The "Uniwersytet Śląski" user's logo

Uniwersytet Śląski

Katowice, Poland

http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy go 8 wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Uniwersytet Śląski jest przestrzenią, w której stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek ponad 50 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety. Nowoczesność wiąże się ze sposobem myślenia i funkcjonowania: podejmowaniem kształcenia i badań o charakterze interdyscyplinarnym. Jest to również coraz bardziej aktywna współpraca międzynarodowa, ścisłe współdziałanie z gospodarką, innowacyjność i otwartość na nowe technologie, wrażliwość na zmieniające się warunki rynku pracy. Uczelnia rozwija się, wzmacniając potencjał badawczy i dydaktyczny.

Publications

EU TalentON Brandbook


March 29, 2024

Zielona Strefa Nauki


January 23, 2024

No Limits #2(8)/2023 pl


October 23, 2023