnecties met het netwerk dat op de Noordzee zal gerealiseerd worden en die toegang zullen geven tot andere markten (prijs) en innovatieve mogelijkheden voor de eigen industrie als pionier. Maar de versterking van het net is ook voor West-Vlaanderen zelf van groot belang. Ondanks de verbetering van de energie-efficiëntie wordt door de elektrificatie van de economie een stijging van de elektriciteitsconsumptie verwacht. Idem dito voor huishoudens die verregaande elektrificatie zullen ondergaan door bijvoorbeeld de overschakeling naar warmtepompen en elektrische of plug-in hybridewagens. Door de uitbouw van de Ventilus-lijn zal de regio over de nodige netcapaciteit beschikken om aan dit groeiende elektriciteitsverbruik te voldoen. Zonder Ventilus kunnen de meeste van de bovenstaande opportuniteiten niet worden bereikt. Dat zou een verhaal van gemiste kansen betekenen voor de (lokale) economie, een hogere stroomprijs, geen garanties naar leveringszekerheid, een grotere afhankelijkheid van buurlanden in stroomvoorziening, geen kostenefficiënte en laattijdige (of geen) realisatie van klimaatambities. Dit alles veronderstelt een overheid die beslissingen durft te nemen en zich niet oneindig laat gijzelen door actiegroepen. Quod non. Ik hoor het minister-president Jan Jambon ook nog zeggen toen hij in januari 2020 bij ons te gast was: “Het inperken van beroepsprocedures bij grote infrastructuurwerken staat met stip op de prioriteitenlijst van de Vlaamse regering…”. Als uitsmijter deze nog: ook voor de tweede zeesluis in Zeebrugge ziet het er weer belabberd uit. De Raad van State mag daar opnieuw tijd verspillen aan het beroep dat werd ingediend tegen het voorkeursbesluit. Wordt vervolgd.

S TA N D P U N T

(West-)Vlaanderen futureproof dankzij Ventilus


INHOUD

4

..................................... 05 ..................................... 07 PUBLIMA LICHTRECLAME .................... 08 VANROBAEYS KORT NIEUWS

VOKA-NIEUWS

......................... 09 SNELWEGWERVEN IN 2021.................. 10 CAPACITEITSUITBREIDING E403 .......... 11 GATEWAY TO EUROPE....................... 12 NIEUWE LEDEN.............................. 13 JONG GEWELD(IG)........................... 14

VRAAGHET@VOKA

........................................... 16 ......................................... 17 VIVES - OPLEIDING CULINARY ARTS ..... 19 CARROSSERIE PLUS ........................... 20

26

REPORTAGE Plato, het lerend netwerk van Voka waar kennisoverdracht, ervaringsuitwisseling en netwerking centraal staan, blaast dit jaar 30 kaarsjes uit. 30 jaar vol boeiende ervaringen, ontmoetingen en ondernemersverhalen. Wij pikten er voor u een aantal uit!

FIBROCIT

(BIJ)ZAAK

OND&CO

....................... 21 DELBOO ............................................. 22 WIELS................................................ 23 SANDERS ACCOUNTING

HAVENNIEUWS

................................... 25

DOSSIER

...................................... 35 BABO NV ........................................... 36 PRADO .............................................. 37

28

INTERVIEW Sinds hij in 2018 zijn eerste shop-in-shopconcept Mr. Georges uitrolde bij Delhaize, gaat het tegen TGV-snelheid voor Lode Vande Vyvere. Hij brengt er culinaire, ambachtelijke parels uit eigen land en de rest van de EU. Mr. Georges opende inmiddels delicatessezaken in 10 Delhaizes.

FOREST FWD

TIPS VOOR EEN DUURZAAM BEDRIJFSGEBOUW

............ 38 ..................... 39 POETSLAND ....................................... 40 PROMANNYS ...................................... 41 CLAERHOUT ALUMINIUM

AGENDA

............................................ 42

32

ALLES VOOR UW BEDRIJFSGEBOUW Van franchisenemers bij een supermarktketen tot experts in duurzame signalisatie: het lijkt een gigantische switch, maar in de praktijk viel dat nogal mee voor de familie Demuynck. 14 jaar nadat Patrick Demuynck MCW Industriële Markeringen boven de doopvont hield, is de onderneming uitgegroeid tot een heel stabiele kmo die klanten in heel België bedient.

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen Maatschappelijke zetel: Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Joke Verbeke Redacteurs: Sébastien Gekiere, Kenneth Oroir, Daphne Renier, Bart Vansevenant - Vormgeving: Pieter Claerhout Mediaregie: Filip Deckmyn Fotografen: Stefaan Achtergael, Dries Decorte, Kurt Desplenter, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Marc Dejonckheere, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Dirk Vandenberghe Druk: Lowyck Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


5 BEDRIJVEN

Duiven- en vogelvoedingspecialist speelt in op grote vraag Met de duiven spelen: het is, zeker in ons land, een onverwoestbare traditie. Dat vergt specifieke voeding, die al 56 jaar lang wordt gemaakt door Vanrobaeys. Het familiebedrijf uit Rekkem blijft ook in exportmarkten groeien, onder meer omdat het zich intussen ook al enkele jaren toelegt op algemene vogelvoeding. Om de stijgende volumes aan te kunnen, investeert de onderneming in 22 extra doseersilo’s en in een nog professioneler reinigingssysteem. “In functie van voedingsadvies is het een groot voordeel dat onze vertegenwoordigers zelf duivenmelkers zijn”, zegt Tom De Meester. Het was Robrecht Vanrobaeys die destijds graanmengelingen begon te maken voor zijn vrienden-duivenmelkers. Dat bleek een voltreffer, die leidde tot de opstart van het huidige familiebedrijf. Onder impuls van zoon Bart begon de onderneming zich ook te richten naar Belgische winkels; later kwam daar ook de export bij. Intussen wordt het bedrijf geleid door de derde generatie, vertegenwoordigd door zaakvoerders Nele Vanrobaeys en Tom De Meester. Automatisering

Vanrobaeys uit Rekkem blijft uitbreiden

“Wij hebben onze schouders gezet onder de verdere uitbreiding”, legt Tom uit. “We bedienden steeds meer landen en hadden daarvoor meer mensen en machines nodig. Toen we naar een ploegenstelsel wilden evolueren en merkten dat het moeilijk werd om daarvoor de juiste mensen te vinden, zijn we sterk beginnen automatiseren. Daardoor kunnen we hogere volumes draaien met een beperkt aantal mensen. Ons team telt vandaag 13 medewerkers. Vanrobaeys profileerde zich altijd al als een specialist in duivenvoeding. “In de beginjaren hadden we 3 mengsels,


BEDRIJVEN

6

inmiddels commercialiseren we voor de Belgische markt circa 60 varianten. Dat is ook nodig, want de duivensport is eigenlijk tot een topsport geëvolueerd, met aangepaste voeders voor het kweekseizoen, het ruiseizoen én het sportseizoen. Bovendien merken we dat elke duivenliefhebber er andere principes qua voeding op na houdt. Velen geven hun mannelijke en vrouwelijke duiven zelfs ander voer.” Zeker in Europa is Vanrobaeys een referentie in de duivenmarkt, maar ook op andere continenten heeft het bedrijf voet aan de grond. “In de Emiraten en andere landen leeft de duivensport amper, maar houdt men wel sierduiven, tuimelaars, kanaries, parkieten, pape-

Impact van corona Ze hebben hier de jongste maanden eigenlijk amper tijd gehad voor innovatie. “Alle sportcompetities voor duiven waren afgelast, maar die beestjes moesten intussen natuurlijk wel voeding krijgen. De vraag was zelfs groter, omdat ze door het gebrek aan competitie elke dag in hun hok waren. We hebben dus zeker geen reden tot klagen”, klinkt het.

gaaien,... Voor dergelijke vogels zijn we 12 jaar geleden ook een assortiment beginnen uitbouwen, met succes. Net als in Europese landen werken we daarvoor met importeurs, die op hun beurt onze producten verdelen naar de retail. Om de particuliere vogelliefhebber nog beter te kunnen bedienen, hebben we een half jaar geleden ook machines voor het afvullen van kleinere verpakkingen (van 500 gram tot 5 kilo) in gebruik genomen. We brengen zowel een eigen merk als privatelabelproducten op de markt.” Grotere capaciteit Onder impuls van de derde generatie zet Vanrobaeys ook krachtig in op strategische marketing. “De tijd is voorbij dat duivensport bekend stond als een sport voor ouderen. We hebben daarop ingespeeld met eigentijdse verpakkingen. Ook de diversificatie van ons aanbod legt ons geen windeieren. Nieuwe investeringen zorgen ervoor dat we onze silocapaciteit van 1.600 naar 2.600 ton kunnen uitbreiden. We beschikken nu al over 58 doseersilo’s en meer stockageruimte op onze eigen site. Daarnaast situeert een deel van onze opslag zich bij één van onze leveranciers in Veurne.” Gespecialiseerde duivenvoeding vertegenwoordigt

“De duivensport is eigenlijk tot een topsport geëvolueerd, met aangepaste voeders voor elk seizoen.” circa 70% van de omzet, de overige 30% komt van vogelvoeding. “Geografisch bekeken gaat zowat 30% van onze productie naar Belgische klanten; de rest is bestemd voor export. We blijven gericht inzetten op een hoge kwaliteit: onze producten moeten voldoen aan de strenge normen van de voedselveiligheid.” Intussen blijft het bedrijf verder inzetten op vernieuwing, al is dit jaar vermoedelijk de uitzondering op die regel. “Duivenmelkers willen van tijd tot tijd graag nieuwe producten. We lanceren innovaties – die eerst grondig worden getest bij gereputeerde duivenmelkers – doorgaans tijdens het beursseizoen (van november tot maart), maar dat is dit jaar door corona niet doorgegaan. Als er voor dit najaar beterschap in zicht is, zullen we daar opnieuw werk van maken.” (BVC - Foto’s Kurt) WWW.VANROBAEYSBELGIUM.COM


7

Sowepo uit Poperinge is in de prijzen gevallen op de World Gin Awards. De Houblonesse-hopscheutenjenever van het maatwerkbedrijf won een gouden en een bronzen medaille. Die internationale erkenning is mooi meegenomen, want Sowepo wil een internationale koers varen met het streekproductenmerk. “We zijn reeds geruime tijd aan het bouwen aan de weg om onze Houblonesse dranken te exporteren naar de VS. We hopen in 2021 de eerste containers van onze dranken richting Amerika uit te sturen”, aldus algemeen directeur Walter Bilcke. WWW.HOUBLONESSE.BE

Meulebekenaar Peter Vande Graveele investeert in MoPETS ScioTeq overgenomen door OpenGate Capital ScioTeq, de Kortrijkse visualisatiespecialist actief in de luchtvaart, wordt overgenomen door de Amerikaanse private-equityspeler OpenGate Capital. Het neemt alle activiteiten van ScioTeq en het bijhorende Treality over van het Amerikaanse bedrijf TransDigm. Voor ScioTeq was 2020 opnieuw een financieel recordjaar, wat mee de grote interesse in het bedrijf verklaart. “We zijn dan ook zeer enthousiast over deze overname, en kijken ernaar uit deel uit te maken van het portfolio van OpenGate Capital. We zijn ervan overtuigd hiermee onze toppositie als preferentiële visualisatie partner in de markt nog verder te verstevigen en uit te bouwen”, zegt Frank Timmermans, President van ScioTeq. Het bedrijf behoudt zijn naam in de markt. WWW.SCIOTEQ.COM

Toen het gezin van Peter Vande Graveele enkele jaren geleden een hond in huis haalde, kreeg het met heel veel praktische vragen te maken: welke voeding is gezond voor de hond, wanneer moet je naar de dierenarts,… “We gingen te rade bij Dokter Google maar dat leverde ons vooral versplinterde informatie op, die bovendien vaak zeer subjectief of niet professioneel was”, vertelt hij. Vande Graveele, die oorspronkelijk uit Meulebeke komt, leidt reclamebureau Serviceplan in Brussel. Zijn echtgenote Nancy Delhalle werkte er ook. “Toen we de boomende interesse merkten in alles wat met huisdieren te maken heeft, stelden we ons de vraag waarom we vanuit onze ervaring in de reclamesector, niet zelf een merk zouden bouwen.” Nancy ging volop voor de start-up, die de naam MoPETS kreeg, kort voor ‘Mo-ther of PETS’. De officiële lancering gebeurde op Valentijn, omdat de site draait rond de liefde voor dieren. “Het platform maakt het mogelijk een user community te vormen waar mensen kunnen connecteren met elkaar. Daarnaast vind je er allerlei diensten en zetten we ook in op professionele, objectieve content”, vertelt Vande Graveele. De ambities zijn hoog: MoPETS wil de grootste online hotspot van de wereld worden voor dierenliefhebbers en dierenprofessionals. Tegen eind dit jaar wil het de kaap ronden van 100.000 actieve gebruikers in België en het Groothertogdom Luxemburg. Net voor Nieuwjaar haalde het in een kapitaalronde 250.000 euro op. “We zijn nu bezig met een volgende ronde, omdat we MoPETS na de zomer ook willen uitrollen in de rest van Europa, te beginnen met Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Israël”, besluit hij. WWW.MOPETS.COM

BEDRIJVEN

Sowepo wint medaille op World Gin Awards


BEDRIJVEN

8

Publima Lichtreclame zet groei verder in Zwevegem “Fierheid is dé drijfveer van ons personeel” De originele inkomhal verraadt het al: in het nieuwe bedrijfsgebouw van Publima Lichtreclame zijn creatieve geesten aan het werk. De specialist in lichtreclame verhuisde van Oudenaarde naar Zwevegem en nam er zijn intrek in een gebouw dat meer dan 2 keer zo groot is als de vorige vestiging. Ook de recente overname van Glaifa sign uit Nederland blaast het bedrijf van CEO Koen Bossuyt de wind in de zeilen.

Complexe projecten Bij Publima Lichtreclame zijn ze nooit vies geweest van complexe projecten. “Net dan kunnen we onze meerwaarde etaleren. Dat begint bij het ontwerp, zet zich verder in productie en montage en eindigt met een vlekkeloze installatie. Alles gebeurt met eigen mensen, die erg trots zijn op onze realisaties. Bij kunst- en vintageprojecten maken we nog wel eens gebruik van neonverlichting, maar eigenlijk wordt tegenwoordig zo goed als elke lichtreclame afgewerkt met ledtechnologie, zeker omdat het totale kostenplaatje gevoelig is gezakt in vergelijking met de eerste jaren waarin leds in waren.”

Publima is sinds 1966 een referentie in de wereld van (licht)reclame. Nadat de familie Mahieu jarenlang de teugels in handen had, nam Koen Bossuyt in 2010 de zaak over. “De projectbusiness heeft me altijd geboeid. Publima behelst alles wat ik leuk vind in een bedrijf: creativiteit, eigen productie, kwaliteit én een dankbaar product waarmee we de visibiliteit van onze klanten stimuleren.” Coronaproof interieur Nadat het bedrijf altijd in Oudenaarde gevestigd was, vond het vorig jaar dankzij Leiedal een nieuwe thuis in

Zwevegem, in een CO2-neutraal bedrijfsgebouw. “In Oudenaarde noch Waregem vonden we geschikte gronden, maar dit is een meer dan volwaardig alternatief. Bovendien hebben al onze medewerkers mee de overstap gemaakt, waardoor de knowhow en stielliefde aan boord blijven. We hebben hier geïnvesteerd in een open landschapskantoor, dat wel coronaproof is opgebouwd en waarin we aanzienlijk hebben geïnvesteerd in een optimale akoestiek. Werken in een kakofonie van geluiden, daar wordt niemand vrolijk van. Ook het ergonomisch instelbare zit-sta-meubilair en de gezellige binnentuin bevorderen de arbeidsvreugde. De integratie van een rolbrug in de productie- en montageruimte maakt het werk voor onze vakmensen een pak lichter.”

“Al onze medewerkers hebben mee de overstap gemaakt, waardoor de knowhow en stielliefde aan boord blijven.”

— Koen Bossuyt Publima Lichtreclame, dat ook gevelbekleding, reclamezuilen, reclamepanelen, auto- en gevelbelettering verzorgt, is actief in heel België en nam begin 2020 het Nederlandse Glaifa over. “Die onderneming zit in dezelfde branche en ademde dezelfde bedrijfsfilosofie. Alle productie is intussen overgeheveld naar Zwevegem, maar Tilburg fungeert nu als een service- en saleskantoor. Voor dringende kleine herstellingen in de buurt van Antwerpen en Limburg springt één van hun 5 specialisten in. Bovendien vinden Europese ketens die een lichtreclamepartner zoeken voor de hele Benelux, nu ook sneller de weg naar ons. We beschikken hier nog over voldoende uitbreidingsmogelijkheden om toekomstige groei mogelijk te maken”, besluit Koen Bossuyt. (BVC - Foto DD) WWW.PUBLIMA.BE


9 VOKA-NIEUWS

U heeft een vraag over ondernemen, een reglementering, een moeilijke managementbeslissing? Stop dan even met Googelen en laat ons helpen.

Vraag van de week

Moet de bonus conform C.A.O.90 ook uitbetaald worden aan uitzendkrachten? Artikel 10 van de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers bepaalt dat: “het loon van de uitzendkracht niet lager mag zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als vast werknemer door de gebruiker was in dienst genomen…”. Een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus wordt als loon beschouwd in de zin van dat artikel 10. Artikelen 85 tot 87 van de wet houdende diverse bepalingen I van 24 juli 2008 maken de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2008 ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing op de uitzendkrachten. Een uitzendkracht heeft dus recht op een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, maar onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers van de onderneming waar hij tewerkgesteld wordt. Dit betekent o.m. dat voor de uitzendkrachten ook de uitsluitingsgronden gelden welke de gebruiker heeft voorzien in de toetredingsakte of in de CAO. Zo heeft een onderneming de mogelijkheid om medewerkers uit te sluiten van wie de anciënniteit in de onderneming niet minstens de helft van de referteperiode bedraagt. De anciënniteitsvoor-

Ook een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen! vraaghet@voka.be

waarde moet aan het einde van de referteperiode worden onderzocht en houdt rekening met alle opeenvolgende overeenkomsten in de onderneming (dus ook met de overeenkomsten voor uitzendarbeid). Ook gelden voor de uitzendkrachten dezelfde modaliteiten inzake pro rata-toekenning als voor de vaste werknemers van de gebruikende onderneming. De volgende periodes moeten worden gelijkgesteld met periodes van effectieve arbeidsprestaties: • periodes van moederschapsrust; • dagen waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie is gesloten alsook de dagen waarop de werknemer buiten die periode jaarlijkse vakantie neemt; • de wettelijke feestdagen en de dagen ter vervanging van de wettelijke feestdagen. Daarnaast staat het de werkgever vrij ook andere schorsingen van de arbeidsovereenkomst gelijk te stellen met effectieve arbeidsprestaties (bv. tijdskrediet, ziektedagen, onbetaald verlof,…) De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die door de gebruiker aan de uitzendkrachten worden toegekend, worden in het sociale zekerheidsrecht en in het fiscaal recht op dezelfde wijze behandeld als de voordelen toegekend aan de vaste werknemers. Om de correcte toepassing van artikel 10 van de Wet van 24 juli 1987 te kunnen garanderen, moet de gebruikende onderneming de nodige inlichtingen aangaande het bonussysteem overmaken aan het uitzendkantoor. MEER INFO: CAROLINE.VANDEGEHUCHTE@VOKA.BE 0491 61 99 40


VOKA-NIEUWS

10

Snelwegwerven in 2021 Dit jaar zijn er 38 grote snelwegwerven gepland in Vlaanderen. Een derde daarvan zal gepaard gaan met grote hinder. De werken gaan alles samen over 52 kilometer vernieuwde snelweg en 13 kilometer aan geluidschermen – samen goed voor een investering van 205 miljoen euro. In West-Vlaanderen staan er 6 grote werven op stapel. We lijsten even op waar en wanneer er gewerkt wordt en hoeveel hinder dat zal veroorzaken.

N31

20

24 E40

22

PROJECT 20 - N31 TUSSEN BEVRIJDINGSLAAN EN AANSLUITING A11: STRUCTUREEL ONDERHOUD

Wanneer: Maart - oktober Wat: 2x1 rijstrook Hinder: Matige hinder op werkdagen; beperkte hinder in het weekend

E403

25

21

A19 E17

23 PROJECT 21 – E17 T.H.V. KRUISHOUTEM: HERSTELLING BETONOPSTUWING

Wanneer: 19 april - eind april Wat: 2x2 rijstroken op rijrichting Kortrijk; doorsteek door middenberm voor verkeer richting Gent Hinder: Ernstige hinder

PROJECT 22 - E403 TUSSEN ARDOOIE EN LICHTERVELDE: ONDERHOUDSWERKEN EN RENOVATIE SPOORWEGBRUG

Wanneer: Mei - half juli Wat: Fase 1: werken richting Kortrijk (mei) • Versmalde rijstroken richting Kortrijk met doorsteek door middenberm • Versmalde rijstroken richting Brugge Fase 2: werken richting Brugge (juni-juli) • Versmalde rijstroken richting Brugge met doorsteek door middenberm • Versmalde rijstroken richting Kortrijk Hinder: zeer ernstige hinder voor rijrichting op 1 rijstrook

Een overzicht van alle werven vindt u op de website van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), met overzichtskaart en fiches per werf. Let wel: dit gaat enkel over de snelwegwerven. Eventuele werken aan gewest- of gemeentewegen zitten hier niet in vervat. WEGENENVERKEER.BE

PROJECT 23 - E403 T.H.V. AALBEKE: HERSTELLEN WEGDEK

PROJECT 25 – E17 T.H.V. WAREGEM: HERAANLEX COMPLEX

Wanneer: Augustus - half september Wat: 2x1 rijstrook; doorsteek door middenberm voor rijrichting waarin gewerkt wordt Hinder: beperkte hinder richting Brugge; matige hinder richting Doornik

Wanneer: vanaf najaar Wat: beurtelings sluiting op- en afritten complex Waregem; wordt afgestemd met andere werken op onderliggend wegennet in de buurt Hinder: beperkte hinder

PROJECT 24 – N31 T.H.V BRUGGE: STRUCTUREEL ONDERHOUD TUNNEL

Wanneer: September – november Wat: afwisselend sluiting van beide tunnelkokers; 2x1 rijstrook door de andere tunnelkoker Hinder: ernstige hinder op weekdagen; beperkte tot matige hinder in het weekend


11

Samen kunnen we meer bereiken! Daarom besteden we hier aandacht aan tussenkomsten van onze volksvertegenwoordigers in het Vlaamse en federale parlement die de WestVlaamse belangen op het vlak van economie en ondernemerschap behartigen. Wij reiken hen ook de hand om samen te werken voor input vanuit de ondernemerswereld.

WAAROVER GAAT HET DOSSIER? WAT WIL VOKA? Wie ‘s ochtends met de wagen vanuit de richting Roeselare naar Brugge rijdt, merkt het wel: de files stapelen zich alsmaar vaker op. Al van voor de afrit Ruddervoorde is het stapvoets aanschuiven tijdens het drukste moment van de dag. Ook in de omgekeerde richting zijn er steeds vaker opstoppingen. Door de drukte gebeuren er ook meer ongevallen.

2 1

Voka West-Vlaanderen vroeg daarom in aanloop naar het Vlaams regeerakkoord om een derde rijstrook aan te leggen in het gedeelte tussen Roeselare en Brugge, in beide richtingen. Recente tellingen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigden dat het verkeer de laatste jaren exponentieel is toegenomen. De verkeerstoename is het grootst tussen Ruddervoorde en Brugge. In beide rijrichtingen was er tussen 2010 en 2018 een stijging met 26%, zowel op weekdagen als tijdens het weekend. Ook het aantal ongevallen met hinder is de afgelopen 10 jaar opvallend gestegen.

CAPACITEITSUITBREIDING E403 Schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit

3 WAT IS DE STAND VAN ZAKEN? De Vlaamse regering gaf ten dele gevolg aan de oproep van Voka en maakte in de begroting van 2021 620.000 euro vrij voor een studie over de mogelijke aanleg van spitsstroken langs de E403 tussen Roeselare en Brugge. Ook de aanleg van een derde rijstrook tussen Ruddervoorde en Brugge en de herinrichting van de verkeerswisselaar E403/E40 maakt deel uit van het onderzoek. (West-)Vlaams Volksvertegenwoordiger Ben Maertens (N-VA) vroeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters op 20 december 2020 via een

schriftelijke vraag naar de stand van zaken m.b.t. tot de studie. Zij antwoordde dat het besluit van de verkeerveiligheidseffectenbeoordeling (VVEB) is dat een volwaardige derde rijstrook veiliger is dan een spitsstrook. Over kosten-baten worden geen uitspraken gedaan. Ook de winsten voor een betere doorstroming en minder file worden niet onderzocht. Verder studiewerk zal dat moeten uitwijzen en wordt gevoerd met het voorziene budget in 2021. Die studie beoogt ook de voorbereidingen voor onteigeningen, MER-procedure en vergunningsprocedure.

VOKA-NIEUWS

#WijZijnWestVlaanderen


VOKA-NIEUWS

12

Nieuwe website bundelt alle info rond export Door de brexit worden ondernemingen geconfronteerd met heel wat nieuwe procedures en formaliteiten, complexe logistieke planning, terugvallende markten,… POM West-Vlaanderen, TUA West en Provincie West-Vlaanderen sloegen daarom de handen in elkaar met Vlaanderen (Flanders Investment & Trade en VLAIO) en de interprofessionele werkgeversorganisaties (Voka en UNIZO West-Vlaanderen) om ondernemers doorheen alle mogelijkheden te loodsen om zich op de internationale markt te blijven manifesteren. Cijfers tonen aan dat de brexit een grote impact heeft op West-Vlaanderen. Onze provincie exporteert voor 3 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk, goed voor 16,6% van de totale West-Vlaamse export. Het Vlaamse aandeel export naar het Verenigd Koninkrijk ligt met 6,2% een stuk lager. De sectoren voeding (13,3%), textiel (12,7%), kunststoffen (9,2%) en machines (20,5%) zijn samen goed voor

meer dan de helft van de West-Vlaamse export. Om ondernemers te begeleiden, bundelden de projectpartners van CONQUER – POM West-Vlaanderen, Flanders Investment & Trade (FIT), Voka West-Vlaanderen, UNIZO West-Vlaanderen en TUA West – alle noodzakelijke informatie om te exporteren gebundeld op één centrale plaats. Op de koepelwebsite www.gatewaytoeurope.be vindt u

het aanbod van de projectpartners, ingeplande webinars en toekomstige events rond internationalisering. Gateway to Europe Brexit of niet, West-Vlaanderen blijft de meest efficiënte poort om vanuit het Verenigd Koninkrijk het Europees vasteland te bereiken en omgekeerd. “Onze voordelige centrale positie in Europa gecombineerd met onze sterke logistieke poorten, solide veerkrachtige kmo’s en gerespecteerde kennisinstellingen blijven stevige troefkaarten. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om West-Vlaanderen op de kaart te zetten als uitvalsbasis voor internationaal ondernemen”, vertelt Leonid Guz van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. De gelanceerde website heeft daarom ook een Engelstalig luik, dat zich richt op buitenlandse ondernemingen, en positioneert West-Vlaanderen als optimale uitvalsbasis voor hun Europese uitbreiding van activiteiten.

Heeft u als West-Vlaamse ondernemer vragen over stappen van uw bedrijf in een internationale context, voortaan één adres: www.gatewaytoeurope.be

Een initiatief binnen het project CONQUER. Naast de eigen inbreng van de projectpartners, krijgt het project steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Fonds voor Innoveren en Ondernemen en van Provincie West-Vlaanderen.


Het Voka-netwerk blijft uitbreiden! Dit zijn enkele nieuwe leden van de afgelopen maanden.

Bart De Langhe

Tom Van Acker

Rino Maes

Vacal - Gullegem

Red.deer - Gits

Maes Concept Immo - Anzegem

Brengt enthousiasme in uw salesverhaal, via coaching en inspiratie van uw verkoper(s). Als captain van het salesteam, als inspirator van uw mensen en als firestarter van nieuwe marketingideeën. Met salespassie op maat. vanacon.be

Welkom thuis. Welkom bij Maes Concept Immo. Een vastgoedkantoor gespecialiseerd in verkoop, verhuur, rentmeesterschap en projectontwikkeling in regio West- en Oost-Vlaanderen. www.maesconceptimmo.be

Bernard Decorte

Sven Jansen

Melany Gadeyne

Sitca Belgium - Zeebrugge

UECC - Zeebrugge

De stal - Wervik

Biedt uitzonderlijk transport aan voor gans Europa. Via een mix van eigen vrachtwagens en partners heeft het tot elke uithoek van Europa een oplossing voor uw buitenmaatse goederen. www.sitca.eu

Toonaangevend leverancier van duurzaam zeetransport. Exploiteert 17 schepen met reguliere wekelijkse dienst tussen 25 havens. Verscheept o.a. wagens, rollend vrachtvervoer en statische lading op trailers. www.uecc.com

De weidse vergezichten van de Westhoek, het karakter van een authentieke hofstee: dat is de unieke combinatie van De Stal, een eventlocatie met de focus op business en feest. Van seminarie, personeelsfeest tot een huwelijk www.destalwervik.be.

Filip Ghyssaert

Patrick Kockx

Johan Verkinderen

ActionCOACH - Sint-Andries

CMA CGM - Zeebrugge

Veko Recycling - Meulebeke

Als Business Coach gebruikt Filip meer dan 3.000 strategieën om kmo's van 1 t.e.m. 60 werknemers te ondersteunen in het maken van meer winst en tijd. Geeft ook trainingen sales, customer service,… www.actioncoachnl.com/coach/filip-ghyssaert

De CMA CGM Groep telt wereldwijd meer dan 110.000 medewerkers. Verklein uw ecologische afdruk via deze unieke vrachtoplossingen voor maritiem transport & onze value-added services. www.cma-cgm.com

Veko Recycling is een sorteer- & verwerkingsbedrijf voor kunststoffen. Aanvaardt losse folies & rollen, en harde plastic, productie-uitval en post consumer. www.veko-recycling.be

Marc Becue

Sarah Van Cauwenbergh

Stijn Devolder

Herfurth Logistics NV - Zeebrugge

Go4Jobs - Nieuwpoort

NAVONUS NV - Zeebrugge

Internationaal expeditie- en logistiek bedrijf met vestigingen in België, Rotterdam, Le Havre, Istanbul en Izmir. Het kantoor in Zeebrugge biedt transporten douaneoplossingen aan importeurs en exporteurs die hun goederen per zeevracht versturen via Zeebrugge. www.herfurth-logistics.com

Jong uitzend- en selectiebureau, opgericht door en voor (lokale) ondernemers. Continue aandacht en advies op maat, een zeer hoge operationele beschikbaarheid en bereikbaarheid, een oerdegelijke service, een professionele opvolging,... www.go4jobs.be

Gentse scheepsagentuur en goederencontroleur NAVONUS verankert zich lokaal in Zeebrugge via de overname van A.M.E. BV, om beter in te spelen op de noden van wereldwijde klanten. Het bijkantoor in Zeebrugge wordt geleid door Stijn Devolder. www.navonus.be

Produceert en verkoopt een breed gamma slagboominstallaties met applicaties zoals parlofonie, videofonie, camera’s, afstandsbesturing via gsm, codesystemen, automatisaties met telling en verkeerslichten. www.vacal.be

VOKA-NIEUWS

Nieuwe leden

13


VOKA-NIEUWS

14

Jong geweld(ig) Startende ondernemingen zetten we maar al te graag in de spotlights. Ontdek hier ook onze activiteiten op het vlak van jong ondernemerschap.

Eerste start-ups nemen intrek in INC.ubator van Brugge.Inc Amper 3 maanden na de lancering mochten Stad Brugge, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen de eerste start-ups verwelkomen bij Brugge.Inc. Ikologik, Tomorrow. be, Promojagers en Webdoos, 4 ambitieuze (tech) start-ups, hebben als eerste hun intrek genomen in de INC.ubator op het Stationsplein in Brugge. “Dat onze INC.ubator vandaag al de deuren mag opengooien voor de eerste start-ups is een succes”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. Het toont aan dat er een reële vraag is naar een ecosysteem waar jonge bedrijven en gevestigde waarden elkaar vooruit kunnen helpen. Brugge.inc doet nu al wat we ervan verwachten: het ontketent de economische kracht van de Brugse regio en reikt ondernemers handvatten aan om innovatieve ideeën succesvol uit te broeden.” Brugs schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys vult aan: “We hebben mooie voorbeelden van (tech) groeibedrijven in de regio. Door hen hier op deze plek samen te brengen willen we tonen dat er geen reden meer is om andere horizonten op te zoeken. Met onze INC.ubator bieden we startups en scale-ups een betaalbare plaats om zich te huisvesten. We heten de eerste 4 start-ups dan ook van harte welkom!” Het project wordt mee gedragen en financieel ondersteund door verschillende bedrijven en organisaties uit de regio zoals Artes, AZ Sint-Jan, Bombardier, CNH Industrial, ICO Terminals, MBZ, Pattyn Pakking Lines en TE Connectivity. Binnen afzienbare tijd verhuist de INC.ubator naar de Oude Sint-Jan site in het hart van de stad.

MoonMonster Studios op zoek naar investeerders Op 10 maart mocht Bryo-deelnemer Gilles Vancoillie, co-founder van MoonMonster Studios uit Kortrijk, pitchen bij investeerders en grote bedrijven die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen. De pitchingsessie stond in het teken van gaming en was een initiatief van The Big Score Sessions, die Startups.be | Scale-Ups.eu samen met VLAIO organiseert. MoonMonster Studios bouwde al applicaties voor de Nationale Loterij en Colruyt Group. Intussen ontwikkelt het ook een eigen game, een tijdsintensief (en dus duur) traject.

Bryo zet in op blended learning Binnenkort start er een nieuw Bryo StandUp-traject op. En dat is meteen ook het eerste blended-traject; een mix dus tussen online en offline learning. De interactieve groepssessies worden aangevuld met een persoonlijk digitaal traject. Deelnemers krijgen contentvideo’s die ze voor de gemeenschappelijke activiteiten kunnen bekijken, zodat er tijdens de groepssessies maximaal ingezet kan worden op eigen cases en interactiviteit. Het StandUp-traject is bedoeld voor mensen die willen ondernemen, maar nog geen businessidee hebben, of wiens idee nog niet concreet genoeg is. Meer info: hannes.careel@voka.be


#samendoorgaan


BEDRIJVEN

16

“Mikken op duurzame expansie” Kapitaalronde moet Fibrocit naar verdere groei stuwen Het gaat goed met Fibrocit. De in Marke gevestigde onderneming specialiseert zich al meer dan 100 jaar in projecten voor vaste bestoeling, wat hen het marktleiderschap in de Benelux opleverde. Eigenaar en zaakvoerder Benedict Geers wil nu ook in heel Europa voet aan de grond krijgen, onder meer met projecten waarbij circulariteit hoog in het vaandel wordt gedragen.

Hoewel de naam Fibrocit weinig mensen bekend in de oren zal klinken, heeft zowat iedereen al eens op een stoel van het bedrijf gezeten. “We zijn kind aan huis in de cultuursector, het onderwijs en de b2b-markt. Dat doen we door het ontwerp, de planning, productie, de montage én de vervanging van de integrale zitcapaciteit in theaters, bioscopen, congresruimtes,... Daarnaast maken we ook stoelen op maat voor bijvoorbeeld sporttribunes, vip-lounges, wachtruimtes en ontvangstzalen. Zowat 70% van alle openbare voorzieningen in de Benelux zijn door ons uitgerust met

een optimale zitcapaciteit”, legt Benedict Geers uit. Fibrocit werkt daarbij telkens project- en niet productgericht. “Voor elke unieke ruimte dokteren we op basis van talrijke technische parameters (ergonomie, esthetiek, veiligheidsnormen, circulatie,…) een concept uit om de ruimte mooi op te vullen. Door verschillende afwerkingen qua breedte, hoogte en diepte zijn geen twee stoelen gelijk, zodat alles vanaf het podium gezien één mooi geheel vormt.” Geers, die de zaak in 2015 overnam, ziet in de Benelux alleen

nog groeimarge in de b2b-markt en kijkt daarom breder. In functie daarvan organiseert hij een kapitaalronde die 1 miljoen euro moet opleveren: 400.000 via de huisbankier, 500.000 via PMV en maximaal 150.000 euro met crowdfunding via het winwinner-platform, waarvoor nog altijd kan worden ingeschreven. Met dat bedrag wil hij nieuwe ambities realiseren. “We verzorgen nu elk project binnen een straal van 500 kilometer rond onze hoofdvestiging integraal zelf. De bedoeling is om in alle windrichtingen een vijftal Europese verkoop- en montagefilialen op te starten, om die hele markt af te dekken. Binnen de Benelux hopen we onze positie nog te versterken in de bioscoopmarkt, door er de cinemastoel van de 21ste eeuw te integreren. Die hebben we in 2019 zelf ontwikkeld.” Daarnaast komt er ook een online community, die sterk zal inzetten op de circulaire economie. “Het is onder meer de bedoeling om nieuwe en renovatieprojecten zoveel mogelijk uit te rusten met stoelen op basis van al gebruikte grondstoffen, die volledig traceerbaar zijn.” (BVC - Foto Kurt) WWW.WINWINNER.BE/FIBROCIT

Particulieren kunnen zo investeren in bedrijven De Winwinlening bestaat sinds 2006, maar werd door de Vlaamse overheid versterkt naar aanleiding van de coronacrisis. Een particulier kan tot 75.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar. Hij krijgt in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Sinds 11 februari 2021 is ook het Vriendenaandeel operationeel. Daarmee moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), gevestigd in het Vlaamse Gewest. De particuliere investeerder (vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot 300.000 euro extra kapitaal ophalen. WWW.VLAIO.BE


17 BEDRIJVEN

Bijzaak Elke ondernemer heeft naast zijn of haar onderneming wel één of meerdere passies: sport, antiek, muziek, een goed doel,… Die ‘bijzaken’ krijgen een plaats in deze rubriek.

Bijzonder “Toen we Arnaud als 6,5-jarige inschreven voor zijn eerste golfkamp, bleek hij over veel talent te beschikken en mocht hij de week nadien al een eerste toernooi spelen. Hij speelt ook voetbal en tennis, maar heeft nu echt de smaak van het golfen te pakken. Ook onze vakanties staan in het teken van sport (skiën en golfen). Hij speelt vaak met volwassenen, maar heeft een vlotte babbel en integreert zich goed.”

THIJS DEKNUDT

CEO DEKNUDT FRAMES

DEELT PASSIE VOOR GOLF MET ZOON ARNAUD

Bijwerking “Door onze gemeenschappelijke hobby spenderen we in de weekends veel tijd samen. We spelen in heel België en Europa, zitten uren samen in de auto, babbelen over vanalles,… Op de golfcourts spelen we geconcentreerd, maar hebben we ook veel tijd om tijdens het wandelen van hole naar hole te genieten van de vaak prachtige landschappen. Golf is een sport waarin etiquette en beheersing belangrijk zijn. Ideaal dat hij zoiets al op een jonge leeftijd leert.” Bijgeleerd “Golfen is voor mij niet meteen een netwerkactiviteit. Het biedt mij vooral plezier en ontspanning. Het brengt rust in het hoofd. Bovendien is het gezond want je wandelt op een namiddag toch al snel 10 kilometer, is het weinig blessuregevoelig en kan je het tot op een latere leeftijd doen.” (BVC - Eigen foto)


Onze topmerken: Tribù, Manutti, Roolf Living, Barlow Tyrie, Joli, Fast, Jati & Kebon, … Open maandag t.e.m. zaterdag van 10u00 - 18u00 | Zon- en feestdagen van 14u00 - 18u00 → Toonzaalbezoek kan ook op afspraak | Leveringen in binnen- en buitenland Z.I. Tournai OUEST 1 | Rue des Bardanes 6 | 7522 Doornik | www.zonne-wende.be | T. 069.68.63.00


19

Deel 2

VIVES

OPLEIDING CULINARY ARTS West-Vlaamse ondernemingen hebben zuurstof nodig om te blijven groeien. Daarvoor is onder meer de interactie tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven van groot belang. Hier laten we de hogeronderwijsinstellingen uit onze provincie aan het woord over hun opleidingsaanbod en onderzoeksprojecten. Met al uw vragen over onderwijs kunt u terecht bij joyce.simoens@voka.be.

“EERSTE VLAAMSE GASTRONOMISCHE OPLEIDING OP HOGESCHOOLNIVEAU” Vanaf september biedt VIVES, in samenwerking met Hotelschool Ter Duinen, een nieuwe opleiding aan. De driejarige bacheloropleiding Hotelmanagement bestond al, maar nu zullen studenten een keuze krijgen in de specialisatie: naast Hospitality Management kunnen ze ook opteren voor Culinary Arts. “Deze opleiding moet het Vlaamse equivalent worden van L’Institut Paul Bocuse in Frankrijk”, verduidelijkt Johan De Langhe, studiegebieddirecteur handelswetenschappen en bedrijfskunde bij VIVES. Het was een vaak gehoorde verzuchting van alumni van Hotelschool Ter Duinen: tijdens hun secundair onderwijs kregen ze allerlei vakken om heerlijk te kunnen koken, maar ze misten uiteindelijk managementvaardigheden die onontbeerlijk zijn om een horecazaak te runnen. Bovendien vonden ze het onbegrijpelijk dat er in Vlaanderen, waar de restaurantcultuur zo diepgeworteld is, geen gastronomische opleidingen op hogeschoolniveau werden georganiseerd. “Door de samenwerking met Hotelschool Ter Duinen komt daar nu dus verande-

ring in”, legt Johan De Langhe uit. “Via deze vorming kunnen we de (top)chef van de toekomst meteen ook de kennis aanreiken om zijn zaak als een goede huisvader te leiden, op elk niveau. Alle vakken zullen worden gegeven in Brugge: de theoretische (keuze tussen Nederlands of Engels) in de gebouwen van VIVES, de praktische (sowieso in het Engels) in de keuken van De Karmeliet. We zijn verheugd dat Geert Van Hecke, samen met Peter Goossens de godfather van de Vlaamse gastronomie, het peterschap heeft aanvaard.” De opleiding verwacht Belgische en internationale studenten die doorstromen na eerder hotelschool te hebben gevolgd, maar biedt ook kansen aan geïnteresseerden die minder ervaring met koken hebben. “Om die mensen klaar te stomen voor de opleiding, zal er in augustus in Ter Duinen een spoedcursus van een maand worden georganiseerd om alle basistechnieken onder de knie te krijgen.” VIVES en Ter Duinen willen voor Culinary Arts graag de krachten bundelen met het bedrijfsleven. “Heel wat topchefs zullen in De Karmeliet, dat zal worden omgetoverd tot Flanders Culinary Arts Centre (FCAC), workshops komen geven.

“We verwachten dat onze afgestudeerden niet alleen naar de horeca zullen doorstromen, maar ook naar voedingsproducenten.” De gastdocenten kunnen ook komen uit de talrijke voedingsbedrijven die (West-) Vlaanderen op de internationale kaart zetten. We verwachten namelijk dat onze afgestudeerden niet alleen naar de horeca zullen doorstromen, maar ook naar voedingsproducenten, bijvoorbeeld als kwaliteitsmanager, in de food research, als specialist food pairing of productieverantwoordelijke.” De tweedejaarsstudenten zullen een culinaire reis maken rond een bepaald thema en daarbij een sterrenzaak bezoeken. De chef-kok van die zaak zal hen dan het jaar nadien mee begeleiden als ze in het FCAC een pop-up moeten uitbaten op het niveau van een sterrenzaak. Gereputeerde topchefs uit binnen- en buitenland springen al zeker mee in de dans, net als het ‘food service netwerk’ van Ter Duinen met voedingsbedrijven uit de wijde regio. (BVC - Foto Kurt) WWW.FCAC.INFO


BEDRIJVEN

20

Carrosserie Plus neemt activiteiten Impact over en plant forse uitbreiding Group Ghistelinck geeft zijn groeiambities verder concrete vorm. Dat doet de bekende speler in de automarkt via de overname van de activiteiten van Carrosserie Impact uit Stasegem (Harelbeke). “Wij hadden dit jaar sowieso een forse uitbreiding van onze afdeling Carrosserie Plus gepland en hebben het geluk dat de puzzel perfect in elkaar valt”, vertelt gedelegeerd bestuurder Vincent Yserbyt.

Bij Group Ghistelinck in Waregem zijn ze volop bezig om de carrosserieafdeling naar een hoger niveau te tillen. “Die afdeling, die alle merken behandelt, verdubbelt in oppervlakte”, legt Vincent Yserbyt uit. “Bovendien lanceren we een totaal nieuw concept, waarbij we elk voertuig op een lopende band plaatsen, zodat we de herstellingstermijn en de kostprijs aanzienlijk kunnen reduceren. Dat moet ons toelaten om het aantal herstellingen

op jaarbasis te verviervoudigen. Onze klanten zullen hun personen-, bestel-, vrachtwagen of trailer dan ook veel minder lang moeten missen.” De infrastructuur van Carrosserie Plus beantwoordt aan de erg hoge Mercedes-standaarden, maar om de groeiambities te concretiseren, zocht Group Ghistelinck ook naar extra medewerkers. “Net toen we onze zoektocht gestart

waren, vernamen we dat de mensen van Carrosserie Impact uit Stasegem hun activiteiten zouden stopzetten. Wij hebben nu een deel van de assets overgenomen: 4 van hun koetswerkherstellers maken de overstap naar Group Ghistelinck, net als de klanten. De 9 mensen die niet naar ons overstappen, vonden eerder al elders werk of zijn volop bezig zich professioneel te heroriënteren. Deze opportuniteit kwam voor ons op het gedroomde moment en zorgt er ook voor dat de klanten van Carrosserie Impact voortaan in onze geoptimaliseerde accommodatie terecht zullen kunnen voor snellere en kwalitatieve herstellingen”, besluit Vincent Yserbyt. (BVC) WWW.CARROSSERIE-PLUS.COM

Voka In House PROFESSIONEEL OP ZOEK NAAR INFO OVER WEST-VLAANDEREN? Digitale informatiebron en kennisportaal. Kwaliteitsvolle selectie van actualiteit en documentatie. West-Vlaamse sociaal-economische topics. Samen van info tot inzicht in enkele kliks?

kenniswest.be

Een waaier aan opleidingen in uw bedrijf, op maat van uw medewerkers. Ontdek het aanbod


21 ONDERNEMERS & CO

Sanders Accounting

NV of BV. Waarvoor kies ik als ondernemer? Met de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het aantal vennootschapsvormen fors gedaald. De keuzemogelijkheid voor ondernemers is beperkter geworden, wat het gemakkelijker zou moeten maken om de meest geschikte vennootschapsvorm te kiezen. Indien voor beperkte aansprakelijkheid wordt gekozen, en geen coöperatief gedachtegoed wordt nagestreefd, heb je de keuze uit de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Maar waarvoor kies je nu als ondernemer? OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID

Een eerste verschil tussen de BV en de NV bevindt zich reeds bij de oprichting. Bij de BV is de minimum kapitaalvereiste afgeschaft. Het begrip “kapitaal” is vervangen door het begrip “inbreng” en “aanvangsvermogen”. Aangezien er geen minimum wordt opgelegd bij een BV, zou je in principe met een vrij laag bedrag een BV kunnen oprichten. Om te vermijden dat ondernemers onbedachtzaam een BV zouden oprichten, voorziet het WVV in de oprichtersaansprakelijkheid. Dit houdt in dat de oprichters aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de verbintenissen van de vennootschap indien deze failliet zou worden verklaard binnen de 3 jaar na oprichting. Een goed onderbouwd financieel plan is dan ook essentieel als je je als oprichter wilt indekken tegen latere aansprakelijkheid. KAPITAAL VS. (ON)BESCHIKBAAR STATUTAIR VERMOGEN

Indien bij de oprichting van een nieuwe BV niets vermeld wordt in de statuten, zal het automatisch beschikbaar zijn. Bij bestaande BV’s zal bij het doorvoeren van de statutenwijziging conform het WVV de keuze moeten worden gemaakt om dit onbeschikbaar vermogen al dan niet beschikbaar te stellen. Indien het vermogen en latere inbrengen als

beschikbaar worden aangeduid, kan dit nadien zonder tussenkomst van een notaris worden uitgekeerd. Bij een NV is het kapitaal in se niet beschikbaar voor uitkering. Je zult dus een kapitaalvermindering moeten initiëren via de tussenkomst van de notaris om kapitaal te kunnen uitkeren.

de aandeelhouders en speelt zowel bij de BV als de NV. Bij de balanstest moet worden nagegaan of door de uitkering het netto-actief niet negatief dreigt te worden. Het invoeren van de liquiditeitstest en de daarmee samenhangende wettelijke formaliteiten zorgen ervoor dat uitkeringen in een BV een stuk omslachtiger worden t.o.v. een NV.

CATEGORIEËN VAN AANDELEN

In het WVV is de mogelijkheid voorzien om, bij zowel NV’s als BV’s, verschillende categorieën van aandelen te creëren. Zo is het mogelijk om meervoudig stemrecht te koppelen aan een bepaalde categorie van aandelen. Dit is een interessante manier om ervoor te zorgen dat je de controle kan behouden binnen de vennootschap, ondanks dat je nieuwe investeerders wilt aantrekken. Het gebruik van verschillende categorieën kan ook zinvol zijn indien de vennootschap binnen de familie wordt behouden, bijvoorbeeld met het oog op successieplanning. Ouders kunnen het merendeel van de aandelen van de BV of NV schenken aan de kinderen, waardoor het lager tarief van de schenkbelasting of zelfs 0% van toepassing is, en tóch controle behouden met slechts één of enkele aandelen waaraan een meervoudig stemrecht is gekoppeld.

CONCLUSIE

Ondanks dat de wetgever de BV als dé standaard vennootschapsvorm wou hanteren en de NV wou voorbehouden voor de grote vennootschappen, lijkt het op bepaalde vlakken dus toch interessanter om te kiezen voor de NV. De wetgever heeft heel wat verantwoordelijkheid gelegd bij het bestuur van de BV, met de invoering van de liquiditeitstest en de afschaffing van het minimumkapitaal. Laat u bijstaan door uw accountant om een advies te verkrijgen op maat. Stephanie Carels, bedrijfsjuriste Sanders Accounting & Consulting

UITKERINGEN

Eén van de meest relevante verschillen kan gevonden worden op het vlak van de uitkeringen. De wetgever heeft aan het bestuur van een BV de verplichting opgelegd om een liquiditeitstest uit te voeren telkenmale ze willen overgaan tot uitkering. Bij deze test moet het bestuur nagaan of de vennootschap in staat zal zijn om, na de uitkering, gedurende minstens twaalf maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. Bij de NV is deze test niet verplicht opgelegd. Naast de liquiditeitstest, is er ook nog steeds de balans- of netto-actieftest. Deze is de verantwoordelijkheid van

HIGHLIGHTS IN FINANCE

sandersconsult.be


ONDERNEMERS & CO

22

DELBOO

Scheiden doet ook de vennootschap lijden Heeft u er al bij stilgestaan dat een echtscheiding vaak (onverwachte) financiële gevolgen met zich mee kan brengen? Zeker wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder het wettelijke stelsel en één van de echtgenoten zijn of haar beroep via een vennootschap uitoefent.

De wijze van verdeling van het vermogen van de echtgenoten wordt bepaald door het huwelijksvermogensstelsel waarvoor zij hebben geopteerd. Bij het vaakst voorkomende stelsel, zijnde het wettelijke stelsel, geschiedt de verdeling als volgt: de beroepsinkomsten komen toe aan beide echtgenoten en maken deel uit van het gemeenschappelijke vermogen. Dit gemeenschappelijke vermogen wordt bij echtscheiding op gelijke wijze tussen de echtgenoten verdeeld. Maar wat als deze beroepsinkomsten via een vennootschap worden verdiend? Dan eist ook het vennootschapsrecht zijn rol op. Het spanningsveld tussen het huwelijksvermogensrecht en het vennootschapsrecht leidt vaak tot onverwachte financiële gevolgen. Natuurlijk kan hierop geanticipeerd worden in het huwelijkscontract zodat beide echtgenoten duidelijk weten waar zij aan toe zijn bij een echtscheiding. Maar wat als dit niet is voorzien? MIJN ECHTGENOOT HEEFT VÓÓR HET HUWELIJK EEN VENNOOTSCHAP VOOR DE UITOEFENING VAN ZIJN BEROEP OPGERICHT.

In deze situatie kan de echtgenote bij echtscheiding geen aanspraak maken op (een deel van) de aandelen. De aandelen behoren tot het eigen vermogen van de echtgenoot-oprichter.

De echtgenoot-oprichter bepaalt zelf hoeveel bezoldiging hij aan zichzelf uitkeert. Omwille van fiscale redenen wordt deze doorgaans bewust laag gehouden. Hierdoor worden de aandelen van de echtgenoot-oprichter meer waard en dreigt het gemeenschappelijke vermogen beroepsinkomsten te mislopen. De wetgever heeft voor dit probleem alvast in een (theoretische) oplossing voorzien. De echtgenoot-oprichter is in deze situatie aan het gemeenschappelijke vermogen een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan de nettoberoepsinkomsten die het gemeenschappelijke vermogen niet heeft ontvangen, maar redelijkerwijze had kunnen ontvangen indien het beroep niet binnen een vennootschap was uitgeoefend. U voelt de bui wellicht al hangen. Dit is in de praktijk moeilijk te bepalen. Vaak komt er in zo’n procedure een deskundige aan te pas om een oordeel te vellen over de reserveringen in de vennootschap en vervolgens de vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen te bepalen. Een gemakkelijke oefening is dit niet. Er kan niet zomaar door de vennootschap heen gekeken worden. De echtgenoot-oprichter zal wellicht ook niet-fiscale redenen hebben voor bepaalde reserveringen. MIJN ECHTGENOTE HEEFT NÁ HET HUWELIJK EEN VENNOOTSCHAP VOOR DE UITOEFENING VAN HAAR BEROEP OPGERICHT.

Wanneer de inbreng werd gefinancierd met gemeenschappelijke gelden, kan in deze situatie de echtgenoot bij echtscheiding wel aanspraak maken op de aandelen, althans op de vermogenswaarde ervan. Dat de aandelen enkel

op naam van de echtgenote werden ingeschreven, verhindert dit niet. In deze situatie wordt een onderscheid gemaakt tussen “titre” en “finance”. Dat wil zeggen dat de echtgenote het eigendomsrecht over de aandelen uitoefent en dus na de echtscheiding niet zal gehinderd worden in de uitoefening van haar beroep. Wel zal de waarde van de aandelen aan het gemeenschappelijke vermogen toekomen. Aangezien de waarde van de aandelen tot het gemeenschappelijke vermogen behoort, stelt de discussie zich hier niet of het gemeenschappelijke vermogen beroepsinkomsten heeft mislopen. Althans niet voor de verdeling van het vermogen tussen de echtgenoten. Het bepalen van de onderhoudsbijdrage, wat ook gebeurt aan de hand van de beroepsinkomsten, is dan weer een andere zaak. Liesbet Verhaeghe, DELBOO

MAAK KENNIS MET ONZE EXPERTISE

PLAN UW VERMOGEN OP TOPNIVEAU • • • • • •

Estate planning Familiaal charter Bedrijfsoverdrachten Familiale betwistingen Fiscale planning Fiscale regularisatie

Waregem • Brussel • Sint-Martens-Latem • Zandhoven www.delbooadvocaten.be | info@delbooadvocaten.be


23 ONDERNEMERS & CO

Naam kantoor Wiels

Watermanagement: hot topic bij de overheid Voor 15 maart dienen vele bedrijven de aangifteformulieren in bij de VMM voor de bepaling van de afvalwater- en grondwaterheffing. Een formaliteit die intussen een jaarlijkse gewoonte is geworden. Met de waterschaarste van vorige zomer en de Blue Deal van de regering in het achterhoofd, staat water steeds hoger op de politieke agenda. We kunnen nu al vermoeden dat het onvoorwaardelijke verbruik van water onder druk zal komen te staan, de prijs ervan verder zal stijgen, en ook de lozing aan strengere voorwaarden zal onderworpen worden.

AANMOEDIGEN VAN REGENWATERBUFFERING

Naast circulair watergebruik wordt ook hemelwaterbuffering sterk aangemoedigd om overstromingen tegen te gaan en droogteperiodes op te vangen. Dit houdt in dat bedrijven opvangbekkens voorzien en zelf instaan voor de opvang en de gecontroleerde lozing van hemelwater. In het bijzonder bij nieuwbouw is dit een belangrijk aandachtspunt. Deze bufferbekkens dienen in principe ook steeds leeg te staan, zodat er voldoende vrije ruimte is om regenwater op te vangen.

AANDACHT VOOR WATERMANAGEMENT

De beschikbaarheid van water is niet oneindig. Van 164 landen, staat België op de 23ste plaats in de categorie ‘hoge waterschaarste’. Eén van de gevolgen is dat grote bedrijven vanaf 2022 verplicht worden om hun waterbehoefte in kaart te brengen en zo de impact op het watersysteem te bepalen. Hoe ziet de bedrijfswatercyclus er uit en hoe kan u zich voorbereiden op een mogelijke afschakeling of een watertekort? WATERSTROMEN IN KAART BRENGEN

Een goede waterhuishouding start bij de intake. Het in kaart brengen van de verschillende waterstromen is een nuttige oefening als startpunt. Welke stromen worden aangewend en hoe lopen deze stromen? Het is nuttig om in detail na te gaan hoe alle watercircuits – sanitair, regen- en afvalwater – in realiteit lopen, inclusief eventuele overlopen, verkeerd aangesloten of gebarsten leidingen. Vanuit deze oefening is het interessant om de mogelijkheden van beperking van het waterverbruik, het gebruik van hemelwater of het hergebruik van afvalwater te evalueren. Dergelijk circulair watergebruik wordt steeds meer toegepast door bedrijven dankzij het betaalbaar(der) worden van doorgedreven zuiveringstechnieken. Ook de Blue Deal zet hierop in.

Naast de opvang van regenwater zet de overheid ook steeds meer in op hemelwaterrecuperatie. Hiervoor is een apart of een groter bekken nodig waar het water kan worden opgeslagen voor hergebruik. De recuperatie is niet alleen gunstig voor de natuur, maar ook voor uw waterfactuur. Na filtering en zuivering kan het regenwater bij verschillende bedrijfsprocessen ingezet worden, denk aan onderhoud, productie en reiniging. Ook de brandweer heeft een stem in dit verhaal, met de eis om een bluswatervoorraad beschikbaar te hebben op het bedrijfsterrein. Dergelijke opvangplaatsen vragen uiteraard plaats en zijn niet altijd evident in te passen in een bestaand bedrijfsterrein. OOK DE LOZING ONDER DE LOUPE

In elke milieuvergunning wordt bepaald hoeveel een bedrijf mag lozen en via welke lozingspunten dit mag gebeuren. De bepaling van wat nu een lozingspunt van afvalwater is, dan wel van hemelwater, is een belangrijke. Hemelwater kan immers wel eens dusdanig vervuild zijn, dat er sprake is van afvalwater. We merken dat de grens van wat verontreinigd hemelwater is, opschuift. Een parking waar wagens afgespoten worden, een afvalcontainer waaruit hemelwater loopt, een verharding waarop afval ligt, …

zijn voorbeelden van situaties waar het hemelwater afvalwater kan zijn dat vergunnings- én heffingsplichtig is. Zonder een passende vergunning worden deze situaties als een niet-vergunde lozing beschouwd, met mogelijk een boete en een zeer hoge heffing tot gevolg. Dergelijke incidenten kunnen vermeden worden door een grondige check van het rioleringsplan. Wordt het water effectief via de juiste punten geloosd? Lopen alle waterstromen zoals ze op papier staan? Daarbovenop wordt de lat voor de lozing van afvalwater in 2021 hoger gelegd. Sinds 1 februari dienen alle aanvragen voor zowel bestaande als nieuwe lozingen een nieuwe toets op te nemen in de vergunningsaanvraag. Hiermee wil de overheid de achteruitgang van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater waarin geloosd wordt tegengaan. Redenen genoeg dus om het watermanagement op de agenda van 2021 te plaatsen. Danny Wiels, Wiels

PLANNEN DOEN SLAGEN Milieuvragen? Preventie of veiligheids­ vraagstukken? Ruimtelijke plannen of stedenbouw­ kundige adviezen nodig? Eén overkoepelend project?

PREVENTIE & VEILIGHEID

Wij kunnen de drie brillen ook tegelijk opzetten.

MILIEU & ENERGIE

Deerlijkstraat 58 A, 8550 Zwevegem info@wiels.be - 056 75 42 81 www.wiels.be

RUIMTELIJKE PLANNING & STEDENBOUW


Ons uitgangspunt:

“HAPPY PEOPLE PERFORM BETTER”

Zet vandaag nog in op uw team en creëer een boost voor uw business!

▶ Beneluxpark 26 - 8500 Kortrijk

EEN GEZOND KANTOOR, EEN GEZOND TEAM !

▶ receptie

▶ patio

UITSTEKENDE VENTILATIE - KLIMAATPLAFONDS - INTELLIGENT SYSTEEM - UITSTEKENDE LOCATIE - DUURZAAM & FUTURE-PROOF - NATUURLIJK ZONLICHT

Ons team adviseert u graag verder: info@verstraete.biz - 056 217 817 - www.verstraete.biz


25 H AV E N N I E U W S

www.apzi.be

Association Port of Zeebrugge Interests

West-Vlamingen bouwen mee aan nieuwe Scheldetunnel Langs het Boudewijnkanaal in Zeebrugge verschijnen de contouren van een bouwkuip van één kilometer lang. Daar worden de komende jaren 8 betonnen prefabelementen voor de nieuwe Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding gemaakt. Na afloop blijft een nieuwe haventerminal over. Bouwheer Lantis en het havenbestuur MBZ doen voor dit project maximaal een beroep op WestVlaamse bedrijven.

Machines rijden af en aan in de achterhaven van Zeebrugge. Ze veranderen een rechthoek van 1 kilometer op 200 meter langs het Boudewijnkanaal in een constructiewerf voor de nieuwe Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding. “In heel België en Nederland vonden we geen enkele andere plaats met dezelfde kenmerken. We zochten niet allen een voldoende ruime oppervlakte aan het water, maar wilden bovendien na afloop iets aan de omgeving teruggeven. In dit geval wordt het een nieuwe haventerminal”, zegt CEO Luc Hellemans van bouwheer Lantis. De kade voor de nieuwe haventerminal werd als eerste fase in januari opgeleverd. “Aannemer Artes Depret bouwde op 200 meter landinwaarts een kade van 900 meter lang, een project van bijna 22 miljoen euro”, zegt CEO Tom Hautekiet van MBZ. Onmiddellijk daarna begon het graven van de bouwkuip door de tijdelijke handelsvennootschap Cotu – ‘Combinatie Oosterweeltunnel’ gevormd door Besix, DEME, BAM Contractors en Jan De Nul. Tegen september wordt 1,2 miljoen kubieke meter grond wegge-

nomen. Er wordt maximaal een beroep gedaan op lokale aannemers, licht ingenieur Frederik Sanders van MBZ toe: “Artes Depret uit Zeebrugge bouwde de eerste kade en de grond- en sloopwerken gebeuren door onder meer Demaecker & Van Haecke uit Zuienkerke en Franco & Zoon uit Lissewege. Top-Mix uit Brugge levert het steenpuin voor de werfwegen en bij ICO worden de schepen met stalen damplanken gelost.” In het totale project van de Oosterweelverbinding is ook een grote rol weggelegd voor wegenbouwer Stadsbader uit Harelbeke. 5 deelprojecten Vanaf september zou de constructie van de 8 tunnelelementen kunnen beginnen. “Op kruissnelheid zullen er een 200-tal arbeiders en 60 bedienden werken. Een tijdelijke betoncentrale zal wekelijks 3.000 kubieke meter beton produceren”, vertellen projectleider Dieter Van Parys en verantwoordelijke voor de werfinrichting Dirk Davidts. Elk van de elementen wordt 160 meter lang, 42 meter breed, 10 meter hoog en 60.000 ton zwaar. Tegen midden 2024

“Een tijdelijke betoncentrale zal wekelijks 3.000 kubieke meter beton produceren.”

— Dieter Van Parys zouden ze klaar moeten zijn en worden hun openingen afgesloten zodat ze kunnen drijven. “Daarna wordt één zijde van de bouwput doorgestoken en worden de elementen via de Westerschelde naar Antwerpen gesleept. Daarna graven we de rest van de wanden weg en wordt het Boudewijnkanaal ter hoogte van de nieuwe diepzeekade 200 meter breder”, licht Hautekiet toe. De Oosterweelverbinding bestaat uit 5 deelprojecten voor een totale kostprijs van 4,5 miljard euro. De Scheldetunnel telt daarin meer voor 600 miljoen euro, waarvan meer dan 200 miljoen euro in Zeebrugge besteed wordt. Lantis betaalt bijvoorbeeld 13 miljoen euro voor het gebruik van het terrein en 860.000 euro in de bouw van de nieuwe brug over het Verbindingsdok. (RJ - Foto Kurt)


R E P O R TAG E

26

30 JAAR PLATO 30 jaar kennisoverdracht Plato, het lerend netwerk van Voka waar kennisoverdracht, ervaringsuitwisseling en netwerking centraal staan, blaast dit jaar 30 kaarsjes uit. 30 jaar vol boeiende ervaringen, ontmoetingen en ondernemersverhalen. Wij pikten er voor u een aantal uit!

“PLATO PAST BIJ MIJ OMDAT IK EEN DOENER BEN” Delphine Vantomme – MENS “Tijdens een welkomstmoment voor nieuwe leden bij Voka hoorde ik voor het eerst over een Plato-traject. Bij MENS staan persoonlijke ontwikkeling en groei hoog op onze interne hr-agenda, dus ik was meteen getriggerd. Ik word niet warm van grote theorieën, maar ben eerder een doener. Na een inspirerende getuigenis van een Plato-peter wist ik meteen dat de combinatie van leren van elkaar én aan de hand van concrete cases, een formule was die goed bij mijn persoonlijkheid zou passen. En daarbovenop een netwerk uitbouwen, dat waren voor mij 2 vliegen in één klap!”

“STERK NETWERK WAAROP JE KAN TERUGVALLEN” Nathalie Bleyenberg – Bouwkantoor Joost Danneels “Voor ik startte met Plato had ik eerlijk gezegd geen netwerk, terwijl ik nu over een sterk uitgebreid netwerk beschik. Een netwerk waar je ook echt op kan terugvallen met allerlei vragen. Het maandelijks kunnen delen van uitdagingen en ervaringen heeft me al vaak geholpen in de uitoefening van mijn job. In mijn huidige Plato-groep, Plato Hr Strategie, bespreken we op het einde van iedere sessie ‘het ei van de dag’. Een aantal deelnemers leggen hun prangende vraag voor aan de groep en de groep pikt er verder op in en deelt eigen ervaringen rond dat onderwerp. Ik heb al gemerkt dat dat tot veel kan leiden en dat we samen toch al vaak iemand hebben kunnen verder helpen.”


27 R E P O R TAG E

“WEL 30 IDEEËN IN ÉÉN AVOND” Michael Soetens - Telecom-Makelaars en Energie-Makelaars “Één van de sessies die mij bijzonder is bijgebleven, was een sessie bij Luc Vermeersch (van Helbig en Brouwere De Leite). Luc wist mij die avond met wel 30 ideeën op te zadelen om onze mensen op een eenvoudige en speelse manier te motiveren en te betrekken in het bereiken van de doelen. 30 ideeën die ik ’s anderendaags bijna meteen in de praktijk wilde zetten. De gekste eerst! Als ik sindsdien met gekke ideeën op kantoor kom aandraven, durven ze mij al eens te vragen of ik de avond ervoor toevallig weer op een Plato-sessie gezeten heb. Oeps!”

“EEN RUIME EN KRITISCHE BLIK” Mark Caelenberghe – Kixx

“PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE GROEI”

“Plato betekende voor mij ‘inzicht’ krijgen in ondernemerschap en in bedrijfsvoering. De diverse indrukken die ik opdeed van deelnemers en sprekers, lieten mij toe een ruime en kritische blik te houden op hoe ik mijn bedrijf kan leiden en sturen. Tegelijkertijd heb ik uit dat nieuwe netwerk niet alleen nieuwe klanten kunnen halen, maar ook een paar nieuwe persoonlijke vrienden leren kennen.”

“Mijn vader en enkele van onze klanten wisten me te overtuigen van Plato. Nu zie ik zelf in welke meerwaarde Plato geeft voor je professionele en persoonlijke groei. Ik heb geen enkele sessie bijgewoond waar ik achteraf minder positief op terugblikte. Ook de sessie over balanslezen – waarvan ik zelf had verwacht minder nieuwe zaken op te steken – gaf me interessante inzichten. En dat vooral door te luisteren naar vragen van anderen en ze te weerspiegelen op onze klanten. Nu weet ik waar de blinde vlekken zich bevinden en kunnen we daarop inspelen.”

Meer weten over Plato? Check voka.be/west-vlaanderen/plato of neem contact op met Joyce Simoens of Anouk Andries.

Foto's: www.jellejansegers.com

Luc & Frederik Flamée - Flamée en Partners


INTERVIEW

28


29 INTERVIEW

Sinds hij in 2018 zijn eerste shop-in-shop-concept Mr. Georges uitrolde bij Delhaize, gaat het tegen TGV-snelheid voor Lode Vande Vyvere. Zijn businessconcept oogt eenvoudig: bij een grootretailer zorgen voor differentiatie en meerwaarde via een aantal sleutelbegrippen zoals vers, topkwaliteit, klantvriendelijk, ambachtelijk. Hij brengt er culinaire, ambachtelijke parels uit eigen land en de rest van de EU. Mr. Georges opende inmiddels delicatessezaken in 10 Delhaizes – onder meer in die van Heist – en heeft intussen al bijna 50 foodadepten mee aan boord.

Lode Vande Vyvere — Mr. Georges

“WIE HET SNELST LOOPT, HAALT HET” Gezien uw parcours van de voorbije jaren, gaan we uit van een axioma: u bent ongetwijfeld als ondernemer geboren? “Ik denk het wel (stralende blik). Ik herinner me mijn schooltijd in Komen. Mijn ouders wilden vooral dat ik talen zou leren, en dus werd het een school net over de taalgrens. Hoe jong ook, ik startte er toch al een handeltje op in frisdranken. Op een dag werd ik ter verantwoording geroepen door de schooldirectie. Ik gaf de directeur één van mijn frisdrankjes cadeau, en er werd niet meer over gesproken. Een les die ik altijd onthouden heb: ‘wie onderneemt, moet durven’. Mijn ouders waren trouwens ook ondernemers, ze hadden destijds een kmo in landbouwmachines. Dat zal ook wel meegespeeld hebben zeker?” Anderzijds: u bent een late roeping. “Klopt. Ik heb daar ook geen spijt van, integendeel. Mijn ervaring bij grote bedrijven heeft me alleen maar zelfzekerder en sterker gemaakt om de stap naar zelfstandigheid te zetten. Eerst was ik aan de slag bij Renault in Brussel, waar ik doorgroeide tot fleet

manager. Ik heb daar toen zelf mijn ontslag gegeven omdat ik terug naar mijn heimat West-Vlaanderen wilde. Toen ben ik aan de slag gegaan bij New Holland en later bij Iveco, waar ik het mandaat kreeg om de Benelux-sales en de marketingafdeling te leiden. De stap naar het ondernemerschap werd steeds in de kiem gesmoord door de groeiende verantwoordelijkheden die ik bij de groep CNHi kreeg, maar toch bleef het kriebelen. Op mijn 38ste heb ik uiteindelijk mijn parachute aangetrokken en de sprong gewaagd. Na een sabbaticaljaar, waarin ik me grondig heb bijgeschoold én voorbereid, koos ik in 2017 voor mijn eigen droom.” Is die sabbatical belangrijk geweest? “En of. Ik heb er het maximum uitgehaald om goed voorbereid aan de start te komen. Een bewuste keuze. Zo volgde ik naast de Voka-opleiding Accelero een MBI-MBO-programma en KMO Excellence bij Vlerick. In feite werd ik eerst terug student alvorens ondernemer te worden. Het heeft me gesterkt


INTERVIEW

30

in mijn overtuiging en ik heb er vooral ontzettend veel bijgeleerd over het ondernemerschap.” Wat heeft u bij Accelero van Voka vooral opgestoken? “Heel wat, en ik ben er het team nog steeds dankbaar voor. Het was een hele boterham: financiële planning, leren onderhandelen met financiële partijen zoals met banken of visie op hr en marketing. En misschien nog de allerbelangrijkste toegevoegde waarde: je leert er gelijkgestemden kennen in een informeel netwerk. De inspiratie en het goed gevoel die je daaruit haalt, zijn schier onbetaalbaar.” Als late starter kon u alle kanten op. Waarom koos u voor dit concept? “Ik heb altijd een voorliefde gehad voor de voedingssector. In mijn jonge jaren heb ik op het punt gestaan om naar de kokschool te gaan, maar uiteindelijk heb ik het koken via avondschool geleerd. Mijn schoonfamilie heeft die passie alleen nog meer aangewakkerd. Mijn echtgenote baat het Delhaize-filiaal in Heist uit op zelfstandige basis, en dit in de derde generatie binnen de familie. Op buitenlandse foodbeurzen, onder meer in Londen, heb ik als het ware het licht gezien. Te weten: je kan veel toegevoegde waarde bieden aan grootwarenhuizen zoals Delhaize. Het publiek heb je er al. Maar wat met het aanbod? Als supermarkt beschikt Delhaize al over de betere producten, en Mr. Georges is daarbij een mooie toegevoegde waarde voor topdelicatessen, inclusief de bediening aan de toog. Dat heeft me geïnspireerd voor een shop-in-shopconcept bij Delhaize, maar wel een met een uitgesproken toegevoegde waarde: het aanbod komt met name integraal van kleine ambachtslui, vooral in eigen land (75%) maar ook in het buitenland (VK, Italië, Spanje, Frankrijk). Samen met Jan, die verantwoordelijk is voor de logistiek bij Mr. Georges, zijn we al die leveranciers ook persoonlijk gaan zoeken en bezoeken, met de bedoeling om hun ambacht met eigen ogen te zien, te proeven en te vergelijken. Over prijs werd er nooit veel gediscussieerd, als er maar topkwaliteit werd geboden.” Loopt u ook geen groot risico? De formule is gemakkelijk te kopiëren en wie weet neemt Delhaize zelf op een dag de

“De ervaring of de vista die ik niet zelf in huis heb, haal ik aan boord.” handschoen op? “Het is allemaal een kwestie van snel lopen. Wie het snelst loopt, haalt het. Met Delhaize heb ik in de loop der jaren zo’n immens sterke vertrouwensband opgebouwd. Eerlijk, die kan nog moeilijk stuk. We bewijzen elke keer opnieuw dat ons aanbod zowel de globale winkelomzet als de wellbeing-belevenis van de klant doet stijgen, en niet weinig zelfs.” Mr. Georges wil staan voor gestructureerde groei. Wat moeten we daaronder verstaan? “Het moet gaan om een groei die beheersbaar is. We bedanken ervoor om onszelf voorbij te hollen. Maar 25 conceptstores (nu 10) tegen eind volgend jaar is realistisch. We hebben nu de ervaring in huis. En de ervaring of de vista die ik niet zelf in huis heb, haal ik aan boord. Ik raad het iedereen aan om een raad van advies in het leven te roepen. Vlerick-prof Hans Crijns heeft me dat destijds ingeprent; het was een gouden raad. Maar een goed functionerende raad van advies moet ook aan bepaalde criteria voldoen, zo hield Crijns me voor. Eén: zoek het buiten je eigen vriendenkring. Twee: zoek specialisten in een bepaald domein, mensen met échte expertise en mensen die slimmer zijn dan jezelf. Ik heb het geluk gehad die te vinden.” Ziet u mogelijkheden om Mr. Georges ook in het buitenland uit te rollen? “I wish. Eerst wil ik in eigen land het uitgestippelde plan voor de komende 2 jaar uitvoeren. Daarna zijn er ongetwijfeld mogelijkheden in Frankrijk en Nederland.” U bent nu 3 jaar bezig. Wat is het moeilijkste aan ondernemen? “Het moeilijkste betreft ongetwijfeld het financieel risico dat je sowieso moet nemen als beginnende ondernemer. Ik had me daarop voorbereid door jarenlang een spaarpotje aan te leggen. Maar dan nog moet je naar de bank. In de praktijk gaat het over een verhouding van grosso modo 20-80 (20% eigen vermogen). Het vertrouwen van een

bankier moet je vooral verdienen via een uitgekiend businessplan. Ik voorzag 2 shop-in-shops per jaar. Dat plan is inmiddels al wat naar boven bijgestuurd. Tegen eind volgend jaar zullen we bij Delhaize 25 Mr. Georges-shops geopend hebben. Ik heb zowel aan Delhaize als aan de banken die me gesteund hebben, kunnen bewijzen dat het concept voor beduidend meer omzet zou zorgen. Zo is ook gebleken.” Het leukste aspect dan? “Je eigen idee kunnen realiseren, daar gaat niets boven, toch? Verder geniet ik elke dag van mijn eigen vrijheid als ondernemer. Zonder te vergeten dat ik permanent de lat vrij hoog wil leggen. Wie onderneemt, moet het verschil kunnen maken. En wat me ook veel voldoening schenkt: je eigen medewerkers begeleiden en opleiden zodat ze


31

Je hoort bedrijfsleiders al eens klagen dat ‘jonge gasten’ met onredelijke eisen afkomen, nog voor ze één dag gewerkt hebben. Ervaart u dat ook? “Elke generatie telt mensen die op de kar zitten en mensen die er aan de andere kant aan trekken. Als ik dan toch iets wil meegeven, is het dat het onze taak of plicht is om onze kinderen op te voeden met doorzettingsvermogen en levenslust. We bemoederen onze kinderen soms te veel, waardoor er niet met een ‘neen’ kan omgegaan worden en elk verlangen onmiddellijk dient ingevuld te worden. Dat alles kan een impact hebben op het ondernemen. Ondernemen staat gelijk met vallen en opstaan, zich optrekken en vechten om er weer in te geloven en ervoor te gaan.”

“Ik ben gebeten door mensen en interactie. Ik wil die passie ook doorgeven aan onze medewerkers.” ook zelf als ondernemers leren denken en handelen door het vertrouwen dat ze krijgen.” Naast food is hr blijkbaar uw grote passie. Waarom? “Iets realiseren samen met anderen is toch het mooiste, niet? Ik ben gebeten door mensen en interactie. Ik wil die passie ook doorgeven aan elk van onze medewerkers. Als bedrijfsleider draait het niet om de persoon aan de top, maar om eenieder aan boord. Ik wil mensen empoweren, verantwoordelijkheden geven, alsook inspraak bij wat we doen. Onze opleidingstrajecten brengen mensen naar meer geluk en zorgen voor

teamspirit, denk ik.” Wat zijn volgens u de elementen die medewerkers nog altijd het meest motiveren? “Weet u, in een sollicitatiegesprek weet ik na 2 minuten meestal al welk vlees ik in de kuip heb. Als we naar medewerkers zoeken, willen we in de eerste plaats foodies: mensen die in de ban zijn van voeding. Twee: vrijheid gunnen, ruimte om zichzelf te kunnen zijn in een sociale context. Ons loon is altijd marktconform, daar ervaar ik weinig of geen discussie over. Ik betaal ook liever iets meer voor een uitmuntend medewerker op de lange termijn. Een slechte medewerker kost

Vindt u dat ondernemers van het grote publiek en de politiek het respect krijgen dat ze verdienen? “Mag ik de vraag ook even opengooien? Hebben werkgevers ook voldoende respect voor hun werknemers die zich soms 60 tot 70 uren per week uitsloven? Het zijn heus niet alleen zelfstandigen die hard werken... En wat uw vraag betreft: ik betreur ook dat de perceptie nog te veel overeind blijft van de zelfstandige die met een mooie wagen pronkt, terwijl te weinig wordt beseft hoe hard het elke dag knokken is en vooral hoe groot je sociale verantwoordelijkheid is.” Wat vraagt u namens alle ondernemers mocht Alexander De Croo hier op bedrijfsbezoek komen? “Hum, dat is geen gemakkelijke. Los van de coronaproblematiek, vind ik dat het beleid het ondernemen nog meer zou moeten stimuleren, al moet dat dan niet meteen via subsidies. Het gaat me meer om de algemene perceptie. Ook de media maken zich schuldig aan een negatief beeld over ondernemen. Ontslagen worden altijd uitvergroot, over aanwervingen hoor je zelden iets. Waarom toch? Hier zie ik een rol weggelegd voor het beleid om te benadrukken hoe belangrijk ondernemerschap is voor een maatschappij.” (Karel Cambien - Foto’s Stefaan Achtergael)

INTERVIEW

het bedrijf altijd meer. Omdat iedereen met zijn tijd moet meegroeien, ga ik ook wel in op de vragen rond flexibele werkuren.”


32

DOS SIER

Belang van veiligheidssignalisatie en markeringen stijgt, zegt Mats Demuynck (MCW Industriële Markeringen)

— Alles voor uw bedrijfsgebouw

“Adviesfunctie cruciaal bij kleinere bedrijven”


33 DOSSIER

Van franchisenemers bij een supermarktketen tot experts in duurzame signalisatie: het lijkt een gigantische switch, maar in de praktijk viel dat nogal mee voor de familie Demuynck. 14 jaar nadat Patrick Demuynck MCW Industriële Markeringen boven de doopvont hield, is de onderneming uitgegroeid tot een heel stabiele kmo die klanten in heel België bedient. “We leggen ons vooral toe op private bedrijven die ook ons vakkundig advies erg appreciëren”, zegt Mats Demuynck.

Wie vroeger de optelsom maakte van ondernemerschap en de familie Demuynck, kwam automatisch uit bij de 9 winkels van Carrefour Market die ze uitbaatte. Het is ook door die activiteit dat Patrick Demuynck in contact kwam met de signalisatiemarkt. “Mijn vader wilde de parkeergelegenheden altijd tiptop in orde, want een parking is het visitekaartje van een bedrijf. Toen hij bij grotere spelers informeerde om onze parkeerinfrastructuur te komen voorzien van belijning en signalisatie, kreeg hij telkens het antwoord dat onze oppervlaktes te klein waren om voor hen interessant genoeg te zijn. Daarom vatte hij het idee op om zelf die dienstverlening aan te bieden. Zo zijn we destijds dus zelf gestart met MCW Industriële Markeringen”, vertelt zoon Mats, die 2 jaar geleden in het bedrijf actief werd. “We hebben de uitbating van de supermarkten lang gecombineerd met onze nieuwe activiteit, tot we 2 jaar geleden al die franchiselicenties hebben overgelaten. Het signalisatiebedrijf was door de jaren heen dermate gegroeid dat de oorspronkelijke locatie in Gullegem te klein was geworden. Vorig jaar zijn we verhuisd naar een nieuwe site in Harelbeke, waar de capaciteit 6 keer groter is.” Productie- en opslagruimte Die expansie dankt de onderneming aan de sterke focus op een nichesegment. “In eerste instantie hebben we ons georiën-

teerd naar kmo’s met specifieke noden op vlak van indoorsignalisatie. Onze adviseurs helpen hen met het plannen van routings die enerzijds de veiligheid bevorderen en er anderzijds voor zorgen dat er zo weinig mogelijk plaats verloren gaat, zodat ze voldoende productie- en opslagruimte hebben om hun activiteiten efficiënt te blijven organiseren. We stellen ons daarbij zo flexibel mogelijk op: binnen de 2 dagen bezorgen we een offerte op maat en meestal slagen we erin om de werken binnen de 2 weken uit te voeren. Door wat we doen, komen we meestal als één van de laatste in actie op de werf, maar we zijn erop georganiseerd om dat zo vlot mogelijk aan te pakken.” De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat duizenden bedrijven en organisaties binnen hun gebouwen signalisatie moesten voorzien om de maatregelen inzake de sociale afstand te respecteren. Toch zorgde dat niet voor een uitpuilend orderboekje bij het Harelbeekse bedrijf. “Dat komt vooral omdat veel ondernemingen zo weinig mogelijk externe partners binnenlieten. We hebben wel meer outdooropdrachten uitgevoerd: omdat er nog heel weinig medewerkers en bezoekers over de vloer kwamen, zagen bedrijven dit als een ideale gelegenheid om de belijning van hun buitenruimte goed aan te pakken. Het was ook een bewuste keuze om niet halsoverkop op de markt te komen met de vloerstickers die je nu overal ziet. Dat hebben talrijke anderen

“Wij hebben ons altijd toegelegd op duurzamere oplossingen, die we vaak ook zelf ontwikkelen.”

— Mats Demuynck

Voeling met de roots MCW Wegmarkeringen rekent vandaag op een team van 10 mensen. “Dat zijn echte vakmensen, die ondersteund worden door technische en veiligheidsspecialisten. Klanten appreciëren ons voor onze totaaloplossingen, gaande van het uittekenen en plaatsen van noodsignalisatie tot het voorzien van specifiek plooiwerk rond machines en gevarenzones. Onze grootste doelgroepen zijn kmo’s, logistieke centra, distributiecentra en productieeenheden. Daar komen ook de speelplaatsen van scholen en parkeerplaatsen rond winkelcentra bij. Op die manier blijven we sowieso voeling houden met onze roots.”

wél gedaan, waardoor de stickerprijzen sterk daalden. Zo’n hardseller zijn wij nooit geweest. Wij hebben ons altijd toegelegd op duurzamere oplossingen, die we vaak ook zelf ontwikkelen.” Goede voorbeelden daarvan zijn de verven afgewerkt met een topcoat. “Dankzij die extra beschermlaag, die soms ook UV-gedroogd is, heeft de belijning een veel langere levensduur en moeten we niet op korte termijn terug naar de klant om hetzelfde project uit te voeren. We gaan dan liever terug naar hen voor aanvullende opdrachten. Intussen zijn we volop bezig met de ontwikkeling van een luminiscerende belijningsoplossing, die zal oplichten in het donker. Voor de voedingsindustrie maken we gebruik van sneldrogende solventvrije verven”, besluit Mats Demuynck. (BVC - Foto Kurt) WWW.MCW-WEGMARKERINGEN.BE


3 PRODUCTIEVESTIGINGEN › KOMEN › PIT TEM › DUINKERKE

Industriebouw op maat, meer dan 30 jaar ervaring Snelheid, kostprijs, vakmanschap, flexibiliteit en onderscheidend vermogen. Allemaal factoren die voor de bewuste ondernemer van tel zijn. Wij hebben alles in huis om hieraan te voldoen. Onze geavanceerde beton- en metaalbouw staan hier garant voor.

Rue des Rubaniers 2, 7780 Comines - Komen

mahieu-construct.be

+32 (0) 56 55 40 40 - info@mahieu-construct.be

Mahieu-advertentie-templates-03 VOKA OVL half page.indd 1

ONDER

NEMERS

1/02/2021 9:31:18

Adverteer in een van de volgende themadossiers en zet uw bedrijf in de spotlights

Omdat bedrijfsvastgoed de juiste expertise vraagt.

Bereik ook in 2021 de juiste doelgroep voor uw bedrijf editie 07

Bouwen & verbouwen

editie 08

Outsourcing & subcontracting

editie 09

Milieu & energie

Meer info? 056 26 13 80 | pubmateriaal@voka.be

We / know how

www.turner.immo


35

Grote interesse voor nieuw concept Een eigen bedrijfsbos? Forest FWD maakt het mogelijk. 2 maanden na de start blijkt het enthousiasme in de Belgische bedrijfswereld enorm. “Binnen 4 jaar willen we samen met bedrijven 1.000 hectare nieuw bos hebben gecreëerd. Dat is een kwart van de ambities van minister Demir”, vertelt cofounder Frank Missoul.

Het concept is simpel en geniaal tegelijk. Forest FWD huurt bij landbouwers gronden die niet voor landbouw of voedingsproductie geschikt zijn en betaalt hen een prijs die hoger ligt dan de pachtprijs. Samen met een of meerdere bedrijven uit de buurt wordt de grond bebost. Forest FWD neemt daarna 20 jaar het beheer van het bos op zich en helpt het bedrijf dat het bos least ook om er met de juiste communicatie mee ‘uit te pakken’. Frank Missoul, boseigenaar en ondernemer, zag de opportuniteit. “Het bosareaal in Vlaanderen nam de laatste 10 jaar verder af, ten voordele van ruimte om te wonen en te ondernemen. Er zijn ook organisaties die zorgen voor nieuwe bossen, maar geen enkele betrok daar bedrijven bij. Met mijn vorig bedrijf Amitabha organiseerden we bedrijfsfitnessen. Die bezorgden de onderneming een goeie reputatie en hielpen om nieuw talent aan te trekken. Vandaag staat duurzaamheid voorop, en willen mensen een werkgever die écht maatschappelijke impact creëert. Forest FWD komt daaraan tegemoet.” Zichtbare impact Ook de medestichters van Forest FWD zijn ervaren ondernemers. “Dirk Coucke leidt United Experts (Beringen), dat ondernemers in landbouw, voeding en industrie wegwijs maakt in het kluwen van wetgeving, omgeving, milieu, bouw, bodem en economie. Dajo Hermans is ex-journalist en medestichter van Bepu-

Kristof Bol, Frank Missoul en Dajo Hermans.

blic Group (Brussel). “Door boscreatie te koppelen aan het bedrijfsleven willen we heel wat nieuwe bossen realiseren in Vlaanderen. Acties om duurzamer te ondernemen, zoals zonnepanelen op je dak leggen, je wagenpark vergroenen of CO2-emissies kopen, zijn vandaag vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. Een eigen bos in de buurt van je bedrijf creëert wel zichtbare impact, waarvan niet alleen jij en je medewerkers kunnen genieten, maar ook de buurt.” De interesse voor dit concept bleek van bij de start, begin dit jaar. “We krijgen aanvragen van grote en kleine bedrijven. Een groot voordeel is dat ze zelf geen grond moeten aankopen. Er zijn al leaseformules vanaf 7.500 euro voor 1.000 m2 bos. Al onze bostechnische diensten en de communicatie zijn inbegrepen. Dat bedrag betaal je gespreid over de eerste 24 maanden, maar je kunt in totaal 20 jaar van je eigen bos genieten.” (SD - Foto Kurt) WWW.FORESTFWD.BE

Het Grootste Bos van Vlaanderen Binnenkort start Forest FWD ook met Het Grootste Bos van Vlaanderen. “Samen met de Vlaamse overheid en met ambassadrice Saartje Vandendriessche zijn we volop in onderhandeling met steden en gemeenten die een eigen perceel willen laten bebossen. We delen 1 ha op in 10 stukken van 1.000 m2, zodat telkens 10 bedrijven het bos mee kunnen realiseren. Op die manier is het zeker een win voor de ondernemers, die zo op een betaalbare manier maatschappelijke impact kunnen hebben.”

DOSSIER

Forest FWD laat bedrijven eigen bos leasen


DOSSIER

36

BABO nv renoveert eigen site Herinrichting past in shift naar andere klantengroepen Wie tussen de 2 spoorwegviaducten in de Brugse Peter Benoitlaan rijdt, kan er niet naast kijken: de metamorfose van de site van BABO nv is nu echt van start gegaan. Een complete herindeling en een energiebesparende renovatie worden gekoppeld aan ruimte voor complementaire ‘makers’. “We willen in de toekomst meer particulieren en bedrijven aanspreken. Daarvoor moet onze site toegankelijker zijn en ruimte bieden om te tonen wat we kunnen”, vertellen Mathias en Thomas Van Vlaenderen.

BABO staat zeker bij oudere Bruggelingen nog altijd bekend als ‘De Brugse Algemene Bouwonderneming’. Maar die vlag dekte de lading al een tijdje niet meer. “De toevoeging ‘bouw & interieur’ is niet toevallig. Enkel en alleen nieuwbouw doen we bijna niet meer. We renoveren woningen met alles wat erbij komt: ruimtes strippen en opnieuw inrichten, overdekte terrassen of hele verdiepingen bijbouwen, keukens en badkamers renoveren, nieuwe vloeren leggen,… Daarnaast staan we ook in voor alle vast maatmeubilair zoals tv-wanden, dressings, haardwanden of bureaus en nemen we ook het binnenschrijnwerk zoals binnendeuren voor onze rekening. Vaak zijn het totaalprojecten, maar ook voor één maatmeubel kan men bij ons te-

recht. In de b2b-markt spreken we vooral over de inrichting van kantoren, winkels, showrooms en hotels. We richten ons – ook bij de overheidsopdrachten – vooral op niet-alledaagse renovaties, die andere aannemers liever laten liggen. Het voordeel is ook dat we de bouw- en renovatiewerken kunnen doen, aansluitend het vast meubilair en daarbovenop ook nog de totaalcoördinatie.” Volgend jaar mag BABO 100 kaarsjes op de verjaardagstaart zetten. Maurice D’hondt richtte het bedrijf in 1922 op en werd later opgevolgd door zijn zoon Gilbert. Derde generatie Beatrijs en Stefan D’hondt zijn vandaag nog betrokken, maar eerder achter de schermen. Beatrijs’ zonen Thomas en Mathias kwa-

men 11 jaar geleden aan boord en namen de afgelopen jaren het roer over. “We willen onze activiteiten herpositioneren. Overheidsopdrachten zijn nu nog goed voor 60 à 70% van onze bouwwerken en iets minder dan de helft van de interieuropdrachten. Dat is altijd een stabiele markt geweest, die voor continuïteit en zekerheid van betaling zorgde. Maar de laatste jaren zien we spelers op die markt komen die niet alleen goedkopere buitenlandse krachten inschakelen, maar ook de lastenboeken zodanig nakijken dat ze enkel het minimale voorzien en prijzen geven waarmee wij niet kunnen concurreren. Dat heeft uiteraard ook een invloed op de kwaliteit van de werken, en dat is nu net iets waar wij niet willen op toegeven.”

“We richten ons vooral op niet-alledaagse renovaties, die andere aannemers liever laten liggen.”

— Mathias en

Thomas Van Vlaenderen


37 DOSSIER

“De voorbije jaren verloren we vaak projecten omdat mensen niet goed wisten wat we te bieden hebben. Vooral onze schrijnwerkerij – toch 50% van onze activiteit – is nog te weinig gekend. Na de renovatie zal men hier op de site kunnen zien wat we doen. We verwachten een groot potentieel in b2b en b2c. Zeker particulieren zijn vandaag bereid om te investeren in kwaliteit. En door corona hebben ze veel tijd thuis doorgebracht en gezien wat er allemaal kan verbeteren.” (lacht) “Het zijn vaak kleinere projecten waar meer energie in kruipt, maar ze geven ons ook meer voldoening. En in tegenstelling tot bij overheidsopdrachten hebben we hier wél de timing helemaal in eigen handen.” Complementair ecosysteem De 8.700 m2 grote spievormige site ziet er straks helemaal anders uit. “Eerst gaan we al onze eigen activiteiten naar achteraan het terrein verhuizen. We renoveren de bestaande loodsen en schuiven er een nieuwbouw kantoorgedeelte tussen. Daken en gevels worden geïsoleerd en we zetten in op duurzame energie met zonnepanelen en een geothermische warmtepomp. Energie is immers een grote kostenpost voor ons. Zo moeten we de schrijnwerkerij constant op de juiste temperatuur en luchtvochtigheid houden, om te vermijden dat onze houtvoorraad begint krom te trekken. Als die eerste fase achter de rug is, maken de huidige kantoren aan de straatkant plaats voor een vlottere toegang en meer parkeerruimte. Een overdekte binnentuin verbindt de nieuwe kantoren met de huidige schrijnwerkerij die zo’n 3.000 m2 groot is. Daarin willen we een community voor makers uitbouwen, denk bijvoorbeeld aan een lasser of iemand die met keramiek werkt. In het ideale scenario zijn het allemaal bedrijfjes die voor ons een meerwaarde kunnen hebben, maar dat is geen must. Het mogen alleen geen opslagloodsen worden. We willen er een levendige site van maken.” (SD - Eigen foto) WWW.BABONV.BE

prado maakt van ventilatieventiel designobject Met prado lanceert Thibault Renson een architecturale lijn die een ventilatieventiel combineert met een verlichtingsarmatuur. “Het is een esthetische oplossing die rust creëert aan het plafond.” Het leverde hem meteen ook de internationale Good Design Award op.

Met een vader en een oom in de ventilatiebranche was het een kwestie van tijd voor Thibault Renson door hetzelfde virus zou worden besmet. “Na een vijftal jaar in marketing en sales bij Coca-Cola begon mijn passie voor design toch door te wegen. Maar architecten en interieurarchitecten vinden ventilatieventielen vaak een noodzakelijk kwaad dat ze het liefste willen wegstoppen. Toch ontkent in coronatijden niemand nog het belang van ventilatie. Prado combineert onze generaties aan kennis over ventilatie met die van experten in verlichting. We willen niet alleen een product afleveren dat op technisch vlak top is en kan worden aangesloten op gelijk welk ventilatiesysteem, maar we vertrekken vanuit het design. De ventilatie moet goed zijn, maar onzichtbaar. Zo wordt een interieur een plek waar we tot rust kunnen komen in ons haastige leven.” De focus ligt vooral op de woningbouw – toparchitecten als Glenn Sestig en Nathalie Deboel gingen al overstag – maar ook bedrijven tonen interesse. “Naast de nieuwe kantoren van Duco hebben we verschillende andere grote projecten lopen. Zo vind je onze armaturen al terug bij Brink Office in Knokke-Heist. Omdat de ventilatiedebieten in kantoren verschillen van de woningbouw, past prado in een bedrijfsgebouw vooral in natte ruimtes zoals toiletten en douches. De armaturen zijn dan ook waterdicht. Onze missie voor de toekomst blijft om rust te creëren aan het plafond door technische zaken mooi weg te werken. We zijn dus geen pure verlichtingsspeler. Toekomstige ontwikkelingen kunnen dus ook volledig losstaan van verlichting en ventilatie.” (SD - Eigen foto) WWW.PRADO.EU


DOSSIER

38

TIPS voor een

duurzaam bedrijfsgebouw

Duurzaamheid is een hot topic, ook als het gaat om het bouwen of renoveren van een bedrijfsgebouw. De certificeringen BREEAM en LEED klinken u wellicht vertrouwd in de oren. Sinds enkele jaren is er ook de WELL Building Standard, die vooral focust op de gezondheid van de mensen in het gebouw. Helene De Rore van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen nam de standaarden door en pikte er enkele interessante aanbevelingen uit voor ons. 2. GEBRUIK DUURZAME BOUWMATERIALEN 1. HOU REKENING MET DE TCO Hou niet alleen rekening met de initiële investeringskosten. Op lange termijn hebben ook de kosten voor onderhoud en uitbating heel wat impact op de totale kostprijs van uw gebouw. Zo is het plaatsen van superisolerende wanden een grotere investering, maar bespaart u ermee op uw energiekosten.

Door met minder materialen en/of minder producten te bouwen, ontstaan er CO2-winsten in de ontginning, productie, het transport en de afvalverwerkingsfase van die (vermeden) producten. Ook hergebruik – circulair bouwen dus – zal belangrijker worden in de toekomst.

3. PLAATS EXTRA METERS Onder het motto “meten is weten” loont het de moeite om extra meters te plaatsen, bijvoorbeeld om uw hemelwaterverbruik op te volgen of om grote energieverbruikers in kaart te brengen. Op basis van een analyse van de resultaten, kunt u bijsturen waar nodig.

4. BESTEED AANDACHT AAN BIODIVERSITEIT Bij de aanleg van de buitenzone is het belangrijk om rekening te houden met biodiversiteit. Plant inheemse bomen en struiken, vermijd het gebruik van pesticiden, leg een vijver aan,… Dat is niet alleen een meerwaarde voor het milieu, maar ook voor je medewerkers en voor de buurt.

6. RICHT SLIM IN

5. BOUW ENERGIEZUINIG EN MAAK GEBRUIK VAN HERNIEUWBARE ENERGIE Probeer het energieverbruik in het gebouw te beperken door goede isolatie, oriëntatie en zonwering. Opteer voor energiezuinige installaties en het gebruik van energiebesparende systemen. Kies daarna om zoveel mogelijk duurzame energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken, zoals PV-panelen, boorgat-energieopslag of hergebruik van restwarmte uit het proces.

Met een slimme inrichting bespaart u geld. Door rekening te houden met looplijnen en met een logische productieflow, wint u plaats en verhoogt u het comfort van de gebruikers. In productie-omgevingen houdt u daarbij het best ook rekening met een scheiding van voetgangers en rollend materiaal. Door compact te bouwen, beperkt u trouwens ook uw energieverbruik.

Nog meer tips rond duurzaam ondernemen? Dan is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen misschien iets voor u. Via dat Charter helpt Voka bedrijven om via een actieplan op maat werk te maken van duurzaam ondernemen. Van bedrijfsgebouw tot omgaan met grondstoffen, investeren in menselijk kapitaal en inspelen op de behoeftes van morgen. Het speelt daarbij in op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. WWW.VOKA.BE/WEST-VLAANDEREN/VCDO


39 DOSSIER

“Innovaties zullen ons ook in buitenland doen groeien” Claerhout Aluminium gebruikte 2020 voor mooie toekomst “Elk nadeel heb zijn voordeel”: de historische uitspraak van voetballegende Johan Cruijff was de leuze waarmee Claerhout Aluminium zich vorig jaar klaarstoomde om de knappe groeicurves die het voordien had laten optekenen, vanaf 2021 voort te zetten. Dat doet het bedrijf uit Harelbeke onder meer met innovaties die esthetiek en functionaliteit combineren. “Ons orderboekje begint weer gestaag vol te lopen en vanaf deze zomer hopen we ook buiten België meer voet aan de grond te krijgen”, zegt CEO Jef Wilmots.

Claerhout Aluminium, in 1982 boven de doopvont gehouden door Joël Claerhout, wordt sinds 2015 geleid door Jef Wilmots. “We blijven inzetten op 2 pijlers”, legt hij uit. “Ten eerste specialiseren we ons sinds jaar en dag in de ontwikkeling, productie en toelevering van dakrandprofielen voor dakdekkers. Het gaat om standaardproducten die we niet zelf monteren. Dat doet onze projectafdeling wel. Die legt zich toe op producten voor de aluminium schil van een gebouw: gevelbekleding, muurafdekplaten en dakkapellen. Sinds kort is dat aanbod verruimd

“We hopen op relatief korte termijn nog eens 10 mensen te kunnen aanwerven.”

— Jef Wilmots

met balustrades. Voor de projectmarkt profileren we ons als een totaalaanbieder die ook de plaatsing behartigt. Dat is noodzakelijk, omdat het om maatwerkproducten gaat waarbij je over de juiste vaardigheden moet beschikken om alles volgens de regels van de kunst te doen. We dragen daar dan ook de volle verantwoordelijkheid voor.” Vorig jaar boekte het bedrijf een omzetverlies van 8% door corona, maar bleven de volumes wel rendabel. “Onze standaardproducten beleefden een groei, weliswaar niet zo nadrukkelijk als in 2019, toen we met meer dan 20% omhoog gingen. Die lichte stijging was typerend voor de hele bouwmaterialensector. In de projectmarkt konden we ons orderboekje tot en met september afwerken, zij het met een lichte vertraging. Van oktober tot eind 2020 was

het vrij stil, maar gelukkig krijgen we intussen steeds meer opdrachten toegeschoven, waardoor 2021 wel een goed jaar zal zijn. Toch zal het nog even duren vooraleer dat in de praktijk zichtbaar wordt, omdat onze uitvoeringswerken zich pas op het eind van een bouw- of renovatieproces afspelen.” Intussen blijft Claerhout Aluminium werk maken van innovaties. “De Iconik, een tweedelig systeem bestaande uit een basisprofiel en een sierkraal, die een kleurrijk alternatief vormt voor traditionele zinken kralen, wordt net als andere nieuwigheden goed in de markt onthaald. We hebben er dan ook alle vertrouwen in hiermee goed te kunnen scoren in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Polen. De exportmarkt lag vorig jaar volledig stil; hopelijk komt die vanaf deze zomer weer helemaal op gang. We hebben een agentuur in Frankrijk geopend en zijn ook in gesprek met partners in het Verenigd Koninkrijk. Als alles volgens plan verloopt, hopen we op relatief korte termijn ons huidig team van 40 mensen met nog eens 10 medewerkers te kunnen versterken”, besluit Jef Wilmots. (BVC Foto Kurt) CLAERHOUTALUMINIUM.COM


DOSSIER

40

Eigen productlijn voor Poetsland “Het juiste poetsproduct kan je veel geld besparen” Sinds de start 7 jaar geleden is Poetsland een combinatie van product, techniek en winkel. Het verkoopt alles wat met schoonmaak en hygiëne heeft te maken, van toiletpapier tot elektrisch aangedreven veegmachines, die ook gehuurd kunnen worden. Het richt zich vooral op bedrijven en schoonmaakbedrijven, maar verkoopt ook aan particulieren. Nu lanceert het bedrijf van oprichter Claude Vindevogel ook eigen producten.

Dat is geldverspilling. Wij leveren service, geven advies op maat en ontzorgen een bedrijf op het vlak van hygiëne en schoonmaak. Daardoor haal je als bedrijf ook een hoger rendement, omdat wij mee het overzicht bewaren”, zegt Vindevogel. Maar vijftal producten nodig

Sinds vorig jaar huist Poetsland in een nieuw pand, aan de R32 rond Roeselare en de snelweg van Kortrijk naar Brugge. “Een bewust gekozen locatie, goed bereikbaar en heel zichtbaar. Hier kunnen we klanten ontvangen en onze producten, zoals de poetsmachines, op een mooie manier presenteren. En de producten kunnen hier ook getest wor-

den”, zegt Claude Vindevogel. Hij geeft er ook advies over hoe je een nieuwbouw zo kan inrichten dat poetsen en schoonhouden veel makkelijker wordt. “Bedrijven helpen wij door te kijken naar hun volledige assortiment. Als ze hier eens dit kopen en daar dat, hebben ze vaak veel spullen in hun kasten staan.

Poetsland geeft dus al langer advies over welke producten je het beste kan gebruiken, maar sinds begin dit jaar heeft het ook een eigen productenlijn. “In samenwerking met enkele producenten hebben we enkele maanden gewerkt aan deze producten. Zo willen we onze klanten nog beter helpen. Omdat de ervaring leert dat je niet zo heel veel verschillende producten nodig hebt, hoogstens een vijftal.” Volgens Vindevogel vergeten veel mensen dat schoonmaken een echt vak is, waar je kennis van zaken voor nodig hebt, en de juiste producten. “Met het juiste advies heb je een beter resultaat voor minder geld. Daarom hebben we ook onze lijn ontwikkeld, producten met een langdurig effect en een langdurig parfum, zodat alles wat is schoongemaakt ook extra lang lekker ruikt.”

“Met het juiste advies heb je een beter resultaat voor minder geld.”

— Claude Vindevogel 4 producten worden nu al verkocht: een poetsproduct voor vloeren, één voor sanitair, een ontgeurder en een ontvetter, die tegelijk veilig is voor de voedingsindustrie of de horeca, maar ook krachtig genoeg voor bijvoorbeeld garages. Binnenkort komen daar nog 3 extra producten bij, één voor oppervlaktes (zoals tafels) en 2 voor glas: één voor interieurglas zoals dat van computer- en tv-schermen, en een voor buitenglas. “De bevuiling buiten is helemaal anders dan binnen, daar heb je echt een ander product voor nodig”, verduidelijkt Vindevogel. (DV - Foto DD) WWW.POETSLAND.BE


41 DOSSIER

“Wij zijn de dirigent van het orkest” Promanys werd snel referentie in de renovatiemarkt Na 30 jaar ervaring te hebben opgedaan in de bouw- en interieurwereld, besliste Tom Nys in 2015 om de stap naar de zelfstandigheid te wagen. Met succes: 6 jaar later verzorgt Promanys de projectcoördinatie van tientallen projecten en groeide het team uit tot 7 mensen. Die zijn inmiddels gevestigd in een gloednieuw, luxueus kantoor. “Particulieren vormen een belangrijke markt, maar we behartigen graag ook projecten in de retail- en de kantoorwereld.”

Eén project, voor een klant in Zuid-Frankrijk, had Promanys nodig om zichzelf op de rails te zetten. Sindsdien geraakte het opdrachtenboekje van het in Kortrijk gevestigde bedrijf gaandeweg eivol. “Ik heb veel te danken aan mijn uitgebreide netwerk in de bouw- en interieurwereld”, legt Tom Nys uit. “Die relaties kenden mijn boontje voor punctueel, professioneel en passioneel werken en daar word ik nu voor beloond. We nemen heel veel kopzorgen weg van de architect en de bouwheer door de coördinatie van een project integraal op ons te nemen. Daardoor kan de architect zich volledig wijden aan zijn ontwerp en begeleiding van de klant. We behartigen hoofdzakelijk totaalprojecten in de renovatie en doen dat over heel België en het buitenland. Dat doen er weinigen ons na.” Tom Nys begon kleinschalig in zijn eigen woning, verhuisde daarna naar

een huurpand en kocht inmiddels de huidige locatie op het Halenplein. “Dat was nodig door de snelle groei. Na enkele maanden kwam mijn oudste zoon Xavier erbij, later gevolgd door zoon Lukas en nog 4 mensen. Voor de uitvoering van de realisaties, werken we samen met professionele onderaannemers die wij selecteren in functie van het project. Voor integratie van technieken werk ik vaak samen met mensen uit de streek waar het project zich situeert, maar voor de afwerking gaat mijn voorkeur nog altijd naar West-Vlaamse partners.” Bij Promanys gaan ze er prat op kort op de bal te spelen en snelle opleveringstermijnen te respecteren. “Dat kan enkel door één projectleider de coördinatie toe te vertrouwen. Hij of zij fungeert als het centrale aanspreekpunt. Uiteraard is de doelstelling altijd kwaliteit, service en timing te respecteren binnen het voor-

Gebouw van Voka als visitekaartje Promanys staat in voor de projectcoördinatie van het nieuwe Voka-gebouw in Oostkamp, dat een fysieke en virtuele leeromgeving zal worden. “Het is één van de eerste keren dat we een kantoorruimte van die omvang aanpakken. Het project situeert zich op een locatie met veel visibiliteit, wat onze naamsbekendheid een extra boost kan geven. We zijn er trots op hiervoor het vertrouwen te hebben gekregen van Voka West-Vlaanderen en zullen hier zeker ons visitekaartje achterlaten. De oplevering is voorzien tegen het bouwverlof van 2021”, zegt Tom Nys.

opgestelde budget. Sinds kort hebben we zelf ook 2 interieurarchitecten in huis, wat het voor ons en de klant nog veel efficiënter maakt. Op termijn is het de bedoeling de leiding van het bedrijf over te laten aan mijn 2 zonen. In functie daarvan zullen we ook het Familio-traject bij Voka volgen. Dat kunnen we doen zonder ons veel zorgen te maken over corona, want vorig jaar realiseerden we een omzetgroei van ruim 15%.” (BVC Foto DD) WWW.PROMANYS.BE


AGENDA

42

ɾ NIET TE MISSEN INFO EN INSCHRIJVINGEN OP ONZE WEBSITE:

Voka Hotspot - Digitaal en grensoverschrijdend Ochtendstond heeft goud in de mond! Op 31 maart verzamelen we om 8 uur rond de digitale tafel, om te netwerken. Dit zal regio-overkoepelend gebeuren in samenwerking met verschillende Kamers uit andere provincies. De Voka Hotspots bieden een perfect recept om op korte tijd en op een informele manier 15 tot 20 nieuwe contacten te leggen. Meer info: Shirley Seynaeve, shirley.seynaeve@voka.be, 056 23 50 41

WWW.VOKA.BE/ WEST-VLAANDEREN

Family Business Happening 2021

Customs Academy: Word een douanekrak binnen uw onderneming Voka West-Vlaanderen wil met de Customs Academy (start op 1 april) sterk inzetten op het veranderende politieke en zakelijke landschap. Het ultieme doel van de opleiding is de deelnemers toe te laten om douaneprocessen binnen de onderneming beter te begrijpen en te managen, ongeacht of de douaneafhandeling intern of door een douanevertegenwoordiger wordt gedaan.

Meer dan 150 familiale ondernemers verzamelen op 25 maart digitaal voor de 8ste editie van de Family Business Happening. Dit (gratis) inspiratie-event staat helemaal in het teken van 'innoveren over generaties heen'. Meer info: Tine Degryse, tine.degryse@voka.be, 056 26 13 91

Meer info: Leonid Guz, leonid.guz@voka.be, 056 26 13 93

ɾ EVENEMENTEN & ONTMOETINGEN

ɾ WORKSHOPS & SEMINARS

Ronde tafel - Mentale opkikker voor ondernemers

Seminarie: Alles wat u moet weten over de Incoterms 2020

woensdag 17 maart 2021 / van 8.30 tot 9.30 uur / Online

donderdag 18 maart 2021 / van 9.00 tot 17.00 uur / Online

Voka Hotspot: In uw kot

Infosessie: My roadmap to data analytics

woensdag 24 maart 2021 / van 8.00 tot 10.00 uur / Online

donderdag 18 maart 2021 / van 10.00 tot 12.00 uur / Online

Family Business Happening

Infosessie: Waarde creëren met loT

donderdag 25 maart 2021 / van 17.00 tot 22.00 uur / N.t.b.

vrijdag 19 maart 2021 / van 13.30 tot 15.30 uur / Online

Digitale Infosessie Bryo - West-Vlaanderen

Seminarie: Btw-risico's bij holdings en facturaties met groepsvennootschappen

maandag 29 maart 2021 / vanaf 20.00 uur / Online

Finance Leaders dinsdag 30 maart 2021 / van 17.30 tot 19.00 uur / N.t.b.

Voka Hotspot - Digitaal en grensoverschrijdend woensdag 31 maart 2021 / van 8.00 tot 9.30 uur / Online

Supply Chain Leaders donderdag 1 april 2021 / vanaf 14.00 uur / N.t.b.

Inspiratiesessie: Hoe herken ik armoede bij werknemers? dinsdag 23 maart 2021 / van 13.30 tot 15.30 uur / Online

Online skillstraining - Assertiviteit op de werkvloer donderdag 25 maart 2021 / van 9.00 tot 12.30 uur / Online

Seminarie: Impact Wezer-arrest op lozing van bedrijfsafvalwater vrijdag 26 maart 2021 / van 9.00 tot 12.00 uur / Online

Hr Leaders donderdag 1 april 2021 / vanaf 14.00 uur / N.t.b.

Sales Leaders donderdag 1 april 2021 / vanaf 14.00 uur / N.t.b.

ALLE EVENTS EN OPLEIDINGEN Onze partners:

dinsdag 23 maart 2021 / van 9.00 tot 12.00 uur / Online

Customs Academy: Word een douanekrak binnen uw onderneming donderdag 1 april 2021 / van 14.00 tot 17.30 uur / Online


OP HET TEMPO VAN DE ONDERNEMER FISCAAL RECHT, ONDERNEMINGSRECHT & OVERNAMESArticles from 2021-03-WV-Ondernemers_5