Usbl-magasinet

Usbl-magasinet

Oslo, Norway

Usbl-magasinet kommer ut tre ganger i året, og distribueres til våre medlemmer og andre samarbeidspartnere. Bladet inneholder inspirerende boligreportasjer, siste nytt om medlemsfordeler, nye boliger og spennende lokalt stoff fra alle våre områder. I tillegg har vi nyttige artikler om vedlikehold, oppussing og bomiljø.

Usbl-magasinet gis ut av boligbyggelaget Usbl og distribueres til over 100 000 medlemmer i østlandsområdet.

usbl.no